Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Θεοδωράκογλου Αικατερίνη Αγγελίδης Θεόδωρος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικό σημείω μα Η επιχείρηση - Γραφείο... 4 I. Διαδικασίες ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης... 4 II. Φορολόγηση της επιχείρησης... 7 III. Επιδοτούμενη επιχείρηση...7 IV. Αρχική επένδυση και τα ετήσια πάγια έξο δ α V. Λογιστικά βιβλία επιχείρησης VI. Οι κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)...11 VII. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση - SWOT Ανάλυση VIII. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι IX. Μ έτρα αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κινδύνω ν...22 X. Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης...23 XI. Στόχος της επιχείρησης XII. XIII. XIV. Η επιχειρηματική συμπεριφορά της επιχείρησης...24 Ο κύκλος ζωής της επιχείρησης...25 Ο χώρος εγκατάστασης του γραφ είου Μεσίτης Ακινήτων...31 I. Ο Μεσίτης ακινήτων II. Ο μεσίτης αστικών συμβάσεων ως σύμβουλος III. Η αναγκαιότητα του μ εσ ίτη...32 IV. Τα είδη των ακινήτων V. Η οργάνωση των ακινήτων...35 VI. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ακινήτω ν VII. VIII. IX. Πηγές εξεύρεσης των ακινήτω ν...37 Η επιλογή των ακινήτων...39 Η ανάθεση της εντολής για την διαχείριση των ακινήτω ν...39 X. Προώθηση των ακινήτων...41 XI. Η κλήση του αγοραστή προς τον μεσίτη XII. XIII. Η ζήτηση...43 Ο μεσίτης ως πωλητής...45 XIV. Ο πελάτης ως ιδιοκτήτης ( 1 )

3 XV. Ο σοβαρός πελάτης Ασφαλιστικός σύμβουλος...53 I. Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος II. III. IV. Οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα...53 Κλάδοι της Ασφάλισης...59 Ο Θεσμός της Ασφάλισης και η Ασφαλιστική Α γορά...72 V. Κοινωνική και Ιδιωτική Ασφάλιση...73 VI. Τα Κοινωνικά Οφέλη της Ιδιωτικής Ασφάλισης VII. Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς VIII. Γνωριμία με τον πελάτη του σήμερα Money Transfer I. Γενικότερα στοιχεία για την μεταφορά χρημάτων Συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 1. Εισαγωγικό σημείωμα Στην εργασία αυτή, πρόκειται να σας παρουσιάσουμε την μελέτη επιχείρησης παροχής υπηρεσιών που σκοπεύουμε να δραστηριοποιηθούμε έπειτα από την πετυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών μας στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μεταξύ των οποίων θα είναι ο μεσίτης αστικών συμβάσεων - σύμβουλος επένδυσης ακινήτων, ο ασφαλιστικός σύμβουλος, αλλά και η μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό σε συνεργασία με την Western Union. Ο σκοπός μας είναι να γίνει κατανοητό πως λειτουργεί μια τέτοια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, ποια είναι τα βήματα για να δημιουργηθεί αλλά και ποιο το κόστος της επένδυσης. Θα γίνει ενημέρωση για την αναγκαιότητα του μεσίτη αστικών συμβάσεων, ποια είναι τα είδη των ακινήτων, με ποιους τρόπους προσπαθεί να προσεγγίσει πελάτες, όπως επίσης και για την χρησιμότητα του ασφαλιστικού συμβούλου ως σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων υγείας και περιουσίας, με ποιες ασφαλιστικές εταιρίες θα συνεργαζόμαστε αλλά και ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κλάδοι αιχμής που αφορούν την ελληνική κοινωνία στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε. Επίσης θα γίνει ενημέρωση για την Western Union, πως γίνονται οι μεταφορές των χρημάτων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό αλλά και σε ποιους απευθύνεται. 3

5 2. Η επιχείρηση - Γραφείο I. Διαδικασίες ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στη χώρα μας αρκετά θετικά βήματα για την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης, παραμένει ως και σήμερα μια χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία. Η διαδικασία ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης απαιτεί ορισμένα στοιχειώδη βήματα τα οποία ο νέος επιχειρηματίας οφείλει να τα γνωρίζει, ώστε να αποφύγει χάσιμο χρόνου και χρήματος. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής1: 1) ΒΗΜΑ 1ο Χώρος Εγκατάστασης: Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσδιοριστεί και εξασφαλιστεί είναι ο χώρος εγκατάστασης της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να έχει αποφασιστεί η περιοχή στην οποία θα βρίσκεται, το μέγεθος του σε τμ., αν είναι εύκολα προσβάσιμος από τους πελάτες, αν υπάρχουν χώροι στάθμευσης κ.α. 2) ΒΗΜΑ 2ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) - Έναρξη Επιτηδεύματος: Κάθε υποψήφια επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Δήλωση Έναρξης Επιτηδεύματος. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την υποβολή: Του εντύπου Μ5 "Δήλωση υπό ίδρυση Επιχείρησης Του εντύπου Μ2 "Δήλωση έναρξης " αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή του εντύπου "Δήλωση έναρξης. 1

6 Εκτός από τα παραπάνω έντυπα, η υποψήφια επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επιπλέον ένα αριθμό δικαιολογητικών για τα οποία μπορεί να ενημερωθεί από τη ΔΟΥ του τόπου όπου εδρεύει. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι κατά την έναρξη των εργασιών καταβάλλεται και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (1% του μετοχικού κεφαλαίου) καθώς και τέλη χαρτοσήμου, το ύψος των οποίων κυμαίνεται ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης και τον πληθυσμό του τόπου όπου ασκείται η δραστηριότητα. Υποχρεωτικά εκδίδεται ΑΦΜ για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Κατά κανόνα ΑΦΜ αποδίδεται ήδη στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις από τα Γραφεία Μητρώου των κατά τόπους ΔΟΥ. Ο ίδιος ΑΦΜ ισχύει και μετά την Δήλωση έναρξης εργασιών και δεν αλλάζει ανεξάρτητα από μεταβολές στην νομική μορφή, στον ιδρυτή, στην επωνυμία κ.λπ. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η μετατροπή από εταιρική μορφή σε ατομική επιχείρηση και το αντίστροφο, οπότε εκδίδεται νέος ΑΦΜ. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ορισμένα θεωρημένα Βιβλία και Στοιχεία, που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων, ανάλογα με την νομική μορφή, το είδος της δραστηριότητας, την κατηγορία τήρησης Βιβλίων κ.λπ. 3) ΒΗΜΑ 3ο Νομική Μορφή: Η επιλογή της νομικής μορφής2 της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική και απαιτείται η συνδρομή ειδικού νομικού και οικονομικού συμβούλου. Στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης για την οποία μιλάμε δεν απαιτούνται ιδιαίτερες νομικές διαδικασίες ίδρυσης. 4) ΒΗΜΑ 4ο Εγγραφή στο Επιμελητήριο - Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος: Στο Επιμελητήριο γίνεται αναγγελία έναρξης, προεγγραφή και εκδίδεται βεβαίωση δικαιώματος χρήσης επωνυμίας και κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου της επιχείρησης. Ο χρόνος που απαιτείται για την οριστική εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι έως δύο μήνες από την έναρξη των εργασιών για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εκτός από τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας που αναφέρθηκαν ( ^

7 προηγουμένως, για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων είναι απαραίτητη για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και η έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 5) ΒΗΜΑ 5ο Εγγραφή σε Ασφαλιστικό Φορέα: Η εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα3 είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τα μέλη νομικών προσώπων, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δραστηριοποιούνται σε πόλη άνω των κατοίκων. Ο μεγαλύτερος αριθμός των νέων επιχειρηματιών εγγράφεται κατά κύριο λόγο στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 6) ΒΗΜΑ 8ο Πρόσληψη Προσωπικού: Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει δήλωση και κάρτα πρόσληψης, για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνει, στο κατάστημα του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) του τόπου όπου εδρεύει η επιχείρηση. Στην συνέχεια ο εργοδότης υποβάλλει Κατάσταση Προσωπικού και ωρών εργασίας στα κατά τόπους γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι υπήκοος χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) συνυποβάλλεται και το έντυπο "Δήλωση Εργοδότη για πρόσληψη κοινοτικού εργαζόμενου". Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι υπήκοος τρίτης χώρας απαιτούνται κατά περίπτωση και άλλα δικαιολογητικά. Η πληροφόρηση στην περίπτωση αυτή είναι αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ και της Δ/νσης Εργασίας των κατά τόπους Νομαρχιών. Τέλος ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί (ως εργοδότης) και να δηλώσει τους εργαζόμενους στον ασφαλιστικό τους φορέα, που κατά κανόνα είναι το κατά τόπους Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ( ^

8 II. Φορολόγηση της επιχείρησης Η επιχείρηση ως νέα δεν θα έχει υποχρέωση πληρωμής τέλους επιτηδεύματος ενώ στην ετήσια φορολόγηση θα υπάρχει 50% έκπτωση για τα πρώτα τρία χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι θα φορολογούμαστε με 13% και όχι με 26% όπως ισχύει στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Τα χρήματα που θα εξοικονομούνται από την μειωμένη φορολόγηση θα τοποθετούνται στις προωθητικές ενέργειες για τη προσέλκυση νέων πελατών. III. Επιδοτούμενη επιχείρηση Η επιχείρηση αυτή θα επιδοτηθεί από πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού4 (ΟΑΕΔ) όπου έχει να κάνει με νέους ανέργους ηλικίας έως 35 ετών, που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους καινοτόμο επιχείρηση. Η διαδικασία υπαγωγής των νέων ελεύθερων επαγγελματιών στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια. 1) Στάδιο 1ο Αρχικά θα πρέπει να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του επιχειρηματικού σχεδίου, στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Πριν όμως την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά τα εξής: Η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ Η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ Η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ( 7 )

9 2) Στάδιο 2ο Στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση και η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων προς χρηματοδότηση, από τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης που θα συσταθούν με την απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ. Προτεραιότητα όμως θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. 3) Στάδιο 3ο Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπροσώπους του οργανισμού. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της θετικής αξιολόγησης5 (προέγκρισης) της αίτησης - επιχειρηματικού σχεδίου από την τριμελή Επιτροπή. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης αλλά και εντός ενός μήνα από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης ένταξης για τις περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης. Συγκεκριμένα ελέγχεται η βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ (η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την υποβληθείσα αίτηση - επιχειρηματικό σχέδιο). Επίσης τα εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρημένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ακόμη στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας ίσης με το ποσό που αναλογεί στην 1η δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα (4.000 ), που αφορούν σε δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.). Το μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ακόμη η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, όπου απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρηση όπου θα απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και θα είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται η ( 8 )

10 επιχείρηση. Τέλος η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. 4) Αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κι έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Επίσης εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφής η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης. Επίσης η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους στόχους του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας, θεματικής προτεραιότητας, κατηγορίας πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος. Η συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή και επαγγελματικής εμπειρίας. Ακόμη αν υπάρχει η οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων). Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη καινοτομιών στις υπηρεσίες που θα παρέχει με προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις και τέλος η ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. 9

11 IV. Αρχική επένδυση και τα ετήσια πάγια έξοδα Η αρχική επένδυση ξεπερνάει το ποσό των 3000, και αφορά τα πάγια στοιχεία καθώς και τα συναφή έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Λογιστικά επιδιώκεται όλα τα τιμολόγια να είναι κάτω από 1500 ευρώ διότι οι αποσβέσεις παγίων θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους και όχι σε βάθος εικοσαετίας. Όσον αφορά τα μηνιαία έξοδα, αυτά αγγίζουν τα 750 ήτοι 8820 ετησίως. Συνεπώς και με βάση τα θετικά αποτελέσματα της επιδότησης η επένδυση θεωρείται καθ όλα ασφαλής. ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ , ,00 ΤΗΛΕΦΩΝΑ 12 80,00 960,00 ΔΕΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ Κ ΣΥΝΑΦΗ 12 20,00 240,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΧΕ & ΙΧ ΔΙΚΥΚΛΟ , ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 12 58,00 696,00 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 12 12,00 144,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 8820,00 V. Λογιστικά βιβλία επιχείρησης Λογιστικά βιβλία6, ορίζονται όσα βιβλία είναι αναγκαία για να πραγματοποιείται και να καλύπτεται το λογιστικό κύκλωμα. Αποτελούν το μοναδικό μέσο για να αποκτηθούν οι λογιστικές πληροφορίες, δηλαδή οι πληροφορίες για τις οικονομικές πράξεις της επιχειρήσεις καταταγμένες στις επιθυμητές κατηγορίες. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα λογιστικά βιβλία 6 Νικόλαος Σ. Πομόνης, Λογιστική, Εκδ. Αθ. Σταμούλης σελ. 179, ( 10 ) -

12 εσωτερικά εφοδιάζουν τον επιχειρηματία με πληροφορίες για το υπόλοιπο που έχει καθένα από τα στοιχεία της περιουσίας και συνεπώς για το σύνολο και την σύνθεση της. Ακόμη για την διαχρονική πορεία (κίνηση του λογαριασμού χρέωση-πίστωση) του καθενός στοιχείου αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Εξάλλου εξωτερικά προσδιορίζουν και εξειδικεύουν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης και συνεπώς αποτελούν τη βάση για να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά ο κάθε έλεγχος. Τέλος αποδείχνουν τη φορολογητέα ύλη και προσδιορίζουν με τρόπο δεσμευτικό για την επιχείρηση, αλλά και για τη φορολογική αρχή, τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. VI. Οι κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 1) Ο κώδικας Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων είναι ένα νομοθέτημα με υποχρεωτικές διατάξεις που συγκροτούν ένα σύστημα παρακολούθησης της οικονομικής ζωής των «επιτηδευματιών7», των επιχειρήσεων δηλαδή, με σκοπό καθαρά φορολογικό. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται με τον έλεγχο της διακίνησης των αγαθών και με την ενιαία βασική λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα και συγκεκριμένα ο κώδικας υποχρεώνει: να εκδίδονται τα στοιχεία που παριστάνουν και αποδείχνουν την οικονομική πράξη, να τηρούνται ορισμένα βιβλία, όπου καταγράφονται οι οικονομικές πράξεις, να εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες προκειμένου να προσδιορίζεται το οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων και τέλος να ισχύουν ορισμένοι όροι στην τήρηση των βιβλίων. Από τις υποχρεώσεις που επιβάλει ο Κώδικας, σημαντικότερη είναι η τήρηση των βιβλίων όπου καταγράφονται οι οικονομικές πράξεις. Ο Κώδικας που ισχύει τώρα, προβλέπει τρεις κατηγορίες βιβλίων που πρέπει να τηρηθούν απ όλους τους επιτηδευματίες. Οι επιτηδευματίες αυτοί κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες αυτές με βάση διάφορα κριτήρια που προσδιορίζουν το επιχειρηματικό 7 Νικόλαος Σ. Πομόνης, Λογιστική, Εκδ. Αθ. Σταμούλης σελ. 179, ( 11 ϊ -

13 μέγεθος του καθενός. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, τα βιβλία της πρώτης και της δεύτερης δεν συνιστούν λογιστικά βιβλία κατά μία έννοια. Δεν πληρούν ούτε καν τα στοιχεία της απλογραφίας, γιατί δεν παρακολουθούν καμία σχέση. Απλά, καταγράφονται σ αυτά ορισμένα στοιχεία που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Κώδικα και ειδικότερα τη διασταύρωση των συναλλαγών, ενώ τον υπολογισμό του αποτελέσματος του επιτηδευματία, χονδρικά και κατά τεκμήριο. Η Τρίτη κατηγορία είναι η μόνη που συνιστά σύστημα λογιστικών βιβλίων και μάλιστα πλήρες. Η νέα αυτή επιχείρηση κατατάσσεται στην δεύτερη κατηγορία του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων8. Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματος του, τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί: Το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και την χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων Τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις Τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις Τις επιστροφές και τις εκπτώσεις οι οποίες μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες Αλλά και το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριμένα: Τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών Η αξία αγοράς παγίων στοιχείων, ο ΦΠΑ που αναλογεί σ αυτά, καθώς και οι αποσβέσεις τους όταν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και λαμβάνονται, καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές που γίνονται για μερική ή ολική εξόφληση τους. 8 Νικόλαος Σ. Πομόνης, Λογιστική, Εκδ. Αθ. Σταμούλης σελ. 179, ( 12 ϊ-

14 2) Αποτίμηση πάγιων στοιχείων Στον προσδιορισμό της αξίας των παγίων με ακρίβεια, παρεμβάλλονται αρκετές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονται από τη μεγάλη διάρκεια της λειτουργίας των παγίων που κρατάει πολλά χρόνια9, στη διάρκεια των οποίων τα πάγια της επιχείρησης απαξιώνονται από τη φθορά εξαιτίας της χρήσης τους, οι τιμές των ανάλογων παγίων στην αγορά μεταβάλλονται στη διαδρομή του χρόνου, η τεχνολογία εξελίσσεται και συνεπώς δεν βρίσκονται στην αγορά πάγια ίδια με αυτά της επιχείρησης αλλά και κάθε φορά νεότερης τεχνολογίας. Από τη λειτουργία αυτών των παραγόντων συνεπώς ξεκινάει το σχετικό πρόβλημα. Το πρόβλημα συνίσταται στη δυνατότητα της επιχείρησης αξιολογώντας τους παράγοντες αυτούς κατά το συμφέρον της να προσδιορίζει την αξία των παγίων της αυθαίρετα και να επηρεάζει έτσι άμεσα (και έμμεσα μέσα από τις αποσβέσεις) το οικονομικό της αποτέλεσμα. Αυτό αποτελεί τον ένα λόγο κρατικής παρέμβασης. Ένα δεύτερο πρόσθετο λόγο αποτελεί το γεγονός ότι τα πάγια είναι συνήθως μια μεγάλη αξία μέσα στην επιχειρηματική περιουσία και μια τυχόν αυθαίρετη αποτίμησης τους θα αλλοίωνε σοβαρά το οικονομικό αποτέλεσμα. Γι αυτούς τους λόγους οι κανόνες για την αποτίμηση των παγίων προσδιορίζονται νομοθετικά. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην τιμή κτίσης ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους. η τιμή κτίσης των παγίων προσαυξάνεται με τις επεκτάσεις, τις προσθήκες αλλά και τις βελτιώσεις τους. Αν έχει υπάρξει αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης σύμφωνα με κάποιο νόμο, τότε σαν αξία κτήσης παίρνεται η αναπροσαρμοσμένη. Η τιμή κτίσης για το μηχανολογικό εξοπλισμό θεωρείται το σύνολο της τιμολογιακής αξίας τους και των δαπανών εγκατάστασης τους, μέχρι να τεθούν σε λειτουργία. 9 Νικόλαος Σ. Πομόνης, Λογιστική, Εκδ. Αθ. Σταμούλης σελ. 191, ( 13 ϊ-

15 3) Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Στην μηχανογραφική τήρηση βιβλίων εκδίδονται για τις οικονομικές πράξεις τα κατάλληλα νόμιμα παραστατικά (είτε από το συναλλασσόμενο τρίτο, είτε από την επιχείρηση), τα παραστατικά αυτά εισάγονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) και εκεί καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το Λογιστικό Σύστημα. Συνεπώς τα λογιστικά βιβλία που τηρεί και παρέχει η μηχανογράφηση είναι τα γνωστά και κλασικά βιβλία ανάλογα με το κάθε λογιστικό σύστημα. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων δεν παρουσιάζει διαφορές από τη χειρόγραφη και μάλιστα σημαντικές, που μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω, με βάση τη μηχανογραφική τήρηση. Ειδικότερα Η καταχώρηση του στοιχείου γίνεται μόνο μία φορά και από εκεί και πέρα γίνεται η μεταφορά η κατάταξη αλλά και η ανακατάταξή του όπου χρειάζεται για να σχηματιστούν τα διάφορα βιβλία. Η καταχώρηση γίνεται πάντοτε στο λογαριασμό της χαμηλότερης κάθε φορά βαθμίδας και από εκεί με διαδοχικές και διαφορετικές συγκεντρώσεις μέσα από τον κωδικό αριθμό σχηματίζοντας σύνολα διαφορετικών βαθμών και κατηγοριών. Δεν «κυκλοφορούν» λογαριασμοί, αλλά αυτοί είναι «καταχωρημένοι» στις «μνήμες» του Η/Υ και εκδίδονται οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο Η καταχώρηση μπορεί να γίνεται σ ένα μοναδικό και ενιαίο «ημερολόγιο» Η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων περιλαμβάνει βασικά δύο ενέργειες10, την ενημέρωση και την εκτύπωση. Η διάρκεια έχει σημασία κυρίως σε αναφορά με τους χρόνους που είναι κρίσιμοι φορολογικά, προκειμένου τα βιβλία να θεωρηθούν φορολογικά έγκυρα. Επισημαίνεται, ότι ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων προβλέπει ειδικές, διαφορετικές προθεσμίες για την ενημέρωση των βιβλίων και την εκτύπωση των δεδομένων τους. 10 Νικόλαος Σ. Πομόνης, Λογιστική, Εκδ. Αθ. Σταμούλης σελ. 191, ( 14 ] ~

16 4) Κατηγορίες επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις ως κερδοσκοπικοί αλλά και οικονομικοί οργανισμοί11 ακόμη μπορούν να καταταγούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Τα βασικά κριτήρια για τη διάκριση των επιχειρήσεων είναι : Ανάλογα με το κριτήριο της παραγωγικής δραστηριότητας Ανάλογα με την περιουσιακή διάρθρωσή τους Ανάλογα με τη σύνθεση των στοιχείων κόστους Ανάλογα με το μέγεθος ή τη διάστασή τους Και τέλος ανάλογα με την ιδιότητα του φορέα και τη νομική μορφή τους Οι επιχειρήσεις, ανάλογα με το αντικείμενο της παραγωγικής δραστηριότητας, μπορούν να διακριθούν σε : Επιχειρήσεις πρωτογενούς ή αρχικής παραγωγής Επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής Επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής Επιχειρήσεις μικτού αντικειμένου δράσης Η επιχείρηση αυτή ανήκει στον τριτογενή τομέα παραγωγής διότι έχει ως αντικείμενο παραγωγικής δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών είτε για την διευκόλυνση των συναλλαγών, είτε για την παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής είναι γνωστές ως εμπορικές επιχειρήσεις και παίζουν σπουδαίο ρόλο στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή. Ο τριτογενής τομέας συνεισφέρει περίπου το 60% του εθνικού εισοδήματος και αυξάνεται συνεχώς, ώστε δίκαια να θεωρείται ο τομέας του μέλλοντος. Σκοπός των επιχειρήσεων αυτών είναι η παροχή διαφόρων υπηρεσιών για την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών. Μία από της κατηγορίες των επιχειρήσεων τριτογενούς παραγωγής είναι και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπου ασχολούμαστε κι εμείς. Η επιχείρηση θα αντλεί κεφάλαια με το να αναλαμβάνει την ασφάλιση διαφόρων κινδύνων (όπως κλοπή, φθορά ή απώλεια από τη μεταφορά διαφόρων αντικειμένων, θάνατος, φωτιά, κτλ) που προέρχονται από τυχαία γεγονότα που δεν είναι γνωστό πότε θα εμφανισθούν. Επίσης θα αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο με ορισμένη ανταμοιβή το λεγόμενο ασφάλιστρο. Σε περίπτωση που καταστραφεί για παράδειγμα ένα κατάστημα λόγω πυρκαγιάς, η ασφαλιστική εταιρία 11 Νικόλαος Σ. Πομόνης, Λογιστική, Εκδ. Αθ. Σταμούλης σελ.227, ( 15 )

17 είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους που υπάρχουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οι μικρές επιχειρήσεις όπως είναι και η υπό ίδρυση μονάδα έχουν υψηλό βαθμό προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, επιβιώνουν καλύτερα βραχυχρόνια. Έχουν απλό διοικητικό μηχανισμό και εύκολη διαχείριση της περιουσίας. Ο επιχειρηματίας πληροφορείται πολύ γρήγορα για τις μεταβολές του επιχειρησιακού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος12 και λαμβάνει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει και να επιλύσει έγκαιρα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Επίσης επικοινωνεί άμεσα με το καταναλωτικό κοινό, το οποίο γνωρίζει προσωπικά, καλύπτει άμεσα τις ανάγκες του κοινού ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις και συνήθειες του αλλά και οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν τις ανάγκες μικρού και γνωστού καταναλωτικού κοινού. Τα κέρδη που προκύπτουν από τις εργασίες της επιχείρησης αυτής αποτελούν συνήθως το εισόδημα του επιχειρηματία. Το είδος των αποφάσεων που θα πάρει ο επιχειρηματίας, οι προσπάθειες που θα καταβάλει και οι διευθυντικές του ικανότητες προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ύψος των κερδών. Οι μικρές επιχειρήσεις ιδρύονται χωρίς μεγάλες διατυπώσεις και αποτελούν συνήθως νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης. Απολαμβάνουν επιεικέστερη φορολογική μεταχείριση, πληρώνουν λιγότερο φόρο διότι φορολογούνται με χαμηλότερους συντελεστές κλίμακας. 12 Νικόλαος Σ. Πομόνης, Λογιστική, Εκδ. Αθ. Σταμούλης σελ.227, ( 16 ) -

18 5) Τα προβλήματα των επιχειρήσεων και τρόποι αντιμετώπισης Μία επιχείρηση θεωρείται γενικά βιώσιμη όταν παρουσιάζει άριστες προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης και πραγματοποίησης σημαντικών κερδών, όταν αντιμετωπίζει με επιτυχία τα τρέχοντα προβλήματα της λειτουργίας της και όταν παρακολουθεί λεπτομερώς και προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις που σημειώνονται στον κλάδο της δραστηριότητάς της. Η βιωσιμότητα της επιχείρησης αυτής πρέπει να εξετάζεται από την άποψη της διοίκησης και οργάνωσής της που αποτελείται από το μάνατζμεντ της επιχείρησης δηλαδή τον φορέα της αλλά και από τη μόρφωση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση, την επαγγελματική εμπειρία, τις ηγετικές ικανότητες αλλά και την κατάλληλη στελέχωση της επιχείρησης. Πολύς λόγος γίνεται σήμερα για τις προβληματικές επιχειρήσεις και τη βιωσιμότητά τους ιδιαίτερα μετά τη σύσταση του Οργανισμού Εξυγίανσης των Προβληματικών Επιχειρήσεων13, οι οποίες περισσότερο από κάθε άλλη επιχείρηση χρειάζονται χρηματοδοτήσεις. Αν και δεν είναι γενικά αποδεκτό, ούτε έχει δοθεί επίσημος ορισμός των προβληματικών επιχειρήσεων, μπορούμε να θεωρήσουμε προβληματικές επιχειρήσεις κυρίως αυτές οι οποίες είναι υπερχρεωμένες, αλλά και αυτές που μπορεί να παρουσιάζουν συνεχώς ζημιές για αρκετά χρόνια και δεν υπάρχει προοπτική ότι θα εμφανιστούν κέρδη στον μέλλον. Δεν έχουν μακροχρόνια δάνεια και όλες οι υποχρεώσεις είναι ληξιπρόθεσμες, δεν διαθέτουν έμπειρο και εκπαιδευμένο επαγγελματικό μάνατζμεντ, ούτε καλή διοίκηση και οργάνωση. Η συγκεκριμένη επιχείρηση για να μπορέσει να είναι υγιείς και να επιφέρει κέρδος θα πρέπει να αποφύγει τα προβλήματα που μαστίζουν την σημερινή εποχή. Μερικά από αυτά είναι η έλλειψη υπεύθυνων στελεχών όπου οι νέες επιχειρήσεις δεν έχουν βοήθεια συμβουλευτική για τον καλύτερο προγραμματισμό τους, η έλλειψη οικονομικού προγράμματος αλλά και η έλλειψη εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του επιχειρηματία και του προσωπικού των επιχειρήσεων. Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα και να υπάρξει μια αποδοτική και συνεχής προοπτική για την επιχείρηση αυτή θα πρέπει να δοθεί βάρος στην οργάνωσή της τόσο την εσωτερική όσο και των δικτύων προώθησης, να γίνει βελτίωση του του τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και επιμόρφωση των ιδιοκτητών και του προσωπικού. 13 Νικόλαος Σ. Πομόνης, Λογιστική, Εκδ. Αθ. Σταμούλης σελ.227, ( 17 ) -

19 VII. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση - SWOT Ανάλυση 1) Το περιβάλλον της επιχείρησης Κάθε οικονομικός οργανισμός γεννιέται αναπτύσσεται και λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο αφενός επιδρά στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και αφετέρου δέχεται την επίδρασή της. 2) Οικονομικό περιβάλλον Όταν λέμε οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης14 εννοούμε πρώτα την εθνική οικονομία και έπειτα την κοινωνική παγκόσμια οικονομία μέσα στην οποία αναπτύσσεται η επιχείρηση. Η επιχείρηση υπάρχει και ενεργεί μέσα και γύρω στο οικονομικό της περιβάλλον. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαμορφωμένης αγοράς και ειδικότερα ορισμένων κατηγοριών αυτής οι οποίες είναι η συναλλακτική αγορά, η αγορά εργασίας και η αγορά χρήματος κεφαλαίου. Καθεμιά από αυτές τις αγορές αποτελεί ιδιαίτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η επιχείρηση και από το οποίο επηρεάζεται και προσπαθεί να το επηρεάσει για να επιβιώσει. Η επιχείρηση επηρεάζει και πολλές φορές διαμορφώνει την αγορά χρήματος κεφαλαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιχείρηση και το οικονομικό της περιβάλλον να αλληλοδιαμορφώνονται συνέχεια και αμοιβαία. Το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζεται από τη δραστηριότητα και συμπεριφοράς της επιχείρησης, καθώς επίσης η επιχείρηση συνεχώς επηρεάζεται και προσαρμόζεται στο οικονομικό περιβάλλον. 14 Νικόλαος Σ. Πομόνης, Λογιστική, Εκδ. Αθ. Σταμούλης σελ.227, ( 18 h

20 3) Νομοθετικό περιβάλλον Σκοπός του νομοθετικού περιβάλλοντος είναι το σύνολο των νόμων που ισχύουν στην πολιτεία και μέσα στους οποίους υποχρεούται η επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί, είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης της οικονομίας, η ρύθμιση των αναγκών της και η προσφορά των νομικών πλαισίων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή της. Το νομοθετικό περιβάλλον καθορίζει τη μορφή που θα πάρει η επιχείρηση, και στη συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία μιλάμε είναι η ατομική επιχείρηση. 4) SWOT Ανάλυση Η SWOT Ανάλυση15 εξετάζει τα Ισχυρά και Αδύναμα σημεία μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες και Απειλές από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείτε από πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους. Η Ανάλυση SWOT χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι τα Δυνατά και Αδύναμα σημεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι οι Ευκαιρίες και οι Απειλές. Οι Δυνατότητες και οι Αδυναμίες της επιχείρησης είναι εσωτερικοί παράγοντες που εντοπίζονται από την ανάλυση των λειτουργιών και συστημάτων της επιχείρησης. Τα Δυνατά σημεία της επιχείρησης μπορούν να περιλαμβάνουν: Κάποιες "ειδικές υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην αγορά Υγιής οικονομική κατάσταση Σωστή οικονομική διαχείριση 15 Κ. Π. Τερζίδης, Μάνατζμεντ, Σύγχρονη Εκδοτική, σελ. 91,92, ( 19 }

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Του: Γιάννη Πορφυρίδη* Περίληψη Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα