ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP"

Transcript

1 Ενίσχυση και επισκευή προκατασκευασµένων στοιχείων µε FRP ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP ΚΑΒΒΑ ΙΑ ΧΑΡΙΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των τρόπων ενίσχυσης και επισκευής κτιρίων από προκατασκευασµένα στοιχεία και των συνδέσεων αυτών µε ινοπλισµένα πολυµερή. Στα ερευνητικά πειράµατα που παρατίθενται στη συνέχεια οδήγησε η ανάγκη αποκατάστασης και πρόληψης βλαβών που παρουσιάζονται σε υφιστάµενες κατασκευές λόγω σεισµικών δράσεων και άλλων παραγόντων. Επίσης γίνεται µία εισαγωγή στα συστήµατα δόµησης µε προκατασκευή και Tilt-Up καθώς και στα ινοπλισµένα πολυµερή και σύγκριση µε άλλες µεθόδους βάσει των πειραµατικών αποτελεσµάτων. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προκατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα αρχίζει να χρησιµοποιείται ευρύτατα µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Στην Ελλάδα χρησιµοποιείται πιο συστηµατικά από τη δεκαετία του 80' για την ανέγερση σχολικών κτιρίων αλλά και βιοµηχανικών χώρων, όµως έχει ήδη κάνει την εµφάνισή της πριν το 1970 [1],[2]. Αποτελεί µία αρκετά δηµιουργική µέθοδο κάλυψης των εκάστοτε αναγκών της κοινωνίας για τη γρήγορη ανέγερση διαφόρων τύπων κτιρίων, ωστόσο παρατηρείται µία προκατάληψη στις χώρες µε µεγάλη σεισµική επικινδυνότητα.[3] 2.ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ TILT-UP ΚΤΙΡΙΑ Τα κτίρια αυτά αποτελούνται από προκατασκευασµένα στοιχεία, τα οποία παρασκευάζονται στο εργοστάσιο και µεταφέρονται στην οικοδοµή για τη συναρµολόγηση, και από διάφορους τύπους σύνδεσής τους που γίνονται κατά τη συναρµολόγηση. Η διαφορά στη συµπεριφορά και στον τρόπο ενίσχυσης αυτών των κτιρίων σε σχέση µε τα µονολιθικά κτίρια έγκειται στο γεγονός ότι τα προκατασκευασµένα µέλη έχουν αρκετά αυστηρή τήρηση των κανόνων παραγωγής και συνεπώς αρκετά καλή συµπεριφορά, ενώ η δηµιουργία των συνδέσεων γίνεται επι τόπου στο έργο και αποτελεί την αδυναµία της κατασκευής. Η ενίσχυση και επισκευή των προκατασκευασµένων κτιρίων εστιάζει κατά κύριο λόγο στην αντοχή των συνδέσεων διότι η συµπεριφορά του κτιρίου εξαρτάται ουσιαστικά από τις συνδέσεις του.[4] Η προκατασκευή αποτελείται από τρεις κύριες τεχνολογίες: Τα Τοιχωµατικα Συστήµατα αποτελούνται από προκατασκευασµένα πάνελ τοιχωµάτων (συµπαγή ή τύπου σάντουιτς) και προκατασκευασµένα πάνελ πατωµάτων-οροφής. Χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα µε το σε ποιά διεύθυνση βρίσκονται τα τοιχώµατα, δηλαδή στην εγκάρσια (Cross Wall System), στη διαµήκη (Longitudinal Wall System) ή και στις δύο (Two-Way System). Η συµπεριφορά σε σεισµό είναι αρκετά καλή.[2] 61

2 Καββαδία Χάρις Σχήµα 1: Κτίριο τοιχωµατικού συστήµατος [5] Τα πλαισιακά συστήµατα αποτελούνται από προκατασκευασµένα υποστηλώµατα, προκατασκευασµένες πλάκες, προκατασκευασµένες δοκούς και συνήθως προκατασκευασµένα τοιχώµατα. Χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα µε το άν χρησιµοποιούνται προσυναρµολογηµένα στοιχεία δοκών υποστυλωµάτων η γραµµικά στοιχεία. Η συµπεριφορά σε σεισµό είναι αρκετα µέτρια και για το λόγο αυτό αναπτύσσονται υβριδικά συστήµατα µε προένταση.[2] Σχήµα 2: Κτίριο πλαισιακού συστήµατος [6] Τα Συστήµατα Πλάκας-Υποστυλώµατος µε ιατµητικούς τοίχους (Slab-Column Systems with Shear Walls) αποτελούνται από προκατασκευασµένες πλάκες, προκατασκευασµένα υποστυλώµατα και ενίοτε προκατασκευασµένα τοιχώµετα. Χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα µε το άν η τοποθέτηση των στοιχείων πλάκας γίνεται µέσω ανύψωσης ή προέντασης. Εκτιµάται ότι η χρήση της προέντασης στο σύστηµα αυτό παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια. Το σύστηµα αυτό δε θεωρείται αντισεισµικό αν και τα προεντεταµένα στοιχεία έχουν δείξει καλή συµπεριφορά υπό σεισµική φόρτιση.[2] 62

3 Ενίσχυση και επισκευή προκατασκευασµένων στοιχείων µε FRP Σχήµα 3: Κτίριο Slab- Column συστήµατος [7] Τα TILT-UP κτίρια αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία κτιρίων δίοτι αποτελούνται από πανελ τοιχωµάτων που φτιάχνονται σε οριζόντια θέση στο εργοτάξιο και στη συνέχεια τοποθετούνται στην κατασκευή. Συνεπώς δεν πρόκειται για προκατασκευασµένα κτίρια αλλά ούτε και συµβατικές κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα κτίρια αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε σεισµό. Σχήµα 4: Κτίριο τύπου Tilt-Up [8] 3.ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ενίσχυση των προκατασκευασµένων στοιχείων και συνδέσεων µε FRP και CFRP ως πολύ διαδεδοµένη, αρκετά τεκµηριωµένη και πολλά υποσχόµενη µέθοδος. Τα ινοπλισµένα πολυµερή είναι ανισότροπα υλικά και έχοντας τις ίνες ως τον κύριο φορέα ανάληψης των δυνάµεων επιτυγχάνουν µεγάλη παραµορφωσιµότητα και διατµητική αντοχή µε σχεδόν γραµµικό διάγραµµα τάσης-παραµόρφωσης [9]. Επιπλέον η αστοχία επέρχεται για αρκετά µεγάλες παραµορφώσεις, γεγονός που σε συνδυασµό µε την ευκολία στην εφαρµογή καθιστά τη µέθοδο αυτή ιδαίτερα αποδοτική και συµφέρουσα [10]. Στις ενότητες 4 έως 6 παρουσιάζονται πειραµατικές διατάξεις για τον έλεγχο τριών διαφορετικών περιπτώσεων ενίσχυσης αλλά και επισκευής κτιρίων απο προκατασκευασµένα µέλη. Η ανάγκη πραγµατοποίησης των µελετών αυτών προέκυψε µετά από τη δράση σεισµικών δυνάµεων (ενότητες 5, 6) και την εφαρµογή επιπλέον µονίµου φορτίου (ενότητα 4). Η αναλυτική παρουσίαση και σχολιασµός των αποτελεσµάτων γίνεται στην ενότητα 7 63

4 Καββαδία Χάρις όπου συγκρίνονται τα αποτελέσµατα και µε άλλες µεθόδους. 4.ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ- ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΟΚΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΥΟ Τ ΜΕ DAPPED-END ΑΚΡΑ Οι προκατασκευασµένες-προεντεταµένες δοκοί µε µορφή δύο Τ µε dapped-end άκρα χρησιµοποιούνται σε κτίρια και εγκαταστάσεις parking σε ζώνες υψηλής σεισµικής επικινδυνότητας λόγω της πλευρικής σταθερότητας που παρέχουν και της µείωσης του ύψους ορόφου. Αν και ο σχεδιασµος των δοκών αυτών είναι πολύπλοκος εξαιτίας του σχήµατος της σύνδεσης είναι πολύ διαδεδοµένες. Επιπλέον, το συγκεκριµένο είδος σύνδεσης προκαλεί έντονη συγκέντρωση τάσεων στο άκρο µε αποτέλεσµα, στην περίπτωση που η κατάλληλη ενίσχυση κοντά στο άκρο δεν είναι εφικτή, να υπάρχει το ενδεχόµενο δηµιουργίας διαγώνιων ρωγµών, η οποίες αναπτύσσονται γρήγορα µε ελάχιστη έως καθόλου προειδοποίηση.[9], [11] Σχήµα 5: οκός µε δύο T [12] Η ενίσχυση µε FRP των συνδέσεων έχει µελετηθεί µε βάση την ανάγκη ενίσχυσης ήδη υπαρχόντων κτιρίων, όπως παραδείγµατος χάρην ένα τριόροφο parking στο Pittsburg. Στην περίπτωση αυτή οι δοκοί δεν ήταν ικανές να παραλάβουν ολόκληρο το φορτίο σχεδιασµού το οποίο προστέθηκε πέντε χρόνια µετά την παράδοση και έναρξη λειτουργίας του έργου [11]. Από την µελέτη των δοκών του parking αλλά και από άλλες πειραµατικές διαδικασίες προέκυψε ότι η ενίσχυση µε FRP είναι πλήρως ικανοποιητική. Πιο συγκεκριµένα: Το FRP εφαρµόστηκε πλευρικά και κάτω από το µέλος (U-wrap) σε διεύθυνση κάθετη (90 ) και παράλληλη (0 ) στον διαµήκη άξονα ανάλογα µε τις απαιτήσεις, το οποίο αποτελεί την πιο διαδεδοµένη τεχνική για την ενίσχυση σε διάτµηση. Προέκυψαν πέντε πιθανές αιτίες αστοχίας όπως φαίνεται στο σχήµα(6): Σχήµα 6: Τρόποι στοχίας δοκού µε Dapped-End άκρα [9] 64

5 Ενίσχυση και επισκευή προκατασκευασµένων στοιχείων µε FRP Τα δοκίµια αστόχησαν όλα σε διάτµηση από ρωγµές που ξεκίνησαν από το σηµείο της συνδεσης της δοκού και οφείλονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αστοχία οφείλεται στην αποκόλληση των φύλλων του FRP ενώ στην περίπτωση χρήσης αγκυρίου τύπου U η αστοχία επήλθε από την αστοχία των ινών του πολυµερούς. Τα συµπεράσµατα που διεξάγονται από τις µελέτες αυτές είναι τα ακόλουθα: Τα συστήµατα ενίσχυσης και επισκευής δοκών µε µορφή δύο Τ και dapped-end άκρα µε FRP είναι αξιόπιστα λόγω της ψευδοπλάστιµης συµπεριφοράς που παρέχεται από τον οπλισµό του σκυροδέµατος µετά την εµφάνιση ρωγµών. Η χρησιµοποίηση αγκυρίων τύπου U εξασφαλίζει τη µέγιστη απόδοση της δοκού και ταυτόχρονα την αστοχία των ινών και όχι της σύνδεσης µεταξύ σκυροδέµατος και ινοπλισµένων πολυµερών. [9] [11] 5.ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Οι συγκολλητές (welding) ενώσεις µεταλλικών ελασµάτων αποτελλούν µία πολύ συνηθισµένη τεχνική σύνδεσης προκατασκευασµένων στοιχείων. Ωστόσο παρατηρήθηκε σε πολλές περιπτώσεις ότι η σεισµική δράση τις καθιστά ευάλωτες διότι δεν παρουσιάζουν την απαραίτητη πλαστιµότητα ώστε τα στοιχεία να αναπτύξουν τη µέγιστη αντοχή. Επίσης η διάβρωση των ελασµάτων αποτελεί µία ακόµη παράµετρο για ανησυχία. [2] [10] [13] Σκοπός του πειράµατος που διεξήχθη είναι η ενίσχυση σε διάτµηση των συνδέσεων µε CFRP και η εκτίµηση και βελτιστοποίηση της µεθόδου αυτής. Το πολυµερές σε κάθε δοκίµιο είχε διαφορετική επιφάνεια κάλυψης, διαφορετικό αριθµό φύλλων και προσανατολισµού, καθώς και ο βαθµός επεξεργασίας της επιφάνειας για την εφαρµογή των φύλλων του CFRP µεταβαλλόταν ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο προετοιµασίας. Σχήµα 7: Πειραµατική δίαταξη, το FRP τοποθετείται στις συνδέσεις [13] Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν ήταν η ικανοποιητική αποκατάσταση της διατµητικής αντοχής της συνδεσης η εξαιρετική σηµασία του σχεδιασµού του υλικού ενίσχυσης, δηλαδή αριθµός και προσανατολισµός φύλλων, επιφάνεια εφαρµογής η ανάγκη επαρκούς προετοιµασίας της επιφάνειας εφαρµογής των φύλλων: ενδείκνυται η χρήση υδροβολής η οποία έδωσε τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε αντίθεση µε τη χρήση ειδικού µηχανισµού βουρτσίσµατος της επιφάνειας, στην περίπτωση αυτή η αστοχία επήλθε από τη ρήξη της σύνδεσης πολυµερούς-σκυροδέµατος. ο προσανατολισµός των ινών ενδείκνυται να είναι ορθογωνικός διότι στον 65

6 Καββαδία Χάρις προσανατολισµό τύπου πεταλούδας παρατηρήθηκε µεγάλη συγκέντρωση τάσεων [13] 6.ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ TILT-UP ΚΤΙΡΙΟΥ Όπως προαναφέρθηκε τα κτίρια τύπου Tilt-Up είναι ευάλωτα σε σεισµό και δεν ανήκουν στην κατηγορία των προκατασκευασµένων, ωστόσο επειδή χρησιµοποιούνται αρκετά σε βιοµηχανικούς χωρους αλλά και επειδή προβλήµατα από σεισµό αντιµετωπίστηκαν µε εφαρµογή FRP κρίνεται σκόπιµη η παρουσίαση των συµπερασµάτων της επισκευής[2] [10]. Η εφαρµογή έγινε σε ένα κτίριο στη νότια Καλιφόρνια που είχε υποστεί σοβαρές βλάβες από το σεισµό το Όπως φαίνεται στο σχήµα (10) τα τοιχώµατα που χρειάζονταν επισκευή ήταν συγκεντρωµένα στη δυτική πλευρά του κτιρίου. Τα προκατασκευασµένα πάνελ τοιχωµάτων παρουσίασαν ρωγµές στην οριζόντια διεύθυνση διότι ο οπλισµός στην εγκάρσια διεύθυνση ήταν πολύ φτωχός. Συνεπάγεται, λοιπόν, ότι η ενίσχυση έγινε µε την εφαρµογή φύλλων FRP στην εγκάρσια διεύθυνση σε κάθε πάνελ.[10] Σχήµα 8: Μηχανισµός ενίσχυσης του τοίχου σε διάτµηση [10] Σχήµα 9: Περιοχή του κτιρίου στην οποία τα τοιχώµατα υπέστησαν σοβαρές βλάβες [10] Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επισκευή αυτή αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα έργα, σε επιφάνεια εφαρµογής (m2), ενίσχυσης µε FRP. 7.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρµογή ινοπλισµένων πολυµερών στα προηγούµενα παραδείγµατα-περιπτώσεις µας δίνει παρόµοια και αλληλοσυµπληρούµενα συµπεράσµατα, απαιτήσεις, σηµεία προσοχής. 66

7 Ενίσχυση και επισκευή προκατασκευασµένων στοιχείων µε FRP Πιο συγκεκριµένα η χρήση του FRP κρίνεται πλέον ικανή να επισκευάσει και να ενισχύσει προκατασκευασµένα µέλη και συνδέσεις σε περιοχές µε υψηλό δείκτη σεισµικότητας ώστε να προστεθεί στο δοµικό στοιχείο παραµορφωσιµότητα και αντοχή σε διάτµηση. Στην περίπτωση των τοιχωµάτων η οριζόντια διάσταση των φύλλων, είτε στη συνδεση είτε στην επιφάνεια, είναι εξαιρετικά σηµαντική ώστε να επιτραπεί η πλήρης ανάπτυξη της αντοχής των ινών. Επίσης η εφαρµογή των φύλλων έγινε στη µία πλευρά µόνο των µελών συµπεραίνοντας ότι για επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων µπορεί να γίνει και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Παρατηρήθηκε ότι η χρήση αγκυρωµένων µπουλονιών βελτιστοποιεί την µέθοδο αυτή, επιτρέποντας την αστοχία των προκατασκευασµένων στοιχείων και όχι του πολυµερούς λόγω αποκόλλησης των φύλλων του. Η εφαρµογή FRP υπερτερεί σε πολλές περιπτώσεις για την ενίσχυση στοιχείων σε κάµψη και διάτµηση λόγω του συνεχώς µειούµενου κόστους των υλικών τα τελευταία χρόνια, αλλά και των πλεονεκτηµάτων της σε σχέση µε άλλες µεθόδους. Στις προαναφερθείσες πειραµατικές διαδικασίες έγινε σύγκριση µε τις µεθόδους ενίσχυσης και επισκευής µε µεταλλικά ελάσµατα (πείραµα ενότητας 5 και 6 ) και εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (πείραµα ενότητας ). Τα µεταλλικά ελάσµατα παρατηρήθηκε ότι είναι µη λειτουργική και αντιοικονοµική λύση για εφαρµογή σε µεγάλες επιφάνειες, η απόδοσή τους στα συγκεκριµένα πειράµατα κρίθηκε µη ικανοποιητική και επίσης είναι ευάλωτα σε διάβρωση η οποία επηρεάζει το δεσµό µεταξύ ριτίνης και σκυροδέµατος [9] [10]. Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα προσδίδει µεγάλο βάρος και δυσκαµψία στην κατασκευή σε αντίθεση µε το FRP και κρίθηκε ως µη ικανοποιητική λύση [10]. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής του FRP µε επίτευξη καλύτερης αντοχής στη σύνδεση µεταξύ υλικού και σκυροδέµατος µε υδροβολή, ενώ µη ικανοποιητικό κρίθηκε το αποτέλεσµα από µηχανισµό βουρτσίσµατος [13]. 8.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Σ. Τσουκαντάς, Γ. Κρεµµύδα (2008), Ο ελληνικός κανονισµός προκατασκευής και συγκρίσεις µε τις διατάξεις του EC8, οι οποίες αναφέρονται στην προκατασκευή, 3ᴼ Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5-7 Νοεµβρίου, 2008, Άρθρο 1774 [2] Μαρία Τσάτσου, Συµπεριφορά σε σεισµό προκατασκευασµένων κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα και τρόποι ενίσχυσης και επισκευής αυτών, διπλωµατική εργασία, Πάτρα [3] Robert E. Englekirk (2003), Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings, p.2 [4] Σ. Τσουκαντάς (2003), Σεισµικός Σχεδιασµός Προκατασκευασµένων Έργων, Πρακτικά 14ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Κως, Οκτωβρίου 2003 [5] Mark Klyacho, Igor Mortchikchin, Igor Nuda, Large reinforced concrete panel buildings (Series 122, 135 and 1-464c, Word Housing Encyclopedia [6] Shamil Khakimov, Bakhtiar Nurtaev, Precast reinforeced concrete frame panel system of seria IIS-04, Word Housing Encyclopedia [7] &imgrefurl=http://www.bmtpc.org/compendium/flooring/text.htm&usg= UHqDP5mKYJU 67

8 Καββαδία Χάρις UEDpQ60st2mfOROM=&h=880&w=662&sz=171&hl=el&start=32&zoom=1&tbnid=JwZS 43BEsDC0kM:&tbnh=126&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dslabcolumn%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN%26biw%3D1004%26bih%3D581%26tbs% 3Disch:10%2C722&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=485&vpy=227&dur=109&hovh=259&ho vw=195&tx=113&ty=181&ei=0602tefypnodhqeg97zdag&oei=j602tbzaejkq8aohrrc saw&esq=12&page=3&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:32&biw=1004&bih=581 [8] [9] P.C. Huang, J. J. Myers, A. Nanni, Dapped-End strengthening of precast prestressed concrete Double Tee beams with FRP composites, Aug. 2000, pp [10] M. R. Ehsani, M. EERI, Hamid Saadatmanesh (1997), Fiber Composites: An Economical Alternative for Retrofitting Earthquake-Damaged Precast-Concrete Spestra, Vol 13, No 2, May 1997 [11] W. J. Gold, G. J. laszak, M. Mettemeyer, A. Nanni, M. D. Wuerthele (), Stregthening Dapped Ends of Precast Double Tees with Externally Bonded FRP Reinforcement, ASCE Structures Congress 2000 [12]http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.highconcrete.com/products/Component s/structural/images/doubletee1_pm.jpg&imgrefurl=http://www.highconcrete.com/products/ Components/structural/CarbonCastTT.cfm&usg= - I7V0losbrUDXPzDX5eQZaELQRg=&h=351&w=274&sz=15&hl=el&start=27&zoom=1&t bnid=5y5bl6ddx37hmm:&tbnh=133&tbnw=104&ei=bmu2tfjoo8a38qpgzmhda&prev=/images%3fq%3ddouble%2btee%26um%3d1%26hl%3del%26sa%3dn %26biw%3D1004%26bih%3D581%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=265&oe i=_sq2tb37iyig8qp1ovghda&esq=3&page=3&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:27&tx=60&ty =48 [13] C. P. Pantelides, V. A. Volnyy, J. Gergely, L. D. Reaveley, Seismic Retrofit of Precast Concrete Panel Connections with Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites, PCI Journal, January-February 2003, Vol 48, no 1, pp

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1818 Πλευρική αστάθεια υπό ακραία σεισµική κάµψη των εναλλάξ εφελκυόµενων και θλιβόµενων πελµάτων τοιχωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1928 Εφαρµογή της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων για την ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων µε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) Ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με FRP (Ινοπλισμένα Πολυμερή) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) ΖΩΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Περίληψη Η παρακάτω εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Experimental investigation of RC full scale frame strengthened at the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1953 Συγκριτική εκτίµηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ µε σεισµική µόνωση από ελαστοµεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών my documents/σεμινάρια/άργος/11-03 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Α. Κανελλόπουλος Dr..tehn. ETH Zuerih, CUBUS HELLAS Ltd E. Mυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Εργαστήριο ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή αποσβεστήρων τριβής σε υφιστάμενες κατασκευές ως ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (L Aquilla 09, Ιταλία) ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα