Λέξεις κλειδιά: Θερμομονωτικά υλικά, πρότυπα, πιστοποίηση, ενεργειακή αναβάθμιση, υφιστάμενα κτίρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις κλειδιά: Θερμομονωτικά υλικά, πρότυπα, πιστοποίηση, ενεργειακή αναβάθμιση, υφιστάμενα κτίρια"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Χαρούλα Μπαλλά Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου, Γ.Μαριόγλου κ Υιοι ΑΒΕΕ, Θεσσαλονίκη Άγις Μ.Παπαδόπουλος Αν.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Λέξεις κλειδιά: Θερμομονωτικά υλικά, πρότυπα, πιστοποίηση, ενεργειακή αναβάθμιση, υφιστάμενα κτίρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα, στην επίτευξη μίας ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου. Αυτό ισχύει τόσο για τα νεόδμητα όσο και για τα υφιστάμενα κτίρια και η αναμενόμενη εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ αναδεικνύει ακόμη περισσότερη αυτήν την αναγκαιότητα. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην προσπάθεια ενίσχυσης της θερμικής προστασίας του κτιριακού κελύφους είναι η χρήση θερμομονωτικών υλικών υψηλής ποιότητας, όπως αυτή ορίζεται και πιστοποιείται στη βάση των επιταγών μίας ολόκληρης οικογενείας προτύπων ΕΝ που αφορούν τις επιμέρους οικογένειες θερμομονωτικών υλικών (διογκωμένη πολυστερίνη, εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα κλπ) αλλά και των τεχνικών οδηγιών ETAG που αφορούν σύνθετα συστήματα, όπως είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί μία σύντομη επισκόπηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που διέπει την πιστοποίηση των υλικών, των συστημάτων και των παραγωγικών του διαδικασιών, αποσαφηνίζοντας κάποια θέματα που ενίοτε αποτελούν πεδίο σύγχυσης στην αγορά. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων αρχικής πιστοποίησης, παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας και επισκόπησης της όλης διαδικασίας σε υλικά και συστήματα, καταδεικνύοντας κάποιες δυσκολίες αλλά, κυρίως, τα σημαντικότερα οφέλη που προέκυψαν από την όλη διαδικασία. Ενέργεια: σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές, ΤΕΕ, 8-10/03/2010: Αθήνα 1

2 Εισαγωγή Το πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και το δροσισμό των ελληνικών κτιρίων είναι δεδομένο και καταγεγραμμένο από σειρά επιστημονικών ερευνών. Τα κτίρια μας πάσχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την έλλειψη θερμομόνωσης, έλλειψη που οδηγεί αφενός μεν στις πολύ κακές συνθήκες θερμικής άνεσης που όλοι βιώνουμε, αφετέρου δε στην κατανάλωση υπερδιπλάσιας ποσότητας ενέργειας για τη θέρμανσή και τον δροσισμό τους απ ό,τι θα χρειαζόταν αν το κτιριακό κέλυφος ήταν σωστά θερμομονωμένο. Την κατάσταση αυτή επιχειρεί να βελτιώσει ο καινούριος Κανονισμός για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), με τα νέα αυστηρότερα όρια που θέτει για τους συντελεστές θερμοπερατότητας των επιμέρους δομικών στοιχείων. Ως εργαλείο για την επίτευξη των ορίων προβάλλει η εφαρμογή νέων τεχνικών λύσεων και είναι γεγονός, ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχει, τόσο στο μελετητή όσο και στον κατασκευαστή, δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που πριν από δέκα μόλις χρόνια θα φάνταζαν δύσκολα επιτεύξιμες. Η πιστοποίηση των θερμομονωτικών υλικών Οι εξελίξεις στο χώρο των θερμομονωτικών υλικών συμπληρώνονται από την παράλληλη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που, με την ΚΥΑ 9451/208 ΦΕΚ 815/2007 από το Μάιο του 2008, απαγορεύει την παραγωγή, εμπορία και χρήση θερμομονωτικών υλικών που να μην φέρουν σήμα CE και δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα πρότυπα αφορούν το σύνολο των θερμομονωτικών υλικών που συναντώνται στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι τα εξής, όπως έχουν ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά: 1. ΕΛΟΤ ΕΝ 13162:2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) 2. ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (ΕPS) 3. ΕΛΟΤ ΕΝ 13164:2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) 4. ΕΛΟΤ 13165: 2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) 5. ΕΛΟΤ ΕΝ 13166:2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) 6. ΕΛΟΤ ΕΝ 13167:2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελώδες γυαλί (CG) 7. ΕΛΟΤ ΕΝ 13168:2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW) 8. ΕΛΟΤ ΕΝ 13169:2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕPB) 9. ΕΛΟΤ ΕΝ 13170:2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελλό (ICB) 10. ΕΛΟΤ ΕΝ 13171:2001 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) Επιπροσθέτως, για σύνθετες κατασκευαστικές λύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σχετικό πρότυπο, η πιστοποίηση γίνεται με τη διαδικασία της συμμόρφωσης προς Ενέργεια: σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές, ΤΕΕ, 8-10/03/2010: Αθήνα 2

3 μία Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑG) σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994, και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό ισχύει για κάθε σύνθετη λύση θερμομόνωσης, με χαρακτηριστική περίπτωση τα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (External Thermal Composite Insulation Systems ETICS), τα οποία πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο στον ΕΟΤΑ φορέα σύμφωνα με την ΕΤΑG 004 και, φυσικά, πρέπει να βασίζονται σε θερμομονωτικά υλικά πιστοποιημένα ανάλογα με τα επιμέρους πρότυπα. Σε όλα αυτά τα πρότυπα αυτά προσδιορίζονται οι ιδιότητες τις οποίες πρέπει να πληρούν τα θερμομονωτικά υλικά, ο τρόπος με τον οποίο αυτές ελέγχονται και η διαδικασία με την οποία πιστοποιείται το προϊόν. Η επιβεβαίωση της συµµόρφωσης ενός προϊόντος µε τα πρότυπα γίνεται µέσω 6 συστηµάτων (1+, 1, 2+, 2, 3, 4) ανάλογα µε το βαθµό εµπλοκής ενός κοινοποιηµένου οργανισµού στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί που εµπλέκονται στην επιβεβαίωση της συµµόρφωσης είναι: Εργαστήρια δοκιµών Οργανισµοί επιθεώρησης και Οργανισµοί πιστοποίησης Στην Ελλάδα για την κοινοποίηση φορέων πιστοποίησης, επιθεώρησης και εργαστηρίων δοκιµών στην ευρωπαϊκή επιτροπή, αρµόδιος φορέας ήταν μέχρι πρόσφατα το ΥΠΑΝ µε βάση το Π 334/94, ενώ σήμερα η αρμοδιότητα αυτή έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι κοινοποιηµένοι φορείς που υπάρχουν σήµερα για την πιστοποίηση ορισμένων δοµικών υλικών στην Ελλάδα είναι µόλις τρεις: Ο ΕΛΟΤ και η EUROCERΤ που έχουν κοινοποιηθεί για την πιστοποίηση: τσιµέντων, δοµικών στοιχείων (τούβλα), έτοιµων κονιαµάτων για ανέγερση τοιχοποιίας (λάσπη χτισίµατος), αδρανών υλικών υψηλών απαιτήσεων και προσµίκτων σκυροδέµατος και κονιαµάτων, και το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης ΑΛουµινίου (ΕΚΑΝΑΛ) που αποτελεί κοινοποιηµένο εργαστήριο δοκιµών για προφίλ αλουµινίου, πόρτες, παράθυρα κτλ. Κατά συνέπεια, σήµερα ένας παραγωγός υλικών στην Ελλάδα δεν µπορεί να πιστοποιήσει ένα δοµικό προϊόν εάν αυτό δε συµπεριλαµβάνεται στα προαναφερθέντα των ΕΛΟΤ, EUROCERT και ΕΚΑΝΑΛ. Έτσι λοιπόν οι παραγωγοί των θερμομονωτικών υλικών, για τα οποία υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα (ΕΝ) και η σήµανση CE είναι υποχρεωτική, δεν μπορούν να πιστοποιηθούν στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχουν εργαστήρια στα οποία θα εξακριβωθεί η συµµόρφωσή τους µε τις προδιαγραφές των προτύπων. Υποχρεούνται να συνεργαστούν με εργαστήρια εκτός Ελλάδος, κάνοντας τη διαδικασία πιστοποίησης αρκετά χρονοβόρα και με πολύ υψηλό κόστος. Ένα ακόμη μείζον θέμα που ανακύπτει εξαιτίας της έλλειψης διαπιστευµένων εργαστηρίων δοκιµών και φορέων πιστοποίησης, αφορά στην εποπτεία της αγοράς, η οποία είναι ελλιπής, τόσο για τα εγχωρίως παραγόμενα όσο και για τα εισαγόµενα προϊόντα, που ενδεχομένως να φέρουν σήµανση CE αµφιβόλου εγκυρότητας. Αυτό καθιστά τον ανταγωνισµό αθέµιτο µεταξύ ενός παραγωγού που θα τηρήσει τις διατάξεις και θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον κόστος το οποίο θα περάσει στο προϊόν του και µεταξύ ενός άλλου, είτε παραγωγού είτε εισαγωγέα, που έχει επισυνάψει µία µη έγκυρη σήµανση CE στα προϊόντα του. Το ουσιαστικό, όµως, πρόβληµα έχει να κάνει µε τις προδιαγραφές των δοµικών υλικών που τελικά ενσωµατώνονται στις κτιριακές κατασκευές και τι ασφάλεια παρέχουν στους χρήστες αυτών των κτιρίων. Αυτό είναι κάτι που οφείλει να διασφαλίσει το κράτος στους Ενέργεια: σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές, ΤΕΕ, 8-10/03/2010: Αθήνα 3

4 πολίτες, με δεδομένη τη σημασία που έχουν τα δοµικά υλικά για τη δηµιουργία ασφαλών, μακρόβιων και λειτουργικών κτιριακών κατασκευών. Πιστοποίηση θερμομονωτικών προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης Η διογκωμένη πολυστερίνη (Expanded Polystyrene ή ΕPS) αποτελεί το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο θερμομονωτικό υλικό για κτιριακές εφαρμογές στην ευρωπαϊκή αγορά. Ενώ έχει περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην αγορά, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύγχρονο υλικό. Σε όλη της την ιστορική διαδρομή η διογκωμένη πολυστερίνη είχε πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες, με καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητά της να αποτελεί η πυκνότητά της, εκφραζόμενη σε κιλά ανά κυβικό μέτρο. Οι ιδιότητες θερμικής αγωγιμότητας, μηχανικής αντοχής και αντοχής στη διύγρανση βελτιώνονται συναρτήσει της αυξανόμενης πυκνότητας, γεγονός που οδήγησε στην πράξη και στην κατηγοριοποίηση του υλικού με βάση την πυκνότητά του. Η σημερινή πραγματικότητα, ωστόσο, είναι τόσο τυπικά, όσο και ουσιαστικά, πολύ διαφορετική. Οι κατηγορίες στις οποίες παράγεται και διατίθεται η διογκωμένη πολυστερίνη προσδιορίζονται από τις μηχανικές της ιδιότητες και κυρίως την αντοχή σε θλίψη. Γι αυτό και τα ονόματα των κατηγοριών αναφέρονται σε αντοχή του υλικού σε συμπίεση (EPS 50, EPS 80, EPS 100, EPS 150 και EPS 200). Έτσι για παράδειγμα ο τύπος διογκωμένης πολυστερίνης με την επωνυμία EPS100 αντιστοιχεί στην κατηγορία πολυστερίνης με θλιπτική αντοχή 100kPa, στην οποία και αντιστοιχεί μία συγκεκριμένη τιμή συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, οι ιδιότητες σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται και αξιολογείται η διογκωμένη πολυστερίνη προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN και ειδικότερα από τα επιμέρους πρότυπα που φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Επιμέρους πρότυπα του ΕΝ13163 ΕΝ822 ΕΝ823 ΕΝ824 ΕΝ825 ΕΝ826 ΕΝ1603 ΕΝ1602 ΕΝ1607 ΕΝ ΕΝ12087 ΕΝ12089 Προσδιορισμός Μήκους & Πλάτους Προσδιορισμός Πάχους Προσδιορισμός Ορθογωνικότητας Προσδιορισμός Επιπεδότητας Προσδιορισμός Θλιπτικής συμπεριφοράς Προσδιορισμός Διαστατικής σταθερότητας Προσδιορισμός Φαινόμενης πυκνότητας Προσδιορισμός Εφελκυστικής αντοχής Αντίδραση στη φωτιά Προσδιορισμός Μακροπρόθεσμης απορρόφηση ύδατος σε βύθιση Κάμψη συμπεριφοράς σε κάμψη ΕΝ12667 /EN12939 Προσδιορισμός Θερμικής αντίστασης Τα συστήματα στα οποία μπορεί να πιστοποιηθεί η διογκωμένη πολυστερίνη είναι: Το σύστημα 3. Πρόκειται για την απλούστερη πιστοποίηση, κατά την οποία απαιτείται Αρχική Δοκιμή Τύπου (ΙΤΤ) σε διαπιστευμένο εργαστήριο και κοινοποιημένο φορέα, ενώ η Δήλωση Συμμόρφωσης γίνεται από τον παραγωγό. Το σύστημα 2+. Είναι σαφώς πιο απαιτητικό και είναι απαραίτητα για θερμομονωτικά υλικά που εφαρμόζονται σε για Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης ETICS. Απαιτείται Αρχική Δοκιμή Τύπου (ΙΤΤ) σε Ενέργεια: σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές, ΤΕΕ, 8-10/03/2010: Αθήνα 4

5 διαπιστευμένο εργαστήριο και κοινοποιημένο φορέα. Η Δήλωση Συμμόρφωσης από τον παραγωγό και υπάρχει Συνεχής Έλεγχος Παραγωγής καθώς και πιστοποίηση αυτού από κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης. Στην εταιρία Γ.Μαριόγλου & Υιοί ΑΒΕΕ εφαρμόζεται αυστηρό σύστημα συνεχούς εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ13172:2001 (Εκτίμηση της συμμόρφωσης) στο εργαστήριο που διαθέτει βαθμονομημένα & διαπιστευμένα όργανα για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας, καθώς και ειδική διάταξη μέτρησης και ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων. Επίσης γίνονται μετρήσεις έλεγχοι για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων όπως: Μήκος Πλάτος Πάχος, Ορθογωνικότητα Μακροπρόθεσμη απορρόφηση ύδατος σε βύθιση και δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται στον πίνακα 2. Πίνακας 2: Τύπος υλικού, μετρούμενες ιδιότητες και συχνότητα ελέγχου παραγωγής ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ EN 826 Καμπτική αντοχή EN EPS 30 EPS 50 EPS 80 EPS 100 EPS 150 EPS 200 την την την την την την Εφελκυστική τάση ΕΝ εβδομάδα Θερμική αγωγιμότητα EN Μήκος & πλάτος EN 822 Πάχος EN 823 Ορθογωνικότητα EN 824 Επιπεδότητα EN 825 Αντίδραση στη φωτιά ΕΝ ανά 2 ανά 2 ανά 4 ανά 8 ανά 2 την ανά 2 ανά ανά 2 2 ανά ανά ανά ανά ανά ανά φορά την εβδομάδα την ανά 4 ανά 8 την ανά 4 ανά 8 Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό, ότι η συνεπής εφαρμογή ενός συστήματος ποιοτικού ελέγχου και η ολοκληρωμένη εφαρμογή του συστήματος ελέγχου της παραγωγής, αφενός μεν απαιτούν μία καλή υποδομή και οργάνωση, αφετέρου δε διασφαλίζουν την επίτευξη των επιθυμητών και απαιτούμενων ιδιοτήτων. Ενδεικτικά παρατίθενται στον πίνακα 3 τα αποτελέσματα ελέγχου παραγωγής τύπου διογκωμένης πολυστερίνης Monopoly. Εύρος ιδιοτήτων και εφαρμογών του υλικού Η διογκωμένη πολυστερίνη τύπου Monopoly EPS 50, 80 ή EPS 100 θεωρείται ιδανική για εφαρμογές στις οποίες δεν απαιτούνται ιδιαίτερες μηχανικές αντοχές, Ενέργεια: σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές, ΤΕΕ, 8-10/03/2010: Αθήνα 5

6 όπως είναι οι τοιχοποιίες, οι ελαφρές στέγες και τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Οι τύποι Monopoly EPS 150 και 200 είναι κατάλληλοι για εφαρμογές υψηλών μηχανικών απαιτήσεων, όπως είναι τα δάπεδα, τα δώματα και τα στοιχεία σκυροδέματος. Οι τελευταίες δύο κατηγορίες παρουσιάζουν πολύ καλή αντοχή στην υγρασία, ενώ όλες οι κατηγορίες παρουσιάζουν εξαιρετικό βαθμό υδρατμοδιαπνοής, διασφαλίζοντας την αναπνοή των δομικών στοιχείων του κτιρίου. Παράλληλα, σε όλους τους τύπους της, η διογκωμένη πολυστερίνη είναι αυτοσβενύμενη, φιλική προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμη. Τέλος, όλοι οι τύποι της διογκωμένης πολυστερίνης διατηρούν το ιστορικό τους πλεονέκτημα, αυτό του πολύ χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, που για το Monopoly ΕPS 200 φτάνει το 0,33 W/m 2 K ενώ για το Monopoly Neopor φτάνει το 0,32 W/m 2 K. Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι εδώ και δεκαετίες γνωστή ως ένα πολύ καλό θερμομονωτικό υλικό, που μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και δύσκολων εφαρμογών. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων φαίνονται στον πίνακα 4. Συμπεράσματα Το πρόβλημα της βελτίωσης της θερμικής απόδοσης του κτιριακού κελύφους δεν είναι καινούριο, όπως δεν είναι και η επί της αρχής λύση του. Ο μελετητής και ο κατασκευαστής οφείλουν να ελαχιστοποιούν τόσο τις ανεπιθύμητες απώλειες θερμότητας από το εσωτερικό του κτιρίου κατά τη χειμερινή περίοδο όσο και την υπερθέρμανση του κατά τη θερινή. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η θερμομόνωση των συμπαγών δομικών παραμένει, εδώ και δεκαετίες, ο ενεργειακά και οικονομικά αποτελεσματικότερος τρόπος μείωσης των απωλειών που επιβαρύνουν το ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου, υποβαθμίζουν και τη θερμική άνεση για τους κατοίκους του και βεβαίως οδηγούν και σε δυσανάλογη αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Δεν αρκεί να ισχυριζόμαστε ότι παράγουμε καλής ποιότητας θερμομονωτικά υλικά, εάν αυτά δεν συνοδεύεται από τις αντίστοιχες διαδικασίες πιστοποίησης, σε έγκυρα και έγκριτα εργαστήρια. Και βεβαίως, δεν αρκεί να παράγουμε υψηλής ποιότητας υλικά, αν αυτά δεν χρησιμοποιούνται κατά τον βέλτιστο τρόπο. Χρειάζεται η προσεκτική μελέτη κάθε εφαρμογής, η γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε τύπου θερμομονωτικού υλικού και η επιλογή του για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής καταλληλότερου, αποτελούν προϋπόθεση ώστε ένας επιτυχημένος σχεδιασμός να υλοποιηθεί και να γίνει μία αντίστοιχα επιτυχημένη κατασκευή. Βιβλιογραφία 1. Papadopoulos A.M. (2005), State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments, Energy and Buildings 37, 1, Papadopoulos A.M., Giama E., Environmental performance evaluation of thermal insulation materials and its impact on the building, Building and Environment, Volume 42, Issue 5, (2007), Papadopoulos A.M., Oxizidis S., Papathanasiou L., Developing a new library of materials and structural elements for the simulative evaluation of buildings energy performance, Building and Environment, 43, 5, (2008), Παπαδόπουλος Α.Μ. (2007), Η οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων και η θερμοπρόσοψη ως κατασκευαστική λύση, ΚΤΙΡΙΟ, Νοέμβριος 5. Παπαδόπουλος Α.Μ., Θεοδοσίου Θ.Γ. και Οξυζίδης Σ. (2008), Ολοκληρωμένη αξιολόγηση συστημάτων θερμομόνωσης κατακόρυφων δομικών στοιχείων, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών & Στοιχείων Έκθεση, Επ.Εκδ. Μοροπούλου Α., Λαμπρόπουλος Κ., Μαΐου 2008, Αθήνα, Ενέργεια: σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές, ΤΕΕ, 8-10/03/2010: Αθήνα 6

7 Πίνακας 3: Αποτελέσματα ελέγχου παραγωγής Monopoly ΕPS 80 QC Code Production date Product Product Code QC Date Time Θερμική αγωγιμ. (W/mK) Θλιπτ. αντοχή Καμπτική. αντοχή Εφελκ. αντοχή Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Πάχος (mm) Τετραγωνι κότητα (mm/1000 mm) Επιπεδότη τα (mm) Φωτιά Παρατηρήσεις 13/5/20 Ε18 13/5/20 13/5/20 Ε20 13/5/20 16/5/20 Ε24 16/5/20 16/5/ Μαϊ- 29-Μαϊ- 29-Μαϊ- 14-Μαϊ- 10-Ιουν- 10-Ιουν- 16-Ιουν- 12:00 0,036 90,23 184,57 227,32 1-0,5 0,5-1 3 E ΑΠΟΔΕΚΤΟ 14: ,5-1 0, ΑΠΟΔΕΚΤΟ 16: ,5 0 0, ΑΠΟΔΕΚΤΟ 10:30 0,035 89, 176, ,5 E ΑΠΟΔΕΚΤΟ 11:00 0,036 88,14 177, ,5 2 - ΑΠΟΔΕΚΤΟ 13: , ΑΠΟΔΕΚΤΟ 10: ,5 1-0, ΑΠΟΔΕΚΤΟ Ενέργεια: σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές, ΤΕΕ, 8-10/03/2010: Αθήνα 7

8 Πίνακας 4: Θερμομηχανικές ιδιότητες διογκωμένης πολυστερίνης Monopoly Θερμομηχανικές Ιδιότητες Πρότυπο Ελέγχου EPS50 EPS 100 EPS150 EPS200 NEOPOR STYROPLAK DELTA-F & R-F MONOPOLY BLUE Θλιπτική Αντοχή για 10% παραμόρφωση (σ 10 ) ΕΝ Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας "λ" στους 10 ο C (W/mK) ΕΝ & ,039 0,037 0,035 0,034 0,033 0,032 0,035 0,038 Καμπτική Αντοχή (σ b ) ΕΝ Εφελκυστική Τάση σ mt ΕΝ Διατμητική Αντοχή (τ) ΕΝ120 ETAG Μέτρο διάτμησης (G) ΕΝ 120 ETAG Συντελεστής Αντίστασης Διάχυσης υδρατμού (μ) Αντίσταση υδρατμού (Z) (m 2 hpa/mg) ETAG ETAG Βραχυχρόνια ΕΝ 16 απορρόφηση νερού σε μερική εμβάπτιση (kg/m 2 ETAG004 ) ,1 - - Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση σε βύθιση (kg/m 2 ) EN ,5-0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 Κατηγορία ακαυστότητας ΕΝ E Ε E E E E E E Ενέργεια: σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές, ΤΕΕ, 8-10/03/2010: Αθήνα 8

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 Άγις Μ.Παπαδόπουλος Αν.Καθηγητής, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γ.Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άγις Μ.Παπαδόπουλος Αν.Καθηγητής, Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γ.Θεοδοσίου Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. 2000: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. 2000: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος 1 Αγις Μ. Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Η πρόοδος που σηµειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray

Κατάλογος Προϊόντων. EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray Κατάλογος Προϊόντων EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray Η εταιρεία Η Γ. Μαριόγλου & Υιοι ΑΒEΕ αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εταιρείες παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σάββας Πελτέκης Γενικός Διευθυντής, TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συνεργαζόμενοι με LGA Bautechnik) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές Ξυλουργικά

Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές Ξυλουργικά Ο Κλάδος των οµικών Υλικών Εισηγητής: Στέφανος Τζιρίτης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Β Αντιπρόεδρος Σ.Β.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009 1 Κυρίες και κύριοι, Ως δοµικό υλικό σύµφωνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Τα στοιχεία που ακολουθούν παρουσιάζονται διατηρώντας το δικαίωμα μικρής κλίμακας μεταβολών/διορθώσεων μέχρι την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Πασχάλης Γκογκούδης Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης, Polykem Λέξεις κλειδιά: Kelyfos, Εξωτερική Θερμομόνωση, Εξηλασμένη Πολυστερίνη, Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 11. Σήµανση CE Ενας από τους βασικούς στόχους της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Από την αρχή έγινε αντιληπτό ότι η ύπαρξη διαφορετικών τεχνικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Νίκος Μπουλούκος Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός και Προϊοντικός Διευθυντής KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί Γιατί STYROFOAM : Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο Η DOW είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει αποτελέσματα τεχνικών εκθέσεων επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων στη Γερμανία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη

Διαβάστε περισσότερα