ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009"

Transcript

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, μίλησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος ανέφερε τα εξής: H ανοδική μας πορεία συνεχίσθηκε και το 2008 παρά την πρωτοφανή χρηματοοικονομική κρίση. Σε ένα δυσμενές περιβάλλον κατορθώσαμε να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο ρυθμός πιστωτικής επεκτάσεως αποκλιμακώθηκε σημαντικά, ιδίως μετά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η κατάρρευση της Lehman Brothers. Η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου κατέστη ουσιαστικώς αδύνατη. Το κόστος του χρήματος ανήλθε σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο καθώς οξύνθηκε ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση προθεσμιακών καταθέσεων. Ένα τέτοιο περιβάλλον αστάθειας των αγορών, απαιτεί την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ρευστότητας και επάρκειας κεφαλαίων καθώς και προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατές επιλογές που είχαμε στη διάθεσή μας. Ενισχύσαμε τη ρευστότητά μας μέσω τιτλοποιηθέντων στοιχείων του ενεργητικού που χρησιμοποιήθηκαν ως ενέχυρο, για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου ενισχύσεως της ρευστότητας στην οικονομία. Ταυτοχρόνως, για την ενδυνάμωση του ισολογισμού μας, προχωρήσαμε σε προληπτική διενέργεια προβλέψεων, ενόψει της αναμενόμενης αυξήσεως των επισφαλειών. Τέλος, η κεφαλαιακή μας επάρκεια ενισχύθηκε από τα κέρδη και από την έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, διασφαλίζεται η ανάπτυξη των εργασιών μας και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων προκλήσεων λόγω του δυσμενούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Το 2009 θα σημειωθεί διεθνώς αρνητικός ρυθμός αναπτύξεως. Ενθαρρυντικό, όμως, είναι το γεγονός ότι αναμένεται ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας κυρίως από το 2010, παρά το ότι η αβεβαιότητα ως προς τις εξελίξεις εξακολουθεί ακόμη να είναι μεγάλη. Προβλέπεται επίσης αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου και αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ροής κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, μετά τη στενότητα πόρων που αντιμετωπίζουν εφέτος. Ήδη, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις εξόδου από την ύφεση μετά τη συγχρονισμένη κινητοποίηση των κυβερνήσεων στις αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ιαπωνία. Στις αναπτυγμένες χώρες εφαρμόζονται μέτρα επεκτατικής δημοσιονομικής κυρίως πολιτικής. Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τη νομισματική πολιτική των μηδενικών κατ ουσίαν επιτοκίων και την παροχή ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες, συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να αποτραπεί η περαιτέρω αύξηση της ανεργίας, η οποία έχει ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη. 1

2 Υπάρχει επίσης ανάγκη να αντιστραφεί εγκαίρως, με συγκεκριμένα μέτρα, ο δυσμενής πτωτικός κύκλος που επιβαρύνει την αγορά ακινήτων σε πολλές χώρες. Οι προσπάθειες αυτές αναμένεται να έχουν ικανοποιητικά και βιώσιμα αποτελέσματα καθώς λαμβάνονται και μέτρα για την εξυγίανση των τραπεζών και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος παγκοσμίως. Στόχος είναι η περαιτέρω ομαλοποίηση της χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών τόσο στις αναπτυγμένες χώρες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η οικονομική δραστηριότητα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά, λόγω της διεθνούς κρίσεως και της επιβραδύνσεως των εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό καθώς μειώνεται η διάθεση για ανάληψη κινδύνων. Πολλές από αυτές τις οικονομίες παραμένουν ευάλωτες στην κρίση, κυρίως λόγω των διευρυμένων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο των εξωτερικών πληρωμών. Τα τελευταία έτη, οι χώρες αυτές είχαν ταχύρρυθμη ανάπτυξη που ετροφοδοτείτο από υψηλό ρυθμό πιστωτικής επεκτάσεως, χωρίς να έχει, όμως, επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το 2009 είναι έτος καμπής για την ελληνική οικονομία, καθώς μετά από μακρά περίοδο δυναμικής αναπτύξεως, η χώρα μας επηρεάζεται ήδη από το αρνητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αν και σε βαθμό ίσως χαμηλότερο από πολλές άλλες χώρες. Η κρισιμότητα της καταστάσεως, όμως, επιβάλλει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Θα πρέπει πρωτίστως να επιδιωχθεί, χωρίς καθυστέρηση, η ουσιαστική μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους ώστε να γίνει δυνατή η ελάφρυνση του κόστους του χρήματος για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλισθεί η αύξηση της εγχώριας αποταμιεύσεως και η μείωση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, την ισχυροποίηση των συνθηκών ανταγωνισμού και, τέλος, για την προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Το 2009, λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, οι τραπεζικές εργασίες αναμένεται να μειωθούν και οι κίνδυνοι να αυξηθούν. Υπό τις συνθήκες αυτές, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ενδυνάμωση της Τραπέζης. Μεταξύ άλλων, εφαρμόζουμε αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια και λαμβάνουμε μέτρα για τον έλεγχο του λειτουργικού μας κόστους. Ταυτοχρόνως, προχωρούμε στην ανατιμολόγηση των δανείων και στη μείωση των υπερβολικά υψηλών επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τραπέζης. Εξάλλου, η Alpha Bank γνωρίζει να προσαρμόζεται ώστε να λειτουργεί με επιτυχία στις εκάστοτε συνθήκες, όπως έκανε μέχρι τώρα κατά τη μακρόχρονη πορεία της. Βασίζεται στο καλό όνομα, την άρτια οργάνωση, το άριστο Προσωπικό, τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και τη συντηρητική πολιτική αναλήψεως κινδύνων που ακολουθεί. Στη σημερινή συγκυρία, πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι η ενίσχυση του ισολογισμού και η διατήρηση των καλών σχέσεων με την πελατεία. Αυτό θα φέρει την Alpha Bank σε πλεονεκτική θέση καθώς θα ανακάμπτει η οικονομία, έτσι ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται με δυναμισμό και εξωστρέφεια. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Alpha Bank είναι η μόνη εισηγμένη εταιρία που δίδει μέρισμα αδιαλείπτως από το Εφέτος, ενώ η κερδοφορία μας ήταν ικανοποιητική, ο νόμος 3756 απαγορεύει τη διανομή μερίσματος σε μετρητά. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για το Η καταβολή μερίσματος υπό μορφή μετοχών δεν θα ήταν προς το συμφέρον των Μετόχων. Στους Πελάτες μας που δοκιμάζονται από την κρίση, τους διαβεβαιώνουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό τους. Μαζί θα βγούμε από την κρίση. 2

3 Στους Εργαζομένους της Alpha Bank, που κατανοούν τις συγκυριακές δυσκολίες και εργάζονται αόκνως για την επίτευξη των στόχων της Τραπέζης, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στους Μετόχους μας, τέλος, δηλώνουμε ότι είμαστε προσηλωμένοι στην προάσπιση των συμφερόντων τους. Με σταθερά και προσεκτικά βήματα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την κρίση καθώς θέτουμε τις βάσεις για μία δυναμική αναπτυξιακή και κερδοφόρο πορεία. Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Το 2008, σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, η κερδοφορία μας διαμορφώθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επιβεβαιώσαμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και τη συνετή πολιτική που εφαρμόζουμε με συνέπεια στη μακρόχρονη πορεία μας. Τα κέρδη προ φόρων, χωρίς τις προβλέψεις και τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με το ιστορικά υψηλό αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2007 και ανήλθαν σε Ευρώ 1,2 δισ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 512 εκατ., μειωμένα κατά 33%, σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2007, κυρίως λόγω της προληπτικής αυξήσεως των προβλέψεων σε Ευρώ 542 εκατ. Έτσι, διαθέτουμε επάρκεια προβλέψεων για να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο επιδεινώσεως των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε Ευρώ 1,26, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%. Τα αποτελέσματα αυτά, εν μέσω της επιδεινώσεως του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, είναι ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν την ισορροπημένη λειτουργική μας βάση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 112 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων, επηρεασμένο από το αυξημένο κόστος αντλήσεως ρευστότητας, κυρίως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αυξήθηκε κατά 12% και ανήλθε σε Ευρώ 1,8 δισ., με το καθαρό περιθώριο τόκων να παραμένει ουσιαστικά σταθερό στο 3%. Παρά την πτώση των εσόδων διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου πελατών και της επενδυτικής τραπεζικής κατά 28%, τα έσοδα από προμήθειες διατηρήθηκαν στο περυσινό επίπεδο. Από την πλευρά των εξόδων, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15%, σε Ευρώ 1,178 δισ., επηρεαζόμενες κυρίως από την αύξηση του λειτουργικού κόστους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επέκταση του Δικτύου μας με 206 νέα Καταστήματα και στην αύξηση του Προσωπικού κατά άτομα, δημιουργώντας ένα Δίκτυο που αριθμεί περισσότερα Καταστήματα απ ότι στην Ελλάδα. Για την ενίσχυση της θέσεώς μας στη λιανική τραπεζική και κυρίως την προσέλκυση κεφαλαίων πελατείας, αναπτύξαμε το Δίκτυό μας και στην Ελλάδα, όπου λειτούργησαν 36 νέα Καταστήματα. Σημειώνεται ότι τα νέα Καταστήματα που δημιουργούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στελεχώνονται με μικρότερο αριθμό Προσωπικού. Πρωταρχικός μας στόχος ήταν η ενίσχυση του ισολογισμού μας, δίδοντας έμφαση στην κεφαλαιακή μας επάρκεια, στον σχηματισμό επαρκών προβλέψεων και στη ρευστότητα. Το 2008, ο δείκτης κεφαλαιακής επαρκείας διαμορφώθηκε στο 10,1% και ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως ανήλθε στο ιδιαιτέρως ικανοποιητικό 8,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ποιότητα των κεφαλαίων μας είναι εξαιρετική, καθώς δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από υπεραξίες εξαγορών, οι οποίες ανέρχονται μόλις σε Ευρώ 140 εκατ. Οι δυσλειτουργίες στις διεθνείς αγορές βρήκαν την Τράπεζα με επαρκή ρευστότητα. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών υπερέβησαν στο τέλος του 2008 τα Ευρώ 48 δισ. εκ των οποίων Ευρώ 42,5 δισ. αφορούσαν καταθέσεις, οι οποίες σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 8 δισ., ή σε ποσοστό 22,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε το καλό όνομα, η ισχύς και η εμπιστοσύνη με την οποία οι Πελάτες περιβάλλουν την Τράπεζα. Στόχος μας πάντοτε είναι να υπάρχει ισορροπία στην αύξηση των καταθέσεων και στην πιστωτική μας επέκταση. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε νέα καταθετικά, επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. 3

4 Πέραν όμως της αυξήσεως των καταθέσεων, η κάλυψη των αναγκών σε ρευστότητα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιήθηκε μέσω τιτλοποιήσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που χρησιμοποιήθηκαν ως ενέχυρο για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2008 ολοκληρώσαμε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολόγων στεγαστικής πίστεως στην Ελλάδα, ύψους Ευρώ 2 δισ. Οι ομολογίες αυτές αξιολογήθηκαν από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής διαβαθμίσεως με την ανώτερη διαβάθμιση ΑΑΑ. Εξίσου σημαντική επιτυχία είχε και η πρώτη τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων με την έκδοση ομολογιών ύψους Ευρώ 1,5 δισ. Εντός του 2009, το απόθεμα των αναχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τίτλων πρόκειται να αυξηθεί κατά Ευρώ 4,4 δισ., μέσω επιπρόσθετων τιτλοποιήσεων στοιχείων του ενεργητικού μας. Επίσης, η Τράπεζα έχει αρχίσει ήδη να κάνει χρήση κεφαλαίων από την αγορά εκδίδοντας στις αρχές Ιουνίου ομόλογα ύψους Ευρώ 500 εκατ., χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Πέραν αυτών, από τις Κυβερνητικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, αναλογούν στην Τράπεζα περίπου Ευρώ 5,5 δισ. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 21,1%, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52 δισ. Στην ελληνική αγορά, η στεγαστική και καταναλωτική πίστη καθώς και οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις, παρά την πτωτική τάση που παρουσιάζουν, εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τις χώρες της Ευρωζώνης. Στο τέλος του έτους, τα υπόλοιπα στεγαστικής πίστεως της Τραπέζης ανήλθαν σε Ευρώ 11,16 δισ., αυξημένα κατά 13,3%, παρά τη μειωμένη ζήτηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στα στεγαστικά δάνεια κερδίσαμε μερίδιο αγοράς, διατηρώντας έτσι σταθερά τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Στο πρώτο τρίμηνο του 2009, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, η Alpha Bank ικανοποίησε αιτήματα χορηγήσεως στεγαστικών δανείων εκταμιεύοντας Ευρώ 214 εκατ. Την ίδια περίοδο, τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 3,57 δισ. ή κατά 19,5%. Όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες, η Alpha Bank είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα εκδότης και αποδέκτης καρτών και των τριών μεγαλύτερων διεθνών συστημάτων πληρωμών, American Express, Visa, και MasterCard και κάτοχος ενός εκ των μεγαλυτέρων χαρτοφυλακίων καρτών της αγοράς. Το 2008, βελτιώσαμε το μερίδιο αγοράς στην καταναλωτική πίστη κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Σε οργανωτικό επίπεδο, δημιουργήσαμε τη Διεύθυνση Πίστεως Ιδιωτών, στην οποία ανατέθηκε η κεντρική διαδικασία αξιολογήσεως αιτημάτων για προϊόντα καταναλωτικής πίστεως και η παρακολούθηση των αρχών και της πολιτικής διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου. Οι αρχές αυτές διαμορφώνονται από την επίσης νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής. Στην καταναλωτική, όπως και στη στεγαστική πίστη, ολοκληρώθηκε η μηχανογραφική ένταξη του συνόλου των Καταστημάτων στην κεντρική διαχείριση της διαδικασίας εγκρίσεων. Με τις ενέργειες αυτές επιτυγχάνεται ο στόχος της ενιαίας και αποτελεσματικής διαχειρίσεως του χαρτοφυλακίου μας καθώς και ο περιορισμός του λειτουργικού και πιστωτικού κινδύνου. Οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14%, εκ των οποίων τα δάνεια προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση υπολοίπων κατά 20%. Σ αυτό συνετέλεσε και η δημιουργία νέων προϊόντων που εστιάζονται σε επιχειρηματικές λύσεις που απευθύνονται σ αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων. Το 2008 ολοκληρώθηκαν έργα υποδομής και αναδιαρθρώσεως του τομέως μικρών επιχειρήσεων, όπως η αναδιοργάνωση των χρηματοδοτικών εργασιών των Καταστημάτων, με διάκρισή τους σε Καταστήματα Βασικής Χρηματοδοτικής Εξυπηρετήσεως, τα οποία εστιάζουν τις εργασίες τους στην άμεση εξυπηρέτηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και σε Καταστήματα Πλήρους Χρηματοδοτικής Εξυπηρετήσεως. Συνεχίσθηκε επιτυχώς η συνεργασία με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.). Ενδυναμώνουμε, επίσης, τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον τομέα της χρηματοδοτήσεως των επενδυτικών σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με τις ενέργειες αυτές, η Alpha Bank στηρίζει ενεργώς την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση και κατ επέκταση την ελληνική οικονομία κατά το δύσκολο έτος Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι νέες εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,7 δισ., που αντιστοιχούν σε εγκριθέντα αιτήματα χρηματοδοτήσεως. 4

5 Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής του τομέως των εργασιών μας με τις μεσαίες επιχειρήσεις, το έτος 2008 ολοκληρώθηκε η δημιουργία των δέκα συνολικά Επιχειρηματικών Κέντρων, όπως είχε προγραμματισθεί. Τα κέντρα αυτά έχουν την ευθύνη των εργασιών για το σύνολο των περίπου μεσαίων επιχειρήσεων στο πελατολόγιο της Τραπέζης. Το χαρτοφυλάκιό μας σημείωσε αύξηση της τάξεως του 15%. Όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, το υπόλοιπο των πιστοδοτήσεων ανήλθε σε Ευρώ 10,6 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 14%, ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεών τους αυξήθηκαν κατά 73%. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον κλάδο της ναυτιλίας, όπου το χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο είναι ενήμερο με υψηλής ποιότητας πελατολόγιο, ανήλθε σε Ευρώ 1,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 18,5%. Ταυτοχρόνως, οι καταθέσεις των ναυτιλιακών πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 1,8 δισ., αυξημένες κατά 120%. Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν πρωταρχικό μας μέλημα καθώς και ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Για την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, εκτός από τις οργανωτικές αλλαγές, βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματά μας ώστε να παρέχεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη των Μονάδων στη λήψη αποφάσεων και να προλαμβάνονται τυχόν αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, ο δείκτης καθυστερήσεων σημείωσε μικρή μόνο αύξηση σε 3,9%, έναντι 3,7%, στο τέλος του Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,275 δισ., καλύπτοντας ποσοστό 61% των καθυστερήσεων του χαρτοφυλακίου μας. Έτσι, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων, η κάλυψη των καθυστερήσεων ανέρχεται σε 140%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπ όψιν και τη συντηρητική σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Alpha Bank οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο εκτεταμένο πρόγραμμα λειτουργικού ανασχεδιασμού που εφαρμόζουμε τα τελευταία έτη. Σημαντικό ήταν το έργο της υποστηρίξεως νέων προϊόντων που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του 2008, αλλά και της αναβαθμίσεως των υφισταμένων. Ολοκληρώθηκε η δημιουργία εξειδικευμένων κεντρικών μονάδων υποστηρίξεως προϊόντων και υπηρεσιών. Δίδοντας έμφαση στα εναλλακτικά δίκτυα, βελτιώσαμε τις υπηρεσίες Web Banking επιχειρήσεων και ιδιωτών, εγκαταστήσαμε 79 νέα ΑΤΜs και 118 Κέντρα Αυτομάτων Συναλλαγών, με αποτέλεσμα να μειωθεί στο 52% το ποσοστό των συναλλαγών που διενεργείται από το δίκτυο Καταστημάτων. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που υλοποιήθηκαν το 2008 συγκαταλέγεται η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος διαχειρίσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο οποίο δόθηκε άμεση προτεραιότητα. Το πρόγραμμα αναβαθμίσεως της ποιότητoς των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πιστοποίηση Μονάδων κατά το πρότυπο ISO 9001, κάτι που θα συνεχισθεί και κατά το Το 2008 πιστοποιήθηκαν οι εργασίες της Υπηρεσίας Εξυπηρετήσεως Πελατών, Διεθνούς Εμπορίου και ανανεώθηκε η πιστοποίηση της Διευθύνσεως Mηχανογραφικών Eφαρμογών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με την αύξηση της παραγωγικότητας και κυρίως της αναγνωρισιμότητας της Τραπέζης μέσω της πυκνώσεως του Δικτύου με τη δημιουργία Καταστημάτων σε αστικές περιοχές, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια. Ήδη, σε κάθε χώρα, διαθέτουμε Δίκτυο εθνικής εμβελείας. Η παρουσία της Τραπέζης υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο 610 Καταστημάτων σε όλες σχεδόν τις σημαντικές πόλεις των χωρών, με άτομα Προσωπικό. Σε οργανωτικό επίπεδο, η αποτελεσματικότης μας έχει βελτιωθεί σημαντικά με τη δημιουργία τομέων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, καθώς και αντιστοίχων υποστηρικτικών Μονάδων, την εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήματος, την κεντρική διαχείριση διαδικασιών και την υποστήριξη και τον συντονισμό των εργασιών εξωτερικού από τις αντίστοιχες Μονάδες της Ελλάδος. Η Alpha Bank αναδεικνύεται σταδιακά σε μία από τις κυριότερες τράπεζες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαδραματίζοντας όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση των οικονομιών της ευρύτερης περιοχής, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και διεθνών οργανισμών. 5

6 Το 2008, με τη σταδιακή ωρίμανση του δικτύου Καταστημάτων μας, οι καταθέσεις αυξήθηκαν με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο του συνόλου της αγοράς, εν μέσω μίας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Όσον αφορά τις χορηγήσεις, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, που επιτυγχάνουμε με τη συνεχή βελτίωση των εγκριτικών διαδικασιών και των συστημάτων διαχειρίσεως κινδύνων. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό καθυστερήσεων διατηρήθηκε κατά το 2008 σε χαμηλό επίπεδο και διαμορφώθηκε σε 2%. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και η πολιτική αναπτύξεως της Τραπέζης στο εξωτερικό, η οποία δεν στηρίχθηκε στην εξαγορά τραπεζών, αλλά στην αυτόνομη ανάπτυξη δικτύου Καταστημάτων, που εφαρμόζουν την πολιτική και τα συστήματα της Alpha Bank στην Ελλάδα. Η πολιτική μας σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, περιβαλλοντικής πολιτικής και κοινωνικής προσφοράς αποτυπώνεται στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εκδίδεται σε ιδιαίτερο τεύχος. Ειδικότερα, η Τράπεζα αναγνωρίζει, επιβραβεύει και φροντίζει τη συνεχή εξέλιξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού της. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του Προσωπικού εντάσσονται στις προτεραιότητες της Alpha Bank. Το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο που λειτουργεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής συμπληρώθηκε με αμφιθέατρο 150 θέσεων, πέραν των 16 αιθουσών διδασκαλίας. Προορίζεται για διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Το 2008 πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 800 εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν Υπάλληλοι από όλον τον Όμιλο τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, η Τράπεζα προωθεί την ιδέα του Εθελοντισμού μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου. Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή εθελοντών της Τραπέζης σε εκδηλώσεις ανακυκλώσεως, δενδροφυτεύσεων και καθαρισμού ακτών. Για ένα ακόμη έτος, η προσφορά μας προς το κοινωνικό σύνολο ήταν σημαντική. Ικανοποιήθηκε πλήθος αιτημάτων χορηγιών καθώς και προγραμμάτων για την προώθηση του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Αθλητικό Πανόραμα Alpha Bank που προβάλλει την Τράπεζα με εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος, η συμμετοχή της Τραπέζης ως χορηγού στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών καθώς και διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρος. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συνεισφορά σε αυτούς τους τομείς με το έργο που επιτελούν τα Ιδρύματα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου. Η πολιτική μας για την προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από ενέργειες για την ανακύκλωση και διαχείριση ρυπογόνων υλικών, περιλαμβάνει για όλες τις κτηριακές μας εγκαταστάσεις προγράμματα εξοικονομήσεως νερού και ηλεκτρικής ενεργείας, αξιοποίηση των υπογείων υδάτων, μείωση της καταναλώσεως πετρελαίου θερμάνσεως με τη χρήση φυσικού αερίου καθώς και χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει επίσης και στο νέο βιοκλιματικό κτήριο της Τραπέζης επί της Λεωφόρου Αθηνών 103, το οποίο είναι κατασκευή πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής και πληροί υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής αποδόσεως και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Τέλος, στηρίζουμε μέσω χορηγιών περιβαλλοντικά προγράμματα όπως είναι οι Γαλάζιες Σημαίες και η Φύση χωρίς Σκουπίδια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικονομήσεως νερού Watersave της περιβαλλοντικής οργανώσεως Δίκτυο Μεσόγειος SOS. Με πίστη στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας, με ευαισθησία για την κοινωνία και το περιβάλλον, με συνεπή και αξιόπιστη συμπεριφορά στους πελάτες μας και με τη στήριξη των Μετόχων μας επιτυγχάνουμε τη συνεχή μας ανάπτυξη. Θέλω, τελειώνοντας να ευχαριστήσω το Προσωπικό μας για τη συμμετοχή όλων στην πορεία της Τραπέζης. Ο ζήλος, η αφοσίωση και η πίστη στην ALPHA BANK αποτελούν τους συντελεστάς που καθιστούν εφικτή την επιτυχημένη πορεία μας προς το μέλλον. Αθήναι, 23 Ιουνίου

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Αποτελέσματα Ευρώ 137,7 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 644 εκατ. Ενδυνάμωση του Ισολογισμού, με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση Αποτελέσματα A Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 214,7 εκατ. ενισχύουν τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Ευρώ 1,4 δισ. σωρευτικές προβλέψεις και Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ, χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2008 Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. 1 και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ. Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ. Ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2010 στα 259 εκατ. Eπιτοκιακό αποτέλεσμα 3.108 εκατ., +7% σε σχέση με το 9μηνο του 2009 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σταθερά στα επίπεδα του 4% Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 16/3/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. Το 2006, και ιδιαίτερα κατά το β εξάμηνο, η Attica Bank μπήκε σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Ενίσχυση κερδοφορίας: Καθαρά κέρδη στα 157 εκατ. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,7% Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 1% έναντι του α τριμήνου του 2010 και 9% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 1 ου εξαμήνου 2009 στα 708 εκατ. (-13%), σε προ-κρίσεως επίπεδα Αύξηση προ-προβλέψεων κερδών εξαμήνου σε 1.5 δισ., +21% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Χρήσης 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Χρήσης 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Χρήσης 2008 Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της Εταιριών,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9%

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9% Αποτελέσματα Ετους Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού - Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (tangible equity)

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 1 μετά από απομείωση περίπου 21 στο χαρτοφυλάκιο Oμολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 14 εκατ. 2 Περαιτέρω Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ.

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%, σύμφωνα με τη

Διαβάστε περισσότερα

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+ Αποτελέσματα Έτους Πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 1,3 δισ. 1 H διάρθρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Φίλες και Φίλοι Χαίρομαι που σας καλωσορίζω ξανά σ αυτό τον χώρο, μετά από πεντέμισι περίπου χρόνια. Ο Βασίλης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα