ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΖΑ ΒΟΔΕΝΩΝ (ΕΔΕΣΣΗΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΖΑ ΒΟΔΕΝΩΝ (ΕΔΕΣΣΗΣ)"

Transcript

1 ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΖΑ ΟΔΕΝΩΝ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Με την ίδρυση το 1870 της ουλγαρικής Εξαρχίας (ουλγαρική σχισματική εκκλησία), οι χριστιανοί της Μακεδονίας χωρίστηκαν σε Πατριαρχικούς (Έλληνες) και σε Εξαρχικούς (ουλγάρους). Η βουλγαρική προπαγάνδα χρησιμοποίησε όλα τα μέσα για να προσηλυτίσει στην Εξαρχία τους σλαβόφωνους τους οποίους θεωρούσε ουλγάρους, ενώ αυτοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήσαν Έλληνες. Ο αγώνας διεξήχθη κυρίως σε εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό πεδίο, και η ουλγαρική κυβέρνηση διέθεσε τεράστια ποσά για να ιδρύσει σχολεία στη Μακεδονία και από πολύ νωρίς και στα οδενά. Το ελληνικό κράτος προ του κινδύνου της βουλγαρικής διείσδυσης επιδοτούσε τα ελληνικά σχολεία της σκλαβωμένης Μακεδονίας μέσω του «Συλλόγου προς δίάδοσιν τών Ελληνικών ραμμάτων κατά το διάστημα , και από το 1887 και μετά μέσω της «Επιτροπής προς ένίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας. Η πληρωμή των εκπαιδευτικών και των υποτρόφων σπουδαστών και μαθητών γινόταν ανά τετραμηνία με απόδειξη, και τέτοιες αποδείξεις, με ωραίες ελληνικές σφραγίδες των σχολείων, υπάρχουν πολλές στους σχετικούς φακέλλους του Ιστορικού Αρχείου ΥΠΕΞ 1. Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ως Πρόεδρος του «Συλλόγου προς δίάδοσιν των Ελληνικών ραμμάτων σε έκθεση του την η Μαρτίου 1888 προς το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει:... Κράτιστον δε τών ημετέρων οπλών είναι η δι ' υποτροφιών παρασκευή ιερέων, διδασκάλων και άλλων εγχωρίων πρακτόρων Σε έγγραφο του Προξένου Θεσσαλονίκης. Δοκού της Προς τον Κύριον Πρόεδρον της προς ένίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας Επιτροπής αναφέρει: Κατόπιν του υπ' αριθ. 9 και από 18 Ιουλίου έγγραφου μου αποστέλλω ϋμίν συνημμένως ώδε τον ύποσχεθέντα έλεγχον τών ενιαυσίων εξετάσεων τών έν ερροία, οδενοις, εβγελή και Στρουμνίτση ημετέρων υποτρόφων, öv κατήρτισα έκ προσφάτως διαβιβασθέντων μοι μερικών έλεγχων έξ έκαστης τών μνημονευθεισών πόλεων. Έκ του έλεγχου τούτου προκύπτει δτι οι μέν έν ερροία 4 υπότροφοι θά μείνωσιν οι αυτοί τής κατά τό άπιόν σχολικόν έτος, διότι, ως μέ έπληροφόρησαν, θά σχηματιστή και ' υμνασιακή τάξις έν τή πόλει εκείνη. Έκ δέ τών έν οδενοις 1. Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Σφραγίδες του Καζά οδενών (Εδέσσης), ντοκουμέντα της εκπαιδευτικής και εθνικής δραστηριότητας, περ. Εδεσσηνόςΐ (Έδεσσα 2001). 2. Έκθεσις Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου τής προς τό ΎπουργεΧον Εξωτερικών, Φ. 1888/ΑΑΚ/, Ι.Α.Υ.Ε. 3. Έγγραφον Προξένου Θεσσαλονίκης. Δοκοϋ, Άρ. Πρωτ. 12/ , προς τον Κύριον Πρόεδρον τής «Προς ένίσχυσιν τής Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας Επιτροπής, Φ. 1889/ΑΑΚ/, Εκπαιδευτικά χορηγήματα, Ι.Α.Υ.Ε.

2 268 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου δύο παύονται υποτροφίας ώς μη προβιβασθέντες, επομένως θ' άντικατασταθώσι δια δύο άλλων. Έκ των 6 εν εβγελή οι τρεις πρώτοι απολύονται και ούτοι δε θ' άντικατασταθώσι δια τριών άλλων. Τέλος εκ τών 9 εν Στρουμνίτοϊ] της μεν Καλλιόπης Νικολάου, περί ής έγένετο εν τω υπ' αριθ. 566 και από 29 παρελθόντος Ιουλίου εγγράφου υμών, άποσυρθείσης κατά 'Άπρίλιον παρελθόντα, δύο δε αποκλειομένων της υποτροφίας ώς άπροβιβάστων, αϊ θέσεις αυτών θ' άναπληρωθώσι δια τριών άλλων. Ή κατάστασις τών αποσυρόμενων η παυομένων υποτρόφων γίνεται καθ' α έγραψα προς υμάς εν τω υπ' αριθ. 45 και από λήγοντος μηνός. Στο Ιστορικό Αρχείο του ΥΠΕΞ υπάρχουν αποδείξεις πληρωμής σε οκτώ υποτρόφους του σχολικού έτους και μιας υποτρόφου του σχολικού έτους από τα οδενά 4 : 1) Ευστάθιος Στουγιαννάκης, μαθητής τάξεως του υμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος. Δοκός και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας (ιδέ φωτοτυπίες αποδείξεων). Ο Ευστάθιος Στουγιαννάκης γεννήθηκε στην Έδεσσα το Σπούδασε στην αρχή στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης δάσκαλος, και αργότερα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παντρεύτηκε τη Μαρία Κολιούσκα, Νηπιαγωγό και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτριο, που έγινε Φιλόλογος, και τον Αλέξανδρο, Μαθηματικό-Τυπογράφο. Εκλέχθηκε δύο φορές ουλευτής Πέλλας (19, 1920). Πέραν των πολλών άρθρων του έγραψε δύο βιβλία: Ή Ιστορία της Ναούσης 1925 και Ή 'Έδεσσα ή Μακεδόνικη εν τη Ιστορία Με το τελευταίο βιβλίο ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φιλολογίας. Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της Εδέσσης, Ναούσης και Θεσσαλονίκης όπου πέθανε στις ) Προκόπιος αλταδώρος, μαθητής τάξεως υμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος. Δοκός και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. Ο Προκόπιος αλταδώρος παντρεύτηκε την Ανδρομάχη, αδελφή του εωργίου Στουγιαννάκη και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Σοφοκλή, τον Αναστάσιο (έγινε δάσκαλος) και την Αναστασία υιός της οποίας είναι ο Αρχιμανδρίτης π. εώργιος Καρβουνιάρης στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Λονδίνου. 3) Νικόλαος Πετρίτσης, μαθητής της τάξεως υμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, 4. Ό.π., Μακεδονία, Φ. 1889/ΑΑΚ/, Ι. Α.Υ.Ε.

3 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 269 Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος. Δοκός και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 4) Ιωάννης Στογιάνου, μαθητής της ΣΤ ' τάξεως του Αστικού Σχολείου λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, επίσης με αποδείξεις υπογραφόμενες από τον λαβόντα και τον Πρόξενο Ε. Δοκό, και με σφραγίδα. 5) Ελένη Κούση Τάση, μαθήτρια της τάξεως του Παρθεναγωγείου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει η λαβούσα και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 6) Κωσταντίνος Μπουδάτσης, μαθητής της ΣΤ ' τάξεως του Αστικού Σχολείου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο και Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 7) Δημήτριος Πούλκος, μαθητής ' τάξεως Ευμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 1889, με απόδειξη την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 8) Μιχαήλ ΠαπαΕρηγορίου, μαθητής Ε ' Ευμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 1889, με απόδειξη την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 9) Αναστασία αλταδώρου εκ οδενών, υπότροφος παρά τω Έλληνικω Παρθεναγωγεία) Θεσσαλονίκης, έλαβε από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης υποτροφία της Α ' τετραμηνίας του σχολικού έτους οθωμανικές λίρες, με απόδειξη την οποία υπογράφει η υπότροφος, η Διευθύντρια Ε λένη Μπουκουβάλα ότι φοιτά τακτικά και θεωρεί ο Πρόξενος Ε. Ευγενιάδης. Ο Πρόξενος Θεσσαλονίκης Λάμπρος Κορομηλάς σε επιστολή του προς την Αικατερίνη Λασκαρίδου, Πρόεδρον του Εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων, υποδεικνύει την Αναστασία Κ. Καλαϊτζή απόφοιτον της Ε ' τάξεως του Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης ως υπότροφον του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών που διευθύνει η Αικ. Λασκαρίδου στην Αθήνα και σημειώνει συγχρόνως...έκτος της ορισθείσης ήδη "Όλγας 'Αντωνίου εκ οδενών Επιστολή Προξένου Λάμπρου Κορομηλα προς την Αικ. Λασκαρίδου, Πρόεδρον της Ενώσεως Ελληνίδων Εκπαιδευτικών, , Φ. 1905/ΑΑΚ/Η', Ι.Α.Υ.Ε.

4 270 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου ) Όλγα Αντωνίου εκ οδενών, υπότροφος στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών που διευθύνει η Αικ. Λασκαρίδου, όπως προκύπτει από επιστολή του Προξένου Λ. Κορομηλά στις προς την Αικ. Λασκαρίδου 6. ) ια τις μαθήτριες της ' τάξεως υμνασίου Αφροδίτη άτσου και Καλλιόπη Τουσίμπτση, ο Αθανάσιος Φράγκος με επιστολή του προς το Προξενείο Θεσσαλονίκης στις παρακαλεί να προσληφθούν υπότροφοι για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης 7. Η Αφροδίτη άτσου αργότερα πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες ως δασκάλα στο Παρθεναγωγείο οδενών. Σε άλλο σημείο της τρισέλιδης επιστολής του ο Φράγκος σημειώνει: Είναι ακόμη ανάγκη να χορηγηται και εις άπορους μαθητάς των ενταύθα σχολείων τετράλιρος τουλάχιστον υποτροφία, διότι μεγάλη ένδεια μαστίζει την πόλιν (οδενά) και τα χωρία απόρροια οϋσα των αντίξοων περιστάσεων, και πολλοί νέοι καίπερ θέλοντες νά μάθωσιν ολίγα περισσότερα γράμματα αποσύρονται και επιδίδονται εις τέχνας διότι δεν δύνανται οι γονείς των νά τους συντηρήσωσι Ο Αθανάσιος Φράγκος στη μυστική αλληλογραφία του με το Εθνικό Κέντρο χρησιμοποιούσε συνήθως το ψευδώνυμο «Παρμενίων. Το Κέντρο Αμύνης οδενών αποτελείται από την τριανδρία Δημ. Ι. Ρίζος, Ιατρός (Πρόεδρος), Αθανάσιος Φράγκος, Καθηγητής (ραμματεύς) και Ι. Χατζηνίκος, ιομήχανος (Ταμίας). Η ανέκδοτη εισέτι αλληλογραφία του Αθανασίου Φράγκου είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την εκπαιδευτική και εθνική δραστηριότητα των οδενών την περίοδο του Μακεδόνικου Αγώνα, από την οποία αναδύεται η ηγετική του φυσιογνωμία στα εκπαιδευτικά ζητήματα και τις εθνικές κινητοποιήσεις των οδενών. Ο Αθαν. Φράγκος γεννήθηκε το 1856, το 1889 νυμφεύτηκε την εκ Θεσσαλονίκης δασκάλα Μαριγούδα Πέτρου με την οποία απέκτησε έξι παιδιά. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα για τον Αθαν. Φράγκο δεν υπάρχει παρά μόνο διάσπαρτες αναφορές στο πολυσχιδές έργο του. Ο Αθαν. Φράγκος διευθύνει το ημιγυμνάσιο οδενών επί τριάντα περίπου χρόνια... δεξιώς και πολλαχώς εύεργετήσας την σπουδάζουσα νεολαία, όπως αναφέρει ο Ευστάθιος Στουγιαννάκης 9. Το Ημιγυμνάσιο οδενών λειτούργησε μέχρι το σχολικό έτος και με την προσθήκη κάθε χρόνο μιας τάξης έφτασε το σχολικό έτος σε πλήρες Εξατάξιο υμνάσιο. 6. Ό.π. 7. Έγγραφον Αθανασίου Φράγκου της εκ της Μητροπόλεως οδενών προς το Προξενεΐον Θεσσαλονίκης, Φ. 1905//29.5., Ι.Α.Υ.Ε. 8. Ό.π. 9. Ευστάθιος Στουγιαννάκης, Έδεσσα ή Μακεδόνικη εν τ/? ιστορία, Έκδοσις Τύποις Ε. Ι. Στουγιαννάκη, Θεσσαλονίκη 1932 (επανέκδοση από τη Λαογραφική Εταιρεία, Έδεσσα 2001).

5 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 271 ) Λιλή λάχου, γεννήθηκε στα οδενά το 1886, όπου τελειώνει το Παρθεναγωγείο με Άριστα. Ακολούθως με υποτροφία, μετά τετραετή φοίτηση στο Αρσάκειο Αθηνών, διορίζεται το 1904 διευθύντρια του Παρθεναγωγείου οδενών. Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο της πρόσφερε και τις υπηρεσίες της ως ραμματεύς στην «'Αγαθοεργό Αδελφότητα Αεσποινών Εδέσσης που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά. Αφού δίδαξε για λίγο χρονικό διάστημα και στη Στρώμνιτσα, ο Πρόξενος Λάμπρος Κορομηλάς τη μετέθεσε στη Θεσσαλονίκη όπου ανέλαβε ως διευθύντρια του Υποδιδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν πολύ δραστήρια και την ήθελε συνεργάτη του. Οι ούλγαροι θορυβημένοι από το μεγάλο εκπαιδευτικό και εθνικό της έργο, πλήρωσαν τον τουρκαλβανό καβάση του Οικοτροφείου του Παρθεναγωγείου, ονόματι Αμπεντίν, ο οποίος τη δολοφόνησε μέσα στο Παρθεναγωγείο τη νύχτα της 30ής Οκτωβρίου Η κηδεία της έγινε στη Θεσσαλονίκη πάνδημη και την έκλαψε όλη η Ελληνική κοινότητα της πόλης και οι διαμένοντες στη Θεσσαλονίκη Εδεσσαίοι. Την περίοδο του Μακεδόνικου Αγώνα και μέχρι το 19, το Ελληνικό κράτος ίδρυσε Οικοτροφεία για τη μόρφωση και περίθλαψη των τέκνων ανδρών πεσόντων εν Μακεδονία ή δολοφονηθέντων υπό ουλγάρων ή προσηνεγκότων τη περιμαχήτω χώρα κολλάς και ποικίλας έθνικάς υπηρεσίας. Έτσι λειτούργησαν τα Οικοτροφεία ενιτσών 14, οδενών, Στρωμνίτσης, ευγελής 17, Σερρών 18, Αλιστράτης 19, Πετρίτσης 20. Τα Οικοτροφεία αυτά παρείχαν στέγη, τροφή και η διδασκαλία των μαθημάτων γινόταν εντός του Οικοτροφείου, ενώ το Εθνικό Οικοτροφείο Αθηνών 21 παρείχε στους υπο-. Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου, «Οικοτροφεία Θηλέων μέχρι το 19, περ. Εδεσσηνός 2 (Έδεσσα 2001).. 'Αγγελική Μεταλληνοΰ-Τσιώμου, Λεύκωμα 'Αγώνος ( ), θεσσαλονίκη Ό.π.. Έγγραφον τοΰ Ελληνικοί) Προξενείου Θεσσαλονίκης προς το Ύπουργεΐον Έξωτερι - κών με θέμα Οικοτροφεία, την , Φ. 1906/Α/23, Ι.Α.Υ.Ε. (στο εξής: Έγγραφον) και Οικοτροφεία Εσωτερικού: ενιτσών, οδενών, Στρωμνίτσης, ευγελής, Σερρών, Άλιστράτης, Πετρίτσης, Φ. 19/ΑΑΚ/', Ι.Α.Υ.Ε. (στο εξής: Οικοτροφεία Εσωτερικού). 14. λ. ΟΙκοτροφεΙα Εσωτερικού, ό.π. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Το Οικοτροφείο ενιτσών, περ. Φίλιππος 5 (1993).. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Το Οικοτροφείο οδενών, Εφημ. Εδεσσαϊκή , Έδεσσα (στο εξής: «Οικοτροφείο οδενών).. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. 17. Ό.π. 18. Ό.π. 19. Ό.π. 20. Ό.π. 21. Έθνικόν ΟίκοτροφεΧον εν 'Αθήναις ( ), Στατιστικός πίναξ των εν τω Έθνικω Οικοτροφείου κατά τό σχολικό έτος ΟΊκοτρόφων, Φ. 19//53, Ι.Α.Υ.Ε. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Εθνικόν Οικοτροφείον Αθηνών, Εφημ. Εδεσσαίος ( ), Έδεσσα.

6 272 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου τροφούς στέγη και τροφή και φοιτούσαν σε Σχολεία, στο Διδασκαλείο, στο Πανεπιστήμιο. Το ίδιο γινόταν με το Οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης για υπότροφες δασκάλες-νηπιαγωγούς 22, και το Οικοτροφείο Αρρένων Θεσσαλονίκης για υποτρόφους δασκάλους, και τα δύο δε Οικοτροφεία στεγάζονταν σε ενοικιαζόμενα κτίρια 23. ) Η Μαρία Νικολάου από το Μεσημέρι οδενών σπουδάζει Νηπιαγωγός και είναι το 1906 υπότροφος του Ελληνικού Οικοτροφείου Θηλέων, αναφέρονται επίσης μία υπότροφος από τη έροια και πέντε από τα ενιτσά το ίδιο σχολικό έτος Υπότροφοι του Καζά οδενών στο Εθνικό Οικοτροφείο Αθηνών κατά το σχολικό έτος : 14) Χρήστος Ιωαννίδης, από το Ποζάρτσκο (Πόζαρ ή Λουτράκι), ετών ' Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 27 Δεκεμβρίου 1908, με α/α στον πίνακα το 5, και στη στήλη παρατηρήσεις: Ό πατήρ αύτοϋ έδολοφονήθη υπό ουλγάρων (ο πίνακας αναφέρει 5 υποτρόφους). ) Ιωάννης Παπαδημητρίου, από Μπάχοβον (Πρόμαχοι), ετών, Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής Σεπτεμβρίου 1907, α/α στον πίνακα. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει ώς ιερεύς είς το χωρίον του. ) Πέτρος Χρηστίδης, από Πρεμποδίστα (Σωσάνδρα), ετών, Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 23 Νοεμβρίου 1907, α/α στον πίνακα. 17) Δημήτριος Καπετανόπουλος, από Κατράνιτσα (Πύργοι), ετών 17, ' υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Σεπτεμβρίου 1908, α/α στον πίνακα 50, είναι ορφανός πατρός. Έγινε αξιωματικός κι έφθασε τον βαθμό του Στρατηγού. 18) Χρήστος Μάρκου, Τρέσεν (Όρμα), ετών 14, ΣΤ ' Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 14 Σεπτεμβρίου 1907, α/α 55, ό πατήρ αύτοϋ παραμένει είς το χωρίον. 19) Αθανάσιος Τσάμης, οδενά, ετών, ' Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 3 Νοεμβρίου 1907, α/α 57. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει ώς διδάσκαλος είς οδενά. 20) Ιωάννης Σεραφείμ, ραμματίκοβον (Κάτω ραμματικόν), ετών, υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Νοεμβρίου 1907, α/α 67. Ό πατήρ αύτοϋ εφονεύθη αγωνιζόμενος εν Μακεδονία. Τον έχει στεφανώσει ο Κων- 22. λ. σημ. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Ελληνικό οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 1906, Ανακοίνωση στο ΙΘ ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας , Α.Π.Θ. (στο εξής: «Οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης). 23. Έγγραφον, ό.π. 24. Τιμοθεάδης, «Οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης, ό.π. 25. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. (σημ. ) Τιμοθεάδης, «Οικοτροφείον οδενών, ό.π. (σημ. ).

7 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 273 σταντίνος Μαζαράκης (Ακρίτας), κι αργότερα έγινε αξιωματικός κι έφθασε τον βαθμό του Συνταγματάρχου. 21) Αθανάσιος Αθανασίου, Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα), ετών, υμνασίου, χρονολογία εγγραφής 24 Σεπτεμβρίου 1907, α/α 70. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει εις το χωρίον του. 22) Μιχαήλ ρ. αλιώζης, ραμματίκοβον (Κάτω ραμματικόν), ετών 19, ' υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Ιανουαρίου 1908, α/α 87. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει εις το χωρίον τον. 23) Νικόλαος Τσιπλάκης, Όσσιανη (Αρχάγγελος), ετών, υμνασίου χρονολογία εγγραφής Ιανουαρίου 1908, α/α 93, ορφανός πατρός. 24) Λάζαρος Παπαευαγγέλου, Όστροβον (Αρνισσα), ετών 17, υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Ιανουαρίου 1908, α/α ) Χρήστος Ιωάννου, Μεσημέριον, ετών 17, ' υμνασίου, χρονολογία εγγραφής 1 Σεπτεμβρίου 1908, α/α 97. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει ως διδάσκαλος εις το χωρίον του. Ο Χρήστος Ιωάννου έγινε αξιωματικός και έφθασε τον βαθμό του στρατηγού. 26) εώργιος Παράσχου, Κατράνιτσα (Πύργοι), ετών 19, υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Ιανουαρίου 1908, α/α 1. Ό πατήρ αύτοϋ εδολοφονήθη υπό ουλγάρων. Ο εώργιος Παράσχου σπούδασε Ιατρική και άνοιξε Χειρουργική Κλινική στην Έδεσσα. Κατάλογος Μαθητών Οικοτροφείου οδενών το σχολικόν έτος α/α Ονοματεπώνυμον Ιωάννης Ευαγγέλου ασίλειος Παπαδημητρίου Ιωάννης Τσίτσης Ευστάθιος Κίτσου Χρήστος Μπίνου Κωνσταντίνος ιαννάκης Αναστάσιος Αθανασίου Χρήστος Παπαγεωργίου Χρήστος Παπαοικονόμου Ζαχαρίας Δερούλης Πασχάλης Κανελής Νικ. Παπαδημητρίου Χρήστος Αθανασίου Χρήστος Παπαδημητρίου Ηλικία Πατρίς Τσερκόβιανη Πόδος Μεσημέριον Μπάχοβον Έδεσσα Τάξις 26. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. (σημ. ) Τιμοθεάδης, «Οικοτροφείον οδενών, ό.π. (σημ. ).

8 274 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου Νικόλαος Χατζηιώσης εώργιος Παπαδόπουλος Ιωάννης Χρήστου Αντώνιος Αθανασίου Παρίσης Σωτηρίου Τρύφων ιώντης εώργιος Κωνσταντίνου Ιωάννης Πετρίδης Αθανάσιος Ευσταθίου Ιωάννης Τρύφωνος Τρύφων Παναγιώτου Σταύρος Δάφου Κωνσταντίνος ιάντσης Χρήστος Κωνσταντίνου Δημήτριος Λαζαρίδης Κώστας Δημητρίου Αθανάσιος ουδρουσένος Σωτήριος Μπόσκου ρηγόριος Καραγιάννης Θωμάς Παπακωνσταντίνου Ιωάννης Θωμά Απόστολος Τάνης Ευστάθιος Στώϊκος Νικόλαος Μπέση Αργύριος Νικολάου Νικόλαος εωργίου Όστροβον Νησίον Τσερνέσιβον Τρέσινον Πριπίδηστα Στράιστα ραμματίκοβον Στρούπινον ευγελή Προφ. Ηλία ενιτσά Τέχοβον ιάντσιστα Κοζούσενη λάδοβον Κ. Κασάνοβον Οσλίνη ' ' ' ' Κατάλογος των μαθητών τον Οικοτροφείου Εδέσσης κατά το α/α Ονοματεπώνυμον Χρήστος Κρούντσης Χρήστος Αναστασίου Ιωάννης Θωμάς Ευάγγελος άντσου Κωνσταντίνος Λιπορλής Ιωάννης Ευαγγέλου Αθανάσιος Σαμαράς Ευάγγελος ιαννάκης Ηλικία 9 8 Πατρίς Έδεσσα Μπάχοβον ιάντσιστα Έδεσσα Τσαρκόβιανη όλτσηστα Μεσημέριον Τάξις ' ' 27. Ό.π.

9 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) ασίλειος Παπαδημητρίου Χρήστος Κωνσταντίνου Διονύσιος ιουρτίδης Ιωάννης Μανιάτης Δημήτριος Ιωαννίδης Αναστάσιος Καζάρσκος Θωμάς Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Μπέσης Αργύρης Νικολάου Χρήστος Μπίνου Χρήστος Μιλτιάδου Νικόλαος Πέτρου Αναστάσιος Κίτσου Κωνσταντίνος ιάντσης ρηγόριος ΠαπαΠαναγιώτου Ιωάννης Τσίτσης Νικόλαος Εμμανουήλ Πασχάλης Κανελής Τρύφων Ειόντης Ευάγγελος Μούνδης Αθανάσιος Ζαχαριάδης Ευστάθιος Στώϊκος Πασχάλης Χρήστου Σταύρος Δάφου Ζαχαρίας Χερούλης Χρήστος Παπαεωργίου Χρήστος ΠαπαΟικονόμου ρηγόριος Καραγιάννης Αθανάσιος Μπέτου Αθανάσιος Ευσταθίου Αποστόλης Τάνης Παρίσης Σωτηρίου Ιωάννης Χρήστου Χρήστος ΠαπαΔημητρίου Ιωάννης Τρύφωνος Νικόλαος Μπαϊναλής Νικόλαος Χατζηιώσης ασίλειος ΧατζηΑντωνίου Σταύρος Ορυζάρσκης εώργιος Κωνσταντίνου Τσαρκόβιανη Στρούπινον λάδοβον Μεσημέριον ιαννάκοβον Έδεσσα ιάντσηστα λάδοβον Κ. Κοπάνοβον Μεσημέριον Τσαρνέσοβον Στράιστα Πόδος Στρούπινον Στράϊστα Πόδος Όσλιανη Μπάχοβον Νησίον Έδεσσα άβροβτση Κοζούσενη Μπάχοβον ραμματίκοβον Μπάχοβον Τέχοβον Τσερναρέκα Πριπίδηστα Κοζούσενη Νησίον Όστροβον Έδεσσα Στράϊστα Όσλιανη Έδεσσα ενιτσά Ορυζάρτση Τσαρνέσοβον

10 276 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου 49. Ευστάθιος Κίτσου 5 0. Αντώνιος Αθανάσιου 51. Νικόλαος ΠαπαΔημητρίου 52. εώργιος Μπόσκου 5 3. ασίλειος Μπόϊσκου 54. εώργιος Ευαγγ. Σόφτσης 55. Κωνσταντίνος Δημητρίου 56. Αναστάσιος Τουσίμης Πόδος Όστροβον Μπάχοβον ενιτσά Ζορμπά Τσερναρέκα Προφ. Ηλία λάδοβον ' ' ' Διευθυντής του Οικοτροφείου το σχολικό έτος είναι ο Χρήστος Τσάμης, ενώ θεωρεί τις καταστάσεις δαπανών, ως Πρόεδρος της Εφορείας, ο Μητροπολίτης Τιμόθεος: Στις καταστάσεις δαπανών αναφέρονται ως προμηθευτές του Οικοτροφείου τα μαγαζιά των ρηγορίου Νούσκα, Τάση Μάσα, ρηγορίου Τσίτση, Αδελφών Πίγκα 28. Στην τελευταία σελίδα του καταλόγου των μαθητών του Οικοτροφείου γράφει: Πάντες οι μαθηταί σλαβόφωνοι πλην δύο βλαχόφωνοι από Τσερναρέκα, ενώ αναφέρεται επίσης ότι αρκετοί είναι παιδιά φονευθέντων από τους ουλγάρους. Οι γονείς των μαθητών του Οικοτροφείου των σχολικών ετών 19-, 19- και τα παιδιά τους μιλούσαν και το σλαβόφωνο (βουλγαρόφωνο) ιδίωμα χωρίς αυτό να επηρεάζει την ελληνική τους συνείδηση, γιατί ήσαν ακραιφνείς Έλληνες, και αυτό το απέδειξαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Μακεδόνικου Αγώνα. Η συμβολή των Οικοτροφείων στο εκπαιδευτικό έργο υπήρξε σημαντική για την ελληνοπρεπή μόρφωση των παιδιών αυτών. Ασφαλώς υπήρχαν και άλλοι υπότροφοι του Καζά οδενών γιατί και οι κατάλογοι των εκπαιδευτικών και λοιπών χορηγημάτων στο Ιστορικό Αρχείο του ΥΠΕΞ, πολλές φορές αναφέρουν τους φορείς που ελάμβαναν τα βοηθήματα χωρίς να καταγραφούν αναλυτικά τα ονόματα των υποτρόφων. Πολλοί διαβάζοντας τα ονόματα των μαθητών του Οικοτροφείου οδενών και των υπολοίπων υποτρόφων, ασφαλώς θα ανακαλύψουν με συγκίνηση κάποιον προγονό τους, παππού, πατέρα, ή κοντινό συγγενή. Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια ερευνητική εργασία για την πορεία και εξέλιξη τους αργότερα στην ελεύθερη πλέον Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ενδιαφέρον για την ίδρυση Οικοτροφείων κατά την υπόψη κρίσιμη περίοδο μέχρι το 19 εκδηλώθηκε και για άλλες πόλεις και κωμοπόλεις της Μακεδονίας (έροια, Δοϊράνη, Μπογδάντσα κ.ά.), που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν για διάφορους λογούς και κυρίως οικονομικούς 29. ια τη έ- 28. ΌΜ. 29. Έγγραφον, ό.π.

11 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 277 ροια μάλιστα στο ανώτερο έγγραφο 30 υπάρχει ολόκληρη σελίδα από την οποία μεταφέρω τα εξής: έρροια: 'Αποστέλλω πρόσοψιν και κάτοψιν τον εν θεμελίοις μεγάρου, και είναι μέγαρον των Σχολείων ερροίας. Μέχρι τονδε εχονσιν έξοδενθή λίραι. Τό κτίριον θέλη περιλάβω ολα τα σχολεία ερροίας πλην τον Παρθεναγωγείον. Δια την άποπεράτωσιν αντον σνμφώνως προς το σχέδιον άπαιτηθήσονται κατά λεπτομερή προνπολογισμόν σννταχθέντα νπό τον κ. Παιωνίδον λίραι 1800, προς προσθήκην δε ενός πατώματος δι ' Οίκοτροφεΐον Οίκοτρόφων λίραι 800. Ή Κοινότης ερροίας μόνον 0 λίρας έχει σήμερον διαθέσιμονς δια το κτίριον, και ως εχονσιν τα κοινοτικά εις αντήν φαίνεται οτι ουδέποτε θά κατορθώση να αύξηση το ποσόν τοντο και το κτίριον ουδέποτε θά νψωθή, εκτός εάν ενρεθή γενναιόδωρος τις ερροιεύς, όπερ άπίθανον... Έκ των ανωτέρω εξάγεται οτι σήμερον δεν είναι δννατόν νά γίνη τό Οίκοτροφεΐον επί τον κτιρίον της Σχολής και κατ' ανάγκην εάν ενρεθώσι τά χρήματα εκ τον Τσονφλείον ή άλλον κληροδοτήματος, τό Οίκοτροφεΐον θά κτισθή εις άλλο μέρος ΙΩΑΝΝΑ Τ. ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ 30. Ό.π. 31. Ό.π.

12 SUMMARY Ioanna Timotheadou, Scholars from Kazas Vodenon. The Macedonian Stuggle lasted from 1870 to 19. Bulgarian propaganda used all means available to attract the Slavian-speaking population to converting to Exarchy. Being deemed Bulgarian, they were main target, while actually the majority of this population was Greek. The Stuggle mainly took place on the educational and religious field and the Bulgarian government spent huge amounts of money to found schools in Macedonia, including Vodena. The Greek State in view of the danger of Bulgarian penetration, supported the Greek schools of Macedonia financially between through the «Association for promotion of Greek Education and from 1887 and on through the «Committee for support of the Greek Church and Education. The payment of the teachers and the scholars was 4monthly on receipt that was validated by the Bishop of Vodena or the Thessaloniki Consul. This study has gathered the details of dozens of students from the Vodena Kazas, that were Greek State scholars and later became teachers and scientists. There is also presented the list of residents of the Oikotrofeio Vodenon, who were mostly orphans of parents either killed in action or murdered by the Bulgarians and received the hospitality of the foundation. These institutions, in their own way, also contributed to the educational procedure.

13 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 279 Yl**4f-fl'*l < " 7 -α^<λ Ä*^ *f&&*&

14 ; ; Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου /> iv> / ' Щ& CS&&Ï Й/ТУ й?дйг &^ус*&2^&^ efflagbb. ' > ' * : *

15 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 281 ~7?''? Ща 'àc */fi& <> 3&* ^^ Й?^ f^ Ф*- ê^f&f?/ а&йш}^ 4WÌ.' *.. :. V.- - ;X-r;.:.:,....:> ". " ' : - ' ' ' ' VУ- : r... Р ш. : _ -ν ; : : "' " -.: / ч. ":

To Φροντιστήριο Τραπεζούντας και η διείσδυση του ελλαδικού κράτους στον Πόντο κατά τις αρχές του 20 ου αιώνα.

To Φροντιστήριο Τραπεζούντας και η διείσδυση του ελλαδικού κράτους στον Πόντο κατά τις αρχές του 20 ου αιώνα. 1 Παυλίδη Υπ. Αντωνίου Σχολ. Συμβούλου, Δρα Κοινωνιολογίας To Φροντιστήριο Τραπεζούντας και η διείσδυση του ελλαδικού κράτους στον Πόντο κατά τις αρχές του 20 ου αιώνα. 1. Γενικά Οι διαθέσιμες πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛA ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΡΧΕΣ 20ού ΑΙΩΝΑ)

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛA ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΡΧΕΣ 20ού ΑΙΩΝΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛA ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΡΧΕΣ 20ού ΑΙΩΝΑ) Το Σεπτέμβριο του 1884 πέθανε στο Παρίσι ο Βασίλειος Γ. Μελάς 1, γόνος της γνωστής ηπειρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ Νικόλαος Δ. Σιώκης ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ Διδάκτορας Ιστορίας του Ελληνισμού, Θεολογική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΛΑΙΑΣ ΣΧΙΝΑ Η Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών έχει στην κατοχή της σημαντικά αρχεία που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Μακεδονίας. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται στο Τμήμα Ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1872-1934 Πληροφορίες και ειδήσεις

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1872-1934 Πληροφορίες και ειδήσεις ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1872-1934 Πληροφορίες και ειδήσεις «τα αγαπημένα μας τραγούδια ήσαν τα πατριωτικά, όπως π.χ. το λυγερόν και κοπτερόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ [1829-2009]

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ [1829-2009] Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ [1829-2009] Πεντάλοφος (Ποδολοβίτσα) Κωμόπολη της επαρχίας Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, που από το 1998 αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Οινιαδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1881-1908

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1881-1908 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1881-1908 Η Μακεδονία πριν από τον ένοπλο αγώνα Ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας ως τµήµα της επικράτειας της Οθωµανικής αυτοκρατορίας χωριζόταν σε τρία βιλαέτια: της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Εισαγωγικά Ύστερα από τη ρωσική επανάσταση (1917) και το άδοξο τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας (1922) η

Διαβάστε περισσότερα

PAf>NA^O* ΦΙΑΟΑΟΪΊΚΟΝ ΓΚΝΦΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΝΙΑΝ <ΚΛΙΑΟΜ<ΝΦΝ

PAf>NA^O* ΦΙΑΟΑΟΪΊΚΟΝ ΓΚΝΦΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΝΙΑΝ <ΚΛΙΑΟΜ<ΝΦΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ? ΣΥΛΛΟΓΟ? ΠΑ1>ΚΑ$$0$ PAf>NA^O* ΦΙΑΟΑΟΪΊΚΟΝ ΓΚΝΦΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΝΙΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1825 1908 1932 1934 1935 1937 1939 1941

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1825 1908 1932 1934 1935 1937 1939 1941 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 Ιανουαρίου 1825: Μεταφέρθηκε η έδρα της Μητροπόλεως Δράμας από τη Δράμα στην Αλιστράτη Σερρών επί Μητροπολίτου Νικοδήμου. 1908: Σε έκθεσή του ο Μητροπολίτης Μελενίκου Αιμηλιανός Δάγγουλας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (19 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ - 1914): ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (19 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ - 1914): ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (19 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ - 1914): ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην εκπαίδευση των γυναικών στην ελληνική κοινότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών της Αθήνας», ένα βιβλίο των Μάρως Βουγιούκα και Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Αργυριάδης, ένας προοδευτικός/πρωτοπόρος λόγιος εκπαιδευτικός του 19 ου αιώνα. Η δράση του μέσα από εκδόσεις και δημοσιεύματα της εποχής του

Νικόλαος Αργυριάδης, ένας προοδευτικός/πρωτοπόρος λόγιος εκπαιδευτικός του 19 ου αιώνα. Η δράση του μέσα από εκδόσεις και δημοσιεύματα της εποχής του Νικόλαος Αργυριάδης, ένας προοδευτικός/πρωτοπόρος λόγιος εκπαιδευτικός του 19 ου αιώνα. Η δράση του μέσα από εκδόσεις και δημοσιεύματα της εποχής του Καλλιόπη Μπόντα Ντουμανάκη Φυσικός Όνομα: Αργυριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922) ΓΙΩΡΓ0Σ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ I Ή ελληνική εκδοτική δραστηριότητα στή Σμύρνη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στο διάστημα 1840-1922. Ωστόσο τά

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογοι, σωματεια, συντεχνίες

Συλλογοι, σωματεια, συντεχνίες Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ν. Η Μ Α Θ Ι Α Σ Τρίμηνη έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 - ΕΤΟΣ Δ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2013 > Εκδίδεται προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Γεννήθηκες και κυκλοφόρησες τέλη Γενάρη του 1993. Όμως ήσουνα στα όνειρα του Συλλόγου μας, από παλιά, από την ίδρυσή του, όπως φαίνεται από τα καταστατικά του (Άρθρο 2, 14ος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Β'

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Β' Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Β' Ή σπουδή πού άκολουθεΐ δέν έχει άξιώσεις ιστορικού σημειώματος είναι μιά άπλή πληροφόρηση, καί άποσκοπεΐ στο νά διασώσει άπό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΤΗΤΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΙΩΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ,

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΤΗΤΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΙΩΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, Όνομα: Ιωνάς, μοναχός Έτος γέννησης: 1737 Έτος θανάτου:1825 Σπουδές / Δραστηριότητες: Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε στη Σιάτιστα από το δάσκαλο Μιχαήλ Παπαγεωργίου και στην Κοζάνη από τον Καλλίνικο Μπάρκοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: 1903-2013. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: 1903-2013. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσ/νίκης 16 1 εκτ. ΤΕΥΧΟΣ 14ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 395 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Πέτρος Κ. Σαμσάρης Φιλόλογος-Ιστορικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Σέρρες, «πόλη των σοφών»,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΩΦΕΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΧΕΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 1902-1907» *** Γ.Κ. Χατζόπουλου *** Βρισκόμαστε

«Η ΕΘΝΩΦΕΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΧΕΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 1902-1907» *** Γ.Κ. Χατζόπουλου *** Βρισκόμαστε «Η ΕΘΝΩΦΕΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΧΕΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 1902-1907» *** Γ.Κ. Χατζόπουλου *** Βρισκόμαστε στην εκπνοή του 19 ου αιώνα. Η Βαλκανική Χερσόνησος μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η Φ.Ε. ιδρύει το πρώτο σχολείο θηλέων Το πρώτο σχολείο θηλέων Ίδρυση νηπιαγωγείου Ίδρυση βιβλιοθήκης Η πρώτη αναγνώριση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1910-1911

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1910-1911 ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 90-9 Η Βόρεια Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα βρισκόταν ακόμη κάτω από οθωμανική κυριαρχία. Η Θεσσαλονίκη την περίοδο αυτή ήταν μία μεγαλούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΟΛΩΝ ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Σκαπτή Ύλη», Β περίοδος 1978, σ.92-93. 2 Βλ. Ιωάννη Βαρδαβούλια, Τo γενεαλογικό δέντρο και το αρχείο της οικογένειας Θεμελή,

«Σκαπτή Ύλη», Β περίοδος 1978, σ.92-93. 2 Βλ. Ιωάννη Βαρδαβούλια, Τo γενεαλογικό δέντρο και το αρχείο της οικογένειας Θεμελή, ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΟΝTΗΣ Ο μεγάλος ευεργέτης της ελληνορθόδοξης κοινότητας Καβάλας *** Κωνσταντίνου Χιόνη *** Ως τα μέσα του 19 ου αιώνα η Καβάλα ήταν μία μικρή πολίχνη, που περιοριζόταν μέσα στα τείχη του συνοικισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912)

Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912) Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912) Η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1908 στην Οθωμανική αυτοκρατορία, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου*

Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου* Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου* Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Η εργασία είναι αφιερωμένη στα Διδασκαλεία της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα