ΣΑΥ & ΦΑΥ) ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. Εκτίµηση επικινδυνότητας (για. Ασφάλεια της Εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΥ & ΦΑΥ) ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. Εκτίµηση επικινδυνότητας (για. Ασφάλεια της Εργασίας"

Transcript

1 ΣΑΥ & ΦΑΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Εκτίµηση επικινδυνότητας (για ΣΑΥ & ΦΑΥ) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΑΥ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 4. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ 8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 9. ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚτΕ Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 2

3 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 2.1. Περιγραφή κατά µήκος της χάραξης 2.2. Προβλεπόµενα τεχνικά έργα (Λίστα µε έργα ανά Χ.Θ.).) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 3

4 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 3.1. Χρήση Γης Περιβάλλοντος Χώρου και Σχετικοί Περιβαλλοντικοί Περιορισµοί 3.2. Υφιστάµενα ίκτυα εξυπηρέτησης µε τα οποία το υπό µελέτη έργο διασταυρώνεται ή είναι σε γειτνίαση 3.3. Υφιστάµενα Οδικά ίκτυα που εξυπηρετούν την κατασκευή του υπό µελέτη έργου 3.4. Προϋπάρχουσες κατασκευές που µπορεί να επηρεάζουν ή να επηρεάζονται από την κατασκευή του υπό µελέτη έργου 3.5. Γεωλογικές - Γεωτεχνικές Συνθήκες 3.6. Κλιµατολογικές συνθήκες 3.7. Σεισµολογικά στοιχεία 3.8. Ισοζύγια χωµατισµών Αποθεσιοθάλαµοι - ανειοθάλαµοι Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 4

5 4. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 4.1. Φάσεις εκτέλεσης του υπό µελέτη έργου 4.2. Μέθοδοι εργασίας ανά φάση 4.3. Εργοταξιακός εξοπλισµός Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 5

6 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ 7.1. Οργάνωση διαχείρισης ΕΥΑ κατά την κατασκευή 7.2. Υποχρεώσεις εργαζοµένων 7.3. Συσκέψεις ασφάλειας 7.4. Εκπαίδευση ασφάλειας 7.5. Υπεργολάβοι 7.6. ιαβούλευση 7.7. Ατυχήµατα 7.8. Προµηθευτές και κατασκευαστές 7.9. Πυρασφάλεια Επισκέπτες Σήµανση Σχέδια έκτακτης ανάγκης (Πιθανές καταστάσεις, Σεισµός, Εργατικό ατύχηµα, Πυρκαγιά, Παγετός, Πληµµύρα, Τροχαίο ατύχηµα) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 6

7 8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8.1 Συνεργασία µε τον Συντονιστή Α&Υ της Μελέτης 8.2 Έλεγχοι Ασφάλειας Εργοταξίου Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΖΩΗ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5. Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ «ΖΩΗ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 8

9 2. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του Έργου 2.2 Μελέτες που εφαρµόστηκαν (λίστα µετά την αποπεράτωση της κατασκευής) 2.3 Παραδοχές µελετών 2.4 Μέθοδος και φάσεις κατασκευής του υπό µελέτη έργου 2.5 Σχέδια «ως κατασκευάσθη» (κατάλογος) (Στοστάδιοτηςµελέτης καταρτίζεται κατάλογος µε τα σχέδια που έχουν παραχθεί µε τηνσηµείωση ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν µετά το πέρας της κατασκευής) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 9

10 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3.1 Πρόγραµµα τακτικήςσυντήρησης- ελέγχου (οδόστρωµα, υδραυλικά συστήµατα, στηθαία, ηλεκτροφωτισµός, οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, ΚΕΣ, Η/Μ συστήµατα,κλπ) 3.2 Πρόγραµµα συντήρησης- ελέγχου «ειδικών» στοιχείων (πρανή, στοιχεία γεφυρών (αρµοί, εφέδρανα, βάθρα, Η/Μ,κλπ), στοιχεία σηράγγων,κλπ) 3.3 Αντιµετώπιση έκτακτων φαινοµένων (έντονα καιρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις, πληµµυρισµός, ατυχήµατα,κλπ) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 10

11 5. Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ «ΖΩΗ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1 Κατάλογο µε τασυστήµατα που επηρεάζουν την ΕΥΑ των εργαζοµένων που συµµετέχουν στην συντήρηση λειτουργία του έργου 5.2 Οδηγίεςπροςτουςεργαζόµενους που θα συµµετέχουν στην συντήρηση λειτουργία του έργου 5.3 Στοιχεία που σχετίζονται µε την καθαίρεση -µετατροπή του έργου. (Τυχόν προεντεταµένα στοιχεία, υλικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, κλπ) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 11

12 6. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατάλογος µε όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης - των επιµέρους συστηµάτων που είναι εγκατεστηµένα στο έργο - των δελτίων ασφαλούς διαχείρισης (MSDS) των επικίνδυνων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 12

13 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕπειδήηΕΟείναιένα µεγάλο έργο του όποιου η µελέτη και η κατασκευή γίνεται τµηµατικά και παραδίδεται σε φάσεις, δεν θα ήταν δυνατό ο κανονισµός λειτουργίας να µπορεί να δοθεί από οποιονδήποτε µελετητή ή ανάδοχο κατασκευής που εµπλέκεται σε κάποιο επιµέρους τµήµα της ΕΟ. Ο κανονισµός λειτουργίας του αυτοκινητοδρόµου της ΕΟ είναι ένα θέµα που αντιµετωπίζεται από την ίδια την ΕΟΑΕ και πιο συγκεκριµένα από το Τοµέα Λειτουργίας Εκµετάλλευσης και Συντήρησης (ΛΕΣ). Ο τοµέας ΛΕΣ για τα τµήµατα της ΕΟ που παραδίδονται σε κυκλοφορία εκδίδει οδηγίες λειτουργικές διαδικασίες και διαχειρίζεται θέµατα που σχετίζονται µε την κυκλοφορία (άδειες κυκλοφορίας, οδικά συµβάντα, µετρήσεις προβλέψεις κυκλοφορίας) καθώς και οτιδήποτε αφορά την εύρυθµη και ασφαλή χρήση της οδού. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 13

14 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1. Φάση Εργασιών Χωµατουργικές εργασίες Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 14

15 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2. Κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή 1. Κατάρρευση παρειών εκσκαφής 2. Αποκόλληση παρειών εκσκαφής 3. Καθίζηση εδάφους 4. Πτώση εργαζοµένων / αντικειµένων στην εκσκαφή 5. Συγκρούσεις ΜΕ ή/και οχηµάτων µεταξύ τους ή/και µε ανθρώπους ή/και µε εµπόδια Ανατροπή ΜΕ 6. Υπόγεια - Υπέργεια δίκτυα ΟΚΩ 7. Σκόνη - Θόρυβος - Καυσαέρια Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 15

16 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3. Μελετητική µέθοδος για την εξάλειψη ή µείωση τουκινδύνουήγιατηναντιµετώπισή στην πηγή - Ελαχιστοποίηση εκσκαφών (βλέπε γεωτεχνική µελέτη) - Εφαρµογή µέτρων αντιστήριξης (βλέπε γεωτεχνική µελέτη) - Κατάλληλη κλίση πρανών (βλέπε γεωτεχνική µελέτη) - Εφαρµογή των υφιστάµενων περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί για την περιοχή του υπό µελέτη έργου.(βλέπε ΜΠΕ) - Το έργο είναι πλησίον δικτύων ΟΚΩ. Βλέπε για τα δίκτυα που έχουν αναγνωριστεί - επισηµανθεί από προηγούµενες φάσεις. (βλέπε ΣΑΥ κεφ. 4) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 16

17 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4. Εναποµένων κίνδυνος µετά τα ληφθέντα µέτρα της µελέτης - Από 1 έως και 6 Περιορισµός κινδύνου - 7. Παραµένει ο κίνδυνος Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 17

18 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 5. Εκτίµηση επικινδυνότητας από τον εναποµείναντα κίνδυνο Κωδικός εργασίας : Πιθανότητα Σοβαρότητα Σοβαρός τραυµατισµός ή θάνατος πολλών ατόµων Σοβαρός τραυµατισµός ή θάνατος ενός ατόµου ή ελαφρύς τραυµατισµός πολλών ατόµων Ελαφρύς τραυµατισµός ενός ατόµου Πιθανό να εµφανιστεί αρκετές φορές στο έργο Υψηλή επικινδυνότητα Υψηλή επικινδυνότητα Μέτρια επικινδυνότητα Κωδικός κινδύνου: Πιθανό να εµφανιστεί Μπορεί να τουλάχι- εµφανιστεί µία στον µία φορά φορά στο έργο στο έργο Υψηλή επικινδυνότητα Υψηλή επικινδυνότητα Μέτρια επικινδυνότητα Υψηλή επικινδυνότητα Μέτρια επικινδυνότητα Χαµηλή επικινδυνότητα Απίθανο εµφανιστεί έργο Μέτρια επικινδυνότητα Χαµηλή επικινδυνότητα Χαµηλή επικινδυνότητα να στο Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 18

19 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 5. Εκτίµηση επικινδυνότητας από τον εναποµείναντα κίνδυνο - Από 1 έως και 7 Μέτρια Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 19

20 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 6. Οργανωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν: 1/2/3/4. Ο Ανάδοχος να συµβουλευτεί την Γεωτεχνική µελέτη και να επιθεωρεί σε καθηµερινή βάση την ευστάθεια των παρειών εκσκαφής. Πρόσθετα µέτρα αντιστήριξης θα χρησιµοποιηθούν µετά από έγκριση της επίβλεψης. Καθηµερινός έλεγχος πριν την έναρξη των εργασιών µετά από κάθε αλλαγή βάρδιας και µετά από κάθε έντονο καιρικό φαινόµενο.ο Ανάδοχος θα διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις - ελέγχους στην περιοχή των εκσκαφών. 5. Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει κατάλληλη σήµανση και θα δώσει σαφείς οδηγίες στους οδηγούς για τα όρια ταχύτητας εντός- εκτός εργοταξίου και της Εργοταξιακής ζώνης. Ο Ανάδοχος θα διενεργεί τακτικό έλεγχο -συντήρηση σε όλα τα ΜΕ που χρησιµοποιεί. Ο Ανάδοχος θα επιβεβαιώνει µέσω της τακτικής συντήρησης - ελέγχου την καλή λειτουργία όλων των συστηµάτων ασφαλείας των ΜΕ που χρησιµοποιεί στο έργο. (συνέχεια...) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 20

21 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 6. Οργανωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν: 6. Έλεγχος της τελευταίας αποτύπωσης και επί τόπου αυτοψία. Έκδοση αδειών από τους ΟΚΩ για τις εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν κοντά σε δίκτυα. Τα µέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας από επαφή µε ηλεκ. αγωγούς θα καθοριστούν από κοινού µε την ΕΗ και τον Ανάδοχο. 7. Ο ανάδοχος µέσω επιθεωρήσεων -µετρήσεων θα επιβεβαιώνει τα ασφαλή επίπεδα για την εργασία, των βλαπτικών παραγόντων που µπορεί αναπτύσσονται κατά την διάρκεια κατασκευής του υπό µελέτη έργου. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 21

22 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 7. Υπεύθυνος/οι για συγκεκριµένα µέτρα Ανάδοχος κατασκευής Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 22

23 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 8. Παραποµπή σε άλλες µελέτες, διατάξεις, εξοπλισµό που απαιτούνται για ιδιαίτερα επικίνδυνες εργασίες Γεωτεχνική µελέτη και επί τόπου εκτιµήσεις παρουσία επιβλέπουσας αρχής. Π 1073/1981 Π 105/1995 Εφαρµογή ΚΟΚ. Εφαρµογή σήµανσης εκτελούµενων έργων σε οδούς ( ΙΠΑ /οικ/502/03) Στο βιβλίο συντήρησης ΜΕ θα καταχωρούνται οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ανάδοχος. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 23

24 ΤΕΛΟΣ Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 24

25 Μέσα Ατοµικής Προστασίας Μ.Α.Π. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 1

26 Μέσα Ατοµικής Προστασίας Μ.Α.Π. Όταν ένας εργαζόµενος δεν είναι δυνατόν να προστατευθεί επαρκώς µε τεχνητά ή άλλα µέτρα, συλλογικής προστασίας από τον επαγγελµατικό κίνδυνο κατά τη διάρκεια της εργασίας σαν τελευταία γραµµή άµυνας πρέπει να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)..). Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 2

27 Μέσα Ατοµικής Προστασίας Μ.Α.Π. Η σήµανση πιστότητας τίθεται πάνω σε κάθε Μ.Α.Π. και στη συσκευασία του, ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραµένει ανεξίτηλη στην αναµενόµενη ζωή του. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 3

28 Μέσα Ατοµικής Προστασίας Μ.Α.Π. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 4

29 Κατηγορίες των Μ.Α.Π Τα ενδύµατα εργασίας Υπάρχουν ειδικά ενδύµατα που παρέχουν προστασία έναντι των κινδύνων που συναντώνται σε συγκεκριµένες εργασίες. Με τον όρο κίνδυνο αναφερόµαστε σε διάφορους τύπους κινδύνων όπως: µηχανικοί, χηµικοί, κίνδυνοι από ψύχος ή θερµότητα και / ή φωτιά, κίνδυνοι από βιολογικούς παράγοντες, κίνδυνοι από ακτινοβολία. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 5

30 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 6

31 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 7

32 Μέσα προστασίας των µατιών Τα µέσα προστασίας των µατιών είναι: γυαλιά µε βραχίονες, γυαλιά - µάσκα (goggles), ασπίδα και µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 8

33 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 9

34 Υποδήµατα εργασίας Ο κίνδυνος τραυµατισµού στα πόδια µπορεί να προέλθει από: ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές, πτώση αντικειµένων, πρόσκρουση σύνθλιψη, καρφιά ή άλλα αιχµηρά υλικά ή επιφάνειες, εργαλεία µε κοφτερές ακµές, ολισθηρές επιφάνειες. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 10

35 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 11

36 Μέτρα προστασίας χεριών Τα γάντια είναι πολλών ειδών καλύπτοντας διάφορες οµάδες αναγκών. Γενικά υπάρχουν γάντια από δέρµα, ελαστικά υλικά, πλεκτά ή υφασµάτινα, πυρίµαχα κά. Τα δερµάτινα είναι γενικής χρήσεως και χρησιµοποιούνται από ηλεκτροσυγκολλητές, οικοδόµους, κ.ά. Τα ελαστικά γάντια είναι από διάφορα είδη ελαστικού ή πλαστικού υλικού και προστατεύουν τα χέρια από διάφορα χηµικά ή από το ηλεκτρικό ρεύµα. Τα πλεκτά ή υφασµάτινα γάντια είναι επίσης γάντια γενικής χρήσεως. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 12

37 Γάντια Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 13

38 Μέσα προστασίας της ακοής Σε χώρους που ο θόρυβος είναι πάνω από 80 db πρέπει οι εργαζόµενοι να φορούν κάποιο είδος ακοοπροστατευτικού µέσου. Τέτοια µέσα είναι οι ωτοασπίδες που καλύπτουν ολόκληρα τα αυτιά και τα ωτοβύσµατα που τοποθετούνται µέσα στον ακουστικό πόρο. Οι ωτοασπίδες συνήθως µειώνουν το θόρυβο κατά db ανάλογα µε τη συχνότητα του θορύβου. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 14

39 Ωτοασπίδες Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 15

40 Ωτοβύσµατα Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 16

41 Μέσα προστασίας της αναπνοής Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 17

42 Μέσα προστασίας της αναπνοής Όταν οι εργαζόµενοι εργάζονται σε χώρους που εισπνέουν επικίνδυνη σκόνη, τοξικά αέρια, καπνό ή ακόµη υπάρχει έλλειψη οξυγόνου και δεν µπορούµε να τους προστατεύσουµε µε κλειστά συστήµατα εξαερισµού ή άλλα τεχνικής φύσης µέτρα αυτοί θα πρέπει να εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα Μ.Α.Π. των αναπνευστικών οδών. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 18

43 Ταξινόµηση του περιβάλλοντος Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 19

44 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 20

45 Φίλτρα µόνο για αέρια και ατµό Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 21

46 Μέσα προστασίας κεφαλής Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 22

47 Το κράνος εργασίας (EN 397) Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 23

48 Μέσα προστασίας έναντι πτώσης Η ζώνη ασφαλείας είναι ένα είδος "οµφάλιου λώρου" που συνδέει τον εργαζόµενο µε κάποιο σταθερό σηµείο. Πρέπει να χρησιµοποιείται σε όλες τις εργασίες που παρουσιάζουν κινδύνους πτώσης των εργαζοµένων από επικίνδυνα ύψη καθώς και όταν γίνονται εργασίες µέσα σε κλειστούς χώρους (Σιλό, δεξαµενές, κανάλια κλπ). Η χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόµενους. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 24

49 Η ζώνη ασφαλείας Οι ζώνες που χρησιµοποιούνται ευρύτερα είναι 5 σηµείων ανάρτησης και µόνο αυτές προτείνεται να χρησιµοποιείτε. Αποφεύγετε τη χρήση των παλαιών ζωνών µέσης. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 25

50 Η ζώνη ασφαλείας Η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να χρησιµοποιείται: Σε υψηλές θέσεις άνω των 2 µέτρων και όπου γενικά υπάρχει κίνδυνος πτώσης του εργαζόµενου από έλλειψη προστατευτικού κιγκλιδώµατος ή από ελλιπή προστασία. Στις εναέριες γραµµές διανοµής και µεταφοράς ρεύµατος. Μέσα σε σιλό αποθήκευσης υλικών ή µέσα σε δεξαµενές για εργασίες καθαρισµού, επισκευών κλπ, ή ακόµα και µέσα σε κανάλια, φρεάτια, πηγάδια κλπ. Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 26

51 Η ζώνη Ασφαλείας Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 27

52 Συστήµατα ασφαλείας έναντι πτώσης Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 28

53 Συστήµατα ασφαλείας έναντι πτώσης Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ.ΣκαρβελάκηςΣκαρβελάκης 29

54 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 1

55 Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους Εργασίας Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 2

56 Α. ΜόνιµηΣήµανση Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 3

57 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 4

58 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 5

59 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 6

60 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 7

61 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 8

62 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 9

63 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 10

64 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 11

65 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 12

66 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 13

67 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 14

68 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 15

69 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 16

70 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 17

71 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 18

72 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 19

73 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 20

74 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 21

75 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 22

76 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 23

77 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 24

78 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 25

79 Ασφάλεια της Εργασίας Κοµοτηνή 2008 Εισηγητής: Σ. Σκαρβελάκης 26

80 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στυλιανός Σκαρβελάκης Αναπληρωτής Τµηµατάρχης Επαγγελµατικής Υγείας και Ασφάλειας της ΕΟΑΕ Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 1

81 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ - Για εργαζόµενους, επισκέπτες και εξοπλισµό εντός του εργοταξίου - Για οχήµατα και διερχόµενους από κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους που συνορεύουν µε το εργοτάξιο - Για κτίρια και εγκαταστάσεις που γειτνιάζουν στο εργοτάξιο Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 2

82 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Ολοκλήρωση και έγκριση µελετών από τις αρµόδιες αρχές (Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. µελέτης) - Ανάθεση του έργου σε ανάδοχο της επιλογής του ΚτΕ - Υπογραφή συµφωνητικών - Θεώρηση Ηµερολόγιου µέτρων Ασφάλειας - ιαβίβαση της «εκ των προτέρων γνωστοποίησης» στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 3

83 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Ανάθεση καθηκόντων σε Τεχνικό Ασφάλειας (ΤΑ) - Ανάθεση καθηκόντων σε όταν οι εργαζόµενοι είναι περισσότεροι από 50 Γιατρό εργασίας - Θεώρηση Βιβλίου Γραπτών υποδείξεων ΤΑ&ΓΕ - Ανάθεση εφόσον απαιτείται καθηκόντων σε Συντονιστή - Ενδεχόµενη αναπροσαρµογή Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. (πριν ξεκινήσουν οι εργασίες από τον Ανάδοχο) (ΓΕ) Ασφάλειας Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 4

84 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Ειδικά για την κατασκευή σηράγγων απαιτείται και η κατάρτιση µελέτης µέτρων υγιεινής και ασφάλειας (ΜΜΥΑ) - Εκπαίδευση του προσωπικού που συµµετέχει στο έργο σε θέµατα ΕΥΑ Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 5

85 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Περίφραξη Προστατευµένες διαβάσεις πεζών Προστατευτικά προστεγάσµατα ίκτυα Τακτοποίηση Αποθήκευση Πίνακας Ηλεκτροδότησης Φωτισµός Χώροι Υγιεινής Φαρµακείο Α Βοήθειες Σχέδια έκτακτης ανάγκης Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 6

86 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Οριοθέτηση εργοταξίου - Περίφραξη - Σήµανση - Περιλαµβάνει κτίρια, υλικά, µηχανήµατα (αρθρ αρθρ Κτιριοδοµικού κανονισµού και Π 305/96 Παραρτ. IV µέρος Α 18.1) - Ελεγχόµενη είσοδος στο εργοτάξιο - Επιβάλλεται συνοδεία επισκεπτών και χρήση ΜΑΠ (κράνος, παπούτσια ασφαλείας) - Ο χώρος του εργοταξίου θα πρέπει να ασφαλίζεται τις ώρες που δεν υπάρχουν δραστηριότητες εντός αυτού Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 7

87 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Οριοθέτηση εργοταξίου - Περίφραξη Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 8

88 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Περίφραξη χωρίς «τρύπες» Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 9

89 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Που µπορεί να οδηγούν σε άλλες «τρύπες»... ούτως ώστε να αποφεύγεται... Όλα τα ανοίγµατα πρέπει να φυλάσσονται αποτελεσµατικά... Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 10

90 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Που µπορεί να οδηγούν σε άλλες «τρύπες» Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 11

91 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Για την αποφυγή κλοπών σαµποτάζ - ανεπιθύµητης εισόδου στο εργοτάξιο - ατυχηµάτων Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 12

92 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Χρήση εµποδίων για την αποφυγή οχηµάτων εντός του εργοταξίου εισόδου Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 13

93 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟ ΟΣ Ελεγχόµενη είσοδος σε εργοτάξιο Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 14

94 ΣΥΝΟ ΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Συνοδεία επισκεπτών και χρήση ΜΑΠ από αυτούς Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 15

95 ΧΡΗΣΗ ΜΑΠ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ Επιβάλλεται συνοδεία επισκεπτών και χρήση ΜΑΠ από όλους... Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 16

96 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζονται προστατευµένες διαβάσεις πεζών Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 17

97 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ Μέριµνα για προστασία πεζών - περίπτωση άντλησης υδάτων από το εργοτάξιο Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 18

98 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Περίφραξη πεζοδροµίου περαστικών εργοταξίου µε άδεια και πρόληψη για την κατάληψης διάβαση των Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 19

99 ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ Προστασία έναντι πτώσης αντικειµένων Απαγορεύεται η διέλευση πεζών κάτω από τα ικριώµατα. Σε περίπτωση που η διέλευση είναι απαραίτητη πρέπει να δηµιουργείται ασφαλής δίοδος απαλλαγµένη εµποδίων και προεξοχών µε ελάχιστο ύψος 2.2 µ. και νυχτερινό φωτισµό. Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 20

100 ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ Περίφραξη εργοταξίου µε άδεια πεζοδροµίου και πρόληψη για την περαστικών (υπάρχει προστατευτικό την νύχτα) κατάληψης διάβαση των προστατευτικό προστέγασµα και φωτισµός για Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 21

101 Περίφραξη πεζοδροµίου περαστικών ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ εργοταξίου µε άδεια και πρόληψη για την κατάληψης διάβαση των Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 22

102 ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ Ενδεχόµενη αίτηση σε οργανισµούς κοινής ωφέλειας για µετατόπιση δικτύου ή και άλλα πρόσθετα µέτρα (σανιδώµατα,οριοθετήσεις, κ.α.).) Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 23

103 ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 24

104 ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 25

105 ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 26

106 ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ ίκτυα (εντοπισµός - επικοινωνία µε αρµόδιες Υπηρεσίες παραλλαγές δικτύων) Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 27

107 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Παροχή Ηλεκτρ. Ρεύµατος στο εργοτάξιο - Πίνακας Ηλεκτροδότησης (αντιηλ/κός διακόπτης) Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 28

108 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Παροχή Ηλεκτρ. Ρεύµατος κακή πρακτική Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 29

109 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Εργοταξιακός Φωτισµός Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 30

110 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εγκατάσταση Μηχανολογικού εξοπλισµού Οικοδοµικοί γερανοί, ανεβατόρια, γεννήτριες, κλπ. (Με την απαραίτητη πιστοποίηση της καλής εγκατάστασης λειτουργίας τους όπου απαιτείται) Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 31

111 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Εγκατάσταση ικριωµάτων Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 32

112 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ξύλινες σκαλωσιές για ύψη < 10µ Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός µεταλλικές σκαλωσιές 33

113 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Τα πατώµατα των σκαλωσιών πρέπει να είναι σ τ ε ρ ε ά και χ ω ρ ί ς δ ι ά κ ε ν α ούτως ώστε......να αποφεύγεται πτώσηυλικώνκαι εργαλείων!!! Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 34

114 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ιατηρείτε το δάπεδο εργασίας στις σκαλωσιές ελεύθερο για να αποφύγετε... γ λ ι σ τ ρ ή µ α τ α και π τ ώ σ ε ι ς!!! Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 35

115 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Πτώσεις µπορεί να συµβούν εξαιτίας: της «κακής» κατάστασης των µαδεριών Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 36

116 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Πτώσεις µπορεί να συµβούν εξαιτίας: αστοχίας, κακοτεχνίας στο σανίδωµα (πέτσωµα) Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 37

117 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Πτώσεις µπορεί να συµβούν εξαιτίας: αστοχίας, κακοτεχνίας στο σανίδωµα (πέτσωµα) Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 38

118 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Πτώσεις µπορεί να συµβούν: Όταν το πλάτος του δάπεδου εργασίας είναι ανεπαρκές (min 60 cm) Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 39

119 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Πτώσεις µπορεί να συµβούν: Όταν δεν υπάρχει ανθεκτικό σε πλευρικές κρούσεις κικλίδωµα στο 1,0 µ µε ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο 15 εκ. Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 40

120 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Πτώσεις µπορεί να συµβούν : Όταν τα πέρατα δεν ασφαλίζονται έναντι κινδύνου πτώσεις των εργαζοµένων Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 41

121 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Πτώσεις µπορεί να συµβούν: Όταν το κενό µεταξύ του κτιρίου και του δαπέδου εργασίας είναι > 30 εκ. Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 42

122 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Πτώσεις µπορεί να συµβούν: Όταν δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής άνοδος και κάθοδος σε όλα τα επίπεδα εργασίας που βρίσκονται εγκατεστηµένα πάνω στην σκαλωσιά Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 43

123 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Αποθηκεύετε πάντα σωστά τα υλικά για αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων!!! Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 44

124 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Τακτοποίηση - Αποθήκευση (Υλικών, εργαλείων,κλπ κλπ) Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 45

125 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Τακτοποίηση - Αποθήκευση (Κακή πρακτική) Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 46

126 ιαχείριση άχρηστων υλικών - µπάζων Προγραµµατισµός της ασφαλούς και υγιεινής αποµάκρυνσης µπάζων και άλλων υλικών κατά περίπτωση. Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 47

127 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Χώροι υγιεινής για τους εργαζόµενους Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 48

128 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Φαρµακείο Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 49

129 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Σχέδια έκτακτης ανάγκης Emergency Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 50

130 ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Σχέδια έκτακτης ανάγκης Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 51

131 Κοµοτηνή ΤΕΕ - Σεπτέµβριος 2008 Σκαρβελάκης Στυλιανός 52

Εναπομένων κίνδυνος μετά τα ληφθέντα μέτρα της μελέτης Οι κίνδυνοι παραμένουν. Εκτίμηση επικινδυνότητας από τον εναπομείναντα κίνδυνο Μέτρια

Εναπομένων κίνδυνος μετά τα ληφθέντα μέτρα της μελέτης Οι κίνδυνοι παραμένουν. Εκτίμηση επικινδυνότητας από τον εναπομείναντα κίνδυνο Μέτρια Εγκατάσταση Εργοταξίου Εφαρμογή στοιχείων χάραξης Α & Β φάση χωματουργικών εργασιών Επενδύσεις Πρανών. 1. Μη ύπαρξη οδικών δικτύων πρόσβασης στη θέση του έργου 2. Απότομη κλίση των προσωρινών ή υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΒΚ 0 / -0-0 ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 99.000 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 9

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 99.000 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 9 Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Σ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ 1 από 38

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ 1 από 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων

Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων Ανάπλαση περιοχής µεταξύ των οδών Μοναστηρίου - 26ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΣΚΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 295.000,00 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΣΚΙΝΙΑ Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΑΡΓΙΑ ΑΣ.Ε ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΗΜΟΥΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠ : 488.000,00 (ΕΥΡΩ) µε τον Φ.Π.Α VII ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ. 1 Εργο " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ " ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ. - 701 00 Πεζά 701 00 Πεζά

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ. 1 Εργο  ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ. - 701 00 Πεζά 701 00 Πεζά Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεια που ακολουθουν θα πρεπει να συµπληρωθουν µετα την υπογραφη της συµβασης και την αναληψη του εργου από συγκεκριµµενο αναδοχο. Θα πρεπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, Ιούλιος 2003 Εκδοση : 01 Ηµεροµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 04/2015 Κ.Α:30-7333.0032 Προϋπ 69.870,28 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης. Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης. Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α. ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α. ΓΕΝΙΚΑ Το παρών Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας συντάχτηκε λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΡΓΟ : «Ανάδειξη του Κάστρου Ζακύνθου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 144.701,75 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»» ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)../

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Καθαιρέσεις Μονώσεις Χρωματισμοί 1.1 1.2 1.3

Διαβάστε περισσότερα