Αξιολόγηση συνθηκών θερμικής άνεσης σε σύγχρονο κτίριο γραφείων με βάση το πρότυπο ISO 7730

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση συνθηκών θερμικής άνεσης σε σύγχρονο κτίριο γραφείων με βάση το πρότυπο ISO 7730"

Transcript

1 Αξιολόγηση συνθηκών θερμικής άνεσης σε σύγχρονο κτίριο γραφείων με βάση το πρότυπο ISO 773 Γαλανός Δημήτριος και Πάνος Κοσμόπουλος Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της έρευνας είναι να εκτιμήσει το ειδικό πλαίσιο συνθηκών άνεσης σε ένα χώρο εργασίας, το οποίο συναντάται σε σύγχρονα κτίρια γραφείων. Το μοντέλο ανάλυσης που χρησιμοποιείται αποτιμά τις ειδικές συνθήκες άνεσης, με τον τρόπο που αυτές ορίζονται από το πρότυπο ISO Ergonomics of the thermal environment - Analytical Determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal discomfort, σύμφωνα με το πρότυπο μετρήσεων ISO Ergonomics of the thermal environment -- Instruments for measuring physical quantities. Ως κτίριο αναφοράς επιλέχθηκε ένα κτίριο διοικητικών υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με 52 εργαζομένους. Με τη χρήση ενός καταγραφέα θερμικής άνεσης, μετρήθηκαν όλες οι φυσικές παράμετροι που είναι απαραίτητοι για τον υπολογισμό των δεικτών άνεσης PMV και PPD, ενώ καταγράφηκαν και οι προσωπικοί παράγοντες οι οποίοι συνυπολογίζονται στην Εξίσωση Άνεσης, για έναν ολόκληρο χρόνο λειτουργίας του. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, αφού αναλύθηκαν στατιστικά χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των δεικτών PMV-PPD. Ο γενικός μέσος όρος του κτιρίου στις 1 επισκέψεις που έγιναν σε αυτό, για τον δείκτη PMV είναι,38 και για τον δείκτη PPD είναι 1,58%. Με βάση τα αποτελέσματα το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία C, με βάση το πρότυπο ISO 773. Περαιτέρω ανάλυση οδηγεί σε μια πλήρη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ανά εργαζόμενο, ανά χώρο, ανά όροφο, ανά σύστημα κλιματισμού, ανά περίοδο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των συνθηκών άνεσης σε ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων, όπως αυτές αποτιμούνται από το πρότυπο ISO ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σύγχρονος τρόπος εργασίας διαφέρει πολύ από παλαιότερους, χωρίς να χρειάζεται να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Μόλις τα τελευταία 1 χρόνια, οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και η είσοδος νέων τεχνολογιών έχουν κάνει τις σύγχρονες εργασίες πολύ εξειδικευμένες και πολύ σημειακές. Οι απαιτήσεις αυξάνονται, τα ωράρια μεγαλώνουν, οι πόροι μειώνονται και τελικά οι συνθήκες εργασίας, ενώ θεωρητικά τείνουν να γίνουν καλύτερες, υστερούν σε πολλά σημεία σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Η είσοδος της τεχνολογίας έχει καταστήσει δυνατό οι εργαζόμενοι να ελέγχονται συνεχώς για το έργο τους, ευρισκόμενοι σε ένα φαινομενικά τέλειο περιβάλλον εργασίας, ώστε να είναι παραγωγικοί. Όλα αυτά είναι λίγο ως πολύ θεωρητικά και ισχύουν για χώρες οι οποίες είναι ήδη ανεπτυγμένες και έχουν τους πόρους να επενδύσουν σε τέτοιου είδους εργατικό δυναμικό. Με την πάροδο του χρόνου και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις κατασκευές, ιδιαίτερα σε αυτές που στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν ως χώροι εργασίας, ένας από τους βασικούς στόχους των σχεδιαστών ήταν η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος στο εσωτερικό του κτιρίου. Τα μηχανικά

2 συστήματα που ήταν εγκατεστημένα στα κτίρια παρείχαν την δυνατότητα ελέγχου του εσωτερικού περιβάλλοντος, με ολοένα περισσότερες δυνατότητες και ευκολία. Έτσι οι ερευνητές εστίασαν την προσοχή τους αποκλειστικά στην θερμική άνεση και πως μπορούν να την εξασφαλίσουν σε έναν κλειστό χώρο. Όσο η θερμική άνεση απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, η κύρια προσπάθεια των ερευνητών ήταν η όσο το δυνατότερο αξιόπιστη αναπαράσταση του ανθρώπινου σώματος και η ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον. Η γνώση αυτή, βοήθησε στο να κατανοηθούν πλήρως οι μηχανισμοί που επηρεάζουν φυσιολογικά το ανθρώπινο σώμα και πως αντιδρά αυτό στα διάφορα θερμικά ερεθίσματα που δέχεται. Η πρώτη και η αρχαιότερη τάση στις έρευνες θερμικής άνεσης, έχει έναν καθαρά θετικιστικό και υπεραπλουστευμένο χαρακτήρα. Η πιο χαρακτηριστική της εφαρμογή είναι οι έρευνες του Fanger (197, 1973), οι οποίες κατέληξαν στις θεμελιώδεις αρχές της θερμικής άνεσης. Ο πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι ο καθορισμός και η συνεχής διαμόρφωση των θερμικών προτύπων στο κτιριακό περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και τους θερμορυθμιστικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος είναι το σημείο εκκίνησης των ερευνών. Οι έρευνες με θερμοθάλαμους, απομόνωναν έναν μικρό αριθμό φυσικών παραγόντων οι οποίοι μέσω παρατηρήσεων χρησιμοποιώντας υποκείμενα ως πειραματόζωα, εκτιμούν με ικανοποιητική ακρίβεια το αίσθημα της θερμικής άνεσης, μέσω μιας κλίμακας θερμικής αίσθησης (Bedford 1964). Η κεντρική ιδέα έμεινε απαράλλαχτη μέχρι σήμερα (Fanger 197), με κάποιες ελάχιστες προσαρμογές (Olesen and Parsons 22) και χρησιμοποιείται από όλες τις προσεγγίσεις. Αργότερα άρχισαν να υπεισέρχονται επιπλέον παράγοντες στις θεωρίες που αφορούσαν στην θερμική άνεση, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να συνδέεται και με την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Ο πιο κοινά αποδεκτός ορισμός της θερμικής άνεσης σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, έχει ως εξής: «Θερμική άνεση είναι αυτή η κατάσταση του μυαλού στην οποία εκδηλώνεται ικανοποίηση με το θερμικό περιβάλλον». Από τον ορισμό και μόνο είναι πλήρως κατανοητό πως η θερμική άνεση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, αλλά και προσωπικούς. Τα 3 και πλέον χρόνια έρευνας στην θερμική άνεση στα κτίρια έχουν καταλήξει σε πρότυπα άνεσης και συγκεκριμένες συνθήκες, τα οποία αποτελούν πολύ σημαντικά εργαλεία στα χέρια των σχεδιαστών στην προσπάθεια τους για την δημιουργία ενός άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα πρότυπα αυτά βασίζονται στις βασικές αρχές θερμικής άνεσης, και έχουν διεθνή χαρακτήρα, άρα μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε χώρα. Αναλυτικότερα είναι τα εξής: ISO/DIS (25) 773: Εργονομία θερμικού περιβάλλοντος Αναλυτικός εκτίμηση και ερμηνεία της θερμικής άνεσης με υπολογισμό των δεικτών PMV και PPD και κριτηρίων τοπικής άνεσης (Ergonomics of the thermal environment Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria) ASHRAE (24) Standard 55: Συνθήκες θερμικού περιβάλλοντος για ανθρωπιστική χρήση (Thermal environmental conditions for human occupancy) CEN (1998) CR 1752: Αερισμός κτιρίων κριτήρια σχεδιασμού για το εσωτερικό περιβάλλον (Ventilation for buildings - Design criteria for the indoor environment) Οι ομοιότητες μεταξύ τους είναι αρκετές, όπως όμως και οι διαφορές τους, ενώ οι τρείς αυτοί οργανισμοί δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν αποκλειστικά σε ένα διεθνές πρότυπο. Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, χρησιμοποιούν περισσότερο το ASHRAE Standard 55 και οι Ευρωπαϊκές χώρες τα άλλα δύο, αλλά το ISO 773 είναι περισσότερο αποδεκτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ISO 773 παρέχει την υπολογιστική μέθοδο για το δείκτη PMV για ένα μεγάλο εύρος συνθηκών, ο οποίος όμως μπορεί να εκτιμηθεί και με την χρήση πινάκων που βρίσκονται στο παράρτημα του προτύπου, για δεδομένους συνδυασμούς δραστηριότητας, ρουχισμού, λειτουργικής θερμοκρασίας και σχετικής ταχύτητας, για σχετική υγρασία 5%. Εναλλακτικά, απευθείας μέτρηση του PMV είναι αποδεκτή, με την χρήση ενός ολοκληρωμένου αισθητήρα (ισοδύναμη και λειτουργική θερμοκρασία). Στην συνέχεια, με την χρήση του PMV, υπολογίζεται το PPD. Για την εκτίμηση της τοπικής θερμικής δυσφορίας χρησιμοποιούνται εξισώσεις και τα διαγράμματα, ώστε

3 να υπολογιστούν οι δείκτες DR και PD για κάθε παράγοντα ξεχωριστά. Με βάση το πρότυπο ISO 773 ένα θερμικό περιβάλλον μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες, με βάση την θερμική απόδοση του και το ποσοστό των δυσαρεστημένων χρηστών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Κατηγορίες θερμικού περιβάλλοντος (ISO 25) Κατηγορία Θερμική κατάσταση ολόκληρου του σώματος PPD PMV DR (%) (%) Τοπική δυσαρέσκεια κατακόρυφη διαφορά θερμοκρασίας PD (%) ζεστό ή κρύο πάτωμα ασυμμετρία ακτινοβολία ς Α < 6,2 < PMV < +,2 < 1 < 3 < 1 < 5 Β < 1,5 < PMV < +,5 < 2 < 5 < 1 < 5 Γ < 15,7 < PMV < +,7 < 3 < 1 < 15 < 1 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σκοπός της έρευνας είναι να εκτιμήσει το ειδικό πλαίσιο συνθηκών άνεσης σε ένα χώρο εργασίας, το οποίο συναντάται σε σύγχρονα κτίρια γραφείων, με τον τρόπο που ορίζει το πρότυπο ISO Συμμετέχοντες Η επιλογή του κτιρίου Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο βρίσκεται στην Ξάνθη θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη. Βασική προϋπόθεση και απαραίτητο χαρακτηριστικό κτιρίου είναι η εύκολη προσβασιμότητα σε αυτό και η αμέριστη συνεργασία των χρηστών του. Οι μετρήσεις είναι μια διαδικασία η οποία είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη και προκαλεί πολλές φορές όχληση στους εργαζομένους. Το επιλεγέν κτίριο έχει τελείως ελεύθερη προσβασιμότητα τις ώρες λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ( ) και γενικότερα εντοπίστηκε πολύ θετική διάθεση από τους εργαζόμενους σε αυτό και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου για συνεργασία στην έρευνα. Ιδιαίτερο και θετικό χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι ότι στεγάζει πολλές διαφορετικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, οι οποίες έχουν διαφορετική φύση εργασίας, και έτσι υπάρχει ποικιλομορφία στις απαιτήσεις και στις συνθήκες τις οποίες εργάζεται ο κάθε υπάλληλος. Ο εσωτερικός χώρος του κτιρίου μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένας τυπικός χώρος κτιρίου γραφείων. Στους συνολικά τρείς ορόφους υπάρχουν συνολικά 19 διαχωρισμένοι χώροι γραφείων, 6 στο ισόγειο (με 19 εργαζόμενους), 7 στον πρώτο όροφο (με 2 εργαζόμενους) και 6 στον δεύτερο όροφο (με 13 εργαζόμενους), ενώ ο τρίτος όροφος έχει μόνο μια αίθουσα συνεδριάσεων. Συνολικά οι εργαζόμενοι είναι 52 (36 γυναίκες και 16 άντρες). Σε κάθε όροφο υπάρχει ένας κεντρικός κοινόχρηστος χώρος και οι απαραίτητοι διάδρομοι που οδηγούν στα γραφεία, όπως και κάποιοι βοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες). Ο κάθε όροφος έχει εμβαδόν 22 m 2, το οποίο αντιστοιχεί σε εμβαδόν κτιρίου 66 m 2, χωρίς να υπολογιστεί ο χώρος του υπογείου, ο οποίος άλλωστε δεν χρησιμοποιείται στην έρευνα. Τα ανοίγματα του κτιρίου είναι ελεγχόμενα από τους χρήστες, κάτι που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του παρόντος κτιρίου. Όλα τα ανοίγματα έχουν τη δυνατότητα να ανοιχθούν με περιστροφή σε ποσοστό 1%, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να ρυθμίσουν τον αερισμό και το δροσισμό του κτιρίου με φυσικό τρόπο. Εκτός όμως από τον φυσικό αερισμό, στο κτίριο υπάρχει η δυνατότητα μηχανικής ψύξης και θέρμανσης μέσω ενός κεντρικού συστήματος. Η λειτουργία του συστήματος γίνεται κεντρικά, ενώ σε κάθε γραφείο υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες fan coil, οι οποίες χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη.

4 Κάθε μονάδα έχει ατομικό πίνακα ελέγχου, τον οποίο ρυθμίζει ο εκάστοτε χρήστης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιηθεί τελείως κάθε συσκευή. Αυτό ήταν άλλη μια απαραίτητη προϋπόθεση για το κτίριο της επιλογής, αφού ο ουσιαστικός έλεγχος στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης από τους εργαζομένους συνεισφέρει στη δημιουργία των ιδανικότερων συνθηκών όπως αυτές προσδιορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η δημιουργία πολλών μικροκλιμάτων μέσα στο ίδιο κτίριο, αφού σε κάθε γραφείο υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν διαφορετικές συνθήκες, είτε με φυσικό είτε με μηχανικό τρόπο. 2.2 Εξοπλισμός Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο καταγραφέας θερμικής άνεσης Thermal Comfort Data Logger 1221, της εταιρίας Innova, ο οποίος πληροί όλες τις προδιαγραφές των προτύπων κατασκευής, ασφάλειας, μέτρησης και υπολογισμού θερμικής άνεσης (ISO 773/CEN 2773, ISO 7726, ISO 7243/CEN 27243, ASHRAE 55, SAE J2234). Ο καταγραφέας θερμικής άνεσης αποτελείται από μια κεντρική μονάδα στην οποία προσαρτώνται οι υποδοχείς σύνδεσης, στους οποίους συνδέονται οι αισθητήρες μέτρησης. Η παρούσα έρευνα έγινε με τη χρήση του καταγραφέα με εγκατεστημένο τον υποδοχέα της άνεσης και τρείς αισθητήρες. Ο πρώτος αισθητήρας που χρησιμοποιήθηκε είναι της λειτουργικής θερμοκρασίας, ο δεύτερος αισθητήρας μετράει την απόλυτη υγρασία, τη ξηρή θερμοκρασία και τη θερμοκρασία καθρέπτη και ο τρίτος αισθητήρας είναι ο αισθητήρας της ταχύτητας αέρας. Οι μετρήσεις συνδυάζονται με το λογισμικό 731, μέσω του οποίου γίνεται μια αρχική στατιστική ανάλυση τους, ενώ παράλληλα υπολογίζονται όλοι απαραίτητοι δείκτες άνεσης. Αναλυτικά για κάθε μετρήσιμη φυσική παράμετρο ο καταγραφέας θερμικής άνεσης μπορεί να καταγράψει την στιγμιαία τιμή, την τυπική απόκλιση, τον μέσο όρο, την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή κάθε μετρήσιμης φυσικής παραμέτρου. Για τον υπολογισμό των περισσοτέρων δεικτών άνεσης, είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο λογισμικό δύο επιπλέον μεταβλητών, οι οποίες περιγράφουν τον μεταβολισμό και την μόνωση λόγω ρουχισμού. Η επιλογή της μέσης τιμής των παραμέτρων αυτών έγινε αφού αναλύθηκαν αρχικά τα συλλεχθέντα δεδομένα από το κτίριο, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. 2.3 Σχεδιασμός και διαδικασία Οι επισκέψεις για τη διεξαγωγή των απαραίτητων μετρήσεων στο κτίριο διήρκεσαν έναν ολόκληρο χρόνο, ώστε να καλύπτονται όλες οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η διαδικασία κάθε επίσκεψης διαρκούσε μια ολόκληρη εργάσιμη ημέρα (από τις 7:3 ως τις 14:3) κατά την οποία οι μετρήσεις ήταν συνεχείς. Ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα μιας μέτρησης αποτελείται από την επίσκεψη στο κτίριο γύρω στις 8:, την προετοιμασία της διάταξης και των ερωτηματολογίων με βάση τους υπάρχοντες εργαζομένους και την έναρξη μετρήσεων γύρω στις 9:. Ο χρόνος προσέλευσης των εργαζομένων με το χρόνο έναρξης των μετρήσεων διαφέρει σημαντικά, καθώς θεωρείται απαραίτητο να δοθεί ένα περιθώριο στους εργαζομένους ώστε να προσαρμοστούν στο περιβάλλον εργασίας. Η διεξαγωγή των μετρήσεων λάμβανε χώρα για κάθε όροφο ξεχωριστά, αφού στην εναλλαγή των ορόφων ήταν απαραίτητη η διακοπή της τροφοδοσίας για τη μετακίνηση της διάταξης. Η επιλογή του εναρκτήριου ορόφου και γραφείου για κάθε επίσκεψη ήταν κάθε φορά διαφορετική. Έτσι, αποφεύχθηκε η δημιουργία ενός μοτίβου μετρήσεων, αφού κάθε όροφος και γραφείο σε κάθε μέτρηση δεχόταν επίσκεψη διαφορετική ώρα. Τα πρότυπα ISO 773 και ISO 7726 είναι αυτά που καθορίζουν τα ακριβή σημεία μέτρησης σε ένα χώρο εργασίας, τόσο όσον αφορά στην τοποθέτηση της διάταξης, όσο και στο ύψος των αισθητήρων. Η θέση της διάταξης ήταν όσο το δυνατόν σε κεντρικότερο σημείο του χώρου, κοντά στις θέσεις εργασίας, απέχοντας τουλάχιστον 1 m απόσταση από κάθε τοίχο. Το ύψος των αισθητήρων της υγρασίας και της ταχύτητας αέρα, όπως αυτό ορίζεται στα πρότυπα μετρήσεων ήταν 1,1 m από το έδαφος σε περίπτωση καθιστικής εργασίας, ενώ σε περίπτωση που ο εργαζόμενος την

5 τελευταία ώρα ήταν όρθιος, οι αισθητήρες με ευκολία μετακινούνταν στα 1,7 m. Για τους άλλους αισθητήρες, το ύψος πρέπει να είναι,6 m για καθιστική εργασία και 1,1 m για όρθια. Περιορισμοί όμως ισχύουν και για το χρονικό προγραμματισμό των μετρήσεων. Η ταχύτητα αέρα πρέπει να μετράται σε διάστημα 3 min και στη συνέχεια να υπολογίζεται ο μέσος όρος της. Μια άλλη χρονική παράμετρος η οποία ορίζεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων είναι η χρονική απόκριση τους. Για ακριβέστερες μετρήσεις, επιλέχθηκε το νεκρό διάστημα των 1 min ανάμεσα σε κάθε μέτρηση, ώστε να προσαρμοστούν οι αισθητήρες στις νέες συνθήκες, οι οποίες μερικές φορές είναι αρκετά διαφοροποιημένες. Έτσι, κάθε συνεδρία μετρήσεων διαρκεί 9 min, όπου οι αισθητήρες αποθηκεύουν μέτρηση κάθε 1 min και στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος της συνεδρίας. Η τεχνική αυτή βοηθάει την ομαλοποίηση των μετρήσεων και στην αποφυγή εμφάνισης ακραίων τιμών, αν και κάποιες φορές τα 1 min νεκρού διαστήματος και τα 9 min των μετρήσεων δεν ήταν αρκετά. Τέλος, μια άλλη παράμετρος που σχετίζεται με τη διαδικασία των μετρήσεων και συνάδει με περιορισμό στις μετρήσεις, είναι η διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας. Για τη θερινή περίοδο, η διαφορά εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 5% της διαφοράς των δύο θερμοκρασιών όπως αυτές υποτέθηκαν κατά τον σχεδιασμό. Αντίστοιχος περιορισμός υπάρχει τη χειμερινή περίοδο αλλά έχει να κάνει με τη διαφορά της εσωτερικής με την εξωτερική θερμοκρασία. Επίσης, οι μετρήσεις δεν είναι δυνατόν να έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα όταν το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού λειτουργεί πάνω από το 5% της συνολικής του απόδοσης. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί λαμβάνονται υπ όψιν πριν την επίσκεψη, ενώ σε περίπτωση όπου εμφανιστούν κατά τη διάρκεια αυτής, η συνεδρία πρέπει να ακυρωθεί και να επαναληφθεί άμεσα. Για κάθε επίσκεψη, όπου συνολικά γίνονται 19 συνεδρίες μετρήσεων προκύπτει πως είναι απαραίτητες συνολικά περίπου 6 ώρες για την επιτυχή καταγραφή όλου του κτιρίου. Σε κάθε επίσκεψη τηρείται αυστηρό πρωτόκολλο μετρήσεων, σύμφωνα με το οποίο καταγράφεται αναλυτικά κάθε παράμετρος που αφορά στη διαδικασία. Για κάθε συνεδρία, πέραν της ημερομηνίας, σημειώνεται ακόμα η ώρα επίσκεψης σε κάθε γραφείο, τα συνολικά άτομα που βρίσκονται μέσα, αλλά και ποιοι κωδικοί ατόμων ειδικότερα. Σαν στόχος συμμετοχής εργαζομένων επιλέχθηκε η συμμετοχή τους σε ποσοστό 75%, αφού λόγω της φύσεως της εργασίας αρκετοί υπάλληλοι βρίσκονται σε εξωτερικές δουλειές ή κάνουν άσκηση κάποιας εργατικής τους άδειας. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι επισκέψεις στο κτίριο ξεκίνησαν στις 19/1/26 και τερματίστηκαν στις 26/6/27, περίοδος στην οποία το κτίριο λειτουργούσε κανονικά. Δεδομένου πως το Πανεπιστήμιο δεν λειτουργεί τους θερινούς μήνες, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε αυτό για διεξαγωγή μετρήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ακόμα, τον Σεπτέμβρη μια περίοδος καταλήψεων και απεργιών απέτρεψε τις επισκέψεις μας στο κτίριο. Συνολικά έγιναν 1 ολοκληρωμένες επισκέψεις των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 3.1 Εκτίμηση ρουχισμού και μεταβολισμού στο δείγμα Η πρώτη επεξεργασία που έπρεπε να δεχθεί το δείγμα αφορά στον ρουχισμό και στον ρυθμό μεταβολισμού των εργαζομένων στο κτίριο. Η αρχική εκτίμηση για την μόνωση λόγω ρουχισμού (clo) και τον ρυθμό μεταβολισμού (met), έγινε με βάση τη βιβλιογραφία. Δεδομένου πως η περίπτωση του υπό μελέτη κτιρίου αφορά ένα τυπικό δημόσιο κτίριο γραφείων, χωρίς την θεσμοθέτηση υποχρεωτικού ρουχισμού, σαν εκτίμηση για τον ρουχισμό των υπαλλήλων επιλέχθηκε το τυπικό κουστούμι εργασίας. Για τον δεδομένο ρουχισμό και με βάση του πίνακες εκτίμησης της μόνωσης λόγω ρουχισμού, επιλέχθηκε η τιμή 1, clo, η οποία συναντάται και σε πολλές παρόμοιες έρευνες (de Dear 1998, Humphreys 25). Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η μόνωση λόγω της καρέκλας στην οποία κάθεται ο εργαζόμενος, η οποία επιλέχθηκε,1 clo, αφού οι καρέκλες

6 στα γραφεία δεν είχαν ισχυρή μόνωση. Επιλέγοντας σαν θερινούς μήνες τον Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο και σαν χειμερινούς όλους τους υπόλοιπους, το δείγμα χωρίστηκε σε δυο τμήματα, από τα οποία υπολογίστηκε ο μέσος όρος της μόνωσης λόγω ρουχισμού για κάθε εποχή ξεχωριστά, με σκοπό να διορθωθεί η αρχική εκτίμηση. Λόγω της φύσεως του ρουχισμού, το δείγμα χωρίστηκε και σε άντρες και γυναίκες, ώστε να ερευνηθεί η πιθανότητα μεγάλης απόκλισης στον ρουχισμό των δυο φύλων. Με βάση τον διαχωρισμό αυτόν, προκύπτει πως τους θερινούς μήνες η μόνωση λόγω ρουχισμού των εργαζομένων είναι κατά μέσο όρο,46 clo, χωρίς την καρέκλα εργασίας. Για τους άντρες ο συντελεστής είναι,52 clo (με βάση 39 παρατηρήσεις) και για τις γυναίκες,44 clo (με βάση 12 παρατηρήσεις). Για τους χειμερινούς μήνες οι αντίστοιχες τιμές για το αντρικό φύλο είναι 1,2 clo (με βάση 42 παρατηρήσεις), ενώ για το γυναικείο φύλο,91 clo (με βάση 138 παρατηρήσεις). Συνολικά για τον χειμώνα, ο συντελεστής ρουχισμού προκύπτει,95 clo. Όλες οι παραπάνω παρατηρούμενες τιμές αυξάνονται κατά,1 clo λόγω της καρέκλας εργασίας η οποία προσθέτει μόνωση στον εργαζόμενο. Με δεδομένες όλες τις παραπάνω τιμές, προκύπτει πως για την περίοδο του χειμώνα, ο εκτιμώμενος συντελεστής μόνωσης λόγω ρουχισμού ορθώς επιλέχθηκε να έχει την τιμή 1, στους υπολογισμούς των δεικτών άνεσης. Η διαφοροποίηση επί τους συνολικού μέσου όρου του συντελεστή clo είναι μόλις 5%, και βρίσκεται μέσα στα όρια λάθους της εκτίμησης του ρουχισμού, όπως αυτά ορίζονται 2% με βάση τα πρότυπα (ISO 25). Για την περίοδο του θέρους, τα δεδομένα είναι αρκετά διαφορετικά και οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό του συντελεστή μόνωσης λόγω ρουχισμού. Ο συνολικός μέσος όρος και για τα δύο φύλα, συμπεριλαμβανομένης και της μόνωσης μέσω της καρέκλας, προκύπτει κατά 44% μικρότερος, άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τιμή που υποτέθηκε κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Στους άντρες παρατηρείται κατά 15% επιπλέον συντελεστής ρουχισμού, ο οποίος επίσης βρίσκεται στα όρια που θέτει το πρότυπο θερμικής άνεσης, έτσι δεν θεωρείται απαραίτητη η διαφοροποίηση στον συντελεστή των δυο φύλων. Από τις παρατηρήσεις στο δείγμα και με βάση την δεδομένη αδυναμία του λογισμικού να δεχθεί λεπτομερή στοιχεία σε συγκεκριμένες εγγραφές, ο συντελεστής μόνωσης λόγω ρουχισμού για την περίοδο του θέρους επιλέχθηκε,5 clo και για τα δυο φύλα. Για την εκτίμηση του ρυθμού μεταβολισμού, δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει τόσο λεπτομερής ανάλυση. Ο ρυθμός μεταβολισμού προκύπτει από την ασκούμενη εργασία του εκάστοτε υπαλλήλου την τελευταία ώρα, πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και δεν μεταβάλλεται εποχικά. Βιβλιογραφικά, ο μέσος ρυθμός μεταβολισμού για εργασία γραφείου, είναι 1,2 met, ο οποίος αντιστοιχεί σε παραγωγή θερμότητας 7 W/m 2, για τον μέσο άνθρωπο (ASHRAE 24). Για τον υπολογισμό των δεικτών άνεσης, στο λογισμικό του καταγραφέα θερμικής άνεσης υποτέθηκε πως αυτή είναι η τιμή η οποία συναντάται και στο υπό μελέτη κτίριο. 3.2 Περιγραφικά στατιστικά μετρήσιμων μεταβλητών Η βασικότερη μεταβλητή που μετράται είναι η στιγμιαία τιμή της λειτουργικής θερμοκρασίας (OTinst), η οποία παίζει κυρίαρχο ρόλο στην αίσθηση της άνεσης. Ο μέσος όρος της λειτουργικής θερμοκρασίας για όλο τον χρόνο είναι 25,26 o C, με τυπική απόκλιση 1,95 o C, που είναι αρκετή. Αν και ο μέσος όρος βρίσκεται μέσα στην ζώνη άνεσης, η ελάχιστη παρατηρούμενη τιμή η οποία είναι 19,2 o C και η μέγιστη παρατηρούμενη τιμή που είναι 29,89 o C δείχνουν χαρακτηριστικά πως υπάρχουν χώροι οι οποίοι δεν είναι άνετοι για τους εργαζομένους. Μια πιο σαφής εικόνα φαίνεται στην κατανομή της λειτουργικής θερμοκρασίας ανά βαθμό ξεχωριστά στα χειμώνα και θέρος στην Εικόνα 1. Για την περίοδο του χειμώνα, ο μέσος όρος της λειτουργικής θερμοκρασίας είναι 24,1 o C, ενώ για την περίοδο του θέρους, 26,7 o C. Η διαφοροποίηση αυτή είναι σχετικά μικρή και οφείλεται στο γεγονός πως στο κτίριο υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα κλιματισμού, το οποίο λειτουργεί όταν οι εσωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες του επιθυμητού.

7 4 Χειμώνας 4 Θέρος OTinst OTinst Εικόνα 1. Ιστόγραμμα λειτουργικής θερμοκρασίας για τις επιμέρους περιόδους του χειμώνα και του θέρους Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν και από την ανάλυση της απόλυτης υγρασίας. Η απόλυτη υγρασία σχετίζεται με τη σχετική υγρασία μέσω της θερμοκρασίας αέρα και μπορεί να υπολογιστεί από αυτή. Δεδομένου πως με τη χρήση του καταγραφέα θερμικής άνεσης δεν μετράται η θερμοκρασία αέρα, αλλά μόνο η λειτουργική θερμοκρασία, θα πρέπει να υποτεθεί πως η θερμοκρασία αέρα είναι ίση με τη λειτουργική θερμοκρασία. Η υπόθεση αυτή, επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες σε χώρους γραφείων και με βάση τις οποίες η διαφορά λειτουργικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας αέρα είναι μικρότερη από 1 o C (De Dear 1998). Ο μέσος όρος που προκύπτει από τις μετρήσεις της απόλυτης υγρασίας είναι 8,15 g/m 3, για όλα τα γραφεία και για ολόκληρη την περίοδο μετρήσεων, με τυπική απόκλιση 5,53 g/m 3, που φανερώνει πως πρόκειται για μια πολύ μεταβαλλόμενη μεταβλητή. Η σχετική υγρασία εκτιμάται 34,77%, τιμή που χαρακτηρίζει τον αέρα αρκετά ξηρό. Χωρίζοντας τις μετρήσεις ανάλογα με την εποχή του χρόνου, οι τιμές αυτές διαφοροποιούνται αρκετά. Για το χειμώνα η απόλυτη υγρασία είναι 5,1 g/m 3 και η σχετική υγρασία προκύπτει 23,23%, δηλαδή ακόμα πιο ξηρή ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας. Για την περίοδο αυτή η μέση τιμή της εξωτερικής υγρασίας είναι 5,93%. Για το θέρος η απόλυτη υγρασία είναι 11,87 g/m 3, και βάσει της λειτουργικής θερμοκρασίας η σχετική υγρασία εκτιμάται 46,83%, τιμή σαφώς πιο ικανοποιητική από τον χειμώνα αφού η μέση εξωτερική υγρασία είναι 42,85%. ΣΜια πιο ολοκληρωμένη άποψη της υγρασίας προκύπτει από το προφίλ των μετρήσεων παράλληλα με το μέσο όρο, την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή για κάθε επίσκεψη όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα AHinst aa-datetime 19/1/6 6/11/6 29/11/6 13/12/6 29/3/7 24/4/7 14/5/7 29/5/7 11/6/7 26/6/7 min of ahinst mean of ahinst max of ahinst Εικόνα 2. Προφίλ στιγμιαίας απόλυτης υγρασίας σε όλες τις επισκέψεις παράλληλα με τον μέσο όρο, ελάχιστη και μέγιστη τιμή της ανά επίσκεψη στο κτίριο Πέραν της λειτουργικής θερμοκρασίας, η παράμετρος που γίνεται πολύ αισθητή από τους εργαζομένους και συμβάλει πολύ στην αύξηση της θερμικής δυσφορίας σε έναν χώρο εργασίας, είναι αυτή της ταχύτητας αέρα. Η κύρια αιτία δημιουργίας αισθητού ρεύματος αέρα, ικανό για ενόχληση είναι το σύστημα κλιματισμού και τα παράθυρα. Ειδικότερα τους θερινούς μήνες όπου ο

8 φυσικός αερισμός είναι ένα μέσο δροσισμού, πρέπει να υπάρχει έλεγχος ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ενοχλητικών ρευμάτων. Με βάση όλα τα παραπάνω, η μέση τιμή της ταχύτητας αέρα σε όλους τους χώρους γραφείων είναι,9 m/sec, τιμή σχεδόν ανεπαίσθητη στους εργαζομένους και αφορά σε όλη την περίοδο μετρήσεων. Πάραυτα, η τυπική απόκλιση της ταχύτητας του αέρα είναι,7 m/sec, αρκετά μεγάλη ώστε να υποτεθούν σταθερές συνθήκες από χώρο σε χώρο. Οι τιμές αυτές αλλάζουν λίγο για τον χειμώνα, όπου η μέση τιμή μειώνεται στα,7 m/sec και η τυπική απόκλιση στα,6 m/sec. Για την θερινή όμως περίοδο παρατηρείται μια αρκετά μεγάλη αύξηση στον μέσο όρο ο οποίος είναι,11 m/sec, με την τυπική απόκλιση να παραμένει σταθερή στα,7 m/sec. Και στις δυο περιπτώσεις, ειδικότερα τον χειμώνα, οι παρατηρούμενες τιμές της ταχύτητας αέρα δεν είναι ικανές να προκαλέσουν ιδιαίτερη ενόχληση στους εργαζομένους. Το καλοκαίρι μια τέτοια μέση τιμή ταχύτητας αέρα δρα αθροιστικά στο δροσισμό τους οργανισμού και σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται υπερβολική, συγκριτικά με άλλες έρευνες. Παρατηρώντας την κατανομή της ταχύτητας αέρα για όλη την περίοδο, όπως αυτή παρουσιάζεται στην Εικόνα 3, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως το κτίριο δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα όσο αφορά στα ρεύματα αέρα, γεγονός που ενισχύεται και από την γεωμετρία του. Οι πολύ υψηλές τιμές είναι ελάχιστες τόσο σε παρατηρήσεις, αλλά τόσο και σε απόλυτη τιμή. Όταν η ταχύτητα αέρα είναι μέχρι και,15 m/sec δεν προκαλεί ιδιαίτερη όχληση σε κτίρια γραφείων. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το δεύτερο σκέλος της Εικόνας 3, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα πως ο μέσος όρος για κάθε επίσκεψη είναι πολύ χαμηλός, άσχετα αν σε μεμονωμένες στιγμές η σταθμισμένη τιμή είναι πολύ υψηλή AVmean AVmean aa-datetime Εικόνα 3. Ιστόγραμμα και προφίλ παρατηρούμενης σταθμισμένης ταχύτητας αέρα για όλο τον χρόνο 3.3 Περιγραφικά στατιστικά υπολογίσιμων μεταβλητών Ο Δείκτης Μέσης Ψήφου (PMV) είναι ίσως ο σημαντικότερος και ο χαρακτηριστικότερος δείκτης με βάση τον οποίο εκτιμώνται οι συνθήκες θερμικής άνεσης σε ένα χώρο, αφού συνυπολογίζει 4 μεταβλητές περιβάλλοντος και 2 προσωπικές μεταβλητές. Ιδιαίτερα στην παρούσα έρευνα, είναι ο βασικός δείκτης εκτίμησης θερμικής άνεσης και ο δείκτης του οποίου ερευνάται η εφαρμογή και αξιοπιστία σε ελληνικούς χώρους εργασίας. Ο μέσος όρος του PMV για όλη την περίοδο μετρήσεων υπολογίζεται,38 με την τυπική απόκλιση να είναι,35. Για τους χειμερινούς μήνες η τιμή αυτή υπολογίζεται,36 ενώ για τους θερινούς μήνες,4. Όπως είναι προφανές, η διαφοροποίηση είναι πολύ μικρή και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο δείκτης PMV δεν επηρεάζεται μόνο από μια μεταβλητή. Η μελέτη και ερμηνεία του PMV δεν είναι δυνατόν να είναι ακριβής με τη χρήση μέσης τιμής. Για αυτό τον λόγο, στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η κατανομή του δείκτη PMV σε στήλες ομαδοποιημένες ανά,1 PMV, για όλη την περίοδο μετρήσεων, αλλά και για τις επιμέρους περιόδους του χειμώνα και του καλοκαιριού.

9 5 Χειμώνας 5 Θέρος PMV PMV Εικόνα 4. Ιστόγραμμα δείκτη PMV για τις επιμέρους περιόδους του χειμώνα και του θέρους PMV aa-datetime 19/1/6 6/11/6 29/11/6 13/12/6 29/3/7 24/4/7 14/5/7 29/5/7 11/6/7 26/6/7 min of pmv mean of pmv max of pmv Εικόνα 5. Προφίλ δείκτη PMV σε όλες τις επισκέψεις παράλληλα με τον μέσο όρο, ελάχιστη και μέγιστη τιμή του ανά επίσκεψη στο κτίριο Παρατηρώντας την Εικόνα 5, στην οποία φαίνεται το προφίλ του δείκτη PMV, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η διακύμανση στις συνολικές συνθήκες άνεσης είναι αρκετά αισθητές από χώρο σε χώρο, αλλά και στην κλίμακα του χρόνου. Δεδομένου πως ο δείκτης PMV εξαρτάται από πολλές μεταβλητές, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα όσον αφορά στα αίτια της διαφοροποίησης αυτής. Γενικές παρατηρήσεις αφορούν στο γεγονός πως ο δείκτης, έχει αναμενόμενες τιμές για τους θερινούς μήνες, αλλά όχι και για τους χειμερινούς. Πιθανή αυξημένη χρήση του συστήματος θέρμανσης να είναι η αιτία για το γεγονός αυτό. Εκτός αυτού, είναι και μια πρώτη σαφής ένδειξη πως οι εργαζόμενοι επιλέγουν εμφανώς πιο θερμό περιβάλλον εργασίας για την άνεση τους, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, ώστε να αισθάνονται άνετα. Το δεύτερο διάγραμμα της Εικόνας 5, είναι περισσότερο κατατοπιστικό για τις συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο. Καθώς παρουσιάζονται η μέση τιμή, σε σύγκριση με την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή του δείκτη PMV για κάθε επίσκεψη, παρατηρείται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των επισκέψεων. Τον Οκτώβριο, είναι ο μόνος μήνας όπου θεωρητικά οι συνθήκες εργασίας τείνουν προς το κρύο, ενώ για όλους τους υπόλοιπους μήνες οι συνθήκες τείνουν προς την ζέστη, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Άμεσα συνδεδεμένος με τον δείκτη PMV είναι και ο δείκτης PPD, ο οποίος υπολογίζει το ποσοστό δυσαρεστημένων ατόμων με τις συνθήκες θερμικής άνεσης που επικρατούν. Η μέση τιμή του δείκτη PPD, για όλη την περίοδο προκύπτει 1,58%, με τυπική απόκλιση 6,19%. Λαμβάνοντας υπ όψιν μόνο τις χειμερινές μετρήσεις, ο μέσος όρος προκύπτει 1,48%, ενώ για τις θερινές μετρήσεις 1,71%. Η διαφοροποίηση αυτή είναι ελάχιστη και αντίστοιχη της διαφοροποίησης που παρατηρείται στον δείκτη PMV. Μια περισσότερη σαφής εικόνα του ποσοστού δυσαρεστημένων προκύπτει από την κατανομή του υπολογισμένου αυτού δείκτη, όπως αυτός φαίνεται στην Εικόνα 6, για ολόκληρη αλλά και καταμερισμένη την περίοδο των μετρήσεων. Σημειώνεται πως λόγω της

10 φύσεως του δείκτη, η κατανομή μεταξύ χειμώνα και θέρους προκύπτει σχεδόν όμοια, και αυτό συμβαίνει γιατί ενώ ο δείκτης PMV αποτυπώνει την διαφορά μεταξύ θερμού και ψυχρού περιβάλλοντος, αυτό δεν υφίσταται στον δείκτη PPD, ο οποίος δεν διαχωρίζει την αιτία δυσφορίας, αλλά μόνο το αποτέλεσμα. Οι σημειακές τιμές του δείκτη PPD φαίνονται στην Εικόνα 7, από τις οποίες προκύπτει πως υπάρχουν αρκετές φορές όπου στην έρευνα αυτή το ποσοστό δυσαρεστημένων στο κτίριο υπερβαίνει το επιθυμητό. Υπάρχουν κάποιες συνεδρίες στις οποίες το ποσοστό αυτό είναι πολύ αυξημένο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την μελέτη της μέσης, της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής, όπως αυτή προκύπτει από κάθε επίσκεψη και φαίνεται ομοίως στην Εικόνα 7. 1 Χειμώνας 1 Θέρος PPD PPD Εικόνα 6. Ιστόγραμμα δείκτη PPD για τις επιμέρους περιόδους του χειμώνα και του θέρους PPD aa-datetime 19/1/6 6/11/6 29/11/6 13/12/6 29/3/7 24/4/7 14/5/7 29/5/7 11/6/7 26/6/7 min of ppd mean of ppd max of ppd Εικόνα 7. Προφίλ δείκτη PPD σε όλες τις επισκέψεις παράλληλα με τον μέσο όρο, ελάχιστη και μέγιστη τιμή του ανά επίσκεψη στο κτίριο 3.4 Κατάταξη κτιρίου με βάση το πρότυπο θερμικής άνεσης ISO 773 Το πρότυπο ISO 773 (ISO 25), το οποίο ισχύει για την περίοδο την οποία εκτελέστηκαν οι μετρήσεις και συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια, είναι αυτό που χρησιμοποιείται για την τελική κρίση των αποτελεσμάτων όσον αφορά την κατάταξη του κτιρίου. Εκτός από τη μεθοδολογία εκτίμησης των συνθηκών θερμικής άνεσης, το ISO 773 κατατάσσει τα υπό μελέτη κτίρια σε κατηγορίες, ανάλογα με τις εκτιμώμενες συνθήκες. Η κατάταξη γίνεται με βάση τον δείκτη PMV ή τον δείκτη PPD, σε τρεις κατηγορίες, ενώ παράλληλα προτείνει και συγκεκριμένους άξονες δράσεις για την βελτίωση των συνθηκών. Με βάση το συνολικό δείγμα ο μέσος όρος του δείκτη PPD, που προσδιορίζει το ποσοστό δυσαρεστημένων στο κτίριο 1,58%. Από τον μέσο όρο προκύπτει πως για όλη την περίοδο μετρήσεων το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία C, η οποία είναι αποδεκτή, αλλά όχι ιδανική. Η

11 θεώρηση όμως αυτή, η οποία περιλαμβάνει όλο το δείγμα δεν είναι αξιόπιστη. Ο λόγος είναι πως ο ρουχισμός των εργαζομένων αλλάζει με βάση τη περίοδο μετρήσεων, άρα τα αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι άμεσα συγκρίσιμα. Χωρίζοντας το δείγμα σε δυο περιόδους, επαναλαμβάνεται η διαδικασία και προκύπτει η κατάταξη του κτιρίου ανά περίοδο. Για τη χειμερινή περίοδο, όπου ο μέσος όρος του δείκτη PPD είναι 1,48%, το κτίριο κατατάσσεται οριακά πάλι στην κατηγορία C, ενώ το ίδιο συμβαίνει και για την θερινή περίοδο, όπου ο αντίστοιχος δείκτης PPD είναι 1,71%. Στοχεύοντας σε μια ακόμα λεπτομερέστερη ανάλυση, είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο μέσος όρος του δείκτη PPD για κάθε μέτρηση ξεχωριστά, ώστε να διαπιστωθεί αναλυτικά η επίδοση του κτιρίου και η κατάταξη του με βάση το πρότυπο ISO 773. Για τη σύγκριση επιλέγεται ο δείκτης PPD, ο οποίος καταγράφει αποκλειστικά τη δυσφορία, ανεξαρτήτως προέλευσης, όπως κάνει ο δείκτης PMV που διαφοροποιείται ανάλογα με τη δυσφορία λόγω ζέστης και κρύου. Στην Εικόνα 8 παρατηρείται ο μέσος όρος του PPD ανά επίσκεψη και ανά γραφείο, με βάση τον οποίο προκύπτει πως σε 5 περιπτώσεις το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία B (PPD<1) και άλλες 4 στην κατηγορία C (PPD<15). Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως στις 26/6/27 το κτίριο αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τα όρια που θέτει το πρότυπο ISO 773. Παρατηρείται πως όλα τα γραφεία του ισογείου κατατάσσονται στην κατηγορία Β, ενώ τα γραφεία του πρώτου ορόφου εμφανίζουν μια ακανόνιστη κατανομή μέσου όρου PPD. Κάποια οριακά βρίσκονται στην κατηγορία Β και κάποια οριακά στην κατηγορία C, ενώ δυο από αυτά δεν βρίσκονται μέσα στα όρια τα οποία προτείνει το ISO Εικόνα 8. Μέσος όρος δείκτη PPD, ανά επίσκεψη και ανά γραφείο 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Όταν η θέρμανση λειτουργεί, το κτίριο υπάγεται στην κατηγορία C, ενώ όταν είναι κλειστή στην κατηγορία B. Το παραπάνω φαινόμενο ισχύει και για την ψύξη, αλλά περισσότερο ενισχυμένο, αφού με την ψύξη ανοιχτή το κτίριο βγαίνει εκτός ορίων θερμικής άνεσης. Το άνοιγμα των παραθύρων αυξάνει το ποσοστό δυσαρεστημένων, αλλά όχι δραστικά. Ο αριθμός των ατόμων στο κάθε γραφείο δεν επηρεάζει δραστικά τον δείκτη PPD, συνεπώς και την επίδοση του κτιρίου. Αντίθετα, όταν σε κάποιο γραφείο δεν υπάρχει υπολογιστής, αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία B, αντί για την κατηγορία C στην οποία κατατάσσονται όσα γραφεία έχουν. Βάσει του προτύπου ISO 773, προκύπτει πως το 1,6 % των εργαζομένων αισθάνεται γενική δυσφορία, η οποία εκφράζεται με το αίσθημα της ζέστης. Το κτίριο γραφείων που μελετάται, με την επίδοση αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία C, βάσει του προτύπου ISO 773 και βρίσκεται οριακά στη ζώνη άνεσης. Αν και η τοπική θερμική δυσφορία δεν ελέγχεται λεπτομερώς, οι επιδόσεις του κτιρίου στον τομέα αυτό είναι εφάμιλλες

12 της επίδοσης συνολικής θερμικής άνεσης, κατατάσσοντας το κτίριο στην κατηγορία Β. Επειδή οι χειρότερες συνθήκες υπερτερούν των καλύτερων συνθηκών, το κτίριο συνολικά κατατάσσεται με βάση το πρότυπο ISO 773 στην κατηγορία C. Μια σημαντική, επίκαιρη και πολύ κρίσιμη ερώτηση προκύπτει ως επίλογος της παρούσας έρευνας είναι η εξής: Αν κάποιος ερευνητής χρησιμοποιήσει τα εργαλεία πρόβλεψης και τα πρότυπα της θερμικής άνεσης σαν δεδομένα, μπορεί πρακτικά να επιτύχει θερμική άνεση σε ένα κτίριο και πώς μπορεί αυτή να την συνδυάσει με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας; Μια διττή ερώτηση, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις έχει δυο απαντήσεις, στα δύο αντίθετα άκρα. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας συνήθως επιτυγχάνεται σε κτίρια με φυσικό αερισμό, αλλά το εσωτερικό περιβάλλον μετά βίας είναι αποδεκτό από τους χρήστες. Στην αντίπερα όχθη, όταν υπάρχει κεντρικό σύστημα αερισμού και κλιματισμού ή τοπικές μονάδες θέρμανσης και ψύξης, οι συνθήκες είναι συνήθως σταθερές και αποδεκτές, αλλά η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατακόρυφα. Έτσι ο κάθε μηχανικός, πρέπει να βρει την ισορροπία σε αυτό το δίλλημα και να επιτύχει την βέλτιστη πρακτική λύση. Παρ όλα αυτά, δεν είναι απίθανό να υπάρχουν λύσεις που να ικανοποιούν και τις δύο συνθήκες, με αρκετά παραδείγματα σε όλο τον κόσμο. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bedford, T. (1964). Basic principles of Ventilation and Heating, London: H K Lewis & Co Ltd de Dear, R. (1998). 'A global database of thermal comfort field experiments', ASHRAE Transactions, 14 p de Dear, R. (24). 'Thermal comfort in practice', Indoor Air, 14 (7) p de Dear, R. and Brager, G. S. (1998) 'Developing an adaptive model of thermal comfort and preference', ASHRAE Transactions, 14 p Fanger, P. O. (197). Thermal Comfort, Copenhagen: Danish Technical Press Fanger, P. O. (1973). 'Assessment of man's thermal comfort in practice', British Journal of Industrial Medicine, 3 p Fanger, P. O. (1982)., Thermal Comfort, Robert E Krieger Publishing Company: Malabar Humphreys, M. A. (1976). 'Field studies of thermal comfort compared and applied', Building Services Engineer, 44 p.5-27 Humphreys, M. A. (25). 'Quantifying occupant comfort: are combined indices of the indoor environment practicable?', Building Research and Information, 33 (4) p Koσμόπουλος, Π. (25). Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, University Studio Press: Θεσσαλονίκη Koσμόπουλος, Π. (28). Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον, University Studio Press: Θεσσαλονίκη Olesen, B. W and Parsons, K. C. (22). 'Introduction to thermal comfort standards and to the proposed new version of EN ISO 773', Energy and Buildings, 34 p McIntyre, D. (1974). 'The thermal radiation field', Building Science, 9 p McIntyre, D. (1978). 'Seven point scales of warmth', Building Services Engineer, 45 McIntyre, D. (1982). 'Chamber studies - reductio ad absurdum', Energy and Buildings, 5 p ASHRAE (24) ANSI/ASHRAE Standard 55R Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. ISO (1998) ISO Ergonomics of the Thermal Environment - Instruments for Measuring Physical Quantities, Geneva International Standard Organization ISO (25), ISO Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort, Geneva, International Standard Organization

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5: Συστήματα μεταβλητής παροχής αέρα Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 5. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 5. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 5. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης - Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» του μαθητή Διονύση Κλαδά Μάιος 2017 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Δρ. Αλέξανδρος Φλάμος e-mail: aflamos@epu.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης.

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Κεφάλαιο 8 Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Η μέτρηση των θερμοκρασιών στα συγκεκριμένα σημεία του στάτη της μηχανής έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... μέσω προϊόντων ελέγχου πιστoποιημένων από τον eu.bac Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Τα οικιστικά αστικά και επαγγελματικά κτίρια είναι υπεύθυνα για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λορέντζο Ραντίν Χημικός Κέντρο Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της μελέτης εκθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας Πρότυπο ISO 50001

Μέτρηση Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας Πρότυπο ISO 50001 Τεχνική Ανάλυση 27 Μαρτίου 2015 Ενημερωτικό Νο6 Μέτρηση Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας Πρότυπο ISO 50001 Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Είναι γνωστό ότι το 40-41% της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι...

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι... Έχουν μείνει κάποιες απορίες; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Uponor; Χρειάζεστε μία συμβουλή ειδικού για τα συστήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Η Οδηγία 2002/91/ΕC για την Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το Πρόγραμμα αναφέρεται στην Ενέργεια και τις μορφές της, καθώς και τις εφαρμογές της σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Η επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.

Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. μετατροπή Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενεργειακοί έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

6.1.Στοιχεία από τη θεωρία θερμικής άνεσης

6.1.Στοιχεία από τη θεωρία θερμικής άνεσης Κεφάλαιο 6: 6.1.Στοιχεία από τη θεωρία θερμικής άνεσης 6.1.1. Εισαγωγή Η ευεξία που αισθάνεται ένας άνθρωπος όντας μέσα σε ένα κτηριακό περιβάλλον εξαρτάται τόσο από υποκειμενικούς παράγοντες, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί : Εγκατάσταση συστήµατος γεωθερµίας µε κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε διπλοκατοικία στην Εκάλη, συνολικής θερµαινόµενης επιφάνειας 1.250 τµ µε Θέρµανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON, µε ενίσχυση ψύξης και αφύγρανση

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Προσομοίωση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών Θερμότητας συμβατικής και νέας τεχνολογίας» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΕΟΔΩΡΟΥ Η παρούσα διδακτορική διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα