ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΙΓΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΙΓΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΕΡΩΝ 24 & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.) Αθηνών του Υπουργείου Οικονομικών, που να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας τ.μ. περίπου, χώρους ενεργών αρχείων ωφέλιμης επιφανείας 710 τ.μ. περίπου και αποθηκευτικούς/αρχειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 360 τ.μ. περίπου, οι οποίοι δύνανται να είναι και υπόγειοι (ασφαλείς όμως σε θέματα στεγανότητας και με επαρκή αερισμό και φωτισμό) και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως οι χώροι αυτοί αναλύονται στο συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων και σε απόσταση έως 800 μέτρα περίπου από σταθμό ΜΕΤΡΟ ή ΗΣΑΠ. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (18.300) ευρώ. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο και λήγει μετά την πάροδο δώδεκα (12) ετών, η δε δημοπρασία θα γίνει στις , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 έως 14:00, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών (Φερών24&Αριστοτέλους). Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα & Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται στον φάκελο της Υπηρεσίας μας καθώς στο Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

2 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΤΟΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 'Η ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ2 ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α1 Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Γραφειακός χώρος ,5 Α2 Γραμματεία Προϊσταμένου Χώρος συνεργασίας 10 22,5 Γραφειακός χώρος 1 1 7,5 7,5 Υποδιευθυντής Α3 Γραφειακός χώρος ,5 12,5 (Φορολογίας) Α4 Υποδιευθυντής Ελέγχου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 A5 Αίθουσα συσκέψεων Γραφειακός χώρος ,5 25 Σύνολο χώρων και ατόμων Διοίκησης 5 4 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Διοίκησης σε μ² 80,0 B. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ B1 Γραμματεία Γραφειακός χώρος 1 2 7,5 15 B2 Πρωτόκολλο Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 12,5 Β3 Επιμελητές Γραφειακός χώρος 1 1 7,5 7,5 B4 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Γραμματείας 4 4 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Γραμματείας σε μ² 85,0 Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ Γ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Γ2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος ,5 90 Γ3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Γ4 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Δικαστικού 4 13 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Δικαστικού σε μ² 252,5 Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Δ2 Δ4 Υπάλληλοι Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού Γραφειακός χώρος επεξεργασίας υποθέσεων ,5 62, ,5 30 Δ5 Διατρητικές Μηχανές Χώρος τοποθέτησης διατρητικών μηχανών Δ6 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Δ7 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 6 10 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε μ² 245, ,0

3 Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΤΟΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 'Η ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ2 Ε. ΕΣΟΔΑ Ε1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Ε2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 75 Γραφειακός χώρος 6 7,5 45 Ε3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Ε4 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Γραφείου Εσόδων 4 13 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Γραφείου Εσόδων σε μ² 212,5 ΣΤ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤ1 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 25 Γραφειακός χώρος 2 7,5 15 ΣΤ2 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου ΣΤ3 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Αυτοκινήτων 3 4 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Αυτοκινήτων σε μ² 160,0 Ζ. ΦΠΑ Ζ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Ζ2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 62,5 Γραφειακός χώρος 4 7,5 30 Ζ4 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Ζ5 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων ΦΠΑ 4 10 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων ΦΠΑ σε μ² 265,0 Η. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΤΑΜΕΙΟ Η1 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού Σύνολο χώρων και ατόμων Διαχείρισης - Ταμείου 1 3 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Διαχείρισης - Ταμείου σε μ² 45, ,0 Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΤΟΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 'Η ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ2

4 Θ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Θ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Θ2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 50 Γραφειακός χώρος 2 7,5 15 Θ3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Θ4 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Παρακρατούμενων Φόρων 4 7 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Παρακρατούμενων Φόρων σε μ² 147,5 Ι. ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ι1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Ι2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 100 Γραφειακός χώρος 4 7,5 30,0 Ι3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Ι4 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Εισοδήματος 4 13 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Εισοδήματος σε μ² 342,5 Κ. ΜΗΤΡΩΟ Κ1 Γραφείο Προϊσταμένου Γραφειακός χώρος ,5 12,5 Κ1 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος με πάγκο συναλλαγής και αναμονή κοινού ,5 37,5 Γραφειακός χώρος 2 7,5 15 Χώρος Διαδικτύου 1 7,5 7,5 Κ2 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Κ3 Αρχείο ανενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Ελέγχου 4 7 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Ελέγχου σε μ² 142,5 Λ. ΕΛΕΓΧΟΣ Λ1 Επόπτης Γραφειακός χώρος ,5 75 Λ2 Ελεγκτές Γραφειακός χώρος ,5 450 Λ3 Αρχείο ενεργό Χώρος φύλαξης αρχείου Σύνολο χώρων και ατόμων Ελέγχου Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων Ελέγχου σε μ² 565, ,0 Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 'Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΤΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ2 Ν. ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Ν1 SERVER Χώρος Server 1 7,5 7,5

5 Ν2 Τεχνικός Διαχειριστής Γραφειακός χώρος 1 1 7,5 7,5 Ν3 Χώροι καθαριότητας Αποθήκευση ειδών καθαριότητας Αποδυτήριο προσωπικού καθαριότητας Ν4 Χώρος φωτοτυπικών μηχανημάτων Χώρος παραγωγής φωτοαντιγράφων 2 7,5 15 Ν5 Αποθήκη Χώρος αποθήκευσης αναλωσίμων Ν6 Αποθήκη Χώρος αποθήκευσης επίπλων κ.λ.π Σύνολο χώρων και ατόμων ειδικών χώρων 8 2 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας ειδικών χώρων σε μ² 65,0 Σύνολο χώρων και ατόμων Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ- ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1537,5 ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 710,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Δ.Ο.Υ 2247,5 Προσαύξηση εμβαδού για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους, Φ.Ο., χώρους υγιεινής (25%) 561,9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2809,4 ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ) ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 360,0 Προσαύξηση εμβαδού Ανενεργών αρχείων και αποθήκης επίπλων για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους κ.τ.λ. (15%) 54,0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 414,0 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2607,5 Προσαύξηση εμβαδού για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους, Φ.Ο., χώρους υγιεινής 615,9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3223,4 Παρατηρήσεις: 1)Το κτιριολογικό πρόγραμμα συντάχθηκε α) με βάση πρόβλεψη της κατώτερης οργανικής σύνθεσης της Υπηρεσίας (190-20%), η οποία γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με τα έγγραφα των Δ/νσεων Οργάνωσης και Διοικητικού που αναφέρονται στο διαβιβαστικό έγγραφο το παρόντος κτιριολογικού και β) την τοποθέτηση των υπαλλήλων στα τμήματα από τον Δ/ντη της εν λόγω Υπηρεσίας. 2) Οι χώροι του ανενεργού αρχείου και της αποθήκης των επίπλων της Δ.Ο.Υ. δύναται να είναι υπόγειοι Αθήνα 26 Απριλίου 2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.» Με βάση προηγούμενες μελέτες, που έχουν εκπονηθεί για τη στέγαση των Δ.Ο.Υ. και μετά από παρατηρήσεις μηχανικών της Διεύθυνσης σε κτίρια που ήδη στεγάζονται οι παραπάνω Υπηρεσίες, διατυπώνονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών, την ασφαλή εργασία των υπαλλήλων, την απρόσκοπτη ροή των εργασιών και την ελαχιστοποίηση των φθορών και του κόστους συντήρησης του κτιρίου. 1. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ Για χωρίσματα της διαμόρφωσης των χώρων προτιμάται να χρησιμοποιούνται διαχωριστικά αλουμινίου και σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησής τους, μπορούν να τοποθετηθούν διαχωριστικά γυψοσανίδας. Τα διαχωριστικά αλουμινίου απαιτούνται όταν είναι απαραίτητος ο έμμεσος φωτισμός Σε περίπτωση που απαιτηθεί η τοποθέτηση χωρισμάτων αλουμινίου, τότε ως χρώμα τους ενδείκνυται το σκούρο γκρι (πλησίον του RAL 7011). Εσωτερικές τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή ζητούνται στους υπόγειους χώρους, σε χώρους υγιεινής και όπου αλλού μπορεί να κριθούν απαραίτητες (π.χ. ταμείο ή χώροι αρχείων). Αναλυτικότερα: 1.1. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Τα χωρίσματα αυτά θα αποτελούνται από σκελετό αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής σε κανάβους, με χρώμα τελικής επιλογής της Υπηρεσίας, αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλήρωση του ενδιάμεσου κενού με πετροβάμβακα. Τα χωρίσματα, όπου απαιτείται, θα είναι πλήρη έως ύψος 1.10μ. από το δάπεδο και στη συνέχεια θα έχουν υαλοπίνακα έως την οροφή. Το συνολικό πάχος των χωρισμάτων θα είναι τουλάχιστον 75χλστ. Πιο συγκεκριμένα: ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Αποτελείται από προφίλ αλουμινίου διατομής 75χιλ. χρώματος σκούρου γκρι (πλησίον του RAL 7011). ΠΑΝΕΛ: Αποτελούνται από μελαμίνη πάχους 12 χλστ. (χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας). Τοποθετούνται αμφίπλευρα, στο σκελετό του αλουμινίου με ενδιάμεση μόνωση. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ:

7 Είναι διαφανή, πάχους 4χιλ., πλαισιωμένα από προφίλ αλουμινίου, το οποίο είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος ίδιου με το σκελετό. Τοποθετούνται αμφίπλευρα, στο σκελετό του αλουμινίου. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ: Εντός των πάνελ τοποθετείται πετροβάμβακας πάχους 5εκ. Μεταξύ πάνελ και σκελετού υπάρχει σφραγιστικό υλικό με διαρκή ελαστικότητα. ΠΕΡΣΙΔΕΣ: Εντός των δύο κρυστάλλων τοποθετούνται περσίδες 25χιλ. με μηχανισμό ρύθμισης και απλό εξωτερικό χειριστήριο περιστροφής αυτών. Το ύψος των χωρισμάτων είναι έως τη στάθμη της οροφής. Στη στάθμη που είναι τα πρέκια των θυρών ενδείκνυται να υπάρχει οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου. Οι άνωθεν προκύπτοντες φεγγίτες θα έχουν διπλούς υαλοπίνακες χωρίς περσίδες ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Χωρίσματα γυψοσανίδας κοινής Ελαφρά τοιχοποιία συνολικού πάχους 100χιλ. από γυψοσανίδες κοινές, με λοξές άκρες πάχους 12,5χιλ. αμφίπλευρα τοποθετημένες (και στις δύο όψεις) πάνω σε μεταλλικό σκελετό, οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε σχεδίου, που διαμορφώνονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τα σχέδια λεπτομερειών αυτής, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και τις οδηγίες της επίβλεψης. Αναλυτικότερα αποτελούνται από: α) Μεταλλικό σκελετό από διατομές στραντζαριστού γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου, πάχους 0,6mm ειδικού σχήματος Π με νεύρωση και στρανζαριστά άκρα αποτελούμενος από οριζόντια στοιχεία (στρωτήρες - UW 75/06 προφίλ) και κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες CW 75/06 προφίλ) ανά αποστάσεις των 40cm ή 60cm περίπου (υποπολλαπλάσιο του πλάτους των γυψοσανίδων) και οπωσδήποτε στις συνδέσεις με τοίχους κ.λ.π. και στις ελεύθερες απολήξεις τοίχων. Στα ανοίγματα τοποθετούνται ενισχυμένοι ορθοστάτες για την ασφαλή στερέωση των εσωτερικών κουφωμάτων. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις προδιαγραφές του προμηθευτικού οίκου. β) Αμφίπλευρη επένδυση του σκελετού με γυψοσανίδες, πάχους 12,5χιλ, στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες γυψοσανίδων. Οι γυψοσανίδες θα σπατουλάρονται προ του χρωματισμού τους. γ) Μόνωση πάχους 5εκ από πετροβάμβακα ανάμεσα από τις δύο γυψοσανίδες. δ) Τα αναγκαία ελαστικά παρεμβύσματα στην επαφή της τοιχοποιίας με τα άλλα δομικά στοιχεία. ε) Τελείωμα κατασκευής τοιχοποιίας που περιλαμβάνει την ενίσχυση των κατακόρυφων ελευθέρων γωνιών με γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα (γωνιόκρανα), τη διαμόρφωση και φινίρισμα των διαφόρων εσοχών (σκοτίες) στις συναντήσεις τοίχων οροφών με τη χρησιμοποίηση μεταλλικών περιθωρίων γαλβανισμένου στραντζαριστού χαλυβδόφυλλου σχήματος Π, αρμολόγημα φινίρισμα των ενώσεων των γυψοσανίδων ή των αρμών συνάντησης με άλλα στοιχεία με υλικό αρμολογήματος και φινιρίσματος, γάζες, μαστίχη σφράγισης των περιμετρικών αρμών κ.λ.π.

8 Χωρίσματα γυψοσανίδας ενισχυμένα Όπου οι τοιχοποιίες γυψοσανίδας διαμορφώνουν χώρους που απαιτούν ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα τους χώρους του Ταμείου, της Τράπεζας Ελλάδος και της Διαχείρισης εκεί τοποθετείται στο εσωτερικό της τοιχοποιίας φύλλο λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 3 χιλ Χωρίσματα γυψοσανίδας πυράντοχης Όπου οι τοιχοποιίες γυψοσανίδας διαμορφώνουν χώρους που απαιτούν πυρασφάλεια και πιο συγκεκριμένα τους χώρους αρχείων, τότε πρέπει να ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις πυροπροστασίας. Τα χωρίσματα από πυράντοχη γυψοσανίδα θα σταματούν στην οροφή από μπετόν και σε καμία περίπτωση στην ψευδοροφή. Οι τοιχοποιίες από γυψοσανίδα θα κατασκευαστούν όπως προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης και μπορεί να εμπεριέχουν υαλοπίνακες με πλαίσιο αλουμινίου χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Τα κρύσταλλα που θα τοποθετηθούν μπορεί να είναι: α) διαφανή, διπλά, πάχους 4χιλ.+κενό 25χιλ.+4χιλ., εντός δε των δύο κρυστάλλων θα τοποθετηθούν περσίδες (25χιλ.) με εξωτερικό απλό χειριστήριο περιστροφής, ή β) αδιαφανή με αμμοβολή, διπλά πάχους 5χιλ.+κενό 8 χιλ.+5χιλ. Η αμμοβολή γίνεται στο ένα τζάμι, το οποίο τοποθετείται με την αδρή του επιφάνεια στο εσωτερικό κενό. Στην περίπτωση της αμμοβολής δεν τοποθετούνται εσωτερικές περσίδες. Οι συναρμογές των τοίχων από γυψοσανίδα με το δάπεδο και την ψευδοροφή θα διαμορφωθούν κατάλληλα με τη χρήση ξύλινων σοβατεπιών ύψους τουλάχιστον 6 εκ. και ανάλογων γωνιόκρανων ή σκοτιών μεταλλικών αντίστοιχα. 2. ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΓΚΙΣΕ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΤΑΜΕIΩΝ Κ.Λ.Π.) Στις θέσεις των γκισέ συναλλαγής με το κοινό, κατασκευάζεται πάγκος πλάτους 50 εκ. και ύψους 110 εκ. σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της μελέτης. Αναλυτικότερα υπάρχουν τέσσερεις τύποι πάγκων συναλλαγής: Οι τύποι 1 & 2 είναι πάγκοι συναλλαγής με υαλοπίνακες (κλειστού τύπου) όπου υπάρχει σαφής διαχωρισμός χώρου αναμονής των πολιτών με το χώρο εργασίας. Ο τύπος 1 χρησιμοποιείται σε όλα τα τμήματα πλην αυτών που απαιτούν συνθήκες ασφαλείας επειδή διαχειρίζονται χρήματα, όπου χρησιμοποιείται ο τύπος 2 (στο Ταμείο, στη Διαχείριση και στην Τράπεζα Ελλάδος σε όποιες Δ.Ο.Υ. υπάρχουν). Ο τύπος 3 (ανοικτού τύπου) διαφέρει στη μορφή του από τους δύο προηγούμενους και χρησιμοποιείται στα τμήματα που εξυπηρετούν απλές συναλλακτικές δραστηριότητες μεγάλης συχνότητας και βρίσκονται συνήθως στο ισόγειο ή στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Ο τύπος 4 χρησιμοποιείται για συμπλήρωση εγγράφων από το κοινό ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 Ο σκελετός του πάγκου θα είναι μεταλλικός, προστατευμένος από διπλή στρώση αντισκωρικού, από κοιλοδοκούς 50X50X5 χιλ και στραντζαριστούς σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής 30X30 χιλ. και επενδύεται αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους 18χιλ. Στην τελική επιφάνεια συναλλαγής με το κοινό (σε ύψος 1.10 μ) θα τοποθετηθεί πάγκος από ΜΟΡ πάχους 30 χιλ. με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και τελείωμα στα σόκορα από πηχάκι

9 σκληρής ξυλείας (δρυός ή οξιάς). Σημειώνεται ότι ένα τμήμα του πάγκου συναλλαγής τύπου 1 θα κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ με μήκος 1.20μ, με ύψος 0.80μ και με οδηγό τυφλών επί του δαπέδου έμπροσθεν από τον πάγκο έως την είσοδο του χώρου για την ευχερή προσέγγιση των συναλλασσόμενων. Το πηχάκι από την πλευρά των συναλλασσόμενων θα είναι ύψους 5 εκ., ενώ εσωτερικά θα είναι ύψους 3 εκ και πλανισμένες ακμές αμφότερα. Η τελική επίστεψη του πάγκου γίνεται με αλουμινοκατασκευή η οποία χωρίζεται σε δύο ή τρία οριζόντια μέρη (ανάλογα με το συνολικό εσωτερικό ύψος του χώρου): - Κενό 15 εκ. (ή 30 εκ. για τον πάγκο ΑμεΑ) στο κάτω τμήμα για επικοινωνία συναλλασσόμενων με υπαλλήλους - Ενδιάμεσο τμήμα αποτελούμενο από σταθερό υαλοπίνακα LAMINATED πάχους 6 χιλ. (3 χιλ.+μεμβράνη+3 χιλ.) και ύψους μεταβαλλόμενου (ανάλογα με το συνολικό εσωτερικό ύψος του χώρου). - Άνω τμήμα (προαιρετικό, αν το εσωτερικό ύψος του χώρου το επιτρέπει) από το πρέκι της εσωτερικής πόρτας ως την οροφή, μπορεί να είναι κλειστό με υαλοπίνακα απλό πάχους 6 χιλ. ή ανοιχτό (βλέπε παρατηρήσεις για το γκισέ στο ίδιο κεφάλαιο). Η αλουμινοκατασκευή της τελικής επίστεψης του πάγκου συναλλαγής (και μέχρι την οροφή του χώρου) αποτελείται από κατάλληλο σκελετό προφίλ αλουμινίου (βαρέως τύπου ειδικής διατομής ενισχυμένης και ασφαλών συνδέσεων λόγω βάρους των κρυστάλλων) στον οποίο τοποθετούνται ανά περίπτωση, διαφορετικοί τύποι υαλοπινάκων ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 Ο πάγκος συναλλαγής στους χώρους του ταμείου, της διαχείρισης και της Τράπεζας Ελλάδος (εφόσον υπάρχουν) κατασκευάζεται όπως ο πάγκος του τύπου 1 και ενισχύεται με τοποθέτηση λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. στο εσωτερικό διάκενο μεταξύ των φύλλων της επένδυσης μελαμίνης. Επίσης ο πάγκος φέρει οπή διαστάσεων περίπου 40 Χ 30 εκ. (συμμετρικά εκατέρωθεν του διαχωριστικού κρυστάλλου) στην οποία τοποθετείται ειδική θυρίδα - σκαφάκι συναλλαγής με το κοινό. Η θυρίδα αυτή αποτελείται από υποδοχέα "σκαφάκι" συναλλαγής με περιμετρικά χείλι πλάτους 8 χιλ. για στερέωση επί του πάγκου. Το δημιουργούμενο κενό σε σχέση με τον υπερκείμενο υαλοπίνακα πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή εγγράφων Α4 και δεσμίδων νομισμάτων διαμέτρου 30 χιλ. Επάνω από τον πάγκο συναλλαγής και μέχρι την οροφή τοποθετείται κατάλληλος σκελετός από προφίλ αλουμινίου (βαρέως τύπου ειδικής διατομής ενισχυμένης και ασφαλών συνδέσεων λόγω βάρους κρυστάλλων) στον οποίο τοποθετείται αλεξίσφαιρο αντιβανδαλιστικό κρύσταλλο πάχους 20-25χιλ. Για την επικοινωνία συναλλασσόμενων - υπαλλήλων το κρύσταλλο θα φέρει κυκλική οπή διαμέτρου 15 εκ. σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. Οι οπές καλύπτονται από άλλο αλεξίσφαιρο κρύσταλλο ιδίου πάχους και μεγαλύτερης διαμέτρου 21 εκ. και στερεώνεται με 4 ορειχάλκινες βίδες διπλής όψης και αποστασιακά παρεμβύσματα (περίπου 2 εκ.) Σημειώνεται ότι ένα τμήμα του πάγκου συναλλαγής τύπου 2 θα κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ με μήκος 1.20μ, με ύψος 0.80μ και με οδηγό τυφλών επί του δαπέδου έμπροσθεν από τον πάγκο έως την είσοδο του χώρου για την ευχερή προσέγγιση των συναλλασσόμενων.

10 Τέλος σημειώνεται ότι και δύο τύποι πάγκων συναλλαγής - γκισέ θα έχουν στην βάση τους, και σε ύψος ~10εκ. από το δάπεδο σοβατεπί με προστατευτική φάσα από INOX. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΙΣΕ Εφόσον για λόγους μηχανολογικής μελέτης (θέρμανσης, ψύξης) δεν είναι δυνατόν το τζάμι να φτάνει μέχρι την οροφή, τότε προτείνεται η κατασκευή του έως το ύψος του πρεκιού των θυρών. Ο σκελετός αλουμινίου θα εξακολουθεί να φθάνει έως την οροφή, θα έχει οριζόντια τραβέρσα και θα διαμορφώνεται κενός φεγγίτης. Ο σκελετός ενδείκνυται να στερεωθεί στην οροφή από μπετόν. Το πλεονέκτημα του τελειώματος του γκισέ στην οροφή είναι η μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων από το θόρυβο από την αναμονή του κοινού, ενώ του πιο χαμηλού γκισέ η καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και του κλιματισμού των χώρων ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΣ 3 Ο σκελετός θα είναι ενιαίος σε τελική μορφή και καμπύλος σε κάτοψη. Θα αποτελείται από 7 ή 8 αυτοτελή καμπύλα τεμάχια γραφείων (βλ. σχέδια κατόψεων) γενικών διαστάσεων: 0.90μ. πλάτους x 1.10μ. ύψους x 1.80 έως 2.00μ. μήκους το καθένα, συνδεδεμένα μεταξύ τους με μηχανικό τρόπο. Ένα τμήμα του πάγκου συναλλαγής τύπου 3 θα κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ με μήκος ~1.80μ, ύψος 0.72μ, με πρόβολο 0.20μ του επιπέδου εργασίας, το οποίο ταυτίζεται με το επίπεδο συναλλαγής, και με οδηγό τυφλών επί του δαπέδου έμπροσθεν από τον πάγκο έως την είσοδο του χώρου για την ευχερή προσέγγιση των συναλλασσόμενων. Οι αναλυτικές διαστάσεις των επίπλων εμφανίζονται στα συνημμένα σχέδια λεπτομερειών. Η καμπύλη του γκισέ μπορεί να είναι κοίλη ή κυρτή σε κάτοψη ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές διαστάσεις του χώρου. Η ακτίνα καμπυλότητας είναι περίπου 14μ. περίπου με σχηματιζόμενη γωνία 7.89 μοιρών για το κάθε γραφείο. Το κάθε τεμάχιο γραφείου χωρίζεται καθ ύψος σε δύο ανεξάρτητα λειτουργικά μέρη, το επίπεδο εργασίας και το επίπεδο συναλλαγής. Αποτελείται από πλαϊνά, μετώπες και καπάκια. Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους τουλάχιστον 25χιλ. επενδεδυμένο αμφίπλευρα με καπλαμά λουστραρισμένο σε φυσική απόχρωση οξιάς. Οι μετώπες θα είναι μορφοποιημένες σε καμπύλη κοίλη ή κυρτή ακτίνας καμπυλότητας περίπου 21μ. Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα MDF πάχους τουλάχιστον 25χιλ. επενδεδυμένο αμφίπλευρα με καπλαμά λουστραρισμένο σε φυσική απόχρωση οξιάς. Σε τμήμα της μετώπης του επιπέδου εργασίας θα προσαρμόζεται φύλλο MDF πάχους 8χιλ. βαμμένο με πολυεστερική λάκα χρώματος Μπορντώ (πλησίον του RAL3004) - στο ίδιο επίπεδο με το σώμα του επίπλου. Τα καπάκια τόσο του επιπέδου εργασίας όσο και του επιπέδου συναλλαγής θα είναι κατασκευασμένα από MDF πάχους 30χιλ. επενδεδυμένα αμφίπλευρα με καπλαμά λουστραρισμένο σε φυσική απόχρωση οξιάς. Περιμετρικά όλα τα σημεία κοπής (σόκορα) θα είναι επενδεδυμένα με ταινία καπλαμά στην ίδια απόχρωση με το υπόλοιπο σώμα του επίπλου. Το κάτω μέρος του επίπλου φέρει μπάζα ύψους 10εκ. πάνω στην οποία επικολλάται φύλλο ΙΝΟΧ σατινέ πάχους 1.5χιλ. Στο εσωτερικό τμήμα του επιπέδου εργασίας στηρίζονται δύο κανάλια καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Στα πλαϊνά των γραφείων και στα σημεία που διέρχονται τα κανάλια υπάρχουν οπές αντίστοιχων διαστάσεων. Στο καπάκι της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει οπή διαμέτρου 6εκ. και τάπα

11 καλωδίωσης. Επίσης εσωτερικό κάτω τμήμα της μετώπης του επιπέδου εργασίας προβλέπεται ευθύγραμμος μεταλλικός σωλήνας για τη στήριξη των ποδιών των υπαλλήλων ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΣ 4 Ο πάγκος συμπλήρωσης εγγράφων θα είναι σχήματος και διαστάσεων ανάλογων της μελέτης, πλάτους τουλάχιστον 30 εκατοστών. Θα είναι κατασκευασμένος από MDF με πάχος 30χιλ., επενδεδυμένο με καπλαμά λουστραρισμένο σε φυσική απόχρωση οξιάς. Ο πάγκος στηρίζεται με μεταλλικά φουρούσια βαμμένα σε χρώμα σκούρου γκρι. 3. ΜΕΤΩΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ειδικά διαμορφωμένα μέτωπα από γυψοσανίδες κοινές με λοξές άκρες, πάχους 12,5χιλ., που διαμορφώνονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τα σχέδια λεπτομερειών αυτής, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και τις οδηγίες της επίβλεψης και που αναλυτικότερα αποτελούνται από: α) Σκελετό από γαλβανισμένες στραντζαριστές διατομές ή 20 60χιλ. που τοποθετούνται σε αποστάσεις των 40εκ. β) Επένδυση των κατακόρυφων επιφανειών με διπλή στρώση γυψοσανίδας, ενώ των οριζοντίων επιφανειών με μονή στρώση γυψοσανίδας με λοξές άκρες, πάχους 12,5χιλ., με ενίσχυση των ελεύθερων ακμών με γωνιόκρανα, αρμολόγηση των ενώσεων των γυψοσανίδων με κατάλληλο υλικό αρμολογήματος και φινιρίσματος. 4. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ Ψευδοροφές τοποθετούνται, αν στις οροφές των χώρων είναι εγκατεστημένοι αγωγοί κλιματισμού, εξαερισμού ή θέρμανσης, γενικότερα αν έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ή αν το ύψος του κτιρίου είναι πολύ μεγάλο, αφήνοντας πάντα το απαιτούμενο ελεύθερο ύψος των γραφειακών χώρων όπως αυτό ορίζεται στον κτιριοδομικό κανονισμό ως ελάχιστο όριο (2,40 μέτρα). Ωστόσο, επιθυμητό ελεύθερο ύψος στους χώρους εργασίας και αναμονής κοινού είναι τουλάχιστον 2,70 μέτρα ΚΑΜΠΥΛΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ πάνω από το γκισέ τύπου 3 Πάνω από τον καμπύλο πάγκο συναλλαγής (γκισέ) θα κατασκευάζεται καμπύλο ψευδοδόκαρο από γυψοσανίδα, αντί άλλου τύπου ψευδοροφής που τοποθετείται σε όλη την άλλη επιφάνεια του ορόφου. Το ψευτο-δοκάρι αυτό έχει πλάτος 50εκ, κρέμαση 40εκ. περίπου κάτω από τη στάθμη της ψευδοροφής των ορυκτών ινών και μήκος όσο το μήκος του γκισέ όλων των θέσεων εργασίας. Στην κάτω επιφάνεια του συγκεκριμένου δοκαριού θα ενσωματωθούν τα φωτιστικά σώματα PLC (2 X 26 W) Φ 24εκ. χωνευτά κυκλικού σχήματος. Εσωτερικά του δοκαριού θα διέλθει η καλωδίωση του φωτισμού και του συστήματος προτεραιότητας. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν, σε συνεργασία με την επίβλεψη, θυρίδες επίσκεψης εύκολης χρήσης στην εσωτερική κατακόρυφη επιφάνεια, χωρίς να δημιουργούνται κανενός είδους μερεμέτια κατά την επίσκεψη των θυρίδων.

12 Για την πιο πάνω κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν ειδικά φύλλα γυψοσανίδων (τύπου KNAUF), πάχους 12,5χιλ., που θα στερεώνονται στο σκελετό με ειδικές βίδες στήριξης. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα άριστο και άρτιο αποτέλεσμα θα στοκαριστούν με ειδικό στόκο, χωρίς ταινία αρμού, όλες οι βίδες και ό,τι άλλο απαιτηθεί μετά από προσεκτικό φινίρισμα της κατασκευής. Ο μεταλλικός σκελετός θα αποτελείται από ειδικά γαλβανισμένα προφίλ τοποθετημένα τόσο κατά μήκος (πρωτεύοντα) όσο και εγκάρσια (δευτερεύοντα) ανά 50εκ. το πολύ. Η στερέωση στην πλάκα οροφής θα γίνεται με γαλβανισμένες στραντζαριστές διατομές 20 40χιλ. ή 20 60χιλ. που τοποθετούνται σε αποστάσεις των 40εκ. Όλοι οι μετασχηματιστές πρέπει επίσης να στερεωθούν στην πλάκα οροφής. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφαλή στερέωση με κατάλληλα εκτονούμενα βύσματα στην οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διατρήσεις των γυψοσανίδων για διελεύσεις και ενσωματώσεις στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνονται έντεχνα με χρήση κοπτικών μέσων που να μην καταστρέφουν την επιφάνεια της γυψοσανίδας και με ανοχή μερικών χιλιοστών, αφού έχει προηγηθεί ακριβής χάραξη της οπής για την επίτευξη ομοιομορφίας στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Οι ακμές θα ενισχυθούν με κατάλληλα γωνιόκρανα, τα οποία στοκάρονται με το ίδιο υλικό όπως και οι ενώσεις της υπόλοιπης κατασκευής ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ψευδοροφή αφανούς συστήματος ανάρτησης με γυψοσανίδες, πάχους 12,5χιλ. με λοξές άκρες, επίπεδη, με σύστημα ανάρτησης, που διαμορφώνεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τα σχέδια λεπτομερειών αυτής, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και τις οδηγίες της επίβλεψης και που αναλυτικότερα αποτελείται από: α) Βασικό σκελετό (κύριοι οδηγοί) από οριζόντιες γαλβανισμένες διατομές σχήματος Π με νευρώσεις (προφίλ CD mm) πού τοποθετούνται ανά αποστάσεις 100εκ. και οι οποίες αναρτώνται από την οροφή με αναρτήσεις μεταλλικές γαλβανισμένες ταχείας ανάρτησης ή στερεώνονται άμεσα με αναρτήσεις Π για CD προφίλ 60 27Χ125χιλ. είτε με μπετονόκαρφα ενδεικτικού τύπου HILTI είτε με κατάλληλες βίδες μέσα σε πλαστικά βύσματα (UPAT). Μετά τη ρύθμιση του ύψους (οριζοντίωση) οι διατομές σταθεροποιούνται και στερεώνονται στα περιμετρικά στοιχεία με κατάλληλα γαλβανισμένα στηρίγματα, πλαστικά βύσματα (UPAT) και βίδες. β) Δευτερεύοντες οδηγούς (κάτω) από διατομές, όπως πιο πάνω, που τοποθετούνται κάθετα προς τις διατομές του βασικού σκελετού, κατανέμονται σε αποστάσεις των 60εκ. και συνδέονται με τον βασικό σκελετό με ειδικά γαλβανισμένα ελάσματα (συνδετήρες Π για CD προφίλ 60 27). γ) Επένδυση με γυψοσανίδες πάχους 12,5mm, όπως πιο πάνω, με άκρα HRAK τοποθετημένες και στερεωμένες με κατάλληλες βίδες γυψοσανίδων. δ) Τελείωμα κατασκευής ψευδοροφής, που περιλαμβάνει: την ενίσχυση των ελεύθερων ακμών με μεταλλικά γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα (γωνιόκρανα), την διαμόρφωση σκοτίας πλάτους 10χιλ. στις συναντήσεις με επιχρισμένους τοίχους ( με τοποθέτηση ξύλινου συνεχή τάκου στο τελείωμα του δευτερεύοντος οδηγού και ενίσχυση της ακμής της γυψοσανίδας με γωνιόκρανο 23 13χιλ.), το σπατουλάρισμα των σημείων στήριξης και το αρμολόγημα φινίρισμα των ενώσεων των γυψοσανίδων ή των αρμών συνάντησης επένδυσης μετά των δομικών στοιχείων με

13 υλικό αρμολογήματος και φινιρίσματος, γάζες κ.λ.π., σύμφωνα και με τα όσα ορίζουν τα σχέδια και οι προδιαγραφές. Σε όσες περιοχές η ψευδοροφή βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση και δεν χωράει σκελετός οι γυψοσανίδες επικολλώνται με χρήση γυψόκολλας αφού προηγηθεί αγρίεμα της επιφάνειας. Πρέπει να περιληφθούν όλα όσα περιγράφονται πιο πάνω και όλα γενικά τα υλικά για την κατασκευή, τοποθέτηση, ανάρτηση και στερέωση του σκελετού και των γυψοσανίδων μικροϋλικά γενικά για τη στερέωση, ειδικά περιθώρια για την επαφή σε περιμετρικούς τοίχους, αρμολόγημα και φινίρισμα της επένδυσης, ικριώματα που θα απαιτηθούν, όπως και εργασία για την πλήρη κατασκευή που συμπεριλαμβάνει και την εργασία για την διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση διαφόρων στοιχείων (όπως φωτιστικών σωμάτων, στοιχείων κλιματισμού κ.λ.π.) και ειδικών διαμορφώσεων κρυφών φωτισμών, σκοτιών και απολήξεων όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης ΨΕΥΔΟΡΟΦEΣ ΟΡΥΚΤΏΝ ΙΝΩΝ Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών, διαστάσεων εκ. με πατούρα, σε εμφανές σύστημα ανάρτησης. Πρέπει να περιληφθούν όλα γενικά τα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο ζητηθεί καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης μαζί με τον κατάλληλο σκελετό, έτσι ώστε η ψευδοροφή να παρουσιάζει άριστη εμφάνιση, με ειδική διαμόρφωση στις θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, στις θέσεις των στομίων αερισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλ/μηχανολογικών εργασιών τα κανάλια πρέπει να είναι εμφανή και εύκολα επισκέψιμα. Προτιμάται η εμφανής όδευση καναλιών να γίνεται μόνο κατακόρυφα (από την οροφή προς την κάθε θέση εργασίας) Όπου αυτό δεν είναι δυνατό και προκύπτουν οριζόντιες οδεύσεις καναλιών αυτές είτε θα υπάρχουν μέσα στις ψευδοροφές, είτε θα τοποθετούνται γραμμικά στην εσωτερική όψη των πάγκων συναλλαγής. 5. ΘΥΡΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 5.1. ΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ (ΞΥΛΙΝΕΣ) Τοποθετούνται σε όλους τους χώρους επί των εσωτερικών χωρισμάτων (σε όλους τους ορόφους), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Αποτελούνται από φύλλο πρεσαριστό με αμφίπλευρη επένδυση από φορμάικα και περιμετρικό πηχάκι από σκληρή ξυλεία οξιάς και περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά ανάρτησης και λειτουργίας (μεντεσέδες, πόμολα βαρέως τύπου, κλειδαριές ασφαλείας χωνευτές κ.λ.π.) επιλογής και εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθούν εσωτερικές ξύλινες θύρες με κάσα και με φύλλα πλήρη πρεσαριστά συνολικού πάχους 45χλστ. Θα αποτελούνται από πλαίσιο ξυλείας Σουηδίας 45x35χλστ. με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με τεμάχιο ξύλου διαστάσεων 35x5x40εκ. Ο σκελετός θα αποτελείται από σταυρωτές πήχεις διατομής καθαρής τουλάχιστον 5x35χλστ. σε αποστάσεις ώστε το επόμενο κενό να μην υπερβαίνει τα 40x40 χλστ. Όλα τα κενά θα γεμίσουν με πολυουρεθάνη. Περιμετρικά το φύλλο θα φέρει ξύλινο πηχάκι διατομής 20x45χλστ. για τελείωμα που

14 θα πιάνει με μόρσα στο ξύλινο πλαίσιο. Οι όψεις του φύλλου δεν θα είναι επενδυμένες από πεπιεσμένο χαρτί και η επίστρωση και των δύο όψεων θα γίνει με λακαριστή βαφή χρώματος Μπορντώ, (πλησίον του RAL3004) ή άλλου χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση οι κάσες θα είναι αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος σκούρου γκρι ή άλλου σκούρου χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Οι πόρτες εισόδου του Ταμείου και όλων των χώρων που απαιτούν συνθήκες ασφαλείας στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών, ασφαλείας, αδιάρρηκτες και να παρουσιάζουν την ίδια όψη με τις ξύλινες εσωτερικές που περιγράφηκαν παραπάνω. Ομοίως τα απαραίτητα υλικά ανάρτησης και λειτουργίας τους ΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΞΥΛΙΝΕΣ) Τοποθετούνται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους υγιεινής. Θα είναι ξύλινες ομοίων προδιαγραφών με τις υπόλοιπες εσωτερικές θύρες των γραφείων. Θα διαφέρουν σε μήκος (θα είναι κοντύτερες για να μην φθείρονται από τα νερά) και σε χρώμα (γκρι ή υπόλευκο ή άλλο επιλογής της Υπηρεσίας). Στην εσωτερική επιφάνεια θα υπάρχει μεταλλικό άγκιστρο για κρέμαση ρούχων. Οι κλειδαριές θα είναι τύπου on-off, χωρίς κλειδί, για λόγους ασφαλείας. Οι θύρες εισόδου στους εσωτερικούς χώρους υγιεινής θα είναι ξύλινες, ομοίων προδιαγραφών με τις υπόλοιπες εσωτερικές θύρες των γραφείων, αλλά σε χρώμα γκρι (πλησίον RAL 7011) και θα έχουν σύστημα επαναφοράς. Οι συρόμενες θύρες εάν υπάρχουν- θα έχουν και αυτές σύστημα επαναφοράς. Στο κάτω τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας θα φέρουν φάσα αλουμινίου πλάτους 20 εκατοστών σε όλο το μήκος του θυρόφυλλου ΘΥΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ Οι είσοδοι του κτιρίου θα είναι προσπελάσιμοι από αναπηρικά αμαξίδια. Η προσπέλαση αυτή θα εξασφαλίζεται με ένα τουλάχιστον ανοιγόμενο ή συρόμενο (με μέγιστη απαιτούμενη δύναμη 15 Newtons) θυρόφυλλο καθαρού πλάτους τουλάχιστον 0.90μ. από κάσα σε κάσα με χειρολαβή τύπου μοχλού και όχι σφαιρική. Όπου είναι δυνατόν επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματα συρόμενων θυρών με φωτοκύτταρο ή μπουτόν. Οι υαλοπίνακες είναι ασφαλείας laminated πάχους 6 χιλ. (3χιλ.+μεμβράνη+3χιλ.) Όπου απαιτείται από τη μελέτη πυρασφάλειας πυράντοχη θύρα, τότε οι υαλοπίνακες αυτής αντικαθίστανται με πυράντοχα κρύσταλλα laminated πάχους 16χιλ. Μονόφυλλες ή δίφυλλες έξοδοι κινδύνου. Αποτελούνται από μεταλλικά φύλλα ανοιγόμενα, σταθερά πλαϊνά και φεγγίτη ανάλογα με το πλάτος του ανοίγματος. Σε κάθε θύρα τοποθετείται μπάρα πανικού, μηχανισμός επαναφοράς, συναγερμός, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβή σε απόχρωση ματ inox. Οι πυράντοχες θύρες ενδείκνυται να είναι επί μονίμου βάσεως κλεισττές, να μην ανοίγουν από έξω και σε περίπτωση κινδύνου να απασφαλίζουν από μέσα και στη συνέχεια να κλείνουν. Επίσης, πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Κάθε πόρτα εσωτερική ή εξωτερική ανάλογα με το υλικό κατασκευής της και τη χρήση της πρέπει να έχει το ανάλογο σημείο τερματισμού (stop) ελαστικό ή μεταλλικό, μεγάλης αντοχής και καλαίσθητο.

15 5.4. ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Υαλοστάσια Για λόγους ευχρηστίας, καθαρισμού, μειωμένης φθοράς και απαίτησης εισροής ικανοποιητικού σε όγκο φυσικού αερισμού τα υαλοστάσια σε κτήρια δημόσιας χρήσης όπως οι Δ.Ο.Υ. ζητούνται να είναι: α) Υλικού αλουμινίου με τις απαραίτητες αντοχές σύμφωνα με μελέτη ανεμοπιέσεων β) Όλα να μπορούν να ανοίγουν και κατά προτίμηση να είναι ανοιγόμενα περί μεσαίου κατακόρυφου άξονα με πτυσσόμενο γαλβανιζέ βραχίονα ως στοπ γ) Χρωματισμού ανοιχτού γκρι (RAL 7035) ή άλλου εάν αυτό συνδυάζεται με τα λοιπά υλικά των όψεων. Σημειώνεται ότι το λευκό χρώμα εύκολα λερώνει και για αυτό το λόγο δεν προτιμάται Υαλοπίνακες Οι υαλοπίνακες πρέπει να συνάδουν με τη μελέτη θερμομόνωσης και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι διπλοί, ηχομονωτικοί και ανακλαστικοί (προτεινόμενου συνολικού πάχους 18 χιλ. (5χιλ. + κενό 8 χιλ. + 5 χιλ.). Μεμβράνη ενδείκνυται να εμπεριέχεται για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση θραύσης των κρυστάλλων. 6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ρολά ασφαλείας τοποθετούνται στα ανοίγματα της εξωτερικής όψης του κτιρίου προκειμένου να καταστούν ασφαλείς όλοι οι χώροι της Δ.Ο.Υ. Οι χώροι που απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων σ αυτούς είναι οι χώροι: α) οι ισόγειοι χώροι της Δ.Ο.Υ., β) του SERVER, γ) του Ταμείου, της Διαχείρισης και της Τράπεζας Ελλάδος όπου υπάρχει καθώς και δ) οι εξωτερικές πόρτες των εισόδων του κτιρίου στο ισόγειο. Τα ρολά θα είναι περιελισσόμενα μετά μηχανισμού ηλεκτροκίνησης μετά της απαραίτητης ηλεκτρικής τροφοδοσίας και οργάνων χειρισμών και κατασκευασμένα από διάτρητη λαμαρίνα πυκνής διάταξης και με μικρής διαμέτρου Φ 2,5 χιλ. τρύπες. Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας είναι 1 χιλ. ώστε να μην παρουσιάζεται μείωση στην αντοχή του ρολού εξαιτίας της διάτρησης. Θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας πάχους 80 μικρών τουλάχιστον και χρωματισμού ανοιχτού γκρι (RAL 7035) ή άλλου εάν αυτό συνδυάζεται με τα λοιπά υλικά των όψεων, διαστάσεων όσο τα υφιστάμενα ανοίγματα, πλήρη με άξονα από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα150/159 χιλ. πλευρικούς οδηγούς από γαλβανισμένο χάλυβα κατάλληλης για τον τύπο του ρολού διατομής, βαμμένους με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας. Τα χείλη των προφίλ των ρολών έχουν ειδικές απολήξεις από πολυαμίδιο για μείωση των τριβών και του θορύβου και το τελευταίο οριζόντιο προφίλ είναι ενισχυμένο και φέρει ειδικό στεγανωτικό λάστιχο PVC. Εναλλακτικά και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που το υπαγορεύει το είδος του κτιρίου π.χ. διατηρητέο με ειδικούς όρους δόμησης ή η αδυναμία κατασκευής τους μπορεί να τοποθετηθούν αντί ρολών στα ανοίγματα προστατευτικά κιγκλιδώματα, υπό τον όρο ότι δεν θα εμποδίζουν τον καθαρισμό και το άνοιγμα των υαλοπινάκων. Γενικά οτιδήποτε τοποθετηθεί για την προστασία των ανοιγμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους τυχόν όρους που έχει θέσει η τοπική πολεοδομική αρχή καθώς

16 επίσης να είναι εγκεκριμένο από αυτή. Η επιλογή κιγκλιδωμάτων δεν προτιμάται γιατί αυτά δεν εμποδίζουν τυχόν βανδαλισμούς, ριπές αντικειμένων κ.λ.π ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Κιγκλίδωμα με κατακόρυφα στοιχεία από μασίφ σίδηρο Φ18, σε σκελετόπλαίσιο από σίδηρο 40Χ25Χ8χιλ. Το βάρος όλης της κατασκευής είναι περίπου 20 κιλά/m 2. Το κιγκλίδωμα πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια της Υπηρεσίας και με καλαίσθητο σχέδιο, ανάλογου με το κτίριο που θα τοποθετηθεί. Τοποθετείται στο ισόγειο πριν από τις βαθμίδες της κλίμακας καθόδου στο υπόγειο, βλέπε σχέδιο κάτοψης ισογείου. 7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ WC Προτείνεται η επίστρωση των δαπέδων να γίνει με κεραμικά πλακίδια αντιολισθηρά, σκληρότητας group 4 ή 5 ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ διαστάσεων 33Χ33εκ. ή εναλλακτικά με κάποιο σκληρό μάρμαρο πάχους 3 εκατ. Η διαγώνια τοποθέτηση των πλακιδίων προσδίδει μόνο αισθητικά βελτιωμένο αποτέλεσμα. Το δάπεδο του κλιμακοστασίου μπορεί επίσης να επιστρωθεί με μάρμαρο μέτρια τριμμένο, ματ, με καμπυλωμένες ακμές και απαιτείται πρόσθετη μέριμνα για την αντιολισθηρότητα αυτού π.χ. χάραξη καναλιού ή αυτοκόλλητη ταινία στα άκρα του. Απαραίτητοι θεωρούνται και οι δύο πλαϊνοί μεταλλικοί χειρολισθήρες. Στους χώρους υγιεινής προτείνεται η επίστρωση των δαπέδων όπως και η επένδυση των τοίχων να γίνει με κεραμικά πλακίδια αντιολισθηρά, σκληρότητας group 4 ή 5, ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ διαστάσεων ~20Χ20εκ. ή εναλλακτικά με κάποιο σκληρό μάρμαρο πάχους 3 εκατ. για τα δάπεδα. Ανάλογα με το χώρο και το υλικό της επίστρωσης θα τοποθετηθεί το απαραίτητο σοβατεπί. 8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα είδη υγιεινής θα είναι από πορσελάνη λευκή άριστης ποιότητας. Απαραίτητη θεωρείται η τοποθέτηση επίτοιχης πλαστικής διαφανούς σαπουνοθήκης, επίτοιχου ηλεκτρικού στεγνωτήρα χεριών και καθρέπτη πάνω από κάθε νιπτήρα. Ομοίως ο χώρος υγιεινής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα είναι εξοπλισμένος με κατάλληλα είδη υγιεινής που παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού του γραφείου Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ (έκδοση 1998) κεφάλαιο 8. Τα παρασκευαστήρια-κουζινάκια, όπου αυτά υπάρχουν, θα είναι εξοπλισμένα με πάγκο από ανοξείδωτο χάλυβα ή από ΜΟΡ πάχους 30 χιλ. που θα φέρει νεροχύτη και ερμάριο κάτω από αυτόν. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχουν και άλλα ερμάρια αποθήκευσης ανάλογα τις διαστάσεις του χώρου. Παράπλευρα πρέπει να υπάρχει υποδομή για ψύκτη και για ψυγείο. 9. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Τα καθίσματα αναμονής κοινού θα είναι είτε: α) τριών θέσεων με γενικές διαστάσεις μ. μήκος Χ μ. πλάτος, είτε β) δύο θέσεων με μ. πλάτος. Η έδρα και η πλάτη κάθε θέσης θα είναι κατασκευασμένες από μορφοποιημένο κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 14χιλ. και 12χιλ.

17 αντίστοιχα, λουστραρισμένο σε απόχρωση οξιάς επιλογής της Υπηρεσίας. Η μπάρα στήριξης των καθισμάτων θα είναι ευθύγραμμη μεταλλική ορθογωνικής διατομής, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος μαύρου με μαύρα πλαστικά καπάκια στο τελείωμα. Το σύστημα «μπάρα-καθίσματα» θα στηρίζεται σε κολώνες και πέλματα από χυτό αλουμίνιο γυαλισμένο. Τα πέλματα θα πακτώνονται στο δάπεδο με ειδικές βίδες και upat εκτονώσεως, όπου κριθεί απαραίτητο. 10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, οικολογικό, άριστης ποιότητας της έγκρισης της επίβλεψης, άριστης επεξεργασίας, σπατουλαριστοί, δηλαδή: σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο των επιφανειών με σπάτουλα, στοκάρισμα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο πάνω σε τάκο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία και ομαλή και καθάρισμα με βούρτσα), δύο στρώσεις σπατουλάρισμα που θα περαστούν σταυρωτά, πρώτη στρώση αστάρωμα με υλικό σπατουλαρίσματος (ντούκο) λαδερό και δεύτερη στρώση σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλαρίσματος (ντούκο) σέρτικο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα, τρίψιμο και τέλος δύο στρώσεις ή και τρίτη αν χρειαστεί κατά την κρίση της επίβλεψης με πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας (εγχώριο) μη επιβλαβές ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών -όπου απαιτούνται- μετά της απαιτούμενης προπαρασκευής και αποξέσεως έως 15% της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων (εάν υπάρχουν) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΤΟΥΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Χρωματισμοί κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών με ντουκόχρωμα σπατουλαριστοί, δηλαδή προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο και καθάρισμα των επιφανειών με ψήκτρα και σμυριδόπανο, με προηγούμενη όπου απαιτείται επάλειψη των επιφανειών με ειδικό διαλυτικό σκουριάς), δύο στρώσεις αντισκωρικής βαφής με θιξοτροπικό μίνιο, (με προηγούμενη επάλειψη των τυχόν γαλβανισμένων επιφανειών με ειδικό προστατευτικό υπόστρωμα WASH PRIMER), διπλό στοκάρισμα με ντουκόστοκο, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και καθάρισμα, ψιλοστοκάρισμα, τρίτη στρώση με αστάρι σιδήρου και δύο στρώσεις με πινέλο ή πιστόλι ντουκοχρώματος (βερνικοχρώματος από συνθετικές ρητίνες), άριστης ποιότητας, της έγκρισης της επίβλεψης άριστης επεξεργασίας, με επίτευξη ομοιόμορφης απόχρωσης της εκλογής του μελετητή. Οι χρωματισμοί όλων των τοίχων των γραφειακών χώρων ενδείκνυται να είναι απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας ανοιχτής ώχρας. Όλες οι οροφές να είναι λευκές. 11. ΕΡΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίων με γενικές διαστάσεις: μ. πλάτος μ. ύψος μ. βάθος (καθαρό).

18 Τα ερμάρια θα είναι δίφυλλα, κλειστού τύπου και όλα τα στοιχεία τους θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, ενδείκνυται χρώμα σημύδας μελαμίνης τύπου SHELMAN ή αντίστοιχο. Οι βάσεις, τα καπάκια και τα ράφια θα έχουν πάχος τουλάχιστον 22χιλ. ενώ τα κατακόρυφα στοιχεία και τα πορτόφυλλα 18 χιλ. Περιμετρικά στα σημεία κοπής (σόκορα), οι μελαμίνες θα επενδυθούν με ταινία PVC για τέλειο φινίρισμα. Όλες οι συνδέσεις θα γίνουν με χωνευτά μεταλλικά βύσματα. Στα πορτόφυλλα θα τοποθετηθεί εσωτερικά ειδικό πλαστικό προφίλ για να εμποδίζεται η είσοδος της σκόνης. Θα φέρουν τρεις τουλάχιστον μεντεσέδες εσωτερικούς χωνευτούς μεταλλικούς ελατηρίου και μαγνήτες σε κάθε ένα από αυτά. Θα τοποθετηθούν κλειδαριές με σπανιολέτα, ώστε να κλειδώνουν τα φύλλα ανά δύο, και μεταλλικά πόμολα σε όλα τα φύλλα. Τα ερμάρια θα διαθέτουν τέσσερα (4) ράφια κινητά το καθένα, που θα στηρίζονται με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα και θα τοποθετηθούν ανά 36 εκ. περίπου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τοποθετούνται όρθιοι φάκελοι με ύψος 38εκ. Κάτω από τη βάση θα τοποθετηθούν χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) για σταθερότητα και οριζοντίωση. Τα τελειώματα των πελμάτων σε επαφή με το δάπεδο θα είναι από πλαστικό υλικό. 12. ΣΚΙΑΔΙΑ Στις περιπτώσεις που το κτίριο φέρει εξωτερικές περσίδες, ζητείται μελέτη σκιασμού, στην οποία θα φαίνεται σε τομή το γραφείο με την εξωτερική όψη του και η φορά του ήλιου με την γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του χειμώνα. Στις κατόψεις θα αναγραφούν οι διαφορές της εσωτερικής θερμοκρασίας προ και μετά της τοποθέτησης των περσίδων. Σημειώνεται ότι οι εξωτερικές περσίδες σε μικρή απόσταση από την όψη είναι προτιμητέες, επειδή ανακόπτουν την ηλιακή ακτινοβολία πριν από την εισχώρησή της στο εσωτερικό του κτιρίου. Σε όλους τους υαλοπίνακες, όπου έσωθεν υπάρχουν θέσεις εργασίας με ηλεκτρικό υπολογιστή, ζητούνται για λόγους θάμβωσης και εξασφάλισης απρόσκοπτων συνθηκών εργασίας και λειτουργικότητας: 12.1 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Προμήθεια και τοποθέτηση κατακόρυφων, συρόμενων, υφασμάτινων κατακόρυφων περσίδων ηλιοπροστασίας. Το ύφασμα θα είναι πλαστικοποιημένο, αντιστατικό και βραδύκαυστο και απόχρωσης πρασινωπής τύπου ECOFLEX ή άλλου αντίστοιχου. Το φάρδος κάθε περσίδας θα είναι ή 9 εκατοστών σειράς 400 με απόχρωση 454 ή 13 εκατοστών σειράς 1009 απόχρωσης φιστικί. Προμήθεια και τοποθέτηση κατακόρυφων περσίδων πλαστικοποιημένου υφάσματος πλάτους 12,5εκ. περίπου, ανοδοιωμένου οδηγού κατάλληλων διαστάσεων με επιχρωμιωμένα ισχυρά στηρίγματα για στήριξη σε τοίχο ή οροφή, μεταλλικό λαμάκι και βαρίδι περσίδας με κλιπς, αντίβαρο κορδονιού, ειδικά σχεδιασμένο βαγονάκι οδηγού με γάντζο και ανοξείδωτο ατσάλι ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Εναλλακτικά προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων πλάτους 2,5εκ εντός των διπλών υαλοπινάκων από ελαφρύ κράμα για μέγιστη αντοχή, ελαστικότητα, αντίσταση στη σκουριά και απόλυτη εφαρμογή κατά το κλείσιμο, με

19 δυνατότητα περιστροφής περί οριζόντιου άξονα μέσω κορδονιού, ηλεκτροστατικής βαφής, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας RAL 7035 ή NEOLUX ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Στους χώρους στάθμευσης προβλέπεται να γίνει η απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τη μελέτη, με ειδική βαφή ΚΤΙΡΙΟ Πλήρης εξωτερική σήμανση πάνω από την κεντρική είσοδο. Κατασκευή και τοποθέτηση κεντρικής εξωτερικής πινακίδας πάνω από την είσοδο της Δ.Ο.Υ. μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης. Είναι χρήσιμο σε κάθε όροφο να υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες με την κάτοψη κάθε ορόφου (σε μέγεθος Α3, μέσα σε πλαίσιο αλουμινίου, με προστατευτικό τζαμάκι) στους διαδρόμους και με βέλη για τις διόδους διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου. Κάθε θύρα γραφείου πρέπει να φέρει από την πλευρά εισόδου μεταλλική πινακίδα ΙΝΟΧ διαστάσεων 11εκ.Χ6εκ. με χαραγμένο το νούμερο του γραφείου με μαύρους αριθμούς ύψους 3εκ. Ομοίως και για τους βοηθητικούς χώρους (αρχεία, WC κλπ) θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση και σήμανση με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς δίπλα σε κάθε θύρα, να κολληθεί από την πλευρά της κλειδαριάς διπλό φύλλο πλεξιγκλάς διαστάσεων 21εκ.Χ15εκ. ώστε να μπορεί ενδιάμεσα να σταθεροποιηθεί χάρτινο πινακάκι με τα ονόματα των υπαλλήλων κάθε γραφείου. Στη σήμανση του κτιρίου περιλαμβάνεται και η κατασκευή ενός τουλάχιστον ιστού που θα φέρει την ελληνική σημαία, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε περίοπτο και επισκέψιμο σημείο της όψης του κτιρίου. 14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AMEA Απαιτείται η προσαρμογή του κτιρίου (π.χ. θέσεις στάθμευσης, ράμπες πρόσβασης στο κτίριο, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρας, τουαλέτα, ψύκτης κ.τ.λ.) στις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Γ.Ο.Κ. 2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στις κανονιστικές εγκυκλίους για τις εξυπηρετήσεις των ΑμεΑ (Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 18 Β / ). Η υλοποίηση των διευκολύνσεων ΑμεΑ αποτελεί συμβατική υποχρέωση του ιδιοκτήτη και είναι βασική προϋπόθεση της καταλληλότητας του κτιρίου, όπως προβλέπει η διακήρυξη. 15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ Περίφραξη Περιμετρικά και στα όρια του οικοπέδου προβλέπεται περίφραξη με συμπαγές τμήμα από εμφανές σκυρόδεμα και κιγκλίδωμα στα ύψη που προβλέπονται από το ΓΟΚ Πράσινο Στους χώρους που προβλέπεται από τη μελέτη θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη φύτευση με το κατάλληλο αυτόματο ηλεκτροκίνητο αρδευτικό σύστημα.

20 15.3. Διαμόρφωση Στον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να γίνουν οι διαμορφώσεις που προβλέπονται από τη μελέτη και από τα σχέδια της Πολεοδομίας (κύρια είσοδος) και να επιστρωθούν οι επιφάνειες ανάλογα με τη λειτουργία τους π.χ. κυκλοφορία πεζών, με τα υλικά που προβλέπονται από τη μελέτη. 16. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Τα κτίρια χρήσης του Δημοσίου οφείλουν να εναρμονίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ: ΔΕ/Β/14626 ΦΕΚ1122 B / ), όπου αναφέρονται μέτρα που πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ενδεικτικά γίνεται μνεία για: -Επικάλυψη ταράτσας από ανακλαστικό υλικό ή χρωματισμό με ανακλαστική βαφή ή φύτευση δώματος. -Εξωτερικούς χρωματισμούς και τον απαιτούμενο συντελεστή εκπομπής των βαφών. -Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Μ. Ανδρεοπούλου (αρχιτέκτων μηχ. ) Μ. Μπολιαρίτη (αρχιτέκτων μηχ. ) Σ. Σάρρος (αρχιτέκτων μηχ. ) Μ. Τσίβου(αρχιτέκτων μηχ. ) Μ. Φάη (αρχιτέκτων μηχ. ) ΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 Σ. Σάρρος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ/ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

21 Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, όπως αυτές προβλέπονται να κατασκευασθούν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, αλλά σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, όπου πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, προκειμένου να διασφαλισθούν οι απαιτούμενες ειδικές υποδομές λειτουργίας της Υπηρεσίας. ΓΕΝΙΚΑ Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου υποχρεούται να κατασκευάσει όλες τις παρακάτω εγκαταστάσεις σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αναφέρονται στη συνέχεια. Η υλοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μίσθωση. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, οργάνων και συσκευών θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους και των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), όλες δε οι εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνες με την κείμενη Νομοθεσία. Ηλεκτρικοί πίνακες Επισημαίνεται ότι στην συνέχεια όταν αναφέρεται η έννοια του διμερούς πίνακα γίνεται αναφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, ο οποίος έχει δύο τμήματα: Το ένα είναι το τμήμα εφεδρείας από όπου ηλεκτροδοτούνται οι καταναλώσεις του μηχανογραφικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, hubs, routers, κλπ), και το άλλο τμήμα είναι το τμήμα των συμβατικών καταναλώσεων (λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις όπως πρίζες κοινής χρήσης, φώτα, κλιματιστικές συσκευές, κλπ). Το τμήμα εφεδρείας υφίσταται υπό την έννοια ότι μελλοντικά θα είναι δυνατόν, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου της πόλης, να ηλεκτροδοτηθεί αποκλειστικά αυτό από UPS, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να μην γίνει απώλεια δεδομένων και να αποφευχθούν ζημιές στους υπολογιστές. Η παροχή της ΔΕΗ θα είναι τριφασική, ηλεκτρικής ισχύος που θα προκύψει από το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών καταναλώσεων του μηχανογραφικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στη στεγαζομένη Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρική ισχύς του μηχανογραφικού εξοπλισμού θα δοθεί από την Υπηρεσία στον ανάδοχο κατασκευαστή, προκειμένου να συνυπολογισθεί στο σύνολο της ηλεκτρικής ισχύος που θα καταναλώνει η Υπηρεσία. Η παροχή της ΔΕΗ, που θα ηλεκτροδοτήσει την Υπηρεσία, θα συνδεθεί σε γενικό τριφασικό διμερή ηλεκτρικό πίνακα της Υπηρεσίας. Από τον παραπάνω γενικό ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου θα ηλεκτροδοτηθούν οι λοιποί γενικοί ηλεκτρικοί πίνακες ορόφων, εφόσον υπάρχουν, και οι λοιποί υποπίνακες της Υπηρεσίας, οι οποίοι θα είναι όλοι διμερείς. Σε όλες τις συνδέσεις ηλεκτρικών πινάκων μεταξύ τους θα συνδεθούν ανεξάρτητα τα τμήματα εφεδρείας και συμβατικών καταναλώσεων. Σε κάθε όροφο θα εγκατασταθεί από ένας γενικός ηλεκτρικός πίνακας ορόφου (διμερής) από τον οποίον θα ηλεκτροδοτούνται και οι τυχόν υπάρχοντες υποπίνακες του ιδίου ορόφου, οι οποίοι επίσης θα είναι διμερείς. Στον χώρο του Computer room (είναι πιθανόν να αναφέρεται και ως χώρος server) θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρικός πίνακας αυτού του χώρου (επίσης διμερής), ο οποίος

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. Εργολαβία: «Εργασίες εγκατάστασης εσωτερικής θύρας και διαμόρφωσης χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 22-3-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ A.Π.: Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm.

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm. Κατηγορίες Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N B. Κάθισμα αναμονής IKAROS V Γ. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA IKAROS Α. IKAROS N Α.1. Περιγραφή Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 13 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρωτ: 10303 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 80 εκ. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρί ανθρακί, ο οποίος θα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

μελετητές: dkt architects / Γ. Δεσύλας Μ. Κατσίκα αρχιτέκτονες μηχανικοί Ε.Μ.Π. / Τζαβέλλα 40 Ν. Ψυχικό

μελετητές: dkt architects / Γ. Δεσύλας Μ. Κατσίκα αρχιτέκτονες μηχανικοί Ε.Μ.Π. / Τζαβέλλα 40 Ν. Ψυχικό έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ coralia ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΓΟΥΛΑ», ΠΑΤΡΑ μελετητές: dkt architects / Γ. Δεσύλας Μ. Κατσίκα αρχιτέκτονες μηχανικοί Ε.Μ.Π. / Τζαβέλλα 40 Ν. Ψυχικό Α Ρ Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου πωλητηρίου ΤΑΠ σε υφιστάμενο κτήριο στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σε κτήριο που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ιωάννινα: 21/1/2016 Αρ. πρωτ.: 1061 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm. l l l Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ, ξηραμένο σε 11-13 βαθμούς υγρασίας. Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 84mm. Μηχανισμοί: SIEGENIA, τύπος Ε-Look, ανοιγόμενης και ανακλινόμενης λειτουργίας με αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις προμήθειας και τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν για την προμήθεια των παρακάτω ξύλινων επίπλων: α) Ερμάριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 28/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ16/5/3062 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (Λ-01) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΕ ΩΝ (Λ-02) 1 Λ 01.01 2 Λ 01.02 3 Λ 01.03 4 Λ 01.04 5 Λ 01.05 6 Λ 01.06 7 Λ 01.07 8 Λ 01.08

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 Παράρτημα Α:Τεχνικό Παράρτημα Έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ46907Κ-Χ4Χ 13PROC

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ46907Κ-Χ4Χ 13PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΡΟ ΟΣ: 8-11-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-45 92 120, FAX: 210 45 92 597, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Συνδέσεις

Λεπτομέρειες Συνδέσεις Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.16.01 Συστήματα Συνδέσεις τοιχοποιίας Rigips Οι συνδέσεις των συστημάτων τοιχοποιίας με τα παρακείμενα δομικά στοιχεία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ηχομόνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ DROP CEILINGS ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ PARTITION SYSTEMS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ CUSTOM SOLUTIONS SMP 06 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ S-2000 12 KINHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 02.01 Καθαιρέσεις αποκ. 1,00 2.850,40 2.850,40 655,59 3.505,99 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Κ.Δ.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης Θέρμη Θεσσαλονίκης, 08-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 205/08-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε μας στην ιστοσελίδα www.manousisdoors.gr, στο facebook ή επισκεφτείτε μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Βρείτε μας στην ιστοσελίδα www.manousisdoors.gr, στο facebook ή επισκεφτείτε μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Μανούσης Ευ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ξεκίνησε το 1996 και με γνώμονα τη συνέπεια και την πρωτοπορία συνεχίζει να εξελίσσεται ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγοντας προσεκτικά τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. Σελίδα 1 από 12

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. Σελίδα 1 από 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 3 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 4 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 5 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51/2016 ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα Γκόλφ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Εξαιρετική ποιότητα υλικώv

Γλυφάδα Γκόλφ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Εξαιρετική ποιότητα υλικώv Γλυφάδα Γκόλφ Πολυτελές Διαμέρισμα 1ου ορόφου 90 τ.μ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική Εξαιρετική ποιότητα υλικώv 7 leonida drosi street psychiko 15452, greece t +30 210 6723400 f +30 210 6723444 majestic@schema3.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Εσωτερική σκίαση Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Model Classic Οριζόντιες περσίδες Classic 16, 25 mm Συστήματα σκίασης οριζοντιών περσίδων με πλευρικό μηχανισμό κορδόνι, μπαστουνι ή ηλεκτροκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR FB6 ή UL752-7&8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 206.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/13 ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4870 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛ. 100/11. Τιμολόγιο Μελέτης

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛ. 100/11. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΗΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΝΟ) ΣΤΟ Ο.Τ. 335Α ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Θέση: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα