Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης"

Transcript

1 Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης Α ΜΕΡΟΣ Χρήση μιας κοινή Πανευρωπαϊκή Βάσης Δεδομένων Ά. Γκούμας Regeocities WP 3

2 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ Να υπάρξει μια κοινή πανευρωπαϊκή καταγραφή των συστημάτων της αβαθούς γεωθερμίας (SGE). Να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των αρχών ώστε μέσω της καταχώρησης να γνωρίζουν Πόσα συστήματα υπάρχουν, Που βρίσκονται τα συστήματα με σκοπό τον βέλτιστο υπόγειο χωροταξικό σχεδιασμό και προσαρμογή με τα υπόλοιπα Δίκτυα Κ.Ω., Πόση είναι η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO 2 στα πλαίσια των μετρήσιμων στόχων του Συμφώνου των Δημάρχων (CoM). Να χαράξουν πολιτική μέσα από τις στατιστικές μελέτες που θα κάνουν ακριβή ανάλυση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω της γεωθερμίας στο δήμο τους.

3 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Να συγκεντρώσει τεχνικές πληροφορίες σχετικές με το σχεδιασμό και τον τύπο του συστήματος και του κτιρίου με σκοπό οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, Να συλλέγει χωρικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και ακριβή θέση του συστήματος ώστε να αξιολογεί την αλληλεπίδραση με κοντινές εγκαταστάσεις. Σημαντικές για τον σωστό αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον από αλληλεπιδράσεις με άλλα δίκτυα Κ.Ω. και άλλα κοντινά συστήματα ΓΑΘ. Αυτή η βάση δεδομένων πρέπει να εγκριθεί από τους Δήμους υποστηρικτές του προγράμματος σαν ένα εργαλείο κοινής μεθοδολογίας. Θα μπορούσαν και άλλοι Δήμοι να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία στα πλαίσια του CoM.

4 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Η βάση δεδομένων θα χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης που είναι υπεύθυνοι για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ενεργειακή πολιτική και η συμπλήρωσή της θα είναι προαπαιτούμενο της διαδικασία αδειοδότησης. Η τοπική διοίκηση πρέπει να συγκεντρώσει τις πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις που εκτελούνται στην περιοχή, προκειμένου Να ποσοτικοποιηθεί το δυναμικό της εξοικονόμησης ενέργειας, Να προβεί στην ανάπτυξη ενός ορθού πολεοδομικού σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία των υπόγειων υποδομών Κ.Ω. Να επιτύχει τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, της εξοικονόμηση ενέργειας και ρύπων με ορίζοντα το 2020.

5 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στοιχεία ιδιοκτησίας (Όνομα ιδιοκτήτη, Διεύθυνση κλπ.) Θέση συστήματος (Περιφέρεια, Δήμος, συντεταγμένες συστήματος, γεωτρήσεων κλπ.) Πληροφορίες κτιρίου (τύπος κτιρίου, θερμικές & ψυκτικές ανάγκες, ανάγκες σε ΖΝΧ) Πληροφορίες συστήματος (τύπος συστήματος, διάταξη κλπ.) Κλειστό σύστημα (είδος βρόγχου, ετήσια αποληπτόμενη ενέργεια ανά μέτρο γεωεναλλάκτη, αριθμός βρόγχων, ρευστό στον γεωεναλλάκτη κλπ.) Ανοιχτό σύστημα (αριθμός γεωτρήσεων, μέγιστο βάθος γεώτρησης, παροχή κλπ.) Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (αριθμός ΓΑΘ, εγκατεστημένη ισχύς, θερμοκρασία σχεδιασμού κλπ.)

6 INSTALLATIONS REGISTRYΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ A. DATA OWNER E. CLOSED LOOP SYSTEM A.1. Owner's Name * E.1. Loop type * A.2. Address (street/nr./postal code) * E.2. Installed capacity of SGE kw * A.3. Telephone/Fax Στοιχεία ιδιοκτήτη * E.3. Annual energy extracted per m kwh/m*year A.4. E mail E.4. Number of loops Κλειστό Σύστημα * E.5. BHE (2) length/depth (max) m * B. SYSTEM LOCATION E.6. BHE spacing (max) m B.1. Region * E.7. Antifreeze in heat transfer fluid & conc. in boreholes g/m 3 B.2. Province B.3. Municipality * F. OPEN LOOP SYSTEM B.4. Municipal unit Θέση Συστήματος F.1. Number of drills m * B.1. Address (street/nr./postal code) F.2. Depth of dills (max) m * B.2. Coordinates (1) (x, y) * F.3. Flow rate Ανοικτό Σύστημα m 3 /h * B.3. Per system: location of all loops/wells (map) * F.4. Thermal effect B.4. Coordinates per loop/borehole/well F.5. Hydraulic effect C. BUILDING INFORMATION G. HEAT PUMPS C.1. Building Type /Year of contrsuction * G.1. Number of pumps C.2. Floor area building m 2 * G.2. Installed capacity (heating/cooling) kw * C.3. Heat demands per year kwh * G.3. COP h / EER (COP c ) (3) * Στοιχεία κτιρίου ΓΑΘ C.4. Cooling demands per year kwh * G.4. Design heat temp. o C * C.5. DHW demands per year lt * G.5. Design cooling temp. o C * D. SYSTEM INFORMATION NOTES D.1. Date of 1 st operation * * Fields Required (1) D.2. System type Στοιχεία * Referred to the central point of the installation o (2) D.3. System layout / Angle * Borehole Heat Exchanger (3) D.4. System usage συστήματος * According to EU Directive 2007D0742/ & EN 1451/2004 Drop down list tag Building Type System Type System Layout System usage Loop type Heat Transfer Fluid Measurement Unit residential Open Vertical Heating Simple-U water HP commercial Closed Horizontal Cooling Double-U water-antifreezing kw public Slope Heating & Cooling Coaxial office Other Heating & 'DHW Other industrial Heating & Cooling & DHW Λίστα πολλαπλών επιλογών Απαιτούμενα Πεδία

7 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τύπος Κτιρίου Επιλογή: Κατοικίες Χρήση Συστήματος Επιλογή: κατακόρυφο

8 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Είδος Βρόγχου Επιλογή: Διπλό U Χρήση Συστήματος Επιλογή: Θέρμανση & Ψύξη & ΖΝΧ

9 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ Χρήση κοινής ορολογίας για όλες τις χώρες Ορισμοί UTES: ATES: BTES: EPDB: GSHP (ΓΑΘ): H&C: LCC: NREAP (ΕΣΔΑ): PCM: RES: SEAP (ΣΔΑΕ): SGE: TOE: Υπόγεια αποθήκευση θερμικής ενέργειας Αποθήκευση θερμικής ενέργειας υδροφορέα Αποθήκευση θερμικής ενέργειας γεώτρησης Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Θέρμανση & Ψύξη Κόστος Χρόνου Ζωής Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ Διαχείριση Κύκλου Έργου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σχέδιο Δράση Αειφόρου Ενέργειας Αβαθής γεωθερμική ενέργεια (γεωθερμία) Τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου

10 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΝΟΙΩΝ Ανοικτό Σύστημα / ATES Κλειστό Σύστημα / BTES

11 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΝΟΙΩΝ Εικόνα 1: Τύποι βρόγχων Εικόνα 2: Διάταξη συστήματος Οριζόντιο διαγώνιο κλειστό καλάθι 5 m 10 m Εικόνα 3: πεδίο γεωεναλλακτών

12 Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης Β ΜΕΡΟΣ Παράδειγμα: Η περίπτωση της Στοκχόλμης Åsa Jardeby Regeocities WP 3 Μετάφραση: Ά. Γκούμας

13 Νομικό Πλαίσιο Δήμου Στοκχόλμης Με βάση τον ισχύοντα εθνικό νόμο της Σουηδίας προβλέπονται οι κάτωθι ενέργειες: Ο Γεωτρυπανιστής υποβάλλει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο SFS 1985:245 (Πρωτόκολλο γεώτρησης) στην υπηρεσία γεωλογικών ερευνών Στην περίπτωση που εγκαθίσταται σύστημα ΓΑΘ απαιτείται η κοινοποίηση στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης Ο Δήμος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του μπορεί να εκδίδει κανονισμούς και να καθορίζει επιπλέον εγκρίσεις που ενδεχομένως να απαιτούνται εντός των ορίων του δήμου ή σε ορισμένα τμήματά του, εάν αυτό επιβάλλεται από λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Οι γείτονες έχουν το δικαίωμα να εκδηλώνουν την άποψή τους, αν η γεώτρηση γειτνιάζει πολύ κοντά με την ιδιοκτησία τους, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τις δικές τους δυνατότητές να προβούν σε εγκατάσταση ΓΑΘ.

14 Ποιος μπορεί να αιτηθεί? Ο αιτών θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για την εγκατάσταση ενός συστήματος ΓΑΘ. Να χρησιμοποιήσει κάθετο κλειστό κύκλωμα γεωεναλλάκτη Η εγκατάσταση να γίνει σε διάταξη μονού γεωεναλλάκτη Να μην υπάρχει άλλη γεώτρηση στην ιδιοκτησία Το σύνολο της γεώτρησης (συμπεριλαμβανομένου και της όποιας κλίσης) να βρίσκεται εντός των ορίων της ιδιοκτησίας Η εγκατάσταση να αφορά μόνο ένα κτίριο Το σύστημα ΓΑΘ που θα εγκατασταθεί να είναι μικρότερο από 20 kw Σε περίπτωση που κάποιος δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις, η αίτηση θα πρέπει να γίνει με τη χρήση εντύπων(??)

15 Πριν την Υποβολή της Αίτησης Για να ληφθεί η άδεια για εκτέλεση γεώτρησης, ο Δήμος Στοκχόλμης ορίζει: Ο γεωτρυπανιστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από τη SITAC Η γεώτρηση και η εγκατάσταση να συμμορφώνεται με τον οδηγό "Normbrunn 07", έναν οδηγό για το πώς να εκτελέσει κάποιος τις γεωτρήσεις σωστά. Να προηγηθεί έρευνα στην ηλεκτρονική διεύθυνση για καλώδια τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης σημάτων. Αρχικά απαιτείται μόνο ένας τυπικός έλεγχος. Ο Δήμος Στοκχόλμης στη συνέχεια θα αποστείλει διευκρινιστικές ερωτήσεις στους άμεσα ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είναι οι: Γείτονες (αν υπάρχουν), που επηρεάζονται και έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους. Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας για να εκδώσουν τη γνωμοδότησή τους. [1. Εταιρεία νερού, 2. Εταιρεία φυσικού αερίου, 3. Εταιρεία τηλεθέρμανσης (DH), 4. Εταιρεία τηλεπικοινωνιών].

16 Στάδιο 1: Εύρεση & εντοπισμός της θέσης της μιας γεώτρησης Σε ειδική βάση δεδομένων εισάγεται το έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας ακινήτου (αντίστοιχο του αριθμού ΚΑΕΚ) και αυτόματα αυτό μεταφέρεται σε έναν διαδραστικό χάρτη της γειτονιάς του ακινήτου, όπου δεν υπάρχει κάποια γεώτρηση.

17 Πάτησε το πράσινο πλήκτρο Σημείωσε τη γεώτρηση ώστε να σημειώσεις τη θέση για την οποία εσύ επιθυμείς να αιτηθείς για άδεια. Γειτονικές γεωτρήσεις Όρια ιδιοκτησίας Καταχώρηση γεώτρησης Κεντρικό σημείο γεώτρησης Τερματικό γεώτρησης Ουδέτερη ζώνη γεώτρησης Ουδέτερη ζώνη γειτονικών γεωτρήσεων Άγνωστη θέση γεώτρησης Όρια ιδιοκτησίας Υπάρχον Κτίριο ή Σχέδιο Κτιρίου

18 Αν μετακινηθείτε πάνω από ήδη υπάρχουσες γεωτρήσεις στο χάρτη θα δείτε τον κωδικό (ID) της κάθε ιδιοκτησίας, το βάθος και τη γωνία της γεώτρησης. Καταχώρηση γεώτρησης Κεντρικό σημείο γεώτρησης Τερματικό γεώτρησης Ουδέτερη ζώνη γεώτρησης Ουδέτερη ζώνη γειτονικών γεωτρήσεων Άγνωστη θέση γεώτρησης Όρια ιδιοκτησίας Υπάρχον Κτίριο ή Σχέδιο Κτιρίου

19 Όταν τοποθετείται η γεώτρηση, θα πρέπει να επιλεγεί το βάθος και η γωνία της γεώτρησης Ως απάντηση θα λάβετε το προβαλλόμενο μήκος της γεώτρησης (σε περίπτωση που γεώτρηση είναι υπό γωνία) και τις συντεταγμένες του στομίου της γεώτρησης. Καταχώρηση γεώτρησης Κεντρικό σημείο γεώτρησης Τερματικό γεώτρησης Ουδέτερη ζώνη γεώτρησης Ουδέτερη ζώνη γειτονικών γεωτρήσεων Άγνωστη θέση γεώτρησης Όρια ιδιοκτησίας Υπάρχον Κτίριο ή Σχέδιο Κτιρίου

20 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τόσο η αρχή όσο και το τέλος μιας γεώτρησης πρέπει να είναι εντός των ορίων του ακινήτου. Η συγκεκριμένη θέση μιας υπό γωνίας γεώτρησης καταλήγει σε ένα μήνυμα σφάλματος από τη στιγμή που το τερματικό σημείο της καταλήγει εκτός των ορίων του ακινήτου. Καταχώρηση γεώτρησης Κεντρικό σημείο γεώτρησης Τερματικό γεώτρησης Ουδέτερη ζώνη γεώτρησης Ουδέτερη ζώνη γειτονικών γεωτρήσεων Άγνωστη θέση γεώτρησης Όρια ιδιοκτησίας Υπάρχον Κτίριο ή Σχέδιο Κτιρίου

21 Κατά την ορθή τοποθέτηση της γεώτρησής σας, θα λάβετε ένα μήνυμα λέγοντας ότι αυτή είναι μια πιθανή θέση για την ανόρυξή της. Καταχώρηση γεώτρησης Κεντρικό σημείο γεώτρησης Τερματικό γεώτρησης Μπορείτε να συνεχίσετε την αίτησή σας, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο στο κάτω μέρος της οθόνης. Σημειώστε ότι αυτή είναι μόνο πια πιθανή θέση σε σχέση με τις γειτονικές γεωτρήσεις. Οι υπόγειες υποδομές θα πρέπει να ελέγχονται σε κάθε περίπτωση όταν η αίτηση έχει σταλεί. Ουδέτερη ζώνη γεώτρησης Ουδέτερη ζώνη γειτονικών γεωτρήσεων Άγνωστη θέση γεώτρησης Όρια ιδιοκτησίας Υπάρχον Κτίριο ή Σχέδιο Κτιρίου

22 Επόμενα Στάδια 2. Πληροφορίες συστήματος ΓΑΘ a) Μέγεθος b) Ψυκτικό μέσο c) Σωληνώσεις συλλέκτη d) Είδος μέσου μεταφοράς θερμότητας (υδρόψυκτο/αερόψυκτο) e) Καλυπτόμενες ενεργειακές ανάγκες 3. Πληροφορίες Γεωτρυπανιστή Εγκαταστάτη Αριθμός πιστοποιητικού και πληροφορίες επαφής του γεωτρυπανιστή. (Οι πληροφορίες επαφής του γεωτρυπανιστή είναι προαιρετικές, αλλά συνήθως απλοποιούν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης). 4. Πληροφορίες επαφής του Αιτούντα

23 Σας ευχαριστώ!

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα