Νοητική Υστέρηση Σύνδροµο Down

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοητική Υστέρηση Σύνδροµο Down"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ Νοητική Υστέρηση Σύνδροµο Down ΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» Με την συµβολή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ www. prosonolotahos.gr

2 Τι είναι η Νοητική Υστέρηση; Το κύριο χαρακτηριστικό των ατόµων µε νοητική υστέρηση είναι ότι η νοητική τους ανάπτυξη είναι ελλειµµατική, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσκολίες προσαρµογής τόσο στο σχολικό-εκπαιδευτικό περιβάλλον όσο και στο οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον. Για να χαρακτηριστεί ένα άτοµο ότι πάσχει από νοητική υστέρηση, πρέπει να συντρέχουν συγχρόνως τρία κριτήρια: α) Βραδύς ρυθµός ανάπτυξης (νοητικό πηλίκο µικρότερο του 70), β) Μειωµένη ικανότητα προσαρµογής και γ) η νοητική υστέρηση να επισυµβεί κατά τα χρόνια της ανάπτυξης (από τη γέννηση έως το 16ο έτος). Το άτοµο µε νοητική υστέρηση δε φθάνει το επίπεδο του µέσου-φυσιολογικού ατόµου. Η νοητική του ανάπτυξη δεν υπερβαίνει τα 12 έτη. Ποια τα αίτια της Νοητικής Υστέρησης; Τα αίτια της νοητικής υστέρησης ταξινοµούνται συνήθως σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τα γενετικά και τα περιβαλλοντικά. 1. Τα γενετικά αίτια οφείλονται κυρίως σε ανωµαλίες των χρωµοσωµάτων και του µεταβολισµού. Η συνηθέστερη µορφή ανωµαλίας χρωµοσωµάτων είναι το τριπλό χρωµόσωµα, η τρισωµία, γνωστή ως µογγολοειδής ιδιωτία ή σύνδροµο Down. Στις περιπτώσεις αυτές σε κάθε σωµατικό κύτταρο υπάρχει ένα επιπλέον χρωµόσωµα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται επιπλοκές στη σωµατική και στη νοητική ανάπτυξη. Οι ανωµαλίες µεταβολισµού αναφέρονται στη βιοχηµική σύσταση των χρωµοσωµάτων που προκαλούν νοητική υστέρηση. Η κληρονοµικότητα δεν µπορεί να αποκλεισθεί. Ωστόσo, ένα µικρό µόνο ποσοστό περιπτώσεων νοητικής υστέρησης (20-30%) µπορεί να αναχθεί σε κληρονοµικά αίτια. Ένα καθυστερηµένο άτοµο, όπως και ένα ευφυές, είναι δυνατόν να γεννηθεί σε κάθε οικογένεια. 2. Τα περιβαλλοντικά αίτια επενεργούν οποιαδήποτε στιγµή µετά τη σύλληψη και συγκεκριµένα: - Κατά το χρόνο κύησης, όπως µολυσµατικές ασθένειες της εγκύου, λήψη από την έγκυο φαρµακευτικών παρασκευασµάτων, υποβολή της εγκύου σε ακτινοβολίες, ασυµφωνία Rhesus µητέρας-παιδιού, κακή διατροφή της εγκύου κ.τ.ό. - Κατά τον τοκετό, όπως δυσκολία εξόδου του παιδιού, παρατεταµένη καθυστέρηση της πρώτης αναπνοής κ.τ.ό. - Κατά την παιδική ηλικία, όπως ασθένειες, τραύµατα στον εγκέφαλο, κακή διατροφή, δηλητηριάσεις, ακατάλληλο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον κ.τ.ό. Μέχρι σήµερα έχουν ανακαλυφθεί περισσότερα από 200 αίτια που µπορούν να προκαλέσουν νοητική υστέρηση, ωστόσo το 80% των περιπτώσεων της νοητικής υστέρησης είναι ακόµα άγνωστης αιτιολογίας.

3 Εκπαιδεύσιµοι (νοητικό πηλίκο 50-75) Ωριµότητα & Ανάπτυξη Έως 5 ετών - Αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες & δεξιότητες επικοινωνίας. - Μικρή καθυστέρηση σε κινητικές & αντιληπτικές ικανότητες. - ιακρίνονται από το µέσο -φυσιολογικό κατά την εφηβεία & την ενήλικη ζωή. Άσκηση & Εκπαίδευση (5 έως 20 ετών) - Μαθαίνουν τα σχολικά µαθήµατα έως και τη τάξη δηµοτικού. - Προς το τέλος της εφηβείας, πετυχαίνουν ικανοποιητική κοινωνική προσαρµογή. Κοινωνική & Επαγγελµατική Επάρκεια (Ενήλικη ζωή) - Αποκτούν κοινωνικές & επαγγελµατικές δεξιότητες. - Πιθανώς να έχουν ανάγκη από καθοδήγηση & βοήθεια σε περιπτώσεις ασυνήθους κοινωνικής & οικονοµικής πίεσης. Ασκήσιµοι (νοητικό πηλίκο 25-50) Ιδιώτες (νοητικό πηλίκο κάτω του 25) - Αναπτύσσουν λόγο ικανό για επικοινωνία. - Πτωχή κοινωνική ενηµέρωση. - Επαρκής κινητική ανάπτυξη. - Επωφελούνται από την άσκηση σε αυτοσυντήρηση. -Μπορούν να εξυπηρετηθούν κάτω από άµεση εποπτεία. - Πτωχή κινητική ανάπτυξη. - Ελάχιστη οµιλία. - εν επωφελούνται σηµαντικά από την άσκηση αυτοεξυπηρέτησης. - Ελάχιστες δεξιότητες επικοινωνίας. - Επωφελούνται από την άσκηση σε κοινωνικές δεξιότητες. - Μικρή δυνατότητα να αφοµοιώσουν σχολικά µαθήµατα πέρα από τη Β τάξη δηµοτικού. - Είναι δυνατό να κινούνται ελεύθερα µόνοι τους σε γνωστά µέρη. - Μπορούν να µιλούν. - Μπορούν να µάθουν να επικοινωνούν. - Μπορούν να ασκηθούν σε βασικές συνήθειες υγιεινής. - Επωφελούνται από τη συστηµατική άσκηση σε συνήθειες ζωής. - Μπορούν να προσαρµοστούν ικανοποιητικά ως ανειδίκευτοι ή ηµιειδικευµένοι εργάτες σε προστατευτικό περιβάλλον. - Έχουν ανάγκη από εποπτεία & καθοδήγηση όταν βρεθούν κάτω από κοινωνική & οικονοµική πίεση. - Μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης κάτω από συνεχή εποπτεία. - Έχουν ανάγκη από συνεχή φροντίδα για να επιζήσουν. - Πολύ περιορισµένη γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη.

4 Είναι δυνατή η πρόληψη της Νοητικής Υστέρησης; Ένα πρόγραµµα πρόληψης της νοητικής υστέρησης πρέπει να αποσκοπεί στη λήψη µέτρων και τη χρήση µέσων για την αποµάκρυνση ή την περιστολή των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και στην εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων οµαλής γνωστικής και πνευµατικής ανάπτυξης (θετική πρόληψη). Για να είναι ένα πρόγραµµα πρόληψης της νοητικής υστέρησης ολοκληρωµένο, πρέπει να περιλαµβάνει ποικίλους παράγοντες: γενετικούς, βιολογικούς, ψυχολογικούς, διδακτικούς και κοινωνικούς. Οι βασικότεροι τοµείς που πρέπει να καλύπτει ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι: 1. Η υγιεινή περίθαλψη της µητέρας, κυρίως κατά το χρόνο κύησης και κατά τον τοκετό, τόσο εκ µέρους της ίδιας όσο και εκ µέρους της ευρύτερης οικογένειας και των οικείων της. 2. Η υγιεινή περίθαλψη του παιδιού σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του και ιδιαίτερα στα πρώτα έτη της ζωής του. 3. Η κατάλληλη εκπαίδευση η οποία θα προστατεύσει το παιδί από αναπτυξιακές επιπλοκές και θα το βοηθήσει να φθάσει στο ανώτερο δυνατό επίπεδο ανάπτυξής του και αξιοποίησης των ικανοτήτων του. 4. Η ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας µε την παροχή οικονοµικής και ιατρικής βοήθειας και στήριξης καθώς και µε την καθοδήγηση κέντρων οικογενειακού προγραµµατισµού. Αν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς (γονείς, σχολείο, οικογένεια, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και υγειονοµικές υπηρεσίες) αντιµετωπίσουν το πρόβληµα µε αίσθηµα ευθύνης και αισιοδοξίας, είναι δυνατόν το 50% τουλάχιστον των περιπτώσεων της νοητικής υστέρησης να προληφθεί. Είναι δυνατή η έγκαιρη διάγνωση; Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το «κλειδί» της επιτυχίας κάθε προγράµµατος παρέµβασης και αγωγής. Όσο νωρίτερα αρχίσει η ειδική αγωγή στα άτοµα µε νοητική υστέρηση, τόσο θετικότερα τα αποτελέσµατά της. Οι γονείς είναι εκείνοι που πρώτοι από όλους µπορούν να βοηθήσουν ώστε να επιτευχθεί µια έγκαιρη διάγνωση. Τα «σήµατα κινδύνου» που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα είναι: 1. Η καθυστερηµένη οµιλία. Ειδικότερα, καµία λέξη στον 18ο µήνα, λιγότερες από 100 λέξεις στον 30ο µήνα, καµία φράση ή ολοκληρωµένη πρόταση στον 36ο µήνα. 2. Η καθυστερηµένη κινητική ανάπτυξη. Σηκώνεται όρθιο µετά τον 12ο µήνα, βαδίζει για πρώτη φορά µετά το 2ο έτος, δεν µπορεί να κάνει ένα άλµα στο 4ο έτος. 3. Η καθυστερηµένη ψυχοσωµατική ανάπτυξη. εν αναγνωρίζει συνήθεις κινδύνους στο 4ο έτος, δεν προφυλάσσεται από άγνωστα πρόσωπα στο 5ο έτος, δεν µπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο 6ο έτος, δε γνωρίζει να διαχειριστεί εύκολα µικρά χρηµατικά ποσά στο 8ο έτος. 4. Η µειωµένη ικανότητα µάθησης. εν αναγνωρίζει γράµµατα του αλφαβήτου στο 7ο έτος και απλές λέξεις στο 8ο έτος, δεν κατανοεί την εικόνα δύο αντικειµένων στο 4ο έτος και 10 αντικειµένων στο 7ο έτος. Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά είναι µόνο ενδεικτικά και δε συνεπάγονται απαραίτητα γενική νοητική υστέρηση. Υποδεικνύουν όµως ότι απαιτείται συστηµατική εξέταση του παιδιού από οµάδα ειδικών.

5 Μπορεί να θεραπευτεί η Νοητική Υστέρηση; Η νοητική υστέρηση δεν είναι ασθένεια που µπορεί ιατρικώς να θεραπευτεί και να απαλειφθεί, αλλά µια κατάσταση που από τη στιγµή που θα εµφανιστεί και θα εδραιωθεί, γίνεται µόνιµη και συνοδεύει το άτοµο σε όλη του τη ζωή. Ποια η συχνότητα εµφάνισης της Νοητικής Υστέρησης; Η νοητική υστέρηση εµφανίζεται σε ποσοστό 1-3% του γενικού πληθυσµού. εν είναι εξίσου κατανεµηµένη σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα ή στα δύο φύλα. Ο µεγαλύτερος αριθµός των παιδιών που χαρακτηρίζονται µε νοητική υστέρηση συναντάται κατά το 5 ο µε 6 ο έτος της ηλικίας και αρχίζει να µειώνεται µετά το 14ο έτος της ηλικίας. Το υψηλό αυτό ποσοστό που συναντάται κατά τη σχολική ηλικία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι απαιτήσεις του σχολείου είναι σαφώς καθορισµένες και δίνεται η δυνατότητα για συγκριτική αξιολόγηση του παιδιού µε τους συνοµηλίκους του. Επιπρόσθετα, η σχολική µάθηση βασίζεται σε αφηρηµένες έννοιες και σύµβολα, µε αποτέλεσµα η νοητική υστέρηση να γίνεται περισσότερο εµφανής. Σαφής είναι η σχέση ανάµεσα στη νοητική υστέρηση και στο κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των ιδιωτών και ασκήσιµων είναι σχεδόν το ίδιο σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Αντίθετα, στους εκπαιδεύσιµους το ποσοστό στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα είναι σχεδόν 5πλάσιο από ότι είναι στα ανώτερα στρώµατα. Η εµφάνιση της νοητικής υστέρησης είναι µεγαλύτερη στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Ποια η διαφορά Νοητικής Υστέρησης και ψυχικής ασθένειας; Πολλές φορές η νοητική υστέρηση συγχέεται µε την ψυχική ασθένεια. Πρόκειται όµως για δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Ειδικότερα: 1. Στις περιπτώσεις νοητικής υστέρησης οι παρατηρούµενες ανωµαλίες και δυσκολίες συµπεριφοράς ειναι συνάρτηση της χαµηλής νοηµοσύνης, ενώ στις περιπτώσεις της ψυχικής ασθένειας, είναι συνάρτηση διαταραχών του θυµικού. 2. Η νοητική υστέρηση είναι παρούσα από τη γέννηση ή από τα πρώτα έτη της ζωής (έως το 16ο έτος), ενώ οι ψυχικές ασθένειες είναι πιθανό να παρουσιαστούςν σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόµα και στην ενήλικη ζωή. 3. Στις περιπτώσεις της νοητικής υστέρησης δεν παρατηρούνται απότοµες αλλαγές στις ικανότητες ή στην προσαρµογή του ατόµου. Αντίθετα, στις ψυχικές ασθένειες, ενώ το άτοµο εξελίσσεται οµαλά, παρουσιάζει παθολογικά συµπτώµατα απότοµα και απρόβλεπτα. 4. Το βασικό χαρακτηριστικό των ατόµων µε νοητική υστέρηση είναι η περιορισµένη ικανότητα µάθησης και αντίληψης, ενώ των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές είναι οι διαταραγµένες διαπροσωπικές σχέσεις. 5. Η νοητική υστέρηση, από τη στιγµή που θα εκδηλωθεί δεν µπορεί να θεραπευτεί. Αντίθετα, η ψυχική ασθένεια, µπορεί να θεραπευτεί και σε περιπτώσεις επιτυχηµένης θεραπείας το άτοµο αποκαθίσταται πλήρως και ζει µια οµαλή ζωή. Αν και η νοητική υστέρηση είναι µια διαφορετική κατάσταση από την ψυχική ασθένεια, δεν αποκλείεται να συνυπάρχουν σε ένα άτοµο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαφορική διάγνωση της νοητικής υστέρησης, της ψυχικής ασθένειας και του παιδικού αυτισµού.

6 Τι είναι το Σύνδροµο Down; - Αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή ανωµαλίας χρωµοσωµάτων (τρισωµία στο 21ο ζεύγος). - Η συχνότητα εµφάνισης του συνδρόµου είναι 1 στις 800 ζωντανές γεννήσεις. - Αποτελεί το 10-20% των περιπτώσεων µέσης και βαριάς νοητικής υστέρησης. Πού µπορεί να εµφανισθεί το Σύνδροµο Down; Η συχνότητα του συνδρόµου είναι συνάρτηση της ηλικίας της µητέρας (όσο µεγαλύτερη η ηλικία της µητέρας κατά τη σύλληψη, τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα το παιδί να έχει σύνδροµο Down). Μετά το 25ο έτος ηλικίας της µητέρας οι πιθανότητες να γεννηθεί ένα παιδί µε σύνδροµο Down αυξάνουν κατά 25% ανά 5ετία. Σε µητέρες ηλικίας άνω των 45 ετών κατά τη σύλληψη, η αναλογία εµφάνισης του συνδρόµου Down είναι 1:45. Είναι δυνατή η πρόληψη για το Σύνδροµο Down; Προγεννητικά είναι δυνατός ο έλεγχος εµφάνισης του συνδρόµου Down, κατά τους πρώτους µήνες κύησης, µε τον προσδιορισµό του καρυότυπου. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά ατόµων µε Σύνδροµο Down; Μικρή στρογγυλή κεφαλή Επίκανθες διπλώσεις Λευκά στίγµατα στην ίριδα του µατιού Σχήµα µύτης σα «σέλα» Πολλαπλά ελαττώµατα όρασης Παραµορφωµένοι λοβοί αυτιών, Βραχυκεφαλία (πλατύ, βραχύ κρανίο) χαµηλότερα από το συνηθισµένο Μικρό στόµα µε χαµηλωµένα άκρα Ουρανίσκος ασυνήθιστα αψιδωτός Γλώσσα που προεξέχει Κοντά και χοντρά πόδια Κλίση των µατιών προς τα επάνω και έξω Στο πέλµα υπάρχει βαθιά επιµήκης γραµµή Περιττό και χαλαρό δέρµα στο λαιµό Εγγενή ελαττώµατα της καρδιάς. Βαθιές πτυχές στις παλάµες Πλατιά και κοντά χέρια Υπερκινητικότητα των αρθρώσεων Προδιάθεση για ασθένειες του αναπνευστικού συστήµατος Χώρος ψυχαγωγίας και προβολών ΣΥ.

7 Ποιες οι συνηθέστερες αντιδράσεις της οικογένειας; Η παρουσία ενός παιδιού µε νοητική υστέρηση στην οικογένεια έχει σοβαρές ψυχολογικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους γονείς και στα λοιπά µέλη της οικογένειας. Οι κυριότεροι από τους τρόπους µε τους οποίους αντιδρά ο γονέας, είναι: - Η παραδοχή του προβλήµατος. Ο πιο ώριµος τρόπος αντίδρασης. Αποδέχεται την ελλειµµατικότητα και τις περιορισµένες δυνατότητες του παιδιού και οργανώνει ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα αντιµετώπισης του προβλήµατος. - Η απόκρυψη του προβλήµατος. Προσπαθεί να αποκρύψει από τον εαυτό του τις ανεπάρκειες του παιδιού και αναζητεί άλλες, άσχετες καταστάσεις και δικαιολογίες για να αποδώσει την ελλειµµατικότητα. - Η άρνηση της σοβαρότητας του προβλήµατος. Υποτιµά το µέγεθος της αναπηρίας, αποδίδοντας την ανεπάρκεια σε τεµπελιά, απροθυµία για συνεργασία, αντιδραστικότητα. Αισιοδοξεί για αυτοθεραπεία και αυτοβελτίωση. - Η άρνηση του προβλήµατος. Αδυνατεί να δεχθεί την ανεπάρκεια του παιδιού και πιστεύει ότι το παιδί µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ως φυσιολογικό. Συχνά γίνεται αυστηρός και τιµωρητικός, πιέζοντας το παιδί να ανταποκριθεί, προκαλώντας πολλές φορές σοβαρές συναισθηµατικές διαταραχές στο παιδί. Η στήριξη της οικογένειας που έχει παιδί µε νοητική υστέρηση θα πρέπει να µην είναι µόνο οικονοµική-υλική, αλλά και ψυχολογική. Πού µπορεί να απευθυνθεί ο γονέας εάν διαπιστώσει Νοητική Υστέρηση; Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν δηµόσιοι φορείς που παρέχουν διάγνωση και στήριξη. Ενδεικτικά αναφέρονται: - Παιδοψυχιατρικό Τµήµα Π.Γ.Ν. «Τζάνειο» Νοσοκοµείο - Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου Π.Γ.Ν. Νοσοκοµείο «Γ. Γεννηµατάς» - Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών - Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης - Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ν. Ηρακλείου - Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ν. Σµύρνης - Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής «Αιγινήτειο» Νοσοκοµείο - Μονάδα Εφηβικής Υγείας Νοσοκοµείο «Παν. & Αγλ. Κυριακού» - Κέντρα ιαφοροδιάγνωσης ιάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕ Υ) - Κ.Ψ.Υ. Παγκρατίου «Ευαγγελισµός» - Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκοµείο «Αγ. Σοφία» - Μονάδα Κοινοτικής Παιδοψυχιατρικής - Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής - ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Νοµαρχιών - Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) - Σύνδεσµος Οικογενειακού Προγραµµατισµού. Πού υπάρχουν ειδικά σχολεία; 1. 1o Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Πειραιά 2. 1o Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Αγίου ηµητρίου 3. 1o Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 4. 1ο Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας 5. 3ο Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου 6. 1o Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Πειραιά 7. 9ο Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Αθηνών 8. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Βέροιας 9. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Γαλανόβρυσης 10. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσών 11. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Ερµούπολης 12. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Ζακύνθου 13. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Θήβας 14. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Καλύµνου 15. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Λάρισας 16. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Νάουσας 17. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Πύργου 18. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Σερρών 19. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος. Αναλυτικές Πληροφορίες:

8 Πού υπάρχουν εργαστήρια επαγγελµατικής κατάρτισης για ΑµεΑ.; 1. Σύνδεσµος Προστασίας Παιδιών Ο Σύνδεσµος Προστασίας Παιδιών (Σ.Π.Π.) είναι ειδικώς αναγνωρισµένος ως φιλανθρωπικό Σωµατείο, παρέχει από το 1973 περίθαλψη, επαγγελµατική κατάρτιση, ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική ενσωµάτωση σε άτοµα ηλικίας όλων των ηλικιών µε νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες. Το 2009, αναγνωρίστηκε από τη Νοµαρχία ως Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης για ΑµεΑ. Είναι πιστοποιηµένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης για τη λειτουργία Εξειδικευµένου Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ). 2. «Το Εργαστήρι- Λίλιαν Βουδούρη» Το Κέντρο κοινωνικής φροντίδας «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - Λίλιαν Βουδούρη» παρέχει τις υπηρεσίες του σε 100 νέους και νέες µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση άνω των 17 ετών εδώ και 25 χρόνια. Το Κέντρο λειτουργεί καθηµερινά από τις έως τις στην περιοχή των Άνω Λιοσίων ως χώρος κατάρτισης και απασχόλησης. Παράλληλα, ενισχύει κοινωνικά αποδεκτές συµπεριφορές, παρέχει ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις, καλλιεργεί συνήθειες καθηµερινής ζωής, (υγιεινή καθαριότητα αυτοεξυπηρέτηση κτλ.) και προετοιµάζει τους ωφελουµένους για ένα µέλλον µε όσο το δυνατόν περισσότερη αυτονοµία. 3. Ίδρυµα για το παιδί Η Παµµακάριστος Το Ίδρυµα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» υπήρξε µετεξέλιξη του «Ιδρύµατος Παιδικών Εξοχών Παµµακαρίστου» που ιδρύθηκε το 1953 και λειτουργεί έκτοτε µε την επωνυµία αυτή ως ΝΠΙ, φιλανθρωπικό, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. (Π.. 5/2001). Τελεί δε υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής που σήµερα η Νοµαρχία έχει αντικατασταθεί από την σηµερινή διευρυµένη Περιφέρεια Αττικής. Πέραν της βασικής εκπαίδευσης παρέχεται ψυχιατρική κάλυψη, ψυχολογική στήριξη, κοινωνική µέριµνα, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική φυσική αγωγή, µουσικοθεραπεία, δραµατοθεραπεία και προγράµµατα κοινωνικοποίησης, αισθητικής, κυκλοφοριακής αγωγής, εργαστήρια Κεραµεικής, Ψυχρής Κεραµεικής, Σίτισης, Χειροτεχνίας και ιακόσµησης, Υφαντικής και σε τέσσερα Εργαστήρια Ηµερήσιας ιαβίωσης. 4. Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και ηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ» Είναι ένας µη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας που δηµιουργήθηκε από ορισµένους εξειδικευµένους επιστήµονες και το Σωµατείο γονέων παιδιών µε αναπηρία «Σωµατείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ο ΣΩΤΗΡ». ηµιουργήθηκε κάτω από αδήριτη ανάγκη προκειµένου να δοθεί διέξοδος στο δικαίωµα της συνέχισης της επιµόρφωσης και κατάρτισης των παιδιών Α.µε.Α καθώς επίσης και στην αυτόνοµη διαβίωση τους, αφού άλλη εναλλακτική λύση δεν υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, η οποία µάλιστα είναι ιδιαίτερα ελλειµµατική σε τέτοιου είδους δοµές παροχής κοινωνικής φροντίδας.

9 5. Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Το (Κ.Ε.Α./ Α.Μ.Ε.Α.) είναι ένα φιλανθρωπικό, µη κερδοσκοπικό Σωµατείο (Ν.Π.Ι..) που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως προνοιακός φορέας µε ειδική αναγνώριση από τη Νοµαρχία Αθηνών. Το Κ.Ε.Α./ Α.Μ.Ε.Α. είναι πιστοποιηµένο ως Εξειδικευµένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης Ατόµων µε Αναπηρίες (κωδ. ΕΚΕΠΙΣ ) και ως Κέντρο Συνεχιζόµενης Κατάρτισης (κωδ. ΕΚΕΠΙΣ ). Σηµ.: Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και άλλα δηµόσια και ιδιωτικά Kέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για ΑµεΑ. Περισσότερες πληροφορίες, Τα άτοµα αυτά δικαιούνται επιδοµάτων; Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισχύ των γνωµατεύσεων αναπηρίας που έχουν την ένδειξη επ αόριστον και όσων γνωµατεύσεων δεν έχει λήξει ακόµα η χρονική ισχύς τους το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε εγκύκλιο µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα χορήγησης επιδοµάτων στους δικαιούχους που η γνωµάτευσή τους έχει επ αόριστον ισχύ ή η γνωµάτευσή τους έχει λήξει και καλούνται να περάσουν από το νέο σύστηµα πιστοποίησης αναπηρίας που εφαρµόζεται από το γνωστό ΚΕΠΑ. Με την εγκύκλιο αυτή δίνονται επίσης οδηγίες προς τους Καλλικρατικούς ήµους που είναι αρµόδιοι για τη χορήγηση των προνοιακών επιδοµάτων, προκειµένου να σταµατήσουν τυχόν διοικητικές αυθαιρεσίες µε τις οποίες αµφισβητούνται οι γνωµατεύσεις που έχουν ήδη εκδοθεί από το ΚΕΠΑ και τις ισχύουσες Γνωµατεύσεις των Νοµαρχιακών Υγειονοµικών Επιτροπών. Επιλύεται το θέµα που έχει προκύψει µε τις γνωµατεύσεις των ΚΕΠΑ οι οποίες πιστοποιούν ποσοστό αναπηρίας 67% και δεν αναγράφουν τον όρο και άνω. Η µη αναγραφή του όρου και άνω, σύµφωνα µε την εγκύκλιο, δε συνιστά κώλυµα και δεν αποτελεί λόγο διακοπής της χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται στη γνωµάτευση ο όρος «ανίκανος για παν βιοποριστικό επάγγελµα» προκειµένου να ενταχθεί ο δικαιούχος στα προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης (προνοιακά επιδόµατα) και δε συνιστά κώλυµα για τη χορήγηση του επιδόµατος βαριάς νοητικής υστέρησης η µη αναγραφή του δείκτη νοηµοσύνης. Σε αυτή την περίπτωση το επίδοµα δίδεται µε την ένδειξη Π.Α. 67%. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους δηµοτικές αρχές, στη /νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας στο τµήµα επιδοµατικής πολιτικής. ΣΥ Μαρία Κόκκορη.

10 ικαιούνται δωρεάν υγειονοµική περίθαλψη; ικαιούνται από το αρµόδιο ασφαλιστικό τους φορέα. Τα δικαιώµατα αναπροσαρµόζονται κάθε φορά µε τις εκάστοτε νοµοθετικές πράξεις. Τι είναι η ικαστική Συµπαράσταση; Α) Η έννοια της δικαστικής συµπαράστασης ικαστική συµπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία τίθεται µε δικαστική απόφαση ένα πρόσωπο λόγω πνευµατικών, σωµατικών ή χαρακτηρολογικών ανωµαλιών και κατά τη διάρκεια της οποίας το πρόσωπο αυτό είναι ανίκανο για ορισµένες ή όλες τις δικαιοπραξίες, είτε για να επιχειρήσει έγκυρα κάποιες από αυτές ή το σύνολό τους χρειάζεται τη συναίνεση του δικαστικού συµπαραστάτη. Β) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συµπαράσταση; Σε δικαστική συµπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωµατικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν µέρει να φροντίζει µόνος για τις υποθέσεις του. Γ) Ποιος κινεί τη διαδικασία της δικαστικής συµπαράστασης; Η υποβολή στη δικαστική συµπαράσταση αποφασίζεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του ίδιου του πάσχοντος ή των γονέων και κηδεµόνων ή του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως. ) Ποιος ορίζεται δικαστικός συµπαραστάτης; Το δικαστήριο διορίζει δικαστικό συµπαραστάτη το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και το προτεινόµενο πρόσωπο κρίνεται κατάλληλο και µπορεί κατά το νόµο να διορισθεί. Το δικαστήριο επιλέγει ελεύθερα αυτόν που κρίνει περισσότερο κατάλληλο για τη συγκεκριµένη περίπτωση, τους δεσµούς του µε τους συγγενείς του ή άλλα πρόσωπα και ιδίως µε τους γονείς του, καθώς και τον κίνδυνο από την πιθανή υφιστάµενη αντίθεση συµφερόντων ανάµεσα στο συµπαραστατέο και σ` αυτόν που πρόκειται να διορισθεί. Ε) Ποιος δεν µπορεί να διοριστεί δικαστικός συµπαραστάτης; εν διορίζεται δικαστικός συµπαραστάτης: 1. αυτός που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, 2. ο ενήλικας για τον οποίο έχει διοριστεί προσωρινός δικαστικός συµπαραστάτης, 3. αυτός που συνδέεται µε σχέση εξάρτησης ή µε οποιονδήποτε άλλο στενό δεσµό µε τη µονάδα ψυχικής υγείας στην οποία ο συµπαραστατέος έχει εισαχθεί για θεραπεία ή απλώς διαµένει. Στ) Ποιο είναι το αρµόδιο ικαστήριο για τη θέση του πάσχοντος σε δικαστική συµπαράσταση; Αρµόδιο ικαστήριο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο του τόπου της συνήθους διαµονής του πάσχοντος που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

11 Ζ) Ποια διαδικασία ακολουθείται για να τεθεί κάποιος σε δικαστική συµπαράσταση; Το δικαστήριο προκειµένου να αποσείσει την υποβολή ενός προσώπου σε δικαστική συµπαράσταση και το διορισµό δικαστικού συµπαραστάτη καθώς και όταν πρόκειται να διορίσει προσωρινό δικαστικό συµπαραστάτη, συνεκτιµά την έκθεση της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας σχετικά µε την αναγκαιότητα του µέτρου και την καταλληλότητα του προσώπου που πρόκειται να διοριστεί δικαστικός συµπαραστάτης ή του σωµατείου ή του ιδρύµατος στα οποία πρόκειται να ανατεθεί η δικαστική συµπαράσταση. Το διατακτικό της απόφασης για την υποβολή σε δικαστική συµπαράσταση ή για το διορισµό προσωρινού δικαστικού συµπαραστάτη καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραµµατεία του δικαστηρίου. Θ) Ποια είναι τα αποτελέσµατα της υποβολής σε δικαστική συµπαράσταση; Ανάλογα µε την περίπτωση, το δικαστήριο που υποβάλλει ένα πρόσωπο σε δικαστική συµπαράσταση, το κηρύσσει ανίκανο για όλες ή για ορισµένες δικαιοπραξίες γιατί κρίνει ότι αδυνατεί να ενεργεί γι` αυτές αυτοπροσώπως (στερητική δικαστική συµπαράσταση, πλήρης ή µερική). Ι) Πότε ξεκινούν τα αποτελέσµατα της δικαστικής συµπαράστασης; Τα αποτελέσµατα της δικαστικής συµπαράστασης αρχίζουν αφότου δηµοσιευθεί η σχετική απόφαση. Για την έναρξη όµως του λειτουργήµατος του δικαστικού συµπαραστάτη απαιτείται τελεσιδικία της απόφασης που τον διορίζει. Κ) Πότε αίρεται η δικαστική συµπαράσταση; Αν έλειψαν οι λόγοι που την προκάλεσαν, η δικαστική συµπαράσταση αίρεται µε απόφαση του δικαστηρίου ύστερα από αίτηση των προσώπων που µπορούν να τη ζητήσουν και αυτεπαγγέλτως. Αίθουσα διαδραστικών προγραµµάτων ΣΥ. Βιβλιογραφία: Πηγή: Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (2013). Ψυχολογικά Προβλήµατα Παιδιών και Εφήβων. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1979). Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ www. prosonolotahos.gr ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝ ΡΟΜΟ DOWN ΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αγαµέµνονος & Προµηθέως 28, Άνω Γλυφάδα Τηλ.: site: Ίδρυµα Μ. Κόκκορη

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις Κατηγορίες προσώπων ανάλογα µε την ικανότητα για δικαιοπραξία Από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοηθείας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων» του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

24/4/14 7/5/14 8. : http://dimosvolos.gr/ www.ygeia- pronoia.gr. http://dimosvolos.gr/.

24/4/14 7/5/14 8. : http://dimosvolos.gr/ www.ygeia- pronoia.gr. http://dimosvolos.gr/. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥ ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ο ήµος Βόλου, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος Προσωρινός κατάλογος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος Προσωρινός κατάλογος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ψυχολογίας ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 Προσωρινός κατάλογος Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Ζώντας στις Στέγες Υποστηριζόµενης ιαβίωσης «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ»

Ηµερίδα Ζώντας στις Στέγες Υποστηριζόµενης ιαβίωσης «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» Ηµερίδα Ζώντας στις Στέγες Υποστηριζόµενης ιαβίωσης «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2013 ώρα 8:30-14:00 Ξενοδοχείο Congo Palace Λεωφόρος Ποσειδώνος 81Α

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ημερομηνία :30/06/2017 Ταχ. Δ/νση : Β. Μελά 1

Φορέας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ημερομηνία :30/06/2017 Ταχ. Δ/νση : Β. Μελά 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Φορέας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πόλη: Αθήνα ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ημερομηνία :30/06/2017 Ταχ. Δ/νση : Β. Μελά 1 Αρ. Πρωτ.:471 Ταχ. Κώδικας : 15562- Χολαργός Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική υστέρηση. είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από. σημαντικά υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία (κάτω από το μέσο όρο), που εμφανίζεται κατά

Νοητική υστέρηση. είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από. σημαντικά υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία (κάτω από το μέσο όρο), που εμφανίζεται κατά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Μάρτιος 2012 Να κατανοήσετε το πρόβλημα της νοητικής υστέρησης, τα χαρακτηριστικά των μαθητών με νοητική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2011

ΑΛΕΞΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2011 ΑΛΕΞΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.10159 Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2011 Σύνδρομο Down ή αλλιώς Τρισωμία 21 ή Τρισωμία G είναι η περιγραφή μια ανωμαλίας, που περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική υστέρηση: Ερωτήσεις πιστοποίησης. Γεωργία Νταβαρούκα

Νοητική υστέρηση: Ερωτήσεις πιστοποίησης. Γεωργία Νταβαρούκα Νοητική υστέρηση: Ερωτήσεις πιστοποίησης Γεωργία Νταβαρούκα Geo_ntav@live.com Λάρισα 24-5-2016 Ερωτήσεις πιστοποίησης 1. Γράψτε τον ορισμό της νοητικής καθυστέρησης και περιγράψτε τις κατηγορίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι του Ασθενούς (Ψ.Π.Σ.Α.)

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι του Ασθενούς (Ψ.Π.Σ.Α.) Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΥΠΕΥΘΥΝOI ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ψ.Π.Σ.Α.: ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΖΕΙΚΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Τζένη Σουμάκη Παιδοψυχίατρος Ψυχαναλύτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών ΑΝΑΣΑ Γρ. Ελληνικής Εταιρίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Αναπηρίας. Αντί προλόγου:

Γλωσσάρι Αναπηρίας. Αντί προλόγου: Γλωσσάρι Αναπηρίας Αντί προλόγου: Το γλωσσάρι συντάχθηκε με κύριο στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, όσον αφορά το σύνδρομο Down, αλλά και τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία. Δυστυχώς η κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I I ΘΕΜΑ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α. Μ. Ε. Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κα. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Τσιαλκούτη Μαρία Κοινωνικός Λειτουργός Υπεύθυνη τμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα» Επιμέλεια Εργασίας: Ταταρίδης Μιχάλης Τουμπουλίδης Ιωάννης

Πτυχιακή Εργασία: «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα» Επιμέλεια Εργασίας: Ταταρίδης Μιχάλης Τουμπουλίδης Ιωάννης Πτυχιακή Εργασία: «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα» Επιμέλεια Εργασίας: Ταταρίδης Μιχάλης Τουμπουλίδης Ιωάννης Η παρούσα εργασία αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

Καραμάνου Χριστίνα A.M: 11768 Πετίνη Θωμαΐς- Χριστίνα A.M:12110 Ρούσα Γεωργία A.M: 11580 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013

Καραμάνου Χριστίνα A.M: 11768 Πετίνη Θωμαΐς- Χριστίνα A.M:12110 Ρούσα Γεωργία A.M: 11580 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 Καραμάνου Χριστίνα A.M: 11768 Πετίνη Θωμαΐς- Χριστίνα A.M:12110 Ρούσα Γεωργία A.M: 11580 «είναι μία παθολογική κατάσταση, που

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Λάρισα, 27/5/2016

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Λάρισα, 27/5/2016 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Λάρισα, 27/5/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ: ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Φεβρουάριος 2012 σκοπός Κατανόηση της φύσης και της έννοιας της αναπηρίας της έκτασης και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων γίνεται με βάση τον αριθμό μητρώου (αύξουσα σειρά). Πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις και τον

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολογικοί πίνακες της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα Εκπαιδευτικές Μονάδες

Χρονολογικοί πίνακες της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα Εκπαιδευτικές Μονάδες Χρονολογικοί πίνακες της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα Εκπαιδευτικές Μονάδες Έτος Εκπαιδευτική Μονάδα Σκοπός 1906/1907 «Οίκος Τυφλών», Φιλανθρωπική Εταιρεία, Αθήνα Περίθαλψη και εκπαίδευση τυφλών 7-18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πρωτόγονη και αρχαία περίοδος. Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδος.. Μεσαίωνας..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πρωτόγονη και αρχαία περίοδος. Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδος.. Μεσαίωνας.. 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Φύση και έννοια της αναπηρίας Η συνειδητοποίηση της αναπηρίας.. Η στάση της οικογένειας απέναντι στο παιδί με αναπηρία Στάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η...

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η... ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ο /Η υπογεγραμμένος-η..... (όνομα εκπροσώπου βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Εργοεραπείας Τμήμα: 1ΝΕΡΜΟ1 Εργασια: Σύνδρομο Prader - Willi (Πράντερ - Γουίλι) και Σύνδρομο Sotos (Σότος) Παρδαλού Χριστίνα

Βοηθός Εργοεραπείας Τμήμα: 1ΝΕΡΜΟ1 Εργασια: Σύνδρομο Prader - Willi (Πράντερ - Γουίλι) και Σύνδρομο Sotos (Σότος) Παρδαλού Χριστίνα Βοηθός Εργοεραπείας Τμήμα: 1ΝΕΡΜΟ1 Εργασια: Σύνδρομο Prader - Willi (Πράντερ - Γουίλι) και Σύνδρομο Sotos (Σότος) Παρδαλού Χριστίνα Σύνδρομο Prader - Willi (Πράντερ - Γουίλι) Φυλοσχετιζόμενη διαταραχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την επιστολή του Συλλόγου ΑµεΑ Γονέων & Φίλων «Αλκυόνη», αναφορικά µε την απόδοση νοσηλίου τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ και

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την επιστολή του Συλλόγου ΑµεΑ Γονέων & Φίλων «Αλκυόνη», αναφορικά µε την απόδοση νοσηλίου τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ και 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 188042/37749/2015 Πληροφορίες: Ευαγγελία Σκυλλάκου Υπουργείο Υγείας Γραφείο Υπουργού κ. Ανδρέα Ξανθού Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 10187, Αθήνα Θέµα: Απόδοση νοσηλίου-τροφείου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ιστορική αναδρομή Ο πρώτος που αναγνώρισε αυτό το σύνδρομο ήταν ο John Langdon Down, το 1866. Μέχρι τα μέσα του 20 ου αιώνα, η αιτία που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Ν.Κ.Α. ΤΑΧ.ΘΥΡΙΔΑ 23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ.: , Φαξ:

Ε.Π.Ν.Κ.Α. ΤΑΧ.ΘΥΡΙΔΑ 23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ.: , Φαξ: Ε.Π.Ν.Κ.Α. ΤΑΧ.ΘΥΡΙΔΑ 23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ.: 22-871333, Φαξ: 22-429544 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Άκρως Εμπιστευτικό) Για επίσημη χρήση Προσωπικά Στοιχεία Ατόμου 1. Δημογραφικά Α/Α Ονοματεπώνυμο:...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1.1-5β Έκθεση Καταγραφής των Αναγκών της Παραγωγής

Παραδοτέο Π.1.1-5β Έκθεση Καταγραφής των Αναγκών της Παραγωγής ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Διάγνωσης και Αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με Δ.Δ.Α. στα πλαίσια του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου Χίου.

Ομάδα Διάγνωσης και Αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με Δ.Δ.Α. στα πλαίσια του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου Χίου. Ομάδα Διάγνωσης και Αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με Δ.Δ.Α. στα πλαίσια του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου Χίου. Π. Σιδηροφάγη, Ε. Ασπρούλη, Μ. Τάσση, Κ. Μπόλιας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Χίος ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Μαλτέζος Ιωάννης

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Μαλτέζος Ιωάννης ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Μαλτέζος Ιωάννης Κληρονομικότητα Το σώμα μας αποτελείται από εκατομμύρια κύτταρα εκ των οποίων τα περισσότερα εξ αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίζοντας τα παιδιά με γενετικά νοσήματα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Πέμπτη, 16 Ιούνιος :58

Υποστηρίζοντας τα παιδιά με γενετικά νοσήματα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Πέμπτη, 16 Ιούνιος :58 Από: K-Life (Καθημερινή) Τα γενετικά νοσήματα είναι ιδιαίτερα σπάνιες ασθένειες που οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων. Τα παιδιά που πάσχουν από αυτά χρειάζονται φροντίδα, ψυχολογική στήριξη αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) (α) Αρµοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας. (Γενικές Αρμοδιότητες) 1. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά µε ειδικές ανάγκες στην προσχολική ηλικία

Παιδιά µε ειδικές ανάγκες στην προσχολική ηλικία Παιδιά µε ειδικές ανάγκες στην προσχολική ηλικία Από το βιβλίο των Lerner J., Lowenthal B., Egan R. Prechool children with special needs, Boston: Allyn & Bacon Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία αλλά και η

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση της κοινωνικής

Προώθηση της κοινωνικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας;

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας; Σχιζοφρένεια Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Η σχιζοφρένεια, μια πνευματική ασθένεια που προκαλεί διαταραχή στον τρόπο που σκέφτεται το άτομο, επηρεάζει περίπου το 1% του πληθυσμού. Συνήθως ξεκινά από τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

θέραπειν Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ ,

θέραπειν  Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ , θέραπειν Κέντρο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχικού Το κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών θέραπειν αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών, πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΠΑΣΟ ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΠΑΣΟ ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2017 από τα ΚΕΠ Για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών, Ημερομηνία έναρξης : 26

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στη μέθοδο

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στη μέθοδο Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στη μέθοδο Η Ελληνική με την αιγίδα της Β Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη μέθοδο εκπαίδευσης γονέων: «Θετικοί Γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 7η: Νοητική Υστέρηση Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ψαχνά, 28/7/2016 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ. Ψαχνά, 28/7/2016 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , 227 ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών (ΚΑΠΗ, Παιδικός Σταθμός) (παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού για την υποστήριξη των Κοινωνικών Δομών της Δημοτικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ελπιζώ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ * Εσωτερικό έντυπο Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ε.

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ε. Ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να εμφανιστεί στον καθένα ανεξάρτητα από την ηλικία, το χρώμα ή το φύλο. Είναι μια χρόνια νόσος που όταν δεν είναι σωστά ρυθμισμένη μπορεί να δημιουργήσει απειλητικές για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη»

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΥΜΩΝΗΣ, «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014 Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου.

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου. ΑΥΤΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης σύμφωνα με το ICD-10 το σύστημα της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων είναι μια διαταραχή που περιλαμβάνει δυσκολίες στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ημερίδα, 5 Φεβρουαρίου 2009 «Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου,

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση ειδικού και μη ειδικού τύπου Μαθησιακών δυσκολιών. Ελπίδα Καρδαρά Ψυχολόγος

Διάγνωση ειδικού και μη ειδικού τύπου Μαθησιακών δυσκολιών. Ελπίδα Καρδαρά Ψυχολόγος Διάγνωση ειδικού και μη ειδικού τύπου Μαθησιακών δυσκολιών Ελπίδα Καρδαρά Ψυχολόγος ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες κατά τον Hammill, 1990, είναι ένας γενικός όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4905 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 04-07-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 276 ------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ταχ.Δ/νση: Γ. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Τρίτη, 27 Δεκέμβριος :03 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Δεκέμβριος :20

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Τρίτη, 27 Δεκέμβριος :03 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Δεκέμβριος :20 Τι είναι η ΔΕΠΥ; Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) - διεθνώς ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder - είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ίλιον, Iανουάριος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τις Υπηρεσίες του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Το αντικείμενο του συγγράμματός μας... 13 Οι στόχοι και το κοινό μας... 14 Οργάνωση του βιβλίου... 15 Άλλα χαρακτηριστικά του βιβλίου... 16 Ευχαριστίες... 18 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Διεξάγει κοινωνικές έρευνες Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας

ιερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας ιερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας Στόχος της μελέτης Η μελέτη υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού ικαίου Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ A/A ΔΡΑΣΗ/ΠΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Π/Y 1 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦ (Π/Υ 2.241.000 ) Η πράξη αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ A/A ΔΡΑΣΗ/ΠΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Π/Y 1 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦ (Π/Υ 2.241.000 ) Η πράξη αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα μερικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι οι εξής:

Πιο συγκεκριμένα μερικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι οι εξής: Tι είναι ο αυτισμός Ο Αυτισμός είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν ακούν και γενικά αισθάνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες - Αναπηρία Υγεία

Γυναίκες - Αναπηρία Υγεία Γυναίκες - Αναπηρία Υγεία Ελένη Νταλάκα Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ΥΓΕΙΑ Επαγγελματίες Θύματα βίας Γυναίκες (ηλικιωμένες, ανήλικες, Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστριες, εξαρτημένες,

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεις, ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2, εδάφιο στ, άρθρο 12 εδάφιο ιβ και κη καθώς και τα άρθρα 46 και 51 αυτού (ΦΕΚ 13/Α/ ),

Διατάξεις, ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2, εδάφιο στ, άρθρο 12 εδάφιο ιβ και κη καθώς και τα άρθρα 46 και 51 αυτού (ΦΕΚ 13/Α/ ), Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και προς κάθε συναρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 3431/2006 με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΔ. 16

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΔ. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ γονέα / κηδεμόνα,

Αγαπητέ γονέα / κηδεμόνα, A Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Moνάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο ιευθυντής-καθηγητής: Γ. Χρούσος Αγαπητέ γονέα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + ΔΕΠΥ & Συννοσηρότητα με Μαθησιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΛ. ΦΡΥΣΙΡΑ Επ. Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ ΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.ε. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογοθεραπεία- Λογοπεδική [Ζ3]

Λογοθεραπεία- Λογοπεδική [Ζ3] [Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός] Λογοθεραπεία- Λογοπεδική [Ζ3] Γρηγόρης Αμπατζόγλου - Γιάννης Τζιαρός Κείμενο 2: Απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τα αναγνωρισμένα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Σταθμούς Βαθμός Ασφαλείας:

Διαβάστε περισσότερα