ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009"

Transcript

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, μίλησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος ανέφερε τα εξής: H ανοδική μας πορεία συνεχίσθηκε και το 2008 παρά την πρωτοφανή χρηματοοικονομική κρίση. Σε ένα δυσμενές περιβάλλον κατορθώσαμε να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο ρυθμός πιστωτικής επεκτάσεως αποκλιμακώθηκε σημαντικά, ιδίως μετά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η κατάρρευση της Lehman Brothers. Η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου κατέστη ουσιαστικώς αδύνατη. Το κόστος του χρήματος ανήλθε σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο καθώς οξύνθηκε ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση προθεσμιακών καταθέσεων. Ένα τέτοιο περιβάλλον αστάθειας των αγορών, απαιτεί την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ρευστότητας και επάρκειας κεφαλαίων καθώς και προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατές επιλογές που είχαμε στη διάθεσή μας. Ενισχύσαμε τη ρευστότητά μας μέσω τιτλοποιηθέντων στοιχείων του ενεργητικού που χρησιμοποιήθηκαν ως ενέχυρο, για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου ενισχύσεως της ρευστότητας στην οικονομία. Ταυτοχρόνως, για την ενδυνάμωση του ισολογισμού μας, προχωρήσαμε σε προληπτική διενέργεια προβλέψεων, ενόψει της αναμενόμενης αυξήσεως των επισφαλειών. Τέλος, η κεφαλαιακή μας επάρκεια ενισχύθηκε από τα κέρδη και από την έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, διασφαλίζεται η ανάπτυξη των εργασιών μας και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων προκλήσεων λόγω του δυσμενούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Το 2009 θα σημειωθεί διεθνώς αρνητικός ρυθμός αναπτύξεως. Ενθαρρυντικό, όμως, είναι το γεγονός ότι αναμένεται ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας κυρίως από το 2010, παρά το ότι η αβεβαιότητα ως προς τις εξελίξεις εξακολουθεί ακόμη να είναι μεγάλη. Προβλέπεται επίσης αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου και αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ροής κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, μετά τη στενότητα πόρων που αντιμετωπίζουν εφέτος. Ήδη, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις εξόδου από την ύφεση μετά τη συγχρονισμένη κινητοποίηση των κυβερνήσεων στις αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ιαπωνία. Στις αναπτυγμένες χώρες εφαρμόζονται μέτρα επεκτατικής δημοσιονομικής κυρίως πολιτικής. Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τη νομισματική πολιτική των μηδενικών κατ ουσίαν επιτοκίων και την παροχή ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες, συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να αποτραπεί η περαιτέρω αύξηση της ανεργίας, η οποία έχει ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη. 1

2 Υπάρχει επίσης ανάγκη να αντιστραφεί εγκαίρως, με συγκεκριμένα μέτρα, ο δυσμενής πτωτικός κύκλος που επιβαρύνει την αγορά ακινήτων σε πολλές χώρες. Οι προσπάθειες αυτές αναμένεται να έχουν ικανοποιητικά και βιώσιμα αποτελέσματα καθώς λαμβάνονται και μέτρα για την εξυγίανση των τραπεζών και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος παγκοσμίως. Στόχος είναι η περαιτέρω ομαλοποίηση της χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών τόσο στις αναπτυγμένες χώρες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η οικονομική δραστηριότητα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά, λόγω της διεθνούς κρίσεως και της επιβραδύνσεως των εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό καθώς μειώνεται η διάθεση για ανάληψη κινδύνων. Πολλές από αυτές τις οικονομίες παραμένουν ευάλωτες στην κρίση, κυρίως λόγω των διευρυμένων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο των εξωτερικών πληρωμών. Τα τελευταία έτη, οι χώρες αυτές είχαν ταχύρρυθμη ανάπτυξη που ετροφοδοτείτο από υψηλό ρυθμό πιστωτικής επεκτάσεως, χωρίς να έχει, όμως, επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το 2009 είναι έτος καμπής για την ελληνική οικονομία, καθώς μετά από μακρά περίοδο δυναμικής αναπτύξεως, η χώρα μας επηρεάζεται ήδη από το αρνητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αν και σε βαθμό ίσως χαμηλότερο από πολλές άλλες χώρες. Η κρισιμότητα της καταστάσεως, όμως, επιβάλλει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Θα πρέπει πρωτίστως να επιδιωχθεί, χωρίς καθυστέρηση, η ουσιαστική μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους ώστε να γίνει δυνατή η ελάφρυνση του κόστους του χρήματος για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλισθεί η αύξηση της εγχώριας αποταμιεύσεως και η μείωση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, την ισχυροποίηση των συνθηκών ανταγωνισμού και, τέλος, για την προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Το 2009, λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, οι τραπεζικές εργασίες αναμένεται να μειωθούν και οι κίνδυνοι να αυξηθούν. Υπό τις συνθήκες αυτές, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ενδυνάμωση της Τραπέζης. Μεταξύ άλλων, εφαρμόζουμε αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια και λαμβάνουμε μέτρα για τον έλεγχο του λειτουργικού μας κόστους. Ταυτοχρόνως, προχωρούμε στην ανατιμολόγηση των δανείων και στη μείωση των υπερβολικά υψηλών επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τραπέζης. Εξάλλου, η Alpha Bank γνωρίζει να προσαρμόζεται ώστε να λειτουργεί με επιτυχία στις εκάστοτε συνθήκες, όπως έκανε μέχρι τώρα κατά τη μακρόχρονη πορεία της. Βασίζεται στο καλό όνομα, την άρτια οργάνωση, το άριστο Προσωπικό, τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και τη συντηρητική πολιτική αναλήψεως κινδύνων που ακολουθεί. Στη σημερινή συγκυρία, πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι η ενίσχυση του ισολογισμού και η διατήρηση των καλών σχέσεων με την πελατεία. Αυτό θα φέρει την Alpha Bank σε πλεονεκτική θέση καθώς θα ανακάμπτει η οικονομία, έτσι ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται με δυναμισμό και εξωστρέφεια. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Alpha Bank είναι η μόνη εισηγμένη εταιρία που δίδει μέρισμα αδιαλείπτως από το Εφέτος, ενώ η κερδοφορία μας ήταν ικανοποιητική, ο νόμος 3756 απαγορεύει τη διανομή μερίσματος σε μετρητά. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για το Η καταβολή μερίσματος υπό μορφή μετοχών δεν θα ήταν προς το συμφέρον των Μετόχων. Στους Πελάτες μας που δοκιμάζονται από την κρίση, τους διαβεβαιώνουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό τους. Μαζί θα βγούμε από την κρίση. 2

3 Στους Εργαζομένους της Alpha Bank, που κατανοούν τις συγκυριακές δυσκολίες και εργάζονται αόκνως για την επίτευξη των στόχων της Τραπέζης, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στους Μετόχους μας, τέλος, δηλώνουμε ότι είμαστε προσηλωμένοι στην προάσπιση των συμφερόντων τους. Με σταθερά και προσεκτικά βήματα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την κρίση καθώς θέτουμε τις βάσεις για μία δυναμική αναπτυξιακή και κερδοφόρο πορεία. Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Το 2008, σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, η κερδοφορία μας διαμορφώθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επιβεβαιώσαμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και τη συνετή πολιτική που εφαρμόζουμε με συνέπεια στη μακρόχρονη πορεία μας. Τα κέρδη προ φόρων, χωρίς τις προβλέψεις και τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με το ιστορικά υψηλό αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2007 και ανήλθαν σε Ευρώ 1,2 δισ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 512 εκατ., μειωμένα κατά 33%, σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2007, κυρίως λόγω της προληπτικής αυξήσεως των προβλέψεων σε Ευρώ 542 εκατ. Έτσι, διαθέτουμε επάρκεια προβλέψεων για να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο επιδεινώσεως των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε Ευρώ 1,26, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%. Τα αποτελέσματα αυτά, εν μέσω της επιδεινώσεως του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, είναι ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν την ισορροπημένη λειτουργική μας βάση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 112 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων, επηρεασμένο από το αυξημένο κόστος αντλήσεως ρευστότητας, κυρίως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αυξήθηκε κατά 12% και ανήλθε σε Ευρώ 1,8 δισ., με το καθαρό περιθώριο τόκων να παραμένει ουσιαστικά σταθερό στο 3%. Παρά την πτώση των εσόδων διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου πελατών και της επενδυτικής τραπεζικής κατά 28%, τα έσοδα από προμήθειες διατηρήθηκαν στο περυσινό επίπεδο. Από την πλευρά των εξόδων, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15%, σε Ευρώ 1,178 δισ., επηρεαζόμενες κυρίως από την αύξηση του λειτουργικού κόστους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επέκταση του Δικτύου μας με 206 νέα Καταστήματα και στην αύξηση του Προσωπικού κατά άτομα, δημιουργώντας ένα Δίκτυο που αριθμεί περισσότερα Καταστήματα απ ότι στην Ελλάδα. Για την ενίσχυση της θέσεώς μας στη λιανική τραπεζική και κυρίως την προσέλκυση κεφαλαίων πελατείας, αναπτύξαμε το Δίκτυό μας και στην Ελλάδα, όπου λειτούργησαν 36 νέα Καταστήματα. Σημειώνεται ότι τα νέα Καταστήματα που δημιουργούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στελεχώνονται με μικρότερο αριθμό Προσωπικού. Πρωταρχικός μας στόχος ήταν η ενίσχυση του ισολογισμού μας, δίδοντας έμφαση στην κεφαλαιακή μας επάρκεια, στον σχηματισμό επαρκών προβλέψεων και στη ρευστότητα. Το 2008, ο δείκτης κεφαλαιακής επαρκείας διαμορφώθηκε στο 10,1% και ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως ανήλθε στο ιδιαιτέρως ικανοποιητικό 8,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ποιότητα των κεφαλαίων μας είναι εξαιρετική, καθώς δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από υπεραξίες εξαγορών, οι οποίες ανέρχονται μόλις σε Ευρώ 140 εκατ. Οι δυσλειτουργίες στις διεθνείς αγορές βρήκαν την Τράπεζα με επαρκή ρευστότητα. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών υπερέβησαν στο τέλος του 2008 τα Ευρώ 48 δισ. εκ των οποίων Ευρώ 42,5 δισ. αφορούσαν καταθέσεις, οι οποίες σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 8 δισ., ή σε ποσοστό 22,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε το καλό όνομα, η ισχύς και η εμπιστοσύνη με την οποία οι Πελάτες περιβάλλουν την Τράπεζα. Στόχος μας πάντοτε είναι να υπάρχει ισορροπία στην αύξηση των καταθέσεων και στην πιστωτική μας επέκταση. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε νέα καταθετικά, επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. 3

4 Πέραν όμως της αυξήσεως των καταθέσεων, η κάλυψη των αναγκών σε ρευστότητα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιήθηκε μέσω τιτλοποιήσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που χρησιμοποιήθηκαν ως ενέχυρο για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2008 ολοκληρώσαμε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολόγων στεγαστικής πίστεως στην Ελλάδα, ύψους Ευρώ 2 δισ. Οι ομολογίες αυτές αξιολογήθηκαν από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής διαβαθμίσεως με την ανώτερη διαβάθμιση ΑΑΑ. Εξίσου σημαντική επιτυχία είχε και η πρώτη τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων με την έκδοση ομολογιών ύψους Ευρώ 1,5 δισ. Εντός του 2009, το απόθεμα των αναχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τίτλων πρόκειται να αυξηθεί κατά Ευρώ 4,4 δισ., μέσω επιπρόσθετων τιτλοποιήσεων στοιχείων του ενεργητικού μας. Επίσης, η Τράπεζα έχει αρχίσει ήδη να κάνει χρήση κεφαλαίων από την αγορά εκδίδοντας στις αρχές Ιουνίου ομόλογα ύψους Ευρώ 500 εκατ., χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Πέραν αυτών, από τις Κυβερνητικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, αναλογούν στην Τράπεζα περίπου Ευρώ 5,5 δισ. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 21,1%, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52 δισ. Στην ελληνική αγορά, η στεγαστική και καταναλωτική πίστη καθώς και οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις, παρά την πτωτική τάση που παρουσιάζουν, εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τις χώρες της Ευρωζώνης. Στο τέλος του έτους, τα υπόλοιπα στεγαστικής πίστεως της Τραπέζης ανήλθαν σε Ευρώ 11,16 δισ., αυξημένα κατά 13,3%, παρά τη μειωμένη ζήτηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στα στεγαστικά δάνεια κερδίσαμε μερίδιο αγοράς, διατηρώντας έτσι σταθερά τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Στο πρώτο τρίμηνο του 2009, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, η Alpha Bank ικανοποίησε αιτήματα χορηγήσεως στεγαστικών δανείων εκταμιεύοντας Ευρώ 214 εκατ. Την ίδια περίοδο, τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 3,57 δισ. ή κατά 19,5%. Όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες, η Alpha Bank είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα εκδότης και αποδέκτης καρτών και των τριών μεγαλύτερων διεθνών συστημάτων πληρωμών, American Express, Visa, και MasterCard και κάτοχος ενός εκ των μεγαλυτέρων χαρτοφυλακίων καρτών της αγοράς. Το 2008, βελτιώσαμε το μερίδιο αγοράς στην καταναλωτική πίστη κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Σε οργανωτικό επίπεδο, δημιουργήσαμε τη Διεύθυνση Πίστεως Ιδιωτών, στην οποία ανατέθηκε η κεντρική διαδικασία αξιολογήσεως αιτημάτων για προϊόντα καταναλωτικής πίστεως και η παρακολούθηση των αρχών και της πολιτικής διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου. Οι αρχές αυτές διαμορφώνονται από την επίσης νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής. Στην καταναλωτική, όπως και στη στεγαστική πίστη, ολοκληρώθηκε η μηχανογραφική ένταξη του συνόλου των Καταστημάτων στην κεντρική διαχείριση της διαδικασίας εγκρίσεων. Με τις ενέργειες αυτές επιτυγχάνεται ο στόχος της ενιαίας και αποτελεσματικής διαχειρίσεως του χαρτοφυλακίου μας καθώς και ο περιορισμός του λειτουργικού και πιστωτικού κινδύνου. Οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14%, εκ των οποίων τα δάνεια προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση υπολοίπων κατά 20%. Σ αυτό συνετέλεσε και η δημιουργία νέων προϊόντων που εστιάζονται σε επιχειρηματικές λύσεις που απευθύνονται σ αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων. Το 2008 ολοκληρώθηκαν έργα υποδομής και αναδιαρθρώσεως του τομέως μικρών επιχειρήσεων, όπως η αναδιοργάνωση των χρηματοδοτικών εργασιών των Καταστημάτων, με διάκρισή τους σε Καταστήματα Βασικής Χρηματοδοτικής Εξυπηρετήσεως, τα οποία εστιάζουν τις εργασίες τους στην άμεση εξυπηρέτηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και σε Καταστήματα Πλήρους Χρηματοδοτικής Εξυπηρετήσεως. Συνεχίσθηκε επιτυχώς η συνεργασία με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.). Ενδυναμώνουμε, επίσης, τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον τομέα της χρηματοδοτήσεως των επενδυτικών σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με τις ενέργειες αυτές, η Alpha Bank στηρίζει ενεργώς την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση και κατ επέκταση την ελληνική οικονομία κατά το δύσκολο έτος Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι νέες εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,7 δισ., που αντιστοιχούν σε εγκριθέντα αιτήματα χρηματοδοτήσεως. 4

5 Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής του τομέως των εργασιών μας με τις μεσαίες επιχειρήσεις, το έτος 2008 ολοκληρώθηκε η δημιουργία των δέκα συνολικά Επιχειρηματικών Κέντρων, όπως είχε προγραμματισθεί. Τα κέντρα αυτά έχουν την ευθύνη των εργασιών για το σύνολο των περίπου μεσαίων επιχειρήσεων στο πελατολόγιο της Τραπέζης. Το χαρτοφυλάκιό μας σημείωσε αύξηση της τάξεως του 15%. Όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, το υπόλοιπο των πιστοδοτήσεων ανήλθε σε Ευρώ 10,6 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 14%, ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεών τους αυξήθηκαν κατά 73%. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον κλάδο της ναυτιλίας, όπου το χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο είναι ενήμερο με υψηλής ποιότητας πελατολόγιο, ανήλθε σε Ευρώ 1,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 18,5%. Ταυτοχρόνως, οι καταθέσεις των ναυτιλιακών πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 1,8 δισ., αυξημένες κατά 120%. Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν πρωταρχικό μας μέλημα καθώς και ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Για την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, εκτός από τις οργανωτικές αλλαγές, βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματά μας ώστε να παρέχεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη των Μονάδων στη λήψη αποφάσεων και να προλαμβάνονται τυχόν αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, ο δείκτης καθυστερήσεων σημείωσε μικρή μόνο αύξηση σε 3,9%, έναντι 3,7%, στο τέλος του Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,275 δισ., καλύπτοντας ποσοστό 61% των καθυστερήσεων του χαρτοφυλακίου μας. Έτσι, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων, η κάλυψη των καθυστερήσεων ανέρχεται σε 140%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπ όψιν και τη συντηρητική σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Alpha Bank οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο εκτεταμένο πρόγραμμα λειτουργικού ανασχεδιασμού που εφαρμόζουμε τα τελευταία έτη. Σημαντικό ήταν το έργο της υποστηρίξεως νέων προϊόντων που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του 2008, αλλά και της αναβαθμίσεως των υφισταμένων. Ολοκληρώθηκε η δημιουργία εξειδικευμένων κεντρικών μονάδων υποστηρίξεως προϊόντων και υπηρεσιών. Δίδοντας έμφαση στα εναλλακτικά δίκτυα, βελτιώσαμε τις υπηρεσίες Web Banking επιχειρήσεων και ιδιωτών, εγκαταστήσαμε 79 νέα ΑΤΜs και 118 Κέντρα Αυτομάτων Συναλλαγών, με αποτέλεσμα να μειωθεί στο 52% το ποσοστό των συναλλαγών που διενεργείται από το δίκτυο Καταστημάτων. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που υλοποιήθηκαν το 2008 συγκαταλέγεται η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος διαχειρίσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο οποίο δόθηκε άμεση προτεραιότητα. Το πρόγραμμα αναβαθμίσεως της ποιότητoς των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πιστοποίηση Μονάδων κατά το πρότυπο ISO 9001, κάτι που θα συνεχισθεί και κατά το Το 2008 πιστοποιήθηκαν οι εργασίες της Υπηρεσίας Εξυπηρετήσεως Πελατών, Διεθνούς Εμπορίου και ανανεώθηκε η πιστοποίηση της Διευθύνσεως Mηχανογραφικών Eφαρμογών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με την αύξηση της παραγωγικότητας και κυρίως της αναγνωρισιμότητας της Τραπέζης μέσω της πυκνώσεως του Δικτύου με τη δημιουργία Καταστημάτων σε αστικές περιοχές, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια. Ήδη, σε κάθε χώρα, διαθέτουμε Δίκτυο εθνικής εμβελείας. Η παρουσία της Τραπέζης υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο 610 Καταστημάτων σε όλες σχεδόν τις σημαντικές πόλεις των χωρών, με άτομα Προσωπικό. Σε οργανωτικό επίπεδο, η αποτελεσματικότης μας έχει βελτιωθεί σημαντικά με τη δημιουργία τομέων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, καθώς και αντιστοίχων υποστηρικτικών Μονάδων, την εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήματος, την κεντρική διαχείριση διαδικασιών και την υποστήριξη και τον συντονισμό των εργασιών εξωτερικού από τις αντίστοιχες Μονάδες της Ελλάδος. Η Alpha Bank αναδεικνύεται σταδιακά σε μία από τις κυριότερες τράπεζες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαδραματίζοντας όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση των οικονομιών της ευρύτερης περιοχής, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και διεθνών οργανισμών. 5

6 Το 2008, με τη σταδιακή ωρίμανση του δικτύου Καταστημάτων μας, οι καταθέσεις αυξήθηκαν με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο του συνόλου της αγοράς, εν μέσω μίας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Όσον αφορά τις χορηγήσεις, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, που επιτυγχάνουμε με τη συνεχή βελτίωση των εγκριτικών διαδικασιών και των συστημάτων διαχειρίσεως κινδύνων. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό καθυστερήσεων διατηρήθηκε κατά το 2008 σε χαμηλό επίπεδο και διαμορφώθηκε σε 2%. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και η πολιτική αναπτύξεως της Τραπέζης στο εξωτερικό, η οποία δεν στηρίχθηκε στην εξαγορά τραπεζών, αλλά στην αυτόνομη ανάπτυξη δικτύου Καταστημάτων, που εφαρμόζουν την πολιτική και τα συστήματα της Alpha Bank στην Ελλάδα. Η πολιτική μας σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, περιβαλλοντικής πολιτικής και κοινωνικής προσφοράς αποτυπώνεται στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εκδίδεται σε ιδιαίτερο τεύχος. Ειδικότερα, η Τράπεζα αναγνωρίζει, επιβραβεύει και φροντίζει τη συνεχή εξέλιξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού της. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του Προσωπικού εντάσσονται στις προτεραιότητες της Alpha Bank. Το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο που λειτουργεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής συμπληρώθηκε με αμφιθέατρο 150 θέσεων, πέραν των 16 αιθουσών διδασκαλίας. Προορίζεται για διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Το 2008 πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 800 εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν Υπάλληλοι από όλον τον Όμιλο τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, η Τράπεζα προωθεί την ιδέα του Εθελοντισμού μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου. Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή εθελοντών της Τραπέζης σε εκδηλώσεις ανακυκλώσεως, δενδροφυτεύσεων και καθαρισμού ακτών. Για ένα ακόμη έτος, η προσφορά μας προς το κοινωνικό σύνολο ήταν σημαντική. Ικανοποιήθηκε πλήθος αιτημάτων χορηγιών καθώς και προγραμμάτων για την προώθηση του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Αθλητικό Πανόραμα Alpha Bank που προβάλλει την Τράπεζα με εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος, η συμμετοχή της Τραπέζης ως χορηγού στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών καθώς και διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρος. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συνεισφορά σε αυτούς τους τομείς με το έργο που επιτελούν τα Ιδρύματα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου. Η πολιτική μας για την προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από ενέργειες για την ανακύκλωση και διαχείριση ρυπογόνων υλικών, περιλαμβάνει για όλες τις κτηριακές μας εγκαταστάσεις προγράμματα εξοικονομήσεως νερού και ηλεκτρικής ενεργείας, αξιοποίηση των υπογείων υδάτων, μείωση της καταναλώσεως πετρελαίου θερμάνσεως με τη χρήση φυσικού αερίου καθώς και χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει επίσης και στο νέο βιοκλιματικό κτήριο της Τραπέζης επί της Λεωφόρου Αθηνών 103, το οποίο είναι κατασκευή πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής και πληροί υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής αποδόσεως και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Τέλος, στηρίζουμε μέσω χορηγιών περιβαλλοντικά προγράμματα όπως είναι οι Γαλάζιες Σημαίες και η Φύση χωρίς Σκουπίδια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικονομήσεως νερού Watersave της περιβαλλοντικής οργανώσεως Δίκτυο Μεσόγειος SOS. Με πίστη στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας, με ευαισθησία για την κοινωνία και το περιβάλλον, με συνεπή και αξιόπιστη συμπεριφορά στους πελάτες μας και με τη στήριξη των Μετόχων μας επιτυγχάνουμε τη συνεχή μας ανάπτυξη. Θέλω, τελειώνοντας να ευχαριστήσω το Προσωπικό μας για τη συμμετοχή όλων στην πορεία της Τραπέζης. Ο ζήλος, η αφοσίωση και η πίστη στην ALPHA BANK αποτελούν τους συντελεστάς που καθιστούν εφικτή την επιτυχημένη πορεία μας προς το μέλλον. Αθήναι, 23 Ιουνίου

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 Περιεχόμενα Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο για πρώτη φορά συνεργάσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Αθήναι, 27 Mαρτίου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 0 4

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 0 4 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 0 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3...Τα Βασικά Μεγέθη 4...Η Επιστολή του Προέδρου 9...Η Διεθνής και η Ελληνική Οικονομία το 2004. Οι Προοπτικές του 2005 16...Ολυμπιακή Χορηγία 21...Οι

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2011 2010 2009 Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους 3.843 4.148 3.966 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 494 610 660 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 Περιεχόμενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 8 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 9 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 11 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ... 15 ΜΕΤΟΧΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ).

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2012 2011 2010 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.365 3.843 4.148 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 495 494 610 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 131

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της Γεωργίας Κίτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) 2008 2007 2006 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.580 3.051 2.137 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 772 773 537 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Περιεχόμενα Επιστολή Προέδρου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 9 Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 19 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ

07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 19 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ 2011 2011 07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 19 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ 43 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 06 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ...3-4 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...5 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...5 i. Όργανα Εποπτείας & Ελέγχου...6 ii.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) 2009 2008 2007 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.940 3.580 3.051 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 686 772 773 Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα