15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002595949 2015-02-25"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ : Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Ναύπλιο, 25/02/2015 Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Αρ.πρωτ.οικ.27764/1234 Τμήμα Προμηθειών Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,00 Προϋπολογισμός με ΦΠΑ : ,70 «Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ανά μέτρο μήκους, για την προμήθεια Στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1.1. Το Π.Δ. 60/2007 (Α 64) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 0δηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ), όπως ισχύει σήμερα, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς το ΠΔ 60/2007 και την εγκύκλιο Π1/4232/ «Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 118/07» Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α/141/2010), 1.4.Τον Ν. 3310/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 30 Α 2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/ (ΦΕΚ/279/Α/2005). 1.5.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ Α/224/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» & την υπ αριθμ. 2/91118/0026/ εγκύκλιο του εν λόγω διατάγματος Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012, άρθρο 4 παρ. 12 & άρθρο 9 (Συμπλήρωση του π.δ. 118/2007) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012/2015», ΦΕΚ Α/14/2012) 1.9. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» & τις παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις: την με αριθ. Π1/3306, περί εξαίρεσης προμηθειών από το Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3 εδάφιο γ του εν λόγω νόμου & την με αριθ. Π1/3305, περί αναπροσαρμογής χρηματικών ποσών για σύναψη συμφάσεων (ΦΕΚ Β/1789/2010) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του

2 Κράτους και άλλες διατάξεις» & τις παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις: 8 α. την με αριθ /739 απόφαση (ΦΕΚ Β/1291/2010), περί αύξησης χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 και 8 β : την με αριθ. 2/59/649/0026 (ΦΕΚ Β/1427/2001), περί αναπροσαρμογής χρηματικού ποσού του άρθρου Τις διατάξεις του Ν. 4024/11, άρθρο 26, περί διαδικασίας κλήρωσης επιτροπών Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση & την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α/85/2012) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» Του Ν.4281 «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α/ ), όπως ισχύει. 2. Τις αποφάσεις: 2.1 με αριθ.60/2014 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. 2.2 με αριθ. 242/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2.3 με αριθ.93461/31581/ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και λογιστικής διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 739 στο βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Νομού Αρκαδίας (ΑΔΑ ΩΠΗΥ7Λ1-9ΞΩ) 2.4 με αριθ /5337/ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και λογιστικής διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 185 στο βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Νομού Αρκαδίας (ΑΔΑ ΩΥΤ57Λ1-ΔΡΕ) 3. Τα έγγραφα: 3.1 Το με αριθ. πρωτ /28049/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Πελ/σου με το οποίο μας διαβιβάζεται το με αριθ /4158/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Αργολίδας. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 1.714,00 μέτρων μήκους Στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α' της παρούσας. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι εβδομήντα τρείς χιλιάδες και επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (73.787,70 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την υποβολή έγγραφων προσφορών στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας (Παραλιακή Οδός Ναυπλίου Ν.Κίου), ύστερα από προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης διακήρυξης και της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε. Αργολίδας. Επίσης η διακήρυξη αναρτάται και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «ΜΗΤΡΩΟ». Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 23/03/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ με προθεσμία υποβολής προσφορών την 20/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. με τους ίδιους όρους

3 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Πρωτόκολλο Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού, Παραλιακή Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Τ.Κ Ναύπλιο Έως 09/03/2015 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ. 10/03/2015 Ημέρα Τρίτη Ώρα π.μ Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Π.Ε. Αργολίδας, Διοικητήριο (Β Κτίριο, ισόγειο) Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Π.Ε. Αργολίδας, όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των τυχόν συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Αργολίδας. Η διάθεση της Διακήρυξης και τυχόν διευκρινήσεις γίνονται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π. Ε. Αργολίδας (Τηλ: /Παρ. οδός Ναυπλίου- Ν.Κίου, 21100, Ναύπλιο) και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη τελευταία δε περίπτωση κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή μη τρόπο. Η δ/ξη είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr). Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου Π.Ε. Αργολίδας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να γνωστοποιούν τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη και τα συνοδευτικά έγγραφα του διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού υποχρεούνται με την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Π.Ε. Αργολίδας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της - 3 -

4 νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαντήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Αργολίδας. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες διέπουν την παρούσα διακήρυξη καθώς και την σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κοινοποιήσεις: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ - 4 -

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CΡV ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 1.714,00 μ.μ. (μέτρων μήκους) Στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) Αποθήκες Καπνού στο Ναύπλιο έως ένας(1) μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ,70, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α & κρατήσεων. Κωδικός έργου ΚΑΠ , 20% ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 120 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη του διαγωνισμού - 5 -

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πρόκειται για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ (τόπος παράδοσης οι αποθήκες καπνού στο Ναυπλιο- οδός Αγ. Αδριανου, χρόνος παράδοσης ένας μήνας μετά την υπογραφή της σύμβασης). Αναλυτικότερα, η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει στηθαία ασφαλείας μεταλλικά, απολήξεις αρχής και πέρατος, συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). Τα προς προμήθεια στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Ικανότητα συγκράτησης : Η1 - Λειτουργικό πλάτος: >= 0,50 μ. - κατηγορία W3: <= 1,00 m - Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α - Διαμόρφωση: μονόπλευρα Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. Η τιμή μονάδος αναφέρονται σε πλήρη συστήματα, έτοιμα προς εγκατάσταση και σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα). περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN IS

7 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη, ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές θα συνταχτούν στην ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στη προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη η διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 2. Όλα τα δικαιολογητικά των φακέλων θα υποβληθούν εις διπλούν. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα θα γράφεται η λέξη «Πρωτότυπο» και θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 3. Εναλλακτικές προσφορές καθώς και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Θα περιέχονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του προσφέροντος και τον τίτλο του διαγωνισμού και θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (Παραλιακή οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο) έως την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών. 5. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 6. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια Στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,70 (συμπ. ΦΠΑ) Αριθ. Διακήρυξης : 27764/1234/2015 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/03/2015 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) και ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται εις διπλούν όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής: Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 της παρούσας εις διπλούν, μέσα στον κυρίως φάκελο (το ένα με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ» και το άλλο με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ»). Β. Φάκελο, με τηv ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως - 7 -

8 φακέλου και τοποθετείται εντός του κυρίως φακέλου. Τα περιεχόμενα του φακέλου (αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 2.2) θα είναι εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Γ. Φάκελο, με τηv ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τοποθετείται εντός του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει την έγγραφη οικονομική προσφορά από την οποία θα προκύπτει η τιμή ανά μέτρο μήκους, το ποσοστό Φ.Π.Α., οτιδήποτε άλλο προκύπτει από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Τεχνικές προδιαγραφές) και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (120 μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού). Τα περιεχόμενα του φακέλου θα είναι εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» «Δικαιολογητικά συμμετοχής» Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 όπως ισχύει καθώς και κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι σε ποσοστό 1% επί της προεκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, και συγκεκριμένα θα αντιστοιχεί στο ακριβές ποσό των πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (599,90 ) (και πιο αναλυτικά ,00 *1%) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ως ανωτέρω. ΙΙ. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραπάνω παραγράφου υποβάλλουν: α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους - 8 -

9 καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07. να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.γ. του Π.Δ.118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Τεχνική προσφορά» Στον (υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι : Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 : α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν υπογράφεται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση. β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Υπεύθυνη Δήλωση Στον φάκελο αυτό θα εμπεριέχεται υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την οποία θα προκύπτει ότι το προσφερόμενο είδος τηρεί όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας Διακήρυξης Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» - 9 -

10 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.), το ποσοστό Φ.Π.Α., το χρόνο ισχύος της προσφοράς (120 μέρες ), και ότι άλλο ορίζεται από τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β. - Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και στον τόπο παράδοσης, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. - Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. - Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. - Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών. ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στον τόπο παράδοσης που ορίζει η παρούσα. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 3.Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την έδρα της Περιφέρειας, από τις πιστώσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου KAΠ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική παράδοση των προμηθευόμενων ειδών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1. Το Αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 2. Τιμολόγιο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 καθώς και την υπ αριθ /601/0026/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 4. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. Επισημαίνεται ότι : Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη

11 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Κατά την διαδικασία αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και ο αριθμός διακήρυξης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δύναται να αποσφραγισθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής & της Τεχνικής προσφοράς ή σε άλλη ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών συμμετοχής, των εγγράφων τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν κατά τον διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του εν λόγω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό και των προσφερόμενων τιμών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσφορές που έχουν υποβληθεί εντός τριών (3) ημερών από της αποσφράγισής τους, με αίτησή τους στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας. 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 6.1. Οι Έλληνες πολίτες : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει,

12 σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 6, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/07 : α. Οι Έλληνες πολίτες : (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. Δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. β. Οι αλλοδαποί : (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης προσκόμισης των δικαιολογητικών του άρθρου 6 και του άρθρου 8 του Π.Δ 118/07 κατά περίπτωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης,

13 ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισμοί : (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται, από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: Εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία για το διαγωνισμό είναι κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» Τα δικαιολογητικά αυτά αποσφραγίζονται κατόπιν πρόσκλησης προς τον προσωρινό μειοδότη. Όσοι συμμετέχοντες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δικαιολογητικά - 13 του -

14 άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ 118/07 μετά την υποβολή τους, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό με αίτησή τους στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας, εντός τριών (3) ημερών από την αποσφράγιση των εν λόγω δικαιολογητικών. 8. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 9.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ 118/07. Η ένσταση εξετάζεται εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οικονομικού Χώρου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997(Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: α. Την ημερομηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται

15 δ. Τον αριθμό της εγγύησης. ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τους όρους ότι: Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Α. Εγγύηση Συμμετοχής : Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής : Το ύψος της θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Επομένως το ύψος της είναι : πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (599,90) και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8-8-14). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (ήτοι 150 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού) Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται με την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα και κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω στη παρούσα παράγραφο προϋποθέσεων και τα ακόλουθα: (Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το προκηρυσσόμενο έργο. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα είναι τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης

16 επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα και κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 11. ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΤΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρις ΦΠΑ). ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ)... Για την προμήθεια 1.714,00 μ.μ. Στηθαίων Ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους, W3 (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) Στην Τρίπολη σήμερα την.. ημέρα.., μεταξύ : 1.Της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας που εδρεύει στο Ναύπλιο, παραλιακή οδός Ναυπλίου Ν. Κίου με Α.Φ.Μ και ΔΟΥ Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κο Πέτρο Τατούλη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και 2. Της Επιχείρησης με την επωνυμία, με έδρα επί της οδού, τκ, ΑΦΜ:.., ΔΟΥ.., εφεξής αποκαλούμενης στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις: 1. Το Π.Δ. 60/2007 (Α 64) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 0δηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ), όπως ισχύει σήμερα, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς το ΠΔ 60/2007 και την εγκύκλιο Π1/4232/ «Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 118/07». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α/141/2010), 4.Τον Ν. 3310/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 30 Α 2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/ (ΦΕΚ/279/Α/2005). 5.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ Α/224/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 7. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» & την υπ αριθμ. 2/91118/0026/ εγκύκλιο του εν λόγω διατάγματος. 8. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012, άρθρο 4 παρ. 12 & άρθρο 9 (Συμπλήρωση του π.δ. 118/2007) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012/2015», ΦΕΚ Α/14/2012) 9. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών

18 θεμάτων» & τις παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις: την με αριθ. Π1/3306, περί εξαίρεσης προμηθειών από το Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3 εδάφιο γ του εν λόγω νόμου & την με αριθ. Π1/3305, περί αναπροσαρμογής χρηματικών ποσών για σύναψη συμφάσεων (ΦΕΚ Β/1789/2010). 10. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» & τις παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις: 8 α. την με αριθ /739 απόφαση (ΦΕΚ Β/1291/2010), περί αύξησης χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 και 8 β : την με αριθ. 2/59/649/0026 (ΦΕΚ Β/1427/2001), περί αναπροσαρμογής χρηματικού ποσού του άρθρου Τις διατάξεις του Ν. 4024/11, άρθρο 26, περί διαδικασίας κλήρωσης επιτροπών. 12. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση & την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α/85/2012) 13. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 14. Του Ν.4281 «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α/8-8-14). 15. Την Αριθ /1234/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας. Καθώς και τις παρακάτω Αποφάσεις: 1. Η αριθ.60/2014 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. 2. Η αριθ. 242/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. 3. Η αριθ../2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 4. με αριθ.93461/31581/ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και λογιστικής διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 739 στο βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Νομού Αρκαδίας (ΑΔΑ ΩΠΗΥ7Λ1-9ΞΩ) 5. με αριθ /5337/ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και λογιστικής διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 185 στο βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Νομού Αρκαδίας (ΑΔΑ ΩΥΤ57Λ1-ΔΡΕ) συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια 1.714,00 μ.μ. Στηθαίων Ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους, W3 (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), η συμβατική αξία των οποίων ανέρχεται στο ποσό των.. με ΦΠΑ. Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του είδους ελευθέρου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και περιλαμβάνει την αξία του είδους, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται. Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το παραπάνω προς προμήθεια είδος θα είναι σύμφωνο με την Τεχνική Προσφορά της Προμηθεύτριας σε συνδυασμό με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/ξης, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

19 ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η παράδοση του παραπάνω είδους θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Είδος Τόπος Παράδοσης Χρόνος Παράδοσης Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1 Αποθήκες Καπνού στο Ναύπλιο έως ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της Σύμβασης ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή παραλαβής, που έχει συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η Πληρωμή της αξίας του είδους ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ.. σε βάρος των Πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Κωδικός Έργου ΚΑΠ και θα γίνει με έκδοση ΧΕΠ της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο όνομα του αναδόχου α. Θα γίνεται επίσης παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4 %, β. Κράτηση 0,10 % στην πρώτη πληρωμή και επ αυτού 2%χαρτόσημο & 20 % ΟΓΑ χαρτοσήμου βάσει του Ν.4013/2011. Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται κατά την πληρωμή και αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς. Η ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς των προμηθευομένων ειδών και της παράδοσής τους βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5ο Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Ε Γ Γ Υ Η Σ Η Σ Κ Α Λ Η Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από......, ποσού... Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. ΑΡΘΡΟ 6 ο Αφού συντάχθηκε, η παρούσα διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου. Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης

20 Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Αργολίδας το δε άλλο πήρε ο ανάδοχος και δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της. Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95 Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ), του Ν.4281/14 όπως ισχύει και οι όροι της Δ/ξης 27764/1234/2015 Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση θα επιλυθεί από τα δικαστήρια Ναυπλίου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας: 21100 Πληροφορίες: Μαραγκός Διονύσιος-Αναστάσιος Δούκας Τηλέφωνο :2752360-397,449 Φαξ: 2752027450 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας: 21100 Πληροφορίες: Μαραγκός Διονύσιος-Αναστάσιος Δούκας Τηλέφωνο :2752360-397,449 Φαξ: 2752027450 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ:ΒΙΕΒ7Λ1-Π2Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ναύπλιο, 20-2-2014 Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Αριθ.Πρωτ.: 13327/1070 Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Παρ.οδός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091»

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091» Αθήνα, 22/06/15 ΑΔΑ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 70/2012 ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Δ/ΞΗ 70/2012 ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272553 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5225183 Αθήνα 18/04/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272555 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5272183 Αθήνα 06 /

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520 Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα