«Ιστορία - Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ιστορία - Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913»"

Transcript

1 ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ETAIPEIA HΠEIPΩTIKΩN MEΛETΩN I PYMA MEΛETΩN IONIOY & A PIATIKOY XΩPOY I P Y M A I&E Γ K A N H I PYMA IΩΣHΦ & EΣΘHP ΓKANH Α ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Ιστορία - Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913» υ π ό τ η ν α ι γ ί δ α του Προέδρου της ηµοκρατίας Πέµπτη, 28 Φεβρουαρίου - Kυριακή 3 Mαρτίου 2013 ΜΕΓΑΡΟ ETAIPEIAΣ HΠEIPΩTIKΩN MEΛETΩN «A ί θ ο υ σ α K. K α τ σ ά ρ η» I ω ά ν ν ι ν α

2 Ὁρισμὸς ὅνπερ ἔστειλεν ὁ Σινὰν πασιὰς ὁ τοῦ Σουλτὰν Μουρὰτ βεζίρης εἰς τὰ Ἰωάννινα ἐπὶ ἔτους στϡλη ω.:. [=1430 μ.x.] Τῆς κεφαλῆς τῶν κεφαλάδων καὶ αὐθέντου πάσης Δύσεως, τοῦ Σινὰν πασιὰ ὁρισμὸς καὶ χαιρετισμὸς εἰς τὸν πανιερώτατον μητροπολίτην Ἰωαννίνων καὶ εἰς τοὺς ἐντιμοτάτους ἄρχοντες, τόν τε καπετάνον Στρατηγόπουλον καὶ τὸν υἱὸν τοῦ Καπετάνου τὸν κὺρ Παῦλον καὶ εἰς τὸν πρωτοστράτορα τὸν Μπουήσαβον καὶ εἰς τὸν πρωτασιγκρήτη τὸν Στανίτζη καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς ἄρχοντες τῶν Ἰωαννίνων, μικρούς τε καὶ μεγάλους. Νὰ ἠξεύρετε ὅτι μᾶς ἔστειλεν ὁ μέγας αὐθέντης νὰ παραλάβωμεν τοῦ Δούκα τὸν τόπον καὶ τὰ κάστρη του. Καὶ ὥρισέν μας γοῦν οὕτως: ὅτι ὁποῖον κάστρο καὶ χώρα προσκυνήση μὲ τὸ καλόν, νὰ μηδὲν ἔχει κανένα φόβον, οὔτε κακὸν οὔτε κουρσεμὸν ἀλλ οὔτε κανέναν χαλασμόν. καὶ ὁποῖον κάστρο καὶ χώρα δὲν προσκυνήσουσιν, ὥρισεν νὰ τὰ καταλύσω καὶ νὰ τὰ χαλάσω ἐκ θεμελίων, ὥσπερ ἐποίησα καὶ τὴν Θεσσαλονίκην. Διὰ τοῦτο γράφω καὶ λέγω σας ὅτι νὰ προσκυνήσετε μὲ τὸ καλὸν καὶ μηδὲν πλανηθῆτε καὶ ἀκούσετε τῶν Φραγκῶν τὰ λόγια ὅτι τίποτε δὲν σᾶς θέλουν ὠφελήσει, πλὴν ἂν σᾶς χαλάσουν καθὼς ἐχαλάσασιν καὶ τοὺς Θεσσαλονικαίους. Καὶ ἕνεκεν τούτου ὀμνέω σας τὸν Θεὸν τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ τὸν προφήτην Μωάμεθ καὶ εἰς τὰ ἑπτὰ μουσάφια καὶ εἰς τοὺς ἑκατὸν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες προφήταις τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν ψυχήν μου καὶ εἰς τὴν κεφαλήν μου καὶ εἰς τὸ σπαθὶ ὅπου ζώνομαι ὅτι νὰ μηδὲν ἔχετε κανέναν φόβον, μήτε αἰχμαλωτισμόν, μήτε πιασμὸν παιδίων, μήτε ἐκκλησίας νὰ χαλάσωμεν, μήτε μασγίδι νὰ ποιήσωμεν ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκκλησίαις σας νὰ σημαίνουν καθὼς ἔχουν συνήθειαν. Ὁ μητροπολίτης νὰ ἔχῃ τὴν κρίσιν του τὴν ρωμαϊκὴν καὶ ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαιώματα οἱ ἄρχοντες ὅσοι ἔχουσιν τιμάρια, πάλιν νὰ τὰ ἔχουσιν τὰ γονικά τους, τὰ ὑποστατικά τους καὶ τὰ πράγματά τους ὅλα νὰ τὰ ἔχουν χωρίς τινος λόγου καὶ ἄλλα εἴτι ζητήματα θέλετε ζητήσει νὰ σᾶς τα δώσωμεν. Εἰ τὲ καὶ σταθῆτε πεισματικὰ καὶ δὲν προσκυνήσετε μὲ τὸ καλὸν νὰ ἠξεύρετε ὅτι ὥσπερ ἐδιαγουματίσαμεν τὴν Θεσσαλονίκην καὶ ἐχαλάσαμεν ταῖς ἐκκλησίαις καὶ ἐρημώσαμεν καὶ ἀφανίσαμεν τὰ πάντα, οὕτως θέλομεν χαλάσει καὶ ἐσᾶς καὶ τὰ πράγματά σας καὶ τὸ κρῖμα νὰ τὸ γυρέψῃ ὁ Θεὸς ἀπ ἐσᾶς.:. Κωνσταντῖνος Ἄμαντος, «Ἡ ἀναγνώρισις ὑπὸ τῶν Μωαμεθανῶν θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων τῶν Χριστιανῶν καὶ ὁ ὁρισμὸς τοῦ Σινὰν Πασά», Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, Α -Β (1930), σ

3 Tιµητική Eπιτροπή: Ο Iωαννίνων Θεόκλητος Tριαντάφυλλος Aλµπάνης Πρύτανης Παν/µίου Iωαννίνων Hλίας Θεοδωρίδης Γενικός Γραµµατέας Aποκεντρωµένης ιοίκησης Περιφ. Hπείρου - υτ. Mακεδονίας Aλέξανδρος Kαχριµάνης Περιφερειάρχης Hπείρου Φίλιππας Φίλιος ήµαρχος Iωαννίνων Kωνσταντίνος Π. Bλάχος Πρόεδρος E.H.M. - I.M.I.A.X. Nαπολέων Mάργαρης Πρόεδρος Iδρύµατος Iωσήφ & Eσθήρ Γκανή Eπιστηµονική Eπιτροπή: Xρύσα Mαλτέζου Aκαδηµαϊκός, ιευθύντρια του Eλληνικού Iνστιτούτου Bυζαντινών & Mεταβυζαντινών Σπουδών της Bενετίας Γεώργιος Πλουµίδης Oµότιµος Kαθηγητής του Παν/µίου Iωαννίνων Γεώργιος Παπαγεωργίου Kαθηγητής Nεώτερης Eλληνικής Iστορίας του Παν/µίου Iωαννίνων Γεώργιος Σιορόκας τ. Kαθηγητής Nεώτερης Iστορίας του Παν/µίου Iωαννίνων Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Kαθηγητής Iστορίας της Φιλοσοφίας Παν/µίου Iωαννίνων Oργανωτική Eπιτροπή: Γεώργιος Παπαγεωργίου Kαθηγητής Nεώτερης Eλληνικής Iστορίας του Παν/µίου Iωαννίνων Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Kαθηγητής Iστορίας της Φιλοσοφίας Παν/µίου Iωαννίνων Xρήστος Σταυράκος Eπίκ. Kαθηγητής Bυζαντινής Iστορίας Παν/µίου Iωαννίνων Bαρβάρα Παπαδοπούλου Προϊσταµένη 8ης Eφορείας Bυζαντινών Aρχαιοτήτων Hλίας Σκουλίδας Kαθηγητής Nεώτερης Iστορίας TEI Hπείρου 3

4 17.00 Προσέλευση Συνέδρων Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 Εναρκτήρια Συνεδρίαση Γεώργιος Πλουµίδης Κωνσταντίνος Π. Βλάχος Προσφωνήσεις Χαιρετισµός της Α.Θ.Π. του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου Hλίας Θεοδωρίδης, Γ.Γ. Aποκεντρωµένης ιοίκησης Περιφέρειας Hπείρου - υτ. Mακεδονίας Aλέξανδρος Kαχριµάνης, Περιφερειάρχης Hπείρου Φίλιππας Φίλιος, ήµαρχος Iωαννιτών Kωνσταντίνος Π. Bλάχος, Πρόεδρος E.H.M. - I.M.I.A.X. Nαπολέων Mάργαρης, Πρόεδρος Iδρύµατος Iωσήφ & Eσθήρ Γκανή Xαιρετισµός - Έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων, Kαθηγητή Tριαντάφυλλο Aλµπάνη Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης στις Σχολές των Iωαννίνων κατά τη διάρκεια της Tουρκοκρατίας: οι µαρτυρίες των χειρογράφων Γεώργιος Παπαγεωργίου, Oι προξενικές Eκθέσεις ως πηγή οικονοµικής και κοινωνικής Iστορίας για την πόλη των Iωαννίνων στο β µισό του 19ου αιώνα Eγκαίνια της Πινακοθήκης της E.H.M. 4

5 Ἀναστάσιος Μιχαήλ, Περιηγηματικὸν Πυκτάτιον ἤτοι Περιήγησις τῆς Εὐρώπης..., [Ἐν Ἀμστελοδάμῳ, 1706] 5

6 Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 Πρωινή συνεδρίαση Hλίας Σκουλίδας Άρης Yφαντής 9.00 Γεώργιος Νικολάου, Οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των καζάδων Άρτας και Πρέβεζας σύµφωνα µε ανέκδοτα υποµνήµατα του προξένου της Γαλλίας στα Ιωάννινα Eugène Poujade ( ) 9.15 Νίκος. Καράµπελας, Η κατάκτηση της Πρέβεζας από τον Μωάµεθ β 9.30 Αργύριος Γιαννέλος, Εκβιοµηχάνιση στην Ήπειρο µετά την απελευθέρωση. Η περίπτωση της Πάργας 9.45 Κατερίνα B. Κορρέ, Συµβολή στην ιστορία του βορηπειρωτικού ελληνισµού κατά το β µισό του 16ου αιώνα: Ματθαίος Παπαγιάννης Γεώργιος Κουντούρης, O εκ Kράψης Iωαννίνων Ιωάσαφ ο Μεγαλοπρεπής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ( ) Πάνος Τζιόβας, Οι προτάσεις του διδάκτορα της Νοµικής Γ. Ευαγγελίδη για την εκπαίδευση και τα λάσσα στην Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου, στην πόλη και την επαρχία Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Γιακουµής, υναµική Κέντρου και Περιφέρειας: η Παιδεία στην επαρχία ρυϊνουπόλεως και Αργυροκάστρου από τον 16ο αιώνα έως το Συζήτηση ι ά λ ε ι µ µ α ηµήτρης Aποστολόπουλος Iοκάστη Pίζου Μαρία Παππά, Νέες χώρες και εθνική ενσωµάτωση: Το παράδειγµα των Ιωαννίνων ηµήτρης ηµητρόπουλος, Τα κατά Γ. Γαζή δεινά του ελβινακίου. Μια ποιητική αφήγηση της ιστορίας ηµήτριος Καλούσιος, Ηπειρωτικά Σύµµεικτα από την χειρόγραφη παράδοση, ήτοι βιβλιογράφοι, αργυροχρυσοχόοι, κτίστες, έµποροι, Eπίσκοποι 6

7 12.00 Σπυρίδων Μιχαλέας, Τα προικοσύµφωνα των Ιωαννίνων ως πηγή της νεότερης κοινωνικής και οικονοµικής Ιστορίας Ιωάννης Βλαχοστέργιος, Ο οίκος των Μισιαίων. Μια διαδροµή πέντε αιώνων Σταύρος Μαµαλούκος, Η αρχιτεκτονική της κατοικίας στην Ήπειρο από τα µέσα του 15ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα Στέφανος Τσιόδουλος, Το σεράι του Μουχτάρ πασά στον Μπαχτσέ του Μπαρδάκη στα Ιωάννινα Χρήστος Ζαµπακόλας, Ειδήσεις για την καθηµερινή ζωή στα Ιωάννινα (β µισό 17ου - α' µισό 18ου αιώνα) Μαίρη Κωστή, Οι φωτογράφοι των Ιωαννίνων µέχρι και την απελευθέρωση της πόλεως Συζήτηση Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 Απογευµατινή συνεδρίαση Xρήστος Σταυράκος Kωνσταντίνος Σουέρεφ Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Το Κάστρο των Ιωαννίνων Κρυσταλλία Μαντζανά - Κωνσταντίνος Τσόδουλος: : Η παρρησία µιας βυζαντινής δέσποινας της Ηπείρου στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου Αργυρώ Καραµπερίδη, 15ος αιώνας: Η εποχή της µετάβασης. Με αφορµή το ξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου στην Παλαιογορίτσα Κόνιτσας Ιωάννης Χουλιαράς, Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων (16ος - 17ος αι.) ηµήτριος Γιαννούλης, Η τιµή του Αρχαγγέλλου Μιχαήλ στην Ήπειρο από τη Βυζαντινή περίοδο µέχρι σήµερα Ιουλία Καππά, Ένα σπίτι πάνω στο Tείχος των Ιωαννίνων- Το σπίτι του Πασά Καλού Βιργινία Μαυρίκα, Georges Scott: ένας Γάλλος ζωγράφος των Βαλκανικών Πολέµων Συζήτηση ι ά λ ε ι µ µ α 7

8 Aθανάσιος Γκότοβος Bαρβάρα Παπαδοπούλου Κωνσταντίνος Σουέρεφ, Κωνσταντίνος Καραπάνος ( ) και ωδώνη. Οι απαρχές της έρευνας Γρηγόρης Μανόπουλος, Οι πρώτες ταυτίσεις και έρευνες στη ωδώνη κατά τον 19ο αιώνα Γεωργία Πλιάκου, Η αρχαία πόλη των Ιωαννίνων: µια νέα αρχαιολογική και τοπογραφική προσέγγιση ώρα Mαρκάτου, ηµόσια µνηµεία για την απελευθέρωση των Iωαννίνων και το ιδεολογικό τους πλαίσιο Αγγελική Μάρου, ιαχείρηση µοναστηριακής περιουσίας: Η περίπτωση της µονής ουρούτης Ιωαννίνων ( ) Αθανάσιος Καραθανάσης, Ηπειρώτες στις παραδουνάβιες ηγεµονίες (16ος- 18ος αι.) Φλορίν Mαρινέσκου, H Mονή Σαρινδάρι του Bουκουρεστίου, µετόχι της µονής των Πατέρων Ζίτσας Κωνσταντίνος Κόµης - Βαγγέλης Τόλης: Από την Ήπειρο στο Αρχιπέλαγος. Ηπειρώτες εγκατεστηµένοι στην Ερµούπολη ( ) Συζήτηση Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 Πρωινή συνεδρίαση Γεωργία Aποστολοπούλου Nίκος Aναστασόπουλος 9.00 Βασίλειος ήµου, Η Συµβολή του Οικουµενικού Πατριαρχείου στην διάσωση και διάδοση των Μεγάλων και Σεπτών Παραδόσεων της Εκκλησίας και του Γένους στην Ήπειρο κατά τα δύστηνα χρόνια της Οθωµανοκρατίας ( ) 9.15 Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Η εκκλησιαστική πολιτική του Αλή Πασά µε βάση νέα στοιχεία του Αρχείου του 8

9 9.30 Χαρίτων Καρανάσιος, Μία ψυχανάλυση του Αλή Πασά στην «ατοµική ανάλυση» του Στέφανου Ξένου (1883) 9.45 Ελένη Κουρµαντζή, Αληπασιάδες Θεµιστοκλής Γκόγκας, Όψεις των οικονοµικών της Ελληνικής Εκπαίδευσης στα Ιωάννινα µέσα από την κίνηση των µισθών των εκπαιδευτικών Λάµπρος Φλιτούρης, Η πολιορκία των Ιωαννίνων ( ) µέσα από τις ανταποκρίσεις του γαλλικού Τύπου Σπύρος Πλουµίδης, Ο αντίκτυπος της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων (1913) στην ελληνική κοινωνία και εθνική ιδεολογία Συζήτηση ι ά λ ε ι µ µ α Γεώργιος Παπαγεωργίου Άννα Mανδυλαρά Παναγιώτης Τσαµάτος, Η δράση της Ηπειρωτικής Εταιρείας και του Ελληνικού Στρατού στην περιοχή Αχέροντα, Φαναρίου και Παραµυθιάς κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα της Ηπείρου ( ) Μιχάλης Παντούλας, Ανέκδοτο «µπουγιουρτί» του Κιουταχή για τη µάχη της Βελτσίστας Ιάκωβος Μιχαηλίδης - Ηλίας Σκουλίδας, Το Οθωµανικό Αρχείο Πρωθυπουργίας και το βιλαέτι Ιωαννίνων κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο Νικόλαος Αναστασόπουλος, Σωµατειακή οργάνωση στα Ιωάννινα κατά την απελευθερωτική περίοδο Απόστολος Μπενάτσης, Η αλληλενέργεια Λογοτεχνίας και Ιστορίας στην Ήπειρο: Από την ιστορικότητα του Παΐσιου του Μικρού ως τη µυθοπλασία του Θανάση Πετσάλη - ιοµήδη Maida Massimiliano, Ιστορία και δηµοτικό τραγούδι της Ηπείρου στα ποιήµατα του Κωστή Παλαµά Ελευθερία Μαντά, Ήπειρος και Μεγάλη Ιδέα τον 19ο αιώνα Συζήτηση 9

10 Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 Απογευµατινή συνεδρίαση Bασίλειος Kύρκος Eλένη Aγγελοµµάτη-Tσουγκαράκη Χρύσα Μαλτέζου, Προικοδοσία και οικογενειακές διενέξεις στα Γιάννενα τον 18ο αιώνα Μάχη Αποστολοπούλου, Τα χειρόγραφα της Βήσσανης. Νεότερα στοιχεία Βενετία Χατζοπούλου, Άγνωστη παρρησία της Ι.Μ.Αγίου Παντελεήµονος Νήσου και οι Συντεχνίες των Ιωαννίνων Απόστολος Γλαβίνας, Ο κληρικός Θεοφάνης Μαυροµµάτης ή Fan Noli ( ) Ελένη Κίγκα, Η συµβολή της Ηπείρου στη λεξικογραφία της εποχής του Νεοελληνικού ιαφωτισµού (18ος - 19ος αι.) Κώστας Οικονόµου, Τοπωνυµικοί περίπατοι στις όχθες της λίµνης των Ιωαννίνων Απόστολος Παπαϊωάννου, Κοινωνική συγκρότηση, εθνικές διεκδικήσεις και ιστορική συγκυρία τις παραµονές της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων: Η Εφηµερίδα «Αγών» Συζήτηση ι ά λ ε ι µ µ α Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Xαρίτωνας Kαρανάσιος Ελένη Αγγελοµµάτη - Τσουγκαράκη, Η ανέκδοτη αλληλογραφία του Γιαννιώτη λογίου Λάµπρου Φωτιάδη ( ) πηγή για τον βίο και το έργο του Γεώργιος Παναγόπουλος, Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η διδασκαλία της θεολογικής επιστήµης στα Ιωάννινα κατά τα µέσα του 18ου αι Αρχιµ., ηµήτριος Αργυρός, Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση κατά το β ήµισυ του 19ου αιώνος και η ίδρυση της Σχολής Βελλάς 10

11 20.00 Μάρθα Παπαδοπούλου, Οι Κανονισµοί της Ζωσιµαίας Σχολής (1843, 1878, 1892, 1896, 1897) και η δυναµική τους παρέµβαση στις εκπαιδευτικές, διοικητικές και κοινωνικές δοµές Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Το Α Εκπαιδευτικό Συνέδριο «των εν Ηπείρω διδασκάλων του έτους 1875» στα Ιωάννινα Άννα Μανδυλαρά, «Γλέπαµαν την παρέλαση του στρατού µας µε λαχτάρα». Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων ως γιορτή του ελληνικού εθνικού κράτους Συζήτηση είπνο των Συνέδρων στο εστιατόριο «Φρόντζου Πολιτεία» (Λόφος E.H.M.) Kυριακή 3 Mαρτίου 2013 Ακροτελεύτια συνεδρίαση Xρύσα Mαλτέζου Aπόστολος Γλαβίνας Michael Grünbart, Leaders in captivity - new patterns in late Byzantine politics Χρήστος Σταυράκος, Τα µνηµεία της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων ως ιστορική πηγή κατά τους πρώτους αιώνες της Οθωµανοκρατίας Γεωργία Αποστολοπούλου, Το Μαντείο της ωδώνης στη φιλοσοφική ερ- µηνεία του Hegel ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Σκλαβιά και αντίσταση στην τουρκοκρατούµενη Ήπειρο. Η µαρτυρία της τέχνης της Αθανάσιος Γκότοβος, Παιδεία και ταυτότητες: τα πολυεθνικά Γιάννενα της Οθω- µανικής εποχής Γεώργιος Πλουµίδης, Ήπειρος και Bενετία Βασίλειος Κύρκος, Η διδασκαλία του Βούλγαρη στη Μαρουτσαία Σχολή Κώστας Π. Βλάχος, Παραβατική συµπεριφορά και έλεγχος µαθητών της Ζωσιµαίας Σχολής κατά τα τέλη του 19ου - αρχές 20ου αι Συζήτηση Γεώργιος Παπαγεωργίου - Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος: Συµπεράσµατα - Απολογισµός των εργασιών του Συνεδρίου 11

12 Φραγκίσκου Προσαλέντου Πρὸς τὸ ἐν τῇ Ἰωαννίνων πόλει Φροντιστήριον Πάλαι ποτὲ στοά τε καὶ λύκειον ἔνι, Καὶ περίπατος Ἀθήναις μέγιστος φιλοσόφων Πόλει δ ἀρίστῃ νῦν γε Ἰωαννίνων Μουσῶν ἐϋκόμων δῶμ ὑπάρχει πασέων. Τό δε Καραϊωάννης, Γλυκὺς θ ὁμοῦ, μόνοι Κοσμήτορε δύ ἀμφιδιέπουσ Ἰωαννίνων. Ὁ μέν γε πάντων Ἰωαννίνων κάρη πέλει, Ὁ δ αὖ Γλυκὺς πᾶσι γλυκύτατος τυγχάνει. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν λογιώτατον καὶ σοφώτατον Γεώργιον Σουγδουρῆν, ἱεροδιδάσκαλον τοῦ ἐν τῇ Ἰωαννίνων πόλει Φροντιστηρίου Ἑλλάνων κλυτοί, τὴν πάτριον ὅς κε σοφίην, Παῖδες ὑμῶν μαθέειν πρόφρων σπεύδει ἠδὲ χαρίζει, Ἐς πόλιν Ἰωαννίνων ἐρχέσθω ὠκέει ποδὶ βαίνων, Ἔνθα γλώττης νῦν παγὰ δ Ἑλληνίδος ἔνι Ἐκ φρήτρης Σουγδουρέων, τ ὄνομ οἱ δέ γε πέλλει Γεώργιος, ἄλλων μοῦνος Ἀριστοτέλ οἷος ἐρίζειν Ἠδὲ Ἰησοῦ ἄριστος Μύστης καὶ Θεολόγος. Φραγκῖσκος Προσαλέντης, Ὁ αἱρετικὸς διδάσκαλος ὑπὸ τοῦ ὀρθοδόξου μαθητοῦ ἐλεγχόμενος..., Ἐν Ἀμστελοδάμῳ, 1706, σ.7 ν 12

13 Kατάλογος Συνέδρων: Αγγελοµµάτη - Τσουγκαράκη Ελένη, τ. Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Αποστολοπούλου Γεωργία, Καθηγήτρια Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Aποστολόπουλος ηµήτρης, ιευθυντής Eρευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ. Αργυρός ηµήτριος, Αρχιµ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος της.ε. της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων. Βλάχος Π. Κώστας, Φιλόλογος, Πρόεδρος της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών - Ι.Μ.Ι.Α.Χ. Βλαχοστέργιος Ιωάννης, ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάµενος της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Ηπείρου. Γιακουµής Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και της Παγκόσµιας Ιστορίας του Πανεπιστηµίου New York των Τιράνων, Αναπληρωτής Πρύτανης. Γιαννέλος Αργύριος, Υποψήφιος ιδάκτορας Νεώτερης Ιστορίας του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Γιαννούλης ηµήτριος, Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων. Γκόγκας Θεµιστοκλής, Επίκουρος Καθηγητής ιαπολιτισµικής Επικοινωνίας του Τµήµατος Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών του ΤΕΙ Ηπείρου. Γκότοβος Αθανάσιος, Καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Γλαβίνας Απόστολος, Οµότιµος Καθηγητής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ηµητρόπουλος ηµήτρης, Ιστορικός, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ. ήµου Βασίλειος, Επίτιµος Σχ. Σύµβουλος και Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων. Ζαµπακόλας Χρήστος, Ερευνητής Αρχείου Βενετίας. Καλούσιος ηµήτριος, Θεολόγος - Συγγραφέας. Καππά Ιουλία, Αρχιτέκτων - Μηχανικός Ε.Μ.Π. Καραθανάσης Αθανάσιος, Καθηγητής της Ιστορίας του Ελληνισµού του Τµήµατος Ποι- µαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Καράµπελας Νίκος, Πρόεδρος του Ιδρύµατος Ακτία Νικόπολις. Καραµπερίδη Αργυρώ, Αρχαιολόγος, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Καρανάσιος Χαρίτων, ιευθυντής Ερευνών της Aκαδηµίας Aθηνών. Κίγκα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Κόµης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Κορρέ Κατερίνα Β., Υποψήφια ιδάκτορας Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Κουντούρης Γεώργιος, Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων. Κουρµαντζή Ελένη, τ. Λέκτορας της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 13

14 Κύρκος Βασίλειος, Οµότιµος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων. Κωστή Μαίρη, Φιλόλογος. Μαλτέζου Χρύσα, Ακαδηµαϊκός, ιευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Μαµαλούκος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Μανδυλαρά Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστη- µίου Ιωαννίνων. Μανόπουλος Γρηγόρης, Υποψήφιος ιδάκτορας του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μαντά Ελευθερία, Λέκτορας της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μαντζανά Κρυσταλλία, Προϊσταµένη της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Mάργαρης Nαπολέων, ικηγόρος, Πρόεδρος του Iδρύµατος Iωσήφ και Eσθήρ Γκανή. Μάρου Αγγελική, M.A. Nεώτερης Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μαυρίκα Βιργινία, ρ. Ιστορικός Τέχνης, 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, διδάσκουσα (Π.. 407/80) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μιχαηλάρης Παναγιώτης, ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ. Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Επίκουρος Καθηγητής της Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μιχαλέας Σπυρίδων, Υποψήφιος ιδάκτορας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μπενάτσης Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Νικολάου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής της Nεώτερης Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Οικονόµου Κώστας, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Παΐζη - Αποστολοπούλου Μάχη, ιευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ. Παναγόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ογµατικής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων. Παντούλας Μιχάλης, Φιλόλογος. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής Nεώτερης Ελληνικής Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Παπαδοπούλου Βαρβάρα, Αρχαιολόγος, Προϊσταµένη 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Παπαδοπούλου Μάρθα, ιευθύντρια των Γ.Α.Κ. - Ιστορικού Αρχείου Ηπείρου. Παπαϊωάννου Απόστολος, Οµότιµος Καθηγητής Nεώτερης Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Παππά Μαρία, Αρχειονόµος - ιστορικός, Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών. Πέτσιος Κωνσταντίνος Θ., Καθηγητής Iστορίας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 14

15 Πλιάκου Γεωργία, Αρχαιολόγος της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πλουµίδης Γεώργιος, Οµότιµος Καθηγητής της Nεώτερης Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Πλουµίδης Σπυρίδων, Λέκτορας Nεώτερης Ελληνικής Iστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκουλίδας Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής Νεώτερης Iστορίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σουέρεφ Κωνσταντίνος, Αρχαιολόγος, Προϊστάµενος ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Σταυράκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τζιόβας Πάνος, συγγραφέας - ιστορικός. Τόλης Βαγγέλης, ιδάκτορας Νεώτερης Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τριανταφυλλόπουλος ηµήτριος, τ. Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Τσαµάτος Παναγιώτης, Καθηγητής Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τσιόδουλος Στέφανος, Λέκτορας του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τσόδουλος Κωνσταντίνος, Υποψήφιος ιδάκτορας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Φλιτούρης Λάµπρος, Λέκτορας Ευρωπαϊκής Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Χατζοπούλου Βενετία, ρ φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Σορβόνης, διδάσκουσα στο ΤΕΙ Aθηνών. Χουλιαράς Ιωάννης, Αρχαιολόγος, Προϊστάµενος της 20ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Grünbart Michael, Καθηγητής Βυζαντινής Iστορίας του Πανεπιστηµίου Münster. Maida Massimiliano, ιδάκτωρ Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου του Παλέρµο. Aνατολίτη έσποινα Aρβανίτη Bίβιαν Γαράφα Φανή Γυλίκου Iωάννα Θεµελή Λαµπρινή Kούρτη Mυρσίνη Kουσουνάδη Eυαγγελία Γραµµατεία Συνεδρίου: Ρίζου Ιοκάστη Mανούση ήµητρα Mπίλης Kωνσταντίνος Mπιστιόλη Mάγδα Nταλιάνη Eλευθερία Pάδου Aλεξάνδρα Σαββίδου Eυγενία Tασλόγλου Kαλλιόπη Tσούκαλη Eιρήνη Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς ; Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Παρασκευοπούλου 4, Ιωάννινα τηλ

16 ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Τὸ δρὺ τ ἀρχαιομίλητο κι ἂν θρόισε στὴ Δωδώνη γιὰ τὸν ποιητὴ πολεμιστή κι ἂν σείστηκαν τὰ φύλλα γι αὐτόν, στοῦ Δία τὴ μαντικὴ πλατιὰν ἀνατριχίλα κοίτα: ἡ καθάρια γέμιση τοῦ φεγγαριοῦ σιμώνει, σφίγγουν τὰ χιόνια στ Ἄγναντα, κ ἡ δύναμη τοῦ Ὀνείρου δένει τὰ πάντα πιὸ σφιχτά, ἀπ τὰ γλυκὰ ἀκρογιάλια ὣς τὰ βαθιά, τὰ εὐωδερὰ περβόλια τῆς Ἠπείρου ποὺ ἀστράφτουνε στὰ σκοτεινὰ κλαδιὰ τὰ πορτοκάλια καὶ νά: ὁ χειμώνας ἄξαφνα μ ὅλο τὸν ἥλιο λάμπει, φωτάει διαμάντι τὰ βουνά, κι ὁ ἀέρας τὰ ζυγώνει, κ εἶν ἁπλωτὸς χορότοπος, βελοῦδο κάτου οἱ κάμποι, π ἀκόμα ἡ ἐχτρικὴ φωτιὰ καπνίζει ἀργὰ κι ὀργώνει στὰ ρημαγμένα τὰ χωριά, καὶ στὸ ἥσυχο λιοπύρι τώρα οἱ ἀρνάδες γέννησαν καὶ στὴ θαμπὴ γλυκάδα τοῦ ὡραίου Δεκέμβρη, μακρινὸ φαντάζει πανηγύρι, μ ὅλα τ ἀριὰ βελάσματα, ἡ ἐλπιδοφόρα Ἑλλάδα! Κ εἶναι τὰ χιόνια ἀμυγδαλιές κι ὁ ἥλιος εἶν τ Ἀπρίλη Πάσχα Κυρίου ν ἀνάτειλε φαντάζει ἡ κυρα-μέρα, νὰ σμίξουνε σ Ἀνάσταση τὰ πικραμένα χείλη! Ἱερὴ θυσία πάει ὀ στρατός, σὲ ἐαρινὸν ἀέρα... Ἄγγελος Σικελιανός, Λυρικὸς Βίος. Β. Λυρικά (Σειρὰ Πρώτη). Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Γ.Π. Σαββίδης. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1966, σ. 24 X ο ρ η γ ο ί : I P Y M A I&E Γ K A N H ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN I PYMA IΩΣHΦ & EΣΘHP ΓKANH ETAIPEIA HΠEIPΩTIKΩN MEΛETΩN I PYMA MEΛETΩN IONIOY & A PIATIKOY XΩPOY

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΤΟΜΟΣ. νικοσ Δ. ΚΑρΑΜΠΕλΑΣ Η κατάκτηση της Πρέβεζας από τον Μωάμεθ β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΤΟΜΟΣ. νικοσ Δ. ΚΑρΑΜΠΕλΑΣ Η κατάκτηση της Πρέβεζας από τον Μωάμεθ β 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΤΟΜΟΣ Χαιρετισμοί: Της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου... 23 Κωνσταντίνος Π. Βλάχος, Πρόεδρος Ε.Η.Μ. - Ι.Μ.Ι.ΑΧ.... 24 Ναπολέων Μάργαρης, Πρόεδρος Ιδρύματος Ιωσήφ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πνευματικὴ κίνηση στὰ Ἰωάννινα τὸν 18 ο αἰ. καὶ ἡ παρουσία τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Β ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ἡ πνευματικὴ κίνηση στὰ Ἰωάννινα τὸν 18 ο αἰ. καὶ ἡ παρουσία τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Β ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ἡ πνευματικὴ κίνηση στὰ Ἰωάννινα τὸν 18 ο αἰ. καὶ ἡ παρουσία τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ἰωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡHΣ Ο ΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡHΣ Ο ΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ [ ] µηδὲ παρὰ τῶν εἰδότων ἀµελήσῃς ἐρωτῶν νὰ λάβῃς φωτισµόν ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡHΣ Ο ΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ, 1-3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ * ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κομοτηνή, 27-30 Μαΐου 2004) «Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας»

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» 20-21 Απριλίου 2013, Σάββατο- Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Γυμνασίου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος PIERCE, διοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. με θέμα: «Ο Αριστοτέλης σήμερα: Κράτος, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. με θέμα: «Ο Αριστοτέλης σήμερα: Κράτος, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ με θέμα: «Ο Αριστοτέλης σήμερα: Κράτος, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική» Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα Τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ- ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΡΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ- ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ- ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Ταχ. /νση : Ι. Θεοτόκη 72 Κέρκυρα, 6-2-2015 Ταχ. Κώδικας : 49 100 -Κέρκυρα Αρ. Πρωτ.: ΣΙΜ /371 Πληρ. : Στ. Πρεντουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30)

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 4 ης Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2015-2016, Τετάρτη, 9 εκεµβρίου 2015, ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τµήµατος, Ιωάννου Θεοτόκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο»

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Από έρευνα σε µαθήτριες και µαθητές της A Γυµνασίου Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Πρώτου Κύκλου. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α Εξάμηνο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Διδάσκων: Χ. Καραγιάννης, Λέκτωρ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» Ρόδος, 0/08/016 Α.Π. 0 ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ culture.uop.gr «Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΓΕΥΣΗ και ΜΝΗΜΗ, μια πολυεπίπεδη συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Β ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Β ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Β ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ την 13η Ιουνίου 2015, 09:00-18:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσεις Συνέχειες - Ασυνέχειες στην Εξέλιξη του Πολιτισμού του Ελλαδικού Χώρου

Κρίσεις Συνέχειες - Ασυνέχειες στην Εξέλιξη του Πολιτισμού του Ελλαδικού Χώρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2012 «Ευρώπη μια Κοινή Κληρονομιά» 28-30 Σεπτεμβρίου 2012 Υλικός & Άυλος Πολιτισμός : Κρίσεις - Συνέχειες και Ασυνέχειες ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ ΑΝΘΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ ΑΝΘΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016 ΟΝΟΜ/ΜΟ Α.Ε.Ι. ΣΧΟΛΕΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ ΑΝΘΙΑ ΓΕΡΛΟΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 Το

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

networking innovation culture 24-27 Ιουλίου 2014 entrepreneurship Ξενοδοχείο Grand Serai Congress & Spa - Ιωάννινα

networking innovation culture 24-27 Ιουλίου 2014 entrepreneurship Ξενοδοχείο Grand Serai Congress & Spa - Ιωάννινα networking entrepreneurship innovation culture 24-27 Ιουλίου 2014 Ξενοδοχείο Grand Serai Congress & Spa - Ιωάννινα Γ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3rd International Convention

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version Πρόγραμμα Εργασιών Πέμπτη 07//04/2011 Εναρκτήρια Συνεδρία 10.15-11.15 Προσέλευση εγγραφές προσφορά καφέ κατά την άφιξη 11.15-12.00 Χαιρετισμός-καλωσόρισμα από τον Σωκράτη Σαβελίδη, πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Νίκος Μπελαβίλας, επίκουρος καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καταγραφή και αποτύπωση. Το πρώτο βήμα στις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία 24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία Έναρξη εργασιών 10:00 - Λήξη εργασιών 12:30 Προεδρείο: Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. «20 χρόνια Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΩΝ 11-13 ΜΑΪΟΥ 1992

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΩΝ 11-13 ΜΑΪΟΥ 1992 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΩΝ 11-13 ΜΑΪΟΥ 1992 Περιλαμβάνονται μόνο οι σύνεδροι που έδωσαν τα στοιχεία τους. 2 Ζαχιώτη Νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ 2016 2017 Στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. διεξάγεται ήδη από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής, σειρά Ανοιχτών Μαθημάτων για ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ που σημάδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιάννη Τζαβάρα (Επιµ.) itzavaras@yahoo.gr ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Τελευταία ενηµέρωση: Σεπτέµβριος 2015) 1. Αριστοτελικός Όµιλος Αθηνών Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών 10-12 Νοεμβρίου 2016 Πρόγραμμα 1 Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τρίτη 6 8 μμ., Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Μέγαρο Μπίλλη, Πλατεία Ιπποδρομίου Υπεύθυνη ενότητας: Αγγελική Καλλία Δικηγόρος, Καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΣΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ Σε συνεργασία με το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πέμπτη 1 & Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Ισχύς Νοεμβρίου 2016 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Διήμερο Συνέδριο Φιλοσοφίας του Δικαίου

Δίκαιο Ισχύς Νοεμβρίου 2016 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Διήμερο Συνέδριο Φιλοσοφίας του Δικαίου & Δίκαιο Ισχύς Διήμερο Συνέδριο Φιλοσοφίας του Δικαίου 25-26 Νοεμβρίου 2016 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Αίθουσα UNESCO (25/11, 10:45-19:00) & Cine Studio (26/11, 10:00-14:15) Χορηγός Επικοινωνίας Τμήμα Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Κληρονομιά στην Ελλάδα, 1980-2015 Διάσωση - Έρευνα - Εκπαίδευση

Βιομηχανική Κληρονομιά στην Ελλάδα, 1980-2015 Διάσωση - Έρευνα - Εκπαίδευση ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ TICCIH - Ελληνικό Τμήμα ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ICOMOS - Ελληνικό Τμήμα ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιοικητικό Συµβούλιο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ιοικητικό Συµβούλιο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ιοικητικό Συµβούλιο Επιστηµονική επιτροπή Εκτελεστική επιτροπή Επιτροπή οικονοµικών & εξεύρεσης πόρων Επιστηµονικός σύµβουλος ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τµήµα οικονοµικών & διοίκησης Τµήµα περιβαλλοντικών δράσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ 20-01- 14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

«Από τη Βυζαντινή Οικουμένη στη Θράκη και στη Λογοτεχνία του Σήμερα»

«Από τη Βυζαντινή Οικουμένη στη Θράκη και στη Λογοτεχνία του Σήμερα» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Τετάρτη 1η Ιουνίου 2011, ώρα 19:00 Την Τετάρτη 1 η Ιουνίου, στις 19:00, πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Θρακικής και Παράδοσης το καταληκτήριο μάθημα των τμημάτων Αρχαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Παπαγεωργίου Παντελής Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Καπέσοβο Ζαγορίου Έγγαμος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογική Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων

Αρχαιολογική Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων Αρχαιολογική Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων Τηλ. 6946597923 (Φουντούλης Βασίλειος) & 6976670042 (Μανικάρου Μεταξούλα) E-mail: thestians.synedrio@gmail.com 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί, Με τιμή, Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Συμποσίου. Ελένη Γ. Γαβρά. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΒΣΑΣ, ΠΑ.ΜΑΚ.

Αγαπητοί, Με τιμή, Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Συμποσίου. Ελένη Γ. Γαβρά. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΒΣΑΣ, ΠΑ.ΜΑΚ. Θεσσαλονίκη, 26.11.14 Αγαπητοί, Σας αποστέλλουμε το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης/απόδοσης του Διεθνούς Συμποσίου, που έλαβε χώρα στις 21-22 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΨΗΗ-ΦΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:Δ.Κ.Π. 1017430 ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18 ος -19 ος αι.)

Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18 ος -19 ος αι.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ t ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΟΛΙΤΗ Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18 ος -19 ος αι.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρέθυμνο, 12-14 Απριλίου 2013 Φοιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Π Ρ Ε Β Ε Λ Α Κ Η Σ * ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 67061 Άβδηρα Ξάνθης Τηλέφωνο: 25410-51003,

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Σαριανίδου Νίκη Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή Νομικής Βερβέρης Χρήστος Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σταύρου Βιργινία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Λ. Δημοκρατίας 1 Ρόδος

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Λ. Δημοκρατίας 1 Ρόδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παιδαγωγικό Τµήµα Εδρα: Αµαρούσιο (Σταθµός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ) Ταχ. /νση: Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14121 Τηλ.: 210 2896767 Fax: 210 2823247

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 1η Σεπτεμβρίου - 14 Ιανουαρίου 15 Ιανουαρίου - 14 Ιουνίου ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16-18 Μαΐου 2008 & ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Μέρος Β ) 25-27 Μαΐου 2007 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δεν έχει μεταπτυχιακό. Διαθέτει επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ (Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ): «ΊΜΒΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (Με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιµβρίων και του Παν/µίου Αθηνών) Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΣ ΑΠΘ B ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 25

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου, Νατάσα Κεσίδου & Ελένη Χοντολίδου. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Έναρξη του Συνεδρίου, Νατάσα Κεσίδου & Ελένη Χοντολίδου. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 15.00 Εγγραφές 15.30-15.45 Χαιρετισμοί από: τις Πρυτανικές αρχές τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κ. Δημήτρη Μαυροσκούφη τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής

Προς Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΟ46Ψ8ΧΒ-3ΡΜ Γραμματεία Κοσμητείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ε. Μακεδονοπούλου Θεσσαλονίκη, 16-10-2013 Τηλ. : 2310 99 669980 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. «Παιδική & Εφηβική Λογοτεχνία χωρίς ευτυχισµένο τέλος»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. «Παιδική & Εφηβική Λογοτεχνία χωρίς ευτυχισµένο τέλος» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Παιδική & Εφηβική Λογοτεχνία χωρίς ευτυχισµένο τέλος» Καλαµάτα, 9 10 Απριλίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 08.30 09.00: Προσέλευση-Εγγραφές συνέδρων 09.00 09.15: Χαιρετισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ φροντιστήρια ΠΡΙΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Μόρια Σχέδιο Σχολείο Σχολή Σειρά ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18.937 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18.835 13ο ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.- 1959-2009 «Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καλούρη Ράνυ, Πρόεδρος, Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255. (.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255. (.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1942 Ξεκινά η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής Οι σπουδές με βάση το νόμο 1268/1982 και 4009/2011 διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) 1983 Σύμφωνα με το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ )

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού Εορτασμός Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κρίσεις: συνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Αχαΐας. Τεχνολογίες Αιχµής και Φυσικές Επιστήµες

Παράρτηµα Αχαΐας. Τεχνολογίες Αιχµής και Φυσικές Επιστήµες Παράρτηµα Αχαΐας 8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Τεχνολογίες Αιχµής και Φυσικές Επιστήµες 3 5 Οκτωβρίου 2008 Αίγιο Υπό την αιγίδα των Περιφερειακών ιευθύνσεων Εκπαίδευσης Αχαΐας και Πελοποννήσου και

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα