Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση του 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΟΥ». Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,τον Πρόεδρο της Δ.Κ., τους Προέδρους των Τ.Κ. και τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑΕΛΕΝΗ 4. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 5. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν ) 9. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Προσήλθε πριν το 1 ο θέμα της Η.Δ.) 11. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 12. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Αποχώρησε πριν το 2 ο Θέμα) 15. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 16. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ( Αποχώρησε πριν το 2 ο Θέμα) 18. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 20. ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παρόντες επίσης ήταν: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού Τάγκαλης Βασίλειος,, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ακραιφνίου Βασιλείου Αλέξανδρος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου Ντουφεξής Ηρακλής (Αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1 ου θέματος), Ο Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρυάς Δεδούσης Ευάγγελος, Ο Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πύργου Σταμούλης. Παρών στη συνεδρίαση και ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Υπερήφανος. Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας για την τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση του 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΟΥ»» και ο οποίος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Νταβαλούμη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο για την εισήγηση του ανωτέρω θέματος,λόγω απουσίας του εισηγητή του θέματος κ. Αλέξανδρου Ζυγογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη την αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (η οποία δόθηκε σε

2 2 όλους του Δημοτικούς Συμβούλους) που υπογράφεται από τον Δ/ντή κ. Βασίλειο Τούντα, τους επιβλέποντες κ. Λεμονιά Σταματάκη και Γεώργιο Στάμου και τον ανάδοχο του έργου, η οποία έχει ως εξής: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ιστορικό Πληροφοριακά στοιχεία (που συνοδεύει το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & τον 2 ο Α.Π Ε.) 1. Το εν λόγο έργο συγχρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ με διαχειριστή την Ε.Ε.Τ.Α. με κωδικό MIS σύμφωνα με την Α.Π 2268/ απόφαση της 2. Η αρ. 29/2013 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού ,00 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ορχομενού 3. Στη δημοπρασία που έγινε στις 14/01/14 δημοπρασία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ξία Ηλία Βαρελάς Χρ Αυγέρης με μέση έκπτωση 39,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης 4. Με την αρ. 31/14 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου καθώς επίσης και με το αρ.319/25289/14. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο ελέγχθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης. 5. Στις υπογράφτηκε το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του υπόψη έργου για ποσό ,10 με ΦΠΑ, μεταξύ του Δημάρχου Ορχομενού και των μελών της αναδόχου ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Πνευματικού κέντρου Τ.Κ. Κάστρου σύμφωνα με την μελέτη του έργου και περιλαμβάνει την κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και επένδυση με πέτρα εξέδρας εκδηλώσεων,την κατασκευή ανοικτής σκηνής θεάτρου, κεντρική υπερυψωμένη κατασκευή με πέργκολα και διακοσμητικούς στύλους διαφορετικών υψών,κατασκευή χώρου νερού, κατασκευή πεζοδρόμων κυκλοφορίας πεζών με επιστρώσεις κυβόλιθων και πλακών, κατασκευή διεσπαρμένων χώρων πρασίνου με την ανάλογη φύτευση χορτοτάπητα δένδρων και φυτών καθώς επίσης και τον φωτισμό του χώρου. Φάση κατασκευής του έργου: Αποκατάσταση μερεμετιών και παράδοση προς χρήση 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται για να τιμολογηθούν οι νέες εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Τιμολόγιο της μελέτης του έργου Οι νέες αυτές εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα αυτού και δεν ήταν δυνατόν να διαχωριστούν από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο. Η σύνταξη των νέων τιμών έγινε λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Δ11γ/ο/3/20/ (ΦΕΚ 639Β/ ) Αναπλ Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ όπως περιγράφονται και αιτιολογούνται παρακάτω : Κεφάλαιο :Επιστρώσεις Λιθοστρώσεις Συντάσσεται σύμφωνα με τις επιταγές του ν. 3669/08 άρθρο 57 παράγρ 6 η ΝΤ10 (Άρθρο Ε13.1)για να τιμολογήσει με σύγκριση την διαφορά τιμής της συμβατικής εργασίας «προκατασκευασμένος χλοοτάπητας» και της εφαρμοζόμενης «χλοοτάπητας με σπορά» Η τροποποίηση έγινε αφενός μεν για οικονομία του έργο και αφετέρου ότι στην ολοκλήρωση του έργου η οποία πραγματοποιείται εντος του προσεχούς μηνός (εμπρόθεσμα) το αποτέλεσμα θα είναι ταυτόσημο γιατί ο χλοοτάπητας με σπορά θα έχει αναπτυχθεί επαρκώς και θα είναι σαφώς καλύτερος λόγω επιλογής σπόρου κατάλληλου για την φυτική γη της περιοχής Κόστος ΝΤ 10 : Μείον 2.935,62 υπολογιζόμενης της έκπτωσης Κεφάλαιο: Επικαλύψεις Επιστεγάσεις

3 3 Συντάσσεται η ΝΤ 11 για να τιμολογήσει την δαπάνη εργασίας κατασκευής της πέργκολας που εκ παραδρομής κατά την σύνταξη της μελέτης (από ιδιώτη) δεν συμπεριελήφθη αν και στα επίσημα τιμολόγια & συγκεκριμένα στο άρθρο ΟΙΚ αναφέρεται ξέχωρα η δαπάνη των υλικών και ξέχωρα η δαπάνη εργασίας Κόστος ΝΤ 11 : 1.236,77 υπολογιζόμενης της έκπτωσης Κεφάλαιο: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Συντάσσεται η ΝΤ 12 για να τιμολογήσει της εργασία εγκιβωτισμού σωληνώσεων ηλεκτρικών γραμμών με άμμο εργασία η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία και την σήμανση των σωληνώσεων Κόστος ΝΤ 12 : 443,43 υπολογιζόμενης της έκπτωσης Συντάσσεται η ΝΤ 13 «Φρεάτιο επισκέψεως & έλξης καλωδίων- αλλαγής διευθύνσεων κλπ» για να τιμολογήσει την δαπάνη κατασκευής φρεατίων έλξης, επίσκεψης και αλλαγής διεύθυνσης καλωδίων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τα οποία είναι απαραίτητα λόγω πολλών αλλαγών διευθύνσεων και μεγάλων αποστάσεων Η παρούσα τιμή συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.3669/08 παραγρ 6γ με βάση τα πραγματικά στοιχεί κόστους από επιτροπή εξακρίβωσης κόστους. Κόστος ΝΤ 13 : 2.971,40 υπολογιζόμενης της έκπτωσης Συντάσσεται η ΝΤ 14 Συντάσσεται η ΝΤ 14 για να υπολογισθεί η διαφορά τιμής προμήθειας προβολέα δαπέδου και υποβρύχιου προβολέα Για την τιμολόγηση η επιτροπή διαπιστώσεως κόστους επειδή το άρθρο της μελέτης είναι σχετικό τιμολογεί την διαφορά του κόστους των δυο υλικών με τιμές εμπορίου σύμφωνα νε τον ν.3669/08 άρθρο 6 παραγρ γ «για εργασίες που είναι παρεμφερείς προς συμβατικές. συντάσσονται μόνο για τα επί πλέον η επί έλαττον στοιχεία κόστους» 2 ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών μετά τις τελικές επιμετρήσεις των περαιωμένων εργασιών καθώς επίσης να συμπεριλάβει και τις τιμές των νέων εργασιών που προέκυψαν και που είναι αναπόσπαστες με την κατασκευή του έργου Η δαπάνη του είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης ,30 εκ των οποίων ,03 για εργασίες και ,27 για ΦΠΑ. Η σύνταξή του κατέστη αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί: α) Η δαπάνη των νέων εργασιών για τις οποίες συντάχθηκε το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και οι οποίες είναι απαραίτητες να εκτελεσθούν για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου όπως παρακάνω αιτιολογείται β) Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις τελικές σχεδόν επιμετρήσεις λόγω του ότι το έργο είναι στο στάδιο περαίωσης Κεφάλαιο Χωματουργικών. Παρουσιάζεται στο εν λόγο κεφάλαιο μείωση από τον εγκεκριμένο 1 ο ΑΠΕ ποσού 3.778,78 λόγω των τελικών επιμετρήσεων Κεφάλαιο Σκυροδεμάτων: Παρουσιάζεται αύξηση του κόστους του κεφαλαίου κατά 7.777,38 από τον 1 ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε λογω της αύξησης της ποσότητας του σκυροδέματος και των συναφών προς αυτό εργασίες (ξυλότυποι-οπλισμοί) και αναλυτικά 1. Εφαρμογή της στατικής μελέτης της εξέδρας.

4 4 2. Λόγω της κατασκευής πρόσθετων στοιχείων σκυροδέματος για να καλύψουν τις ανισοσταθμίες της πλατείας 3. Λόγω της αύξησης του πλάτους των δυο κεντρικών πεζοδρόμων κατά 1,00 μέτρο δηλ από πλάτος 3,50 μ τροποποιήθηκε σε πλάτος 4,50 μ σε συνολικό μήκος 140,00 μμ 4. Την κατασκευή 2 τοίχων ένθεν και ένθεν της εισόδου του πνευματικού κέντρου δεδομένου ότι η πλατεία έχει υψομετρική διαφορά ι σύμφωνα με την μελέτη κατά 70,00 περίπου εκατοστά ψηλότερα από το δάπεδο του κτιρίου και 5. Των τελικών επιμετρήσεων Κεφάλαιο Επιστρώσεων - Λιθοστρώσεων: Παρουσιάζεται αύξηση του κεφαλαίου κατά 4.711,27 από τον 1 ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε λόγω της διαπλάτυνσης των κεντρικών πεζοδρόμων όπως παραπάνω αναφέραμε της ΝΤ10 για την τροποποίηση του τρόπου κατασκευής του χλοοτάπητα και των τελικών επιμετρήσεων δεδομένου ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί Κεφάλαιο Επικαλύψεων-Επιστεγάσεων & Λοιπών κατασκευών: Παρουσιάζεται αύξηση του κεφαλαίου κατά ,00 από τον 1 ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε λογω τελικών επιμετρήσεων των ολοκληρωμένων εργασιών και από την ΝΤ του κεφαλαίου για την κατασκευή της ξύλινης πέργκολας Κεφάλαιο Η/Μ Εγκαταστάσεων: Παρουσιάζεται μείωση του κεφαλαίου κατά ,79 και τούτο λόγω της επανασχεδίασης του φωτισμού της πλατείας Αυτό προέκυψε λόγω του ότι η μελέτη προέβλεπε 98 φωτιστικά υποβρύχια, 420 φωτιστικά υποδαπέδια 14w και 31 επιστήλια ήτοι συνολικά 549 φωτιστικά σημεία σε έκταση 3500 μ2 περίπου δηλ 7 φωτιστικά σημεία σε ένα τετραγωνικό μέτρο, αναλογία υπερβολική αν λάβουμε υπ όψη και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με το κόστος συντήρησης που το κόστος της θα το επωμισθεί ο Δήμος και κατ επέκταση οι κάτοικοι. Με γνώμονα λοιπόν την κατανάλωση και την ορθολογιστική κατασκευή του έργου τοποθετούμε 20 προβολής στον χώρο του νερού λόγω του ότι βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της πλατείας και απαιτείται ανάδειξη και διαφορετικότητα από τους υπόλοιπους χώρους (επιφάνεια 22,00 μ2) και 196 συμβατικά (LED) αλουμινίου βαρέως τύπου ακτινωτού φωτισμού στους υπολοίπους χώρους της πλατείας. Τοποθετούμε 182 τεμ ικανά να συμπληρώσουν τον γενικό φωτισμό της πλατείας από τα 420 προβλεπόμενα της μελέτης φωτιστικά 14W (τα οποία είναι και ενεργοβόρα) στις θέσεις των καθιστικών που φωτίζουν πλαγίως τους πεζόδρομους και το πράσινο χωρίς να ενοχλούν τον περιπατητή και στον χώρο του θεάτρου Επίσης δημιουργούμε διαφορετικούς κλάδους φωτισμού για την επιλογή του χρήστη πόσα και ποια φωτιστικά θα χρησιμοποιήσει συμβάλλοντας στην οικονομία της κατανάλωσης Με τον παρόντα 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται η ανάλωση του ποσού των επί έλασσον εργασιών πού ανέρχεται σε ,82 και ποσού ,42 από το ποσό των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων εργασιών για τις οποίες συντάχθηκε το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Η ανάδοχος Κ/ξία υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2 ο Α.Π.Ε. και το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Τέλος η διαχείριση των επί έλατον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται το αρ /Α.Πλ. 2547/ έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ.Τ.Υ,, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,225,226,227 του Ν. 3852/2010, ύστερα από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση του 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΟΥ» με ανάδοχο την Κ/ξία Η. Βαρελά Χ. Αυγέρη. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 200/2014 Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :

5 5 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΟΔΗΣ ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ορχομενός Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 214/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 215/2014 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6518 /19-5-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 84/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4467/6-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 46/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 21 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. (Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 398/2013 Θέμα 30 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός- βελτίωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 51516/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 10864/ΤΥ734

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 223/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Αριθμός Απόφασης 189/2014 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου ΑΠΕ, 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 145/2012 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275 ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 5 ου ΑΠΕ & 4 ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ». Στην συνεδριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY

ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 54 η Απόφαση υπ αριθ. 2140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3 ου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 286/2012 Θέμα 08 : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα