ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Επαγγελµατική Κατάρτιση και Επαγγελµατικά Προσόντα στην Ελλάδα Βασιλική Κακοσίµου Γραµµένος Κοντοβάς Επιβλέπων - Συντονιστής: Ηλίας Κικίλιας Αθήνα, Απρίλιος 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Εισαγωγή Η επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα Αρχική Κατάρτιση Έννοια Θεσµικό Πλαίσιο Χρηµατοδότηση/ Φορείς/ οµές Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση Έννοια Θεσµικό πλαίσιο Χρηµατοδότηση/ Φορείς/ οµές Η διαδικασία πιστοποίησης στην Ελλάδα Αρχική Κατάρτιση Έννοια Θεσµικό πλαίσιο Περιγραφή συστήµατος Συνεχιζόµενη Κατάρτιση Έννοια Θεσµικό πλαίσιο Περιγραφή συστήµατος Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α Πιστοποίηση προσόντων: Η διεθνής εµπειρία Ευρώπη Το Σκανδιναβικό Μοντέλο Το Κεντρικό Μοντέλο Το Αγγλοσαξωνικό Μοντέλο Το Γαλλικό Μοντέλο ιεθνής χώρος Αυστραλία

3 6.2.2 Νέα Ζηλανδία Νότιος Αφρική Συµπεράσµατα - Προβλήµατα Προοπτικές Βιβλιογραφία

4 1. Περίληψη Σκοπός του έργου είναι η µελέτη των συστηµάτων αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της διαδικασίας πιστοποίησης στα πλαίσια των συστηµάτων κατάρτισης τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο. Συγκεκριµένα, στην πρώτη υποενότητα (4.1) αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο του συστήµατος αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο στο ανώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο όσο και στο µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο. Έπειτα, γίνεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή στις πρόσφατες θεσµικές µεταρρυθµίσεις που έγιναν στη χώρα µας, καθώς και στους σκοπούς και στους στόχους των προσπαθειών αυτών. Στη συνέχεια εξετάζονται οι φορείς που είναι αρµόδιοι για την λειτουργία του συστήµατος αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και οι δοµές όπου στηρίζεται η Α.Ε.Κ.. Ακόµη στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται και ο τρόπος χρηµατοδότησης των φορέων και των δοµών του συστήµατος της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Στην δεύτερη υποενότητα (4.2) εξετάζεται το σύστηµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ) ως προς το θεσµικό του πλαίσιο, τη χρηµατοδότηση και τις δοµές. Συγκεκριµένα, το Σύστηµα ΣΕΚ ρυθµίζεται από πληθώρα νοµοθετικών παρεµβάσεων, χρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και ασκείται από ένα µεγάλο αριθµό φορέων, κυρίως από τα ΚΕΚ. Αρµόδιο Υπουργείο για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών ΣΕΚ είναι το Υπ. Απασχόλησης και Κοιν Αλληλεγγύης, που εποπτεύει το ΕΚΕΠΙΣ, -νπιδ αρµόδιο για την υλοποίηση και την πιστοποίηση δράσεων ΣΕΚ µέσω των ΚΕΚ,- και συνεργάζεται µε την ΠΑΕΠ.-Α.Ε. Στη τρίτη υποενότητα (5.1) εξετάζεται η διαδικασία πιστοποίησης στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα αναλύεται η έννοια της πιστοποίησης, και το θεσµικό πλαίσιο του συστήµατος πιστοποίησης στην αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έπειτα περιγράφεται η λειτουργία και το σύστηµα πιστοποίησης των τίτλων και των προσόντων που αποκτούν οι απόφοιτοι του συστήµατος αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Στη συνέχεια εξετάζεται η ρύθµιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας. Στην τέταρτη υποενότητα (5.2) εξετάζεται η διαδικασία πιστοποίησης για την ΣΕΚ, η οποία προς το παρόν αφορά µόνο 3 πεδία: τα 4

5 προγράµµατα, τις δοµές και τους εκπαιδευτές. Σε αντίθεση µε την Αρχική Κατάρτιση δεν περιλαµβάνει την πιστοποίηση προσόντων, αλλά η έλλειψη αυτή θα εξαλειφθεί µε την εφαρµογή του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. Στην πέµπτη υποενότητα (5.3) εξετάζεται ο νόµος 3191/03 που περιλαµβάνει τα 6 συστήµατα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. Στην έκτη υποενότητα γίνεται µια ανασκόπηση των συστηµάτων κατάρτισης σε ευρωπαϊκό (6.1) και διεθνή χώρο (6.2), η οποία βοηθά να κατανοήσουµε τα υπέρ και τα κατά του κάθε µοντέλου. Τα βασικότερα µοντέλα στον ευρωπαϊκό χώρο είναι το σκανδιναβικό, το κεντρικό, το αγγλοσαξονικό και το γαλλικό. Στο διεθνή χώρο είναι το αυστραλιανό και το νέο-ζηλανδικό. Στην τελευταία υποενότητα (7) επιχειρείται µια ανασκόπηση των µέχρι τώρα εξελίξεων στον τοµέα της ΑΕΚ και της ΣΕΚ αλλά και η εξέταση κάποιων προβληµάτων που προέκυψαν από τη µελέτη της λειτουργίας των συστηµάτων σε σχέση µε τις διαφαινόµενες προοπτικές. 5

6 2. Λέξεις - κλειδιά Αρχική επαγγελµατική κατάρτιση Καταρτιζόµενοι Εκπαιδευόµενοι Αναγνώριση Επαγγελµατικοί τίτλοι Ειδίκευση Απασχόληση Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Πιστοποίηση Προσόντα, φορείς, εκπαιδευτές, προγράµµατα Επαγγελµατικά δικαιώµατα ΕΚΕΠΙΣ, ΚΕΚ 6

7 3. Εισαγωγή Η Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Ελλάδα στοχεύει στον εµπλουτισµό των γνώσεων που αποκτήθηκαν µέσω της τυπικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης και στον περαιτέρω εφοδιασµό των καταρτιζοµένων µε εξειδικευµένα προσόντα ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, και διακρίνεται σε αρχική και συνεχιζόµενη. Αν και δυσδιάκριτα τα όρια µεταξύ των µορφών εκπαίδευσης/ κατάρτισης, θα µπορούσαµε να τις συνδέσουµε σε ένα σχήµα ως εξής: Τυπική/Επαγγελµατική Εκπαίδευση Συνεχιζόµενη Κατάρτιση Αρχική Κατάρτιση Η ελληνική εκπαίδευση χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από εντονότατη ζήτηση για γενική εκπαίδευση και κατ` επέκταση για πανεπιστηµιακές και ακαδηµαϊκές σπουδές. Ακόµη και σήµερα η αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση εξακολουθεί να θεωρείται από τους νέους και τις οικογένειες τους διέξοδος ανάγκης 1. Οι σπουδαστές της αρχικής κατάρτισης, ακόµη, πιέζουν και έχουν καταφέρει εν µέρει να αναγνωρίζεται η κατάρτιση τους και ως προσόν διορισµού τους σε φορείς, οργανισµούς, και επιχειρήσεις του δηµοσίου. Παρά τις συνεχείς, λοιπόν, προσπάθειες της πολιτείας να την αναδείξει σε εναλλακτική λύση ισότιµη προς τη γενική εκπαίδευση και παρά την ύπαρξη ερευνητικών στοιχείων που εµφανίζουν τους απόφοιτους της να συναντούν µικρότερες δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης από ότι οι απόφοιτοι της γενικής εκπαίδευσης, η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα δεν έχει το status και το κύρος που απολαµβάνει τόσο σε άλλες χώρες της ΕΚ / ΕΕ, όσο και σε χώρες του προηγµένου κόσµου όπως αναλύονται στο τέλος της εργασίας. Όσον αφορά το σύστηµα της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία πραγµατοποιήθηκαν δύο ιστορικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες αναλύονται εκτενώς στις παρακάτω ενότητες. Η πρώτη 1 Cedefop, τ.50, σελ.19 7

8 µε τον νόµο 2009/1992 αφορούσε το µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο εκπαίδευσης, και µε τον οποίον δηµιουργήθηκε το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ), ιδρύθηκαν τα ΙΕΚ, και συγκροτήθηκε ο ΟΕΕΚ για την ίδρυση, εποπτεία των ΙΕΚ και για την πιστοποίηση όλων των σχηµάτων τυπικής κατάρτισης. Η δεύτερη µεταρρύθµιση µε τους νόµους 2525/97 και 2640/98 όπου αναδιαρθρώθηκε ο ανώτερος κύκλος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την ανάπτυξη του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ µε δύο κύκλους σπουδών και δύο επίπεδα πιστοποίησης. Στόχος και των δύο παραπάνω µεταρρυθµίσεων ήταν η εξασφάλιση ευελιξίας στη προσφορά ειδικοτήτων στην αρχική κατάρτιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης κατάρτισης µε την εισαγωγή µιας εθνικά σταθµισµένης διαδικασίας για την πιστοποίηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Η πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, σύµφωνα και µε τον ν.2009/92, γίνεται µέσω του Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Ακόµη τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων τίτλων επαγγελµατικής κατάρτισης καθορίζονται µε Προεδρικά ιατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, ύστερα από γνώµη του Σ του ΟΕΕΚ. Στον ΟΕΕΚ λειτουργεί επίσης, το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ). Τέλος στον ΟΕΕΚ, που αποτελεί και τον µοναδικό φορέα πιστοποίησης τίτλων και αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στην Ελλάδα, στο Σύστηµα Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης λειτουργεί η Επιτροπή Ισοτιµιών µε αρµοδιότητα και τη χορήγηση ισοτιµιών των τίτλων σπουδών του επιπέδου της ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Βασική αποστολή του Συστήµατος ΣΕΚ είναι ο εφοδιασµός των καταρτιζόµενων µε επίκαιρες γνώσεις και τέτοιες δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγορά εργασίας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται αφενός µε την αναζήτηση του περιεχοµένου των κατάλληλων προσόντων µέσω της έρευνας της αγοράς εργασίας και αφετέρου µε την καθιέρωση ενός Συστήµατος Πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται µέσω των προγραµµάτων της ΣΕΚ και την απονοµή αντίστοιχων πιστοποιητικών που θα έχουν αντίκρισµα στην αγορά εργασίας. 8

9 Εποµένως, η ΣΕΚ συνδέεται µε τα επαγγελµατικά προσόντα µέσω του Συστήµατος έρευνας της αγοράς εργασίας απ όπου προκύπτουν οι ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις, ειδικεύσεις και προσόντα, και µέσω του Συστήµατος Πιστοποίησης των Προσόντων 2 που αποκτούν οι καταρτισθέντες από τα προγράµµατα της ΣΕΚ. Η πιστοποίηση των προσόντων έχει διπλή σηµασία: σηµαίνει αφενός ότι τα προσόντα που αποκτούν οι καταρτιζόµενοι είναι αυτά που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και αφετέρου ότι µε την απονοµή του πιστοποιητικού κατοχυρώνονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των καταρτισθέντων και ότι οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν έχουν πράγµατι αντίκρισµα και αξιοπιστία στην αγορά εργασίας ώστε να τους εξασφαλίσουν ενεργή συµµετοχή στην παραγωγή και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα της αγοράς. Μέσω ενός θεσµικά κατοχυρωµένου Συστήµατος Πιστοποίησης Προσόντων και συνδεδεµένου µε το Σύστηµα της ΣΕΚ, οι καταρτιζόµενοι απ την πλευρά τους έχουν εµπιστοσύνη ότι τα προγράµµατα της ΣΕΚ θα τους εφοδιάσουν µε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που προϋποθέτει η άσκηση ενός επαγγέλµατος, ώστε να ανταποκριθούν άµεσα και επίκαιρα στην τρέχουσα ζήτηση σε προσόντα της αγοράς εργασίας. Οι επιχειρηµατίες, εργοδότες κι άλλοι αντιπρόσωποι της αγοράς εργασίας, απ την πλευρά τους, έχουν εµπιστοσύνη στα πιστοποιητικά που απονέµονται, ότι οι κάτοχοί τους όντως έλαβαν τις εν λόγω απαιτούµενες και πιστοποιηµένες γνώσεις, ότι οι εκπαιδευτές είχαν την κατάλληλη παιδεία για να επιµορφώσουν τους καταρτισθέντες, και ότι τα προγράµµατα και οι εξοπλισµοί της ΣΕΚ ήταν τα κατάλληλα για την επιµόρφωση των καταρτισθέντων στα ΚΕΚ. Οπότε, η πιστοποίηση των προσόντων αποτελεί και εργαλείο για την εργοδοτική πλευρά, ώστε να αναζητήσει τα πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα που ζητά η αγορά και που τα απέκτησαν κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης, έγκυρων εξετάσεων και απονοµής πιστοποιητικού που κατοχυρώνει τις αποκτηθείσες γνώσεις. Η βασικότερη νοµοθετική παρέµβαση στο χώρο της Κατάρτισης επιχειρήθηκε µε τον νόµο 3191/03, που προωθεί το Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και στοχεύει στη διασύνδεση των συστηµάτων κατάρτισης κι εκπαίδευσης µε την αγορά Ν. 3191/03 2 Αν και δεν έχει λειτουργήσει ακόµα, όσον αφορά τη ΣΕΚ, έχει ωστόσο καθιερωθεί µε τον 9

10 εργασίας και στην επαρκή απασχόληση του εργατικού δυναµικού της χώρας. υστυχώς, ο νόµος αυτός έχει παραµείνει µέχρι σήµερα ανεφάρµοστος επειδή δεν έχουν ακόµα εκδοθεί οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις που θα εξειδικεύουν την εφαρµογή του. 10

11 4. Η επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα 4.1 Αρχική Κατάρτιση Έννοια Η αρχική κατάρτιση είναι ο πρώτος κύκλος κατάρτισης για ένα συγκεκριµένο επάγγελµα. Συχνά διαιρείται σε δύο µέρη: α) τη βασική κατάρτιση και β) την ειδίκευση. Η βασική κατάρτιση αποτελεί τη βάση της επαγγελµατικής κατάρτισης, επειδή εξυπηρετεί τις γενικές επαγγελµατικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων, και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται από µία ευρύτητα ως προς την κάλυψη επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Η βασική κατάρτιση όταν συµπληρωθεί µε την ειδίκευση προσφέρει στον απόφοιτο πλήρη επαγγελµατική επάρκεια (επαγγελµατική κατάρτιση). Ειδίκευση είναι το µέρος της επαγγελµατικής κατάρτισης που συµπληρώνει τη βασική κατάρτιση παρέχοντας πιο εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες για την ολοκλήρωση της επαγγελµατικής επάρκειας του εκπαιδευόµενου. Εξειδίκευση είναι η περαιτέρω ειδίκευση 3, οποία δεν είναι πάντα απαραίτητη για την απόκτηση επαγγελµατικής επάρκειας. Το άτοµο πρέπει να έχει ολοκληρώσει εννέα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης πριν παρακολουθήσει έναν κύκλο µαθηµάτων αρχικής κατάρτισης. Οι σπουδαστές αρχικής κατάρτισης είναι συνήθως ετών. Ωστόσο αυτό το όριο ηλικίας δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς αρκετοί σπουδαστές των οργανισµών αρχικής κατάρτισης είναι άνω των 20 ετών. Τα άτοµα αυτά επανέρχονται στην κατάρτιση για να αποκτήσουν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες 4. 3 Κωτσίκης, 1997, σελ.44 4 cedefop, τ.90, σελ.34 11

12 Θεσµικό Πλαίσιο Η νοµοθεσία που διέπει τις πιο πρόσφατες µεταρρυθµίσεις και εξελίξεις στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση τόσο στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όσο και µετά την δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι: I ] Αρχική Κατάρτιση στην Ανώτερη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ο κυριότερος νόµος µέχρι την πιο πρόσφατη µεταρρύθµιση ήταν ο 1566/85. Μετά την εννιάχρονη υποχρεωτική γενική εκπαίδευση, οι µαθητές που δεν επιθυµούσαν να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο Γενικό Λύκειο είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν µία επαγγελµατική κατεύθυνση σε διάφορες σχολές που οδηγούσαν σε επαγγελµατική πιστοποίηση. Ο πρωταρχικός στόχος του νόµου 1566/85 ήταν να αναδιοργανώσει την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να δηµιουργήσει ορισµένες νέες µορφές ινστιτούτων κατάρτισης. Ο νόµος πέτυχε τα εξής: α) Καθιέρωσε τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ) και τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ- έως το1998), β) έχθηκε τις σχολές µαθητείας του ΟΑΕ στο ανώτατο δευτεροβάθµιο επίπεδο και αναγνώρισε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα για όσους είχαν αποφοιτήσει από αυτές, γ) Καθιέρωσε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις επαγγελµατικές σχολές που ήταν υπό την εποπτεία διάφορων υπουργείων όπως π.χ. τις αγροτικές σχολές υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης, τις σχολές τουριστικών επαγγελµάτων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δ) Έθεσε τα γενικά λύκεια και τα τεχνικά επαγγελµατικά λύκεια υπό την ευθύνη των ενιαίων δευτεροβάθµιων διευθύνσεων εκπαίδευσης σε νοµαρχιακό επίπεδο. Και, Η µορφή αυτή της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ίσχυσε έως το 1998, οπότε µία ακόµη µεταρρύθµιση πραγµατοποιήθηκε µε τους νόµους 2525/97 και 2640/98. Η µεταρρύθµιση αφορούσε κυρίως το σύστηµα γενικής εκπαίδευσης αλλά και ορισµένες θεσµικές όψεις της αρχικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριµένα τα γενικά λύκεια (ΓΕΛ), και τα πολυκλαδικά λύκεια (ΕΠΛ) συγχωνεύθηκαν σε ενιαία λύκεια (ΕΛ).Τα τεχνικά λύκεια µαζί µε τµήµατα των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και τις τεχνικές 12

13 επαγγελµατικές σχολές συγχωνεύτηκαν στα τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Επιπλέον οι σπουδές στα ΤΕΕ και στις σχολές µαθητείας διαχωρίστηκαν σε δύο επίπεδα. II ] Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση µετά την ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ο κυριότερος νόµος για την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στην µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι ο 2009/92. Με τον νόµο 2009/92 δηµιουργήθηκε: α) το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). το οποίο έχει ως κύρια αποστολή και σκοπό την αποφασιστική συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µέσω της ενίσχυσης, ανάπτυξης και παροχής τυπικής και ουσιαστικής επαγγελµατικής κατάρτισης στους νέους και ειδικότερα στους απόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, επίσης, β) βάσει του άρθρου 4 του Ν.2009/92 προβλέφθηκε η σύσταση µίας νέας οµάδας µεταδευτεροβάθµιων ινστιτούτων αρχικής κατάρτισης γνωστών ως Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) µε σκοπό να επιτρέψει στους απόφοιτους της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να εξειδικευθούν περαιτέρω σε ορισµένα επαγγέλµατα και να εφοδιαστούν µε κάποια προσόντα ώστε να διευκολυνθούν κατά την αναζήτηση απασχόλησης και τέλος, γ) βάσει του άρθρου 2 του Ν.2009/92 ιδρύθηκε ΝΠ µε την επωνυµία Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) που έχει ως σκοπό την i) οργάνωση, λειτουργία των δηµόσιων ΙΕΚ, ii) την εποπτεία των ιδιωτικών ΙΕΚ και iii) την πραγµατοποίηση των στόχων του ΕΣΕΕΚ. Ο ΟΕΕΚ είναι ο επιτελικός φορέας για τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της λειτουργίας της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Ακόµη είναι ο αρµόδιος φορέας για την αναγνώριση της υπόστασης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και προσόντων που παρέχονται από τα ΙΕΚ, όπως επίσης και για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων. Τέλος εισηγείται τη διαµόρφωση των πολιτικών και των κανόνων που είναι απαραίτητοι να διέπουν την Α.Ε.Κ. στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και εποπτεύει την εφαρµογή τους. Οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων συµµετέχουν στο διοικητικό συµβούλιο του ΟΕΕΚ και παίζουν καθοριστικό ρόλο σε διάφορα ζητήµατα όπως π.χ. στην 13

14 επιλογή των επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την αγορά εργασίας και που συνεπώς θα πρέπει να καλυφθούν ως θεµατικά αντικείµενα από τα ΙΕΚ. Με το άρθρο 4 του νόµου 2009/92 καθιερώθηκε όπως είδαµε παραπάνω, ένας νέος τύπος εκπαιδευτικού ιδρύµατος, το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) το οποίο δεν εντάσσεται όµως στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στην εκπαιδευτική βαθµίδα. Τα ΙΕΚ απευθύνονται σε καταρτιζόµενους, που επιθυµούν να εξειδικευτούν περαιτέρω σε ορισµένα επαγγέλµατα, και επίσης παρέχουν κατάρτιση εξειδίκευσης για την απόκτηση συγκεκριµένων προσόντων που αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καθιέρωση των ΙΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΕΕΚ εξασφαλίζει την επαγγελµατική κατάρτιση των αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι δεν εισάγονται στην ανώτατη τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και στους ενήλικες οι οποίοι επιθυµούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα επαγγελµατικά προσόντα τους. Στο άρθρο 5 του Ν.2009/92 προβλέπεται ο τρόπος ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας όπως π.χ. το περιεχόµενο της επαγγελµατικής κατάρτισης, οι υποχρεώσεις εκπαιδευτών και καταρτιζόµενων κ.τ.λ., της µετατροπής, συγχώνευσης και κατάργησης των ΙΕΚ, των τµηµάτων και ειδικοτήτων αυτών, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Τέλος στο άρθρο 6 του ίδιου νόµου καθιερώνεται η διαβάθµιση των τίτλων της επαγγελµατικής κατάρτισης στη χώρα µας σε επίπεδα που αντιστοιχούν στα ανάλογα της Ε.Ε. Συµπερασµατικά µε τους νόµους 1566/85, 2009/92, 2525/97 και 2640/98 καθιερώθηκαν νέα εποπτικά όργανα στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και δηµιουργήθηκε ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας. Η συµβολή των παραπάνω νόµων ήταν η διαφοροποίηση της γενικής από την επαγγελµατική εκπαίδευση και η δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος αρχικής κατάρτισης Χρηµατοδότηση/ Φορείς/ οµές Η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα περιλαµβάνει δύο τύπους κατάρτισης: τη βασική κατάρτιση, και την κατάρτιση εξειδίκευσης, οι οποίες παρέχονται από διάφορες σχολές και οργανισµούς. Επίσης η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση χωρίζεται σε τυπική και άτυπη αρχική επαγγελµατική κατάρτιση. 14

15 I ] Ανώτερο ευτεροβάθµιο Επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω από το 1998 και µετά µε τον νόµο 2640/98 η πληθώρα φορέων παροχής ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης συγχωνεύθηκαν σε δύο µεγάλους οργανισµούς: α) τα ενιαία λύκεια µε πρόγραµµα σπουδών που δεν περιλαµβάνει επαγγελµατική κατάρτιση (για γενική εκπαίδευση) και β) τα τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτικά που παρέχουν κατάρτιση για εξειδικευµένα χειρωνακτικά επαγγέλµατα όπως επίσης και βασική τεχνική κατάρτιση µε δύο κύκλους σπουδών και δύο επίπεδα πιστοποίησης (για αρχική επαγγελµατική κατάρτιση). Έτσι τα προηγούµενα ΤΕΣ (ιδιωτικές ή δηµόσιες τεχνικές επαγγελµατικές σχολές), τα ΤΕΛ (ιδιωτικά ή δηµόσια τεχνικά επαγγελµατικά λύκεια) και τµήµατα των ΕΠΛ (ενιαία πολυκλαδικά λύκεια) µετατράπηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα -ιδιωτικά ή δηµόσια- ΤΕΕ (τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια). Στα ΤΕΕ εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής µε σκοπό είτε την διαµόρφωση της επαγγελµατικής τους συνείδησης, είτε την ενθάρρυνση του αρχικού επαγγελµατικού τους προσανατολισµού. Οι σπουδές στα ΤΕΕ οργανώνονται σε δύο κύκλους, οι οποίοι περιλαµβάνουν επιµέρους τοµείς και ειδικότητες. Έτσι στο τέλος του πρώτου κύκλου το οποίο περιλαµβάνει δύο χρόνια για κατάρτιση βασιζόµενη στη σχολική εκπαίδευση ή ακόµη και τρία χρόνια για κατάρτιση βασιζόµενη στη παραγωγή, οι σπουδαστές συµµετέχουν σε τελικές εξετάσεις για να αποκτήσουν το επαγγελµατικό τους δίπλωµα. Όσοι συνεχίζουν στο δεύτερο κύκλο ο οποίος περιλαµβάνει έναν επιπλέον χρόνο εξειδίκευσης µπορούν να λάβουν µέρος σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου για την απόκτηση επαγγελµατικού διπλώµατος ανώτερου επιπέδου. Με το δίπλωµα αυτό, οι σπουδαστές είτε α) θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας για αναζήτηση δουλειάς στο τοµέα κατάρτισής τους, είτε β) θα κάνουν αίτηση για εισαγωγή τους στα ΤΕΙ, σύµφωνα µε µία ποσόστωση επί του συνολικού αριθµού διαθέσιµων θέσεων ή γ) στα ΙΕΚ για να συνεχίσουν την επαγγελµατική τους κατάρτιση σύµφωνα µε ένα σχετικά πολύπλοκο σύστηµα αξιολογήσεων το οποίο συµπεριλαµβάνει έναν αριθµό προαπαιτούµενων µαθηµάτων και µη ακαδηµαϊκών µορίων. 15

16 Τα ΤΕΕ ανήκουν είτε στο δηµόσιο τοµέα είτε στον ιδιωτικό τοµέα. Περίπου το 75% του συνολικού αριθµού των ΤΕΕ ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα, τα οποία χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, µέσω των νοµαρχιακών και δηµοτικών αυτοδιοικήσεων. Το υπόλοιπο 25% περίπου είναι ιδιωτικοί οργανισµοί οι οποίοι χρηµατοδοτούνται µέσω των διδάκτρων που καταβάλλουν οι σπουδαστές εγγράφονται σε αυτούς (νοικοκυριά). Η ποσοστιαία αναλογία δηµόσιων / ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων εξαρτάται από την περιοχή και τον επαγγελµατικό τοµέα. Το πλαίσιο λειτουργίας για όλα τα ΤΕΕ όπως επίσης το πρόγραµµα σπουδών και το εγχειρίδιο για κάθε ειδικότητα καθορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως επιτελικός φορέας, εκτός από τα ιδιωτικά και δηµόσια ΤΕΕ που εποπτεύει και των οποίων σχεδιάζει, οργανώνει, εποπτεύει και εφαρµόζει µε δικά του µέσα τα προγράµµατα σπουδών τους σχεδιάζει και εποπτεύει επίσης το πρόγραµµα σπουδών από ορισµένα -εξειδικευµένα- δηµόσια ΤΕΕ, τα οποία παρέχουν συγκεκριµένη επαγγελµατική κατάρτιση τα οποία εποπτεύονται από τους λοιπούς δηµόσιους φορείς. Ως λοιποί δηµόσιοι φορείς εννοούνται: α) Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που οργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (νοσηλευτικού περιεχοµένου), β) Το Υπουργείο Τουρισµού το οποίο εποπτεύει τον Οργανισµό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που οργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (τουριστικού περιεχοµένου) και, γ) Το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το οποίο εποπτεύει τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΗΜΗΤΡΑ που οργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (για γεωργικά θέµατα), δ) Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο οποίο ανήκουν οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ µέσω των οποίων οργανώνονται και εφαρµόζονται προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος της κατάρτισης και ένα µικρό µέρος αναλαµβάνεται από τις επιχειρήσεις. Οι Σχολές Μαθητείας παρέχουν 16

17 κατάρτιση για επαγγέλµατα που απαιτούνται στη βιοµηχανία ή για επαγγέλµατα που απαιτούν χειρωνακτικές και χαµηλού επιπέδου τεχνικές δεξιότητες 5. II ] Μεταδευτεροβάθµιο Επίπεδο. Με τον νόµο 2009/92 όπως προαναφέρθηκε εφαρµόσθηκε ένα εθνικό σχέδιο κατάρτισης και καθιερώθηκε µία νέα στρατηγική για την επαγγελµατική κατάρτιση µε γενικό τίτλο Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EΣΕΕΚ). Αυτή περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων α) την οργάνωση, ανάπτυξη, και παροχή αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης β) την τυπική πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης γ) την εναρµόνισή της µε το συνολικό εκπαιδευτικό σύστηµα και δ) την εκτέλεση κάθε είδους εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων. Θεσµοθετήθηκε ακόµη για πρώτη φορά η συνεργασία στο σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση µε τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους αρµόδιους φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς, µε διεθνείς οργανισµούς και κυρίως µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την εφαρµογή αυτού του εθνικού σχεδίου κατάρτισης ο νόµος 2009/92 καθιέρωσε όπως είδαµε τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) 6. Αναλυτικότερα ο ΟΕΕΚ αποτελεί, όπως είδαµε, το επιτελικό, ερευνητικό και επιστηµονικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη α) της µελέτης και εκτίµησης των αναγκών σε ειδικευµένο προσωπικό, κατά κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, β) της µελέτης των προδιαγραφών της εργασιακής υποδοµής και γενικότερα του εκπαιδευτικού υλικού της επαγγελµατικής κατάρτισης, γ) της χωροταξικής κατανοµής των µονάδων επαγγελµατικής κατάρτισης µε βάση τις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, δ) την προσαρµογή σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους φορείς (κοινωνικοί εταίροι) των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ε) την προσαρµογή της επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα µε τα ισχύοντα στην Ε.Ε., στ) την διαχείριση και απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για την επαγγελµατική κατάρτιση (βλέπε παρακάτω στην χρηµατοδότηση), ζ) της µέριµνας για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών της επαγγελµατικής κατάρτισης, η) την ανάληψη µελετών και ερευνών για την 5 cedefop, τ.90,σελ.32 6 cedefop, τ.90,σελ.23 17

18 τήρηση στοιχείων σχετικά µε την επαγγελµατική κατάρτιση, θ) της αναγνώρισης και πιστοποίησης των τίτλων επαγγελµατικής κατάρτισης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ι) της κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων της επαγγελµατικής κατάρτισης, και τέλος ια) την οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων ΙΕΚ καθώς και επίσης της εποπτείας των ιδιωτικών ΙΕΚ. Η υλοποίηση των στόχων και η εκπλήρωση των σκοπών του ΕΣΕΕΚ που αναφέρθηκαν παραπάνω, πραγµατοποιούνται µέσω των δράσεων των δηµόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Σκοπός των ΙΕΚ είναι η παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής κατάρτισης, αρχικής ή συµπληρωµατικής, καθώς και η εξασφάλιση στους εκπαιδευόµενους αντίστοιχων προσόντων, µε τη διδασκαλία επιστηµονικών, τεχνικών, επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελµατική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας 7. Τα ΙΕΚ είναι µονάδες κατάρτισης πολλαπλής χρησιµότητας, µε µεγάλες δυνατότητες δηµιουργίας τµηµάτων διαφόρων επιπέδων, και σε αυτά µπορούν να καταρτίζονται : α) Οι µαθητές οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το ανώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο των ενιαίων λυκείων, δεν θέλουν να συνεχίσουν στη τριτοβάθµια εκπαίδευση ή έχουν αποτύχει κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ και επιθυµούν να ακολουθήσουν κατάρτιση για ορισµένα επαγγέλµατα, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν διετείς σπουδές µερικής απασχόλησης σε ΙΕΚ τα οποία παρέχουν απογευµατινά και βραδινά προγράµµατα κατάρτισης χρησιµοποιώντας τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές υποδοµές, β) οι απόφοιτοι των ΤΕΕ οι οποίοι θέλουν να µεταβούν σε ανώτερο επίπεδο επαγγελµατικής κατάρτισης. Σε αυτή την περίπτωση οι σπουδές τους διαρκούν ένα έτος αντί για δύο σε περίπτωση που ακολουθήσουν κατάρτιση στο ίδιο πεδίο εξειδίκευσης, γ) οι ενήλικες απόφοιτοι του γυµνασίου. Τα ΙΕΚ είναι δηµόσια τα οποία καλύπτουν όλη την χώρα ή ιδιωτικά τα οποία βρίσκονται κυρίως στις µεγάλες πόλεις. Οι προσφερόµενες ειδικότητες προσαρµόζονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. 7 Μπαλωτή, 1997,σελ.42 18

19 Κύρια πηγή χρηµατοδότησης των δηµόσιων ΙΕΚ είναι το ΚΠΣ (δηλαδή κονδύλια από την Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ. και Ε.Τ.Π.Α.) και ο ελληνικός προϋπολογισµός, σε αναλογία 75% και 25% αντίστοιχα µέσω των Ε.Π.Α.Ε.Κ. Τα ενοποιηµένα κονδύλια κατανέµονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας στον ΟΕΕΚ Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, όµως µέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαδραµατίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο χρηµατοδότησης τους όπως και σε κάθε χρηµατοδότηση δηµόσιας πολιτικής. Τέλος ένα κοµµάτι της χρηµατοδότησης των δηµόσιων ΙΕΚ καλύπτεται και µέσω καταβολής (ενός µέρους των) διδάκτρων από τους σπουδαστές που παρακολουθούν τα προγράµµατα σπουδών τους. Όπως στην ανώτερη δευτεροβάθµια κατάρτιση έτσι και στην µεταδευτεροβάθµια υπάρχουν δηµόσια ΙΕΚ που εποπτεύονται από λοιπούς δηµόσιους φορείς. Ως λοιποί δηµόσιοι φορείς εννοούνται: α) Ο ΟΑΕ που οργανώνει και εφαρµόζει τα προγράµµατα κατάρτισης των ΙΕΚ που λειτουργεί, και εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, β) Το ΕΚΑΒ που οργανώνει και εφαρµόζει τα προγράµµατα κατάρτισης του ΙΕΚ που λειτουργεί και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) Ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) που οργανώνει και εφαρµόζει τα προγράµµατα κατάρτισης των ΙΕΚ που λειτουργούν και εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουρισµού. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ, που βρίσκονται κυρίως στις µεγάλες πόλεις, έχουν ως µοναδική πηγή χρηµατοδότησης τους τα καταβαλλόµενα δίδακτρα των σπουδαστών που συµµετέχουν στα προγράµµατα σπουδών που εκπονούν. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ ακολουθούν το ίδιο πρόγραµµα σπουδών µε τα δηµόσια ΙΕΚ και η λειτουργία τους εποπτεύεται από τον ΟΕΕΚ. ΙΙΙ ] Άτυπη Κατάρτιση Υπάρχουν κάποιοι, κυρίως ιδιωτικοί, φορείς κατάρτισης που λειτουργούν µέσα στο νοµοθετικό πλαίσιο των κέντρων ελευθέρων σπουδών (ΚΕΣ), οι οποίοι παρέχουν άτυπη αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτού του είδους η κατάρτιση καλύπτει τεχνικές 19

20 δεξιότητες, χειρισµό υπολογιστή, καθώς και δεξιότητες του τοµέα των υπηρεσιών. Τα ΚΕΣ προσφέρουν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης τα οποία διαρκούν από δύο έως οκτώ µήνες και αφορούν ποικίλα θέµατα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Τα δίδακτρα των καταρτιζόµενων καλύπτουν τις δαπάνες και τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων. Ο ρόλος αυτών των οργανισµών στη χώρα µας µειώθηκε αισθητά µετά την καθιέρωση των ΙΕΚ Εκτιµάται ότι µόνο µικροί οργανισµοί εξακολουθούν να λειτουργούν σε αυτό το τµήµα της αγοράς (κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), καθώς οι µεγαλύτεροι έλαβαν πιστοποίησης λειτουργίας ως ιδιωτικά ΙΕΚ 20

21 4.2 Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση Έννοια Στη διάκριση του ελληνικού συστήµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 2 άξονες, αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης, περισσότερο δύσκολος είναι ο εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου «συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση» (ΣΕΚ), καθώς το περιεχόµενό του αποδίδεται και µε άλλους παρεµφερείς αλλά όχι ταυτόσηµους όρους, όπως «δια βίου εκπαίδευση», «επανακατάρτιση», «συνεχής επιµόρφωση» κ.ά. Θα µπορούσαµε να πούµε πως η συνεχιζόµενη κατάρτιση ad contrario µε την αρχική περιλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας ή ήδη εργαζόµενους και αποσκοπούν στην παροχή δεξιοτήτων, ανανέωση των γνώσεων ή εξειδίκευση των προσόντων που απαιτούνται για την παρακολούθηση των ταχύρυθµων εξελίξεων στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφόρησης κι επικοινωνίας και για την ανταπόκριση στις αυξηµένες ανάγκες της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας της γνώσης και της νέας ανταγωνιστικής οικονοµίας. Βασικός στόχος της ΣΕΚ είναι ο εφοδιασµός των ανέργων ή ήδη εργαζοµένων µε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες που επιφέρουν οι συνεχείς τροποποιήσεις του περιεχοµένου των επαγγελµατικών ειδικοτήτων από τις τεχνολογικές και οικονοµικές εξελίξεις. Επίσης, στόχο της ΣΕΚ αποτελεί ο εφοδιασµός των ανέργων ή εργαζοµένων µε επαρκείς και πλήρεις γνώσεις ώστε να διασφαλιστεί η ένταξη ή επανένταξη των ανέργων και η παραµονή των εργαζοµένων στην αγορά εργασίας µε την ταυτόχρονη ευελιξία και δυνατότητα προσαρµογής τους στις µελλοντικές αναδιαρθρώσεις της παραγωγικής διαδικασίας 8. Οι πρώτες δραστηριότητες ΣΕΚ άρχισαν να αναπτύσσονται στην Ελλάδα στα µέσα της δεκαετίας του 1950 από κρατικές υπηρεσίες κι οργανισµούς αλλά κι 8 Χασάπης, 1994, σ.11 21

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130 Γ', 2009, 3-30 Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 ιάρθρωση του επίσηµου συστήµατος κατάρτισης 1.1 Επίσηµη κατάρτιση πριν από τη µεταρρύθµιση του 1992 1.2 Άτυπη κατάρτιση πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επαγγελµατική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΛΑΝ ΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος PhD, London

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα