2011 κ. εξ. Έ ρ ε υ ν α : Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α : Ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι δ ι α β ί ο υ Μ ά θ η σ η.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011 κ. εξ. Έ ρ ε υ ν α : Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α : Ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι δ ι α β ί ο υ Μ ά θ η σ η."

Transcript

1 1 Ονοματεπώνυμο: Συμεών (Σίμος) Π. Παπαδόπουλος Βαθμίδα: Λέκτορας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Διεύθυνση γραφείου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Δ.Π.Θ Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη Τηλέφωνο γραφείου: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Προσωπική ιστοσελίδα: Ο Σίμος Παπαδόπουλος, απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα: «Η διδακτική αξιοποίηση της Δραματοποίησης στο μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο», είναι λέκτορας στο ΠΤΔΕ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και εμψυχωτής θεάτρου. Με την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ, διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και σε μετεκπαιδευτικά πανεπιστημιακά προγράμματα (ΔΠΘ, ΕΚΠΑ, κ.ά.). Η εργασία του επικεντρώνεται στη θεατρική και θεατροπαιδαγωγική έρευνα και συγγραφή, με δημοσιεύματα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, με εισηγήσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, με τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα και επιτροπές κρίσης άρθρων και διατριβών, σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, σε γνωμοδοτικές επιτροπές, καθώς και σε επιστημονικές εταιρείες. Στα δημοσιεύματά του περιλαμβάνονται οι μελέτες: α. «Με τη Γλώσσα του Θεάτρου» (2007, Κέδρος) και β. «Παιδαγωγική του Θεάτρου» (2010). Οι εργασίες του εστιάζονται στην παιδαγωγική και διδακτική του θεάτρου, στην ανάλυση του δραματικού κειμένου, στο θέατρο για παιδιά και νέους, στο έργο των Μπρεχτ και Τσέχωφ κ.ά. Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1985 στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου υπηρέτησε για 20 και πλέον έτη, ενώ ήδη από το 1994, ως ηθοποιός και εμψυχωτής θεάτρου, συνεργάστηκε με το Θέατρο Μοντέρνοι Καιροί, την Ομάδα Τέχνης Πάροδος, το Θέατρο της Ημέρας και το Θέατρο Άκης Δαβής Αλκμήνη. Το 2009 ιδρύει το Εργαστήριο Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ και διευθύνει προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ηθοποιών και εκπαιδευτικών, συνεργαζόμενος με το Θέατρο Αλκμήνη, τον Χώρο Τέχνης 14 Η Μέρα και με άλλους καλλιτεχνικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς και διοικητικούς φορείς σε πολλές πόλεις (περιφερειακές διευθύνσεις, δήμους, σχολικούς συμβούλους, επαγγελματικές ενώσεις δασκάλων, θεατρολόγων, κ.ά.), ενώ παράλληλα σκηνοθετεί σε θέατρα της Αθήνας και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο ( ), στο Θέατρο Αλκμήνη (Γκάζι), σκηνοθέτησε την παράσταση «Αυτός που λέει ΝΑΙ. Αυτός που λέει ΟΧΙ» του Μπέρτολτ Μπρεχτ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 2011 κ. εξ. Έ ρ ε υ ν α : Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α : Ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι δ ι α β ί ο υ Μ ά θ η σ η. Π ρ ά ξ η Θ Α Λ Η Σ : Τ ο Θ έ α τ ρ ο ω ς μ ο ρ φ ο π α ι δ ε υ τ ι κ ό α γ α θ ό κ α ι κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή έ κ φ ρ α σ η σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α The Theater as educative educational good and artistic expression in the education and the society (ακρωνύμιο THEDUARTE) (Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού- Εικαστικές Επιστήμες- Καλές Τέχνες "Arts and Humanities, Education, Civilisation" / CCI2007GR05UPΟ002) Το Πρόγραμμα, με Κωδικό Αριθμό 70/3/11583, που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», με κωδικό MIS: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από έως Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΡΑΞΗΣ: καθ. Θ. Γραμματάς. Η ΠΡΑΞΗ αναπτύσσεται σε τέσσερα ΥΠΟΕΡΓΑ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, Σ. : Υπεύθυνος του 2 ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Ερευνητική Ομάδα 2), για τη ΔΡΑΣΗ 4 με τίτλο: Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (Δια βίου Εκπαίδευση)

2 Έ ρ ε υ ν α : Ο λ ο ή μ ε ρ α Δ η μ ο τ ι κ ά Σ χ ο λ ε ί α Π α ρ α γ ω γ ή π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ύ δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ γ ι α τ α Ο λ ο ή μ ε ρ α Δ η μ ο τ ι κ ά Σ χ ο λ ε ί α. ΕΠΕΑΕΚ II, Πράξη α. Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία», Μέτρο 1.2., Ενέργεια «Παραγωγή παιδαγωγικού διδακτικού υλικού για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία». [Πράξη α «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία» Μέτρο 1.2. Ενέργεια ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ] Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ με φορέα το ΥΠΕΠΘ και χρηματοδότηση από κοινωνικούς πόρους. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από έως Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, Σ. : Συμμετοχή ως μέλος τριμελούς επιστημονικής συγγραφικής ομάδας του ΥΠΕΠΘ στο ΥΠΟΕΡΓΟ 13 «Συγγραφή Εκπόνηση παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού (Portfolio) στο γνωστικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής». Με στόχο τη συγγραφή προδιαγραφών για τη δημιουργία νέων βιβλίων Θεατρικής Αγωγής για το δάσκαλο στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και για την παραγωγή ενός εγκυκλοπαιδικού και ενός διαδραστικού DVD για τους μαθητές. Α ν α β ά θ μ ι σ η τ η ς Π ο ι ό τ η τ α ς τ η ς Π α ρ ε χ ό μ ε ν η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ΕΠΕΑΕΚ II, Πράξη α. Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία», Μέτρο 2.1. «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης». Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Β. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Η υπό διαμόρφωση θεατρική-ανθρωπολογική μέθοδος αποσκοπεί στη διερεύνηση των εκφραστικών μέσων και στην αντίστοιχη ανάπτυξη δεξιοτήτων για την άσκηση του εμψυχωτή θεάτρου και του ηθοποιού, με πρωταρχικές πηγές έκφρασης το σώμα σε όλες του τις καταστασιακές και κινησιολογικές μορφές, τη σιωπή και την ακινησία, τη φωνή και το λόγο. Η έμφαση δίνεται στη δυναμική της ομάδας, όπου ο σωματικός και φωνητικός αυτοσχεδιασμός μέσα από το παιχνίδι, τον αυθορμητισμό, τη σωματική έκφραση και την απορηματική κατάσταση, αποτελεί βασική τεχνική για την προσέγγιση του ρόλου, της συμπεριφοράς και των κινήτρων του, ενώ τα κείμενα συνιστούν το πεδίο των καταστάσεων για τη σύλληψη και ανάπτυξη του λόγου, που αναδεικνύεται σε τελεστική και αξιοσημείωτη πράξη. (2009 κ. εξ.) Συντονισμός θεατρικής έρευνας του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ στο Θέατρο Άκης Δαβής Αλκμήνη, στο Χώρο Τέχνης 14 Η Μέρα και στην Ελατού της ορεινής Ναυπακτίας για τη σωματική άσκηση του εμψυχωτή θεάτρου και του ηθοποιού στο φυσικό περιβάλλον και στην εν θεάτρω διαπροσωπική του ανάπτυξη στην ομάδα. Ενδεικτικά αφιερώματα: Μύθος του Πρωταγόρα (2009), Βάκχες (2010), Αλ. Παπαδιαμάντης (2011), Προσωκρατικοί φιλόσοφοι (2012), Γ. Σεφέρης (2013) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΑΤΡΙΒΗ Παπαδόπουλος, Σ. (2010a). Παιδαγωγική του Θεάτρου. Αθήνα [ISBN: ] (σσ. 686) Παπαδόπουλος, Σ. (2007a). Με τη Γλώσσα του Θεάτρου. Η διερευνητική δραματοποίηση στη διδασκαλία της Γλώσσας. Αθήνα: Κέδρος. [ISBN: ] (σσ. 264) Παπαδόπουλος, Σ. (2004a). Η διδακτική αξιοποίηση της δραματοποίησης στο μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Εκτύπωση ΕΚΠΑ. (σσ. 472) Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) Παπαδόπουλος, Σ. (2013). Θεατρική παιδεία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θεωρία και εφαρμογές. Στο Θ. Γραμματάς (επιμ.), Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό

3 3 αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση και την κοινωνία (σσ ). Αθήνα: Πράξη Θαλής ΕΚΠΑ. Παπαδόπουλος, Σ. (2010b). Θέατρο για Παιδιά και Νέους: Η παιδαγωγική απόστολή του. Στο Θ. Γραμματάς (επιμ.), Στη χώρα του Τοτώρα. Θέατρο για ανήλικους θεατές (σσ ). Αθήνα: Πατάκης. [ISBN: ] Γ. ΑΡΘΡΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) Dimasi, M & Papadopoulos, S. (2013). The contribution of inquiry drama into the managing of alterity along with the proper use of narrative texts contained in the book of literature (Anthology) for the 5th and 6th grade of Primary School. International Journal Intercultural Communications, 20, Παπαδόπουλος, Σ. & Μπασούκου, Λ. (2012). Αυτός που λέει Ναι. Αυτός που λέει Όχι: Μικρή ιστορία για μια σκηνική ανάπλαση. Θέματα Παιδείας, 49-50, Παπαδόπουλος, Σ. (2012). Τα δάκρυα του Ευτυχισμένου Πρίγκιπα. Μια θεατρική διερεύνηση της αλληλεγγύης ως πράξης ζωής. Στο Ν. Γκόβας, Μ. Κατσαρίδου, Δ. Μαυρέας (επιμ.), Πρακτικά της 7 ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης ( ): Θέατρο και Εκπαίδευση. Δεσμοί αλληλεγγύης (σσ ). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. [ISBN: ] Παπαδόπουλος, Σ. (2011a). Ο Μανδύας του Ειδικού: Η θεατρική μέθοδος Project. Κίνητρο, 11, Sionti, M. & Papadopoulos, S. (2011). Inquiry drama as a facilitator for anaphora acquisition in early primary school pupils. In M. Argyriou & P. Kambylis (eds.), 4 th International Conference Proceedings ( ): Arts and Education. Creative ways into languages [vol. A ], (pp ). Athens: Laboratory of Art and Literature Primary Education, University of Athens, Association of educational music education primary education. [ISBN: ] Gleni, Ch. & Papadopoulos, S. (2010). When Drama Animator meets Intercultural Teacher: Pedagogy of Communicative Globalism and Inclusion. In P. Mata (ed.), Malta International Conference Proceedings ( ): Intercultural education as a project for social transformation. Linking theory and practice towards equity and social justice (pp ). Mdna-Malta: International Association of Intercultural Education / Inter Network. [ISBN-13: ] Papadopoulos, S. & Skotinioti, El. (2009). Blessed Orient in the Work of Photis Kontoglou: From Narration to Drama Representation. In Proceedings of International Congress of Comparative Literature and Teaching of Literature and Language ( ): We speak the same culture (pp ). Ankara: Gazi University. Papadopoulos, S. (2009b). Το θέατρο για παιδιά και νέους ως μέσο διαπολιτισμικής αγωγής: Η περίπτωση του Πεταλουδόσαυρου [Theatre for Young People as a means of Intercultural Education: The Case of Petalosaurus]. International Conference of Intercultural Education, Athens ( ), published in the electronic proceedings "Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi", N. Palaiologou (ed.), session 08-S4C-D2: 2nd day / 18:00-19:15 (45) Music- Drama in Education, International Association of Intercultural Education (IAIE) and the Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO) under the aegis of UNESCO. [ISBN (GR), ISBN/EAN (NL)] Papadopoulos, S. (2009a). The Folk Tale of the Pied Piper of Hamelin : For an Animating Theatre Pedagogy. In N. Govas (ed.), 6 th Athens International Theatre/Drama Education Conference Proceedings ( ): Theatre & Education at Centre Stage (pp ). Athens: Hellenic Theatre / Drama & Education Network. [ISBN: ] Παπαδόπουλος, Σ. (2009b). Η θεατρική παιδεία ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης των μετεκπαιδευόμενων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης: Εμπειρική έρευνα. Στο Ε. Ταρατόρη (επιμ.), Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου, που συνδιοργάνωσαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, του ΔΠΘ, το Διδασκαλείο Θ. Κάστανος και η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος ( ): Διδασκαλεία: παρελθόν, παρόν, μέλλον (σσ ). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. [ISBN: ]

4 4 Παπαδόπουλος, Σ. (2009a). Ο Bertolt Brecht και το θέατρο για παιδιά και νέους: Αυτός που λέει Ναι και αυτός που λέει Όχι. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου ( ): Forum Νέων Επιστημόνων (σσ. 9). Αθήνα: Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΘ) Διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων: Θεατρική Παιδεία, Ιστορία Θεάτρου, Θέατρο για Παιδιά και Νέους. Από το Δραματικό κείμενο στη Θεατρική παράσταση, Παιδαγωγική και Διδακτική Θεάτρου, Κουκλοθέατρο για παιδιά, Δραματικό παιχνίδι - Δραματοποίηση (2007 κ. εξ.) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΚΠΑ, Χαροκόπειο) Διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων: Θεατρικό Παιχνίδι Δραματοποίηση, Θεατρολογία, Αισθητική Αγωγή (2008 κ. εξ.) Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Θ. Κάστανος) Διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων: Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Διδακτική του Θεάτρου, Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα, Θεατρική Αγωγή ( ) Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΔΠΘ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ) Εκπαίδευση και επιμόρφωση φοιτητών του ΔΠΘ και εκπαιδευτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2009 κ. εξ.) Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ) Διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων: Το Θεατρικό Παιχνίδι στην Εκπαίδευση, Το Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη (1994 κ. εξ.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 2013 Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο (Διοργάνωση: Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Βραυρώνα, 5/6). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Το σώμα μας κομμάτι της φύσης (4 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο (Διοργάνωση: Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας - Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων, Αθήνα, 29/5). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Δρω μες στο διήγημα (4 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης. (Διοργάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Ξάνθης, Ξάνθη, 12/3). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Η Παιδαγωγική του Θεάτρου στο σύγχρονο σχολείο (5 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο στους φιλολόγους του Έβρου. (Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Έβρου, Αλεξανδρούπολη, 25/2). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Αξιοποιώντας θεατρικές τεχνικές στη διδασκαλία των πηγών της Ιστορίας στο Γυμνάσιο (4 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης. (Διοργάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Ξάνθης, Ξάνθη, 12/2). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Ποιος φοβάται τον εγωιστή γίγαντα; (4 ώρες) 2012 Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο (Διοργάνωση: Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής - Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων, Παλλήνη, 24/10). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Αναζητώντας τους δρόμους της Λογοτεχνίας στο Θέατρο (4 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο στους φιλολόγους του Έβρου. (Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Έβρου, Αλεξανδρούπολη, 18/9). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Αξιοποιώντας τους θεατρικούς κώδικες στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Γυμνάσιο (4 ώρες)

5 Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρεία Πέλλας, Γιαννιτσά, 14/12). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Το Θέατρο στην Εκπαίδευση και η Εμψύχωση: Συναντώντας τον Εγωιστή Γίγαντα και τον Παπαδιαμάντη (5 ώρες) Διήμερο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 3-4/12). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Διερευνητική Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων [ΠΕΣΥΘ], Αθήνα, 22/10). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Παιδαγωγική του Θεάτρου (4 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Περιοδικό Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού, Αθήνα, 17/9). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Με φαντασία στο παιχνίδι: Το θεατρικό παιχνίδι στην εκπαίδευση (4 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: 1 η περιφέρεια Α/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Αλεξανδρούπολη, 21/6). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Η θεατρική αγωγή στο σύγχρονο σχολείο (3 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: 4 η περιφέρεια Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, Παιανία, 4/2). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία για παιδιά και νέους με τη θεατρική αγωγή στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο (4 ώρες) 2010 Διήμερο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 18-19/12). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Διερευνητική Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Χώρος Παιδικής Καλλιτεχνικής Αγωγής Πολύτεχνο, Χαλάνδρι, 20/3). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Ο μικρός πρίγκιπας: δραματοποίηση μύθου (5 ώρες) 2009 Διήμερο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 29/11 και 13/12). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Διερευνητική Εργαστηριακό σεμινάριο έξι δίωρων συναντήσεων. (Διοργάνωση: 1 η περιφέρεια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Αθήνα, ). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Θεατρική Αγωγή (12 ώρες) Διήμερο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 21-22/2). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Διερευνητική 2008 Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Χώρος Παιδικής Καλλιτεχνικής Αγωγής Πολύτεχνο, Χαλάνδρι, 31/10). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Ο αυλητής του Χάμελιν (5 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Δήμος Ηλιούπολης [Αττικής], Ηλιούπολη, 1/2). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Σε αναζήτηση του μύθου (4 ώρες) 2007 Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Δράματος, Αθήνα, 10/3). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Η Θεατρική Έκφραση και το Εκπαιδευτικό Δράμα στο Σχολείο (8 ώρες) Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο στην περιφερειακή συνδιάσκεψη: Θεατρική Τέχνη και Εκπαίδευση: Διάλογος με κοινές προθέσεις. (Διοργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Γ Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Περιστέρι, 9, 10 & 11/3) Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Το θαυμαστό ταξίδι στον κόσμο του εγωιστή γίγαντα (4 ώρες) Διήμερο εργαστηριακό σεμινάριο. (Διοργάνωση: Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 3-4/2). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Διερευνητική

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Μαντζαρίδου Όνομα: Αρχοντούλα Όνομα Πατέρα: Χαράλαμπος Όνομα Μητέρας: Βασιλική Ημερ. Γέννησης: 17 / 04 / 1965 Τόπος Γέννησης: Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Σωτηροπούλου Ζορμπαλά Όνομα: Μαρίνα Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή Νηπίου και Παιδιού Υπηρεσία: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά στοιχεία

1. Προσωπικά στοιχεία 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Εμβαλωτής Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο γνωστικό Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 529

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 529 ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 529 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2008 (Εισηγητών, Εμψυχωτών, Οργανωτικής Επιτροπής, Επιστημονικής Επιτροπής) Τα βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Γκουέρνικα» - ένα σταυροδρόμι θεατρικής αγωγής, εικαστικών και νέων τεχνολογιών

«Γκουέρνικα» - ένα σταυροδρόμι θεατρικής αγωγής, εικαστικών και νέων τεχνολογιών 394 η Διεθνής Συνδιάσκεψη Θέατρο & Εκπαίδευση: δεσμοί αλληλεγγύης 7για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 2012 Θέατρο & Εκπαίδευση δεσμοί αλληλεγγύης ΑΡΗΣ: Ούτ εγώ! Άρα μπορεί και Γκόβας, να μην το Ν., διαλέξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, 175 63 Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, 175 63 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, 175 63 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 7 1978 ΤΗΛ./FAX: 210 9842630,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Δρ. Κλωνάρη Αικατερίνη Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μυτιλήνη Δεκέμβριος 2014 Σελ. 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:Γ.

2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:Γ. ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:Γ.ΦΛΟΥΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ: Ε. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012-13 2 Στέλιος Βγαγκές είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Αθανάσιος Α. Τριλιανός είναι Καθηγητής της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Τέχνης και Λόγου. Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Εργαστήριο. Τέχνης και Λόγου. Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστήριο ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Ελένη Ταρατόρη-Τσαλκατίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Ελένη Ταρατόρη-Τσαλκατίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ελένη Ταρατόρη-Τσαλκατίδου Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.) Διευθύντρια του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Μαρίας Μπατσούτα Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ... Μεταπτυχιακός τίτλος Γνώση Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ. Curriculum Vitae. Email: ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr http://users.att.sch.gr/ikomninou ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ. Curriculum Vitae. Email: ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr http://users.att.sch.gr/ikomninou ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Curriculum Vitae ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Email: ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr http://users.att.sch.gr/ikomninou ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο», Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική και Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική και Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση Ονοματεπώνυμο: ΑΛΚΗΣΤΙΣ Κοντογιάννη Βαθμίδα: Τακτική Καθηγήτρια Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ts.uop.gr/images/stories/files/bs/kontogiani_bs_full.pdf Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ. Καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ. Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Βόλος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: 02-02-1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΑΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση Επιστημονική ένωση-μη κερδοσκοπικό σωματείο Ιστοσελίδα: www.rhetoricedu.com Ηλεκτρονική διεύθυνση: enosiritorikis@gmail.com 1 ος Κύκλος βιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ο Υ MSC Ε Λ Ι Σ Σ Α Β Ε Τ Σ. Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Ι. Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ονοματεπώνυμο : Σπυροπούλου Ελισσάβετ (Αλίσσια) του Σταύρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Παιδαγωγικό Τµήµα Μαρία Παπαδοπούλου Προσχολικής - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βιογραφικό Σηµείωµα & Υπόµνηµα Εργασιών Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της Μαρίας Κ. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θησαυροί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Οι Θησαυροί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Οι Θησαυροί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Περιεχόμενα Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τμήμα Νηπιαγωγών Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια (Υποψήφια για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια (Υποψήφια για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια (Υποψήφια για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα