Μνημεία, μουσειακά αντικείμενα και έργα πολιτιστικής κληρονομιάς Θεωρίες και τεχνικές διατήρησης και διαχείρισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μνημεία, μουσειακά αντικείμενα και έργα πολιτιστικής κληρονομιάς Θεωρίες και τεχνικές διατήρησης και διαχείρισης"

Transcript

1 Μνημεία, μουσειακά αντικείμενα και έργα πολιτιστικής κληρονομιάς Θεωρίες και τεχνικές διατήρησης και διαχείρισης Θεματική ενότητα: Δομικά Υλικά Αρχιτεκτονικών Μορφών Αθανασίου Χριστίνα, Παρτάλης Βασίλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Crack / σπάσιμο, ρωγμή Σχισμή, ρωγμή ορατή μακροσκοπικά. Προκύπτει από το διαχωρισμό του ενός μέρους από το άλλο. Τα σπασίματα διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθος τους στις εξής κατηγορίες: Fracture /ρήγμα, οριζόντιο ή κατακόρυφο κάταγμα. Star crack / ρωγμή σε μορφή αστεριού Hair crack / ρωγμή μεγέθους <0,1mm Craquele/ κρακελάρισμα, δίκτυο ρωγμών στην επιφάνεια του λίθου, ραγίσματα Splitting / καταμήκος διάρρηξη (ρήγμα) του λίθου, λόγω υπερκείμενων φορτίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΛΙΘΟΥ Translated & illustrated glossary on stone interventions and degeneration patterns εταφρασμένο εικονογραφικό γλωσσάρι επεμβάσεων και μορφών διάβρωσης λίθου Eng. to gr. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS Foreword / Πρόλογος...σελ.2 Conservation interventions / Επεμβάσεις συντήρησης Interventions terms / Ορολογία επεμβάσεων σελ.3 Β. Stone Degeneration Patterns / Μορφές εκφυλισμού του λίθου 1. General terms / Γενικοί όροι σελ.5 2. Special terms / Ειδικοί όροι..σελ. 7 cracks & deformation / σπασίματα και παραμορφώσεις...σελ.7 Detachment/ αποκόλληση... σελ.9 Features induced my material loss / Γνωρίσματα από απώλεια υλικού... σελ.12 Discoloration & deposit / αποχρωματισμός και επικαθίσεις..σελ.17 Biological Colonization / Βιολογικός Αποικισμός...σελ.21 Index / Ευρετήριο...σελ.23 Footnotes / Υποσημειώσεις σελ.26 Bibliography / Βιβλιογραφία.σελ.27 1

3 Foreword / Πρόλογος Ορολογία / terminology είναι το σύνολο κατασημάνσεων που ανήκει σε μια ειδική γλώσσα. Στην επιστήμη της συντήρησης, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί μια «κοινή γλώσσα» όσων αφορά τις επεμβάσεις και τις φθορές των υλικών που καταπιάνονται οι συντηρητές, με σκοπό να αποφευχθεί η ορολογική σύγχυση. Οι διεθνείς οργανισμοί (I.C.O.M.O.S, U.N.E.S.C.O κλπ.) συντάσσουν σύγχρονα εικονογραφημένα λεξικά και φόρμες εύρεσης φθορών και επεμβάσεων, μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες, με γνώμονα την αγγλική γλώσσα. Προσπάθειες μετάφρασης των ορών έχουν γίνει και στην ελληνική γλώσσα, χωρίς όμως να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, σαφές δομημένο και καθολικά αποδεκτό γλωσσάρι. Μεταπτυχιακές, πτυχιακές και ερευνητικές εργασίες, αλλά και οι υπηρεσίες συντήρησης των Ελλήνων συντηρητών συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια με θετικά αποτελέσματα. Η παρούσα εργασία των Αθανασίου Χριστίνα και Παρτάλη Βασίλη (σπουδαστών συντήρησης έργων τέχνης) είναι μια προσπάθεια ολοκληρωμένης και όσο τον δυνατόν ορθής μεταφοράς της διεθνώς αποδεκτής (αγγλικής) ορολογίας στην ελληνική γλώσσα. Βασίστηκε στη μετάφραση της αγγλογαλλικής έκδοσης του ICOMOS-ISCS, Illustrated glossary on stone deterioration patterns/ Glossaire illustré sur les formes d altération de la pierre και δομήθηκε κατ αυτόν τον τρόπο. Για τη μετάφραση, αποσαφήνισή της ορολογίας και των εννοιών χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω αγγλικά και ελληνικά πονήματα των τελευταίων δεκαετιών, διαδικτυακές φόρμες μετάφρασης και αγγλοελληνικά λεξικά. Οι εικόνες παραδείγματα των εννοιών είναι από το λεξικό του ICOMOS. Δυσκολίες συναντήθηκαν σε αυτολεξή μεταφράσεις όρων, καθώς συγχέονται σαν έννοιες στην ελληνική αλλά και σε άλλες γλώσσες (συνώνυμες λέξεις και όμοιες έννοιες). Παρόλλα αυτά έγινε όσο το δυνατόν καλύτερη και περιεκτική περιγραφή της σημασίας τους. Τέλος, η εργασία έγινε στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης «Μνημεία, μουσειακά αντικείμενα και έργα πολιτιστικής κληρονομιάς -Θεωρίες και τεχνικές διατήρησης και διαχείρισης, 1 η Θεματική ενότητα: Δομικά Υλικά Αρχιτεκτονικών Μορφών» με επιβλέπων καθηγητή των Δρ. Τσίποτα Δημήτρη, τον οποίο από εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την ιδέα, το υλικό και το χρόνο που μας προσέφερε. Αθανασίου Χριστίνα & Παρτάλης Βασίλης Σπουδαστές Συντήρησης Έργων Τέχνης Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ 2

4 Interventions terms / Ορολογία επεμβάσεων Conservation interventions / Επεμβάσεις Συντήρησης Conservation /Συντήρηση Οι συνεχείς επιμέρους αποκαταστάσεις που δεν αλλοιώνουν τη μορφή και τη δομή του μνημείου i και οι οποίες αποβλέπουν στην άρση των αποτελεσμάτων της φθοράς. Preventive Conservation / Προληπτική Συντήρηση Μέθοδος που εξασφαλίζει το σωστό περιβάλλον (παραμονής, έκθεσης, αποθήκευσης κλπ.) στα μνημεία και την αποφυγή περαιτέρω φθορών. Επιτυγχάνεται με έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων του χώρου (εσωτερικού ή εξωτερικού) στο οποίο βρίσκεται όπως η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, οι πηγές φωτισμού και οι ακτινοβολίες, η ένταση του ήχου κλπ. Restoration / Αποκατάσταση Η επαναφορά ενός μνημείου στην αρχική του κατάσταση. Anastylose, anastylosis / Αναστήλωση Η επανατοποθέτηση των αυθεντικών στοιχείων ενός κτιρίου (αρχαίου) που έχει καταπέσει. Fixation (reinforce structure) /Στερέωση Η συντηρητική επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου η αντικειμένου, με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας του (αντοχή, συνοχή, ανθεκτικότητα). Reconstruction / Ανακατασκευή Αποκατάσταση ενός μνημείου ή αντικειμένου, με προσθήκη νέων υλικών σε μεγαλύτερο ποσοστό από το αυθεντικό. Restoration / Αναπαλαίωση Η επαναφορά στην παλαιά μορφή με την αφαίρεση νεότερων προσθηκών. Presentation / Αναπαράσταση Η σχεδιαστική απεικόνιση ενός μνημείου στη μορφή που είχε κάποτε. 3

5 Chemical and Mechanical Cleaning / Χημικός και μηχανικός καθαρισμός Η αφαίρεση επικαθίσεων (βιολογικών, διαλυτών και αδιάλυτων, σκουριές κλπ.) από την επιφάνεια ενός αντικειμένου με εργαλεία χειρός (μηχανικός) ή με χρήση χημικών προϊόντων (χημικός). Stone Degeneration Patterns / Μορφές Εκφυλισμού του Λίθου General Τerms / Γενικοί Όροι 4

6 Alteration (modification) / Αλλαγή, μετατροπή υλικού Εξωτερική τροποποίηση του φέροντος οργανισμού ενός υλικού. Δεν συνεπάγεται καταστροφή ή απώλεια των χαρακτηριστικών του. Damage ii / Καταστροφή (προξενώ ζημιά) Καταστροφή του υλικού και εν γένει της αξίας του, η οποία προκλήθηκε από κάποιον παράγοντα (ανθρώπινο, καιρικό, γεωφυσικό). Decay iii / Φθορά, αποσάθρωση υλικού Κάθε φυσικοχημική τροποποίηση των ενδογενών ιδιοτήτων του λίθου. Degradation /Αποδόμηση Επιδείνωση της κατάστασης, της ποιότητας και/ή της λειτουργικότητας των ιδιοτήτων του υλικού. Deterioration iv / Επιδείνωση, χειροτέρευση Διαδικασία εκφυλισμού του υλικού, επιδείνωση, χειροτέρευση κατάστασης, ποιότητας, χαρακτηριστικών και αξιών του. Weathering / Καταστροφή από καιρικές συνθήκες Η μηχανική και χημική κατάρρευση του υλικού που οφείλεται στην έκθεση του σε ακραία και δυσχερή καιρικά φαινόμενα (όξινη βροχή, παγετός, υγρασία, υπεριώδης ακτινοβολία. Alteration (modification) /Αλλαγή, μετατροπή υλικού Alteration (modification) / Αλλαγή, μετατροπή υλικού 5 Degradation/ Αποδόμηση

7 Decay / Φθορά, αποσάθρωση υλικού Deterioration / Επιδείνωση, χειροτέρευση Weathering / Καταστροφή από καιρικές συνθήκες Special terms / Ειδικοί όροι Cracks & deformations Σπασίματα & παραμορφώσεις Crack / σπάσιμο, ρωγμή Σχισμή, ρωγμή ορατή μακροσκοπικά. Προκύπτει από το διαχωρισμό του ενός μέρους από το άλλο. Τα σπασίματα διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθος τους στις εξής κατηγορίες: 1. Fracture /ρήγμα, οριζόντιο ή κατακόρυφο κάταγμα. 6

8 2. Star crack / ρωγμή, σπάσιμο σε μορφή αστεριού 3. Hair crack / ρωγμή, σπάσιμο μεγέθους <0,1mm 4. Craquele/ κρακελάρισμα, δίκτυο ρωγμών στην επιφάνεια του λίθου, ραγίσματα 5. Splitting / καταμήκος διάρρηξη (ρήγμα) του λίθου, λόγω υπερκείμενων φορτίων Deformation / παραμόρφωση Αλλαγή του σχήματος, χωρίς να χάνεται η ακεραιότητα του (κυρτή ή κοίλη καμπύλη). Crack ~ fracture/ σπάσιμο, ρωγμή Star crack Hair crack 7

9 Craquele / κρακελάρισμα Splitting / καταμήκος διάρρηξη (ρήγμα) Deformation / παραμόρφωση Blistering / εξόγκωμα Detachement αποκόλληση, απόσπαση Εξογκώματα ημισφαιρικού σχήματος (φουσκάλες) στην επιφάνεια του λίθου, προκαλεί αποκόλληση του επιφανειακού στρώματος που έχει διογκωθεί. Μπορεί να προκληθεί και από τη δράση των διαλυτών αλάτων. Bursting /θραύση, διάρρηξη υλικού, (break out/ έκρηξη) Απώλεια κομματιού του λίθου με δημιουργία κρατήρα. Ο όρος διάρρηξη χρησιμοποιείται όταν η κατάτμηση σε θραύσματα ή η δημιουργία ρωγμής ή ρήγματος προέρχεται από μεταλλικό σύνδεσμο. 8

10 Delamination /αποφλοίωση Αποκόλληση, σχισίματα σε απανωτές στρώσεις (μορφή σχιστόλιθου) σε όλο την επιφάνεια και τα στρώματα της πέτρας που αποχωρίζεται από τον υπόλοιπο όγκο εξαιτίας ρωγμής ή ρωγμών. Η ρωγμή ή οι ρωγμές αυτές, στο εσωτερικό σχηματίζονται µε κατεύθυνση παράλληλη προς την επιφάνεια. Το αποφλοιωμένο τμήμα παρουσιάζει ετοιμορροπία και εσωτερικό κενό. Exfoliation / απολέπιση Σχηματισμός απολεπισµάτων λεπτών φλοιδών στην επιφάνεια του λίθου. Οι φλοίδες αυτές έχουν µειωµένη συνοχή µε την υπόλοιπη επιφάνεια (εμφανίζονται ανασηκωμένες) και µμικρή µμηχανική αντοχή, έτσι θρύβονται εύκολα και καταρρέουν. Disintegration / αποσάθρωση, αποσύνθεση Αποσύνθεση της κρυσταλλικής δομής του λίθου, κονιορτοποίηση, απώλεια συνοχής. Απώλεια συνοχής του µαρµάρου σε βάθος. Ο όρος αποσάθρωση συνδυάζει την περικρυσταλλική αποσάθρωση (αποσύνθεση κρυσταλλικής δομής λίθου), έτσι ο ιστός του λίθου έχει µμετατραπεί σε σκόνη που προχωρά σε βάθος. Crumbling / κονιορτοποίηση, αποσάθρωση Απώλεια συνοχής των επιφανειακών κρυστάλλων (κρυσταλλική δομή) του λίθου µε συνέπεια την συνεχή πτώση τους με τη μορφή : Granular disintegration / κοκκώδης αποσύνθεση (επιφανειακή πτώση κρυστάλλων) κατατάσσονται ανάλογα με την «υφή» τους / κοκκομετρία σε: Powdering, chalking / μορφή πούδρας/ κιμωλίας Sanding/ μορφή άμμου Sugaring/ μορφή ζάχαρης Fragmentation / αποκόλληση θραυσμάτων Splintering/ αποκόλληση φολίδων Chipping/ αποκόλληση κομματιού από τις άκρες Peeling/ απολέπιση Αποκόλληση επιφανειακού στρώματος ελάχιστο πάχους (χιλιοστών του χιλιοστού), σε μορφή ταινίας. Scaling/ απολέπιση Flaking/ κλιμακωτές απολεπίσεις, σε λεπτές καμπύλες ή επίπεδες επιφάνειες (σαν λέπια ψαριού), μικρότερων του χιλιοστού. Contour scaling/ spalling, κλιμακωτός θρυμματισμός παράλληλος με την επιφάνεια της πέτρας. 9

11 Dela Blistering / εξόγκωμα και αποκόλληση Exfoliation / απολέπιση Bursting / θραύση, διάρρηξη υλικού Powdering / μορφή πούδρας Sugaring/ μορφή ζάχαρης Sanding/ μορφή άμμου 10

12 Crumbling / κονιορτοποίηση Fragmentation / αποκόλληση Splintering Chipping / / αποκόλληση αποκόλληση κομματιών φολίδων (από άκρες) Peeling / απολέπιση, αποφολίδωση 11

13 Scaling / απολέπιση Contour scaling / κλιμακωτός θρυμματισμός Flaking / κλιμακωτή απολέπιση Alveolization ~ honeycomb/ κυψέλωση Εμφάνιση µικρών οπών σποραδικά ή σε συστάδες (αποτέλεσμα συνήθως βιολογικής δράσης που δεν είναι πλέον ενεργή). Ως κυψέλωση ονομάζουμε επίσης την ιδιόμορφη διάβρωση - αποµείωση που παρουσιάζει ο λίθος όταν επηρεάζεται από δυνατούς ανέμους και αιωρούμενα σωματίδια, συνήθως άλατα. Features induced my material loss / Γνωρίσματα από απώλεια υλικού Coving / σπηλαίωση, κοιλότητα Απώλεια ολόκληρου κομματιού που δημιουργεί κοιλότητα, φατνωματική όψη Erosion / διάβρωση Διάβρωση της επιφάνειας, οδηγεί σε εξομάλυνση/ λείανση των σχημάτων Differential erosion ~ weathering erosion / διαφορική διάβρωση / εξαλλοίωση Γενικά παρατηρείτε σε ιζηματογενή και ηφαιστειακά πετρώματα, Είναι η απομάκρυνση (συνήθως απόπλυση από το νερό) των συστατικών που συστήνουν τις φλέβες σε έναν λίθο, ο οποίος παρουσιάζει ετερογένεια (ορυκτολογική διαφορετικότητα κατά περιοχές). Στις περιοχές της εξαλλοίωσης δημιουργούνται ασυνέχειες µ ε την µμορφή κοιλοτήτων, ρωγμών ή αποσάθρωσης, σε διαφορετικά σημεία και με διαφορετικά μεγέθη. Loss / απώλεια (σε ιζηματογενή και ηφαιστειακά πετρώματα) 12

14 of components/ απώλεια δευτερογενών συστατικών, μαλακών (πχ. Αργιλικά συστατικά) ή σκληρών (πχ. χαλίκια) of matrix / απώλεια της μήτρας, συστατικών του μητρικού πετρώματος, με αποτέλεσμα να προεξέχουν τα συμπαγή συστατικά Rounding / στρογγυλοποίηση, λείανση ακμών και γωνιών που σταδιακά οδηγούν σε στρογγυλεμένο προφίλ Roughening / τράχυνση Mechanical damage / καταστροφή από μηχανικούς παράγοντες απώλεια υλικού της πέτρας από μηχανικές δράσεις Impact damage / καταστροφή από πρόσκρουση Cut / κόψιμο, τομή Scratch/ γρατζουνιά Abrasion / απόξεση, τριβή Keying / πρόσκρουση, βλάβη από αιχμηρό εργαλείο Microkarst / μικροκαρστικό, δίκτυο μικρών (χιλιοστού) διασυνδεδεμένων ρωγμών και κοιλοτήτων (σαν υδατογραφικό δίκτυο) Missing part / απώλεια κομματιού (μέρους) Gap ~ hole/ χάσμα, ρωγμή ~ τρύπα Perforation / διακόρευση, διάτρηση, οπές, κενά στην επιφάνεια που δημιουργούνται από αιχμηρό εργαλείο ή από τρωκτικό (μεγάλου βάθους και μικρής διαμέτρου) Pitting / ρηχά κοιλώματα, λάκκοι (μικρότερων του χιλιοστού) Alveolization / κυψέλωση Coving / σπηλαίωση 13

15 Differential / διαφορική διάβρωση Erosion / διάβρωση Loss of matrix / απώλεια μητρικού πετρώματος loss of components / απώλεια δευτερογενών συστατικών Rounding / στρογγύλευση Scratch / γρατζουνιά 14

16 Cuts / κοψίματα Impact damage / καταστροφή αιχμηρό εργαλείο Abrasion / καταστρ Hole / τρύπα Microkarst / μικροκαρστική φθορά Missing part / απώλεια μέρους 15

17 Perforation / διάτρηση Keying / καταστροφή από πρόσκρουση Pitting / λάκκοι Crust / κρούστα, φλοιός Γενικά είναι η συσσώρευση υλικών (επικαθίσεων) στη επιφάνεια της πέτρας πολλές φορές δημιουργείτε σε συνδυασμό με τα προϊόντα διάβρωσης της. Discoloration & deposit Αποχρωματισμός και επικαθίσεις Black crust / μαύρη κρούστα, γυψοποιημένη επιφάνεια με πολλές μορφές και διαφορετική υφή (λεία ή δεντρική μορφή), σκληρή ή μαλακή. Προκαλείται από απορροή υδάτων, βροχόπτωση κλπ. Salt crust / γυψοποιήση, κρούστα που αποτελείται από διαλυτά άλατα τα οποία αναπτύσσονται με την παρουσία υψηλών επιπέδων άλατος Deposit / επικαθίσεις, συσσώρευση εξωγενών υλικών (χρώματος, κονιάματος, άλατα, ατμοσφαιρικοί ρύποι, υπολείμματα συντήρησης κλπ.) μεταβλητού πάχους υλικών 16

18 Discoloration / αποχρωματισμός, αλλαγή στο χρώμα της πέτρας Coloration/ χρωματισμός, αλλαγή της απόχρωσης Bleaching / λεύκανση Moist area / υγρασία, αλλαγή στην απόχρωση (σκουραίνει) λόγω υψηλής υγρασίας Staining / χρώση από απορρόφηση νερού ή από σκωρία μετάλλων (οξείδια χαλκού, σιδήρου κλπ.) Efflorescence / εξάνθηση, αποσαρθρώσεις επιφάνειας (υπόλευκου χρώματος, χαλαρή συνοχή) Encrustation / εξωτερικό στρώμα προσκολλημένο στην πέτρα (συμπαγές, σκληρό) Film / φιλμ, λεπτό στρώμα, λεπτό στρώμα επικάλυψης (γενικά οργανική φύσης), ομοιογενής, διαφανής ή ημιδιαφανής, ακολουθεί την επιφάνεια της πέτρας. Glossy aspect / γυαλιστερή όψη (λείανση, «γυάλισμα» επιφάνειας, από τριβή, νερά κλπ.) Graffiti / γκράφιτι (σύγχρονες επιζωγραφίσεις με σπρέι, μαρκαδόρους, λαδομπογιές κλπ.) προκαλούν συχνά μη αναστρέψιμους λεκέδες Patina / πάτινα ή πατίνα, επίστρωση Χρωματική τροποποίηση σε όλη την επιφάνεια του υλικού, γενικά προκαλείται από τη φυσική ή τεχνίτη γήρανση του υλικού. Τα πρώτα στρώματα δρουν προστατευτικά. iron rich patina / ομοιόμορφο μαύρο ως καφέ λεπτό στρώμα, δημιουργείται λόγω της οξείδωσης του σιδήρου που περιέχετε στα πετρώματα oxalate patina / οξαλική πάτινα, πορτοκαλί ως καφέ λεπτό στρώμα, δημιουργείται από την οξείδωση του ασβεστίου (συναντάται συχνά σε μάρμαρο και ασβεστόλιθο) Soiling / λέκιασμα, ρύπανση από επικαθίσεις λεπτού στρώματος σωματιδίων 17

19 Black crust/ μαύρη κρούστα Salt crust / γυψοποιήση Deposit / επικαθίσεις Coloration / χρωματισμός 18

20 Moist area / υγρασία Glossy aspect / γυαλιστερή όψη Efflorescence / εξάνθηση Patina / πάτινα 19

21 Film / φιλμ Graffiti / γκράφιτι Soiling/ ρύπανση Biological colonization / βιολογικός αποικισμός (βιολογικοί παράγοντες διάβρωσης) Biological colonization βιολογικός αποικισμός Όλα τα λίθινα υλικά ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε συνδυασμό με διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, οξυγόνο, ακτινοβολία, αλκαλικό ή όξινο περιβάλλον). Οι περισσότεροι διαδεδομένοι μικροοργανισμοί βακτήρια, κυανοβακτήρια, άλγη, μύκητες λειχήνες. Biological microorganisms / βιολογικοί μικροοργανισμοί Οι διαδεδομένοι βιολογικοί μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των πέτρινων μνημείων είναι: Alga / άλγη, φύκια Lichen / Λειχήνες Moss / βρύα 20

22 Mould / μούχλα (μύκητες) Συνολικά επιδρούν διαβρωτικά, με την κατακράτηση υγρασίας, με την πρόκληση διαφορών στις τιμές του θερμικού συντελεστή σχετικά με το δομικό υλικό του μνημείου και με τις όξινες ή αλκαλικές εκκρίσεις. Συνολικά προκαλούν λεκέδες, αύξηση του πορώδους (μύκητες), χημικές αλλοιώσεις (βρύα), αλλά και προστατευτική κρούστα οξαλικού ασβεστίου (λειχήνες) Plant / φυτά Οι ρίζες των φυτών που αναπτύσσονται κάτω από την επιφάνεια τους, εισχωρούν ανάμεσα στους διάφορους αρμούς, προκαλούν ρωγμές και ασκούν μηχανικές πιέσεις. Ακόμα, εκκρίνουν οξέα από τις ρίζες τους τα οποία προκαλούν διάλυση του υλικού τους και δημιουργούν χώρο για την επέκταση των ριζών τους. Συνολικά η ανάπτυξη αυτή προκαλεί θλιπτικές δυνάμεις που προκαλούν ρωγμές και μπορούν να φτάσουν ως και τη θραύση του υλικού. Biological colonization / βιολογικός αποικισμός Moss / βρύα Lichen / λειχήνες Mould / μύκητες (μούχλα) Alga / άλγη 21

23 Plant / φυτά Index / Ευρετήριο Eng. to Gr. / αγγλικά σε ελληνικά Interventions terms / Ορολογία επεμβάσεων (σελ.3) Conservation /Συντήρηση Preventive Conservation / Προληπτική Συντήρηση Restoration / Αποκατάσταση Anastylose, anastylosis / Αναστήλωση Fixation (reinforce structure) /Στερέωση Reconstruction / Ανακατασκευή Restoration / Αναπαλαίωση Presentation / Αναπαράσταση Chemical and Mechanical Cleaning / Χημικός και μηχανικός καθαρισμός General terms/ γενικοί όροι (σελ.5) Alteration (modification) / Αλλαγή, μετατροπή υλικού Damage / Καταστροφή (προξενώ ζημιά) Decay / Φθορά, αποσάθρωση υλικού Degradation /Αποδόμηση 22

24 Deterioration / Επιδείνωση, χειροτέρευση Weathering / Καταστροφή από καιρικές συνθήκες Cracks & deformations / Σπασίματα & παραμορφώσεις Crack / σπάσιμο, ρωγμή Fracture /ρήγμα, οριζόντιο ή κατακόρυφο κάταγμα. Star crack / ρωγμή, σπάσιμο σε μορφή αστεριού Hair crack / ρωγμή, σπάσιμο (μεγέθους τρίχας) Craquele/ δίκτυο ρωγμών στην επιφάνεια του λίθου, ραγίσματα/κρακελάρισμα Splitting / καταμήκος διάρρηξη (ρήγμα) του λίθου Deformation / παραμόρφωση Special terms / ειδικοί όροι (σελ.7) Detachement / αποκόλληση, απόσπαση Blistering / εξόγκωμα (σελ.9) Bursting /θραύση, διάρρηξη υλικού, (break out/ έκρηξη) Delamination /αποφλοίωση Exfoliation / απολέπιση Disintegration / αποσάθρωση, αποσύνθεση Crumbling / κονιορτοποίηση, αποσάθρωση Granular disintegration / κοκκώδης αποσύνθεση Powdering, chalking / μορφή πούδρας/ κιμωλίας Sanding/ μορφή άμμου Sugaring/ ζαχαροποίηση Fragmentation / αποκόλληση θραυσμάτων Splintering/ αποκόλληση φολίδων Chipping/ αποκόλληση κομματιού από τις άκρες Peeling/ απολέπιση Scaling/ απολέπιση Flaking/ κλιμακωτές απολεπίσεις Contour scaling/ spalling, κλιμακωτός θρυμματισμός Features induced my material loss / Γνωρίσματα από απώλεια υλικού 23

25 (σελ.12) Alveolization ~ honeycomb/ κυψέλωση Coving / σπηλαίωση, κοιλότητα Erosion / διάβρωση Differential erosion ~ weathering erosion / διαφορική διάβρωση/ εξαλλοίωση Loss / απώλεια Of components/ απώλεια δευτερογενών συστατικών Of matrix / απώλεια της μήτρας, συστατικών του μητρικού πετρώματος Rounding / στρογγυλοποίηση, λείανση ακμών και γωνιών Roughening / τράχυνση Discoloration & deposit (σελ.17) Crust / κρούστα, φλοιός Black crust / μαύρη κρούστα Salt crust / γυψοποιήση Deposit / επικαθίσεις, συσσώρευση εξωγενών υλικών Discoloration/ αποχρωματισμός Coloration/ χρωματισμός, αλλαγή της απόχρωσης Bleaching / λεύκανση Moist area / υγρασία, αλλαγή στην απόχρωση (σκουραίνει) Staining / χρώση από απορρόφηση νερού ή από σκωρία μετάλλων Efflorescence / εξάνθηση, αποσαρθρώσεις επιφάνειας Encrustation / εξωτερικό στρώμα προσκολλημένο στην πέτρα (συμπαγές, σκληρό) Film / φιλμ, λεπτό στρώμα, λεπτό στρώμα επικάλυψης (γενικά οργανική φύσης) Glossy aspect / γυαλιστερή όψη Graffiti / γκράφιτι Patina / πάτινα, επίστρωση Iron rich patina / σιδηρούχα πάτινα Oxalate patina / οξαλική πάτινα Soiling / λέκιασμα, ρύπανση από επικάθιση λεπτού στρώματος σωματιδίων 24

26 Biological colonization / βιολογικός αποικισμός (σελ.21) Biological microorganisms / βιολογικοί μικροοργανισμοί Alga / άλγη, φύκια Lichen / Λειχήνες Moss / βρύα Mould / μούχλα (μύκητες) Plant / φυτά Footnotes / Υποσημειώσεις i. Μνημείο (σελ. 3): Αρχικά με την ονομασία Μνημείο χαρακτηριζόταν οποιοδήποτε οικοδόμημα που ανεγειρόταν πάνω από το μνήμα (τάφο) νεκρού ή νεκρών προς τιμή και ανάμνηση αυτών. Χάρτα της Βενετίας, 1964, Άρθρο 1 «Η έννοια ενός ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την αστική ή την αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί ένα ιδιαίτερο πολιτισμό μια ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις μεγάλες δημιουργίες αλλά και για τα ταπεινά έργα που με τον καιρό απέκτησαν πολιτιστική σημασία.». Ορισμός I.C.O.M.O.S. «Κάθε ακίνητο, κτισμένο ή όχι το οποίο διακρίνεται για το αρχαιολογικό, αρχαιολογικό, ιστορικό, αισθητικό ή εθνογραφικό του ενδιαφέρον. Στον ορισμό περιλαμβάνονται τα ακίνητα αγαθά τα οποία θεωρούνται διατηρητέα λόγο της φύσεως ή του προορισμού τους, καθώς και τα κινητά που βρίσκονται μέσα σε αυτά» ii., iii, iv, v, Οι έννοιες damage, decay, deterioration (σελ. 5) ταυτίζονται στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες (πχ. γαλλικά). Είναι συνώνυμες με τον όρο degradation, δηλαδή, γενικά την επιδείνωση της κατάστασης του υλικού. 25

27 Bibliography / Βιβλιογραφία Η παρούσα εργασία βασίστηκε στο αγγλογαλλικό εικονογραφημένο λεξικό του ICOMOS-ISCS, Illustrated glossary on stone deterioration patterns/ Glossaire illustré sur les formes d altération de la pierre. Για τη μετάφραση, αποσαφήνισή της ορολογίας και των εννοιών χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω. Ελληνική βιβλιογραφία: Λαμπρόπουλος Ν. Βασίλειος, Διάβρωση και συντήρηση πέτρας, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα Μπούρας Θ. Χαράλαμπος, Σημειώσεις του μαθήματος «Αποκαταστάσεως των μνημείων Ι», Ε.Μ.Π., Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχι/κής, Αθήνα Παπασταµατίου Κλεοπάτρα, Συντήρηση λίθου / ορολογία φθορών αντιστοίχιση επέμβασης- μέθοδοι επαρκούς τεκμηρίωσης, Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας Συλλογικό έργο: Λαμπρόπουλος, Νταλούκα, Παπαθανασίου, Χατχηδάκη, Συντήρηση Έργων Τέχνης, Τ.Ε.Ε. Β τάξη 1 ου κύκλου- Ά τάξη 2 ου κύκλου, Τόμος 1 ος, τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα. English bibliography: 26

28 Grimmer E. Anne, A Glossary of Historic Masonry Deterioration Problems and Preservation Treatments, 1984, Department of the Interior National Park Service Preservation Assistance Division ICOMOS-ISCS, Illustrated glossary on stone deterioration patterns/ Glossaire illustré sur les formes d altération de la pierre, English-French version Version Anglais-Français, Monuments and Sites/ Monuments et Sites XV For translation from English into Greek used / για τη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά χρησιμοποιήθηκαν: Stavropoulos D.N. & Hornby A.S., Oxford English-Greek Learner's Dictionary, Oxford University Press. Wide web search forms / διαδικτυακές φόρμες αναζήτησης 27

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΑΘΗΝΑ 2007 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της εργασίας είναι η οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 08119 UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF GEOLOGY SECTION OF EARTH MATERIALS 265 00 PATRAS GREECE

ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 08119 UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF GEOLOGY SECTION OF EARTH MATERIALS 265 00 PATRAS GREECE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF GEOLOGY SECTION OF EARTH MATERIALS 265

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 3.1 Εισαγωγή Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών δομικών λίθων μνημείων Ρόδου και σύγκριση παραμέτρων συνθετικού λίθου που χρησιμοποιείται στη συντήρηση Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Προβλήματα φθοράς και παθολογίας μνημείων: Υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης Ι ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Μ. 27975 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. 27973 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων

Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων Χ.Δ. Θεοδωρίδης Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός, Τεχνική Υποστήριξη BASF C.C. Ελλάς Α.Ε. Λέξεις Κλειδιά: συμβατά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕΜ: ΞΕ 1435 Επιβλέπων Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της επίδρασης του φαινομένου της αναζύμωσης στις μηχανικές ιδιότητες των αργιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΟΜΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυσική Γεωγραφία

Γενική Φυσική Γεωγραφία Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΓ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Γενική Φυσική Γεωγραφία Παύλος Αβραμίδης Διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών Νοέμβριος, 2002 Γενική Φυσική Γεωγραφία 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5. Εισαγωγή... 8. 1. Πεδίο εφαρμογής... 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5. Εισαγωγή... 8. 1. Πεδίο εφαρμογής... 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5 Εισαγωγή... 8 1. Πεδίο εφαρμογής... 12 1.1. Ταξινόμηση των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς... 16 1.2. Στοιχεία Πολιστικής Κληρονομιάς και

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη προστασίας φυσικού και τροποποιημένου ξύλου έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με νέες τεχνολογίες νανοσκευασμάτων»

«Μελέτη προστασίας φυσικού και τροποποιημένου ξύλου έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με νέες τεχνολογίες νανοσκευασμάτων» Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη προστασίας φυσικού και τροποποιημένου ξύλου έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με νέες τεχνολογίες νανοσκευασμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι ΤΕΤΡΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Εδαφικοί Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τμήμα: Π.Ε.Υ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τμήμα: Π.Ε.Υ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος 2013 Τμήμα: Π.Ε.Υ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ] Γενική μελέτη σχετικά με τα συστατικά, τις ιδιότητες, τις χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Συντήρηση Ενίσχυση Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Καθ. ΕΜΠ Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα