ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΖΑ ΒΟΔΕΝΩΝ (ΕΔΕΣΣΗΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΖΑ ΒΟΔΕΝΩΝ (ΕΔΕΣΣΗΣ)"

Transcript

1 ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΖΑ ΟΔΕΝΩΝ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Με την ίδρυση το 1870 της ουλγαρικής Εξαρχίας (ουλγαρική σχισματική εκκλησία), οι χριστιανοί της Μακεδονίας χωρίστηκαν σε Πατριαρχικούς (Έλληνες) και σε Εξαρχικούς (ουλγάρους). Η βουλγαρική προπαγάνδα χρησιμοποίησε όλα τα μέσα για να προσηλυτίσει στην Εξαρχία τους σλαβόφωνους τους οποίους θεωρούσε ουλγάρους, ενώ αυτοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήσαν Έλληνες. Ο αγώνας διεξήχθη κυρίως σε εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό πεδίο, και η ουλγαρική κυβέρνηση διέθεσε τεράστια ποσά για να ιδρύσει σχολεία στη Μακεδονία και από πολύ νωρίς και στα οδενά. Το ελληνικό κράτος προ του κινδύνου της βουλγαρικής διείσδυσης επιδοτούσε τα ελληνικά σχολεία της σκλαβωμένης Μακεδονίας μέσω του «Συλλόγου προς δίάδοσιν τών Ελληνικών ραμμάτων κατά το διάστημα , και από το 1887 και μετά μέσω της «Επιτροπής προς ένίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας. Η πληρωμή των εκπαιδευτικών και των υποτρόφων σπουδαστών και μαθητών γινόταν ανά τετραμηνία με απόδειξη, και τέτοιες αποδείξεις, με ωραίες ελληνικές σφραγίδες των σχολείων, υπάρχουν πολλές στους σχετικούς φακέλλους του Ιστορικού Αρχείου ΥΠΕΞ 1. Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ως Πρόεδρος του «Συλλόγου προς δίάδοσιν των Ελληνικών ραμμάτων σε έκθεση του την η Μαρτίου 1888 προς το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει:... Κράτιστον δε τών ημετέρων οπλών είναι η δι ' υποτροφιών παρασκευή ιερέων, διδασκάλων και άλλων εγχωρίων πρακτόρων Σε έγγραφο του Προξένου Θεσσαλονίκης. Δοκού της Προς τον Κύριον Πρόεδρον της προς ένίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας Επιτροπής αναφέρει: Κατόπιν του υπ' αριθ. 9 και από 18 Ιουλίου έγγραφου μου αποστέλλω ϋμίν συνημμένως ώδε τον ύποσχεθέντα έλεγχον τών ενιαυσίων εξετάσεων τών έν ερροία, οδενοις, εβγελή και Στρουμνίτση ημετέρων υποτρόφων, öv κατήρτισα έκ προσφάτως διαβιβασθέντων μοι μερικών έλεγχων έξ έκαστης τών μνημονευθεισών πόλεων. Έκ του έλεγχου τούτου προκύπτει δτι οι μέν έν ερροία 4 υπότροφοι θά μείνωσιν οι αυτοί τής κατά τό άπιόν σχολικόν έτος, διότι, ως μέ έπληροφόρησαν, θά σχηματιστή και ' υμνασιακή τάξις έν τή πόλει εκείνη. Έκ δέ τών έν οδενοις 1. Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Σφραγίδες του Καζά οδενών (Εδέσσης), ντοκουμέντα της εκπαιδευτικής και εθνικής δραστηριότητας, περ. Εδεσσηνόςΐ (Έδεσσα 2001). 2. Έκθεσις Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου τής προς τό ΎπουργεΧον Εξωτερικών, Φ. 1888/ΑΑΚ/, Ι.Α.Υ.Ε. 3. Έγγραφον Προξένου Θεσσαλονίκης. Δοκοϋ, Άρ. Πρωτ. 12/ , προς τον Κύριον Πρόεδρον τής «Προς ένίσχυσιν τής Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας Επιτροπής, Φ. 1889/ΑΑΚ/, Εκπαιδευτικά χορηγήματα, Ι.Α.Υ.Ε.

2 268 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου δύο παύονται υποτροφίας ώς μη προβιβασθέντες, επομένως θ' άντικατασταθώσι δια δύο άλλων. Έκ των 6 εν εβγελή οι τρεις πρώτοι απολύονται και ούτοι δε θ' άντικατασταθώσι δια τριών άλλων. Τέλος εκ τών 9 εν Στρουμνίτοϊ] της μεν Καλλιόπης Νικολάου, περί ής έγένετο εν τω υπ' αριθ. 566 και από 29 παρελθόντος Ιουλίου εγγράφου υμών, άποσυρθείσης κατά 'Άπρίλιον παρελθόντα, δύο δε αποκλειομένων της υποτροφίας ώς άπροβιβάστων, αϊ θέσεις αυτών θ' άναπληρωθώσι δια τριών άλλων. Ή κατάστασις τών αποσυρόμενων η παυομένων υποτρόφων γίνεται καθ' α έγραψα προς υμάς εν τω υπ' αριθ. 45 και από λήγοντος μηνός. Στο Ιστορικό Αρχείο του ΥΠΕΞ υπάρχουν αποδείξεις πληρωμής σε οκτώ υποτρόφους του σχολικού έτους και μιας υποτρόφου του σχολικού έτους από τα οδενά 4 : 1) Ευστάθιος Στουγιαννάκης, μαθητής τάξεως του υμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος. Δοκός και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας (ιδέ φωτοτυπίες αποδείξεων). Ο Ευστάθιος Στουγιαννάκης γεννήθηκε στην Έδεσσα το Σπούδασε στην αρχή στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης δάσκαλος, και αργότερα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παντρεύτηκε τη Μαρία Κολιούσκα, Νηπιαγωγό και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτριο, που έγινε Φιλόλογος, και τον Αλέξανδρο, Μαθηματικό-Τυπογράφο. Εκλέχθηκε δύο φορές ουλευτής Πέλλας (19, 1920). Πέραν των πολλών άρθρων του έγραψε δύο βιβλία: Ή Ιστορία της Ναούσης 1925 και Ή 'Έδεσσα ή Μακεδόνικη εν τη Ιστορία Με το τελευταίο βιβλίο ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φιλολογίας. Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της Εδέσσης, Ναούσης και Θεσσαλονίκης όπου πέθανε στις ) Προκόπιος αλταδώρος, μαθητής τάξεως υμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος. Δοκός και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. Ο Προκόπιος αλταδώρος παντρεύτηκε την Ανδρομάχη, αδελφή του εωργίου Στουγιαννάκη και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Σοφοκλή, τον Αναστάσιο (έγινε δάσκαλος) και την Αναστασία υιός της οποίας είναι ο Αρχιμανδρίτης π. εώργιος Καρβουνιάρης στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Λονδίνου. 3) Νικόλαος Πετρίτσης, μαθητής της τάξεως υμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, 4. Ό.π., Μακεδονία, Φ. 1889/ΑΑΚ/, Ι. Α.Υ.Ε.

3 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 269 Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος. Δοκός και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 4) Ιωάννης Στογιάνου, μαθητής της ΣΤ ' τάξεως του Αστικού Σχολείου λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, επίσης με αποδείξεις υπογραφόμενες από τον λαβόντα και τον Πρόξενο Ε. Δοκό, και με σφραγίδα. 5) Ελένη Κούση Τάση, μαθήτρια της τάξεως του Παρθεναγωγείου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει η λαβούσα και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 6) Κωσταντίνος Μπουδάτσης, μαθητής της ΣΤ ' τάξεως του Αστικού Σχολείου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο και Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 7) Δημήτριος Πούλκος, μαθητής ' τάξεως Ευμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 1889, με απόδειξη την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και έχει τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 8) Μιχαήλ ΠαπαΕρηγορίου, μαθητής Ε ' Ευμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 1889, με απόδειξη την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 9) Αναστασία αλταδώρου εκ οδενών, υπότροφος παρά τω Έλληνικω Παρθεναγωγεία) Θεσσαλονίκης, έλαβε από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης υποτροφία της Α ' τετραμηνίας του σχολικού έτους οθωμανικές λίρες, με απόδειξη την οποία υπογράφει η υπότροφος, η Διευθύντρια Ε λένη Μπουκουβάλα ότι φοιτά τακτικά και θεωρεί ο Πρόξενος Ε. Ευγενιάδης. Ο Πρόξενος Θεσσαλονίκης Λάμπρος Κορομηλάς σε επιστολή του προς την Αικατερίνη Λασκαρίδου, Πρόεδρον του Εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων, υποδεικνύει την Αναστασία Κ. Καλαϊτζή απόφοιτον της Ε ' τάξεως του Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης ως υπότροφον του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών που διευθύνει η Αικ. Λασκαρίδου στην Αθήνα και σημειώνει συγχρόνως...έκτος της ορισθείσης ήδη "Όλγας 'Αντωνίου εκ οδενών Επιστολή Προξένου Λάμπρου Κορομηλα προς την Αικ. Λασκαρίδου, Πρόεδρον της Ενώσεως Ελληνίδων Εκπαιδευτικών, , Φ. 1905/ΑΑΚ/Η', Ι.Α.Υ.Ε.

4 270 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου ) Όλγα Αντωνίου εκ οδενών, υπότροφος στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών που διευθύνει η Αικ. Λασκαρίδου, όπως προκύπτει από επιστολή του Προξένου Λ. Κορομηλά στις προς την Αικ. Λασκαρίδου 6. ) ια τις μαθήτριες της ' τάξεως υμνασίου Αφροδίτη άτσου και Καλλιόπη Τουσίμπτση, ο Αθανάσιος Φράγκος με επιστολή του προς το Προξενείο Θεσσαλονίκης στις παρακαλεί να προσληφθούν υπότροφοι για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης 7. Η Αφροδίτη άτσου αργότερα πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες ως δασκάλα στο Παρθεναγωγείο οδενών. Σε άλλο σημείο της τρισέλιδης επιστολής του ο Φράγκος σημειώνει: Είναι ακόμη ανάγκη να χορηγηται και εις άπορους μαθητάς των ενταύθα σχολείων τετράλιρος τουλάχιστον υποτροφία, διότι μεγάλη ένδεια μαστίζει την πόλιν (οδενά) και τα χωρία απόρροια οϋσα των αντίξοων περιστάσεων, και πολλοί νέοι καίπερ θέλοντες νά μάθωσιν ολίγα περισσότερα γράμματα αποσύρονται και επιδίδονται εις τέχνας διότι δεν δύνανται οι γονείς των νά τους συντηρήσωσι Ο Αθανάσιος Φράγκος στη μυστική αλληλογραφία του με το Εθνικό Κέντρο χρησιμοποιούσε συνήθως το ψευδώνυμο «Παρμενίων. Το Κέντρο Αμύνης οδενών αποτελείται από την τριανδρία Δημ. Ι. Ρίζος, Ιατρός (Πρόεδρος), Αθανάσιος Φράγκος, Καθηγητής (ραμματεύς) και Ι. Χατζηνίκος, ιομήχανος (Ταμίας). Η ανέκδοτη εισέτι αλληλογραφία του Αθανασίου Φράγκου είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την εκπαιδευτική και εθνική δραστηριότητα των οδενών την περίοδο του Μακεδόνικου Αγώνα, από την οποία αναδύεται η ηγετική του φυσιογνωμία στα εκπαιδευτικά ζητήματα και τις εθνικές κινητοποιήσεις των οδενών. Ο Αθαν. Φράγκος γεννήθηκε το 1856, το 1889 νυμφεύτηκε την εκ Θεσσαλονίκης δασκάλα Μαριγούδα Πέτρου με την οποία απέκτησε έξι παιδιά. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα για τον Αθαν. Φράγκο δεν υπάρχει παρά μόνο διάσπαρτες αναφορές στο πολυσχιδές έργο του. Ο Αθαν. Φράγκος διευθύνει το ημιγυμνάσιο οδενών επί τριάντα περίπου χρόνια... δεξιώς και πολλαχώς εύεργετήσας την σπουδάζουσα νεολαία, όπως αναφέρει ο Ευστάθιος Στουγιαννάκης 9. Το Ημιγυμνάσιο οδενών λειτούργησε μέχρι το σχολικό έτος και με την προσθήκη κάθε χρόνο μιας τάξης έφτασε το σχολικό έτος σε πλήρες Εξατάξιο υμνάσιο. 6. Ό.π. 7. Έγγραφον Αθανασίου Φράγκου της εκ της Μητροπόλεως οδενών προς το Προξενεΐον Θεσσαλονίκης, Φ. 1905//29.5., Ι.Α.Υ.Ε. 8. Ό.π. 9. Ευστάθιος Στουγιαννάκης, Έδεσσα ή Μακεδόνικη εν τ/? ιστορία, Έκδοσις Τύποις Ε. Ι. Στουγιαννάκη, Θεσσαλονίκη 1932 (επανέκδοση από τη Λαογραφική Εταιρεία, Έδεσσα 2001).

5 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 271 ) Λιλή λάχου, γεννήθηκε στα οδενά το 1886, όπου τελειώνει το Παρθεναγωγείο με Άριστα. Ακολούθως με υποτροφία, μετά τετραετή φοίτηση στο Αρσάκειο Αθηνών, διορίζεται το 1904 διευθύντρια του Παρθεναγωγείου οδενών. Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο της πρόσφερε και τις υπηρεσίες της ως ραμματεύς στην «'Αγαθοεργό Αδελφότητα Αεσποινών Εδέσσης που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά. Αφού δίδαξε για λίγο χρονικό διάστημα και στη Στρώμνιτσα, ο Πρόξενος Λάμπρος Κορομηλάς τη μετέθεσε στη Θεσσαλονίκη όπου ανέλαβε ως διευθύντρια του Υποδιδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν πολύ δραστήρια και την ήθελε συνεργάτη του. Οι ούλγαροι θορυβημένοι από το μεγάλο εκπαιδευτικό και εθνικό της έργο, πλήρωσαν τον τουρκαλβανό καβάση του Οικοτροφείου του Παρθεναγωγείου, ονόματι Αμπεντίν, ο οποίος τη δολοφόνησε μέσα στο Παρθεναγωγείο τη νύχτα της 30ής Οκτωβρίου Η κηδεία της έγινε στη Θεσσαλονίκη πάνδημη και την έκλαψε όλη η Ελληνική κοινότητα της πόλης και οι διαμένοντες στη Θεσσαλονίκη Εδεσσαίοι. Την περίοδο του Μακεδόνικου Αγώνα και μέχρι το 19, το Ελληνικό κράτος ίδρυσε Οικοτροφεία για τη μόρφωση και περίθλαψη των τέκνων ανδρών πεσόντων εν Μακεδονία ή δολοφονηθέντων υπό ουλγάρων ή προσηνεγκότων τη περιμαχήτω χώρα κολλάς και ποικίλας έθνικάς υπηρεσίας. Έτσι λειτούργησαν τα Οικοτροφεία ενιτσών 14, οδενών, Στρωμνίτσης, ευγελής 17, Σερρών 18, Αλιστράτης 19, Πετρίτσης 20. Τα Οικοτροφεία αυτά παρείχαν στέγη, τροφή και η διδασκαλία των μαθημάτων γινόταν εντός του Οικοτροφείου, ενώ το Εθνικό Οικοτροφείο Αθηνών 21 παρείχε στους υπο-. Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου, «Οικοτροφεία Θηλέων μέχρι το 19, περ. Εδεσσηνός 2 (Έδεσσα 2001).. 'Αγγελική Μεταλληνοΰ-Τσιώμου, Λεύκωμα 'Αγώνος ( ), θεσσαλονίκη Ό.π.. Έγγραφον τοΰ Ελληνικοί) Προξενείου Θεσσαλονίκης προς το Ύπουργεΐον Έξωτερι - κών με θέμα Οικοτροφεία, την , Φ. 1906/Α/23, Ι.Α.Υ.Ε. (στο εξής: Έγγραφον) και Οικοτροφεία Εσωτερικού: ενιτσών, οδενών, Στρωμνίτσης, ευγελής, Σερρών, Άλιστράτης, Πετρίτσης, Φ. 19/ΑΑΚ/', Ι.Α.Υ.Ε. (στο εξής: Οικοτροφεία Εσωτερικού). 14. λ. ΟΙκοτροφεΙα Εσωτερικού, ό.π. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Το Οικοτροφείο ενιτσών, περ. Φίλιππος 5 (1993).. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Το Οικοτροφείο οδενών, Εφημ. Εδεσσαϊκή , Έδεσσα (στο εξής: «Οικοτροφείο οδενών).. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. 17. Ό.π. 18. Ό.π. 19. Ό.π. 20. Ό.π. 21. Έθνικόν ΟίκοτροφεΧον εν 'Αθήναις ( ), Στατιστικός πίναξ των εν τω Έθνικω Οικοτροφείου κατά τό σχολικό έτος ΟΊκοτρόφων, Φ. 19//53, Ι.Α.Υ.Ε. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Εθνικόν Οικοτροφείον Αθηνών, Εφημ. Εδεσσαίος ( ), Έδεσσα.

6 272 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου τροφούς στέγη και τροφή και φοιτούσαν σε Σχολεία, στο Διδασκαλείο, στο Πανεπιστήμιο. Το ίδιο γινόταν με το Οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης για υπότροφες δασκάλες-νηπιαγωγούς 22, και το Οικοτροφείο Αρρένων Θεσσαλονίκης για υποτρόφους δασκάλους, και τα δύο δε Οικοτροφεία στεγάζονταν σε ενοικιαζόμενα κτίρια 23. ) Η Μαρία Νικολάου από το Μεσημέρι οδενών σπουδάζει Νηπιαγωγός και είναι το 1906 υπότροφος του Ελληνικού Οικοτροφείου Θηλέων, αναφέρονται επίσης μία υπότροφος από τη έροια και πέντε από τα ενιτσά το ίδιο σχολικό έτος Υπότροφοι του Καζά οδενών στο Εθνικό Οικοτροφείο Αθηνών κατά το σχολικό έτος : 14) Χρήστος Ιωαννίδης, από το Ποζάρτσκο (Πόζαρ ή Λουτράκι), ετών ' Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 27 Δεκεμβρίου 1908, με α/α στον πίνακα το 5, και στη στήλη παρατηρήσεις: Ό πατήρ αύτοϋ έδολοφονήθη υπό ουλγάρων (ο πίνακας αναφέρει 5 υποτρόφους). ) Ιωάννης Παπαδημητρίου, από Μπάχοβον (Πρόμαχοι), ετών, Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής Σεπτεμβρίου 1907, α/α στον πίνακα. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει ώς ιερεύς είς το χωρίον του. ) Πέτρος Χρηστίδης, από Πρεμποδίστα (Σωσάνδρα), ετών, Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 23 Νοεμβρίου 1907, α/α στον πίνακα. 17) Δημήτριος Καπετανόπουλος, από Κατράνιτσα (Πύργοι), ετών 17, ' υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Σεπτεμβρίου 1908, α/α στον πίνακα 50, είναι ορφανός πατρός. Έγινε αξιωματικός κι έφθασε τον βαθμό του Στρατηγού. 18) Χρήστος Μάρκου, Τρέσεν (Όρμα), ετών 14, ΣΤ ' Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 14 Σεπτεμβρίου 1907, α/α 55, ό πατήρ αύτοϋ παραμένει είς το χωρίον. 19) Αθανάσιος Τσάμης, οδενά, ετών, ' Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 3 Νοεμβρίου 1907, α/α 57. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει ώς διδάσκαλος είς οδενά. 20) Ιωάννης Σεραφείμ, ραμματίκοβον (Κάτω ραμματικόν), ετών, υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Νοεμβρίου 1907, α/α 67. Ό πατήρ αύτοϋ εφονεύθη αγωνιζόμενος εν Μακεδονία. Τον έχει στεφανώσει ο Κων- 22. λ. σημ. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Ελληνικό οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 1906, Ανακοίνωση στο ΙΘ ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας , Α.Π.Θ. (στο εξής: «Οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης). 23. Έγγραφον, ό.π. 24. Τιμοθεάδης, «Οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης, ό.π. 25. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. (σημ. ) Τιμοθεάδης, «Οικοτροφείον οδενών, ό.π. (σημ. ).

7 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 273 σταντίνος Μαζαράκης (Ακρίτας), κι αργότερα έγινε αξιωματικός κι έφθασε τον βαθμό του Συνταγματάρχου. 21) Αθανάσιος Αθανασίου, Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα), ετών, υμνασίου, χρονολογία εγγραφής 24 Σεπτεμβρίου 1907, α/α 70. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει εις το χωρίον του. 22) Μιχαήλ ρ. αλιώζης, ραμματίκοβον (Κάτω ραμματικόν), ετών 19, ' υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Ιανουαρίου 1908, α/α 87. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει εις το χωρίον τον. 23) Νικόλαος Τσιπλάκης, Όσσιανη (Αρχάγγελος), ετών, υμνασίου χρονολογία εγγραφής Ιανουαρίου 1908, α/α 93, ορφανός πατρός. 24) Λάζαρος Παπαευαγγέλου, Όστροβον (Αρνισσα), ετών 17, υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Ιανουαρίου 1908, α/α ) Χρήστος Ιωάννου, Μεσημέριον, ετών 17, ' υμνασίου, χρονολογία εγγραφής 1 Σεπτεμβρίου 1908, α/α 97. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει ως διδάσκαλος εις το χωρίον του. Ο Χρήστος Ιωάννου έγινε αξιωματικός και έφθασε τον βαθμό του στρατηγού. 26) εώργιος Παράσχου, Κατράνιτσα (Πύργοι), ετών 19, υμνασίου, χρονολογία εγγραφής Ιανουαρίου 1908, α/α 1. Ό πατήρ αύτοϋ εδολοφονήθη υπό ουλγάρων. Ο εώργιος Παράσχου σπούδασε Ιατρική και άνοιξε Χειρουργική Κλινική στην Έδεσσα. Κατάλογος Μαθητών Οικοτροφείου οδενών το σχολικόν έτος α/α Ονοματεπώνυμον Ιωάννης Ευαγγέλου ασίλειος Παπαδημητρίου Ιωάννης Τσίτσης Ευστάθιος Κίτσου Χρήστος Μπίνου Κωνσταντίνος ιαννάκης Αναστάσιος Αθανασίου Χρήστος Παπαγεωργίου Χρήστος Παπαοικονόμου Ζαχαρίας Δερούλης Πασχάλης Κανελής Νικ. Παπαδημητρίου Χρήστος Αθανασίου Χρήστος Παπαδημητρίου Ηλικία Πατρίς Τσερκόβιανη Πόδος Μεσημέριον Μπάχοβον Έδεσσα Τάξις 26. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. (σημ. ) Τιμοθεάδης, «Οικοτροφείον οδενών, ό.π. (σημ. ).

8 274 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου Νικόλαος Χατζηιώσης εώργιος Παπαδόπουλος Ιωάννης Χρήστου Αντώνιος Αθανασίου Παρίσης Σωτηρίου Τρύφων ιώντης εώργιος Κωνσταντίνου Ιωάννης Πετρίδης Αθανάσιος Ευσταθίου Ιωάννης Τρύφωνος Τρύφων Παναγιώτου Σταύρος Δάφου Κωνσταντίνος ιάντσης Χρήστος Κωνσταντίνου Δημήτριος Λαζαρίδης Κώστας Δημητρίου Αθανάσιος ουδρουσένος Σωτήριος Μπόσκου ρηγόριος Καραγιάννης Θωμάς Παπακωνσταντίνου Ιωάννης Θωμά Απόστολος Τάνης Ευστάθιος Στώϊκος Νικόλαος Μπέση Αργύριος Νικολάου Νικόλαος εωργίου Όστροβον Νησίον Τσερνέσιβον Τρέσινον Πριπίδηστα Στράιστα ραμματίκοβον Στρούπινον ευγελή Προφ. Ηλία ενιτσά Τέχοβον ιάντσιστα Κοζούσενη λάδοβον Κ. Κασάνοβον Οσλίνη ' ' ' ' Κατάλογος των μαθητών τον Οικοτροφείου Εδέσσης κατά το α/α Ονοματεπώνυμον Χρήστος Κρούντσης Χρήστος Αναστασίου Ιωάννης Θωμάς Ευάγγελος άντσου Κωνσταντίνος Λιπορλής Ιωάννης Ευαγγέλου Αθανάσιος Σαμαράς Ευάγγελος ιαννάκης Ηλικία 9 8 Πατρίς Έδεσσα Μπάχοβον ιάντσιστα Έδεσσα Τσαρκόβιανη όλτσηστα Μεσημέριον Τάξις ' ' 27. Ό.π.

9 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) ασίλειος Παπαδημητρίου Χρήστος Κωνσταντίνου Διονύσιος ιουρτίδης Ιωάννης Μανιάτης Δημήτριος Ιωαννίδης Αναστάσιος Καζάρσκος Θωμάς Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Μπέσης Αργύρης Νικολάου Χρήστος Μπίνου Χρήστος Μιλτιάδου Νικόλαος Πέτρου Αναστάσιος Κίτσου Κωνσταντίνος ιάντσης ρηγόριος ΠαπαΠαναγιώτου Ιωάννης Τσίτσης Νικόλαος Εμμανουήλ Πασχάλης Κανελής Τρύφων Ειόντης Ευάγγελος Μούνδης Αθανάσιος Ζαχαριάδης Ευστάθιος Στώϊκος Πασχάλης Χρήστου Σταύρος Δάφου Ζαχαρίας Χερούλης Χρήστος Παπαεωργίου Χρήστος ΠαπαΟικονόμου ρηγόριος Καραγιάννης Αθανάσιος Μπέτου Αθανάσιος Ευσταθίου Αποστόλης Τάνης Παρίσης Σωτηρίου Ιωάννης Χρήστου Χρήστος ΠαπαΔημητρίου Ιωάννης Τρύφωνος Νικόλαος Μπαϊναλής Νικόλαος Χατζηιώσης ασίλειος ΧατζηΑντωνίου Σταύρος Ορυζάρσκης εώργιος Κωνσταντίνου Τσαρκόβιανη Στρούπινον λάδοβον Μεσημέριον ιαννάκοβον Έδεσσα ιάντσηστα λάδοβον Κ. Κοπάνοβον Μεσημέριον Τσαρνέσοβον Στράιστα Πόδος Στρούπινον Στράϊστα Πόδος Όσλιανη Μπάχοβον Νησίον Έδεσσα άβροβτση Κοζούσενη Μπάχοβον ραμματίκοβον Μπάχοβον Τέχοβον Τσερναρέκα Πριπίδηστα Κοζούσενη Νησίον Όστροβον Έδεσσα Στράϊστα Όσλιανη Έδεσσα ενιτσά Ορυζάρτση Τσαρνέσοβον

10 276 Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου 49. Ευστάθιος Κίτσου 5 0. Αντώνιος Αθανάσιου 51. Νικόλαος ΠαπαΔημητρίου 52. εώργιος Μπόσκου 5 3. ασίλειος Μπόϊσκου 54. εώργιος Ευαγγ. Σόφτσης 55. Κωνσταντίνος Δημητρίου 56. Αναστάσιος Τουσίμης Πόδος Όστροβον Μπάχοβον ενιτσά Ζορμπά Τσερναρέκα Προφ. Ηλία λάδοβον ' ' ' Διευθυντής του Οικοτροφείου το σχολικό έτος είναι ο Χρήστος Τσάμης, ενώ θεωρεί τις καταστάσεις δαπανών, ως Πρόεδρος της Εφορείας, ο Μητροπολίτης Τιμόθεος: Στις καταστάσεις δαπανών αναφέρονται ως προμηθευτές του Οικοτροφείου τα μαγαζιά των ρηγορίου Νούσκα, Τάση Μάσα, ρηγορίου Τσίτση, Αδελφών Πίγκα 28. Στην τελευταία σελίδα του καταλόγου των μαθητών του Οικοτροφείου γράφει: Πάντες οι μαθηταί σλαβόφωνοι πλην δύο βλαχόφωνοι από Τσερναρέκα, ενώ αναφέρεται επίσης ότι αρκετοί είναι παιδιά φονευθέντων από τους ουλγάρους. Οι γονείς των μαθητών του Οικοτροφείου των σχολικών ετών 19-, 19- και τα παιδιά τους μιλούσαν και το σλαβόφωνο (βουλγαρόφωνο) ιδίωμα χωρίς αυτό να επηρεάζει την ελληνική τους συνείδηση, γιατί ήσαν ακραιφνείς Έλληνες, και αυτό το απέδειξαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Μακεδόνικου Αγώνα. Η συμβολή των Οικοτροφείων στο εκπαιδευτικό έργο υπήρξε σημαντική για την ελληνοπρεπή μόρφωση των παιδιών αυτών. Ασφαλώς υπήρχαν και άλλοι υπότροφοι του Καζά οδενών γιατί και οι κατάλογοι των εκπαιδευτικών και λοιπών χορηγημάτων στο Ιστορικό Αρχείο του ΥΠΕΞ, πολλές φορές αναφέρουν τους φορείς που ελάμβαναν τα βοηθήματα χωρίς να καταγραφούν αναλυτικά τα ονόματα των υποτρόφων. Πολλοί διαβάζοντας τα ονόματα των μαθητών του Οικοτροφείου οδενών και των υπολοίπων υποτρόφων, ασφαλώς θα ανακαλύψουν με συγκίνηση κάποιον προγονό τους, παππού, πατέρα, ή κοντινό συγγενή. Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια ερευνητική εργασία για την πορεία και εξέλιξη τους αργότερα στην ελεύθερη πλέον Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ενδιαφέρον για την ίδρυση Οικοτροφείων κατά την υπόψη κρίσιμη περίοδο μέχρι το 19 εκδηλώθηκε και για άλλες πόλεις και κωμοπόλεις της Μακεδονίας (έροια, Δοϊράνη, Μπογδάντσα κ.ά.), που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν για διάφορους λογούς και κυρίως οικονομικούς 29. ια τη έ- 28. ΌΜ. 29. Έγγραφον, ό.π.

11 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 277 ροια μάλιστα στο ανώτερο έγγραφο 30 υπάρχει ολόκληρη σελίδα από την οποία μεταφέρω τα εξής: έρροια: 'Αποστέλλω πρόσοψιν και κάτοψιν τον εν θεμελίοις μεγάρου, και είναι μέγαρον των Σχολείων ερροίας. Μέχρι τονδε εχονσιν έξοδενθή λίραι. Τό κτίριον θέλη περιλάβω ολα τα σχολεία ερροίας πλην τον Παρθεναγωγείον. Δια την άποπεράτωσιν αντον σνμφώνως προς το σχέδιον άπαιτηθήσονται κατά λεπτομερή προνπολογισμόν σννταχθέντα νπό τον κ. Παιωνίδον λίραι 1800, προς προσθήκην δε ενός πατώματος δι ' Οίκοτροφεΐον Οίκοτρόφων λίραι 800. Ή Κοινότης ερροίας μόνον 0 λίρας έχει σήμερον διαθέσιμονς δια το κτίριον, και ως εχονσιν τα κοινοτικά εις αντήν φαίνεται οτι ουδέποτε θά κατορθώση να αύξηση το ποσόν τοντο και το κτίριον ουδέποτε θά νψωθή, εκτός εάν ενρεθή γενναιόδωρος τις ερροιεύς, όπερ άπίθανον... Έκ των ανωτέρω εξάγεται οτι σήμερον δεν είναι δννατόν νά γίνη τό Οίκοτροφεΐον επί τον κτιρίον της Σχολής και κατ' ανάγκην εάν ενρεθώσι τά χρήματα εκ τον Τσονφλείον ή άλλον κληροδοτήματος, τό Οίκοτροφεΐον θά κτισθή εις άλλο μέρος ΙΩΑΝΝΑ Τ. ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ 30. Ό.π. 31. Ό.π.

12 SUMMARY Ioanna Timotheadou, Scholars from Kazas Vodenon. The Macedonian Stuggle lasted from 1870 to 19. Bulgarian propaganda used all means available to attract the Slavian-speaking population to converting to Exarchy. Being deemed Bulgarian, they were main target, while actually the majority of this population was Greek. The Stuggle mainly took place on the educational and religious field and the Bulgarian government spent huge amounts of money to found schools in Macedonia, including Vodena. The Greek State in view of the danger of Bulgarian penetration, supported the Greek schools of Macedonia financially between through the «Association for promotion of Greek Education and from 1887 and on through the «Committee for support of the Greek Church and Education. The payment of the teachers and the scholars was 4monthly on receipt that was validated by the Bishop of Vodena or the Thessaloniki Consul. This study has gathered the details of dozens of students from the Vodena Kazas, that were Greek State scholars and later became teachers and scientists. There is also presented the list of residents of the Oikotrofeio Vodenon, who were mostly orphans of parents either killed in action or murdered by the Bulgarians and received the hospitality of the foundation. These institutions, in their own way, also contributed to the educational procedure.

13 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 279 Yl**4f-fl'*l < " 7 -α^<λ Ä*^ *f&&*&

14 ; ; Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου /> iv> / ' Щ& CS&&Ï Й/ТУ й?дйг &^ус*&2^&^ efflagbb. ' > ' * : *

15 Υπότροφοι από τον Καζά οδενών (Εδέσσης) 281 ~7?''? Ща 'àc */fi& <> 3&* ^^ Й?^ f^ Ф*- ê^f&f?/ а&йш}^ 4WÌ.' *.. :. V.- - ;X-r;.:.:,....:> ". " ' : - ' ' ' ' VУ- : r... Р ш. : _ -ν ; : : "' " -.: / ч. ":

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία 11.2 Η εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα: Αλφαβητικός κατάλογος όσων εκπαιδευτικών γνωρίζουμε ότι δίδαξαν στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στη Σιάτιστα α/α ονοματεπώνυμο συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

Π.ΛΥΠ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 Τ.Κ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ

Π.ΛΥΠ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 Τ.Κ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΡΥΤΑ 22-06-2015 /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Π.ΛΥΠ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 1. Βραβείο Φυσικής Καθηγητικού Συλλόγου στη μνήμη Προκόπη Τάκη Το βραβείο επιδίδει ο Κυριάκος Ερωτοκρίτου ΒΔ. Απονέμεται στον τελειόφοιτο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 14-1-2015 Τηλ. : 2310 99 5447 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού.

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Και φέτος ο Δήμος Ορχομενού διοργάνωσε μια λιτή τελετή για τη βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

502 Φυσική Ανθρωπολογία

502 Φυσική Ανθρωπολογία ξάμηνο: 201400008 201400009 201400010 201400015 201400016 201400021 201400022 201400023 201400024 201400026 201400027 201400028 201400030 201400031 201400034 201400035 201400039 201400170 Βανδώρου Φαίδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» Ρόδος, 0/08/016 Α.Π. 0 ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) 13034247 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 8ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651081) 12029438 ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΔΙΩΤΙΚΟ - ΙΣΟΤΙΜΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0680030) 13034357 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 11028689 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΚΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 1η Σεπτεμβρίου - 14 Ιανουαρίου 15 Ιανουαρίου - 14 Ιουνίου ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Χολαργός 4 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Αγαπητοί γονείς Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Κατερίνη, 16 Αυγούστου 2011 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας» Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Θέμα: «Ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας» Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αρκαδίου

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ φροντιστήρια ΠΡΙΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Μόρια Σχέδιο Σχολείο Σχολή Σειρά ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18.937 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18.835 13ο ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5929/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός αποφάσεως 5929/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός αποφάσεως 5929/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελένη Τσίτσιου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ εξάμηνο (χειμερινό)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ εξάμηνο (χειμερινό) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Γενικό ΜΒΑ Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Γ' εξάμηνο Εβδομάδες 4:30-7:00 7:00-9:30 Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

pa p Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ Τ Μ ΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠ Τ ΟΜ ΕΤΡΙΑΣ Τηλ: 2691062850 Fax: 2691062850

pa p Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ Τ Μ ΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠ Τ ΟΜ ΕΤΡΙΑΣ Τηλ: 2691062850 Fax: 2691062850 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ γ ι α Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν σε Θ Ε Σ Ε Ι Σ Π Α & Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.- Α π ό σ π α σ μ α από το υπ αριθ. 3/2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθ. αποφ. 21/2013 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αναλυτική Βαθμολογία (με βαθμό πτυχίου και ημερομηνία ορκομωσίας) 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αναλυτική Βαθμολογία (με βαθμό πτυχίου και ημερομηνία ορκομωσίας) 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Από το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνεται ότι στις πινακίδες του Τμήματος αναρτήθηκαν καταστάσεις με τα ονόματα των εισαγομένων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) Απονέμεται στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Βραβεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητολόγιο Δημοτικής Σχολής Βέροιας στα Αλέξανδρος Α. Χατζηκώστας

Μαθητολόγιο Δημοτικής Σχολής Βέροιας στα Αλέξανδρος Α. Χατζηκώστας Αξιοποιώντας τα Γενικά Αρχεία του Κράτους παρουσιάζουμε σήμερα το Γενικόν Μαθητολόγιον τη Δημοτικής Σχολής Βερροίας του έτους 1879-1880 επί της Διευθύνσεως του κ. Κ. Μερκουρίου. Πρόκειται συνολικά για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη :

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ εξάμηνο (χειμερινό)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ εξάμηνο (χειμερινό) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Γ' εξάμηνο Εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. διοργανώνουν το 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. διοργανώνουν το 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΝΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΑΓ

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΝΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΑΓ ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΕΛΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.- Α π ό σ π α σ μ α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.- Α π ό σ π α σ μ α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.- Α π ό σ π α σ μ α από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας Αριθ. αποφ. 123/2015 Π

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ Παρουσίαση βιβ ίου εκδήλωση Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ www.periexomena.gr Την αίθουσα «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» διάλεξαν οι δύο συγγραφείς, Γεώργιος Πετρόπουλος και Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 α/α Ονοματεπώνυμο 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 2 ΑΖΑ ΒΕΝΕΤΟΥΛΑ 3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 7 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και απεφάσισε ότι: σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης με προτιμήσεις

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης με προτιμήσεις Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης με προτιμήσεις Επιλεγμένες Παράμετροι: Τύπος αιτήσεων μετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΠΕ001] Σχολικό έτος: Καταστάσεις αιτήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα