Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186 ΠΡΟΣ: 1. κ. Νάντια Ροντογιάννη Πάφου Παπάγου 2. Immigre, Art & Craft Λ. Μεσογείων Αγ. Παρασκευή Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από το ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ) με τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε την αναφορά της κ. Νάντιας Ροντογιάννη (εφεξής αγοράστρια) την 5 η Σεπτεμβρίου 2007, στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. 850Α. Με το από 9 Σεπτεμβρίου 2007 (αρ. πρωτ. A/2246) έγγραφό μας και με το από 10 Οκτωβρίου 2007 υπομνηστικό έγγραφό μας (αρ. πρωτ. A/2563), διαβιβάσαμε στο κατάστημα Immigre, Art & Craft (Υπόψη Διευθυντού κ. Άγγελου Μαθιουδάκη, εφεξής πωλητής) την παραπάνω αναφορά και ζητήσαμε να μας εκθέσει τις απόψεις του. Ο πωλητής δεν απάντησε στα ανωτέρω έγγραφα. 1

2 Με το από 30 Οκτωβρίου 2007 (αρ. πρωτ. Α/2905) έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, εκλήθησαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού στις 14 Νοεμβρίου 2007 και ώρα μ.μ. στα γραφεία της Αρχής. Λόγω του από 14 Νοεμβρίου 2007 (αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/3228) αιτήματος του πωλητή για αναβολή, η ανωτέρω συνάντηση ορίστηκε εκ νέου για τις 28 Νοεμβρίου 2007 και ώρα μ.μ. στα γραφεία της Αρχής. Κατά την ανωτέρω συνάντηση, αν και δεν κατέστη εφικτή η υπογραφή πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της καταναλωτικής διαφοράς, συμφωνήθηκε η σύνταξη σχεδίου πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης επί συγκεκριμένων προτάσεων των μερών και η υπογραφή αυτού μετά από διαβούλευση μεταξύ των μερών και της Αρχής. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Αρχή μας απέστειλε προς τα μέρη, τόσο με τα από 29 Νοεμβρίου 2007 και από 6 Δεκεμβρίου 2007 ηλεκτρονικά μηνύματα όσο και με το από 10 Δεκεμβρίου 2007 (αριθ. πρωτ. Α/3722) έγγραφό της, σχέδιο για την σύνταξη πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης με βάση τις εκφρασθείσες προτάσεις των μερών στην ανωτέρω από 28 Νοεμβρίου 2007 συνάντηση. Στις ανωτέρω ενέργειες της Αρχής υπήρξε ανταπόκριση από την μεριά της αγοράστριας, η οποία ενέκρινε το σχέδιο συμβιβασμού. Ο πωλητής από τη μεριά του, τελικώς δεν εξέφρασε τις απόψεις του ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις της Αρχής και τις σχετικές διαβεβαιώσεις του πωλητή προς τούτο. Ενόψει των παραπάνω και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), με σκοπό την συναινετική επίλυση της ανωτέρω διαφοράς, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά την συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την , διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η αγοράστρια προέβη στην αγορά 14 τεμαχίων επίπλων από το κατάστημα του προμηθευτή τον Δεκέμβριο του Η ανωτέρω σύμβαση πώλησης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αγοράστριας, δεν συνοδεύτηκε με απόδειξης αγοράς και εγγύησης για τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. 2

3 Κατά την παράδοση των επίπλων στις 16 Μαρτίου 2007, η αγοράστρια διαπίστωσε ότι δύο τεμάχια (ανάκλυνδρο και ξύλινο άλογο, αξίας ευρώ) παραδόθηκαν με πραγματικά ελαττώματα. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στον πωλητή αξιώνοντας την υπαναχώρηση από την πώληση και την επιστροφή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Σύμφωνα με την αγοράστρια, ο πωλητής αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την κατάσταση των επίπλων αλλά στη συνέχεια έλεγξε τα έπιπλα και δέχθηκε την υπογραφή πιστωτικού σημειώματος σύμφωνα με το οποίο ο πωλητής δεχόταν την επιστροφή των επίπλων καθώς και την πιθανή αλλαγή ενός τρίτου επίπλου (βοηθητικό stand books) και αναλάμβανε την υποχρέωση να παραδώσει στην καταναλώτρια έπιπλα της επιλογής της, συνολικής αξίας ευρώ, ως τις 31 Δεκεμβρίου Η αγοράστρια αναφέρει ότι λόγω της άρνησης της υπαναχώρησης από τον πωλητή αποδέχθηκε και υπέγραψε την παραπάνω συμφωνία στις 23 Μαρτίου Στη συνέχεια, στις 15 Ιουνίου (τρεις μήνες μετά την παραλαβή των επίπλων) η αγοράστρια αναφέρει ότι ένα ακόμα έπιπλο (τραπέζι αξίας ευρώ) παρουσίασε πραγματικό ελάττωμα (άνοιγμα ενός εκατοστού σε όλη την επιφάνεια). Για την αποκατάσταση του ελαττώματος στο ανωτέρω προϊόν, ο πωλητής ανέλαβε την ευθύνη και την επισκευή η οποία, όμως, ως και σήμερα, οκτώ μήνες μετά, δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Συγκεκριμένα, ο πωλητής, παρά τη σχετική συμφωνία, δεν επικοινώνησε με την αγοράστρια για τον ορισμό ημερομηνίας συνάντησης με τον τεχνικό του πωλητή. Μετά από πιέσεις της αγοράστριας, ορίσθηκαν διαδοχικά δύο ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της συνάντησης στις οποίες ο τεχνικός απουσίασε. Μετά τα ανωτέρω, η αγοράστρια μετέβη στο κατάστημα του πωλητή όπου ενημερώθηκε ότι ο τεχνικός είχε κάποιο ατύχημα. Ενόψει των παραπάνω και δεδομένου του κλονισμού στις σχέσεις των συναλλασσομένων, η καταναλώτρια απαίτησε πέραν της επισκευής του τραπεζιού με έξοδα του πωλητή και την ακύρωση της ανωτέρω συμφωνίας πίστωσης του χρηματικού ποσού που αντιστοιχούσε στην αξία των δύο πρώτων επίπλων που παρουσίασαν ελαττώματα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταναλώτριας, αν και αρχικά ο πωλητής αποδέχθηκε τις ανωτέρω αξιώσεις, στη συνέχεια, και ενόψει της απαίτησης της αγοράστριας για συγκεκριμένη δέσμευση σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης της επισκευής, υπαναχώρησε από τη συμφωνία και απαίτησε με απειλητική διάθεση την αποχώρηση της από το κατάστημα. Τέλος, η αγοράστρια αναφέρει ότι στις 24 Αυγούστου (πέντε μήνες μετά την παραλαβή των επίπλων) ένα ακόμα έπιπλο (καρέκλα αξίας 390 ευρώ) παρουσίασε πραγματικό ελάττωμα (αποκόλληση ποδιού). Ενόψει των παραπάνω, η αγοράστρια απευθύνθηκε στην Αρχή μας με αίτημα την επιστροφή του χρηματικού ποσού των ευρώ που αντιστοιχεί στην αξία δύο πρώτων επίπλων τα οποία επεστράφησαν στον πωλητή ως ελαττωματικά και την 3

4 επισκευή των υπολοίπων δύο επίπλων (τραπέζι καρέκλα) τα οποία παρουσίασαν πραγματικά ελαττώματα. Στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας της αναφοράς από την Αρχή μας, διαμορφώθηκε πρόταση για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς όπως συμφωνήθηκε καταρχήν από τα μέρη και αποτυπώνεται στο από 10 Δεκεμβρίου 2007 (αριθ. πρωτ. Α/3722) έγγραφό της Αρχής, σύμφωνα με την οποία: α) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση επιστροφής του ποσού των Ευρώ, τα οποία έχει καταβάλει η καταναλώτρια, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του πρακτικού. Το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί στο αναγραφόμενο ποσό του από 23/3/2007 πιστωτικού σημειώματος της εταιρείας προς την καταναλώτρια, το οποίο λύεται με την κοινή συναίνεση των δύο μερών. β) Η καταναλώτρια παραιτείται από την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος και αξίωσης της που απορρέει από ενδεχόμενα ελαττώματα των υπολοίπων, πέραν των αναφερομένων στο ανωτέρω πιστωτικό σημείωμα, προϊόντων τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο πώλησης μεταξύ της ιδίας και της ανωτέρω εταιρείας, ανεξάρτητα από τον χρόνο που αυτά ενεμφανίσθησαν, είτε προγενέστερα είτε μεταγενέστερα από την υπογραφή του παρόντος. Κατά συνέπεια, η καταναλώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση επισκευής του βοηθητικού standbook, του τραπεζιού και της καρέκλας, αναφερομένων ως τρίτου, τέταρτου και πέμπτου τεμαχίου αντίστοιχα στην από (αρ. πρωτ. εισερχομένου 850Α/ ) αναφορά της, τα οποία παραμένουν στην κυριότητά της. H ανωτέρω πρόταση δεν έγινε δεκτή από τον πωλητή. Β, ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Από τις διατάξεις των άρθρων 534, 535 και 537 ΑΚ, σαφώς συνάγεται ότι ο πωλητής φέρει αντικειμενική ευθύνη αν, κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, το πωληθέν πράγμα έχει πραγματικά ελαττώματα, τα οποία αναιρούν ή μειώνουν ουσιωδώς την αξία ή την χρησιμότητά του, καθώς και αν στον ίδιο χρόνο δεν έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες, με συνέπεια την μη ανταπόκριση του στη σύμβαση. Το ελάττωμα ή η έλλειψη της ιδιότητας που διαπιστώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση του πράγματος, τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός να τούτο δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος που πουλήθηκε ή με τη φύση του ελαττώματος ή της έλλειψης. 2. Στις παραπάνω περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 540 ΑΚ, παρέχεται στον αγοραστή, διαζευκτικά, το δικαίωμα να απαιτήσει είτε την διόρθωση 4

5 ή αντικατάσταση του πράγματος, είτε τη μείωση του τμήματος είτε την υπαναχώρηση από την πώληση. Οι ανωτέρω κανόνες συνιστούν ενδοτικό δίκαιο και είναι δυνατή η διαφοροποίηση τους με αντίθετη συμφωνία των μερών (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, 2004, 534ΑΚ, 271 σελ.) Τα δικαιώματα των άρθρων 540, 534 ΑΚ υφίστανται παράλληλα και αυτοτελώς και ο αγοραστής έχει δικαίωμα επιλογής τους. Κατά την κρατούσα άποψη το δικαίωμα επιλογής αποσβήνεται με την άσκηση κάποιου από τα παραπάνω δικαιώματα, μετά δε την επιλογή του ο αγοραστής δεν μπορεί να παραιτηθεί από αυτή και να επιλέξει άλλο δικαίωμα (306 ΑΚ, διαζευκτική συρροή). Κατά την ορθότερη ωστόσο άποψη όχι η επιλογή, αλλά η πραγμάτωση ενός βοηθήματος που έχει επιλεγεί αποκλείει τα λοιπά (εκλεκτική συρροή) (βλ. Απ. Γεωργιάδη, Ειδικό Μέρος Ι, 2004, 113 σελ.). 3. Κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 540 ΑΚ, η διόρθωση πρέπει να πραγματοποιηθεί με δαπάνες του πωλητή, εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή, ενόψει της φύσης του πράγματος και του σκοπού προορισμού του. Από τον πωλητή πρέπει να καθορισθούν όλες οι προϋποθέσεις πραγμάτωσης της διόρθωσης, για την αποτροπή απώλειας χρόνου, άσκοπων ενεργειών ή σημαντικής ενόχλησης του αγοραστή ή της επιχείρησης του. Στην ειδική μορφή πρωτογενούς αξίωσης για διόρθωση του πράγματος έχουν εφαρμογή οι γενικοί για την εξέλιξη των ενοχών κανόνες, για αυτό αν προβληθεί αδικαιολόγητη άρνηση για διόρθωση από τον πωλητή, τότε καθίσταται υπερήμερος ως οφειλέτης και ο αγοραστής αποκτά δικαιώματα, πλέον εκείνων της 540 ΑΚ επ., και των άρθρων 340 επ., 374 επ. και 383 επ. ΑΚ. Επιπλέον, σε περίπτωση πραγμάτωσης της διόρθωσης μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου ή σημαντικής όχλησης του αγοραστή εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για την πλημμελή εκπλήρωση της παροχής, χωρίς να αποκλείεται και η συνδρομή των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, 2004, 540 αρθρ, 341 σελ.). 4. Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, όπως προκύπτει από τις 513, 516, 288 και 343 ΑΚ (βλ. Απ. Γεωργιάδη, Ειδικό Μέρος Ι, 2004, 55 σελ.), ο αγοραστής έχει υποχρέωση να παραλάβει το πωληθέν πράγμα που του προσφέρεται προσηκόντως, και σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης ο αγοραστής περιέρχεται σε υπερημερία οφειλέτη με τις συνακόλουθες για αυτόν συνέπειες των άρθρων 343 επ. και 383 επ. και οφείλει αποζημίωση για θετική ζημία που υπέστη ο πωλητής από την μη έγκαιρη παραλαβή ή και τη ζημία που υφίσταται από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του δικαίου της αποζημίωσης ΑΚ και ενόψει του σκοπού της αποζημίωσης ο οποίος συνίσταται στην ανόρθωση και όχι στον πλουτισμό το ζημιωθέντα, κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης καταλογίζεται σε αυτήν το κέρδος που αποκόμισε ο ζημιωθείς. (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, 2004,298 ΑΚ). 5

6 5. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 «Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις» του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191) Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει, «κατά την πώληση, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος» και επίσης «σε περίπτωση προμήθειας καινουργών προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική». Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, η αγοράστρια διαπίστωσε πραγματικά ελαττώματα σε πέντε από τα δεκατέσσερα έπιπλα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της σύμβασης πώλησης. Για τα παραπάνω ελαττώματα, ο πωλητής φέρει γνήσια αντικειμενική ευθύνη καθώς διαπιστώθηκαν, στο σύνολο τους, εντός έξι μηνών από την παράδοση των πραγμάτων (την ίδια μέρα της παράδοσης, μετά από τρεις μήνες και μετά από πέντε μήνες αντίστοιχα) και συνεπώς τεκμαίρεται ότι υπήρχαν κατά την παράδοση. Το παραπάνω τεκμήριο ισχύει στην υπό εξέταση περίπτωση καθώς δεν ανατράπηκε από τον πωλητή, ο οποίος φέρει το βάρος της απόδειξης ότι το τεκμήριο δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος που πουλήθηκε. Σε κάθε περίπτωση δε, οι ισχυρισμοί του πωλητή σχετικά με τη φύση του πράγματος και του ελαττώματος θα πρέπει να συμφωνούν με τις ιδιότητες του πωληθέντος πράγματος όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά την πώληση σύμφωνα με τις ρητές και σαφείς, αναγκαστικού δικαίου, παρεπόμενες υποχρεώσεις του πωλητή για ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και τη παροχή εγγύησης για τη ελάχιστη διάρκεια ζωής των καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών (παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 «Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις» του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191) Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει.) Θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις ενημέρωσης και εγγύησης του πωλητή υφίστανται ήδη κατά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης όσο και μετά από αυτή. Αυτό σημαίνει ότι η παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων δύναται να συνεπάγεται παραβίαση των διατάξεων περί ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις ( ΑΚ), πλημμελή εκπλήρωση των ενδοσυμβατικών υποχρεώσεων του πωλητή καθώς και να δικαιολογεί την ακυρωσία ή το ακατάρτιστο της δικαιοπραξίας λόγω πλάνης ή απάτης (140, 147 επ. ΑΚ) (βλ. Π.Παπανικολάου, Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή, 2003, σελ ). 2. Προς αποκατάσταση των ελαττωμάτων των τριών πρώτων επίπλων (ανάκλυνδρο και ξύλινο άλογο αξίας ευρώ και βοηθητικό stand books), η αγοράστρια θέλησε να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Μετά από άρνηση του πωλητή και προς αποκατάσταση των ανωτέρω ελαττωμάτων συνάφθηκε συμφωνία κατά την οποία ο πωλητή αποδέχθηκε την επιστροφή των δύο πρώτων επίπλων και την πιθανή αλλαγή 6

7 του τρίτου, ενώ η αγοράστρια αποκτούσε το δικαίωμα απόκτησης επίπλων αξίας ευρώ της επιλογής της, εντός έξι μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω εκτεθείσες διατάξεις (βλ. Β4), η συμφωνία των μερών με περιεχόμενο διαφορετικό των οριζομένων στις διατάξεις 540 και 543 ΑΚ είναι δυνατή και ισχυρή, ενώ τα μέρη δεσμεύονται ως προς την αποκατάσταση των ελαττωμάτων με τον καθορισμένο από αυτά τρόπο. Στην υπό εξέταση περίπτωση και εφόσον η καταναλώτρια δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα που απορρέει από την ανωτέρω συμφωνία, θα πρέπει να αποκαταστήσει τη θετική ζημία του πωλητή από την μη εκτέλεση της σύμβασης. Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι κατά τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης θα πρέπει να συμψηφισθεί η ωφέλεια του πωλητή από την παρακράτηση των επιστραφέντων επίπλων. Επιπλέον, η αποκατάσταση των πραγματικών ελαττωμάτων του τρίτου επίπλου (βοηθητικό stand books) δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί και η αγοράστρια δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 540 ΑΚ. 3. Προς αποκατάσταση του πραγματικού ελαττώματος στο τέταρτο έπιπλο (τραπέζι αξίας ευρώ) η αγοράστρια άσκησε το δικαίωμα της διόρθωσης. Όπως προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά, η ανωτέρω διόρθωση καθυστέρησε σημαντικά και παραμένει ως και σήμερα εκκρεμής πάρα τις σαφείς εκ του νόμου υποχρεώσεις του πωλητή περί καθορισμού του τρόπου διόρθωσης και πραγμάτωσης αυτής εντός ευλόγου και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή Σύμφωνα με τις ανωτέρω εκτεθείσες διατάξεις (βλ. Β3), η αγοράστρια δικαιούται, πέραν της επιδιόρθωσης του ελαττώματος και αποζημίωση για την ανωτέρω καθυστέρηση και σημαντική όχληση που έχει υποστεί, ενώ δικαιούται να ασκήσει, εφόσον η επισκευή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, και το δικαίωμα της υπαναχώρησης. 4. Τέλος, η αποκατάσταση των πραγματικών ελαττωμάτων του πέμπτου επίπλου (καρέκλα αξίας 390 ευρώ) δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί και η αγοράστρια δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 540 ΑΚ. Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω και με δεδομένη τη ρίξη της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο συναλλασσόμενα μέρη καθώς και τις εκατέρωθεν βάσιμες αξιώσεις, ο Συνήγορος του Καταναλωτή θεωρεί ότι η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς όπως προτάθηκε από την αγοράστρια, συμφωνήθηκε καταρχήν από τα μέρη και αποτυπώνεται στο από 10 Δεκεμβρίου 2007 (αριθ. πρωτ. Α/3722) έγγραφό της Αρχής, αποτελεί συμφέρουσα διευθέτηση της καταναλωτικής διαφοράς και κατά συνέπεια: 7

8 Ι) Απευθύνει σύσταση προς τον κ. Άγγελο Μαθιουδάκη, διευθυντή του καταστήματος Immigre, Art & Craft και την κ. Νάντια Ροντογιάννη, να αποδεχθούν τα κατωτέρω: α) Ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση επιστροφής του ποσού των Ευρώ, τα οποία έχει καταβάλει η αγοράστρια, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της παρούσας έγγραφης σύστασης. Το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί στο αναγραφόμενο ποσό του από 23/3/2007 πιστωτικού σημειώματος της εταιρείας προς την αγοράστρια, το οποίο λύεται με την κοινή συναίνεση των δύο μερών. β) Η αγοράστρια παραιτείται από την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος και αξίωσης της που απορρέει από ενδεχόμενα ελαττώματα των υπολοίπων, πέραν των αναφερομένων στο ανωτέρω πιστωτικό σημείωμα, προϊόντων τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο πώλησης μεταξύ της ιδίας και της ανωτέρω εταιρείας, ανεξάρτητα από τον χρόνο που αυτά ενεμφανίσθησαν, είτε προγενέστερα είτε μεταγενέστερα από την αποδοχή της παρούσας σύστασης. Κατά συνέπεια, η αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση επισκευής του βοηθητικού standbook, του τραπεζιού και της καρέκλας, αναφερομένων ως τρίτου, τέταρτου και πέμπτου τεμαχίου αντίστοιχα στην από (αρ. πρωτ. εισερχομένου 850Α/ ) αναφορά της, τα οποία παραμένουν στην κυριότητά της. Η Αρχή καλεί τα μέρη να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσης. ΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που ο κ. Άγγελος Μαθιουδάκης, διευθυντής του καταστήματος Immigre, Art & Craft και η κ. Νάντια Ροντογιάννη δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ). Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ α/α Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος 8

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν 3297/2004)

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος : Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες : Δήμητρα Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση : d. hatz@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα :

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής : Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές : Α. Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Β. Ελένη Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ...

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: draftopoul@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 26 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιοι: 1. ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή 2. ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτριες: 1.Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός 2. ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΠΡΟΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276 E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531 ΠΡΟΣ: 1. ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: Γ. ίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: Γ. ίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: Γ. ίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα