ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ MULTITHREADING & KERNEL ΤΩΝ WINDOWS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ MULTITHREADING & KERNEL ΤΩΝ WINDOWS"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ MULTITHREADING & KERNEL ΤΩΝ WINDOWS Ελευθερία Δερμεντζή (ΑΕΜ = 1416) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Στέργιος Παπαδημητρίου Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα, και εργασίες διαδικασία Internals δομές δεδομένων μεταβλητές πυρήνων μετρητές απόδοσης σχετικές λειτουργίες προστατευμένες διαδικασίες ροή CreateProcess στάδιο 1: Μετατροπή και επικύρωση των παραμέτρων και των σημαιών στάδιο 2: Ανοίγοντας την εικόνα που εκτελείται στάδιο 3: Δημιουργία του εκτελεστικού αντικειμένου διαδικασίας παραθύρων (Διαδικασία PspAllocate-) στάδιο 4: Δημιουργία του αρχικού νήματος και του σωρού του και Πλαίσιο στάδιο 5: Εκτελώντας τα παράθυρα υποσύστημα-συγκεκριμένα Μεταέναρξη στάδιο 6: Αρχική εκτέλεση του αρχικού νήματος στάδιο 7: Εκτέλεση της έναρξης διαδικασίας στα πλαίσια η νέα διαδικασία νήμα Internals δομές δεδομένων μεταβλητές πυρήνων μετρητές απόδοσης σχετικές λειτουργίες γέννηση ενός νήματος εξέταση της δραστηριότητας νημάτων εργοστάσια εργαζομένων (λίμνες νημάτων) σχέδιο νημάτων επισκόπηση του σχεδίου παραθύρων επίπεδα προτεραιότητας παράθυρα που APIs σχετικά εργαλεία σε πραγματικό χρόνο προτεραιότητες κράτη νημάτων βάση δεδομένων αποστολέων κβάντο σχέδιο των σεναρίων μετατροπή πλαισίου μη απασχόλησης νήμα ωθήσεις προτεραιότητας συστήματα πολυεπεξεργαστών αλγόριθμοι νήμα-σχεδιασμού πολυεπεξεργαστών όρια ποσοστού ΚΜΕ αντικείμενα εργασίας συμπέρασμα Ασφάλεια εκτιμήσεις ασφάλειας τμήματα συστημάτων ασφάλειας προστασία των αντικειμένων Σελ. 1 από 226

3 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες έλεγχοι πρόσβασης δικαιώματα και προνόμια απολογισμού δικαιώματα απολογισμού έξοχα προνόμια έλεγχος ασφάλειας σύνδεση έναρξη Winlogon βήματα σύνδεσης χρηστών έλεγχος απολογισμού χρηστών Virtualization πολιτικές περιορισμού λογισμικού συμπέρασμα Σελ. 2 από 226

4 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα, και εργασίες Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξηγήσουμε τις δομές δεδομένων και τους αλγορίθμους που εξετάζουν τις διαδικασίες,νήματα, και εργασίες στο λειτουργικό σύστημα παραθύρων. Το πρώτο τμήμα εστιάζει στον εσωτερικό δομές που αποτελούν μια διαδικασία. Το δεύτερο τμήμα περιγράφει τα βήματα που περιλαμβάνονται στη δημιουργία της διαδικασίας (και το αρχικό νήμα του). Τα internals των νημάτων και του σχεδιασμού νημάτων περιγράφονται έπειτα Το κεφάλαιο ολοκληρώνει με μια περιγραφή του αντικειμένου εργασίας. Όπου οι σχετικές μετρητές απόδοσης ή οι μεταβλητές πυρήνων υπάρχουν, αναφέρονται. Αν και αυτό το βιβλίο δεν είναι παράθυρα προγραμματίζοντας το βιβλίο, τη σχετικά διαδικασία, το νήμα, και τα παράθυρα εργασίας οι λειτουργίες παρατίθενται έτσι ότι μπορείτε να ακολουθήσετε τις πρόσθετες πληροφορίες για τη χρήση τους Επειδή οι διαδικασίες και τα νήματα αγγίζουν τόσα πολλά συστατικά στα παράθυρα, διάφοροι όροι και δομές δεδομένων (τέτοιες ως σύνολα εργασίας, αντικείμενα και λαβές, σωροί μνήμης συστημάτων, et ainsi de suite και τα λοιπά) αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο αλλά εξηγείται λεπτομερώς αλλού στο βιβλίο. 1.1 διαδικασία Internals Αυτό το τμήμα περιγράφει τις βασικές δομές δεδομένων διαδικασίας παραθύρων. Επίσης απαριθμείται ο βασικός πυρήναςμεταβλητές, μετρητές απόδοσης, και λειτουργίες και εργαλεία που αφορούν τις διαδικασίες δομές δεδομένων Κάθε διαδικασία παραθύρων αντιπροσωπεύεται από έναν εκτελεστικό φραγμό διαδικασίας (EPROCESS). Εκτός αυτού,περιέχοντας πολλές Σελ. 3 από 226

5 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες ιδιότητες σχετικά με μια διαδικασία, ένας φραγμός EPROCESS περιέχει και δείχνει το αριθμός άλλων σχετικών δομών δεδομένων. Παραδείγματος χάριν, κάθε διαδικασία έχει ένα ή περισσότερα νήματα αντιπροσωπευόμενος από τους εκτελεστικούς φραγμούς νημάτων (ETHREAD). (Οι δομές δεδομένων νημάτων εξηγούνται τμήμα «νήμα Internals» αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο.) ο φραγμός EPROCESS και τα σχετικά στοιχεία του οι δομές υπάρχουν στο διάστημα διευθύνσεων συστημάτων, με εξαίρεση το φραγμό περιβάλλοντος διαδικασίας (PEB), το οποίο υπάρχει στο διάστημα διευθύνσεων διαδικασίας (επειδή περιέχει τις πληροφορίες που πρέπει να είναι προσεγγισμένος από τον κώδικα χρήστης-τρόπου) Εκτός από το φραγμό EPROCESS και το PEB, η διαδικασία υποσυστημάτων παραθύρων (Csrss) διατηρεί μια παράλληλη δομή για κάθε διαδικασία που εκτελεί ένα πρόγραμμα παραθύρων. Τέλος, το μέρος πυρήνας-τρόπου του υποσυστήματος παραθύρων (Win32k.sys) θα διατηρήσει επίσης ένα στοιχείο ανά-διαδικασίας κτίστε που δημιουργείται την πρώτη φορά που ένα νήμα καλεί έναν ΧΡΗΣΤΗ παραθύρων ή μια λειτουργία GDI που είναι εφαρμοσμένος στον τρόπο πυρήνων Το σχήμα 1-1 είναι ένα απλουστευμένο διάγραμμα των δομών διαδικασίας και δεδομένων νημάτων. Κάθε στοιχείο η δομή που παρουσιάζεται στο σχήμα περιγράφεται λεπτομερώς σε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτα εστιάστε στο φραγμό διαδικασίας. (Θα φτάσουμε στο φραγμό νημάτων νήμα των τμημάτων «Το Internals» αργότερα στο σχήμα 5-2 κεφαλαίου.) παρουσιάζει βασικούς τομείς σε έναν φραγμό EPROCESS ΠΕΙΡΑΜΑ: Επίδειξη του σχήματος ενός φραγμού eprocess Για έναν κατάλογο των τομέων που αποτελούν έναν φραγμό EPROCESS και τα όφσετ τους σε δεκαεξαδικό, DT τύπων _eprocess στο διορθωτή πυρήνων. την παραγωγή (που περικόπτεται για η χάρη του διαστήματος) σε ένα τριανταδυάμπιτο σύστημα μοιάζει με αυτό: Σελ. 4 από 226

6 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή 1. lkd> DT _eprocess 2. nt! _EPROCESS 3. +0x000 PCB: _KPROCESS 4. +0x080 ProcessLock: _EX_PUSH_LOCK 5. +0x088 CreateTime: _LARGE_INTEGER 6. +0x090 ExitTime: _LARGE_INTEGER 7. +0x098 RundownProtect: _EX_RUNDOWN_REF 8. +0x09c UniqueProcessId: Ptr32 κενό 9. +0x0a0 ActiveProcessLinks: _LIST_ENTRY x0a8 QuotaUsage: [3] Uint4B x0b4 QuotaPeak: [3] Uint4B x0c0 CommitCharge: Uint4B x0c4 PeakVirtualSize: Uint4B x0c8 VirtualSize: Uint4B x0cc SessionProcessLinks: _LIST_ENTRY x0d4 DebugPort: Ptr32 κενό x0d8 ExceptionPortData: Ptr32 κενό x0d8 ExceptionPortValue: Uint4B x0d8 ExceptionPortState: Pos 0, 3 μπιτ x0dc ObjectTable: Ptr32 _HANDLE_TABLE x0e0 σημείο: _EX_FAST_REF x0e4 WorkingSetPage: Uint4B x0e8 AddressCreationLock: _EX_PUSH_LOCK x0ec RotateInProgress: Ptr32 _ETHREAD x0f0 ForkInProgress: Ptr32 _ETHREAD x0f4 HardwareTrigger: Uint4B x0f8 PhysicalVadRoot: Ptr32 _MM_AVL_TABLE x0fc CloneRoot: Ptr32 κενό x100 NumberOfPrivatePages: Uint4B x104 NumberOfLockedPages: Uint4B x108 Win32Process: Ptr32 κενό x10c εργασία: Ptr32 _EJOB Σελ. 5 από 226

7 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες x110 SectionObject: Ptr32 κενό x114 SectionBaseAddress: Ptr32 κενό x118 QuotaBlock: Ptr32 _EPROCESS_QUOTA_BLOCK Σημειώστε ότι ο πρώτος τομέας (PCB) είναι πραγματικά μια υποδομή, ο φραγμός διαδικασίας πυρήνων (KPROCESS). Για να εμφανίσουμε την μορφή του block του πυρήνα θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε dt _kprocess: 1. lkd> dt _kprocess 2. nt!_kprocess 3. +0x000 Header : _DISPATCHER_HEADER 4. +0x010 ProfileListHead : _LIST_ENTRY 5. +0x018 DirectoryTableBase : Uint4B 6. +0x01c Unused0 : Uint4B 7. +0x020 LdtDescriptor : _KGDTENTRY 8. +0x028 Int21Descriptor : _KIDTENTRY 9. +0x030 IopmOffset : Uint2B x032 Iopl : UChar x033 Unused : UChar x034 ActiveProcessors : Uint4B x038 KernelTime : Uint4B x03c UserTime : Uint4B x040 ReadyListHead : _LIST_ENTRY x048 SwapListEntry : _SINGLE_LIST_ENTRY x04c VdmTrapcHandler : Ptr32 Void x050 ThreadListHead : _LIST_ENTRY x058 ProcessLock : Uint4B x05c Affinity : Uint4B x060 AutoAlignment : Pos 0, 1 Bit x060 DisableBoost : Pos 1, 1 Bit x060 DisableQuantum : Pos 2, 1 Bit Σελ. 6 από 226

8 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή x060 ReservedFlags : Pos 3, 29 Bits x060 ProcessFlags : Int4B x064 BasePriority : Char x065 QuantumReset : Char x066 State : UChar x067 ThreadSeed : UChar x068 PowerState : UChar x069 IdealNode : UChar 32. Chapter 5 Processes, Threads, and Jobs x06a Visited : UChar x06b Flags : _KEXECUTE_OPTIONS x06b ExecuteOptions : UChar x06c StackCount : Uint4B x070 ProcessListEntry : _LIST_ENTRY x078 CycleTime : Uint8B Ένας εναλλακτικός τρόπος να δει το KPROCESS (και άλλες υποδομές στο EPROCESS) είναι να χρησιμοποιήσουμε την διακοπή recursion (- ρ) διακόπτη της εντολής της DT. Παραδείγματος χάριν, αν γράψουμε DT _eprocess - r1 recurse θα δούμε όλες τις υποδομές ένα επίπεδο βαθιά Η εντολή της DT παρουσιάζει το σχήμα ενός φραγμού διαδικασίας, όχι το περιεχόμενό της. Για να παρουσιάσει μια περίπτωση από μια πραγματική διαδικασία, μπορείτε να διευκρινίσετε τη διεύθυνση μιας δομής EPROCESS ως επιχείρημα εντολή της DT. Μπορείτε να πάρετε τη διεύθυνση όλων των φραγμών EPROCESS στο σύστημα με τη χρησιμοποίηση! διαδικασία 0 εντολή 0. Ένα σχολιασμένο παράδειγμα της παραγωγής από αυτήν την εντολή συμπεριλαμβάνεται αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο Σελ. 7 από 226

9 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες Ο πίνακας 1-1 εξηγεί μερικών από τους τομείς στο προηγούμενο πείραμα λεπτομερέστερα και περιλαμβάνει αναφορές σε άλλες θέσεις στο βιβλίο όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις. Δεδομένου ότι έχουμε εν λόγω πριν από και αναμφισβήτητα θα πει πάλι, οι διαδικασίες και τα νήματα είναι τέτοια αναπόσπαστα τμήματα των παραθύρων ότι είναι αδύνατο να μιλήσει για τους χωρίς αναφορά σε πολλά άλλα μέρη του συστήματος. Για να κρατήσει το μήκος αυτού του κεφαλαίου εύχρηστου, εντούτοις, έχουμε καλύψει εκείνα τα σχετικά θέματα (όπως διαχείριση, ασφάλεια, αντικείμενα, και λαβές μνήμης) αλλού Ο φραγμός διαδικασίας πυρήνων (KPROCESS), ο οποίος είναι μέρος του φραγμού EPROCESS, και φραγμός περιβάλλοντος διαδικασίας (PEB), που δείχνεται από το φραγμό EPROCESS, περιέχει πρόσθετες λεπτομέρειες για το αντικείμενο διαδικασίας. Ο φραγμός KPROCESS (που καλείται μερικές φορές. Το PCB ή ο φραγμός ελέγχου διεργασίας) είναι διευκρινισμένο στο σχήμα 5-3. Περιέχει τις βασικές πληροφορίες που Ο πυρήνας παραθύρων πρέπει να σχεδιάσει τα νήματα μέσα σε μια διαδικασία Το PEB, που ζει στο χρήστη επεξεργάζεται το διάστημα διευθύνσεων, περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από φορτωτής εικόνας, ο διευθυντής σωρών, και άλλο σύστημα DLLs παραθύρων που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε το από το χρήστη τρόπος. (Οι φραγμοί EPROCESS και KPROCESS είναι προσιτοί μόνο από τον τρόπο πυρήνων.) Η βασική δομή του PEB είναι διευκρινισμένη στο σχήμα 5-4 και εξηγείται λεπτομερέστερα αργότερα σε αυτό κεφάλαιο ΠΕΙΡΑΜΑ: εξέταση του PeB Μπορείτε να πετάξετε τη δομή PEB με! peb εντολή στο διορθωτή πυρήνων. Για να πάρει η διεύθυνση του PEB, χρησιμοποιεί! εντολή διαδικασίας ως εξής: 1. lkd>! διαδικασία Σελ. 8 από 226

10 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 8575f030 SessionId: 1 Cid: 08d0 Peb: 7ffd9000 ParentCid: DirBase: 1a81b000 ObjectTable: e12bd418 HandleCount: Εικόνα: windbg.exe Κατόπιν διευκρινίστε ότι διεύθυνση! peb διατάξτε ως εξής: 1. lkd>! peb 7ffd PEB σε 7ffd InheritedAddressSpace: Αριθ 4. ReadImageFileExecOptions: Αριθ 5. BeingDebugged: Αριθ 6. ImageBaseAddress: 002a LDR 77895d00 8. Ldr.Initialized: Ναι 9. Ldr.InInitializationOrderModuleList: 00151c Ldr.InLoadOrderModuleList: 00151bb Ldr.InMemoryOrderModuleList: 00151bc TimeStamp βάσεων ενότητα 13. 2a a41e 19 Ιούν. 23: 50: C:\Program Files\Debugging Tools For Windows\ windbg.exe d bdc 9 Νοέμ :43: C:\Windows\system32\Ntdll.dll c bd80 2 Νοέμ. 05: 42: C:\Windows\system32 \ kernel32.dll 17. SubSystemData: ProcessHeap: ProcessParameters: e0 20. WindowTitle: «υπολογιστής γραφείου \ WinDbg.lnk του C:\Users\Alex Ionescu \» 21. ImageFile: «εργαλεία διόρθωσης αρχείων \ του C:\Program για τα παράθυρα \ windbg.exe Σελ. 9 από 226

11 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες 22. CommandLine: ««εργαλεία του C:\Program Files\Debugging για τα παράθυρα\ windbg.exe " «23. DllPath: «εργαλεία του C:\Program Files\Debugging για τα παράθυρα C:\Windows\ 24. system32 C:\Windows\system C:\Windows. C:\Windows\system32 C:\Windows 25. C:\Windows\System32\Wbem κοινά αρχεία \ κοινό Roxio \ αρχείων \ του C:\Program 26. DLLShared \ αρχεία \ κοινό Roxio \ DLLShared \ του C:\Program Files\Common C:\Program 27. Κοινά αρχεία \ κοινό Roxio \ 9.0 \ DLLShared \ αρχείων \ c:\sysint C:\Program Files\ 28. QuickTime \ QTSystem \ «29. Περιβάλλον: a8 30. ALLUSERSPROFILE= C:\ProgramData 31. APPDATA= περιπλάνηση του C:\Users\Alex Ionescu \ AppData \ μεταβλητές πυρήνων Μερικές βασικές σφαιρικές μεταβλητές πυρήνων που αφορούν τις διαδικασίες παρατίθενται στον πίνακα 5-2. Αυτοί οι μεταβλητές αναφέρονται αργότερα στο κεφάλαιο, όταν περιγράφονται τα βήματα στη δημιουργία μιας διαδικασίας μετρητές απόδοσης Τα παράθυρα διατηρούν έναν αριθμό μετρητών με τον οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε τις διαδικασίες που τρέχουν επάνω το σύστημά σας μπορείτε να ανακτήσετε αυτούς τους μετρητές programmatically ή να τους δείτε με την απόδοση εργαλείο. Ο πίνακας 5-3 απαριθμεί τους μετρητές απόδοσης σχετικούς με τις διαδικασίες Σελ. 10 από 226

12 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή σχετικές λειτουργίες Για λόγους αναφοράς, μερικές από τις λειτουργίες παραθύρων που ισχύουν για τις διαδικασίες περιγράφονται στον πίνακα 5-4. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση παραθύρων API στο MSDN Βιβλιοθήκη ΠΕΙΡΑΜΑ: χρησιμοποίηση του διορθωτή πυρήνων! εντολή διαδικασίας Ο διορθωτής πυρήνων! η εντολή διαδικασίας επιδεικνύει ένα υποσύνολο των πληροφοριών Φραγμός EPROCESS. Αυτή η παραγωγή τακτοποιείται σε δύο μέρη για κάθε διαδικασία. Πρώτα βλέπετε πληροφορίες για τη διαδικασία, όπως παρουσιάζεται εδώ (όταν δεν διευκρινίζετε μια διεύθυνση διαδικασίας ή Ταυτότητα! η διαδικασία απαριθμεί τις πληροφορίες για την ενεργό διαδικασία για την τρέχουσα ΚΜΕ): 1. lkd>! διαδικασία 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SessionId: 1 Cid: 0bcc Peb: 7ffd9000 ParentCid: 090c 3. DirBase: b45b0820 ObjectTable: b94ffda0 HandleCount: Εικόνα: windbg.exe 5. VadRoot 85a1c8e8 Vads 97 κλώνος 0 ιδιωτικά Τροποποιημένα 153. Κλειδωμένο 1 6. DeviceMap 9d32ee50 7. Συμβολικό ebaa ElapsedTime 00:48: UserTime 00:00: KernelTime 00:00: QuotaPoolUsage [PagedPool] QuotaPoolUsage [NonPagedPool] 4776 Σελ. 11 από 226

13 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες 13. Μεγέθη συνόλου εργασίας (τώρα, ελάχιστος, ανώτατος) (8938, 50, 345) (35752KB, 200KB, 1380KB) 14. PeakWorkingSetSize VirtualSize 106 ΜΒ 16. PeakVirtualSize 108 ΜΒ 17. PageFaultCount ΥΠΟΒΑΘΡΟ MemoryPriority 19. BasePriority CommitCharge 6242 Μετά από τη βασική διαδικασία η παραγωγή έρχεται ένας κατάλογος των νημάτων στη διαδικασία. Εκείνη η παραγωγή είναι εξηγημένος στο «πείραμα: Χρησιμοποίηση του διορθωτή πυρήνων! τμήμα εντολής νημάτων» αργότερα κεφάλαιο. Άλλες εντολές που οι πληροφορίες διαδικασίας επίδειξης περιλαμβάνουν! λαβή, η οποία πετά πίνακας λαβών διαδικασίας. Οι δομές ασφάλειας διαδικασίας και νημάτων περιγράφονται μέσα στο Κεφάλαιο προστατευμένες διαδικασίες Στο πρότυπο ασφάλειας παραθύρων, οποιαδήποτε διαδικασία που τρέχει με έναν συμβολικό περιορισμό διορθώνει το προνόμιο (όπως ο απολογισμός ενός διοικητή) μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πρόσβασης που επιθυμεί σε οποιοιδήποτε άλλη διαδικασία που τρέχει μηχανή-για το παράδειγμα, αυτό μπορεί να διαβάσει και να γράψει την αυθαίρετη διαδικασία η μνήμη, εγχέει τον κώδικα, αναστέλλει και επαναλαμβάνει τα νήματα, και τις πληροφορίες ερώτησης για άλλες διαδικασίες Τα εργαλεία όπως την ανάγκη εξερευνητών διαδικασίας και διευθυντών στόχου και ζητούν αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης που παρέχουν η λειτουργία τους στους χρήστες Σελ. 12 από 226

14 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή Αυτή η λογική συμπεριφορά (που οι βοήθειες εξασφαλίζουν ότι οι διοικητές θα έχουν πάντα τον πλήρη έλεγχο ο τρέχοντας κώδικας στις διαφωνίες συστημάτων) με τη συμπεριφορά του συστήματος για την ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη βιομηχανία μέσων στα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών που πρέπει να υποστηρίξουν αναπαραγωγή ήχου του προηγμένου, υψηλής ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου όπως BluRay και τα μέσα hd-dvd. η αξιόπιστη και προστατευμένη αναπαραγωγή ήχου υποστήριξης τέτοιου περιεχομένου, χρήσεις παραθύρων προστάτευσε τις διαδικασίες. Αυτοί οι διαδικασίες υπάρχουν παράλληλα με τις κανονικές διαδικασίες παραθύρων, αλλά προσθέτουν τους σημαντικούς περιορισμούς δικαιώματα πρόσβασης που άλλες διαδικασίες στο σύστημα (ακόμα και που τρέχει με τα διοικητικά προνόμια) μπορέστε να ζητήσετε Οι προστατευμένες διαδικασίες μπορούν να δημιουργηθούν από οποιαδήποτε εφαρμογή εντούτοις, το λειτουργικό σύστημα μόνο επιτρέψτε σε μια διαδικασία για να προστατευθείτε εάν το αρχείο εικόνας έχει υπογραφεί ψηφιακά με έναν πρόσθετο Πιστοποιητικό μέσων παραθύρων. Η προστατευμένη πορεία MEDIA (PMP) Vista παραθύρων χρησιμοποιεί προστατευμένες διαδικασίες για να παρέχει την προστασία για τα μεγάλης αξίας μέσα, και υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των εφαρμογών όπως DVD οι φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προστατευμένες διαδικασίες με τη χρησιμοποίηση του ιδρύματος API MEDIA Η ακουστική διαδικασία γραφικών παραστάσεων συσκευών (Audiodg.exe) είναι μια προστατευμένη διαδικασία, από την προστατευμένη μουσική το περιεχόμενο μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μέσω του. Ομοίως, η υποβολή έκθεσης λάθους παραθύρων (WER δείτε το κεφάλαιο 3 για περισσότερο πελάτη πληροφοριών ) η διαδικασία (Werfault.exe) μπορεί επίσης να τρέξει προστατευμένος επειδή χρειάζεται έχετε πρόσβαση στις προστατευμένες διαδικασίες σε περίπτωση που ένας από τους συντριβές. Τέλος, η ίδια η διαδικασία συστημάτων προστατεύεται επειδή μερικές από τις πληροφορίες αποκρυπτογράφησης παράγονται από τον οδηγό Ksecdd.sys και αποθηκευμένος στη μνήμη χρήστης-τρόπου του. Η Σελ. 13 από 226

15 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες διαδικασία συστημάτων προστατεύεται επίσης για να προστατεύσει την ακεραιότητα όλοι λαβές πυρήνων (από τη λαβή της διαδικασίας συστημάτων ο πίνακας περιέχει όλες τις λαβές πυρήνων σύστημα) Στο επίπεδο πυρήνων, η υποστήριξη για τις προστατευμένες διαδικασίες είναι διπλή: κατ' αρχάς, ο όγκος της διαδικασίας η δημιουργία εμφανίζεται στον τρόπο πυρήνων για να αποφύγει τις επιθέσεις εγχύσεων. (Η ροή και για προστατευμένος και η τυποποιημένη δημιουργία διαδικασίας περιγράφεται λεπτομερώς στις επόμενες δεύτερες, προστατευμένες διαδικασίες τμημάτων.) θέστε ένα πρόσθετο κομμάτι στη δομή EPROCESS τους που τροποποιεί τη συμπεριφορά σχετικού με την ασφάλεια ρουτίνες στο διευθυντή διαδικασίας για να αρνηθεί ορισμένα δικαιώματα πρόσβασης που θα χορηγούνταν κανονικά διοικητές. Ο πίνακας 5-5 δείχνει τα δικαιώματα πρόσβασης που είναι περιορισμένα ή αρνημένα 331 Ορισμένα δικαιώματα πρόσβασης είναι επίσης εκτός λειτουργίας γιατί τα νήματα που τρέχουν το εσωτερικό προστάτευσαν τις διαδικασίες εξετάστε εκείνα τα δικαιώματα πρόσβασης αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο στο τμήμα «νήμα Internals.» Επειδή ο εξερευνητής διαδικασίας χρησιμοποιεί τα τυποποιημένα παράθυρα APIs χρήστης-τρόπου στις πληροφορίες ερώτησης για επεξεργαστείτε τα internals, είναι ανίκανο να εκτελέσει ορισμένες διαδικασίες σε τέτοιες διαδικασίες. Αφ' ενός, α εργαλείο όπως WinDbg στον τρόπο διόρθωσης πυρήνων, ο οποίος χρησιμοποιεί την υποδομή πυρήνας-τρόπου για να λάβει αυτό οι πληροφορίες, θα είναι σε θέση να επιδείξουν τις πλήρεις πληροφορίες. Δείτε το πείραμα στο νήμα τμήμα internals τον τρόπο με τον οποίο ο εξερευνητής διαδικασίας συμπεριφέρεται όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια προστατευμένη διαδικασία τέτοια σαν Audiodg.exe Σημείωση Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1, για να εκτελέσετε τον τοπικό πυρήνα που διορθώνει πρέπει να αρχίσετε μέσα τρόπος διόρθωσης (που επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση «bcdedit του /debug σε» ή με τη χρησιμοποίηση της προηγμένης Msconfig μπότας επιλογή). Αυτό προστατεύει από τις διορθωτής-βασισμένες επιθέσεις στις Σελ. 14 από 226

16 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή προστατευμένες διαδικασίες και προστατευμένη Πορεία μέσων (PMP). Όταν τίθεται σε έναρξη στον τρόπο διόρθωσης, η υψηλής ευκρίνειας ικανοποιημένη αναπαραγωγή ήχου εργασία παραδείγματος χάριν, η προσπάθεια να παιχτούν τα μέσα MPEG2 όπως ένα DVD θα οδηγήσει σε μια πρόσβαση παραβίαση μέσα στον παίκτη μέσων (αυτό είναι από το σχέδιο) Ο περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων πρόσβασης επιτρέπει σοβαρά τον πυρήνα sandbox μια προστατευμένη διαδικασία από πρόσβαση χρήστηςτρόπου. Αφ' ενός, επειδή μια προστατευμένη διαδικασία υποδεικνύεται από μια σημαία Ο φραγμός EPROCESS, ένας διοικητής μπορεί ακόμα να φορτώσει έναν οδηγό πυρήνας-τρόπου που θέτει εκτός λειτουργίας αυτού του κομμάτι Εντούτοις, αυτό θα ήταν μια παραβίαση του PMP προτύπου και θεωρημένος κακόβουλος, και ένας τέτοιος οδηγός πιθανώς τελικά θα εμποδιζόταν από τη φόρτωση σε ένα εξηντατετράμπιτο σύστημα επειδή ο πυρήνας-τρόπος η κώδικας-υπογραφή της πολιτικής απαγορεύει την ψηφιακή υπογραφή του κακόβουλου κώδικα. Ακόμη και στα τριανταδυάμπιτα συστήματα, ο οδηγός πρέπει να αναγνωριστεί από PMP την πολιτική ειδάλλως η αναπαραγωγή ήχου θα σταματηθεί. Αυτή η πολιτική είναι εφαρμοσμένος από τη Microsoft και όχι από οποιαδήποτε ανίχνευση πυρήνων. Αυτός ο φραγμός θα απαιτούσε το εγχειρίδιο δράση από τη Microsoft για να προσδιοριστεί η υπογραφή ως κακόβουλο και να ενημερωθεί ο πυρήνας 1.3 ροή CreateProcess Μέχρι τώρα σε αυτό το κεφάλαιο, έχετε δει τις δομές που είναι μέρος μιας διαδικασίας και το API λειτουργίες με τις οποίες εσείς (και το λειτουργικό σύστημα) μπορείτε να χειριστείτε τις διαδικασίες. Έχετε βρεί επίσης έξω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία στην άποψη πώς οι διαδικασίες αλληλεπιδρούν με το σύστημά σας. Αλλά πώς εκείνοι επεξεργάζεται μπαίνοντας σε η ύπαρξη, και πώς αυτοί βγαίνει μόλις Σελ. 15 από 226

17 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες εκπληρώσουν το σκοπό τους; μετά από τα τμήματα, θα ανακαλύψετε πώς μια διαδικασία παραθύρων έρχεται στη ζωή Μια διαδικασία υποσυστημάτων παραθύρων δημιουργείται όταν καλεί μια εφαρμογή μια από τη διαδικασία λειτουργίες δημιουργιών, όπως CreateProcess, CreateProcessAsUser, CreateProcessWithTokenW, ή CreateProcessWithLogonW. Η δημιουργία μιας διαδικασίας παραθύρων αποτελείται από διάφορα στάδια που πραγματοποιούνται μέσα τρία μέρη του λειτουργικού συστήματος: η πελάτης-δευτερεύουσα βιβλιοθήκη Kernel32.dll παραθύρων (στην περίπτωση οι ρουτίνες CreateProcessAsUser, CreateProcessWithTokenW, και CreateProcessWithLogonW, μέρος της εργασίας γίνεται αρχικά σε Advapi32.dll), τον ανώτερο υπάλληλο παραθύρων, και τα παράθυρα διαδικασία υποσυστημάτων (Csrss) Λόγω της πολλαπλάσιας αρχιτεκτονικής υποσυστημάτων περιβάλλοντος των παραθύρων, δημιουργία το εκτελεστικό αντικείμενο διαδικασίας (που άλλα υποσυστήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν) είναι χωρισμένο από την εργασία σχετική μέσα δημιουργία μιας διαδικασίας υποσυστημάτων παραθύρων. Έτσι, αν και η ακόλουθη περιγραφή της ροής Η λειτουργία CreateProcess παραθύρων είναι περίπλοκη, λαμβάνει υπόψη ότι μέρος της εργασίας είναι συγκεκριμένο για η σημασιολογία που προστέθηκε από το υποσύστημα παραθύρων σε αντιδιαστολή με την εργασία πυρήνων έπρεπε να δημιουργήσει εκτελεστικό αντικείμενο διαδικασίας Ο ακόλουθος κατάλογος συνοψίζει τα κύρια στάδια της δημιουργίας μιας διαδικασίας με τα παράθυρα Λειτουργία CreateProcess. Οι διαδικασίες που εκτελούνται σε κάθε στάδιο περιγράφονται λεπτομερώς επόμενα τμήματα. Μερικές από αυτές τις διαδικασίες μπορούν να εκτελεσθούν από το ίδιο CreateProcess (ή άλλη ρουτίνες αρωγών στον τρόπο χρηστών), ενώ άλλες θα εκτελεσθούν από NtCreateUserProcess ή ένα από οι ρουτίνες αρωγών του στον τρόπο πυρήνων. Στη λεπτομερή ανάλυσή μας που ακολουθεί, θα διαφοροποιήσουμε μεταξύ τα δύο σε κάθε βήμα που απαιτείται Σελ. 16 από 226

18 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή Σημείωση Πολλά βήματα CreateProcess συσχετίζονται με την οργάνωση του εικονικού διαστήματος διευθύνσεων διαδικασίας και επομένως αναφερθείτε σε πολλούς διοικητικούς όρους και δομές μνήμης που καθορίζονται στο κεφάλαιο 9 1. Επικυρώστε τις παραμέτρους μετατρέψτε τις σημαίες και τις επιλογές υποσυστημάτων παραθύρων στον ντόπιό τους αντίστοιχα αναλύστε, επικυρώστε, και μετατρέψτε τον κατάλογο ιδιοτήτων στο εγγενές αντίστοιχό του 2. Ανοίξτε το αρχείο εικόνας (.exe) που εκτελείται μέσα στη διαδικασία 3. Δημιουργήστε το εκτελεστικό αντικείμενο διαδικασίας παραθύρων 4. Δημιουργήστε το αρχικό νήμα (σωρός, πλαίσιο, και εκτελεστικό αντικείμενο νημάτων παραθύρων) 5. Εκτελέστε την μετα-δημιουργία, παράθυρο-υποσύστημα-συγκεκριμένη έναρξη διαδικασίας 6. Εκτέλεση έναρξης του αρχικού νήματος (εκτός αν η ΑΝΑΣΤΑΛΜΈΝΗ CREATE_ σημαία ήταν διευκρίνισε) Στα πλαίσια της νέων διαδικασίας και του νήματος, ολοκληρώστε την έναρξη της διεύθυνσης χωρίστε κατά διαστήματα (όπως απαραίτητο φορτίο DLLs) και αρχίστε την εκτέλεση του προγράμματος Το σχήμα 5-5 παρουσιάζει ότι μια επισκόπηση των σκηνικών παραθύρων ακολουθεί για να δημιουργήσει μια διαδικασία στάδιο 1: Μετατροπή και επικύρωση των παραμέτρων και των σημαιών Πρίν ανοίγει την εκτελέσιμη εικόνα που τρέχει, CreateProcess εκτελεί τα ακόλουθα βήματα: Σε CreateProcess, η κατηγορία προτεραιότητας για τη νέα διαδικασία διευκρινίζεται ως ανεξάρτητα κομμάτια μέσα η παράμετρος CreationFlags. Κατά συνέπεια, μπορείτε να διευκρινίσετε περισσότερες από μια κατηγορίες προτεραιότητας για έναν ενιαίο Κλήση CreateProcess. Τα παράθυρα επιλύουν το θέμα του οποίου κατηγορία Σελ. 17 από 226

19 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες προτεραιότητας για να ορίσει στη διαδικασία με την επιλογή του συνόλου κατηγορίας χαμηλός-προτεραιότητας Εάν καμία κατηγορία προτεραιότητας δεν διευκρινίζεται για τη νέα διαδικασία, η κατηγορία προτεραιότητας προκαθορίζει σε κανονικό εκτός αν η κατηγορία προτεραιότητας της διαδικασίας που δημιούργησε αυτό είναι μη απασχόλησης ή κάτω από κανονικό, οπότε σ'αυτή την περίπτωση η κατηγορία προτεραιότητας της νέας διαδικασίας θα έχει την ίδια προτεραιότητα με τη δημιουργώντας κατηγορία Εάν μια σε πραγματικό χρόνο κατηγορία προτεραιότητας διευκρινίζεται για τη νέα διαδικασία και ο επισκέπτης της διαδικασίας όχι έχετε το προνόμιο προτεραιότητας σχεδίου αύξησης, η κατηγορία προτεραιότητας χρησιμοποιείται αντ' αυτού. Σε άλλος οι λέξεις, CreateProcess δεν αποτυγχάνουν ακριβώς επειδή ο επισκέπτης έχει τα ανεπαρκή προνόμια για να δημιουργήσει διαδικασία στη σε πραγματικό χρόνο κατηγορία προτεραιότητας η νέα διαδικασία ακριβώς δεν θα έχει μια τόσο υψηλή προτεραιότητα όπως Πραγματικός χρόνος Όλα τα παράθυρα συνδέονται με τους υπολογιστές γραφείου, η γραφική αντιπροσώπευση ενός χώρου εργασίας. Εάν κανένας υπολογιστής γραφείου δεν διευκρινίζεται σε CreateProcess, η διαδικασία συνδέεται με το ρεύμα του επισκέπτη υπολογιστής γραφείου Εάν η διαδικασία είναι μέρος ενός αντικειμένου εργασίας, αλλά οι σημαίες δημιουργιών ζήτησαν ένα χωριστό εικονικό OS η μηχανή (VDM), η σημαία αγνοείται Εάν ο επισκέπτης στέλνει μια λαβή σε ένα όργανο ελέγχου ως λαβή παραγωγής αντί μιας κονσόλας andle, οι τυποποιημένες σημαίες λαβών αγνοούνται Εάν οι σημαίες δημιουργιών διευκρινίσουν ότι η διαδικασία θα διορθωθεί, Kernel32 αρχίζει το α σύνδεση ο ο εγγενής κώδικας διόρθωσης σε Ntdll.dll με την κλήση DbgUiConnectToDbg και του ETS α η λαβή διορθώνει το αντικείμενο από το φραγμό περιβάλλοντος νημάτων (TEB) μόλις επιστρέψει το unction Σελ. 18 από 226

20 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή Kernel32.dll θέτει στην προεπιλογή τον τρόπο σκληρού λάθους εάν οι σημαίες δημιουργιών διευκρίνισαν μιας Οι καθορισμένες ως προς τον χρήστη ιδιότητες απαριθμούν μετατρέπονται από το σχήμα υποσυστημάτων παραθύρων στον ντόπιο ormat, και εσωτερικές ιδιότητες προστίθεται σε τον Σημείωση Ο κατάλογος ιδιοτήτων έδωσε τις άδειες μιας κλήσης CreateProcess που περνούν πίσω στον επισκέπτη πληροφορίες eyond ένας απλός κώδικας θέσης, όπως η διεύθυνση TEB του αρχικού νήματος ή πληροφορίες ν το τμήμα εικόνας. Αυτό είναι απαραίτητο για τις προστατευμένες διαδικασίες δεδομένου ότι ο γονέας δεν μπορεί ρωτήστε τις πληροφορίες του αφότου δημιουργείται το παιδί Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, CreateProcess θα εκτελέσει την αρχική κλήση Δημιουργία προσπάθειας NtCreateUserProcess ο της διαδικασίας. Επειδή Kernel32.dll δεν έχει καμία ιδέα σε αυτό σημείο hether που το όνομα εικόνας εφαρμογής είναι μια πραγματική εφαρμογή παραθύρων, ή εάν αυτό η δύναμη είναι ένα POSIX, 6 μπιτ, ή η εφαρμογή DOS, η κλήση μπορεί να αποτύχει, στην οποία το σημείο CreateProcess θα εξετάσει το rror ο λόγος και προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση στάδιο 2: Ανοίγοντας την εικόνα που εκτελείται Όπως διευκρινίζεται στο σχήμα 5-6, το πρώτο στάδιο σε NtCreateUserProcess είναι να βρεθεί ο κατάλληλος Εικόνα παραθύρων που θα τρέξει το εκτελέσιμο αρχείο που διευκρινίζεται από τον επισκέπτη και θα δημιουργήσει ένα τμήμα αντικείμενο για να το χαρτογραφήσει αργότερα στο διάστημα διευθύνσεων της νέας διαδικασίας. Εάν η κλήση απέτυχε για οποιοδήποτε λόγο, αυτό θα επιστρέψει σε CreateProcess με ένα κράτος αποτυχίας (δείτε τον πίνακα 5-6) που θα προκαλέσει CreateProcess εκτέλεση προσπάθειας πάλι Εάν το εκτελέσιμο αρχείο που διευκρινίζεται είναι παράθυρα.exe, NtCreateUserProcess θα προσπαθήσει να ανοίξει αρχειοθετήστε και Σελ. 19 από 226

21 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες δημιουργήστε ένα αντικείμενο τμημάτων για το. Το αντικείμενο δεν χαρτογραφείται στη μνήμη ακόμα, αλλά το ανοίγουν Ακριβώς επειδή ένα αντικείμενο τμημάτων έχει δημιουργηθεί επιτυχώς δεν σημαίνει ότι το αρχείο ισχύει Εικόνα παραθύρων, εντούτοις θα μπορούσε να είναι ένα DLL ή ένα POSIX εκτελέσιμο. Εάν το αρχείο είναι ένα POSIX εκτελέσιμος, η εικόνα για να είναι οργανωμένες αλλαγές σε Posix.exe, και καινούρια ξεκινήματα CreateProcess από αρχή του σταδίου 1. Εάν το αρχείο είναι ένα DLL, CreateProcess αποτυγχάνει Τώρα που έχει βρεί NtCreateUserProcess μια έγκυρη εκτελέσιμη εικόνα παραθύρων, ως τμήμα ο κώδικας δημιουργιών διαδικασίας που περιγράφεται στο στάδιο 3 αυτό κοιτάζει στο ληξιαρχείο κάτω από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ HKLM \ \ Επιλογές εκτέλεσης αρχείων εικόνας της Microsoft \ WINDOWS NT \ CurrentVersion \ να δει εάν ένα subkey 335 με το αρχείο - όνομα και επέκταση της εκτελέσιμης εικόνας (αλλά χωρίς τον κατάλογο και την πορεία πληροφορία-για το παράδειγμα, Image.exe) υπάρχει εκεί. Εάν, PspAllocateProcess ψάχνει το α ονομασμένος αξία διορθωτής για εκείνο το κλειδί. Εάν αυτή η αξία είναι παρούσα, η εικόνα που οργανώνεται γίνεται η σειρά σε εκείνη την αξία και τα καινούρια ξεκινήματα CreateProcess στο στάδιο 1 Άκρη Μπορείτε να εκμεταλλευτήτε αυτήν την συμπεριφορά δημιουργιών διαδικασίας και να διορθώσετε τον κώδικα ξεκινήματος Διαδικασίες υπηρεσιών παραθύρων προτού να αρχίσουν παρά τη σύνδεση ο διορθωτής μετά από να αρχίσουν α υπηρεσία, η οποία δεν επιτρέπει σε σας για να διορθώσει τον κώδικα ξεκινήματος Αφ' ενός, εάν η εικόνα δεν είναι παράθυρα.exe (για το παράδειγμα, εάν είναι ένα MS-dos, Win16, ή μια εφαρμογή POSIX), CreateProcess περνά από μια σειρά βημάτων να βρεί τα παράθυρα εικόνα υποστήριξης για να το τρέξει. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη επειδή οι εφαρμογές μηπαραθύρων δεν οργανώνονται τα άμεσα-παράθυρα χρησιμοποιούν αντ' αυτού μιας από μερικές πρόσθετες εικόνες υποστήριξης που είναι στη συνέχεια αρμόδιες για πραγματικά να τρέξει το πρόγραμμα μηπαραθύρων. Παραδείγματος χάριν, εάν προσπαθείτε να τρέξετε ένα Σελ. 20 από 226

22 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή POSIX η εφαρμογή, CreateProcess τον προσδιορίζει υπό αυτήν τη μορφή και αλλάζει την εικόνα που οργανώνεται στα παράθυρα εκτελέσιμο αρχείο Posix.exe. Εάν προσπαθείτε να τρέξετε ένα MS-dos ή ένα Win16 εκτελέσιμο, η εικόνα οργανώνεται γίνεται τα παράθυρα εκτελέσιμο Ntvdm.exe. Εν ολίγοις, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε άμεσα μια διαδικασία αυτή δεν είναι μια διαδικασία παραθύρων. Εάν τα παράθυρα δεν μπορούν να βρούν έναν τρόπο να επιλυθεί η ενεργοποιημένη εικόνα ως α Η διαδικασία παραθύρων (όπως φαίνεται στον πίνακα 5-6), CreateProcess αποτυγχάνει 336 Συγκεκριμένα, το δέντρο απόφασης ότι CreateProcess πηγαίνει κατευθείαν να τρέξει μια εικόνα είναι το ακόλουθο: Εάν η εικόνα είναι μια εφαρμογή MS-dos με.exe, το.com, ή μια.pif επέκταση, ένα μήνυμα στέλνεται στο υποσύστημα παραθύρων στον έλεγχο εάν μια διαδικασία υποστήριξης MS-dos (Ntvdm.exe, διευκρινισμένο στον έλεγχο ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ \ \ CurrentControlSet \ αξίας HKLM ληξιαρχείων το cmdline ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ \ \) έχει ήδη δημιουργημένος για αυτήν την σύνοδο. Εάν μια διαδικασία υποστήριξης έχει δημιουργηθεί, χρησιμοποιείται για να τρέξει Εφαρμογή MS-dos. (Το υποσύστημα παραθύρων στέλνει το μήνυμα στο VDM [εικονικό DOS Μηχανή] διαδικασία για να τρέξει τις νέες επιστροφές CreateProcess εικόνας.) έπειτα. Εάν μια διαδικασία υποστήριξης δεν έχει δημιουργημένος, η εικόνα για να είναι οργανωμένες αλλαγές σε Ntvdm.exe και καινούρια ξεκινήματα CreateProcess στο στάδιο 1 Εάν το αρχείο που τρέχει έχει.bat ή μια επέκταση του.cm δ, η εικόνα που οργανώνεται γίνεται Cmd.exe, Τα παράθυρα διατάζουν την υπαγόρευση, και τα καινούρια ξεκινήματα CreateProcess στο στάδιο 1. (Το όνομα του αρχείου δεσμης είναι περασμένος ως πρώτη παράμετρος σε Cmd.exe.) Εάν η εικόνα είναι ένα Win16 (παράθυρα 3.1) εκτελέσιμο, CreateProcess πρέπει να αποφασίσει εάν α η νέα διαδικασία VDM πρέπει να δημιουργηθεί για να το τρέξει ή εάν πρέπει να χρησιμοποιήσει το sessionwide προεπιλογής κοινή διαδικασία VDM (που δύναμη όχι ακόμα να έχει δημιουργηθεί). Οι σημαίες CreateProcess Σελ. 21 από 226

23 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες CREATE_SEPARATE_WOW_VDM και CREATE_SHARED_WOW_VDM ελέγχει αυτό απόφαση. Εάν αυτές οι σημαίες δεν διευκρινίζονται, το ΣΎΣΤΗΜΑ \ \ CurrentControlSet αξίας HKLM ληξιαρχείων \ Η ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ \ DefaultSeparateVDM ελέγχου \ υπαγορεύει τη συμπεριφορά προεπιλογής Εάν η εφαρμογή πρόκειται να οργανωθεί σε ένα χωριστό VDM, η εικόνα για να είναι οργανωμένες αλλαγές στην αξία HKLM \ wowcmdline ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ \ ελέγχου \ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ \ CurrentControlSet \ και καινούρια ξεκινήματα CreateProcess Στάδιο 1. Διαφορετικά, το υποσύστημα παραθύρων στέλνει ένα μήνυμα που βλέπει εάν το κοινό VDM η διαδικασία υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. (Εάν η διαδικασία VDM τρέχει σε έναν διαφορετικό υπολογιστή γραφείου ή δεν είναι τρέχοντας κάτω από την ίδια ασφάλεια με τον επισκέπτη, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια νέα διαδικασία VDM πρέπει να είναι δημιουργημένο.) εάν μια κοινή διαδικασία VDM μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το υποσύστημα παραθύρων στέλνει ένα μήνυμα σε το τρέξτε τη νέες εικόνα και τις επιστροφές CreateProcess. Εάν η διαδικασία VDM δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα (ή εάν αυτό 337 υπάρχει αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί), η εικόνα για να είναι οργανωμένες αλλαγές στην εικόνα υποστήριξης VDM και Καινούρια ξεκινήματα CreateProcess στο στάδιο στάδιο 3: Δημιουργία του εκτελεστικού αντικειμένου διαδικασίας παραθύρων (Διαδικασία PspAllocate-) Σε αυτό το σημείο, NtCreateUserProcess έχει ανοίξει ένα έγκυρο εκτελέσιμο αρχείο παραθύρων και ένα δημιουργημένο α αντικείμενο τμημάτων για να το χαρτογραφήσει στο νέο διάστημα διευθύνσεων διαδικασίας. Έπειτα δημιουργεί έναν ανώτερο υπάλληλο παραθύρων αντικείμενο διαδικασίας για να τρέξει την εικόνα με την κλήση της εσωτερικής λειτουργίας PspAllocateProcess συστημάτων Η δημιουργία του εκτελεστικού αντικειμένου διαδικασίας (που γίνεται από το νήμα δημιουργίας) περιλαμβάνει μετά από τα υποστάδια: Καθιέρωση Σελ. 22 από 226

24 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή ο φραγμός EPROCESS Δημιουργία του αρχικού διαστήματος διευθύνσεων διαδικασίας Μονογραφή του φραγμού διαδικασίας πυρήνων (KPROCESS) Καθιέρωση το PEB Συμπέρασμα της οργάνωσης του διαστήματος διευθύνσεων διαδικασίας (που περιλαμβάνει τη μονογραφή της εργασίας καθορισμένος κατάλογος και εικονικοί περιγραφείς και χαρτογράφηση διαστήματος διευθύνσεων η εικόνα στο διάστημα διευθύνσεων) Σημείωση Ο μόνος χρόνος δεν θα υπάρξει μια διαδικασία γονέων είναι κατά τη διάρκεια της έναρξης συστημάτων. Μετά από αυτόν το σημείο, μια διαδικασία γονέων απαιτείται πάντα για να παρέχει ένα πλαίσιο ασφάλειας για τη νέα διαδικασία Στάδιο 3A: Καθιέρωση ο φραγμός EPROCESS Αυτό το υποστάδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Διαθέστε και μονογράψτε το φραγμό παραθύρων EPROCESS 2. Κληρονομήστε τη συσκευή παραθύρων namespace (συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των επιστολών κίνησης, COM λιμένες, et ainsi de suite και τα λοιπά) 3. Κληρονομήστε την προτεραιότητα μασκών και σελίδων συγγένειας διαδικασίας από τη διαδικασία γονέων. Εάν υπάρχει αριθ η διαδικασία γονέων, η προτεραιότητα σελίδων προεπιλογής (5) χρησιμοποιείται, και μια μάσκα συγγένειας όλων των επεξεργαστών (KeActiveProcessors) χρησιμοποιείται 4. Θέστε το φραγμό ποσόστωσης της νέας διαδικασίας στη διεύθυνση του φραγμού ποσόστωσης της διαδικασίας γονέων του, και αύξηση η αρίθμηση αναφοράς για το φραγμό ποσόστωσης του γονέα. Εάν η διαδικασία δημιουργήθηκε κατευθείαν Το CreateProcessAsUser, αυτό το βήμα δεν θα εμφανιστεί 5. Το ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος συνόλου επεξεργασίας τίθεται τις τιμές PspMinimumWorkingSet και PspMaximumWorkingSet, αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές μπορούν να είναι εξαιρετικά σημαντικός εάν οι επιλογές απόδοσης διευκρινίστηκαν στο βασικό μέρος PerfOptions του αρχείου εικόνας Επιλογές εκτέλεσης, οπότε σ'αυτή την περίπτωση το μέγιστο σύνολο εργασίας λαμβάνεται από εκεί Σελ. 23 από 226

25 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες 6. Αποθηκεύστε την ταυτότητα διαδικασίας της διαδικασίας γονέων στον τομέα InheritedFromUniqueProcessId νέο αντικείμενο διαδικασίας Συνδέστε τη διαδικασία με τη σύνοδο της διαδικασίας γονέων 8. Μονογράψτε το μέρος KPROCESS του αντικειμένου διαδικασίας. (Δείτε το στάδιο 3C.) 9. Δημιουργήστε το αρχικό σημείο πρόσβασης της διαδικασίας (ένα αντίγραφο του αρχικού σημείου του γονέα του) Οι νέες διαδικασίες κληρονομούν το σχεδιάγραμμα ασφάλειας των γονέων τους. Εάν το CreateProcessAsUser η λειτουργία χρησιμοποιείται για να διευκρινίσει ένα διαφορετικό σημείο πρόσβασης για τη νέα διαδικασία, το σημείο είναι έπειτα αλλαγμένος κατάλληλα 10. Ο πίνακας λαβών διαδικασίας μονογράφεται. Εάν κληρονομήστε η σημαία λαβών τίθεται για το γονέα η διαδικασία, οποιεσδήποτε κληρονομικές λαβές αντιγράφεται από τον πίνακα λαβών αντικειμένου του γονέα στο νέο διαδικασία. (Για περισσότερες πληροφορίες για τους πίνακες λαβών αντικειμένου, δείτε το κεφάλαιο 3.) Μια ιδιότητα διαδικασίας μπορεί επίσης χρησιμοποιείται για να διευκρινίσει μόνο ένα υποσύνολο των λαβών, το οποίο είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε CreateProcessAsUser για να περιορίσει ποια αντικείμενα πρέπει να κληρονομηθούν με τη διαδικασία παιδιών 11. Εάν οι επιλογές απόδοσης διευκρινίστηκαν μέσω του κλειδιού PerfOptions, αυτές εφαρμόζονται τώρα Το κλειδί PerfOptions περιλαμβάνει αγνοεί για το όριο συνόλου εργασίας, I/O προτεραιότητα, προτεραιότητα σελίδων, και Κατηγορία προτεραιότητας ΚΜΕ της διαδικασίας 12. Η κατηγορία και το κβάντο προτεραιότητας διαδικασίας υπολογίζονται και τίθενται 13. Θέστε τη θέση εξόδων της νέας διαδικασίας σε STATUS_PENDING Στάδιο 3B: Δημιουργία του αρχικού διαστήματος διευθύνσεων διαδικασίας Το αρχικό διάστημα διευθύνσεων διαδικασίας αποτελείται από τις ακόλουθες σελίδες: Κατάλογος σελίδων (και είναι δυνατό εκεί θα είναι περισσότερο από ένας για τα συστήματα με τους πίνακες σελίδων περισσότερα από δύο επίπεδα, όπως x86 τα συστήματα στον τρόπο PAE Σελ. 24 από 226

26 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή ή τα εξηντατετράμπιτα συστήματα) Σελίδα υπερδιαστημάτων Κατάλογος λειτουργώντας συνόλου Για να δημιουργήσει αυτές τις τρεις σελίδες, τα ακόλουθα μέτρα λαμβάνονται: 1. Οι επιτραπέζιες καταχωρήσεις σελίδων δημιουργούνται στους κατάλληλους πίνακες σελίδων για να χαρτογραφήσουν τις αρχικές σελίδες 2. Ο αριθμός σελίδων αφαιρείται από τον πυρήνα μεταβλητό MmTotalCommittedPages και προστιθέμενος σε MmProcessCommit 3. Το σε όλο το σύστημα προεπιλογής μέγεθος συνόλου επεξεργασίας ελάχιστο (PsMinimumWorkingSet) είναι αφαιρεμένος από MmResidentAvailablePages 4. Οι επιτραπέζιες σελίδες σελίδων για η μερίδα του διαστήματος συστημάτων και η κρύπτη συστημάτων είναι ταξινομικός στη διαδικασία Στάδιο 3C: Δημιουργία του φραγμού διαδικασίας πυρήνων Το επόμενο στάδιο PspAllocateProcess είναι η έναρξη του φραγμού KPROCESS. Αυτό η εργασία εκτελείται από KeInitializeProcess, το οποίο περιέχει: Ένας δείκτης σε έναν κατάλογο νημάτων πυρήνων. (Ο πυρήνας δεν έχει καμία γνώση λαβών, έτσι αυτό παρακάμπτει τον πίνακα αντικειμένου.) 339 Ένας δείκτης στον επιτραπέζιο κατάλογο σελίδων της διαδικασίας (που χρησιμοποιείται για να παρακολουθήσει της διαδικασίας εικονικό διάστημα διευθύνσεων) Ο συνολικός χρόνος τα νήματα της διαδικασίας έχει εκτελέσει Ο αριθμός κύκλων ρολογιών τα νήματα της διαδικασίας έχει καταναλώσει Η προτεραιότητα βάση-σχεδιασμού προεπιλογής της διαδικασίας (που αρχίζει όπως κανονική, ή 8, εκτός αν η διαδικασία γονέων τέθηκε ως στόχος να τεμπελιάσει ή κάτω από κανονικό, οπότε σ'αυτή την περίπτωση η ρύθμιση κληρονομείται) Η συγγένεια επεξεργαστών προεπιλογής για τα νήματα στη διαδικασία Η ανταλλαγή διαδικασίας δηλώνει (εδρεύων, έξω-ανταλλαγμένος, ή στη μετάβαση) Ο ιδανικός κόμβος NUMA (αρχικά θέστε 0) Σελ. 25 από 226

27 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες Ο σπόρος νημάτων, βασισμένος στον ιδανικό επεξεργαστή που ο πυρήνας έχει επιλέξει για αυτήν την διαδικασία (που είναι βασισμένο στον προηγουμένως δημιουργημένο ιδανικό επεξεργαστή της διαδικασίας, τυχαιοποιώντας αποτελεσματικά αυτό κατά τρόπο round-robin). Η δημιουργία μιας νέας διαδικασίας θα ενημερώσει το σπόρο σε KeNodeBlock (το αρχικό Φραγμός κόμβων NUMA) έτσι ώστε η επόμενη νέα διαδικασία θα πάρει έναν διαφορετικό ιδανικό σπόρο επεξεργαστών Η αρχική αξία (ή επαναρυθμισμένη αξία) του κβάντου προεπιλογής διαδικασίας (που περιγράφεται μέσα περισσότερη λεπτομέρεια στο «νήμα που» το τμήμα αργότερα στο κεφάλαιο), που είναι σε 6 μέχρι μονογράφεται αργότερα (από PspComputeQuantumAndPriority) Σημείωση Το αρχικό κβάντο προεπιλογής διαφέρει μεταξύ των συστημάτων πελατών και κεντρικών υπολογιστών παραθύρων. Για περισσότερες πληροφορίες για το νήμα quantums, στροφή στη συζήτησή τους στο τμήμα «σχέδιο νημάτων.» Στάδιο τρισδιάστατο: Συμπέρασμα της οργάνωσης του διαστήματος διευθύνσεων διαδικασίας Η καθιέρωση το διάστημα διευθύνσεων για μια νέα διαδικασία είναι κάπως περίπλοκη, έτσι εξετάστε αυτό που περιλαμβάνεται ένα βήμα τη φορά. Για να πάρετε τα περισσότερα από αυτό το τμήμα, πρέπει να έχετε μερικών οικειότητα με τα internals του διευθυντή μνήμης παραθύρων. Ο διευθυντής εικονικής μνήμης θέτει την αξία του τελευταίου χρόνου περιποίησης της διαδικασίας στο ρεύμα χρόνος. Ο διευθυντής λειτουργώντας συνόλου (που τρέχει στα πλαίσια του καθορισμένου συστήματος διευθυντών ισορροπίας νήμα) χρησιμοποιεί αυτήν την αξία για να καθορίσει πότε για να αρχίσει την τακτοποίηση συνόλου εργασίας Ο διευθυντής μνήμης μονογράφει τα ελαττώματα κατάλογος-σελίδων λειτουργώντας συνόλου της διαδικασίας μπορεί τώρα να είναι λήφθείτε Το τμήμα (που δημιουργείται όταν άνοιξαν το αρχείο εικόνας) χαρτογραφείται τώρα στο νέο το διάστημα διευθύνσεων της διαδικασίας, και η διεύθυνση βάσεων τμημάτων διαδικασίας τίθενται τη διεύθυνση βάσεων εικόνα Ntdll.dll χαρτογραφείται στη διαδικασία Σελ. 26 από 226

28 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή Σημείωση Οι διαδικασίες POSIX κλωνοποιούν το διάστημα διευθύνσεων των γονέων τους, έτσι δεν ειναι απαραίτητο να πάνε μέσω αυτών των βημάτων για να δημιουργήσει ένα νέο διάστημα διευθύνσεων. Στην περίπτωση POSIX των εφαρμογών, ο νέος η διεύθυνση βάσεων τμημάτων της διαδικασίας τίθεται αυτή της διαδικασίας γονέων της και το PEB του γονέα κλωνοποιείται για η νέα διαδικασία Στάδιο 3E: Καθιέρωση το PEB Το NtCreateUserProcess καλεί MmCreatePeb, το οποίο χαρτογραφεί αρχικά το σε όλο το σύστημα υπήκοο πίνακες γλωσσικής υποστήριξης (NLS) στο διάστημα διευθύνσεων της διαδικασίας. Καλεί έπειτα MiCreatePebOrTeb διαθέστε μια σελίδα για το PEB και μονογράφει έπειτα διάφορους τομείς, οι οποίοι περιγράφονται στον πίνακα 5-7 Εντούτοις, εάν οι εικόνας nity τιμές έκδοσης ή affi παραθύρων FI LE specifi ES ρητές, αυτό οι πληροφορίες αντικαθιστούν τις αρχικές τιμές που παρουσιάζονται στον πίνακα 5-7. Η χαρτογράφηση από τις πληροφορίες εικόνας το FI elds στο FI PEB elds περιγράφεται στον πίνακα 5-8 Εάν τα χαρακτηριστικά IMAGE_FILE_UP_SYSTEM_ONLY ΛΦ ag επιγραφών εικόνας τίθενται (δείχνοντας ότι η εικόνα μπορεί να τρέξει μόνο σε ένα uniprocessor σύστημα), μια ενιαία ΚΜΕ επιλέγεται για όλους τα νήματα σε αυτήν την νέα διαδικασία που τρέχει επάνω. Η διαδικασία επιλογής εκτελείται με απλά να ανακυκλώσει μέσω του διαθέσιμου επεξεργαστής-κάθε χρόνος αυτός ο τύπος εικόνας οργανώνεται, ο επόμενος επεξεργαστής χρησιμοποιείται Κατά αυτόν τον τρόπο, αυτοί οι τύποι εικόνων διαδίδονται ομοιόμορφα στους επεξεργαστές Εάν το specifi ES εικόνας μια ρητή nity μάσκα affi επεξεργαστών (για το παράδειγμα, ένα FI eld στο confi η επιγραφή guration), αυτή η αξία αντιγράφεται στο PEB και έθεσε αργότερα ως affi διαδικασίας προεπιλογής nity μάσκα Στάδιο 3F: Ολοκλήρωση της οργάνωσης του εκτελεστικού αντικειμένου διαδικασίας (PspInsertProcess) Προτού να μπορέσει να επιστραφεί η λαβή στη νέα διαδικασία, μερικά τελικά βήματα οργάνωσης Σελ. 27 από 226

29 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες πρέπει να είναι ολοκληρωμένος, τα οποία εκτελούνται από PspInsertProcess και τις λειτουργίες αρωγών του: 1. Εάν ο σε όλο το σύστημα έλεγχος των διαδικασιών επιτρέπεται (είτε ως αποτέλεσμα των τοπικών πολιτικών τοποθετήσεων είτε οι πολιτικές τοποθετήσεις ομάδας από έναν ελεγκτή περιοχών), η δημιουργία της διαδικασίας γράφονται στην ασφάλεια κούτσουρο γεγονότος 2. Εάν η διαδικασία γονέων περιλήφθηκε σε μια εργασία, η εργασία ανακτάται από το σύνολο επιπέδων εργασίας ο γονέας και συνδεδεμένος έπειτα στη σύνοδο της πρόσφατα δημιουργημένης διαδικασίας. Τέλος, η νέα διαδικασία είναι προστιθέμενος στην εργασία 3. Το PspInsertProcess παρεμβάλλει το νέο φραγμό διαδικασίας στο τέλος του καταλόγου παραθύρων ενεργού διαδικασίες (PsActiveProcessHead) 4. Η διαδικασία διορθώνει το λιμένα της διαδικασίας γονέων αντιγράφεται στη νέα διαδικασία παιδιών, εκτός αν Η σημαία NoDebugInherit τίθεται (που μπορεί να ζητηθεί κατά το δημιουργία της διαδικασίας). Εάν διορθώστε το λιμένα διευκρινίστηκε, είναι συνδεμένο με τη νέα διαδικασία αυτή τη στιγμή 5. Τέλος, PspInsertProcess δηλώνει οποιεσδήποτε καταχωρημένες ρουτίνες επανάκλησης, δημιουργεί μια λαβή για η νέα διαδικασία με την κλήση ObOpenObjectByPointer, και επιστρέφει έπειτα αυτήν την λαβή στον επισκέπτη στάδιο 4: Δημιουργία του αρχικού νήματος και του σωρού του και Πλαίσιο Σε αυτό το σημείο, το εκτελεστικό αντικείμενο διαδικασίας παραθύρων οργανώνεται εντελώς. Δεν έχει ακόμα κανένα νήμα, εντούτοις, έτσι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ακόμα. Είναι τώρα χρόνος να αρχιστεί εκείνη η εργασία. Κανονικά, Η ρουτίνα PspCreateThread είναι αρμόδια για όλες τις πτυχές της δημιουργίας νημάτων και καλείται κοντά NtCreateThread όταν ένα νέο νήμα δημιουργείται. Εντούτοις, επειδή το αρχικό νήμα δημιουργείται εσωτερικά από τον πυρήνα χωρίς εισαγωγή χρήστης- Σελ. 28 από 226

30 Πτυχιακή εργασία της Ελευθερίας Δερμεντζή τρόπου, οι δύο ρουτίνες αρωγών που PspCreateThread στηρίζεται χρησιμοποιείται αντ' αυτού: PspAllocateThread και PspInsertThread Το PspAllocateThread χειρίζεται την πραγματικές δημιουργία και την έναρξη του εκτελεστικού νήματος το ίδιο αντικείμενο, ενώ PspInsertThread χειρίζεται τη δημιουργία της λαβής και της ασφάλειας νημάτων ιδιότητες και η κλήση σε KeStartThread για να μετατρέψει το εκτελεστικό αντικείμενο σε schedulable νήμα επάνω το σύστημα. Εντούτοις, το νήμα δεν θα κάνει τίποτα που ακόμα- δημιουργείται σε ένα ανασταλμένο κράτος και δεν είναι επανέλαβε έως ότου μονογράφεται εντελώς η διαδικασία (όπως περιγράφεται στο στάδιο 5) Σημείωση Η παράμετρος νημάτων (που δεν μπορεί να διευκρινιστεί σε CreateProcess αλλά μπορεί να διευκρινιστεί μέσα CreateThread) είναι η διεύθυνση του PEB. Αυτή η παράμετρος θα χρησιμοποιηθεί από τον κώδικα έναρξης αυτός τρέχει στα πλαίσια αυτού του νέου νήματος (όπως περιγράφεται στο στάδιο 6) Το PspAllocateThread εκτελεί τα ακόλουθα βήματα: Ένας εκτελεστικός φραγμός νημάτων (ETHREAD) δημιουργείται και μονογράφεται 2. Προτού να μπορέσει να εκτελέσει το νήμα, χρειάζεται έναν σωρό και ένα πλαίσιο στους οποίους να τρέξει, έτσι αυτοί είναι ιδρυθείτε. Το μέγεθος σωρών για το αρχικό νήμα δεν λαμβάνεται από είναι εικόνα-εκεί κανένας τρόπος να διευκρινίσει ένα άλλο μέγεθος 3. Ο φραγμός περιβάλλοντος νημάτων (TEB) διατίθεται για το νέο νήμα 4. Η διεύθυνση έναρξης νημάτων χρήστης-τρόπου αποθηκεύεται στο ETHREAD. Αυτό είναι λειτουργία ξεκινήματος νημάτων σε Ntdll.dll (RtlUserThreadStart). Η διευκρινισμένη έναρξη παραθύρων του χρήστη η διεύθυνση αποθηκεύεται στο φραγμό ETHREAD σε μια διαφορετική θέση η οποία έτσι όπως εργαλεία διόρθωσης Ο εξερευνητής διαδικασίας μπορεί να ρωτήσει τις πληροφορίες 1. Το KeInitThread καλείται για να οργανώσει το φραγμό KTHREAD. Η αρχική και τρέχουσα βάση του νήματος οι προτεραιότητες τίθενται την προτεραιότητα βάσεων της διαδικασίας, και η συγγένεια και το κβάντο της Σελ. 29 από 226

31 Κεφάλαιο 1. Διαδικασίες, νήματα και εργασίες τίθενται αυτό διαδικασία. Αυτή η λειτουργία θέτει επίσης στο αρχικό νήμα τον ιδανικό επεξεργαστή. (Δείτε το τμήμα «ιδανικό και τελευταίο Ο επεξεργαστής» για μια περιγραφή για το πώς αυτό είναι επιλεγμένο.) KeInitThread διαθέτει έπειτα έναν σωρό πυρήνων για το νήμα και μονογράφει το machinedependent πλαίσιο υλικού για το νήμα, συμπεριλαμβανομένου πλαίσιο, παγίδα, και πλαίσια εξαίρεσης. Το πλαίσιο του νήματος τίθεται επάνω έτσι ώστε το νήμα θα αρχίσει μέσα τρόπος πυρήνων σε KiThreadStartup. Τέλος, KeInitThread θέτει το κράτος του νήματος μονογραμμένος και επιστροφές σε PspAllocateThread Μόλις τελειώσουν εκείνη την εργασία, NtCreateUserProcess θα καλέσει PspInsertThread για να εκτελέσει μετά από τα βήματα: 1. Μια ταυτότητα νημάτων παράγεται για το νέο νήμα 2. Η αρίθμηση νημάτων στο αντικείμενο διαδικασίας αυξάνεται, και το νήμα προστίθεται κατάλογος νημάτων διαδικασίας 3. Το νήμα τίθεται σε ένα ανασταλμένο κράτος 4. Το αντικείμενο παρεμβάλλεται και οποιεσδήποτε καταχωρημένες επανακλήσεις νημάτων καλούνται 5. Η λαβή δημιουργείται με ObOpenObjectByName 6. Το νήμα είναι για την εκτέλεση με την κλήση KeStartThread στάδιο 5: Εκτελώντας τα παράθυρα υποσύστημασυγκεκριμένα Μετα-έναρξη Μόλις επιστρέψει NtCreateUserProcess με έναν κώδικα επιτυχίας, όλη η απαραίτητη εκτελεστική διαδικασία και τα αντικείμενα νημάτων έχουν δημιουργηθεί. Τα Kernel32.dll θα εκτελέσουν τώρα τις διάφορες διαδικασίες σχετικές με Υποσύστημα-συγκεκριμένες διαδικασίες παραθύρων για να τελειώσει τη διαδικασία Καταρχήν, οι διάφοροι έλεγχοι γίνονται για εάν τα παράθυρα πρέπει να επιτρέψουν στον εκτελέσιμο για να τρέξουν Αυτοί οι έλεγχοι περιλαμβάνουν την επικύρωση της έκδοσης εικόνας στην επιγραφή και τον έλεγχο εάν παράθυρα η πιστοποίηση εφαρμογής έχει Σελ. 30 από 226

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Εκδοση 2.1 ήλωση Αν και έχουν καταβληθεί οι βέλτιστες προσπάθειές µας ώστε το παρόν έγγραφο να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Συναρτήσεις Κατακερματισμού και Πιστοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Ενεργοποίηση υπηρεσίας του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της προστασίας του υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο "Διαβάστε Πρώτα Αυτό" πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ... ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης DNS Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: DNS Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Οδηγίες εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Lexicon Software POS Dynamics ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Gonou Giota 2 58100 GIANNITSA web site: www.lexiconsoftware.gr e-mail: sales@lexiconsoftware.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

DreamSpark. Τώρα λοιπόν που μάθατε περι τίνος πρόκειται, ας δούμε πώς μπορεί κάποιος να κατεβάσει λογισμικό από το site του DreamSpark.

DreamSpark. Τώρα λοιπόν που μάθατε περι τίνος πρόκειται, ας δούμε πώς μπορεί κάποιος να κατεβάσει λογισμικό από το site του DreamSpark. DreamSpark Το DreamSpark είναι μια πρωτοβουλία της Microsoft, για δωρεάν παροχή λογισμικού σε φοιτητές και άλλα μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, για ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι μόνο. To λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...7 Computer Security...8 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...9 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας. Εγχειρίδιο Χρήσης

Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας. Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1. Περιγραφή Έργου... 3 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 4 2.1 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα... 4 2.2 Ανάλυση Οθόνης... 4 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα