ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διάρκεια 160 ώρες 1ος κύκλος ( ) Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος: Δρ. Μυτσκίδου Πασχαλιά Συνεργαζόμενοι φορείς

2

3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1 Οι συμπεριφορικές τεχνικές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας. Ωστόσο, παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των τεχνικών που βασίζονται στην έκθεση καθώς και την αποδοχή και πρότιμηση των θεραπευομένων για αυτές (Olatunji, Deacon, & Abramowitz, 2009), συχνά ακόμη και έμπειροι κλινικοί που έχουν εκπαιδευτεί στο γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας και εργάζονται με αυτό δεν τις εφαρμόζουν (Becker, Zayfert, & Anderson, 2004; Van Minnen, Hendriks, & Olff, 2010) ή τις εφαρμόζουν πολύ διαφορετικά από τον τρόπο που περιγράφεται στα σχετικά εγχειρίδια (Deacon, Lickel, Farrell, Kemp, & Hipol, 2013; Hipol & Deacon, 2013). Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε αρνητικές γνωσίες αναφορικά με την ασφάλεια της εφαρμογής και την ανοχή των θεραπευομένων προς αυτές (Deacon, Farrell, Kemp, Dixon, Sy, Zhang et al., 2013) καθώς και την ευαισθησία των ίδιων των θεραπευτών προς το άγχος. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι ασθενείς με παθολογικό άγχος δεν λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία ή λαμβάνουν θεραπεία που δεν προσφέρεται ικανοποιητικά (Young, Klap, Shoai, & Wells, 2008). Το παρόν εργαστήριο προσφέρει εμβάθυνση στη θεωρία και πρακτική των συμπεριφορικών τεχνικών, η οποία έχει φανεί ότι επιφέρει θετική αλλαγή στις αρνητικές γνωσίες των θεραπευτών (Deacon et al., 2013). Έμφαση δίνεται στις πρακτικές εφαρμογές ώστε να εξοικειωθούν οι θεραπευτές με τις τεχνικές αλλά και το δικό τους άγχος κατά την εφαρμογή τους. Οι θεωρητικές εισηγήσεις που συνοδεύονται από πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών, προβολή βίντεο, παίξιμο ρόλων και βιωματικές ασκήσεις, εναρμονίζονται με το είδος της εκπαίδευσης που προτείνεται και φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση της εμπιστοσύνης των κλινικών κατά την εφαρμογή των τεχνικών αυτών (Farrell, Deacon, Dixon, & Lickel, 2013). Τη θεωρητική εκπαίδευση ακολουθεί ένας κύκλος κλινικής εργασίας υπό εποπτεία.

4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 2 Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 110 διδακτικές ώρες Α1. Παρακολούθηση εισηγήσεων, πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών, προβολή βίντεο, παίξιμο ρόλων και βιωματικές ασκήσεις (60 διδακτικές ώρες) Η παρακολούθηση εισηγήσεων έχει διάρκεια 60 ωρών και πραγματοποιείται κάθε δεύτερη εβδομάδα, από τον Νοέμβριο ως τον Μάιο. Κάθε συνάντηση είναι διάρκειας τεσσάρων ωρών. Αποτελείται από δύο ενότητες. Στην Α ενότητα γίνεται η κατάρτιση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές των συμπεριφορικών τεχνικών και εξηγείται η σημασία της ενσωμάτωσής τους στην ΓΣΘ. Αναλύεται το γενικότερο πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδιασμού, ο τρόπος παρουσίασης στον θεραπευόμενο της λογικής των συμπεριφορικών τεχνικών και της ανάγκης εφαρμογής τους και περιγράφεται η εφαρμογή σωστά σχεδιασμένων συμπεριφορικών ασκήσεων. Στη Β ενότητα γίνεται εξειδίκευση των συμπεριφορικών τεχνικών ανάλογα με την διαταραχή. Σε αυτήν την ενότητα, οι παρουσιάσεις αφορούν κυρίως μελέτη περιστατικών, ασκήσεις, παίξιμο ρόλων και συζητήσεις ενώ το θεωρητικό μέρος είναι πολύ περιορισμένο. Το κύριο βάρος αφορά στην προσαρμογή των τεχνικών στην διαταραχή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του θεραπευόμενου. Α2. Μελέτη βιβλιογραφίας (50 διδακτικές ώρες) Α3. Γραπτές Εξετάσεις Β. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 50 διδακτικές ώρες Β1. Εποπτεία (30 διδακτικές ώρες) Το δεύτερο μέρος, η εποπτεία, έχει διάρκεια 30 ωρών και πραγματοποιείται ανά δεκαπενθήμερο, την εβδομάδα που δεν γίνεται εκπαίδευση, με έναρξη τον Φεβρουάριο. Αφορά σε δύο περιστατικά που οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν ιδιωτικά ή στις δομές όπου εργάζονται είτε τους ανατίθενται από το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Η εποπτεία γίνεται σε ομάδα και είναι διάρκειας 3 ωρών.

5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 3 Β2. Τήρηση φακέλων (10 διδακτικές ώρες) Β3. Τήρηση προσωπικού ημερολογίου (10 διδακτικές ώρες) Καθόλη τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες καλούνται να τηρήσουν ένα προσωπικό ημερολόγιο (reflective diary), με σημειώσεις γύρω από την εμπειρία της εν λόγω εκπαίδευσης, την εφαρμογή όσων μαθαίνουν και την εποπτεία που λαμβάνουν. Οι εκπαιδευόμενοι θα παραδώσουν μια σύντομη αναφορά σχετικά με το ημερολόγιό τους, στη λήξη της εκπαίδευσής τους. Εντυπώσεις και αναφορές από το ημερολόγιο θα παρουσιαστούν στην ομάδα στην τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση ή/και στη λήξη της εποπτείας. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Α. Βασικές αρχές των τεχνικών-ενσωμάτωση στη θεραπεία 20 διδακτικές ώρες 1. Εισαγωγή (8 ώρες) Κατάρτιση στις βασικές αρχές των συμπεριφορικών τεχνικών που θα παρουσιαστούν: Ανασκόπηση και ιστορικά στοιχεία των συμπεριφορικών τεχνικών Στοιχεία που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή τους στις διάφορες διαταραχές, προϋποθέσεις εφαρμογής Η φύση του παθολογικού άγχους, παράγοντες εγκατάστασης και διατήρησης Είδη και μορφή συμπεριφορικών τεχνικών, βιολογική υποστήριξη της χρησιμότητάς τους, παράγοντες που αφορούν στην αποτελεσματικότητά τους 2. Θεραπευτικός Σχεδιασμός Κατάρτιση στον σχεδιασμό της θεραπείας αναφορικά με την εισαγωγή και εφαρμογή συμπεριφορικών τεχνικών: Ανασκόπηση και ιστορικά στοιχεία των συμπεριφορικών τεχνικών Στοιχεία που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή τους στις διάφορες διαταραχές, προϋποθέσεις εφαρμογής Η φύση του παθολογικού άγχους, παράγοντες εγκατάστασης και διατήρησης Είδη και μορφή συμπεριφορικών τεχνικών, βιολογική υποστήριξη της χρησιμότητάς τους, παράγοντες που αφορούν στην αποτελεσματικότητά τους Σχεδιασμός αποτελεσματικών ως προς την μορφή και τον τρόπο εφαρμογής συμπεριφορικών ασκήσεων

6 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 4 3. Κλινική Εφαρμογή (8 ώρες) Εφαρμογή των παραπάνω με στόχων την αύξηση των δεξιοτήτων και της ικανότητας των θεραπευτών. Εργασία σε παραδείγματα πραγματικών περιστατικών με βιωματικές ασκήσεις και παίξιμο ρόλων. Β. Εφαρμογή των συμπεριφορικών τεχνικών σε διάφορες διαταραχές 40 διδακτικές ώρες 1.Αγοραφοβία και Διαταραχή Πανικού: Η παρουσία του θεραπευτή και η έκθεση σε ιδιοδεκτικά ερεθίσματα Εφαρμογή συμπεριφορικών τεχνικών για τις συγκεκριμένες διαταραχές. Έμφαση στις τεχνικές που πραγματοποιούνται με την παρουσία του θεραπευτή καθώς και την αντιμετώπιση και εξοικείωση του πάσχοντα με τα σωματικά του συμπτώματα. 2. Κοινωνική φοβία: Όταν οι αποφυγές έχουν λογική Έμφαση στην διαχείριση συνθηκών όπου οι αποφυγές έχουν λογική βάση. Εξήγηση της αναγκαιότητας της έκθεσης σε αυτές τις συνθήκες, εμπλοκή των θεραπευομένων και σχεδιασμός αποτελεσματικών στόχων. Βιωματικές ασκήσεις. 3. Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή: Έκθεση και εμποδισμός απάντησης (8 ώρες) Έμφαση στην εκπαίδευση στις τεχνικές της έκθεσης και του εμποδισμού απάντησης. Εκπαίδευση σε ασκήσεις που αφορούν στις διαφορετικές μορφές καταναγκασμών, όπως καθαρισμού, τακτοποίησης, επανελέγχου, αποφυγής αλλά και σε καθαρές ιδεοληψίες Αντιμετώπιση της διαταραχής υπερσυσσώρευσης αντικειμένων Διαχείριση των επιβεβαιώσεων Εμπλοκή οικογένειας και ορισμός συνθεραπευτών 4. Αξιολόγηση - προβλήματα και η «βολή της άβολης θέσης» Έμφαση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συμπεριφορικών ασκήσεων που πραγματοιούνται μεταξύ των συνεδριών, όπως αυτές καταγράφονται από τους θεραπευόμενους στα ημερολόγια που τηρούν. Εντοπισμός προβλημάτων, σφαλμάτων ή δυσκολιών στην εφαρμογή και πραγματοποίηση αλλαγών στην μορφή και το περιεχόμενο των ασκήσεων. Το πρόβλημα «της βολής της άβολης θέσης».

7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 5 5. Ειδικές φοβίες: Θεραπεία σε μία συνεδρία και Φοβία αίματοςτραύματος: Έμφαση στην θεραπεία μιας συνεδρίας καθώς και τις ειδικές τεχνικές που απαιτεί η φοβία αίματος-τραύματος. Εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη ένταση των μυών. 6. Διαταραχή Μετατραυματικού Άγχους Έμφαση στις συμπεριφορικές τεχνικές που αφορούν στην συγκεκριμένη διαταραχή ανάλογα με το είδος του τραύματος. Εκπαίδευση στην τεχνική της έκθεσης στη φαντασία. 7. Τριχοτιλλομανία - Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια - Άγχος για την υγεία Έμφαση στις τεχνικές που αφορούν στις συγκεκριμένες διαταραχές. Εκπαίδευση στην τεχνική της αντιστροφής της συνήθειας για τη θεραπεία της τριχοτιλλομανίας. Προσαρμογή ασκήσεων έκθεσης ανάλογα με το πρόβλημα υγείας, την πάθηση ή το σύμπτωμα που προκαλεί παθολογικό άγχος στον θεραπευόμενο. 8. Σύνθετα περιστατικά Έμφαση στην διαχείριση περιστατικών με συνοσηρότητα ή σύνθετα περιστατικά με γενικότερες δυσκολίες, όπως προβλήματα υγείας, αντικειμενικές δυσκολίες, προβλήματα σχέσεων, χρήση ουσιών, παράλληλη φαρμακοθεραπεία. Ιεράρχηση δυσκολιών και διαχείριση, σχεδιασμός κατάλληλων ασκήσεων, εφαρμογή συνδυαστικών ασκήσεων. 9. Πρόληψη υποτροπής και γενίκευση: φτάνοντας προς τη λήξη της θεραπείας. Ο θεραπευόμενος γίνεται θεραπευτής του εαυτού του Εκπαίδευση για τον ρόλο των συμπεριφορικών τεχνικών στην πρόληψη υποτροπής και την διατήρηση των θεραπευτικών κερδών. Έμφαση στην προσπάθεια να γίνει ο θεραπευόμενος θεραπευτής του εαυτού του, να σχεδιάζει συμπεριφορικούς στόχους έκθεσης και να αντιμετωπίζει μικρές δυσκολίες και υποτροπές. Εκπαίδευση στον σχεδιασμό ασκήσεων συντήρησης πριν αλλά και μετά τη λήξη της θεραπείας.

8 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Μέρος (20 ώρες) Εισαγωγή Δύο εισηγήσεις (8 ώρες) Αύξηση των γνώσεων για τις τεχνικές, τους τρόπους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους και την αποτελεσματικότητά τους. Θεραπευτικός Σχεδιασμός Μία εισήγηση Αύξηση των γνώσεων του θεραπευτή αναφορικά με την παρουσίαση στον θεραπευόμενο της λογικής και της ανάγκης εφαρμογής συμπεριφορικών τεχνικών, την επιλογή των κατάλληλων για την περίσταση τεχνικών και τον σχεδιασμό θεραπευτικών ασκήσεων που βασίζονται σε αυτές. Κλινική εφαρμογή Δύο εισηγήσεις (8 ώρες) Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να πραγματοποιήσει όσα έμαθε στις προηγούμενες εισηγήσεις σε παραδείγματα πραγματικών περιστατικών με βιωματικές ασκήσεις και παίξιμο ρόλων. Εξέταση αρνητικών πεποιθήσεων. Β Μέρος (40 ώρες) Διαταραχή πανικού- Αγοραφοβία: Η παρουσία του θεραπευτή και η έκθεση σε ιδιοδεκτικά ερεθίσματα Μία εισήγηση Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να πραγματοποιήσει συμπεριφορικές ασκήσεις μαζί με τον θεραπευόμενο, να τον βοηθήσει να εκτεθεί και να εξοικειωθεί με τα σωματικά του συμπτώματα. Κοινωνική φοβία: Όταν οι αποφυγές έχουν λογική Ιδεοψυχαναγκαστική διαταταχή: Έκθεση και εμποδισμός απάντησης Μία εισήγηση Δύο εισηγήσεις (8 ώρες) Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να διαχειριστεί συνθήκες όπου οι αποφυγές έχουν λογική βάση, να εξηγήσει την αναγκαιότητα της έκθεσης, να εμπλέξει τον θεραπευόμενο και να σχεδιάσει αποτελεσματικούς στόχους. Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή στις τεχνικές της έκθεσης και του εμποδισμού απάντησης, τον σχεδιασμό ασκήσεων για τις διαφορετικές μορφές καταναγκασμών αλλά και καθαρά ιδεοληψιών, την διαχείριση των επιβεβαιώσεων καθώς και την εμπλοκή της οικογένειας σε ρόλο συνθεραπευτή

9 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β Μέρος (συνέχεια) Αξιολόγηση-προβλήματα και «η βολή της άβολης θέσης» Μια εισήγηση Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών ασκήσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ των συνεδριών, να εντοπίζει πιθανά προβλήματα ή σφάλματα και να επανεκτιμά τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Ειδικές φοβίες: Θεραπεία σε μία συνεδρία Φοβία αίματοςτραύματος Μια εισήγηση Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να διαχειριστεί ειδικές φοβίες σε μία συνεδρία καθώς και τη φοβία αίματος-τραύματος. Εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη ένταση των μυών. Διαταταχή μετατραυματικού άγχους Μια εισήγηση Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ασκήσεις που αφορούν στο τραύμα καθώς και να εφαρμόσει έκθεση στην φαντασία. Τριχοτιλλομανία Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια Άγχος για την υγεία Σύνθετα περιστατικά Μια εισήγηση Μια εισήγηση Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να εφαρμόσει συμπεριφορικές τεχνικές στις συγκεκριμένες διαταραχές. Εκπαίδευση στην τεχνικής της αντιστροφής της συνήθειας και στον σχεδιασμό ασκήσεων ανάλογα με την πάθηση ή το σύμπτωμα που προκαλεί άγχος. Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να διαχειριστεί περιστατικά με συνοσηρότητα ή γενικότερες δυσκολίες, να ιεραρχήσει τα προβλήματα και να εφαρμόσει συνδυαστικές ασκήσεις. Πρόληψη υποτροπής και γενίκευση: φτάνοντας προς τη λήξη της θεραπείας. Ο θεραπευόμενος γίνεται θεραπευτής του εαυτού του Μια εισήγηση Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να χρησιμοποιήσει τους συμπεριφορικούς στόχους ως εργαλεία πρόληψης της υποτροπής και διατήρησης των θεραπευτικών κερδών. Έμφαση στην προσπάθεια να γίνει ο θεραπευόμενος θεραπευτής του εαυτού του, να σχεδιάζει συμπεριφορικούς στόχους έκθεσης και να αντιμετωπίζει μικρές δυσκολίες και υποτροπές. Εκπαίδευση στον σχεδιασμό ασκήσεων συντήρησης. Παρουσίαση ημερολογίων

10 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται: 1. Παρουσία τουλάχιστον στις 13 από τις 15 θεωρητικές συναντήσεις 2. Ολοκλήρωση της κλινικής πρακτικής σε 2 περιστατικά 3. Παρουσία τουλάχιστον στις 8 από τις 10 εποπτείες 4. Συστηματική τήρηση φακέλων για κάθε περιστατικό 5. Βαθμός τουλάχιστον 6 στις γραπτές εξετάσεις 6. Παράδοση αναφοράς ημερολογίου ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΣΤΟΣ Τo Εργαστήριο Κλινικής Εκπαίδευσης στις Συμπεριφορικές Τεχνικές διαρκεί περίπου 8 μήνες (160 ώρες) και ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου Το Εργαστήριο διεξάγεται στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (Γλάδστωνος 10, , πλατεία Κάνιγγος, 5ος όροφος) κάθε Πέμπτη, από τις έως τις Το κόστος του Εργαστηρίου ανέρχεται στα 680 ευρώ για το Α Μέρος (θεωρητική κατάρτιση) και στα 550 ευρώ για το Β Μέρος (κλινική εργασία υπό εποπτεία). Θα δοθεί φάκελος άρθρων, σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Η επιτυχής παρακολούθηση κάθε μέρους οδηγεί σε επίσημη βεβαίωση σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο δια βίου μάθησης. Προσφέρονται δυνατότητες διακανονισμού της εξόφλησης των διδάκτρων. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Το Εργαστήριο απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία που οδηγεί σε accreditation από τη European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Αιτήσεις συμμετοχής συναδέλφων με αποδεδειγμένη εκπαίδευση ή/και κλινική εμπειρία στη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία θα εξεταστούν κατά περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία μέχρι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax , Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προφορικής συνέντευξης την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

11 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 9 ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ Η Πασχαλιά Μυτσκίδου είναι Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και accredited στην εφαρμογή της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας από τη European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies. Από το 1996 ασκεί ιδιωτικά το έργο του Ψυχολόγου και είναι μέλος της European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies, της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, των Κλάδων Κλινικής και Θετικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. Με πολυετή θεραπευτική εμπειρία στην αντιμετώπιση των Αγχωδών Διαταραχών, υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθηνών ενώ εξακολουθεί να συνεργάζεται με το Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, τη Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς του ΚΨΥ, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) όπου διδάσκει και ασκεί εποπτεία.

12 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Becker, C. B., Zayfert, C., & Anderson, E. (2004). A survey of psychologists attitudes towards and utilization of exposure therapy for PTSD. Behaviour Research and Therapy, 42, Deacon, B. J., Farrell, N. R., Kemp, J. J., Dixon, L. J., Sy, J. T., Zhang, A. R., et al. (2013). Assessing therapist reservations about exposure therapy for anxiety disorders: the Therapist Beliefs about Exposure Scale. Journal of Anxiety Disorders, 27, Deacon, B. J., Lickel, J. J., Farrell, N. R., Kemp, J., & Hipol, L. J. (2013). Therapist perceptions and delivery of interoceptive exposure for panic disorder. Journal of Anxiety Disorders, 27, Farrell, N. R., Deacon, B. J., Dixon, L, J., & Lickel, J. J. (2013). Theory-based training stagegies for modifying practicioner concerns about exposure therapy. Journal of Anxiety Disorders, 27, Olatunji, B. O., Deacon, B. J., & Abramowitz, J. S. (2009). The cruelest cure? Ethical issues in the implementation of exposure-based treatments. Cognitive and Behavioral Practice, 16, Young, A. S., Klap, R., Shoai, R., & Wells, K. B. (2008). Persistent depression and anxiety in the United States: prevalence and quality of care. Psychiatric Services, 59(12), Van Minnen, A., Hendriks, L., & Olff, M. (2010). When do trauma experts choose exposure therapy for PTSD clients? A controlled study of therapist and client factors. Behaviour Research and Therapy, 48,

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

* Ψυχολόγος, εκπαιδευόµενη στο δ έτος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

* Ψυχολόγος, εκπαιδευόµενη στο δ έτος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Σύγκριση (οµοιότητες και διαφορές) των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Γ/Σ µοντέλου, συστηµικού µοντέλου και γνωσιακού αναλυτικού µοντέλου ως προς τη θεραπευτική δουλειά των ίδιων των εκπαιδευόµενων ψυχοθεραπευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015! Αθήνα Μάρτιος 2015

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015! Αθήνα Μάρτιος 2015 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Πιστοποίηση Counselling and Psychotherapy in Scotland - COSCA Παρασκευή 17.30-21.30 Σάββατο 09.30-15.30 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015! Αθήνα Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Το προγραμμα υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της εταιρίας "ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ" 1 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή. Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδών και Εφήβων;

Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή. Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδών και Εφήβων; Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων Το ΙΕΘΣ, µε βάση το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον σχετικά µε τη γνωσιακή συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

THERAPY PROGRAM) THERAPY (CRT) THERAPY)

THERAPY PROGRAM) THERAPY (CRT) THERAPY) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΙΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΜΙΡΑΝΤΑ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ * ΕΠΟΠΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ** ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 * Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα