ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 1. ΣΚΟΠΟΣ: Η προμήθεια δύο ειδών οργάνων μέτρησης, τα οποία η χώρα μας ως κράτος μέλος υποχρεούται να προμηθευτεί σύμφωνα με τον αριθμ. 517/2008/ΕΚ Κανονισμό. 2. ΣΤΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οι κοινοτικοί και εθνικοί επιθεωρητές που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου και σε Λιμενικές Αρχές θα χρησιμοποιούν τα όργανα προσδιορισμού του μεγέθους των ματιών και μέτρησης του πάχους του νήματος που είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμ. 517/2008/ΕΚ Κανονισμού για να διενεργούν επιθεωρήσεις ελέγχους αλιείας σε όλη τη χώρα. 3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Αφορά την προμήθεια τουλάχιστον Α. Για το πρώτο (α) είδος: Εβδομήντα εννέα (79) οργάνων προσδιορισμού του μεγέθους των ματιών των δικτύων αλιείας Β. Για το (β) είδος : Είκοσι (20) οργάνων μέτρησης του πάχους του νήματος των δικτύων αλιείας. Ο τελικός αριθμός των οργάνων για το κάθε είδος βέβαια θα καθορισθεί από την τιμή του κάθε οργάνου που θα προσφέρει ο ανάδοχος. Σημειώνεται όμως ότι επιτρέπεται η τμηματική προσφορά είτε για το (α) είτε για το (β) είδος. 4. ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Αρμόδιος Επισπεύδων φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος & Ελληνικής Ακτοφυλακής. 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές προβλέπονται από τον αριθ. 517/2008/ΕΚ Κανονισμό. Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ i. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ (Α) ΕΙΔΟΣ Τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε Οργάνου μέτρησης των ματιών των διχτύων Το όργανο μέτρησης των ματιών πρέπει να: 1

2 α) ασκεί αυτομάτως διαμήκη δύναμη μέτρησης κατά τη μέτρηση του μεγέθους των ματιών των διχτυών αλιείας. β) έχει δύο σιαγόνες, μια σταθερή και μια κινητή, πάχους 2 mm η καθεμιά, με στρογγυλευμένα άκρα, με ακτίνα 1 χιλιοστού για να εξασφαλίζεται ότι οι σιαγόνες γλιστρούν εύκολα πάνω από το νήμα. γ) λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα ή, εφόσον λειτουργεί με επαναφορτιζόμενους φορτιστές, πρέπει να πραγματοποιεί διαδοχικές μετρήσεις ματιών πριν αποφορτιστούν. δ) μπορεί να ασκήσει επιλεγμένες διαμήκεις δυνάμεις στα μάτια, 5 έως 180 N, με ακρίβεια 1 Ν. ε) διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα για τη μέτρηση της ασκούμενης δύναμης. στ) μπορεί να επιμηκύνει ένα μάτι με σταθερή ταχύτητα 300 ± 30 mm/λεπτό με την κινητή σιαγόνα. ζ) μπορεί να μετρά μάτια από 10 έως 300 χιλιοστά και να διαθέτει αποσπώμενες σιαγόνες για χρήση σε μικρά και μεγάλα μάτια. η) έχει ακρίβεια μέτρησης 1χιλιοστού. θ) έχει στερεή δομή και να μη στρεβλώνεται λόγω βάρους. ι) είναι ελαφρύ αλλά ισχυρό και να ζυγίζει το πολύ έως 2,5 κιλά. ια) είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση λόγω της έκθεσης στο θαλάσσιο στοιχείο. ιβ) είναι αδιάβροχο και να μη φθείρεται από τη σκόνη [πρότυπο IP56 (οι κωδικοί εσωτερικής προστασίας Internal Protection (IP) ορίζονται στο διεθνές πρότυπο της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) 60529)]. ιγ) παραμένει σταθερό όταν λειτουργεί σε θερμοκρασία από 10 έως 45 C. ιδ) αντέχει σε θερμοκρασίες από 30 έως 70 C κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς. ιε) ελέγχεται από λογισμικό το οποίο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργιών και τη δυνατότητα αυτό-δοκιμής των ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών κατά τη θέση του οργάνου μέτρησης σε λειτουργία. ιστ) εμφανίζει μήνυμα ότι το όργανο μέτρησης είναι έτοιμο για χρήση και σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει μήνυμα σφάλματος, να κλείνει και να διακόπτει τη λειτουργία του. ιζ) είναι δυνατόν να λειτουργεί με ένα χέρι και να είναι δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες του μέσω εξωτερικών κουμπιών. 2

3 ιη) εμφανίζει τα στοιχεία συνολικά και να παρουσιάζει κάθε μέτρηση, τον αριθμό των μετρήσεων στη σειρά και τη μέση τιμή σε χιλιοστά. ιθ) αποθηκεύει στη μνήμη του τα στοιχεία όλων των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί (ή τουλάχιστον αποθηκεύει τα 1000 στοιχεία) και μπορεί να διαβιβάσει τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. κ) διαθέτει λειτουργία για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους ματιού στρογγυλεμένο στο πλησιέστερο 0,1 mm. κα) διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό με λειτουργία η οποία θα του επιτρέπει να επιλέγει αυτόματα τη μεγαλύτερη διαγώνιο κάθε ματιού για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους ματιού του δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια. κβ) φέρει την επιγραφή «όργανο μέτρησης ΕΚ». κγ) Ορισμένα δικτυώματα υφίστανται ερπυσμό κάτω από μεγάλο φορτίο. Το όργανο μέτρησης πρέπει να αντιμετωπίζει αυτή την περίπτωση ασκώντας εκ νέου την καθορισμένη δύναμη, δυνατότητα για την οποία απαιτείται ένας αλγόριθμος στο λογισμικό ελέγχου της λειτουργίας του, όπως περιγράφεται κάτωθι. Αλγόριθμος μέτρησης : Για να συνεκτιμηθεί ο ερπυσμός που μπορεί να υποστεί ένα μάτι σε έκταση: 1. Εκτείνουμε την κινητή σιαγόνα στο μάτι με σταθερή ταχύτητα 300 ± 30 mm/λεπτό(1), έως ότου επιτευχθεί η δύναμη μέτρησης. 2. Σταματάμε τον κινητήρα και περιμένουμε για 1 δευτερόλεπτο. 3. Εάν η δύναμη μειωθεί κάτω από το 80 % της δύναμης μέτρησης που έχει προκαθοριστεί, εκτείνουμε την κινητή σιαγόνα στο μάτι έως ότου επιτύχουμε εκ νέου τη δύναμη μέτρησης. (1) Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας κατά τη διάρκεια της έκτασης του ματιού. Η ταχύτητα της κινητής σιαγόνας μπορεί να είναι υψηλότερη όταν δεν ασκείται δύναμη στο όργανο μέτρησης. ii. ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β) ΕΙΔΟΣ Τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε Οργάνου μέτρησης πάχους νήματος Το όργανο μέτρησης πάχους νήματος πρέπει να: α) κατασκευάζεται από άφθαρτο, ανοξείδωτο υλικό, ανθεκτικό στις αντίξοες θαλάσσιες συνθήκες. 3

4 β) διαθέτει στρογγυλευμένα άκρα γύρω από την περιφέρεια κάθε πλευράς της κυκλικής οπής για τη μέτρηση του πάχους του νήματος (της οπής), ώστε να αποφεύγεται η τριβή κατά το τέντωμα του νήματος μέσω της οπής κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης γ) είναι κατασκευασμένο με στρογγυλευμένη την αιχμή των λαβίδων ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή των σιαγόνων σε δικτυώματα διπλού νήματος. δ) διαθέτει σιαγόνες που κινούνται παράλληλα, με αρκετή ισχύ ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των σιαγόνων κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, δεδομένου ότι σε κάθε μέτρηση οι σιαγόνες συμπιέζονται με το χέρι για να κλείσουν. ε) οι εσωτερικές πλευρές των σιαγόνων του έχουν υποστεί εκγλυφή ώστε να υπάρχει μέγιστο διάκενο 0,5 mm σε απόσταση 1 mm από κάθε πλευρά της οπής όταν οι σιαγόνες είναι κλειστές, ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση μεμονωμένων ινών υλικού από πλεγμένες ή συνεστραμμένες κατασκευές δικτυώματος που προεξέχει στις επίπεδες επιφάνειες των σιαγόνων σε κάθε πλευρά της οπής επάνω στην οποία επικάθεται το νήμα. στ) παρουσιάζει, όταν οι σιαγόνες είναι κλειστές, τη διάμετρο της κυκλικής οπής σε χιλιοστά σε μία από τις σιαγόνες δίπλα από την οπή. Οι σιαγόνες είναι κλειστές όταν η επιφάνεια και των δύο εσωτερικών πλευρών των σιαγόνων εγγίζουν η μία την άλλη και είναι επίπεδες. ζ) φέρει την επιγραφή «όργανο μέτρησης ΕΚ» και στη χειρολαβή και στις σιαγόνες. η) παρουσιάζουν ανοχή διαμέτρου της οπής 0 + 0,1 mm. θ) μεταφέρεται εύκολα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τεσσάρων οργάνων μέτρησης (4 mm, 5 mm, 6 mm, και 8 mm) από τον επιθεωρητή κατά τη διάρκεια μετεπιβίβασης από σκάφος σε σκάφος εν πλω ι) είναι εύκολη η αναγνώρισή του εάν είναι διαφορετικών μεγεθών ια) εισάγεται εύκολα σε δικτύωμα διπλού νήματος, λειτουργούν εύκολα με ένα χέρι μετά την εισαγωγή του οργάνου μέτρησης σε θέση ελέγχου. Β. Το κάθε όργανο μέτρησης του προσδιορισμού του μεγέθους των ματιών (α είδος ) θα συνοδεύεται από βαθμονομημένη πλάκα δοκιμής όπως αυτά προβλέπονται στον αριθμ. 517/2008/ΕΚ Κανονισμό. Επιπρόσθετα ζητείται ένα σετ βαθμονομημένων βαρών δοκιμής, όπως αυτά προβλέπονται στον αριθμ. 517/2008/ΕΚ Κανονισμό, για να ελέγχεται και επαληθεύεται η ακρίβεια του κάθε οργάνου μέτρησης. Γ. Το κάθε όργανο μέτρησης του προσδιορισμού του μεγέθους των ματιών (α είδος ) και του πάχους του νήματος (β είδος) θα φέρει την ένδειξη όργανο μέτρησης ΕΚ, θα 4

5 είναι πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή του ότι πληρεί τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 Α και γενικότερα στις απαιτήσεις του αριθμ. 517/2008/ΕΚ Κανονισμού. Δ. Το κάθε όργανο και για τα δύο είδη θα συνοδεύεται με τεχνικό εγχειρίδιο (και σε ηλεκτρονική μορφή) στην ελληνική γλώσσα στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερείς οδηγίες για την ορθή χρήση των οργάνων καθώς και εικονογραφημένες πληροφορίες - υποδείγματα για την καλύτερη κατανόηση. 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Απαραίτητη υποχρέωση για τον ανάδοχο είναι η διασφάλιση ποιότητας εγγύησης καλής λειτουργίας, αποκατάστασης βλαβών και παροχής οποιασδήποτε τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για τα όργανα μέτρησης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών (03) ετών από την επίσημη και οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια οργάνων. α) Κατά την περίοδο της εγγύησης ο προμηθευτής έχει υποχρέωση επισκευής και αντικατάστασης εξαρτήματος όταν η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή κακή εργασία εκ μέρους του κατασκευαστή του οργάνου. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ο μέγιστος χρόνος για την αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών κατά περίπτωση. Έξοδα αποστολής μεταφοράς παράδοσης στο εξωτερικό εάν απαιτηθεί βαρύνουν τον προμηθευτή. β) Για τα υπό προμήθεια όργανα ή μέρος αυτών που επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά την διάρκεια της εγγύησης, η εγγύηση παρατείνεται τόσο χρόνο, όσος απαιτήθηκε μέχρι την εμφάνιση της βλάβης ή ζημιάς από την ημέρα έναρξης του χρόνου εγγύησης, καθώς και του χρόνου αποκατάστασης αυτής. Ενώ εφόσον παρουσιαστεί ίδια βλάβη για δεύτερη φορά εντός περιόδου εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη αντικατάστασή του με νέο καθώς και σε νέα εγγύηση δύο (02) ετών. γ) Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής στην έδρα της εταιρείας του των συσκευών που θα παρουσιάσουν βλάβη και θα χρειαστεί να επισκευαστούν ή αντικατασταθούν (εξ ολοκλήρου ή κάποιο επιμέρους ανταλλακτικό τους), καθόσον πολλά από τα παραληφθέντα όργανα θα διατεθούν στις Λιμενικές Αρχές που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. δ) Θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πριν την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ποσοστού 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) για 5

6 χρονική διάρκεια τριών ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία της επίσημης οριστικής παραλαβής. 8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ α) Υποχρέωση της προμηθεύτριας εταιρίας είναι και η διεξαγωγή, με δικό της οικονομικό κόστος, εκπαιδευτικού σεμιναρίου πρακτική εξάσκηση σε αλιευτικά σκάφη δεκαπέντε στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ διάρκειας τόσης όσης θα προσδιοριστεί από το πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα υποβληθεί εγκαίρως για έγκριση από την Υπηρεσία. Ο τόπος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (εντός νομού Αττικής). β) Επιπρόσθετη υποχρέωση της προμηθεύτριας εταιρίας είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου πρακτική επί θεμάτων τακτικών συντηρήσεων των συσκευών. Επίσης θα παραδοθεί εγχειρίδιο συντήρησης καθώς και ειδικά για το όργανο μέτρησης των ματιών ευρετήριο σφαλμάτων και ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν. Ο τόπος εκπαίδευσης τεχνικών θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (εντός νομού Αττικής). Η εκπαίδευση θα πρέπει να ολοκληρωθεί και τα εγχειρίδια να παραδοθούν εντός επτά (07) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του έργου. 9. Όπου στο παρόν καθορίζονται υποχρεώσεις του Αναδόχου, είναι όλες επί ποινή απορρίψεως. 10. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνεται επί ποινή απόρριψης, αναλυτικό σχέδιο συμβολαίου ετήσιας συντήρησης για την μελλοντική ανάληψη της συντήρησης από τον ίδιο τον προμηθευτή. Η τιμή του συμβολαίου η οποία θα αναφέρεται στην οικονομική προσφορά θα είναι σε ΕΥΡΩ, θα δεσμεύει τον προμηθευτή για τρία τουλάχιστον χρόνια. Το ΥΠτΠ/Α.Λ.Σ ΕΛ. ΑΚΤ./Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) δεν δεσμεύεται ότι θα υπογράψει το συμβόλαιο συντήρησης με την ανάθεση της προμήθειας του αντίστοιχου μηχανήματος στον προμηθευτή. Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών συντήρησης το συμβόλαιο πρέπει υποχρεωτικά (επί ποινή απόρριψης ) να καλύπτει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις : 6

7 Υποχρεωτική κάλυψη των υπηρεσιών σε τεχνογνωσία και απόθεμα ανταλλακτικών από εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και διαθέτει την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή. Να καθορίζεται ο μέγιστος χρόνος επέμβασης και αποκατάσταση της βλάβης Να καθορίζονται σαφώς οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις του κατασκευαστή του μηχανήματος οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την εξασφάλιση της σωστής συντήρησης. 11. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα υπό προμήθεια όργανα μέτρησης στην έδρα της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠτΠ/ Α.Λ.Σ ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΛΑΛ (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1 Ε2, ΤΚ , 4 ος όροφος, Γραφείο 445) εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα (70) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η ημερομηνία παράδοσης θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στο ΥΠτΠ/ Α.Λ.Σ ΕΛ. ΑΚΤ./ Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ), τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία της παράδοσης των οργάνων. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη και την οικονομική επιβάρυνση για την μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια οργάνων στον τόπο παράδοσης. Για την οριστική παραλαβή της προμήθειας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δεκαπενθήμερη δοκιμαστική περίοδος χρήσης όλων των οργάνων μέτρησης για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τεχνικής δυσλειτουργίας οργάνου μέτρησης εντός της δοκιμαστικής περιόδου θα αντικατασταθεί άμεσα (μέγιστος χρόνος αντικατάστασης πέντε ημέρες) το εν λόγω όργανο μέτρησης με νέο. Η δοκιμαστική περίοδος ξεκινά μετά την παράδοση των οργάνων μέτρησης στο ΥΠτΠ/ Α.Λ.Σ ΕΛ. ΑΚΤ./Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ). Η οριστική παραλαβή των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός ενός (01) μήνα από την παράδοση των ειδών. 12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ως κριτήριο κατακύρωσης θεωρείται η συμφερότερη προσφορά. 13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Οι συντελεστές Βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης που ακολουθεί: Για το Α είδος: 7

8 Α/Α Ομάδα Α: Συμφωνία με Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών Ποιότητας - Απόδοσης Συντελεστής Βαρύτητας (70) 1 Συμφωνία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ( A i, Γ, Δ) 30 2 Αριθμός σετ βαθμονομημένων βαρών δοκιμών( Β) 30 3 Αριθμός Βαθμονομημένων πλακών δοκιμής( Β) 10 Ομάδα Β: Στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης & Κάλυψης Συντελεστής Βαρύτητας (30) 1 Χρόνος παράδοσης ( 11) 10 2 Χρόνος Εγγύησης καλής λειτουργίας ( 7) 10 3 Εκπαίδευση ( 8) 2 4 Συντήρηση ( 10) 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 Για το B είδος: Α/Α Ομάδα Α: Συμφωνία με Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών Συντελεστής Βαρύτητας (70) Ποιότητας - Απόδοσης 1 Συμφωνία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ( A ii, Γ,Δ) 70 Ομάδα Β: Στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης & Κάλυψης Συντελεστής Βαρύτητας (30) 1 Χρόνος παράδοσης ( 11) 10 2 Χρόνος Εγγύησης καλής λειτουργίας ( 7) 10 3 Εκπαίδευση ( 8) 2 4 Συντήρηση ( 10) 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 Για τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας Για την Διεύθυνση Προμηθειών Υποπλοίαρχος ΛΣ Τετράδη Γεωργία Υποπλοίαρχος ΛΣ (Τ) Παπαδοπούλου Ηλέκτρα Επικελευστής ΛΣ Μαϊλης Στέφανος 8

(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης

(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης 11.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 517/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων. Σελίδα 1 από 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων. Σελίδα 1 από 11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων Σελίδα 1 από 11 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 3. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ...4 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...4 4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 486.000,00 ΕΥΡΩ (Απαλλάσσεται από ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 486.000,00 ΕΥΡΩ (Απαλλάσσεται από ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 486.000,00 ΕΥΡΩ (Απαλλάσσεται από ΦΠΑ) 1 1. ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 04 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-13 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Πληροφορίες: Γεώργιος Τανούσης Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 59200 Τηλ.: 2332350368 Fax : 2332024260 Email: tanousis@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕ.ΜΕ.Α. Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» Σκοπός: Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):#300.000 ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του περιγραφόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανικού κλειστού συστήματος κομποστοποίησης και κάδων προσωρινής αποθήκευσης οργανικών απορριμμάτων του Έργου «Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΡΨ6ΣΙ-ΣΗ0 Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ.: 8211/Α2-4326

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002838008 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-10 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 10 Ιουνίου 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3683 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 76/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray)».

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray)». Αθήνα, 25.11.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα