Δολωματικό σύστημα κατά του Δάκου της Ελιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δολωματικό σύστημα κατά του Δάκου της Ελιάς"

Transcript

1 Δολωματικό σύστημα κατά του Δάκου της Ελιάς TM: Trademark of Dow AgroSciences

2 Στην οικογένεια Tephritidae των ίπτερων ανήκουν κάποια από τα ποιο καταστρεπτικά έντοµα παγκοσµίως όπως είναι ο δάκος της ελιάς (Bactrocera [Dacus] oleae), η µύγα της Μεσoγείου (Medfly, Ceratitis capitata), η µύγα του Μεξικού (Mexfly, Anastrepha ludens) και η µύγα των µήλων (Rhagoletis pomonela). Τα έντοµα αυτά µπορούν να αναπτύξουν πολύ µεγάλους πληθυσµούς και να καταστρέψουν ολοκληρωτικά την παραγωγή της καλλιέργειας που προσβάλουν. Bactrocera oleae (ακµαίο) 1 Συχνά πολλαπλασιάζονται σε καλλωπιστικά φυτά και σε µη εµπορικές ή εγκαταλελειµµένες καλλιέργειες, πριν την µετακίνηση τους στις καλλιέργειες της αρεσκείας τους, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη την καταπολέµηση τους. Το ακµαίο πολλές φορές εναποθέτει τα αυγά του σε καρπούς, κοντά στην συγκοµιδή τους. Σε µερικές περιπτώσεις τα ακµαία εναποθέτουν τα αυγά τους σε µικρούς καρπούς, σε άνθη ακόµη και σε νεαρούς βλαστούς, µειώνοντας αλλά ακόµα και σταµατώντας την παραγωγή καρπών. Τα αυγά, σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν πριν την αγορά των καρπών και την ανάπτυξη της λάρβας. Τα µολυσµένα φρούτα έχουν µικρή αποθηκευτική διάρκεια. Πολύ µεγάλο πρόβληµα επίσης είναι ότι τα έντοµα αυτά, µε τη µορφή προνύµφης µέσα στο µολυσµένο καρπό, µπορούν να µεταφερθούν σε µεγάλες αποστάσεις και να µολύνουν έτσι καλλιέργειες σε νέες περιοχές. Για το λόγο αυτό χώρες στις οποίες συναντούνται πολλά είδη αυτών των εντόµων βρίσκονται σε καραντίνα, µε αποτέλεσµα να µη εξάγονται φρούτα σε άλλες µη-µολυσµένες χώρες πριν γίνουν σ αυτά δαπανηρές εφαρµογές ακτινοβολίας, ψύξης ή θέρµανσης που µπορούν να µειώσουν την ποιότητα τους ή τη διάρκεια αποθήκευσης τους. Έτσι για πολλές χώρες ο έλεγχος των φρούτων προς εξαγωγή αποτελεί µια µεγάλη δαπάνη. Η ποικιλία και η ποιότητα φρούτων και λαχανικών που διατίθενται παγκοσµίως µειώνονται από την παρουσία αυτών των εντόµων. Πολλές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο ή την εξάλειψη αυτών των εντόµων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Αρχικά, χρησιµοποιήθηκαν ψεκασµοί καλύψεως µε ευρέως φάσµατος εντοµοκτόνα, µέθοδος που παραµένει η κύρια σε πολλές περιοχές. (1) Πηγή: ρ.. Kωβαίος (2) Πηγή: Dow AgroSciences TM: Trademark of Dow AgroSciences Ελκυστικές παγίδες και δολωµατικοί ψεκασµοί χρησιµοποιούνται επίσης για την ανίχνευση, την παρακολούθηση και την καταπολέµηση αυτών των εντόµων. Οι δολωµατικοί ψεκασµοί σε σχέση µε τους ψεκασµούς καλύψεως, στοχεύουν τα ενήλικα δίπτερα και έτσι επιτυγχάνεται ο έλεγχός τους χωρίς να επηρεάζονται τα ωφέλιµα και τα έντοµα που βοηθούν στη γονιµοποίηση. Επίσης µπορούν να συνδυαστούν και µε άλλες τακτικές όπως είναι η τεχνική των στειρωµένων εντόµων (SIT), ο βιολογικός έλεγχος µε παράσιτα κ.ά. Από το παρελθόν για την παρασκευή των δολωµάτων χρησιµοποιούνται ζάχαρα από ζυµώσεις (McPhail, 1937) και πρωτεΐνες (Steiner, 1952). Η πλειονότητα των δολωµάτων παρασκευάζονται τοπικά µε χρήση διαφόρων πρωτεϊνών σαν προσεκλυστικό και συχνά διαφέρουν ανάλογα µε τον χρόνο και τις τοπικές απαιτήσεις. Το εντοµοκτόνο, συνήθως ένα οργανοφωσφορικό, προστίθεται στο δόλωµα κατά την ανάµειξη. Το Success 0,24CB είναι ένα ετοιµόχρηστο δόλωµα µε χαµηλή δόση εφαρµογής, µε µειωµένου κινδύνου δραστική ουσία (Spinosad 0,24 γρ./λτ.) που παρέχει βελτιωµένη σταθερότητα, ελκυστικότητα και αποτελεσµατικότητα, συγκρινόµενο µε τα γνωστά µέχρι τώρα µίγµατα δολωµάτων εντοµοκτόνων.

3 Spinosad Η ιστορία του Spinosad H αποθήκη παρασκευής ρούµι απ όπου έγινε η συλλογή των εδαφικών δειγµάτων 2 εξαµενή ζύµωσης του Spinosad 2 Mονάδα διαχωρισµού του Spinosad από τα υλικά ζύµωσης 2 Eγκαταστάσεις για τη ζύµωση του Spinosad στο Harbor Beach 2 Στα τέλη της δεκαετίας του 50 εταιρείες µεταξύ των οποίων η Dow Chemical Company και η Eli Lilly and Company άρχισαν να προσανατολίζονται σε βιολογικής φύσεως φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το 1982 και ενώ ένας επιστήµονας της Eli Lilly βρίσκονταν σε διακοπές σε νησί της Καραϊβικής, επισκέφθηκε ένα εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο παρασκευής ρούµι απ όπου πήρε µερικά εδαφικά δείγµατα. Τα δείγµατα αυτά οδηγήθηκαν στα εργαστήρια της Eli Lilly για διερεύνηση ύπαρξης βιολογικής δράσης. Τρία χρόνια αργότερα, τα προϊόντα που προήλθαν από τη ζύµωση αυτών των δειγµάτων έδειξαν ότι έχουν εντοµολογική δράση. Το 1986 οι επιστήµονες της Eli Lilly πιστοποίησαν τον οργανισµό που παρήγαγε τις βιολογικά ενεργές ουσίες. Προσδιόρισαν ότι πρόκειται για ένα νέο είδος ακτινοµύκητα βακτηρίου το Saccharopolyspora spinosa. Ακολούθησε ο προσδιορισµός των πιο δραστικών µεταβολιτών του S. spinosa. Το 1989 το τµήµα γεωργικών φαρµάκων της Eli Lilly (Elanco) συγχωνεύτηκε µε την Dow Chemical Company δηµιουργώντας την DowElanco που τώρα ονοµάζεται Dow AgroSciences. Μέσα στα επόµενα πέντε χρόνια, και µετά από εκτεταµένες δοκιµές που έγιναν σε πολλά µέρη του κόσµου, αναπτύχθηκε µια πολύ αποτελεσµατική δραστική ουσία. Αυτή περιείχε ένα µίγµα µε δυο από τους πιο αποτελεσµατικούς µεταβολίτες, το spinosyn A και το spinosyn D. Το όνοµα Spinosad προέρχεται από τον συνδυασµό του ονόµατος του είδους spinosa, µε τους δυο µεταβολίτες A και D (spinos-a-d). Το 1995 και λόγω του ιδανικού περιβαντολλογικού και τοξικολογικού προφίλ του, το Spinosad χαρακτηρίστηκε από το US EPA σαν «προϊόν χαµηλού κινδύνου» και αξιολογήθηκε σε επιτυχηµένη διαδικασία ελέγχου. υο χρόνια αργότερα, το 1997, τα πρώτα σκευάσµατα µε δραστικό το Spinosad εγκρίθηκαν στις Η.Π.Α. Σήµερα, το Spinosad παρασκευάζεται σε µονάδες υψηλών υποδοµών, στο Harbor Beach του Michigan. Οι αποικίες του S. spinosa αναπτύσσονται τρεφόµενες µε φυτικά προϊόντα όπως σόγια και βαµβακόπιτα. Ειδικοί Ηλ. Υπολογιστές χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της θερµοκρασίας, του οξυγόνου και του επιπέδου των θρεπτικών στοιχείων προκειµένου να εξασφαλίζεται η µέγιστη παραγωγή των µεταβολιτών spinosyn A και D.

4 Τι είναι το Spinosad; Το Spinosad είναι η πρώτη δραστική ουσία που προτάθηκε για µια καινούργια κατηγορία εντοµοκτόνων, τα Naturalytes (φυσικοί μεταβολίτες) και μια καινούρια χημική ομάδα, τις Spinosynes (σπινοσίνες). Το Spinosad προέρχεται από τους µεταβολίτες του προερχόµενου από το περιβάλλον ακτινοµύκητα Saccharopolyspora spinosa. Έχει δείξει ότι είναι πολύ αποτελεσµατικό σε πολλά είδη εντόµων που ανήκουν στις τάξεις των Λεπιδοπτέρων, ίπτερων, Υµενοπτέρων, Θυσανόπτερων ΕΙΚ. 1 και σε µερικά Κολεόπτερα. Σκευάσµατα µε Spinosad είναι εγκεκριµένα σε περισσότερες από 50 χώρες και για τουλάχιστον 250 καλλιέργειες. Κάποια σκευάσµατα του έχουν γίνει αποδεκτά σαν εισροές στη Βιολογική Γεωργία. Πολύ µικρές δόσεις χρησιµοποιούνται για το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τα χαρακτηριστικά αυτά δίνουν την ευκαιρία στους χρήστες να το αξιοποιήσουν σαν εργαλείο σε Προγράµµατα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης (ICM). Λόγω των µικρών δόσεων που χρησιµοποιούνται και του ότι είναι ασφαλές για το περιβάλλον, τα θηλαστικά και τα ωφέλιµα, το Spinosad εγκρίθηκε βάση του προγράµµατος «µειωµένου ρίσκου» του US EPA. Επίσης βραβεύτηκε µε το Presidential Green Chemistry Challenge Award το 1999 (Αµερικανικό Βραβείο «Πράσινης Χηµείας»). Saccharopolyspora spinosa Τρόπος δράσης του Spinosad Το Spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα των εντόµων. Προσκολλάται σε πολλά σηµεία των νευρώνων και εµποδίζει τη µεταφορά του νευρικού ερεθίσµατος (εικ. 1, 2). Επιπλέον δεσµεύει τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης σταµατώντας τη µεταφορά του νευρικού ερεθίσµατος από νευρώνα σε νευρώνα (εικ.3,4). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την παρατεταµένη ενεργοποίηση των νευρώνων εξαιτίας της οποίας το έντοµο παραλύει λόγω νευροµυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι µη αναστρέψιµη και ο θάνατος των εντόµων επέρχεται σε διάστηµα από λίγες ώρες έως 3 ηµέρες. 1 Spinosad Νευρώνας 2 Spinosad Νευρικό ερέθισµα Παρεµποδισµός του νευρικού ερεθίσµατος µετά την προσκόλληση του Spinosad στο νευρώνα 3 4 Παρεµπόδιση µεταφοράς νευρικού ερεθίσµατος µεταξύ νευρώνων GABA Receptor Νευρικό ερέθισµα Ακετυλοχολίνη Spinosad Νευρικό ερέθισµα

5 Aποικία του S. spinosa Προέλευση του Success 0,24CB Το Success 0,24CB αναπτύχθηκε µε την συνεργασία του USDA-ARS και της Dow AgroSciences. ουλεύοντας µαζί οι χηµικοί της Dow AgroSciences και οι επιστήµονες του USDA (Αµερικανικό Υπουργείο Γεωργίας) κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα ιδιαίτερα βελτιωµένο δολωµατικό σύστηµα (δόλωµα + εντοµοκτόνο). Οι φυτικές πρωτεΐνες και τα ζάχαρα τα οποία είναι πολύ ελκυστικά σε πολλά είδη της οικογένειας Tephritidae (π.χ Bactrocera [Dacus] oleae) αποτελούν το κύριο µέρος αυτού του δολωµατικού συστήµατος. ραστική ουσία στο Success 0,24CB είναι το Spinosad, ένα εκλεκτικό εντοµοκτόνο που προήλθε από την φυσική ζύµωση του ακτινοµύκητα Saccharopolyspora spinosa. ιαδικασία παραγωγής του προϊόντος Το Spinosad είναι εντελώς φυσικό και παράγεται από τη ζύµωση των οργανισµών (βακτηριών) σε υπόστρωµα. Υλικά ζύµωσης: Βιταµίνες, Ζάχαρα, Αλεύρι, Νερό, Σόδα, Λαδί. Στο τέλος προστίθεται το σύστηµα δολωµάτων. Σύνθεση - Μορφολογικά χαρακτηριστικά του Success 0,24CB Το Success * 0,24CB είναι ετοιµόχρηστο συµπυκνωµένο δόλωµα που περιέχει: ραστική ουσία: SPINOSAD 0,24 γρ./λτρ. + ολωµατικό σύστηµα: 999,76 γρ./λτρ. Το ολωµατικό σύστηµα του Success * 0,24CB περιέχει: Φυτικές πρωτεΐνες για την έλξη του άκου Τροφικά ζάχαρα για τον άκο (ως τροφικό διεγερτικό) Σταθεροποιητές για βελτίωση την διάρκειας ζωής του προϊόντος Υγροποιητές και προσκολυτικά για βελτίωση της µακροβιότητας του προϊόντος µετά τον ψεκασµό.

6 Φάσμα δράσης-τρόπος & Χρόνος Eφαρμογής Στόχος: άκος Ελιάς (Bactocera oleae) όση εφαρµογής: 100κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα ή - 3,33Lt /100Lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζοντας 10 δέντρα/στρέμμα - 6,66Lt /100Lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζοντας 5 δέντρα/στρέμμα Ψεκαστικό υγρό: 300 κ.εκ. ανά δέντρο (το διάλυµα να ψεκάζεται εντός 12 ωρών από την παρασκευή του). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: - ολωµατικός ψεκασµός από εδάφους (με συλλογική καταπολέμηση). - Από την έναρξη της πήξης του πυρήνα και σύµφωνα µε τις συλλήψεις των ακµαίων στις παγίδες. - Η χρήση του προϊόντος µε µικρότερο όγκο νερού ανά δέντρο, αλλά και πυκνότερο διάλυµα, βελτιώνει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα του. - Προτεινόµενο µέγεθος σταγόνας 4-6 χιλιοστά. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών: Έως πέντε (5) ανά καλλιεργητική περίοδο. Προσβεβληµένος καρπός 1 Oπές εξόδου 1 Tρύπα ωοτοκίας 1 Η δραστική ουσία Spinosad έχει καταχωρηθεί στο παρ/μα ΙΙ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2092/91 και επιτρέπεται η χρήση της στη Βιολογική Γεωργία. Οφέλη της χρήσης Success 0,24CB Έτοιµο µίγµα δραστικού (Spinosad) + δόλωµα σε µια συσκευασία Υψηλής ποιότητας προϊόν: ο βιοµηχανικός ποιοτικός έλεγχος της Dow Agrosciences εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας δολωµατικό σύστηµα Αποτελεσµατική καταπολέµηση του άκου: - Μεγάλη διάρκεια δράσης - Υψηλή προσελκυστικότητα Χαµηλή δόση & χαµηλή τοξικότητα: - Ασφαλές για τα ωφέλιµα - Ασφαλές για το περιβάλλον - Όχι φυτοτοξικό Όχι υπολείµµατα στη καλλιέργεια: - Tελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή 14 ηµέρες - Υπολείµµατα µικρότερα των ορίων ανίχνευσης (LOD 0,01 mg/kg)

7 Τοποθέτηση όσης Εφαρµογής όση εφαρµογής Success λτ./στρ. Όγκος ψεκαστ. υγρού λτ./δένδρο 0,1 0,3 ψεκαζόµενα δένδρα/στρ. Όγκος ψεκαστ. υγρού λτ./στρ. Όγκος Success βυτίο 1000 λτ. 4 1, , , , , , , , , , , , , , Καταπολεµούµενοι εχθροί Η Dow AgroSciences σε παγκόσµιο επίπεδο, εκτός του άκου της Ελιάς και της Μύγας της Μεσογείου, συνεχίζει τις µελέτες ώστε να εγκρίνει το Success 0,24CB και σε άλλα έντοµα. Common Name Apple maggot Caribbean fruit fly Cherry fruit fly Mediterranean fruit fly (Medfly) Melon fly Mexican fruit fly Olive fruit fly Oriental fruit fly Queensland fruit fly South American fruit fly Walnut husk fly Scientific Name Rhagoletis pomonella Anastrepha suspensa Rhagoletis cerasi Ceratitis capitata Bactrocera cucurbitae Anastrepha ludens Bactrocera (Dacus) oleae Bactrocera dorsalis Bactrocera tryoni Anastrepha fraterculus Rhagoletis completa Τοξικολογικό προφίλ του Success 0,24CB Από στόµατος: δεν έχει οξεία τοξικότητα ή επικινδυνότητα (technical > 3738 mg/kg σε αρσενικό αρουραίο και > 5000 mg/kg σε θηλυκό αρουραίο). Από δέρµατος: δεν έχει οξεία τοξικότητα ή επικινδυνότητα (technical > 5000 mg/kg σε κουνέλι). Από εισπνοή: δεν έχει οξεία τοξικότητα ή επικινδυνότητα (LC50 > 5.18 mg/lt / 4 ώρες). Για µέλισσες: δεν έχει οξεία τοξικότητα ή επικινδυνότητα (Success 0,24CB >100 µg/ µέλισσα από επαφής). φωτογραφία: Dow AgroSciences

8 Συνήθεις ερωτήσεις 05/2015 Ενώ το Success 0,24CB περιέχει ζάχαρα γιατί δεν είναι ελκυστικό και συνεπώς επιβλαβές για τις µέλισσες; Το Success 0,24CB εκπέµπει πτητικές αµµωνιακές ενώσεις οι οποίες έλκουν τα δίπτερα αλλά απωθούν τις µέλισσες (Tarshis Moreno, 2001). Τοπικές εφαρµογές σε µέλισσες δεν έδειξαν τοξικότητα. Πόσο καλά δουλεύει το Success 0,24CB σε αλλά έντοµα εκτός του άκου της Ελιάς; Το Success 0,24CB δουλεύει επίσης πολύ καλά σε διάφορα είδη της οικογένειας των ίπτερων Tephritidae, όπως είναι: η µύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata), η µύγα των κερασιών (Rhagoletis cerasi), η µύγα των µήλων (Rhagoletis pomonella) κ.ά. Γιατί πρέπει να χρησιµοποιούµε «χαµηλού όγκου ψεκαστικό διάλυµα»; Η πρώτη σκέψη για τα δολώµατα είναι το ότι προσελκύουν τα έντοµα επιτρέποντας τη χρήση πολύ µικρών δόσεων δραστικής ουσίας.tα προσελκυστικά και οι δραστικές ουσίες δουλεύουν καλύτερα όταν είναι συµπυκνωµένες. Οι µικρού ψεκαστικού όγκου εφαρµογές µε πιο πυκνό διάλυµα, απαιτούν τροποποιήσεις στα µηχανήµατα και εκπαίδευση, αλλά τελικά είναι πολύ πιο οικονοµικές γιατί επιτρέπουν στον ψεκαστή να καλύψει µεγαλύτερες εκτάσεις σε µικρότερο χρόνο. Γιατί η δόση του Success 0,24CB είναι σταθερή στο στρέµµα; Η δόση του Success 0,24CB είναι σταθερή διότι έτσι διατηρούµε την πυκνότητα του δολώµατος σταθερή ανά στρέµµα µε αποτέλεσµα τη µεγάλη διάρκεια δράσης και προσέλκυσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 1986/

Η θρέψη με το όνομα της Εισαγωγή Σύγκριση Nutri-Leaf με άλλα Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα Για πάνω από 60 χρόνια η εταιρεία Miller (Η.Π.Α) πρωτοπορεί στην παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων με τη σειρά Nutri-Leaf.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΡΟΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2092/91 Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ (Bactrocera oleae GMEL.) ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ (Bactrocera oleae GMEL.) ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ (Bactrocera oleae GMEL.) ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Εμμανουήλ Ροδανάκης 1 και Ελευθέριος Αλυσσανδράκης 2 1 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-5 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 118687 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 10: Μέθοδοι & μέτρα καταπολέμησης τωνζωικώνεχθρών(συνέχεια) Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχία Αλεβυζάκη Εισηγήτρια: Παναγιώτα Ψειροφωνιά

Ευτυχία Αλεβυζάκη Εισηγήτρια: Παναγιώτα Ψειροφωνιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η ιαχείριση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στο ήµο Φοίνικα Νοµού Ρεθύµνης Ευτυχία Αλεβυζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Α. Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τι είναι υπόλειµµα; Είναι µία ή περισσότερες ουσίες, παρούσες είτε εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΥ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (Zn 3 P 2 ) ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΠΟΠΛΥΣΗΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΥ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (Zn 3 P 2 ) ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΥ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (Zn 3 P 2 ) ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΈΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥ RHYNCHOPHORUS

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΈΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥ RHYNCHOPHORUS Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΈΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥ RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (RED PALM WEEVIL) ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Βιολογική παραγωγή ελαιόκαρπου... 4 2.1. Προετοιµασία και διαχείριση εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ.. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία Ενότητα 7: Χημικά μέσα αντιμετώπισης των εχθρών & ασθενειών των φυτών Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΣΒ-ΦΥΜ Α..Α.:..

ΑΔΑ: ΒΟΖΣΒ-ΦΥΜ Α..Α.:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1349/16993 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 661/6989 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 661/6989 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 661/6989 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η προστασία της ελαιοκαλλιέργειας από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια πρέπει να επιτυγχάνεται µε την ελάχιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά και κυρίως,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Γυµνάσιο Παραβόλας Τάξη Α Επιµέλεια εργασίας: Κουγιουρούκη Ουρανία Αγγελάκης Αναστάσιος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Φυτοφάρµακα 3. Είδη φυτοφαρµάκων 4. Βιολογική γεωργία 5. Τα οικολογικά φυτοφάρµακα

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 356/1990 K A Φύση και Τεχνολογία Bayer CropScience ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20 Μαρούσι, 15125 TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία 1/04 FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, BACTROCERA OLEAE ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου.

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου. 100 ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καλλιέργεια ελιάς

Βιολογική καλλιέργεια ελιάς ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Βιολογική καλλιέργεια ελιάς 1 2 Περιεχόμενα 1. Οικολογικό περιβάλλον... 4 2. Θρεπτική κατάσταση και καρποφορία της Ελιάς...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν οι τρεις παραπάνω κατηγορίες ουσιών µαζί, εξαιτίας της χηµικής τους συγγένειας. Επιπλέον πολλά εντοµοκτόνα έχουν ακαρεοκτόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ IOBC 2 η έκδοση, 2003 Edited

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD Άρτεμις Παλαιογιάννη-Μπέλλου Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα