ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ."

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις Επιβλέπουσα: ρ. Μαρία Ζέππου Σπουδάστρια: Ασπασία ροσοπούλου ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 Περίληψη Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µια παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού τουρισµού, των κυριοτέρων προβληµάτων που υπάρχουν και γίνονται προτάσεις για την µείωση και εξάλειψή τους. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται ο σκοπός της εργασίας και η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε και γίνεται αναφορά στους ορισµούς των κύριων εννοιών του τουρισµού και του τουρίστα. Κατόπιν παρουσιάζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα ο ελληνικός τουρισµός, µέσα από µία ανάλυση των βασικότερων πλεονεκτηµάτων, µειονεκτηµάτων, ευκαιριών και απειλών (SWOT), καθώς και σύντοµη ανάλυση του τουριστικού ισοζυγίου. Ακολουθεί παρουσίαση των κυριότερων πλεονεκτηµάτων, µειονεκτηµάτων, ευκαιριών και απειλών που προκύπτουν για τον ελληνικό τουρισµό από τη διεξαγωγή στη χώρα µας των Ολυµπιακών αγώνων. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στα βασικότερα προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού. Η υψηλή εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος αποτελεί το κυριότερο πρόβληµα, το οποίο βρίσκεται σε άµεση συνέπεια µε ελλείψεις και παραλείψεις όσον αφορά την τουριστική πολιτική, την πολιτική προβολής της χώρας, καθώς και αδυναµίες στο χώρο της τουριστικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, αναφέρονται και κάποια άλλα προβλήµατα του τουρισµού, τα οποία έχουν να κάνουν κύρια µε την έλλειψη σεβασµού προς το περιβάλλον, την εξάρτηση της χώρας από τις αεροπορικές πτήσεις, καθώς και συχνά παρατηρούµενα φαινόµενα αισχροκέρδειας. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες στην περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου. Ακολουθεί µια συγκριτική ανάλυση των χωρών αυτών σε σχέση µε την Ελλάδα, ειδικότερα ως προς τον τρόπο, µε τον οποίο οι χώρες αυτές αναπτύσσουν τον τουρισµό τους µέσω της άµβλυνσης της εποχικότητας. Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στην παρουσίαση προτάσεων για την άµβλυνση της εποχικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Οι προτάσεις αυτές αφορούν αλλαγές και βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν όσον αφορά την κρατική τουριστική πολιτική, την πολιτική προβολής και µάρκετινγκ του τουρισµού, καθώς και την τουριστική εκπαίδευση. Επίσης, προτείνονται «νέα» για την Ελλάδα είδη τουρισµού, που είναι ανεξάρτητα από περιόδους αιχµής και θα µπορέσουν να οδηγήσουν σε επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ενδεικτικά αναφέρονται ο συνεδριακός τουρισµός, ο επιχειρηµατικός (business) τουρισµός, ο τουρισµός γκολφ, ο θαλάσσιος 2

3 τουρισµός, είδη εναλλακτικού τουρισµού, όπως ο ορεινός, ο οικολογικός και αγροτικός τουρισµός (αγροτουρισµός), καθώς και άλλα είδη, όπως ο πολιτισµικός τουρισµός. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια παρουσίαση κάποιων γενικότερων συµπερασµάτων, µε τη µορφή επιλόγου. Στα Κεφάλαια 5 και 6 αναφέρονται, αντίστοιχα, οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας, καθώς και τα παραρτήµατα αυτής. Οι πηγές αφορούν όλα τα ελληνικά και ξένα βιβλία, τον περιοδικό τύπο, τους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και διάφορες επίσηµες µελέτες, έρευνες και εκθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν. Επίσης ως πηγές χρησιµοποιήθηκαν και πληροφορίες από συνεντεύξεις που πήρε η γράφουσα από καταξιωµένους ταξιδιωτικούς πράκτορες, των οποίων τα βιογραφικά σηµειώµατα παρατίθενται στα παραρτήµατα. Ακόµη, στα παραρτήµατα παρουσιάζονται κάποιοι πίνακες, διαγράµµατα και στοιχεία που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της εργασίας από τον αναγνώστη και στην περαιτέρω ενηµέρωση και πληροφόρησή του. 3

4 Summary This assignment is a thorough presentation of the current situation of Greek tourism, its most severe problems and a number of proposals, in order to weaken or/and extinguish them. The aim of the assignment is presented in Chapter 1, together with the methodology, which was used. The Chapter also refers to definitions of the important meanings of Tourism and Tourist. Moreover, the current situation of Greek tourism is presented, through a S.W.O.T (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threads) analysis, as well as a brief analysis of tourism balance. The main strengths, weaknesses, opportunities and threads that derive from the Olympic games in Greece are also presented. Chapter 2 is about the basic problems of Greek tourism. High seasonality is considered to be the main problem, which is a consequence of the deficiencies as far as tourism policy, country promotion policy, as well as weaknesses in the area of tourism education are concerned. There is also a reference to other secondary problems of tourism, such as lack of respect towards the environment, the dependency of the country on airplane flights, as well as profiteering phenomena. The main competition in the South and East Mediterranean is presented in Chapter 3. This presentation is followed by a comparative analysis between these countries and Greece; especially in the way these countries develop their tourism through a decrease in seasonality. Chapter 4 refers to the presentation of proposals for the seasonality decrease in the Greek tourism product. These proposals are mainly referring to changes and improvements, which can be done as far as state tourism policy, promotion and marketing policy and tourism education are concerned. There are also suggestions about kinds of tourism that are new to Greece, which are independent of seasonal peaks, in order to lead to a lengthening of the tourism period. Such kinds of tourism are: conference tourism, business tourism, golf tourism, sea tourism, kinds of alternative tourism; like mountain tourism, eco- and agro-tourism, as well as other kinds, such as cultural tourism. In this chapter there is also a presentation of some conclusions about tourism, in a form of epilogue. 4

5 Chapters 5 and 6 are referring accordingly, to the sources that were used for the fulfilment of this assignment, as well as to appendices. The sources are mainly Greek and foreign books, newspapers and magazines, internet sites, as well as several official studies, surveys and reports, which were used. Furthermore, the writer has used information from interviews she conducted from distinguished tour operators, whose Curriculum Vitae are presented in the appendices. Additionally, in the appendices some tables, charts, diagrams and data are available, in order to help to a better understanding of the assignment by the reader and to sum up to his or her further information. 5

6 ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙ ΙΑ Αγροτουρισµός, άµβλυνση εποχικότητας, ανάλυση SWOT, ανταγωνίστριες χώρες, εναλλακτικός τουρισµός, εποχικότητα, ελληνικό τουριστικό προϊόν, θαλάσσιος τουρισµός, οικοτουρισµός, Ολυµπιακοί αγώνες, πολιτική προβολής και µάρκετινγκ, Τουρισµός, τουρίστας, τουριστικά γραφεία (tour operators), τουρισµός γκολφ, τουριστική εκπαίδευση, τουριστικό ισοζύγιο, τουριστική πολιτική, τουρισµός πόλεων, συνεδριακός τουρισµός 6

7 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΑΕ- Ανώνυµη Εταιρεία ΑΕΙ- Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ΑΕΠ- Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΣΟΕΕ- Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών ΟΕ- ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή ΕΕ-Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΟΚ- Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα ΕΟΤ- Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού ΕΠΑΝ- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» ΕΠΕΣΤ- Ένωση Πλοιοκτητών Επαγγελµατικών Σκαφών Τουρισµού. ΕΣΟΑΒ -Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων ΕΤΑ Α.Ε- Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε ΗΠΑ- Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ΙΕΚ- Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΝ.ΚΑ- Ινστιτούτο Καταναλωτών ΙΤΕΠ- Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων ΚΕΠΕ- Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών ΚΠΣ- Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΜΚΟ- Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΜΜΕ- Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας/ Ενηµέρωσης ΟΕΥ- Οικονοµικές και Εµπορικές Υποθέσεις ΟΗΕ- Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών ΟΟΣΑ- Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 7

8 ΟΠΑ- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΟΠΕ- Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών Ο.Τ.Ε.Κ- Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΟΕΤ -Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού ΠΟΤ- Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού ΠΟΤΑ- Περιοχή Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης ΣΕΤΕ- Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΣΤΕ- Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων Τ.Α.Ν.Π.Υ -Ταµείο Ασφαλίσεων Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων ΤΕΕ- Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο ΤΕΙ- Τεχνολογικό Επαγγελµατικό Ίδρυµα ΥΠ.Ε.Π.Θ- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε- Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων ΦΠΑ- Φόρος Προστιθέµενης Αξίας HATTA- Hellenic Association of Travel & Tourist Agencies S.W.O.T- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats WTO- World Tourism Organisation 8

9 «Πρακτικά κάθε χώρα στον κόσµο βλέπει τώρα τον τουρισµό σαν ένα σηµαντικό παράγοντα εθνικής ευηµερίας» John G. Bridges Π. Πρόεδρος Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 37 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ - ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡ ΕΙΑ- ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΆΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΑ ΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ 69 11

12 4.5.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΚΟΛΦ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΆΛΛΑ ΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΙΑ ΥΚΤΙΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ- ΜΕΛΕΤΕΣ- ΈΡΕΥΝΕΣ- ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ- ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

13 Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί µια ανάλυση της κατάστασης του τουρισµού στην Ελλάδα. Αρχικά θα παρουσιαστεί η εικόνα του ελληνικού τουρισµού, η οποία εµφανίζει ορισµένα προβλήµατα. Από αυτά, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο θέµα της αυξηµένης εποχικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και στις αιτίες που την προκαλούν, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από επιµέρους προβλήµατα στην τουριστική πολιτική, στην πολιτική προβολής της χώρας στο εξωτερικό, καθώς και στην τουριστική εκπαίδευση. Μια σύγκριση µε τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες θα οδηγήσει σε µία σειρά προτάσεων για την άµβλυνση της εποχικότητας αυτής, κυρίως µέσα από την εκµετάλλευση νέων µορφών τουρισµού, που αφορούν µήνες µειωµένης τουριστικής κίνησης, καθώς και αλλαγές στον τοµέα την κρατικής τουριστικής πολιτικής, της πολιτικής προβολής και στην τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι µια πλήρης παρουσίαση του ελληνικού τουρισµού για τον αναγνώστη που δε γνωρίζει το θέµα. Η εργασία αυτή προσβλέπει να λειτουργήσει σαν µία πηγή πληροφορίας και µάθησης για τα κυριότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται, καθώς και τρόπων για να ξεπεραστούν αυτά πρακτικά. Υπάρχει σήµερα µεγάλη αναγκαιότητα παρουσίασης του θέµατος του τουρισµού, µια και ο διεθνής ανταγωνισµός παρουσιάζεται ολοένα αυξανόµενος, ενώ ειδικά για τη χώρα µας ο τουρισµός αποτελεί κύριο µοχλό για τη συνολικότερη ανάπτυξή της. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει κυρίως τη µελέτη και παρουσίαση βιβλιογραφίας και τη λήψη συνεντεύξεων. Η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε είναι κυρίως ελληνική, µια και το θέµα αφορά συγκεκριµένα την Ελλάδα. Παράλληλα χρησιµοποιήθηκαν µελέτες και έρευνες που έχουν γίνει κυρίως για λογαριασµό του ΕΟΤ, του ΙΤΕΠ 1 και του Υπουργείου Ανάπτυξης, αν και ο αριθµός τους είναι γενικά πολύ περιορισµένος και τις περισσότερες φορές αναφέρεται σε µη τρέχοντα στοιχεία. Όσον αφορά τη λήψη συνεντεύξεων, αυτές διενεργήθηκαν από τη γράφουσα σε µορφή ελεύθερης συνέντευξης, προσαρµοσµένης κάθε φορά στον συνεντευξιαζόµενο, µια και έτσι παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες για τον αναγνώστη πληροφορίες από ανθρώπους του τουρισµού, που εξειδικεύονται στον εναλλακτικό, θαλάσσιο, συνεδριακό τουρισµό, αλλά και σε γενικό τουρισµό διακοπών 2. 1 ΕΟΤ- Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, ΙΤΕΠ- Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων 2 Βλ. Κεφάλαιο 6. Παραρτήµατα, 6.2 Βιογραφικά Σηµειώµατα. 13

14 Κεφάλαιο Ορισµοί εννοιών Τουρισµός-Ορισµοί Ο όρος «τουρισµός» έχει επικρατήσει και χρησιµοποιείται µε την ίδια ρίζα σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσµου 3. Προέρχεται από τη Γαλλική λέξη «tour», που σηµαίνει «περιήγηση». Υποστηρίζεται όµως από πολλούς γλωσσολόγους ότι η Γαλλική λέξη «tour» έχει τη ρίζα της στην Ελληνική λέξη «τόρνος», η οποία σήµαινε µε την παλαιά της έννοια το «διαβήτη», το γνωστό όργανο γεωµετρίας 4. Τουρισµός, ορίζει η ιεθνής Ακαδηµία Τουρισµού, είναι το σύνολο των ανθρώπινων µετακινήσεων και οι δραστηριότητες που προκύπτουν από αυτές. Η θεώρηση όµως αυτή κρίνεται ως πολύ γενική, αφήνοντας αδιευκρίνιστο το είδος των δραστηριοτήτων 5. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη η παρουσίαση και κάποιων ακόµη ορισµών, οι οποίοι περιορίζουν το είδος των δραστηριοτήτων. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Ν. Αιγινήτη και την εγκυκλοπαίδεια «ΠΥΡΣΟΣ»: Τουρισµός καλείται η από χώρα σε χώρα ή από τόπο σε τόπο µετάβαση ατόµων σε οµάδες ή µεµονωµένα, µε σκοπό βραχείας ή µακράς διαµονής, πάντως όχι µόνιµης, για λόγους εν γένει αναψυχής 6, αποκλειόµενης εργασίας που αποφέρει άµεσο υλικό όφελος, εκτός από εκείνη η οποία δύναται να έχει σκοπό ή αποτέλεσµα τη διαφήµιση της χώρας στην οποία κατευθύνεται εκείνος που κάνει τη µετάβαση. Στον επίσηµο ορισµό από την «Παγκόσµια Οργάνωση Τουρισµού» (ΠΟΤ 1981) ο τουρισµός θεωρείται ως µία δραστηριότητα που περιλαµβάνει κάθε είδους µετακινήσεις, είτε διαµέσου διεθνών συνόρων (αλλοδαπός) είτε όχι (ηµεδαπός), 3 Νικολάου Κουτρουµπή «Τουρισµός- Γενικές Αρχές, Οργάνωση, νοµοθεσία», Αθήνα, 1980, σελ.11 4 Την άποψη για την Ελληνική προέλευση του όρου «τουρισµός» υπεστήριξε και ο Γενικός ιευθυντής του Ιρλανδικού Τουρισµού, σε Συνέδριο της ΑΣΤΑ, Αθήνα, Γεώργιος ηµ. Κολτσιδόπουλος «Τουρισµός- Θεωρητική προσέγγιση», Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», 2 η Έκδοση, Αθήνα, 2000, σελ Οµοίως, σελ.11 14

15 διάρκειας πάνω από εικοσιτέσσερις ώρες και για διάφορους λόγους (εκτός από τη µετανάστευση και την τακτική ηµερήσια απασχόληση) 7. Επίσης, σύµφωνα µε τους Ελβετούς W. Hunziker και K. Kraf - οι οποίοι θεωρούνται πρωτοπόροι ερευνητές του τουριστικού φαινοµένου 8 - τουρισµός είναι το σύνολο των σχέσεων και των γεγονότων που δηµιουργούνται από τη διαµονή των αλλοδαπών, εάν αυτή δεν έχει σαν αιτία πρόσκαιρες ή µόνιµες κερδοφόρες ενέργειες. Η πραγµατοποίηση µιας τουριστικής µετακίνησης είναι σύνθετη έννοια, επειδή υπάρχουν σχέσεις και γεγονότα που δηµιουργούνται κατά τη διαµονή και όχι µόνο. Τα παραπάνω δε σχετίζονται µόνο µε τη φυσική παρουσία του τουρίστα στον προορισµό του, αλλά και µε ό,τι προηγήθηκε της εκτέλεσης του ταξιδιού. Σηµασία στον ορισµό αυτό έχει η αναφορά στα µετακινούµενα άτοµα ως αλλοδαπούς µόνο. Επίσης τονίζεται η µη ύπαρξη οικονοµικής απολαβής σαν στοιχείο για να θεωρηθεί µια µετακίνηση ως τουρισµός 9. Ο Σταύρος Καλφιώτης στο βιβλίο του «Εισαγωγή εις την θεωρία του τουρισµού» δίνει τον εξής ορισµό: «Τουρισµός καλείται η εκ του Γεωγραφικού περιβάλλοντος της µονίµου διαµονής εις έτερον, πρόσκαιρος διακίνησης ατόµων, µεµονωµένως ή συλλογικώς, η οποία αποσκοπεί εις την δια τέρψεως ικανοποίησιν ψυχικής επιθυµίας ή πνευµατικής περιεργείας εν γένει και η οποία προκαλεί την δηµιουργίαν οικονοµικών δραστηριοτήτων». Σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους ορισµούς για τον τουρισµό προκύπτουν τα εξής στοιχεία 10 που προσδιορίζουν την έννοιά του: i) ύο ή περισσότεροι τόποι, η παρουσία των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη τουριστικής µετακίνησης. Ο ένας είναι ο τόπος δηµιουργίας της τουριστικής ανάγκης και ο δεύτερος είναι ο τόπος µετάβασης. ii) Η µετακίνηση πρέπει να είναι προσωρινή, αλλά µεγαλύτερη από εικοσιτέσσερις ώρες. Με εξαίρεση, όπως θα δούµε παρακάτω, τη συµµετοχή σε θαλάσσια περιήγηση (κρουαζιέρα), οπότε η διαµονή µπορεί να είναι και µικρότερη των εικοσιτεσσέρων ωρών. 7 Π. Κοµίλης- Ν. Βαγιονής «Τουριστικός σχεδιασµός- Μέθοδοι και πρακτικές αξιολόγησης»,1 η Έκδοση, Αθήνα, εκέµβριος 1999, σελ Γεώργιος ηµ. Κολτσιδόπουλος «Τουρισµός- Θεωρητική προσέγγιση», Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», 2 η Έκδοση, Αθήνα, 2000, σελ Οµοίως, σελ Βλ. περισσότερα: Νικολάου Κουτρουµπή «Τουρισµός- Γενικές Αρχές, Οργάνωση, νοµοθεσία», Αθήνα, 1980, σελ

16 iii) Η µη άσκηση επαγγέλµατος. Η αµοιβή του τουρίστα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και της παραµονής του στους τόπους που επισκέπτεται είναι απαγορευτική και αν κάτι τέτοιο συµβεί, τότε το άτοµο χάνει την τουριστική του ιδιότητα 11. iv) Ικανοποίηση τουριστικών αναγκών. Ως τουριστική ανάγκη θεωρείται η ικανοποίηση ψυχικών επιθυµιών και πνευµατικών περιεργειών, τις οποίες το άτοµο πρέπει να επιδιώκει µε την ευκαιρία της πραγµατοποίησης του ταξιδιού του. v) Η δηµιουργία διαφόρων σχέσεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, τόσο κοινωνικών όσο και οικονοµικών. Ο τουρισµός είναι κοινωνικό φαινόµενο και για το λόγο αυτό ασκεί ποικίλες επιδράσεις σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής ενός τόπου. Εποµένως, η θεώρησή του µόνο από την οικονοµική του πλευρά δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και δεν καλύπτει ολόκληρο το φάσµα των επιδράσεών του. Αναµφισβήτητη είναι βέβαια η επίδραση του τουρισµού στην οικονοµία, διότι προκαλεί εισροή συναλλάγµατος, δηµιουργία νέων επαγγελµάτων και διεύρυνση γενικά της οικονοµικής δραστηριότητας. Παράλληλα, όµως, δηµιουργούνται νέες σχέσεις και εκδηλώσεις που ανάγονται στην κοινωνική ανάπτυξη, στην πολιτιστική εξέλιξη, στις πολιτικές σχέσεις, στον ιδεολογικό τοµέα κλπ, οι οποίες δεν επιτρέπεται να παραγνωρίζονται 12. Σύµφωνα και µε τα παραπάνω στοιχεία καθίσταται σαφές ότι η έννοια του τουρισµού δεν περιλαµβάνει ούτε την έννοια της εκδροµής αλλά ούτε και αυτή της µετανάστευσης. Στην εκδροµή η επάνοδος του ατόµου στον µόνιµο τόπο κατοικίας του θα πρέπει να γίνεται µέσα στο εικοσιτετράωρο και η απόσταση θα πρέπει να είναι µικρότερη των 100 χλµ. Ενώ µετανάστευση είναι η εγκατάσταση σε µια άλλη χώρα µε σκοπό τη µόνιµη διαµονή, που συνοδεύεται και από άσκηση κάποιου επαγγέλµατος µε χρηµατική αµοιβή Βλ. περισσότερα: Γεώργιος ηµ. Κολτσιδόπουλος «Τουρισµός- Θεωρητική προσέγγιση», Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», 2 η Έκδοση, Αθήνα, 2000, σελ Νικολάου Κουτρουµπή «Τουρισµός- Γενικές Αρχές, Οργάνωση, νοµοθεσία», Αθήνα, 1980, σελ Βλ. περισσότερα: Γεώργιος ηµ. Κολτσιδόπουλος «Τουρισµός- Θεωρητική προσέγγιση», Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», 2 η Έκδοση, Αθήνα, 2000, σελ

17 1.1.2 Η έννοια του Τουρίστα Ως τουρίστας ορίζεται το άτοµο που πραγµατοποιεί τουριστικές µετακινήσεις. Πιο συγκεκριµένα, η Κοινωνία των Εθνών, ο σηµερινός ΟΗΕ, στις 22 Ιανουαρίου 1937 σύστησε ειδική επιτροπή για να καθορίσει ποιοι ταξιδιώτες χαρακτηρίζονται ως τουρίστες και ποιοι όχι 14. Έτσι, ως τουρίστες χαρακτηρίζονται: Τα άτοµα που ταξιδεύουν για ψυχαγωγία, για οικογενειακούς λόγους, για λόγους υγείας κ.λ.π. Τα άτοµα που ταξιδεύουν για συµµετοχή σε συνέδρια ή για συµµετοχή σε οποιαδήποτε επιστηµονική, διοικητική, διπλωµατική, θρησκευτική, αθλητική ή άλλη αντιπροσωπεία. Τα άτοµα που ταξιδεύουν για επιχειρηµατικούς σκοπούς. Τα άτοµα που καταφθάνουν µε θαλάσσιες περιηγήσεις (cruise) και αποβιβάζονται στη στεριά, ακόµα και όταν αυτά παραµένουν για λιγότερο από εικοσιτέσσερις ώρες. εν χαρακτηρίζονται ως τουρίστες: Τα άτοµα που ταξιδεύουν για µόνιµη εγκατάσταση σε έναν τόπο. Οι µόνιµοι κάτοικοι παραµεθόριων περιοχών που κατοικούν στη µία χώρα και µετακινούνται στην άλλη για να εργαστούν. Οι ταξιδιώτες που διέρχονται (transit) διαµέσου µιας χώρας χωρίς να σταµατήσουν, ακόµη και αν η χρονική διάρκεια της διέλευσης είναι µεγαλύτερη από εικοσιτέσσερις ώρες. Οι φοιτητές ή σπουδαστές και νέοι γενικά που φοιτούν σε ιδρύµατα ή σχολεία που είναι µακριά από τον τόπο µόνιµης διαµονής τους. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε τον ορισµό του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την εξυπηρέτηση στατιστικών, κυρίως, σκοπών και για την οµοιόµορφη καταγραφή των τουριστών από όλα τα κράτη µέλη, ως τουρίστες θεωρούνται και «οι σπουδαστές και νέοι γενικά, οι οποίοι διαµένουν στο εξωτερικό, σε Ιδρύµατα ή Σχολεία 15». 14 Γεώργιος ηµ. Κολτσιδόπουλος «Τουρισµός- Θεωρητική προσέγγιση», Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», 2 η Έκδοση, Αθήνα, 2000, σελ Νικολάου Κουτρουµπή «Τουρισµός- Γενικές Αρχές, Οργάνωση, νοµοθεσία», Αθήνα, 1980, σελ

18 1.1.3 Βασικά Κριτήρια για ιακρίσεις του τουρισµού Μία ενδεικτική αναφορά στις διακρίσεις του τουρισµού, σύµφωνα µε πέντε βασικά κριτήρια κάνει ο Ν. Κουτρουµπής στο βιβλίο του µε τίτλο «Τουρισµός- Γενικές Αρχές, Οργάνωση και Νοµοθεσία»: Ανάλογα µε τον τόπο προορισµού των τουριστών. Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό ο τουρισµός διακρίνεται σε: (1) Εσωτερικό τουρισµό και (2) Εξωτερικό τουρισµό. Όταν οι τουρίστες, ηµεδαποί ή αλλοδαποί εγκατεστηµένοι στη χώρα, έχουν σαν προορισµό τους τόπους που βρίσκονται στο εσωτερικό της, τότε µιλάµε για εσωτερικό τουρισµό. Όταν προορισµός της µετακίνησης των τουριστών είναι τόποι που βρίσκονται σε άλλες χώρες, εκτός εκείνης από την οποία προέρχονται οι τουρίστες, τότε µιλάµε για εξωτερικό τουρισµό. Στην παρούσα εργασία θα µας απασχολήσει κυρίως ο εξωτερικός τουρισµός από αλλοδαπούς τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα. Ανάλογα µε τις οικονοµικές επιπτώσεις. Σύµφωνα και µε την προηγούµενη διάκριση ο τουρισµός αποτελεί µια δραστηριότητα διπλής κατεύθυνσης. Σε µία χώρα εισέρχονται ξένοι τουρίστες, ενώ παράλληλα ντόπιοι τουρίστες εξέρχονται. Με την κίνηση αυτή δηµιουργείται εισαγωγή και εξαγωγή τουριστικού συναλλάγµατος, δηλαδή δηµιουργείται το τουριστικό ισοζύγιο. Πρόκειται για ένα είδος ισοζυγίου πληρωµών, όπως και στο εξαγωγικό εµπόριο. Όταν το ισοζύγιο τουριστικών συναλλαγών είναι θετικό, τότε ο τουρισµός είναι ενεργητικός, ενώ όταν είναι αρνητικό, ο τουρισµός είναι παθητικός. Ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Όταν µία χώρα δέχεται τουρίστες κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, τότε ο τουρισµός της αποκαλείται διαρκής, ενώ όταν η τουριστική κίνηση περιορίζεται σε ορισµένη µόνο εποχή, τότε ο τουρισµός της αποκαλείται εποχικός. Έτσι προκύπτουν ο θερινός και ο χειµερινός τουρισµός. Επιπλέον, όταν υπάρχουν διακυµάνσεις στην ένταση του τουρισµού ανάλογα µε την εποχή, τότε έχουµε την τουριστική αιχµή, τη χαµηλή τουριστική περίοδο και τη νεκρή τουριστική περίοδο. Ο Ελληνικός τουρισµός παρουσιάζει έντονη εποχικότητα µε τουριστική αιχµή κατά τους θερινούς µήνες. 18

19 Ανάλογα µε τον αριθµό των διακινούµενων. Έτσι προκύπτει ο ατοµικός τουρισµός και ο οµαδικός τουρισµός. Στον ατοµικό τουρισµό ένα ή περισσότερα άτοµα της ίδιας οικογένειας ή συνδεόµενα µεταξύ τους µε ιδιαίτερο δεσµό αποφασίζουν την πραγµατοποίηση του ταξιδιού µε δική τους πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την επιλογή τόπου µετάβασης, µέσου µετακίνησης κλπ κατόπιν συνεννόησης µεταξύ τους. Οµαδικός χαρακτηρίζεται ο τουρισµός όταν η µετακίνηση γίνεται οµαδικά και περιλαµβάνει άτοµα που δε συνδέονται µεταξύ τους, ούτε έχουν προσυνεννοηθεί, αλλά η συνεννόηση έχει γίνει µε κάποιο Τουριστικό Γραφείο. Ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µέσο µεταφοράς. Η µετακίνηση των τουριστών µπορεί να γίνει: -δια ξηράς, µε κύρια µέσα το σιδηρόδροµο, το λεωφορείο, το αυτοκίνητο, το ποδήλατο και τη µοτοσικλέτα, µε τα αντίστοιχα είδη τουρισµού, -δι αέρος, µε κύριο µέσο το αεροπλάνο 16, -δια θαλάσσης, µε δηµιουργούµενες υποκατηγορίες τον ακτοπλοϊκό τουρισµό, τον τουρισµό κρουαζιέρας, ιδιόκτητων ή ενοικιαζόµενων σκαφών αναψυχής κλπ. 1.2 Τρέχουσα εικόνα ελληνικού τουρισµού Στο υποκεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί εν συντοµία η σηµερινή εικόνα της οικονοµικής φύσης του τουρισµού και της οργανικής του σχέσης µε τη δοµή και λειτουργία της ελληνικής οικονοµίας. ηλαδή η εικόνα της παραγωγής και της διάθεσης µιας ιδιαίτερης ιδιωτικής κατανάλωσης για τη διαβίωση των περίπου 14 εκατ. εισερχοµένων τουριστών ετησίως, η οποία παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές παρακάτω 17 : Η σηµερινή δυναµικότητα της ελληνικής κλασικής ξενοδοχείας ξεπερνά τις µονάδες, µε πάνω από δωµάτια και περισσότερες από κλίνες. Το µέσο µέγεθος των ξενοδοχειακών µονάδων είναι 74 κλίνες ανά µονάδα, ενώ όσον αφορά τη σύνθεση κατά κατηγορίες, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, το 54% των 16 Λόγω της οικονοµίας χρόνου που εξασφαλίζει αποτελεί σήµερα το κυριότερο µέσο τουρισµού, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι πάνω από το 50% των τουριστών παγκοσµίως διακινούνται αεροπορικώς. 17 Περιοδικό «Τουρισµός και Οικονοµία», Τεύχος 285, Μάιος 2003, σελ

20 µονάδων είναι κατηγορίας Β και άνω 18. Η δυναµικότητα αυτή αποτελεί το βασικότερο στοιχείο της τουριστικής ανωδοµής, πάνω στο οποίο στηρίζεται και µέσω του οποίου καθορίζεται η διαρθρωτική εξέλιξη του επιπέδου παραγωγής και διάθεσης της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης στη χώρα. Αλλά και η µη κλασική ξενοδοχεία (δηλαδή τα καταλύµατα εκτός ξενοδοχείων) τα τελευταία 15 χρόνια έχει διογκωθεί, αριθµώντας σήµερα περίπου επιχειρήσεις µε περισσότερες από κλίνες. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η µη κλασική ξενοδοχεία έχει πλέον ξεφύγει από το πρότυπο των απλών ενοικιαζόµενων δωµατίων και συγκροτείται σε µεγάλο βαθµό από καταλύµατα αυτόνοµων κατοικιών αυτοεξυπηρετούµενου χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης, «η ένταξη του µεγαλύτερου µέρους των ενοικιαζόµενων δωµατίων στο τουριστικό δυναµικό τα τελευταία έτη αποτελεί σηµαντική επιτυχία της πολιτικής, διότι θα περιορίσει την κυριότερη αιτία δυσλειτουργίας του τοµέα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 19». Η δυσλειτουργία αυτή προέρχονταν κυρίως από την αδυναµία του κράτους να ελέγξει τα καταλύµατα αυτά, τόσο από την οικονοµική- φορολογική πλευρά (φοροδιαφυγή), όσο και από πλευράς τουρισµού- προσφερόµενης ποιότητας. Για την απόκτηση µιας πλήρους εικόνας των µεγεθών του ελληνικού τουρισµού, παραθέτονται στοιχεία από το έγκυρο περιοδικό του τουριστικού κόσµου «Τουρισµός και Οικονοµία» 20, σύµφωνα µε το οποίο η διαµονή, η διακίνηση και κυρίως η κατανάλωση των 14 εκατ. τουριστών ετησίως, µε περισσότερες από 100 εκατ. διανυκτερεύσεις στα κάθε είδους καταλύµατα υποστηρίζεται από ένα σύστηµα υποκλάδων αποκλειστικής παραγωγής και διάθεσης τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών µε τα ακόλουθα χονδρικά µεγέθη: Τουριστικά γραφεία 750 Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων Ι.Χ χωρίς οδηγό 200 Ναυλοµεσιτικά γραφεία για την αντιπροσώπευση περισσότερο από σκαφών αναψυχής Επιχειρήσεις εστίασης- διασκέδασης- καφετέριες Εµπορικές επιχειρήσεις διάφορων αναµνηστικών 18 Σύµφωνα µε το «Σχέδιο Ανάπτυξης , Τοµεακό Σκέλος: Τουρισµός», από οµιλία του τότε Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άκη Τσοχατζόπουλου, Τα στοιχεία του ΙΤΕΠ είναι διαφορετικά, καθώς παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό στις κλίνες Β κατηγορίας και κάτω. 19 Οµιλία τέως Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Άκη Τσοχατζόπουλου, Περιοδικό «Τουρισµός και Οικονοµία», Τεύχος 285, Μάιος 2003, σελ

21 2.000 ιπλωµατούχοι ξεναγοί ως ατοµικοί επαγγελµατίες 350 Κάµπινγκ µε περίπου θέσεις κατασκήνωσης Εκτός από τα προαναφερόµενα, την ετήσια τουριστική κατανάλωση υποστηρίζει η παραγωγή που προέρχεται από µια πληθώρα εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και ανωδοµής, όπως συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συνεδρίων µικρότερων µεγεθών, γήπεδα γκολφ 21, κέντρα θαλασσοθεραπείας, καζίνο, καθώς και ένας σηµαντικός αριθµός από µαρίνες, χιονοδροµικά κέντρα, ιαµατικές πηγές και τόπους τουριστικής επίσκεψης που συµπληρώνουν την εικόνα της τουριστικής προσφοράς στην Ελλάδα. ε θα πρέπει πάντως κανείς να παραγνωρίσει ότι στο ήδη προαναφερόµενο κύκλωµα τουριστικής παραγωγής οφείλουν να συνυπολογιστούν και τα εποχικά προσφερόµενα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ένα πλήθος επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν σε διάφορους κλάδους µη αποκλειστικής τουριστικής παραγωγής. Μιλώντας για τέτοιες υπηρεσίες νοούνται κυρίως οι τράπεζες, οι οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές, οι ταχυδροµικές και ιατρικές υπηρεσίες, τα πρατήρια καυσίµων, τα καταστήµατα τροφίµων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, οι υπηρεσίες αεροδροµίων, λιµένων και σταθµών, καθώς και πέρα από αυτές ένα σηµαντικό µέρος των κλάδων παραγωγής κεφαλαιουχικών προϊόντων που τις υποστηρίζουν. Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το µεγάλο λογικό σφάλµα στον προσδιορισµό του τουρισµού ως «τοµέα υπηρεσιών» απλά και µονοδιάστατα και όχι στις πραγµατικές οικονοµικές του διαστάσεις, ως µιας ιδιαίτερα διαµορφούµενης ιδιωτικής κατανάλωσης ετησίως. Γίνεται λοιπόν φανερό και για τη χώρα µας ότι ο τουρισµός θα πρέπει να προσδιοριστεί τόσο οικονοµικά, όσο και πολιτικά ως βασικός συντελεστής της συνολικής τελικής ζήτησης και για βιοµηχανικά παραγόµενα προϊόντα και εποµένως ως βασικός συντελεστής της ανταγωνιστικότητας και βιωσιµότητας του συνόλου της ελληνικής οικονοµίας. Πράγµατι, σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τουριστική δραστηριότητα συµβάλει κατά µέσο όρο στο ΑΕΠ µε ποσοστό 10%, στην απασχόληση µε ποσοστό επίσης 10% και στο καθαρό πάγιο κεφαλαίο της οικονοµίας µε ποσοστό πάνω από 7% 22. Συγκεκριµένα το 1997, (που δε θεωρείται επιτυχηµένη τουριστικά 21 Σύµφωνα και µε τον κ. Χάρη Αντωνίου της Plotin Travel S.A στη συνέντευξη που παραχώρησε στη γράφουσα. 22 Βλ. «Σχέδιο Ανάπτυξης , Τοµεακό σκέλος: τουρισµός», Υπουργείο Ανάπτυξης,

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα 15ος - 19ος αιώνας: Πολιτιστικός τουρισμός επιστημόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate Οκτώβριος 2015 Στοιχεία & Αριθμοί Στοιχεία & Αριθμοί Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη Ιανουάριος-Ιούλιος Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Σκοπός του project Να προσδιορίσει το ρόλο των DMO, στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο, ενώ εκτιµάται ότι παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εισαγωγή Ο τουρισμός παγκοσμίως θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: 6709 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης Εξέλιξη Τεχνολογίας Ανάπτυξη Πληροφορικής Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Διαδίκτυο Τέλος βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ο ΙΕΚ Πειραιά Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κ. Τσαγκαράκης 06/10/2009 Τουριστικό Μάρκετινγκ 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Τουρισμός; Τι είναι Τουρίστας; Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 2 Απριλίου1999 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Εισροή συναλλαγµατικών εσόδων στις χώρες υποδοχής και φιλοξενείας Έννοια Ιδιαίτερη σηµασία για αναπτυσσόµενες χώρες Μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Κλάδος Τουρισμού... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Ο Τουρισμός ως δραστηριότητα στην Ελλάδα Η εποχή μας συχνά αποκαλείται «μεταβιομηχανική», επειδή μετά

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Market Brief: Ιανουάριος Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα»

Market Brief: Ιανουάριος Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα» Market Brief: Ιανουάριος 2005 Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα» 1. Εισαγωγή Τα στοιχεία που ακολουθούν αναφέρονται στις πόλεις της Γένοβας και της Βαρκελώνης που ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

I N D E X. 1...About us...σελ. 1. 2...Location...σελ. 4. 3...Building Plans...σελ. 6. 4...West Road...σελ. 15. 5...Summer 2007...σελ.

I N D E X. 1...About us...σελ. 1. 2...Location...σελ. 4. 3...Building Plans...σελ. 6. 4...West Road...σελ. 15. 5...Summer 2007...σελ. I N D E X 1...About us...σελ. 1 2...Location...σελ. 4 3...Building Plans...σελ. 6 4...West Road...σελ. 15 5...Summer 2007...σελ. 21 1 Η πρώτη από τις εταιρίες που αποτελούν πλέον την Ellinas Group, µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο.

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΑΘΗΝΑ 22-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2390 ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΘΕΜΑ : Προτάσεις για την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων του κλάδου στο

Διαβάστε περισσότερα