ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009"

Transcript

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, μίλησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος ανέφερε τα εξής: H ανοδική μας πορεία συνεχίσθηκε και το 2008 παρά την πρωτοφανή χρηματοοικονομική κρίση. Σε ένα δυσμενές περιβάλλον κατορθώσαμε να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο ρυθμός πιστωτικής επεκτάσεως αποκλιμακώθηκε σημαντικά, ιδίως μετά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η κατάρρευση της Lehman Brothers. Η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου κατέστη ουσιαστικώς αδύνατη. Το κόστος του χρήματος ανήλθε σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο καθώς οξύνθηκε ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση προθεσμιακών καταθέσεων. Ένα τέτοιο περιβάλλον αστάθειας των αγορών, απαιτεί την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ρευστότητας και επάρκειας κεφαλαίων καθώς και προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατές επιλογές που είχαμε στη διάθεσή μας. Ενισχύσαμε τη ρευστότητά μας μέσω τιτλοποιηθέντων στοιχείων του ενεργητικού που χρησιμοποιήθηκαν ως ενέχυρο, για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου ενισχύσεως της ρευστότητας στην οικονομία. Ταυτοχρόνως, για την ενδυνάμωση του ισολογισμού μας, προχωρήσαμε σε προληπτική διενέργεια προβλέψεων, ενόψει της αναμενόμενης αυξήσεως των επισφαλειών. Τέλος, η κεφαλαιακή μας επάρκεια ενισχύθηκε από τα κέρδη και από την έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, διασφαλίζεται η ανάπτυξη των εργασιών μας και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων προκλήσεων λόγω του δυσμενούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Το 2009 θα σημειωθεί διεθνώς αρνητικός ρυθμός αναπτύξεως. Ενθαρρυντικό, όμως, είναι το γεγονός ότι αναμένεται ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας κυρίως από το 2010, παρά το ότι η αβεβαιότητα ως προς τις εξελίξεις εξακολουθεί ακόμη να είναι μεγάλη. Προβλέπεται επίσης αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου και αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ροής κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, μετά τη στενότητα πόρων που αντιμετωπίζουν εφέτος. Ήδη, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις εξόδου από την ύφεση μετά τη συγχρονισμένη κινητοποίηση των κυβερνήσεων στις αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ιαπωνία. Στις αναπτυγμένες χώρες εφαρμόζονται μέτρα επεκτατικής δημοσιονομικής κυρίως πολιτικής. Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τη νομισματική πολιτική των μηδενικών κατ ουσίαν επιτοκίων και την παροχή ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες, συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να αποτραπεί η περαιτέρω αύξηση της ανεργίας, η οποία έχει ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη. 1

2 Υπάρχει επίσης ανάγκη να αντιστραφεί εγκαίρως, με συγκεκριμένα μέτρα, ο δυσμενής πτωτικός κύκλος που επιβαρύνει την αγορά ακινήτων σε πολλές χώρες. Οι προσπάθειες αυτές αναμένεται να έχουν ικανοποιητικά και βιώσιμα αποτελέσματα καθώς λαμβάνονται και μέτρα για την εξυγίανση των τραπεζών και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος παγκοσμίως. Στόχος είναι η περαιτέρω ομαλοποίηση της χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών τόσο στις αναπτυγμένες χώρες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η οικονομική δραστηριότητα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά, λόγω της διεθνούς κρίσεως και της επιβραδύνσεως των εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό καθώς μειώνεται η διάθεση για ανάληψη κινδύνων. Πολλές από αυτές τις οικονομίες παραμένουν ευάλωτες στην κρίση, κυρίως λόγω των διευρυμένων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο των εξωτερικών πληρωμών. Τα τελευταία έτη, οι χώρες αυτές είχαν ταχύρρυθμη ανάπτυξη που ετροφοδοτείτο από υψηλό ρυθμό πιστωτικής επεκτάσεως, χωρίς να έχει, όμως, επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το 2009 είναι έτος καμπής για την ελληνική οικονομία, καθώς μετά από μακρά περίοδο δυναμικής αναπτύξεως, η χώρα μας επηρεάζεται ήδη από το αρνητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αν και σε βαθμό ίσως χαμηλότερο από πολλές άλλες χώρες. Η κρισιμότητα της καταστάσεως, όμως, επιβάλλει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Θα πρέπει πρωτίστως να επιδιωχθεί, χωρίς καθυστέρηση, η ουσιαστική μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους ώστε να γίνει δυνατή η ελάφρυνση του κόστους του χρήματος για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλισθεί η αύξηση της εγχώριας αποταμιεύσεως και η μείωση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, την ισχυροποίηση των συνθηκών ανταγωνισμού και, τέλος, για την προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Το 2009, λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, οι τραπεζικές εργασίες αναμένεται να μειωθούν και οι κίνδυνοι να αυξηθούν. Υπό τις συνθήκες αυτές, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ενδυνάμωση της Τραπέζης. Μεταξύ άλλων, εφαρμόζουμε αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια και λαμβάνουμε μέτρα για τον έλεγχο του λειτουργικού μας κόστους. Ταυτοχρόνως, προχωρούμε στην ανατιμολόγηση των δανείων και στη μείωση των υπερβολικά υψηλών επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τραπέζης. Εξάλλου, η Alpha Bank γνωρίζει να προσαρμόζεται ώστε να λειτουργεί με επιτυχία στις εκάστοτε συνθήκες, όπως έκανε μέχρι τώρα κατά τη μακρόχρονη πορεία της. Βασίζεται στο καλό όνομα, την άρτια οργάνωση, το άριστο Προσωπικό, τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και τη συντηρητική πολιτική αναλήψεως κινδύνων που ακολουθεί. Στη σημερινή συγκυρία, πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι η ενίσχυση του ισολογισμού και η διατήρηση των καλών σχέσεων με την πελατεία. Αυτό θα φέρει την Alpha Bank σε πλεονεκτική θέση καθώς θα ανακάμπτει η οικονομία, έτσι ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται με δυναμισμό και εξωστρέφεια. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Alpha Bank είναι η μόνη εισηγμένη εταιρία που δίδει μέρισμα αδιαλείπτως από το Εφέτος, ενώ η κερδοφορία μας ήταν ικανοποιητική, ο νόμος 3756 απαγορεύει τη διανομή μερίσματος σε μετρητά. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για το Η καταβολή μερίσματος υπό μορφή μετοχών δεν θα ήταν προς το συμφέρον των Μετόχων. Στους Πελάτες μας που δοκιμάζονται από την κρίση, τους διαβεβαιώνουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό τους. Μαζί θα βγούμε από την κρίση. 2

3 Στους Εργαζομένους της Alpha Bank, που κατανοούν τις συγκυριακές δυσκολίες και εργάζονται αόκνως για την επίτευξη των στόχων της Τραπέζης, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στους Μετόχους μας, τέλος, δηλώνουμε ότι είμαστε προσηλωμένοι στην προάσπιση των συμφερόντων τους. Με σταθερά και προσεκτικά βήματα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την κρίση καθώς θέτουμε τις βάσεις για μία δυναμική αναπτυξιακή και κερδοφόρο πορεία. Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Το 2008, σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, η κερδοφορία μας διαμορφώθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επιβεβαιώσαμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και τη συνετή πολιτική που εφαρμόζουμε με συνέπεια στη μακρόχρονη πορεία μας. Τα κέρδη προ φόρων, χωρίς τις προβλέψεις και τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με το ιστορικά υψηλό αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2007 και ανήλθαν σε Ευρώ 1,2 δισ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 512 εκατ., μειωμένα κατά 33%, σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2007, κυρίως λόγω της προληπτικής αυξήσεως των προβλέψεων σε Ευρώ 542 εκατ. Έτσι, διαθέτουμε επάρκεια προβλέψεων για να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο επιδεινώσεως των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε Ευρώ 1,26, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%. Τα αποτελέσματα αυτά, εν μέσω της επιδεινώσεως του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, είναι ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν την ισορροπημένη λειτουργική μας βάση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 112 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων, επηρεασμένο από το αυξημένο κόστος αντλήσεως ρευστότητας, κυρίως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αυξήθηκε κατά 12% και ανήλθε σε Ευρώ 1,8 δισ., με το καθαρό περιθώριο τόκων να παραμένει ουσιαστικά σταθερό στο 3%. Παρά την πτώση των εσόδων διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου πελατών και της επενδυτικής τραπεζικής κατά 28%, τα έσοδα από προμήθειες διατηρήθηκαν στο περυσινό επίπεδο. Από την πλευρά των εξόδων, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15%, σε Ευρώ 1,178 δισ., επηρεαζόμενες κυρίως από την αύξηση του λειτουργικού κόστους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επέκταση του Δικτύου μας με 206 νέα Καταστήματα και στην αύξηση του Προσωπικού κατά άτομα, δημιουργώντας ένα Δίκτυο που αριθμεί περισσότερα Καταστήματα απ ότι στην Ελλάδα. Για την ενίσχυση της θέσεώς μας στη λιανική τραπεζική και κυρίως την προσέλκυση κεφαλαίων πελατείας, αναπτύξαμε το Δίκτυό μας και στην Ελλάδα, όπου λειτούργησαν 36 νέα Καταστήματα. Σημειώνεται ότι τα νέα Καταστήματα που δημιουργούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στελεχώνονται με μικρότερο αριθμό Προσωπικού. Πρωταρχικός μας στόχος ήταν η ενίσχυση του ισολογισμού μας, δίδοντας έμφαση στην κεφαλαιακή μας επάρκεια, στον σχηματισμό επαρκών προβλέψεων και στη ρευστότητα. Το 2008, ο δείκτης κεφαλαιακής επαρκείας διαμορφώθηκε στο 10,1% και ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως ανήλθε στο ιδιαιτέρως ικανοποιητικό 8,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ποιότητα των κεφαλαίων μας είναι εξαιρετική, καθώς δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από υπεραξίες εξαγορών, οι οποίες ανέρχονται μόλις σε Ευρώ 140 εκατ. Οι δυσλειτουργίες στις διεθνείς αγορές βρήκαν την Τράπεζα με επαρκή ρευστότητα. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών υπερέβησαν στο τέλος του 2008 τα Ευρώ 48 δισ. εκ των οποίων Ευρώ 42,5 δισ. αφορούσαν καταθέσεις, οι οποίες σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 8 δισ., ή σε ποσοστό 22,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε το καλό όνομα, η ισχύς και η εμπιστοσύνη με την οποία οι Πελάτες περιβάλλουν την Τράπεζα. Στόχος μας πάντοτε είναι να υπάρχει ισορροπία στην αύξηση των καταθέσεων και στην πιστωτική μας επέκταση. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε νέα καταθετικά, επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. 3

4 Πέραν όμως της αυξήσεως των καταθέσεων, η κάλυψη των αναγκών σε ρευστότητα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιήθηκε μέσω τιτλοποιήσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που χρησιμοποιήθηκαν ως ενέχυρο για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2008 ολοκληρώσαμε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολόγων στεγαστικής πίστεως στην Ελλάδα, ύψους Ευρώ 2 δισ. Οι ομολογίες αυτές αξιολογήθηκαν από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής διαβαθμίσεως με την ανώτερη διαβάθμιση ΑΑΑ. Εξίσου σημαντική επιτυχία είχε και η πρώτη τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων με την έκδοση ομολογιών ύψους Ευρώ 1,5 δισ. Εντός του 2009, το απόθεμα των αναχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τίτλων πρόκειται να αυξηθεί κατά Ευρώ 4,4 δισ., μέσω επιπρόσθετων τιτλοποιήσεων στοιχείων του ενεργητικού μας. Επίσης, η Τράπεζα έχει αρχίσει ήδη να κάνει χρήση κεφαλαίων από την αγορά εκδίδοντας στις αρχές Ιουνίου ομόλογα ύψους Ευρώ 500 εκατ., χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Πέραν αυτών, από τις Κυβερνητικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, αναλογούν στην Τράπεζα περίπου Ευρώ 5,5 δισ. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 21,1%, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52 δισ. Στην ελληνική αγορά, η στεγαστική και καταναλωτική πίστη καθώς και οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις, παρά την πτωτική τάση που παρουσιάζουν, εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τις χώρες της Ευρωζώνης. Στο τέλος του έτους, τα υπόλοιπα στεγαστικής πίστεως της Τραπέζης ανήλθαν σε Ευρώ 11,16 δισ., αυξημένα κατά 13,3%, παρά τη μειωμένη ζήτηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στα στεγαστικά δάνεια κερδίσαμε μερίδιο αγοράς, διατηρώντας έτσι σταθερά τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Στο πρώτο τρίμηνο του 2009, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, η Alpha Bank ικανοποίησε αιτήματα χορηγήσεως στεγαστικών δανείων εκταμιεύοντας Ευρώ 214 εκατ. Την ίδια περίοδο, τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 3,57 δισ. ή κατά 19,5%. Όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες, η Alpha Bank είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα εκδότης και αποδέκτης καρτών και των τριών μεγαλύτερων διεθνών συστημάτων πληρωμών, American Express, Visa, και MasterCard και κάτοχος ενός εκ των μεγαλυτέρων χαρτοφυλακίων καρτών της αγοράς. Το 2008, βελτιώσαμε το μερίδιο αγοράς στην καταναλωτική πίστη κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Σε οργανωτικό επίπεδο, δημιουργήσαμε τη Διεύθυνση Πίστεως Ιδιωτών, στην οποία ανατέθηκε η κεντρική διαδικασία αξιολογήσεως αιτημάτων για προϊόντα καταναλωτικής πίστεως και η παρακολούθηση των αρχών και της πολιτικής διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου. Οι αρχές αυτές διαμορφώνονται από την επίσης νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής. Στην καταναλωτική, όπως και στη στεγαστική πίστη, ολοκληρώθηκε η μηχανογραφική ένταξη του συνόλου των Καταστημάτων στην κεντρική διαχείριση της διαδικασίας εγκρίσεων. Με τις ενέργειες αυτές επιτυγχάνεται ο στόχος της ενιαίας και αποτελεσματικής διαχειρίσεως του χαρτοφυλακίου μας καθώς και ο περιορισμός του λειτουργικού και πιστωτικού κινδύνου. Οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14%, εκ των οποίων τα δάνεια προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση υπολοίπων κατά 20%. Σ αυτό συνετέλεσε και η δημιουργία νέων προϊόντων που εστιάζονται σε επιχειρηματικές λύσεις που απευθύνονται σ αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων. Το 2008 ολοκληρώθηκαν έργα υποδομής και αναδιαρθρώσεως του τομέως μικρών επιχειρήσεων, όπως η αναδιοργάνωση των χρηματοδοτικών εργασιών των Καταστημάτων, με διάκρισή τους σε Καταστήματα Βασικής Χρηματοδοτικής Εξυπηρετήσεως, τα οποία εστιάζουν τις εργασίες τους στην άμεση εξυπηρέτηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και σε Καταστήματα Πλήρους Χρηματοδοτικής Εξυπηρετήσεως. Συνεχίσθηκε επιτυχώς η συνεργασία με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.). Ενδυναμώνουμε, επίσης, τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον τομέα της χρηματοδοτήσεως των επενδυτικών σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με τις ενέργειες αυτές, η Alpha Bank στηρίζει ενεργώς την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση και κατ επέκταση την ελληνική οικονομία κατά το δύσκολο έτος Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι νέες εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,7 δισ., που αντιστοιχούν σε εγκριθέντα αιτήματα χρηματοδοτήσεως. 4

5 Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής του τομέως των εργασιών μας με τις μεσαίες επιχειρήσεις, το έτος 2008 ολοκληρώθηκε η δημιουργία των δέκα συνολικά Επιχειρηματικών Κέντρων, όπως είχε προγραμματισθεί. Τα κέντρα αυτά έχουν την ευθύνη των εργασιών για το σύνολο των περίπου μεσαίων επιχειρήσεων στο πελατολόγιο της Τραπέζης. Το χαρτοφυλάκιό μας σημείωσε αύξηση της τάξεως του 15%. Όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, το υπόλοιπο των πιστοδοτήσεων ανήλθε σε Ευρώ 10,6 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 14%, ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεών τους αυξήθηκαν κατά 73%. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον κλάδο της ναυτιλίας, όπου το χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο είναι ενήμερο με υψηλής ποιότητας πελατολόγιο, ανήλθε σε Ευρώ 1,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 18,5%. Ταυτοχρόνως, οι καταθέσεις των ναυτιλιακών πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 1,8 δισ., αυξημένες κατά 120%. Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν πρωταρχικό μας μέλημα καθώς και ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Για την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, εκτός από τις οργανωτικές αλλαγές, βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματά μας ώστε να παρέχεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη των Μονάδων στη λήψη αποφάσεων και να προλαμβάνονται τυχόν αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, ο δείκτης καθυστερήσεων σημείωσε μικρή μόνο αύξηση σε 3,9%, έναντι 3,7%, στο τέλος του Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,275 δισ., καλύπτοντας ποσοστό 61% των καθυστερήσεων του χαρτοφυλακίου μας. Έτσι, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων, η κάλυψη των καθυστερήσεων ανέρχεται σε 140%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπ όψιν και τη συντηρητική σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Alpha Bank οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο εκτεταμένο πρόγραμμα λειτουργικού ανασχεδιασμού που εφαρμόζουμε τα τελευταία έτη. Σημαντικό ήταν το έργο της υποστηρίξεως νέων προϊόντων που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του 2008, αλλά και της αναβαθμίσεως των υφισταμένων. Ολοκληρώθηκε η δημιουργία εξειδικευμένων κεντρικών μονάδων υποστηρίξεως προϊόντων και υπηρεσιών. Δίδοντας έμφαση στα εναλλακτικά δίκτυα, βελτιώσαμε τις υπηρεσίες Web Banking επιχειρήσεων και ιδιωτών, εγκαταστήσαμε 79 νέα ΑΤΜs και 118 Κέντρα Αυτομάτων Συναλλαγών, με αποτέλεσμα να μειωθεί στο 52% το ποσοστό των συναλλαγών που διενεργείται από το δίκτυο Καταστημάτων. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που υλοποιήθηκαν το 2008 συγκαταλέγεται η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος διαχειρίσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο οποίο δόθηκε άμεση προτεραιότητα. Το πρόγραμμα αναβαθμίσεως της ποιότητoς των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πιστοποίηση Μονάδων κατά το πρότυπο ISO 9001, κάτι που θα συνεχισθεί και κατά το Το 2008 πιστοποιήθηκαν οι εργασίες της Υπηρεσίας Εξυπηρετήσεως Πελατών, Διεθνούς Εμπορίου και ανανεώθηκε η πιστοποίηση της Διευθύνσεως Mηχανογραφικών Eφαρμογών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με την αύξηση της παραγωγικότητας και κυρίως της αναγνωρισιμότητας της Τραπέζης μέσω της πυκνώσεως του Δικτύου με τη δημιουργία Καταστημάτων σε αστικές περιοχές, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια. Ήδη, σε κάθε χώρα, διαθέτουμε Δίκτυο εθνικής εμβελείας. Η παρουσία της Τραπέζης υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο 610 Καταστημάτων σε όλες σχεδόν τις σημαντικές πόλεις των χωρών, με άτομα Προσωπικό. Σε οργανωτικό επίπεδο, η αποτελεσματικότης μας έχει βελτιωθεί σημαντικά με τη δημιουργία τομέων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, καθώς και αντιστοίχων υποστηρικτικών Μονάδων, την εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήματος, την κεντρική διαχείριση διαδικασιών και την υποστήριξη και τον συντονισμό των εργασιών εξωτερικού από τις αντίστοιχες Μονάδες της Ελλάδος. Η Alpha Bank αναδεικνύεται σταδιακά σε μία από τις κυριότερες τράπεζες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαδραματίζοντας όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση των οικονομιών της ευρύτερης περιοχής, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και διεθνών οργανισμών. 5

6 Το 2008, με τη σταδιακή ωρίμανση του δικτύου Καταστημάτων μας, οι καταθέσεις αυξήθηκαν με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο του συνόλου της αγοράς, εν μέσω μίας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Όσον αφορά τις χορηγήσεις, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, που επιτυγχάνουμε με τη συνεχή βελτίωση των εγκριτικών διαδικασιών και των συστημάτων διαχειρίσεως κινδύνων. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό καθυστερήσεων διατηρήθηκε κατά το 2008 σε χαμηλό επίπεδο και διαμορφώθηκε σε 2%. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και η πολιτική αναπτύξεως της Τραπέζης στο εξωτερικό, η οποία δεν στηρίχθηκε στην εξαγορά τραπεζών, αλλά στην αυτόνομη ανάπτυξη δικτύου Καταστημάτων, που εφαρμόζουν την πολιτική και τα συστήματα της Alpha Bank στην Ελλάδα. Η πολιτική μας σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, περιβαλλοντικής πολιτικής και κοινωνικής προσφοράς αποτυπώνεται στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εκδίδεται σε ιδιαίτερο τεύχος. Ειδικότερα, η Τράπεζα αναγνωρίζει, επιβραβεύει και φροντίζει τη συνεχή εξέλιξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού της. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του Προσωπικού εντάσσονται στις προτεραιότητες της Alpha Bank. Το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο που λειτουργεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής συμπληρώθηκε με αμφιθέατρο 150 θέσεων, πέραν των 16 αιθουσών διδασκαλίας. Προορίζεται για διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Το 2008 πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 800 εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν Υπάλληλοι από όλον τον Όμιλο τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, η Τράπεζα προωθεί την ιδέα του Εθελοντισμού μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου. Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή εθελοντών της Τραπέζης σε εκδηλώσεις ανακυκλώσεως, δενδροφυτεύσεων και καθαρισμού ακτών. Για ένα ακόμη έτος, η προσφορά μας προς το κοινωνικό σύνολο ήταν σημαντική. Ικανοποιήθηκε πλήθος αιτημάτων χορηγιών καθώς και προγραμμάτων για την προώθηση του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Αθλητικό Πανόραμα Alpha Bank που προβάλλει την Τράπεζα με εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος, η συμμετοχή της Τραπέζης ως χορηγού στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών καθώς και διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρος. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συνεισφορά σε αυτούς τους τομείς με το έργο που επιτελούν τα Ιδρύματα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου. Η πολιτική μας για την προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από ενέργειες για την ανακύκλωση και διαχείριση ρυπογόνων υλικών, περιλαμβάνει για όλες τις κτηριακές μας εγκαταστάσεις προγράμματα εξοικονομήσεως νερού και ηλεκτρικής ενεργείας, αξιοποίηση των υπογείων υδάτων, μείωση της καταναλώσεως πετρελαίου θερμάνσεως με τη χρήση φυσικού αερίου καθώς και χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει επίσης και στο νέο βιοκλιματικό κτήριο της Τραπέζης επί της Λεωφόρου Αθηνών 103, το οποίο είναι κατασκευή πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής και πληροί υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής αποδόσεως και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Τέλος, στηρίζουμε μέσω χορηγιών περιβαλλοντικά προγράμματα όπως είναι οι Γαλάζιες Σημαίες και η Φύση χωρίς Σκουπίδια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικονομήσεως νερού Watersave της περιβαλλοντικής οργανώσεως Δίκτυο Μεσόγειος SOS. Με πίστη στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας, με ευαισθησία για την κοινωνία και το περιβάλλον, με συνεπή και αξιόπιστη συμπεριφορά στους πελάτες μας και με τη στήριξη των Μετόχων μας επιτυγχάνουμε τη συνεχή μας ανάπτυξη. Θέλω, τελειώνοντας να ευχαριστήσω το Προσωπικό μας για τη συμμετοχή όλων στην πορεία της Τραπέζης. Ο ζήλος, η αφοσίωση και η πίστη στην ALPHA BANK αποτελούν τους συντελεστάς που καθιστούν εφικτή την επιτυχημένη πορεία μας προς το μέλλον. Αθήναι, 23 Ιουνίου

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010750/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Λεωφόρος Λεμεσού 23, Γραφείο 204, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία Τηλ: 22522229, Φαξ:22522259 Email: symeainfo@cytanet.com.cy Website: www.symea.org 7 Απριλίου 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα