ΛΕΙΑΝΣΗ (GRINDING) ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΙΑΝΣΗ (GRINDING) ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΛΕΙΑΝΣΗ (GRINDING) ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ H λείανση είναι κατεργασία αποβολής υλικού κυρίως αποπεράτωσης µε κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) τον λειαντικό τροχό (grinding wheel) που περιστρέφεται µε µεγάλη ταχύτητα. Ο λειαντικός τροχός αποτελείται από πολλές κοπτικές ακµές, τους λειαντικούς κόκκους (abrasives, grits), οι οποίοι είναι άµορφοι χωρίς καθορισµένη γεωµετρία. Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας, ενεργούν ταυτόχρονα στην αποβολή υλικού µεγάλος αριθµός λειαντικών κόκκων. Άρα, η λείανση είναι κατεργασία κοπής πολλαπλής σηµειακής επαφής. 2. ΕΙ Η ΛΕΙΑΝΣΗΣ (α) Επίπεδη λείανση (surface grinding): Πρόκειται για λείανση επίπεδων επιφανειών και διακρίνεται σε περιφερική και µετωπική λείανση, ανάλογα µε τη διάταξη του κοπτικού τµήµατος του τροχού ως προς την κατεργαζόµενη επιφάνεια, βλ. Σχ. 1. Σχηµατική παράσταση ιάφορες περιπτώσεις επίπεδης περιφερικής και µετωπικής λείανσης Σχήµα 1: Επίπεδη λείανση (β) Κυλινδρική λείανση (Σχ. 2): Για την κατεργασία κυλινδρικών επιφανειών. ιακρίνεται σε εξωτερική (Σχ. 2(α)) και εσωτερική (Σχ. 2(β)) κυλινδρική λείανση. Άκεντρη λείανση (Σχ. 3): Το ΤΕ λειαίνεται ελεύθερο µεταξύ δύο τροχών. Λείανση µορφής (Σχ. 4): Ο λειαντικός τροχός έχει ειδικά διαµορφωµένο περίγραµµα, το οποίο αποδίδει στο ΤΕ κατά την κατεργασία. 1

2 Αποκοπή υλικού µε λειαντικό δίσκο (Σχ. 5): Ο λειαντικός τροχός έχει πολύ µικρό πάχος (3 mm) και ικανή ελαστικότητα και εκτελεί κατεργασία αποκοπής στο ΤΕ (σωλήνας, άξονας κλπ.). (α) (β) Σχήµα 2: Κυλινδρική λείανση. (α) Εξωτερική, (β) Εσωτερική Σχήµα 3: Άκεντρη λείανση 2

3 Σχήµα 4: Λείανση µορφής Σχήµα 5: Αποκοπή µε λειαντικό τροχό 3. Ο ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ Σχήµα 6: Συστατικά του λειαντικού τροχού Ο λειαντικός τροχός αποτελείται από (Σχ. 6): Τους λειαντικούς κόκκους που είναι από πολύ σκληρό υλικό και παίζουν τον ρόλο µικροσκοπικών ΚΕ. Το δεσµό (bond) που είναι το συνδετικό υλικό που συγκρατεί τους κόκκους µεταξύ τους και αποδίδει γεωµετρική µορφή στον τροχό. 3

4 Το πορώδες (porosity) που είναι το σύνολο των κενών που σχηµατίζονται στο εσωτερικό του τροχού και διευκολύνουν την αποµάκρυνση των αποβλίττων και την πρόσβαση του υγρού κοπής στη θέση κατεργασίας. Η διαδικασία κατασκευής του λειαντικού τροχού και ο µηχανισµός αφαίρεσης υλικού περιγράφονται στα Σχ. 7 και 8, αντίστοιχα. Σχήµα 7: ιαδικασία κατασκευής λειαντικού τροχού Σχήµα 8: Μηχανισµός αποβολής υλικού κατά τη λείανση ΥΛΙΚΑ ΚΟΚΚΟΥ (BRSIE TYPE) Φυσικό ή τεχνητό κορούνδιο (συµβολίζεται µε Α): Πρόκειται για Αl 2 Ο 3. Λαµβάνεται φυσικά από το ορυκτό σµύριδα ή παράγεται τεχνητά σε ηλεκτρική κάµινο από βωξίτη. Ανθρακοπυρίτιο Si (συµβολίζεται µε ). Παράγεται τεχνητά σε ηλεκτρική κάµινο µε πρώτες ύλες χαλαζιακή άµµο και. ιαµάντι (συµβολίζεται µε D) Κυβικός βοριονιτρίτης (BN) (συµβολίζεται µε ΒΝ). Οι τροχοί κορουνδίου κυκλοφορούν στο εµπόριο σε διάφορα χρώµατα, ανάλογα µε τις προσµίξεις που περιέχουν. Τα συνήθη χρώµατα τροχών είναι: µαύρο (Α), καφέ (Β), κόκκινο (Γ) και λευκό ( ). Το κόστος του τροχού αυξάνεται από την κατηγορία Α προς την κατηγορία (είναι πιο καθαρής σύνθεσης). Χρησιµοποιούνται για λείανση σκληρών και συνεκτικών υλικών. Οι κόκκοι ανθρακοπυριτίου έχουν µεγαλύτερη σκληρότητα από τους κόκκους κορουνδίου. Οι τροχοί ανθρακοπυριτίου χρησιµοποιούνται για όλα τα ψαθυρά υλικά µαλακά ή σκληρά καθώς επίσης για τα πολύ µαλακά υλικά. 4

5 Η χρήση τροχών από BN βαίνει συνεχώς αυξανόµενη (πιο αποτελεσµατική λείανση). Μοναδικό τους µειονέκτηµα το υψηλό κόστος. ΚΟΚΚΩΣΗ (GRIN SIZE) Καθορίζει το µέσο µέγεθος των κόκκων του λειαντικού τροχού και εκφράζεται µε το αντίστοιχο µέγεθος κόσκινου από το οποίο περνούν οι κόκκοι. Κόσκινο Νο x σηµαίνει ότι τούτο φέρει x συρµατίδια ανά in. Ανάλογα µε το µέγεθος κόκκων, η κόκκωση των λειαντικών τροχών χαρακτηρίζεται όπως φαίνεται στον Πίν. 1. Πίνακας 1: Κοκκώσεις λειαντικών τροχών Χαρακτηρισµός τροχού Κόκκωση τροχού Πολύ χονδρόκοκκος Χονδρόκοκκος Μέσης κόκκωσης Λεπτόκοκκος Πολύ λεπτόκοκκος Κόκκωση τύπου κόνεως ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπογραµµισµένες κοκκώσεις αναφέρονται σε τροχούς που βρίσκονται ευκολότερα στο εµπόριο. Για εκχόνδριση προτιµούνται τροχοί κόκκωσης 46 ή 60, ενώ για φινίρισµα τροχοί κόκκωσης ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (GRDE) Εκφράζει τη σχετική δύναµη συγκράτησης του κόκκου από το δεσµό και όχι τη σκληρότητα του κόκκου. Κρίσιµο µέγεθος είναι η αναλογία ανάµιξης των υλικών κόκκων και δεσµού και το κενό µεταξύ αυτών. Η σκληρότητα των λειαντικών τροχών χαρακτηρίζεται από την κλίµακα Norton σύµφωνα µε τον Πίν. 2. Πίνακας 2: Σκληρότητες λειαντικών τροχών Χαρακτηρισµός τροχού Σκληρότητα Εξαιρετικά µαλακός Α, Β,, D Πολύ µαλακός E, F, G Μαλακός H, I, J, K Μέσης σκληρότητας L, M, N, O Σκληρός P, Q, R, S Πολύ σκληρός T, U,, W Εξαιρετικά σκληρός X, Y, Z ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µαλακή ή σκληρή συµπεριφορά του λειαντικού τροχού κατά τη λείανση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον χαρακτηρισµό του στον ανωτέρω Πίνακα, αλλά είναι συνάρτηση και των συνθηκών κατεργασίας. Το κρίσιµο µέγεθος για το χαρακτηρισµό της σκληρής ή µαλακής συµπεριφοράς του τροχού είναι η αναπτυσσόµενη δύναµη ανά κόκκο (βλ. Μηχανική της λείανσης). 5

6 ΥΦΗ (STRUTURE) Αναφέρεται στο πορώδες της κατασκευής του λειαντικού τροχού και χαρακτηρίζεται µε βάση την κλίµακα των αριθµών 0-9, σύµφωνα µε τον Πίν. 3. Η υφή του λειαντικού τροχού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να διευκολύνεται η αποµάκρυνση των αποβλίττων. Πίνακας 3: Υφή λειαντικών τροχών Χαρακτηρισµός τροχού Υφή Πολύ πυκνή υφή 0, 1 Πυκνή υφή 2, 3 Μέση υφή 4, 5 Ανοικτή υφή 6, 7 Πολύ ανοικτή υφή 8, 9 ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (BONDING MTERIL) Ανάλογα µε το υλικό του δεσµού, ο λειαντικός τροχός χαρακτηρίζεται ως εξής: : εσµός από κεραµικό υλικό (υαλώδες, ψαθυρό και υψηλής αντοχής). εν επηρεάζεται από το νερό ή το λάδι και αντέχει σε ελαφρά θέρµανση. Είναι κατάλληλος για ξηρή και υγρή λείανση. Αντιπροσωπεύει πάνω από το 75% του συνόλου των χρησιµοποιούµενων λειαντικών τροχών. S: εσµός από υδρύαλο (πυριτικό υλικό). Κατάλληλος για τρόχιση ειδικών εργαλείων, όπου η παραγωγή θερµότητας πρέπει να είναι ελάχιστη και δεν ενδιαφέρει η φθορά του τροχού. B: εσµός από συνθετικές ρητίνες, µε σηµαντική αντοχή σε κρούση. Χρησιµοποιείται σε λείανση µεγάλης ταχύτητας, όπου προέχει ο υψηλός ρυθµός αφαίρεσης υλικού, καθώς επίσης και σε τροχούς κοπής. BF: εσµός από ρητινικό υλικό ενισχυµένο µε ίνες. R: εσµός από ελαστικό, µε πολύ υψηλή αντοχή σε κρούση. Προσφέρεται για µεγάλες ταχύτητες λείανσης. εν ανέχεται υψηλές θερµοκρασίες και χρήση ψυκτικού υγρού. Κατασκευάζεται µε πάχος µέχρι 3 mm και χρησιµοποιείται σε ειδικές και δύσκολες εφαρµογές (κοπή σκληρών υλικών) RF: εσµός από ελαστικό υλικό ενισχυµένο µε ίνες. M: εσµός από µεταλλικό υλικό (l, κράµατα u-ορείχαλκου, µπρούντζος και σπάνια χάλυβας). Χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε αδαµαντοτροχούς λόγω της πολύ υψηλής αντοχής του και στους τροχούς ηλεκτροχηµικής λείανσης λόγω της ηλεκτρικής του αγωγιµότητας. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Οι µεταβολές που επέρχονται στο λειαντικό τροχό λόγω της χρήσης του εκδηλώνονται ως: (i) Μεταβολή των κοπτικών ιδιοτήτων της δρώσας επιφάνειας του τροχού, η οποία µπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους: Βαθµιαία πλήρωση των κενών µε απόβλιττα, µε αποτέλεσµα τη στόµωση του τροχού. Άµβλυνση των κόψεων των κόκκων λόγω φθοράς. Μη ικανοποιητική ανανέωση των κόψεων και µερική θραύση τους. Ανεπαρκής αποµάκρυνση των εντελώς φθαρµένων κόκκων. 6

7 Ανεπιτυχής συνδυασµός συνθηκών λείανσης και τεχνικών χαρακτηριστικών του τροχού αναφορικά µε το κατεργάσιµο τεµάχιο. (ii) Μεταβολή σχήµατος και διαστάσεων του τροχού, λόγω της φυσιολογικής φθοράς κατά τη χρήση του. ιόρθωση των µεταβολών του λειαντικού τροχού µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: (i) Με αναγέννηση της επιφάνειας του λειαντικού τροχού (dressing), κατά την οποία επιτυγχάνεται βελτίωση των κοπτικών ιδιοτήτων του τροχού χωρίς κατ ανάγκη και αποκατάσταση του ακριβούς σχήµατος της δρώσας επιφάνειας και των διαστάσεων του. (ii) Με αποκατάσταση του λειαντικού τροχού (truing), κατά την οποία προσδίδονται στη δρώσα επιφάνεια του τροχού επιθυµητό σχήµα και διαστάσεις. Και οι δύο παραπάνω εργασίες εκτελούνται ενώ ο τροχός έχει προσδεθεί στην άτρακτο της Ε, η δε εργασία αποκατάστασης προηγείται πάντοτε της εργασίας αναγέννησης. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (i) Ράβδοι αναγέννησης από το υλικό του λειαντικού τροχού σε διάφορες διατοµές Πρόκειται για πολύ απλά και εύχρηστα εργαλεία χειρός. Επιβάλλουν ανοµοιόµορφη αναγέννηση της δρώσας επιφάνειας του λειαντικού τροχού, µε αποτέλεσµα την απόδοση κατεργασµένης επιφάνειας µη σταθερής ποιότητας. (ii) Χαλύβδινοι κύλινδροι Φέρουν στην παράπλευρη επιφάνεια οδοντώσεις και αυλακώσεις διαφόρων σχηµάτων και µεγάλης σκληρότητας ή αποτελούνται από δέσµες σκληρών χαλύβδινων δίσκων αστεροειδούς σχήµατος. Χρησιµοποιούνται ως φορητοί (απλές εργασίες) ή προσδένονται στην ΕΜ (ακριβέστερος έλεγχος της κατεργασίας) (Σχ. 9). Η προκύπτουσα επιφάνεια του τροχού είναι πολύ ανώµαλη και αποδίδει πολύ πτωχή ποιότητα επιφάνειας του κατεργαζόµενου τεµαχίου. Σχήµα 9: Εργαλεία αναγέννησης λειαντικών τροχών 7

8 (iii) Αδαµαντοφόρα εργαλεία Εξασφαλίζουν πλήρη έλεγχο της ποιότητας, της ακρίβειας επανάληψης και του κόστους λείανσης. Συναντώνται ως απλά ή πολλαπλά αδαµαντοφόρα εργαλεία (Σχ. 10). Τα απλά εργαλεία βρίσκουν την ευρύτερη εφαρµογή από όλα τα εργαλεία αναγέννησης του λειαντικού τροχού και εξασφαλίζουν πολύ µεγάλη ακρίβεια και ποιότητα αναγέννησης. Χρησιµοποιούνται και για την αποκατάσταση του λειαντικού τροχού. Τα συνιστώµενα µεγέθη απλών αδαµαντοφόρων εργαλείων παρουσιάζονται στον Πίν. 4 για διάφορα είδη και διαστάσεις λειαντικών τροχών. Τα πολλαπλά εργαλεία εφαρµόζονται σε µεγάλους τροχούς επιφανειακής λείανσης, άκεντρης λείανσης και ορισµένων λειάνσεων µορφής (π.χ. λείανση σπειρωµάτων). Συµµετέχουν πολλοί κόκκοι αδάµαντος συγχρόνως κατά την εργασία αναγέννησης. Η κόκκωση των κόκκων αδάµαντος επιλέγεται σύµφωνα µε την κόκκωση του λειαντικού τροχού, όπως φαίνεται στον Πίν. 5. Γενικά, τηρείται η αρχή: «το µέγεθος του κόκκου αδάµαντος λαµβάνεται περίπου διπλάσιο του µεγέθους του κόκκου του λειαντικού τροχού». Με τις οµάδες εργαλείων (i) και (ii) επιτελείται απόσπαση λειαντικών κόκκων από τη δρώσα επιφάνεια, ενώ µε την οµάδα (iii) επιτυγχάνεται συστηµατική απόξεση του δεσµού του τροχού. Σχήµα 10: Αδαµαντοφόρα εργαλεία για την αναγέννηση των λειαντικών τροχών Πίνακας 4: Συνιστώµενα µεγέθη απλών αδαµαντοφόρων εργαλείων για διάφορους τροχούς ιάµετρος λειαντικού Μέγιστο πλάτος λειαντικού τροχού τροχού (mm) (mm) Μέγεθος διαµαντιού για µαλακούς τροχούς µε κόκκωση 180 (cts)* Μέγεθος διαµαντιού για σκληρούς τροχούς µε κόκκωση 150 (cts) * 1 ct = 0.2 g 8

9 Πίνακας 5: Κόκκωση αδάµαντος πολλαπλών εργαλείων Κόκκωση λειαντικού Κόκκωση αδάµαντος τροχού ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η αποκατάσταση του λειαντικού τροχού γίνεται µε τόρνευση (Σχ.11), η οποία επιτελείται αποκλειστικά µε αδαµαντοφόρο εργαλείο (Σχ. 12). Ο τροχός περιστρέφεται µε τις κανονικές στροφές που έχει πάνω στην ΕΜ λείανσης και µε συνεχή παροχή ψυκτικού υγρού για την προστασία του διαµαντιού. Η πρόωση του εργαλείου ως προς τον τροχό είναι της τάξης των mm. Προσοχή πρέπει να δίνεται στη σωστή κλίση του αδαµαντοφόρου εργαλείου σχετικά µε τους άξονες τροχού και εργαλείου, βλ. Σχ. 13. Τόρνευση του λειαντικού τροχού εφαρµόζεται και κάθε φορά που αυτός αποµακρύνεται από τον άξονα του ή µετατοπίζεται πάνω σ αυτόν. Σχήµα 11: Τόρνευση λειαντικού τροχού µε αδαµαντοφόρο εργαλείο 9

10 Σχήµα 12: Αδαµαντοφόρα εργαλεία Σχήµα 13: Σωστή τοποθέτηση αδαµαντοφόρου εργαλείου ΣΗΜΑΝΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΟΧΩΝ Για τον καθορισµό του µεγέθους ενός λειαντικού τροχού απαιτούνται οι εξής χαρακτηριστικές του διαστάσεις: εξωτερική διάµετρος D, διάµετρος κεντρικής οπής d και πλάτος b. Η σήµανση του λειαντικού τροχού κατά ISO παρουσιάζεται στο Σχ. 14. Στο Σχ. 15 δίνονται µερικές τυποποιηµένες µορφές τροχών που χαρακτηρίζονται από ένα Νο, ανάλογα µε τη γεωµετρία και τη χρήση τους, ενώ στο Σχ. 16 παρουσιάζονται ποικιλίες δισκοειδών τροχών (σµυριδοτροχών) του Νο 1. Οµοίως, στο Σχ. 17 παρέχονται χαρακτηριστικές µορφές λειαντικών κονδυλίων (µικροί τροχοί σε φορητά λειαντικά µηχανήµατα για λείανση δυσπρόσιτων εσωτερικών επιφανειών) και στο Σχ. 18 διάφοροι τύποι αδαµαντοτροχών. 10

11 Σχήµα 14: Σήµανση τροχού κατά ISO Σχήµα 15:Τυποποιηµένες µορφές λειαντικών τροχών 11

12 Σχήµα 16: Συνήθεις µορφές σµυριδοτροχών (σε τοµή) Σχήµα 17: ιάφορες µορφές λειαντικών κονδυλίων 12

13 Σχήµα 18: ιάφορες µορφές αδαµαντοτροχών (Το αδαµαντοφόρο τµήµα αντιστοιχεί στο µαύρο χρώµα του Σχήµατος) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ (Σχ. 19) Ο έλεγχος αφορά τον εντοπισµό εσωτερικών ρωγµών ή ατελειών πριν την τοποθέτηση του τροχού στον άξονα του. Προς τούτο, ο λειαντικός τροχός εξαρτάται µε νήµα από ακλόνητο σηµείο και κτυπιέται ελαφρά σε διάφορες θέσεις µε ξύλινο σφυρί. Ήχος οξύς και µεγάλης σχετικά διάρκειας δείχνει τροχό απαλλαγµένο από εσωτερικές ατέλειες. Ήχος υπόκωφος (αµβλύς) που σταµατά σχεδόν αµέσως αποκαλύπτει εσωτερική ατέλεια του τροχού. Σχήµα 19: Έλεγχος λειαντικού τροχού 13

14 ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ (Σχ. 20). Κοινός τροχός-δίσκος Τροχός «κωνικό ποτήρι» Σχήµα 20: Στερέωση λειαντικού τροχού στον άξονά του Ο τροχός τοποθετείται στον άξονα του µε σφικτή συναρµογή, ενώ εσωτερικός (χυτευµένος) δακτύλιος αποτρέπει απευθείας επαφή του τροχού µε τον άξονα. Οι φλάντζες συγκράτησης έχουν διάµετρο 2/3 D, είναι εντελώς όµοιες και δεν πρέπει να εφάπτονται µε όλη τους την εσωτερική επιφάνεια στον τροχό (καλλίτερο σφίξιµο). Μεταξύ φλάντζας και τροχού παρεµβάλλονται παράκυκλοι από χαρτόνι, που πρέπει να προσφύονται καλά στην εσωτερική επιφάνεια της φλάντζας (τραχεία επιφάνεια). Η εσωτερική φλάντζα κρατιέται σταθερή στον άξονα µε σφήνα. Τα περικόχλια που κρατούν τον τροχό στον άξονά του πρέπει να σφίγγονται καλά και αν επιθεωρούνται συχνά. 14

15 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ (Σχ. 21) Σχήµα 21: Φλάντζα τροχού µε αύλακα και αντίβαρα για ζυγοστάθµιση Λόγω της κατασκευής του, ο λειαντικός τροχός είναι ανοµοιογενής και όχι ισοζυγισµένος. Για τη σωστή λειτουργία του απαιτείται να γίνεται πριν από την τοποθέτησή του (αρχική ή µετά από αφαίρεσή του) ζυγοστάθµισή του. Κακή ζυγοστάθµιση προκαλεί ταλαντώσεις και κραδασµούς (τρέµουλο) που επιφέρουν: κακή ποιότητα επιφάνειας ΤΕ, ταχεία και ανοµοιόµορφη φθορά τροχού, φθορά της ΕΜ. O τροχός τοποθετείται µε τις φλάντζες του σε βοηθητικό άξονα ίδιας διαµέτρου µε αυτού του λειαντικού µηχανήµατος και το σύστηµα τοποθετείται σε ειδικό µηχάνηµα που λέγεται ζυγός. Παρατηρούµε προς τα πού γέρνει ο τροχός και διορθώνεται το ελάττωµα µε την τοποθέτηση αντίβαρου σε κατάλληλη θέση της αύλακας της φλάντζας (σύµφωνα µε τις ενδείξεις της συσκευής). Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρις ότου επιτευχθεί να ισορροπεί ο τροχός (ισογυρίζει) σε όλες τις θέσεις. 4. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Σχ. 22) ιακρίνουµε τα ακόλουθα 4 είδη ΕΜ επίπεδης λείανσης (Σχ. 1): (i) Άξονας τροχού οριζόντιος, κίνηση ΤΕ ευθύγραµµη παλινδροµική ή περιστροφική. (ii) Άξονας τροχού κατακόρυφος, κίνηση ΤΕ ευθύγραµµη παλινδροµική ή περιστροφική. Ο οριζόντιος άξονας εφοδιάζεται µε λειαντικό τροχό σε µορφή δίσκου, ενώ ο κατακόρυφος άξονας µε τροχό σε µορφή «ποτηριού». Το ΤΕ δένεται στην τράπεζα της ΕΜ µαγνητικά ή µηχανικά και τίθενται σε παλινδροµική κίνηση (κατά κανόνα υδραυλική). Το βάθος κοπής καθορίζεται πάντα µε µετακίνηση του τροχού προς το ΤΕ. Η µετακίνηση αυτή είναι µικροµετρική (δηλαδή γίνεται µε ακρίβεια µικρού). Για λείανση εκχόνδρισης το βάθος κοπής φθάνει µέχρι 0.5 mm, ενώ για φινίρισµα κυµαίνεται µεταξύ mm. 15

16 1: Αδάµας αναγέννησης του τροχού 2: Τράπεζα πρόσδεσης του ΤΕ µε αύλακες ή µε µαγνητική πλάκα, 3: Όρια αντιστροφής κίνησης τράπεζας, 4: Εγκάρσιοι ολισθητήρες, 5: Βάση ΕΜ, 6: Παλινδροµική τράπεζα, 7: Κορµός ΕΜ µε εγκάρσια κίνηση, 8: Κατακόρυφοι ολισθητήρες φορέα τροχού 9: Μηχανισµός και φορέας τροχού. Σχήµα 22: Λειαντική µηχανή επίπεδων επιφανειών ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Σχ. 23) Το κατεργαζόµενο ΤΕ συγκρατείται σε τσοκ (µικρού µήκους ΤΕ) ή µεταξύ κέντρων (µεγάλου µήκους ΤΕ) και περιστρέφεται πολύ πιο αργά από τον τροχό και οµόρροπα προς αυτόν. Προβλέπονται πλάγιες µετακινήσεις του ΤΕ (πλευρική πρόωση µπροστά από σταθερό τροχό) ή του τροχού (κατά µήκος του περιστρεφόµενου ΤΕ), οι οποίες γίνονται συνήθως υδραυλικά. Η προσέγγιση του τροχού προς το ΤΕ (για καθορισµό του βάθους κοπής) γίνεται χειροκίνητα ή µηχανικά. Σχήµα 23: Λειαντική µηχανή εξωτερικών κυλινδρικών επιφανειών 16

17 ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΑΚΕΝΤΡΗ ΛΕΙΑΝΣΗ (Σχ. 24) Σχήµα 24: Λειαντική µηχανή για άκεντρη λείανση Το ΤΕ είναι ελεύθερο, παρεµβάλλεται µεταξύ του λειαντικού τροχού και του ρυθµιστικού τροχού και ακουµπά σε σταθερό υποστήριγµα κάτω από αυτό. Ο ρυθµιστικός τροχός δεν έχει δική του κίνηση, αλλά κινείται µε πολύ µικρότερη ταχύτητα από τον λειαντικό τροχό παρασυρόµενος σε κίνηση µέσω του ΤΕ (µε τριβή). Βρίσκεται υπό κλίση 1 ο -5 ο ως προς το ΤΕ, ωθώντας το έτσι στην αντίθετη πλευρά από τη θέση εισαγωγής του, πιέζοντας το ταυτόχρονα προς το λειαντικό τροχό προς κατεργασία. Η λειαντική µηχανή για άκεντρη λείανση προσφέρεται ιδιαίτερα για µαζική παραγωγή (µικρότερος συνολικός χρόνος κατεργασίας και ίδια ποιότητα και ακρίβεια κατεργασίας). 17

18 ΜΕΡΟΣ Β: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 1. Η ΛΕΙΑΝΣΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σχ. 1) Σχήµα 1: Το Σύστηµα Λείανσης 18

19 2. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ (Σχ. 2) Κ 1 : Κύρια κίνηση λειαντικού τροχού Κ 2 : Περιστροφική κίνηση ΤΕ Κ 3 : Κίνηση πρόωσης (πλευρική κίνηση) Κ 4 : Εγκάρσια κίνηση (για βάθος λείανσης) Σχήµα 2: Κινήσεις κατά τη λείανση και συνθήκες κατεργασίας. Ταχύτητα κοπής ή περιφερική ταχύτητα τροχού, Ισχύει: =π D n (σε m/s) (1) όπου: D η διάµετρος του τροχού, n η ταχύτητα περιστροφής (στροφές) του τροχού. Στους Πίν. 2 και 3 δίνονται αντίστοιχα η µέγιστη τιµή που δεν πρέπει να υπερβαίνει η συνιστώµενες τιµές για τις συνήθεις κατεργασίες λείανσης διαφόρων υλικών ΤΕ. Ταχύτητα κατεργαζόµενου τεµαχίου, υ και οι Στην κυλινδρική λείανση είναι η περιφερειακή γραµµική ταχύτητα, ενώ στην επίπεδη λείανση αντιστοιχεί στην ταχύτητα της παλινδροµικής κίνησης της τράπεζας. Είναι είναι πολύ µικρότερη από την ταχύτητα κοπής ( υ ). Συνιστώµενες τιµές της υ δίνονται στον Πίν. 4. Πλευρική πρόωση του τροχού ανά στροφή TE Συνιστώµενες τιµές παρέχονται στον Πίν. 5 συναρτήσει του πλάτους b του τροχού. Βάθος λείανσης (a) Συνιστώµενες τιµές παρέχονται στον Πίν

20 3. Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΙΤΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ (α) (β) Σχήµα 3: Μηχανισµός αποβολής υλικού στη λείανση (α) Μικρογράφηµα, (β) Προσοµοίωση, (γ) Μορφολογία αποβλίττου Μορφολογία θεωρητικού αποβλίττου Πρόκειται προφανώς για µικροκοπή, η οποία λαµβάνει χώρα συνήθως υπό αρνητική γωνία αποβλίττου γ. (γ) 20

21 4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ. Επίπεδη περιφερική λείανση (Σχ. 4) Σχήµα 4: Επίπεδη περιφερική λείανση ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά χαρακτηριστικά του αποβλίττου είναι (Σχ. 4): O : Η διαδροµή του πρώτου λειαντικού κόκκου κατά τη σχετική κίνηση του τεµαχίου. OB : Η διαδροµή του δεύτερου λειαντικού κόκκου κατά τη σχετική κίνηση του τεµαχίου. B : Η πρόωση ανά κόκκο. (E): Το µέγιστο πάχος αποβλίττου (t). Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Το µήκος του αποβλίττου ( ) είναι πολύ µεγαλύτερο από το µέγιστο πάχος του (t). Το µέσο πάχος αποβλίττου (t) ισούται µε το µισό του µέγιστου πάχους, δηλ. t = t/ 2. Ο µέσος όγκος αποβλίττων Q ισούται µε το γινόµενο Q= t b (2α) όπου b το µέσο πάχος αποβλίττου. Μπορεί επίσης να εκφραστεί ως: ρυθµ ός αποβολής υλικού υ b a υ a Q = = = (2β) ρυθµ ός παραγωγής αποβλίττων b 21

22 όπου: υ η ταχύτητα τεµαχίου, η ταχύτητα του λειαντικού τροχού, b το πλάτος επαφής (κοπής) του τροχού, a το βάθος λείανσης και o αριθµός κόκκων ανά µονάδα επιφάνειας του τροχού. Συνδυάζοντας τις εξ. (2α) και (2β), λαµβάνεται: υ a υ a 2 υ a t b = t = t = b b (3) ΜΗΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ Από τη γεωµετρία του Σχ. 4 προκύπτουν οι ακόλουθες γεωµετρικές σχέσεις: D D θ sin θ 2 2 D/2 a 2a cos θ= = 1 D/2 D 2 2 4a 4a sin θ= 1 cos θ= 2 D D (4) ή από το συνδυασµό των εξ. (4) εξάγεται για το µήκος αποβλίττου 2 D a a = 4 2 (5α) 2 D D και επειδή είναι a 1 D <<, τελικά λαµβάνεται για το µήκος αποβλίττου η προσεγγιστική σχέση = ad (5β) ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΟΥ Θεωρούµε το αδιάστατο µέγεθος r = b / t, το οποίο είναι χαρακτηριστική ποσότητα για τη λείανση και µπορεί να προσδιοριστεί πειραµατικά µε ακρίβεια. Από τη σχέση αυτή προκύπτει εύκολα ότι: b = r t/ 2 (6) Με αντικατάσταση των εξ. (5β) και (6) στην εξ. (3), λαµβάνουµε τελικά τη σχέση: t = 4υ r a D (7) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Ο λόγος r λαµβάνει τιµές 5 20 (τυπική τιµή για τελική λείανση r = 15). 2. Πώς µπορούν να προσδιοριστούν πειραµατικά τα µεγέθη και r; 22

23 B. Κυλινδρική περιφερική λείανση (Σχ. 5) Σχήµα 5: Εξωτερική κυλινδρική λείανση ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΚΟΚΚΟ Έστω m o αριθµός ενεργών κόκκων ανά µονάδα µήκους της περιφέρειας του τροχού. Συνεπώς, η µέση απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών κόκκων είναι ίση προς 1/mκαι ο χρόνος που παρεµβάλλεται για τη διέλευσή τους από τυχόν σηµείο (π.χ. σηµείο Α στο Σχ. 5) θα είναι τ= 1/( m). Μέσα στον χρόνο αυτόν, τεµάχιο και τροχός διαγράφουν αποστάσεις, αντίστοιχα: Τροχός: Τεµάχιο: (B) = τ (B) =υ τ (8α) (8β) Το µέγιστο πάχος αποβλίττου είναι ίσο µε το ύψος ορθογώνιο τρίγωνο MB έχουµε: (M) = (B) sin( θ+β ) =υ τ sin( θ+β ) (9α) (M) του τριγώνου ΑB. Από το 23

24 Από το συνδυασµό των εξ. (8α) και (9α) λαµβάνεται τελικά: υ (M) = (B) sin( θ+β ) (9β) Ο αριθµός κοπτικών κόκκων που ενεργούν στο µήκος B είναι προφανώς ίσος µε [m (B)] και αν θεωρήσουµε ότι καθένας από αυτούς συνεισφέρει µέγιστο βάθος κοπής t για το σχηµατισµό του µέγιστου πάχους αποβλίττου, έχουµε [m (B) t] = (M) ή τελικά λόγω της εξ. (9β): υ t = sin( θ+ β ) (10) m Εφαρµόζουµε το νόµο των συνηµιτόνων στο τρίγωνο (Ο 1 ΒΟ 2 ) (O O ) = (O B) + (O B) + 2(O B)(O B)cos( θ+β ) ή D d D d D d + a = θ+β cos( ) ή D d D d D d D d + + a 2 + a= cos( θ+ β ) ή µετά την εκτέλεση των πράξεων και θέτοντας a 2 0 D+ d cos( θ+β ) = 1 2a (11α) Dd Από την ανάλυση της συνάρτησης cos( θ +β ) σε δυναµοσειρά και λαµβάνοντας µόνο τους δύο πρώτους όρους αυτής, έχουµε ( θ+β) ( θ+β) ( θ+β) ( θ+β) cos( θ+β ) = ! 4! 6! 2! Με συνδυασµό των εξ. (11α) και (11β) προκύπτει η σχέση η οποία µε αντικατάσταση στην (8) δίνει τελικά: 2 (11β) D+ d ( θ +β ) = 4a sin( θ+β) Dd, υ D+ d t = 4a m Dd (12α) Ο αριθµός κόκκων ανά µονάδα µήκους m συνδέεται µε τον αριθµό κόκκων ανά µονάδα m 2m r t επιφάνειας µε τη σχέση = = m= b r t 2 και µε αντικατάσταση στην εξ. (12), µετά την εκτέλεση των πράξεων, παίρνουµε 24

25 4υ D+ d t = a r Dd (12β) ΙΣΟ ΥΝΑΜΗ ΙΑΜΕΤΡΟΣ Εάν τεθεί 4υ t = r D e Dd D = =, η εξ. (12β) µεταπίπτει στη µορφή D+ d D 1 + d a D e (12γ) Εύκολα µπορεί να διαπιστωθεί ότι η εξ. (12γ) µπορεί να περιγράψει οποιοδήποτε είδος λείανσης. Για παράδειγµα, στην επίπεδη λείανση, όπου είναι d, επιβεβαιώνεται ότι De = D και η εξ. (12γ) µεταπίπτει στην εξ. (7). Γενικά, το µέγεθος D e D = D 1 ± d (13) ονοµάζεται ισοδύναµη διάµετρος και ισχύει: το πρόσηµο (+) αντιστοιχεί σε εξωτερική κυλινδρική λείανση, το πρόσηµο ( ) σε εσωτερική κυλινδρική λείανση και για επίπεδη λείανση είναι D = D. e ΜΗΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ Το µήκος επαφής µπορεί να εκφραστεί όπως και στην επίπεδη λείανση µέσω µιας σχέσης ανάλογης προς αυτή της εξ. (5β), εισάγοντας την ισοδύναµη διάµετρο, ως εξής = ad e (14) D e Γ. υνάµεις και ισχύς λείανσης Οι δυνάµεις FH και F που εµφανίζονται στο Σχ. 4 αντιστοιχούν στην κύρια δύναµη κοπής και στη δύναµη άπωσης (άεργη συνιστώσα της συνολικής δύναµης κοπής) που αναπτύσσονται στον λειαντικό τροχό κατά τη λείανση. Έχει αποδειχθεί πειραµατικά ότι οι δυνάµεις αυτές συνδέονται µέσω της εµπειρικής σχέσης F 2FH (15) Η δαπανώµενη ειδική (ανά µονάδα όγκου αφαιρούµενου υλικού) ενέργεια κατεργασίας ισούται προς u θα 25

26 u F ( ±υ) F υba ba υ H H = = ± 1 (16) όπου: b το πλάτος λείανσης, ενώ το (+) αντιστοιχεί σε αντίρροπη λείανση και το ( ) σε οµόρροπη λείανση. Πειραµατικά, η ειδική ενέργεια λείανσης u έχει συσχετιστεί µε την ειδική ενέργεια κοπής u o που προκύπτει κατά την κοπή µε ΚΕ απλής σηµειακής επαφής που έχει γωνία αποβλίττου γ=15 και µετατοπίζεται µε πρόωση s= 0,25 mm/ rev. Έχει προκύψει η ακόλουθη συσχέτιση : u 30 u για t 1µ m (17α) u u 30 για t 1µ m (17β) t 0,8 Στην επίπεδη λείανση είναι συνήθως υ <<, οπότε η εξ. (16) µεταπίπτει στην u F ba H = (18) υ Η απαιτούµενη ισχύς λείανσης υπολογίζεται από τη σχέση N= F (19) H. ρώσα δύναµη ανά κόκκο Ρυθµός αποβολής υλικού: Θ= a b (20) απανώµενη ισχύς : N= u (b a ) (21) Παραγόµενος αριθµός αποβλίττων ανά µονάδα χρόνου ή ρυθµός παραγωγής αποβλίττων [βλ. επίσης εξ. (2β)]: Q= b (22) Έργο κοπής ανά απόβλιττο: N aυ ε= = u (23) Q Μέση δύναµη κοπής ανά κόκκο ε uυ a urt F H = = = D 4 e 2 (24) Από το µέγεθος F H εξαρτάται η συµπεριφορά του λειαντικού τροχού. ηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η F H, τόσο «µαλακότερα» συµπεριφέρεται ο τροχός κατά τη λείανση. Από τη διερεύνηση της εξ. (24) διαπιστώνεται ότι µείωση της «πραγµατικής σκληρότητας του τροχού κατά τη λείανση» µπορεί να επιτευχθεί µε: Αύξηση του βάθους κοπής κόκκου t. Αύξηση της ταχύτητας πρόωσης υf ή υ. Μείωση της ταχύτητας λείανσης. 26

27 Αύξηση του βάθους λείανσης a. Αύξηση της καµπυλότητας της επιφάνειας τεµαχίου, δηλ. µείωση της διαµέτρου d. Μείωση του αριθµού κοπτικών λειαντικών κόκκων ανά µονάδα δρώσας επιφάνειας του λειαντικού τροχού. Ε. Μετωπική λείανση (Σχ. 6) Σχήµα 6: Μετωπική λείανση Κατ αναλογία προς το µετωπικό φρεζάρισµα, όπου το βάθος κοπής του οδόντα παρέχεται από τη σχέση t =υf /nz, όπου υ f η ταχύτητα πρόωσης, n ο αριθµός στροφών της κύριας ατράκτου και z ο αριθµός οδόντων, µπορεί να υπολογισθεί το βάθος κοπής του κόκκου θέτοντας στην παραπάνω σχέση αντί του z τον αριθµό κόκκων K = πdb κατά µήκος µιας περιφερειακής ζώνης του λειαντικού τροχού. Οπότε προκύπτει t υ Dnr f = (25) π όπου r = b /t. 5. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ Το έργο παραµόρφωσης και οι αναπτυσσόµενες τριβές προκαλούν αύξηση της θερµοκρασίας στη ζώνη λείανσης. Οι σηµειούµενες θερµοκρασιακές µεταβολές κατά τη λείανση συνδέονται µε τις ακόλουθες θερµοκρασίες: Μέση θερµοκρασία στην επιφάνεια του λειαντικού κόκκου, θ t : Είναι η µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες θερµοκρασίες και παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη φθορά του τροχού. Μέση θερµοκρασία στην κατεργαζόµενη επιφάνεια, θ s : Είναι υπεύθυνη για την αποδιδόµενη ποιότητα επιφάνειας (ανάπτυξη παραµενουσών τάσεων, µεταλλουργικές µεταβολές, ρηγµατώσεις, κλπ.). Μέση θερµοκρασία τεµαχίου, : Επηρεάζει την ακρίβεια µορφής και διαστάσεων του ΤΕ. θ w Η θερµοκρασία κόκκου θ t υπερβαίνει συχνά τους 1500 ο. H θερµοκρασία αυτή είναι µεγαλύτερη από το σ.τ. των περισσότερων υλικών, αλλά η τήξη η µη του αποβλίττου εξαρτάται από το χρόνο επαφής κόκκου/αποβλίττου. Η θ t είναι κατεξοχήν συνάρτηση της ειδικής ενέργειας κοπής u και της ταχύτητας κοπής. Πειραµατικά έχει βρεθεί ότι ισχύει: 27

28 θt t για t 1µ m (26) θt t για t> 1µ m Ο Shaw προτείνει την ακόλουθη ηµιεµπειρική σχέση: θ = t t u o k ρ c (27) όπου: o σταθερά εξαρτώµενη από το ζεύγος τροχός/τεµάχιο, k η θερµική αγωγιµότητα του υλικού ΤΕ, ρ η πυκνότητα του υλικού ΤΕ και c η ειδική θερµότητα του υλικού ΤΕ. Οµοίως, για τη µέση θερµοκρασία θ s που αναπτύσσεται σε ορισµένο βάθος από την κατεργαζόµενη επιφάνεια έχει βρεθεί ότι είναι συνάρτηση του βάθους λείανσης a και του βάθους κοπής t του λειαντικού κόκκου, σύµφωνα µε τις σχέσεις θs ψ(a) για t 1µ m 0.8 s (a t ) t 1 m θ ψ για > µ (28) Ηµιεµπειρικές αναλύσεις έχουν οδηγήσει στην ακόλουθη ποιοτική σχέση για επίπεδη λείανση: θs a D υ H θερµοκρασία στο τεµάχιο µπορεί να ελεγχθεί αποτελεσµατικά µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλου υγρού λείανσης. 6. ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ εν παράγουν όλα τα µέταλλα σπινθήρες κατά τη λείανση τους. Οι παραγόµενοι σπινθήρες έχουν µικρή σχέση µε τις επιφανειακές θερµοκρασίες. Οφείλονται σε εξώθερµη αντίδραση µε το οξυγόνο του αέρα. Πρόκειται µάλλον για χηµικό παρά για θερµικό φαινόµενο. Από το είδος του σπινθήρα που παράγεται από τη λείανση του χάλυβα συνάγονται χρήσιµες πληροφορίες γι αυτόν, π.χ. Κοινός χάλυβας: Λεπτός σπινθήρας. Χάλυβας βαµµένος σε νερό: Εντονότερος σπινθήρας µε φωτεινή κεφαλή και έντονο κοµήτη. Χάλυβας βαµµένος στον αέρα: Σπινθήρας µε πιο φωτεινή κεφαλή και µακρύτερο κοµήτη. Χάλυβας βαµµένος σε λάδι: Σκούρος σπινθήρας. 28

29 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ Πίνακας 1: Συνιστώµενα τεχνικά χαρακτηριστικά λειαντικών τροχών για συνήθεις κατεργασίες λείανσης Υλικό ΤΕ Είδος λείανσης Λειαντικό Κόκκωση ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΣΜΟΣ υλικό Αλουµίνιο Εξωτ. κυλινδρική Εσωτ. κυλινδρική Επίπεδη περιφερική Άκεντρη J,K H,I I,K K Χυτοσίδηρος Κοπτικά εργαλεία από σκληροµετάλλο Ορείχαλκος Μαλακός ανθρακούχος χάλυβας Βαµµένος ανθρακούχος χάλυβας. Ειδικοί ελαφρά κρα- µατούχοι χάλυβες. Ταχυχάλυβες Χρωµιονικελιούχος χάλυβας Ανοξείδωτος χάλυβας Καθαρισµός µικρών ΤΕ (25-30 m/s) Αποκοπή (60-80 m/s) Εξωτ. κυλινδρική Εσωτ. κυλινδρική Επίπεδη περιφερική Άκεντρη Προλείανση Τελική λείανση Εξωτ. κυλινδρική Εσωτ. κυλινδρική Επίπεδη περιφερική Άκεντρη Αποκοπή (60-80 m/s) Εξωτ. κυλινδρική Εσωτ. κυλινδρική Επίπεδη περιφερική Άκεντρη Αποκοπή (60-80 m/s) Εξωτ. κυλινδρική Εσωτ. κυλινδρική Επίπεδη περιφερική Άκεντρη Εξωτ. κυλινδρική Εσωτ. κυλινδρική Επίπεδη περιφερική Άκεντρη Εξωτ. κυλινδρική Εσωτ. κυλινδρική Άκεντρη Αποκοπή (60-80 m/s) Εξωτ. κυλινδρική Επίπεδη περιφερική Άκεντρη Χυτοχάλυβας Καθαρισµός (25-30 m/s), και και P-R Q,R K-N I,K I-L K,L J I,J I-L I-L I,K M,N Q-S K-M J-L H-K N P,Q J-M I,K H,I K K-N I-M H-K M K-M H,I J P N I L,M B B B B O-Q 29

30 Πίνακας 2: Συνιστώµενες µέγιστες ταχύτητες λείανσης D 150 mm D > 150 mm εσµός Τρόπος λείανσης υ max (m/s) εσµός Τρόπος λείανσης υ max (m/s) S,O,B,R,E Με το χέρι Με Εργαλειοµηχανή Με το χέρι Με Εργαλειοµηχανή S,O,B,R,E Με το χέρι Με Εργαλειοµηχανή Με το χέρι Με Εργαλειοµηχανή Πίνακας 3: Συνιστώµενες ταχύτητες λείανσης Εργασία λείανσης Περιφερική ταχύτητα (m/s) Εκχόνδριση µε το χέρι µε τροχούς κεραµικού δεσµού Εκχόνδριση µε τροχούς ρητινικού δεσµού 45 Επίπεδη λείανση Εσωτερική κυλινδρική λείανση Εξωτερική κυλινδρική λείανση Άκεντρη λείανση Αποκοπή Αποκοπή µε ειδικά ενισχυµένους τροχούς 100 Λείανση εργαλείων Πίνακας 4: Συνιστώµενες ταχύτητες τεµαχίου (m/) Υλικό Κατεργασία Εξωτερική κυλινδρική λείανση Εσωτερική κυλινδρική λείανση Μαλακός χάλυβας Εκχόνδριση Φινίρισµα Βαµµένος χάλυβας Εκχόνδριση Φινίρισµα Χυτοσίδηρος Εκχόνδριση Φινίρισµα Ορείχαλκος Εκχόνδριση Φινίρισµα Αλουµίνιο Εκχόνδριση Φινίρισµα Επίπεδη λείανση Πίνακας 5: Συνιστώµενες τιµές πλευρικής πρόωσης τροχού Είδος λείανσης Χάλυβας Χυτοσίδηρος Εκχόνδριση Αποπεράτωση b b b Πίνακας 6: Συνιστώµενες τιµές βάθους λείανσης (σε mm) Υλικό ΤΕ Είδος λείανσης Χάλυβας Χυτοσίδηρος Κόκκωση Εκχόνδριση Απλή λείανση Λεπτή λείανση

31 Πίνακας 7: Συνιστώµενα περιθώρια στη διάµετρο κατά την εξωτερική κυλινδρική λείανση Άξονας ιάµετρος ΤΕ, Φινίρισµα Εκχόνδριση d (mm) Μήκος (mm) 3d 100 (100,400] (400,800] (800,1200] (1200,1600] (1600,2000] >2000 (3,10] max (10,18] max (18,30] max (30,50] max (50,120] max (120,180] max (180,260] max (260,360] max >360 max Πίνακας 8: Συνιστώµενα περιθώρια στη διάµετρο κατά την εσωτερική κυλινδρική λείανση ιάµετρος Μήκος οπής (mm) οπής (mm) max max max max max max max max 75 max 100 max 125 max 150 max max max

32 1. Υλικό κόκκου Γενικές οδηγίες επιλογής κατάλληλου λειαντικού τροχού Α: Για υψηλής αντοχής όλκιµα υλικά : Για χαµηλής αντοχής όλκιµα υλικά, για ψαθυρά υλικά και για µη µεταλλικά υλικά. D: Για καρβίδια και πολύ σκληρά υλικά. 2. Κόκκωση Μεγάλη κόκκωση: Για µαλακά υλικά ή για όλκιµα υλικά που απαιτούνται µεγάλες ταχύτητες λείανσης. Μικρή κόκκωση: Για σκληρά και ψαθυρά υλικά. Σε περιπτώσεις που απαιτείται πολύ χαµηλή τραχύτητα της κατεργασµένης επιφάνειας. 3. Σκληρότητα Γενικός κανόνας: Μαλακοί τροχοί για σκληρά υλικά και σκληροί τροχοί για µαλακά υλικά. Για ξεχόνδρισµα απαιτούνται τροχοί µέσης ή υψηλής σκληρότητας. Για λείανση ακριβείας συνιστάται χρήση µαλακών τροχών. Όσο µικρότερη είναι η επιφάνεια επαφής τροχού/τε, τόσο µεγαλύτερη σκληρότητα τροχού απαιτείται. Όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα λείανσης (δηλ. του τροχού), τόσο µεγαλύτερη σκληρότητα τροχού απαιτείται. Εάν χρησιµοποιείται υγρό λείανσης, ενδείκνυται η χρήση σχετικά σκληρών τροχών. Εάν χρησιµοποιούνται σχετικά παλιάς κλάσης ΕΜ λείανσης, συνιστάται η εφαρµογή σχετικά σκληρών τροχών. 4. Υφή Ανοικτή υφή στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για λείανση µαλακών ή όλκιµων υλικών Για λείανση ξεχονδρίσµατος. Περισσότερο σε επιφανειακή λείανση και σε µικρότερο βαθµό σε κυλινδρική λείανση. Για λείανση εργαλείων και κοπτήρων φρεζαρίσµατος. Κλειστή υφή συνιστάται κατεξοχήν σε λειάνσεις αποπεράτωσης. 5. εσµός : Για ταχύτητες λείανσης µέχρι 2000 m/. B: Όταν απαιτούνται υψηλής αντοχής τροχός και ταχύτητες κοπής µέχρι 3000 m/. S: Για τη λείανση κοπτικών ακµών κοπτικών εργαλείων και κοπτήρων φρεζαρίσµατος. Σε επιφανειακή λείανση, όταν σηµειώνεται εκτεταµένη επιφάνεια επαφής. Στην κατασκευή πολύ µεγάλων λειαντικών τροχών. R: Για υψηλών απαιτήσεων λείανση αποπεράτωσης και ταχύτητες λείανσης µέχρι 5000 m/. Για την κατασκευή πολύ λεπτού πάχους λειαντικών τροχών. Ε: Για την κατασκευή λεπτού πάχους λειαντικών τροχών και τροχών στίλβωσης. 32

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 1. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΦΘΟΡΑ ΚΕ Ανάπτυξη υψηλών τάσεων στην περιοχή της κοπής που καταπονούν το ΚΕ (πλαστική παραµόρφωση υλικού τεµαχίου στη ζώνη διάτµησης, τριβές

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΤΟΡΝΟΙ 1 Ιστορική αναδρομή του τόρνου Η τόρνευση σαν κατεργασία χρησιμοποιείται από πολύ παλαιά, γύρω όμως στο 1400 μ.χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι τόρνοι που στην αρχή κινούνταν με μυϊκή δύναμη ή με νερό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Aten. Εργαλεία Sunnen για Ρεκτιφιέ. Λύσεις. Λειαντικά χόνινγκ Μηχανήματα χόνινγκ Τροχοί λείανσης Όργανα μέτρησης Κοπτικά εργαλεία Αποθηκευτικά μέσα

Aten. Εργαλεία Sunnen για Ρεκτιφιέ. Λύσεις. Λειαντικά χόνινγκ Μηχανήματα χόνινγκ Τροχοί λείανσης Όργανα μέτρησης Κοπτικά εργαλεία Αποθηκευτικά μέσα Εργαλεία Sunnen για Ρεκτιφιέ Λειαντικά χόνινγκ Μηχανήματα χόνινγκ Τροχοί λείανσης Όργανα μέτρησης Κοπτικά εργαλεία Αποθηκευτικά μέσα Λύσεις Åããýçóç Ðïéüôçôáò στα Εργαλεία για μείωση του κόστους κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Είναι γνωστό ότι η διάρκεια ζωής ενός κοπτικού εργαλείου είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες κατά την κοπή των µετάλλων, επειδή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

3M 581C Δίσκος Fibre, Εξαρτήµατα. Μεγάλη κοπτική ικανότητα, Πολύ καλές επιδόσεις στην αφαίρεση υλικού. Για µαλακό ατσάλι και µη σιδηρούχα µέταλλα.

3M 581C Δίσκος Fibre, Εξαρτήµατα. Μεγάλη κοπτική ικανότητα, Πολύ καλές επιδόσεις στην αφαίρεση υλικού. Για µαλακό ατσάλι και µη σιδηρούχα µέταλλα. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 61 Λειαντικά προϊόντα 3M Λειαντικοί Δίσκοι Fiber Λείανση Οι Δίσκοι Fibre της 3Μ σε γωνιακούς τροχούς κόβουν πολύ γρήγορα σε εφαρµογές για την µεταλλοβιοµηχανία, π.χ. ηλεκτροσυγκολλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 Διαμόρφωση Μεταλλικών Υλικών. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΜΕ ΚΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 2 Διαμόρφωση Μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1760-1860: Σηµαντική ανάπτυξη των εργαλειοµηχανών (ΕΜ) κοπής (κυρίως στην Αγγλία) Κατασκευή τραπεζοπλάνης (Wilkinson, 1774) Κοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΡΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-2011 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Aπό τo βιβλίο Heinz Grohe: Otto und Dieselmotoren. 9 Auflage, Vogel Buchverlag 1990. Kεφάλαιο 2: Mechanische Grundlagen Επιμέλεια μετάφρασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΘΕΜΑ Ο. Σφαίρα Α µε µάζα m g συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ταχύτητα υ 5m/ µε ακίνητη σφαίρα Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Γερμανία Tηλέφωνο: 0049 7147 220824 Τελεφαξ: 0049 7147 220840 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

Κοπή, ξεχόνδρισμα, βούρτσισμα

Κοπή, ξεχόνδρισμα, βούρτσισμα Κοπή, ξεχόνδρισμα, βούρτσισμα Back 506 Κοπή, ξεχόνδρισμα και βούρτσισμα Επισκόπηση Εξαρτήματα Bosch 11/12 Δίσκοι ξεχονδρίσματος και κοπής για γωνιακούς λειαντήρες Οι δίσκοι ξεχονδρίσματος και κοπής της

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα εθύγραµµο ελαστικό µέσο. Όλα τα σηµεία το µέσο διάδοσης, πο ταλαντώνονται λόγω της διέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις)

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Πότε µια κίνηση λέγεται περιοδική; Να γράψετε τρία παραδείγµατα. Μια κίνηση λέγεται περιοδική όταν επαναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

Heavy Duty Drills Διάθεση: AUTOFIX A.B.E.E. Λ. Κατσώνη 1Α, 174 55 Άλιμος Τηλ.: 210 99 46 770-9

Heavy Duty Drills Διάθεση: AUTOFIX A.B.E.E. Λ. Κατσώνη 1Α, 174 55 Άλιμος Τηλ.: 210 99 46 770-9 Heavy Duty Discs Δίσκος κοπής BORG & LOGO GOLD INOX με εξαιρετική αντοχή -Χρήση σε: ατσάλι, ΙΝΟΧ -Μέγιστες στροφές ανά λεπτό 13.300! -Πραγματοποιεί πολλά μέτρα κοπής -Τεράστια αντοχή -Πολύ μαλακό και καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δυναμική Μηχανών I Διάλεξη 3 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Περιεχόμενα: Διακριτή Μοντελοποίηση Μηχανικών Συστημάτων Επανάληψη: Διακριτά στοιχεία μηχανικών δυναμικών συστημάτων Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα