ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΜΑΝΙ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΟΡΟΜΑΝΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΜΑΝΙ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΟΡΟΜΑΝΟ)"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΜΑΝΙ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΟΡΟΜΑΝΟ) Με συνώνυµα και αντίθετα των λέξεων, µε φράσεις, γνωµικά, ιδιωµατισµούς, θυµοσοφίες και αποσπάσµατα από το ποιητικό έργο του συγγραφέα για την κατανόηση και την ορθή χρήση των λέξεων. Επιµέλεια και Μορφοποίηση Λεξικού: Πάντος Πέτρος, Συµεωνίδου Συµέλα Ηλεκτρονική Επιµέλεια: Σταµάτης Ιωάννης

2 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο λεξικό αυτό έχουν συγκεντρωθεί περίπου λέξεις της ελληνικής, οι οποίες µεταφράζονται στη Ροµανί γλώσσα. Η διάλεκτος που καταγράφεται εδώ είναι αυτή που µιλιέται από τους Ροµά που ζουν στην Κοµοτηνή και ειδικότερα στο συνοικισµό τέρµα οδού Αδριανουπόλεως. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους του συνοικισµού αυτού ανήκουν στην οµάδα των Ποριζαρτζία (= Κοσκινάδες ) και οι υπόλοιποι στην οµάδα των Καλπαζάϊα. Οι πρόγονοι των Ποριζαρτζία ήταν ντόπιοι, ενώ των Καλπαζάϊα ήταν πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη που ήρθαν το 1922 µε την ανταλλαγή των πληθυσµών και έµειναν στο συνοικισµό όλοι µαζί µέχρι το έτος 1955 περίπου. Μετά άρχισαν να φεύγουν λίγοι λίγοι για διάφορους λόγους σε άλλους οικισµούς της Θράκης και της Μακεδονίας, όπου υπήρχαν Καλπαζάια. Τώρα στο συνοικισµό κατοικούν µόνο δέκα οικογένειες Καλπαζάια σε σύνολο των 300 οικογενειών του συνοικισµού. Απ ότι γνωρίζω Καλπαζάια υπάρχουν στον Άρατο Ροδόπης, στο Χειµώνιο Έβρου, στο Εύλαλο και Κιµµέρια Ξάνθης, στη ράµα, στο ενδροπόταµο Θεσ/νίκης κ.α. Από τους γονείς µου ο πατέρας µου ανήκει στην οµάδα των Κοσκινάδων και η µητέρα µου στην οµάδα των Καλπαζάια. Η γλώσσα κάθε µιας οµάδας, αποτελούσε ιδιαίτερη διάλεκτο, αλλά µε µερικές διαφορές, όπως : α) στο α ενικό πρόσωπο του Αορίστου της Οριστικής των ρηµάτων, πχ. κερντόµ = έκανα (Κοσκινάδες) κερντέµ (Καλπαζάια), λιόµ = πήρα (Κοσκινάδες)- λιέµ (Καλπαζάια). Γι αυτό και στο λεξικό στις φράσεις που περιέχουν το α πρόσωπο του Αορίστου χρησιµοποιώ άλλοτε την κατάληξη οµ, άλλοτε την κατάληξη εµ. β) στο α πρόσωπο του ρήµατος είµαι : σοµ (Κοσκινάδες) σεµ (Καλπαζάια). Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες φθογγολογικές διαφορές στο θέµα µερικών λέξεων, πχ. πασστιάβ (Κοσκινάδες) πασσλιάβ (Καλπαζάια). Οι διάλεκτοι αυτές σε άλλους τόπους και χώρες εξακολουθούν να διακρίνονται µεταξύ τους, όταν οι οµάδες των Ροµά ζουν χωριστά. Όπου όµως ζουν µαζί οι διάλεκτοι αυτές τείνουν να ενοποιηθούν.

3 2 Ταυτόχρονα όµως καταγράφονται λέξεις που χρησιµοποιούνται και από άλλες οµάδες τσιγγάνων που ζουν στη Θράκη και που λίγο πολύ αντιπροσωπεύουν τις διαλέκτους που µιλούν οι τσιγγάνοι σε όλη την Ελλάδα. Επίσης καταγράφονται και λέξεις απαρχαιωµένες που τις χρησιµοποιούν και τις κατανοούν οι µεγαλύτεροι, χωρίς όµως οι νέοι να είναι εντελώς αποξενωµένοι από αυτές. Παρά τις διαλεκτικές διαφορές, οι οµιλητές της Ροµανί στην Ελλάδα κατανοούν σε µεγάλο βαθµό ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Συχνά η διαφορά περιορίζεται στη φωνολογική εξέλιξη της λέξης ( για παράδειγµα τα ρήµατα σε άλλες περιοχές τελειώνουν σε άβ και αλλού σε άβα, άλλες οµάδες λένε το θέλω µανγκάβ και άλλες µανγκάβα κ.λ.π.). Εδώ καταγράφτηκε η προφορά µιας συγκεκριµένης οµάδας, µε την ελπίδα σε κάποιο άλλο πόνηµα να συγκεντρωθούν συστηµατικά όλες οι παραλλαγές της γλώσσας των Ελλήνων Ροµά. Μια λέξη Ροµανί συχνά αντιστοιχεί σε δύο και τρεις έννοιες της Ελληνικής (για παράδειγµα α) η λέξη νταβ σηµαίνει : δίνω, µπαίνω (βλ. φράσεις στα αντίστοιχα λήµµατα του λεξικού), η λέξη τσχοράβ σηµαίνει : χύνω, ρηµάζω µετβ., εξαντλώ (βλ. φράσεις στα αντίστοιχα λήµµατα). (Προσοχή! άλλο το τσχοράβ και άλλο το τσοράβ = κλέβω). Στο λεξικό αυτό έγινε προσπάθεια να καταγραφούν όλες οι αντιστοιχίες και να δοθούν κάποια παραδείγµατα χρήσης της Ροµανί λέξης αφού είναι το περιβάλλον της που συχνά καθορίζει την ειδική της σηµασία. Η καταγραφή αυτή, αν και κυρίως απεικονίζει τη γλώσσα που µιλιέται σήµερα, συχνά ανατρέχει στο παρελθόν αυτής της γλώσσας. Αυτό ήταν απαραίτητο, γιατί πολλές φορές οι Ροµά χρησιµοποιούν δάνεια (οι χριστιανοί από την Ελληνική και οι µουσουλµάνοι από την Τουρκική γλώσσα), ακόµα και για λέξεις που υπάρχουν στη Ροµανί. Κι αυτό είναι φυσικό, αφού συχνά οι Ροµά χρησιµοποιούν τη Ροµανί ως δεύτερη γλώσσα κι αφού δεν ζουν αποµονωµένοι από τις άλλες οµάδες. Μερικοί µάλιστα αποφεύγουν να χρησιµοποιούν τη Ροµανί γλώσσα, γιατί (δικαιολογηµένα) φοβούνται µήπως στιγµατιστούν από τους υπόλοιπους.

4 3 Άλλοι πάλι Ροµά χρησιµοποιούν λέξεις της Ροµανί, χωρίς να ξέρουν τη σηµασία τους στα ελληνικά. Κινούνται σε δύο γλωσσικούς κόσµους χωρίς να µπορούν να τους συσχετίσουν. Το λεξικό αυτό επιδιώκει, λοιπόν: α) να αντιστοιχίσει µε συστηµατικό τρόπο τα δύο γλωσσικά συστήµατα που χρησιµοποιούν παράλληλα οι Έλληνες Ροµά. β) να συµβάλει στη διατήρηση του πλούτου της Ροµανί, καταγράφοντας το παρελθόν της. γ) να καταστήσει τις λέξεις εργαλεία έκφρασης και γλωσσικής επικοινωνίας µε τις πολλές και ποικίλες φράσεις που περιέχει, µέσα στις οποίες οι λέξεις πλέκονται και ζωντανεύουν το λόγο. Πολλοί νοµίζουν ότι οι Ροµά δεν έχουν γλώσσα, ότι χρησιµοποιούν τυχαία αποσπάσµατα από τη µια και την άλλη γλώσσα και ότι η γλώσσα τους δεν είναι παρά η παραφθαρµένη µορφή άλλων γλωσσών. Ακόµα και οι ίδιοι οι Ροµά νοµίζουν πολλές φορές ότι η γλώσσα τους περιορίζεται σε λίγες χρηστικές εκφράσεις. Στην πραγµατικότητα η Ροµανί γλώσσα είναι πλατιά και πλούσια, αρκεί κανείς να αναζητήσει τον πλούτο της, να την ανακαλύψει. Όπως συµβαίνει σε όλες τις γλώσσες, το να είναι κανείς οµιλητής µιας γλώσσας δε σηµαίνει αυτόµατα ότι την κατανοεί και τη χρησιµοποιεί σε όλο της το εύρος. Υπάρχουν ακόµα µορφωµένοι Ροµά που χρησιµοποιούν µια περιορισµένη µορφή της Ροµανί, αφού δε χρησιµοποιούν τη γλώσσα αυτή σε µια ποικιλία κοινωνικών εκδηλώσεων. Ούτε µπορεί να γίνει η καταγραφή αποκλειστικά από µη-τσιγγάνους, όσο καλές πληροφορίες και να έχουν αυτοί, γιατί η γλώσσα δεν είναι απλώς ένας κατάλογος λέξεων. Είναι ένας τρόπος να ζεις και να σκέφτεσαι, ένα σύστηµα που το κατανοείς απόλυτα µόνο, όταν έχεις µεγαλώσει µέσα σε αυτό. Ο ισχυρισµός µου αυτός αποδεικνύεται από τα ερµηνευτικά και ετυµολογικά λάθη που έχω εντοπίσει σε λεξικά που έχουν κυκλοφορήσει, στα οποία δίνω τις σωστές απαντήσεις στο παράρτηµα του λεξικού. Μόνο αν κάποιος µη Τσιγγάνος είναι οµιλητής της γλώσσας και έχει ζήσει µέσα στην τσιγγάνικη κοινωνία, όχι για λίγο αλλά για πολλά χρόνια, και έχει

5 4 ζυµωθεί µε την τσιγγάνικη πολιτιστική κληρονοµιά τότε και µόνο τότε µπορεί να καταγράψει σωστά τη Ροµανί γλώσσα. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο γλωσσολόγος Ευάγγελος Μαρσέλος, ο οποίος είχε αφιερώσει και είχε αναλώσει τη ζωή του στην έρευνα της τσιγγάνικης γλώσσας. Από 19 ετών µε σκοπό να εκµάθει όλες τις τσιγγάνικες διαλέκτους, έζησε κοντά στους τσιγγάνους επί πολλά έτη, συναναστράφηκε µαζί τους, τους αγάπησε και τον αγάπησαν εγκάρδια. Όταν τον πρωτάκουσα να µιλά ροµανές, σχηµάτισα την εντύπωση ότι είναι Τσιγγάνος. Χειριζόταν τη γλώσσα άψογα σ όλη την έκτασή της. Με τους γλωσσικούς νεολογισµούς έχει εµπλουτίσει και εκσυγχρονίσει την Ροµανί γλώσσα. ε θα λησµονήσω ποτέ την καλή διάθεση που είχε στη συνεργασία που είχαµε και τη συµβουλευτική του βοήθεια στα θέµατα της γλώσσας και λεξικογραφίας. Από την άλλη πλευρά, η τσιγγάνικη καταγωγή από µόνη της δεν φτάνει για να καταγράψει κανείς τη Ροµανί γλώσσα. Για να µην ντρέπεται ένας Ροµ για τη γλώσσα που µιλάει, για να µην τη θεωρεί µιας «δεύτερης κατηγορίας» γλώσσα, πρέπει να αναρωτηθεί για την ταυτότητα και την ιστορία του, πρέπει να ξανασκεφτεί τον εαυτό του και την πορεία του µέσα από τη γλώσσα. Πρέπει ακόµα να σκεφτεί την οµάδα του και τη γλώσσα του στη σχέση της µε τις άλλες οµάδες και γλώσσες. Για την καταγραφή της Ροµανί χρειάζονται λοιπόν Τσιγγάνοι που έχουν πετύχει ένα βαθµό ένταξης στην ελληνική κοινωνία, ταυτόχρονα όµως να ζουν τσιγγάνικα. Τις λέξεις µπορεί να τις βρει και να τις καταγράψει ο καθένας. Όµως η γραµµατική είναι µέσα στη γλώσσα και δεν βγαίνει από τυπικούς κανόνες, αλλά από έναν ορισµένο τρόπο να σκέφτεσαι τον εαυτό σου και τον κόσµο. Με αυτές τις σκέψεις προσπάθησα να καταγράψω τη Ροµανί γλώσσα. Πρώτα προσπάθησα να αντιστοιχίσω τις τσιγγάνικες λέξεις που ήξερα και χρησιµοποιούσα στην καθηµερινή µου ζωή µε τις λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Έπειτα άρχισα να καταγράφω λέξεις που σιγά-σιγά χάνονταν από τους ηλικιωµένους Ροµά. Άρχισα ακόµα να καταγράφω λέξεις από άλλες περιοχές της Θράκης, έξω από τα στενά όρια της γειτονιάς όπου ζω.

6 5 Τέλος, άρχισα να ψάχνω τις διαφορετικές φράσεις και τα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία χρησιµοποιούνται οι λέξεις που είχα καταγράψει και τις διαφορετικές έννοιες που παίρνουν µέσα σε αυτά. Επειδή η µητρική µου γλώσσα είναι η Ροµανί και είµαι χρήστης της Ροµανί στην καθηµερινή µου ζωή, δεν µου ήταν καθόλου δύσκολο να εµπλουτίσω το λεξικό µε συνώνυµα και αντίθετα των λέξεων και να το καταστήσω πρωτότυπο στο είδος του. Ακόµη σε πολλές λέξεις του λεξικού θα συναντήσει ο χρήστης ετυµολογικά στοιχεία. Επίσης θεωρώ ότι ελληνικές ή τουρκικές και άλλες ξένες λέξεις που χρησιµοποιούνται ενσωµατωµένες στο ροµανό τυπικό, είναι και αυτές ροµανέ, «τσιγγάνικες» λέξεις. Στην περιοχή µου υπάρχει τάση στη νέα γενιά να χρησιµοποιεί τα ρήµατα της τουρκικής γλώσσας µε ροµανέ καταλήξεις πχ. κονουσσίορουµ (µιλώ) σε κονουσσίαβ, µπεκλέορουµ (περιµένω) σε µπεκλέαβ, ντισστιρίορουµ (αλλάζω µετβ.) σε ντισστιρίαβ κ.α. Στο λεξικό τα ρήµατα αυτά έχουν καταγραφεί µε τις ροµανέ καταλήξεις. Καθώς και ο Κωστής Παλαµάς αναφέρει στο ωδεκάλογο του Γύφτου: «λόγια από κάθε λαό κλέβουν και στα δικά τους τα ταιριάζουν»... Όµως πιστεύω, µε τη συνεχή µόρφωση θα µπορέσουν και οι Τσιγγάνοι να καλλιεργήσουν τη γλώσσα τους, σαν ένα ενιαίο µηχανισµό, που έχει τη δύναµη να αφοµοιώνει τα ξένα γλωσσικά στοιχεία στον ατόφιο παραδοσιακό της κορµό. Σκοπός µου ήταν να γίνει το λεξικό εύχρηστο στον χρήστη και ιδιαίτερα σ αυτόν που θα ήθελε να µάθει και να χρησιµοποιεί τη Ροµανί γλώσσα. Επίσης προσπάθειά µου ήταν να περιλάβω στο λεξικό κατάλληλες φράσεις που αφενός να καταστήσουν κατανοητές τις σηµασίες των λέξεων και αφετέρου να καταδείξουν τη ζωντάνια και την εκφραστικότητα της γλώσσας. Γι αυτό και η µετάφραση των φράσεων αυτών στην ελληνική γλώσσα δεν υπήρξε ελεύθερη, αλλά κατά λέξη, µε αποτέλεσµα σε λίγες περιπτώσεις να σηµειωθούν κάποιες αποκλίσεις από τις καθηµερινές εννοιολογικές χρήσεις των λέξεων και τους συντακτικούς κανόνες. Ακόµη χρησιµοποίησα αποσπάσµατα από το ανέκδοτο ποιητικό µου έργο µε θέµατα ειληµµένα από την προσωπική µου ζωή και την τσιγγάνικη ζωή, για να

7 6 φανεί και η λογοτεχνική της διάσταση και για να ενθαρρύνω ευαίσθητους Τσιγγάνους, ώστε να γράψουν κι αυτοί ποιήµατα, µυθιστορήµατα, διηγήµατα και άλλα λογοτεχνικά έργα που θα πλουτίσουν τη γλώσσα µας. Η Ροµανί γλώσσα, αν και διαµέσου των αιώνων δεν υπήρξε γραπτή, διατήρησε το ρυθµό της και τη µουσικότητά της παρά τις επιδράσεις που δέχτηκε από άλλες γλώσσες. Πολλά από τα ποιήµατα µου εκφράζουν το αντιρατσιστικό µου αίσθηµα που φαίνεται στα αποσπάσµατα των ληµµάτων του λεξικού: τόπος, µέρα, τσιγγάνος, αδερφός κ.α. Αυτό το αίσθηµα µε έκανε να σταθώ στα πόδια µου, ν αντέξω στην αφόρητη κούραση που αντιµετώπισα µέχρι να ολοκληρώσω αυτό το λεξικό. Επιπλέον µε στήριξε η ικανοποίηση που δοκίµαζα καθώς σκεφτόµουν ότι κάτι θετικό θα προσφέρω στην τσιγγάνικη κοινωνία, όπου κι αν βρίσκεται. Την ποιότητα του λεξικού µπορεί να την αντιληφθεί κανείς µόνο, όταν ξεφυλλίσει όλο το λέξικό. Είναι το µοναδικό στην Ελλάδα, ίσως και στη Ευρώπη, λεξικό της Ροµανί γλώσσας που περιέχει συνώνυµα και αντίθετα και έχει γραφεί από Τσιγγάνο. Ελπίζω την προσπάθεια που έχω κάνει να µιµηθούν Τσιγγάνοι απ όλο τον κόσµο, να παρακινηθούν και να συγγράψουν έργα, ώστε να κάνουν τον Τσιγγάνο να νιώθει πια περήφανος. Να καλλιεργήσουν οι ίδιοι τη γλώσσα τους κι όχι άλλοι, οι οποίοι επιδιώκουν τη διάκρισή τους µέσα από το εικονικό τους ενδιαφέρον. Έτσι µόνο, βαθµιαία, έστω και µετά 100, 200 χρόνια, θα αντιστραφεί η αρνητική εικόνα των άλλων για τους Τσιγγάνους και θα ενισχυθεί το αυτοσυναίσθηµα και η αυτοεικόνα τους. Όπως δεν υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη που να µην αγαπούν και να µην τιµούν αυτό που είναι, έτσι και οι Τσιγγάνοι όπου κι αν βρεθούν, σε κάθε µέρος της γης είναι δεµένοι µεταξύ τους, χαίρονται να ακούνε τη γλώσσα τους και νιώθουν περηφάνια, όταν οι άλλοι απευθύνουν επαινετικά λόγια για τη φυλή τους. Έχουν και αρετές οι Τσιγγάνοι. Αγαπούν µε πάθος τη µουσική και το χορό, λατρεύουν την ελευθερία και απεχθάνονται τον πόλεµο. Ας κάνουµε εµείς την αρχή, ας τολµήσουµε και ας γίνουµε ειρηνικοί επαναστάτες, για να αναβαθµίσουµε τη ζωή των Τσιγγάνων, των απογόνων

8 7 µας, και να µεταβάλουµε σε θετική την εικόνα τους που υπάρχει στα µάτια και στο µυαλό των µη Τσιγγάνων. Για να γίνει αυτό πρέπει ν ακολουθήσουµε το µονόδροµο: Σχολείο µόρφωση διαβίου µόρφωση.

9 ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Επειδή είναι πρωτόγνωρο στον ελληνικό χώρο η τσιγγάνικη ποίηση, καταγράφω ένα ποίηµα από το ποιητικό µου έργο, πέρα από τα αποσπάσµατα που διανθίζουν το λεξικό, για να αντιληφθεί ο αναγνώστης, ότι η τσιγγάνικη γλώσσα είναι όπως όλες οι άλλες γλώσσες. Ποίηµα Γιάννη Αλεξίου Αµαρί τσχιπ Γεκ τσχιπ πφαλά ασταρέλ αµέν, γεκ τσχιπ πφαλά σικαβέλ αµέν οπρά πφου, η Ροµανί, η µπουτ γκιλαµπα(ν)ντί. Ρόντεν Ροµάλεν λακέ όρµπε κα αρακχέν ε ντροµά κάι πφιρνταµούσας, ρόντεν Ροµάλεν αµαρέ νταντένγκε ροη(ν)νταρντέ γκιλά, κα ντικχέν ε ντουκχά σαρ γκιλάµπενας, νάι σας βον πατρά κάι πφουρντάς ζουραλί µπαλβάλ ντα κάι ουλαντάς λεν. Απόδοση στην Ελληνική Η γλώσσα µας Μια γλώσσα αδέρφια µας κρατάει, µια γλώσσα αδέρφια µας δείχνει πάνω στη γη, η Τσιγγάνικη, η πολύ τραγουδιστή. Ψαξτε Τσιγγάνοι τις λέξεις της θα βρείτε τους δρόµους που περπατήσαµε,

10 9 ψάξτε Τσιγγάνοι τα µοιρολόγια των προγόνων µας θα δείτε τους πόνους πώς τους τραγουδούσανε, δεν ήταν οι πρόγονοί µας φύλλα που φύσηξε άνεµος δυνατός και τους εσκόρπισε Αποσπάσµατα από τα ποιήµατά µου υπάρχουν στα παρακάτω λήµµατα του λεξικού: 1. αγάπη 21. µεθώ (µετβ.) 2. αγαπώ 22. µέρα 3. αδελφός 23. µέρος 4. Αϊ-Γιώργης 24. µετρώ 5. αστέρι 25. µοναξιά 6. βιολί 26. νεκρός 7. βράδυ 27. ξυπόλυτος 8. γέλιο 28. οµορφιά 9. γη 29. όνειρο 10. γλώσσα 31. πάλι 11. δρόµος 35. πράξη 12. εκείνος 36. προχωρώ 13. ζωή 37. τόπος 14. ηµέρα 38. τραγούδι 15. Θεός 39. τσιγγάνος 16. κάρο 40. υπάρχω 17. κλείνω (µετβ.) 41. φιλία 18. κόσµος 42. φτερό 19. λουλούδι 43. χάνοµαι 20. µαξιλάρι 44. ωραίος

11 10 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 1. Στη Ροµανί υπάρχουν δύο γένη: αρσενικό και θηλυκό, π.χ. ο κχερ (αρσενικό γένος ), η µπουκί (θηλυκό γένος). Εκτός από το άρθρο της ονοµαστικής του ενικού αρσενικών (ο) και θηλυκών (η), το άρθρο των λοιπών πτώσεων ενικού και όλων του πληθυντικού είναι το ε. Εάν σε ένα λήµµα αντιστοιχούν περισσότερα ουσιαστικά της Ροµανί του ίδιου γένους, σηµειώνεται το άρθρο στο τελευταίο ουσιαστικό. 2. Στο θηλυκό γένος των επιθέτων και µετοχών σηµειώνεται µόνο η κατάληξή τους µετά το αρσενικό γένος π.χ. επίθ. παρνό,-ί (= άσπρος,-η), µτχ. τσαλαντό,-ί (= χτυπηµένος,-η). 3. Στα συµπλέγµατα συµφώνων, πφ, τφ, κχ, τχ, και τσχ τα σύµφωνα φ,χ προφέρονται ως µισά σύµφωνα, δηλαδή, ελαφρά ως εκπνοή. Πχ. Πφενάβ = λέω, τφουτ = γιαούρτι, κχερ = σπίτι, τχαν = τόπος, θέση, χώρος, µέρος, οικόπεδο, περιοχή, τσχουρί = µαχαίρι. 4. Τα σύµφωνα όταν είναι σε παρένθεση προφέρονται κανονικά. Πχ. ντα(ν)νταλάβ = δαγκώνω, α(µ)µπρόλ = αχλάδι. 5. Οι ελληνικές λέξεις µε αστερίσκο (*) είναι λέξεις αδόκιµες και χρησιµοποιήθηκαν για να ερµηνεύσουν ακριβέστερα τη ροµανί λέξη (πχ. κλαψιαροπρόσωπος = ροη(ν)ντέ-µόσκο). 6. Όταν το σ και το ζ είναι παχιά, έχουν σηµειωθεί δύο σ και ζ (πχ. σσουντρό = κρύος, κόζζα = φλούδα). 7. Σε µερικά ρηµατικά ουσιαστικά µε κατάληξη ιπέ και σε διάφορες άλλες λέξεις αντί του γιώτα (ι) χρησιµοποιήθηκε το ήτα (η), για να αποφευχθούν τα διαλυτικά ( ). 8. Όπου µετά τη ροµανί λέξη ανοίγεται παρένθεση και ακολουθεί το σύµβολο = (ίσον), πρόκειται για κυριολεκτική σηµασία, παρόλο που δε σηµειώνεται η βραχυγραφία κυριολ. = κυριολεκτικά. (πχ. στο λήµµα υποφέρω : σΰρνταβ (= τραβώ).

12 11 9. Οι σύνθετες λέξεις συνδέονται µε το ενωτικό σύµβολο (πχ. µπουκί-κεράβ = δουλειά κάνω = δουλεύω, σσερέσκι-ντουκ = κεφαλιού πόνος = κεφαλόπονος. 10. Το ύψιλον (υ) προφέρεται όπως το γαλλικό u, π.χ. σύτυ = γάλα (αλλά και σούτι) 11. Το ύψιλον µε διαλυτικά (ϋ) προφέρεται ως φθόγγος ανάµεσα στο ι και στο ου, π.χ. χϋβ = τρύπα, σΰρνταβ = τραβώ. Επίσης όλα τα ροµανέ ρήµατα στο β πρόσωπο του πληθυντικού του αορίστου στη λήγουσα και στο β πρόσωπο του πληθυντικού του υπερσυντέλικου στην παραλήγουσα έχουν αυτόν τον φθόγγο, π.χ. αβιλανΰς = ήρθατε, αβιλανΰσας = είχατε έρθει, πιλανΰς = ήπιατε, πιλανΰσας = είχατε πιει. 12. Οι διαθέσεις των ρηµάτων στη ροµανί γλώσσα είναι 7. α) Ενεργητική διάθεση ή ενεργητικό ρήµα: τσαλαβάβ = χτυπώ (ενεργ.), π.χ. τσαλαντά µαν κασστέσα = µε χτύπησε µε ξύλο. β) Παθητική διάθεση ή παθητικό ρήµα: τσαλάντιαβ = χτυπιέµαι (παθ.), π.χ. πελόµ ντα τσαλάντιλοµ κάι µι τσανκ = έπεσα και χτυπήθηκα στο πόδι µου. γ) Μέση διάθεση ή µέσο ρήµα ή αυτοπαθές ρήµα: τσαλαβάµαν = χτυπώ τον εαυτό µου (χτυπιέµαι µέσο ή αυτοπαθές), π.χ. σόσκε τσαλαβέστουτ κάι κο σσορό; = γιατί χτυπιέσαι στο κεφάλι σου; δ) Ουδέτερη διάθεση ή ουδέτερο ρήµα: πασστιάβ = κοιµάµαι, π.χ. πασστόλ µο ντατ = κοιµάται ο πατέρας µου. ε) Ενεργητική διάµεση διάθεση ή ενεργητικό διάµεσο ρήµα: τσαλανταράβ = βάζω να χτυπήσει-ουν, κάνω να χτυπήσει-ουν, κάνω να χτυπηθεί-ουν, π.χ. κα τσαλανταράβ τουτ κάι µο ντατ = θα βάλω τον πατέρα µου να σε χτυπήσει. στ) Παθητική διάµεση διάθεση ή παθητικό διάµεσο ρήµα: τσαλαντάρντιαβ = µε κάνει-ουν να χτυπιέµαι, π.χ. σαρ τε τσαλαντάρντολ καβά µανούςς! = πώς να κάνω-ουµε (να βρω-ούµε τον τρόπο) να χτυπηθεί αυτός ο άνθρωπος! ζ) Μέση διάµεση διάθεση ή µέσο διάµεσο ρήµα: τσαλανταράµαν = αφήνω να µε χτυπήσει-ουν, κάνω να µε χτυπήσει-ουν, προκαλώ να µε χτυπήσει-

13 12 ουν, π.χ. κα τσαλανταράµαν λέστε, για τε ικαλέλ πι χολί = θα τον αφήσω (ή θα τον προκαλέσω) να µε χτυπήσει, για να βγάλει το θυµό του, µπεςς σσουκάρ. κα τσαλανταρέστουτ µά(ν)ντε = κάτσε ωραία (καλά). θα µε κάνεις να σε χτυπήσω, σαρ τσαλανταρντάν τουτ λέστε; = πώς άφησες να σε χτυπήσει; (πώς δεν κατάφερες να µη σε χτυπήσει;) 13. Τα παθητικά και µέσα (ή αυτοπαθή) ρήµατα στο λεξικό µπήκαν µε τη βραχυγραφία αµετβ.ρ. (= αµετάβατο ρήµα) που το καθένα ξεχωρίζει από την κατάληξή του. Από την κατάληξη µαν (= εµένα, τον εαυτό µου) ξεχωρίζουν τα µέσα ( ή αυτοπαθή) ρήµατα και από την κατάληξη ιαβ ξεχωρίζουν τα παθητικά ρήµατα, π.χ. µακχάµαν = βάφοµαι µέσο ή αυτοπαθές, µακχάµαν τε τζαβ κάι µπιάβ = βάφοµαι να πάω στο γάµο, µακχλιάβ = βάφοµαι παθητικό, κατάρ µιρνέ βαστά µακχιλό καβά κχερ = από τα δικά µου χέρια βάφτηκε αυτό το σπίτι 14. Ο τύπος της γενικής του ενικού, µερικές φορές και του πληθυντικού των ουσιαστικών είναι ταυτόχρονα και επίθετο: π.χ. κχερέσκο,-ι = σπιτιού, σπιτικός,-ή, κχαϊνάκο,-ι = κότας, κοτίσιος, -ια, Ιταλιανένγκο,-ι = Ιταλών, ιταλικός-ή, Ιταλιάκο, -ι = Ιταλίας, ιταλικός, -ή. Βραχυγραφίες άκλ. = άκλιτος,,-η, -ο κ. = κατά αλληγ. = αλληγορικά κ.α = και άλλα αµετβ. = αµετάβατο κυριολ. = κυριολεκτικά αντίθ. = αντίθετο-α λ. = λέξη αντων. = αντωνυµία µεσ. = µέσο αόρ. = αόριστος µετβ. = µεταβατικό απόλ. = απόλυτο µορ. = µόριο απρόσ. = απρόσωπο µ.τ.φ. = µεταφορικός, -ή, -ό αριθ. = αριθµός µτχ. = µετοχή

14 13 αριθµητ. = αριθµητικό αυτοπ. = αυτοπαθές βλ. = βλέπε δεικτ. = δεικτική διαµ. = διάµεσο ενεργ. = ενεργητικό επίθ. = επίθετο επίρρ. = επίρρηµα επιτατ. = επιτατικό επιφών. = επιφώνηµα ερωτηµ. = ερωτηµατικός, -ή, -ό ουσ. = ουσιαστικό παθ. = παθητικό περιφρ. = περιφραστικός, -ή, -ό πληθ. = πληθυντικός προσ. = πρόσωπο προφ. = προφέρεται, προφέρονται πχ. = παραδείγµατος χάριν ρ. = ρήµα ρηµατ. = ρηµατικό σ.α. = σηµαίνει ακόµη, σηµαίνουν ακόµη συγκρ. = συγκριτικό συνδ. = σύνδεσµος συνών. = συνώνυµο-α τακτ. = τακτικό υπερθ. = υπερθετικός υποκ. = υποκοριστικό

15 14 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΏΝ Αισθάνοµαι την ανάγκη να απευθύνω θερµότατες ευχαριστίες στη σύζυγό µου Ευγενία Τζαµπάζη για την κατανόηση που έδειξε καθόλο το διάστηµα της συγγραφής του λεξικού και για την ηθική της συµπαράσταση. Στη θεία µου Ευαγγελία ηµητρίου για τη βοήθειά της στη συλλογή λέξεων και φράσεων. Στη φιλόλογο Εύα Πολίτου για τη λεξικογραφική βοήθεια που µου παρέσχε σε ενδιάµεση φάση της δουλειάς µου και τέλος, στον επίτιµο Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ροδόπης, Κωσταντίνο Εκµεκτσή, για την πολύτιµη βοήθεια που µου παρέσχε σε διάφορες δυσκολίες που αντιµετώπισα κατά την τελευταία φάση της συγγραφής του έργου αυτού, καθώς και τη σύζυγό του Σοφία Εκµετσή για την ψυχολογική της υποστήριξη.

16 15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαµπινιώτη, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα Μείζον Ελληνικό Λεξικό, Τεγόπουλος-Φυτράκης, Εκδόσεις Αρµονία Α.Ε., Αθήνα Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη Νέον Ορθογραφικόν, Ερµηνευτικόν Λεξικόν, ηµητρίου Β. ηµητράκου, Εκδοτικός Οίκος Χρ. Γιοβάνης, Σύγχρονον Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσας, Επιτροπής Φιλολόγων, Ο.Ε.Ε. «ΑΤΛΑΣ», Αθήνα Λεξικό των Συνωνύµων, Κ. ΑΓΚΙΤΣΗ, Εκδόσεις Ι. Γ. Βασιλείου, Αθήνα. 7. Ετυµολογικό Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, Ν.Π. Ανδριώτη, δεύτερη έκδοση. 8. Παράλληλο Συντακτικό της νέας και της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, Γεώργιος Μωραΐτης, Εκδόσεις ηµ. Ν. Παπαδήµα, Αθήνα 1974.

17 16

18 17 Το αφιερώνω στο γιο µου Μανόλη

19 17 Α α (στερητικό): µπι αβάσταχτος (α) (επίθ.): π.χ. µπιπεκό = άψητος, µπικιραντό µπισϋρντι(ν)ντό,-ί (κυριολ. = άβραστος, µπιχαλαντό = άπλυτος, ατράβηχτος) µπιλονγκλό = ανάλατος. π.χ. µπισϋρντι(ν)ντί σι καγιά ντουκ (βλ. και χωρίς). = αβάσταχτος είναι αυτός ο πόνος α (α) (επιφών.): άλε (οµόηχο άλε = Αντίθ. σϋρντι(ν)ντό (µτφ.) = έλα, πάρε) υποφερτός. π.χ. άλε! κάνα αβιλό καβά; = α! αβάσταχτος (β) (επίθ.): πότε ήρθε αυτός;, άλε! γκαντάλ νάι; µπισϋρντιµάσκο,-ι και (άκλ. επίθ.) = α! έτσι δεν είναι; µπισϋρντιµέ (µπισϋρντιµέ κυριολ. α (β) (επιφών.): α ατράβηχτος, σ.α. αζύγιστος, π.χ. α τε κεράβ καϊά µπουκί, α τε ανυπόφορος). κεράβ κοϊά µπουκί, νασστί γκελόµ (µπισϋρντιµάσκο σ.α. ανυπόφορος, = α να κάνω αυτή τη δουλειά, α να αφόρητος). κάνω εκείνη τη δουλειά, δεν π.χ. µπισϋρντιµάσκο σι καβά µπόρεσα να πάω. τατιπέ = ανυπόφορη είναι αυτή η άβαθος (άκλ. επίθ.): µπιντερίνι ζέστη. Αντίθ. ντερίνι = βαθύς. Αντίθ. σϋρντιµάσκο = υποφερτός, άβαλτος: (βλ. ατοποθέτητος). σϋρντιµέ = τραβηγµένος, υποφερτός, αβανιά: (βλ. διαβολή). ζυγισµένος. αβάντα: αβά(ν)τα, η αβάσταχτος (γ) (επίθ.): π.χ. αβά(ν)τα αβιλέ µανγκέ καλά µπιασταρντό, -ί (κυριολ. παρέ = αβάντα (χωρίς να κοπιάσω) ακράτητος, άπιαστος, ασύλληπτος, µου ήρθαν αυτά τα λεφτά, αβά(ν)τα ανέγγιχτος, ως ουσ. µπιασταρντί, η (χωρίς λεφτά) θέλεις να τρως, = άπιαστη, αδιακόρευτη, η) καθόλου δε θέλεις να πληρώνεις. Αντίθ. ασταρντό = βασταγµένος, (αβά(ν)τατζίο, ο = τζαµπατζής, π.χ. κρατηµένος, πιασµένος, αβά(ν)τατζίο σι ο πφιρνορό! = συλληµµένος, αγγιγµένος, ως ουσ. τζαµπατζής είναι ο πονηρούλης!, ασταρντί, η = πιασµένη, η αβά(ν)τατζίκα και αβά(ν)τατζΰκα, η ξεπαρθενεµένη, η. = τζαµπατζού, αβά(ν)τατζουλούκο, άβαφος (επίθ.): µπιµακχλό,-ί ο = η ιδιότητα του τζαµπατζή, της π.χ. µπιµακχλό σι ο κχερ = άβαφο αβάντας). είναι το σπίτι, µπιµακχλί αβιλί κάι αβάρετος: (βλ. εργατικός, µπιάβ = άβαφη ήρθε στο γάµο. αχτύπητος). Συνών. µπιρενκλιό = άβαρος (επίθ.): µπιπφαρό, -ί αχρωµάτιστος, µπιµποϊαµούσσι = Συνών. λοκό = ελαφρύς αµπογιάτιστος. Αντίθ. πφαρό = βαρύς, αργός, Αντίθ. µακχλό = βαµµένος, βραδυκίνητος. µποϊαµούσσι = µπογιατισµένος. αβασάνιστος (επίθ.): µπιτσεκιάκο, αβάφτιστος (επίθ.): µπιµπολντό,-ί -ι (σ.α. αταλαιπώρητος). π.χ. ο χουρντό σι ντουέ µπροσσένγκο ντα ταά µπιµπολντό

20 18 σι = το παιδί είναι δύο χρονών κι αβγουλιέρα: (βλ. αβγόκασα, ακόµα αβάφτιστο είναι. αβγοθήκη). Αντίθ. µπολντό = βαφτισµένος. αβγουλίλα: αρνέσκι κοκία, η (= άβγαλτος (επίθ.): µπιικαλντό,-ί αβγού µυρωδιά), αρνέσκι-νταντία, Αντίθ. ικαλντό = βγαλµένος, η (= αβγού γεύση) και αρνέσκοντάντι, ο (= αβγού γεύση). αφαιρεµένος. άβγαλτος (β) (επίθ.): αβγουλωτός (επίθ.): αρνέσκο, -ι µπιικαλνταρντό, -ί (γενική πτώση του ενικού της λέξης Αντίθ. ικαλνταρντό = βγαλµένος, αρνό = αβγό) αφαιρεµένος. π.χ. αρνέσκο µπιτσίµι = αβγουλωτό αβγό: αρνό, ο σχήµα. π.χ. κιράβ µανγκέ τριν αρνέ = αβγόφετα: αρνέσα-µαρνό, ο (= µε βράσε µου τρία αβγά, ιρακί ικλιλό αβγό ψωµί) κατάρ αρνό ντα κερέλπες αµένγκε π.χ. τε πεκάβ τουκέ αρνένσακάι τζανέλ λεν σα = χθες βγήκε από µαρνέ; κα χας; = να σου τηγανίσω το αβγό και µας παριστάνει ότι τα αβγόφετες; θα φας; ξέρει όλα, µπεςς κάι κε αρνέ του = αβεβαίωτος: απιστοποίητος. κάτσε στ αβγά σου εσύ. αβελτίωτος: (βλ. αγιάτρευτος). αβγοειδής (α) (επίθ.): αρναλό,-ί αβιταµίνωση: αβιταµίνοσι, η αβγοειδής (β) (επίθ.): αρνέσκο,-ι π.χ. ο ντοκτόρι αρακχαντά λεστέ αβγοθήκη: αρνένγκο-τχαν, ο (= αβιταµίνοσι = ο γιατρός του βρήκε αβγών θέση) αβιταµίνωση. αβγοκάλαθο: αρνένγκο-σεπέτο, ο άβλαβος (επίθ.): µπιζαραρέσκο, -ι αβγόκασα (χάρτινη): αρένγκο-λιλ, Αντίθ. ζαραρλίο = βλαβερός, ο (=αβγών χαρτί) ζηµιογόνος, ζηµιωµένος. π.χ. νά τσχου ε αρνένγκε λιλά, αβλεψία: µπιντικχιπέ, ο (σ.α. λαζΰµι σι µάνγκε = µην πετάς τις απροσεξία, αφροντισιά). αβγόκασες, τις χρειάζοµαι. αβγολέµονο: αρνέσα-λιµόνο, ο (αρνέσα = µε αβγό, λιµόνο = λεµόνι). αβγότσουφλο: αρνέσκι-κόζζα, η π.χ. να τσχου τελέ ε αρνένγκεκόζζε = µην πετάς κάτω τα αβγότσουφλα. αβγουλάδικο:αρνετζιέσκο-ντικιάνο (=αβγουλά µαγαζί) και αρνετζιέσκο -ντουκιάνο, ο (αβγουλά µαγαζί) αβγουλάκι: αρνορό, ο π.χ. χα, µο τσχαβό, κο αρνορό = φάε, αγόρι µου, το αβγουλάκι σου. αβγουλάς (α): αρνατζίο, ο αβγουλάς (β): αρνετζίο, ο π.χ. νακχλό ο αρνετζίο κατάρ ντικιάνο; = πέρασε ο αβγουλάς από το µαγαζί; θηλ. αρνετζίκα, η Αντίθ. ντικχιπέ = προσοχή, κοίταγµα, βλέµµα, εξέταση, παρακολούθηση, παρατήρηση. αβοήθητος (επίθ.): µπιγιαρντουµέσκο,-ι π.χ. ατσχιλό κόρκορι ντα µπιγιαρντουµέσκο = έµεινε µόνος και αβοήθητος. Συνών. µπιαρκαβάκο = ανυπεράσπιστος. άβολα (επίρρ. ως άκλ. επίθ.): ραα(τ)σΰζι π.χ. ραα(τ)ΰζι µπεσσάβ = άβολα κάθοµαι (βλ. και άβολος) Αντίθ. ραάτι = άνετα, άνετος, άνεση, ήσυχος. αβολεψιά: ραα(τ)σϋζλΰκο, ο

21 19 (σ.α. ανησυχία, π.χ. ραα(τ)σϋζλΰκο αταβές µάνγκε = ανησυχία µου φέρνεις) Αντίθ. ραατλούκο = άνεση. άβολος (άκλ.επίθ. και επίρρ.): ραα(τ)σΰζι (σ.α. ανήσυχος) π.χ. ραα(τ)σΰζι σι ο κχερ, µπουτ σικνό σι = άβολο είναι το σπίτι, πολύ µικρό είναι (ως ουσ. ραα(τ)σΰζι, ο, ραα(τ)σΰσκα, η). αβόσκητος (επίθ.): µπιτσαραρντό,- ί και µπιτσαραβντό,-ί π.χ. ντιάς µπουτ γιβ ντα ατσχιλέ ε µπακρέ γεκ τσχον µπιτσαραρντέ = χιόνισε πολύ κι έµειναν τα πρόβατα ένα µήνα αβόσκητα. Αντίθ. τσαραρντό και τσαραβντό = βοσκηµένος. αβούλωτος (επίθ.): µπιπφα(ν)ντό, - ι (κυριολ. άκλειστος, σ.α. άδετος, αφυλάκιστος, ακούµπωτος) π.χ. µπιπφα(ν)ντέ χυβά = αβούλωτες τρύπες. Αντίθ. πφα(ν)ντό = κλεισµένος, δεµένος, φυλακισµένος, κουµπωµένος. αβούτηχτος (επίθ.): µπιµπολντό, ι (σ.α. αβάφτιστος) Αντίθ. µπολντό = βουτηγµένος, βαφτισµένος αβράκωτος: (βλ. ξεβράκωτος). άβραστος (επίθ.): µπικιραντό,-ί και µπιταβντό,-ί π.χ. µπικιραντό µας ντιάν µαν τε χαβ; = άβραστο κρέας µου έδωσες να φάω; µπιταβντέ σι ε αρνέ = άβραστα είναι τα αβγά. Αντίθ. κιραντό, ταβντό = βρασµένος. άβρετος (επίθ.): µπιαρακχαντό, -ί, µπιρακχαντό, -ί και µπιακχαντό, -ί Αντίθ. αρακχαντό, ρακχαντό και ακχαντό = εντοπισµένος. άβρεχτος: (βλ. αµούσκευτος). αβρόµιστος (επίθ.): µπιµελαλό, -ί (σ.α. αλέρωτος) Συνών. τεµίζι = καθαρός, καθαρά Αντίθ. µελαλό = βρόµικος, λερωµένος. άβροχος (επίθ.): µπιµπρουσσουµέσκο, -ι (= χωρίς βροχή) π.χ. ο µιλάι νακχλό µπιµπρουσσουµέσκο = το καλοκαίρι πέρασε άβροχο. αγάζωτος (επίθ.): µπισουβντό, -ί (κυριολ. άραφτος) Αντίθ. σουβντό = ραµµένος. αγαθεύω (αµετβ. ρ.): αχµάκικερντιάβ (= αγαθός,-ή γίνοµαι), αχµάκο-κερντιάβ (= αγαθός γίνοµαι) και αβανάκι-κερντιάβ (= αγαθός γίνοµαι) π.χ. σας κάι σας α(ν)ντό πο τερνιπέ αβανάκι, ακανά κάι πφουριλό νταά αβανάκι-κερντιλό = ήταν που ήταν αγαθιάρης στα νιάτα του, τώρα που γέρασε αγάθεψε περισσότερο. Αντίθ. πφιρνιάβ = πονηρεύοµαι αγαθιάρης: (βλ. αγαθός). αγαθό (κάθε αντικείµενο): µανγκίν, ο (σ.α. προϊόν, εµπόρευµα, περιουσία, πραµάτεια). αγαθοεργία: (βλ. φιλανθρωπία). αγαθοεργός: (βλ. φιλανθρωπικός). αγαθοπιστία: αχµακλούκο και αβανακλούκο, ο Αντίθ. πφιρνιπέ = πονηριά, εξυπνάδα, πονηράδα σσεητα(ν)νούκο = σατανικότητα, µπουτζανγκλιπέ = εξυπνάδα, πονηριά. αγαθόπιστος (άκλ. επίθ.): αχµάκι και αβανάκι (ως ουσ. αχµάκο, ο, αχµάκι, η) π.χ. αχµάκο σι, κολάη πακιάλ κας αβέλα = αγαθόπιστος είναι εύκολα πιστεύει τον οποιοδήποτε (κυριολ. αγαθός). Αντίθ. πφιρνό= πονηρός, έξυπνος, µπουτζανγκλό= πολύξερος, έξυπνος, πονηρός, κουρνάζι= πονηρός.

22 20 αγαθός (α) (άκλ. επίθ.): αβανάκι π.χ. αβανάκι σι, νάι πριρνό = αγαθός είναι, δεν είναι πονηρός. Συνών. λατσχό = καλός. Αντίθ. πφιρνό = πονηρός, τζουνγκαλό = δόλιος, ύπουλος, νασούλ και φενά = κακός. αγαθός (β) (άκλ. επίθ.): αχµάκι (ως ουσ. αχµάκο, ο, αχµάκι, η) π.χ. αχµάκι κχόνικ νάι αβγκιέ, πφιρνιλί η ντουνιάβα = αγαθός κανείς δεν είναι σήµερα, πονηρεύτηκε ο κόσµος. αγαθοσύνη (α): αβανακλούκο, ο Αντίθ. πφιρνιπέ = πονηριά, τζουνγκαλιπέ = υπουλία, υπουλότητα, δολιότητα, φεναλούκο και νασουλιπέ = κακία, κακοσύνη. Συνών. λατσχιπέ = καλοσύνη, καλό (το). αγαθοσύνη (β): αχµακλούκο, ο π.χ. κατάρ κο αχµακλούκο σΰρντες καλέν, κάι νάι σαν πφιρνό ιτς = από την αγαθοσύνη σου τα τραβάς αυτά, που δεν είσαι πονηρός καθόλου. αγαθότητα: (βλ. αγαθοσύνη). αγαθούλης (άκλ. επίθ.): αβανακίσι π.χ. αβανακίσι σι, χοχαντέ λε = αγαθούλης είναι, τον ξεγέλασαν. Αντίθ. πφιρνορό = πονηρούλης. αγαλλιάζω: (βλ. χαίροµαι). αγαλλίαση: (βλ. χαρά). άγαλµα: άγαλµα, ο π.χ. (µτφ.) σο ντικχλόµ λε, άγαλµα ατσχιλόµ = µόλις τον είδα, άγαλµα έµεινα. αγαλµατένιος (επίθ.): αγαλµατέσκο, ι. αγαλµατίδιο: σικνό-άγαλµα, ο (κατά λέξη: µικρό άγαλµα). αγαλµάτιο: βλ. αγαλµατίδιο. αγάµητος (επίθ.): µπιµπουλιντι(ν)ντό, -ί Αντίθ. µπουλιντι(ν)ντό = γαµηµένος, γαµιόλης, πούστης. αγαµία (η κατάσταση του άγαµου): µπεκιαρλούκο, ο (σ.α. εργενιλίκι, βλ. και εργενιλίκι). άγαµος (α) (επίθ.): µπιζζενισαρντό και µπιζζενιµέ (άκλ. επίθ.) π.χ. µπιζζενιµέ σι νταά καβά = άγαµος είναι ακόµα αυτός. Αντίθ. ζζενιµέ = έγγαµος. άγαµος (β) (επίθ.): µπεκιάρι,-κα και (άκλ. επίθ.) µπεκιάρι π.χ. µπεκιάρι σι λεσκό τσχαβό = άγαµος είναι ο γιος του. (βλ. και εργένης, εργένισσα). αγανάκτηση: µπουκτισαριπέ και µπουκµάκο, ο π.χ. ο µπουτ µορµισαριπέ α(ν)ταβέλ µπουκµάκο = η πολλή γκρίνια φέρνει αγανάκτηση. Συνών. χολί = θυµός, οργή, χολή. αγανακτισµένος (µτχ): µπουκτισαρντό,-ί Συνών. χολιναλό, χολιαλό = εκνευρισµένος, θυµωµένος. αγανακτώ (α) (αµετβ. ρ.): µπουκούιαβ (προφορά µε συνίζηση ια) και µπουκτισάβαβ, µπουκτισάαβ π.χ. µπουκτούµ κατάρ καγιά µπουκί = αγανάκτησα απ αυτή τη δουλειά, µπουκτισάιλο µο γκι τούταρ = αγανάκτησε η ψυχή µου από σένα. Συνών. χολάαβ = θυµώνω (αµετβ.), εκνευρίζοµαι, χολί-ντάµαν = συγχίζοµαι, χολί-πφερντιάβ = οργίζοµαι, εξοργίζοµαι. αγανακτώ (α) (µετβ. ρ.): µπουκτισαράβ και µπουκτουρίαβ π.χ. µπουκτισαρντέ µαν καλά χουρντέ = µε αγανάκτησαν αυτά τα παιδιά. Συνών. χολί-νταβ = συγχύζω, χολαράβ, χολιαράβ = θυµώνω (µετβ.), χολιναράβ = εκνευρίζω, χολί-πφεράβ = οργίζω, εξοργίζω. αγανακτώ (β) (αµετβ. ρ.): µο-γκικαλόλ (= η ψυχή µου µαυρίζει)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 12.000 οµ εµ. είµαι

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 12.000 οµ εµ. είµαι 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο λεξικό αυτό έχουν συγκεντρωθεί περίπου 12.000 λέξεις της ελληνικής, οι οποίες µεταφράζονται στη Ροµανί γλώσσα. Η διάλεκτος που καταγράφεται εδώ είναι αυτή που µιλιέται από τους Ροµά που

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. µπισϋρντι(ν)ντί σι καγιά ντουκ (βλ. και χωρίς).

π.χ. µπισϋρντι(ν)ντί σι καγιά ντουκ (βλ. και χωρίς). 17 Α α (στερητικό): µπι αβάσταχτος (α) (επίθ.): π.χ. µπιπεκό = άψητος, µπικιραντό µπισϋρντι(ν)ντό,-ί (κυριολ. = άβραστος, µπιχαλαντό = άπλυτος, ατράβηχτος) µπιλονγκλό = ανάλατος. π.χ. µπισϋρντι(ν)ντί σι

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού.

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού. Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Μια αλεπού πεινούσε πολύ! Είδε σε ένα δέντρο μια κληματαριά γεμάτη σταφύλια. Ήθελε να φάει!

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Τα δεδομένα Παρατηρήθηκε Απαξιωτική στάση/συμπεριφορά για το σχολείο, τα μαθήματα και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 17/05/2014 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-8. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει;

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; 3. ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε, πώς πάει; Φίλιππος: Καλά, βαριέμαι. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Εσύ; Δημήτρης: Άστα! Αύριο γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) Ρήμα: Είναι η λέξη της πρότασης που φανερώνει ότι κάποιος ή κάτι ενεργεί, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία

Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία Ενότητα 6 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης Διάλογος 2: Άσκηση με τις καρέκλες Διάλογος 3: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατασκευή καρτών Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία Διάλογος 5: Συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 9η Άνθρωποι και μηχανές Βασικό λεξιλόγιο σιδηρουργός,

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Διάλογος 4: Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης Ενότητα 4 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Ένεση ινσουλίνης Διάλογος 2: Φροντίδα πληγής και καθαρισμός Διάλογος 3: Δοσολογία των φαρμάκων Διάλογος 4: Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης Διάλογος 5: Είσοδος και έξοδος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα αρχαρίων NY1111- Nybörjarkurs NY1111 Γκέτεµποργκ 19-1-2008/Göteborg 2008-1-19 Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις επόµενες σελίδες θα βρείς µερικές ερωτήσεις στις οποίες σου ζητάµε να απαντήσεις. Οι απαντήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές ιστορίες: άλλες για δράκους και νεράιδες, άλλες για πριγκίπισσες και πρίγκιπες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία Ενότητα 6 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης Διάλογος 2: Άσκηση με τις καρέκλες Διάλογος 3: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατασκευή καρτών Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία Διάλογος 5: Συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2011 2012 Επώνυµο :... Όνοµα :... Α. Λεξιλογικά 1. Να σχηµατίσεις σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τα λόγια αχώριστα µόρια της Α στήλης και µε δεύτερο συνθετικό τις λέξεις της Β στήλης.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα