ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΙΓΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΙΓΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΕΡΩΝ 24 & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.) Αθηνών του Υπουργείου Οικονομικών, που να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας τ.μ. περίπου, χώρους ενεργών αρχείων ωφέλιμης επιφανείας 710 τ.μ. περίπου και αποθηκευτικούς/αρχειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 360 τ.μ. περίπου, οι οποίοι δύνανται να είναι και υπόγειοι (ασφαλείς όμως σε θέματα στεγανότητας και με επαρκή αερισμό και φωτισμό) και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως οι χώροι αυτοί αναλύονται στο συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων και σε απόσταση έως 800 μέτρα περίπου από σταθμό ΜΕΤΡΟ ή ΗΣΑΠ. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (18.300) ευρώ. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο και λήγει μετά την πάροδο δώδεκα (12) ετών, η δε δημοπρασία θα γίνει στις , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 έως 14:00, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών (Φερών24&Αριστοτέλους). Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα & Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται στον φάκελο της Υπηρεσίας μας καθώς στο Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

2 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΤΟΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 'Η ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ2 ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α1 Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Γραφειακός χώρος ,5 Α2 Γραμματεία Προϊσταμένου Χώρος συνεργασίας 10 22,5 Γραφειακός χώρος 1 1 7,5 7,5 Υποδιευθυντής Α3 Γραφειακός χώρος ,5 12,5 (Φορολογίας) Α4 Υποδιευθυντής Ελέγχου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 A5 Αίθουσα συσκέψεων Γραφειακός χώρος ,5 25 Σύνολο χώρων και ατόμων Διοίκησης 5 4 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Διοίκησης σε μ² 80,0 B. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ B1 Γραμματεία Γραφειακός χώρος 1 2 7,5 15 B2 Πρωτόκολλο Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 12,5 Β3 Επιμελητές Γραφειακός χώρος 1 1 7,5 7,5 B4 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Γραμματείας 4 4 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Γραμματείας σε μ² 85,0 Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ Γ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Γ2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος ,5 90 Γ3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Γ4 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Δικαστικού 4 13 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Δικαστικού σε μ² 252,5 Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Δ2 Δ4 Υπάλληλοι Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού Γραφειακός χώρος επεξεργασίας υποθέσεων ,5 62, ,5 30 Δ5 Διατρητικές Μηχανές Χώρος τοποθέτησης διατρητικών μηχανών Δ6 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Δ7 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 6 10 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε μ² 245, ,0

3 Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΤΟΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 'Η ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ2 Ε. ΕΣΟΔΑ Ε1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Ε2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 75 Γραφειακός χώρος 6 7,5 45 Ε3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Ε4 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Γραφείου Εσόδων 4 13 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Γραφείου Εσόδων σε μ² 212,5 ΣΤ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤ1 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 25 Γραφειακός χώρος 2 7,5 15 ΣΤ2 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου ΣΤ3 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Αυτοκινήτων 3 4 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Αυτοκινήτων σε μ² 160,0 Ζ. ΦΠΑ Ζ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Ζ2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 62,5 Γραφειακός χώρος 4 7,5 30 Ζ4 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Ζ5 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων ΦΠΑ 4 10 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων ΦΠΑ σε μ² 265,0 Η. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΤΑΜΕΙΟ Η1 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού Σύνολο χώρων και ατόμων Διαχείρισης - Ταμείου 1 3 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Διαχείρισης - Ταμείου σε μ² 45, ,0 Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΤΟΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 'Η ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ2

4 Θ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Θ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Θ2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 50 Γραφειακός χώρος 2 7,5 15 Θ3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Θ4 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Παρακρατούμενων Φόρων 4 7 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Παρακρατούμενων Φόρων σε μ² 147,5 Ι. ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ι1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Ι2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 100 Γραφειακός χώρος 4 7,5 30,0 Ι3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Ι4 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Εισοδήματος 4 13 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Εισοδήματος σε μ² 342,5 Κ. ΜΗΤΡΩΟ Κ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Κ1 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 37,5 Γραφειακός χώρος 2 7,5 15 Χώρος Διαδικτύου 1 7,5 7,5 Κ2 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Κ3 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Ελέγχου 4 7 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Ελέγχου σε μ² 142,5 Λ. ΕΛΕΓΧΟΣ Λ1 Επόπτης Γραφειακός χώρος ,5 75 Λ2 Ελεγκτές Γραφειακός χώρος ,5 450 Λ3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Ελέγχου Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Ελέγχου σε μ² 565, ,0 Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 'Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΤΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ2 Ν. ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Ν1 SERVER Χώρος Server 1 7,5 7,5

5 Ν2 Τεχνικός Διαχειριστής Γραφειακός χώρος 1 1 7,5 7,5 Ν3 Χώροι καθαριότητας Αποθήκευση ειδών καθαριότητας Αποδυτήριο προσωπικού καθαριότητας Ν4 Χώρος φωτοτυπικών μηχανημάτων Χώρος παραγωγής φωτοαντιγράφων 2 7,5 15 Ν5 Αποθήκη Χώρος αποθήκευσης αναλωσίμων Ν6 Αποθήκη Χώρος αποθήκευσης επίπλων κ.λ.π Σύνολο χώρων και ατόμων ειδικών χώρων 8 2 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας ειδικών χώρων σε μ² 65,0 Σύνολο χώρων και ατόμων Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ- ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1537,5 ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 710,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Δ.Ο.Υ 2247,5 Προσαύξηση εμβαδού για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους, Φ.Ο., χώρους υγιεινής (25%) 561,9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2809,4 ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ) ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 360,0 Προσαύξηση εμβαδού Ανενεργών αρχείων και αποθήκης επίπλων για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους κ.τ.λ. (15%) 54,0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 414,0 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2607,5 Προσαύξηση εμβαδού για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους, Φ.Ο., χώρους υγιεινής 615,9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3223,4 Παρατηρήσεις: 1)Το κτιριολογικό πρόγραμμα συντάχθηκε α) με βάση πρόβλεψη της κατώτερης οργανικής σύνθεσης της Υπηρεσίας (190-20%), η οποία γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με τα έγγραφα των Δ/νσεων Οργάνωσης και Διοικητικού που αναφέρονται στο διαβιβαστικό έγγραφο το παρόντος κτιριολογικού και β) την τοποθέτηση των υπαλλήλων στα τμήματα από τον Δ/ντη της εν λόγω Υπηρεσίας. 2) Οι χώροι του ανενεργού αρχείου και της αποθήκης των επίπλων της Δ.Ο.Υ. δύναται να είναι υπόγειοι Αθήνα 26 Απριλίου 2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.» Με βάση προηγούμενες μελέτες, που έχουν εκπονηθεί για τη στέγαση των Δ.Ο.Υ. και μετά από παρατηρήσεις μηχανικών της Διεύθυνσης σε κτίρια που ήδη στεγάζονται οι παραπάνω Υπηρεσίες, διατυπώνονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών, την ασφαλή εργασία των υπαλλήλων, την απρόσκοπτη ροή των εργασιών και την ελαχιστοποίηση των φθορών και του κόστους συντήρησης του κτιρίου. 1. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ Για χωρίσματα της διαμόρφωσης των χώρων προτιμάται να χρησιμοποιούνται διαχωριστικά αλουμινίου και σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησής τους, μπορούν να τοποθετηθούν διαχωριστικά γυψοσανίδας. Τα διαχωριστικά αλουμινίου απαιτούνται όταν είναι απαραίτητος ο έμμεσος φωτισμός Σε περίπτωση που απαιτηθεί η τοποθέτηση χωρισμάτων αλουμινίου, τότε ως χρώμα τους ενδείκνυται το σκούρο γκρι (πλησίον του RAL 7011). Εσωτερικές τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή ζητούνται στους υπόγειους χώρους, σε χώρους υγιεινής και όπου αλλού μπορεί να κριθούν απαραίτητες (π.χ. ταμείο ή χώροι αρχείων). Αναλυτικότερα: 1.1. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Τα χωρίσματα αυτά θα αποτελούνται από σκελετό αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής σε κανάβους, με χρώμα τελικής επιλογής της Υπηρεσίας, αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλήρωση του ενδιάμεσου κενού με πετροβάμβακα. Τα χωρίσματα, όπου απαιτείται, θα είναι πλήρη έως ύψος 1.10μ. από το δάπεδο και στη συνέχεια θα έχουν υαλοπίνακα έως την οροφή. Το συνολικό πάχος των χωρισμάτων θα είναι τουλάχιστον 75χλστ. Πιο συγκεκριμένα: ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Αποτελείται από προφίλ αλουμινίου διατομής 75χιλ. χρώματος σκούρου γκρι (πλησίον του RAL 7011). ΠΑΝΕΛ: Αποτελούνται από μελαμίνη πάχους 12 χλστ. (χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας). Τοποθετούνται αμφίπλευρα, στο σκελετό του αλουμινίου με ενδιάμεση μόνωση. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ:

7 Είναι διαφανή, πάχους 4χιλ., πλαισιωμένα από προφίλ αλουμινίου, το οποίο είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος ίδιου με το σκελετό. Τοποθετούνται αμφίπλευρα, στο σκελετό του αλουμινίου. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ: Εντός των πάνελ τοποθετείται πετροβάμβακας πάχους 5εκ. Μεταξύ πάνελ και σκελετού υπάρχει σφραγιστικό υλικό με διαρκή ελαστικότητα. ΠΕΡΣΙΔΕΣ: Εντός των δύο κρυστάλλων τοποθετούνται περσίδες 25χιλ. με μηχανισμό ρύθμισης και απλό εξωτερικό χειριστήριο περιστροφής αυτών. Το ύψος των χωρισμάτων είναι έως τη στάθμη της οροφής. Στη στάθμη που είναι τα πρέκια των θυρών ενδείκνυται να υπάρχει οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου. Οι άνωθεν προκύπτοντες φεγγίτες θα έχουν διπλούς υαλοπίνακες χωρίς περσίδες ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Χωρίσματα γυψοσανίδας κοινής Ελαφρά τοιχοποιία συνολικού πάχους 100χιλ. από γυψοσανίδες κοινές, με λοξές άκρες πάχους 12,5χιλ. αμφίπλευρα τοποθετημένες (και στις δύο όψεις) πάνω σε μεταλλικό σκελετό, οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε σχεδίου, που διαμορφώνονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τα σχέδια λεπτομερειών αυτής, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και τις οδηγίες της επίβλεψης. Αναλυτικότερα αποτελούνται από: α) Μεταλλικό σκελετό από διατομές στραντζαριστού γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου, πάχους 0,6mm ειδικού σχήματος Π με νεύρωση και στρανζαριστά άκρα αποτελούμενος από οριζόντια στοιχεία (στρωτήρες - UW 75/06 προφίλ) και κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες CW 75/06 προφίλ) ανά αποστάσεις των 40cm ή 60cm περίπου (υποπολλαπλάσιο του πλάτους των γυψοσανίδων) και οπωσδήποτε στις συνδέσεις με τοίχους κ.λ.π. και στις ελεύθερες απολήξεις τοίχων. Στα ανοίγματα τοποθετούνται ενισχυμένοι ορθοστάτες για την ασφαλή στερέωση των εσωτερικών κουφωμάτων. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις προδιαγραφές του προμηθευτικού οίκου. β) Αμφίπλευρη επένδυση του σκελετού με γυψοσανίδες, πάχους 12,5χιλ, στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες γυψοσανίδων. Οι γυψοσανίδες θα σπατουλάρονται προ του χρωματισμού τους. γ) Μόνωση πάχους 5εκ από πετροβάμβακα ανάμεσα από τις δύο γυψοσανίδες. δ) Τα αναγκαία ελαστικά παρεμβύσματα στην επαφή της τοιχοποιίας με τα άλλα δομικά στοιχεία. ε) Τελείωμα κατασκευής τοιχοποιίας που περιλαμβάνει την ενίσχυση των κατακόρυφων ελευθέρων γωνιών με γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα (γωνιόκρανα), τη διαμόρφωση και φινίρισμα των διαφόρων εσοχών (σκοτίες) στις συναντήσεις τοίχων οροφών με τη χρησιμοποίηση μεταλλικών περιθωρίων γαλβανισμένου στραντζαριστού χαλυβδόφυλλου σχήματος Π, αρμολόγημα φινίρισμα των ενώσεων των γυψοσανίδων ή των αρμών συνάντησης με άλλα στοιχεία με υλικό αρμολογήματος και φινιρίσματος, γάζες, μαστίχη σφράγισης των περιμετρικών αρμών κ.λ.π.

8 Χωρίσματα γυψοσανίδας ενισχυμένα Όπου οι τοιχοποιίες γυψοσανίδας διαμορφώνουν χώρους που απαιτούν ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα τους χώρους του Ταμείου, της Τράπεζας Ελλάδος και της Διαχείρισης εκεί τοποθετείται στο εσωτερικό της τοιχοποιίας φύλλο λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 3 χιλ Χωρίσματα γυψοσανίδας πυράντοχης Όπου οι τοιχοποιίες γυψοσανίδας διαμορφώνουν χώρους που απαιτούν πυρασφάλεια και πιο συγκεκριμένα τους χώρους αρχείων, τότε πρέπει να ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις πυροπροστασίας. Τα χωρίσματα από πυράντοχη γυψοσανίδα θα σταματούν στην οροφή από μπετόν και σε καμία περίπτωση στην ψευδοροφή. Οι τοιχοποιίες από γυψοσανίδα θα κατασκευαστούν όπως προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης και μπορεί να εμπεριέχουν υαλοπίνακες με πλαίσιο αλουμινίου χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Τα κρύσταλλα που θα τοποθετηθούν μπορεί να είναι: α) διαφανή, διπλά, πάχους 4χιλ.+κενό 25χιλ.+4χιλ., εντός δε των δύο κρυστάλλων θα τοποθετηθούν περσίδες (25χιλ.) με εξωτερικό απλό χειριστήριο περιστροφής, ή β) αδιαφανή με αμμοβολή, διπλά πάχους 5χιλ.+κενό 8 χιλ.+5χιλ. Η αμμοβολή γίνεται στο ένα τζάμι, το οποίο τοποθετείται με την αδρή του επιφάνεια στο εσωτερικό κενό. Στην περίπτωση της αμμοβολής δεν τοποθετούνται εσωτερικές περσίδες. Οι συναρμογές των τοίχων από γυψοσανίδα με το δάπεδο και την ψευδοροφή θα διαμορφωθούν κατάλληλα με τη χρήση ξύλινων σοβατεπιών ύψους τουλάχιστον 6 εκ. και ανάλογων γωνιόκρανων ή σκοτιών μεταλλικών αντίστοιχα. 2. ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΓΚΙΣΕ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΤΑΜΕIΩΝ Κ.Λ.Π.) Στις θέσεις των γκισέ συναλλαγής με το κοινό, κατασκευάζεται πάγκος πλάτους 50 εκ. και ύψους 110 εκ. σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της μελέτης. Αναλυτικότερα υπάρχουν τέσσερεις τύποι πάγκων συναλλαγής: Οι τύποι 1 & 2 είναι πάγκοι συναλλαγής με υαλοπίνακες (κλειστού τύπου) όπου υπάρχει σαφής διαχωρισμός χώρου αναμονής των πολιτών με το χώρο εργασίας. Ο τύπος 1 χρησιμοποιείται σε όλα τα τμήματα πλην αυτών που απαιτούν συνθήκες ασφαλείας επειδή διαχειρίζονται χρήματα, όπου χρησιμοποιείται ο τύπος 2 (στο Ταμείο, στη Διαχείριση και στην Τράπεζα Ελλάδος σε όποιες Δ.Ο.Υ. υπάρχουν). Ο τύπος 3 (ανοικτού τύπου) διαφέρει στη μορφή του από τους δύο προηγούμενους και χρησιμοποιείται στα τμήματα που εξυπηρετούν απλές συναλλακτικές δραστηριότητες μεγάλης συχνότητας και βρίσκονται συνήθως στο ισόγειο ή στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Ο τύπος 4 χρησιμοποιείται για συμπλήρωση εγγράφων από το κοινό ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 Ο σκελετός του πάγκου θα είναι μεταλλικός, προστατευμένος από διπλή στρώση αντισκωρικού, από κοιλοδοκούς 50X50X5 χιλ και στραντζαριστούς σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής 30X30 χιλ. και επενδύεται αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους 18χιλ. Στην τελική επιφάνεια συναλλαγής με το κοινό (σε ύψος 1.10 μ) θα τοποθετηθεί πάγκος από ΜΟΡ πάχους 30 χιλ. με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και τελείωμα στα σόκορα από πηχάκι

9 σκληρής ξυλείας (δρυός ή οξιάς). Σημειώνεται ότι ένα τμήμα του πάγκου συναλλαγής τύπου 1 θα κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ με μήκος 1.20μ, με ύψος 0.80μ και με οδηγό τυφλών επί του δαπέδου έμπροσθεν από τον πάγκο έως την είσοδο του χώρου για την ευχερή προσέγγιση των συναλλασσόμενων. Το πηχάκι από την πλευρά των συναλλασσόμενων θα είναι ύψους 5 εκ., ενώ εσωτερικά θα είναι ύψους 3 εκ και πλανισμένες ακμές αμφότερα. Η τελική επίστεψη του πάγκου γίνεται με αλουμινοκατασκευή η οποία χωρίζεται σε δύο ή τρία οριζόντια μέρη (ανάλογα με το συνολικό εσωτερικό ύψος του χώρου): - Κενό 15 εκ. (ή 30 εκ. για τον πάγκο ΑμεΑ) στο κάτω τμήμα για επικοινωνία συναλλασσόμενων με υπαλλήλους - Ενδιάμεσο τμήμα αποτελούμενο από σταθερό υαλοπίνακα LAMINATED πάχους 6 χιλ. (3 χιλ.+μεμβράνη+3 χιλ.) και ύψους μεταβαλλόμενου (ανάλογα με το συνολικό εσωτερικό ύψος του χώρου). - Άνω τμήμα (προαιρετικό, αν το εσωτερικό ύψος του χώρου το επιτρέπει) από το πρέκι της εσωτερικής πόρτας ως την οροφή, μπορεί να είναι κλειστό με υαλοπίνακα απλό πάχους 6 χιλ. ή ανοιχτό (βλέπε παρατηρήσεις για το γκισέ στο ίδιο κεφάλαιο). Η αλουμινοκατασκευή της τελικής επίστεψης του πάγκου συναλλαγής (και μέχρι την οροφή του χώρου) αποτελείται από κατάλληλο σκελετό προφίλ αλουμινίου (βαρέως τύπου ειδικής διατομής ενισχυμένης και ασφαλών συνδέσεων λόγω βάρους των κρυστάλλων) στον οποίο τοποθετούνται ανά περίπτωση, διαφορετικοί τύποι υαλοπινάκων ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 Ο πάγκος συναλλαγής στους χώρους του ταμείου, της διαχείρισης και της Τράπεζας Ελλάδος (εφόσον υπάρχουν) κατασκευάζεται όπως ο πάγκος του τύπου 1 και ενισχύεται με τοποθέτηση λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. στο εσωτερικό διάκενο μεταξύ των φύλλων της επένδυσης μελαμίνης. Επίσης ο πάγκος φέρει οπή διαστάσεων περίπου 40 Χ 30 εκ. (συμμετρικά εκατέρωθεν του διαχωριστικού κρυστάλλου) στην οποία τοποθετείται ειδική θυρίδα - σκαφάκι συναλλαγής με το κοινό. Η θυρίδα αυτή αποτελείται από υποδοχέα "σκαφάκι" συναλλαγής με περιμετρικά χείλι πλάτους 8 χιλ. για στερέωση επί του πάγκου. Το δημιουργούμενο κενό σε σχέση με τον υπερκείμενο υαλοπίνακα πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή εγγράφων Α4 και δεσμίδων νομισμάτων διαμέτρου 30 χιλ. Επάνω από τον πάγκο συναλλαγής και μέχρι την οροφή τοποθετείται κατάλληλος σκελετός από προφίλ αλουμινίου (βαρέως τύπου ειδικής διατομής ενισχυμένης και ασφαλών συνδέσεων λόγω βάρους κρυστάλλων) στον οποίο τοποθετείται αλεξίσφαιρο αντιβανδαλιστικό κρύσταλλο πάχους 20-25χιλ. Για την επικοινωνία συναλλασσόμενων - υπαλλήλων το κρύσταλλο θα φέρει κυκλική οπή διαμέτρου 15 εκ. σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. Οι οπές καλύπτονται από άλλο αλεξίσφαιρο κρύσταλλο ιδίου πάχους και μεγαλύτερης διαμέτρου 21 εκ. και στερεώνεται με 4 ορειχάλκινες βίδες διπλής όψης και αποστασιακά παρεμβύσματα (περίπου 2 εκ.) Σημειώνεται ότι ένα τμήμα του πάγκου συναλλαγής τύπου 2 θα κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ με μήκος 1.20μ, με ύψος 0.80μ και με οδηγό τυφλών επί του δαπέδου έμπροσθεν από τον πάγκο έως την είσοδο του χώρου για την ευχερή προσέγγιση των συναλλασσόμενων.

10 Τέλος σημειώνεται ότι και δύο τύποι πάγκων συναλλαγής - γκισέ θα έχουν στην βάση τους, και σε ύψος ~10εκ. από το δάπεδο σοβατεπί με προστατευτική φάσα από INOX. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΙΣΕ Εφόσον για λόγους μηχανολογικής μελέτης (θέρμανσης, ψύξης) δεν είναι δυνατόν το τζάμι να φτάνει μέχρι την οροφή, τότε προτείνεται η κατασκευή του έως το ύψος του πρεκιού των θυρών. Ο σκελετός αλουμινίου θα εξακολουθεί να φθάνει έως την οροφή, θα έχει οριζόντια τραβέρσα και θα διαμορφώνεται κενός φεγγίτης. Ο σκελετός ενδείκνυται να στερεωθεί στην οροφή από μπετόν. Το πλεονέκτημα του τελειώματος του γκισέ στην οροφή είναι η μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων από το θόρυβο από την αναμονή του κοινού, ενώ του πιο χαμηλού γκισέ η καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και του κλιματισμού των χώρων ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΣ 3 Ο σκελετός θα είναι ενιαίος σε τελική μορφή και καμπύλος σε κάτοψη. Θα αποτελείται από 7 ή 8 αυτοτελή καμπύλα τεμάχια γραφείων (βλ. σχέδια κατόψεων) γενικών διαστάσεων: 0.90μ. πλάτους x 1.10μ. ύψους x 1.80 έως 2.00μ. μήκους το καθένα, συνδεδεμένα μεταξύ τους με μηχανικό τρόπο. Ένα τμήμα του πάγκου συναλλαγής τύπου 3 θα κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ με μήκος ~1.80μ, ύψος 0.72μ, με πρόβολο 0.20μ του επιπέδου εργασίας, το οποίο ταυτίζεται με το επίπεδο συναλλαγής, και με οδηγό τυφλών επί του δαπέδου έμπροσθεν από τον πάγκο έως την είσοδο του χώρου για την ευχερή προσέγγιση των συναλλασσόμενων. Οι αναλυτικές διαστάσεις των επίπλων εμφανίζονται στα συνημμένα σχέδια λεπτομερειών. Η καμπύλη του γκισέ μπορεί να είναι κοίλη ή κυρτή σε κάτοψη ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές διαστάσεις του χώρου. Η ακτίνα καμπυλότητας είναι περίπου 14μ. περίπου με σχηματιζόμενη γωνία 7.89 μοιρών για το κάθε γραφείο. Το κάθε τεμάχιο γραφείου χωρίζεται καθ ύψος σε δύο ανεξάρτητα λειτουργικά μέρη, το επίπεδο εργασίας και το επίπεδο συναλλαγής. Αποτελείται από πλαϊνά, μετώπες και καπάκια. Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους τουλάχιστον 25χιλ. επενδεδυμένο αμφίπλευρα με καπλαμά λουστραρισμένο σε φυσική απόχρωση οξιάς. Οι μετώπες θα είναι μορφοποιημένες σε καμπύλη κοίλη ή κυρτή ακτίνας καμπυλότητας περίπου 21μ. Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα MDF πάχους τουλάχιστον 25χιλ. επενδεδυμένο αμφίπλευρα με καπλαμά λουστραρισμένο σε φυσική απόχρωση οξιάς. Σε τμήμα της μετώπης του επιπέδου εργασίας θα προσαρμόζεται φύλλο MDF πάχους 8χιλ. βαμμένο με πολυεστερική λάκα χρώματος Μπορντώ (πλησίον του RAL3004) - στο ίδιο επίπεδο με το σώμα του επίπλου. Τα καπάκια τόσο του επιπέδου εργασίας όσο και του επιπέδου συναλλαγής θα είναι κατασκευασμένα από MDF πάχους 30χιλ. επενδεδυμένα αμφίπλευρα με καπλαμά λουστραρισμένο σε φυσική απόχρωση οξιάς. Περιμετρικά όλα τα σημεία κοπής (σόκορα) θα είναι επενδεδυμένα με ταινία καπλαμά στην ίδια απόχρωση με το υπόλοιπο σώμα του επίπλου. Το κάτω μέρος του επίπλου φέρει μπάζα ύψους 10εκ. πάνω στην οποία επικολλάται φύλλο ΙΝΟΧ σατινέ πάχους 1.5χιλ. Στο εσωτερικό τμήμα του επιπέδου εργασίας στηρίζονται δύο κανάλια καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Στα πλαϊνά των γραφείων και στα σημεία που διέρχονται τα κανάλια υπάρχουν οπές αντίστοιχων διαστάσεων. Στο καπάκι της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει οπή διαμέτρου 6εκ. και τάπα

11 καλωδίωσης. Επίσης εσωτερικό κάτω τμήμα της μετώπης του επιπέδου εργασίας προβλέπεται ευθύγραμμος μεταλλικός σωλήνας για τη στήριξη των ποδιών των υπαλλήλων ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΣ 4 Ο πάγκος συμπλήρωσης εγγράφων θα είναι σχήματος και διαστάσεων ανάλογων της μελέτης, πλάτους τουλάχιστον 30 εκατοστών. Θα είναι κατασκευασμένος από MDF με πάχος 30χιλ., επενδεδυμένο με καπλαμά λουστραρισμένο σε φυσική απόχρωση οξιάς. Ο πάγκος στηρίζεται με μεταλλικά φουρούσια βαμμένα σε χρώμα σκούρου γκρι. 3. ΜΕΤΩΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ειδικά διαμορφωμένα μέτωπα από γυψοσανίδες κοινές με λοξές άκρες, πάχους 12,5χιλ., που διαμορφώνονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τα σχέδια λεπτομερειών αυτής, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και τις οδηγίες της επίβλεψης και που αναλυτικότερα αποτελούνται από: α) Σκελετό από γαλβανισμένες στραντζαριστές διατομές ή 20 60χιλ. που τοποθετούνται σε αποστάσεις των 40εκ. β) Επένδυση των κατακόρυφων επιφανειών με διπλή στρώση γυψοσανίδας, ενώ των οριζοντίων επιφανειών με μονή στρώση γυψοσανίδας με λοξές άκρες, πάχους 12,5χιλ., με ενίσχυση των ελεύθερων ακμών με γωνιόκρανα, αρμολόγηση των ενώσεων των γυψοσανίδων με κατάλληλο υλικό αρμολογήματος και φινιρίσματος. 4. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ Ψευδοροφές τοποθετούνται, αν στις οροφές των χώρων είναι εγκατεστημένοι αγωγοί κλιματισμού, εξαερισμού ή θέρμανσης, γενικότερα αν έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ή αν το ύψος του κτιρίου είναι πολύ μεγάλο, αφήνοντας πάντα το απαιτούμενο ελεύθερο ύψος των γραφειακών χώρων όπως αυτό ορίζεται στον κτιριοδομικό κανονισμό ως ελάχιστο όριο (2,40 μέτρα). Ωστόσο, επιθυμητό ελεύθερο ύψος στους χώρους εργασίας και αναμονής κοινού είναι τουλάχιστον 2,70 μέτρα ΚΑΜΠΥΛΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ πάνω από το γκισέ τύπου 3 Πάνω από τον καμπύλο πάγκο συναλλαγής (γκισέ) θα κατασκευάζεται καμπύλο ψευδοδόκαρο από γυψοσανίδα, αντί άλλου τύπου ψευδοροφής που τοποθετείται σε όλη την άλλη επιφάνεια του ορόφου. Το ψευτο-δοκάρι αυτό έχει πλάτος 50εκ, κρέμαση 40εκ. περίπου κάτω από τη στάθμη της ψευδοροφής των ορυκτών ινών και μήκος όσο το μήκος του γκισέ όλων των θέσεων εργασίας. Στην κάτω επιφάνεια του συγκεκριμένου δοκαριού θα ενσωματωθούν τα φωτιστικά σώματα PLC (2 X 26 W) Φ 24εκ. χωνευτά κυκλικού σχήματος. Εσωτερικά του δοκαριού θα διέλθει η καλωδίωση του φωτισμού και του συστήματος προτεραιότητας. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν, σε συνεργασία με την επίβλεψη, θυρίδες επίσκεψης εύκολης χρήσης στην εσωτερική κατακόρυφη επιφάνεια, χωρίς να δημιουργούνται κανενός είδους μερεμέτια κατά την επίσκεψη των θυρίδων.

12 Για την πιο πάνω κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν ειδικά φύλλα γυψοσανίδων (τύπου KNAUF), πάχους 12,5χιλ., που θα στερεώνονται στο σκελετό με ειδικές βίδες στήριξης. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα άριστο και άρτιο αποτέλεσμα θα στοκαριστούν με ειδικό στόκο, χωρίς ταινία αρμού, όλες οι βίδες και ό,τι άλλο απαιτηθεί μετά από προσεκτικό φινίρισμα της κατασκευής. Ο μεταλλικός σκελετός θα αποτελείται από ειδικά γαλβανισμένα προφίλ τοποθετημένα τόσο κατά μήκος (πρωτεύοντα) όσο και εγκάρσια (δευτερεύοντα) ανά 50εκ. το πολύ. Η στερέωση στην πλάκα οροφής θα γίνεται με γαλβανισμένες στραντζαριστές διατομές 20 40χιλ. ή 20 60χιλ. που τοποθετούνται σε αποστάσεις των 40εκ. Όλοι οι μετασχηματιστές πρέπει επίσης να στερεωθούν στην πλάκα οροφής. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφαλή στερέωση με κατάλληλα εκτονούμενα βύσματα στην οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διατρήσεις των γυψοσανίδων για διελεύσεις και ενσωματώσεις στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνονται έντεχνα με χρήση κοπτικών μέσων που να μην καταστρέφουν την επιφάνεια της γυψοσανίδας και με ανοχή μερικών χιλιοστών, αφού έχει προηγηθεί ακριβής χάραξη της οπής για την επίτευξη ομοιομορφίας στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Οι ακμές θα ενισχυθούν με κατάλληλα γωνιόκρανα, τα οποία στοκάρονται με το ίδιο υλικό όπως και οι ενώσεις της υπόλοιπης κατασκευής ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ψευδοροφή αφανούς συστήματος ανάρτησης με γυψοσανίδες, πάχους 12,5χιλ. με λοξές άκρες, επίπεδη, με σύστημα ανάρτησης, που διαμορφώνεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τα σχέδια λεπτομερειών αυτής, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και τις οδηγίες της επίβλεψης και που αναλυτικότερα αποτελείται από: α) Βασικό σκελετό (κύριοι οδηγοί) από οριζόντιες γαλβανισμένες διατομές σχήματος Π με νευρώσεις (προφίλ CD mm) πού τοποθετούνται ανά αποστάσεις 100εκ. και οι οποίες αναρτώνται από την οροφή με αναρτήσεις μεταλλικές γαλβανισμένες ταχείας ανάρτησης ή στερεώνονται άμεσα με αναρτήσεις Π για CD προφίλ 60 27Χ125χιλ. είτε με μπετονόκαρφα ενδεικτικού τύπου HILTI είτε με κατάλληλες βίδες μέσα σε πλαστικά βύσματα (UPAT). Μετά τη ρύθμιση του ύψους (οριζοντίωση) οι διατομές σταθεροποιούνται και στερεώνονται στα περιμετρικά στοιχεία με κατάλληλα γαλβανισμένα στηρίγματα, πλαστικά βύσματα (UPAT) και βίδες. β) Δευτερεύοντες οδηγούς (κάτω) από διατομές, όπως πιο πάνω, που τοποθετούνται κάθετα προς τις διατομές του βασικού σκελετού, κατανέμονται σε αποστάσεις των 60εκ. και συνδέονται με τον βασικό σκελετό με ειδικά γαλβανισμένα ελάσματα (συνδετήρες Π για CD προφίλ 60 27). γ) Επένδυση με γυψοσανίδες πάχους 12,5mm, όπως πιο πάνω, με άκρα HRAK τοποθετημένες και στερεωμένες με κατάλληλες βίδες γυψοσανίδων. δ) Τελείωμα κατασκευής ψευδοροφής, που περιλαμβάνει: την ενίσχυση των ελεύθερων ακμών με μεταλλικά γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα (γωνιόκρανα), την διαμόρφωση σκοτίας πλάτους 10χιλ. στις συναντήσεις με επιχρισμένους τοίχους ( με τοποθέτηση ξύλινου συνεχή τάκου στο τελείωμα του δευτερεύοντος οδηγού και ενίσχυση της ακμής της γυψοσανίδας με γωνιόκρανο 23 13χιλ.), το σπατουλάρισμα των σημείων στήριξης και το αρμολόγημα φινίρισμα των ενώσεων των γυψοσανίδων ή των αρμών συνάντησης επένδυσης μετά των δομικών στοιχείων με

13 υλικό αρμολογήματος και φινιρίσματος, γάζες κ.λ.π., σύμφωνα και με τα όσα ορίζουν τα σχέδια και οι προδιαγραφές. Σε όσες περιοχές η ψευδοροφή βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση και δεν χωράει σκελετός οι γυψοσανίδες επικολλώνται με χρήση γυψόκολλας αφού προηγηθεί αγρίεμα της επιφάνειας. Πρέπει να περιληφθούν όλα όσα περιγράφονται πιο πάνω και όλα γενικά τα υλικά για την κατασκευή, τοποθέτηση, ανάρτηση και στερέωση του σκελετού και των γυψοσανίδων μικροϋλικά γενικά για τη στερέωση, ειδικά περιθώρια για την επαφή σε περιμετρικούς τοίχους, αρμολόγημα και φινίρισμα της επένδυσης, ικριώματα που θα απαιτηθούν, όπως και εργασία για την πλήρη κατασκευή που συμπεριλαμβάνει και την εργασία για την διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση διαφόρων στοιχείων (όπως φωτιστικών σωμάτων, στοιχείων κλιματισμού κ.λ.π.) και ειδικών διαμορφώσεων κρυφών φωτισμών, σκοτιών και απολήξεων όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης ΨΕΥΔΟΡΟΦEΣ ΟΡΥΚΤΏΝ ΙΝΩΝ Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών, διαστάσεων εκ. με πατούρα, σε εμφανές σύστημα ανάρτησης. Πρέπει να περιληφθούν όλα γενικά τα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο ζητηθεί καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης μαζί με τον κατάλληλο σκελετό, έτσι ώστε η ψευδοροφή να παρουσιάζει άριστη εμφάνιση, με ειδική διαμόρφωση στις θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, στις θέσεις των στομίων αερισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλ/μηχανολογικών εργασιών τα κανάλια πρέπει να είναι εμφανή και εύκολα επισκέψιμα. Προτιμάται η εμφανής όδευση καναλιών να γίνεται μόνο κατακόρυφα (από την οροφή προς την κάθε θέση εργασίας) Όπου αυτό δεν είναι δυνατό και προκύπτουν οριζόντιες οδεύσεις καναλιών αυτές είτε θα υπάρχουν μέσα στις ψευδοροφές, είτε θα τοποθετούνται γραμμικά στην εσωτερική όψη των πάγκων συναλλαγής. 5. ΘΥΡΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 5.1. ΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ (ΞΥΛΙΝΕΣ) Τοποθετούνται σε όλους τους χώρους επί των εσωτερικών χωρισμάτων (σε όλους τους ορόφους), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Αποτελούνται από φύλλο πρεσαριστό με αμφίπλευρη επένδυση από φορμάικα και περιμετρικό πηχάκι από σκληρή ξυλεία οξιάς και περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά ανάρτησης και λειτουργίας (μεντεσέδες, πόμολα βαρέως τύπου, κλειδαριές ασφαλείας χωνευτές κ.λ.π.) επιλογής και εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθούν εσωτερικές ξύλινες θύρες με κάσα και με φύλλα πλήρη πρεσαριστά συνολικού πάχους 45χλστ. Θα αποτελούνται από πλαίσιο ξυλείας Σουηδίας 45x35χλστ. με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με τεμάχιο ξύλου διαστάσεων 35x5x40εκ. Ο σκελετός θα αποτελείται από σταυρωτές πήχεις διατομής καθαρής τουλάχιστον 5x35χλστ. σε αποστάσεις ώστε το επόμενο κενό να μην υπερβαίνει τα 40x40 χλστ. Όλα τα κενά θα γεμίσουν με πολυουρεθάνη. Περιμετρικά το φύλλο θα φέρει ξύλινο πηχάκι διατομής 20x45χλστ. για τελείωμα που

14 θα πιάνει με μόρσα στο ξύλινο πλαίσιο. Οι όψεις του φύλλου δεν θα είναι επενδυμένες από πεπιεσμένο χαρτί και η επίστρωση και των δύο όψεων θα γίνει με λακαριστή βαφή χρώματος Μπορντώ, (πλησίον του RAL3004) ή άλλου χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση οι κάσες θα είναι αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος σκούρου γκρι ή άλλου σκούρου χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Οι πόρτες εισόδου του Ταμείου και όλων των χώρων που απαιτούν συνθήκες ασφαλείας στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών, ασφαλείας, αδιάρρηκτες και να παρουσιάζουν την ίδια όψη με τις ξύλινες εσωτερικές που περιγράφηκαν παραπάνω. Ομοίως τα απαραίτητα υλικά ανάρτησης και λειτουργίας τους ΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΞΥΛΙΝΕΣ) Τοποθετούνται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους υγιεινής. Θα είναι ξύλινες ομοίων προδιαγραφών με τις υπόλοιπες εσωτερικές θύρες των γραφείων. Θα διαφέρουν σε μήκος (θα είναι κοντύτερες για να μην φθείρονται από τα νερά) και σε χρώμα (γκρι ή υπόλευκο ή άλλο επιλογής της Υπηρεσίας). Στην εσωτερική επιφάνεια θα υπάρχει μεταλλικό άγκιστρο για κρέμαση ρούχων. Οι κλειδαριές θα είναι τύπου on-off, χωρίς κλειδί, για λόγους ασφαλείας. Οι θύρες εισόδου στους εσωτερικούς χώρους υγιεινής θα είναι ξύλινες, ομοίων προδιαγραφών με τις υπόλοιπες εσωτερικές θύρες των γραφείων, αλλά σε χρώμα γκρι (πλησίον RAL 7011) και θα έχουν σύστημα επαναφοράς. Οι συρόμενες θύρες εάν υπάρχουν- θα έχουν και αυτές σύστημα επαναφοράς. Στο κάτω τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας θα φέρουν φάσα αλουμινίου πλάτους 20 εκατοστών σε όλο το μήκος του θυρόφυλλου ΘΥΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ Οι είσοδοι του κτιρίου θα είναι προσπελάσιμοι από αναπηρικά αμαξίδια. Η προσπέλαση αυτή θα εξασφαλίζεται με ένα τουλάχιστον ανοιγόμενο ή συρόμενο (με μέγιστη απαιτούμενη δύναμη 15 Newtons) θυρόφυλλο καθαρού πλάτους τουλάχιστον 0.90μ. από κάσα σε κάσα με χειρολαβή τύπου μοχλού και όχι σφαιρική. Όπου είναι δυνατόν επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματα συρόμενων θυρών με φωτοκύτταρο ή μπουτόν. Οι υαλοπίνακες είναι ασφαλείας laminated πάχους 6 χιλ. (3χιλ.+μεμβράνη+3χιλ.) Όπου απαιτείται από τη μελέτη πυρασφάλειας πυράντοχη θύρα, τότε οι υαλοπίνακες αυτής αντικαθίστανται με πυράντοχα κρύσταλλα laminated πάχους 16χιλ. Μονόφυλλες ή δίφυλλες έξοδοι κινδύνου. Αποτελούνται από μεταλλικά φύλλα ανοιγόμενα, σταθερά πλαϊνά και φεγγίτη ανάλογα με το πλάτος του ανοίγματος. Σε κάθε θύρα τοποθετείται μπάρα πανικού, μηχανισμός επαναφοράς, συναγερμός, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβή σε απόχρωση ματ inox. Οι πυράντοχες θύρες ενδείκνυται να είναι επί μονίμου βάσεως κλεισττές, να μην ανοίγουν από έξω και σε περίπτωση κινδύνου να απασφαλίζουν από μέσα και στη συνέχεια να κλείνουν. Επίσης, πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Κάθε πόρτα εσωτερική ή εξωτερική ανάλογα με το υλικό κατασκευής της και τη χρήση της πρέπει να έχει το ανάλογο σημείο τερματισμού (stop) ελαστικό ή μεταλλικό, μεγάλης αντοχής και καλαίσθητο.

15 5.4. ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Υαλοστάσια Για λόγους ευχρηστίας, καθαρισμού, μειωμένης φθοράς και απαίτησης εισροής ικανοποιητικού σε όγκο φυσικού αερισμού τα υαλοστάσια σε κτήρια δημόσιας χρήσης όπως οι Δ.Ο.Υ. ζητούνται να είναι: α) Υλικού αλουμινίου με τις απαραίτητες αντοχές σύμφωνα με μελέτη ανεμοπιέσεων β) Όλα να μπορούν να ανοίγουν και κατά προτίμηση να είναι ανοιγόμενα περί μεσαίου κατακόρυφου άξονα με πτυσσόμενο γαλβανιζέ βραχίονα ως στοπ γ) Χρωματισμού ανοιχτού γκρι (RAL 7035) ή άλλου εάν αυτό συνδυάζεται με τα λοιπά υλικά των όψεων. Σημειώνεται ότι το λευκό χρώμα εύκολα λερώνει και για αυτό το λόγο δεν προτιμάται Υαλοπίνακες Οι υαλοπίνακες πρέπει να συνάδουν με τη μελέτη θερμομόνωσης και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι διπλοί, ηχομονωτικοί και ανακλαστικοί (προτεινόμενου συνολικού πάχους 18 χιλ. (5χιλ. + κενό 8 χιλ. + 5 χιλ.). Μεμβράνη ενδείκνυται να εμπεριέχεται για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση θραύσης των κρυστάλλων. 6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ρολά ασφαλείας τοποθετούνται στα ανοίγματα της εξωτερικής όψης του κτιρίου προκειμένου να καταστούν ασφαλείς όλοι οι χώροι της Δ.Ο.Υ. Οι χώροι που απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων σ αυτούς είναι οι χώροι: α) οι ισόγειοι χώροι της Δ.Ο.Υ., β) του SERVER, γ) του Ταμείου, της Διαχείρισης και της Τράπεζας Ελλάδος όπου υπάρχει καθώς και δ) οι εξωτερικές πόρτες των εισόδων του κτιρίου στο ισόγειο. Τα ρολά θα είναι περιελισσόμενα μετά μηχανισμού ηλεκτροκίνησης μετά της απαραίτητης ηλεκτρικής τροφοδοσίας και οργάνων χειρισμών και κατασκευασμένα από διάτρητη λαμαρίνα πυκνής διάταξης και με μικρής διαμέτρου Φ 2,5 χιλ. τρύπες. Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας είναι 1 χιλ. ώστε να μην παρουσιάζεται μείωση στην αντοχή του ρολού εξαιτίας της διάτρησης. Θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας πάχους 80 μικρών τουλάχιστον και χρωματισμού ανοιχτού γκρι (RAL 7035) ή άλλου εάν αυτό συνδυάζεται με τα λοιπά υλικά των όψεων, διαστάσεων όσο τα υφιστάμενα ανοίγματα, πλήρη με άξονα από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα150/159 χιλ. πλευρικούς οδηγούς από γαλβανισμένο χάλυβα κατάλληλης για τον τύπο του ρολού διατομής, βαμμένους με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας. Τα χείλη των προφίλ των ρολών έχουν ειδικές απολήξεις από πολυαμίδιο για μείωση των τριβών και του θορύβου και το τελευταίο οριζόντιο προφίλ είναι ενισχυμένο και φέρει ειδικό στεγανωτικό λάστιχο PVC. Εναλλακτικά και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που το υπαγορεύει το είδος του κτιρίου π.χ. διατηρητέο με ειδικούς όρους δόμησης ή η αδυναμία κατασκευής τους μπορεί να τοποθετηθούν αντί ρολών στα ανοίγματα προστατευτικά κιγκλιδώματα, υπό τον όρο ότι δεν θα εμποδίζουν τον καθαρισμό και το άνοιγμα των υαλοπινάκων. Γενικά οτιδήποτε τοποθετηθεί για την προστασία των ανοιγμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους τυχόν όρους που έχει θέσει η τοπική πολεοδομική αρχή καθώς

16 επίσης να είναι εγκεκριμένο από αυτή. Η επιλογή κιγκλιδωμάτων δεν προτιμάται γιατί αυτά δεν εμποδίζουν τυχόν βανδαλισμούς, ριπές αντικειμένων κ.λ.π ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Κιγκλίδωμα με κατακόρυφα στοιχεία από μασίφ σίδηρο Φ18, σε σκελετόπλαίσιο από σίδηρο 40Χ25Χ8χιλ. Το βάρος όλης της κατασκευής είναι περίπου 20 κιλά/m 2. Το κιγκλίδωμα πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια της Υπηρεσίας και με καλαίσθητο σχέδιο, ανάλογου με το κτίριο που θα τοποθετηθεί. Τοποθετείται στο ισόγειο πριν από τις βαθμίδες της κλίμακας καθόδου στο υπόγειο, βλέπε σχέδιο κάτοψης ισογείου. 7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ WC Προτείνεται η επίστρωση των δαπέδων να γίνει με κεραμικά πλακίδια αντιολισθηρά, σκληρότητας group 4 ή 5 ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ διαστάσεων 33Χ33εκ. ή εναλλακτικά με κάποιο σκληρό μάρμαρο πάχους 3 εκατ. Η διαγώνια τοποθέτηση των πλακιδίων προσδίδει μόνο αισθητικά βελτιωμένο αποτέλεσμα. Το δάπεδο του κλιμακοστασίου μπορεί επίσης να επιστρωθεί με μάρμαρο μέτρια τριμμένο, ματ, με καμπυλωμένες ακμές και απαιτείται πρόσθετη μέριμνα για την αντιολισθηρότητα αυτού π.χ. χάραξη καναλιού ή αυτοκόλλητη ταινία στα άκρα του. Απαραίτητοι θεωρούνται και οι δύο πλαϊνοί μεταλλικοί χειρολισθήρες. Στους χώρους υγιεινής προτείνεται η επίστρωση των δαπέδων όπως και η επένδυση των τοίχων να γίνει με κεραμικά πλακίδια αντιολισθηρά, σκληρότητας group 4 ή 5, ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ διαστάσεων ~20Χ20εκ. ή εναλλακτικά με κάποιο σκληρό μάρμαρο πάχους 3 εκατ. για τα δάπεδα. Ανάλογα με το χώρο και το υλικό της επίστρωσης θα τοποθετηθεί το απαραίτητο σοβατεπί. 8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα είδη υγιεινής θα είναι από πορσελάνη λευκή άριστης ποιότητας. Απαραίτητη θεωρείται η τοποθέτηση επίτοιχης πλαστικής διαφανούς σαπουνοθήκης, επίτοιχου ηλεκτρικού στεγνωτήρα χεριών και καθρέπτη πάνω από κάθε νιπτήρα. Ομοίως ο χώρος υγιεινής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα είναι εξοπλισμένος με κατάλληλα είδη υγιεινής που παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού του γραφείου Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ (έκδοση 1998) κεφάλαιο 8. Τα παρασκευαστήρια-κουζινάκια, όπου αυτά υπάρχουν, θα είναι εξοπλισμένα με πάγκο από ανοξείδωτο χάλυβα ή από ΜΟΡ πάχους 30 χιλ. που θα φέρει νεροχύτη και ερμάριο κάτω από αυτόν. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχουν και άλλα ερμάρια αποθήκευσης ανάλογα τις διαστάσεις του χώρου. Παράπλευρα πρέπει να υπάρχει υποδομή για ψύκτη και για ψυγείο. 9. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Τα καθίσματα αναμονής κοινού θα είναι είτε: α) τριών θέσεων με γενικές διαστάσεις μ. μήκος Χ μ. πλάτος, είτε β) δύο θέσεων με μ. πλάτος. Η έδρα και η πλάτη κάθε θέσης θα είναι κατασκευασμένες από μορφοποιημένο κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 14χιλ. και 12χιλ.

17 αντίστοιχα, λουστραρισμένο σε απόχρωση οξιάς επιλογής της Υπηρεσίας. Η μπάρα στήριξης των καθισμάτων θα είναι ευθύγραμμη μεταλλική ορθογωνικής διατομής, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος μαύρου με μαύρα πλαστικά καπάκια στο τελείωμα. Το σύστημα «μπάρα-καθίσματα» θα στηρίζεται σε κολώνες και πέλματα από χυτό αλουμίνιο γυαλισμένο. Τα πέλματα θα πακτώνονται στο δάπεδο με ειδικές βίδες και upat εκτονώσεως, όπου κριθεί απαραίτητο. 10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, οικολογικό, άριστης ποιότητας της έγκρισης της επίβλεψης, άριστης επεξεργασίας, σπατουλαριστοί, δηλαδή: σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο των επιφανειών με σπάτουλα, στοκάρισμα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο πάνω σε τάκο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία και ομαλή και καθάρισμα με βούρτσα), δύο στρώσεις σπατουλάρισμα που θα περαστούν σταυρωτά, πρώτη στρώση αστάρωμα με υλικό σπατουλαρίσματος (ντούκο) λαδερό και δεύτερη στρώση σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλαρίσματος (ντούκο) σέρτικο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα, τρίψιμο και τέλος δύο στρώσεις ή και τρίτη αν χρειαστεί κατά την κρίση της επίβλεψης με πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας (εγχώριο) μη επιβλαβές ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών -όπου απαιτούνται- μετά της απαιτούμενης προπαρασκευής και αποξέσεως έως 15% της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων (εάν υπάρχουν) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΤΟΥΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Χρωματισμοί κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών με ντουκόχρωμα σπατουλαριστοί, δηλαδή προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο και καθάρισμα των επιφανειών με ψήκτρα και σμυριδόπανο, με προηγούμενη όπου απαιτείται επάλειψη των επιφανειών με ειδικό διαλυτικό σκουριάς), δύο στρώσεις αντισκωρικής βαφής με θιξοτροπικό μίνιο, (με προηγούμενη επάλειψη των τυχόν γαλβανισμένων επιφανειών με ειδικό προστατευτικό υπόστρωμα WASH PRIMER), διπλό στοκάρισμα με ντουκόστοκο, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και καθάρισμα, ψιλοστοκάρισμα, τρίτη στρώση με αστάρι σιδήρου και δύο στρώσεις με πινέλο ή πιστόλι ντουκοχρώματος (βερνικοχρώματος από συνθετικές ρητίνες), άριστης ποιότητας, της έγκρισης της επίβλεψης άριστης επεξεργασίας, με επίτευξη ομοιόμορφης απόχρωσης της εκλογής του μελετητή. Οι χρωματισμοί όλων των τοίχων των γραφειακών χώρων ενδείκνυται να είναι απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας ανοιχτής ώχρας. Όλες οι οροφές να είναι λευκές. 11. ΕΡΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίων με γενικές διαστάσεις: μ. πλάτος μ. ύψος μ. βάθος (καθαρό).

18 Τα ερμάρια θα είναι δίφυλλα, κλειστού τύπου και όλα τα στοιχεία τους θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, ενδείκνυται χρώμα σημύδας μελαμίνης τύπου SHELMAN ή αντίστοιχο. Οι βάσεις, τα καπάκια και τα ράφια θα έχουν πάχος τουλάχιστον 22χιλ. ενώ τα κατακόρυφα στοιχεία και τα πορτόφυλλα 18 χιλ. Περιμετρικά στα σημεία κοπής (σόκορα), οι μελαμίνες θα επενδυθούν με ταινία PVC για τέλειο φινίρισμα. Όλες οι συνδέσεις θα γίνουν με χωνευτά μεταλλικά βύσματα. Στα πορτόφυλλα θα τοποθετηθεί εσωτερικά ειδικό πλαστικό προφίλ για να εμποδίζεται η είσοδος της σκόνης. Θα φέρουν τρεις τουλάχιστον μεντεσέδες εσωτερικούς χωνευτούς μεταλλικούς ελατηρίου και μαγνήτες σε κάθε ένα από αυτά. Θα τοποθετηθούν κλειδαριές με σπανιολέτα, ώστε να κλειδώνουν τα φύλλα ανά δύο, και μεταλλικά πόμολα σε όλα τα φύλλα. Τα ερμάρια θα διαθέτουν τέσσερα (4) ράφια κινητά το καθένα, που θα στηρίζονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα και θα τοποθετηθούν ανά 36 εκ. περίπου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τοποθετούνται όρθιοι φάκελοι με ύψος 38εκ. Κάτω από τη βάση θα τοποθετηθούν χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) για σταθερότητα και οριζοντίωση. Τα τελειώματα των πελμάτων σε επαφή με το δάπεδο θα είναι από πλαστικό υλικό. 12. ΣΚΙΑΔΙΑ Στις περιπτώσεις που το κτίριο φέρει εξωτερικές περσίδες, ζητείται μελέτη σκιασμού, στην οποία θα φαίνεται σε τομή το γραφείο με την εξωτερική όψη του και η φορά του ήλιου με την γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του χειμώνα. Στις κατόψεις θα αναγραφούν οι διαφορές της εσωτερικής θερμοκρασίας προ και μετά της τοποθέτησης των περσίδων. Σημειώνεται ότι οι εξωτερικές περσίδες σε μικρή απόσταση από την όψη είναι προτιμητέες, επειδή ανακόπτουν την ηλιακή ακτινοβολία πριν από την εισχώρησή της στο εσωτερικό του κτιρίου. Σε όλους τους υαλοπίνακες, όπου έσωθεν υπάρχουν θέσεις εργασίας με ηλεκτρικό υπολογιστή, ζητούνται για λόγους θάμβωσης και εξασφάλισης απρόσκοπτων συνθηκών εργασίας και λειτουργικότητας: 12.1 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Προμήθεια και τοποθέτηση κατακόρυφων, συρόμενων, υφασμάτινων κατακόρυφων περσίδων ηλιοπροστασίας. Το ύφασμα θα είναι πλαστικοποιημένο, αντιστατικό και βραδύκαυστο και απόχρωσης πρασινωπής τύπου ECOFLEX ή άλλου αντίστοιχου. Το φάρδος κάθε περσίδας θα είναι ή 9 εκατοστών σειράς 400 με απόχρωση 454 ή 13 εκατοστών σειράς 1009 απόχρωσης φιστικί. Προμήθεια και τοποθέτηση κατακόρυφων περσίδων πλαστικοποιημένου υφάσματος πλάτους 12,5εκ. περίπου, ανοδοιωμένου οδηγού κατάλληλων διαστάσεων με επιχρωμιωμένα ισχυρά στηρίγματα για στήριξη σε τοίχο ή οροφή, μεταλλικό λαμάκι και βαρίδι περσίδας με κλιπς, αντίβαρο κορδονιού, ειδικά σχεδιασμένο βαγονάκι οδηγού με γάντζο και ανοξείδωτο ατσάλι ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Εναλλακτικά προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων πλάτους 2,5εκ εντός των διπλών υαλοπινάκων από ελαφρύ κράμα για μέγιστη αντοχή, ελαστικότητα, αντίσταση στη σκουριά και απόλυτη εφαρμογή κατά το κλείσιμο, με

19 δυνατότητα περιστροφής περί οριζόντιου άξονα μέσω κορδονιού, ηλεκτροστατικής βαφής, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας RAL 7035 ή NEOLUX ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Στους χώρους στάθμευσης προβλέπεται να γίνει η απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τη μελέτη, με ειδική βαφή ΚΤΙΡΙΟ Πλήρης εξωτερική σήμανση πάνω από την κεντρική είσοδο. Κατασκευή και τοποθέτηση κεντρικής εξωτερικής πινακίδας πάνω από την είσοδο της Δ.Ο.Υ. μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης. Είναι χρήσιμο σε κάθε όροφο να υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες με την κάτοψη κάθε ορόφου (σε μέγεθος Α3, μέσα σε πλαίσιο αλουμινίου, με προστατευτικό τζαμάκι) στους διαδρόμους και με βέλη για τις διόδους διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου. Κάθε θύρα γραφείου πρέπει να φέρει από την πλευρά εισόδου μεταλλική πινακίδα ΙΝΟΧ διαστάσεων 11εκ.Χ6εκ. με χαραγμένο το νούμερο του γραφείου με μαύρους αριθμούς ύψους 3εκ. Ομοίως και για τους βοηθητικούς χώρους (αρχεία, WC κλπ) θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση και σήμανση με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς δίπλα σε κάθε θύρα, να κολληθεί από την πλευρά της κλειδαριάς διπλό φύλλο πλεξιγκλάς διαστάσεων 21εκ.Χ15εκ. ώστε να μπορεί ενδιάμεσα να σταθεροποιηθεί χάρτινο πινακάκι με τα ονόματα των υπαλλήλων κάθε γραφείου. Στη σήμανση του κτιρίου περιλαμβάνεται και η κατασκευή ενός τουλάχιστον ιστού που θα φέρει την ελληνική σημαία, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε περίοπτο και επισκέψιμο σημείο της όψης του κτιρίου. 14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AMEA Απαιτείται η προσαρμογή του κτιρίου (π.χ. θέσεις στάθμευσης, ράμπες πρόσβασης στο κτίριο, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρας, τουαλέτα, ψύκτης κ.τ.λ.) στις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Γ.Ο.Κ. 2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στις κανονιστικές εγκυκλίους για τις εξυπηρετήσεις των ΑμεΑ (Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 18 Β / ). Η υλοποίηση των διευκολύνσεων ΑμεΑ αποτελεί συμβατική υποχρέωση του ιδιοκτήτη και είναι βασική προϋπόθεση της καταλληλότητας του κτιρίου, όπως προβλέπει η διακήρυξη. 15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ Περίφραξη Περιμετρικά και στα όρια του οικοπέδου προβλέπεται περίφραξη με συμπαγές τμήμα από εμφανές σκυρόδεμα και κιγκλίδωμα στα ύψη που προβλέπονται από το ΓΟΚ Πράσινο Στους χώρους που προβλέπεται από τη μελέτη θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη φύτευση με το κατάλληλο αυτόματο ηλεκτροκίνητο αρδευτικό σύστημα.

20 15.3. Διαμόρφωση Στον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να γίνουν οι διαμορφώσεις που προβλέπονται από τη μελέτη και από τα σχέδια της Πολεοδομίας (κύρια είσοδος) και να επιστρωθούν οι επιφάνειες ανάλογα με τη λειτουργία τους π.χ. κυκλοφορία πεζών, με τα υλικά που προβλέπονται από τη μελέτη. 16. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Τα κτίρια χρήσης του Δημοσίου οφείλουν να εναρμονίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ: ΔΕ/Β/14626 ΦΕΚ1122 B / ), όπου αναφέρονται μέτρα που πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ενδεικτικά γίνεται μνεία για: -Επικάλυψη ταράτσας από ανακλαστικό υλικό ή χρωματισμό με ανακλαστική βαφή ή φύτευση δώματος. -Εξωτερικούς χρωματισμούς και τον απαιτούμενο συντελεστή εκπομπής των βαφών. -Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Μ. Ανδρεοπούλου (αρχιτέκτων μηχ. ) Μ. Μπολιαρίτη (αρχιτέκτων μηχ. ) Σ. Σάρρος (αρχιτέκτων μηχ. ) Μ. Τσίβου(αρχιτέκτων μηχ. ) Μ. Φάη (αρχιτέκτων μηχ. ) ΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 Σ. Σάρρος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ/ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

21 Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, όπως αυτές προβλέπονται να κατασκευασθούν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, αλλά σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, όπου πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, προκειμένου να διασφαλισθούν οι απαιτούμενες ειδικές υποδομές λειτουργίας της Υπηρεσίας. ΓΕΝΙΚΑ Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου υποχρεούται να κατασκευάσει όλες τις παρακάτω εγκαταστάσεις σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αναφέρονται στη συνέχεια. Η υλοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μίσθωση. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, οργάνων και συσκευών θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους και των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), όλες δε οι εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνες με την κείμενη Νομοθεσία. Ηλεκτρικοί πίνακες Επισημαίνεται ότι στην συνέχεια όταν αναφέρεται η έννοια του διμερούς πίνακα γίνεται αναφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, ο οποίος έχει δύο τμήματα: Το ένα είναι το τμήμα εφεδρείας από όπου ηλεκτροδοτούνται οι καταναλώσεις του μηχανογραφικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, hubs, routers, κλπ), και το άλλο τμήμα είναι το τμήμα των συμβατικών καταναλώσεων (λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις όπως πρίζες κοινής χρήσης, φώτα, κλιματιστικές συσκευές, κλπ). Το τμήμα εφεδρείας υφίσταται υπό την έννοια ότι μελλοντικά θα είναι δυνατόν, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου της πόλης, να ηλεκτροδοτηθεί αποκλειστικά αυτό από UPS, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να μην γίνει απώλεια δεδομένων και να αποφευχθούν ζημιές στους υπολογιστές. Η παροχή της ΔΕΗ θα είναι τριφασική, ηλεκτρικής ισχύος που θα προκύψει από το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών καταναλώσεων του μηχανογραφικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στη στεγαζομένη Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρική ισχύς του μηχανογραφικού εξοπλισμού θα δοθεί από την Υπηρεσία στον ανάδοχο κατασκευαστή, προκειμένου να συνυπολογισθεί στο σύνολο της ηλεκτρικής ισχύος που θα καταναλώνει η Υπηρεσία. Η παροχή της ΔΕΗ, που θα ηλεκτροδοτήσει την Υπηρεσία, θα συνδεθεί σε γενικό τριφασικό διμερή ηλεκτρικό πίνακα της Υπηρεσίας. Από τον παραπάνω γενικό ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου θα ηλεκτροδοτηθούν οι λοιποί γενικοί ηλεκτρικοί πίνακες ορόφων, εφόσον υπάρχουν, και οι λοιποί υποπίνακες της Υπηρεσίας, οι οποίοι θα είναι όλοι διμερείς. Σε όλες τις συνδέσεις ηλεκτρικών πινάκων μεταξύ τους θα συνδεθούν ανεξάρτητα τα τμήματα εφεδρείας και συμβατικών καταναλώσεων. Σε κάθε όροφο θα εγκατασταθεί από ένας γενικός ηλεκτρικός πίνακας ορόφου (διμερής) από τον οποίον θα ηλεκτροδοτούνται και οι τυχόν υπάρχοντες υποπίνακες του ιδίου ορόφου, οι οποίοι επίσης θα είναι διμερείς. Στον χώρο του Computer room (είναι πιθανόν να αναφέρεται και ως χώρος server) θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρικός πίνακας αυτού του χώρου (επίσης διμερής), ο οποίος

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 1041.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: - ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης Εθνικής Αμύνης 9 Α, 546 21 Θεσσαλονίκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ / ΤΥ-5 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ / ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση και Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 8400 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ταχ.Δ/νση: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης Εθνικής Αμύνης 9 Α, 546 21 Θεσσαλονίκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ / ΤΥ-5 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ / ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση και Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2015

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 9 15 5 10 4 3 2 2 2 1 15 14 11 14 14 6 6 7 4 9 8 3 5 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 2 3 4 5 5.1 6 7 7.1 8 9 10 11 12 13 ΘΕΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 40812 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

βαφή εποξειδικής πούδρας με πάχος επικάλυψης 50-70μm, χρώματος που θα επιλεγεί από την επίβλεψη βάσει χρωματολογίου. Το χρωματολόγιο, τόσο για τις

βαφή εποξειδικής πούδρας με πάχος επικάλυψης 50-70μm, χρώματος που θα επιλεγεί από την επίβλεψη βάσει χρωματολογίου. Το χρωματολόγιο, τόσο για τις ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ V:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

1140. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 1141. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

1140. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 1141. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 1141.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1140. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 1141. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση ειδών κιγκαλερίας για όλα τα είδη κουφωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουµίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα