ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο ρόλος της Στατιστικής στην ιατρική. Ανασκόπηση απλής στατιστικής μεθοδολογίας στην Ιατρική. Αιτία, αιτιότητα, συσχέτιση, συντελεστής kappa. Ταξινόμηση νόσων (Internatonal Classfcaton of Dseases, ICD code. Επίπτωση, επιπολασμός, προτυποποίηση. Αιτιολογικοί δείκτες (κίνδυνος, odds rato. Ευαισθησία, ειδικότητα, προγνωστική άξια. Μέθοδος Mantel-Hanenszel. Ανάλυση μελετών μαρτύρων ασθενών, επιλογή μαρτύρων. Παλινδρόμηση Posson. Μοντέλα συνάφειας. Θέματα ανάλυσης διασποράς και συνδιασποράς με fxed και random effects. Συλλογή ασθενών. Αρχές βιοστατιστικών και επιδημιολογικών μελετών. Εισαγωγή στα Repeated measures longtudnal data και μεταανάλυση. Βιβλιογραφία Παπαιωάννου Τ. και Φερεντίνου Κ. (000. Ιατρική Στατιστική, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθηνά. Ahlborn A. and Norell S. (900. Introducton to Modern Epdemology. Epdemology Resources Inc. Agrest A. (990 Categorcal Data Analyss, nd Edton (00. Altman D.G.(99. Practcal statstcs n medcal research, Chapman and Hall. Armtage P., Mathews J.N.S., Berry G. Statstcal methods n medcal research, (00 4th Edton, Blackwell. Breslow N.E. και Day N.E. (980 και 987. Statstcal methods n Cancer Research, Vol I και II. Clayton D. and Hlls M., (993. Statstcal methods n Epdemology, Oxford Unversty Press. Gardner, M.J. and Altman D.G. (984.Statstcs wth Confdence, Brtsh Medcal Journal. Gore S.M. and Altman D.G. (98 Statstcs n Practce, Brtsh Medcal Journal. Woolson R.F. (987. Statstcal Methods for the Analyss of Bomedcal Data, Wley. Άλλες αναφορές Armtage P. and Colton T. (998 Encyclopeda of Bostatstcs, 6 volumes, Wley. World Health Organzaton (99 Internatonal Statstcal Classfcaton of Dseases and Related Health Problems, 0 th revson, WHO Geneva. Αναφορές Βασικής θεωρίας Παπαϊωάννου Τ. (000 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθηνά. Παπαιωαννου Τ. και Φερεντίνος Κ.(000 Μαθηματική Στατιστική:Εκτιμητική, Έλεγχος Υποθέσεων, Εφαρμογές. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις αυτές:. Αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος «Βιοστατιστική και Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία το οποίο δίδαξα τα τελευταία χρόνια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Στατιστική, Κατεύθυνση Βιοστατιστικής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς και. Απευθύνονται σε φοιτητές που έχουν διδαχθεί ένα δύο μαθήματα Πιθανοτήτων Στατιστικής χωρίς αναγκαστικά να έχει προηγηθεί ένα μάθημα «Βιοστατιστικής». Κατά συνέπεια σε ότι αφορά τη δυσκολία τους μπορούν να θεωρηθούν ως ενδιάμεσου επιπέδου στον ευρύτερο χώρο της Βιοστατιστικής και της Στατιστικής Επιδημιολογίας. Η έμφαση είναι όχι μόνο στην παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων και αποτελεσμάτων αλλά και στη στατιστική τους αιτιολόγηση και προέλευση. Τάκης Παπαϊωάννου Πειραιάς Νοέμβριος 004

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.... Ο Ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική.... Ανασκόπηση Στατιστικής Θεωρίας..... Εκτιμητής Μέγιστης Πιθανοφάνειας Διαστήματα Εμπιστοσύνης Έλεγχος Υποθέσεων Τεστ Απλή Στατιστική Μεθοδολογία P-Values και Διαστήματα Εμπιστοσύνης Ισχύς (Power...9 Κεφάλαιο : ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ...0. Σύγκριση Ποσοστών κατά Ζεύγη...0. Επίπτωση (Incdence-Επιπολασμός (Prevalence Προτυποποίηση (Standardzaton Ποσοστών...7 Κεφάλαιο 3: ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Μέτρα Συνάφειας ως Συναρτήσεις του Χ Σχετικός Κίνδυνος (Relatve Rsk-Λόγος Πιθανοτήτων (Odds Rato ή Λόγοι Διαγωνίων Γινομένων για Πίνακες Μέτρα Συνάφειας για Διατακτικούς (Ordnal Πίνακες Συνάφειας Μέτρα Συμφωνίας μεταξύ Αξιολογητών Συντελεστής Κάππα του Cohen...3 Κεφάλαιο 4: ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Ευαισθησία και Ειδικότητα Προβλεπτική Αξία Διαγνωστικών Κριτηρίων...40 Κεφάλαιο 5: ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Χ (Goodness Of Ft Έλεγχοι (Τεστ Καλής Προσαρμογής Έλεγχος συγκεκριμένης Πολυωνυμικής κατανομής Έλεγχος Πολυωνυμικής Κατανομής Έλεγχος Καλής Προσαρμογής με το Λόγο Πιθανοφανειών-G Γινόμενοι Πολυωνυμικών Κατανομών Ομογένεια Ποσοστών Έλεγχοι Ανεξαρτησίας σε Πίνακες Συνάφειας Το Τεστ McNemar ως X Τεστ...63 Κεφάλαιο 6: ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ: STUART-MAXWELL, COCHRAN και MANTEL-HAENSZEL Σύγκριση κατά Ζεύγη με περισσότερα από Δύο Δυνατά Αποτελέσματα- Τεστ των Stuart Maxwell Σύγκριση Περισσότερων από δύο Συσχετισμένων Ποσοστών-Τεστ του Cochran Mantel-Haenzel Test: Ανεξάρτητοι Πίνακες Case Study...7 Κεφάλαιο 7: ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Χ Τετράγωνο για Τάση (Χ for Trend Καμπύλες ROC...84 Κεφάλαιο 8: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ...87 Κεφάλαιο 9: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτες Ασθενών Μαρτύρων (Case-control studes Μελέτες Ασθενών Ομάδων (Case Cohort studes...88 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...89

4 4. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 4. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η ευαισθησία και η ειδικότητα ενός διαγνωστικού τεστ ή μίας (νέας θεραπευτικής μεθόδου είναι δύο σημαντικά ποσοστά τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται σε θέματα διαγνωστικών κριτηρίων ή τεστ (screenng tests. Είναι γνωστό ότι ένα διαγνωστικό τεστ κάποιου παράγοντα μπορεί να οδηγήσει στον ακόλουθο τετράπτυχο πίνακα Παράγοντας Τεστ - «Τεστ + ή» σημαίνει θετική ή αρνητική δήλωση και «παράγοντας + ή -» σημαίνει παρουσία του παράγοντα, δηλαδή ασθενής ή απουσία του παράγοντα, δηλαδή μη ασθενής (μάρτυρας αντίστοιχα. Έτσι ορίζονται τα παρακάτω ποσοστά:. ευαισθησία (senstvty του κριτηρίου είναι το ποσοστό των ασθενών που ικανοποιούν το κριτήριο ευαισθησία = Ρ(τεστ + / ασθενής. ειδικότητα (specfcty του κριτηρίου είναι το ποσοστό των υγιών (μαρτύρων που δεν ικανοποιούν το κριτήριο ειδικότητα = Ρ(τεστ - / μη ασθενής ή μάρτυρας 3. ποσοστό λανθασμένα θετικά ατόμων (false postve = ειδικότητα 4. ποσοστό λανθασμένα αρνητικών ατόμων (false negatve = ευαισθησία 36

5 5. ποσοστό ολικού σφάλματος λανθασμένης ταξινόμησης = Ρ (θετικό σφάλμα Ρ (υγιής + Ρ (αρνητικό σφάλμα Ρ (ασθενής = = ποσοστό δύο σφαλμάτων δεδομένης της σχετικής συχνότητας των ασθενών Παράδειγμα Σε ένα καινούριο τεστ διαγνώσεων καρκίνου εξετάστηκαν 900 άτομα, εκ των οποίων άλλα είχαν καρκίνο και άλλα δεν είχαν, με τα εξής αποτελέσματα: Αποτελέσματα Άτομα Σύνολο του τεστ με ασθένεια χωρίς ασθένεια Θετικό Αρνητικό Σύνολο Ζητάμε να εκτιμήσουμε τα προηγούμενα ποσοστά. Έτσι έχουμε: Παρατηρούμε ότι : ευαισθησία = 40 80% 300 = ειδικότητα = % 600 = ποσοστό θετικού σφάλματος = 30 5% 600 = ποσοστό αρνητικού σφάλματος = 60 0% 300 = ποσοστό ολικού σφάλματος = = % ευαισθησία = ποσοστό αρνητικού σφάλματος = = Ρ(σφάλμα Τύπου I = -α ειδικότητα = ποσοστό θετικού σφάλματος = = Ρ(σφάλμα Τύπου II = -β 37

6 όπου τα σφάλματα Τύπου I και II είναι τα γνωστά σφάλματα στον έλεγχο υποθέσεων. Εδώ ως μηδενική υπόθεση ορίζεται ένας ασθενής να δηλωθεί αρνητικός. Παράδειγμα Σε μία διαδικασία αιμοδοτών που καθορίζεται από την τιμή του log0sgtp στον όρο του αίματος εξετάστηκαν.000 άτομα εκ των οποίων άλλα έγιναν δεκτά για αιμοδοσία και άλλα όχι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Αποτελέσματα της διαδικασίας δεκτοί για αίμα (τεστ - όχι δεκτοί για αίμα (τεστ + άτομα υγιή άτομα ασθενή Σύνολο Σύνολο Εργαζόμενοι όπως στο προηγούμενο παράδειγμα έχουμε: Ευαισθησία = 94 78,3% 0 = Ειδικότητα = % 880 = Ποσοστό θετικού σφάλματος = 44 5% 880 = Ποσοστό αρνητικού σφάλματος = 6,7% 0 = Παρατηρούμε ομοίως ότι : Ποσοστό ολικού σφάλματος = = =0,044+ 0,0= 0,64=,64% Ευαισθησία = Ρ(Σφάλμα Τύπου I = -6/0 Ειδικότητα = Ρ(Σφάλμα Τύπου II = -44/880 38

7 Σχόλια: Ένα διαγνωστικό τεστ (screenng test μπορεί να είναι λανθασμένο θετικό ή λανθασμένα αρνητικό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των λανθασμένων τόσο μικρότερη είναι η ευαισθησία. ευαισθησία ειδικότητα 39

8 4. ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η προβλεπτική αξία ενός διαγνωστικού τεστ (predctve test αξιολογείται με την πιθανότητα ένα άτομο να έχει τη νόσο δοθέντος ότι το διαγνωστικό τεστ είναι θετικό, δηλαδή την Ρ(ασθενής / τεστ + PPV και την πιθανότητα ένα άτομο να είναι υγιές δοθέντος ότι το διαγνωστικό τεστ είναι αρνητικό, δηλαδή την Ρ(υγιής / τεστ - =NPV Η πρώτη πιθανότητα λέγεται θετική προβλεπτική αξία (postve predctve value και η δεύτερη αρνητική προβλεπτική αξία (negatve predctve value του διαγνωστικού τεστ. Ισχύουν: Ρ(νόσος = επιπολασμός νόσου (prevalence Ρ(νόσος / τεστ θετικό = θετική προβλεπτική αξία Ρ(τεστ θετικό / νόσος = ευαισθησία Ρ(τεστ θετικό / υγιής = ειδικότητα Για τον υπολογισμό των προβλεπτικών αξιών ενός διαγνωστικού τεστ στηριζόμαστε στο Θεώρημα του Bayes και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους τύπους: Θετική προβλεπτική αξία (PPV ευαισθησία επιπολασµ ός = ευαισθησία επιπολασµ ός + ( ειδικότητα ( επιπολασµ ός Αρνητική προβλεπόμενη αξία (NVP ειδικότητα ( επιπολασµ ός = ειδικότητα ( επιπολασµ ός + ( ευαισθησία επιπολασµ ός Είναι φανερό ότι οι προβλεπτικές αξίες εξαρτώνται από τον επιπολασμό και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά για μικρές διαφορές του επιπολασμού. 40

9 Σε ένα διαγνωστικό τεστ, εκτός από την ευαισθησία ενδιαφερόμαστε και για τις «θετικές προβλεπτικές τιμές» δηλαδή την εκ των υστέρων πιθανότητα ένα άτομο να έχει τη νόσο δοθέντος ότι το τεστ είναι θετικό. Για να υπολογιστεί αυτή η πιθανότητα χρειαζόμαστε την εκ των προτέρων πιθανότητα εμφάνισης της νόσου δηλαδή του επιπολασμού. Μετά η θετική προβλεπτική αξία υπολογίζεται με το θεώρημα Bayes ή με έναν πίνακα της μορφής: Νόσος Διαγν. + Τεστ Ο οποίος συμπληρώνεται για 00 ή 000 άτομα. Ακολουθεί ένα «εύθυμο» παράδειγμα όπως παρουσιάστηκε σε ιατρικό, επιμορφωτικό συνέδριο. Assume that the followng nformaton s true A new dsease affectng people who read books about health care has recently been dentfed. It occurs n % of the populaton at rsk. The symptoms are nasty, but the dsease s not fatal. If t s left untreated, the vctm has chlls and fever for several weeks and suffers from moderate ntermttent nausea and palsy. The symptoms then dmnsh and dsappear. A new treatment elmnates these symptoms entrely, but t only works f admnstered pror to the onset of symptoms. That treatment nvolves no sgnfcant rsk, and nearly always work. But t s costly, nvolves takng daly doses of a foul medcne, and, worse, requres total abstenton from ce cream for eght weeks. A new test has been developed to dentfy vctms of the dsease presymptomatcally. Its specfcty and senstvty are each 98%, that s, t dentfes 98% of those who have the dsease wth a postve test result, and t dentfes 98% of those who do not have the dsease wth a negatve test result. The publc health servce has screened potental vctms of the dsease wth ths test, n order to dentfy those who should be offered the treatment. I regret to nform you that your test was postve. Please answer these two questons: 4

10 . How lkely do you thnk t s that you have the dsease? Probablty: (check one 95% % 74-84% 65-74% 55-64% 45-54% 35-44% 5-34% 5-4% 5-4% 5-4% -5% 0%. Do you want the treatment? Απάντηση: Κατασκευάζουμε τον πίνακα Τεστ Νόσος Θα περίμενε κανείς, εφόσον το τεστ είναι θετικό η πιθανότητα να είναι μεγάλη, π.χ. 95%. Η ακριβής όμως πιθανότητα είναι μικρή: Ρ(νόσος + τεστ + = 98/.096 = 0,0468 4,6% Βλέπουμε ότι είναι μεγαλύτερη του. Καλύτερα όμως να μην «πάρουμε» τη θεραπεία γι αυτή την «περίεργη» νόσο. Η θετική προβλεπτική αξία ενός διαγνωστικού τεστ συνήθως δεν είναι μεγάλη. Για να αυξηθεί πρέπει να αυξηθεί ο επιπολασμός (prevalence, η συχνότητα της νόσου π.χ. στο 0% ή στο 30%. Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας το διαγνωστικό τεστ σε ομάδες (πληθυσμό υψηλού κινδύνου π.χ. ηλικιωμένους ή καπνίζοντες όπου η συχνότητα (prevalence της νόσου είναι υψηλότερη έναντι του γενικού πληθυσμού. Διαγνωστικό τεστ και καρκίνος: Σε μερικά διαγνωστικά τεστ (screenng tests για τη διάγνωση (πρόβλεψη π.χ. του καρκίνου δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί αναδρομική μελέτη, παρά μόνο προοπτική. Και πάλι, μερικές φορές δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε κάποιο μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα για να διαγνώσουμε τη νόσο με βεβαιότητα και να προσδιορίσουμε την ευαισθησία ή την ειδικότητα του τεστ. Έτσι χρησιμοποιούμε μεταβλητές ή δείκτες (endponts που έχουν μεγάλη σχέση με την παρουσία ή μη της νόσου. 4

11 Για να αξιολογήσουμε ένα διαγνωστικό τεστ (να δούμε αν το screenng αξίζει να γίνει ή να καθιερωθεί εκτελούμε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές (randomzed controlled clncal trals στις οποίες χρησιμοποιούνται άτομα τα οποία παίρνουν το τεστ και άτομα (controls που δεν παίρνουν το τεστ. Στον καρκίνο, η θνησιμότητα από τον καρκίνο είναι το συνηθέστερο χρησιμοποιημένο endpont για την αξιολόγηση του screenng. Για παράδειγμα, στον καρκίνο του μαστού υπάρχουν διάφορες διαγνωστικές μέθοδοι: αυτοεξέταση του μαστού, κλινική εξέταση, μαμμογραφία, θερμογραφία, υπέρηχος, lght sound κλπ. 43

12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ.. Δίνεται ένας τετραγωνικός πίνακας συνάφειας ((π j I I και έστω ότι ισχύει το πολλαπλασιαστικό μοντέλο: π j = α α j (-β j = a + β a ( a =j (α Να δειχθεί ότι το μοντέλο ικανοποιεί τη συμμετρία και την περιθώρια ομοιογένεια (β Να δειχθεί ότι α = π. = π., =,,...I (c Να δειχθεί ότι β=k (κάππα Cohen και να ερμηνευθεί το k=0 και k= για το παραπάνω μοντέλο... Στην οδοντιατρική, ραδιογραφήματα τραπεζιτών (molars και προτραπεζιτών (premolars εξετάζονται από τρεις οδοντιάτρους με σκοπό τη διάγνωση. Σκοπός είναι να μελετηθεί η μεταβλητότητα (συμφωνία / ασυμφωνία μεταξύ των εξεταστών. Τα αποτελέσματα για κάθε δόντι (ραδιογράφημα χαρακτηρίζονται ως υγιές (Υ και χαλασμένο (Χ και έχουν ως εξής: Οδοντίατροι 3 Συχνότητα Υ Υ Υ.8 Υ Υ Χ. Υ Χ Υ 54 Υ Χ Χ 6 Χ Υ Υ 36 Χ Υ Χ 87 Χ Χ Υ 7 Χ Χ Χ 09 (a (b (c Ποιο ζεύγος οδοντίατρων συμφωνούν καλύτερα; Υπάρχει καλό επίπεδο συμφωνίας; Να αναλυθούν τα δεδομένα και με πρόγραμμα Η/Υ. 44

13 5. ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Χ (GOODNESS OF FIT 5.. ΈΛΕΓΧΟΙ (ΤΕΣΤ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Όταν λέμε καλή προσαρμογή (goodness of ft εννοούμε το κατά πόσο πειραματικά ή δειγματοληπτικά δεδομένα, συνήθως συχνότητες, απαριθμήσεις (counts «ταιριάζουν» ή προέρχονται από μια συγκεκριμένη κατανομή ή μοντέλο πιθανοτήτων. Α. Πολυωνυμική κατανομή Το πιο γνωστό τεστ καλής προσαρμογής είναι το τεστ χι-τετράγωνο του Pearson που πρωτοεισήχθηκε από τον Karl Peason το 900. ο έλεγχος αυτός αξιολογεί (ελέγχει κατά πόσον πολυωνυμικές πιθανότητες είναι ίσες με ορισμένες υποθετικές τιμές. Στην επέκταση του, ελέγχει εάν τα δεδομένα ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη κατανομή. 5.. Έλεγχος συγκεκριμένης Πολυωνυμικής κατανομής Έστω η μηδενική υπόθεση (Η ο ότι οι κ παράμετροι (π, π,...,π κ μιας πολυωνυμικής κατανομής έχουν τιμές ίσες με κάποιες συγκεκριμένες τιμές (π 0, π 0,...π κ0, όπου Σπ 0 = Σπ =. Όταν αληθεύει η Η 0 οι αναμενόμενες συχνότητες των κελιών ή κατηγοριών της πολυωνυμικής κατανομής είναι m 0 =e =nπ 0 με =,...,κ. Με βάση τις συχνότητες {n, n,...n k } του δείγματος, και για τον έλεγχο της Η 0 ο Pearson πρότεινε το Χ = ( n m m0 0 ( observed o exp ected e = expected e ως στατιστική συνάρτηση του τεστ (ΣΣΤ. Για μεγάλα δείγματα (n, το Χ έχει κατά προσέγγιση χι-τετράγωνο κατανομή ( χ (β.ε. Πιο αυστηρά, η τ.μ. Χ συγκλίνει κατά κατανομή προς την Το τεστ αυτό απορρέει από το ακόλουθο θεώρημα. k με κ- βαθμούς ελευθερίας χ k κατανομή. 45

14 ΘΕΩΡΗΜΑ Αν n,...n k είναι οι συχνότητες που παρατηρούνται και π,..., π κ οι πιθανότητες της πολυωνυμικής κατανομής, τότε η ασυμπτωτική κατανομή του στατιστικού Χ ( n = Απόδειξη m m ( o = e e είναι χ με κ- βαθμούς ελευθερίας. Έχουμε (n,...,n k- M(n,π,...,π κ-. Είναι γνωστό ότι η κάθε μια τ.μ. n I (συχνότητα έχει διωνυμική κατανομή Β (n, π, =,,...,k. Επίσης, για μεγάλα n, τα n (και τα n /n έχουν κατά προσέγγιση κανονική κατανομή. Είναι όμως τα n συσχετισμένα με Cov (n, n j =-nπ π j. Από την επέκταση του θεωρήματος του De Movre για την πολυωνυμική κατανομή ή από το κεντρικό οριακό θεώρημα για πολυδιάστατες τ.μ. έχουμε ότι, αν p=(n /n,..., n k- /n [τα ποσοστά του δείγματος] και π = (π,...,π κ- [τα ποσοστά πληθυσμού], τότε: n (p-π d Ν κ- (0,Σ, όπου Σ=((σ με σ = π (-π και σ j = -π π j, j. H οριακή κατανομή Ν k- (0,Σ έχει σ.π.π. ƒ(x = (π ( k / Σ / exp {- x Σ - x} και από το θεώρημα του Crag γνωρίζουμε ότι η τετραγωνική μορφή x Σ - x χ κ. Ας θεωρήσουμε τώρα τη στατιστική συνάρτηση g(p g(n /n,...n k- /n n (p-π Σ - (p-π n. H συνάρτηση αυτή είναι μια συνεχής συνάρτηση του τυχαίου διανύσματος n (p-π το οποίο συγκλίνει κατά κατανομή στο τυχαίο διάνυσμα x N(0,Σ. Άρα από το γνωστό θεώρημα, τα τυχαία διανύσματα d g(p g(x = x Σ - x n χ k ή n(p-π Σ - (p-π d χ κ (* Ο πίνακας Σ=Dag (π-ππ όπου π=(π,...,π κ- και Σ - =((σ j όπου σ = +, π ι π κ σ j =, j και πκ =-π -π -...-π κ-. π Ν 46

15 Αντικαθιστώντας τις τιμές αυτές στην τετραγωνική μορφή (* και μετά από αλγεβρικές πράξεις παίρνουμε ότι: n(p-π Σ - k ( n nπ ι (p-π= nπ = από το οποίο απορρέει το τελικό αποτέλεσμα. Παρατηρήσεις. Η παραπάνω απόδειξη στηρίζεται στο Κεντρικό Οριακό Θεώρημα ή στην σύγκλιση της πολυωνυμικής προς την πολυδιάστατη κανονική κατανομή (με διάσταση κ- και το θεώρημα του Grag. Αντί να δουλέψουμε με το ποσοστά p θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την απόδειξη θεωρώντας ότι: προσεγγ (n,n,..., n k- ~. n Σ - =(( σ, j N k- (μ,σ, όπου μ = (nπ,..., nπ κ- και σ =nπ (-π, ι σ j =-nπ π j, j.. O Fsher σκιαγράφησε την απόδειξη ως εξής: Έστω ότι τα {n }, =,,...,k είναι ανεξάρτητες Posson τ.μ. με μέσες τιμές {m }. Για μεγάλα {m } οι τυποποιημένες τιμές {z = κατανομή Ν(0,, και το Σ z =Χ ( n m έχουν κατά προσέγγιση τυπική κανονική m έχει κατά προσέγγιση χ k κατανομή. Επειδή όμως Σn = Σm = n ή Σ(n -m =0 η κατανομή μετατρέπεται σε πολυωνυμική και χάνουμε έναν βαθμό ελευθερίας. 3. Ο Cramer δίνει τη μέση τιμή και διακύμανση, ακριβή και όχι ασυμπτωτική, του Χ : Ε(Χ = κ- Var(X = (k-+ n ( k 4. To X μπορεί να γραφεί και ως εξής: Χ k = n nπ = nπ ι π -k -k+x n με τον περιορισμό nπ nπ π =0. Είναι δηλαδή το Χ μια συνάρτηση των τ.μ. n,...,n k-. Αναπτύσσοντας το Χ σε σειρά Taylor γύρω από το 0 ή από το (nπ,..., nπ κ ή με την ροπογεννήτρια ή την χαρακτηριστική συνάρτηση του Χ, βρίσκουμε την Ε(Χ & Var(X. 47

16 5. Για την απόδειξη της ασυμπτωτικής κατανομής του Χ, ο Cramer βρίσκεται πρώτα την ασυμπτωτική κατανομή του τ.δ. ((n -nπ / n π,...,(n κ -nπ κ / nπ k η οποία είναι ιδιάζουσα (sngular πολυδιάστατη κανονική κατανομή στον χώρο των κ- διαστάσεων. Η απόδειξη του στηρίζεται στο όριο της χαρακτηριστικής συνάρτησης του παραπάνω τυχαίου διανύσματος με ανάπτυγμα σε σειρά Taylor κ.λπ. Η τετραγωνική μορφή στον εκθέτη της ιδιάζουσας κανονικής κατανομής έχει ασυμπτωτικά Grag. χ κ (θεώρημα του Χρήσιμες σχέσεις ( Σn = Σm = n ( X k n = n m Μεγαλύτερες αποκλίσεις των {n } από τα {m } δίνουν μεγαλύτερη τιμή στο Χ. Η τιμή p (p-value του τεστ είναι η πιθανότητα το Χ να πάρει τιμές μεγαλύτερες ή ίσες από την τιμή που παρατηρήθηκε, όταν ισχύει η Η 0, για όλες τις συχνότητες (cell counts, που το άθροισμά τους ισούται με το n οι οποίες παράγουν τιμές του Χ X observed. Για μεγάλα δείγματα (μεγάλο n, το p-value προσεγγίζεται από την πιθανότητα Ρ( χ κ X observed της χι-τετράγωνο κατανομής με κ- βαθμούς ελευθερίας. = Παράδειγμα (θεωρία του Mendel O Mendel διασταυρώνοντας pea plants of pure yellow stran με φυτά of pure green stran διατύπωσε την υπόθεση (πρόβλεψη ότι οι υβριδικοί σπόροι δεύτερης γενιάς θα είναι 75% κίτρινοι και 5% πράσινοι διότι το κίτρινο είναι το κυρίαρχο είδος (stran. Σε ένα πείραμα είχε παραγωγή n=803 σπόρων από τους οποίους n = 60 ήταν κίτρινοι και n =00 πράσινοι. Οι αναμενόμενες συχνότητες με π 0 =0,75 και π 0 =0,5 είναι m =nπ 0 = 607,5 και m =nπ 0 = 005,75. Το χι-τετράγωνο στατιστικό του Pearson X =0,05 με τιμή p=0,88, η οποία επιβεβαιώνει την υπόθεση του Mendel. Το Χ ακολουθεί χ κατανομή. Ο Mendel έκανε πολλά πειράματα σαν το παραπάνω. Ενδιαφέροντα είναι τα δεδομένα από 0 φυτά αρακά και η ανάλυση που δίνει ο Cramer στην σελίδα 43 του βιβλίου του. Σε όλα αυτά η υπόθεση του 3 κίτρινο προς πράσινο 48

17 επιβεβαιώνεται όχι μόνο για κάθε ένα από τα 0 φυτά αλλά και για το σύνολο των αποτελεσμάτων (κίτρινα και πράσινα. Επί πλέον επιβεβαιώνεται και το θεώρημα ελέγχοντας ότι οι 0 Χ τιμές προέρχονται από γεγονός ότι αν χ κατανομή. Το 936 ο R.A Fsher, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Mendel και το ελευθερίας αντίστοιχα, τότε: X,... X N είναι ανεξάρτητες χι-τετράγωνο τ.μ. με ν,...ν Ν βαθμούς N X ~ ν = N χ με ν = ν, όπου Ν είναι ο αριθμός των πειραμάτων του Mendel. O Fsher για Ν=84 βρήκε: = X =4~ χ 84 Η ο. Η κατανομή αυτή έχει μέση τιμή 84 και τυπική απόκλιση ( 84 / =3.0 και η πιθανότητα δεξιά του 4 είναι Ρ= Η προσαρμογή είναι σχεδόν «τέλεια». Πράγμα λίγο απίθανο αν λάβει κάνεις υπόψη του τις φυσιολογικές διακυμάνσεις της τύχης. Έτσι ο Fsher ισχυρίστηκε ότι τα δεδομένα είχαν παραποιηθεί από τον κηπουρό του Mendel. Παρά τις δυσκολίες με τα δεδομένα του Mendel, περαιτέρω έρευνα οδήγησε στην γενική αποδοχή της θεωρίας του. 5.. Έλεγχος πολυωνυμικής κατανομής με άγνωστες παραμέτρους Όταν οι παράμετροι π, π,...,π κ, της πολυωνυμικής κατανομής είναι άγνωστες θα πρέπει να εκτιμηθούν από τα δεδομένα και να χρησιμοποιηθούν ο τύπος του Χ με την διαφορά ότι e = nπ, όπου π είναι οι εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας (Ε.Μ.Π. των αγνώστων παραμέτρων π, και η κατανομή χ k 5 όπου s είναι το πλήθος των εκτιμώμενων παραμέτρων. ΘΕΩΡΗΜΑ Αν οι παράμετροι {π } της πολυωνυμικής κατανομής εξαρτώνται από άλλες άγνωστες παραμέτρους, θ δηλ. π = π (θ, τότε η στατιστική συνάρτηση. Χ k ( n ( d nπ θ = X k s nπ ( θ = 49

18 Όπου θ είναι ο εκτιμητής μέγιστης πιθανοφάνειας των παραμέτρων θ (ή μερικών από αυτές και s είναι ο αριθμός των παραμέτρων που εκτιμούνται από τα δεδομένα. Απόδειξη: παραπέμπουμε στα βιβλία των Cramer, Rao και Agrest Το παραπάνω θεώρημα μας δίνει το στατιστικό και την κατανομή που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο καλής προσαρμογής διακριτών δεδομένων συχνοτήτων σε πολυωνυμική κατανομή με άγνωστες παραμέτρους. Η κρίσιμη περιοχή είναι Χ χ. k s, a Το ίδιο στατιστικό χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο οποιασδήποτε κατανομής διακριτής ή συνεχούς αρκεί να γίνει κατάλληλη ομαδοποίηση της κατανομής σε κλάσεις (κατηγορίες πεπερασμένου πλήθους. Κλασικές περιπτώσεις είναι η κατανομή Posson και η κανονική κατανομή. Ας σημειωθεί ότι για τον έλεγχο συνεχούς (κυρίως κατανομής υπάρχει και ο έλεγχος Kolmogorov-Smrnoff. Παράδειγμα. Προσαρμογή με εκτίμηση συχνοτήτων 56 μικρά ζώα (dary calves ταξινομούνται ανάλογα με το αν προσβλήθηκαν ή όχι με πνευμονία δύο μήνες μετά την γέννησή τους. Τα ζώα που προσβλήθηκαν με πνευμονία ταξινομούνται επίσης ανάλογα με το αν είχαν ή όχι δεύτερη προσβολή με πνευμονία δύο εβδομάδες μετά την θεραπεία τους. Από τα 56 ζώα, τα 93 είχαν μια πρώτη προσβολή και από αυτά τα 30 είχαν δεύτερη προσβολή. Τα δεδομένα μπορούν να παρουσιαστούν με τον εξής πίνακα: Αρχική Δεύτερη προσβολή (nfecton προσβολή Ναι (+ Όχι (- Σύνολο Ναί ( Όχι ( Σύνολο Στον πίνακα αυτόν υπάρχει ένα κελί με μηδενική συχνότητα διότι είναι αδύνατον να έχουμε ζώα με δεύτερη προσβολή πνευμονίας χωρίς να έχουν 50

19 πρώτη. Κελιά με τέτοια δομή, από το πρόβλημα, λέγονται δομικά μηδενικά (structural zeros. Έχουν οι δύο προσβολές την ίδια πιθανότητα να πραγματοποιηθούν; Ως πρώτη αντίδραση, θα συνέκρινε κανείς την πιθανότητα α προσβολής 93/56= 59.6% με την πιθανότητα β προσβολής 30/56=9.% ή 30/93=3.%. Ποια από τις δύο τελευταίες πιθανότητες πρέπει να χρησιμοποιηθεί; Η δεύτερη προσβολή είναι δεσμευμένη, δοθείσης της πρώτης. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δεύτερη πιθανότητα και η Η ο είναι: Η ο : Ρ (αρχική προσβολή + = Ρ(δεύτερη προσβολή + αρχική προσβολή+ Αν {π j } είναι άγνωστες (αληθινές πιθανότητες των κελιών του παραπάνω πίνακα,,j=,, όπου το παριστάνει τις γραμμές και το j τις στήλες, έχουμε, π +π +π =, π =0, Ρ(αρχική προσβολή +=π +π = π. Ρ(δεύτερη προσβολή+ αρχική προσβολή+= π /(π +π Και η μηδενική υπόθεση γίνεται, Η 0 : π +π =π /(π +π Έστω π η τιμή του δεξιού ή αριστερού μέλους της Η 0 δηλαδή π=ρ(αρχική προσβολή+=π +π. Τότε η Η 0 γίνεται: Η 0 :π =π, π =π-π, π =-π. Τα δεδομένα ακολουθούν τριωνυμική κατανομή (n=56, π, π, π και όταν ισχύει η Η 0 τα π j έχουν τις τιμές που δίδονται στην Η 0. Έτσι θέλουμε να επιβεβαιώσουμε αν τα δεδομένα προέρχονται από την τριωνυμική δοθείσης της Η 0. Εδώ πρέπει να εκτιμήσουμε τις αναμενόμενες συχνότητες. Για τον σκοπό αυτό πρέπει πρώτα να βρούμε τον εκτιμητή μεγίστης πιθανοφάνειας του π. Η τριωνυμική πιθανοφάνεια είναι: L(π =! n! n! n ( π n ( n n n! π π ( π, όπου n j είναι οι συχνότητες που παρατηρούμε. Λογαριθμίζοντας και αγνοώντας τα παραγοντικά έχουμε LogL(π= n log(π +n log(π-π +n log(-π Η log L( π π =0 μας δίνει 5

20 n n + n - π π π με λύση π = (n (n n - =0 π + n + n + n Για τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε π =0,494, π m = n =38,, m = n( π π =39,0 ( π m = n =78,9 και Χ = 9,7 με (κ--s=(3--= β.ε. διότι κ=3 και μια παράμετρος (s= εκτιμήθηκε από τα δεδομένα. Το p-value<0,00. άρα υπάρχει ισχυρή ένδειξη εναντίον της μηδενικής υπόθεσης. Τα δεδομένα δείχνουν ότι πολύ περισσότερα ζώα δέχθηκαν την αρχική προσβολή (nfecton παρά τη δεύτερη. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «η αρχική προσβολή έχει ένα ανοσοποιητικό αποτέλεσμα που μειώνει την πιθανότητα δεύτερης προσβολής».. Παρατηρήσεις. Ο Pearson πρότεινε το στατιστικό που δίδεται στο Θεώρημα για την παρούσα περίπτωση χωρίς όμως τη διόρθωση για τους βαθμούς ελευθερίας την οποία πρότεινε και απέδειξε ο Fsher.. Ο έλεγχος p=p o στην απλή στατιστική συμπερασματολογία για διωνυμικά δεδομένα είναι και αυτός έλεγχος καλής προσαρμογής και μπορεί να γίνει με το χι-τετράγωνο στατιστικό Χ ( x npo = np o ( n x n( po + n( p o ~ χ Το τεστ αυτό είναι ισοδύναμο με το z-τεστ της Η 0 ( x / n p0 z = και ( p q / n o o z = χ. Η Όταν γίνεται προσαρμογή δεδομένων σε συνεχή κατανομή και ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του Χ είναι πολύ μικρός τότε επιβάλλεται να εφαρμόζεται η διόρθωση συνέχειας του Yates η οποία δίδεται από τη σχέση Χ n ( n e 0,5 = e =. 5

21 4. Κανόνας ορθής εφαρμογής του ελέγχου Χ Οι όροι του στατιστικού Χ έχουν στον παρανομαστή τους τις αναμενόμενες συχνότητες Ε =nπ 0 η nπ ( θ οι οποίες δεν πρέπει να είναι πολύ μικρές διότι έτσι αυξάνεται η τιμή του όρου εξαιτίας των μικρών τιμών των π 0 που ελέγχουμε και όχι λόγω απόκλισης των συχνοτήτων. Έτσι η προσέγγιση της κατανομής χ δεν είναι ικανοποιητική και δεν πρέπει να εφαρμοστεί ο έλεγχος Χ. Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στον λεγόμενο κανόνα ορθής εφαρμογής ο οποίος μετά από σχετική αναθεώρηση στη βιβλιογραφία έχει ως εξής: a Καμία από τις αναμενόμενες συχνότητες Ε δεν πρέπει να είναι μικρότερες του b Το ποσοστό των αναμενόμενων συχνοτήτων Ε οι οποίες είναι μικρότερες του 5 δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0% Έλεγχος καλής προσαρμογής με το λόγο πιθανοφανειών G Έλεγχος καλής προσαρμογής μπορεί να γίνει και με το τεστ πηλίκου πιθανοφανειών (LRT, γνωστού ως G. Έχουμε λ= max L( π Ηο = max L( π Ω k n [ n!/( n!] π ιο k [ n!/( n!] ( n / n n διότι η Η 0 περιέχει ένα μόνο σημείο, το π 0 και για το max L( π επιτυγχάνεται όταν το π γίνει ίσο με τον εκτιμητή ΜΠ: n/n = {n /n, n /n,..., n k /n}. Έτσι μετά από πράξεις k G -logλ = n ( n / mo = log ~ χ k, m 0 = nπ 0. Οι βαθμοί ελευθερίας προσδιορίζονται ως εξής: Ο χώρος Θ έχει διάσταση k- διότι υπάρχουν k παράμετροι, τα π, και ένας περιορισμός Σπ =. Ο χώρος Η 0 ή Θ 0 έχει μηδέν διάσταση. Οι βαθμοί ελευθερίας είναι η διαφορά των δύο διαστάσεων. Το G γράφεται και ως εξής: k G = n π log( π / π o = Ω =ni KΛ (π,π 0, όπου Ι ΚΛ (f,g παριστάνει την απόκλιση των Kullback-Lebler μεταξύ δύο κατανομών f και g ή το μέτρο πληροφορίας των Kullback-Lebler. I ΚΛ (π,π 0 είναι η απόκλιση των Kullback-Lebler μεταξύ της κατανομής του δείγματος 53

22 ( π =n /n και της κατανομής π 0 της Η 0. Όσο πιο μεγάλη είναι η απόκλιση Ι ΚΛ τόσο πιο μεγάλο είναι το G και τόσο πιο πολύ απέχουν τα δεδομένα από την Η 0. Τα Χ και G είναι ισοδύναμα με την έννοια: Χ -G P 0 ή n lm Ρ(Χ G =0 n Με δεδομένο και σταθερό τον αριθμό k των κελιών το Χ συνήθως συγκλίνει πιο γρήγορα από το G. Η χι-τετράγωνο προσέγγιση του G είναι καλή αν n>5 k. 54

23 5.. ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ - Έλεγχος Ομογένειας Ποσοστών - Συγκρίσεις χωρίς ζεύγη περισσότερων από ποσοστών Παράδειγμα (Έλεγχος ομογένειας δύο πολυωνυμικών κατανομών Έστω ότι έχουμε δύο ανεξάρτητα τυχαία δείγματα από δύο πολυωνυμικές κατανομές, δηλαδή (n,...,n c ~M(n,π,...,π c, π j = c j= (n,...,n c ~M(n,π,...,π c, π j = και θέλουμε να ελέγξουμε την υπόθεση αν τα δείγματα αυτά προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό, δηλαδή c j= Η 0 : π j = π j =π j για κάθε j=,,...,c Θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα στατιστικό για τον παραπάνω έλεγχο. Γνωρίζουμε από τα προηγούμενα ότι c j= ( n Άρα λόγω ανεξαρτησίας n j π j n π j χ c c ( n και j n π j j= n π j χ c c Χ = = j= ( n n π j n π j j ~ χ ( c (5.. Αν τώρα η Η 0 καθορίζει τα π j δηλαδή αν τα π j είναι γνωστά, τότε η ( με π j =π j μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Σ.Τ. για τον έλεγχο της υπόθεσης μας με κρίσιμη περιοχή την Χ χ ( c, a (5.. Αν όμως η Η 0 δεν καθορίζει τα π j, τα π j στην ( θα πρέπει να εκτιμηθούν όταν ισχύει η Η 0. τότε όμως, αφού έχουμε δύο ανεξάρτητα δείγματα, είναι σαν αν έχουμε συνολικά ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους n +n από μια πολυωνυμική κατανομή με πιθανότητες π, π,..., π c. Οι ΕΜΠ στην περίπτωση αυτή είναι: Έτσι εδώ το Σ.Τ. είναι c Χ = π j = ( n j n n n n + n = n j + n j = j= j n j n π j ( nj π = n = n n j. n n j / n / n (

24 Με κατανομή της Χ την χ c, διότι οι βαθμοί ελευθερίας στην ( που ήταν (c- θα πρέπει να μειωθούν κατά c- λόγω των εκτιμήσεων. Η κρίσιμη περιοχή την περίπτωση αυτή είναι Χ χ ( c, a, όπου το Χ δίνεται από τη σχέση (5..3 Για να κάνουμε έλεγχο πρακτικών προβλημάτων σε αυτή την περίπτωση χρήσιμος είναι ο παρακάτω c πίνακας: n n... n c n n n... n c n n n... n c n Παράδειγμα (κατανομή φύλου από οστά κρανίου Οστά κρανίου ανευρίσκονται σε μια περιοχή κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών. Οι ανασκαφές γίνονται σε 3 διαφορετικές περιόδους. Από τα οστά του κρανίου προσδιορίζεται το φύλο του ατόμου. Στις δύο πρώτες περιόδους ο προσδιορισμός του φύλου γίνεται από τον ερευνητή Α και στην τρίτη περίοδο από τον ερευνητή Β. Η κατανομή των οστών του κρανίου κατά φύλο και περίοδο έχει ως εξής: Οστά κρανίου ανά φύλο και περίοδο Περίοδο Σύνολο Άνδρας Γυναίκα Σύνολο Τι πληροφορίες δίνουν τα δεδομένα αυτά για την αναλογία των φύλων του πληθυσμού της περιοχής; Συγκεκριμένα Είναι η αναλογία των φύλων : για κάθε περίοδο; p άνδρας = p γυναίκα ή p άνδρας = ½ για κάθε περίοδο. Είναι οι αναλογίες και για τις τρεις περιόδους ίσες με : δηλαδή p πρώτη = p δεύτερη = p πρώτη = p δεύτερη = p τρίτη = / Είναι οι αναλογίες ίσες και για τις τρεις περιόδους, δηλαδή v p πρώτη = p δεύτερη = p τρίτη Υπάρχει διαφορά μεταξύ των ερευνητών; 56

25 Απάντηση Εδώ πρέπει να γίνει έλεγχος της υπόθεσης p=/ για κάθε περίοδο με το z-τεστ ή το χ -τέστ με β.ε Έτσι έχουμε: Για την η περίοδο: X (6 36 = 36 ( πρώτη Για την η περίοδο: Ε=5,5, X Για την 3η περίοδο: δεύτερη = 9.94**, η τιμή p<0.5% =9.9**, η τιμή p<0.5% Ε=05, X τρίτη =0.4, η τιμή p>0.5% Οι δύο αστερίσκοι σημαίνουν ότι το τεστ είναι στατιστικά σημαντικό. Εδώ έχουμε Η ο : p πρώτη = p δεύτερη = p τρίτη =/ και πρέπει να γίνουν τα εξής: Ένα χ -τεστ της υπόθεσης : με β.ε στην στήλη «Σύνολο» ( 55 ( 435 X σύνολο = Πρόσθεση των τριών προηγούμενων Χ. X άθροισµα = X πρώτη + X δεύτερη + Διαφορά αθροίσματος και συνόλου X διαφορ ά = X άθροισµα - συνόλου τρίτη =3.87** [ χ ] X = =0.09** [ χ ] X = =6.** [ χ ] Αυτό είναι το τεστ της Η 0 : p πρώτη = p δεύτερη = p τρίτη = ½ με p<5%. Εδώ ο έλεγχος είναι ότι τα 3 ποσοστά είναι ίσα, δηλαδή p πρώτη = p δεύτερη = p τρίτη. Έχουμε σύγκριση 3 ποσοστών από 3 ανεξάρτητους πληθυσμούς. Το τεστ που εφαρμόζεται είναι το ίδιο με εκείνο που προκύπτει αν θεωρήσουμε τον παραπάνω πίνακα ως πίνακα συνάφειας και υπολογίσουμε το χ -τέστ ανεξαρτησίας με (- (3-= β.ε. Πράγματι. X ανεξαρτησίας =6.3* Έτσι οι αναλογίες φύλου διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο. Ο ένας αστερίσκος σημαίνει ότι το τεστ είναι στατιστικά σημαντικό. Για περαιτέρω διερεύνηση των αιτίων της απόρριψης της Η 0 εξετάζουμε τους πίνακες των διαφορών ή υπολοίπων (resduals O-E & (O-E /E: Ο-Ε (Ο-Ε /Ε Πρώτη Δεύτερη Τρίτη Πρώτη Δεύτερη Τρίτη Άνδρας Γυναίκα

26 Είναι φανερό από το πρόσημο και το μέγεθος της τρίτης στήλης, ότι η απόκλιση από την ομογένεια ή την ισότητα των ποσοστών οφείλεται στην τρίτη περίοδο. Το θέμα αυτό διερευνάται στην συνέχεια. v Μήπως όμως το παραπάνω συμπέρασμα ( οφείλεται στις διαφορές μεταξύ των ερευνητών Α & Β; Ο προσδιορισμός του φύλου γίνεται με υποκειμενική ανατομική εκτίμηση από τον ερευνητή. Τα αποτελέσματα ανά ερευνητή έχουν ως εξής: Ο j E ιξ Α Β Σύνολο Α Β Άνδρας Άνδρας Γυναίκα Γυναίκα Σύνολο χ τεστ για την ισότητα p A = p B ( ( X = ( ( =6.3 Έτσι σε Χ = 6.3 με β.ε {από το (} που μετρά τη διαφορά αναλογιών του φύλου, ένας ( β.ε αντιστοιχεί σε Χ =6.3 (που οφείλεται στους ερευνητές Α & Β {από το (v}. Άρα η διαφορά μεταξύ αναλογιών οφείλεται μόνο σε διαφορές μεταξύ ερευνητών. Υπάρχουν διαφορές στην τεχνική προσδιορισμού του φύλου μεταξύ των δύο ερευνητών. Τα δεδομένα δείχνουν μια υπεροχή των ανδρών αλλά η απόκλιση από το : οφείλεται στη διαφορά μεταξύ των ερευνητών (πιθανώς σε λανθασμένη τεχνική προσδιορισμού του φύλου. 58

27 5.3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ: Πολλές φορές υπάρχει ανάγκη ελέγχου της ανεξαρτησίας δύο χαρακτηριστικών Α και Β ενός πληθυσμού, καθένα από τα οποία διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες Α, Α,...Α r και Β, Β,...Β c αντίστοιχα. Π.χ. χαρακτηριστικά μπορεί να είναι χρώμα των μαλλιών και το χρώμα των ματιών με κατηγορίες τους διάφορους χρωματισμούς (μαύρο, καστανό, ξανθό, κ.λπ.. Για να κάνουμε τον παραπάνω έλεγχο παίρνουμε από τον πληθυσμό δείγμα n μονάδων και έστω n j από αυτές φέρουν το χαρακτηριστικό Α και r c n j = j j= συγχρόνως το Β j, όπου n= Πίνακας συνάφειας: (ή συχνοτήτων είναι ο πίνακας: B B B j B c A j n... n j... n c A A j n... nj... ne nr... nrj... nrc A r. =((n j r c Στον παραπάνω πίνακα αντιστοιχεί ο πίνακας πιθανοτήτων ((π j r c όπου π j, =,...r, j=,...,c είναι οι αντίστοιχες πιθανότητες των κελιών (, j του πίνακα, δηλ. π j =P(A=A, B=B j. Θα χρησιμοποιούμε και τον γνωστό συμβολισμό π = j π j, π. j = j π j, n.. = j n j, π.. = j π j = κλπ. Η υπόθεση ανεξάρτητα των Α και Β διατυπώνεται ως εξής: Η 0 : π j = π. π. j για κάθε και j με εναλλακτική Η α : π j π. π. j για τουλάχιστον ένα ζεύγος, j. Η από κοινού κατανομή των τ.μ. n j είναι πολυωνυμική με παραμέτρους n και π j, =,,...,r και j=,,...,c με π j = και n = r c = j= r c n j = j=. Έτσι από το Θεώρημα προκύπτει ότι η στατιστική συνάρτηση για τον έλεγχο της υπόθεσης Η 0 : π j = π ιj0 θα είναι: r c Χ = = j= ( n j e e j j, (

28 όπου e j = nπ jο με ασυμπτωτική κατανομή χ με rc-i βαθμούς ελευθερίας λόγω της r c σχέσεως π j = όταν ισχύει η Η 0. = j= Έτσι αν τα π j = (π. (π. j είναι γνωστά τότε όταν ισχύει η Η 0 η (5.3. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Σ.Τ για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας με κρίσιμη περιοχή. Χ Χ rc-,α. (5.3. Όταν τα π j άγνωστα τότε βρίσκουμε τους Ε.Μ.Π. που είναι (όταν ισχύει η Η ο n. π n. j = και π j =. n n Έτσι το Σ.Τ θα είναι Χ = r r = j= ( n j e e j j, (5.3.3 όπου τώρα e j = n π j = (n. n. j /n με κρίσιμη περιοχή Χ X (r-(c-,α (5.3.4 Εδώ το Χ έχει κατανομή την χ με (r-(c- βαθμούς ελευθερίας, διότι έχουμε rc- βαθμούς, μείον τις εκτιμώμενες παραμέτρους που είναι (r-+(c- έτσι rc-- [(r-+(c-]= (r-(c-. Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει στους πίνακες συνάφειας είναι το τι κάνουμε μετά τον έλεγχο της ανεξαρτησίας ο οποίος συνήθως απορρίπτει την Η 0 (την ανεξαρτησία των Α και Β. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προχωρήσουμε: Ένας είναι να εκτιμήσουμε τις πιθανότητες π j και με τις αριθμητικές τιμές τους να διακρίνουμε τάσεις, συμπεριφορές κ.λπ. Άλλος είναι να εξετάσουμε τα υπόλοιπα (resduals των συχνοτήτων. n j -e j ή Ο j - E j και να μπορέσουμε να διακρίνουμε διαφορές, τάσεις κ.λπ. Ας σημειωθεί ότι ( nj e j = 0 και ( nj e j = 0. j Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε και τις ποσότητες (Ο j -E j /E j. Τέλος μπορούμε να διερευνήσουμε την καταλληλότητα διαφόρων άλλων μοντέλων όπως π.χ. μοντέλων συνάφειας, θέμα το οποίο θα εξεταστεί στα «Κατηγορικά Δεδομένα». 60

29 Ας υπενθυμίσουμε τον κανόνα ορθής εφαρμογής του χ : οι αναμενόμενες συχνότητες Ε j δεν πρέπει να είναι μικρότερες του και όχι περισσότερες από 0% από αυτές να είναι μικρότερες του 5, επιπλέον το n πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 4 rc. Παράδειγμα: Μογγολισμός Λοιμώδης ηπατίτιδα Μια ομάδα ιατρών ερευνητών μιας Πανεπιστημιακής Κλινικής, ισχυρίζεται ότι ο μογγολισμός στα παιδιά έχει σχέση με τη λοιμώδη ηπατίτιδα της μητέρας κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Για τον έλεγχο του ισχυρισμού αυτού 000 περιπτώσεις εκλέγονται τυχαία από το αρχείο μιας μεγάλης μαιευτικής κλινικής και εξετάζονται ως προς την ηπατίτιδα της μητέρας. Μετά, και για κάθε περίπτωση, εντοπίζεται το παιδί και εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν είναι μογγολοειδές ή όχι. Τα αποτελέσματα δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Παιδί (πραγματικότητα Μογγολοειδές Μη μογγολοειδές Μητέρα (τεστ Σύνολο + - Με λοιμώδη ηπατίτιδα Χωρίς λοιμώδη ηπατίτιδα Σύνολο Για τα δεδομένα αυτά έχουμε: Ε = = 5. 5, Ε = = Ε = = , Ε = = Έτσι η τιμή της στατιστικής συνάρτησης του τεστ είναι: Χ ( ( ( ( = = = Επειδή χ 0.05,= 3.84 θα έχουμε Χ =776.70>3.84=χ 0.05,. Άρα απορρίπτεται η υπόθεση της ανεξαρτησίας του μογγολισμού με τη λοιμώδη ηπατίτιδα και επομένως το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο μογγολισμός των παιδιών έχει σχέση με την προσβολή ή όχι της μητέρας από λοιμώδη ηπατίτιδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η πιθανότητα το παιδί να είναι μογγολοειδές δοθέντος ότι η μητέρα είχε λοιμώδη ηπατίτιδα είναι 65/4=46% και πολύ μεγαλύτερη από της πιθανότητα μογγολισμού δοθέντος ότι η μητέρα δεν έχει ηπατίτιδα που είναι 8/859=0.4%. Για περισσότερη διερεύνηση του θέματος αυτού εξετάζουμε τις διαφορές Ο-Ε ή (Ο-Ε /Ε. 6

30 Εδώ οι διαφορές Ο-Ε είναι: Μογγολισμός + - Ηπατίτιδα Και φανερώνουν μια θετική συσχέτιση μογγολισμού με την ηπατίτιδα. 6

31 5.4 ΤΟ ΤΕΣΤ McNEMAR ΩΣ χ ΤΕΣΤ. Το τεστ του McNemar εφαρμόζεται και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Σε αναδρομικές μελέτες με ασθενείς και μάρτυρες (control, όπου κάθε ασθενής «ταιριάζεται» με ένα μάρτυρα (matched pars και το «ταίριασμα» γίνεται με αυστηρές και απαιτητικές προδιαγραφές. Έστω Ν τα ζεύγη ένας ασθενής ένας μάρτυρας. Κάθε ζεύγος βαθμολογείται ως εξής: Ζεύγος Ασθενής Μάρτυρας Α Α Α Όχι Α 3 Όχι Α Α 4 Όχι Α Όχι Α Όπου Α σημαίνει ότι το άτομο έχει χαρακτηριστικό π.χ. Α=καπνίζει και όχι Α=δεν καπνίζει και ασθενής σημαίνει ότι το άτομο έχει καρκίνο του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: ή σε μορφή πίνακα Αποτελέσματα Ασθενής Μάρτυρας Αριθ. ζευγών Α Α x Α Όχι Α y Όχι Α Α z Όχι Α Όχι Α w Σύνολο N Ασθενής Α Όχι Α Α x z Μάρτυρας όχι Α y w Ν ζεύγη Με άλλο λόγια Ν ζεύγη ταξινομούνται ανάλογα με το αν τα μέλη του ζεύγους έχουν καρκίνο πνεύμονα και αν καπνίζουν ή όχι. Θέλουμε να ελέγξουμε π.χ. αν τα ποσοστά των καπνιστών είναι τα ίδια στους καρκινοπαθείς με τα control (με άλλα λόγια και όχι αυστηρά, αν υπάρχει σχέση μεταξύ καπνίσματος και καρκίνου πνευμόνων. Λόγω του «ταιριάσματος» (parng πρέπει να εφαρμοστεί το τεστ του McNemar. Αν χρησιμοποιήσουμε το συμβολισμό των πινάκων συνάφειας, ο παραπάνω πίνακας γίνεται Ασθενής Μάρτυρας Α Όχι Α Σύνολο Α Ο Ο Ο. Όχι Α Ο Ο Ο. Σύνολο Ο. Ο. Ν 63

32 και το τεστ McNemar ισοδύναμα, με το z τεστ είναι z= O ( O + O /, O + O / Χ = ( O O ~ χ + O O Tα τεστ αυτά απορρέουν από το γεγονός ότι Ο O + O ~ BO ( + O,/ H 0 Αν η πιθανότητα καπνίσματος στους ασθενείς είναι ίση με την πιθανότητα καπνίσματος στους μάρτυρες έχουμε: π = π Κανονικά θα έπρεπε να συγκρίνουμε το ποσοστό των καρκινοπαθών στους καπνιστές με το ποσοστό των καρκινοπαθών στους μη καπνιστές. b. Σε μελέτες συσχέτισης ή μελέτες με διαγνωστικά κριτήρια Σε Ν άτομα καταγράφονται διάφορες ποιοτικές και ποσοτικές μετρήσεις. Για να δούμε αν τα ποσοστά επιτυχίας ή θετικής παρουσίας για δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ίσα, θα εφαρμόσουμε το τεστ του McNemar. Σε Ν ασθενείς εφαρμόζονται δύο διαγνωστικές διαδικασίες για να προσδιοριστεί η παρουσία η απουσία κάποιου στοιχείου μιας ασθένεια. Ο έλεγχος της ισότητας των ποσοστών των θετικών αποτελεσμάτων για τις διαδικασίες γίνεται με τεστ McNemar. Γενική θεωρία Το τεστ McNemar προκύπτει από την τριωνυμική κατανομή (n, n - M(n,π, π όπου η τρίτη κατηγορία είναι δύο «σύμφωνες» ομάδες ++ & -- με σύνολο συχνοτήτων n +n και πιθανότητα π +π και το Χ του Pearson με εκτίμηση των παραμέτρων κάτω από το μοντέλο της μηδενικής Η 0 : π = π. Γενικά αν (Χ,..., Χ κ- Μ (n, π,..., π k- και θέλουμε να ελέγξουμε την +Η 0 : π =π έναντι π π το X τεστ του Pearson είναι: Χ = ( X X X + X χ /Η 0 Οι βαθμοί ελευθερίας προσδιορίζονται ως εξής: Οι βαθμοί ελευθερίας του Χ είναι k--s όπου s είναι ο αριθμός των παραμέτρων που εκτιμούνται. Το s λοιπόν ισούται με k-3 (από τις παραμέτρους π 3,...π κ- συν (από την κοινή τιμή των π και π όταν ισχύει η Η 0. Έτσι s=k- και k--s=. 64

33 6. ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ: STUART MAXWELL, COCHRAN και MANTEL-HAENSZEL 6. Σύγκριση κατά ζεύγη με περισσότερα από δύο δυνατά αποτελέσματα Τεστ των Stuart Maxwell. Εδώ εξετάζεται η περίπτωση του τεστ του McNemar με δύο ποιοτικές μεταβλητές, η κάθε μια όμως έχει περισσότερα από δύο δυνατά αποτελέσματα ή επίπεδα (μη διχοτομικές μεταβλητές. Για παράδειγμα, Ν άτομα (τα ίδια άτομα εξετάζονται σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Σε κάθε χρονική στιγμή εξετάζονται ως προς τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής μεταβλητής με 3 ή περισσότερα επίπεδα. Σε άλλη ισοδύναμη περίπτωση αντί Ν ατόμων, μπορεί να υπάρχουν Ν ταιριασμένα ζεύγη (matched pars. Πίνακας Μετρήσεων άτομο πριν μετά ζεύγος ασθενής μάρτυρας ή Ν 3 3 Ν ή συνοπτικά Πριν (ή ασθενείς μετά (ή μάρτυρες 3 O O O 3 O O O 3 3 O 3 O 3 O 33 όπου,,3 είναι τα επίπεδα της ποιοτικής μεταβλητής. 65

34 Θέλουμε να ελέγξουμε την υπόθεση ότι τα πριν-μετά ή ασθενείς μάρτυρες ποσοστά για κάθε επίπεδο της μεταβλητής είναι ίσα. Με άλλα λόγια Η 0 : p =p, p = p, p 3 = p 3 (αρκούν μόνο τα p =p και p =p Οι μάρτυρες συμφωνούν με τους ασθενείς στα διαγνωστικά στοιχεία Ο, Ο και Ο 33. Οι διαφορές μεταξύ τους αντιπροσωπεύονται από τα μη διαγώνια στοιχεία O j και ειδικότερα από τις 3 διαφορές Ο -Ο, Ο -Ο, Ο 3 -Ο 3. Διάφορα τεστ έχουν προταθεί για την Η 0 στηριζόμενα στις διαφορές Ο -O [Bhapkar (966, Grzzle et al (969, Ireland et al (969, Βλ. Fless ή Woolson]. Ένα απλούστερο τεστ που δεν απαιτεί αντιστροφή πίνακα έχει προταθεί από τους Stuart (955 και Maxwell (970 για 3 3 πίνακες (βλ. Fless και Evertt (97: όπου X = O 3 ( O O j= ½ (Ο j +O j. O + O ( O O 3 3 ( O + O + O O 3 + O + O 3 O 3 ( O 3 O 3 ~ χ H 0, Aν η Η ο απορριφθεί, διερευνούμε κάθε ποσότητα χωριστά σχηματίζοντας πίνακες, που προκύπτουν συμπτύσσοντας τον 3 3 πίνακα, και εφαρμόζουμε το απλό τεστ McNemar με χ και k- (όχι β.ε. για να ελέγξουμε δηλαδή να μην επιτρέψουμε την αύξηση του α λόγω πολλαπλών τεστ. Παράδειγμα: 00 άτομα ερωτώνται αν στηρίζουν ή δεν στηρίζουν ή αδιαφορούν για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, δύο μήνες και μήνες μετά την ορκωμοσία της με τα ακόλουθα αποτελέσματα: Δύο μήνες στηρίζω δεν στηρίζω αδιαφορώ Στηρίζω Δώδεκα μήνες δεν στηρίζω αδιαφορώ Αλλάζουν τα ποσοστά από τους στους μήνες; 66

35 χ = 5( ( (0 5 ( =8.78 * χ,0.05 = 5.99 p-value<0.00 Έτσι υπάρχει αλλαγή των ποσοστών από τους στους μήνες. Υπάρχει αλλαγή του ποσοστού που στηρίζουν την εξωτερική πολιτική; Η 0 : p =p Πίνακας σύμπτυξης στηρίζω τα άλλα στηρίζω τα άλλα Χ = ( = 8* με χ,0.05 =

36 6. Σύγκριση περισσοτέρων από δύο συσχετισμένων ποσοστών Τεστ του Cochran. Έστω n άτομα τα οποία υποβάλλονται π.χ. σε 3 θεραπευτικές αγωγές Α, Β, C. Είναι τα ποσοστά επιτυχίας p A, p B, p c ίσα; Δεδομένα άτομο Α Β C : : : : n Τα δεδομένα μπορούν να συνοψιστούν και σε ένα πίνακα ανάλογο του πίνακα του τεστ McNemar. Εδώ όμως διατηρούμε τα αρχικά δεδομένα και θεωρούμε ότι έχουμε μια μεταβλητή y η οποία παίρνει τιμές 0 ή (- ή + ανάλογα με το αποτέλεσμα της θεραπείας Α, Β, C που εφαρμόζεται στην τύχη στο άτομο (Σχέδιο πλήρους τυχαιοποιημένου μπλοκ. Συμβολισμός: block (άτομο θεραπεία (ομάς... K y y... y k y y y... y k y : : : : : : : : : : n y n y n... y nk y n y y... y n y.. Tεστ του Cochran: Q = ( k ( k ky.. y y.. ~ y X k H o 68

37 Παράδειγμα: άτομα τα οποία παρακολουθούνται σε μια ψυχιατρική κλινική εξετάζονται ως προς την «διαταραχή της σκέψης» από 4 ιατρούς της κλινικής. Η σειρά της εξέτασης του κάθε ασθενούς ήταν τυχαία και κάθε ιατρός εξέτασε κάθε ασθενή (σχέδιο τυχαιοποιημένου μπλοκ. Υπάρχει διαφορά ως προς τα ποσοστά διάγνωσης διαταραχής της σκέψης μεταξύ των 4 ιατρών. Δεδομένα: ιατρός ιατρός άτομο Σύνολο f Cochran s Q: Q = 3(4( =3.69< 4 4 ( χ 3,0.05 =7.8 Δεν υπάρχει ένδειξη απόρριψης της Η 0 : p =p =p 3 =p 4 69

38 6.3 MANTEL HAENSZEL TEST: S ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Έστω ότι έχουμε περισσότερους από πίνακες συνάφειας (n άτομα ταξινομούνται με βάση δύο χαρακτηριστικά π.χ. παράγοντα (factor +,- και ασθένεια +,-, κάπνισμα +,- και καρκίνο +,-, condton +,- και response +,-, π.χ. ( δύο ή περισσότερες μελέτες του ίδιου αιτιολογικού προβλήματος που έχουν γίνει σε διαφορετικές χρονικές περιόδου ή κέντρα ( τα δύο χαρακτηριστικά ταξινομούνται και με βάση άλλο παράγοντα (nusance π.χ. ομάδες ηλικιών, κ.λπ. Υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο χαρακτηριστικών για όλα τα επίπεδα του τρίτου χαρακτηριστικού (παράγοντα; Έστω n jk ο αριθμός των ατόμων με τον παράγοντα στο επίπεδο (+ ή - που έχει την ασθένεια στο επίπεδο j (+ ή - στο στρώμα κ, κ=,,..., s,,j=,. n n n j n js n n κ= κ= κ=s To στατιστικό των Mantel-Haenszel προκύπτει παίρνοντας ένα από τα 4 κελιά, π.χ. το n k και υπολογίζοντας τη μέση τιμή και την διακύμανση του n k χρησιμοποιώντας την υπεργεωμετρική κατανομή (υποθέτοντας ότι τα margnal totals είναι σταθερά. Έχουμε n marg.total ~ Hg (n.., n., n /n.. n Και Ε(n = n, Var(n = n.. (X~Hg(N,n,p, EX=np, VarX= npq To στατιστικό είναι: n n n n.. n.. N n N nk E( nk Var( n k n... n n.. n / ~ (Ν(0, n n. n. = ( n.. n.. όταν ισχύει η Η 0 τη μη σχέσης μεταξύ παράγοντα και ασθένειας για όλα τα στρώματα ή 70

39 n k n n k.. k n ( n n k.. k k n n.. n k k k ~ χ. Αντί για το τεστ Mantel Haenszel θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το χ τεστ ανεξαρτησίας για κάθε πίνακα αθροίζοντας το για τους s πίνακες με χ και s β.ε Το Mantel Haenszel test απαιτεί το n... να είναι μεγάλο ενώ το δεύτερο τεστ χ απαιτεί το n..k σε κάθε στρώμα να είναι μεγάλο. Το τεστ Mantel-Haenszel χρησιμοποιείται ευρύτερα. Είναι ένα τεστ ολικής συσχέτισης / συνάφειας δύο ποιοτικών χαρακτηριστικών. Μπορεί κάποια συχνότητα n jk να είναι 0. Δεν πρέπει όμως τα πηλίκα πιθανοτήτων a να διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Η υπόθεση που ελέγχεται με το παραπάνω τεστ είναι γνωστή και ως υπόθεση δεσμευμένης ανεξαρτησίας (condtonal ndependence για τρισδιάστατους πίνακες συνάφειας. 7

40 6.4 CASE STUDY: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Όταν γίνεται διάγνωση καρκίνου του προστάτη και πρόκειται να αποφασιστεί η στρατηγική θεραπείας είναι απαραίτητο να απαντηθεί το ερώτημα αν ο καρκίνος έχει απλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες. Το ερώτημα είναι τόσο κρίσιμο ώστε να συνηθίζεται να γίνεται χειρουργική επέμβαση (laparatomy με μοναδικό σκοπό την εξέταση των αδένων, αφαίρεση δειγμάτων ιστού και ιστολογική εξέταση. Υπάρχουν όμως μεταβλητές που μπορούν να μετρηθούν χωρίς χειρουργική επέμβαση και έχουν «προβλεπτική» ικανότητα για την προσβολή των λεμφαδένων. Οι μεταβλητές αυτές είναι: η ένδειξη ακτινών Χ (Χ «χονδρικό» μέτρο μεγέθους και θέσης του όγκου [στάδιο] (που παίρνεται με ψηλάφηση μέσου του ορθού (Χ προεγχειρητική παθολογοανατομική ένδειξη της βιοψίας του όγκου (παίρνεται με βελόνη πριν από την εγχείρηση (Χ 3 [διαβάθμιση] ηλικία (Χ 4 επίπεδο phosphatase στον όρο του αίματος (Χ 5 Το επιστημονικό ενδιαφέρον είναι να διαπιστωθεί ποιες από τις πέντε (5 προεγχειρητικές μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν προσβολή αδένων και με πόση ακρίβεια. Ειδικότερο ενδιαφέρον είναι να διαπιστωθεί αν αυξημένα επίπεδα phosphatase στον όρο του αίματος έχουν επιπρόσθετη προβλεπτική αξία δοθέντων των άλλων τεσσάρων μεταβλητών που χρησιμοποιούνται συνήθως. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Χ = ένδειξη ακτινών Χ Διωνυμικές μεταβλητές Χ = στάδιο: «χονδρικό» μέτρο μεγέθους και θέσης όγκου = θετικό ή σοβαρό εύρημα Χ 3 = διαβάθμιση: προεγχειρητική παθολοανατομική ένδειξη 0= «κενό» = αρνητικό ή μη σοβαρό βιοψίας όγκου εύρημα Χ 4 = ηλικία Χ 5 - phosphatase X 6 = λεμφαδένες 7

41 Αριθμός ασθενών Ακτίνες Χ Στάδιο Διαβάθμιση Ηλικία Phosphatase Λεμφανικοί αδένες Αριθμός ασθενών Ακτίνε Χ Στάδιο Διαβάθμιση Ηλικία Phosphatase Λεμφανικοί αδένες Αριθμός ασθενών Ακτίνε Χ Στάδιο Διαβάθμιση Ηλικία Phosphatase Λεμφανικοί αδένες α. Διαγνωστική ικανότητα κάθε μεταβλητής χωριστά Αδένες Αδένες 0 0 X ray Στάδιο (stage Ευαισθησία = /0 Ειδικότητα = 9/33 Ολικό σφάλμα=3/53=4% Ολικό σφάλμα = 7/53=3% α = 8.86 α =

42 Grade Αδένες Αδένες Ηλικία < Ολικό σφάλμα = 8/53 = 34% Ολικό σφάλμα= 3/53= 58% α = 3.6 α = 0.05 Acd <60 60 Αδένες Ολικό σφάλμα = 8/53 = 34% α= 6 9/4 4 = 5.4 Για τον πίνακα Χ ray αδένες έχουμε: Sens= /0, spec = 9/33, P(-Χ ray +αδένες = 9/0 σφάλμα λανθασμένα αρνητικό (false negatve P(+Χ ray -αδένες = 4/33 σφάλμα λανθασμένα θετικό (false postve. Έτσι το ολικό σφάλμα λανθασμένης ταξινόμησης είναι: total msclassfcaton error rate (πιθανότητα ενός ή άλλου σφάλματος δοθέντος των σχετικών συχνοτήτων του 0 και αδένων= = P(-Χ ray και + αδένες+ρ (+ Χ ray και αδένες = P(-Χ ray +αδένεςρ(+αδένες+ρ(+ Χ ray -αδένεςρ-(αδένες = 9/0 0/53+4/33 33/53=(9+4/53=3/53. Για τον πίνακα acd x αδένες το ολικό msclassfcaton σφάλμα είναι 8/53. Για τον πίνακα stage x αδένες το ολικό msclassfcaton σφάλμα είναι 7/53. Για 74

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα ξεκίνησε τον 7 ο αιώνα. Το κλειδί σ αυτή την εξέλιξη υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανδρομάχη Σκουφά Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 3. Γενικά 3. Βασικά στάδια μιας δειγματοληψίας 4.3 Εκτιμητής και κανονική κατανομή 7.4 Απόκλιση και μέσο τετραγωνικό σφάλμα ενός εκτιμητή 8.5 Μέθοδοι δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (REPEATED MEASURES ANALYSIS): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (REPEATED MEASURES ANALYSIS): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (REPEATED MEASURES ANALYSIS): ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA) είναι μέθοδος στατιστικού ελέγχου υποθέσεων που αναφέρονται σε περισσότερους από δύο πληθυσμούς. Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Στατιστικής

Σημειώσεις Στατιστικής + εφαρμογή με το LibreOffice Calc και το R Project Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Νοέμβριος 0, Ξάνθη. Επικοινωνία : epdiamantopoulos@yahoo.gr Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/! Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η λανθασμένη εφαρμογή των τιμών Ρ και του ελέγχου των υποθέσεων στη βιοϊατρική έρευνα

Η λανθασμένη εφαρμογή των τιμών Ρ και του ελέγχου των υποθέσεων στη βιοϊατρική έρευνα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(4):691-707 Η λανθασμένη εφαρμογή των τιμών Ρ και του ελέγχου των υποθέσεων στη βιοϊατρική έρευνα Copyright Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4 0 εξάμηνο ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα

Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα Ενότητα 0 Εισαγωγή Βασικές Έννοιες. Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα Τα δεδομένα με τα οποία ασχολείται η Στατιστική προέρχονται από παρατηρήσεις και πειράματα που εμπίπτουν σε οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Στο κεφάλαιο αυτό, θα μελετήσουμε μερικές ειδικές διακριτές κατανομές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω, κυρίως των πολλών εφαρμογών τους. Πριν όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1.2 Παράδειγµα 1 δύο χηµειοθεραπείες. 1.1 Ανάλυση δίτιµων κατηγορικών µεταβλητών σε εξαρτηµένα δείγµατα

Περιεχόµενα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1.2 Παράδειγµα 1 δύο χηµειοθεραπείες. 1.1 Ανάλυση δίτιµων κατηγορικών µεταβλητών σε εξαρτηµένα δείγµατα ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ (Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-278-7

ISBN 978-960-456-278-7 ISBN 978-960-456-278-7 Copyright: Δ. Iωαννίδης, Eκδόσεις Zήτη, Μάϊος 2011, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΑΜ 3595

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΑΜ 3595 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Έλεγχος συσχετίσεων και ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης μελετώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

if code='1' then type='fixed'; else if code='2' then type='variable'; else type='unknown'; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

if code='1' then type='fixed'; else if code='2' then type='variable'; else type='unknown'; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πολλές φορές, αντί να χρησιμοποιούμε μια σειρά από IF-THEN εντολές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή ELSE, για να δηλώσουμε μια εναλλακτική ενέργεια όταν η συνθήκη στην IF-THEN εντολή δεν ικανοποιείται.

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ος ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ wwwarmscotrolfo 7 ΝΔΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα