Σχολική βιβλιοθήκη και διαπολιτισµική εκπαίδευση: πρόταση για µια διαπολιτισµική - διαβαλκανική βιβλιοθήκη;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολική βιβλιοθήκη και διαπολιτισµική εκπαίδευση: πρόταση για µια διαπολιτισµική - διαβαλκανική βιβλιοθήκη;"

Transcript

1 Σχολική βιβλιοθήκη και διαπολιτισµική εκπαίδευση: πρόταση για µια διαπολιτισµική - διαβαλκανική βιβλιοθήκη; Αρβανίτη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ..Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. Βαµβακίδου Ιφιγένεια, Ειδική Επιστήµονας, Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Α.Π.Θ. Ελευθερίου Πιπίνη, Εκπαιδευτικός, Φοιτήτρια του ιδασκαλείου «ηµήτρης Γληνός», Π.Τ..Ε., Α.Π.Θ. Ματβέγιεβα Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ..Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. Αντί προλόγου [τα βιβλία]: - προκαλούν δέος όρθια ή ξαπλωτά στα ράφια σαν τούβλα ή ογκόλιθοι, τρίζουν σαν καινούργια παπούτσια, - ορισµένα είναι τόσο κοµψά, που θυµίζουν γλυκίσµατα της Πρωτοχρονιάς, - τα αγγίζεις κρυφά για να τιµήσεις τη σκόνη τους, - η βιβλιοθήκη φαίνεται σαν εκκλησία στον µικρό εγγονό, - τα «γυναικεία» βιβλία της γιαγιάς έχουν λεπτά και γυαλιστερά φύλλα σαν από χαρτί γκλασέ, - οι σελίδες είναι σαν παράθυρα : από την πρώτη επαφή του Σαρτρ µε το βιβλίο ως αντικείµενο1. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα διαπολιτισµικά σχολεία της χώρας µας, αλλά και στο εξωτερικό υπάγεται στην ευρύτερη γλωσσική εκπαίδευση, η οποία θεωρείται σηµαντικός στόχος του σχολείου. Ωστόσο, στο σχολικό θεσµό «παραβλέπεται ο τεράστιος πλούτος και η περιπλοκή του γλωσσικού φαινοµένου, αποσιωπάται η εναλλαγή των γλωσσικών κωδίκων, αγνοείται η µητρική γλώσσα»2 µε αποτέλεσµα τη «γλωσσική λογοκρισία του σχολείου» και τη σχολική αποτυχία για µαθητές µε διαφορετική µητρική γλώσσα ή «κακή γλωσσική ποιότητα»3 σε σχέση µε την επίσηµη, κυρίαρχη ελληνική γλώσσα που διδάσκεται. Με δεδοµένη λοιπόν τη γλωσσική ασυνέχεια που παρατη-ρείται στα κοινά, δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, λόγω της κοινωνικής διάκρισης και προκατάληψης απέναντι στους µαθητές, θεωρούµε ως επικίνδυνο δεδοµένο το κοινωνικό στίγµα της κατωτερότητας που αποδίδεται στους αλλόγλωσσους µαθητές των διαπολιτισµικών σχολείων. Η προέλευση των αλλόγλωσσων µαθητών καθορίζει τη γλωσσική εξέλιξη και καταδικάζει τους µαθητές, που µετακινούνται από µη αναπτυγµένες χώρες, σε κοινωνική στασιµότητα4. Για την οµαλή γλωσσική εξέλιξη και κοινωνικοποίηση των αλλόγλωσσων µαθητών κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα διαπολιτισµικά σχολεία της χώρας µας, κρίνεται αναγκαίο να αποφευχθεί η καταδίκη της µητρικής τους γλώσσας και να παρουσιαστεί στους µαθητές η γλωσσική πραγµατικότητα των λαών και των πολιτισµών ως µία συνύπαρξη διαλέκτων, ιδιωµάτων και άλλων γλωσσών. Υιοθετώντας τις αρχές της διαπολιτισµικής διδασκαλίας στο µάθηµα της γλώσσας5 δίνουµε έµφαση στη σηµασία της µητρικής γλώσσας, στον κοινωνικό ρόλο της κυρίαρχης γλώσσας και στη σχέση τους. Η απόφαση της Unesco το 1953, άρθρο 2, προβάλλει το αίτηµα για τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, γιατί «.η µητρική γλώσσα είναι το πιο σηµαντικό σύστηµα σηµάτων που εξασφαλίζει αυτόµατα την ικανότητα έκφρασης και κατανόησης κοινωνικά είναι το µέσο ταύτισης του παιδιού µε τα µέλη της κοινότητας από την οποία κατάγεται»6 και η πρότασή µας για την ύπαρξη, λειτουργία και αξιοποίηση της σχολικής διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης κατά τη διδακτική πράξη µπορεί να συµβάλει στην προώθηση της απόφασης αυτής. Προσεγγίζουµε λοιπόν τη σχολική βιβλιοθήκη ως έναν εναλλακτικό σχολικό χώρο, όπου οι µαθητές σε µικτές γλωσσικές οµάδες δηµιουργούν «τόπους» για τον εαυτό τους και διαµορφώνουν τη δηµόσια ταυτότητά τους (Γερµανός, 1999). Σ αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο εντάσσεται ο προβληµατισµός µας και αναλάβαµε τη διενέργεια έρευνας στα διαπολιτισµικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Θεσσαλονίκης, για να καταγράψουµε τη χρήση και αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια αναζητήσαµε ένα παράδειγµα χρήσης και αξιοποίησης της βιβλιοθήκης σε µια σχολική οµάδα εκτός Ελλάδας, όπου διδάχθηκε η ελληνική γλώσσα ως ξένη από εκπαιδευτικό, η οποία επιµορφώθηκε στην Ελλάδα, ώστε να ανακαλύψουµε την όµοια ή διαφορετική αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης σε πολυπολιτισµικές µαθητικές οµάδες. 2. Ερευνητική µεθοδολογία - δείγµα

2 2.1. Σκοπός Σκοπός της έρευνάς µας είναι η διερεύνηση των λειτουργικών προβληµάτων και των χρηστικών δυνατοτήτων των σχολικών βιβλιοθηκών στα διαπολιτισµικά σχολεία του νοµού Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και η αποτελεσµατική χρήση τους στο µάθηµα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Στόχοι της έρευνας 1. Η διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών στα συγκεκριµένα σχολεία. 2. Η καταγραφή του βαθµού ενηµέρωσης των σχολικών βιβλιοθηκών µε βιβλία σχετικά µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. 3. Η συλλογή και παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σχολική βιβλιοθήκη και το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει σ ένα διαπολιτισµικό σχολείο Μεθοδολογία Επιλέξαµε ως κύριο ερευνητικό εργαλείο την ηµιδοµηµένη συνέντευξη και συµπληρωµατικά, στο πλαίσιο της συνέντευξης, την επιτόπια παρατήρηση. Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε την προσπάθειά µας ως έρευνα καταγραφής και διαγνωστική (γιατί στόχος µας ήταν και η περιγραφή της παρούσας κατάστασης και η ανίχνευση στάσεων). Προς αποφυγή ασάφειας στη διατύπωση των ερωτήσεων ετοιµάστηκε ένα προσχέδιο συνέντευξης και δοκιµάστηκε σε µικρό δείγµα εκπαιδευτικών, 4 δασκάλους που επιλέχθηκαν τυχαία. Μετά από τα δεδοµένα των δοκιµαστικών συνεντεύξεων έγινε επαναδιατύπωση των ερωτήσεων. Κατόπιν αδείας των προϊσταµένων του Α και Β ΠΥΣΠΕ του νοµού Θεσσαλονίκης, ενηµερώσαµε τους διευθυντές των σχολείων και ορίσαµε την ηµέρα και την ώρα της επίσκεψής µας. Οι συνεντεύξεις δόθηκαν στο γραφείο του διευθυντή και στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπου αυτή υπήρχε. Οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και ακολούθησε αποµαγνητοφώνηση Το δείγµα της έρευνας Ως πεδίο έρευνας αποφασίστηκε να είναι τα τέσσερα διαπολιτισµικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Θεσσαλονίκης. Τα σχολεία µε το σύνολο των µαθητών και την ποσοστιαία αναλογία των αλλόγλωσσων µαθητών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1). Πίνακας 1: Τα σχολεία µε το σύνολο των µαθητών και την ποσοστιαία αναλογία των αλλόγλωσσων µαθητών το 2000 Σχεδόν στο σύνολό τους, τα αλλόγλωσσα παιδιά και των τεσσάρων σχολείων προέρχονται από την Αλβανία και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µε εξαίρεση το 6ο Σχολείο Κορδελιού, στο οποίο φοιτούν και αρκετά τσιγγανόπουλα. Εκτός από το διαπολιτισµικό σχολείο Θεσ/νίκης, τα υπόλοιπα σχολεία είναι ενταγµένα στο πρόγραµµα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο οποίο διευθυντής είναι ο κ. Μάρκου. Τις συνεντεύξεις έδωσαν δώδεκα εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στα παραπάνω σχολεία (τέσσερις διευθυντές των σχολείων, τρεις υπεύθυνες δασκάλες των βιβλιοθηκών και πέντε εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν τυχαία από τα τέσσερα σχολεία). Η ποσοστιαία κατανοµή ανάλογα µε τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2).

3 Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανοµή των χρόνων συνολικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος Τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος στη διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι από ένα έως τρία Αποτελέσµατα έρευνας Τα δεδοµένα της έρευνας που συγκεντρώθηκαν από την επιτόπια παρατήρηση και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών οµαδοποιή-θηκαν ως εξής: Η υλικοτεχνική υποδοµή Στα τρία από τα σχολεία λειτουργεί σχολική βιβλιοθήκη. Στα δύο από αυτά η σχολική βιβλιοθήκη στεγάζεται σε χωριστή αίθουσα και διαθέτει ράφια και έπιπλα για τους επισκέπτες. Στο τρίτο σχολείο η βιβλιοθήκη αποτελείται από µία µεταλλική προθήκη στο διάδροµο του σχολείου, ελλείψει χώρου και στο τέταρτο, αντί οργανωµένης βιβλιοθήκης, υπάρχουν µερικά βιβλία σε µεταλλική προθήκη µέσα σε µια αίθουσα «πολλαπλών χρήσεων»: πρόκειται για γραφείο εκπαιδευτικού προσωπικού, αίθουσα φυσικής και χηµείας, αίθουσα προβολών, αποθήκη κ.λπ., όπως είπε ειρωνικά ο διευθυντής του σχολείου. Ο αριθµός των βιβλίων κατά σχολείο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 3). Πίνακας 3: Ο αριθµός των βιβλίων κατά σχολείο το 2000 Περιγραφή των βιβλιοθηκών: στις δύο από τις τρεις βιβλιοθήκες έχει γίνει καταλογογράφηση και ταξινόµηση των βιβλίων και έχουν συµπληρωθεί αντίστοιχες καρτέλες. Στην τρίτη βιβλιοθήκη υπάρχει µόνο κατάλογος των βιβλίων κατά θέµατα. Βιβλία και άλλο παιδαγωγικό υλικό, σχετικό µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση που υπάρχει στα σχολεία στα οποία λειτουργεί βιβλιοθήκη, είναι αυτό που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο και από το πρόγραµµα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο οποίο είναι διευθυντής ο κ. Μάρκου.

4 Στο ένα από τα τέσσερα σχολεία η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης (αυτής που αριθµεί 797 βιβλία) έχει ξεχωρίσει 21 λογοτεχνικά βιβλία, που σχετίζονται µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση λόγω του περιεχοµένου τους. Η ίδια µας είπε: δική µου παράλειψη που δεν υπάρχουν περισσότερα, έπρεπε να το σκεφθώ και ν αγοράσω και τέτοια βιβλία, είναι λίγα αυτά που έχουµε. Η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να ενηµερώνει τα σχολεία για το υλικό που υπάρχει ή εκδίδεται για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Η µόνη εξαίρεση είναι οι εκδόσεις των σχολικών εγχειριδίων της γλώσσας. Η προέλευση των βιβλίων: στα τρία σχολεία τα βιβλία αποκτήθηκαν από δωρεές, εισφορές των συλλόγων γονέων και από χρήµατα που συγκεντρώνονται µέσω σχολικών εκδηλώσεων, ενώ στο τέταρτο αποκτήθηκαν από την ένταξη του σχολείου στο πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ., υπό την εποπτεία της κ. Σκούρα - Βαρνάβα Ο τρόπος λειτουργίας Οι δύο από τις τρεις λειτουργούν ως δανειστικές. Η µία µε καρτέλες για κάθε µαθητή και η άλλη µε τετράδιο δανεισµού και επιστροφής. Η τρίτη βιβλιοθήκη, η οποία δηµιουργήθηκε από την ένταξη του σχολείου στο πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ. υπό την εποπτεία της κ. Σκούρα - Βαρνάβα, εξυπηρετεί τις ανάγκες του προγράµµατος. Ως αναγνωστήριο λειτουργεί µόνο η µία από τις δύο που στεγάζονται σε χωριστή αίθουσα, κάθε µέρα κατά την ώρα του µεγάλου διαλείµµατος. Θα ήταν καλό να µπορούν οι µαθητές να έρχονται και άλλες ώρες, αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να µπορεί ν ασχοληθεί µε τη βιβλιοθήκη, µας είπε η υπεύθυνη δασκάλα για τη βιβλιοθήκη. Τη δεύτερη την επισκέπτονται οι µαθητές µε το δάσκαλό τους, κυρίως για την υλοποίηση του προγράµµατος ενισχυτικής διδασκαλίας. Καµία δε λειτουργεί εκτός ωραρίου, λόγω έλλειψης υπευθύνου. Σε κανένα σχολείο δε γίνονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ιδιαίτερες δραστηριότητες γνωριµίας των παιδιών µε το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη. Στο ένα από τα τέσσερα σχολεία γίνονται κάποιες εκδηλώσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπως γνωριµία µε συγγραφείς, διαγωνισµός εικονογράφησης από τους µαθητές, παρουσίαση βιβλίων από τους µαθητές. Σε τρία σχολεία γίνονται αποσπασµατικές δραστηριότητες, σε λίγες τάξεις µε πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού της τάξης. Μεταξύ των σχολείων δεν υπάρχει συνεργασία όσον αφορά στα θέµατα βιβλιοθήκης. Από µία πρώτη καταγραφή φαίνεται ότι το ενδιαφέρον για τη σχολική βιβλιοθήκη και το δανεισµό βιβλίων είναι παρόµοιο από αλλόγλωσσους και µη µαθητές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήµανση µιας υπευθύνου: παιδιά από την Αλβανία µε χαµηλό βιοτικό επίπεδο φαίνεται να στρέφουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά σχεδόν σε βιβλία πολυτελών εκδόσεων Το προσωπικό της βιβλιοθήκης Και στα τρία σχολεία την ευθύνη της λειτουργίας της βιβλιοθήκης έχει αναλάβει µία δασκάλα από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, η οποία ορίστηκε στην αρχή του σχολικού έτους, κατά τη διαδικασία κατανοµής αρµοδιοτήτων. Και οι τρεις εκπαιδευτικοί δεν έχουν καµία απαλλαγή από άλλα καθήκοντα στο σχολείο και δε διαθέτουν ειδικές γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας µιας σχολικής βιβλιοθήκης Απόψεις των εκπαιδευτικών Η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι η καρδιά του σχολείου, από άποψη θέσης αλλά και λειτουργίας9, µας είπε κάποιος εκπαιδευτικός. Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σχολείο και οι µισοί απ αυτούς πιστεύουν πως πρέπει παράλληλα να λειτουργούν και βιβλιοθήκες κατά τάξεις. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ιδανική βιβλιοθήκη και τη βιβλιοθήκη ενός διαπολιτισµικού σχολείου οµαδοποιούνται ως εξής: Για την υλικοτεχνική υποδοµή στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι: µια σωστή βιβλιοθήκη πρέπει να στεγάζεται σε ξεχωριστή αίθουσα, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό (πολλά ράφια γεµάτα βιβλία, τραπέζια µε καρέκλες κ.λπ.), να είναι εφοδιασµένη µε υπολογιστές, τηλεόραση, ραδιοκασετόφωνο, οπτικοακουστικό rom κ.λπ., ότι το υπάρχον υλικό δεν καλύπτει τις ανάγκες ενός διαπολιτισµικού σχολείου, γιατί η «διαπολιτισµική» βιβλιοθήκη πρέπει να είναι εµπλουτισµένη µε υλικό κατάλληλο για αλλόγλωσσα παιδιά: όταν χρειάστηκα πληροφορίες για τους χορούς της Αλβανίας για µια εκδήλωση που κάναµε στο σχολείο, έπρεπε να ψάξω τη δική µου βιβλιοθήκη ή να παραγγείλω από την Αλβανία, δυσκολεύτηκα

5 πολύ που δεν είχε τέτοια βιβλία η βιβλιοθήκη, µας είπε ένας δίγλωσσος εκπαιδευτικός που εργάζεται σε ένα από τα διαπολιτισµικά σχολεία. Μόνον ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι η βιβλιοθήκη ενός διαπολιτισµικού σχολείου δεν πρέπει να διαφέρει από τις βιβλιοθήκες των άλλων σχολείων και να διαθέτει συγκεκριµένα βιβλία στη γλώσσα των αλλόγλωσσων µαθητών10. Αναλυτικότερα σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών πρέπει να υπάρχουν παραµύθια από τις χώρες προέλευσης των αλλόγλωσσων µαθητών, βιβλία µε θέµατα τη φιλία και τη συναδέλφωση των λαών, µε πολιτισµικά στοιχεία από τις χώρες προέλευσης και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, πολλά CD rom ειδικά κατασκευασµένα για διαπολιτισµικά σχολεία, ελληνικά βιβλία µεταφρασµένα στη γλώσσα των παιδιών και το αντίστροφο. Αυτές τις απαντήσεις τεκµηρίωσαν υποστηρίζοντας ότι τα βιβλία αυτά προσφέρουν συναισθηµατική ασφάλεια στους µαθητές, συµβάλλουν στην οµαλή κοινωνικοποίησή τους και στην αποδοχή από την οµάδα της κυρίαρχης ελληνικής γλώσσας11. Για τον τρόπο λειτουργίας, οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να λειτουργεί και ως δανειστική και ως αναγνωστήριο. Οχτώ απ αυτούς προτείνουν τη χρήση της βιβλιοθήκης εκτός σχολικού ωραρίου, καθώς επίσης και την αξιοποίησή της ως χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για το προσωπικό της βιβλιοθήκης, υποστηρίζουν ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις για τη λειτουργία και οργάνωση µιας σχολικής βιβλιοθήκης. Με τη διαφορά ότι οι εννέα απ αυτούς πιστεύουν ότι τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης πρέπει να την αναλάβει διορισµένος βιβλιοθηκάριος και οι υπόλοιποι κάποιος εκπαιδευτικός από το προσωπικό του σχολείου µε επιµόρφωση σε θέµατα βιβλιοθήκης, µε µειωµένο όµως ωράριο. Σύµφωνα µε την άποψη όλων των εκπαιδευτικών, οι κυριότεροι λόγοι µη λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης εντοπίζονται στην έλλειψη χώρου και χρηµάτων για την αγορά βιβλίων, στην απουσία ειδικών σε θέµατα βιβλιοθήκης και γενικότερα στην έλλειψη συστηµατικών ενεργειών από την πλευρά της πολιτείας. 3. Η χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην ελληνική κοινότητα του Πιατιγκόρσκ της Ρωσίας Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Ρωσία έχει µακρόχρονη ιστορία. Από το 19ο αιώνα συναντούµε ελληνικούς πληθυσµούς εγκατεστηµένους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας και περισσότερο στο βόρειο Καύκασο. Συγκεκριµένα ανοίγουν ελληνικά σχολεία και εκδίδονται ελληνικές εφηµερίδες και βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο στο διάστηµα των δεκαετιών µέχρι τη δεκαετία του 80 η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας διακόπτεται ξανά, για να επανέλθει µετά το Η συµµετοχή µου στο παρόν συνέδριο οφείλεται στη διδακτική εµπειρία που είχα το στην ελληνική κοινότητα του Πιατιγκόρσκ, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του β. Καυκάσου. Οι µαθητές της σχολικής οµάδας ήταν από 10 έως 16 χρονών και στην πλειοψηφία τους ελληνικής καταγωγής. Τα µαθήµατα που διδάχθηκαν αφορούσαν στην εκµάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης το µάθηµα διευρυνόταν σε θεµατικές πολιτισµού, λαογραφίας, ιστορίας, µουσικής και τουριστικών - ταξιδιωτικών εντυπώσεων. Για το λόγο αυτό υπήρχε πολλαπλό υλικό, όπως γλωσσικά εγχειρίδια, λεξικά, περιοδικά (υλικό που παραλάβαµε από τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και κατά τη διάρκεια της συµµετοχής µας σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα στην Ελλάδα: στο πρόγραµµα «Παιδεία Οµογενών», Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ρεθύµνου και στο πρόγραµµα του Κέντρου ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο Πατρών), χάρτες, ανθολόγια, παραµύθια, οπτικοακουστικό υλικό, χωρίς όµως να αξιοποιείται σωστά. Για παράδειγµα αναφέρω την ποικιλία µουσικής και εικόνας σε µορφή video που υπάρχει στο γραφείο του προέδρου της κοινότητας, στο οποίο ωστόσο η πρόσβαση και αξιοποίηση του υλικού γίνεται µόνο µέσω του δασκάλου. Στο χώρο της κοινότητας δεν υπάρχει οργανωµένη βιβλιοθήκη αφενός ελλείψει κατάλληλων βιβλίων για το γλωσσικό επίπεδο των µαθητών και αφετέρου ελλείψει οικονοµικών πόρων. εν υπάρχει ταξινόµηση και καταλογογράφηση των βιβλίων, γιατί δε λειτουργεί ουσιαστικά ως δανειστική βιβλιοθήκη ή ως αναγνωστήριο. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης η χρήση του συνολικού υλικού της βιβλιοθήκης και η αξιοποίησή του από τους µαθητές κρίθηκε απαραίτητη. Επισηµαίνουµε λοιπόν την απουσία οργανωµένης διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, αλλά καταγράφουµε την ύπαρξη βιβλίων στη µητρική γλώσσα των µαθητών, όπως παραµύθια, λεξικά και εφηµερίδες. Με αφορµή την πρόσκλησή µας στο παρόν συνέδριο και στο όνοµα της εορτής του έτους των Γλωσσών (2001) προτείνουµε την υπεύθυνη οργάνωση, ταξινόµηση και αποστολή ελληνικών βιβλίων, τα οποία όµως χρειάζεται να αντιστοιχούν στο γλωσσικό επίπεδο των µαθητών. Ζητούµε δηλαδή την οργάνωση µιας διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης για µαθητές που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και ζουν σε αλλόγλωσσο περιβάλλον. Θεωρούµε την ύπαρξη σχολικής βιβλιοθήκης ως στέγης βιβλίων και γνώσης απαραίτητη για την επαφή των παιδιών µε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό, καθώς επίσης και µε τις άλλες πολιτισµικές και γλωσσικές οµάδες της περιοχής. Η

6 βιβλιοθήκη σε µια πολυπολιτισµική περιοχή, όπως αυτή του Πιατιγκόρσκ (περιλαµβάνει ρωσική, αρµενική, ελληνική, εβραϊκή οµάδα κ.ά.) λειτουργεί ως «καταφύγιο» για τη γνώση και τον πολιτισµό όλου του κόσµου και για το λόγο αυτό την προσδιορίζουµε, όπως και στην Ελλάδα, ως διαπολιτισµική βιβλιοθήκη, τονίζοντας τη σηµασία της στη διδασκαλία. Οι αλλόγλωσσοι µαθητές δείχνουν ενδιαφέρον για γνωριµία, αλληλογραφία και επαφή µε τις άλλες γλωσσικές οµάδες, γιατί το σύγχρονο άνοιγµα της Ρωσίας προς τη ύση διαµορφώνει µια νέα νοοτροπία συναδέλφωσης και γνωριµίας των λαών. Οι Ρώσοι και οι Έλληνες στο Πιατιγκόρσκ καταλάβαµε ότι µε την οµαλή συµβίωση και αλληλοϋποστήριξη των γλωσσών µας οδηγούµαστε στο διάλογο και το συγχρωτισµό των πολιτισµών στα Βαλκάνια. 4. Συζήτηση - προτάσεις για µια «διαπολιτισµική - διαβαλκανική» σχολική βιβλιοθήκη Από τα αποτελέσµατα της έρευνας που καταγράψαµε και σε συνάρτηση µε το παράδειγµα διδασκαλίας στη Ρωσία προκύπτει ότι η λειτουργία και η αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης στη διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι αναγκαία, γιατί το σχολείο µπορεί να µάθει στους οµόγλωσσους και αλλόγλωσσους µαθητές σε πρώτη φάση να αγαπούν και να χρησιµοποιούν το βιβλίο και σε δεύτερη φάση να κατανοούν το γλωσσικό και πολιτισµικό περιεχόµενό του. Ο φυσικός χώρος του βιβλίου, το σπίτι του, είναι η βιβλιοθήκη, η κιβωτός των γνώσεων, την οποία τα παιδιά ορισµένων κοινωνικών και γλωσσικών οµάδων γνωρίζουν µόνο στο σχολείο λόγω του «διαφορετικού πολιτιστικού - µορφωτικού κεφαλαίου»12, της άνισης «όσµωσης»13 που διαθέτουν από την οικογένεια, την κοινωνική τάξη και τη χώρα προέλευσής τους. Έτσι λοιπόν για πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές (τους αλβανόφωνους: βλ. έρευνα) το σχολείο αποτελεί τη µοναδική ευκαιρία για τη γνωριµία και επαφή µε τη βιβλιοθήκη: εξάλλου «το σχολείο διαθέτει τους ιδεολογικούς και πρακτικούς µηχανισµούς για να το κάνει»14. Το αλλόγλωσσο παιδί - αναγνώστης, κατά το προαναγνωστικό στάδιο της δεύτερης γλώσσας, αποκτά στο χώρο της βιβλιοθήκης τις πρώτες βιβλιακές εµπειρίες, για να µεταβεί σταδιακά στην ταύτιση του βιβλίου µε το περιεχόµενο, στη γένεση της ανάγνωσης, στην πρωτοαναγνωστική φάση και τέλος στη γραφή15. Στην πρότασή µας, σήµερα, ζητούµε από το δάσκαλο και το µαθητή να µεταφερθούν στη σχολική βιβλιοθήκη για να εργαστούν προς την κατεύθυνση της παρατήρησης, της ταξινόµησης, της έρευνας. Μπορούν επίσης να παρέµβουν στη διακόσµηση του χώρου, στη διαµόρφωση του οπτικού και εννοιολογικού περιεχοµένου του16, να προσθέσουν χάρτες, φωτογραφίες, αφίσες από τη χώρα προέλευσης και εγκατάστασης, γιατί η αισθητική του χώρου17 ενέχει ιδεολογικό περιεχόµενο και προβάλλει συµβολισµούς και σηµασίες. Στη συνέχεια, µε την καθοδήγηση του δασκάλου, µπορεί να αξιοποιηθεί το διαπολιτισµικό υλικό της βιβλιοθήκης, από το οποίο αποκλείουµε τα βιβλία για το δάσκαλο και αυτά που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία της γλώσσας, τα υποχρεωτικά δηλαδή σχολικά εγχειρίδια, γιατί δε συνιστούν το διαφορετικό, ελκυστικό υλικό: «µε τα εξωσχολικά βιβλία η σχέση είναι και σύνθετη και εµπαθής. Ξεκινά από την περιέργεια για τις ράχες και τον όγκο και φθάνει να γίνει µανιώδης»18. εν εστιάζουµε λοιπόν εξαρχής στο περιεχόµενο, αλλά στην επαφή µε το βιβλίο «ως αντικείµενο, στην αξιοποίηση των πέντε αισθήσεων για την προσοικείωση: το παιδί το βλέπει, το ακούει, το γεύεται, το οσφραίνεται, το αγγίζει»19 µε στόχο τη βιωµατική προσέγγιση και την αυτενέργεια του µαθητή. Θεωρούµε αναγκαία τη µεταφορά των µαθησιακών δραστηριοτήτων στο χώρο της σχολικής διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης, γιατί οι µαθητές: α) αναπτύσσουν απαραίτητες δεξιότητες για την παρατήρηση, την επιλογή και τη χρήση του έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού, β) εξοικειώνονται µε την ποικιλία των γλωσσών και των κωδίκων που ενέχει κάθε λαός και πολιτισµός, γ) συνδιαλέγονται µε τα οµόγλωσσα και αλλόγλωσσα βιβλία και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό υλικό µέσα σε µικτές γλωσσικές οµάδες, δ) αναπτύσσουν την επικοινωνιακή δεξιότητα παράλληλα µε τη γλωσσική, ε) εθίζονται στη χρήση των λεξικών κάθε είδους, λεξιλογικού, γεωγραφικού, βιογραφικού κ.ά. και προσανατολίζονται στην ιδέα του πολλαπλού εγχειριδίου. Οι δραστηριότητες γνωριµίας20 µε το βιβλίο της κυρίαρχης και της υπαγόµενης γλώσσας στο χώρο της σχολικής, διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης µπορούν να συµβάλλουν ως µέσο διαµεσολάβησης-κοινωνικοποίησης των αλλόγλωσσων µαθητών και µπορούν να διαµορφώσουν ένα νέο παιδαγωγικό περιβάλλον εκτός της σχολικής αίθουσας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε συνάρτηση και αλληλεξάρτηση µε τη µητρική γλώσσα και τον πολιτισµό. Για το λόγο αυτό απαιτείται η λειτουργία και ο εµπλουτισµός της σχολικής διαπολιτισµικής βιβλιοθήκης µε οµόγλωσσο και αλλόγλωσσο υλικό, µε παραµύθια, λευκώµατα, εφηµερίδες, περιοδικά, χάρτες, τουριστικά έντυπα, µουσική παραδοσιακή και µοντέρνα, ethnic και pop, µεταφρασµένη και αντίστροφη ποίηση στην ελληνική και µητρική γλώσσα των µαθητών, ηλεκτρονικό υλικό, παιδικά περιοδικά µε σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, επιτραπέζια παιχνίδια. Με το υλικό αυτό η σχολική πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη µπορεί να αξιοποιηθεί διαπολιτισµικά (διατηρούµε τη διάκριση των όρων πολυπολιτισµικό - διαπολιτισµικό: η κατάλληλη απάντηση της παιδαγωγικής επιστήµης σε µια

7 πολυεθνική και πολυπολιτισµική κοινωνία είναι η διαπολιτισµική αγωγή), ως µία στρατηγική για την οµαλή βιωµατική λειτουργία (Paulston - Bratt, 1988) για την ανάπτυξη και καλλιέργεια µιας νέας νοοτροπίας. Η πρότασή µας για τον προσδιορισµό της διαπολιτισµικής σχολικής βιβλιοθήκης ως διαβαλκανικής ενέχει το σύγχρονο νεοελληνικό δεδοµένο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, τη µετακίνηση δηλαδή αλλόγλωσων µαθητικών οµάδων από τα Βαλκάνια (βλ. έρευνα). Για το λόγο αυτό ο προβληµατισµός µας επικεντρώνεται στη δηµιουργία µιας διαπολιτισµικής - διαβαλκανικής βιβλιοθήκης στα σχολεία, η οποία θα χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε τη σχολική αίθουσα, ως εναλλακτικό παιδαγωγικό περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται σε µορφές επικοινωνίας και εργασίας, σε ρόλους και πρακτικές που επικεντρώνονται στους µαθητές και στη γνωριµία µε τα βιβλία του κόσµου. Στην ταραχώδη βαλκανική ιστορία, η εθνογλωσσική και θρησκευτική ποικιλότητα προσφέρει πλούσιο υλικό στο µελετητή και δάσκαλο της ελληνικής γλώσσας, αλλά και στους µαθητές εντός και εκτός των γεωγραφικών ελληνικών ορίων (βλ. διδασκαλία στη Ρωσία). Θεωρούµε ότι η σχολική βιβλιοθήκη µπορεί να διαχειριστεί τη γλωσσική διαφορετικότητα ή τη γλωσσική οµοιογένεια εκ των έσω, πέρα από την εθνική γλωσσική πολιτική, ως ένας άµεσος, αυθεντικός χώρος προς παρατήρηση και έρευνα των γλωσσών και αλφαβήτων [Τσιτσελίκης, (επιµ.) 1999] του κόσµου. Στόχος µας ως δάσκαλοι της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού είναι η διατήρηση της τοπικής κουλτούρας των µαθητών, χωρίς αυτή να πολεµά την επίσηµη, κρατική της κυρίαρχης γλωσσικής οµάδας: θεωρούµε ότι µε το σχεδιασµό, τη λειτουργία και την αξιοποίηση µιας σχολικής διαπολιτισµικής, διαβαλκανικής βιβλιοθήκης οι γλώσσες µπορούν να αξιοποιηθούν ως αντικείµενο γνωστικό και ως µέσο διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της αγωγής για την ειρήνη (Reardon, 1994). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Σουλιώτης, Μ. (1995), Αλφαβητάριο για την ποίηση, Θεσσαλο-νίκη, Γ. εδούσης, σ Φραγκουδάκη, A. (1996), Γλώσσα και ιδεολογία, Αθήνα, Οδυσ-σέας, σ Φραγκουδάκη, A., ό.π., σ. 116 κ.ε. 4. Κυρίδης, Α. (1996), Εκπαιδευτική ανισότητα, Θεσσαλονίκη - Αθήνα, Κυριακίδης, σ Κανακίδου, Ε., Παπαγιάννη, Β. (1997), ιαπολιτισµική αγωγή, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, σσ Κανακίδου, Ε., Παπαγιάννη, Β., ό.π., σ Σ αυτό το σηµείο οφείλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους συνάδελφους που πήραν µέρος στην έρευνα, για την πρόθυµη ανταπόκρισή τους. 8. Όπως ακριβώς ορίζεται στο Ν. 1566/85, άρθρο 43, παρ Αίτηµα που διατυπώνεται επίσης από το. Τσαούση, «η καρδιά του σχολείου, η καρδιά του πανεπιστηµίου είναι η βιβλιοθήκη», Τσαούσης,. (1998), «Η πρόκληση της κοινωνίας της γνώσης στην εκπαίδευση», στο: Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, σσ Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καµία αλλαγή της νοµοθεσίας, όσον αφορά στη σχολική βιβλιοθήκη στα διαπολιτισµικά σχολεία. 11. Παραπέµπουµε στην εγκύκλιο: ΥΠΕΠΘ-Γ1/1221/ «Αν οι δάσκαλοι έχουν στη διάθεσή τους µια πλούσια σχολική βιβλιοθήκη µπορούν πιο αποτελεσµατικά να διαµορφώσουν ελεύθερους, υπεύθυνους και δηµοκρατικούς πολίτες. { } µε ανεπτυγµένο το συναίσθηµα της φιλίας µε όλους τους λαούς της γης». 12. Κυρίδης, Α., ό.π., σ Bourdieu, P. (1974), Capital culturel et stratιgies de reconversion, Paris: Credoc-Iredu, σ ρόσος, Β., Κυρίδης, Α., Σουλιώτης, Μ. (επιµ.) (2001), ραστηριότητες γνωριµίας µε το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη, Αθήνα, αρδανός, σ Σουλιώτης, Μ., ό.π., σ Γερµανός,. (1999), «Χώρος και πολιτισµική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο», στο: Εµείς και οι Άλλοι, Αθήνα, αρδανός, σ Σακελλαρίου, Ε. (1998), «Ευρωπαϊκές εµπειρίες», στο: Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, σσ Σουλιώτης, Μ., ό.π., σ Σουλιώτης, Μ., ό.π., σ ρόσος, Β., Κυρίδης, Α., Σουλιώτης, Μ., ό.π., σσ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ BOURDIEU, P. (1974), Capital culturel et stratιgies de reconversion, Paris: Credoc-Iredu.

8 ΓΕΡΜΑΝΟΣ,. (1999), «Χώρος και πολιτισµική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο», στο: Εµείς και οι Άλλοι, Αθήνα, αρδανός. ΡΟΣΟΣ, Β., ΚΥΡΙ ΗΣ, Α., ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Μ. (επιµ.) (2001), ραστηριότητες γνωριµίας µε το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη, Αθήνα, αρδανός. ΚΑΝΑΚΙ ΟΥ, Ε., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Β. (1997), ιαπολιτισµική αγωγή, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα. ΚΥΡΙ ΗΣ, Α. (1996), Εκπαιδευτική ανισότητα, Θεσσαλονίκη - Αθήνα, Κυριακίδης. PAULSTON, Br. (1988), International handbook of bilingual education, N.Y. Connecticut: Greenwood Press. REARDON, B., NORDLAND, E. (1994), Learning peace, New York Press. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Ε. (1998), «Ευρωπαϊκές εµπειρίες», στο: Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Μ. (1995), Αλφαβητάριο για την ποίηση, Θεσσαλονίκη, Γ. εδούσης. ΤΣΑΟΥΣΗΣ,. (1998), «Η πρόκληση της κοινωνίας της γνώσης στην εκπαίδευση», στο: Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, K. (επιµ.) (1999), Γλώσσες, αλφάβητα και εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, Αθήνα, Κριτική. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΚΗ, A. (1996), Γλώσσα και ιδεολογία, Αθήνα, Οδυσσέας.

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη:

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση : Ανδρέα ----- Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 580

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

2 η τηλεδιάσκεψη (Εικονική Τάξη) Σχέδιο µαθήµατος Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι(ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών Νομισματικό Μουσείο Αθηνών 24o Δημοτικό Αχαρνών Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου 1 Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Συμμετέχοντες Σχολείο: 24o Δημοτικό Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακίδου» 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης Έθιμα γάμου διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα