β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση"

Transcript

1 Οργάνωση & Λειτουργία Οι σπουδές στα ΤΕΕ διαρκούν µέχρι και τρία χρόνια. Περιλαµβάνουν διάφορους επιµέρους τοµείς και ειδικότητες σε δύο κύκλους (1 ος και 2 ος ). Ο 1 ος κύκλος διαρκεί δύο χρόνια ( τρία χρόνια αν η φοίτηση είναι σε νυχτερινό ΤΕΕ). Όταν εφαρµόζονται σε ένα ΤΕΕ προγράµµατα µαθητείας, η φοίτηση µπορεί να αυξηθεί κατά ένα χρόνο. Ο 2 ος κύκλος διαρκεί ένα χρόνο (για το νυχτερινό ΤΕΕ 1,5 χρόνο). Οι µαθητές µετά την αποφοίτησή τους από τον 1 ο κύκλο σπουδών, µπορούν να πάρουν πτυχίο επιπέδου ΙΙ, δίνονται εξετάσεις στο σχολείο τους σε όλα τα µαθήµατα που διδάχθηκαν. Σε ορισµένα βασικά µαθήµατα της ειδικότητας οι εξετάσεις θα γίνονται µε κοινά θέµατα σε Νοµαρχιακό επίπεδο. Οι απόφοιτοι του 1 ου κύκλου έχουν τις εξής επιλογές: α) να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, β) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 2 ο κύκλο των ΤΕΕ σε αντίστοιχη ειδικότητα, γ) να εγγραφούν στη Β τάξη του Ενιαίου Λυκείου, δ) να εγγραφούν στο Α εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση εξειδίκευσης. Οι µαθητές του 2 ου κύκλου, κατόπιν εξετάσεων, λαµβάνουν πτυχίο επιπέδου ΙΙΙ. Οι απόφοιτοι του 2 ου κύκλου έχουν τις παρακάτω επιλογές: α) να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση εξειδίκευσης, γ) οι πτυχιούχοι του 2 ου κύκλου, εισάγονται στα ΤΕΙ σε τµήµατα αντίστοιχης ειδικότητας µε την ειδικότητα του πτυχίου τους, µετά από Πανελλαδικές εξετάσεις σε ορισµένα µαθήµατα. Τα προγράµµατα διδασκαλίας των ΤΕΕ περιλαµβάνουν µαθήµατα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ και γενικής ωφελιµότητας σε ποσοστό 42-23% και θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ σε ποσοστό 58-77%. Έµφαση δίνεται στην απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων µέσω άσκησης σε σχετικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις. Στο Α έτος του 1 ου κύκλου των ΤΕΕ µπορούν να εγγραφούν και µαθητές του Ενιαίου Λυκείου, κατοχυρώνοντας τις βαθµολογίες των µαθηµάτων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς στο Ενιαίο Λύκειο. Υπολογισµός συνολικής βαθµολογίας Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθµολογία που προκύπτει ως ακολούθως. Κάθε µάθηµα βαθµολογείται από δύο βαθµολογητές σε κλίµακα (1-100). Βαθµός κάθε µαθήµατος είναι το άθροισµα των βαθµών των δύο βαθµολογητών ή το διπλάσιο του τρίτου βαθµολογητή στην περίπτωση αναβαθµολόγησης. Για τον υπολογισµό του συνολικού αριθµού µορίων κάθε υποψηφίου ο βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή του µαθήµατος ως ακολούθως. Για κάθε ένα από τα µαθήµατα γενικής παιδείας (Νέα Ελληνικά και Μαθηµατικά) ο συντελεστής είναι τρία (3) ενώ για το µάθηµα ειδικότητας είναι τέσσερα (4). Παράδειγµα υπολογισµού µέγιστου δυνατού αριθµού µορίων: α) Τελικός βαθµός στις εξετάσεις στο µάθηµα των Νέων Ελληνικών =200 x συντελεστή 3=600 β) Τελικός βαθµός στις εξετάσεις στο µάθηµα των Μαθηµατικών =200 x συντελεστή 3=600 γ) Τελικός βαθµός στις εξετάσεις στο µάθηµα Ειδικότητας =200 x συντελεστή 4=800 Μέγιστος δυνατός αριθµός µορίων = =2000 Προϋπόθεση για τη συµµετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής είναι να έχει συγκεντρώσει σύνολο µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού αριθµού µορίων, δηλαδή 1

2 τουλάχιστον χίλια (1000) µόρια. Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο η περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόµενου σε σχολή ή τµήµα, εισάγεται ο υποψήφιος που έχει µεγαλύτερο Βαθµό στο µάθηµα ειδικότητας και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθµούντες, εισάγονται όλοι. Σηµείωση:Οι απόφοιτοι του Β κύκλου Εσπερινών ΤΕΕ εξετάζονται ΜΟΝΟ στα µαθήµατα Γενικής παιδείας (Νέων Ελληνικών και Μαθηµατικών) και κατά συνέπεια ο µέγιστος δυνατός αριθµός µορίων είναι χίλια διακόσια (1200) και ο ελάχιστος απαιτούµενος για τη συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής εξακόσια (600). Στις 5 επόµενες σελίδες παρουσιάζονται οι ΤΟΜΕΙΣ και οι ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ σε κάθε τοµέα, του 2 ου κύκλου σπουδών στα Τ.Ε.Ε., µε αντίστοιχα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στα Τ. Ε.Ι. Επιπλέον κάτω από κάθε τοµέα και τις επιµέρους Ειδικότητες του παρουσιάζεται η οµάδα τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., στα οποία µπορεί να εισαχθεί ένας υποψήφιος δηλώνοντας µε τη σειρά της δικής του προτίµησης τα αντίστοιχα τµήµατα. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ C.N.C. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Μηχανές εσωτερικής καύσης ΙΙ Προγραµµατισµός CNC εργαλειοµηχανών Στοιχεία σχεδιασµού κεντρικών θερµάνσεων Εγκαταστάσεις ψύξης ΙΙ Κινητήρες αεροσκαφών II ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1260 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1272 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1266 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1362 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 1421 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1601 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 1306 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1412 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1369 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 1693 ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1197 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1531 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1281 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1078 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡ/ΝΣΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1150 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1487 ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1169 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 1313 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1076 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1039 ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1412 ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΙΑΡΧΩΝ

3 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Εκποµπή & λήψη ραδιοφωνικού σήµατος οµή & λειτουργία µικροϋπολογιστών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1522 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1514 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 1376 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 1409 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1478 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1625 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1643 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1625 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1582 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1633 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1715 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1694 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1559 ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 1505 ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 1477 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1546 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1488 (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1524 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1382 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 1332 ΡΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1438 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1557 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 1469 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 1313 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1531 ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 1529 ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΥΤ/ ΤΟΥ Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτροµηχανικά & ηλεκτρονικά συστήµατα αυτοκινήτου ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1145 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1177 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1141 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 1176 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1249 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1341 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1510 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1298 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1643 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1643 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1625 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1582 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1487 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1438 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 1313 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1531 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1382 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1332 (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1412 ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ ΨΗΦΙ ΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Συντήρηση έργων τέχνης Κατασκευαστικό σχέδιο Γραφιστικές εφαρµογές Σχεδίαση επίπλου µέσω Η/Υ Σχέδιο κοσµηµατοποιίας Θεωρία ωρολογοποιίας Σχέδιο-χρώµα ψηφιδογραφίας & υαλογραφίας Ιστορία κεραµικής ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 1062 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1076 (ΚΑΡ ΙΤΣΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1169 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1726 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1587 ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1666 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1505 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1728 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1564 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 1014 ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 1133 ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑ - ΕΝ ΥΣΗ Ποιοτικός έλεγχος υφάσµατος ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1078 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

6 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρχιτεκτονικό σχέδιο Οικοδοµική ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 1067 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1192 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1019 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1275 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1275 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1059 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1402 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1045 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 1550 ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1505 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1469 ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

7 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές οικονοµικής θεωρίας Αρχές οικονοµικής θεωρίας Αρχές οικονοµικής θεωρίας ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1545 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1099 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 1136 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1220 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1331 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1502 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1129 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1300 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 1068 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1113 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1582 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1165 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1277 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1274 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1184 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 1404 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1656 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1253 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1375 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 1120 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1411 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1216 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1200 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1391 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1346 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 1380 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) 1231 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1230 ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1107 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1459 ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1070 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1555 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1587 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) 1335 ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1000 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1001 ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

8 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1469 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1557 ΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1012 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1428 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑ Α) 1439 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 1464 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑ Α) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 1462 ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1059 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1046 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1050 (ΚΟΖΑΝΗ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1040 (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1133 (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ.ΠΑΤΡΑΣ 1212 (ΠΥΡΓΟΣ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΟ 1209 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟ ΟΥ 1249 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1211 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 1529 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Οργάνωση & διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων Οργάνωση & διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων Οργάνωση & διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων Οργάνωση & διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων ΤΜΗΑΜΤΑ Τ.Ε.Ι. ΟΜΑ ΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝ.. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1000 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝ.. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1001 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 1313 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1005 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1178 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1172 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1046 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1076 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1039 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1047 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1022 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1176 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1051 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1003 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1077 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1048 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1153 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 1352 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ( ΡΑΜΑ) ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ( ΡΑΜΑ) 1098 ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ ΙΤΣΑ) 1165 ΙΧΘΥΟΚΟΜΕΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΧΘΥΟΚΟΜΕΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1056 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1042 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΤ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1051ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 1051 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥ ΑΝΙΑ) 9

10 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ. ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Στοιχεία ειδικής διατροφής ΤΜΗΑΜΑ Τ.Ε.Ι ΟΜΑ ΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1590 ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1596 ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 1556 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1631 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1563 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1561 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1501 Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1556 ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1526 ΡΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1568 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1766 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1738 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 1600 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 1598 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1497 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1665 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1714 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1548 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1552 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1554 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1608 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1529 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1707 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 1492 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1554 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 1496 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1518 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1473 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1523 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1564 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1482 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1492 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1598 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

11 ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ Ποιοτικός έλεγχος ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1150 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1197 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1487 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΟΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 1313 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1005 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1178 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1172 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1078 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μετάδοση δεδοµένων & δίκτυα υπολογιστών ΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1715 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1694 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 1557 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1432 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1428 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑ Α) 1439 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 1464 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑ Α) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 1462 ΤΕΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 1469 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1469 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1546 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1524 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ 1488 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1559 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 1505 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1438 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1643 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1625 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1633 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 1529 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1412 ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Στοιχεία ειδικής διατροφής Στοιχεία ειδικής διατροφής ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1598 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1587 ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1590 ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1596 ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 1556 ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ναυσιπλοΐας Ναυτική µετεωρολογία Μηχανές πλοίου ΙΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1260 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1272 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1266 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1362 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1421 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1601 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1306 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1412 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1281 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1643 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1625 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1582 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1487 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 1529 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΒΑΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΒΑΣΕΙΣ 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19959 16,85 28,7 20261 16,65 32,5-302 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19696 16,98 32,6 16409 13,87 20,5 3287 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛΑ' Σελίδα 1

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛΑ' Σελίδα 1 865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ. ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1909 389 998 1892 400 98 17 865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ. ) ΕΙ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 1882 388 998 1876 392 98 6 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 1 1 371 371

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΡΙΑ 2003 ΜΟΡΙΑ 2004 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ AEI ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 17268 36 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ 519 ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19395 16,57 31,1 19487 16,85 26,3-92 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18158 15,65

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ * 1 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) 865 * 2 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ 862

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ * 1 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) 865 * 2 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ 862 ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.), ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 11. Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1ο Επιστηµονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νοµικών & Κοινωνικών επιστηµών Α.Ε.Ι. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 14,84 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ 865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1892 400 1 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1888 385 1 1884 399

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ep 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 127 1 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 129 1 3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013, 2014 & 2015 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ειδική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ πρόνοια 2 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης Χωρική Διασπορά Τμημάτων αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1 Καλοδήμος Δ.

http://sep4u.gr 1 Καλοδήμος Δ. ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ 2013 2012 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)- ΔΙΟΙΚΗΣΗ 603 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1363 667 696 104% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 1 1 371 371

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Δ. Στο Μ.Δ. του 2014, εμφανίζονται είτε τμήματα είτε εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ ΒΑΣΕΙΣ 2010 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ ΒΑΣΕΙΣ 2010 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΙ ΒΑΣΕΙΣ 2010 Γ.Β.Π ΒΑΣΕΙΣ 2009 ιαφορά 129 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20822 17,47 20419 403 127

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ - 90%

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ - 90% 231 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 21335 18,29 31,3 21511 18,59 35,1-176 233 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 20805 17,91 33,7 20900 17,8 36,6-95 232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 20699 18,09 31,9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΤΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr T.Ε.Ι.

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΤΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr T.Ε.Ι. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑΣ 3 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΑΣΤΕ 1 5 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2013 2012 2013 2012 639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νίκη 12570 12719

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.244 810 4,0% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα