ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Επαγγελµατική Κατάρτιση και Επαγγελµατικά Προσόντα στην Ελλάδα Βασιλική Κακοσίµου Γραµµένος Κοντοβάς Επιβλέπων - Συντονιστής: Ηλίας Κικίλιας Αθήνα, Απρίλιος 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Εισαγωγή Η επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα Αρχική Κατάρτιση Έννοια Θεσµικό Πλαίσιο Χρηµατοδότηση/ Φορείς/ οµές Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση Έννοια Θεσµικό πλαίσιο Χρηµατοδότηση/ Φορείς/ οµές Η διαδικασία πιστοποίησης στην Ελλάδα Αρχική Κατάρτιση Έννοια Θεσµικό πλαίσιο Περιγραφή συστήµατος Συνεχιζόµενη Κατάρτιση Έννοια Θεσµικό πλαίσιο Περιγραφή συστήµατος Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α Πιστοποίηση προσόντων: Η διεθνής εµπειρία Ευρώπη Το Σκανδιναβικό Μοντέλο Το Κεντρικό Μοντέλο Το Αγγλοσαξωνικό Μοντέλο Το Γαλλικό Μοντέλο ιεθνής χώρος Αυστραλία

3 6.2.2 Νέα Ζηλανδία Νότιος Αφρική Συµπεράσµατα - Προβλήµατα Προοπτικές Βιβλιογραφία

4 1. Περίληψη Σκοπός του έργου είναι η µελέτη των συστηµάτων αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της διαδικασίας πιστοποίησης στα πλαίσια των συστηµάτων κατάρτισης τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο. Συγκεκριµένα, στην πρώτη υποενότητα (4.1) αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο του συστήµατος αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο στο ανώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο όσο και στο µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο. Έπειτα, γίνεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή στις πρόσφατες θεσµικές µεταρρυθµίσεις που έγιναν στη χώρα µας, καθώς και στους σκοπούς και στους στόχους των προσπαθειών αυτών. Στη συνέχεια εξετάζονται οι φορείς που είναι αρµόδιοι για την λειτουργία του συστήµατος αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και οι δοµές όπου στηρίζεται η Α.Ε.Κ.. Ακόµη στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται και ο τρόπος χρηµατοδότησης των φορέων και των δοµών του συστήµατος της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Στην δεύτερη υποενότητα (4.2) εξετάζεται το σύστηµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ) ως προς το θεσµικό του πλαίσιο, τη χρηµατοδότηση και τις δοµές. Συγκεκριµένα, το Σύστηµα ΣΕΚ ρυθµίζεται από πληθώρα νοµοθετικών παρεµβάσεων, χρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και ασκείται από ένα µεγάλο αριθµό φορέων, κυρίως από τα ΚΕΚ. Αρµόδιο Υπουργείο για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών ΣΕΚ είναι το Υπ. Απασχόλησης και Κοιν Αλληλεγγύης, που εποπτεύει το ΕΚΕΠΙΣ, -νπιδ αρµόδιο για την υλοποίηση και την πιστοποίηση δράσεων ΣΕΚ µέσω των ΚΕΚ,- και συνεργάζεται µε την ΠΑΕΠ.-Α.Ε. Στη τρίτη υποενότητα (5.1) εξετάζεται η διαδικασία πιστοποίησης στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα αναλύεται η έννοια της πιστοποίησης, και το θεσµικό πλαίσιο του συστήµατος πιστοποίησης στην αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έπειτα περιγράφεται η λειτουργία και το σύστηµα πιστοποίησης των τίτλων και των προσόντων που αποκτούν οι απόφοιτοι του συστήµατος αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Στη συνέχεια εξετάζεται η ρύθµιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας. Στην τέταρτη υποενότητα (5.2) εξετάζεται η διαδικασία πιστοποίησης για την ΣΕΚ, η οποία προς το παρόν αφορά µόνο 3 πεδία: τα 4

5 προγράµµατα, τις δοµές και τους εκπαιδευτές. Σε αντίθεση µε την Αρχική Κατάρτιση δεν περιλαµβάνει την πιστοποίηση προσόντων, αλλά η έλλειψη αυτή θα εξαλειφθεί µε την εφαρµογή του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. Στην πέµπτη υποενότητα (5.3) εξετάζεται ο νόµος 3191/03 που περιλαµβάνει τα 6 συστήµατα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. Στην έκτη υποενότητα γίνεται µια ανασκόπηση των συστηµάτων κατάρτισης σε ευρωπαϊκό (6.1) και διεθνή χώρο (6.2), η οποία βοηθά να κατανοήσουµε τα υπέρ και τα κατά του κάθε µοντέλου. Τα βασικότερα µοντέλα στον ευρωπαϊκό χώρο είναι το σκανδιναβικό, το κεντρικό, το αγγλοσαξονικό και το γαλλικό. Στο διεθνή χώρο είναι το αυστραλιανό και το νέο-ζηλανδικό. Στην τελευταία υποενότητα (7) επιχειρείται µια ανασκόπηση των µέχρι τώρα εξελίξεων στον τοµέα της ΑΕΚ και της ΣΕΚ αλλά και η εξέταση κάποιων προβληµάτων που προέκυψαν από τη µελέτη της λειτουργίας των συστηµάτων σε σχέση µε τις διαφαινόµενες προοπτικές. 5

6 2. Λέξεις - κλειδιά Αρχική επαγγελµατική κατάρτιση Καταρτιζόµενοι Εκπαιδευόµενοι Αναγνώριση Επαγγελµατικοί τίτλοι Ειδίκευση Απασχόληση Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Πιστοποίηση Προσόντα, φορείς, εκπαιδευτές, προγράµµατα Επαγγελµατικά δικαιώµατα ΕΚΕΠΙΣ, ΚΕΚ 6

7 3. Εισαγωγή Η Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Ελλάδα στοχεύει στον εµπλουτισµό των γνώσεων που αποκτήθηκαν µέσω της τυπικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης και στον περαιτέρω εφοδιασµό των καταρτιζοµένων µε εξειδικευµένα προσόντα ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, και διακρίνεται σε αρχική και συνεχιζόµενη. Αν και δυσδιάκριτα τα όρια µεταξύ των µορφών εκπαίδευσης/ κατάρτισης, θα µπορούσαµε να τις συνδέσουµε σε ένα σχήµα ως εξής: Τυπική/Επαγγελµατική Εκπαίδευση Συνεχιζόµενη Κατάρτιση Αρχική Κατάρτιση Η ελληνική εκπαίδευση χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από εντονότατη ζήτηση για γενική εκπαίδευση και κατ` επέκταση για πανεπιστηµιακές και ακαδηµαϊκές σπουδές. Ακόµη και σήµερα η αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση εξακολουθεί να θεωρείται από τους νέους και τις οικογένειες τους διέξοδος ανάγκης 1. Οι σπουδαστές της αρχικής κατάρτισης, ακόµη, πιέζουν και έχουν καταφέρει εν µέρει να αναγνωρίζεται η κατάρτιση τους και ως προσόν διορισµού τους σε φορείς, οργανισµούς, και επιχειρήσεις του δηµοσίου. Παρά τις συνεχείς, λοιπόν, προσπάθειες της πολιτείας να την αναδείξει σε εναλλακτική λύση ισότιµη προς τη γενική εκπαίδευση και παρά την ύπαρξη ερευνητικών στοιχείων που εµφανίζουν τους απόφοιτους της να συναντούν µικρότερες δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης από ότι οι απόφοιτοι της γενικής εκπαίδευσης, η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα δεν έχει το status και το κύρος που απολαµβάνει τόσο σε άλλες χώρες της ΕΚ / ΕΕ, όσο και σε χώρες του προηγµένου κόσµου όπως αναλύονται στο τέλος της εργασίας. Όσον αφορά το σύστηµα της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία πραγµατοποιήθηκαν δύο ιστορικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες αναλύονται εκτενώς στις παρακάτω ενότητες. Η πρώτη 1 Cedefop, τ.50, σελ.19 7

8 µε τον νόµο 2009/1992 αφορούσε το µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο εκπαίδευσης, και µε τον οποίον δηµιουργήθηκε το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ), ιδρύθηκαν τα ΙΕΚ, και συγκροτήθηκε ο ΟΕΕΚ για την ίδρυση, εποπτεία των ΙΕΚ και για την πιστοποίηση όλων των σχηµάτων τυπικής κατάρτισης. Η δεύτερη µεταρρύθµιση µε τους νόµους 2525/97 και 2640/98 όπου αναδιαρθρώθηκε ο ανώτερος κύκλος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την ανάπτυξη του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ µε δύο κύκλους σπουδών και δύο επίπεδα πιστοποίησης. Στόχος και των δύο παραπάνω µεταρρυθµίσεων ήταν η εξασφάλιση ευελιξίας στη προσφορά ειδικοτήτων στην αρχική κατάρτιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης κατάρτισης µε την εισαγωγή µιας εθνικά σταθµισµένης διαδικασίας για την πιστοποίηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Η πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, σύµφωνα και µε τον ν.2009/92, γίνεται µέσω του Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Ακόµη τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων τίτλων επαγγελµατικής κατάρτισης καθορίζονται µε Προεδρικά ιατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, ύστερα από γνώµη του Σ του ΟΕΕΚ. Στον ΟΕΕΚ λειτουργεί επίσης, το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ). Τέλος στον ΟΕΕΚ, που αποτελεί και τον µοναδικό φορέα πιστοποίησης τίτλων και αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στην Ελλάδα, στο Σύστηµα Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης λειτουργεί η Επιτροπή Ισοτιµιών µε αρµοδιότητα και τη χορήγηση ισοτιµιών των τίτλων σπουδών του επιπέδου της ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Βασική αποστολή του Συστήµατος ΣΕΚ είναι ο εφοδιασµός των καταρτιζόµενων µε επίκαιρες γνώσεις και τέτοιες δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγορά εργασίας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται αφενός µε την αναζήτηση του περιεχοµένου των κατάλληλων προσόντων µέσω της έρευνας της αγοράς εργασίας και αφετέρου µε την καθιέρωση ενός Συστήµατος Πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται µέσω των προγραµµάτων της ΣΕΚ και την απονοµή αντίστοιχων πιστοποιητικών που θα έχουν αντίκρισµα στην αγορά εργασίας. 8

9 Εποµένως, η ΣΕΚ συνδέεται µε τα επαγγελµατικά προσόντα µέσω του Συστήµατος έρευνας της αγοράς εργασίας απ όπου προκύπτουν οι ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις, ειδικεύσεις και προσόντα, και µέσω του Συστήµατος Πιστοποίησης των Προσόντων 2 που αποκτούν οι καταρτισθέντες από τα προγράµµατα της ΣΕΚ. Η πιστοποίηση των προσόντων έχει διπλή σηµασία: σηµαίνει αφενός ότι τα προσόντα που αποκτούν οι καταρτιζόµενοι είναι αυτά που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και αφετέρου ότι µε την απονοµή του πιστοποιητικού κατοχυρώνονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των καταρτισθέντων και ότι οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν έχουν πράγµατι αντίκρισµα και αξιοπιστία στην αγορά εργασίας ώστε να τους εξασφαλίσουν ενεργή συµµετοχή στην παραγωγή και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα της αγοράς. Μέσω ενός θεσµικά κατοχυρωµένου Συστήµατος Πιστοποίησης Προσόντων και συνδεδεµένου µε το Σύστηµα της ΣΕΚ, οι καταρτιζόµενοι απ την πλευρά τους έχουν εµπιστοσύνη ότι τα προγράµµατα της ΣΕΚ θα τους εφοδιάσουν µε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που προϋποθέτει η άσκηση ενός επαγγέλµατος, ώστε να ανταποκριθούν άµεσα και επίκαιρα στην τρέχουσα ζήτηση σε προσόντα της αγοράς εργασίας. Οι επιχειρηµατίες, εργοδότες κι άλλοι αντιπρόσωποι της αγοράς εργασίας, απ την πλευρά τους, έχουν εµπιστοσύνη στα πιστοποιητικά που απονέµονται, ότι οι κάτοχοί τους όντως έλαβαν τις εν λόγω απαιτούµενες και πιστοποιηµένες γνώσεις, ότι οι εκπαιδευτές είχαν την κατάλληλη παιδεία για να επιµορφώσουν τους καταρτισθέντες, και ότι τα προγράµµατα και οι εξοπλισµοί της ΣΕΚ ήταν τα κατάλληλα για την επιµόρφωση των καταρτισθέντων στα ΚΕΚ. Οπότε, η πιστοποίηση των προσόντων αποτελεί και εργαλείο για την εργοδοτική πλευρά, ώστε να αναζητήσει τα πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα που ζητά η αγορά και που τα απέκτησαν κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης, έγκυρων εξετάσεων και απονοµής πιστοποιητικού που κατοχυρώνει τις αποκτηθείσες γνώσεις. Η βασικότερη νοµοθετική παρέµβαση στο χώρο της Κατάρτισης επιχειρήθηκε µε τον νόµο 3191/03, που προωθεί το Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και στοχεύει στη διασύνδεση των συστηµάτων κατάρτισης κι εκπαίδευσης µε την αγορά Ν. 3191/03 2 Αν και δεν έχει λειτουργήσει ακόµα, όσον αφορά τη ΣΕΚ, έχει ωστόσο καθιερωθεί µε τον 9

10 εργασίας και στην επαρκή απασχόληση του εργατικού δυναµικού της χώρας. υστυχώς, ο νόµος αυτός έχει παραµείνει µέχρι σήµερα ανεφάρµοστος επειδή δεν έχουν ακόµα εκδοθεί οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις που θα εξειδικεύουν την εφαρµογή του. 10

11 4. Η επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα 4.1 Αρχική Κατάρτιση Έννοια Η αρχική κατάρτιση είναι ο πρώτος κύκλος κατάρτισης για ένα συγκεκριµένο επάγγελµα. Συχνά διαιρείται σε δύο µέρη: α) τη βασική κατάρτιση και β) την ειδίκευση. Η βασική κατάρτιση αποτελεί τη βάση της επαγγελµατικής κατάρτισης, επειδή εξυπηρετεί τις γενικές επαγγελµατικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων, και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται από µία ευρύτητα ως προς την κάλυψη επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Η βασική κατάρτιση όταν συµπληρωθεί µε την ειδίκευση προσφέρει στον απόφοιτο πλήρη επαγγελµατική επάρκεια (επαγγελµατική κατάρτιση). Ειδίκευση είναι το µέρος της επαγγελµατικής κατάρτισης που συµπληρώνει τη βασική κατάρτιση παρέχοντας πιο εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες για την ολοκλήρωση της επαγγελµατικής επάρκειας του εκπαιδευόµενου. Εξειδίκευση είναι η περαιτέρω ειδίκευση 3, οποία δεν είναι πάντα απαραίτητη για την απόκτηση επαγγελµατικής επάρκειας. Το άτοµο πρέπει να έχει ολοκληρώσει εννέα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης πριν παρακολουθήσει έναν κύκλο µαθηµάτων αρχικής κατάρτισης. Οι σπουδαστές αρχικής κατάρτισης είναι συνήθως ετών. Ωστόσο αυτό το όριο ηλικίας δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς αρκετοί σπουδαστές των οργανισµών αρχικής κατάρτισης είναι άνω των 20 ετών. Τα άτοµα αυτά επανέρχονται στην κατάρτιση για να αποκτήσουν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες 4. 3 Κωτσίκης, 1997, σελ.44 4 cedefop, τ.90, σελ.34 11

12 Θεσµικό Πλαίσιο Η νοµοθεσία που διέπει τις πιο πρόσφατες µεταρρυθµίσεις και εξελίξεις στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση τόσο στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όσο και µετά την δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι: I ] Αρχική Κατάρτιση στην Ανώτερη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ο κυριότερος νόµος µέχρι την πιο πρόσφατη µεταρρύθµιση ήταν ο 1566/85. Μετά την εννιάχρονη υποχρεωτική γενική εκπαίδευση, οι µαθητές που δεν επιθυµούσαν να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο Γενικό Λύκειο είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν µία επαγγελµατική κατεύθυνση σε διάφορες σχολές που οδηγούσαν σε επαγγελµατική πιστοποίηση. Ο πρωταρχικός στόχος του νόµου 1566/85 ήταν να αναδιοργανώσει την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να δηµιουργήσει ορισµένες νέες µορφές ινστιτούτων κατάρτισης. Ο νόµος πέτυχε τα εξής: α) Καθιέρωσε τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ) και τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ- έως το1998), β) έχθηκε τις σχολές µαθητείας του ΟΑΕ στο ανώτατο δευτεροβάθµιο επίπεδο και αναγνώρισε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα για όσους είχαν αποφοιτήσει από αυτές, γ) Καθιέρωσε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις επαγγελµατικές σχολές που ήταν υπό την εποπτεία διάφορων υπουργείων όπως π.χ. τις αγροτικές σχολές υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης, τις σχολές τουριστικών επαγγελµάτων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δ) Έθεσε τα γενικά λύκεια και τα τεχνικά επαγγελµατικά λύκεια υπό την ευθύνη των ενιαίων δευτεροβάθµιων διευθύνσεων εκπαίδευσης σε νοµαρχιακό επίπεδο. Και, Η µορφή αυτή της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ίσχυσε έως το 1998, οπότε µία ακόµη µεταρρύθµιση πραγµατοποιήθηκε µε τους νόµους 2525/97 και 2640/98. Η µεταρρύθµιση αφορούσε κυρίως το σύστηµα γενικής εκπαίδευσης αλλά και ορισµένες θεσµικές όψεις της αρχικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριµένα τα γενικά λύκεια (ΓΕΛ), και τα πολυκλαδικά λύκεια (ΕΠΛ) συγχωνεύθηκαν σε ενιαία λύκεια (ΕΛ).Τα τεχνικά λύκεια µαζί µε τµήµατα των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και τις τεχνικές 12

13 επαγγελµατικές σχολές συγχωνεύτηκαν στα τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Επιπλέον οι σπουδές στα ΤΕΕ και στις σχολές µαθητείας διαχωρίστηκαν σε δύο επίπεδα. II ] Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση µετά την ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ο κυριότερος νόµος για την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στην µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι ο 2009/92. Με τον νόµο 2009/92 δηµιουργήθηκε: α) το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). το οποίο έχει ως κύρια αποστολή και σκοπό την αποφασιστική συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µέσω της ενίσχυσης, ανάπτυξης και παροχής τυπικής και ουσιαστικής επαγγελµατικής κατάρτισης στους νέους και ειδικότερα στους απόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, επίσης, β) βάσει του άρθρου 4 του Ν.2009/92 προβλέφθηκε η σύσταση µίας νέας οµάδας µεταδευτεροβάθµιων ινστιτούτων αρχικής κατάρτισης γνωστών ως Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) µε σκοπό να επιτρέψει στους απόφοιτους της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να εξειδικευθούν περαιτέρω σε ορισµένα επαγγέλµατα και να εφοδιαστούν µε κάποια προσόντα ώστε να διευκολυνθούν κατά την αναζήτηση απασχόλησης και τέλος, γ) βάσει του άρθρου 2 του Ν.2009/92 ιδρύθηκε ΝΠ µε την επωνυµία Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) που έχει ως σκοπό την i) οργάνωση, λειτουργία των δηµόσιων ΙΕΚ, ii) την εποπτεία των ιδιωτικών ΙΕΚ και iii) την πραγµατοποίηση των στόχων του ΕΣΕΕΚ. Ο ΟΕΕΚ είναι ο επιτελικός φορέας για τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της λειτουργίας της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Ακόµη είναι ο αρµόδιος φορέας για την αναγνώριση της υπόστασης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και προσόντων που παρέχονται από τα ΙΕΚ, όπως επίσης και για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων. Τέλος εισηγείται τη διαµόρφωση των πολιτικών και των κανόνων που είναι απαραίτητοι να διέπουν την Α.Ε.Κ. στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και εποπτεύει την εφαρµογή τους. Οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων συµµετέχουν στο διοικητικό συµβούλιο του ΟΕΕΚ και παίζουν καθοριστικό ρόλο σε διάφορα ζητήµατα όπως π.χ. στην 13

14 επιλογή των επαγγελµάτων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την αγορά εργασίας και που συνεπώς θα πρέπει να καλυφθούν ως θεµατικά αντικείµενα από τα ΙΕΚ. Με το άρθρο 4 του νόµου 2009/92 καθιερώθηκε όπως είδαµε παραπάνω, ένας νέος τύπος εκπαιδευτικού ιδρύµατος, το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) το οποίο δεν εντάσσεται όµως στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στην εκπαιδευτική βαθµίδα. Τα ΙΕΚ απευθύνονται σε καταρτιζόµενους, που επιθυµούν να εξειδικευτούν περαιτέρω σε ορισµένα επαγγέλµατα, και επίσης παρέχουν κατάρτιση εξειδίκευσης για την απόκτηση συγκεκριµένων προσόντων που αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καθιέρωση των ΙΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΕΕΚ εξασφαλίζει την επαγγελµατική κατάρτιση των αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι δεν εισάγονται στην ανώτατη τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και στους ενήλικες οι οποίοι επιθυµούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα επαγγελµατικά προσόντα τους. Στο άρθρο 5 του Ν.2009/92 προβλέπεται ο τρόπος ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας όπως π.χ. το περιεχόµενο της επαγγελµατικής κατάρτισης, οι υποχρεώσεις εκπαιδευτών και καταρτιζόµενων κ.τ.λ., της µετατροπής, συγχώνευσης και κατάργησης των ΙΕΚ, των τµηµάτων και ειδικοτήτων αυτών, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Τέλος στο άρθρο 6 του ίδιου νόµου καθιερώνεται η διαβάθµιση των τίτλων της επαγγελµατικής κατάρτισης στη χώρα µας σε επίπεδα που αντιστοιχούν στα ανάλογα της Ε.Ε. Συµπερασµατικά µε τους νόµους 1566/85, 2009/92, 2525/97 και 2640/98 καθιερώθηκαν νέα εποπτικά όργανα στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και δηµιουργήθηκε ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας. Η συµβολή των παραπάνω νόµων ήταν η διαφοροποίηση της γενικής από την επαγγελµατική εκπαίδευση και η δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος αρχικής κατάρτισης Χρηµατοδότηση/ Φορείς/ οµές Η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα περιλαµβάνει δύο τύπους κατάρτισης: τη βασική κατάρτιση, και την κατάρτιση εξειδίκευσης, οι οποίες παρέχονται από διάφορες σχολές και οργανισµούς. Επίσης η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση χωρίζεται σε τυπική και άτυπη αρχική επαγγελµατική κατάρτιση. 14

15 I ] Ανώτερο ευτεροβάθµιο Επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω από το 1998 και µετά µε τον νόµο 2640/98 η πληθώρα φορέων παροχής ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης συγχωνεύθηκαν σε δύο µεγάλους οργανισµούς: α) τα ενιαία λύκεια µε πρόγραµµα σπουδών που δεν περιλαµβάνει επαγγελµατική κατάρτιση (για γενική εκπαίδευση) και β) τα τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτικά που παρέχουν κατάρτιση για εξειδικευµένα χειρωνακτικά επαγγέλµατα όπως επίσης και βασική τεχνική κατάρτιση µε δύο κύκλους σπουδών και δύο επίπεδα πιστοποίησης (για αρχική επαγγελµατική κατάρτιση). Έτσι τα προηγούµενα ΤΕΣ (ιδιωτικές ή δηµόσιες τεχνικές επαγγελµατικές σχολές), τα ΤΕΛ (ιδιωτικά ή δηµόσια τεχνικά επαγγελµατικά λύκεια) και τµήµατα των ΕΠΛ (ενιαία πολυκλαδικά λύκεια) µετατράπηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα -ιδιωτικά ή δηµόσια- ΤΕΕ (τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια). Στα ΤΕΕ εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής µε σκοπό είτε την διαµόρφωση της επαγγελµατικής τους συνείδησης, είτε την ενθάρρυνση του αρχικού επαγγελµατικού τους προσανατολισµού. Οι σπουδές στα ΤΕΕ οργανώνονται σε δύο κύκλους, οι οποίοι περιλαµβάνουν επιµέρους τοµείς και ειδικότητες. Έτσι στο τέλος του πρώτου κύκλου το οποίο περιλαµβάνει δύο χρόνια για κατάρτιση βασιζόµενη στη σχολική εκπαίδευση ή ακόµη και τρία χρόνια για κατάρτιση βασιζόµενη στη παραγωγή, οι σπουδαστές συµµετέχουν σε τελικές εξετάσεις για να αποκτήσουν το επαγγελµατικό τους δίπλωµα. Όσοι συνεχίζουν στο δεύτερο κύκλο ο οποίος περιλαµβάνει έναν επιπλέον χρόνο εξειδίκευσης µπορούν να λάβουν µέρος σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου για την απόκτηση επαγγελµατικού διπλώµατος ανώτερου επιπέδου. Με το δίπλωµα αυτό, οι σπουδαστές είτε α) θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας για αναζήτηση δουλειάς στο τοµέα κατάρτισής τους, είτε β) θα κάνουν αίτηση για εισαγωγή τους στα ΤΕΙ, σύµφωνα µε µία ποσόστωση επί του συνολικού αριθµού διαθέσιµων θέσεων ή γ) στα ΙΕΚ για να συνεχίσουν την επαγγελµατική τους κατάρτιση σύµφωνα µε ένα σχετικά πολύπλοκο σύστηµα αξιολογήσεων το οποίο συµπεριλαµβάνει έναν αριθµό προαπαιτούµενων µαθηµάτων και µη ακαδηµαϊκών µορίων. 15

16 Τα ΤΕΕ ανήκουν είτε στο δηµόσιο τοµέα είτε στον ιδιωτικό τοµέα. Περίπου το 75% του συνολικού αριθµού των ΤΕΕ ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα, τα οποία χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, µέσω των νοµαρχιακών και δηµοτικών αυτοδιοικήσεων. Το υπόλοιπο 25% περίπου είναι ιδιωτικοί οργανισµοί οι οποίοι χρηµατοδοτούνται µέσω των διδάκτρων που καταβάλλουν οι σπουδαστές εγγράφονται σε αυτούς (νοικοκυριά). Η ποσοστιαία αναλογία δηµόσιων / ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων εξαρτάται από την περιοχή και τον επαγγελµατικό τοµέα. Το πλαίσιο λειτουργίας για όλα τα ΤΕΕ όπως επίσης το πρόγραµµα σπουδών και το εγχειρίδιο για κάθε ειδικότητα καθορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως επιτελικός φορέας, εκτός από τα ιδιωτικά και δηµόσια ΤΕΕ που εποπτεύει και των οποίων σχεδιάζει, οργανώνει, εποπτεύει και εφαρµόζει µε δικά του µέσα τα προγράµµατα σπουδών τους σχεδιάζει και εποπτεύει επίσης το πρόγραµµα σπουδών από ορισµένα -εξειδικευµένα- δηµόσια ΤΕΕ, τα οποία παρέχουν συγκεκριµένη επαγγελµατική κατάρτιση τα οποία εποπτεύονται από τους λοιπούς δηµόσιους φορείς. Ως λοιποί δηµόσιοι φορείς εννοούνται: α) Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που οργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (νοσηλευτικού περιεχοµένου), β) Το Υπουργείο Τουρισµού το οποίο εποπτεύει τον Οργανισµό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που οργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (τουριστικού περιεχοµένου) και, γ) Το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το οποίο εποπτεύει τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΗΜΗΤΡΑ που οργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (για γεωργικά θέµατα), δ) Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο οποίο ανήκουν οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ µέσω των οποίων οργανώνονται και εφαρµόζονται προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος της κατάρτισης και ένα µικρό µέρος αναλαµβάνεται από τις επιχειρήσεις. Οι Σχολές Μαθητείας παρέχουν 16

17 κατάρτιση για επαγγέλµατα που απαιτούνται στη βιοµηχανία ή για επαγγέλµατα που απαιτούν χειρωνακτικές και χαµηλού επιπέδου τεχνικές δεξιότητες 5. II ] Μεταδευτεροβάθµιο Επίπεδο. Με τον νόµο 2009/92 όπως προαναφέρθηκε εφαρµόσθηκε ένα εθνικό σχέδιο κατάρτισης και καθιερώθηκε µία νέα στρατηγική για την επαγγελµατική κατάρτιση µε γενικό τίτλο Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EΣΕΕΚ). Αυτή περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων α) την οργάνωση, ανάπτυξη, και παροχή αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης β) την τυπική πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης γ) την εναρµόνισή της µε το συνολικό εκπαιδευτικό σύστηµα και δ) την εκτέλεση κάθε είδους εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων. Θεσµοθετήθηκε ακόµη για πρώτη φορά η συνεργασία στο σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση µε τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους αρµόδιους φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς, µε διεθνείς οργανισµούς και κυρίως µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την εφαρµογή αυτού του εθνικού σχεδίου κατάρτισης ο νόµος 2009/92 καθιέρωσε όπως είδαµε τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) 6. Αναλυτικότερα ο ΟΕΕΚ αποτελεί, όπως είδαµε, το επιτελικό, ερευνητικό και επιστηµονικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη α) της µελέτης και εκτίµησης των αναγκών σε ειδικευµένο προσωπικό, κατά κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, β) της µελέτης των προδιαγραφών της εργασιακής υποδοµής και γενικότερα του εκπαιδευτικού υλικού της επαγγελµατικής κατάρτισης, γ) της χωροταξικής κατανοµής των µονάδων επαγγελµατικής κατάρτισης µε βάση τις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, δ) την προσαρµογή σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους φορείς (κοινωνικοί εταίροι) των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ε) την προσαρµογή της επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα µε τα ισχύοντα στην Ε.Ε., στ) την διαχείριση και απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για την επαγγελµατική κατάρτιση (βλέπε παρακάτω στην χρηµατοδότηση), ζ) της µέριµνας για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών της επαγγελµατικής κατάρτισης, η) την ανάληψη µελετών και ερευνών για την 5 cedefop, τ.90,σελ.32 6 cedefop, τ.90,σελ.23 17

18 τήρηση στοιχείων σχετικά µε την επαγγελµατική κατάρτιση, θ) της αναγνώρισης και πιστοποίησης των τίτλων επαγγελµατικής κατάρτισης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ι) της κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων της επαγγελµατικής κατάρτισης, και τέλος ια) την οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων ΙΕΚ καθώς και επίσης της εποπτείας των ιδιωτικών ΙΕΚ. Η υλοποίηση των στόχων και η εκπλήρωση των σκοπών του ΕΣΕΕΚ που αναφέρθηκαν παραπάνω, πραγµατοποιούνται µέσω των δράσεων των δηµόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Σκοπός των ΙΕΚ είναι η παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής κατάρτισης, αρχικής ή συµπληρωµατικής, καθώς και η εξασφάλιση στους εκπαιδευόµενους αντίστοιχων προσόντων, µε τη διδασκαλία επιστηµονικών, τεχνικών, επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελµατική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας 7. Τα ΙΕΚ είναι µονάδες κατάρτισης πολλαπλής χρησιµότητας, µε µεγάλες δυνατότητες δηµιουργίας τµηµάτων διαφόρων επιπέδων, και σε αυτά µπορούν να καταρτίζονται : α) Οι µαθητές οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το ανώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο των ενιαίων λυκείων, δεν θέλουν να συνεχίσουν στη τριτοβάθµια εκπαίδευση ή έχουν αποτύχει κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ και επιθυµούν να ακολουθήσουν κατάρτιση για ορισµένα επαγγέλµατα, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν διετείς σπουδές µερικής απασχόλησης σε ΙΕΚ τα οποία παρέχουν απογευµατινά και βραδινά προγράµµατα κατάρτισης χρησιµοποιώντας τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές υποδοµές, β) οι απόφοιτοι των ΤΕΕ οι οποίοι θέλουν να µεταβούν σε ανώτερο επίπεδο επαγγελµατικής κατάρτισης. Σε αυτή την περίπτωση οι σπουδές τους διαρκούν ένα έτος αντί για δύο σε περίπτωση που ακολουθήσουν κατάρτιση στο ίδιο πεδίο εξειδίκευσης, γ) οι ενήλικες απόφοιτοι του γυµνασίου. Τα ΙΕΚ είναι δηµόσια τα οποία καλύπτουν όλη την χώρα ή ιδιωτικά τα οποία βρίσκονται κυρίως στις µεγάλες πόλεις. Οι προσφερόµενες ειδικότητες προσαρµόζονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. 7 Μπαλωτή, 1997,σελ.42 18

19 Κύρια πηγή χρηµατοδότησης των δηµόσιων ΙΕΚ είναι το ΚΠΣ (δηλαδή κονδύλια από την Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ. και Ε.Τ.Π.Α.) και ο ελληνικός προϋπολογισµός, σε αναλογία 75% και 25% αντίστοιχα µέσω των Ε.Π.Α.Ε.Κ. Τα ενοποιηµένα κονδύλια κατανέµονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας στον ΟΕΕΚ Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, όµως µέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαδραµατίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο χρηµατοδότησης τους όπως και σε κάθε χρηµατοδότηση δηµόσιας πολιτικής. Τέλος ένα κοµµάτι της χρηµατοδότησης των δηµόσιων ΙΕΚ καλύπτεται και µέσω καταβολής (ενός µέρους των) διδάκτρων από τους σπουδαστές που παρακολουθούν τα προγράµµατα σπουδών τους. Όπως στην ανώτερη δευτεροβάθµια κατάρτιση έτσι και στην µεταδευτεροβάθµια υπάρχουν δηµόσια ΙΕΚ που εποπτεύονται από λοιπούς δηµόσιους φορείς. Ως λοιποί δηµόσιοι φορείς εννοούνται: α) Ο ΟΑΕ που οργανώνει και εφαρµόζει τα προγράµµατα κατάρτισης των ΙΕΚ που λειτουργεί, και εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, β) Το ΕΚΑΒ που οργανώνει και εφαρµόζει τα προγράµµατα κατάρτισης του ΙΕΚ που λειτουργεί και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) Ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) που οργανώνει και εφαρµόζει τα προγράµµατα κατάρτισης των ΙΕΚ που λειτουργούν και εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουρισµού. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ, που βρίσκονται κυρίως στις µεγάλες πόλεις, έχουν ως µοναδική πηγή χρηµατοδότησης τους τα καταβαλλόµενα δίδακτρα των σπουδαστών που συµµετέχουν στα προγράµµατα σπουδών που εκπονούν. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ ακολουθούν το ίδιο πρόγραµµα σπουδών µε τα δηµόσια ΙΕΚ και η λειτουργία τους εποπτεύεται από τον ΟΕΕΚ. ΙΙΙ ] Άτυπη Κατάρτιση Υπάρχουν κάποιοι, κυρίως ιδιωτικοί, φορείς κατάρτισης που λειτουργούν µέσα στο νοµοθετικό πλαίσιο των κέντρων ελευθέρων σπουδών (ΚΕΣ), οι οποίοι παρέχουν άτυπη αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτού του είδους η κατάρτιση καλύπτει τεχνικές 19

20 δεξιότητες, χειρισµό υπολογιστή, καθώς και δεξιότητες του τοµέα των υπηρεσιών. Τα ΚΕΣ προσφέρουν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης τα οποία διαρκούν από δύο έως οκτώ µήνες και αφορούν ποικίλα θέµατα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Τα δίδακτρα των καταρτιζόµενων καλύπτουν τις δαπάνες και τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων. Ο ρόλος αυτών των οργανισµών στη χώρα µας µειώθηκε αισθητά µετά την καθιέρωση των ΙΕΚ Εκτιµάται ότι µόνο µικροί οργανισµοί εξακολουθούν να λειτουργούν σε αυτό το τµήµα της αγοράς (κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), καθώς οι µεγαλύτεροι έλαβαν πιστοποίησης λειτουργίας ως ιδιωτικά ΙΕΚ 20

21 4.2 Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση Έννοια Στη διάκριση του ελληνικού συστήµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 2 άξονες, αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης, περισσότερο δύσκολος είναι ο εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου «συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση» (ΣΕΚ), καθώς το περιεχόµενό του αποδίδεται και µε άλλους παρεµφερείς αλλά όχι ταυτόσηµους όρους, όπως «δια βίου εκπαίδευση», «επανακατάρτιση», «συνεχής επιµόρφωση» κ.ά. Θα µπορούσαµε να πούµε πως η συνεχιζόµενη κατάρτιση ad contrario µε την αρχική περιλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας ή ήδη εργαζόµενους και αποσκοπούν στην παροχή δεξιοτήτων, ανανέωση των γνώσεων ή εξειδίκευση των προσόντων που απαιτούνται για την παρακολούθηση των ταχύρυθµων εξελίξεων στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφόρησης κι επικοινωνίας και για την ανταπόκριση στις αυξηµένες ανάγκες της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας της γνώσης και της νέας ανταγωνιστικής οικονοµίας. Βασικός στόχος της ΣΕΚ είναι ο εφοδιασµός των ανέργων ή ήδη εργαζοµένων µε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες που επιφέρουν οι συνεχείς τροποποιήσεις του περιεχοµένου των επαγγελµατικών ειδικοτήτων από τις τεχνολογικές και οικονοµικές εξελίξεις. Επίσης, στόχο της ΣΕΚ αποτελεί ο εφοδιασµός των ανέργων ή εργαζοµένων µε επαρκείς και πλήρεις γνώσεις ώστε να διασφαλιστεί η ένταξη ή επανένταξη των ανέργων και η παραµονή των εργαζοµένων στην αγορά εργασίας µε την ταυτόχρονη ευελιξία και δυνατότητα προσαρµογής τους στις µελλοντικές αναδιαρθρώσεις της παραγωγικής διαδικασίας 8. Οι πρώτες δραστηριότητες ΣΕΚ άρχισαν να αναπτύσσονται στην Ελλάδα στα µέσα της δεκαετίας του 1950 από κρατικές υπηρεσίες κι οργανισµούς αλλά κι 8 Χασάπης, 1994, σ.11 21

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 5: Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 5: Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. Μέξης

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005

Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005 Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Λίνου Κουντουρά Διπλ. Μηχ/γου Μηχ/κου, Τεχν. Δ/τή της ΒΙΑΜΑΡ-Skoda Τηλ. 210-3486685-6, 6974899021 «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα