NΕOΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NΕOΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Transcript

1 424 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ NΕOΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ασλανίδου Σοφία Οικονόµου Ανδρέας Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης εµπειρικής έρευνας που επεξεργάστηκε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τα οποία συγκέντρωσε µε ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις νέων ηλικίας ετών από δέκα χώρες. ιερευνά σε δείγµα 898 εφήβων, από σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούν το διαδίκτυο στο σχολείο. Βασικά συµπεράσµατά της είναι ότι ενώ τα σχολεία όλης της χώρας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το διαδίκτυο δεν αποτελεί µέρος της καθη- µερινότητας στην τάξη. Για το µαθητή το διαδίκτυο είναι διασκέδαση, ψυχαγωγία και χαλάρωση. Σε αυτή την αντίληψη συναινεί και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος όταν το χρησιµοποιεί το κάνει για παιγνίδι, ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν χρησιµοποιεί το διαδίκτυο µέσα στη τάξη. Οι µαθητές µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο από την οικογένεια. Το διαδίκτυο είναι ταυτισµένο µε το µάθηµα της πληροφορικής και η πρόσβαση γίνεται µόνο από τους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής. Λέξεις Κλειδιά ιαδίκτυο, Γυµνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διαδίκτυο, το παγκόσµιο αυτό χωριό, για το οποίο προφητικά µίλησε χρόνια πριν ο Marshall Mc Louhan έχει εξελιχθεί σε παγκόσµιο κοινωνικό φαινό- µενο που ξεσηκώνει ενθουσιασµό αλλά και διαµάχες. Όπως η τηλεόραση την δεκαετία του 60, το διαδίκτυο σήµερα προκαλεί αναστατώσεις τόσο στις σχέσεις γονέων παιδιών και σχολείου µαθητών όσο και στις κοινωνικές, συναισθηµατικές και διαπροσωπικές σχέσεις των νέων. Αναστάτωσε την αγορά καθώς επέβαλε νέα ήθη και νέους κανόνες στο marketing, µέσα σε λίγα χρόνια κατέλαβε σηµαντική θέση στην καθηµερινότητα εκατοµµυρίων ανθρώπων στις χώρες του δυτικού κυρίως κόσµου, µε αποτέλεσµα πολλοί να µιλούν για ένα «ψηφιακό big bang». Το διαδίκτυο, χάρη στους φιλικούς στο χρήστη υπολογιστές, έχει εξουδετερώσει τα τεχνοφοβικά αντανακλαστικά των περισσοτέρων εχθρών του. Επέτρεψε την αναγέννηση ενός ουτοπικού ονείρου, µιας αρµονικής πλανητικής ανθρώπινης κοινότητας, στην οποία ο καθένας στηρίζεται στους άλλους για να τελειοποιήσει τις γνώσεις του και να οξύνει

2 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 425 την ευφυΐα του. Tα νοητά σύνορα µεταξύ του ατοµικού και του οικουµενικού, του τοπικού, του εθνικού και του υπερεθνικού άρχισαν να γκρεµίζονται. Νέα ερωτήµατα τίθενται: Με ποιον τρόπο η διασύνδεση µ ένα δίκτυο, ό,τι δηλαδή συνιστά τον ιστό της παγκοσµιοποίησης, αποκτά ένα νόηµα για τις διάφορες κοινότητες; Ο φόβος της πολιτισµικής οµογενοποίησης θα προκαλέσει εθνική αναδίπλωση και οπισθοδρόµηση; Πολλοί πιστεύουν ότι η συνεχιζόµενη αύξηση των πληροφοριών που δεχόµαστε θα φέρει κοινωνική αρµονία. Το διαδίκτυο δίνει την ψευδαίσθηση της δηµοκρατίας, µιας δηµόσιας αγοράς όπου όλοι και όλα εκτίθενται. Είναι η γρήγορη πληροφορία, σε µια κοινωνία όπου όλα κρίνονται µε βάση την ταχύτητα, που όµως κρύβει παγίδες γιατί είναι ακατέργαστη, «αχώνευτη», χωρίς την απόσταση του χρόνου που απαιτεί η γνώση. Ταυτόχρονα, το διαδίκτυο συµβάλλει στο βάθεµα των ανισοτήτων µεταξύ των πολιτών µιας χώρας αλλά και µεταξύ των κατοίκων ολόκληρου του πλανήτη. Για να γευτεί κανείς τα αγαθά του πρέπει να µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Η έκρηξή του δηµιούργησε τους «πληροφοριοπλούσιους» και τους «πληροφοριοφτωχούς». Σε πολλές χώρες η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι προνόµιο των οικονοµικά ανώτερων στρωµάτων. Το ιδεώδες µιας «δηµοκρατίας της πληροφορίας» θα παραµένει ουτοπία, όσο η µετάδοση της γνώσης θα συνεχίζει να ακολουθεί τους κανονισµούς της πολιτικοοικονοµικής εξουσίας. Το σχολείο για µια ακόµη φορά καλείται να αναλάβει µια νέα εκστρατεία ή ένα νέο ρόλο που στοχεύει στο πέρασµα από την κοινωνία της πληροφορίας στην κοινωνία της γνώσης. Καλείται να δώσει καινούρια εφόδια στο µαθητή για να διακρίνει και να αναγνωρίσει το κίβδηλο από το αληθινό, το σκηνοθετηµένο και το ψευδεπίγραφο από το πραγµατικό. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα είναι κοµµάτι µιας µεγαλύτερης έρευνας, το MEDIAPPRO, που έγινε µε συµµετοχή εννέα Ευρωπαϊκών χωρών και του Καναδά και χρη- µατοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Στόχος της είναι να διερευνήσει τις χρήσεις και τις πρακτικές του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των βιντεοπαιχνιδιών στο σπίτι και στο σχολείο από τους νέους ετών. Κι αυτό γιατί οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν την κουλτούρα της νέας γενιάς. Οι κατασκευαστές των Νέων Τεχνολογιών έχουν καταλάβει ότι οι νέοι είναι συνήθως οι πρωτοπόροι και οι µεγάλοι καταναλωτές της τεχνολογίας. και οι επενδύσεις τους απευθύνονται κυρίως σ αυτούς. Ταυτόχρονα όµως, αυτή η νέα γενιά ζει µαζί µε µια γενιά ενηλίκων που έχει τεχνοφοβικά χαρακτηριστικά. Έτσι ενώ η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε εφήβους, τα συµπεράσµατά της απευθύνεται στους ενήλικες (πολιτικούς, επιχειρηµατίες, γονείς και δασκάλους), ώστε να αξιοποιήσουν τα πορίσµατά της για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ένας από τους στόχους της έρευνας είναι να συµβάλλει στη µείωση του πολιτιστικού κενού ανάµεσα σε δύο γενιές και σε δύο κουλτούρες, από τη µια των νέων που καταναλώνουν τα προϊόντα της τεχνολογίας και από την άλλη των γονιών τους που παρατηρούν από απόσταση και του σχολείου που συνήθως έπεται στις εξελίξεις. Εξαιτίας του όγκου των δεδοµένων, επιλέξαµε να παρουσιάσουµε εδώ µόνο ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου στο Ελληνικό σχολείο. H ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις παρακάτω οκτώ ερωτήσεις (όπου χρειάζεται, στο τέλος κάθε ερώτησης σε παρένθεση παρατίθενται οι δυνατές απαντήσεις):

3 426 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 1. Χρησιµοποιώ το ιαδίκτυο (Internet) στο σχολείο α. κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων: (ποτέ, σπάνια, µερικές φορές, συχνά, πολύ συχνά) β. κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων -µεσηµεριανό διάλειµµα, µετά τα µαθήµατα: (ποτέ, σπάνια, µερικές φορές, συχνά, πολύ συχνά) 2. Χρησιµοποιώ το ιαδίκτυο στο σχολείο κυρίως για τις σχολικές µου εργασίες, κυρίως για τις προσωπικές µου δραστηριότητες -παιχνίδια, πληροφορίες για πράγµατα που µου αρέσουν, Chat, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.τ.λ., και για τις σχολικές µου εργασίες και για τις προσωπικές µου δραστηριότητες. 3. Στο σχολείο, οι καθηγητές ή άλλοι από το προσωπικό µού απαγορεύουν α. να µιλάω στο MSN Messenger: (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) β. να µιλάω σε chat room: (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) γ. να ανταλλάσσω ηλεκτρονικά µηνύµατα: (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) δ. να παίζω παιχνίδια online: (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) ε. να επισκέπτοµαι συγκεκριµένους δικτυακούς τόπους: (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) 4. Συζητώ για το ιαδίκτυο στο σχολείο µε τους καθηγητές µου ή τους βιβλιοθηκάριους: (ποτέ, σπάνια, µερικές φορές, συχνά, πολύ συχνά) 5. Υπάρχουν κανόνες ή κωδικός για να χρησιµοποιήσω το ιαδίκτυο στο σχολείο; (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) 6. Κατά τη γνώµη σου, οι καθηγητές είναι εξοικειωµένοι µε το ιαδίκτυο; (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) 7. Στο σχολείο, µας δίνονται συµβουλές για το πώς να χρησιµοποιούµε το ιαδίκτυο µε ασφάλεια: (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) 8. Κατά τη γνώµη σου, το σχολείο θα έπρεπε α. να µας βοηθάει να εντοπίζουµε περισσότερους καλούς δικτυακούς τόπους: (δεν είναι καθόλου σηµαντικό, σηµαντικό, πολύ σηµαντικό, δεν γνωρίζω) β. να µας βοηθάει να συµπεραίνουµε αν οι δικτυακοί τόποι που επισκεπτόµαστε είναι αξιόπιστοι: (δεν είναι καθόλου σηµαντικό, σηµαντικό, πολύ σηµαντικό, δεν γνωρίζω) γ. να µας δίνει καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο: (δεν είναι καθόλου ση- µαντικό, σηµαντικό, πολύ σηµαντικό, δεν γνωρίζω) δ. να µας διδάσκει πώς να βρίσκουµε γρήγορα πληροφορίες στο ιαδίκτυο: (δεν είναι καθόλου σηµαντικό, σηµαντικό, πολύ σηµαντικό, δεν γνωρίζω). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διάρκεια του σχολικού έτους και στηρίχθηκε σ ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιλάµβανε 63 ερωτήσεις κλειστού τύπου και µία ανοικτού, η λειτουργικότητα του οποίου ελέγχθηκε µε δοκιµαστική προκαταρκτική έρευνα. Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε από ερευνητές την ώρα του µαθήµατος µε την παρουσία του καθηγητή της τάξης, σε 898 µαθητές της περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Από αυτούς τα 465 είναι κορί-

4 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 427 τσια και τα 412 αγόρια. Τα 592 ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης (περιοχή Α) και τα 306 σε σχολεία της Χαλκιδικής (περιοχή Β). Επιλέγηκαν σχολεία της Θεσσαλονίκης ως δείγµα µιας αστικής περιοχής µε βάση τη γεωγραφική διαίρεση των σχολείων, η οποία παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη και µια κοινωνικοοικονοµική καταγραφή. Έτσι επιλέγηκαν σχολεία της Ανατολικής της υτικής και του Κέντρου της πόλης. Επιλέξαµε την Χαλκιδική, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά µιας ηµιαστικής περιοχής που λόγω του τουρισµού παρουσιάζει µια οικονοµική ευµάρεια. Το ερωτηµατολόγιο ήταν χωρισµένο σε πέντε θεµατικές ενότητες: ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική χρήση του διαδικτύου από τον µαθητή, ερωτήσεις που αφορούσαν τη χρήση στο σπίτι, ερωτήσεις που αφορούσαν τη χρήση στο σχολείο, ερωτήσεις που αφορούσαν τη χρήση ου κινητού τηλεφώνου και ερωτήσεις που αφορούσαν τη χρήση των ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Το δείγµα της παρούσης έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό όλης της επικράτειας, προσπαθήσαµε όµως µέσα από τη γεωγραφική διαίρεση, να λάβουµε υπόψη µια ευρεία κοινωνικοοικονοµική κατηγορία των νέων. εν πρόκειται για µια έρευνα στο σύνολο του πληθυσµού της Ελλάδας, αλλά για µια διερεύνηση πάνω στο ερώτηµα της χρήσης του διαδικτύου ανάλογα µε την γεωγραφική διαίρεση (Α και Β), το φύλο και την ηλικία, δηλαδή τη βαθµίδα του σχολείου. Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS. Τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου υπήρξαν οδηγός για τη δεύτερη φάση της έρευνας που αφορούσε 24 συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν σε επιλεγµένο αντιπροσωπευτικό δείγµα µαθητών της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επιλέγηκαν από το δείγµα των 898 µαθητών. Χρησιµοποιήσαµε πάλι τα ίδια κριτήρια που χρησιµοποιήσαµε στην ποσοτική έρευνα και πήραµε µαθητές από τις ίδιες περιοχές της πόλης και από τις τάξεις που συµµετείχαν στην ποσοτική έρευνα. Και στην ποιοτική έρευνα ακολουθήσαµε την ίδια θεµατική διαίρεση, διότι θέλαµε να εµβαθύνουµε περισσότερο στα θέµατα αλλά και να διασταυρώσουµε τις πληροφορίες που µας έδωσαν στην ποσοτική έρευνα. Επιλέγηκαν 12 αγόρια και 12 κορίτσια, 12 µαθητές Λυκείου και 12 Γυµνασίου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ποσοτική ανάλυση Από τις συχνότητες των απαντήσεων και τη διασταύρωση των µεταβλητών φύλου, βαθµίδας και περιοχής µε τις οκτώ ερωτήσεις προέκυψαν τα εξής: Από τις απαντήσεις στην ερώτηση αν οι µαθητές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του µαθήµατος διαπιστώσαµε ότι πολύ λίγοι µαθητές το χρησιµοποιούν µέσα στην τάξη (οι απαντήσεις συχνά και πολύ συχνά συγκεντρώνουν το 18,7%). Από αυτούς το 19,4% (περιλαµβάνει τις απαντήσεις συχνά και πολύ συχνά ) είναι µαθητές Γυµνασίου, το 15,3% µαθητές Λυκείου και το 26,3% είναι µαθητές ΤΕΕ. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το µάθηµα της πληροφορικής είναι υποχρεωτικό στο Γυµνάσιο. Το διαδίκτυο είναι ένας προνοµιακός τόπος της ώρας της πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Το ελληνικό σχολείο εκτός από το εργαστήριο της πληροφορικής δεν δια-

5 428 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ θέτει άλλους χώρους (π.χ. βιβλιοθήκες) στους οποίους µπορούν οι µαθητές να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το 56,5% των µαθητών δεν έχει χρησιµοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο τις ελεύθερες ώρες στο σχολείο (π.χ. τις ώρες του διαλείµµατος). Τα κορίτσια χρησιµοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο στη τάξη από ότι τα αγόρια (22,9% -συχνά και πολύ συχνά- έναντι 13,7%). Το 20% των νέων που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µέσα στην τάξη κατοικούν στην περιοχή Β και το 18% στην περιοχή Α. Πώς όµως οι µαθητές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µέσα στην τάξη; Για σχολικές εργασίες το χρησιµοποιεί το 41,7% των µαθητών Γυµνασίου, το 37,1% του Λυκείου και το 25,4% του ΤΕΕ. Για προσωπικές δραστηριότητες -π.χ. παιγνίδια, , chat- το χρησιµοποιεί το 17% των µαθητών Γυµνασίου, το 19,9% του Λυκείου, και το 32,5% του ΤΕΕ. ηλαδή, οι µαθητές του Γυµνασίου έχουν ταυτίσει περισσότερο το διαδίκτυο µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Χρησι- µοποιούν το διαδίκτυο για σχολικές δραστηριότητες το 38,1% των κοριτσιών και το 35,8% των αγοριών. Για προσωπικές δραστηριότητες το χρησιµοποιεί το 15,9% των κοριτσιών και το 25,9 % τω αγοριών. Τα αγόρια δηλαδή έχουν την τάση να το χρησιµοποιούν περισσότερο για παιγνίδια. Το διαδίκτυο είναι τόπος απαγορευµένος στο ελληνικό σχολείο. Ορισµένες δραστηριότητες -όπως το να έχουν οι µαθητές αλληλογραφία- δεν επιτρέπονται σε όλες τις βαθµίδες του σχολείου. Στις απαγορεύσεις αυτές δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ούτε ανάµεσα στις βαθµίδες, ούτε στα δύο φύλα, αλλά ούτε και στις περιοχές Α και Β. Το 38,2% των µαθητών Γυµνασίου, το 30,1% των µαθητών Λυκείου και το 31,6% των µαθητών ΤΕΕ δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν κανόνες στη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτύου στο σχολείο. Τα ποσοστά αυτά είναι σηµαντικά, διότι δηλώνουν την αδυναµία εφαρµογής µιας εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα νέο µέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Tα κορίτσια γνωρίζουν λιγότερο το διαδίκτυο (36,2%) από ότι τα αγόρια (30,5%) και αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι τα αγόρια συχνάζουν και σε άλλους χώρους όπου χειρίζονται και µαθαίνουν το διαδίκτυο (π.χ. ίντερνετ καφέ). Η πληµµελής διδασκαλία του διαδικτύου στο ελληνικό σχολείο διαφαίνεται από το γεγονός ότι οι µαθητές της έρευνάς µας δε συζητούν µε τους καθηγητές τους για το διαδίκτυο (συζητάει µόνο το 8%, συχνά και πολύ συχνά). Πιο συγκεκριµένα, το 9% των µαθητών Γυµνασίου και το 7,65% του Λυκείου και το 14% του ΤΕΕ δηλώνουν ότι συζητούν µε τους καθηγητές τους για το διαδίκτυο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον που να βοηθά την παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου. ιαφορετικά το διαδίκτυο θα έπρεπε να είναι κοινή αναφορά µαθητών και καθηγητών. Τα κορίτσια φαίνεται να συζητούν περισσότερο από τα αγόρια (10,4% έναντι 5,5%). Θα µπορούσαµε να αποδώσουµε τη διαφορά στο γεγονός ότι τα αγόρια ασχολούνται πιο πολύ µε το διαδίκτυο και άρα γνωρίζουν περισσότερα. ιαφοροποίηση συναντάµε και στις περιοχές. Οι µαθητές στην περιφέρεια φαίνεται ότι αναζητούν περισσότερο τους καθηγητές τους και συζητούν µε αυτούς περισσότερο για τα διαδίκτυο. Μόνο το 22,4% των µαθητών που συζητούν για το διαδίκτυο µε του καθηγητές τους κατοικεί στην περιοχή Α, ενώ το 37,3 στην περιοχή Β. Το σχολείο στην περιφέρεια αποτελεί µια σηµαντική αναφορά, µεγαλύτερη από ότι στα αστικά κέντρα. Μόνο οι µισοί περίπου µαθητές (47,1%, δηλαδή το 48,3% των µαθητών του Γυµνασίου, το 42% του Λυκείου και το 58,8% του ΤΕΕ) πιστεύουν ότι οι καθηγητές τους γνωρίζουν τη χρήση του διαδικτύου. Εξίσου σηµαντικό είναι και

6 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 429 το γεγονός ότι το 31,9% των µαθητών Γυµνασίου, το 26,7 του Λυκείου και το 26,3 του ΤΕΕ δηλώνουν άγνοια για τις γνώσεις των καθηγητών τους. Αυτό ση- µαίνει ότι δεν είναι πολλοί οι εκπαιδευτικοί που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο στην τάξη. Φαίνεται ότι υπάρχει µια διαφοροποίηση ανάµεσα στις περιοχές. Το 43,8% των µαθητών της περιοχής Α πιστεύει ότι οι καθηγητές γνωρίζουν τη χρήση του διαδικτύου, έναντι του 54% της περιοχής Β, δηλαδή οι µαθητές της περιφέρειας πιστεύουν ότι καθηγητές τους έχουν περισσότερες γνώσεις για το διαδίκτυο. Τέλος, οι µαθητές Γυµνάσιου και Λυκείου αλλά και τα κορίτσια και τα αγόρια στις περιοχές Α και Β περιµένουν από το σχολείο να τους δώσει περισσότερες γνώσεις και βοήθειες που αφορούν το διαδίκτυο. Υψηλά είναι τα ποσοστά και στις τρεις µεταβλητές των νέων που θα ήθελαν από το σχολείο να τους βοηθά να βρίσκουν καλύτερες (74,2%) και αξιόπιστες ιστοσελίδες (77%), να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο (80,9%) και να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που αναζητούν (86,8%). Ποιοτική ανάλυση Από την ανάλυση των τµηµάτων των συνεντεύξεων, τα οποία αφορούν τη σχέση του διαδικτύου µε το σχολείο, προκύπτουν τρία θέµατα. 1. Οι γνώσεις των µαθητών για το διαδίκτυο. Στην κατηγορία αυτή εξετάζεται αν το σχολείο παίζει ρόλο στη µετάδοση γνώσεων για το διαδίκτυο. Σε όλες τις συνεντεύξεις και οι 24 µαθητές επαναβεβαίωσαν αυτό που και η ποσοτική ανάλυση έδειξε ότι το διαδίκτυο απουσιάζει από την εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Πρωταρχικό ρόλο στην εκµάθηση του διαδικτύου παίζει η οικογένεια και ειδικότερα τα µεγαλύτερα αδέλφια, κατόπιν φίλοι και έπεται το σχολείο. Τρεις µόνο µαθητές αναγνωρίζουν στο σχολείο µια πιο βαθειά ενασχόληση µε το διαδίκτυο. Ερ. Ποιος σου έµαθε να το χρησιµοποιείς; Ευαγγελία, Γ Λυκείου. Ο αδελφός µου, ο µικρότερος αδελφός µου. Ξένια, Γ Γυµνασίου. Έµαθα από την αδελφή µου που πήγαινε φροντιστήριο και µια φορά πήγα και εγώ µαζί της. Χρήστος, Α Λυκείου. Πιστεύω ότι το σπίτι και γενικά η οικογένεια σου µαθαίνει τα πιο βασικά. Από εκεί και πέρα το σχολείο σου µαθαίνει αυτά που χρειάζεσαι να προχωρήσεις, άρα είναι µισό. 2. Οι γνώσεις των καθηγητών για το διαδίκτυο. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις απαντήσεις των µαθητών για τις γνώσεις των καθηγητών τους σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου. Οι απαντήσεις δεν είναι ξεκάθαρες, διότι οι περισσότεροι απαντούν για τους καθηγητές τις πληροφορικής. Από τους 24 µαθητές οι 6, δηλαδή 25% των µαθητών, δεν γνωρίζουν, αλλά και όσοι απαντούν οι απαντήσεις τους είναι υποθετικές. Αφήνουν να νοηθεί ότι η χρήση του διαδικτύου είναι θέµα ειδικότητας του καθηγητή. Άλλοι προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη διδακτική τους συµπεριφορά είτε από λεκτικές αναφορές µέσα στην τάξη είτε από τα εργαλεία που χρησιµοποιούν. Ερ. Οι καθηγητές σου πιστεύεις ότι γνωρίζουν τη χρήση του διαδικτύου; Θοδωρής, Γ Λυκείου. Της πληροφορικής φυσικά, δεν νοµίζω οι φιλόλογοι,

7 430 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ κυρίως διότι αρέσκονται σε θέµατα θεωρητικά όχι τόσο πρακτικά όπως είναι ο υπολογιστής για µαθηµατικούς και φυσικούς. Αθανασία, Β Γυµνασίου. Κάποιοι ξέρουν και κάποιοι δεν ξέρουν. Λογικά κάποιος που ξέρει θα πει κάτι µέσα στην τάξη σε σχέση µα αυτό που ξέρει, θα φέρει ένα παράδειγµα. Μαρία, Γ Λυκείου. Οι καθηγητές µου πιστεύω ότι κάποιοι ξέρουν, αλλά από ότι έχω ακούσει µερικοί δεν ξέρουν, είναι µε τον παλιό τον τρόπο, τη γραφοµηχανή δεν µπαίνουν στον κόπο να γράψουν στον υπολογιστή.. να το εκτυπώσουν, ενώ στη γραφοµηχανή βάζεις το χαρτί το απλό και γράφεις, γιατί µας φέρνουν φωτοτυπίες από γραφοµηχανή. Άννα, Γ Λυκείου. Όχι όλοι, συνήθως µόνο της πληροφορικής. Μερικοί θέλουν να ξέρουν αλλά όχι όλοι ίσως δεν τους χρειάστηκε ποτέ το ίντερνετ. Αν δε το ζητάει το επάγγελµα σου, ας πούµε, δεν νοµίζω να σου είναι χρήσιµο Στην ηλικία µας το χρησιµοποιούµε για διασκέδαση Θα µας χρησιµεύσει στο επάγγελµα στο µέλλον, αλλά εφόσον οι καθηγητές ήδη έχουν επάγγελµα δεν του χρησιµεύει. Εκεί δεν νοµίζω για διασκέδαση κάποιος µεγάλος θα µπει στο ίντερνετ. 3. Η χρήση του διαδίκτυο µέσα στην τάξη. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις απαντήσεις των µαθητών πάνω στην καθηµερινή πρακτική και χρήση του διαδικτύου στην τάξη. Όλοι οι µαθητές της έρευνας απάντησαν ότι το διαδίκτυο µέσα στην τάξη αποτελεί περισσότερο παιγνίδι, είναι ώρα χαλάρωσης και ψυχαγωγίας παρά κοµµάτι της διδακτέας ύλης. Ερ. Στο σχολείο το χρησιµοποιείτε; Ελένη, Β Γυµνασίου. Στο τέλος της ώρας µπαίνουµε στο ίντερνετ και κοιτάµε εικόνες... ηθοποιούς, άλλοι µπαίνουνε σε ιστοσελίδες µε παιγνίδια, µε αστεία, τα αγόρια περισσότερο Χρήστος Α Λυκείου. Όχι. Για παράδειγµα, δεν µπορούµε να µπούµε όπου θέλουµε, ούτε να µιλήσουµε σε chat rooms και έτσι να δούµε στο ίντερνετ διάφορα. Μπορούµε όµως να παίξουµε κανένα παιχνιδάκι που έχει στις ιστοσελίδες ή να δούµε εικόνες στο Google. Νικολέττα, Β Γυµνασίου. Ναι στην ώρα της πληροφορικής µας αφήνουν να µπούµε στο ίντερνετ να παίξουµε. Τα αγόρια µπαίνουν µέσα στα παγίδια, εµείς, τα κορίτσια, µπαίνουµε περισσότερο στις εικόνες και στα σήριαλ που µας ενδιαφέρουν τους πρωταγωνιστές, ας πούµε, εµείς µπαίνουµε στο σήριαλ ανυπότακτες καρδιές στην ΕΤ1 βλέπουµε τις εικόνες των πρωταγωνιστών, µπαίνουµε στα περιοδικά για να µάθουµε για τα ζώδια, για τα διάφορα κουτσο- µπολιά των διάσηµων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως αναφέρθηκε ήδη, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη χρήση του διαδικτύου στο σχολείο. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα εξής: Παρά το γεγονός ότι τα σχολεία όλης της επικράτειας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το τελευταίο δεν αποτελεί µέρος της καθηµερινής σχολικής πρακτικής.

8 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 431 Για το µαθητή το διαδίκτυο είναι διασκέδαση, ψυχαγωγία και χαλάρωση. Σε αυτό συναινεί και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος το χρησιµοποιεί για «παιγνίδι». Οι µαθητές µαθαίνουν να πλοηγούνται και να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο πρώτα από το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως από τα µεγαλύτερα αδέλφια. Το σχολείο έπεται σε αυτή τη γνώση. Σύµφωνα µε τους µαθητές, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν χρησι- µοποιεί το διαδίκτυο µέσα στην τάξη και δεν γίνεται συχνή αναφορά σε αυτό. Η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει ακόµη την εποχή της «γραφοµηχανής» και δεν έχει πεισθεί για την παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδίκτυο στην τάξη. Το διαδίκτυο είναι ταυτισµένο µε το µάθηµα της πληροφορικής και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ελευθερία κινήσεων σε µαθητές και καθηγητές. Το εργαστηρίου πληροφορικής είναι ο µόνος χώρος πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι µαθητές αγνοούν βασικούς κανόνες λειτουργίας του διαδικτύου στο σχολείο, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν το έχουν διδαχθεί. Έτσι, παραµένει ζητούµενο ο πληροφορικός αλφαβητισµός, ο οποίος απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστηµα και ο οποίος θα εξασφάλιζε την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τις διαθεµατικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τις συνεργασίες µεταξύ των καθηγητών και τις συνεργασίες τους µε εκπαιδευτικούς άλλων χωρών, ώστε τελικά ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής να γίνει πολίτες του κόσµου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε την European Commission, η οποία χρηµατοδότησε την παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί τµήµα της ευρύτερης έρευνας MEDIAPPRO.

Η επικοινωνία των νέων μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό και στο διαδίκτυο.

Η επικοινωνία των νέων μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό και στο διαδίκτυο. Η επικοινωνία των νέων μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό και στο διαδίκτυο. Ασλανίδου Σοφία, Οικονόμου Ανδρέας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Θεσσαλονίκης saslan@otenet.gr, anoiko@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βιντεοπαιχνίδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ (Α.Ε.Μ 1385) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0. 1

Διαβάστε περισσότερα

Καψιµάλη Βασιλική. vkapsimali@gmail.com Msc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Καψιµάλη Βασιλική. vkapsimali@gmail.com Msc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ιερεύνηση των απόψεων των µαθητών που διδάχθηκαν το µάθηµα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στα Ολοήµερα ηµοτικά Σχολεία µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Α.Ε.Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΛΕΖΟΥ ΑΡΕΤΗ ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.2 Αναφορά απαιτήσεων χρηστών ΡΑΣΗ: 3.3.1- ράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ Ανάδοχος:

eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.2 Αναφορά απαιτήσεων χρηστών ΡΑΣΗ: 3.3.1- ράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ Ανάδοχος: eschoollib ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΣΥΓΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών Πανελλαδική εμπειρική έρευνα σε μαθητές/μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων Καταγραφή-διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών Μια µελέτη περίπτωσης (case study) στη χρήση των δυνατοτήτων των Nέων Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για την εκπαίδευση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες Αθανάσιος Μαλέτσκος άσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυρσίνη Δημητρίου Μαρία Παλιανιώτη Σεπτέμβριος 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πετασάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές Βαγγελάτος Αριστείδης 1, Αγγελόπουλος Παναγιώτης 2, Μεϊντάνης Σωτήρης 3 1 Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΖΑ ΤΣΑΛΙΚΗ (Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών»

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Α.Ε.Μ.: 1741)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΠΕΑΠ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΠΕΑΠ Βασιλική Δενδρινού, Υπεύθυνη Έργου ΠΕΑΠ Φωτεινή Αναστασίου, συνεργάτιδα του RCEL Περίληψη ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΠΕΑΠ Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα