ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

2 ΟΔΗΓΙΑ 89/391/ΕΟΚ (ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ) Περιέχει γενικές αρχές εισάγει νέους θεσμούς Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης Εκτίμηση κινδύνων Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων Υποχρεώσεις εργοδότη Προβλέπει έκδοση οδηγιών ελάχιστων προδιαγραφών για την προστασία της ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία που καλύπτουν διάφορους τομείς

3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ 78/610/EEC 80/1107/EEC 82/605/EEC 83/477/EEC 86/188/EEC 88/364/EEC 88/642/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της εκθέσεως τους κατά τη διάρκεια της εργασίας στο θόρυβο. Για την προστασία των εργαζομένων απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και/ή ορισμένων δραστηριοτήτων. Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Περί προσεγγίσεως των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών περί της προστασίας της υγείας των εργαζομένων οι οποίοι εκτίθενται στο μονομερές βινυλοχλωρίδιο Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κίνδυνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεως τους κατά την διάρκεια της εργασίας στον μεταλλικό μόλυβδο και στις ενώσεις ιόντων του. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Π.Δ. 1179/1980 (302/Α/80) Ν. 1568/1985 Π.Δ. 94/1987 (54/Α/87) Π.Δ. 70α/1988 (31/Α/88) Π.Δ. 85/1991 (38/Α/91) ΑΠ /1989 (930/Β/89) Π.Δ. 77/1993 (34/Α/93)

4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ 89/391/EEC (Framework Directive) 89/654/EEC (1 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) 89/655/EEC (2 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) 89/656/EEC (3 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) 90/269/EEC (4 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) 90/270/EEC (5 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) 90/394/EEC (6 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. (ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ) Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων εργασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια. Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους. Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία. Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κινδύνους βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας. Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. ΕΝΑΡΜΟΝ ΙΣΗ Π.Δ. 17/1996 (11/Α/96) Π.Δ. 16/1996 (10/Α/96) Π.Δ. 395/1994 (220/Α/94) Π.Δ. 396/1994 (220/Α/94) Π.Δ. 397/1994 (221/Α/94) Π.Δ. 398/1994 (221/Α/94) Π.Δ. 399/1994 (221/Α/94)

5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ 90/679/EEC (7 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) 91/322/ΕΠΙΤΡ. 91/382/EEC 91/383/EEC 92/29/EEC 92/57/EEC (8 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) 92/58/EEC (9 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία. Σχετικά με τις οριακές τιμές σύμφωνα με την οδηγία 80/1107/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζομένων στον κίνδυνο έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον αμίαντο. Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας. Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά εργοτάξια. Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Π.Δ.186/1995 (97/Α/95) ΜΗ υποχρεωτικής ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΔ 90/1999 Π.Δ. 175/1997 (150/Α/97) Π.Δ. 17/1996 (11/Α/96) Π.Δ. 376/1995 (206/Α/96) Π.Δ. 305/1996 (212/Α/96) Π.Δ. 105/1995 (67/Α/96)

6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 92/85/EEC (10 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στην βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων Π.Δ. 176/1997 (150/Α/95) 92/91/ EEC (11 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) Περί των ελάχιστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες. Π.Δ. 177/1997 (150/Α/97) 92/104/EEC (12 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες. ΑΠΔ 7/Α/14080/73 2/ /88/EEC 93/103/ EEC (13 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες). Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε αλιευτικά σκάφη Π.Δ. 186/1995 Π.Δ. 281/1996 (150/Α/97) 93/104/EΚ 94/33/EEC Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των νέων. Π.Δ. 88/1999 (94/Α/99) Π.Δ 62/1998

7 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 95/30/EK 95/63/EK και 98/655/ΕΚ 96/94/EK και 91/332/ΕΟΚ 97/42/EK 97/59/EK και 97/65/ΕΚ 98/24/EK (14 η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ) Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες). Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για τον εξοπλισμό εργασίας. Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους Τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Τροποποίηση της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ (βιολογικοί παράγοντες) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Π.Δ 174/1997 (150/Α/97) Π.Δ 304/2000 (241/Α/00) Π.Δ 90/1999 (94/Α/99) Π.Δ 127/2000 (111/Α/00) Π.Δ 15/1999 (9/Α/99) Π.Δ 90/1999 (94/Α/99) 99/38/EΚ Τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ECC για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Π.Δ. 43/2003 (44/Α/03)

8 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 99/92/EΚ 2000/34/EΚ 2001/45/EΚ 2002/44/EΚ Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 σχετικά με ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας Τροποποίηση του π.δ. 395/1994 σχετικά με ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους Ελάχιστεςπροδιαγραφέςυγείαςκαιασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) Π.Δ. 42/2003 (44/Α/03) Π.Δ. 76/2005 (94/Α/99) Π.Δ. 155/2004 (121/Α/04) Π.Δ. 176/2005 (227/Α/05) 2003/10/EΚ 2003/18/EΚ 2006/15/EΚ Ελάχιστεςπροδιαγραφέςυγείαςκαιασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ και 91/382/ΕΟΚ για τον αμίαντο. Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 για την προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους Π.Δ. 149/2006 (159/Α/06) Π.Δ. 212/2006 (212/Α/06) Π.Δ. 162/2007 (202/Α/07)

9 ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΣ 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» ΦΕΚ 177/Α/85 Το δικαίωμα των εργαζομένων να συστήνουν Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.). Τη δημιουργία του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) και τη δημιουργία της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε), τα οποία αποτελούν και τα κυριότερα όργανα άσκησης του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και νομαρχιακό επίπεδο αντίστοιχα.

10 ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΣ 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» ΦΕΚ 177/Α/85 Την υποχρέωση των εργοδοτών να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.). Τις γενικές αρχές ενός ανθρωποκεντρικού τρόπου σχεδιασμού των χώρων εργασίας Τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, εισαγωγέων, προμηθευτών όσον αφορά την ασφάλεια των μηχανημάτων Τις βασικές αρχές προστασίας από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους

11 ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΣ 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» ΦΕΚ 177/Α/85 Γενικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες Τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων εργοδοτών και εργαζομένων Όργανα ελέγχου - Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις

12 ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Π.Δ. 294/88 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/85» καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ο χρόνος απασχόλησης Τ.Α. και Γ.Ε. ανά κατηγορία επιχειρήσεων το επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του Τ.Α. ανά κατηγορία επιχειρήσεων

13 ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ ορίζεται ο εξοπλισμός εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας κατά τη χρησιμοποίησή του Π.Δ. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ καθορίζονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόμενοι σε διάφορες θέσεις εργασίας

14 ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Π.Δ. 105/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ αναλύονται τα σήματα ασφαλείας και υγείας που επιβάλλονται στους εργασιακούς χώρους Π.Δ. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για ενημέρωση των εργαζομένων και οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για χώρους εργασίας. Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ επεκτείνεται η εφαρμογή του θεσμού Τ.Α. σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων και στο οποίο καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις των εργοδοτών

15 ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Υ.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Σ.Υ.Α.Ε. (Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ν.Ε.Υ.Α.Ε. (Νομαρχιακές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τ.Α. (Τεχνικός Ασφαλείας) Γ.Ε. (Γιατρός Εργασίας) Ε.Υ.Α.Ε. (Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας)

16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1. Δ/νση Μεταλλείων 2. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 3. ΙΚΑ 4. Δ/νση Υγιεινής 5. Δ/νση Βιομηχανίας 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μέτρα ασφάλειας στις εξορύξεις 2. Εφαρμογή μεταλλευτικού κώδικα 3. Μέτρα Ασφαλείας σε επιχειρήσεις παραγωγής εκρηκτικών Υγεία και Ασφάλεια σε πλοία μόνο εν πλω 1. Με την Ασφάλιση 2. Παροχή Ιατρικής περίθαλψης 3. Επαγγελματικές ασθένειες που τυχόν θα εμφανιστούν κατά την εργασία Άδειες καταστημάτων υγιειονομικού ενδιαφέροντος π.χ. εστιατόρια, κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ, στεγνοκαθαριστήρια, κλπ 1.Άδειες λειτουργίας Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών 2.Πτυχία: Θερμαστού Πρακτικού μηχ/κού Ψυκτικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτροσυγκολλητή Χειριστή Μηχ/των κλπ 3.Άδεια για την αρχική εγκατάσταση βιοτεχνιών, βιομηχανιών κλπ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕ.Π.Ε.Κ. Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία

17

18 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες: Έλεγχος και επιθεώρηση των χώρων εργασίας Η παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων Η λήψη διοικητικών μέτρων Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων Η προσφυγή στην δικαιοσύνη για την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία Η ενημέρωση και πληροφόρηση των εργαζομένων και των εργοδοτών Η εξέταση κάθε καταγγελίας προφορικής ή γραπτής Η παρακολούθηση των θεσμών του ΤΑ, ΓΕ και των εξωτερικών υπηρεσιώνπρόληψηςκαιπροστασίας(εξυππ) Η διενέργεια μετρήσεων της συγκέντρωσης φυσικών και χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας Οι αυτοψίες σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων

19 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ως εργατικό ατύχημα ορίζεται κάθε βίαιο συμβάν σε εργαζόμενο που συμβαίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής. Εργατικό ατύχημα θεωρείται επίσης και κάθε ατύχημα που συμβαίνει καθ οδόν προς την εργασία του εργαζόμενου ή κατά την επιστροφή του από την εργασία στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση που ως συνήθως το ατύχημα προέρχεται από κάποιο τροχαίο συμβάν, θεωρείται βέβαια εργατικό ως προς τα ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά την έρευνα του συμβάντος αυτού την διενεργεί η τροχαία. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ εντός 24 ωρών στην Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας, στις Αστυνομικές Αρχές και στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου. Τα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα που συμβαίνουν πρέπει να αναγγέλλονται άμεσα, οι δε συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα πρέπει να παραμένουν αμετάβλητες. ΕΡΕΥΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ από Τεχνικό Επιθεωρητή Εργασίας στους χώρους του ατυχήματος και το ταχύτερο δυνατό. Εξετάζονται: Άτομα (θύμα, αυτόπτες μάρτυρες, συνάδελφοι, ειδικοί) Μέσα / εξοπλισμός εργασίας, Περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό) ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ πρόταση μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων μνεία αν την στιγμή του ατυχήματος τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σ αυτή το συγκεκριμένο τμήμα της έκθεσης στηρίζεται πολλές φορές ο εισαγγελέας για να απαγγείλει κατηγορία κατά παντός υπευθύνου

20 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.) ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.) Σ όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) Στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, που απασχολούν κατά ετήσιο όρο πάνω από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί επιπλέον και τις υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.) Αν από την εκτίμηση των κινδύνων αποδεικνύεται κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων από μόλυβδο, αμίαντο, καρκινογόνους ή βιολογικούς παράγοντες, ο εργοδότης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του γιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση του

21 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.) ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.) Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις, εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, εφόσον απέχουν μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση τόσο, ώστε να δυσχεραίνεται το έργο του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας. Ο εργοδότης δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α. ή/και Γ.Ε.: σε εργαζόμενους στην επιχείρηση, ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

22 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σ αυτή Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και διετή προϋπηρεσία Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και διετή προϋπηρεσία

23 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε και πενταετή προϋπηρεσία Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και οκταετή προϋπηρεσία Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας. Με το Π.Δ. 294/88 καθορίζονται οι ειδικότητες του τεχνικού ασφαλείας ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

24 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο γιατρός εργασίας πρέπει να διαθέτει εκτός από την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. Μέχρι την καθιέρωση της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας και την απόκτηση της ειδικότητας από ικανό αριθμό γιατρών, μπορούν να ασκούν το αντικείμενο αυτό, στο επίπεδο της επιχείρησης, οι παρακάτω οι κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου ειδικότητας ιατρικής της εργασίας της αλλοδαπής οι γιατροί που έχουν την ειδικότητα της παθολογίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο ιατρικής και της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ή διαθέτουνδιετή τουλάχιστον εμπειρία σε επιχείρηση όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα γιατρού εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας για πέντε χρόνια τουλάχιστον και μετά την παραίτηση τους από την υπηρεσία

25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩΔ.ΑΡ. ΚΩΔ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα Γεωργία Μεταλλεία Λατομεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, 6,7 4. Χημικές Βιομηχανίες: 4.1 Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων 311 αποθηκεύσεις εκτός απ τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, τις διαδικασίες σύνθεσης και ελιγμών αμαξοστοιχιών, τις μεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων καυσίμων και τις 4.2 Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνικών ινών 312 αποθήκες μετά ψύξεως που υπάγονται στην Κατηγορία Β. Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη 4.3 Παραγωγή πετροχημικών επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή κατηγορία με την επιχείρηση. 4.4 Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου Παραγωγή λοιπών βασικών προϊόντων Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις 8,9 υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες, 4.7 Βιομηχανίες βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών 314 εκτός απ τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και μελανιών τελικής διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην κατηγορία Β. 4.8 Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων Παραγωγή εκρηκτικών Παρασκευή πυροτεχνημάτων Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 5. Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα: 5.1 Βιομηχανίες επεξεργασίες πετρελαιοειδών 321 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 5.2 Εμφιάλωση υγραερίων Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α και 6. Βιομηχανίες προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών: Γ 6.1 Κατασκευή ειδών εκ αμιαντοτσιμέντου Κατασκευή ειδών από αμίαντο Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού: 8.1 Μεταλλικές κατασκευές (Γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδομής και παρόμοιες κατασκευές) 9. Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς: 9.1 Λεβητοποιεία Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων 10. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών: 10.1 Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου Κατασκευή μεταφορικών μέσων: 11.1 Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής Παραγωγή καυσίμου αερίου πόλεως Υφαντικές βιομηχανίες: 14.1 Βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες 16. Εργοτάξια μεγάλων δομικών έργων (σήραγγες, φράγματα, κλπ.), κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιμενικά έργα, οικοδομικά έργα πάνω από 2000 m3, ειδικά δομικά έργα

26

27

28

29 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των τρίτων.

30 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Aποφυγή των κινδύνων. Eκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο Aντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο. Προγραµµατισµός της πρόληψης Kαταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους. Προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους.

31 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων Να καταρτίζει πρόγραμμα πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και να επιδιώκει την βελτίωση των υφισταμένων καταστάσεων. Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους. Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους επαγγελματικούς κινδύνους που υπάρχουν στην εργασία τους. Να εξασφαλίζει την συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων. Να διευκολύνει την επιμόρφωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.

32 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Να κάνει ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. ή/και Γ.Ε., χωρίς αυτό να θίγει την αρχή της αρχή ευθύνης του εργοδότη. Να έχει στην διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία. Να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζομένων επαρκή απαλλαγή από την εργασία, χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και τα αναγκαία μέσα προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις. * Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία - συνολικά για όλους - δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 1/3 του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης του ΤΑ. Στον χρόνο αυτό δεν προσμετράται ο χρόνος των συνεδριάσεων. Να αναγγέλλει εντός 24 ωρών όλαταεργατικάατυχήματαστις αρμόδιες αρχές (επιθεωρήσεις εργασίας, πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος). Να τηρεί: Βιβλίο υποδείξεων και Συμβουλών Τ.Α. και Γ.Ε. Ειδικό βιβλίο ατυχημάτων και κατάλογο εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια ανικανότητα εργασίας εργαζομένου μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών. Βιβλίο συντήρησης και ελέγχου τωνσυστημάτωνασφαλείας.

33 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.

34 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα. Να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στην διάθεσή τους και μετά την χρήση να τον τακτοποιούν στην θέση του. Να μην θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας. Να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή /και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας. Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όσο καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους. Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα προγράμματα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. επιμορφωτικά

35 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπάγεται απευθείας στην διοίκηση της επιχείρησης Έχει συμβουλευτικό ρόλο Έχει ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόνδιαφωνίατουμετονεργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη Έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο Καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας, γραπτές υποδείξεις των οποίων ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως

36 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας

37 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν απότηλειτουργίατους, των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και μεριμνά για την βελτίωση τους.

38 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, Αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, Προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους Επιβλέπει την προστασίας ορθή χρήση των ατομικών μέσων Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων

39 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας

40 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Τ.Α. & Γ.Ε. Α. ΕΝΤΥΠΑ (υποβάλλονται εις διπλούν) Οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν υποκαταστήματα θα συμπληρώνουν το «ΕΝΤΥΠΟ 1». Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα υποκατάστημα, για την αποφυγή συμπλήρωσης πολλών εντύπων, θα γνωστοποιούν την ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. και Γ.Ε. χρησιμοποιώντας το «ΕΝΤΥΠΟ 2». Για τις επιχειρήσεις με πολλά υποκαταστήματα και σε πολλές περιοχές, στην πίσω σελίδα του «ΕΝΤΥΠΟΥ 2», υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης των στοιχείων ως και τεσσάρων (4) Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας. Μαζί με το έντυπο 1 ή 2, κατατίθεται και το «ΕΝΤΥΠΟ 3» αποδοχής καθηκόντων ΤΑ ή/και ΓΕ. Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τ.Α. Οι ΠΕ Μηχανικοί, καταθέτουν ένα αντίγραφο του πτυχίου τους και να συμπληρώνουν στοέντυποτονα.μ. του Τ.Ε.Ε. Οι άλλες ειδικότητες (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) που θέλουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Τ.Α. καταθέτουν αντίγραφο του πτυχίου τους. Οι επιχειρήσεις που αναθέτουν τα καθήκοντα του Τ.Α. σε υπαλλήλους τους προσκομίζουν και την αποδοχή των καθηκόντων αυτών από τη μεριά του υπαλλήλου. Οι εργοδότες που θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Τ.Α. καταθέτουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή και το αντίγραφο του πτυχίου τους (όπου αυτό απαιτείται). Οι εξωτερικοί συνεργάτες καταθέτουν και αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τ.Α.

41 Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Γ.Ε. Αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει για την άσκηση συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας. Οι Γιατροί που εργάζονται στο Ι.Κ.Α. και θέλουν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Γ.Ε. προσκομίζουν και βεβαίωση του Ι.Κ.Α. που τους επιτρέπει να εργαστούν και ως Γ.Ε. Οι Γιατροί χωρίς ειδικότητα που θέλουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Γ.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν επταετή απασχόληση ως Γ.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Όλα τα δικαιολογητικά (πτυχία, πιστοποιήσεις επιμόρφωσης, κ.λπ.) θα κατατίθενται μόνο μία φορά στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η κατάθεση των δικαιολογητικών, γίνεται στην υπηρεσία εκείνη του Σ.ΕΠ.Ε. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης. Για παράδειγμα: μία επιχείρηση που εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει και δύο υποκαταστήματα στην Κατερίνη και στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά της για την έδρα της επιχείρησης στο ΚΕΠΕΚ της Αθήνας, αλλά και για τα υποκαταστήματά της τόσο στο ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας-Θράκης για το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης όσο και στο Τμ. Τεχν. & Υγ. Επιθεώρησης Πιερίας για το υποκατάστημα της Κατερίνης.

42 Κάθε Τ.Α. ήγ.ε. που θέλει να αναλάβει καθήκοντα σε κάποια επιχείρηση εφόσον έχει καταθέσει για μία φορά τα δικαιολογητικά του, δε θα χρειάζεται να τα ξανακαταθέσει, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση (με την οποία συμβάλλεται) ανήκει στο ίδιο ΚΕΠΕΚ με την επιχείρηση που τα είχε καταθέσει για πρώτη φορά. Για την επιβεβαίωση της κατάθεσης αρκεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρώτης κατάθεσης των δικαιολογητικών του. (Το καθεστώς αυτό θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση της άμεσης ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε, εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη). Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, ιατρική ειδικότητα, πιστοποιητικά επιμόρφωσης κ.λ.π.) απαιτείται να προσκομίζονται στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. φωτοαντίγραφα αλλά και τα πρωτότυπα ώστε να επικυρώνονται από την συγκεκριμένη υπηρεσία την ίδια στιγμή. Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει στα στοιχεία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των προσώπων (αλλαγές Τ.Α. ή Γ.Ε., αλλαγές ωραρίου, αλλαγές υπευθύνων στην επιχείρηση κ.λ.π.) πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Η διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση των προαναφερθέντων αλλαγών θα είναι συμπλήρωση εκ νέου του «ΕΝΤΥΠΟΥ 1». Σχετικά με τις προσωρινές αλλαγές (π.χ. αλλαγή ωραρίου για μία συγκεκριμένη ημέρα) θα πρέπει να ενημερώνεται η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την προηγουμένη με την αποστολή FAX. Τα στοιχεία που δηλώνονται στα έντυπα θα πρέπει να είναι αληθή καθώς τα συγκεκριμένα έντυπα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986.

43 ΕΝΤΥΠΟ 1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προς ΚΕΠΕΚ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.. Επωνυμία Επιχείρησης Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Διεύθυνση... Τ.Κ. Δήμος..Τηλέφωνα: Fax: Δραστηριότητα Επιχείρησης :.. Κατηγορία Επικινδυνότητας:..* ΣΤΑΚΟΔ:..* Νόμιμος Εκπρόσωπος.. Σύνολο εργαζομένων :. Άνδρες... Γυναίκες.. Ανήλικοι.... Διοικητικό. Εργατοτεχνικό ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Φ.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.- ΗΜ/ΝΙΑ 1ης ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑ(ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) Δε συμπληρώνεται από τους Γ.Ε. ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. ΤΑ Δε συμπληρώνεται από τους Γ.Ε ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ(Τ.Α.) / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΞΥΠΠ(ΕΠΩΝ.) ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΕΣ) ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ / ΕΞΥΠΠ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μόνο για ΕΞΥΠΠ Για την ακρίβεια των στοιχείων ΕΞΥΠΠ ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημερομηνία. Για την επιχείρηση Υπογραφή - Σφραγίδα Υπογραφή Υπογραφή Σφραγίδα Υπογραφή Υπευθύνου *Συμπληρώνονται από την Υπηρεσία

44

45

46 ΕΝΤΥΠΟ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ Κ ΑΘΗΚ ΟΝΤΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ» Αποδέχομαι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας και τις ώρες απασχόλησης και το πρόγραμμα εργασίας όπως μου ανατέθηκαν με την συνημμένη γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων από..*(εντυπο.**) και δηλώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτήν στοιχείων. Θεσσαλονίκη,... Ο Τεχνικός Ασφαλείας (ονοματεπώνυμο). (υπογραφή) ΑΠΟΔΟΧΗ Κ ΑΘΗΚ ΟΝΤΩΝ «ΓΙΑΤΡ ΟΥ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ» Αποδέχομαι τα καθήκοντα του Γιατρού Εργασίας τις ώρες απασχόλησης και το πρόγραμμα εργασίας όπως μου ανατέθηκαν με την συνημμένη γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων από...*(εντυπο **) και δηλώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτήν στοιχείων. Θεσσαλονίκη,.... Ο Γιατρός Εργασίας (ονοματεπώνυμο).. (υπογραφή) * Τίθεται η ημερομηνία της γνωστοποίησης ανάθεσης ** Τίθεται 1 ή 2 ανάλογα με ποιο έντυπο χρησιμοποιήθηκε

NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Με την ψήφιση του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α /85) εισάγονται για πρώτη φορά συστηµατικά ρυθµίσεις που αφορούν:

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε).

ιαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε). ιαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε). ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. ΕΝΤΥΠΑ (υποβάλλονται εις διπλούν) Οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν υποκαταστήµατα θα συµπληρώνουν το «ΕΝΤΥΠΟ 1».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 1. Ποιά είναι τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩΔ.ΑΡ. ΚΩΔ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατομεία 12,14,15 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποχρέωση διατήρησης συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας (Μέρος Β ) Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Υποχρέωση απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 26 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 43338/16027 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νοσηλεία των καρκινοπαθών, μιας εξαιρετικά «ευαίσθητης» ομάδας ασθενών, είναι στενά συνδεδεμένη με τη χορήγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ. 10, Ν. 3850/2010) Γ ΕΚΔΟΣΗ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ. 10, Ν. 3850/2010) Γ ΕΚΔΟΣΗ EΛΛHNIKO INΣΤITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ ΤHΣ EPΓAΣIAΣ Γ ΕΚΔΟΣΗ θεματα ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ. 10, Ν. 3850/2010) ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 08/04/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-662

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 08/04/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-662 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 08/04/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-662 Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜ:1999010076

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜ:1999010076 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. Εκπόνηση: ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜ:1999010076

Διαβάστε περισσότερα