OC002 Gerlinde Strunk-Richter Well-being of people with dementia in small house units Ευημερία των ασθενών με άνοια που ζουν σε μικρά σπίτια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OC002 Gerlinde Strunk-Richter Well-being of people with dementia in small house units Ευημερία των ασθενών με άνοια που ζουν σε μικρά σπίτια"

Transcript

1 Tuesday 9 March : Registration opens (Hotel Lobby) Έναρξη εγγραφών PROGRAMME Wednesday 10 March :00 - Registration opens (Hotel Lobby) Έναρξη εγγραφών Special Session Quality of Life and Dementia Ειδική Συνεδρία- Ποιότητα Ζωής και Άνοια Chair: Karin Wolf-Ostermann, Tsantali Eleni Location: Ilida Room 14:00-17:30 OC001 Karin Wolf-Ostermann Quality of life and health outcomes in residents of shared housing arrangements in Berlin: results of the Dewege-study Ποιότητα ζωής και έκβαση υγείας σε κατοίκους που ζουν σε κοινές οικιστικές διευθετήσεις στο Βερολίνο : αποτελέσματα της μελέτης Dewege OC002 Gerlinde Strunk-Richter Well-being of people with dementia in small house units Ευημερία των ασθενών με άνοια που ζουν σε μικρά σπίτια OC003 Hilde Verbeek Small-scale living for people with dementia: implications for residents, family and professional caregivers in the Netherlands Διαβίωση μικρής κλίμακας για άτομα με άνοια : Επιπτώσεις για τους ενοίκους, τις οικογένειες και τους επαγγελματίες περιθάλποντες στην Ολλανδία 32

2 Wednesday 10 March 2010 Opening Ceremony Τελετή Έναρξης Chairs: Daisy Acosta & Magda Tsolaki Location: Olympia Hall 18:30 Magda Tsolaki & Daisy Acosta Μάγδα Τσολάκη & Daisy Acosta Welcome Καλωσόρισμα 18:40 Bishop of Thessaloniki Anthimos Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Άνθιμος Bishop of Nepolis and Stavroupolis Varnavas Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας Rector, Aristotle University of Thessaloniki. Anastasios Manthos Πρύτανης του ΑΠΘ Αναστάσιος Μάνθος Minister of Health-Cyprus Υπουργός Υγείας Κύπρου Chair of Mental Health Petros Giannoulatos Διευθυντής Ψυχικής Υγείας Πέτρος Γιαννουλάτος Minister of Health-Greece Υπουργός Υγείας Κήρυξη της έναρξης του Συνεδρίου 19:00 Chariklia Tziraki-Segal Χαρίκλεια Τζιγάκη - Segal 19:10 Rector Helene Glykatzi-Ahrweiler Πρύτανης Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ A journey of the heart Ενα ταξίδι της καρδιάς Hellenism and Civilisation Ελληνισμός και Πολιτισμός 19:40 Entertainment Greek songs over the centuries Chorus Didimotixiton, Conductor: G. Poulios Ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών Χορωδία Δυδιμοτειχιτών, Μαέστρος Γ. Πούλιος 20:00 Welcome reception Δεξίωση καλωσορίσματος 21:00 Close of welcome reception Λήξη της δεξίωσης καλωσορίσματος 33

3 Thursday 11 March 2010 PROGRAMME Plenary session What s new in Alzheimer s disease Ολομέλεια Νεότερα για την Νόσο Alzheimer Chairs: Athanassios Dimitriadis, Magda Tsolaki Location: Olympia Hall 09:00 Sam Gandy New treatment developments Νέες εξελίξεις στην θεραπεία 09:20 Frank Jessen Neuroimaging perspectives Προοπτικές της Νευροαπεικόνισης 09:40 Pieter Jelle Visser MCI and the early diagnosis of Alzheimer s disease Ήπια Νοητική Διαταραχή και πρώιμη διάγνωση της Νόσου Alzheimer 10:10 Bengt Winblad Ongoing clinical trials in Alzheimer s disease Τρέχουσες κλινικές μελέτες στην Νόσο Alzheimer 10: Tea, coffee, posters & exhibition Τσαι, καφές, posters & έκθεση Plenary session Global Alzheimer s movement Ολομέλεια Παγκόσμιο κίνημα για την Νόσο Alzheimer Chairs: Marc Wortmann, Paraskevi Sakka Location: Olympia Hall 11:00 Paraskevi Sakka Παρασκευή Σακκά The story of the Greek Alzheimer Association Η ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας Alzheimer 11:15 Daisy Acosta Is dementia a priority within the World Health Organization? The Intervention Packages of Mental Health GAP Είναι η Άνοια προτεραιότητα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας; Τα πακέτα παρεμβάσεων ψυχικής υγείας GAP 11:30 Jean Georges Pekka Laine Importance of planning The European perspective Σημασία του προγραμματισμού Η ευρωπαϊκή προοπτική 11:45 Peter Ashley The role of people with dementia in advocacy Ο ρόλος των ατόμων με άνοια στην υπεράσπισή τους 12:00 Marc Wortmann Forum discussion Συζήτηση 12:30-14:00 Lunch, exhibition & posters Γεύμα, έκθεση και posters 34

4 Thursday 11 March 2010 Lunchtime Symposium The Impact of AD on Patients, Caregivers, Physicians, and Society: A Tale of Two Studies Η Επίδραση της ΝΑ στους ασθενείς, στους περιθάλποντες και στην κοινωνία: Η ιστορία δύο μελετών This session was made possible by Pizer. Chairs: Roy Jones, Daniel Christensen Location: Grand Ballroom 2 This symposium, lead by Roy Jones and Daniel Christensen will use actual patient and caregiver video vignettes from Dr. Christensen s archive to underscore the signiicance of data from the IMportant Perspectives on Alzheimer s Care and Treatment (IMPACT) survey, which was sponsored by Eisai Inc. and Pizer Inc, and for which Professor Jones served as Steering Committee Chair. This survey was designed to explore key attitudes, behaviours, and perceptions toward Alzheimer s disease (AD) across 5 European countries; identify barriers to optimal AD care; and determine a common reason to care about dementia. Data from this survey will serve to highlight the importance of the early and persistent treatment of AD in the context of one family s video-documented 6-year struggle with the disease. 12:30 Roy Jones Introduction 12:35-13:30 Roy Jones & Daniel Christensen An Introduction to the IMPACT Survey: European Attitudes Toward Alzheimer s Disease Alzheimer s Disease From Diagnosis to Autopsy: A 6-Year Video Case History Physician Attitudes Towards Presentation, Diagnosis, and Treatment of AD Consequences of Caring for Someone With AD Attitudes Surrounding Caregiver Burden Parallel Session - Ageing and dementia - Services Παράλληλη συνεδρία - Γήρανση και Άνοια- Υπηρεσίες Chairs: Socratis Papageorgiou, Foi Constantinidou Location: Olympia Hall C 14:00-15:30 OC005 Foi Constantinidou Φώφη Κωνσταντινίδου The relationship of AD8 and cognitive performance in Greek Cypriot adults: a preliminary study Η σχέση της κλίμακας AD8 και της νοητικής απόδοσης σε Κύπριους ενήλικες :μια προκαταρκτική μελέτη OC006 Claudia Miranda The needs, social networks and quality of life of people with dementia living at home Οι ανάγκες, τα κοινωνικά δίκτυα και η ποιότητα ζωής ατόμων με άνοια που ζουν σπίτι τους OC007 Stelios Pantelopoulos Στέλιος Παντελόπουλος SOCIABLE: a surface computing platform empowering more effective cognitive training interventions for healthy elderly and demented patients SOCIABLE: Πλατφόρμα υπολογιστών επιφάνειας η οποία ενδυναμώνει τις παρεμβάσεις νοητικής εκπαίδευσης σε υγιείς και ηλικιωμένους με άνοια 35

5 Thursday 11 March 2010 PROGRAMME 14:00-15:30 OC008 Amy J Streater Service users involvement in the development of a maintenance cognitive stimulation therapy (CST) programme: a comparison of the views of people with dementia, staff and family caregivers. Η συμβολή των χρηστών υπηρεσιών στην ανάπτυξη ενός προγράμματος διατήρησης νοητικής διέγερσης : σύγκριση των απόψεων των ατόμων με άνοια, του προσωπικού και των περιθαλπόντων. OC009 Marie-Louise Hansen Prognostic factors for weight loss over a one year period in patients recently diagnosed with mild Alzheimer s disease Προγνωστικοί παράγοντες για απώλεια βάρους στην περίοδο ενός έτους σε ασθενείς που διαγνώστηκαν πρόσφατα με ήπια νόσο Alzheimer OC010 Achille Tchalla Risk factors of rapid cognitive decline (RCD) of dementia in a prospective study: 3 years follow-up Παράγοντες κινδύνου της ταχείας νοητικής έκπτωσης στην άνοια σε μια προοπτική μελέτη : παρακολούθηση 3 ετών OC011 Thilo Kroll Alzheimer s disease: the challenges of managing multi-morbidity Η Νόσος Alzheimer : οι προκλήσεις της διαχείρισης της πολυνοσηρότητας OC012 Zlata Felc Dementia knowledge among health workers and other adults in a Slovenian area Γνώσεις για την άνοια σε επαγγελματίες υγείας και άλλους ενήλικες στη Σλοβενία OC012B Sokratis G. Papageorgiou Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου Frequency and Causes of Early-onset Dementia in a Tertiary Referral Center in Athens Συχνότητα και αιτίες της πρώιμης άνοιας σε ένα τριτοβάθμιο κέντρο αναφοράς στην Αθήνα Parallel Session Quality of life 1 Παράλληλη συνεδρία Ποιότητα ζωής 1 Chairs: Luiza Spiru, Anne Margriet Pot Location: Olympia Hall B 14:00-15:30 OC013 Hidezo Mori A creative care approach to the elderly with cognitive impairment in a group home in Japan Δημιουργική προσέγγιση περίθαλψης σε ηλικιωμένους με νοητική έκπτωση σε ομαδικό σπίτι στην Ιαπωνία OC014 Sherry L. Dupuis A changing melody: triggering personal and social transformation in dementia care Μια εναλλασσόμενη μελωδία : πυροδοτώντας την προσωπική και κοινωνική μεταμόρφωση στην περίθαλψη της άνοιας 36

6 Thursday 11 March 2010 OC015 Anne Margriet Pot The use of global positioning system (GPS) among people with dementia and their family caregivers Η χρήση του παγκόσμιου συστήματος θεσιθεσίας (GPS) σε άτομα με άνοια και στους περιθάλποντες τους OC016 Luiza Spiru IT&C applications in the multi-factorial attempt of physically and/or cognitively disabled elderly at home Εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών στην πολυπαραγοντική προσπάθεια των φυσικά ή διανοητικά ανάπηρων ηλικιωμένων στο σπίτι OC017 Sokratis G. Papageorgiou Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου Rapidly progressive dementia: causes found in a Greek tertiary referral center, in Athens Ταχέως Εξελισσόμενη Άνοια: αιτίες που έχουν βρεθεί σε ένα ελληνικό τροτοβάθμιο κέντρο αναφοράς στην Αθήνα OC019 Glenn Rees Dementia care and knowledge translation Περίθαλψη της άνοιας και μετάφραση της γνώσης OC020 Alison Phinney Exploring experiences of everyday activity and social interaction in early dementia and their signiicance for sense of self and well-being Εξερεύνηση εμπειριών καθημερινών δραστηριοτήτων και κοινωνικής διάδρασης σε άνοια πρώιμου σταδίου και η σημασία τους για την αίσθηση του εαυτού και την ευημερία OC153B A Aybad Care of Alzheimer s patients in the Middle East Parallel Session Future treatments and diagnosis Παράλληλη συνεδρία - Μελλοντικές Θεραπείες και Διάγνωση Chairs: Henry Brodaty, Vasileios Kokkas Location: Olympia Hall A Περίθαλψη των ατόμων με άνοια στην Μέση Ανατολή 14:00-15:30 OC021 Kang-Wei Chang The experiences of radiopharmaceuticals for Alzheimer s disease in Taiwan Οι εμπειρίες των ραδιαφαρμακευτικών σκευασμάτων στην Νόσο Alzheimer στην Taiwan OC022 Anders Lönneborg Validation of a novel blood test for the early detection of Alzheimer s disease - challenges with an imperfect gold standard Θεώρηση ενός καινοτόμου αιματολογικού τεστ για την πρώιμη διάγνωση της Νόσου Alzheimer- προκλήσεις για ένα λάθος «gold standard» OC023 Henry Brodaty Improving general practice diagnosis of dementia Βελτιώνοντας την διάγνωση της άνοιας ως γενική πρακτική OC024 Pankaj Dwivedi Intranasal delivery of insulin for the restoration of memory signalling in Alzheimer s disease Ενδορινική χορήγηση ινσουλίνης για την αποκατάσταση της μνήμης στην Νόσο Alzheimer 37

7 Thursday 11 March 2010 PROGRAMME OC025 Hee-Won Park Crystal structures of jnk-interacting protein 1 and kinesin-1 light chain subunit: insights into molecular interactions with amyloid precursor protein Κρυσταλλικές δομές της jnk-αλληλεπιδρώσας πρωτεΐνης 1 και της κινάσης της ελαφράς αλύσου υπομονάδας: μοριακή αλληλεπίδραση με την πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς OC026 Samuel T Henderson Ketone bodies as a therapeutic for Alzheimer s disease Τα κετονικά σώματα ως θεραπεία για την Νόσο Alzheimer OC027 Lu Gao Accuracy of death certiication of dementia in a community sample of older people Η ακρίβεια του πιστοποιητικού θανάτου από άνοια σε ένα δείγμα κοινότητας ηλικιωμένων ατόμων OC027B John D. Papatriantafyllou Γιάννης Δ. Παπατριανταφύλλου Dificulties in detecting behavioral symptoms of frontotemporal lobar degeneration across cultures Δυσκολίες στην διάγνωση συμπεριφορικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από μετωποκροταφική εκφύλιση σε διάφορες κουλτούρες Parallel Session 4 Activities of Greek branches of Alzheimer s Federation, all over Greece. Ελληνική παράλληλη συνεδρία Δραστηριότητες των Παραρτημάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer Chairs: Aristidis Liapis, Paraskevi Sakka, Maria Tzanakaki, Magda Tsolaki Πρόεδροι: Αριστείδης Λιάπης, Παρασκευή Σακκά, Μαρία Τζανακάκη, Μάγδα Τσολάκη Location: Grand Ballroom 2 14:00-15:30 Andrianaki Lina Ανδριανάκη Λίνα Kounti Fotini Κουντή Φωτεινή Association of Alzheimer s disease and related disorders Athens Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Activities of the Association Alzheimer s disease and related disorders, Kalamaria Δραστηριότητες της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Καλαμαριάς Tzanakaki Maria Τζανακάκη Μαρία Michailidou Peny Μιχαϊλίδου Πένυ Kordelas Apostolos Κορδελάς Απόστολος Liapis Aristidis Λιάπης Αριστείδης Liapis Aristidis Λιάπης Αριστείδης Activities of the association of Alzheimer s disease, Chania Δραστηριότητες της Εταιρείας Νόσου Alzheimer στα Χανιά Voluntarism and problems of Alzheimer s association in the city of Xanthi Εθελοντισμός και προβλήματα της Εταιρείας Alzheimer στην πόλη της Ξάνθης Services of the care unit of Alzheimer disease Volos Δραστηριότητες Μονάδας Alzheimer Βόλου Greek Association of Alzheimer s disease and related disorders, Konistres Euboia Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, Κονίστρες Εύβοιας Institute of Alzheimer, Volos Saint Soia Ινστιτούτο Alzheimer Βόλου Η Αγία Σοφιά 38

8 Thursday 11 March 2010 Parallel Session Multidisciplinary approach of dementia Παράλληλη συνεδρία Πολυεπιστημονική προσέγγιση της άνοιας Chair: Jacob Roy, Spyros Kasidiaris Location: Kallipatira 14:00-15:30 OC030 Louise F McCabe Sustaining and developing services for people with dementia in Kerala, India Διατηρώντας και αναπτύσσοντας υπηρεσίες για άτομα με άνοια στην Kerala, Ινδία OC031 David M Ndetei A rapid situation assessment (RSA) of the needs of elderly people (65+) care-givers in urban community informal (slum) settings in Nairobi, Kenya Αξιολόγηση ταχεία των αναγκών των περιθαλπόντων ηλικιωμένων ατόμων (65+) σε ένα φτωχό αστικό περιβάλλον στο Nairobi, Kenya OC032 Sabine Jansen Living alone with dementia Ζώντας μόνος με άνοια OC033 Jenny H La Fontaine Dementia care advisers: an evaluation of the Worcestershire experience Σύμβουλοι περίθαλψης άνοιας: εκτίμηση της εμπειρίας στο Worcestershire OC034 MiaoYu Liao Patient-centered dementia group home Ομαδικά σπίτια άνοιας προσανατολισμένα στον ασθενή OC035 Spyros P Kasidiaris Σπύρος Π. Κασιδιάρης Cognitive function of elderly people in an open protection frame correlation of indings with the results on people s eficiency Νοητική λειτουργία ηλικιωμένων σε ένα πλαίσιο ανοιχτής προστασίας- συσχετισμός των ευρημάτων με τα αποτελέσματα της αποδοτικότητας των ατόμων 39

9 Thursday 11 March 2010 PROGRAMME ADI Workshop - Arts & dementia Ημερίδα ADI - Τέχνη και Άνοια Chair: Marc Wortmann Location: Ilida Room 14:00-15:30 WS2 Michael Hagedorn Konfetti im Kopf - a photographic awareness campaign Konfetti im Kopf- μια φωτογραφική καμπάνια ενημέρωσης WS3 Ninoslav Mimica Art therapy for people with dementia - case report Θεραπεία μέσω της τέχνης για άτομα με άνοια- αναφορά περίπτωσης WS4 Dario Garau Setzu My mother s second life... Η δεύτερη ζωή της μητέρας μου 15:30-16:30 Joseph Portelli Judith Fox Berna Huebner Tea, coffee, posters & exhibition Τσαι, καφές, posters & έκθεση Parallel Session - Non pharmacological interventions Παράλληλη συνεδρία - Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις Chairs: Paraskevi Sakka, Fotini Kounti Location: Olympia Hall C The show compassion tour Living with dementia I remember when I paint 16:00-17:30 OC037 Michal K Herz My self, my loved one and our group support groups for people in the early stages of AD Ο εαυτός μου, το αγαπημένο μου πρόσωπο και η ομάδα μας ομάδες υποστήριξης για τα άτομα στα πρώτα στάδια της νόσου Alzheimer OC038 Mary T Newport Case study: Dietary intervention using coconut oil to produce mild ketosis in a 58 year old ΑΡΟΕ ε4+ male with early onset Alzheimer s disease Μελέτη Περίπτωσης : Διατροφική παρέμβαση με την χρήση ελαίου καρύδας ώστε να προκληθεί ήπια κέτωση σε έναν 58χρονο άνδρα με ΑΡΟΕ ε4+ και πρώϊμη έναρξη άνοιας. OC039 Areti L Efthymiou Αρετή Λ. Ευθυμίου Effectiveness of a stress management program for Greek caregivers of patients attending a dementia day care center: a pilot study Αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος διαχείρισης στρες για περιθάλποντες ασθενών που επισκέπτονται ένα κέντρο ημέραςπιλοτική εφαρμογή OC040 David Harvey Early referral for support of dementia caregivers: evaluation of the irst link demonstration project Πρώιμη αναφορά για την υποστήριξη των περιθαλπόντων στην άνοια : αξιολόγηση του πρώτου συνδετικού προγράμματος 40

10 Thursday 11 March 2010 OC041 Susanna Bergamaschi Cortical plasticity and Alzheimer s disease: a study with evoked potentials Εγκεφαλική πλαστικότητα και Νόσος Alzheimer : μια μελέτη με προκλητά δυναμικά OC042 Hua-Shan Wu Spaced-retrieval: a memory intervention for improving eating performance of residents with dementia Η τεχνική Spaced-retrieval: μια παρέμβαση για την βελτίωση της διατροφικής συμπεριφοράς ατόμων με άνοια OC043 Franka JM Meiland Electronic guidance and awareness services for community-dwelling people with dementia and their carers Υπηρεσίες ηλεκτρονικής καθοδήγησης και ενημέρωσης για τα άτομα που ζουν στην κοινότητα και για τους περιθάλποντες τους OC044 Christina Agogiatou Χριστίνα Αγωγιάτου Anogiannakis Georgios Ανωγειαννάκις Γεώργιος Practice of attention and parameters of executive function for patients with mild cognitive impairment (MCI) Εξάσκηση της προσοχής και παράμετροι εκτελεστικής λειτουργίας για ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή Telemedicine and clever houses Τηλεϊατρική και έξυπνα σπίτια Parallel Session Supporting & educating carers 1 Παράλληλη συνεδρία - Υποστηρίζοντας και εκπαιδεύοντας τους περιθάλποντες 1 Chairs: Eleni Karkazi, Betty Haralambous Location: Olympia Hall B 16:00-17:30 OC045 Betty Haralambous The dementia resource guide project Το πρόγραμμα οδηγός πόρων για την άνοια OC046 Pieter M Heyns Does a caregiver has a future? Έχει ένας περιθάλποντας μέλλον ; OC047 Jo-Ann T Brown Australian quality support groups project Το πρόγραμμα της Αυστραλίας για ποιοτικές ομάδες υποστήριξης OC048 Miriam Maldonado Caregiver education: supporting the family caregiver through lexible sponsored training Εκπαίδευση των περιθαλπόντων : υποστήριξη των περιθαλπόντων μέσω ευέλικτης επιχορηγούμενης εκπαίδευσης OC050 Mei-Chun Lin Learning from experience : caring for people with dementia Μαθαίνοντας από την εμπειρία : φροντίζοντας ανθρώπους με άνοια OC051 Nirmala M Narula Promotion of high ideal volunteerism Προώθηση εθελοντισμού υψηλών προδιαγραφών OC052 Jocelyne De Rotrou Combined interventions in dementia for patients and caregivers. results of aidma: a French controlled study Συνδυαστικές παρεμβάσεις στην άνοια για ασθενείς και περιθάλποντες, αποτελέσματα της aidma: γαλλική μελέτη 41

11 Thursday 11 March 2010 PROGRAMME OC053 Francesca Neviani The Italian version of the carer s needs assessment for dementia (CNAD): psychometric properties and inluence of patients/carer characteristics on answer proiles. Parallel Session Update on drug treatments Παράλληλη συνεδρία Οι φαρμακευτικές θεραπείες σήμερα Chairs: Jim Jackson, Theodoros Sclaviadis Location: Olympia Hall A Η ιταλική εκδοχή της αξιολόγησης των αναγκών του περιθάλπιοντα στην άνοια : ψυχομετρικές ιδιότητες και επίδραση των χαρακτηριστικών ασθενών/περιθαλπόντων στα προφίλ των απαντήσεων. 16:00-17:30 OC054 Veronika Vakhapova Phosphatidylserine containing omega-3 fatty acids may improve memory abilities in non-demented elderly with memory complaints: a double blind placebo-controlled trial OC055 Chrysi Koliaki Χρυσή Κολιάκη Η φωσφατιδυλοσερίνη που περιέχει ωμέγα 3 λιπαρά μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητες μνήμης σε μη ανοϊκούς ηλικιωμένους που παραπονούνται για την μνήμη τους. Διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo, κλινική μελέτη. The effect of Aniracetam, either as monotherapy or combined with cholinesterase inhibitors, on neuropsychological indings of patients with dementia in different stages. (data from the Greek amnesia study): aniracetam monotherapy compared with cholinesterases inhibitors. Τα αποτελέσματα της ανιρακετάμης, είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με αναστολείς της χολινεστεράσης σε ασθενείς με άνοια σε διάφορα στάδια ( στοιχεία από την Ελληνική Μελέτη Μνήμης): μονοθεραπεία ανιρακετάμης σε σύγκριση με αναστολείς χολινεστερασών. OC056 Georg Adler Prediction of treatment response to Rivastigmine in Parkinson s disease dementia Πρόβλεψη της θεραπευτικής ανταπόκρισης σε ριβαστιγμίνη σε άνοια της νόσου Parkinson OC057 Jim Jackson Will translational research help ind a cure for Alzheimer s disease? Θα βοηθήσει η μεταφραστική έρευνα να βρεθεί μια θεραπεία για την Νόσο Alzheimer; OC058 Vasileios T Papaliagkas Βασίλειος Τ. Παπαλιάγκας Anticholinergic drugs in elderly people: study of an Alzheimer s day centre Αντιχολινεργικά φάρμακα σε ηλικιωμένους: Μελέτη σε ένα ελληνικό κέντρο ημέρας Alzheimer OC059 Harish C. Pant The cyclin dependent kinase 5 inhibitor (cip) reduces a 1-42 and p25/cdk5-mediated tau hyperphosphorylation and apoptosis in neurons O αναστολέας της εξαρτώμενης από την κυκλίνη κινάσης ελαττώνει την υπερφωσφορυλίωση της τ πρωτεΐνης και την απόπτωση των νευρώνων που προκαλείται από a 1-42 και p25/cdk5 OC059B Giovanni Frisoni Alzheimer s Disease - New Treatments and Diagnosis OC060 Frank Pistoor A new Medical Food (Souvenaid) in AD Νέα Ιατρική διατροφή (Souvenaid) στην ΝΑ 42

12 Thursday 11 March 2010 Parallel Session Greek Parallel session : National Strategic Reference Framework Ελληνική παράλληλη συνεδρία Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Chairs: Magda Tsolaki, Paraskevi Sakka Location: Grand Ballroom 2 16:00-17:30 Mniestris Nikos Μνιέστρης Νίκος National Strategic Reference Framework Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Parallel Session Neuropsychology & dementia Παράλληλη συνεδρία - Νευροψυχολογία και άνοια Chairs: Tessa Christodoulou, Ilia Theotoka Location: Kallipatira 16:00-17:30 OC062 Foi Constantinidou Φώφη Κωνσταντινίδου Quality of life, years of education and neuropsychological performance in older adults Ποιότητα ζωής, έτη εκπαίδευσης και νευροψυχολογική επίδοση σε ηλικιακά μεγαλύτερους ενήλικες OC063 Manveen Kaur Eficacy of cholinesterase inhibitors on neuropsychiatric symptoms of dementia- a Malaysian experience. OC064 Eleni Tsantali Ελένη Τσάνταλη Δραστικότητα των αναστολέων χολινεστεράσης σε νευροψυχιατρικά συμπτώματα της άνοιας μια Μαλαισιανή εμπειρία The overlearned past knowledge in non demented, MCI and demented participants as a factor of differential diagnosis Η γνώση των προηγούμενων ετών σε φυσιολογικούς ηλικιωμένους, ΗΝΔ και ασθενείς με άνοια ως παράγοντας διαφορικής διάγνωσης OC065 Rikus Van der Poel Challenges in clinical interviewing and cognitive assessment in a rural South African community. Προκλήσεις στην κλινική συνέντευξη και την νοητική αξιολόγηση σε μια αγροτική κοινότητα της βορείου Αφρικής. OC066 OC067 OC067C Tessa Christodoulou Τέσσα Χριστοδούλου Ilia Theotoka Ιλια Θεοτοκά Kortsidaki Ioanna Κορτσιδάκη Ιωάννα Neuropsychological measures in differentiating between mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer s disease (AD) Νευροψυχολογικές μετρήσεις στη διαφορική διάγνωση μεταξύ ήπιας νοητικής διαταραχής και Νόσου Alzheimer Validation study of panda questionnaire in Greek population Στάθμιση του ερωτηματολογίου panda σε ελληνικό πληθυσμό Everything is a matter of education Τα πάντα είναι θέμα εκπαίδευσης 43

13 Thursday 11 March 2010 OC067D OC067E Evanthia Stefanatou Ευανθία Στεφανάτου Christos Lionis Χρήστος Λιόνης Promotion of health and education: The role of school to crisis management and to the possible prevention of Alzheimer disease. Προώθηση της υγείας και της εκπαίδευσης. Ο ρόλος του σχολείου στην διαχείριση κρίσεων και στην πιθανή πρόληψη της Νόσου Alzheimer An effective Greek Health care delivery model for families with a patient suffering from dementia based on the experience gained from rural Crete. Ένα αποτελεσματικό πρότυπο φροντίδας υγείας για τις οικογένειες με ασθενείς με άνοια σε αγροτική περιοχή της Κρήτης ADI Workshop - 10/66 Dementia research group Ημερίδα ADI Chair: Martin Prince Location: Ilida PROGRAMME 16:00-17:30 Martin Prince Evening Symposium Nutrition and Health Απογευματινό συμπόσιο «Διατροφή και υγιεινός τρόπος ζωής» This session is made possible by Nutricia Chair: Economidis Dimitrios Location: Olympia Hall B and C Interventions in Primary Care Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 18:00-19:00 Nancy Emerson Lombardo Frank Pistoor Food, diet & brain healthy eating Τροφές, Δίαιτα και υγιεινή διατροφή The science of nutrition Η επιστήμη της διατροφής 44

14 Friday 12 March :00 Registration opens Έναρξη εγγραφών Special IASSID Academy Workshop Dementia and Adults with Intellectual Disabilities Ειδική Ημερίδα IASSID - Άνοια και Ενήλικες με Νοητική Υστέρηση Chairs: Matthew P. Janicki, Angela Hassiotis Location: Ilida 08:30 Matthew P. Janicki Overview of basic issues Περίληψη βασικών θεμάτων 09:00 John Tsiouris Psychiatric and behavioral factors in dementia and ID Ψυχιατρικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες στην άνοια και στη νοητική υστέρηση 10:00 Tea, coffee, posters & exhibition Τσάι, καφές, posters & έκθεση 10:30 Angela Hassiotis Caregiver and local services factors in dementia and ID 11:45 Roy Brown Quality of life factors Τοπικές υπηρεσίες και περιθάλποντες στην άνοια και στην νοητική υστέρηση Παράγοντες ποιότητας ζωής 12:15 Questions & Answers 12:30-14:00 Lunch, exhibition & posters Γεύμα, έκθεση και posters Plenary session Non pharmacological interventions Ολομέλεια - Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις Chairs: Mary Mittelman, Wendy Fleming Location: Olympia Hall 09:00 Presentation of the Fondation Médéric Alzheimer and ADI award on psychosocial research Παρουσίαση των βραβείων για την ψυχοκοινωνική έρευνα 09:10 Esme Moniz-Cook Psychosocial Interventions Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 09:40 Mary Mittelman From Eficacy to Effectiveness: Translating the NYU Caregiver Intervention from Research to Practice Settings Από την δραστικότητα στην αποτελεσματικότητα : Μεταφράζοντας την παρέμβαση NYU σε περιθάλποντες από έρευνα σε πρακτική 10:10 Robert Woods Psychological interventions with people with dementia Ψυχολογικές παρεμβάσεις σε άτομα με άνοια 10:30-11:00 Tea, coffee, posters & exhibition Τσάι, καφές, posters & έκθεση 45

15 Friday 12 March 2010 Plenary session Can we prevent Alzheimer s disease? Ολομέλεια - Μπορούμε να αποτρέψουμε την Νόσο Alzheimer Chairs: Henry Brodaty, George Anogiannakis Location: Olympia Hall 11:00 Michael Valenzuela Can physical and mental exercise prevent cognitive decline? Μπορεί η φυσική και νοητική άσκηση να εμποδίσει την νοητική πτώση; 11:20 Kountouras Jannis Κουντουράς Ιωάννης Helicobacter pylori & neurodegenerative diseases Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και νευροεκφυλιστικά νοσήματα 11:40 Barry Reisberg The prevention working group of ADI Η ομάδα εργασίας πρόληψης της ADI PROGRAMME 12:00 Paul Francis 12:30-14:00 Angela Clayton-Turner Lunch, exhibition & posters Γεύμα, έκθεση και posters Lunchtime Symposium Caregiver insights into optimal dementia management This session was made possible by Novartis Chairs: TBC Location: Grand Ballroom 2 Brain donation by people with dementia and carers Δωρεά εγκεφάλου από ασθενείς με άνοια και τους περιθάλποντες τους This symposium will examine caregivers perspectives on the day-to-day management of dementia. The programme will include recent recommendations for optimal patient care including the role of the caregiver and caregiver perspectives on dementia management and current treatments for dementia. 12:30-13:30 Magda Tsolaki Pablo Martinez-Lage Title TBC Title TBC Parallel Session - Non pharmacological interventions 2 Παράλληλη συνεδρία - Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις 2 Chairs: Nancy B Emerson Lombardo, Nori Graham Location: Olympia Hall C 14:00-15:30 OC068 Li-Chan Lin The eficacy of spaced retrieval and Montessori methods in managing eating dificulties for residents with dementia H αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων spaced retrieval και Montessori στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σίτισης των ασθενών με άνοια OC069 Wen-Yun Y Cheng Application effects of walking program for cognitively impaired elders in Taiwan long-term care facility Αποτελεσματικότητα του προγράμματος «περπάτημα» για τους ασθενείς με νοητικά προβλήματα σε υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας 46

16 Friday 12 March 2010 OC071 Evdokia Nikolaidou Ευδοκία Νικολαϊδου Practice of linguistic skills: cognitive training intervention in patients with mild cognitive impairment Επίδραση του προγράμματος γυμναστικής it as a iddle στη φυσική κατάσταση, στη συμπεριφορά και στη διάθεση ηλικιωμένων με άνοια σε Ψυχογηριατρική Κλινική. OC072 Georgia Batsila Γεωργία Μπατσίλα Cognitive training programme through musical stimuli: a non pharmacological cognitive training intervention in patients with mild dementia Πρόγραμμα νοητικής εκπαίδευσης μέσω μουσικών ερεθισμάτων : μια μη φαρμακολογική παρέμβαση νοητικής εκπαίδευσης σε ασθενείς με ήπια άνοια OC073 OC074 Aikaterini Soumpourou Αικατερίνη Σούμπουρου Nancy B Emerson Lombardo Orientation in current events: a cognitive stimulation and training intervention for patients with MCI Προσανατολισμός στην επικαιρότητα: μια παρέμβαση νοητικής διέγερσης και εκπαίδευσης για ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή Nutritional supplement combination therapy improves cognition in 3xtg ad mice will be tested in cognitively normal adults. Ο συνδυασμός θεραπείας με συμπληρώματα διατροφής που βελτιώνει τις νοητικές λειτουργίες στα διαγονιδιακά ποντίκια 3xtg με NA θα χορηγηθεί σε φυσιολογικούς νοητικά ηλικιωμένους OC075 Stavros C Zafeiropoulos Σταύρος Ζαφειρόπουλος Computer based cognitive training for patients with mild cognitive impairment (MCI) Νοητική εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές για ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή Parallel Session Quality of life 2 Παράλληλη συνεδρία - Ποιότητα ζωής 2 Chair: Andreas Solias Location: Olympia Hall B 14:00-15:30 OC076 Ioanna C Tsokanari Ιωάννα Τσοκανάρη Forms of ageing, needs and dependency: public policies and the informal sector Μορφές γήρανσης, ανάγκες και εξάρτηση: δημόσιες πολιτικές και ο ιδιωτικός τομέας. OC077 Jenny H La Fontaine Managing together an exploration of the family experience of managing the impact of dementia upon the relationship between grandparents and their grandchildren Εξερεύνηση της οικογενειακής εμπειρίας χειρισμού του αντίκτυπου της άνοιας στην σχέση μεταξύ των παππούδων/γιαγιάδων και των εγγονών τους OC078 Eleni Margioti Ελένη Μαργιώτη Caregivers opinion on current status of AD medication in Greece Η γνώμη των περιθαλπόντων για την τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή της άνοιας Alzheimer στην Ελλάδα 47

17 Friday 12 March 2010 OC079 Martin Orrell Occupational therapy and people with dementia in care homes Εργοθεραπεία και άτομα με άνοια σε οίκους περίθαλψης OC080 Evgenia S Gavopoulou Ευγενία Γκαβοπούλου Dental status in patients with moderate and severe dementia: correlations with mental and functional abilities Οδοντιατρική κατάσταση σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή άνοια : συσχετίσεις με νοητικές και λειτουργικές ικανότητες OC081 Nathalie Texier The French Alzheimer national plan and the calliope web service for patients with Alzheimer disease: towards a European extension Το Εθνικό γαλλικό σχέδιο για την Alzheimer και η υπηρεσία calliope για ασθενείς με Alzheimer : προς μια Ευρωπαική επέκταση PROGRAMME OC083 Anne R Kelly Jack - quality of life in dementia care Parallel Session Mild cognitive impairment Παράλληλη συνεδρία - Ήπια νοητική διαταραχή Chairs: Pieter Jelle Visser, Vasileios Vagenas Location: Olympia Hall A 14:00-15:30 Jack- ποιότητα ζωής στην περίθαλψη της άνοιας OC084 Katja Werheid Better not face the facts? increased awareness predicts reduced motivation for cognitive training in mild cognitive impairment Καλύτερα να μην αντιμετωπίζονται τα γεγονότα; η αυξημένη ενημέρωση προβλέπει μειωμένα κίνητρα για γνωστική εκπαίδευση στην Hπια Nοητική διαταραχή OC085 OC086 OC087 Vasileios Konstantinidis Βασίλειος Κωνσταντινίδης Vasileios T Papaliagkas Βασίλειος Παπαλιάγκας Thekla Chatziadamidou Θέκλα Χατζηαδαμίδου Effect of multi-component rehabilitation program on cognitive functions of MCI patients group in a dementia day care center Το αποτέλεσμα ενός πολυπαραγοντικού προγράμματος αποκατάστασης νοητικών λειτουργιών σε μια ομάδα ασθενών με ήπια νοητική διαταραχή σε ένα κέντρο ημέρας Prevalence of anticholinergic drugs in patients with mild cognitive impairment in Europe: Descripa study Επιπολασμός των αντιχολινεργικών φαρμάκων σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή στην Ευρώπη: η μελέτη Descripa Olfactory deicits in healthy elderly and in type II diabetic patients with & without mild cognitive impairment (MCI) Οσφρητικό έλλειμμα σε υγιείς ηλικιωμένους και σε ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ με ή άνευ ήπια νοητική διαταραχή OC088 Hanumanthachar Joshi Cognition improving effects of a novel phytochemical formulation memorhis in animal models relevant to Alzheimer s disease Τα αποτελέσματα βελτίωσης της νόησης μιας νέας φυτοχημικής φόρμουλας σε πειραμοατόζωα σχετιζομενα με την Νόσο Alzheimer 48

18 Friday 12 March 2010 OC089 Wen-Chuin Hsu Reduced diffusion anisotropy and functional connectivity in patients of amnestic mild cognitive impairment: a MRI study Μειωμένη ανισοτροπική διάχυση και λειτουργική διασύνδεση σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή αμνησικού τύπου: μελέτη MRI OC090 Ifeoma A Modebe Subjective complaints of memory loss in older adults in south eastern Nigeria- a Nigeria 1066 report. Υποκειμενική έκφραση παραπόνων για απώλεια μνήμης σε μεγαλύτερους ενήλικες στην βορειοανατολική Νιγηρία- αναφορά 10/66 της Νιγηρίας OC090B Shubhangi K Pingle Intervention of potential biomarkers of occupational health diseases in miners Παρέμβαση δυνητικών βιολογικών δεικτών στα επαγγελματικά νοσήματα των μεταλλορύχων Parallel Session Greek Parallel session Interscientiic co-operation in supporting life-long education for the care of aged persons who suffer from dementia in Nursing Homes for the elderly Παράλληλη συνεδρία Διεπιστημονική συνεργασία για αλληλέγγυα δια βίου εκπαίδευση στη Φροντίδα των ηλικιωμένων με άνοια σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελλάδα Chairs: Kaligeri-Vithoulka Popi, Gatos Konstantinos, Location: Grand Ballroom 2 14:00-15:30 Gatos Konstantinos Γάτος Κωνσταντίνος Gatos clinic test clinic tool about evaluation of patients in the inal stage of dementia Κλινική δοκιμασία gatos κλινικό εργαλείο για την αξιολόγηση των ασθενών στο τελικό στάδιο της άνοιας Karachaliou Fotini Καραχάλιου Φωτεινή Kalοgirou Vasiliki Καλoγήρου Βασιλική Kaligeri-Vithoulka Popi. Καλιγέρη Βυθούλκα Πόπη Voudiklaris John Βουδικλάρης Γιάννης Gaitanou Viktoria Γαϊτάνου Βικτωρία The effect of inluenza-like illness at the inal stage of dementia Το αποτέλεσμα μιας ασθένειας τύπου γρίπης στα τελικά στάδια της άνοιας End-stage dementia: proper medical management improves expectancy and quality of life Άνοια τελευταίου σταδίου: η κατάλληλη ιατρική διαχείριση βελτιώνει το προσδοκώμενο και την ποιότητα ζωής Dynamic-liberal education for inter-scientiic fellowship in all phases of staying of the aged person in Nursing Homes for the Elderly. Δυναμική - απελευθερωτική εκπαίδευση για διεπιστημονική συμπόρευση σε όλες τις φάσεις της παραμονής του ηλικιωμένου στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Combinative Knowledge and clinical practice with occupational-physical therapy. Συνδυαστική γνώση και κλινική πρακτική με εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Instructive communicative trigger with grand-father and grand-mother. Παιδαγωγικό επικοινωνιακό έναυσμα με παππού-γιαγιά. 49

19 Friday 12 March 2010 Gaitanou Viktoria Γαϊτάνου Βικτωρία Sarelli-Tabaki Mersina Σαρέλλη-Ταμπάκη Μερσίνα Creation of relationship which forms awareness and life-style for small children. Δημιουργία σχέσης που διαμορφώνει συνειδήσεις και τρόπο ζωής για τα μικρά παιδιά. The aged persons of the Nursing Home for the Elderly, an open embrace for the young persons with disfunctional or non-existent families. Οι ηλικιωμένοι της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ανοιχτή αγκαλιά για τους νέους με δυσλειτουργικές ή ανύπαρκτες οικογένειες Parallel Session Ethical issues Παράλληλη συνεδρία - Ηθικά ζητήματα Chair: Kostas Petsanis, Dimitrios Priftis Location: Kallipatira PROGRAMME 14:00-15:30 OC091 Vanessa Lawrence Improving end of life care for people with dementia: building on the experiences of family members and care professionals Βελτιώνοντας την περίθαλψη κατά τα τελευταία στάδια της ζωής ατόμων με άνοια: οικοδομώντας πάνω στις εμπειρίες μελών οικογένειας και επαγγελματιών περίθαλψης OC092 Kathryn Cunningham Dementia and palliative care - a community organisations role in supporting end of life Άνοια και ανακουφιστική περίθαλψη ο ρόλος των σωματίων της κοινότητας στην υποστήριξη των τελευταίων σταδίων ζωής OC093 Lilia Mendoza Ethical issues Ηθικά ζητήματα OC094 Kees Blankman Self appointed representatives for persons with ad in Europe Αυτοδιορισμένοι αντιπρόσωποι για άτομα με ad στην Ευρώπη OC097 Federico Palermiti Rights of people with dementia in nursing homes: a French national survey Τα δικαιώματα των ατόμων με άνοια σε θεραπευτήρια : μια γαλλική εθνική έρευνα OC097B Luiza Spiru Nature & nurture dimensions of Alzheimer s prevention Κληρονομικότητα και ανατροφή ως διαστάσεις της πρόληψης της Νόσου Alzheimer ADI Workshop - Making dementia a global health priority Ημερίδα ADI - Μετατρέποντας την άνοια σε μια παγκόσμια προτεραιότητα υγείας Chair: Jim Jackson Location: Ilida This workshop will contain an interactive session, with participants setting goals, developing targets and creating an advocacy checklist. 14:00-15:30 WS5 Michael J Splaine Making the difference through advocacy Κάνοντας την διαφορά μέσω της υπεράσπισης 50

20 Friday 12 March 2010 WS6 Frank J Schaper Through the looking glass... inventing a new organisational future Μέσα από τον καθρέφτη επινοώντας ένα νέο οργανωσιακό μέλλον WS7 Debbie Benczkowski Rising tides: the impact of dementia in Canada Πλυμμηρίδα : Ο αντίκτυπος της άνοιας στον Καναδά WS8 Vassiliki Siapera Βασιλική Σιαπέρα The Greek National Strategic Plan Το Ελληνικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 15:30-16:00 Tea, coffee, exhibition & posters Τσάι, καφές,έκθεση και posters Parallel Session - Non pharmacological interventions 3 Παράλληλη συνεδρία - Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις 3 Chairs: Fotini Kounti, Barry Reisberg Location: Olympia Hall C 16:00-17:30 OC102 Frans Waldorff Multifaceted psycho-social intervention for patients with mild alzheimer s disease and their primary caregivers (daisy study): a rater-blinded, randomized controlled trial with 36 months follow-up Πολυδιάστατη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε ασθενείς με ήπια ΝΑ και στους κύριους περιθάλποντες τους (μελέτη daisy) : Τυφλή ως προς τον εκτιμητή, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη με παρακολούθηση 36 μηνών OC098 Timothy Kwok The effects of cognitive training in older adults: a randomized controlled trial Τα αποτελέσματα γνωστικής εκπαίδευσης σε μεγαλύτερους ενήλικες : Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Μελέτη OC099 Nomiki Karpathiou Workshop: use of multimedia in reminiscence program of a day care center Ημερίδα : χρήση πολυμέσων σε ένα πρόγραμμα αναμνήσεων σε ένα κέντρο ημέρας OC100 Fotini Kounti Φωτεινή Κουντή Cognitive motion therapy: a non pharmacological cognitive training intervention in patients with mild cognitive impairment (MCI) Γνωστική κινητική θεραπεία : μια μη φαρμακολογική γνωστική εκπαιδευτική παρέμβαση σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή OC101 Juanita Hoe Development of the maintenance cognitive stimulation therapy manual Ανάπτυξη του εγχειριδίου θεραπείας διατήρησης της νοητικής διέγερσης OC103 OC104 Eleni Poptsi Ελένη Πόπτση Fotini Kounti Φωτεινή Κουντή Non pharmacological therapy of guided mental imagery for patients with mild cognitive impairment (MCI) Μη φαρμακολογική θεραπεία καθοδηγούμενης νοερής απεικόνισης σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή Comparison of seven different cognitive training programs in MCI patients Σύγκριση επτά διαφορετικών εκπαιδευτικών νοητικών προγραμμάτων σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή 51

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.10-1Β Έκδοση 2 η / 05-11-2016 Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Φοιτητές (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ.) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της Άνοιας

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της Άνοιας Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της Άνοιας Εθνικό Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Εταιρεία Alzheimer Αθηνών Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer Τμήμα Νευροεκφυλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KEK ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KEK ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ KEK ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ (PINDis) (15 ατόμων) (580 ωρών) (80 ώρες θεωρία-500 ώρες πρακτική άσκηση) Επιστημονικά Υπεύθυνες: Τσολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Εθνικό Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 15 χρόνια δράσης» Παρασκευή Σακκά. Νευρολόγος Ψυχίατρος. Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 15 χρόνια δράσης» Παρασκευή Σακκά. Νευρολόγος Ψυχίατρος. Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer «Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 15 χρόνια δράσης» Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Εταιρεία Alzheimer Αθηνών Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer Η άνοια στην Ελλάδα σήμερα 200.000

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «LLM-Care»

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «LLM-Care» ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «LLM-Care» 1 Μούσιου Αδαμαντία, 2 Αργυροπούλου Σοφία, 3 Γκογκολάκη Παναγιώτα, 4 Ρωμανοπούλου Ευαγγελία, 4 Ζηλίδου Βασιλική, 5 Καρτσακλής Α. Λυκούργος, 4 Μπαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις Σωματικής Άσκησης σε Άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή

Επιδράσεις Σωματικής Άσκησης σε Άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή Επιδράσεις Σωματικής Άσκησης σε Άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή Χρήστος Μουζακίδης 1, Ελένη Πόπτση 1, Αριστείδης Αντωνόπουλος 2, Τσολάκη Μάγδα 3 1.Alzheimer Hellas, Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ Σ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών 1 Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Περιεχόμενα Tηλε-ψυχιατρική Τηλε-ψυχογηριατρική Πρόγραμμα Τηλε-ψυχογηριατρικής Σκοπός, περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Νικηφόρου Μανδηλαρά 9, Ραφήνα (επίσκεψη μόνο κατόπιν ραντεβού) 22940-22002 :: 6932-404342 :: edo@dimiourgia.gr 2017 Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

OC002 Gerlinde Strunk-Richter Well-being of people with dementia in small house units Ευημερία των ασθενών με άνοια που ζουν σε μικρά σπίτια

OC002 Gerlinde Strunk-Richter Well-being of people with dementia in small house units Ευημερία των ασθενών με άνοια που ζουν σε μικρά σπίτια Tuesday 9 March 2010 13:00-15.00 Registration opens (Hotel Lobby) Έναρξη εγγραφών PROGRAMME Wednesday 10 March 2010 10:00 - Registration opens (Hotel Lobby) 22.00 Έναρξη εγγραφών Special Session Quality

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση & Συνηγορία των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και των φροντιστών τους.

Ενδυνάμωση & Συνηγορία των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και των φροντιστών τους. Ενδυνάμωση & Συνηγορία των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και των φροντιστών τους. Ελένη Μαργιώτη Κλινική Νευροψυχολόγος, M.Sc., PhDs Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 10th Panhellenic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer

Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Πάτρα Μπλέκου Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Πάτρα Μπλέκου Υπεύθυνη Επικοινωνίας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Πάτρα Μπλέκου Υπεύθυνη Επικοινωνίας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Δράσεις Μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2002, από

Διαβάστε περισσότερα

Use it more, keep it alive Παρακολούθηση ασθενών με ΗΝΔ και μακρόχρονη συμμετοχή σε νοητική θεραπεία

Use it more, keep it alive Παρακολούθηση ασθενών με ΗΝΔ και μακρόχρονη συμμετοχή σε νοητική θεραπεία Use it more, keep it alive Παρακολούθηση ασθενών με ΗΝΔ και μακρόχρονη συμμετοχή σε νοητική θεραπεία Πόπτση Ελένη Ψυχολόγος ΑΠΘ Κουντή Φωτεινή, Γνωστικός Ψυχολόγος ΑΠΘ Email:poptsielena@gmail.com 9th Panhellenic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To δομικό στίγμα και το φορτίο της φροντίδας των ατόμων με άνοια Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας

To δομικό στίγμα και το φορτίο της φροντίδας των ατόμων με άνοια Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας To δομικό στίγμα και το φορτίο της φροντίδας των ατόμων με άνοια Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας Συμεών Χ Παναγιωτάκης Παθολόγος Γηρίατρος Πανεπιστημιακό Νοσ Ηρακλείου Caregivers report higher rates

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εξέλιξης ασθενών με ΗΝΔ σε άνοια

Χαρακτηριστικά εξέλιξης ασθενών με ΗΝΔ σε άνοια 9th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer's Disease and 1st Mediterranean on Neurodegenerative Diseases Χαρακτηριστικά εξέλιξης ασθενών με ΗΝΔ σε άνοια Μπακογλίδου Ευαγγελία Dr Κουντή-Ζαφειροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών και 1ο Mεσογειακό Συνέδριο Ο ρόλος των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών Τουρίκα Μαρία Επισκέπτρια Υγείας Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

1 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με θέμα:

1 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με θέμα: 11 ΤΕΥΧΟΣ 14, ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 1 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με θέμα: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ σελ. 4 Τεύχος αφιερωμένο στην ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ Ιδιοκτησία Εκδότρια - Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M S C, R D Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νευροψυχολογικές και δημογραφικές διαφορές μεταξύ ασθενών με άνοια που απεβίωσαν και αυτών που επιβιώνουν

Νευροψυχολογικές και δημογραφικές διαφορές μεταξύ ασθενών με άνοια που απεβίωσαν και αυτών που επιβιώνουν Νευροψυχολογικές και δημογραφικές διαφορές μεταξύ ασθενών με άνοια που απεβίωσαν και αυτών που επιβιώνουν Κουντή Ζαφειροπούλου Φωτεινή, MSc PhD Μπακογλίδου Ευαγγελία Πόπτση Ελένη, MSc Κιόση Κυριακή Βλάχου

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-19

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 71 Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Κ. Νεοφωτίστου, Ε. Φωτιάδου Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νόσο Alzheimer, μέσω των "Serious Games"

Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νόσο Alzheimer, μέσω των Serious Games Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νόσο Alzheimer, μέσω των "Serious Games" Μάγδα Τσολάκη, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Καθηγήτρια ΑΠΘ Μαρίνα Μακρή, MSc Counselling

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Νευροψυχολογική αξιολόγηση των νοητικά υστερούντων ατόμων στην Τρίτη Ηλικία - Αποτελέσματα παρούσας μελέτης Α. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ε. ΛΥΚΟΥ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ι. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφικοί δείκτες για την ωφέλεια προγράμματος γνωστικής εκπαίδευσης

Δημογραφικοί δείκτες για την ωφέλεια προγράμματος γνωστικής εκπαίδευσης Δημογραφικοί δείκτες για την ωφέλεια προγράμματος γνωστικής εκπαίδευσης Αγωγιάτου Χριστίνα 1, Μπάμπα Γρηγορία, Κουντή Φωτεινή 1, Τσολάκη Μάγδα 2,1 1 Alzheimer Hellas 2 Ιατρική Σχολή ΑΠΘ Αύξηση ηλικιωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης Η αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νευροψυχολογικές Κλίμακες

Νευροψυχολογικές Κλίμακες Νευροψυχολογικές Κλίμακες Πόπτση Ελένη, Ψυχολόγος ΑΠΘ 9 t h P a n h e l l e n i c C o n f e r e n c e o n A l z h e i m e r ' s D i s e a s e a n d 1 s t M e d i t e r r a n e a n o n N e u r o d e g e

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Φορτίο των Φροντιστών Ανοϊκών Aσθενών

Το Φορτίο των Φροντιστών Ανοϊκών Aσθενών Το Φορτίο των Φροντιστών Ανοϊκών Aσθενών Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου Ιατρείο Μνήμης Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 17.00-18.00 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί 18.00-18.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η παραδοσιακή μας διατροφή : Το χτες ως πρότυπο για το αύριο 18.30-19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών Στρογγυλό Τραπέζι Σωματική άσκηση και Άνοια. Από τη Γενική Ιατρική και την κοινότητα στο νοσοκομείο και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες: Παρέμβαση στην Ελλάδα του σήμερα 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer

Διαβάστε περισσότερα

«Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια»

«Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια» Πρόγραμμα Διημερίδας με θέμα: «Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια» 19-20 Σεπτεμβρίου 2014 Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μάγδα

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση συνολικών πορισμάτων έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A.

Παρουσίαση συνολικών πορισμάτων έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A. Παρουσίαση συνολικών πορισμάτων έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A. (Psychosocial Risks & Impacts on Workplace Assessment) σε ελληνικές επιχειρήσεις Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» «Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Γαβριέλα Νικολάου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές εφεδρείες και νοητική άσκηση

Γνωστικές εφεδρείες και νοητική άσκηση Γνωστικές εφεδρείες και νοητική άσκηση Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου - Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Εθνικό Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Νευροψυχολογία Η νευροψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη σχέση του με τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Strengthening The Patient and MS Nurse Relationship. Resilience & Partnership for Life

Strengthening The Patient and MS Nurse Relationship. Resilience & Partnership for Life Strengthening The Patient and MS Nurse Relationship Resilience & Partnership for Life 1 What will make us resilient together? Τι χρειαζόμαστε για να μας κάνει δυνατούς μαζί; 2 Moral courage Ηθικο Θάρρος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä þÿ üµÅà Äɽ µá³± ¼ ½É½ à þÿ ³¹±Ä,

Διαβάστε περισσότερα