Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση"

Transcript

1 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση σε Παιδιά με' Συγγενή Καρδιοπάθεια ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετεγχειρητική εντατική θεραπεία σε παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια μπορεί ν' ακολουθεί διορθωτική επέμβαση της καρδιακής νόσου ή επέμβαση (τακτική ή επείγουσα) άλλης χειρουργικής πάθησης. Στην πρώτη περίπτωση, η μετεγχειρητική θεραπεία, παρά τα πολλά, σημαντικά και ειδικά προβλήματα, μπορεί να θεωρηθεί ότι κατ' αρχήν, σαν συνέχεια της καρδιοχειρουργικής επέμβασης, έχει το πλεονέκτημα της μερικής ή πλήρους διόρθωσης του καρδιολογικού προβλήματος. Στην περίπτωση που η επέμβαση αφορά σε άλλο όργανο (μη κιχ επέμβαση) η επιβάρυνση προστίθεται στην ήδη διαταραγμένη λειτουργία του κυκλοφορικού. Οι ιδιαίτερότητες αυτών των ασθενών καταφαίνονται αν αναλογιστούμε αδρά ότι η εγκατάσταση μετεγχειρητικά οξείας νεφρικής δυσλειτουργίας σε ένα παιδί με στένωση της πνευμονικής δεν απέχει πολύ από εν δυνάμει ανεπάρκεια πολλών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, νεφροί). Το πρόβλημα Οι διαμαρτίες δόμησης του κεντρικού κυκλοφορικού οδηγούν σε νόσο με προεξάχουσα συμπτωματολογία την κυάνωση (όπως κατά τα δεξιά-αριστερά shunts είτε εξαιτίας απόφραξης στην πνευμονική κυκλοφορία, είτε λόγω κοινού χώρου ανάμιξης, είτε εξαιτίας μετάθεσης των μεγάλων αγγείων), ή με προεξάχουσα συμπτωματολογία την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, που μπορεί να οφείλεται είτε σε κώλυμα εξόδου (pressure overload), είτε σε αυξημένο φορτίο όγκου (αριστερά-δεξιά shunt). Σε παιδιά με σύνθετες βλάβες μπορεί να παρατηρηθούν κυάνωση σε συνδυασμό με καρδιακή ανεπάρκεια. Η μετεγχειρητική αντιμετώπιση ενός παιδιού με την παραπάνω νοσολογία προϋποθέτει κατανόηση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας αλλά και γνώση των ποικίλων επιδράσεων των φαρμάκων και των διαφόρων χειρισμών (π.χ.: μηχανικός αερισμός στην μυοκαρδιακ11 λειτουργία, στην συστηματική και πνευμονική κυκλοφορία και στην λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Οι βασικοί στόχοι της μετεγχειρητικής εντατικής θεραπείας (πρόληψη δευτερογενούς βλάβης του μυοκαρδίου, πρόληψη βλάβης άλλων οργάνων και προοδευτική ελάττωση της εξωτερικ1ίς υποστήριξης καθώς βαθμιαία αναλαμβάνουν οι δυνατότητες αυτόνομων λειτουργιών του παιδιού) προϋποθέτουν ειδική παρακολούθηση (monitoring), υποστήριξη και επαρκή αναλγησία και καταστολή. Περίπου 2,6 νεογνά σε 1000 γεννήσεις παρουσιάζουν συγγενή καρδιοπάθεια με κριτήριο σοβαρότητας την ΚΙΧ επέμβαση στον πρώτο χρόνο ζωής Ίl τον καρδιακό καθετηριασμό. Σ' άλλα τόσα περίπου η εικόνα εκδηλώνεται αργότερα στην παιδική ηλικία. Οι δύο παραπάνω κατηγορίες συνήθως χειρουργούνται και κάποιο ποσοστό από αυτά τα παιδάκια επαναχειρουργούνται («μερική» και πλήρης διόρθωση, ή όψιμη αποκάλυψη υπολειμματικής βλάβης μετά την προηγούμενη επέμβαση). Τα υπόλοιπα είτε καταλ1ίγουν είτε επέρχεται διόρθωση χωρίς επέμβαση (π.χ.: αυτόματη σύγκλειση ενός μεσοκοιλιακού ελλείμματος (VSD)). Ευνόητο είναι ότι σε κάποιο ποσοστό, ολοένα και μικρότερο σήμερα, η καρδιοπάθεια, συνήθως ελαφρά, αποκαλύπτεται αργότερα ή αποτελεί νεκροτομικό εύρημα. Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της προγεννετικής διαγνωστικής με υπερήχους, η διά-

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 157 Πίνακας 1. Συχνότητα των σημαντικότερων συγγενών καρδιοπαθειών(%) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία 16,6 D- Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών 10,5 Τετραλογία Fallot 9,4 Ισθμική στένωση της αορτής (Coarctation) 8,0 Υποπλαστική αριστερά κοιλία 7,9 Παραμονή Βοπάλειου πόρου 6,5 Ενδοκαρδιακά ελλείμματα 5,3 Στένωση πνευμονικής 3,5 Ατρησία πνευμονικής 3,3 Μεσοκολπική επικοινωνία 3,1 Πλήρης ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών 2,8 Ατρησία τριγλώχινας 2,7 Μονήρης κοιλία 2,6 Αορτική στένωση 2,0 Κοινός αρτηριακός πόρος γνωση μπορεί να γίνει σε μερικές περιπτώσεις στη μήτρα. Συνήθως το παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια προσέρχεται για μη καρδιοχειρουργική επέμβαση επαρκώς και, τις περισσότερες φορές, προφάτως ελεγμένο (ενημερωτικό σημείωμα παιδοκαρδιολόγου, υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος, καθετηριασμός, ενημερωτικό προηγηθείσας ΚΙΧ επέμβασης) και με ενημερωμένους γονείς. Η περιεγχειρητικ1i ιατρική ομάδα πρέπει να αναζητά προεγχειρητικά τις κατά το δυνατό περισσότερες πληροφορίες, γεγονός που μπορεί να οδηγίiσει σε αναβολ1i του χειρουργείου προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Εάν η επέμβαση είναι επείγουσα τα περιθώρια είναι περιορισμένα. Ιδιαίτερο πρόβλημα, ενδεχομένως με ηθικές προεκτάσεις, αποτελούν τα νεογνά με βαρειές συγγενείς μη καρδιακές διαμαρτίες (π.χ.: ατρησία οισοφάγου) που συνδυάζονται με συγγενείς καρδιοπάθειες. Η λεπτομερής εκτίμηση των ανωμαλιών πριν από τη λ1iψη οποιασδήποτε απόφασης για χειρουργική αντιμετώπιση είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι δεν είναι αποδεκτό να αντιμετωπίζεται την πρώτη μέρα της ζωίiς η aτρησία του οισοφάγου και να αποκαλύπτεται λίγες μέρες αργότερα μη θεραπεύσιμη συγγεν1ίς καρδιοπάθεια. Η προεγχειρητική αναζήτηση επαρκών στοιχείων, και όχι η απλ1ί παράθεση μονολεκτικής διάγνωσης για την υποκείμενη νόσο, επιβάλλεται από την ποικιλότητα με την οποία μπορεί να εκδηλώνεται, στην συγκεκριμένη μάλιστα περίοδο της ζωής του παιδιού, η συγγενής καρδιοπάθεια. Έτσι, για παράδειγμα, η ισθμική στένωση της αορτής μπορεί να είναι τοπική στένωση στην περιοχή σύνδεσης με τον Βοττάλειο 1,5 (juxtaductal coarctation), χωρίς άλλα ελλείμματα, 1] μπορεί να είναι ποικίλης βαρύτητας στένωση στον ισθμό (προς την αριστερή υποκλείδιο), που μπορεί να φθάνει μέχρι αρτησία της αορτίiς και που συνίίθως συνδυάζεται μ' άλλες σημαντικές διαμαρτίες. Η ίδια διαμαρτία στο νεογέννητο συνδυάζεται συχνά με αριστερά-δεξιά shunt από παραμένοντα πόρο και αυξημένο μεταφορτίο της αριστεράς, ενώ, στο μεγαλύτερο παιδί, ο πόρος είναι κελιστός και αναπτύσσεται παράπλευρη κυκλοφορία προς την κατιούσα αορτ11. Η στένωση της πνευμονικής μπορεί να εκτείνεται από απλ1ί στένωση χωρίς άλλες διαμαρτίες, μέχρι βαρειά ή και ατρησία με ή χωρίς μεσοκοιλιακή επικοινωνία ( ουσιαστικά στην περίπτωση που συνδυάζεται με VSD μοιάζει πολύ με την τετραλογία του Fallot) ή άλλες επικοινωνίες. Ακόμη και η απλή στένωση της πνευμονικ11ς, χωρίς άλλες διαμαρτίες, δεν είναι απίθανο να οδηγίjσει σε δεξιά-αριστερά shunt από παραμένον ωοειδές, εφόσον οι πιέσεις στις δεξιές κοιλότητες είναι υψηλές. Η στένωση της αορτικής μπορεί να είναι υποβαλβιδικίί (με ή χωρίς μεμβράνες), βαλβιδική Ίl υπερβαλβιδική και ανάλογα με τον βαθμό περιορισμού της κυκλοφορίας, η συστηματικ1ί ροή μπορεί να εξαρτάται από δεξιά-αριστερά shunt συνήθως στο επίπεδο του aρτηριακού πόρου. Παθήσεις λοιπόν με την ίδια ανατομικίί εντόπιση αλλά διαφορετικ1ί βαρύτητα και διαφορετικές συμπληρωματικές επικοινωνίες μπορεί να έχουν διαφορετικ1ί εικόνα. Η εικόνα μάλιστα μπορεί να διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου, είπ σαν εξέλιξη της υποκείμενης πωeθησης (διάταση 1j υπερτροφία καρδιακών κοιλοηίτων πάχυνση πνευμονικού αγγειακού δίκτυου κ.λ.π.), είτε λόγω προηγηθείσας παρηγορικής ή μερικά διορθωτικίίς επέμβασης (πίνακας 2). Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι αποφάσεις που ενδεχομένως θα διαφοροποι1jσουν σημαντικά τις συνθήκες κεντρικής κυκλοφορίας του Είδος «διορθωτικής>> ΚΙΧ επέμβασης Πίνακας2. Ένδειξη Blalock-Taυssig shυnt Ατρησία πνευμονικής Waterston shυnt Ατρησία πνευμονικής Pott shunt Ατρησία τριγλώχινος Glenn shυnt Atrial seρtectomy Μετάθεση μεγ. αγγείων Rashkind ρrocedυre Μετάθεση μεγ. αγγείων Fontan ρrocedυre Norwood procedυre Rastelli procedυre Ατρησία πνευμονικής Ατρησία τριγλώχινος Υποπλαστική αρ. καρδιά Κοινός aρτ. πόρος.

3 158 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ παιδιού (π.χ. μηχανικός αερισμός) δεν μπορεί να στηρίζονται σ' απλούς τίτλους (π.χ. «στένωση αορτής», «μεσοκοιλιακή επικοινωνία» κ.λ.π.) αλλά σε αποτέλσματτα επαρκούς διαγνωστικού ελέγχου. Παθολογική φυσιολογία Φυσιολογικά, η κυκλοφορία μετά την γέννηση μεταπίπτει από τον εμβρυικό τύπο (παράλληλη) στην κυκλοφορία τύπου ενήλικα (σε σειρά). Η φυσιολογική αυτή διαδικασία προσαρμογής, στα αρχικά στάδια, μπρεί να μεταπίπτει αμφίδρομα απ' τον τύπο του κυήματος στην κυκλοφορία τύπου ενήλικα κάτω από συνθήκες όπως: προωρότητα, πνευμονική δυσλειτουργία, σήψη, οξέωση, υποθερμία, χαμηλό κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου, παρατεταμένο stress. Εάν υπάρχει συγγενής καρδιοπάθεια, η κυκλοφορία παραμένει σε μεταβατικό τύπο και στη συνέχεια, προ ίούσης της ηλικίας και στις νέες συνθήκες ζωής (ελεύθερη αναπνοή, έκθεση στο οξυγόνο της ατμόσφαιρας, ανάπλαση του πνευμονικού aρτηριακού δένδρου), και εφόσον η ζωή του παιδιού είναι δυνατή, και εφόσον δεν γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, είναι δυνατό να επέλθουν επιγενείς μεταβολές. Συνηθέστατα οι μεταβολές οφείλονται στην χρόνια πλέον έκθεση σε αυξημένες πιέσεις ή σε αυξημένα φορτία όγκου. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες με στόχο κυρίως την κατανόηση της παθοφυσιολογίας και τις ιδιαιτερότητες στην περιεγχειρητική αντιμετώπιση: 1. Κώλυμα εξόδου δεξιά ή αριστερά κοιλία (Pressure overload on the right ofleft ventήcle) Αορτική στένωση Στένωση πνευμονικής Ισθμική στένωση αορτής (Coarctation) Σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς 2. Αυξημένη επιστροφή σε κοιλία ή κόλπο (Volume overload on the ventricle or atήum) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία Παραμονή Βοτταλείου πόρου Ενδοκαρδικά ελλείμματα Μεσοκολπική επικοινωνία 3. Κυάνωση που οφείλεται πρωτοπαθώς σε στενοαπόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας (Cyanosis due to obstruction of pulmonary blood flow) Τετραλογία του Fallot Ατρησία πνευμονικής Ατρησία τριγλώχινος 4. Κυάνωση που οφείλεται πρωτοπαθώς σε ανάμιξη της κυκλοφορίας (Cyanosis due to a common mixing chamber) Πλήρης ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών. Κοινός αρτηριακός πόρος Μονήρης κοιλία 5. Κυάνωση που οφείλεται σε διαχωρισμό της συστηματικής και πνευμονικής κυκλοφορίας Μετάθεση μεγάλων αγγείων. Το κεντρικό shunt ( ενδοκαρδιακό ή στο επίπεδο των μεγάλων αγγείων), οι μεταβολές στην πνευμονική αιματική ροή και η συμφορητικ1i καρδιακ1i ανεπάρκεια αποτελούν τα σοβαρότερα προβλήμτα στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Η κατεύθυνση και το μέγεθος του shunt μπορεί να μεταβάλλονται στις διάφορες φάσεις του καρδιακού κύκλου ή κατά τους χειρουργικούς χειρισμούς στους πνεύμονες και στα κεντρικά αγγεία. Το δεξιά-αριστερά shunt προκαλεί φλεβική πρόσμιξη του αρτηριοποιημένου αίματος και εκθέτει έτσι την περιφέρεια σε υποξαιμία, που συν11- θως είναι ανεξάρτητη απ' την ανταλλαγή των αερίων στους ενδεχομένως υγιείς πνεύμονες, αλλά επιδεινcδνεται εάν υπάρχει πρόβλημα και στην αναπνευστικ1] λειτουργία. Η καρδιά επιβαρύνεται με περισσότερο φορτίο για να εξασφαλισθεί μεταφορά 02 (μεγαλύτερη καρδική παροχή και αίμα με χειρότερη ρεολογικ1] συμπεριφορά λόγω του αυξημένου αιματοκρίτη). Το shunt, είτε προς την μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, αλλάζει με τις μεταβολές των επιμέρους αντιστάσεων στις δύο παράλληλες κυκλοφορίες (PVR και κυρίως SVR), άρα είναι επηρεάσιμο απ' τα αναισθητικά και κυρίως απ' τα αγγειοδραστικά φάρμακα. Είναι λοιπόν δυνατό, μετά από μελέτη της καρδιοπάθειας και γνώση των ειδικών συνθηκών, κατά την διάρκεια της αναισθησία και της μετεγχειρητιχ1j εντατικής θεραπείας, όχι μόνο να μην επιταθεί η διαταραχή, αλλά να βελτιωθούν οι κυκλοφορικές συνθι] κες. Εάν μέρος της ροής βραχυκυκλώνεται χωρίς να περάσει απ' τους πνεύμονες είναι δυνατό με τους

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 15 κατάλληλους χειρισμούς (π.χ.: αύξηση SVR) να επέλθει τροπ1ί μέρους αυτής της ροής. Σε μικρότερο συνήθως βαθμό, το shunt μπορεί να επηρεασθεί και απ' τις συνθήκες πλήρωσης (π.χ.: υπερβολική χορήγηση υγρών μπορεί να προκαλέσει κυάνωση σε στένωση πνευμονικής με ανοικτό ωοειδές). Οι αρχές της αιμοδυναμικίiς δεν έχουν εφαρμογή στη γενική τους μορφή στα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες. Η καρδιακή παροχ1i της δεξιάς και αριστεράς κοιλίας συνήθως διαφέρουν. Η πνευμονική αιματική ροή μπορεί να είναι εξαιρετικά μικρότερη απ' την συστηματική (δεξιά-αριστερά shunts), ή αντίστροφα, ή σπανιώτερα σε μικρά shunts, οι ροές που φθάνουν στην περιφέρεια και στους πνεύμονες συνολικά να 'ναι μικρότερες από αυτές που παράγουν οι καρδιακές κοιλότητες. Η πιθανότητα εμβολής αέρα στην συστηματική κυκλοφορία σε ΚΑΘΕ περίπτωση συγγενούς καρδιοπάθειας με επικοινωνία στο επίπεδο των κοιλοτήτων ή των μεγάλων αγγείων καθιστά υποχρεωτικ1ί την επιμελή και προσεκτική τοποθέτηση των φλεβικών γραμμών. Η ίδια προσοχή πρέπει να υπάρχει σε κάθε ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου. Υπενθυμίζεται ότι τα shunts μπορεί να μεταβάλλονται προς την κατεύθυνση Ίl το μέγεθος. Η πιθανότητα εμβολής αέρα στην συστηματική κυκλοφορία αυξάνει βέβαια στα δεξιά-αριστερά shunts. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Έλεγχος του shun t Γενικά, οι μικρές επικοινωνίες αφ' ενός επιδρούν περιορισμένα στη λειτουργία της καρδιοαναπνευστικής συσκευή (περιοδικ1j και περιορισμένη κυάνωση και ιστική υποξία, ή μικρή αύξηση της πνευμονικής αιματικής ροής, Ίl μικρή αύξηση έργου των κοιλοτήτων) και αφ' ετέρου επηρεάζονται λιγώτερο απ' τις επιμέρους αγγειακές αντιστάσεις (πνευμονικές και συστηματικές). Οι μεγάλες επικοινωνίες (ή οι καταστάσεις όπου δεξιές και αριστερές κοιλότητες και κεντρικά αγγεία γόνται πρακτικά κοινός χώρος εξώθησης) οδηγούν σε σημαντική εξάρτηση του shunt απ' τις επιμέρους αντιστάσεις. Στις καταστάσεις αυτές η πνευμονική αιματική ροή και η συστηματική ροή εξαρτώνται καθοριστικά ως αποκλειστικά απ' τις αντιστάσεις στις δύο κυκλοφορίες. Καταργείται έτσι το μονόδρομο της εν σειρά κυκλοφορίας του εν1ίλικα, που επηρεάζεται, όχι ως προς την κατεύθυνση, αλλά μόνο ως προς άλλα, σημαντικά βέβαια, μεγέθη, απci τις αντιστάσεις. Μ' άλλα λόγια, στις ακραίες καταστάσεις (μονήρης κοιλία, κοινό αρτηριακό στέλεχος) το αίμα μπορεί να κυκλοφορεί επαρκέστατα οξυγονωμένο, αλλά κυρίως στους πνεύμονες (SVR> > PVR), Ίl να κυκλοφορερί στην περιφέρεια κυανωτικό και αποκορεσμένο (PVR> >SVR) και να συνδυάζεται με υπόταση και προοδευτική οξέωση. Μετεγχειρητικά, παράγοντες που αυξάνουν τις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν δεξιά-αριστερά sl1ιιnt, να προκαλέσουν αρτηριακή υποξαιμία και ν' αυξίjσουν το φοτία της δεξιάς. Πολύ συχνά, στα παδιάκια με συγγενείς καρδιοπάθειες, η δεξιά λειτουργεί με αυξημένο έργο και ενδέχεται η υποξαιμία να επιδεινώσει την κατάσταση δυσλειτουργίας λόγω αυξημένων PVR σε οξεία ανεπάρκεια της δεξιάς. Συμπίεση ή σύμπτωση του πνεύμονα, συλλογ1ί υγρού στον υπεζωκότα, λανθασμένος τρόπος μηχανικού αερισμοιl και παρεγχυματικές βλάβες μπορούν να επιφέρουν σημαντικότατη υποξαιμία. Κατά τη νοσηλεία πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος σεβασμός στην ελεύθερη έκπτυξη, αποφεύγοντας, παρά τα μικρά ανατομικά μεγέθη, την εφαρμογή πίεσης στο θωρακικό τοίχωμα ll και στην κοιλιά. Η χρήση της κεταμίνης θεωρείται ότι μπορεί ν' αυξήσει τις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις και πρέπει να χορηγείται με προσοχ1j στις περιπτώσεις αυτές. Αντιδραστικές αγγειοσυσπαστικές απαντήσεις στο πνευμονικό αγγειακό δίκτυο μπορεί να οφείλονται σε εκλύσεις κατεχολαμινών και περιορίζονται απ' το επαρκές βάθος καταστολής και μετεγχειρητικής αναλγησίας. Ο έλεγχος του δεξιά-αριστερά shunt μπορεί να περιλαμβάνει, πέρα από την αποφυγή τής αύξησης των PVR, φαρμακευτική αύξηση των SVR, ιδιαίτερα σε παιδιά με σύνθετο shunt και μόνιμη απόφραξη εξώθησης στην πνευμονική (π.χ.: τετραλογία Fallot). Αύξηση των συστηματικών περιφερικών αντιστάσεων ελαττcίjνει το shunt κι αυξάνει την Pa02. Η νεοσυνεφρίνη και η νορεπινεφρίνη μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες, δεδομένου ότι το συστηματικό δίκτυο αποτελεί ευρύτερο χώρο στον οποίο επιδρούν κατά κύριο λόγο και τελικά οι SVR μπορεί να ανέλθουν περισσ6- τερο από τις ιατρογενώς ή λόγω υποκείμενης παθολογίας αυξημένες PVR. Με ανάλογο τρόπο, η εξωτερική κοιλιακή μάλαξη ή συμπίεση της αορτής μπορεί να

5 160 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡ!ΚΗΣ αναστρέψει τα κυανωτικά επεισόδια της τετραλογίας του Fallot. Θυμίζουμε άλλωστε, ότι τα παιδάκια αυτά βελτιώνονται στην οκλαδόν θέση. Συγγενείς καρδιοπάθειες με κώλυμα εξόδου δεξιάς ή αριστεράς κοιλίας Όπως αναφέρθηκε Ίiδη, οι διαμαρτίες αυτές εμφανίζουν μεγάλη ποικιλότητα και ιδιαιτερότητες για κάθε περίπτωση. Η αντιμετώπιση του παιδιού οποιασδίίποτε ηλικίας με κώλυμα εξόδου κι αυξημένο φορτίο πίεσης (pressure oνerload) απαιτεί σταθερή συχνότητα σφύξεων, επαρκή πλήρωση και διατήρηση τη'ς συσταλτικότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο φυσιολογικός ρυθμός διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. Η πάθηση και η εξαυηiς καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να απαιτούν συχνότητα σφύξεων διαφορετική από αυτ1ίν που αντιστοιχεί στην ηλικία και γι' αυτό στοιχεία απ' την προεγχειρητικ1ί εκτίμηση είναι πολύ χρήσιμα. ιδιαίτερα στα νεογνά με αποφρακτικό αριστερά-δεξιά s1tunt, η ελάττωση του ρυθμού οδηγεί σε απορύθμιση. Στις βαρειές περιπτώσεις νεογνών με σοβαρή απόφραξη και καρδιακή ανεπάρκεια αποφεύγονται διεγχειρητικά παράγοντες που ελαττώνουν την συσταλτικότητα (χορηγούνται απιοειδή και μυοχαλαρωτικά αντί αλοθανίου), αρχιi που τηρείται και μετεγχειρητικci, και ενδέχεται η συσταλτικότητα να πρέπει να υποστηριχθεί φαρμακολογικά. Τα διάφορα άλλα φάρμακα (π.χ.: καταστολ1ί bolus) πρέπει να δίδονται αργά κdι aραιωμένα. Τα παδάκια αυτά δεν έχουν συνήθως υποξυγοναιμίας αλλά περιφερικής χαμηλής ροής και εξ αυτής ιστικής οξέωσης. Ο μηχανικός υπεραερισμός (αυξάνοντας τις PVR ) ενδέχεται να οδηγήσει την ροή προς την συστηματική κυκλοφορία κuι να βελτιώσει έτσι την κατάσταση. Στα μεγαλύτερα παιδιά με ισθμική στένωση δεν υπάρχει συνήθως κctρδιακή ανεπάρκεια αλλά η κοιλία εμφανίζεται υπερδυναμική και ενδέχεται να υπάρχει ή να εμφανισθεί δειγχειρητικά ή μετεγχειρητικά υπέρταση. Τα παιδιά αυτά ανέχονται καλύτερα την αναισθησία και την μετεγχειρητικ1ί υποστήριξη και επί υπερτάσεων μπορεί να χορηγηθοπυν β-αποκλειστές. Αυξημένη επιστροφή σε κοιλία ή κόλπο Στις περιπτώσεις μεσοκοιλιακ1iς επικοινωνίας (VSD) η αριστερά κοιλία διακινεί, πέρα από την συστηματική παροχ1i, και ένα ποσό οξυγονωμένου αίματος προς τους πνεύμονες (αριστερά-δεξιά shunt), προοδευτικά διατείνεται (αύξηση LVEDP), κι η αυξημένη φλεβική επιστροφή στον αριστερό κόλπο οδηγεί επίσης σε διάταση. Σε βαρειές καταστάσεις. τα παιδάκια αυτά μπορεί να εμφανίσουν υποξυγοναιμ.ία λόγω πνευμονικού οιδήματος (το shunt είναι αριστερό-δεξιό), και εμφανίζουν συχνά πνευμονίες. Σπανιώ'τερα, μπορεί να αναστραφεί το shunt λ6γω πνευμονικής υπέρτασης ( σύνδρομο Eisenωengeτ). Τυ παιδάκια μια βαρειά καρδιακ1ί ανεπάρκεια και προεγχειρητική υποξυγοναιμία δύσκολα ανέχονται την αναισθησία και ενδέχεται να πρέπει να εφαρμοσηεί προεγχf:ιρητικά μηχανικός αερισμ6ς (υψηλ6τερο Fi02, δι6ρθωση του shunting απ' την σύγκλειση των μικρών aεραγωγών, ελάττωση μεταβολικών αναγκών και ελάτl:ωση της πνευμονικής αιματικής ρωiς) και να υποστηριχθούν θερμιδικά πριν απ' την επέμβαση. Η μετεγχειρητική αντίμετώπιση πρέπει να είναι ανάλογη (ελαχιστοποίηση της επίδρασης στη συσταλτικότητα, φάρμακα με χρονότροπη δράση εάν η καρδιακιj παροχή είναι ρυθμοεξαρτώμενη κ.λ.π.). Οι περιπτώσεις παραμένοντας aρτηριακού πόρου (PDA) διακρίνονται α) σε πρ6ωρα συν1ίθως νεογνά μετά την αποκατάσταση της οξείας αναπνευστικψ: δυσχέρειας, όπου συνδυάζεται με καρδιακ1i ανεπάρκεια, β) σε μεγαλύτερα aσυμπτωματικά βρέφη ( συνίiθως με σύνδρομο Down ) όπου ανακαλύφθηκε το γνωστό τραχύ φύσημα του PDA Η περιεγχειρητικιί αντιμετώπιση ευν6ητα στην πρώτη περίπτωση είναι αντίστοιχη με τις βαρειές περιπτώσεις VSD, ενcδ στη δεύτερη περίj"ttωση τα περιθώρια ασφάλειας είναι συνήθως ευρύτερα. Οι περιπτώσεις μεσοκολπικού ελλείματος (ASD). είναι συνήθεις και συνδυάζονται με μικρ1i αιμοδυναμική επιβάρυνση. Η επικοινωνία είναι αριστεριiδεξιά, η δεξιά κοιλία διατείνεται αλλά σπάνια ανεπαρκεί λόγω των μικρών αντιστάσεων της πνευμονικής κυκλοφορίας. Η αριστερά δεν εκτίθεται σε φοοτίο όγκου ή πίεσης και έτσι σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζεται καρδιακή ανεπάρκεια 1l πνευμονικ6 οίδημα. Ωστόσο, τα παιδιά με ASD είναι εκτεθειμένα σε αυξημένο κίνδυνο αρυθμιών, πρόπτωσης μιτροειδοιlc και ενδοκαρδίτιδας. Κυάνωση που οφείλεται πρωτοπαθώς σε στενοαπόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται ο έλεγχος του

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 161 sl1unt όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Η αντιμετώπιση λοιπόν περιλαμβάνει πρόληψη της αύξησης των PVR, πρόληιμη της ελάττωσης των SVR 1l φαραμκευτικ1ί αύξησ11 τους, αποφυγή της απόφραξης των αεραγωγών και των υψηλών ενδοπνευμονικών πιέσεων, της οξέωσης, της aφυδάτωσης και της υποβολαιμίας. Κατά την διάρκεια της αναισθησίας, τα πτητικά μπορεί να μην είναι ανεκτά κι η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου πρέπει να τιτλοποιείται με αέρια αίματος και παλμικ1ί οξυμετρία, 1l ν' αποφεύγεται. Στα νεογέννητα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την διατ1ίρηση ανοικτού του aρτηριακού πόρου. Η λειτουργικ1ί σύγκλειση του πόρου γίνεται σε ώρες μετά τη γέννηση, ενεργοποισύμενη απ ' την αύξηση του aρτηριακού ΡΟ2, απ' την ελάττωση των επιπέδων προσταγλαδινών μετά την γέννηση (διακοπή πλακούντιας παραγωγ1ίς και αύξηση μεταβολισμού στους πνεύμονες) και μπορεί να αναστραφεί με χορήγηση προσταγλαδίνης Ε (PGE, prostin). Στα νεογνά αυτά που έγινε έγκαιρα διάγνωση της συγγενούς καρδιοπάθειας αυτού του τύπου (Fallot, aτρησία πνευμονικ1l1l τριγλώχινας κ.λ.π.) η στάγδην αγωγt1 με προσταγλαδίνες πρέπει να συνεχίζεται διεγχειρητικά κατά την μη καρδιοχειρουργική επέμβαση και μετεγχειρητικά, δεδομένου ότι πρέπει να προχωρήσουν γρ1iγορα και σε Κ/Χ επέμβαση δημιουργίας παρηγορικσύ ιατρογενούς shunt προς τον πνεύμονα ( Blalock-Taussing, ή Waterson, 1i Pott). Είναι προφανές ότι η μη Κ/Χ επέμβαση πρέπει να είναι εξαιρετικά επείγουσα και οι αποφάσεις για τους χειρισμούς πρέπει να λαμβάνονται όχι αβίαστα. Κυάνωση που οφείλεται πρωτοπα θώ ς σε ανάμιξη της κυκλοφορίας Στις βαρειές αυτές διαμαρτίες, ο τίτλος της νόσου εμπεριέχει συνδυασμένη ανωμαλία (π.χ.: στην ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών προϋποτίθεται ότι συνυπάρχει PDA 1l ASD, στον κοινό αρτηριακό πόρο υπάρχει VSD κ.λ.π.). Η ανάγκη χορ1iγησης αναισθησίας σε παιδάκια με τέτοιες παθήσεις από μη καρδιοαναισθησιολόγο είναι εξαιρετικά σπάνια γιατί αφ' ενός οι παθ1ίσεις δεν είναι συχνές και αφ' ετέρου τακτικ1ί μη Κ/Χ επέμβαση σχεδόν ποτέ δεν θα θεωρηθεί πρωτεύουσα έναντι της διόρθωσης της βλάβης. Πάντως, από πλευράς περιεγχειρητικής αντιμετώπισης ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμε- νη παράγραφο. Μετάθεση των μεγ άλ ων αγγείων Η συστηματικ1ί κυκλοφορία οξυγονώνεται υποχρεωτικά από κάποια επικοινωνία (PDA, VSD, ASD) ωστόσο η στεφανιαία κυκλοφορία λαμβάνει αίμα χαμηλού κορεσμού κι η καρδιά ανεπαρκεί πρώιμα. Επείγουσα παρηγορική θεραπεία μπορεί να γίνει στο εργαστήριο καθετηριασμού (διάσχιση του μεσοκολπικού - ballon atrial septostomy, Rashkincl proceeclιιι-e ). Το είδος της χειρουργικής αντιμετώπισης εξαρτάται από το κιχ κέντρο. Για τις μη κιχ επεμβάσεις ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παρciγραφο. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΠΚΗ ΘΕΡΑΙΙΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΠΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓ ΧΕΙΡΗτΙΚΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Μετεγχειρητικά πρέπει να αντιμετωπισθούν προβλήματα που σχετίζονται: α) με τη μη κιχ επέμβαση, και β) με την προεγχειρητικ1ί κατάσταση του κυκλοφορικού του ασθενή. Τα τελευταία σχετίζονται με την φύση της διαμαρτυρίας και την λειτουργικ1ί επίπτυ>σjj της, αποτελούν σημεία αναφοράς και σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τους μετεγχειρητικούς στόχους (π.χ. η προεγχειρητικ1i Pa02). Έτσι, πρέπει να αναζητούνται και να εκτιμώνται με προσοχ1i, από το ιστορικό και την εξέταση, σημεία όπως: υπολειπόμενη ανάπτυξη, αδυναμία απόκτησης βάρους, επίπεδο δραστηριότητας (στα νεογέννητα εκτιμιδνται κατά την σίτιση σημεία όπως: ιδρώτας, ταχύπνοια, κυάνωση εύκολη κόπωση), συγκοπικές κρίσεις, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις αναπνευστικού, αρτηριακ1j πίεση, αναπνευστική συχνότητα και σφύξεις σε όλα τα σημεία ψηλάφησης σε ηρεμία, ακρόαση φυσημιiτων κ.λ.π. Στα πρόωρα με PDA συχνά συνυπάρχει αναπνευστική ανεπάρκεια, εντεροκολίτιδα και διαταραγμένη νεφρική λειτουργία. Σε παιδιά με ανωμαλίες του τόξου πρέπει προσεκτικά να αναζητηθεί η παρουσία του θύμου στην ακτινογραφία θώρακα. Η απουσία του θύμου στο σύνδρομο Di George σχετίζεται με πιθανότητα αντιδράσεων κατά τις μεταγγίσεις. Εάν η απουσία τοι1 θύμου είναι επιβεβαιωμένη, το προς μετάγγιση αίμα πρέπει να υφίσταται ειδικ1ί επεξεργασία για την καταστροφή των λεμφοκυττάρων του δότη και την

7 162 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επαρκής προαναισθητική κmαστολή Διατήρηση του β-αδρενεργικού αποκλεισμού Διατήρηση επαρκούς βάθους αναισθησίας Αποφυγή υποβολαιμίας Θεραπεία Αντιμετώπιση της απόφραξης του αεραγωγού Υπεραερισμός με 1 00% οξυγόνο Χορήγηση κmαστολής ή αύξηση του βάθους αναισθησίας Χροήγηση Φαινυλεφρίνης 5-1 Ο μg/kg Χορήγηση εσμολόλης μg/kg/min Συμπίεση της αορτής αποφυγ1i αντίδρασης (graft-versus-host reaction). Τα παιδιά με πολυκυτταραιμία ή με χαμηλή συστηματική ροή παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης κατά την τοποθέτηση aρτηριακού καθετήρα. Πνευμονική υπέρταση Το πρόβλημα της προϋπάρχουσας πνευμονικής υπέρτασης σε συγγεν1i ελλείματα με αριστερά-δεξιά shunts που να οδηγεί σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια συμβαίνει άμεσα μετά την Κ/Χ διόρθωση και όχι στις μη κιχ επεμβάσεις. Ωστόσο, ακόμη και στις τελευταίες, μετεγχειρητικός πόνος ή stress μπορεί να οδηγήσουν σε πνευμονική αγγειοσύσπαση και αύξηση των πιέσεων στην πνευμονική κυκλοφορία. Το αλκαλωτικό ph αίματος και οι υψηλές κυψελιδικές συγκεντρώσεις οξυγόνου θεωρούνται σημαντικοί αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες της πνευμονικής κυκλοφορίας. Πρέπει να αποφεύγονται οι ατελεκτασίες, το πνευμονικό οίδημα και να διευκολύνεται η αποβολή των εκκρίσεων. Ενώ η εφαρμογή ΡΕΕΡ μπορεί να είναι απαραίτητη για την πρόληψη της κυψελιδικής υποξίας, ο υπεραερισμός με υψηλούς όγκους και η εξ αυτού αύξηση των αγγειακών αντιστάσεων (vessel stretch) μπορεί να επιτείνουν την πνευμονικ1i υπέρταση. Φαρμακευτική αγωγή κατά την εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. Τα νεογνά με βαρειές συγγενείς διαμαρτίες διακομίζονται στην ΜΕΘ με λίστα φαρμάκων που ελάμβαναν προεγχειρητικά ή και κατά την διάρκεια της επέμβασης. Τα φάρμακα αυτά πρέπει συνήθως να προστεθούν στην κατασταλτικ1ί και αναλγητική φαρ- μακευτική αγωγή, ενώ δεν αποκλείεται, για κάποιο διάστημα, να προστεθεί και μυοχαλαρωτικό. Στα φάρμακα αυτά περιλαμβάνονται συν1iθως: δακτυλίτιδα, διουρητικά, προπρανολόλη (π.χ. έλεγχος υποβαλβιδικού σπασμού στη Fallot, έλεγχος ταχυαρυθμιών), αγγειοδιασταλτικά και αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (έλεγχος συμφορητικής καρδιακ1iς ανεπάρκειας), ενδοφλέβια στάγδην PGE1 κ.λ.π. Υπενθυμίζεται τέλος η ειδική aντιβιοτική αγωγ1i που πρέπει να συνεχιστεί για την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας. Ειδικά προβλήματα με μόνιμο χαρακτήρα σε παιδά κια που στο παρελθόν έχουν υποστεί κιχ επέμβαση Αρρυθμίες/κολποκοιλιακός αποκλεισμός μετά καρδιοτομή (postcardiotomy heart block) Είναι γνωστή η συμβολή της κολπικής σύσπασης στον όγκο παλμού και η εξάρτηση της καρδιακ1iς παροχής από την συχνότητα στα παιδιά και ιδιαίτερα στα νεογνά. Η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων μπορεί να γίνει είτε με βηματοδότηση είτε με φαρμακολογική επιτάχυνση του ρυθμού των κοιλιών (π.χ. χορρήγηση ισοπροτερενόλης). Διαφραγματική παράλυση Πρόκεται για μονόπλευρη παράλυση που οδηγεί συνήθως σε παρατεταμένη περίοδο μετεγχειρητικίiς υποστήριξης της αναπνοής μετά την κιχ επέμβαση. Στη συνέχεια, αναμένεται αυτόματη ίαση, ll ο ασθενής υφίσταται ειδική θερραπεία. Εάν στο μεταξύ, ο ασθενής χειρουργηθεί για άλλο λόγο, η μετεγχειρρητική μηχανική υποστήριξη υποστηρίξη της αναπνο1jς ανμένεται παρατεταμένη. Σύνδρομο μετά περικαρδιοτομή (postpericardiotonιy syndrome) Πρόκειται για άγνωστης αιτιολογίας περικαρδιακιj φλεγμονή, μερικές φορές με σημεία επιπωματισμοιj. Οι ασθενείς λαμβάνουν στεροειδι1i και άλλα aντιφλεγμονώδη. Χυλοθώραξ Η ιατρογενής βλάβη του θωρακικού πόρου 1j η αυτόματη ρήξη του επί ψηλών φλεβικών πιέσεων αποτελεί επιπλοκή της κιχ επέμβασης που οδηγεί σε πλευριτική συλλογή λεμφικού χλού. Η θεραπεία του συνίσταται σε δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας λιπα-

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1()3 ρών οξέων μακράς αλύσου, και σε χαμηλή aπολίνωση, που οδηγεί σε απορρόφηση της συλλογής χωρίς εμφανείς κλινικά συνέπειες. Ο χυλοθώραξ μπορρεί να επιταθεί ή ν' αποτελέσει πρόβλημα κατά τον μηχανικό αερισμό κατά την μετεγχειρητική θεραπεία για μη κιχ επέμβαση. Νεαροί ασθενείς με μεταμοσχευμένη καρδιά Οι αναφορές στη βιβλιογραφία για την μετεγχειρητική εντατική θεραπεία σε μη Κ/Χ επεμβάσεις παιδιι:6ν με μεταμοσχευμένη καρδιά είναι ανεπαρκείς. Η μεταμόσχευση αποτελεί δεύτερη συνήθως επιλογή σε παιδιά με βαριεές διαμαρτίες (π.χ. στο σύνδρομο υποπλαστικής αριστερράς κοιλίας αντί των επεμβάσεων Norwood-Fontan) αλλά σήμερα τελείται σε όλο και μικρότερο αριθμό. Απ' το δημοσιευμένο πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων του Thoraxcenter, Erasmus University, Rotterdam, μέχρι τον Δεκέμβριο του 1992 είχαν τελεσθεί 8 μεταμοσχεύσεις σε παιδιά, σε σι!νολο 201 μεταμοσχεύσεων. Όλες οι «Παιδικές» μεταμοσχεύσεις ήταν επιτυχείς και όλοι οι νεαροί ασ!:jενείc ξανάρχισαν το σχολείο. Στα απώτερα προβλήματα των ασθενών αυτών συμπεριλαμβάνονται: ποικιλία λοιμώξεων εκ της ανοσοκατασταλτικ1iς αγωγψ::, υπέρταση και νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθεις νόσοι, διατρήσεις εντέρων και περιτονίτις, αγγειακές αστεονεκρώσεις, υπερχοληστεριναιμία, υπεργλυκαιμία εκ κορτικοστεροειδών, καρδιακή ανεπάρκεια (allogπιlt coronary artery disease ), και ψυχολογικές διαταραχές. Εάν οι νεαροί αυτοί ασθενείς προσέλ!:jουν για μη κιχ επέμβαση, τα παραπάνω πρέπει να είναι γνωστci στην περιεγχειρητική ιατρική ομάδα, που πρέπει άλλωστε να πλαισιώνεται από τους ιατρούς που παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Balk Α.: Clinical aspects of heart transplantaion. Proefschrift, Rotterdam Boucek Μ., Kanakriyeh Μ., Mathis C., et al: Cardiac transplantation in infancy: donors and recipients. J. Pediatr 116:171, Curtis J., Nwarawong W., Walls J., et al: Elevated hemidiaphragm after cardiac orerations: incidence, prognosis and relationship to the use of topical ice slush. Ann Thorac Surg 48: 764, De Boei J.: Αναισθησία σε παιδιά με καρδιοπάθεια, 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: Παιδιατρική Αναισθησία και Ανάνηψη, Θεσ/νίκη Fuhnnan Β., Papo Μ.: Critical Care after surgery for congenital cardiac disease. In: Pediatric Critical Care, Fuhrman & Zimmennan, (Eds), Mosby, Lister G., Pitt Β.: Cardiopulmonaιγ interactionw ίη the infant with congenital heart dise<ιse. Clin Cl1est Med 4:219, Ortiz R., Cilley R., Barrtlett R.: Extracorpoieίιl membiane oxygenation in pediatiic Iespiiatoiy failuie. Pediatr Clin North Am 34 (1): 39, Rothstein Ρ.: Congenital heart disease. In: Manucιl of Cardiac Anesthesia, Thomas & Kramer, 2ncl Ecl, Churchill Livingstone Schwatz Α: Anesthesia management of chilclγen witl1 congenital heart disease undergoing non-ccιγcliίκ surgery. Annual Refrresher Course Lectures A.S.A., 552, 1998.

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ Αραγιάννης Δημήτριος Μονάδα Υπέρτασης Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. Καρδιά & παιδί. Αρχίζοντας από τη βρεφική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

δ. Ατρησία Πνευµονικής.

δ. Ατρησία Πνευµονικής. διολόγο. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστή- µατα σε εξετάσεις για έλεγχο της λειτουργίας της καρδιάς τους. Υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοκαρδιακές Επικοινωνίες Ανίχνευση, εντόπιση &ποσοτικοποίηση

Ενδοκαρδιακές Επικοινωνίες Ανίχνευση, εντόπιση &ποσοτικοποίηση 10o Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας &Ηλεκτροφυσιολογίας Ενδοκαρδιακές Επικοινωνίες Ανίχνευση, εντόπιση &ποσοτικοποίηση Κων/νος Μπακογιάννης Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA

Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σύστημα : χαμηλών αντιστάσεων υψηλής ενδοτικότητος

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση

Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση Αικατερίνη Αυγεροπούλου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ STRESS ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Η ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

1. Φαιοχρωµοκύττωµα 2. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 3. Πάθηση του θυρεοειδούς αδένα 4. Σύνδροµο Cushing 5. Στένωση ισθµού της αορτής

1. Φαιοχρωµοκύττωµα 2. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 3. Πάθηση του θυρεοειδούς αδένα 4. Σύνδροµο Cushing 5. Στένωση ισθµού της αορτής 1. Άνδρας 55 χρόνων, χωρίς ιστορικό και χωρίς παράγοντες κινδύνου, έρχεται στα ΤΕΠ λόγω άλγους στην αριστερή περιοχή του στέρνου τις τελευταίες 3 ώρες. Δεν αναφέρει δύσπνοια ή βήχα. Η ενόχληση ελαττώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Συγγενών Καρδιοπαθειών ενηλίκων (ACHD) Πότε η υπερηχοκαρδιογραφία δεν είναι αρκετή ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Απεικόνιση Συγγενών Καρδιοπαθειών ενηλίκων (ACHD) Πότε η υπερηχοκαρδιογραφία δεν είναι αρκετή ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Απεικόνιση Συγγενών Καρδιοπαθειών ενηλίκων (ACHD) Πότε η υπερηχοκαρδιογραφία δεν είναι αρκετή ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Οι ενήλικες με ΣΚ (ACHD) συνεχώς αυξάνονται - περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Διαφλέβια σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Διαφλέβια σύγκλειση Μυϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Γεώργιος Θ. Σταθόπουλος MD PhD Πνευμονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών gstathop@upatras.gr http://www.molcellbiol-upatras.net

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή. ΑκτινογραφίαΘώρακα. ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης. Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ

Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή. ΑκτινογραφίαΘώρακα. ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης. Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή ΑκτινογραφίαΘώρακα ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ ερώτηση ποιαείναιηαξίατης απλής α/αςθώρακα, στον καρδιολογικό ασθενή; (σήµερα)

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Α. ΑΡΡΕΝ,73 ΕΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ,ΚΑΤΑΒΟΛΗ,ΖΑΛΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Διονυσία Νούση 1 Ελένη Μπερούκα 1 1. ΤΕ, Μsc, Νοσηλεύτρια Μsc, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1.

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Τετραλογία Fallot με ατρησία πνευμονικής και αορτοπνευμονικά παράπλευρα

Τετραλογία Fallot με ατρησία πνευμονικής και αορτοπνευμονικά παράπλευρα Τετραλογία Fallot με ατρησία πνευμονικής και αορτοπνευμονικά παράπλευρα Σωτηρία Αποστολοπούλου Τμήμα Παιδοκαρδιολογίας και ΣΚ Ενηλίκων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Honorarium και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ Ακτινολόγος Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσ. Μητέρα-Υγεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγγενείς ανωμαλίες αγγείων θώρακος πολύ συχνές Μπορεί να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ CHALLENGE

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ CHALLENGE ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ CHALLENGE Γ. Γιαννακούλας, Κ. Βασιλειάδης, Α. Φρογουδάκη, Α. Τζίφα, Σ. Μπρίλη, Γ. Κρασοπούλος, Δ. Παρχαρίδου,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σ. Τσιόδρας Αναπνευστική ανεπάρκεια inability of the lung to meet the metabolic demands of the body. This can be from failure of tissue oxygenation and/or failure of CO 2 homeostasis.

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Παραμένων αρτηριακός (Βοτάλλειος) πόρος Ο αρτηριακός πόρος, μεταξύ της αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας, επιτρέπει στο αίμα να παρακάμπτει τους πνεύμονες κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς Συμφορητική καρδιακή νόσος: - Ορισμός, σχόλια για την αιτιοπαθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μπλιάμπλιας Δημήτρης MD MSc Επιμελητής Β Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Γ.Ν Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Ενότητα 5: Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Η πνευμονική κυκλοφορία αρχίζει από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή, η οποία αφορά τη διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύ- µονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο το σώµα, δεν

δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύ- µονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο το σώµα, δεν δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύ- µονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο το σώµα, δεν περιέχει αρκετό οξυγόνο, κάτι που επηρεάζει το χρώµα του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Βαλβιδοπάθειες. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βαλβιδοπάθειες Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ Τύποι βαλβίδων Μηνοειδείς 3 πτυχές Αορτική, πνευμονική Κολποκοιλιακές 2 ή 3 γλωχίνες Μιτροειδής, τριγλώχινα

Διαβάστε περισσότερα

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α.

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. 2 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2018 11.00-12.00 Ενδιαφέροντα Καρδιο-Ογκολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πνευµονική υπέρταση είναι µια νοσολογική οντότητα που περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα παθήσεων που χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ Σ. Λαγουδάκου, Π. Δερµάτης, Μ. Μαριόλης, Γ. Αρµατάς,

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια Άγγελος Γ. Ρηγόπουλος, MD, FESC Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt, Germany Πανελλήνια Σεµινάρια Οµάδων Εργασίας 2014, Θεσσαλονίκη 22.02.2014 No+conflict+of+interest.!! Disclosures Μυοκαρδιοπάθειες Davies'MJ.'Heart'2000;83:4697474

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Εκπαιδευτικοί Στόχοι Χειρουργικής Παθολογία Ι και Χειρουργικής Παθολογίας ΙΙ (7 ο 8 ο εξάμηνο) ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2016 Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους Βαλβιδοπάθειες Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΠ 13/11/2013 Κυριότερες βαλβιδοπάθειες Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Οξεία Χρόνια Στένωση μιτροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ιστορικό αποτελεί την πλουσιότερη πηγή πληροφοριών για τον ασθενή,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Γερµανάκης Ι.

Κεφάλαιο 4 Γερµανάκης Ι. Κεφάλαιο 4 Γερµανάκης Ι. 4. Σοβαρές νεογνικές συγγενείς καρδιοπάθειες (critical neonatal CHD) Σοβαρές (critical) συγγενείς καρδιοπάθειες ονοµάζουµε τις σοβαρότερες µορφές των ΣΚ που εκδηλώνουν απειλητική

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς.

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Υπάρχει δίλημμα; Κ.Θεοδωράκη, Αναισθησιολόγος Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Εισαγωγή Συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Κλειώ Μαυραγάνη

Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Κλειώ Μαυραγάνη Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος Κλειώ Μαυραγάνη Σύνοψη I. Γενικές αρχές καρδιαγγειακού συστήματος- Δομή και ρόλος II. III. IV. Προέλευση του καρδιακού ρυθμού και της ηλεκτρικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Καρδιονεφρικό Σύνδροµο (CRS) Ορισµός Οι διαταραχές της καρδιάς και των νεφρών, όπου οξεία ή χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

«Στένωση ισθμού αορτής:περιστατικό» Στρογγυλό τραπέζι: Περιστατικά στις ΣΚ. Αγγελική Καρατζά Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

«Στένωση ισθμού αορτής:περιστατικό» Στρογγυλό τραπέζι: Περιστατικά στις ΣΚ. Αγγελική Καρατζά Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών «Στένωση ισθμού αορτής:περιστατικό» Στρογγυλό τραπέζι: Περιστατικά στις ΣΚ Αγγελική Καρατζά Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών Δεν έχω οικονομικές σχέσεις με φαρμακευτική εταιρεία (disclosures) Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ Καρδιακή Ανεπάρκεια δεν είναι νόσος είναι σύνδρομο που προκαλείται από πολλές αιτίες συγκλίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

της µιτροειδούς βαλβίδος

της µιτροειδούς βαλβίδος Πότε και πως θα αντιµετωπίσω επεµβατικά τον ασθενή µε ασυµπτωµατική ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδος Αθανάσιος Τσούκας,, MD, FESC ιευθυντής Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΜΙΤΡΟΕΙ ΗΣ ΒΑΛΒΙ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER Ειδική κατηγορία ασθενών µε ειδικά προβλήµατα και διλήµµατα στην αντιµετώπισή τους ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VO2=COX A VO2 CO=ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ A VO=ΑΡΤΗΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Καρδιακή Ανεπάρκεια Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Η ικανότητα της καρδιάς να ανταποκρίνεται άµεσα στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ PAH Νεότερες γνώσεις

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ PAH Νεότερες γνώσεις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ PAH 2015 Νεότερες γνώσεις ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ- ΟΡΙΣΜΟΣ Ως πνευμονική αρτηριακή υπέρταση θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να αναγνωρίζεις την κολπική μαρμαρυγή. Χατζηστεφάνου Φανή Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Παπαντωνίου Ελισάβετ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ

Μαθαίνοντας να αναγνωρίζεις την κολπική μαρμαρυγή. Χατζηστεφάνου Φανή Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Παπαντωνίου Ελισάβετ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Μαθαίνοντας να αναγνωρίζεις την κολπική μαρμαρυγή Χατζηστεφάνου Φανή Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Παπαντωνίου Ελισάβετ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη αρρυθμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΟΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ. Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος

ΥΠΕΡΟΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ. Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος ΥΠΕΡΟΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Γυναίκα 68 ετών μεταφέρεται στο Τμήμα Επειγόντων. Η ασθενής νοσηλεύονταν σε μονάδα αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 DECLARATION OF INTEREST NONE (Not disclosures)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 26 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα