«Ιστορία - Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ιστορία - Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913»"

Transcript

1 ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ETAIPEIA HΠEIPΩTIKΩN MEΛETΩN I PYMA MEΛETΩN IONIOY & A PIATIKOY XΩPOY I P Y M A I&E Γ K A N H I PYMA IΩΣHΦ & EΣΘHP ΓKANH Α ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Ιστορία - Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913» υ π ό τ η ν α ι γ ί δ α του Προέδρου της ηµοκρατίας Πέµπτη, 28 Φεβρουαρίου - Kυριακή 3 Mαρτίου 2013 ΜΕΓΑΡΟ ETAIPEIAΣ HΠEIPΩTIKΩN MEΛETΩN «A ί θ ο υ σ α K. K α τ σ ά ρ η» I ω ά ν ν ι ν α

2 Ὁρισμὸς ὅνπερ ἔστειλεν ὁ Σινὰν πασιὰς ὁ τοῦ Σουλτὰν Μουρὰτ βεζίρης εἰς τὰ Ἰωάννινα ἐπὶ ἔτους στϡλη ω.:. [=1430 μ.x.] Τῆς κεφαλῆς τῶν κεφαλάδων καὶ αὐθέντου πάσης Δύσεως, τοῦ Σινὰν πασιὰ ὁρισμὸς καὶ χαιρετισμὸς εἰς τὸν πανιερώτατον μητροπολίτην Ἰωαννίνων καὶ εἰς τοὺς ἐντιμοτάτους ἄρχοντες, τόν τε καπετάνον Στρατηγόπουλον καὶ τὸν υἱὸν τοῦ Καπετάνου τὸν κὺρ Παῦλον καὶ εἰς τὸν πρωτοστράτορα τὸν Μπουήσαβον καὶ εἰς τὸν πρωτασιγκρήτη τὸν Στανίτζη καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς ἄρχοντες τῶν Ἰωαννίνων, μικρούς τε καὶ μεγάλους. Νὰ ἠξεύρετε ὅτι μᾶς ἔστειλεν ὁ μέγας αὐθέντης νὰ παραλάβωμεν τοῦ Δούκα τὸν τόπον καὶ τὰ κάστρη του. Καὶ ὥρισέν μας γοῦν οὕτως: ὅτι ὁποῖον κάστρο καὶ χώρα προσκυνήση μὲ τὸ καλόν, νὰ μηδὲν ἔχει κανένα φόβον, οὔτε κακὸν οὔτε κουρσεμὸν ἀλλ οὔτε κανέναν χαλασμόν. καὶ ὁποῖον κάστρο καὶ χώρα δὲν προσκυνήσουσιν, ὥρισεν νὰ τὰ καταλύσω καὶ νὰ τὰ χαλάσω ἐκ θεμελίων, ὥσπερ ἐποίησα καὶ τὴν Θεσσαλονίκην. Διὰ τοῦτο γράφω καὶ λέγω σας ὅτι νὰ προσκυνήσετε μὲ τὸ καλὸν καὶ μηδὲν πλανηθῆτε καὶ ἀκούσετε τῶν Φραγκῶν τὰ λόγια ὅτι τίποτε δὲν σᾶς θέλουν ὠφελήσει, πλὴν ἂν σᾶς χαλάσουν καθὼς ἐχαλάσασιν καὶ τοὺς Θεσσαλονικαίους. Καὶ ἕνεκεν τούτου ὀμνέω σας τὸν Θεὸν τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ τὸν προφήτην Μωάμεθ καὶ εἰς τὰ ἑπτὰ μουσάφια καὶ εἰς τοὺς ἑκατὸν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες προφήταις τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν ψυχήν μου καὶ εἰς τὴν κεφαλήν μου καὶ εἰς τὸ σπαθὶ ὅπου ζώνομαι ὅτι νὰ μηδὲν ἔχετε κανέναν φόβον, μήτε αἰχμαλωτισμόν, μήτε πιασμὸν παιδίων, μήτε ἐκκλησίας νὰ χαλάσωμεν, μήτε μασγίδι νὰ ποιήσωμεν ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκκλησίαις σας νὰ σημαίνουν καθὼς ἔχουν συνήθειαν. Ὁ μητροπολίτης νὰ ἔχῃ τὴν κρίσιν του τὴν ρωμαϊκὴν καὶ ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαιώματα οἱ ἄρχοντες ὅσοι ἔχουσιν τιμάρια, πάλιν νὰ τὰ ἔχουσιν τὰ γονικά τους, τὰ ὑποστατικά τους καὶ τὰ πράγματά τους ὅλα νὰ τὰ ἔχουν χωρίς τινος λόγου καὶ ἄλλα εἴτι ζητήματα θέλετε ζητήσει νὰ σᾶς τα δώσωμεν. Εἰ τὲ καὶ σταθῆτε πεισματικὰ καὶ δὲν προσκυνήσετε μὲ τὸ καλὸν νὰ ἠξεύρετε ὅτι ὥσπερ ἐδιαγουματίσαμεν τὴν Θεσσαλονίκην καὶ ἐχαλάσαμεν ταῖς ἐκκλησίαις καὶ ἐρημώσαμεν καὶ ἀφανίσαμεν τὰ πάντα, οὕτως θέλομεν χαλάσει καὶ ἐσᾶς καὶ τὰ πράγματά σας καὶ τὸ κρῖμα νὰ τὸ γυρέψῃ ὁ Θεὸς ἀπ ἐσᾶς.:. Κωνσταντῖνος Ἄμαντος, «Ἡ ἀναγνώρισις ὑπὸ τῶν Μωαμεθανῶν θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων τῶν Χριστιανῶν καὶ ὁ ὁρισμὸς τοῦ Σινὰν Πασά», Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, Α -Β (1930), σ

3 Tιµητική Eπιτροπή: Ο Iωαννίνων Θεόκλητος Tριαντάφυλλος Aλµπάνης Πρύτανης Παν/µίου Iωαννίνων Hλίας Θεοδωρίδης Γενικός Γραµµατέας Aποκεντρωµένης ιοίκησης Περιφ. Hπείρου - υτ. Mακεδονίας Aλέξανδρος Kαχριµάνης Περιφερειάρχης Hπείρου Φίλιππας Φίλιος ήµαρχος Iωαννίνων Kωνσταντίνος Π. Bλάχος Πρόεδρος E.H.M. - I.M.I.A.X. Nαπολέων Mάργαρης Πρόεδρος Iδρύµατος Iωσήφ & Eσθήρ Γκανή Eπιστηµονική Eπιτροπή: Xρύσα Mαλτέζου Aκαδηµαϊκός, ιευθύντρια του Eλληνικού Iνστιτούτου Bυζαντινών & Mεταβυζαντινών Σπουδών της Bενετίας Γεώργιος Πλουµίδης Oµότιµος Kαθηγητής του Παν/µίου Iωαννίνων Γεώργιος Παπαγεωργίου Kαθηγητής Nεώτερης Eλληνικής Iστορίας του Παν/µίου Iωαννίνων Γεώργιος Σιορόκας τ. Kαθηγητής Nεώτερης Iστορίας του Παν/µίου Iωαννίνων Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Kαθηγητής Iστορίας της Φιλοσοφίας Παν/µίου Iωαννίνων Oργανωτική Eπιτροπή: Γεώργιος Παπαγεωργίου Kαθηγητής Nεώτερης Eλληνικής Iστορίας του Παν/µίου Iωαννίνων Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Kαθηγητής Iστορίας της Φιλοσοφίας Παν/µίου Iωαννίνων Xρήστος Σταυράκος Eπίκ. Kαθηγητής Bυζαντινής Iστορίας Παν/µίου Iωαννίνων Bαρβάρα Παπαδοπούλου Προϊσταµένη 8ης Eφορείας Bυζαντινών Aρχαιοτήτων Hλίας Σκουλίδας Kαθηγητής Nεώτερης Iστορίας TEI Hπείρου 3

4 17.00 Προσέλευση Συνέδρων Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 Εναρκτήρια Συνεδρίαση Γεώργιος Πλουµίδης Κωνσταντίνος Π. Βλάχος Προσφωνήσεις Χαιρετισµός της Α.Θ.Π. του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου Hλίας Θεοδωρίδης, Γ.Γ. Aποκεντρωµένης ιοίκησης Περιφέρειας Hπείρου - υτ. Mακεδονίας Aλέξανδρος Kαχριµάνης, Περιφερειάρχης Hπείρου Φίλιππας Φίλιος, ήµαρχος Iωαννιτών Kωνσταντίνος Π. Bλάχος, Πρόεδρος E.H.M. - I.M.I.A.X. Nαπολέων Mάργαρης, Πρόεδρος Iδρύµατος Iωσήφ & Eσθήρ Γκανή Xαιρετισµός - Έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων, Kαθηγητή Tριαντάφυλλο Aλµπάνη Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης στις Σχολές των Iωαννίνων κατά τη διάρκεια της Tουρκοκρατίας: οι µαρτυρίες των χειρογράφων Γεώργιος Παπαγεωργίου, Oι προξενικές Eκθέσεις ως πηγή οικονοµικής και κοινωνικής Iστορίας για την πόλη των Iωαννίνων στο β µισό του 19ου αιώνα Eγκαίνια της Πινακοθήκης της E.H.M. 4

5 Ἀναστάσιος Μιχαήλ, Περιηγηματικὸν Πυκτάτιον ἤτοι Περιήγησις τῆς Εὐρώπης..., [Ἐν Ἀμστελοδάμῳ, 1706] 5

6 Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 Πρωινή συνεδρίαση Hλίας Σκουλίδας Άρης Yφαντής 9.00 Γεώργιος Νικολάου, Οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των καζάδων Άρτας και Πρέβεζας σύµφωνα µε ανέκδοτα υποµνήµατα του προξένου της Γαλλίας στα Ιωάννινα Eugène Poujade ( ) 9.15 Νίκος. Καράµπελας, Η κατάκτηση της Πρέβεζας από τον Μωάµεθ β 9.30 Αργύριος Γιαννέλος, Εκβιοµηχάνιση στην Ήπειρο µετά την απελευθέρωση. Η περίπτωση της Πάργας 9.45 Κατερίνα B. Κορρέ, Συµβολή στην ιστορία του βορηπειρωτικού ελληνισµού κατά το β µισό του 16ου αιώνα: Ματθαίος Παπαγιάννης Γεώργιος Κουντούρης, O εκ Kράψης Iωαννίνων Ιωάσαφ ο Μεγαλοπρεπής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ( ) Πάνος Τζιόβας, Οι προτάσεις του διδάκτορα της Νοµικής Γ. Ευαγγελίδη για την εκπαίδευση και τα λάσσα στην Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου, στην πόλη και την επαρχία Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Γιακουµής, υναµική Κέντρου και Περιφέρειας: η Παιδεία στην επαρχία ρυϊνουπόλεως και Αργυροκάστρου από τον 16ο αιώνα έως το Συζήτηση ι ά λ ε ι µ µ α ηµήτρης Aποστολόπουλος Iοκάστη Pίζου Μαρία Παππά, Νέες χώρες και εθνική ενσωµάτωση: Το παράδειγµα των Ιωαννίνων ηµήτρης ηµητρόπουλος, Τα κατά Γ. Γαζή δεινά του ελβινακίου. Μια ποιητική αφήγηση της ιστορίας ηµήτριος Καλούσιος, Ηπειρωτικά Σύµµεικτα από την χειρόγραφη παράδοση, ήτοι βιβλιογράφοι, αργυροχρυσοχόοι, κτίστες, έµποροι, Eπίσκοποι 6

7 12.00 Σπυρίδων Μιχαλέας, Τα προικοσύµφωνα των Ιωαννίνων ως πηγή της νεότερης κοινωνικής και οικονοµικής Ιστορίας Ιωάννης Βλαχοστέργιος, Ο οίκος των Μισιαίων. Μια διαδροµή πέντε αιώνων Σταύρος Μαµαλούκος, Η αρχιτεκτονική της κατοικίας στην Ήπειρο από τα µέσα του 15ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα Στέφανος Τσιόδουλος, Το σεράι του Μουχτάρ πασά στον Μπαχτσέ του Μπαρδάκη στα Ιωάννινα Χρήστος Ζαµπακόλας, Ειδήσεις για την καθηµερινή ζωή στα Ιωάννινα (β µισό 17ου - α' µισό 18ου αιώνα) Μαίρη Κωστή, Οι φωτογράφοι των Ιωαννίνων µέχρι και την απελευθέρωση της πόλεως Συζήτηση Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 Απογευµατινή συνεδρίαση Xρήστος Σταυράκος Kωνσταντίνος Σουέρεφ Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Το Κάστρο των Ιωαννίνων Κρυσταλλία Μαντζανά - Κωνσταντίνος Τσόδουλος: : Η παρρησία µιας βυζαντινής δέσποινας της Ηπείρου στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου Αργυρώ Καραµπερίδη, 15ος αιώνας: Η εποχή της µετάβασης. Με αφορµή το ξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου στην Παλαιογορίτσα Κόνιτσας Ιωάννης Χουλιαράς, Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων (16ος - 17ος αι.) ηµήτριος Γιαννούλης, Η τιµή του Αρχαγγέλλου Μιχαήλ στην Ήπειρο από τη Βυζαντινή περίοδο µέχρι σήµερα Ιουλία Καππά, Ένα σπίτι πάνω στο Tείχος των Ιωαννίνων- Το σπίτι του Πασά Καλού Βιργινία Μαυρίκα, Georges Scott: ένας Γάλλος ζωγράφος των Βαλκανικών Πολέµων Συζήτηση ι ά λ ε ι µ µ α 7

8 Aθανάσιος Γκότοβος Bαρβάρα Παπαδοπούλου Κωνσταντίνος Σουέρεφ, Κωνσταντίνος Καραπάνος ( ) και ωδώνη. Οι απαρχές της έρευνας Γρηγόρης Μανόπουλος, Οι πρώτες ταυτίσεις και έρευνες στη ωδώνη κατά τον 19ο αιώνα Γεωργία Πλιάκου, Η αρχαία πόλη των Ιωαννίνων: µια νέα αρχαιολογική και τοπογραφική προσέγγιση ώρα Mαρκάτου, ηµόσια µνηµεία για την απελευθέρωση των Iωαννίνων και το ιδεολογικό τους πλαίσιο Αγγελική Μάρου, ιαχείρηση µοναστηριακής περιουσίας: Η περίπτωση της µονής ουρούτης Ιωαννίνων ( ) Αθανάσιος Καραθανάσης, Ηπειρώτες στις παραδουνάβιες ηγεµονίες (16ος- 18ος αι.) Φλορίν Mαρινέσκου, H Mονή Σαρινδάρι του Bουκουρεστίου, µετόχι της µονής των Πατέρων Ζίτσας Κωνσταντίνος Κόµης - Βαγγέλης Τόλης: Από την Ήπειρο στο Αρχιπέλαγος. Ηπειρώτες εγκατεστηµένοι στην Ερµούπολη ( ) Συζήτηση Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 Πρωινή συνεδρίαση Γεωργία Aποστολοπούλου Nίκος Aναστασόπουλος 9.00 Βασίλειος ήµου, Η Συµβολή του Οικουµενικού Πατριαρχείου στην διάσωση και διάδοση των Μεγάλων και Σεπτών Παραδόσεων της Εκκλησίας και του Γένους στην Ήπειρο κατά τα δύστηνα χρόνια της Οθωµανοκρατίας ( ) 9.15 Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Η εκκλησιαστική πολιτική του Αλή Πασά µε βάση νέα στοιχεία του Αρχείου του 8

9 9.30 Χαρίτων Καρανάσιος, Μία ψυχανάλυση του Αλή Πασά στην «ατοµική ανάλυση» του Στέφανου Ξένου (1883) 9.45 Ελένη Κουρµαντζή, Αληπασιάδες Θεµιστοκλής Γκόγκας, Όψεις των οικονοµικών της Ελληνικής Εκπαίδευσης στα Ιωάννινα µέσα από την κίνηση των µισθών των εκπαιδευτικών Λάµπρος Φλιτούρης, Η πολιορκία των Ιωαννίνων ( ) µέσα από τις ανταποκρίσεις του γαλλικού Τύπου Σπύρος Πλουµίδης, Ο αντίκτυπος της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων (1913) στην ελληνική κοινωνία και εθνική ιδεολογία Συζήτηση ι ά λ ε ι µ µ α Γεώργιος Παπαγεωργίου Άννα Mανδυλαρά Παναγιώτης Τσαµάτος, Η δράση της Ηπειρωτικής Εταιρείας και του Ελληνικού Στρατού στην περιοχή Αχέροντα, Φαναρίου και Παραµυθιάς κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα της Ηπείρου ( ) Μιχάλης Παντούλας, Ανέκδοτο «µπουγιουρτί» του Κιουταχή για τη µάχη της Βελτσίστας Ιάκωβος Μιχαηλίδης - Ηλίας Σκουλίδας, Το Οθωµανικό Αρχείο Πρωθυπουργίας και το βιλαέτι Ιωαννίνων κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο Νικόλαος Αναστασόπουλος, Σωµατειακή οργάνωση στα Ιωάννινα κατά την απελευθερωτική περίοδο Απόστολος Μπενάτσης, Η αλληλενέργεια Λογοτεχνίας και Ιστορίας στην Ήπειρο: Από την ιστορικότητα του Παΐσιου του Μικρού ως τη µυθοπλασία του Θανάση Πετσάλη - ιοµήδη Maida Massimiliano, Ιστορία και δηµοτικό τραγούδι της Ηπείρου στα ποιήµατα του Κωστή Παλαµά Ελευθερία Μαντά, Ήπειρος και Μεγάλη Ιδέα τον 19ο αιώνα Συζήτηση 9

10 Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 Απογευµατινή συνεδρίαση Bασίλειος Kύρκος Eλένη Aγγελοµµάτη-Tσουγκαράκη Χρύσα Μαλτέζου, Προικοδοσία και οικογενειακές διενέξεις στα Γιάννενα τον 18ο αιώνα Μάχη Αποστολοπούλου, Τα χειρόγραφα της Βήσσανης. Νεότερα στοιχεία Βενετία Χατζοπούλου, Άγνωστη παρρησία της Ι.Μ.Αγίου Παντελεήµονος Νήσου και οι Συντεχνίες των Ιωαννίνων Απόστολος Γλαβίνας, Ο κληρικός Θεοφάνης Μαυροµµάτης ή Fan Noli ( ) Ελένη Κίγκα, Η συµβολή της Ηπείρου στη λεξικογραφία της εποχής του Νεοελληνικού ιαφωτισµού (18ος - 19ος αι.) Κώστας Οικονόµου, Τοπωνυµικοί περίπατοι στις όχθες της λίµνης των Ιωαννίνων Απόστολος Παπαϊωάννου, Κοινωνική συγκρότηση, εθνικές διεκδικήσεις και ιστορική συγκυρία τις παραµονές της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων: Η Εφηµερίδα «Αγών» Συζήτηση ι ά λ ε ι µ µ α Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Xαρίτωνας Kαρανάσιος Ελένη Αγγελοµµάτη - Τσουγκαράκη, Η ανέκδοτη αλληλογραφία του Γιαννιώτη λογίου Λάµπρου Φωτιάδη ( ) πηγή για τον βίο και το έργο του Γεώργιος Παναγόπουλος, Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η διδασκαλία της θεολογικής επιστήµης στα Ιωάννινα κατά τα µέσα του 18ου αι Αρχιµ., ηµήτριος Αργυρός, Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση κατά το β ήµισυ του 19ου αιώνος και η ίδρυση της Σχολής Βελλάς 10

11 20.00 Μάρθα Παπαδοπούλου, Οι Κανονισµοί της Ζωσιµαίας Σχολής (1843, 1878, 1892, 1896, 1897) και η δυναµική τους παρέµβαση στις εκπαιδευτικές, διοικητικές και κοινωνικές δοµές Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Το Α Εκπαιδευτικό Συνέδριο «των εν Ηπείρω διδασκάλων του έτους 1875» στα Ιωάννινα Άννα Μανδυλαρά, «Γλέπαµαν την παρέλαση του στρατού µας µε λαχτάρα». Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων ως γιορτή του ελληνικού εθνικού κράτους Συζήτηση είπνο των Συνέδρων στο εστιατόριο «Φρόντζου Πολιτεία» (Λόφος E.H.M.) Kυριακή 3 Mαρτίου 2013 Ακροτελεύτια συνεδρίαση Xρύσα Mαλτέζου Aπόστολος Γλαβίνας Michael Grünbart, Leaders in captivity - new patterns in late Byzantine politics Χρήστος Σταυράκος, Τα µνηµεία της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων ως ιστορική πηγή κατά τους πρώτους αιώνες της Οθωµανοκρατίας Γεωργία Αποστολοπούλου, Το Μαντείο της ωδώνης στη φιλοσοφική ερ- µηνεία του Hegel ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Σκλαβιά και αντίσταση στην τουρκοκρατούµενη Ήπειρο. Η µαρτυρία της τέχνης της Αθανάσιος Γκότοβος, Παιδεία και ταυτότητες: τα πολυεθνικά Γιάννενα της Οθω- µανικής εποχής Γεώργιος Πλουµίδης, Ήπειρος και Bενετία Βασίλειος Κύρκος, Η διδασκαλία του Βούλγαρη στη Μαρουτσαία Σχολή Κώστας Π. Βλάχος, Παραβατική συµπεριφορά και έλεγχος µαθητών της Ζωσιµαίας Σχολής κατά τα τέλη του 19ου - αρχές 20ου αι Συζήτηση Γεώργιος Παπαγεωργίου - Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος: Συµπεράσµατα - Απολογισµός των εργασιών του Συνεδρίου 11

12 Φραγκίσκου Προσαλέντου Πρὸς τὸ ἐν τῇ Ἰωαννίνων πόλει Φροντιστήριον Πάλαι ποτὲ στοά τε καὶ λύκειον ἔνι, Καὶ περίπατος Ἀθήναις μέγιστος φιλοσόφων Πόλει δ ἀρίστῃ νῦν γε Ἰωαννίνων Μουσῶν ἐϋκόμων δῶμ ὑπάρχει πασέων. Τό δε Καραϊωάννης, Γλυκὺς θ ὁμοῦ, μόνοι Κοσμήτορε δύ ἀμφιδιέπουσ Ἰωαννίνων. Ὁ μέν γε πάντων Ἰωαννίνων κάρη πέλει, Ὁ δ αὖ Γλυκὺς πᾶσι γλυκύτατος τυγχάνει. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν λογιώτατον καὶ σοφώτατον Γεώργιον Σουγδουρῆν, ἱεροδιδάσκαλον τοῦ ἐν τῇ Ἰωαννίνων πόλει Φροντιστηρίου Ἑλλάνων κλυτοί, τὴν πάτριον ὅς κε σοφίην, Παῖδες ὑμῶν μαθέειν πρόφρων σπεύδει ἠδὲ χαρίζει, Ἐς πόλιν Ἰωαννίνων ἐρχέσθω ὠκέει ποδὶ βαίνων, Ἔνθα γλώττης νῦν παγὰ δ Ἑλληνίδος ἔνι Ἐκ φρήτρης Σουγδουρέων, τ ὄνομ οἱ δέ γε πέλλει Γεώργιος, ἄλλων μοῦνος Ἀριστοτέλ οἷος ἐρίζειν Ἠδὲ Ἰησοῦ ἄριστος Μύστης καὶ Θεολόγος. Φραγκῖσκος Προσαλέντης, Ὁ αἱρετικὸς διδάσκαλος ὑπὸ τοῦ ὀρθοδόξου μαθητοῦ ἐλεγχόμενος..., Ἐν Ἀμστελοδάμῳ, 1706, σ.7 ν 12

13 Kατάλογος Συνέδρων: Αγγελοµµάτη - Τσουγκαράκη Ελένη, τ. Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Αποστολοπούλου Γεωργία, Καθηγήτρια Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Aποστολόπουλος ηµήτρης, ιευθυντής Eρευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ. Αργυρός ηµήτριος, Αρχιµ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος της.ε. της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων. Βλάχος Π. Κώστας, Φιλόλογος, Πρόεδρος της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών - Ι.Μ.Ι.Α.Χ. Βλαχοστέργιος Ιωάννης, ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάµενος της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Ηπείρου. Γιακουµής Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και της Παγκόσµιας Ιστορίας του Πανεπιστηµίου New York των Τιράνων, Αναπληρωτής Πρύτανης. Γιαννέλος Αργύριος, Υποψήφιος ιδάκτορας Νεώτερης Ιστορίας του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Γιαννούλης ηµήτριος, Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων. Γκόγκας Θεµιστοκλής, Επίκουρος Καθηγητής ιαπολιτισµικής Επικοινωνίας του Τµήµατος Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών του ΤΕΙ Ηπείρου. Γκότοβος Αθανάσιος, Καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Γλαβίνας Απόστολος, Οµότιµος Καθηγητής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ηµητρόπουλος ηµήτρης, Ιστορικός, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ. ήµου Βασίλειος, Επίτιµος Σχ. Σύµβουλος και Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων. Ζαµπακόλας Χρήστος, Ερευνητής Αρχείου Βενετίας. Καλούσιος ηµήτριος, Θεολόγος - Συγγραφέας. Καππά Ιουλία, Αρχιτέκτων - Μηχανικός Ε.Μ.Π. Καραθανάσης Αθανάσιος, Καθηγητής της Ιστορίας του Ελληνισµού του Τµήµατος Ποι- µαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Καράµπελας Νίκος, Πρόεδρος του Ιδρύµατος Ακτία Νικόπολις. Καραµπερίδη Αργυρώ, Αρχαιολόγος, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Καρανάσιος Χαρίτων, ιευθυντής Ερευνών της Aκαδηµίας Aθηνών. Κίγκα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Κόµης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Κορρέ Κατερίνα Β., Υποψήφια ιδάκτορας Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Κουντούρης Γεώργιος, Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων. Κουρµαντζή Ελένη, τ. Λέκτορας της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 13

14 Κύρκος Βασίλειος, Οµότιµος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων. Κωστή Μαίρη, Φιλόλογος. Μαλτέζου Χρύσα, Ακαδηµαϊκός, ιευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Μαµαλούκος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Μανδυλαρά Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστη- µίου Ιωαννίνων. Μανόπουλος Γρηγόρης, Υποψήφιος ιδάκτορας του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μαντά Ελευθερία, Λέκτορας της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μαντζανά Κρυσταλλία, Προϊσταµένη της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Mάργαρης Nαπολέων, ικηγόρος, Πρόεδρος του Iδρύµατος Iωσήφ και Eσθήρ Γκανή. Μάρου Αγγελική, M.A. Nεώτερης Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μαυρίκα Βιργινία, ρ. Ιστορικός Τέχνης, 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, διδάσκουσα (Π.. 407/80) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μιχαηλάρης Παναγιώτης, ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ. Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Επίκουρος Καθηγητής της Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μιχαλέας Σπυρίδων, Υποψήφιος ιδάκτορας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μπενάτσης Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Νικολάου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής της Nεώτερης Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Οικονόµου Κώστας, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Παΐζη - Αποστολοπούλου Μάχη, ιευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ. Παναγόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ογµατικής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων. Παντούλας Μιχάλης, Φιλόλογος. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής Nεώτερης Ελληνικής Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Παπαδοπούλου Βαρβάρα, Αρχαιολόγος, Προϊσταµένη 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Παπαδοπούλου Μάρθα, ιευθύντρια των Γ.Α.Κ. - Ιστορικού Αρχείου Ηπείρου. Παπαϊωάννου Απόστολος, Οµότιµος Καθηγητής Nεώτερης Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Παππά Μαρία, Αρχειονόµος - ιστορικός, Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών. Πέτσιος Κωνσταντίνος Θ., Καθηγητής Iστορίας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 14

15 Πλιάκου Γεωργία, Αρχαιολόγος της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πλουµίδης Γεώργιος, Οµότιµος Καθηγητής της Nεώτερης Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Πλουµίδης Σπυρίδων, Λέκτορας Nεώτερης Ελληνικής Iστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκουλίδας Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής Νεώτερης Iστορίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σουέρεφ Κωνσταντίνος, Αρχαιολόγος, Προϊστάµενος ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Σταυράκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τζιόβας Πάνος, συγγραφέας - ιστορικός. Τόλης Βαγγέλης, ιδάκτορας Νεώτερης Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τριανταφυλλόπουλος ηµήτριος, τ. Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Τσαµάτος Παναγιώτης, Καθηγητής Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τσιόδουλος Στέφανος, Λέκτορας του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τσόδουλος Κωνσταντίνος, Υποψήφιος ιδάκτορας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Φλιτούρης Λάµπρος, Λέκτορας Ευρωπαϊκής Iστορίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Χατζοπούλου Βενετία, ρ φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Σορβόνης, διδάσκουσα στο ΤΕΙ Aθηνών. Χουλιαράς Ιωάννης, Αρχαιολόγος, Προϊστάµενος της 20ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Grünbart Michael, Καθηγητής Βυζαντινής Iστορίας του Πανεπιστηµίου Münster. Maida Massimiliano, ιδάκτωρ Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου του Παλέρµο. Aνατολίτη έσποινα Aρβανίτη Bίβιαν Γαράφα Φανή Γυλίκου Iωάννα Θεµελή Λαµπρινή Kούρτη Mυρσίνη Kουσουνάδη Eυαγγελία Γραµµατεία Συνεδρίου: Ρίζου Ιοκάστη Mανούση ήµητρα Mπίλης Kωνσταντίνος Mπιστιόλη Mάγδα Nταλιάνη Eλευθερία Pάδου Aλεξάνδρα Σαββίδου Eυγενία Tασλόγλου Kαλλιόπη Tσούκαλη Eιρήνη Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς ; Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Παρασκευοπούλου 4, Ιωάννινα τηλ

16 ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Τὸ δρὺ τ ἀρχαιομίλητο κι ἂν θρόισε στὴ Δωδώνη γιὰ τὸν ποιητὴ πολεμιστή κι ἂν σείστηκαν τὰ φύλλα γι αὐτόν, στοῦ Δία τὴ μαντικὴ πλατιὰν ἀνατριχίλα κοίτα: ἡ καθάρια γέμιση τοῦ φεγγαριοῦ σιμώνει, σφίγγουν τὰ χιόνια στ Ἄγναντα, κ ἡ δύναμη τοῦ Ὀνείρου δένει τὰ πάντα πιὸ σφιχτά, ἀπ τὰ γλυκὰ ἀκρογιάλια ὣς τὰ βαθιά, τὰ εὐωδερὰ περβόλια τῆς Ἠπείρου ποὺ ἀστράφτουνε στὰ σκοτεινὰ κλαδιὰ τὰ πορτοκάλια καὶ νά: ὁ χειμώνας ἄξαφνα μ ὅλο τὸν ἥλιο λάμπει, φωτάει διαμάντι τὰ βουνά, κι ὁ ἀέρας τὰ ζυγώνει, κ εἶν ἁπλωτὸς χορότοπος, βελοῦδο κάτου οἱ κάμποι, π ἀκόμα ἡ ἐχτρικὴ φωτιὰ καπνίζει ἀργὰ κι ὀργώνει στὰ ρημαγμένα τὰ χωριά, καὶ στὸ ἥσυχο λιοπύρι τώρα οἱ ἀρνάδες γέννησαν καὶ στὴ θαμπὴ γλυκάδα τοῦ ὡραίου Δεκέμβρη, μακρινὸ φαντάζει πανηγύρι, μ ὅλα τ ἀριὰ βελάσματα, ἡ ἐλπιδοφόρα Ἑλλάδα! Κ εἶναι τὰ χιόνια ἀμυγδαλιές κι ὁ ἥλιος εἶν τ Ἀπρίλη Πάσχα Κυρίου ν ἀνάτειλε φαντάζει ἡ κυρα-μέρα, νὰ σμίξουνε σ Ἀνάσταση τὰ πικραμένα χείλη! Ἱερὴ θυσία πάει ὀ στρατός, σὲ ἐαρινὸν ἀέρα... Ἄγγελος Σικελιανός, Λυρικὸς Βίος. Β. Λυρικά (Σειρὰ Πρώτη). Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Γ.Π. Σαββίδης. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1966, σ. 24 X ο ρ η γ ο ί : I P Y M A I&E Γ K A N H ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN I PYMA IΩΣHΦ & EΣΘHP ΓKANH ETAIPEIA HΠEIPΩTIKΩN MEΛETΩN I PYMA MEΛETΩN IONIOY & A PIATIKOY XΩPOY

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖ ΥΜΕΡΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖ ΥΜΕΡΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖ ΥΜΕΡΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α' ΕΠΙΣΤ ΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑ ΤΑ Ο ΤΟΠΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΠΟΛΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΒΟΥΡΓΑΡ ΕΛΙ - ΜΑΤΣΟΥΚΙ 23-25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους» Πέµπτη 2 Οκτωβρίου

«Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους» Πέµπτη 2 Οκτωβρίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους» Γρεβενά, 2-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ε. 28 και 29-06-2012: Εορτασμός Ιερού Ναού Αγίου Παύλου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης.

ε. 28 και 29-06-2012: Εορτασμός Ιερού Ναού Αγίου Παύλου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης. Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ α. 18-01-2012: Τελετή Εγκαινίων Αγιασμού των νέων Γραφείων Διοίκησης της Φ.Α.Α.Θ. με τις ευλογίες του Παναγιοτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμου. β. 20-01-2012: Τελετή

Διαβάστε περισσότερα

( 1970-2006 ) Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Λ Ε Υ Κ Α Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

( 1970-2006 ) Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Λ Ε Υ Κ Α Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Λ Ε Υ Κ Α Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ( 1970-2006 ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (1971-2006) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Αναστασόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Αναστασόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία: Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Νικόλαος Αναστασόπουλος Αναστάσιος Ημερομηνία γέννησης 1 Δεκεμβρίου 1978 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

WHAT KNOWLEDGE IS OF MOST WORTH? HISTORICAL-COMPARATIVE APPOACHES

WHAT KNOWLEDGE IS OF MOST WORTH? HISTORICAL-COMPARATIVE APPOACHES ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION LABORATORY OF MODERN

Διαβάστε περισσότερα

4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος 2007) 1 5 ο ς K Y K Λ O Σ. Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 1 EΛEYΘEPO

4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος 2007) 1 5 ο ς K Y K Λ O Σ. Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 1 EΛEYΘEPO Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (έτος ιδρύσεως 1836) Aρσάκειο Mέγαρο Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Aθήνα Tηλ.: 210-3244538 και 210-3253989 4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Επιμέλεια Προγράμματος Θωμάς Μπάκας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου... 9 Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου... 15 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 8ος ΤΟΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821) Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 8ος ΤΟΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821) Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 8 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 8ος ΤΟΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821) Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος 2007) 1 8 ο ς K Y K Λ O Σ. Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 EΛEYΘEPO

5 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος 2007) 1 8 ο ς K Y K Λ O Σ. Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 EΛEYΘEPO Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (έτος ιδρύσεως 1836) Aρσάκειο Mέγαρο Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Aθήνα Tηλ.: 210-3244538 και 210-3253989 5 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 MAΡTΙΟΥ 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2013 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2013 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής - 40 χρόνια

Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής - 40 χρόνια ΚΕΜΠΑΘ 4225 ΚΩ ΙΚΟΣ 012709 Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ Χρόνος 35ος - Γραφεία: Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα - Τηλ. - Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO THΣ ETAIPEIAΣ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2009-2011

XPONIKO THΣ ETAIPEIAΣ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2009-2011 XPONIKO THΣ ETAIPEIAΣ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2009-2011 ΔIOIKHTIKΟ ΣYMBOYΛIΟ Περίοδος Προεδρίας Θωμά Π. Kατωπόδη Α Διοικητικό Συμβούλιο (8 Mαρτίου 2009-18 Μαρτίου 2012) Πρόεδρος Θωμάς Π. Kατωπόδης Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

5 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος 2007) 1 7 ο ς K Y K Λ O Σ. Μ ά ι ο ς Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 2 EΛEYΘEPO

5 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος 2007) 1 7 ο ς K Y K Λ O Σ. Μ ά ι ο ς Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 2 EΛEYΘEPO Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (έτος ιδρύσεως 1836) Aρσάκειο Mέγαρο Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Aθήνα Tηλ.: 210-3244538 και 210-3253989 5 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΙΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ Η. - Βιογραφικά σηµειώµατα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΙΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ Η. - Βιογραφικά σηµειώµατα ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΧΑΙΡΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Εισηγητές - Περιλήψεις ανακοινώσεων - Βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 MAΡTΙΟΥ 2012 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2011 και το πρώτο τρίμηνο του 2012 2. Εκθέσεις εγκεκριμένων πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

22ος ΚΥΚΛΟΣ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22ος ΚΥΚΛΟΣ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (έτος ιδρύσεως 1836) Αρσάκειο Μέγαρο Πεσµαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3244538 και 210-3253989 8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (έναρξη λειτουργίας Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

5 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος 2007) 1 6 ο ς K Y K Λ O Σ. I α ν ο υ ά ρ ι ο ς M ά ρ τ ι ο ς 2 0 1 2 EΛEYΘEPO

5 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος 2007) 1 6 ο ς K Y K Λ O Σ. I α ν ο υ ά ρ ι ο ς M ά ρ τ ι ο ς 2 0 1 2 EΛEYΘEPO Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (έτος ιδρύσεως 1836) Aρσάκειο Mέγαρο Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Aθήνα Tηλ.: 210-3244538 και 210-3253989 5 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ (έναρξη λειτουργίας Iανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

by IOANNIS N. FLOROS DISSERTATION Submitted in fulfilment of the requirements for the degree

by IOANNIS N. FLOROS DISSERTATION Submitted in fulfilment of the requirements for the degree 1 Paideia in Ioannina during the so-called Tourkokratia (18 th Century-Beginning 20 th Century) by IOANNIS N. FLOROS DISSERTATION Submitted in fulfilment of the requirements for the degree MAGISTER ARTIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής» εξώφυλλο

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής» εξώφυλλο εξώφυλλο Oραµατιζόµαστε τη Βιβλιοθήκη µας, παγκόσµιο πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, πνευµατικό κέντρο, όπου η βασική αφήγησή του θα ασπάζεται τις πανανθρώπινες, διαχρονικές ιδέες του Κοραή, αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 MAΡTΙΟΥ 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2014 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2014 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΕΛΛΗ ΖΑΧΟΥ. αναπλ. καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΕΛΛΗ ΖΑΧΟΥ. αναπλ. καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΕΛΛΗ ΖΑΧΟΥ αναπλ. καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Φθινόπωρο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Προσωπικά στοιχεία 1. Προσωπική και οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Νεραντζής Ιωάννης. Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα. Στυλιαράς Γεώργιος. Αntonetti Claudia. Μπενάτσης Απόστολος. Κατσαρός Βασίλειος

Νεραντζής Ιωάννης. Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα. Στυλιαράς Γεώργιος. Αntonetti Claudia. Μπενάτσης Απόστολος. Κατσαρός Βασίλειος TIMHTIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός Ο Δήμαρχος Θέρμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σάββατο Ναύπακτος 9.6.2012 Εισηγητής Θέμα Εισήγησης Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα Συνεδρία 3-η (Απογευματινή) Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα Επίκ. Καθηγ. Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ισόγειο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ισόγειο) Ι ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2012-2013

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2012-2013 1 APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2012-2013 ΘEΣΣAΛONIKH 2012 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIAΣ OΔHΓOY ΣΠOYΔΩN: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013. λλάδα των Βενετών. ραπτου κειμενου. όνο με τα μάτια Βενετία των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2012-2013. λλάδα των Βενετών. ραπτου κειμενου. όνο με τα μάτια Βενετία των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λέποντας με το μυαλό και όχι ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όνο με τα μάτια Βενετία των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λλάδα των Βενετών αραγωγη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ προφορικού κα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ραπτου κειμενου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΣ (Α. Ε. Μ. : 843) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΙΝΟΙ ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Του Κώστα Τραχανά

ΑΡΤΙΝΟΙ ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Του Κώστα Τραχανά ΑΡΤΙΝΟΙ ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Του Κώστα Τραχανά Άρτα 1/8/2005 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γεννήθηκε στους Μελισσουργούς το 1931. Αποπεράτωσε τις Γυµνασιακές του σπουδές το 1951 στην Άρτα. Κατατάχθηκε στο Σώµα της Χωροφυλακής

Διαβάστε περισσότερα