Operating instructions

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Operating instructions"

Transcript

1 Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL B

2 psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL psi bar

3 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία 5 Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 6 Μετά από την εργασία 7 Συντήρηση 8 Άρση βλαβών 9 Διάφορα Χρήση για την οποία προορίζεται Στοιχεία χειρισμού Μεταφορά/Τοποθέτηση Εφαρμογή φρένων Μανιβέλα για καρούλι σωλήνα και καρούλι καλωδίου Πλήρωση δοχείωνκαθαριστικού μέσου Πλήρωση δοχείων αποθεμάτων Nilfisk-Alto AntiStone Antiscale Πλήρωση δοχείου καυσίμων Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης Σύνδεση σωλήνα νερού Ηλεκτρική σύνδεση Συλλογή αντιψυκτικού μέσου Συνδέσεις Ενεργοποίηση συσκευής Ρύθμιση πίεσης με Tornado-Lanze Ρύθμιση πίεσης με διάταξη ψεκασμού Variopress Χρήση καθαριστικών μέσων Γενικές υποδείξεις Χαρακτηριστικές χρήσεις Απενεργοποίηση συσκευής Αποσύνδεση αγωγών τροφοδοσίας Τύλιγμα αγωγού σύνδεσης και σωλήνα υψηλής πίεσης και στοίβαγμα εξαρτημάτων Φύλαξη (προστασία από ψύχος) Σχέδιο συντήρησης Εργασίες συντήρησης Ενδείξεις στην οθόνη Ενδείξεις στο πεδίο χειρισμού Περαιτέρω βλάβες Ανακύκλωση μηχανής Εγγύηση Δήλωση ανταπόκρισης ΕΟΚ Τεχνικά στοιχεία

4 Σ μαν ση υποδείξε ν Οι υποδείξεις ασφάλειας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, οι οποίες αν δεν τηρούνται, μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα ατόμων, επισημαίνονται ιδιαίτερα με το παρόν σύμβολο κινδύνου. Στο σημείο αυτό αναφέρονται συμβουλές ή υποδείξεις, οι οποίες διευκολύνουν την εργασία και διασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία. Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας και διαφυλάξτε αυτές σε προσιτή θέση για να μπορείτε να τις ξαναδιαβάσετε αργότερα. Το σύμβολο αυτό το βρίσκεται σε υποδείξεις ασφάλειας, οι οποίες αν δεν τηρούνται, μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τη συσκευή και τη λειτουργικότητά της. Nilfisk-ALTO. Οι εργασίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τεχνικούς σέρβις της 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Για την ασφάλειά σας Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με το χειρισμό αι έχουν ρητή εντολή για το χειρισμό να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά Να μην χρησιμοποιείται από άτομα με διανοητική ή σωματική αναπηρία Π οειδοποίηση Βεβαιωθείτε ότι δεν εκπέμπονται καυσαέρια κοντά στους αεραγωγούς εισαγωγής. Στο μηχάνημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο χημικά καθαριστικά που παρέχονται ή συνιστ νται από τη Nilfisk-ALTO. Η χρήση άλλων χημικ ν καθαριστικ ν ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια του μηχανήματος. Κίνδυνος έκρηξης Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα καθαρισμού για να ψεκάζετε με Γενικά εύφλεκτα υγρά. Η χρήση της μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης υπόκειται στους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Παράλληλα με τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποχρεωτικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χ ρα χρήσεως, πρέπει να τηρούνται και οι αναγνωρισμένοι τεχνικοί κανονισμοί για τον ασφαλή τρόπο εργασίας. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε επικίνδυνος τρόπος εργασίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση της μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης σε δημόσιους δρόμους. Μην φράσσετε τη λαβή της σκανδάλης. Μεταφο ά Η συσκευή μεταφέρεται εύκολα με τη βοήθεια των μεγάλων τροχ ν της. Για την ασφαλή μεταφορά μέσα και πάνω σε άλλα οχήματα συνιστούμε τη χρήση ιμάντων στερέωσης προς αποφυγή ολίσθησης και ανατροπής της συσκευής, επίσης πρέπει να χρησιμοποιείται και το φρένο ακινητοποίησης. Αν η μεταφορά της συσκευής και των εξαρτημάτων της γίνεται σε θερμοκρασίες γύρω ή κάτω των 0 C, συνιστούμε τη χρήση αντιψυκτικού μέσου όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6. Π ιν από την θέση σε λειτου γία Σε περίπτωση που η συσκευή τριν φάσεων σας παραδόθηκε χωρίς βύσμα, αναθέστε σε ένα ειδικό ηλεκτρονικό τον εξοπλισμό της με ένα κατάλληλο βύσμα τρι ν φάσεων με επαφή γείωσης ασφάλειας. Πριν από τη θέση σε λειτουργία ελέγξτε τη μηχανή καθαρισμού υψηλής πίεσης για την άψογη κατάστασή της. Ελέγχετε τακτικά το καλ διο ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τυχόν βλάβες ή φθορές που προέρχονται από το πέρασμα του χρόνου. Η λειτουργία της μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης επιτρέπεται μόνο εάν ο ρευματολήπτης είναι σε άψογη κατάσταση. (Σε περίπτωση βλάβης υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!). Πριν συνδέσετε τη μηχανή καθαρισμού υψηλής πίεσης με το ρεύμα, ελέγχετε την ονομαστική τάση της συσκευής. Σιγουρευτείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής είναι ίδια με την τοπική ηλεκτρική τάση. Συνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία για τη μηχανή καθαρισμού υψη- 405

5 λής πίεσης σε μία εγκατάσταση με διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης. Ο διακόπτης αυτός είτε διακόπτει την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το ρεύμα διαρροής προς τη γη υπερβεί τα 30 ma για 30 ms, είτε διαθέτει ελεγκτικό κύκλωμα γείωσης. Λάβετε υπόψη σας τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία πρέπει να ελέγχονται με επιθεώρηση τα ορατά τμήματα της μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης. Η υψηλή πίεση είναι επικίνδυνη όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά. Η ακτίνα υψηλής πίεσης απαγορεύεται να στοχεύει άτομα, ζώα, εγκαταστάσεις υπό πίεση ή ακόμα και την ίδια τη συσκευή. Φοράτε προστατευτική στολή και προστατευτικά γυαλιά Μην κατευθύνετε την ακτίνα ψεκασμού προς το μέρος σας ή προς το μέρος άλλων ανθρώπων για να καθαρίσετε ρούχα ή παπούτσια. Κατά τη λειτουργία της μηχανής παρουσιάζονται στο σύστημα ψεκασμού δυνάμεις ανάκρουσης, και σε περίπτωση που ο σωλήνας ψεκασμού έχει σχηματίσει γωνία, εμφανίζεται επιπρόσθετα και ροπή στρέψεως. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κρατάτε το σύστημα ψεκασμού σταθερά με τα δύο χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή οταν παρευρίσκονται άλλα άτομα χωρίς προστατευτική στολή. Το αντικείμενο καθαρισμού πρέπει να ελέγχεται, αν κατά τη διαδικασία καθαρισμού ελευθερώνονται επικίνδυνες για το περιβάλλον ύλες, π.χ. αμίαντο, λάδια. Ευαίσθητα εξαρτήματα από λάστιχο, ύφασμα κ.λπ. δεν επιτρέπεται να καθαρίζονται με τη στρογγυλή ακτίνα ψεκασμού. Κατά το καθάρισμα πρέπει να φροντίζετε ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ ακροφυσίου υψηλής πίεσης και επιφάνειας, για να αποφεύγονται ζημιές στην επιφάνεια καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε το λάστιχο υψηλής πίεσης σαν σχοινί έλξεως! Η μέγιστες τιμές επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας και θερμοκρασίας είναι εκτυπωμένες στο λάστιχο υψηλής πίεσης. Μην συνεχίζετε τη λειτουργία της μηχανής, εάν υπάρχει κάποια βλάβη στο καλώδιο σύνδεσης ή στο λάστιχο υψηλής πίεσης. Πρέπει να εξασφαλίζετε επαρκή κυκλοφορία αέρα. Μην σκεπάζετε τη μηχανή και μην την λειτουργείτε σε χώρους με ανεπαρκή κυκλοφορία αέρα! Αποθηκεύετε τη μηχανή σε χώρο χωρίς πάγους ή χρησιμοποιείτε αντιψυκτικό μ σο! Μην λειτουργείτε τη μηχανή ποτέ χωρίς νερό. Ακόμα και βραχύχρονες ελλείψεις νερού προκαλούν σοβαρές ζημιές στα περιλαίμια της αντλίας. Σύνδεση νερού Αυτό το μηχάνημα πλυσίματος/καθαρισμού υψηλής πίεσης μπορεί να συνδεθεί με την παροχή πόσιμου νερού μόνο στις περιπτώσεις που έχει εγκατασταθεί η κατάλληλη βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής, τύπου BA σύμφωνα με το πρότυπο EN Αν δεν έχετε προμηθευτεί τη βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής, μπορείτε να την παραγγείλετε από τον αντιπρόσωπό σας. Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα ανάμεσα στη βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής και στο μηχάνημα πλυσίματος υψηλής πίεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μέτρα (ελάχ. διάμετρος 20 χλστ.) για να απορροφά τις πιθανές αιχμές πίεσης. Η λειτουργία αναρρόφησης (για παράδειγμα από ένα συλλέκτη όμβριων υδάτων) εκτελείται χωρίς τη βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής. Για συστάσεις σχετικά με τη ρύθμιση της λειτουργίας αναρρόφησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Από τη στιγμή που το νερό διέρχεται μέσα από τη βαλβίδα BA, δεν θεωρείται πλέον πόσιμο. Λειτουργία Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κρατήστε κλειστά όλα τα καλύμματα και τις πόρτες της μηχανής. Οι ακατάλληλοι αγωγοί επιμήκυνσης είναι επικίνδυνοι. Φροντίστε ώστε τα καρούλια να είναι πάντα εδιπλωμ να, για να αποφύγετε με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθ ρμανσης. Βύσματα και συζεύξεις καλωδίων επιμήκυνσης πρέπει να είναι αδιάβροχα. Οταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επιμήκυνσης πρέπει να έχετε υπόψη σας τις ελάχιστες διατομές των καλωδίων. Μήκος Διατομή καλωδίου m <16 A <25 A έως 20 m ø1.5mm² ø2.5mm² 20 έως 50 m ø2.5mm² ø4.0mm² Μην προκαλείτε βλάβες στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης (π.χ. με σύνθλιψη, τέντωμα ή πάτημα). Η εξαγωγή του καλωδίου από την ηλεκτρική πρίζα να γίνεται τραβώντας απευθείας το βύσμα (και όχι τραβώντας το καλώδιο σύνδεσης). Η χρήση ακατάλληλων καυσίμων (π.χ. βενζίνη) είναι επικίνδυνη. Ο καυστήρας ίσως αποτελέσει πηγή έκρηξης και για το λόγο αυτό απαγορεύεται η εφαρμογή της συσκευής εντός των καθορισμένων επικίνδυνων περιοχών όπως π.χ. σε κέντρα ανεφοδιασμού ή σε άλλες περιοχές (στη Γερμανία: TΟΕΥ Τεχνική Οδηγία για εύφλεκτα υγρά). Λάβετε υπόψη σας τις τοπικές διατάξεις εγκατάστασης κατά την τοποθέτηση σε χώρους για τον αγωγό καυσαερίων σε εξωτερικό χώρο. Φροντίστε για επαρκή τροφοδοσία φρέσκου αέρα. Για τη σύνδεση της συσκευής σε εγκατάσταση φουγάρου λάβετε υπόψη σας τον εθνικό κανονισμό δόμησης. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας προτείνουμε συστήματα σύνδεσης. Προσοχή στην εκροή καυτού νερού και ατμού θερμοκρασίας έως και 150 C, κατά τη λειτουργία σε στάδιο ατμού 406

6 Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε το άνοιγμα καυσαερίων. Κίνδυνος τραυματισμού και πυρκαγιάς. Μην αγγίζετε, καλ πτετε ή τοποθετείτε τον αγωγό ή το καλώδιο πάνω από την έξοδο των καυσαερίων. Κίνδυνος τραυματισμο, υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς. Ηλεκτρικά Μην καταβρέχετε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές με νερό: Κίνδυνος για ανθρώπους, κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Η συσκευ επιτρέπεται να συνδέεται μόνο σε ά ογη και σύμφωνα με τους κανονισμούς εκτελεσθείσα ηλεκτρικ εγκατάσταση. Οι διαδικασίες ενεργοποίησης προκαλούν για σύντομο χρονικό διάστημα μεταπτ σεις τάσης. Σε περίπτωση αντιστάσεων δικτύου (ατομικ παροχ ) μικρότερων των 0,15Ω δεν προκύπτουν βλάβες. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινων στε με την αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρικ ς τροφοδοσίας. Συντήρηση και επισκευή Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την εναλλαγή της συσκευής σε άλλη λειτουργία. Να εκτελείτε μόνο τις εργασίες συντ ρησης που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας. Μετά να χρησιμοποιείτε οπωσδ ποτε γν σια ανταλλακτικά. Μην κάνετε καμία τεχνικ τροποποίηση στη μηχαν καθαρισμού υ ηλ ς πίεσης. Λάστιχα υ ηλής πίεσης, εξαρτήματα συναρμογής και συζε - ξεις είναι πολ σημαντικά για την ασφάλεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα υ ηλής πίεσης που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Για περαιτέρω εργασίες συντ ρησης και επισκευ ς, απευθυνθείτε στην υπηρεσία σέρβις της Nilfisk- Alto σε ένα ε ουσιοδοτημένο συνεργείο! Ελεγχος Η μηχαν καθαρισμού υ ηλ ς πίεσης ανταποκρίνεται στη γερμανικ»οδηγία για συστ ματα με εκτοευτ ρα υγρού«. Πρέπει να γίνεται έλεγχος της μηχαν ς καθαρισμού υ ηλ ς πίεσης από ειδικό για λειτουργικ ασφάλεια σύμφωνα με τους Κανονισμούς πρόλη ης ατυχημάτων»εργασίες με συστ ματα με εκτο ευτ ρα υγρού (BGV D15)«σύμφωνα με τις ανάγκες, τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μ νες. Επίσης είναι υποχρεωτικό, μετά από κάθε εργασία συντ ρησης μετατροπ ς σε ηλεκτρικές συσκευές, να γίνεται μέτρηση της αντίστασης του σύρματος γης, της αντίστασης μόνωσης και του ρεύματος εργασίας. Επιπλέον πρέπει να γίνεται ένας οπτικός έλεγχος των αγωγ ν σύνδεσης, μία μέτρηση της τάσης και του ρεύματος και ένας έλεγχος λειτουργικότητας. Οι ειδικοί τεχνίτες της υπηρεσίας ε υπηρέτησης πελατ ν της εταιρίας μας είναι στη διάθεσ σας. Οι πλ ρεις οδηγίες UVV Εργασία με εκαστ ρες υγρ ν μπορούν να παραγγελθούν στον εκδοτικό οίκο Carl Heymanns-Verlag KG, Luxemburger Straίe 449, Kφln, στον αρμόδιο επαγγελματικό συνεταιρισμό. Τα τμ ματα που φέρουν πίεση της παρούσας μηχαν ς καθαρισμού υ ηλ ς πίεσης κατασκευάζονται σύμφωνα με τη διάτα η περί δοχείων υπό πίεση 9 και υποβάλλονται σε σχετικό έλεγχο πίεσης. Βαλβίδα παράκαμ ης Η πίεση της αντλίας μει νεται μέσω μιας βαλβίδας παράκαμ ης, με την οποία το νερό επιστρέφει στην πλευρά εισαγωγ ς της αντλίας υπό την ελάχιστη πίεση. Το σημείο στο οποίο συμβαίνει αυτό είναι καθορισμένο και σφραγισμένο από το εργοστάσιο και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί. 2 Περιγραφή 2.1 Χρήση για την οποία προορίζεται Αυτό το μηχάνημα καθαρισμού υ ηλ ς πίεσης έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικ χρ ση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό αγροτικού και κατασκευαστικού ε οπλισμού, στάβλων, οχημάτων, σκουριασμένων επιφανει ν κ.λπ. Το μηχάνημα καθαρισμού δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανει ν που έρχονται σε επαφ με τ ρόφιμα. Το κεφάλαιο 5 περιγράφει τη χρ - ση του μηχαν ματος καθαρισμού υ ηλ ς πίεσης σε διάφορες εργασίες που σχετίζονται με τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε πάντα το μηχάνημα καθαρισμού όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρ σης. Οποιαδ ποτε άλλη χρ ση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στο μηχάνημα καθαρισμού στην επιφάνεια καθαρισμού να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς στο χειριστ. 407

7 2.2 Στοιχεία χειρισμού Απεικόνιση βλέπε πίσω πλευρά εξώφυλλου των παρόντων οδηγιών λειτουργίας. 1 Πιστολέτο ψεκασμού 2 Εγκατάσταση σωλήνα ψεκασμού 3 Πεδίο χειρισμού 4 Μανιβέλα για καρούλι σωλήνα (Neptune..X) καρούλι καλωδίου (Neptune.. X2) 5 Ενδειξη στάθμης πλήρωσης δοχείου καυσίμου 6 Στόμια πλήρωσης καυσίμου 7 Στερέωση οργάνων ανάρτησης γερανού 8 Μανδάλωση καλύμματος 9 Μανδάλωση πόρτας 10 Μανιβέλα για καρούλι σωλήνα (Neptune..X2) 11 Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης σε μηχανές χωρίς καρούλι σωλήνα 12 Κεντρικός διακόπτης κρύου/ ζεστού νερού 13 Οθόνη (θερμοκρασία/ κωδικοί) 14 Ρυθμιστής θερμοκρασίας 15 Συμπλήρωση καυσίμου 16 Συμπλήρωση Nilfisk-Alto AntiStone 17 Συντήρηση από την Nilfisk-Alto- Service 18 Συμπλήρωση λαδιού αντλίας 19 Καθαριστικό μέσο-δοσολογία 20 Μανόμετρο 21 Ενδείξεις ετοιμότητας 22 Τιμόνι με φρένο 23 Σύνδεση νερού 24 Στόμια πλήρωσης αντιψυκτικού μέσου 25 Στόμια πλήρωσης Nilfisk-Alto AntiStone 26 Δοχείο για καθαριστικό μέσο B 27 Καρούλι σωλήνα (Neptune..X) 28 Καρούλι καλωδίου (Neptune..X2) 29 Στόμια πλήρωσης καθαριστικού μέσου A 30 Λαβή για άνοιγμα καλύμματος 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 3.1 Μεταφορά/Τοποθέτηση 2. Eπίσης είναι εφικτή η ανύψωση του μηχανήματος από την παλέτα με τα χέρια. Επειδή όμως το μηχάνημα είναι βαρύ, την εργασία αυτή θα πρέπει να την αναλάβουν τουλάχιστον τρία άτομα. Μην ανυψώνετε το μηχάνημα από τα πλαστικά δοχεία, διότι ενδέχεται να λυθούν από το πλαίσιο. Τα καλύτερα σημεία για την ανύψωση είναι στη χειρολαβή 1. Ο ασφαλέστερος τρόπος για την ανύψωση του μηχανήματος είναι η χρήση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος. Τα βέλη στην απεικόνιση χαρακτηρίζουν τα πιο ευνοϊκά σημεία για να περάσουν οι περόνες. στο πλαίσιο, ανάμεσα στους μπροστινούς τροχούς και στους τροχούς οδήγησης Για την άψογη λειτουργία οποιουδήποτε καυστήρα λαδιού απαιτείται ακριβές καθορισμένο μίγμα αέρα καύσης και καυσίμου. Η πίεση αέρα και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο εξαρτώνται από το χώρο εφαρμογής και διαφέρουν ανάλογα από το υψόμετρο. Κανένα ρόλο δεν παίζει το καύσιμο που χρησιμοποιείται. Η μηχανή καθαρισμού υψηλής πίεσης ελέγχθηκε εργοστασιακά και ρυθμίστηκε έτσι ώστε να αποδίδει τη μέγιστη απόδοση. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε ύψος περ. 120 m (390 πόδια) πάνω από τη στάθμη της θάλασσα και η ρύθμιση του καυστήρα λαδιού είναι η βέλτιστη για αυτό το υψόμετρο. Αν ο χώρος εφαρμογής της συσκευής υπερβαίνει τα 1200 m (3900 πόδια) από τη στάθμη της θάλασσας, τότε πρέπει να καθοριστεί ο καυστήρας λαδιού για το συγκεκριμένο υψόμετρο έτσι ώστε να λειτουργεί χωρίς βλάβες και οικονομικά. Απευθυνθείτε για το σκοπό αυτό στον ειδικό έμπορό σας ή στο Nilfisk-Alto-Service. 3.2 Εφαρμογή φρένων 1. Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευή για ελλείψεις ή φθορές και εφόσον διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, δηλώστε το άμεσα στον έμπορο της Nilfisk- Alto. 2. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή μόνο εφόσον αυτή βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. 3. Εφαρμόστε τα φρένα. 4. Η κλίση για την τοποθέτηση του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 o σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 408

8 3.3 Μανιβέλα για καρούλι σωλήνα και καρούλι καλωδίου 3.4 Πλήρωση δοχείωνκαθαριστικού μέσου STOP 1. Τραβήξτε το καπάκι ασφάλισης της μανιβέλας στη φορά που δείχνει το βέλος. 2. Ευθυγραμμίστε τις αιχμές ασφάλισης στις υποδοχές του άξονα καρουλιού σωλήνα/ καλωδίου. 3. Εισάγετε τη μανιβέλα στον άξονα. 4. Ασφαλίστε τη μανιβέλα στρέφοντας τα καπάκια ασφάλισης. 1. Γεμίστε τα δοχεία καθαριστικού μέσου (A) και (B) με καθαριστικό μέσο Nilfisk-Alto. Για ποσότητα πλήρωσης βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα. A B 3.5 Πλήρωση δοχείων αποθεμάτων Nilfisk-Alto AntiStone 1. Για την πλήρωση χρησιμοποιήστε τα συνημμένα μπουκάλια. Η προστασία από συγκέντρωση ασβεστίου»nilfisk-alto Anti-Stone«προλαμβάνει τη συγκέντρωση σκληρών ουσιών και δρα ταυτόχρονα και ως αντιδιαβρωτικό μέσο. Για λόγους συμβατότητας χρησιμοποιήστε μόνο το ελεγμένο»nilfisk- Alto Anti-Stone«. Παραγγείλατε εγκαίρως το πακέτο αποθεμάτων (Αρ. παραγγελίας 8466, 6 x 1 l). 3.6 Antiscale Το δοσομετρικό σύστημα Nilfisk Alto Antiscale τοποθετείται από το εργοστάσιο. Για τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, συνιστάται να ελέγχεται αντιστοίχως και το νερό που εισάγεται στο σύστημα. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να βρείτε τη σωστή δόση No Scale/αποσκληρυντικού και νερού και προσθέστε το μίγμα στο δοχείο αποσκληρυντικού. Ροή συσκευής L/h Μέγεθος αντλίας ml/ dh f e Δοσολογία , :1 = 17ml/h ,5-53, ,5 Pure = 35ml/h , :1 = 17ml/h ,5-53, ,5 Pure = 35ml/h 409

9 3.7 Πλήρωση δοχείου καυσίμων ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 8 C αρχίζει το καύσιμο οικιακής χρήσης να πήζει (διαχωρισμός παραφίνης). Ετσι ίσως αντιμετωπίσετε δυσκολίες εκκίνησης του Σε κρύα συσκευή: 1. Γεμίστε με καύσιμο (πετρέλαιο καλοριφέρ ή ντίζελ DIN ) το δοχείο καυσίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ντίζελ οικολογικής προέλευσης (λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του κεφαλαίου. Το καύσιμο δεν πρέπει να περιέχει ακαθαρσίες. Για ποσότητα πλήρωσης βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα. καυστήρα. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του χειμώνα αναμίξτε βελτιωτικό ροής (στο εμπόριο για καύσιμα οικιακής χρήσης) ή χρησιμοποιήστε ντίζελ για χειμώνα. 3.8 Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης Συσκευές με καρούλι σωλήνα A B C 1. Εφαρμόστε τη ζεύξη σύνδεσης (A) του σωλήνα υψηλής πίεσης στην οπή στο μέσο του άξονα 2. Τοποθετήστε το σωλήνα στον οδηγό σωλήνα (B) και ανοίξτε το κέλυφος. 3. Λύστε τα φρένα (C) στο καρούλι σωλήνα και ξεδιπλώστε το σωλήνα υψηλής πίεσης Συσκευές χωρίς καρούλι σωλήνα 1. Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης με την ταχεία ζεύξη στην υποδοχή υψηλής πίεσης. 3.9 Σύνδεση σωλήνα νερού 1. Συναρμολογήστε το συνημμένο σωλήνα εκροής στο σωλήνα νερού 2. Πριν συνδέσετε το λάστιχο νερού στη συσκευή, ξεπλύνετέ το για λίγο με νερό, ώστε να μην εισέλθουν στη συσκευή άμμος και άλλα μόρια ακαθαρσιών. 3. Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης με την ταχεία ζεύξη στην υποδοχή υψηλής πίεσης. 4. Ανοίξτε τη βάνα. EU 410

10 230V 400V 230V 400V NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Για απαραίτητη ποσότητα πλήρωσης και πίεση νερού βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα. Σε περίπτωση κακής ποιότητας νερού (αλλουβιακή άμμος) συνιστούμε την εγκατάσταση φίλτρου νερού στην είσοδο νερού. Συνιστούμε επίσης τη χρήση ενισχυμένου λάστιχου νερού με ονομαστικό εύρος τουλάχιστον 3/4 (19 mm) Ηλεκτρική σύνδεση 230V 230V 400V 400V 230 V / 400 V? (220 V / 440 V?) Σε συσκευές με μεταγωγή τάσης πρέπει να έχει ρυθμιστεί οπωσδήποτε η σωστή τάση δικτύου στη συσκευή, προτού εισαχθεί το βύσμα στη πρίζα. Διαφορετικά ίσως προκληθούν βλάβες σε ηλεκτρικά δομικά μέρη της συσκευής. Σε συσκευές που είναι εξοπλισμένες με καρούλι καλωδίου: 1. Λύστε τα φρένα του καρουλιού καλωδίου 2. Ξετυλίξτε εντελώς τον αγωγό σύνδεσης Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση. 1. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφάλειας στο κεφάλαιο Εισάγετε το βύσμα στην πρίζα Συλλογή αντιψυκτικού μέσου Το σύστημα αγωγών της συσκευής είναι γεμάτο εργοστασιακά με αντιψυκτικό μέσο. Το υγρό που θα εξέλθει αρχικά (περ. 5 λίτρα) πρέπει να συλλεχθεί σε ένα δοχείο για να χρησιμοποιηθεί ξανά στο μέλλον. 4 Χειρισμός / λειτουργία 4.1 Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα ψεκασμού στο πιστολέτο ψεκασμού B A C ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Να καθαρίζετε πάντα το ενωτικό από ενδεχόμενα μόρια ακαθαρσιών, πριν ενωθεί ο σωλήνας ψεκασμού με το πιστολέτο ψεκασμού. 1. Τραβήξτε την μπλε λαβή ταχείας αποδέσμευσης (A) του πιστολέτου ψεκασμού προς τα πίσω. 2. Εισάγετε το ρύγχος της διάταξης ψεκασμού (B) στη σύνδεση ταχείας αποδέσμευσης και απελευθερώστε το. 3. Πιέστε τη διάταξη ψεκασμού (ή όποιο άλλο εξάρτημα) προς τα εμπρός για να ελέγξετε αν είναι καλά συνδεδεμένη με το πιστολέτο ψεκασμού. 411

11 4.2 Ενεργοποίηση συσκευής Λειτουργία κρύου νερού / λειτουργία ζεστού νερού (έως 100 C) 1. Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση (κρ ο νερό). Τα ηλεκτρονικά ελέγχου διεξάγουν έναν αυτοέλεγχο. Στην οθόνη εμφανίζεται για 1 περ. δευτερόλεπτο η ένδειξη ---. Ξεκινάει ο κινητήρας. Ανάβει το. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! 20 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο του πιστολέτου ψεκασμο απενεργοποιείται αυτόματα η 2. Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση (ζεστό νερό). 3. Επιλέξτε θερμοκρασία. 4. Απομανδαλώστε και ενεργοποιήστε το πιστολέτο ψεκασμο. 5 Ενεργοποιείται ο καυστήρας. 6. Τοποθετήστε μάνδαλο ασφάλειας ακόμα και σε σ ντομες διακοπές εργασίας. συσκευή. Η συσκευή μπορεί να μπει ξανά σε λειτουργία με την ενεργοποίηση του πιστολέτου ψεκασμο Λειτουργία ατμού (π νω από 100 C) Κατά τη λειτουργία του ατμο, προσέχετε το ζεστό νερό και την εξαγ γή ατμο καθώς μπορεί να φτάσουν μέχρι και τους 150 C. 4.3 Ρύθμιση πίεσης με Tornado-Lanze 1. Ανοίξτε το κάλυμμα και την πόρτα (βλέπε κεφάλαιο 3.6, βήμα 1.+2.). 2. Στρέψτε την περιστρεφόμενη κεφαλή αριστερόστροφα μέχρι το σημείο αναστολής. 3. Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση. 4. Επιλέξτε θερμοκρασία (πάν από 100 C). Για ειδικές εφαρμογές χρησιμοποιήστε σ λήνα ακτινοβολίας με ακροφ σιο ατμο (ειδικό εξάρτημα). 1. Στρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί στη διάταξη ψεκασμο : Υψηλή πίεση = δεξιόστροφα (+) Χαμηλή πίεση = αριστερόστροφα (-) 412

12 NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 4.4 Ρύθμιση πίεσης με διάτα η εκασμού Variopress Για λόγους ασφαλείας, ποτέ μην κλείνετε ή φράσσετε τη σκανδάλη του πιστολέτου κατά τη λειτουργία του. Η σκανδάλη πρέπει να είναι ελεύθερη, ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του νερού. 1. Στρέψτε την περιστρεφόμενη λαβή στη διάταξη ψεκασμού: Ποσότητα νερού ( ) (+) ελάχ. μέγ. 4.5 Χρήση καθαριστικών μέσων A B 3% 5% ca. 1% 1% 3% 5% ca. 1. Ρυθμίστε την επιθυμητή συγκέντρωση καθαριστικού μέσου (A) ή (B) στη δοσιμετρική διάταξη. 2. Ψεκάστε το αντικείμενο προς καθαρισμό. 3. Αφήστε το να δράσει ανάλογα από το βαθμό ακαθαρσιών. Τελικά ξεπλύνετε με ακτινοβολία υψηλής πίεσης. Τα ποσοστιαία στοιχεία στην απεικόνιση αποτελούν τιμές κατά προσέγγιση. Για ειδικές εφαρμογές (π.χ. απολύμανση), η ποσότητα καθαριστικού μέσου εξακριβώνεται μέσω παροχής ψεκαστικού υγρού. Για παροχή νερού βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα. Αν χρησιμοποιηθούν καθαριστικά μέσα κατά τη χρήση της συσκευής ατμού, θα εμφανιστεί μικρότερο ποσοστό και το αποτέλεσμα θα είναι χαμηλότερη συγκέντρωση. Τα καθαριστικά μέσα δεν πρέπει να στεγνώνουν πάνω στα αντικείμενα. Οι επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν ίσως φθαρούν. 413

13 5 Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 5.1 Γενικές υποδείξεις Το πλέον αποτελεσματικό καθάρισμα με υψηλή πίεση επιτυγχάνεται εφόσον τηρηθούν μερικές οδηγίες σε συνδυασμό με την πείρα σας σε ειδικούς τομείς. Τα εξαρτήματα και τα μέσα καθαρισμού είναι σε θέση να βελτιώσουν το αποτέλεσμα του καθαρισμού εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά. Ακολουθούν μερικές βασικές υποδείξεις Μαλάκωμα Παχειά στρώματα με ισχυρή κρούστα βρωμιάς μπορεί να διαλυθούν ή να μαλακώσουν μετά από επίδραση αρκετής ώρας. Είναι η ιδανική μέθοδος ιδιαίτερα για τη γεωργία - π.χ. στα χοιροστάσια. Το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη χρήση αλκαλικών μέσων καθαρισμού και μέσων καθαρισμού με ισχυρή δημιουργία αφρού. Ψεκάζετε την επιφάνεια με διάλυμα μέσου καθαρισμού και αφήνετε να δράσει 30 λεπτά. Κατόπιν ο καθαρισμός μπορεί να γίνει πιο γρήγορα με τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης Ψεκασμός μέσου καθαρισμού και αφρού Το μέσο καθαρισμού και ο αφρός θα πρέπει να ψεκάζονται σε στεγνή επιφάνεια, έτσι ώστε το μέσο καθαρισμού να έρχεται σε επαφή με τη βρωμιά χωρίς άλλη αραίωση. Σε κάθετες επιφάνειες η εργασία πρέπει να γίνεται από κάτω προς τα πάνω, για να αποφεύγονται γλιστρήματα κατά την εκροή του μέσου καθαρισμού. Αφήνετε να δράσει μερικά λεπτά πριν αρχίσετε το καθάρισμα με τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Μην αφήνετε το μέσο καθαρισμού να ξεραθεί. 414

14 5.1.3 Θερμοκρασία Το αποτέλεσμα καθαρισμού ενισχύεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα λίπη και λάδια διαλύονται ευκολότερα και γρηγορότερα. Οι πρωτεϊνες διαλύονται καλύτερα στους 60 C, λίπη και λάδια στους 70 C έως 90 C Μηχανική επίδραση Για να διαλυθούν ισχυρά στρώματα βρωμιάς είναι απαραίτητες επιπλέον μηχανικές επιδράσεις. Ειδικοί σωλήνες ψεκασμού και (περιστρεφόμενες βούρτσες) πλυσίματος προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα για να διαλυθεί το στρώμα βρωμιάς Υψηλή παροχή νερού και υψηλή πίεση H υψηλή πίεση δεν αποτελεί πάντα την καλύτερη λύση καθώς πολύ υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε επιφάνειες. Το αποτέλεσμα καθαρισμού εξαρτάται επίσης και από την παροχή νερού. Η πίεση της τάξης των 100 bar είναι αρκετή για το καθάρισμα αυτοκινήτων (σε συνδυασμό με ζεστό νερό). Μεγαλύτερη παροχή νερού διευκολύνει το ξέπλυμα και την απομάκρυνση της διαλυμένης βρωμιάς. 5.2 Χαρακτηριστικές χρήσεις Γεωργία Χρήση Ε αρτήματα Μέθοδος Στ βλοι χοιροστασίων Καθάρισμα τοίχων, δαπέδων, εξοπλισμού Απολύμανση Γεωργικ μηχανήματα Τρακτέρ, αλέτρια κ.λπ. Ψεκαστήρας αφρού Κοντάρι αφρού Powerspeed Floor Cleaner Μέσο καθαρισμού Universal Alkafoam Απολύμανση DES 3000 Κοντάρι στάνταρτ Ψεκαστήρας μέσου καθαρισμού Κοντάρι Powerspeed Κυρτό κοντάρι και σύτημα πλυσίματος κάτω μέρους οχημάτων Βούρτσες 1. Μαλάκωμα - ψεκάστε αφρό σε όλες τις επιφάνειες (από κάτω προς τα πάνω) και αφήστε να δράσει 30 λεπτά. 2. Απομακρύνετε τις βρωμιές με υψηλή πίεση και εν ανάγκη με τα κατάλληλα εξαρτήματα. Σε κάθετες επιφάνειες οι εργασίες να εκτελούνται πάλι από κάτω προς τα πάνω. 3. Για την απομάκρυνση μεγαλύτερων ποσοτήτων βρωμιάς ρυθμίστε τη μεγαλύτερη δυνατή παροχή νερού. 4. Προς εξασφάλιση του τομέα υγιεινής, να χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα απολύμανσης που συνιστούμε. Η στρώση του απολυμαντικού μέσου επιτρέπεται μόνο μετά την απομάκρυνση της βρωμιάς. 1. Ψεκάστε μέσο καθαρισμού στην επιφάνεια για να διαλυθεί η βρωμιά. Οι εργασίες εκτελούνται από κάτω προς τα πάνω. 2. Ξεπλένετε τις βρωμιές με υψηλή πίεση και εργάζεστε πάλι από κάτω προς τα πάνω. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. 3. Καθαρίζετε ευαίσθητα εξαρτήματα όπως κινητήρες και ελαστικά με χαμηλή πίεση για να αποφύγετε βλάβες. 415

15 5.2.2 Οχήματα Επιφ νειε ς οχημ τ ν Χρή η Ε αρτήματα Μέθοδος Κοντάρι στάνταρτ Ψεκαστήρας μ σου καθαρισμού Κυρτό κοντάρι και σύτημα πλυσίματος κάτω μ ρους οχημάτων Βούρτσες Μέ ο κ αθαρι μο Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Ψεκάστε μ σο καθαρισμού στην επιφάνεια για να διαλυθεί η βρωμιά. Οι εργασίες εκτελούνται από κάτω προς τα πάνω. Για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από ντομα προ εκάζετε π.χ. Allosil, κατόπιν επλ νετε με χαμηλή πίεση και καθaρίζετε ολόκληρο το όχημα προσθ τοντας μ σο καθαρισμού. Αφήστε το μ σο καθαρισμού να δράσει 5 λεπτά περίπου. Οι μεταλλι ς επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με Rim Top. 2. Ξεπλ νετε τις βρωμι ς με υ ηλή πίεση και εργάζεστε πάλι από κάτω προς τα πάνω. Χρησιμοποιείτε ε αρτήματα που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Χρησιμοποιείτε βούρτσες. Χρησιμοποιείτε κοντούς σωλήνες για το καθάρισμα κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων. 3. Καθαρίζετε ευαίσθητα ε αρτήματα όπως κινητήρες και ελαστικά με χαμηλή πίεση για να αποφύγετε βλάβες. 4. Ψεκάστε με τη συσκευή καθαρισμού υ ηλής πίεσης υγρό κερί για να μει σετε το βαθμό επανασυγκ ντρωσης βρωμιάς Οικοδομές και βιομηχανία Χρή η Ε αρτήματα Μέθοδος Επιφ νειε ς Μεταλλικ αντικείμενα Ψεκαστήρας αφρού Κοντάρι στάνταρτ Κυρτό κοντάρι Κεφαλή καθαρισμού ντεπόζιτων Ο ειδ μένες, φθαρμένες επιφ νειε ς πριν την επε εργα ία Μέ ο κ αθαρι μο Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Απολύμανση DES 3000 Διάτα η υγρής δ σμης 1. Ψεκάστε μία πυκνή στρ ση αφρού στη στεγνή επιφάνεια. Σε κάθετες επιφάνειες οι εργασίες εκτελούνται από κάτω προς τα πάνω. Αφήστε το μ σο καθαρισμού να δράσει 30 λεπτά για ιδανικό αποτ λεσμα. 2. Ξεπλ νετε τις βρωμι ς με δ σμη νερού υ ηλής πίεσης. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ε αρτήματα. Χρησιμοποιείτε υ ηλή πίεση για να διαλυθεί η βρωμιά. Χρησιμοποιείτε χαμηλή πίεση και υ ηλή παροχή νερού για να απομακρύνετε τις βρωμι ς. 3. Ψεκάστε απολυμαντικό μ σο μόνο εφόσον γίνει πλήρης απομάκρυνση τις βρωμιάς. Ισχυρ ς βρωμι ς, π.χ. σε σφαγεία, μπορούν να απομακρυνθούν με μεγάλη παροχή νερού. Οι κεφαλ ς καθαρισμού ντεπόζιτων ε υπηρετούν στο καθάρισμα βαρελι ν, μπουκαλι ν, δε αμεν ν κ.λπ. Οι κεφαλ ς καθαρισμού ντεπόζιτων κινούνται με υδραυλικό ή ηλεκτρικό σύστημα και καθιστούν δυνατό το αυτόματο καθάρισμα χωρίς συνεχή λεγχο. 1. Συνδ στε τη διάτα η υγρής δ σμης με τη συσκευή καθαρισμού υ ηλής πίεσης και εισάγετε το λάστιχο αναρρόφησης στο δοχείο άμμου. 2. Κατά τη διάρκεια της εργασίας να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική στολή. 3. Με το μείγμα άμμου/νερού μπορείτε να απομακρύνετε σκουρι ς και χρ ματα. 4. Μετά την αμμοριπή σφραγίστε τις επιφάνειες ναντι ο είδωσης (μ ταλλα) και σαπίλας ( ύλο). Αυτά αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα χρήσεων. Κάθε εργασία καθαρισμού είναι διαφορετική. Σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Nilfisk-Alto για να πληροφορηθείτε την καλύτερη λύση για την εκάστοτε εργασία καθαρισμού. 416

16 6 Μετά την εργασία 6.1 Απενεργοποίηση συσκευής 1. Απενεργοποίηση κεντρικού διακόπτη, διακόπτης σε θέση OFF. 2. Κλείστε τη βάνα. 3. Ενεργοποιήστε το πιστολέτο ψεκασμού έως ότου η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση. 4. Εφαρμόστε μάνδαλο ασφάλειας στο πιστολέτο ψεκασμού. 6.2 Αποσ νδεση αγ γών τροφοδοσίας 1. Κλείστε τη βάνα. 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε το πιστολέτο ψεκασμού, έως ότου πέσει η πίεση. 3. Εφαρμόστε μάνδαλο ασφάλειας στο πιστολέτο ψεκασμού. 4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 5. Αποσυνδέστε το σωλήνα νερού από τη συσκευή. 6. Βγάλτε το βύσμα συσκευής από την πρίζα. 6.3 Τ λιγμα αγ γο σ νδεσης και σ υψηλής πίεσης και στοίβαγμα ε αρτημάτ ν λήνα Κίνδυνος παραπατήματος! Προς αποφυγή ατυ ημάτων, θα πρέπει ο αγωγός σύνδεσης και ο σωλήνας υψηλής πίεσης να τυλίγονται πάντα με προσο ή. Σε μη ανές με καρούλι σωλήνα/ καλωδίου: 1. Τυλί τε τον αγωγό σύνδεσης όπως φαίνεται στην απεικόνιση. 2. Τυλί τε το σωλήνα υψηλής πίεσης όπως φαίνεται στην απεικόνιση. 3. Τοποθετήστε το σωλήνα ψεκασμού και τα λοιπά ε αρτήματα στις συγκρατήσεις. 6.4 Φ λα η (προστασία από ψ χος) A Τοποθετήστε τη συσκευή σε ηρό και προστατευμένο από το ψύ ος ρο ή ασφαλίστε τη έναντι του ψύ ους με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω: 1. Αποσυνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού από τη συσκευή. 2. Απομακρύνετε σωλήνα ψεκασμού. 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, θέση διακόπτη. 4. Ενεργοποιήστε πιστολέτο ψεκασμού. 5. Συμπληρ στε αντιψυκτικό μέσο (περ. 5 λίτρα) σύμφωνα με τις ανάγκες στη δε αμενή νερού (A). 6. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναρρόφησης ενεργοποιήστε το πιστολέτο ψεκασμού 2 έως 3 φορές. 7. Η συσκευή είναι ασφαλισμένη έναντι ψύ ους όταν εκρέει διάλυμα αντιψυκτικού μέσου από το πιστολέτο ψεκασμού. 8. Εφαρμόστε το μάνδαλο ασφάλειας στο πιστολέτο ψεκασμού. 9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, θέση διακόπτη OFF. 10. Προς αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου, πριν από την εκ νέου θέση σε λειτουργία της μη ανής αποθηκεύστε την σε ένα θερμαινόμενο ρο. 11. Κατά την επόμενη θέση σε λειτουργία συλλέ τε το διάλυμα αντιψυκτικού μέσου, με σκοπό να το ρησιμοποιήσετε ανά στο μέλλον. 417

17 7 Συντήρηση 7.1 Σχέδιο συντήρησης Εβδομαδιαία μετ τις ρ τες 50 ρε ς λειτουργίας Κ θε 6 μήνες ή κ θε 500 ρες λειτουργίας Σύμφ να με τις αν γκες Καθαρισμ ς φίλτρου νερού Καθαρισμ ς φίλτρου λαδιού Ελεγχος λαδιού αντλίας Αλλαγή λαδιού αντλίας Εκκένωση ρεζερβουάρ καυσίμων Αισθητήρας φλ γας 7.2 Εργασίες συντήρησης Καθαρισμός φίλτρου νερού Στην τροφοδοσία νερού υπάρχουν δύο πλέγματα τα οποία συγκρατούν τα μεγάλα σωματίδια ακαθαρσιών και αποτρέπουν τη συσσώρευσή τους στην αντλία υψηλής πίεσης. 1. Ξεβιδώστε τη ζεύξη. 2. Αφαιρέστε το φίλτρο με ένα εργαλείο και καθαρίστε το Καθαρισμός φίλτρου λαδιού 1. Καθαρίστε/ ανανεώστε το φίλτρο: Ξεβιδώστε το καπάκι φίλτρου ( 2. Απομακρύνετε το φίλτρο λαδιού (2) και καθαρίστε/ ανανεώστε το. 3. Αποσύρετε υγρ καθαρισμού / ελαττωματικ φίλτρου σύμφωνα με τις διατάξεις. 418

18 7.2.3 Ελεγχος λαδιού αντλίας 1. Ελέγξτε το χρώμα λαδιού αντλίας. Σε περίπτωση που το χρώμα του λαδιού αντλίας είναι γκρι ή άσπρο, διεξάγετε αλλαγή λαδιού όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο συμπληρώστε λάδι αντλίας σε κρύα μηχανή. Για είδη λαδιών βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα Αλλαγή λαδιού αντλίας 1. Ανοίξτε τη βίδα εκκένωσης λαδιού (A) στην κάτω πλευρά του περιβλήματος αντλίας, συλλέξτε το λάδι που εκρέει σε ένα κατάλληλο δοχείο και αποσύρετέ το σύμφωνα με τους κανονισμούς. 2. Ελέγξτε στεγανοποιητικό και εφαρμόστε ξανά τη βίδα. 3. Συμπληρώστε με λάδι και κλείστε την τάπα πλήρωσης λαδιού. Για είδη και ποσότητα λαδιού βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχν. δεδομένα Εκκένωση ρεζερβουάρ καυσίμων 1. Εχετε διαθέσιμο ένα δοχείο, το οποίο είναι κατάλληλο για να υποδεχθεί το συνολικό περιεχόμενο του ρεζερβουάρ. 2. Ρυθμίστε στη σωστή θέση το αυλάκι εκροής στην τάπα φραγής του ρεζερβουάρ καυσίμων. 3. Λύστε την τάπα φραγής και αφήστε το περιεχόμενο του ρεζερβουάρ να εκρεύσει στο ήδη διαθέσιμο δοχείο. Προσέχετε, ώστε να μην προκληθεί υπερχείλιση καυσίμων. 4. Ελέγξτε το στεγανοποιητικό και επανατοποθετήστε την τάπα φραγής. 5. Ελέγξτε το ρεζερβουάρ σχετικά με στεγανότητα Αισθητήρας φλόγας 1. Αφαιρέστε τον αισθητήρα και καθαρίστε τον με ένα απαλό πανί. 2. Κατά την εφαρμογή προσέξτε για σωστή έδραση. 419

19 8 Αρση βλαβών 8.1 Ενδείξεις στην οθόνη Ενδείξεις στην οθόνη Αιτία FLF > Σφάλμα αισθητήρα ροής > Κλειστή βάνα ή ελάχιστη τροφοδοσία FLO νερο Αρση Ε ικοιν νήστε με το σ ρβις της Nilfisk-Alto Δυνατή η λειτουργία κρ ου νερο Για α αιτήσεις βλ ε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομ να > Αδεια δε αμενή καθαριστικο μ σου Συμ ληρώστε καθαριστικό μ σο ή φ ρτε δοσιμετρική αντλία σε θ ση OFF > Η ρ θμιση ίε σης στη διάτα η ελ γχου χει οριστεί σε χαμηλό όγκο νερο Στρ ψτε την εριστρεφόμενη κεφαλή της διάτα ης ελ γχου σε υψηλότερη ίεση / όγκο νερο > Συσσώρευση ασβεστίου σε συσκευή Ε ικοιν νήστε με το σ ρβις της Nilfisk-Alto Fue > Ελάχιστο κα σιμο Hop Συμ ληρώστε κα σιμο Δυνατή η λειτουργία κρ ου νερο > Υ ερθ ρμανση κινητήρα Φ ρτε κεντρικό διακό τη σε θ ση OFF, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει Εισάγετε άμεσα το β σμα στην ρίζα (χ ρίς αγ γο ς ε ιμήκυνσης) ενδεχόμενη τώση φάσης, ελ γ τε ηλεκτρική σ νδεση HOS > Υ ερθ ρμανση συσκευής Ε ικοιν νήστε με το σ ρβις της Nilfisk-Alto LEA LHE > Διαρροή ή ανε ίτ ρε τη λ ειτουργική κατάσταση μ σ σ ντομης λειτουργίας Η συσκευή α ενεργο οιείται μετά α ό τρεις φορ ς σ ντομης λειτουργίας. Reset: Φ ρτε τον κεντρικό διακό τη σε θ ση OFF, μετά εκκινήστε εκ ν ου τη συσκευή. Κρατήστε ατημ νο το ιστολ το ψεκασμο ερισσότερο α ό 3 δευτερόλε τα. > Μη στεγανό ιστολ το ψεκασμο Ελ γ τε ιστολ το ψεκασμο > Μη στεγανό σ λήνας υψηλής ίεσης, κοχλι τή σ νδεση υψηλής ίεσης ή αγ γός Σφί τε τις συνδ σεις, ανανεώστε το σ λήνα υψηλής ίεσης ή τον αγ γό > Αδεια δε αμενή καθαριστικο μ σου Συμ ληρώστε καθαριστικό μ σο ή φ ρτε δοσιμετρική αντλία σε θ ση OFF > Λερ μ νο φίλτρο σε τροφοδοσία νερο Καθαρίστε το φίλτρο (βλ ε κεφάλαιο 7.2. > Αντλία υψηλής ίεσης αναρροφά α ρα Αντιμετ ίστε τις διαρρο ς > Κα νισμ ν ος αισθητήρας φλόγας Α ομακρ νετε αισθητήρα φλόγας και καθαρίστε (βλ ε κεφάλαιο 7.2.5) > Βλάβη σε σ στημα ανάφλε ης ή καυσίμ ν LHL > Ελάχιστη στάθμη λαδιο αντλίας POL SEC > POL > Pump oil low SEO > Ελαττ ματικός αισθητήρας θερμοκρασίας Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας UPC > Βλάβη μικροεπεξεργαστή Ε ικοιν νήστε με το σ ρβις της Nilfisk-Alto Δυνατή η λειτουργία κρ ου νερο Ε ικοιν νήστε με το σ ρβις της Nilfisk-Alto Δυνατή η λειτουργία κρ ου νερο Συμ ληρώστε λάδι αντλίας (βλ ε κεφάλαιο 7.2.3) Ε ικοιν νήστε με το σ ρβις της Nilfisk-Alto Δυνατή η λειτουργία κρ ου νερο Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfisk- Alto Δυνατή η λειτουργία κρύου νερού Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfisk- Alto 420

20 8.2 Ενδείξεις στο πεδίο χειρισμού Ενδείξεις στο πεδίο χειρισμού Αιτία Αρση αναβοσβήνει > βλέπε FLO βλέπε FLO 8.3 Περαιτέρω βλάβες > Ελ χιστο κα σιμο Συμπλη ώστε κ α σιμο Δυνατή η λειτου γία κ νε ο Ελ χιστο Nilfisk-Alto AntiStone > αναβοσβήνει > Δι στημα σέ βις: σέ βις στις επ μενες 20 ώ ες αναβοσβήνει Πα λ ειψη διαστήματος > σέ βις ου Συμπλη ώστε Nilfisk-Alto AntiStone Επικοιν νήστε με το σέ βις της Nilfisk-Alto Επικοιν νήστε με το σέ βις της Nilfisk-Alto αναβοσβήνει > Ελ χιστο λ δι αντλίας Συμπλη ώστε λ δι αντλίας Βλάβη Αιτία Αρση δεν αν βει > Το β σμα δεν είναι μέσα Εισ γετε το β σμα στην π ίζα στην π ίζ α Ελέγ τε για επα κή ασφ λεια (βλέπε κεφ - λαιο 9.4 Τεχνικ δεδομένα) Πολ χαμηλή πίεση > Φθα μέν ο ακ οφ σιο Αντικατ σταση ακ οφ σιου υψηλής πίεσης υψηλής πίεσης > Η θμιση πίε σης έχει Στ έψτε την πε ιστ εφ μενη κεφαλή ο ιστεί σε χ αμηλή της δι τ α ης ελέγχου π ος τα δε ι (+) πίεση Ανεπ κεια > Αδεια δε αμενή Συμπλη ώστε δε αμενή καθα ιστικο μέσου καθα ιστικο μέσου καθα ιστικο μέσου > Λε μένη δε αμενή Καθα ίστε δε αμενή καθα ιστικο μέσου καθα ιστικο μέσου > Λε μένη βαλβίδα Αποσυνα μολογήστε βαλβίδα ανα φησης ανα φησης και καθα ίστε σ λήνα ανα φησης καθα ιστικο μέσου Καπνίζει ο καυστή α ς > Β ώμικ ο κα σιμο Επικοιν νήστε με το σέ βις της Nilf isk-alto > Λε μένος ή χι σ στ υθμισμέν ος καυστή α ς 9 Διάφορα 9.1 Επανακύκλωση λικ ν σσκε ς Η χ ηστη συσκευή θα π έπει να αποσυ θεί αμέσ ς. 1. Τ αβή τε το β σμα δικτ ου και κ ψτε το καλώδιο ηλεκτ ικής σ νδεσης. Μην πετ τε ηλεκτ ικές συσκευές σε οικιακ απο ίμματα! Σ μφ να με την Ευ παϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. πε ί παλιών ηλεκτ ικών και ηλεκτ ονικών συσκευών, οι μεταχει ισμένες ηλεκτ ικές συσκευές π έπει να συλλέγονται εχ ιστ και να αποσ ονται για οικολογική επανακ κλ ση. Αν έχετε απο ίες, πα ακαλο με απευθυνθείτε στη διοίκηση της κοιν τητ ς σας ή στην πλησιέστε η αντιπ οσ πεία. 421

21 9.2 Εγγύηση Για εγγύηση και ευθύνη ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών λόγω τεχνικών καινοτομιών. 9.3 Δήλωση ανταπόκρισης ΕΟΚ Δήλωση ανταπόκρισης ΕΟΚ Πρ ϊό ν: Μηχαν κ αθαρισμού υ ηλ ς ίεσης Τύπ ς: NEPTUNE 5 Περιγραφή: 400 V 3~ 50 Hz IPX5 400/230 V 3~ 50Hz IPX V 1~ 50Hz IPX5 Ο κατασκευαστικός τύπ ς της συσκευής Οδηγία ερί μηχ ανών ΕΟΚ 2006/42/ΕΟΚ ανταπ κρ νεται στ υς ακόλ υθ υς Οδηγία χαμηλών τάσεων ΕΟΚ 2006/95/ΕΟΚ σχετικ ύς καν νισμ ύς: Οδηγία ερί ηλ εκτρομαγνητικ ς συμβατότητας 2004/108/ΕΟΚ Εφαρμ σθε σε ς εναρμ νισμ νε ς πρ δια γραφ ς: Εφαρμ σθε σε ς εθνικ ς πρ διαγραφ ς και τεχνικ πρ σδι ρισμ : EN ISO , EN ISO , EN , EN , EN , EN DIN EN Nilfi sk-advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Hadsund,

22 Technical Data NEPTUNE FA SPECIAL Voltage 200 V / 3~ / 50Hz Voltage 200 V / 3~ / 60Hz Voltage 230 V / 1~/ 60Hz Voltage 400 V / 3~ / 50Hz EU Voltage 400/230 V / 3~ / 50Hz Voltage 220/440 V / 3~ / 60Hz Fuse A 13 Power rating kw 6 / 6.1 Power consumption A 10.5 Type of protection IP X5 Working pressure bar (Mpa) 170/17 Permissible pressure P max bar (Mpa) 250 Volume fl ow (max) l/h 960 Volume fl ow Q IEC l/h 900 High pressure nozzle 0530 Temperature t max, hotwater C 90 Temperature t max, steam C 150 Max. water inlet temperature C 40 Max. water inlet pressure bar (Mpa) 10( Dimensions l x w x h mm 1240 x 800 x 1185 Weight kg 179 Calculated sound pressure at a distance of 1 m EN L pa +/- K pa * db(a) 77 +/- 1,5 Sound power level L wa MAX including K wa = 1,5dB * db(a) 93 Vibration ISO 5349 m/s² < 2 Recoil forces N 37/38 Heating capacity kw 78 Fuel tank l 35 Detergent tank A / B l 15/10 Oil quantity l 0.75 Oil type BP Energol GR-XP 220 * Noise emission acc. to EN ZAA Options / model variants

23 Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK Hadsund tel.: (+45)

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

NEPTUNE 4. ελληνικά Οδηγίες λειτουργίας...325-342

NEPTUNE 4. ελληνικά Οδηγίες λειτουργίας...325-342 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull uso...73-90 norsk Driftsinstruks...91-108

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions NEPTUNE E

Operating instructions NEPTUNE E Operating instructions NEPTUNE E 301002408 C 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Үхειριδιο οδηуιων Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...5 3 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 Register and win! www.kaercher.com 59627660 03/12 2 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λει τουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 KM 90/60 R LPG Adv www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις........ EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος EL.. 1 Εγγύηση............ EL.. 1 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 SB MB www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 KM 130/300 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια ποτηριών PROFI GX GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας EL DSN: FX-12-01 Από τον σειριακό αριθμό: 86 66 10001 9. Ιουλ. 2015 EL PROFI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια με ιμάντα Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης) EL DSN: FTN-14-01 Από το σειριακό αριθμό: 86 77

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Register and win! www.kaercher.com 59637510 11/12 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα