Σχολική βιβλιοθήκη και διαπολιτισµική εκπαίδευση: πρόταση για µια διαπολιτισµική - διαβαλκανική βιβλιοθήκη;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολική βιβλιοθήκη και διαπολιτισµική εκπαίδευση: πρόταση για µια διαπολιτισµική - διαβαλκανική βιβλιοθήκη;"

Transcript

1 Σχολική βιβλιοθήκη και διαπολιτισµική εκπαίδευση: πρόταση για µια διαπολιτισµική - διαβαλκανική βιβλιοθήκη; Αρβανίτη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ..Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. Βαµβακίδου Ιφιγένεια, Ειδική Επιστήµονας, Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Α.Π.Θ. Ελευθερίου Πιπίνη, Εκπαιδευτικός, Φοιτήτρια του ιδασκαλείου «ηµήτρης Γληνός», Π.Τ..Ε., Α.Π.Θ. Ματβέγιεβα Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ..Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. Αντί προλόγου [τα βιβλία]: - προκαλούν δέος όρθια ή ξαπλωτά στα ράφια σαν τούβλα ή ογκόλιθοι, τρίζουν σαν καινούργια παπούτσια, - ορισµένα είναι τόσο κοµψά, που θυµίζουν γλυκίσµατα της Πρωτοχρονιάς, - τα αγγίζεις κρυφά για να τιµήσεις τη σκόνη τους, - η βιβλιοθήκη φαίνεται σαν εκκλησία στον µικρό εγγονό, - τα «γυναικεία» βιβλία της γιαγιάς έχουν λεπτά και γυαλιστερά φύλλα σαν από χαρτί γκλασέ, - οι σελίδες είναι σαν παράθυρα : από την πρώτη επαφή του Σαρτρ µε το βιβλίο ως αντικείµενο1. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα διαπολιτισµικά σχολεία της χώρας µας, αλλά και στο εξωτερικό υπάγεται στην ευρύτερη γλωσσική εκπαίδευση, η οποία θεωρείται σηµαντικός στόχος του σχολείου. Ωστόσο, στο σχολικό θεσµό «παραβλέπεται ο τεράστιος πλούτος και η περιπλοκή του γλωσσικού φαινοµένου, αποσιωπάται η εναλλαγή των γλωσσικών κωδίκων, αγνοείται η µητρική γλώσσα»2 µε αποτέλεσµα τη «γλωσσική λογοκρισία του σχολείου» και τη σχολική αποτυχία για µαθητές µε διαφορετική µητρική γλώσσα ή «κακή γλωσσική ποιότητα»3 σε σχέση µε την επίσηµη, κυρίαρχη ελληνική γλώσσα που διδάσκεται. Με δεδοµένη λοιπόν τη γλωσσική ασυνέχεια που παρατη-ρείται στα κοινά, δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, λόγω της κοινωνικής διάκρισης και προκατάληψης απέναντι στους µαθητές, θεωρούµε ως επικίνδυνο δεδοµένο το κοινωνικό στίγµα της κατωτερότητας που αποδίδεται στους αλλόγλωσσους µαθητές των διαπολιτισµικών σχολείων. Η προέλευση των αλλόγλωσσων µαθητών καθορίζει τη γλωσσική εξέλιξη και καταδικάζει τους µαθητές, που µετακινούνται από µη αναπτυγµένες χώρες, σε κοινωνική στασιµότητα4. Για την οµαλή γλωσσική εξέλιξη και κοινωνικοποίηση των αλλόγλωσσων µαθητών κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα διαπολιτισµικά σχολεία της χώρας µας, κρίνεται αναγκαίο να αποφευχθεί η καταδίκη της µητρικής τους γλώσσας και να παρουσιαστεί στους µαθητές η γλωσσική πραγµατικότητα των λαών και των πολιτισµών ως µία συνύπαρξη διαλέκτων, ιδιωµάτων και άλλων γλωσσών. Υιοθετώντας τις αρχές της διαπολιτισµικής διδασκαλίας στο µάθηµα της γλώσσας5 δίνουµε έµφαση στη σηµασία της µητρικής γλώσσας, στον κοινωνικό ρόλο της κυρίαρχης γλώσσας και στη σχέση τους. Η απόφαση της Unesco το 1953, άρθρο 2, προβάλλει το αίτηµα για τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, γιατί «.η µητρική γλώσσα είναι το πιο σηµαντικό σύστηµα σηµάτων που εξασφαλίζει αυτόµατα την ικανότητα έκφρασης και κατανόησης κοινωνικά είναι το µέσο ταύτισης του παιδιού µε τα µέλη της κοινότητας από την οποία κατάγεται»6 και η πρότασή µας για την ύπαρξη, λειτουργία και αξιοποίηση της σχολικής διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης κατά τη διδακτική πράξη µπορεί να συµβάλει στην προώθηση της απόφασης αυτής. Προσεγγίζουµε λοιπόν τη σχολική βιβλιοθήκη ως έναν εναλλακτικό σχολικό χώρο, όπου οι µαθητές σε µικτές γλωσσικές οµάδες δηµιουργούν «τόπους» για τον εαυτό τους και διαµορφώνουν τη δηµόσια ταυτότητά τους (Γερµανός, 1999). Σ αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο εντάσσεται ο προβληµατισµός µας και αναλάβαµε τη διενέργεια έρευνας στα διαπολιτισµικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Θεσσαλονίκης, για να καταγράψουµε τη χρήση και αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια αναζητήσαµε ένα παράδειγµα χρήσης και αξιοποίησης της βιβλιοθήκης σε µια σχολική οµάδα εκτός Ελλάδας, όπου διδάχθηκε η ελληνική γλώσσα ως ξένη από εκπαιδευτικό, η οποία επιµορφώθηκε στην Ελλάδα, ώστε να ανακαλύψουµε την όµοια ή διαφορετική αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης σε πολυπολιτισµικές µαθητικές οµάδες. 2. Ερευνητική µεθοδολογία - δείγµα

2 2.1. Σκοπός Σκοπός της έρευνάς µας είναι η διερεύνηση των λειτουργικών προβληµάτων και των χρηστικών δυνατοτήτων των σχολικών βιβλιοθηκών στα διαπολιτισµικά σχολεία του νοµού Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και η αποτελεσµατική χρήση τους στο µάθηµα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Στόχοι της έρευνας 1. Η διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών στα συγκεκριµένα σχολεία. 2. Η καταγραφή του βαθµού ενηµέρωσης των σχολικών βιβλιοθηκών µε βιβλία σχετικά µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. 3. Η συλλογή και παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σχολική βιβλιοθήκη και το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει σ ένα διαπολιτισµικό σχολείο Μεθοδολογία Επιλέξαµε ως κύριο ερευνητικό εργαλείο την ηµιδοµηµένη συνέντευξη και συµπληρωµατικά, στο πλαίσιο της συνέντευξης, την επιτόπια παρατήρηση. Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε την προσπάθειά µας ως έρευνα καταγραφής και διαγνωστική (γιατί στόχος µας ήταν και η περιγραφή της παρούσας κατάστασης και η ανίχνευση στάσεων). Προς αποφυγή ασάφειας στη διατύπωση των ερωτήσεων ετοιµάστηκε ένα προσχέδιο συνέντευξης και δοκιµάστηκε σε µικρό δείγµα εκπαιδευτικών, 4 δασκάλους που επιλέχθηκαν τυχαία. Μετά από τα δεδοµένα των δοκιµαστικών συνεντεύξεων έγινε επαναδιατύπωση των ερωτήσεων. Κατόπιν αδείας των προϊσταµένων του Α και Β ΠΥΣΠΕ του νοµού Θεσσαλονίκης, ενηµερώσαµε τους διευθυντές των σχολείων και ορίσαµε την ηµέρα και την ώρα της επίσκεψής µας. Οι συνεντεύξεις δόθηκαν στο γραφείο του διευθυντή και στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπου αυτή υπήρχε. Οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και ακολούθησε αποµαγνητοφώνηση Το δείγµα της έρευνας Ως πεδίο έρευνας αποφασίστηκε να είναι τα τέσσερα διαπολιτισµικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Θεσσαλονίκης. Τα σχολεία µε το σύνολο των µαθητών και την ποσοστιαία αναλογία των αλλόγλωσσων µαθητών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1). Πίνακας 1: Τα σχολεία µε το σύνολο των µαθητών και την ποσοστιαία αναλογία των αλλόγλωσσων µαθητών το 2000 Σχεδόν στο σύνολό τους, τα αλλόγλωσσα παιδιά και των τεσσάρων σχολείων προέρχονται από την Αλβανία και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µε εξαίρεση το 6ο Σχολείο Κορδελιού, στο οποίο φοιτούν και αρκετά τσιγγανόπουλα. Εκτός από το διαπολιτισµικό σχολείο Θεσ/νίκης, τα υπόλοιπα σχολεία είναι ενταγµένα στο πρόγραµµα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο οποίο διευθυντής είναι ο κ. Μάρκου. Τις συνεντεύξεις έδωσαν δώδεκα εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στα παραπάνω σχολεία (τέσσερις διευθυντές των σχολείων, τρεις υπεύθυνες δασκάλες των βιβλιοθηκών και πέντε εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν τυχαία από τα τέσσερα σχολεία). Η ποσοστιαία κατανοµή ανάλογα µε τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2).

3 Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανοµή των χρόνων συνολικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος Τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος στη διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι από ένα έως τρία Αποτελέσµατα έρευνας Τα δεδοµένα της έρευνας που συγκεντρώθηκαν από την επιτόπια παρατήρηση και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών οµαδοποιή-θηκαν ως εξής: Η υλικοτεχνική υποδοµή Στα τρία από τα σχολεία λειτουργεί σχολική βιβλιοθήκη. Στα δύο από αυτά η σχολική βιβλιοθήκη στεγάζεται σε χωριστή αίθουσα και διαθέτει ράφια και έπιπλα για τους επισκέπτες. Στο τρίτο σχολείο η βιβλιοθήκη αποτελείται από µία µεταλλική προθήκη στο διάδροµο του σχολείου, ελλείψει χώρου και στο τέταρτο, αντί οργανωµένης βιβλιοθήκης, υπάρχουν µερικά βιβλία σε µεταλλική προθήκη µέσα σε µια αίθουσα «πολλαπλών χρήσεων»: πρόκειται για γραφείο εκπαιδευτικού προσωπικού, αίθουσα φυσικής και χηµείας, αίθουσα προβολών, αποθήκη κ.λπ., όπως είπε ειρωνικά ο διευθυντής του σχολείου. Ο αριθµός των βιβλίων κατά σχολείο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 3). Πίνακας 3: Ο αριθµός των βιβλίων κατά σχολείο το 2000 Περιγραφή των βιβλιοθηκών: στις δύο από τις τρεις βιβλιοθήκες έχει γίνει καταλογογράφηση και ταξινόµηση των βιβλίων και έχουν συµπληρωθεί αντίστοιχες καρτέλες. Στην τρίτη βιβλιοθήκη υπάρχει µόνο κατάλογος των βιβλίων κατά θέµατα. Βιβλία και άλλο παιδαγωγικό υλικό, σχετικό µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση που υπάρχει στα σχολεία στα οποία λειτουργεί βιβλιοθήκη, είναι αυτό που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο και από το πρόγραµµα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο οποίο είναι διευθυντής ο κ. Μάρκου.

4 Στο ένα από τα τέσσερα σχολεία η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης (αυτής που αριθµεί 797 βιβλία) έχει ξεχωρίσει 21 λογοτεχνικά βιβλία, που σχετίζονται µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση λόγω του περιεχοµένου τους. Η ίδια µας είπε: δική µου παράλειψη που δεν υπάρχουν περισσότερα, έπρεπε να το σκεφθώ και ν αγοράσω και τέτοια βιβλία, είναι λίγα αυτά που έχουµε. Η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να ενηµερώνει τα σχολεία για το υλικό που υπάρχει ή εκδίδεται για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Η µόνη εξαίρεση είναι οι εκδόσεις των σχολικών εγχειριδίων της γλώσσας. Η προέλευση των βιβλίων: στα τρία σχολεία τα βιβλία αποκτήθηκαν από δωρεές, εισφορές των συλλόγων γονέων και από χρήµατα που συγκεντρώνονται µέσω σχολικών εκδηλώσεων, ενώ στο τέταρτο αποκτήθηκαν από την ένταξη του σχολείου στο πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ., υπό την εποπτεία της κ. Σκούρα - Βαρνάβα Ο τρόπος λειτουργίας Οι δύο από τις τρεις λειτουργούν ως δανειστικές. Η µία µε καρτέλες για κάθε µαθητή και η άλλη µε τετράδιο δανεισµού και επιστροφής. Η τρίτη βιβλιοθήκη, η οποία δηµιουργήθηκε από την ένταξη του σχολείου στο πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ. υπό την εποπτεία της κ. Σκούρα - Βαρνάβα, εξυπηρετεί τις ανάγκες του προγράµµατος. Ως αναγνωστήριο λειτουργεί µόνο η µία από τις δύο που στεγάζονται σε χωριστή αίθουσα, κάθε µέρα κατά την ώρα του µεγάλου διαλείµµατος. Θα ήταν καλό να µπορούν οι µαθητές να έρχονται και άλλες ώρες, αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να µπορεί ν ασχοληθεί µε τη βιβλιοθήκη, µας είπε η υπεύθυνη δασκάλα για τη βιβλιοθήκη. Τη δεύτερη την επισκέπτονται οι µαθητές µε το δάσκαλό τους, κυρίως για την υλοποίηση του προγράµµατος ενισχυτικής διδασκαλίας. Καµία δε λειτουργεί εκτός ωραρίου, λόγω έλλειψης υπευθύνου. Σε κανένα σχολείο δε γίνονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ιδιαίτερες δραστηριότητες γνωριµίας των παιδιών µε το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη. Στο ένα από τα τέσσερα σχολεία γίνονται κάποιες εκδηλώσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπως γνωριµία µε συγγραφείς, διαγωνισµός εικονογράφησης από τους µαθητές, παρουσίαση βιβλίων από τους µαθητές. Σε τρία σχολεία γίνονται αποσπασµατικές δραστηριότητες, σε λίγες τάξεις µε πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού της τάξης. Μεταξύ των σχολείων δεν υπάρχει συνεργασία όσον αφορά στα θέµατα βιβλιοθήκης. Από µία πρώτη καταγραφή φαίνεται ότι το ενδιαφέρον για τη σχολική βιβλιοθήκη και το δανεισµό βιβλίων είναι παρόµοιο από αλλόγλωσσους και µη µαθητές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήµανση µιας υπευθύνου: παιδιά από την Αλβανία µε χαµηλό βιοτικό επίπεδο φαίνεται να στρέφουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά σχεδόν σε βιβλία πολυτελών εκδόσεων Το προσωπικό της βιβλιοθήκης Και στα τρία σχολεία την ευθύνη της λειτουργίας της βιβλιοθήκης έχει αναλάβει µία δασκάλα από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, η οποία ορίστηκε στην αρχή του σχολικού έτους, κατά τη διαδικασία κατανοµής αρµοδιοτήτων. Και οι τρεις εκπαιδευτικοί δεν έχουν καµία απαλλαγή από άλλα καθήκοντα στο σχολείο και δε διαθέτουν ειδικές γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας µιας σχολικής βιβλιοθήκης Απόψεις των εκπαιδευτικών Η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι η καρδιά του σχολείου, από άποψη θέσης αλλά και λειτουργίας9, µας είπε κάποιος εκπαιδευτικός. Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σχολείο και οι µισοί απ αυτούς πιστεύουν πως πρέπει παράλληλα να λειτουργούν και βιβλιοθήκες κατά τάξεις. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ιδανική βιβλιοθήκη και τη βιβλιοθήκη ενός διαπολιτισµικού σχολείου οµαδοποιούνται ως εξής: Για την υλικοτεχνική υποδοµή στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι: µια σωστή βιβλιοθήκη πρέπει να στεγάζεται σε ξεχωριστή αίθουσα, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό (πολλά ράφια γεµάτα βιβλία, τραπέζια µε καρέκλες κ.λπ.), να είναι εφοδιασµένη µε υπολογιστές, τηλεόραση, ραδιοκασετόφωνο, οπτικοακουστικό rom κ.λπ., ότι το υπάρχον υλικό δεν καλύπτει τις ανάγκες ενός διαπολιτισµικού σχολείου, γιατί η «διαπολιτισµική» βιβλιοθήκη πρέπει να είναι εµπλουτισµένη µε υλικό κατάλληλο για αλλόγλωσσα παιδιά: όταν χρειάστηκα πληροφορίες για τους χορούς της Αλβανίας για µια εκδήλωση που κάναµε στο σχολείο, έπρεπε να ψάξω τη δική µου βιβλιοθήκη ή να παραγγείλω από την Αλβανία, δυσκολεύτηκα

5 πολύ που δεν είχε τέτοια βιβλία η βιβλιοθήκη, µας είπε ένας δίγλωσσος εκπαιδευτικός που εργάζεται σε ένα από τα διαπολιτισµικά σχολεία. Μόνον ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι η βιβλιοθήκη ενός διαπολιτισµικού σχολείου δεν πρέπει να διαφέρει από τις βιβλιοθήκες των άλλων σχολείων και να διαθέτει συγκεκριµένα βιβλία στη γλώσσα των αλλόγλωσσων µαθητών10. Αναλυτικότερα σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών πρέπει να υπάρχουν παραµύθια από τις χώρες προέλευσης των αλλόγλωσσων µαθητών, βιβλία µε θέµατα τη φιλία και τη συναδέλφωση των λαών, µε πολιτισµικά στοιχεία από τις χώρες προέλευσης και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, πολλά CD rom ειδικά κατασκευασµένα για διαπολιτισµικά σχολεία, ελληνικά βιβλία µεταφρασµένα στη γλώσσα των παιδιών και το αντίστροφο. Αυτές τις απαντήσεις τεκµηρίωσαν υποστηρίζοντας ότι τα βιβλία αυτά προσφέρουν συναισθηµατική ασφάλεια στους µαθητές, συµβάλλουν στην οµαλή κοινωνικοποίησή τους και στην αποδοχή από την οµάδα της κυρίαρχης ελληνικής γλώσσας11. Για τον τρόπο λειτουργίας, οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να λειτουργεί και ως δανειστική και ως αναγνωστήριο. Οχτώ απ αυτούς προτείνουν τη χρήση της βιβλιοθήκης εκτός σχολικού ωραρίου, καθώς επίσης και την αξιοποίησή της ως χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για το προσωπικό της βιβλιοθήκης, υποστηρίζουν ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις για τη λειτουργία και οργάνωση µιας σχολικής βιβλιοθήκης. Με τη διαφορά ότι οι εννέα απ αυτούς πιστεύουν ότι τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης πρέπει να την αναλάβει διορισµένος βιβλιοθηκάριος και οι υπόλοιποι κάποιος εκπαιδευτικός από το προσωπικό του σχολείου µε επιµόρφωση σε θέµατα βιβλιοθήκης, µε µειωµένο όµως ωράριο. Σύµφωνα µε την άποψη όλων των εκπαιδευτικών, οι κυριότεροι λόγοι µη λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης εντοπίζονται στην έλλειψη χώρου και χρηµάτων για την αγορά βιβλίων, στην απουσία ειδικών σε θέµατα βιβλιοθήκης και γενικότερα στην έλλειψη συστηµατικών ενεργειών από την πλευρά της πολιτείας. 3. Η χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην ελληνική κοινότητα του Πιατιγκόρσκ της Ρωσίας Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Ρωσία έχει µακρόχρονη ιστορία. Από το 19ο αιώνα συναντούµε ελληνικούς πληθυσµούς εγκατεστηµένους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας και περισσότερο στο βόρειο Καύκασο. Συγκεκριµένα ανοίγουν ελληνικά σχολεία και εκδίδονται ελληνικές εφηµερίδες και βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο στο διάστηµα των δεκαετιών µέχρι τη δεκαετία του 80 η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας διακόπτεται ξανά, για να επανέλθει µετά το Η συµµετοχή µου στο παρόν συνέδριο οφείλεται στη διδακτική εµπειρία που είχα το στην ελληνική κοινότητα του Πιατιγκόρσκ, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του β. Καυκάσου. Οι µαθητές της σχολικής οµάδας ήταν από 10 έως 16 χρονών και στην πλειοψηφία τους ελληνικής καταγωγής. Τα µαθήµατα που διδάχθηκαν αφορούσαν στην εκµάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης το µάθηµα διευρυνόταν σε θεµατικές πολιτισµού, λαογραφίας, ιστορίας, µουσικής και τουριστικών - ταξιδιωτικών εντυπώσεων. Για το λόγο αυτό υπήρχε πολλαπλό υλικό, όπως γλωσσικά εγχειρίδια, λεξικά, περιοδικά (υλικό που παραλάβαµε από τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και κατά τη διάρκεια της συµµετοχής µας σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα στην Ελλάδα: στο πρόγραµµα «Παιδεία Οµογενών», Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ρεθύµνου και στο πρόγραµµα του Κέντρου ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο Πατρών), χάρτες, ανθολόγια, παραµύθια, οπτικοακουστικό υλικό, χωρίς όµως να αξιοποιείται σωστά. Για παράδειγµα αναφέρω την ποικιλία µουσικής και εικόνας σε µορφή video που υπάρχει στο γραφείο του προέδρου της κοινότητας, στο οποίο ωστόσο η πρόσβαση και αξιοποίηση του υλικού γίνεται µόνο µέσω του δασκάλου. Στο χώρο της κοινότητας δεν υπάρχει οργανωµένη βιβλιοθήκη αφενός ελλείψει κατάλληλων βιβλίων για το γλωσσικό επίπεδο των µαθητών και αφετέρου ελλείψει οικονοµικών πόρων. εν υπάρχει ταξινόµηση και καταλογογράφηση των βιβλίων, γιατί δε λειτουργεί ουσιαστικά ως δανειστική βιβλιοθήκη ή ως αναγνωστήριο. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης η χρήση του συνολικού υλικού της βιβλιοθήκης και η αξιοποίησή του από τους µαθητές κρίθηκε απαραίτητη. Επισηµαίνουµε λοιπόν την απουσία οργανωµένης διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, αλλά καταγράφουµε την ύπαρξη βιβλίων στη µητρική γλώσσα των µαθητών, όπως παραµύθια, λεξικά και εφηµερίδες. Με αφορµή την πρόσκλησή µας στο παρόν συνέδριο και στο όνοµα της εορτής του έτους των Γλωσσών (2001) προτείνουµε την υπεύθυνη οργάνωση, ταξινόµηση και αποστολή ελληνικών βιβλίων, τα οποία όµως χρειάζεται να αντιστοιχούν στο γλωσσικό επίπεδο των µαθητών. Ζητούµε δηλαδή την οργάνωση µιας διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης για µαθητές που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και ζουν σε αλλόγλωσσο περιβάλλον. Θεωρούµε την ύπαρξη σχολικής βιβλιοθήκης ως στέγης βιβλίων και γνώσης απαραίτητη για την επαφή των παιδιών µε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό, καθώς επίσης και µε τις άλλες πολιτισµικές και γλωσσικές οµάδες της περιοχής. Η

6 βιβλιοθήκη σε µια πολυπολιτισµική περιοχή, όπως αυτή του Πιατιγκόρσκ (περιλαµβάνει ρωσική, αρµενική, ελληνική, εβραϊκή οµάδα κ.ά.) λειτουργεί ως «καταφύγιο» για τη γνώση και τον πολιτισµό όλου του κόσµου και για το λόγο αυτό την προσδιορίζουµε, όπως και στην Ελλάδα, ως διαπολιτισµική βιβλιοθήκη, τονίζοντας τη σηµασία της στη διδασκαλία. Οι αλλόγλωσσοι µαθητές δείχνουν ενδιαφέρον για γνωριµία, αλληλογραφία και επαφή µε τις άλλες γλωσσικές οµάδες, γιατί το σύγχρονο άνοιγµα της Ρωσίας προς τη ύση διαµορφώνει µια νέα νοοτροπία συναδέλφωσης και γνωριµίας των λαών. Οι Ρώσοι και οι Έλληνες στο Πιατιγκόρσκ καταλάβαµε ότι µε την οµαλή συµβίωση και αλληλοϋποστήριξη των γλωσσών µας οδηγούµαστε στο διάλογο και το συγχρωτισµό των πολιτισµών στα Βαλκάνια. 4. Συζήτηση - προτάσεις για µια «διαπολιτισµική - διαβαλκανική» σχολική βιβλιοθήκη Από τα αποτελέσµατα της έρευνας που καταγράψαµε και σε συνάρτηση µε το παράδειγµα διδασκαλίας στη Ρωσία προκύπτει ότι η λειτουργία και η αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης στη διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι αναγκαία, γιατί το σχολείο µπορεί να µάθει στους οµόγλωσσους και αλλόγλωσσους µαθητές σε πρώτη φάση να αγαπούν και να χρησιµοποιούν το βιβλίο και σε δεύτερη φάση να κατανοούν το γλωσσικό και πολιτισµικό περιεχόµενό του. Ο φυσικός χώρος του βιβλίου, το σπίτι του, είναι η βιβλιοθήκη, η κιβωτός των γνώσεων, την οποία τα παιδιά ορισµένων κοινωνικών και γλωσσικών οµάδων γνωρίζουν µόνο στο σχολείο λόγω του «διαφορετικού πολιτιστικού - µορφωτικού κεφαλαίου»12, της άνισης «όσµωσης»13 που διαθέτουν από την οικογένεια, την κοινωνική τάξη και τη χώρα προέλευσής τους. Έτσι λοιπόν για πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές (τους αλβανόφωνους: βλ. έρευνα) το σχολείο αποτελεί τη µοναδική ευκαιρία για τη γνωριµία και επαφή µε τη βιβλιοθήκη: εξάλλου «το σχολείο διαθέτει τους ιδεολογικούς και πρακτικούς µηχανισµούς για να το κάνει»14. Το αλλόγλωσσο παιδί - αναγνώστης, κατά το προαναγνωστικό στάδιο της δεύτερης γλώσσας, αποκτά στο χώρο της βιβλιοθήκης τις πρώτες βιβλιακές εµπειρίες, για να µεταβεί σταδιακά στην ταύτιση του βιβλίου µε το περιεχόµενο, στη γένεση της ανάγνωσης, στην πρωτοαναγνωστική φάση και τέλος στη γραφή15. Στην πρότασή µας, σήµερα, ζητούµε από το δάσκαλο και το µαθητή να µεταφερθούν στη σχολική βιβλιοθήκη για να εργαστούν προς την κατεύθυνση της παρατήρησης, της ταξινόµησης, της έρευνας. Μπορούν επίσης να παρέµβουν στη διακόσµηση του χώρου, στη διαµόρφωση του οπτικού και εννοιολογικού περιεχοµένου του16, να προσθέσουν χάρτες, φωτογραφίες, αφίσες από τη χώρα προέλευσης και εγκατάστασης, γιατί η αισθητική του χώρου17 ενέχει ιδεολογικό περιεχόµενο και προβάλλει συµβολισµούς και σηµασίες. Στη συνέχεια, µε την καθοδήγηση του δασκάλου, µπορεί να αξιοποιηθεί το διαπολιτισµικό υλικό της βιβλιοθήκης, από το οποίο αποκλείουµε τα βιβλία για το δάσκαλο και αυτά που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία της γλώσσας, τα υποχρεωτικά δηλαδή σχολικά εγχειρίδια, γιατί δε συνιστούν το διαφορετικό, ελκυστικό υλικό: «µε τα εξωσχολικά βιβλία η σχέση είναι και σύνθετη και εµπαθής. Ξεκινά από την περιέργεια για τις ράχες και τον όγκο και φθάνει να γίνει µανιώδης»18. εν εστιάζουµε λοιπόν εξαρχής στο περιεχόµενο, αλλά στην επαφή µε το βιβλίο «ως αντικείµενο, στην αξιοποίηση των πέντε αισθήσεων για την προσοικείωση: το παιδί το βλέπει, το ακούει, το γεύεται, το οσφραίνεται, το αγγίζει»19 µε στόχο τη βιωµατική προσέγγιση και την αυτενέργεια του µαθητή. Θεωρούµε αναγκαία τη µεταφορά των µαθησιακών δραστηριοτήτων στο χώρο της σχολικής διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης, γιατί οι µαθητές: α) αναπτύσσουν απαραίτητες δεξιότητες για την παρατήρηση, την επιλογή και τη χρήση του έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού, β) εξοικειώνονται µε την ποικιλία των γλωσσών και των κωδίκων που ενέχει κάθε λαός και πολιτισµός, γ) συνδιαλέγονται µε τα οµόγλωσσα και αλλόγλωσσα βιβλία και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό υλικό µέσα σε µικτές γλωσσικές οµάδες, δ) αναπτύσσουν την επικοινωνιακή δεξιότητα παράλληλα µε τη γλωσσική, ε) εθίζονται στη χρήση των λεξικών κάθε είδους, λεξιλογικού, γεωγραφικού, βιογραφικού κ.ά. και προσανατολίζονται στην ιδέα του πολλαπλού εγχειριδίου. Οι δραστηριότητες γνωριµίας20 µε το βιβλίο της κυρίαρχης και της υπαγόµενης γλώσσας στο χώρο της σχολικής, διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης µπορούν να συµβάλλουν ως µέσο διαµεσολάβησης-κοινωνικοποίησης των αλλόγλωσσων µαθητών και µπορούν να διαµορφώσουν ένα νέο παιδαγωγικό περιβάλλον εκτός της σχολικής αίθουσας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε συνάρτηση και αλληλεξάρτηση µε τη µητρική γλώσσα και τον πολιτισµό. Για το λόγο αυτό απαιτείται η λειτουργία και ο εµπλουτισµός της σχολικής διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης µε οµόγλωσσο και αλλόγλωσσο υλικό, µε παραµύθια, λευκώµατα, εφηµερίδες, περιοδικά, χάρτες, τουριστικά έντυπα, µουσική παραδοσιακή και µοντέρνα, ethnic και pop, µεταφρασµένη και αντίστροφη ποίηση στην ελληνική και µητρική γλώσσα των µαθητών, ηλεκτρονικό υλικό, παιδικά περιοδικά µε σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, επιτραπέζια παιχνίδια. Με το υλικό αυτό η σχολική πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη µπορεί να αξιοποιηθεί διαπολιτισµικά (διατηρούµε τη διάκριση των όρων πολυπολιτισµικό - διαπολιτισµικό: η κατάλληλη απάντηση της παιδαγωγικής επιστήµης σε µια

7 πολυεθνική και πολυπολιτισµική κοινωνία είναι η διαπολιτισµική αγωγή), ως µία στρατηγική για την οµαλή βιωµατική λειτουργία (Paulston - Bratt, 1988) για την ανάπτυξη και καλλιέργεια µιας νέας νοοτροπίας. Η πρότασή µας για τον προσδιορισµό της διαπολιτισµικής σχολικής βιβλιοθήκης ως διαβαλκανικής ενέχει το σύγχρονο νεοελληνικό δεδοµένο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, τη µετακίνηση δηλαδή αλλόγλωσων µαθητικών οµάδων από τα Βαλκάνια (βλ. έρευνα). Για το λόγο αυτό ο προβληµατισµός µας επικεντρώνεται στη δηµιουργία µιας διαπολιτισµικής - διαβαλκανικής βιβλιοθήκης στα σχολεία, η οποία θα χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε τη σχολική αίθουσα, ως εναλλακτικό παιδαγωγικό περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται σε µορφές επικοινωνίας και εργασίας, σε ρόλους και πρακτικές που επικεντρώνονται στους µαθητές και στη γνωριµία µε τα βιβλία του κόσµου. Στην ταραχώδη βαλκανική ιστορία, η εθνογλωσσική και θρησκευτική ποικιλότητα προσφέρει πλούσιο υλικό στο µελετητή και δάσκαλο της ελληνικής γλώσσας, αλλά και στους µαθητές εντός και εκτός των γεωγραφικών ελληνικών ορίων (βλ. διδασκαλία στη Ρωσία). Θεωρούµε ότι η σχολική βιβλιοθήκη µπορεί να διαχειριστεί τη γλωσσική διαφορετικότητα ή τη γλωσσική οµοιογένεια εκ των έσω, πέρα από την εθνική γλωσσική πολιτική, ως ένας άµεσος, αυθεντικός χώρος προς παρατήρηση και έρευνα των γλωσσών και αλφαβήτων [Τσιτσελίκης, (επιµ.) 1999] του κόσµου. Στόχος µας ως δάσκαλοι της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού είναι η διατήρηση της τοπικής κουλτούρας των µαθητών, χωρίς αυτή να πολεµά την επίσηµη, κρατική της κυρίαρχης γλωσσικής οµάδας: θεωρούµε ότι µε το σχεδιασµό, τη λειτουργία και την αξιοποίηση µιας σχολικής διαπολιτισµικής, διαβαλκανικής βιβλιοθήκης οι γλώσσες µπορούν να αξιοποιηθούν ως αντικείµενο γνωστικό και ως µέσο διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της αγωγής για την ειρήνη (Reardon, 1994). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Σουλιώτης, Μ. (1995), Αλφαβητάριο για την ποίηση, Θεσσαλο-νίκη, Γ. εδούσης, σ Φραγκουδάκη, A. (1996), Γλώσσα και ιδεολογία, Αθήνα, Οδυσ-σέας, σ Φραγκουδάκη, A., ό.π., σ. 116 κ.ε. 4. Κυρίδης, Α. (1996), Εκπαιδευτική ανισότητα, Θεσσαλονίκη - Αθήνα, Κυριακίδης, σ Κανακίδου, Ε., Παπαγιάννη, Β. (1997), ιαπολιτισµική αγωγή, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, σσ Κανακίδου, Ε., Παπαγιάννη, Β., ό.π., σ Σ αυτό το σηµείο οφείλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους συνάδελφους που πήραν µέρος στην έρευνα, για την πρόθυµη ανταπόκρισή τους. 8. Όπως ακριβώς ορίζεται στο Ν. 1566/85, άρθρο 43, παρ Αίτηµα που διατυπώνεται επίσης από το. Τσαούση, «η καρδιά του σχολείου, η καρδιά του πανεπιστηµίου είναι η βιβλιοθήκη», Τσαούσης,. (1998), «Η πρόκληση της κοινωνίας της γνώσης στην εκπαίδευση», στο: Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, σσ Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καµία αλλαγή της νοµοθεσίας, όσον αφορά στη σχολική βιβλιοθήκη στα διαπολιτισµικά σχολεία. 11. Παραπέµπουµε στην εγκύκλιο: ΥΠΕΠΘ-Γ1/1221/ «Αν οι δάσκαλοι έχουν στη διάθεσή τους µια πλούσια σχολική βιβλιοθήκη µπορούν πιο αποτελεσµατικά να διαµορφώσουν ελεύθερους, υπεύθυνους και δηµοκρατικούς πολίτες. { } µε ανεπτυγµένο το συναίσθηµα της φιλίας µε όλους τους λαούς της γης». 12. Κυρίδης, Α., ό.π., σ Bourdieu, P. (1974), Capital culturel et stratιgies de reconversion, Paris: Credoc-Iredu, σ ρόσος, Β., Κυρίδης, Α., Σουλιώτης, Μ. (επιµ.) (2001), ραστηριότητες γνωριµίας µε το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη, Αθήνα, αρδανός, σ Σουλιώτης, Μ., ό.π., σ Γερµανός,. (1999), «Χώρος και πολιτισµική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο», στο: Εµείς και οι Άλλοι, Αθήνα, αρδανός, σ Σακελλαρίου, Ε. (1998), «Ευρωπαϊκές εµπειρίες», στο: Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, σσ Σουλιώτης, Μ., ό.π., σ Σουλιώτης, Μ., ό.π., σ ρόσος, Β., Κυρίδης, Α., Σουλιώτης, Μ., ό.π., σσ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ BOURDIEU, P. (1974), Capital culturel et stratιgies de reconversion, Paris: Credoc-Iredu.

8 ΓΕΡΜΑΝΟΣ,. (1999), «Χώρος και πολιτισµική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο», στο: Εµείς και οι Άλλοι, Αθήνα, αρδανός. ΡΟΣΟΣ, Β., ΚΥΡΙ ΗΣ, Α., ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Μ. (επιµ.) (2001), ραστηριότητες γνωριµίας µε το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη, Αθήνα, αρδανός. ΚΑΝΑΚΙ ΟΥ, Ε., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Β. (1997), ιαπολιτισµική αγωγή, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα. ΚΥΡΙ ΗΣ, Α. (1996), Εκπαιδευτική ανισότητα, Θεσσαλονίκη - Αθήνα, Κυριακίδης. PAULSTON, Br. (1988), International handbook of bilingual education, N.Y. Connecticut: Greenwood Press. REARDON, B., NORDLAND, E. (1994), Learning peace, New York Press. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Ε. (1998), «Ευρωπαϊκές εµπειρίες», στο: Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Μ. (1995), Αλφαβητάριο για την ποίηση, Θεσσαλονίκη, Γ. εδούσης. ΤΣΑΟΥΣΗΣ,. (1998), «Η πρόκληση της κοινωνίας της γνώσης στην εκπαίδευση», στο: Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, K. (επιµ.) (1999), Γλώσσες, αλφάβητα και εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, Αθήνα, Κριτική. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΚΗ, A. (1996), Γλώσσα και ιδεολογία, Αθήνα, Οδυσσέας.

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίες για Προγραμματισμό Εκπαιδευτικού Έργου»

Θέμα: «Οδηγίες για Προγραμματισμό Εκπαιδευτικού Έργου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών «Όσα συμβαίνουν εκτός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Κοινό Υπόµνηµα ΠΕΚΑΠ, +++? σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ Σε συνέχεια των εγγράφων που σας έχουµε αποστείλει σε σχέση µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγήτρια: Ανδριανή Ζαγκούτα Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που ακρογωνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2.

Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2. Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου 3os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014 ι λ α ν α γ ν ω σ Φ ί α «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα