Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον"

Transcript

1 Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον 4.1 Η σηµερινή κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Κάθε µεγάλη οικολογική καταστροφή που πλήττει διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγµα το ναυάγιο του δεξαµενόπλοιου Erika, στα ανοικτά των βρετανικών ακτών το 1999 (βλπ. Σχήµα 4.1), που προκάλεσε ρύπανση των ακτών σε µήκος 400 km και το θάνατο πάνω από θαλασσοπουλιών, ή λίγους µήνες αργότερα η διαρροή 120 τόνων κυανιούχων ενώσεων σε ποταµό της Ρουµανίας, υπενθυµίζει σε όλους πόσο ευάλωτο είναι το φυσικό περιβάλλον. Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν οι κυβερνήσεις και οι φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις, καταδεικνύουν ότι οι δραστηριότητες του ανθρώπου συνιστούν σοβαρή απειλή για το πλανητικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες αυτές, συντελούν µεταξύ των άλλων, στη ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, στην αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων όπως η ξυλεία και τα αλιευτικά αποθέµατα, στην καταστροφή ειδών ζώων και πτηνών καθώς και στην ολοένα πιο ανησυχητική αλλαγή του κλίµατος. Σχήµα 4.1 Η αντιµετώπιση της πετρελαιοκηλίδας από το δεξαµενόπλοιο Erika Σίγουρα έχετε ακούσει, ότι η τελευταία δεκαετία του 20 ου αιώνα ήταν η θερµότερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, ενώ προβλέπεται ότι η θερµοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί κατά 1-6 o C, µέχρι το Παράλληλα, ορισµένες περιοχές της Ευρώπης πλήττονται κάθε χειµώνα από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις και πληµµύρες, ενώ η νότια Ευρώπη γνωρίζει µεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας. Η φύση και η βιοποικιλότητα απειλούνται καθώς συνεχίζεται η µείωση των πληθυσµών άγριων φυτών και ζώων. Χωρίς υπερβολή, τα µισά ιθαγενή είδη, θηλαστικών και το ένα τρίτο των ειδών των ερπετών, πτηνών και ψαριών της Ευρώπης κινδυνεύουν. 1

2 Μεγάλο ποσοστό των υγροβιότοπων και ποτάµιων οικοσυστηµάτων δεν υπάρχουν πια (Σχήµα 4.2). Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του αστροναύτη Φράνκ Κάλµπερτσον το 2001, περιγράφοντας τη θέα από το διάστηµα: «Η άποψη της Γης είναι εντυπωσιακή και µεταβάλλεται συνεχώς. Από την πρώτη µου πτήση το 1990, έχω δει αλλαγές στα νερά ορισµένων ποταµών, στις χρήσεις της γης και στις περιοχές που καίγονται για αποψίλωση, µε αποτέλεσµα την απώλεια πλήθους δέντρων. Ναι είναι ανησυχητικό. Πρέπει να προσέχουµε πως µεταχειριζόµαστε την καλή µας τη Γη που µας φιλοξενεί.» Παρά τη µείωση ορισµένων βλαβερών εκποµπών, η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Το καλοκαίρι του 2001, η θερινή αιθαλοµίχλητο νέφος που οφείλεται στο τροποσφαιρικό όζον- ξεπερνούσε δύο στις τρεις ηµέρες τα όρια ασφαλείας σε κάποιο σηµείο της Ευρώπης (Σχήµα 4.3). Σχήµα 4.2 Καταστροφή του άσος στον Αµαζόνιο (πρόκειται για δορυφορικές φωτογραφίες της ίδιας περιοχής σε διαφορετικές χρονιές: 1975, 1986, Οι διαγώνιες γραµµές δηλώνουν, την προοδευτική καταστροφή των δέντρων) Σχήµα 4.3 Το νέφος πάνω από το Λονδίνο Οι εκποµπές από τις µεταφορές, προκαλούν ολοένα µεγαλύτερες ζηµιές στο περιβάλλον. Η χρήση του αυτοκινήτου και του αεροπλάνου αυξάνεται, ιδίως για ταξίδια αναψυχής, εξουδετερώνοντας τα οφέλη από τον περιορισµό των εκποµπών των οχηµάτων. 2

3 Η αύξηση του όγκου των αποβλήτων που δηµιουργούµε στην Ευρώπη, αλλά και σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου, αναµένεται να συνεχιστεί. Η διάθεση των αποβλήτων µε υγειονοµική ταφή και καύση, έχει συσχετιστεί µε τη ρύπανση του νερού και του εδάφους, καθώς και µε προβλήµατα υγείας. Η χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων στη γεωργία, που είχε αρχίσει να µειώνεται στα µέσα της δεκαετίας του 90, εµφανίζει πάλι αύξηση. Στην Ευρώπη χρησιµοποιούνται περισσότερες από συνθετικές χηµικές ουσίες, ενώ οι γνώσεις µας για τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις τους στην υγεία είναι πολύ περιορισµένες. Γενικά τα παραπάνω µπορούν να συνοψιστούν σε επτά πιο σηµαντικές πηγές ανησυχίας σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον (βλέπε σχήµα 4.4). Γενικά, ως προς την σηµερινή κατάσταση του περιβάλλοντος, σε παγκόσµια κλίµακα, οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε σε σχέση µε το παρελθόν παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Είναι πραγµατικά παγκόσµιες και όχι τοπικές όπως στο παρελθόν Παρουσιάζουν υψηλή πολυπλοκότητα σε σχέση µε το παρελθόν Έχουν σηµαντική κοινωνικό αντίκτυπο, σε σχέση µε το παρελθόν Όλα τα παραπάνω σίγουρα µας δείχνουν µια όχι και τόσο ευχάριστη κατάσταση, αναφορικά µε το φυσικό περιβάλλον. Η κατάσταση όµως αυτή, έχει αφυπνίσει τους πολίτες σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες, για την περιβαλλοντική προστασία. Αυτή η αφύπνιση εκφράζεται τόσο µε τη µορφή πιέσεων από τους πολίτες προς τις κυβερνήσεις για τη θέσπιση αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισµών και προστίµων, όσο και µε την αύξηση της ζήτησης «πράσινων», φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Παράλληλα, αρχίζει να γίνεται κατανοητός στο ευρύ κοινό, ο όρος Αειφόρος ανάπτυξη. Ο όρος αυτός δηλώνει την προσπάθεια να εξασφαλιστεί διαρκής οικονοµική ανάπτυξη, χωρίς την εξάντληση των φυσικών πόρων, ούτε δυσµενή επίδραση σε οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα. Τι σχέση έχει όµως το φυσικό περιβάλλον µε την επιχειρηµατικότητα; Η απάντηση είναι σχετικά απλή. Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα, απαιτούν νέες δηµιουργικές λύσεις και τη χρήση νέων, καινοτόµων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, δηµιουργούνται επιχειρηµατικές ευκαιρίες, για νέα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες 3

4 αντανακλούν ενδιαφέρον για το περιβάλλον (π.χ. ανακυκλώσιµες συσκευασίες, νέες πηγές ενέργειας, βιολογικά προϊόντα κτλ). Οι ευκαιρίες αυτές µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δράσεων. Σχήµα 4.4 Επτά πηγές ανησυχίας για το περιβάλλον Στις σελίδες που ακολουθούν θα παρουσιάσουµε το πλαίσιο για την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Επιχειρηµατικότητας (ή αλλιώς Πράσινη Επιχειρηµατικότητα), ενός τοµέα ο οποίος στη χώρας µας παρουσιάζει περιορισµένη και αποσπασµατική ανάπτυξη. Στόχος µας είναι να παρουσιάσουµε τις διαδικασίες οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής επιχειρηµατικότητας και πως αναδύονται οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες στον τοµέα αυτό. Να έχετε πάντα υπόψη σας, ότι µπορεί να υπάρχουν περιορισµοί στη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων, κανένας όµως περιορισµός για την ανθρώπινη δηµιουργικότητα!! 4

5 4.1.1 Η κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα Για πρώτη φορά το έτος 2003, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) εξέδωσε µια µελέτη, στην οποία καταγράφονται οι εξελίξεις στον τοµέα του περιβάλλοντος στην χώρα µας, µε τη χρήση περιβαλλοντικών δεικτών. Οι εκθέσεις περιβαλλοντικών δεικτών, αποτελούν ήδη από τα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας µία παγιωµένη πρακτική που ακολουθούν τόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, όσο και µεµονωµένα κράτη-µέλη, επιδιώκοντας να ρίξουν φως στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Στις παρακάτω σελίδες, θα παρουσιάσουµε επιλεκτικά ορισµένα στοιχεία σχετικά µε την περιβαλλοντική κατάσταση στη χώρα µας από τα οποία µπορούν να αναδυθούν επιχειρηµατικές ευκαιρίες(;!). 1. Οι υδατικοί Πόροι Σύµφωνα µε την µελέτη του ΕΚΠΑΑ, η κατανοµή της ζήτησης νερού διαφοροποιείται σηµαντικά από τη µέση κατανοµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Η χρήση νερού για αρδευτικούς σκοπούς στη γεωργία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα πάνω από το 80% της συνολικής ζήτησης, ενώ στην Ευρώπη είναι µόνο 35%. (Σχήµα 4.5) Σχήµα 4.5 Η κατανοµή της ζήτησης του νερού στην Ελλάδα και Ε.Ε. (πηγή ΕΚΠΑΑ) Η γεωργία αποτελεί τον µεγαλύτερο καταναλωτή νερού στη χώρα µας. Μήπως υπάρχουν περιθώρια επιχειρηµατικής δράσης προς την κατεύθυνση της ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων καθώς και στην αλλαγή καλλιεργητικών προτύπων και προϊόντων; 5

6 2. Στερεά Απορρίµµατα Στη χώρα µας, η ποσότητα των αστικών απορριµµάτων έφτασε το 2001 στους 4.5 εκ. τόνους ετησίως, έχοντας αυξηθεί κατά 50% σε σχέση µε τα επίπεδα του Όσον προς τη σύνθεση τους τα απορρίµµατα στη χώρα µας, παρουσιάζουν αυξηµένο ποσοστό σε ζυµώσιµα υλικά και υγρασία (Σχήµα 4.6) Σχήµα 4.6 Η σύνθεση των απορριµµάτων στην Ελλάδα (πηγή ΕΚΠΑΑ) Τα απορρίµµατα στην Ελλάδα παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ζυµώσιµων υλικών. Μήπως υπάρχουν περιθώρια επιχειρηµατικής δράσης προς την κατεύθυνση της παραγωγής κοµπόστ; 6

7 3. Αναδασώσεις περιοχών κατεστραµµένων από πυρκαγιές Τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα, παρατηρείται σηµαντικός περιορισµός των αναδασωτέων εκτάσεων (Σχήµα 4.7). Σχήµα 4.7 Η αναδασώσεις στην Ελλάδα (πηγή ΕΚΠΑΑ) Μήπως υπάρχουν περιθώρια επιχειρηµατικής δράσης προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας φυτωρίων µε δασοπονικά είδη; 4. Ενεργειακή ζήτηση Η ενεργειακή ζήτηση στη χώρα µας αυξάνεται µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό 2% κατά τη διάρκεια της δεκαετίας Η αύξηση αυτή αφορά κυρίως στα υγρά καύσιµα των οποίων η συµµετοχή παραµένει σταθερή γύρω στο 60%, µέχρι το 1998, όταν αρχίζει και γίνεται αισθητή η διείσδυση του φυσικού αερίου. Τα στερεά καύσιµα εµφανίζουν ένα σταθερό ύψος κατανάλωσης, ενώ πρόσφατα οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δείχνουν µία ελαφρά ανοδική τάση. (Σχήµα 4.8) [Σηµείωση στον κάθετο άξονα του σχήµατος 4.8 οι µονάδες είναι εκφρασµένες σε ΤΙΠ δηλαδή Τόνοι Ισοδύναµου Πετρελαίου, η οποία είναι µονάδα θερµογόνου δύναµης ]. 7

8 Σχήµα 4.8 Η ζήτηση ενέργειας στην Ελλάδα (πηγή ΕΚΠΑΑ) Μήπως υπάρχουν περιθώρια επιχειρηµατικής δράσης προς την κατεύθυνση της παραγωγής και εξοικονόµησης ενέργειας; 5. Τουρισµός Στη χώρα µας ο Τουρισµός παρουσιάζει µια εποχικότητα (Σχήµα 4.9) Σχήµα 4.9 Οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα (πηγή ΕΚΠΑΑ) Το 50% των συνολικών αφίξεων ξένων τουριστών στη χώρα µας συµβαίνει τρίµηνο Ιούνιος- Ιούλιος-Αύγουστος, ενώ το 85% στο εξάµηνο Μαΐου-Οκτωβρίου. Μήπως υπάρχουν περιθώρια επιχειρηµατικής δράσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού; 8

9 4.2 Περί Αειφόρου Ανάπτυξης.. Αειφόρος ανάπτυξη (ή Αειφορική ανάπτυξη ή βιώσιµη ανάπτυξη) ονοµάζεται η ανάπτυξη εκείνη που «είναι σε θέση να ικανοποιεί τις ανάγκες των σηµερινών γενεών, χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». Αυτός είναι ο ορισµός που έδωσε η έκθεση της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη για το Κοινό µας Μέλλον (το 1987), γνωστή και σαν έκθεση Brundtland. Η αειφορική ανάπτυξη είναι µιας άλλης µορφής οικονοµική ανάπτυξη, που λαµβάνει υπόψη την επάρκεια των φυσικών πόρων. Λαµβάνει επίσης υπόψη την ανάγκη της διατηρισιµότητας στο χρόνο των βασικών συστατικών των φυσικών πόρων, καθώς και τις άµεσες και µακροπρόθεσµες ανάγκες ενός τόπου. Η αειφορική ανάπτυξη έχει το χαρακτήρα µιας συνολικής λύσης στο περιβαλλοντικό πρόβληµα. Η λύση αυτή κάνει µια σειρά προτάσεων στη κοινωνία, που αφορούν την οικονοµία, τη χρήση των επιτευγµάτων της τεχνολογίας, την άσκηση της πολιτικής και τον πολιτισµό. Τέτοιες προτάσεις είναι για παράδειγµα, η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι χαµηλές ενεργειακές καταναλώσεις, η χρήση ήπιων τεχνολογιών κατάλληλων για µικρής και τοπικής κλίµακας παραγωγή, τα καταναλωτικά προϊόντα µεγάλου χρόνου ζωής, η ανακύκλωση, η διαµόρφωση µιας κουλτούρας βασισµένη στη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση και την πολιτιστική παράδοση, η προώθηση της συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, η διάθεση του ελεύθερου χρόνου σε φυσιολατρικές δραστηριότητες, κ.α. Η αρχή της αειφόρου ή βιώσιµης ανάπτυξης, αναγορεύτηκε πανηγυρικά και σε Καταστατική Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Συνθήκη του Άµστερνταµµ το1999. Οι κοινοτικές πολιτικές έδωσαν µια παραπέρα ώθηση στην αρχή της αειφορίας µε την αρχή της ενσωµάτωσης. Η αρχή επιτάσσει την υπαγωγή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, στις άλλες τοµεακές πολιτικές και δράσεις της Κοινότητας που έχουν προφανώς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεωρήθηκε ότι ο στόχος της αειφορίας, στο σύνολό του, δεν µπορεί να επιτευχθεί, αν τα επί µέρους τµήµατα του δεν καταστούν προηγουµένως αειφόρα, βιώσιµα. Αυτό σηµαίνει ότι πολιτικές που συνεπάγονται ανάλωση φυσικών πόρων, (π.χ. ενέργεια, µεταφορές) και ρυπαίνουν το περιβάλλον, (π.χ. βιοµηχανία, γεωργία, τουρισµός), πρέπει να µετεξελιχθούν σε πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον µε τη χρησιµοποίηση, π.χ. ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών ή συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον ή τον περιορισµό των εκποµπών ή της ρύπανσης κτλ. 9

10 Το περιβάλλον πλέον άρχισε να αντιµετωπίζεται «πολυδιάστατα», καθώς συσχετίζεται µε όλες τις τοµεακές πολιτικές και επηρεάζεται άµεσα από αυτές. Η παραδοχή σήµερα ότι η ανάπτυξη θα µπορεί να είναι βιώσιµη µόνον όταν οι επί µέρους συνιστώσες της, οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική βρίσκονται σε ισορροπία και είναι και αυτές βιώσιµες, αποτελεί µια σηµαντική πρόοδο στην πολιτική. Για να πραγµατοποιηθεί η αειφορική ανάπτυξη και για να αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, το κράτος προωθεί ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ενέργειες αυτές γίνονται κάθε φορά συγκεκριµένη πράξη χάρη στα µέσα που το κράτος χρησιµοποιεί. Τα µέσα αυτά είναι τα οικονοµικά εργαλεία, τα πολιτισµικά µέσα και το δίκαιο. Τα οικονοµικά εργαλεία διακρίνονται σε φόρους και σε κίνητρα. Με τους φόρους επιχειρείται να αποθαρρυνθεί η άσκηση δραστηριοτήτων, που έχουν βλαπτικά αποτελέσµατα στο περιβάλλον, για παράδειγµα ο φόρος για την κυκλοφοριακή συµφόρηση που εφαρµόζεται στο Λονδίνο από το 2003, η δέσµευση της Ελβετικής Βουλής για την επιβολή φόρου διοξειδίου του άνθρακα το Με τα κίνητρα, που είναι συνήθως οι επιδοτήσεις ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις, επιχειρείται να ενθαρρυνθούν παραγωγικές δραστηριότητες φιλικές στο περιβάλλον, π.χ. φοροαπαλλαγές στα εισοδήµατα επιχειρήσεων που κάνουν επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντική τεχνολογία. Τα πολιτισµικά µέτρα επιδιώκουν να οικοδοµήσουν στους πολίτες µια φιλοπεριβαλλοντική κουλτούρα και έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής. Τέτοια µέτρα είναι για παράδειγµα, οι παρεµβάσεις που γίνονται στην εκπαίδευση, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις µε φιλοπεριβαλλοντικό περιεχόµενο, κ.α. Το δίκαιο περιλαµβάνει κανόνες δικαίου που αντιµετωπίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα.. Το σύνολο των κανόνων δικαίου που αντιµετωπίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ονοµάζεται δίκαιο περιβάλλοντος. Τέτοιοι κανόνες έχουν κατά καιρούς θεσπιστεί και αφορούν το νερό, τη ρύπανση της θάλασσας, τη δόµηση, τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία των διάφορων σπάνιων και απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών, την προστασία των δασών, κ.α. Οι κανόνες δικαίου ρυθµίζουν την εξωτερική συµπεριφορά του κράτους και των πολιτών απέναντι στα στοιχεία του περιβάλλοντος. Οι κανόνες δικαίου έχουν πρακτική αξία και είναι αποτελεσµατικοί όταν περιέχουν διατάξεις µε δεσµευτικό περιεχόµενο, πρόστιµα και ποινές. Όταν οι κανόνες περιέχουν ευχές ή περιγράφουν διαδικασίες, πράγµα που συνήθως συµβαίνει, η αποτελεσµατικότητα είναι περιορισµένη. 10

11 4.2.1 Σύντοµη αναφορά στα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής Τα κλασικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής µπορούν να χωρισθούν σε δύο βασικές κατηγορίες, στα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής και στις απ ευθείας ρυθµίσεις Τα σηµαντικότερα οικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν: 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ (ENVIRONMENTAL TAXES) Φόρους επί των εκπεµπόµενων ρύπων (Emission taxes) Οι φόροι αυτοί συνεπάγονται πληρωµές οι οποίες σχετίζονται µε µετρούµενες ή εκτιµώµενες εκποµπές ρύπων. Οι ρύποι µπορεί να εκπέµπονται στον αέρα, το νερό, στο έδαφος ή να αναφέρονται στη δηµιουργία θορύβου. Οι φόροι επί των εκποµπών επιβάλλονται στο τελευταίο σηµείο της αλυσίδας η οποία οδηγεί σε εκποµπές ρύπων στο περιβάλλον. Φόρους ή τέλη επί προϊόντων (Product charges or taxes) Οι φόροι αυτοί αντικαθιστούν τους φόρους επί των εκποµπών όταν δεν είναι δυνατή η µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων. Οι φόροι επί προϊόντων µπορεί να επιβληθούν σε κάποιο επιβλαβές συστατικό του προϊόντος, για παράδειγµα ο φόρος άνθρακα (carbon tax) επιβάλλεται στο ανθρακικό περιεχόµενο των καυσίµων, σε πρώτες ύλες ή στην τελική κατανάλωση. Όταν οι φόροι επιβάλλοντα σε καταναλωτικά προϊόντα ονοµάζονται φόροι κατανάλωσης (consumption taxes), όταν επιβάλλονται σε πρώτες ύλες ή ενδιάµεσα προϊόντα ονοµάζονται φόροι εισροών (input taxes). Φορολογικές διαφοροποιήσεις (Tax differentiation) Αγαθά και υπηρεσίες τα οποία δηµιουργούν περιβαλλοντική επιβάρυνση στην παραγωγή ή την κατανάλωση φορολογούνται περισσότερο (π.χ. διαφοροποίηση µεταξύ αµόλυβδης βενζίνης και βενζίνης µε µόλυβδο). Τέλη Χρήσης (User charges) Οι πληρωµές σχετίζονται µε προσφερόµενη υπηρεσία και πληρώνονται µόνο από όσους συνδέονται µε τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Τα τέλη χρήσης θεωρούνται περιβαλλοντικοί φόροι επειδή βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής (π.χ. βελτίωση ποιότητας νερού). Φορολογικές Ελαφρύνσεις (Tax reliefs) Πρόκειται για προβλέψεις του φορολογικού συστήµατος οι οποίες έχουν ως στόχο να ενισχύσουν µια φιλική προς το περιβάλλον συµπεριφορά (π.χ. επιταχυνόµενη απόσβεση για επενδύσεις σε αντιρρυπαντικό εξοπλισµό). 11

12 2. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ Α ΕΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (TRADABLE EMISSION PERMITS) Οι άδειες εκδίδονται από τη ρυθµιστική αρχή έτσι ώστε η συνολική ποσότητα ρύπανσης στην οποία αντιστοιχούν να είναι ίση µε τη συνολική επιθυµητή ποσότητα ρύπανσης. Η κατανοµή στους ρυπαίνοντας γίνεται είτε χωρίς επιβάρυνση, είτε µέσω δηµοπρασιών. Στη συνέχεια οι άδειες γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην αγορά αδειών. Κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες τόσο στην αγορά προϊόντος όσο και στην αγορά αδειών, η τιµή ισορροπίας των εµπορευσίµων αδειών είναι ίση µε το βέλτιστο φόρο ανά µονάδα εκποµπών. 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (DEPOSIT-REFUND SYSTEMS) Στο σύστηµα αυτό η επιστροφή ενός χρηµατικού πόσου σε καταναλωτή ή επιχείρηση, σχετίζεται µε την επιστροφή σε κάποιο κατάλληλο σηµείο συγκέντρωσης χρησιµοποιηµένων προϊόντων τα οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον (χρησιµοποιηµένες µπαταρίες). 4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (VOLUNTARY AGREEMENTS) Πρόκειται για ένα σχετικά νέο µέσο πολιτικής το οποίο όµως φαίνεται να έχει αυξανόµενες εφαρµογές. Μια εθελοντική συµφωνία µεταξύ της ρυθµιστικής αρχής και µιας επιχείρησης παίρνει τη µορφή ενός συµβολαίου µεταξύ των δύο µερών σύµφωνα µε το οποίο η επιχείρηση µειώνει της εκποµπές της µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνει ότι είναι ο πλέον αποτελεσµατικός µε αντάλλαγµα την ελάφρυνση των ρυθµιστικών περιορισµών. Όσον αφορά τις απ ευθείας ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνουν όρια στις εκποµπές, στο προϊόν, στις εισροές ή στην τεχνολογία σε επίπεδο επιχείρησης. Η ρυπαίνουσα επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει τα επίπεδα προϊόντος, εισροών ή εκποµπών µε βάση συγκεκριµένα προκαθορισµένα επίπεδα, τα οποία τίθενται από τη ρυθµιστική αρχή. Η µη συµµόρφωση µε τα όρια συνεπάγεται χρηµατικές ή διοικητικές ποινές. Οι δυο βασικές ρυθµίσεις είναι οι κανόνες επίδοσης (performance standards) και οι κανόνες σχεδιασµού (design standards). Oι κανόνες επίδοσης αντιστοιχούν στα όρια των εκποµπών ρύπων, στο προϊόν, ή στις εισροές, ενώ οι κανόνες σχεδιασµού αντιστοιχούν σε περιορισµούς στην τεχνολογία, την οποία επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει η ρυπαίνουσα επιχείρηση (π.χ. θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η καθαρότερη διαθέσιµη τεχνολογία, (best available technology). Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι των οικονοµικών µέσων ή κινήτρων που έχουν χρησιµοποιηθεί για εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής. 12

13 Πίνακας 1. Βασικοί τύποι µέσω περιβαλλοντικής πολιτικής Γιατί είναι σηµαντική η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης; Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η αειφορική ανάπτυξη είναι σηµαντική και οι οποίοι προκύπτουν από τους στόχους που θέτει. Ο πρώτος στόχος της αειφορικής ανάπτυξης είναι η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Αυτός ο στόχος είναι σηµαντικός όχι µόνο να συντηρήσει ότι έχει αποµείνει από πλευράς φυσικών πόρων, αλλά και για να αποτραπούν περαιτέρω ανεπανόρθωτες ζηµιές, οι οποίες µειώνουν τη δυνατότητα του οικοσυστήµατος να στηρίξει τις διάφορες µορφές ζωής. Ο δεύτερος στόχος, της αειφορικής ανάπτυξης που θέτουν οι περισσότεροι οικολόγοι είναι ο καθαρισµός των ρυπασµένων οικοσυστηµάτων. Κατά συνέπεια οι περισσότεροι οικολόγοι προτείνουν ότι προκειµένου να αποφύγουµε περαιτέρω ζηµιές στο περιβάλλον είναι απαραίτητο να : Να ελαττώσουµε τις εκποµπές αέριων ρύπων και τη ρύπανση σε τέτοια µεγέθη, τα οποία µπορούν να καθαριστούν Να περιορίσουµε τις εκποµπές αέριων ρύπων και τη ρύπανση σε τέτοια µεγέθη, τα οποία βρίσκονται εντός της αφοµοιωτικής ικανότητας του περιβάλλοντος. Να περιορίσουµε τις εκποµπές αέριων ρύπων και τη ρύπανση σε τέτοια µεγέθη, τα οποία δεν προκαλούν περαιτέρω ζηµιές στο περιβάλλον. 13

14 4.2.3 Αειφορική ανάπτυξη. Η περίπτωση της Γεωργίας. Η αειφορική γεωργία, εµφανίστηκε την τελευταία δεκαετία ως ο περισσότερο κοινά αποδεκτός όρος για να περιγράψει τις ποικίλες µορφές γεωργικής πρακτικής οι οποίες διαφέρουν από τη σύγχρονη συµβατική γεωργία. Όσον αφορά την εφαρµογή της αειφορικής γεωργίας στο αγροοικοσύστηµα, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της και ποικίλοι όροι που την περιγράφουν (οργανική, βιολογική, οικολογική, βιοδυναµική, εναλλακτική γεωργία, γεωργία χαµηλών εισροών κ.λ.π.) Γενικά, η Αειφόρος γεωργία χαρακτηρίζεται από τις εξής αρχές: 1. Η Αειφόρος γεωργία, βασίζεται στην ορθολογική χρήση των ανανεώσιµων ή ανακυκλώσιµων πηγών ενέργειας. Ένα αειφορικό σύστηµα πρέπει να χρησιµοποιεί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως βιολογική, γεωθερµική, υδροηλεκτρική, ηλιακή και αιολική ενέργεια. 2. Ένα Αειφόρο γεωργικό σύστηµα, προστατεύει την ακεραιότητα των φυσικών πηγών ενέργειας και µεριµνά για τη συνεχή ανανέωση τους. Τα αειφορικά συστήµατα οφείλουν να συντηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και να συµβάλουν στην αναγέννηση υγιών εδαφών 3. Τα αειφορικά αγροσυστήµατα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των µεµονωµένων ατόµων αλλά και των κοινωνιών. Με σκοπό την ανάσχεση της µετακίνησης των πληθυσµών από την ύπαιθρο στις πόλεις, οι κοινωνίες της υπαίθρου πρέπει να εξασφαλίζουν στους κατοίκους τους, ποιότητα ζωής υψηλής στάθµης όπου συµπεριλαµβάνεται ποικιλία ευκαιριών απασχόλησης, φροντίδα υγείας, εκπαίδευση, κοινωνική εξυπηρέτηση και πολιτιστικές δραστηριότητες. 4. Ένα αειφορικό σύστηµα είναι προσοδοφόρο. Συστήµατα και πρακτικές τα οποία δεν έχουν ως ένα από τα κίνητρα τους την πρόσοδο δεν θα γίνουν αυθόρµητα αποδεκτά. 5. Η αειφορική γεωργία διαµορφώνεται και µε βάση της τοπικές συνήθειες οι οποίες προσβλέπουν στο µακροπρόθεσµο καλό για όλα τα µέλη της κοινωνίας. Συνοψίζοντας, η αειφορική γεωργική ανάπτυξη είναι αυτή που ασκείται µε γνώµονα την οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον παρέµβαση του ανθρώπου, τόσο κατά την άσκηση της γεωργικής πράξης στο αγροοικοσύστηµα, όσο και κατά τη διακίνηση και κατανάλωση των προϊόντων. Η αειφορική γεωργική ανάπτυξη 14

15 ενδιαφέρεται επιπλέον και για τις ενδεχόµενες συνέπειες που θα µπορούσαν να έχουν αυτές οι δραστηριότητες βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, στην ανθρώπινη υγεία, στην ποιότητα της ζωής, στους άλλους οργανισµούς και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας Πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις στην αρχή της αειφορίας; Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι επιχειρήσεις στις αναπτυγµένες χώρες άρχισαν να ενδιαφέρονται πολύ για το περιβάλλον, αλλά µε πιο περιορισµένη αντίληψη σε σχέση µε αυτή που προτείνει η Αειφόρος ανάπτυξη. Αυτό συνέβαινε γιατί το βασικό µέληµα των επιχειρήσεων ήταν να αναπτύξουν µηχανισµούς, µε τη βοήθεια των οποίων, θα µπορούσαν να συµµορφωθούν µε τους κυβερνητικούς κανονισµούς σχετικά µε την περιβαλλοντική προστασία. Έτσι, οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να αποφύγουν τη δηµιουργία περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες µε τη σειρά τους θα οδηγούσαν σε τυχόν µηνύσεις από την τοπική κοινωνία, πρόστιµα από τους κυβερνητικούς οργανισµούς, αντιδράσεις από τους πελάτες, τους εργαζόµενους κτλ. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η λέξη «περιβάλλον», δεν αντιπροσώπευε τίποτε άλλο από επιπλέον κόστος για προµήθεια εξοπλισµού περιβαλλοντικής προστασίας ή πιθανές ποινές από τη µη συµµόρφωση µε την κυβερνητική νοµοθεσία. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση αλλάζει. Οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται ότι η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών διαδικασιών στην παραγωγική τους διαδικασία και ο προσανατολισµός τους προς την Αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα. Λέγοντας επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, εννοούµε εκείνο το ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός επιχειρηµατία από αυτά των ανταγωνιστών του. Το επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, µπορεί για παράδειγµα να αναφέρεται στην τιµή ή στην ποιότητα ενός προϊόντος. Στην περίπτωση µας, το επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα αναφέρεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση ακολουθεί φιλοπεριβαλλοντικές διαδικασίες παραγωγής ή παράγει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι η στροφή αυτή των επιχειρήσεων, προς την υιοθέτηση και εφαρµογή των αρχών της αειφορίας, οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, οι οποίοι ασκούν άµεσες ή έµµεσες πιέσεις. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 15

16 1. Οι κυβερνήσεις Όταν οι λέξεις «περιβαλλοντικός» και «επιβολή», χρησιµοποιούνται στην ίδια πρόταση, τότε αυτόµατα µας έρχονται στο µυαλό κυβερνητικοί κανονισµοί για την περιβαλλοντική προστασία. Παραδοσιακά, οι κυβερνήσεις επηρέαζαν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν φιλοπεριβαλλοντικά µέτρα, µέσω διαδικασιών «εντολής και ελέγχου». Με άλλα λόγια θεσπίζονταν αποδεκτά όρια ρύπανσης και στη συνέχεια οι κυβερνητικές υπηρεσίες προχωρούσαν σε ελέγχους και επιβολές προστίµων σε ενδεχόµενη µη συµµόρφωση. Σήµερα, οι κυβερνητικές υπηρεσίες µε τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς, δεν διαδραµατίζουν τον ίδιο ρόλο, αφού οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τις επικείµενες νοµοθεσίες αρκετούς µήνες πιο πριν! 2. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οι µη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, ασκούν σήµερα σηµαντικές πιέσεις στις επιχειρήσεις. Σκεφτείτε για παράδειγµα την Green piece. H επιρροή της είναι πολύ µεγάλη και οφείλεται στο γεγονός ότι, έχει στη διάθεση της σηµαντικό πλήθος εθελοντών, σηµαντική τεχνογνωσία, νοµική κάλυψη αλλά και προσοχή από τα µέσα ενηµέρωσης. 3. Οι καταναλωτές Οι καταναλωτές ασκούν επίσης σηµαντική επιρροή στις επιχειρήσεις µέσω δύο κυρίως διαδικασιών: τόσο της αγοραστικής δύναµης που κατέχουν όσο και της δυνατότητας διαµαρτυρίας προς «βρώµικες επιχειρήσεις». Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, σκεφτείτε ότι η φωνή του δυσαρεστηµένου πελάτη ακούγεται πολύ πιο έντονα από αυτή του ικανοποιηµένου! 4. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Τα τελευταία χρόνια τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), επίσης επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών µέτρων. Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί δείχνουν ότι κατά τη δεκαετία του 1980 στις Η.Π.Α., τα περιβαλλοντικά θέµατα κάλυπταν περίπου το 2%, της συνολικής ύλης των Μ.Μ.Ε. το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 6%, στα µέσα της δεκαετίας του

17 4.2.5 Αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα Άραγε έχουν συνειδητοποιήσει οι επιχειρήσεις ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι έννοιες αντικρουόµενες; Πρώτα από όλα, σκεφτείτε ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις ότι δεν είναι τίποτε άλλο από αναποτελεσµατική χρήση των πόρων! Με άλλα λόγια, όταν άχρηστες και επιβλαβής ουσίες ή διάφορες µορφές ενέργειες (πχ ζεστά υδατικά απόβλητα), απορρίπτονται στο περιβάλλον αυτό είναι ένα σηµάδι ότι οι πόροι της επιχείρησης χρησιµοποιούνται ανεπαρκώς και αναποτελεσµατικά. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις είναι αναγκασµένες να προχωρήσουν σε διορθωτικές, ενέργειες, µε επιπλέον κόστος για αυτές, προκειµένου να συµµορφωθούν µε τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς (πχ διαχείριση, αποθήκευση, διάθεση των αποβλήτων τους). Σε πολλές περιπτώσεις, όταν οι κυβερνήσεις εφαρµόζουν κατάλληλους σχεδιασµένους περιβαλλοντικούς κανονισµούς, ευνοείται η δηµιουργία καινοτοµιών, οι οποίες περιορίζουν το συνολικό κόστος ενός προϊόντος ή βελτιώνουν την αξία του. Τέτοιες καινοτοµίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν πιο παραγωγικά τις πρώτες ύλες, να εξοικονοµήσουν ενέργεια, περιορίζοντας έτσι τις αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγµα, η καλλιέργεια ανθοκοµικών φυτών στην Ολλανδία, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εξαιτίας της εντατικοποίησης της παραγωγής η οποία δηµιουργούσε σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, στο έδαφος και στους υδροφόρους ορίζοντες. Οι Ολλανδοί, συνειδητοποίησαν ότι η αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων θα ήταν εφικτή, µόνο αν δηµιουργούσαν κλειστά, συστήµατα καλλιέργειας σε θερµοκήπια. Έτσι κατάφεραν να δηµιουργήσουν υδροπονικά συστήµατα καλλιέργειας, µε ελεγχόµενες συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό βελτίωσαν την ποιότητα των παραγόµενων ανθοκοµικών φυτών και προκειµένου να συµµορφωθούν µε τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς, κατάφεραν να βελτιώσουν την απόδοση σε όλα τα στάδια παραγωγής. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα όχι µόνο την περιβαλλοντική προστασία, αλλά την βελτίωση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας της παραγωγής, µε αποτέλεσµα σήµερα η Ολλανδία να κατέχει το 65% των πωλήσεων ανθοκοµικών φυτών σε παγκόσµια επίπεδο. Παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουµε ορισµένα παραδείγµατα για το πώς η προστασία του περιβάλλοντος µέσω της νοµοθεσίας και γενικότερα της φιλοσοφίας της αειφόρου ανάπτυξης, ευνοεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων: Στη βιοµηχανία χαρτιού, ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό ζήτηµα είναι η απελευθέρωση διοξινών κατά τη λεύκανση του χαρτιού µε χλωρίνη. 17

18 Ορισµένες επιχειρήσεις συµµορφώθηκαν µε τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς εφαρµόζοντας καινοτόµες λύσεις στη διαδικασία παραγωγής, περιορίζοντας τη χρήση χλωρίνης και κάνοντας χρήση κλειστών συστηµάτων παραγωγής. Τα αποτελέσµατα; Λιγότερες διοξίνες στο περιβάλλον αλλά και µείωση του κόστους παραγωγής χαρτιού καθώς και αύξηση της τιµής του µη-χλωριωµένου χαρτιού στην αγορά, άρα περισσότερα κέρδη για την επιχείρηση! Ένα άλλο παράδειγµα, είναι αυτό των µπαταριών ξηρού στοιχείου. Το περιβαλλοντικό πρόβληµα που δηµιουργούν οι µπαταρίες αυτές είναι ότι απελευθερώνουν τοξικά βαρέα µέταλλα, όπως Κάδµιο, Χαλκό, Κοβάλτιο, Νικέλιο κτλ, όταν θαφτούν σε χωµατερές. Ποιες καινοτόµες λύσεις εφαρµόστηκαν; Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες λιθίου είναι µια από αυτές τις λύσεις. Τα µελάνια εκτυπωτών, όταν πρωτοεµφανίστηκαν είχαν ως πρώτη ύλη παράγωγα του πετρελαίου µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση στην ατµόσφαιρα πτητικών οργανικών χηµικών ουσιών (VOCs). Η καινοτόµος λύση που εφαρµόστηκε ήταν η δηµιουργία µελανιών µε βάση το νερό ή τη σόγια! Η λύση αυτή, είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή µελανιών µεγαλύτερης απόδοσης, µε περισσότερα φωτεινά χρώµατα και καλύτερη εκτύπωση! Ο δρόµος προς τον Πράσινο καπιταλισµό! Ορίστε? Ο όρος Πράσινος Καπιταλισµός -Natural Capitalism, αναφέρεται σε ένα νέο µοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το µοντέλο αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν πλήρως ότι, η επόµενη βιοµηχανική επανάσταση όπως άλλωστε και οι προηγούµενες, θα είναι στην ουσία µια αντίδραση στις συνθήκες που δηµιουργούνται από τον περιορισµό του πιο πολύτιµου κεφαλαίου για την λειτουργία τους: του φυσικού κεφαλαίου. Ο κλασικός ορισµός του κεφαλαίου αναφέρεται στον συσσωρευµένο πλούτο, µε τη µορφή επενδύσεων, εργοστασίων και εξοπλισµών. Γενικά, µια οικονοµία χρειάζεται τέσσερις τύπους κεφαλαίου για µα λειτουργήσει σωστά: το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οικονοµικό, το κατασκευαστικό και τέλος το φυσικό. Το φυσικό κεφάλαιο, αναφέρεται σε όλους τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήµατα της γης, τα οποία προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες για τη συντήρηση 18

19 της ζωής στον πλανήτη. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν τεράστια οικονοµική αξία και παρόλα αυτά, οι πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις δεν την λογαριάζουν καθόλου. Αποτέλεσµα; Το φυσικό κεφάλαιο, να ξοδεύεται αλόγιστα και συνεχώς να περιορίζεται. Βέβαια, προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα, πολλοί θα πρότειναν την χρέωση όλων των υπηρεσιών που µας προσφέρει το φυσικό κεφάλαιο. Αυτό δεν είναι δυνατόν για δύο κυρίως λόγους: 1. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πολλές από τις υπηρεσίες που µας προσφέρει το φυσικό κεφάλαιο, δεν έχουν κανένα υποκατάστατο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τη λειτουργία της ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ, ενός πολύ ακριβού πειράµατος το οποίο πραγµατοποιήθηκε το Στο πείραµα αυτό, έγινε αντιληπτό ότι κανένα τεχνητό περιβάλλον δεν µπορεί να δηµιουργήσει επίπεδα οξυγόνου που να υποστηρίζουν τη ζωή. Αντίθετα η ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ Ι, δηλαδή η γη, προσφέρει οξυγόνο κάθε µέρα για 6 δις ανθρώπων και χωρίς καµία χρέωση! 2. Ο δεύτερος λόγος, είναι ότι, η εκτίµηση της οικονοµικής αξίας του φυσικού κεφαλαίου είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Ενδεικτικά όµως µπορεί να αναφερθεί ότι, ερευνητές έχουν εκτιµήσει ότι η αξία µόνο των βιολογικών υπηρεσιών που ρέουν προς την κοινωνία, από το φυσικό κεφάλαιο είναι περίπου 36 τρις δολάρια. ετησίως! Στις µέρες µας, ο περιορισµός του φυσικού κεφαλαίου δηµιουργεί σηµαντικές αναταραχές και αντιδράσεις σε παγκόσµια κλίµακα. Ταυτόχρονα όµως δηµιουργεί και επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Το µοντέλο του πράσινου καπιταλισµού, βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν αυτές τις ευκαιρίες, αλλά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση µε αυτό που επικρατεί σήµερα. Το πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει τις παρακάτω αρχές: Το περιβάλλον δεν είναι ένας δευτερεύων παράγοντας της παραγωγής αλλά µάλλον είναι ένας φάκελος, ο οποίος περιέχει, προµηθεύει και στηρίζει όλη την οικονοµία. Ο περιοριστικός παράγοντας για την µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη, είναι η διαθεσιµότητα αλλά και η λειτουργικότητα του φυσικού κεφαλαίου. Οι κυριότερες αιτίες απώλειας φυσικού κεφαλαίου, είναι τα κακοσχεδιασµένα συστήµατα, η αύξηση του πληθυσµού καθώς και η κατανάλωση που παράγει µεγάλο όγκο απορριµµάτων. Η µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε δηµοκρατικά συστήµατα παραγωγής και διάθεσης, στα οποία όλες οι µορφές κεφαλαίου αξιολογούνται. 19

20 Ο δρόµος προς τον πράσινο καπιταλισµό περιλαµβάνει τέσσερις σηµαντικές αλλαγές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τις επιχειρήσεις: 1. Σηµαντική βελτίωση της παραγωγικότητας των φυσικών πόρων 2. Αλλαγή σε τρόπους και µοντέλα παραγωγής, εµπνευσµένα από τις φυσικές διεργασίες που συντελούνται στη φύση 3. Παραγωγή προϊόντων που δίνουν λύσεις σε πραγµατικά προβλήµατα 4. Επανεπένδυση στο φυσικό κεφάλαιο. 4.3 Περιβαλλοντική Επιχειρηµατικότητα. Τι ακριβώς σηµαίνει; Η δυσάρεστη κατάσταση για το φυσικό περιβάλλον, την οποία περιγράψαµε σε πολύ γενικές γραµµές στις προηγούµενες σελίδες, ταυτόχρονα «ανοίγει» νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη και εφαρµογή επιχειρηµατικών ευκαιριών. Οι ευκαιρίες αυτές, αναφέρονται τόσο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας (ως προς την κατανάλωση ενέργειας, ανακύκλωση κτλ), ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων, έχοντας ως γνώµονα την Αειφόρο Ανάπτυξη. Μπορούµε να πούµε ότι η έννοια της Περιβαλλοντικής επιχειρηµατικότητας, αναφέρεται στην µετατροπή ενός τοµέα της οικονοµίας προς µια πιο Αειφόρο κατεύθυνση, µε τη δηµιουργία επιχειρήσεων στον τοµέα αυτό, οι οποίες έχουν «πράσινο», οικολογικό σχεδιασµό και διαδικασίες. Η περιβαλλοντική επιχειρηµατικότητα, αναπτύχθηκε στην ουσία, ως µια νέα στρατηγική, µέσα από το οικολογικό-περιβαλλοντικό κίνηµα. Τα τελευταία 25 χρόνια, «προσοχή για το περιβάλλον», σήµαινε την εφαρµογή νόµων και κανονισµών. Αυτοί οι νόµοι, στο σύνολο τους σχεδόν, χρησιµοποιούσαν το φόβο της ποινής προκειµένου να επιτύχουν την περιβαλλοντική προστασία. Παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή 20

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για τον ενεργειακό τοµέα στον ελληνικό χώρο Στέλιος Ψωµάς Νοέµβριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ: ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ...

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ: ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ... ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ: ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ... Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος e-mail: e.briassouli@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα