4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ"

Transcript

1 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα" Κωδικός Αναφοράς 5240» ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_00 Συγκεντρωτικό_ /5240/B07

2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ A' ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ " ΡΑΜΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61.5 " ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ" ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 61 "ΣΕΡΡΕΣ - ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ" ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ A.T.1 A.T.2 A.T.3 A.T.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Οριστική µελέτη οδοποιίας αρτηρίας Οριστική µελέτη οδοποιίας, παράπλευρων & κάθετων οδών Οριστική µελέτη οδοποιίας παράπλευρης οδού SR04A Προκαταρκτική µελέτη ανισόπεδου κόµβου παράκαµψης ράµας ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ Α Ο Ο.3 Ο Ο.3 Ο Ο.3 Ο Ο.2 & Ο Ο.3 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ευρώ) τ.κ.=1,249 ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΠΟΙΗΣΗ (ευρώ) χλµ 9, , , χλµ 23, , , χλµ 1, , , τεµ 1, , , A.T.5 Οριστική µελέτη ανισόπεδου κόµβου παράκαµψης ράµας Ο Ο.2 & Ο Ο.3 τεµ 1, , , A.T.6 Προκαταρκτική µελέτη ανισόπεδου κόµβου περιοχής Αγίου Αθανασίου Ο Ο.2 & Ο Ο.3 τεµ 1, , , A.T.7 Οριστική µελέτη ανισόπεδου κόµβου περιοχής Αγίου Αθανασίου Ο Ο.2 & Ο Ο.3 τεµ 1, , , A.T.8 ΣΑΥ-ΦΑΥ Οριστικών µελετών Οδοποιίας και Κόµβων ΓΕΝ.6 τεµ 1, , , ΣΥΝΟΛΟ , ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ A.T.1 A.T.2 A.T.3 A.T.4 A.T.5 Μελέτη σήµανσης - ασφάλισης αρτηρίας Μελέτη σήµανσης - ασφάλισης παράπλευρων & κάθετων οδών Μελέτη σήµανσης - ασφάλισης παράπλευρης οδού SR04A Μελέτη σήµανσης - ασφάλισης ανισόπεδου κόµβου παράκαµψης ράµας Μελέτη σήµανσης - ασφάλισης ανισόπεδου κόµβου περιοχής Αγίου Αθανασίου Ο Ο.2 & Ο Ο.4 Ο Ο.2 & Ο Ο.4 Ο Ο.2 & Ο Ο.4 Ο Ο.2 & Ο Ο.4 Ο Ο.2 & Ο Ο.4 χλµ 9, , , χλµ 23, , , τεµ 1, , , τεµ 1, , , τεµ 1, , , A.T.6 ΣΑΥ-ΦΑΥ Μελετών σήµανσης - ασφάλισης ΓΕΝ.6 τεµ 1, , , ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , A.T.1 Οριστική µελέτη αποχέτευσης αρτηρίας Υ Ρ.2.1 & Υ Ρ.1.2 χλµ 10, , , A.T.2 Οριστική µελέτη κλάδων κόµβων και καθέτων οδών Υ Ρ.2.1 & Υ Ρ.1.2 χλµ 6, , , A.T.3 Αποκατάσταση υφιστάµενης Ε.Ο.-12β Υ Ρ.4.3 & Υ Ρ.1.2 χλµ 1, , , Α.Τ.4 ΣΑΥ-ΦΑΥ οριστικών µελετών αποχέτευσης ΓΕΝ.6 τεµ 1, , , ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜ , A.T.1 Μελέτη Τηλεµατικής Ο Ο.9 χλµ 16,50 174, , A.T.2 Μελέτη φωτισµού ανισόπεδου κόµβου παράκαµψης ράµας Ο Ο.9 χλµ 2, , , Μελέτη φωτισµού ανισόπεδου κόµβου περιοχής Αγίου A.T.3 Αθανασίου Ο Ο.9 χλµ 4, , , A.T.4 ΣΑΥ-ΦΑΥ µελετών Η/Μ ΓΕΝ.6 τεµ 1,00 362,00 362, ΣΥΝΟΛΟ , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Οι συντάξαντες Κλήµης Παπαδόπουλος Βασίλης Βακαλόπουλος Σµαράγδα ασκαλάκη Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_00 Συγκεντρωτικό_ /5240/B07 σελ. 1 από 1

3 ΤΜΗΜΑ 61.5 : ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ Νοέµβριος 2012 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ (τιµή συντελεστού τκ 2012 = 1,249) Αρτηρία ,59 Παράπλευρες & Κάθετες οδοί ,72 Παράπλευρη οδός SR 04A ,57 3ΣΚ Α/Κ ράµας - Χωριστής ,50 4ΣΚ Α/Κ Αγ. Αθανασίου ,40 Σύνολο αµοιβών µελετών οδοποιίας : ,78 ΣΑΥ- ΦΑΥ 5.246,60 Γενικό σύνολο αµοιβών * : ,38 * εν προβλέπεται αµοιβή για την αύξηση του µήκους της αρτηρίας λόγω απευθείας συναρµογής της στην Παράκαµψη ράµας (εάν αποτελέσει η τελευταία τµήµα του Κάθετου 'Αξονα 61 µε διατοµή β4ν* - διαχωρισµένα οδοστρώµατα) καθώς και αµοιβή για το προκύπτον κάθετο οδικό τµήµα που θα συνδέσει τον Α/Κ ράµας -Χωριστής µε την υφιστάµενη Εθνική Οδό στα βορειοανατολικά της µελετώµενης αρτηρίας. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_01 Οδοποιίας _5240(Σύνολο Αµοιβών )

4 Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας Απο Χ.Θ ~ Χ.Θ Αρχικό Θεωρητικό Συνολικό Μήκος (χλµ) 11,54 Μήκος οδού για υπολογισµό αµοιβής (χλµ) 9,54 Αφαιρείται µήκος λόγω ταυτόχρονης εκπόνησης µελέτης Α/Κ ράµας - Χωριστής και Α/Κ Αγ. Αθανασίου (χλµ) Θεωρείται έδαφος : πεδινό 70% σ=1,00 0,8 + 1,2 =2 λοφώδες 30% σ=1,30 Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης ιαχωρισµένης επιφάνειας ΑΙΙ π=1.60 Αµοιβή Α= (8.000 * π*ρ*σ)*l*τκ Ο ΙΚΟ ΕΡΓΟ Li (µ.) ρi Li.ρi Αρτηρία 9.540,00 1,00 = 9,54 ΣΥΝΟΛΑ: Σ Li = Σ(Li.ρi)= 9,54 1. ρ=σ(ρi.li)/σli= 9,54 / 9,540 = 1,00 Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Βελτίωση ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Πεδινό λοφώδες πεδινό Συντελεστές 2012 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,249 1,249 1,249 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,60 1,60 1,60 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,00 1,00 1,00 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,00 1,30 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,00 1,00 1,25 Aµοιβή ανά χλµ. : , , ,00 µήκος (ΧΛΜ.) L= 6,678 2,862 0,000 Aµοιβή (επιµέρους) , ,98 0,00 Aµοιβή (συνολική) ,50 Κόστος Αµοιβών Σταδίων Μελέτης Υφίσταται ΠΜΑ Παράλειψη Προµελέτης 17,5% x ,50 = ,79 Οριστική Μελέτη 40,0% x ,50 = ,80 Συνολική αµοιβή σταδίων : ,59 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_01 Οδοποιίας _5240(Αρτηρία)

5 Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Παράπλευρων & Κάθετων οδών Συνολικό Μήκος SR & Κάθετες Οδοί (χλµ) Αφαιρείται µήκος (από τις Καθέτους Οδούς) λόγω ταυτόχρονης εκπόνησης µελέτης Α/Κ Αγ. Αθανασίου (χλµ) Θεωρείται έδαφος : πεδινό 70% σ=1,00 (19,81+4,66)=24,47 0,8(πεδινά) λοφώδες 30% σ=1,30 Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης ΑΙV- ΑV π=1,00 Αµοιβή Α= (8.000 * π*ρ*σ)*l*τκ Ο ΙΚΟ ΕΡΓΟ Li (µ.) ρi Li.ρi Παράπλευρες & Κάθετες οδοί ,00 1,00 = 23,67 ΣΥΝΟΛΑ: Σ Li = Σ(Li.ρi)= 23,67 1. ρ=σ(ρi.li)/σli= 23,67 / 23,670 = 1,00 Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Βελτίωση ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Πεδινό λοφώδες πεδινό Συντελεστές 2012 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,249 1,249 1,249 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,00 1,00 1,00 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,00 1,00 1,00 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,00 1,30 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,00 1,00 1,25 Aµοιβή ανά χλµ. : 9.992, , ,00 µήκος (ΧΛΜ.) L= 13,870 5,940 3,857 Aµοιβή (επιµέρους) , , ,00 Aµοιβή (συνολική) ,26 Κόστος Αµοιβών Σταδίων Μελέτης Υφίσταται ΠΜΑ Παράλειψη Προµελέτης 17,5% x ,26 = ,22 Οριστική Μελέτη 40,0% x ,26 = ,50 Συνολική αµοιβή σταδίων : ,72 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_01 Οδοποιίας _5240(SR )

6 Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Παράπλευρης Οδού Θεωρείται έδαφος : SR 04A πεδινό 100% σ=1,00 Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙΙ π=1,30 Αµοιβή Α= (8.000 * π*ρ*σ)*l*τκ Ο ΙΚΟ ΕΡΓΟ Li (µ.) ρi Li.ρi SR 04A 1.402,00 1,45 = 2,03 ΣΥΝΟΛΑ: Σ Li = Σ(Li.ρi)= 2,03 1. ρ=σ(ρi.li)/σli= 2,03 / 1,402 = 1,45 Θεωρείται συντελεστής ρ=1,00 καθώς αποτελεί συνέχεια δικτύου οδών που µελετώνται ταυτόχρονα. Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Βελτίωση ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Πεδινό λοφώδες πεδινό Συντελεστές 2012 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,249 1,249 1,249 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,30 1,00 1,60 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,00 1,00 1,00 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,00 1,30 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,00 1,00 1,25 Aµοιβή ανά χλµ. : , , ,00 µήκος (ΧΛΜ.) L= 1,402 0,000 0,000 Aµοιβή (επιµέρους) ,42 0,00 0,00 Aµοιβή (συνολική) ,42 Κόστος Αµοιβών Σταδίων Μελέτης Υφίσταται ΠΜΑ Παράλειψη Προµελέτης 17,5% x ,42 = 3.187,00 Οριστική Μελέτη 40,0% x ,42 = 7.284,57 Συνολική αµοιβή σταδίων : ,57 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_01 Οδοποιίας _5240(SR 04Α )

7 Οριστική Μελέτη Τρισκελούς Ανισόπεδου Κόµβου ράµας - Χωριστής ( Θεωρείται ότι οι µελέτες των Α/Κ συντάσσονται ταυτόχρονα µε τις µελέτες οδοποιίας, σύµφωνα µε τον πίνακα Ο Ο.2/3.1/Β τρισκελής ( διαχωρισµένης ΑΙI µε ενιαίας επιφάνειας ΑΙΙ -ΑΙΙΙ) Ανώτερη Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙ π=1.60 Αµοιβή Α= ( * π*ρ*σ)*l*τκ Ο ΙΚΟ ΕΡΓΟ Li (µ.) ρi Li.ρi Α/Κ 2.500,00 1,31 = 3,28 ΣΥΝΟΛΑ: Σ Li = Σ(Li.ρi)= 3,28 1. ρ=σ(ρi.li)/σli= 3,28 / 2,500 = 1,31 Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Βελτίωση Βελτίωση ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Πεδινό Λοφώδες Πεδινό Λοφώδες Συντελεστές 2012 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,249 1,249 1,249 1,249 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,60 1,60 1,60 1,60 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,31 1,31 1,31 1,31 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,00 1,30 1,00 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,00 1,00 1,25 1,25 Aµοιβή ανά χλµ. : , , , ,80 µήκος (ΧΛΜ.) L= 0,000 2,500 0,000 0,000 Aµοιβή (επιµέρους) , Aµοιβή (συνολική) ,88 Κόστος Αµοιβών Σταδίων Μελέτης Προκαταρκτική 25,0% x ,88 = ,47 Παράλειψη Προµελέτης 15% x ,88 = ,28 Οριστική (άρθρο Ο Ο.3/2) 40% x ,88 = ,75 Συνολική αµοιβή σταδίων : ,50 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_01 Οδοποιίας _5240(3ΣΚΕΛΗΣ ΑΚ ΡΑΜΑΣ)

8 Οριστική Μελέτη Τετρασκελούς Ανισόπεδου Κόµβου Αγίου Αθανασίου ( Θεωρείται ότι οι µελέτες των Α/Κ συντάσσονται ταυτόχρονα µε τις µελέτες οδοποιίας, σύµφωνα µε τον πίνακα Ο Ο.2/3.1/Β τετρασκελής ( διαχωρισµένης ΑΙI µε ενιαίας επιφάνειας ΑΙΙ -ΑΙΙΙ) Ανώτερη Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙ π=1.60 Αµοιβή Α= ( * π*ρ*σ)*l*τκ Ο ΙΚΟ ΕΡΓΟ Li (µ.) ρi Li.ρi Α/Κ 4.000,00 1,13 = 4,52 ΣΥΝΟΛΑ: Σ Li = Σ(Li.ρi)= 4,52 1. ρ=σ(ρi.li)/σli= 4,52 / 4,000 = 1,13 Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Βελτίωση Βελτίωση ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Πεδινό Λοφώδες Πεδινό Λοφώδες Συντελεστές 2012 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,249 1,249 1,249 1,249 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,60 1,60 1,60 1,60 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,13 1,13 1,13 1,13 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,00 1,30 1,00 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,00 1,00 1,25 1,25 Aµοιβή ανά χλµ. : , , , ,40 µήκος (ΧΛΜ.) L= 4,000 0,000 0,000 0,000 Aµοιβή (επιµέρους) , Aµοιβή (συνολική) ,00 Κόστος Αµοιβών Σταδίων Μελέτης Προκαταρκτική 25,0% x ,00 = ,00 Παράλειψη Προµελέτης 15% x ,00 = ,20 Οριστική (άρθρο Ο Ο.3/2) 40% x ,00 = ,20 Συνολική αµοιβή σταδίων : ,40 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_01 Οδοποιίας _5240(4ΣΚΕΛΗΣ ΑΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

9 Εκτίµηση Αµοιβής ΣΑΥ -ΦΑΥ Οδοποίας κ 0,40 µ 8,00 Άθροισµα Αµοιβών Μελετών Οδοποίας Σ Αi ,78 τκ (2012) 1,249 (Σ Αi/175*τκ)^(1/3) 12, β 0, Σύνολο Αµοιβής ΣΑΥ- ΦΑΥ 5.246,60 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_01 Οδοποιίας _5240(ΣΑΥ - ΦΑΥ)

10 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύνολο Αµοιβών Σήµανσης - Ασφάλισης οδοποιίας αρτηρίας ,01 Σύνολο Αµοιβών Σήµανσης - Ασφάλισης οδοποιίας SR & Καθέτων Οδών ,23 Σύνολο Αµοιβών Σήµανσης - Ασφάλισης οδοποιίας SR 04Α 4.097,57 Σύνολο Αµοιβής Σήµανσης - Ασφάλισης Ανισόπεδου Κόµβου Χωριστής ,20 Σύνολο Αµοιβής Σήµανσης - Ασφάλισης Ανισόπεδου Κόµβου Αγ. Αθανασίου ,72 Άθροισµα ,74 ΣΑΥ- ΦΑΥ 1.770,43 Τελική Αµοιβή ,16 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_02 Σήµανσης - Ασφάλισης_5240(Σύνολο Αµοιβών )

11 Μελέτη Σήµανσης - Ασφάλισης Αρτηρίας Απο Χ.Θ ~ Χ.Θ Αρχικό Θεωρητικό Συνολικό Μήκος (χλµ) 11,54 Μήκος οδού για υπολογισµό αµοιβής (χλµ) 9,54 Αφαιρείται µήκος λόγω ταυτόχρονης εκπόνησης µελέτης Α/Κ ράµας -Χωριστής και 0,8 + 1,2 =2 Θεωρείται έδαφος : πεδινό 70% σ=1,00 λοφώδες 30% σ=1,30 Πεδινό Τµήµα Λοφώδες Τµήµα π 1,60 π 1,60 σ 1,00 σ 1, Συντελεστές (τκ) ,249 Συντελεστές (τκ) ,249 Αµοιβή ανά χλµ 3597,12 Αµοιβή ανά χλµ 4676,256 Μήκος οδού ( χλµ) 6,678 Μήκος οδού ( χλµ) 2,862 Συνολική Αµοιβή ( ) ,57 Συνολική Αµοιβή ( ) ,44 Σύνολο Αµοιβών Σήµανσης - Ασφάλισης Αρτηρίας ,01 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_02 Σήµανσης - Ασφάλισης_5240(Σήµανση - Ασφάλιση Αρτηρία)

12 Μελέτη Σήµανσης - Ασφάλισης Παράπλευρων & Κάθετων οδών Αρχικό Θεωρητικό Συνολικό Μήκος SR & Κάθετες Οδοί (χλµ) (19,81+4,66)=24,47 Αφαιρείται µήκος (από τις Καθέτους Οδούς) λόγω ταυτόχρονης εκπόνησης µελέτης Α/Κ Αγ. Αθανασίου (χλµ) 0,8(πεδινά) Τελικό Μήκος (χλµ) 23,67 Θεωρείται έδαφος : πεδινό ~70% σ=1,00 λοφώδες ~30% σ=1,30 Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης ΑΙV- ΑV π=1,00 Πεδινό Τµήµα Λοφώδες Τµήµα π 1,00 π 1,00 σ 1,00 σ 1, Συντελεστές (τκ) ,249 Συντελεστές (τκ) ,249 Αµοιβή ανά χλµ 2248,2 Αµοιβή ανά χλµ 2922,66 Μήκος οδού ( χλµ) 16,569 Μήκος οδού ( χλµ) 7,101 Συνολική Αµοιβή ( ) ,43 Συνολική Αµοιβή ( ) ,81 Σύνολο Αµοιβών Σήµανσης - Ασφάλισης Αρτηρίας ,23 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_02 Σήµανσης - Ασφάλισης_5240(Σήµανση - Ασφάλιση SR & Κάθετες)

13 Μελέτη Σήµανσης - Ασφάλισης Παράπλευρης Οδού SR 04A Θεωρείται έδαφος : πεδινό 100% σ=1,00 Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙΙ π=1,30 Πεδινό Τµήµα π 1,30 σ 1, Συντελεστές (τκ) ,249 Αµοιβή ανά χλµ 2922,66 Μήκος οδού ( χλµ) 1,402 Συνολική Αµοιβή 4.097,57 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_02 Σήµανσης - Ασφάλισης_5240(Σήµανση - Ασφάλιση SR 04Α )

14 Υπολογισµός αµοιβής µελέτης Σήµανσης - Ασφάλισης µε τον νόµο 3316/2005 ΤΜΗΜΑ 61.5 : ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ Νοέµβριος 2012 Μελέτη Σήµανσης - Ασφάλισης Τρισκελούς Ανισόπεδου Κόµβου ράµας - Χωριστής σύµφωνα µε τον πίνακα Ο Ο.2/3.1/Β τρισκελής ( διαχωρισµένης ΑΙI µε ενιαίας επιφάνειας ΑΙΙ -ΑΙΙΙ) Παραδοχές : π= 1,60 (Θεωρείται η ανώτερη κατηγορία των διασταυρούµενων οδών, οδός κατηγορίας ΑΙΙ - διαχωρισµένα οδοστρώµατα ) σ= 1,00 (πεδινό έδαφος) Συντελεστής αµοιβής Κόµβων π 1,60 σ 1, Συντελεστές (τκ) ,249 Αµοιβή ανά χλµ 5395,68 Μήκος κλάδων ( χλµ) 2,5 Συνολική Αµοιβή ,20 * K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_02 Σήµανσης - Ασφάλισης_5240( Ανισ. Κόµβου ράµας - Χωριστής)

15 Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης Τετρασκελούς Ανισόπεδου Κόµβου Αγίου Αθανασίου σύµφωνα µε τον πίνακα Ο Ο.2/3.1/Β τετρασκελής ( διαχωρισµένης ΑΙI µε ενιαίας επιφάνειας ΑΙΙ -ΑΙΙΙ) Παραδοχές : π= 1,60 (Θεωρείται η ανώτερη κατηγορία των διασταυρούµενων οδών, οδός κατηγορίας ΑΙΙ - διαχωρισµένα οδοστρώµατα ) σ= 1,00 (πεδινό έδαφος) Συντελεστής αµοιβής Κόµβων π 1,60 σ 1, Συντελεστές (τκ) ,249 Αµοιβή ανά χλµ 5.395,68 Μήκος κλάδων ( χλµ) 4 Συνολική Αµοιβή ,72 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_02 Σήµανσης - Ασφάλισης_5240( Ανισ. Κόµβου Αγ. Αθανασίου )

16 Εκτίµηση Αµοιβής ΣΑΥ -ΦΑΥ Μελετών Σήµανσης - Ασφάλισης κ 0,40 µ 8,00 Άθροισµα Αµοιβών Μελετών Σήµανσης - Ασφάλισης Σ Αi ,74 τκ (2012) 1,249 (Σ Αi/175*τκ)^(1/3) 12, β 0, Σύνολο Αµοιβής ΣΑΥ- ΦΑΥ 1.770,43 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_02 Σήµανσης - Ασφάλισης_5240(ΣΑΥ ΦΑΥ )

17 Προεκτίµηση αµοιβής οριστικής υδραυλικής µελέτης τµήµατος 61.5 " ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ", Α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" από Χ.Θ έως Χ.Θ βάση του Ν.3316/ Οριστική µελέτη αποχέτευσης αρτηρίας ,26 2 Οριστική µελέτη κλάδων κόµβων και καθέτων οδών ,34 3 Αποκατάσταση υφιστάµενης Ε.Ο.-12β 6.417,91 4 Σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.410,89 Σύνολο: ,40 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_03 υδρ µελέτη_5240(συνολική αµοιβή)

18 Προεκτίµηση αµοιβής οριστικής υδραυλικής µελέτης τµήµατος 61.5 " ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ", Α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" από Χ.Θ έως Χ.Θ βάση του Ν.3316/2005 Συντελεστ ής κατηγορία ς οδού Άρθρο Ν3316/2005 Μήκος τµήµατος Συντελεστής περιοχής έργου Συντελεστής δυσχέρειας έργου Μελέτες αποχέτευσης οδικών έργων L (km) β Κ1 Κ2 K3 Ν ΝΑ Κ4 K4 τκ (ευρώ) Συντελε στής µήκους Προσαύξηση 25% για µελέτη Ενιαία τιµή διαρυθµίσεων/ προεκτιµώµεν Οριστική µε παράληψη προσθηκών ης αµοιβής A προκατ+προµ (75%χΑ) Συνολικό µήκος αρτηρίας προς µελέτη: 10 1,0 1, ,99 Αρτηρία µε SR Υ Ρ.2Α ,07 1,0 1,0 1,00 1,249 ΟΧΙ , ,26 Κλάδοι κόµβων και καθέτων οδών Υ Ρ.2Α 6, ,75 1,0 1,0 1,00 1,249 ΟΧΙ , ,34 Αποκατάσταση υφιστάµενης Ε.Ο-12β Υ Ρ.2Α 1, ,75 1,5 1,0 1,00 1,249 ΟΧΙ 8.557, , ,51 ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.410,89 Συνολική αµοιβή υδραυλικών µελετών: ,40 Άρθρο Ν3316/2005 κ µ ΣAi τκ β Αµοιβή Σταδίου Μελέτης Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ ΓΕΝ. 6Α 0, ,51 1,249 0, ,89 Τα µήκη των οδικών έργων για τα οποία υπολογίζεται αµοιβή µελέτης αποχέτευσης έχουν προκύψει µε βάση την προωθηµένη αναγνωριστική µελέτη µε αρ. κουτιού 6150_14 K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_03 υδρ µελέτη_5240( ράµα - Άγιος Αθανάσιος)

19 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΗ Α/Κ ΡΑΜΑΣ - ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΑII - AIII (περί χ.θ. : ) τκ= 1,249 Τιµή Περιγραφή Τύπος Οδού Φωτιζόµενο Προεκτιµώµενης α/α Εργασιών (O Ο.9) Μήκος (km) Αµοιβής Μελέτης (Τ.Π.Α) /χλµ 1 Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού - ίκτυα Μελετώµενη οδός 2 2, ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΗ Α/Κ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΑII - AIII (περί χ.θ. : ) τκ= 1,249 α/α 2 Περιγραφή Εργασιών Τύπος Οδού (O Ο.9) Φωτιζόµενο Μήκος (km) Τιµή Προεκτιµώµενης Αµοιβής Μελέτης (Τ.Π.Α) /χλµ Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού - ίκτυα ιανοµής ( ) Μελετώµενη οδός 2 4, ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61.5a τκ= 1,249 α/α 3 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 61 : ΣΕΡΡΕΣ-ΚΑΒΑΛΑ / ΤΜΗΜΑ 61.5 : ΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ A' Υποτµήµα ράµα - Αγ. Αθανάσιος Σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 (1η Βελτίωση) Περιγραφή Εργασιών Τύπος Οδού (O Ο.9) Μήκος (km) Τιµή Προεκτιµώµενης Αµοιβής Μελέτης (Τ.Π.Α) /χλµ Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Τηλεµατικής ( ) Tηλεµατική / ΟΤΕ 2 11, Άθροισµα Προεκτιµώµενων Αµοιβών Οριστικής Μελέτης Φωτισµού (Α) [Α/Κ Χωριστής, Α/Κ Αγ. Αθανασίου, ικτύου Σωληνώσεων Αναµονής] Τελική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Οριστικής Μελέτης Φωτισµού (0.7*Α) (µε περικοπή σταδίου Προµελέτης) [Α/Κ Χωριστής, Α/Κ Αγ. Αθανασίου, ικτύου Σωληνώσεων Αναµονής] ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61.5a α/α Συντελεστής κ Συντελεστής µ Συντελεστής β % Αµοιβή Μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ ( ) 4 0,4 8 2,07 0, Αµοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ 860 Άθροισµα Αµοιβών

20 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κλήµης Παπαδόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνσης Μελετών Μαρία Κατσαβέλη Αναπληρώτρια /ντρια Μελετών Κυρίου και Καθέτων αξόνων Βασίλης Βακαλόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνσης Μελετών Σµαρώ ασκαλάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ιεύθυνσης Μελετών ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε την 747/5/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Μαρία Θάνου Ε/Χ αναπλ. ιευθύντριας Συµβάσεων Μιχάλης ώδος Ε/Χ Τοµεάρχη Εκτέλεσης Έργων Για τον «Ανάδοχο» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_odo_shman_ydr_H_M_5240\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_00 Συγκεντρωτικό_ /5240/B07

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"»

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµων Σιντικής και Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών από αρχή έως και Α/Κ Ασβεστοχωρίου (Α8) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα