Βλ., π.χ., στη σ. 205 του παρόντος: «Το χειρόγραφον τούτο είδον και εγώ. Φρονώ ότι είναι επιδεξίου γραφέως πλαστογράφημα». 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βλ., π.χ., στη σ. 205 του παρόντος: «Το χειρόγραφον τούτο είδον και εγώ. Φρονώ ότι είναι επιδεξίου γραφέως πλαστογράφημα». 2"

Transcript

1 Πρόλογος Ο Αλέξανδρος Πασπάτης (Χίος Αθήνα 1892) ανήκει σε μια «γενιά» Ελλήνων διανοουμένων που στρατεύονταν στις ιστορικές και κοινωνιολογικές έρευνες ως συνεχιστές, τρόπον τινά, του διαφωτιστικού ιδεώδους. Μετά την καταστροφή της Χίου το 1822 υιοθετήθηκε από την οικογένεια του Αμερικανού Marshall P. Wilder. Σπούδασε αρχικά στο Amherst College της Μασαχουσέτης, από όπου αποφοίτησε το Το Κολέγιο αυτό συνδύαζε τις ανώτερες κλασικές σπουδές με νεότερα αντικείμενα, όπως σύγχρονες γλώσσες, Χημεία και Οικονομικά. Αμέσως μετά τον πρώτο κύκλο σπουδών του, επέστρεψε στην Ευρώπη, όπου σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και της Πίζας. Το 1840 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου διορίστηκε διευθυντής αρχικά της χειρουργικής και στη συνέχεια της παθολογικής κλινικής του Ελληνικού Νοσοκομείου Επτά Πύργων. Το 1851 προήχθη σε διευθυντή του Νοσοκομείου, θέση που διατήρησε μέχρι το Στα επόμενα χρόνια υπηρέτησε κατά διαστήματα ως Έφορος Υγείας, ενώ επίσης διετέλεσε γιατρός της Ελληνικής Πρεσβείας. Υπήρξε ακόμα εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Υγειονομική Σύνοδο του Το 1862 εκδόθηκε η μελέτη του Υπόμνημα περί του Γραικικού Νοσοκομείου των Επτά Πύργων, η οποία αξιολογείται ως μια πρωτοπόρα επιδημιολογική επιστημονική πραγματεία (Κ. Τρομπούκης και Ι. Λασκαράτος, «Αλέξανδρος Πασπάτης. Ο Έλληνας πρωτοπόρος της επιδημιολογίας στην Κωνσταντινούπολη. Στοιχεία από ανέκδοτο χειρόγραφό του» Ο Πασπάτης συνέχισε την έρευνά του στην επιδημιολογία και την ιατρική στατιστική κατά τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από μακροσκελές ανέκδοτο χειρόγραφό του υπό τον τίτλο Νοσοκομείον , το οποίο εντόπισαν οι Τρομπούκης και Λασκαράτος (όπ.π.) στη βιβλιοθήκη «Κοραής» της Χίου. Το 1882 ο Πασπάτης εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και στο διάστημα υπηρέτησε, ως ο πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο. Ο Αλέξανδρος Πασπάτης, παράλληλα με την άσκηση της ιατρικής και την ερευνητική εργασία του στην επιδημιολογία, αφοσιώθηκε με ιδιαίτερο ζήλο στη μελέτη της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της γλωσσολογίας. Ήταν γνώστης 16 1

2 γλωσσών, κάτι σπάνιο ακόμα και για τις πολύγλωσσες ευρωπαϊκές κοινότητες της Ανατολής του 19ου αιώνα. Επιπλέον, το 1861, υπήρξε ιδρυτικό μέλος (μαζί με άλλους πέντε Έλληνες) του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης. Ο Αλέξανδρος Πασπάτης έγραψε ένα σημαντικό αριθμό άρθρων και πραγματειών με ιστορικό ή γλωσσολογικό περιεχόμενο, από τις οποίες αξίζει να μνημονεύσουμε τις εξής: - Μελέτη περί των Ατσιγγάνων και της γλώσσης αυτών (1857, επανέκδοση Εκάτη 1995), - Etudes sur les Tchinghianes ou Bohemiens de l Empire Ottoman (1870), - Βυζαντιναί Μελέται (1877), - The English Version of the Revised New Testament (1882), - Ta Βυζαντινά Ανάκτορα και τα πέριξ αυτών Ιδρύματα (1885), - Το Χιακόν γλωσσάριον, ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα (1888). Μετά το θάνατό του βρέθηκαν ημιτελείς δύο ακόμα άξιες λόγου μελέτες του: Γλωσσάριον των Ελληνικών Διαλέκτων και Κατάκτησις της Πελοποννήσου. Η ανά χείρας μελέτη, Η πολιορκία και η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, εκδόθηκε το 1890, αποτελώντας την τελευταία μονογραφία που εξέδωσε ο συγγραφέας στη διάρκεια της ζωής του. Ο Πασπάτης αποδεικνύεται (και) με το έργο αυτό πρωτοπόρος της ιστορικής έρευνας, καθώς αναλαμβάνει το καθήκον να ανασυνθέσει την ιστορία της Αλώσεως μετά την κριτική ανάγνωση ολόκληρης της υφιστάμενης σχετικής βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων και των χειρογράφων αυτοπτών μαρτύρων της πολιορκίας και κατάκτησης της Πόλης από τους Οθωμανούς. Εντοπίζει τα αντιφατικά στοιχεία 1 και τις αποκλίνουσες κρίσεις σχετικά με την Άλωση και προσπαθεί να συμπληρώσει τη ροή των γεγονότων και να τεκμηριώσει την ιστορική προσέγγισή του, προσφεύγοντας ακόμα και στην επιτόπια έρευνα στα τείχη και στα άλλα σωζόμενα ερείπια της βυζαντινής Πόλης. Στο έδαφος αυτό διατυπώνει και τα ερμηνευτικά σχήματά του αναφορικά με τους παράγοντες που καθόρισαν ή ευνόησαν την κάθε φορά συγκεκριμένη έκβαση των γεγονότων. Με τον τρόπο αυτό ο Πασπάτης συγγράφει μια πραγματεία περί Αλώσεως, την οποία ο μεταγενέστερος ιστορικός είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του (αν όχι, εν πολλοίς, να βασιστεί σε αυτήν) και στην οποία ο σύγχρονος αναγνώστης 1 Βλ., π.χ., στη σ. 205 του παρόντος: «Το χειρόγραφον τούτο είδον και εγώ. Φρονώ ότι είναι επιδεξίου γραφέως πλαστογράφημα». 2

3 ανακαλύπτει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και γλαφυρή εξιστόρηση του τέλους του Βυζαντίου. Χαρακτηριστικά, ο Sir Edwin Pears στο βιβλίο του The Fall of Constantinople. The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinople by the Turks (Λονδίνο 1903) συγκαταλέγει το ανά χείρας βιβλίο του Πασπάτη στα «κυριότερα έργα» που προηγήθηκαν του δικού του. 2 Επίσης, ο Steven Ranciman στη θεωρούμενη ως κλασική μελέτη του για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, The Fall of Constantinople 1453 (Cambridge University Press 1965, με δώδεκα τουλάχιστον ανατυπώσεις μέχρι σήμερα), συγκαταλέγει στην εκτεταμένη βιβλιογραφία του ένδεκα μόνο μονογραφίες στην ελληνική γλώσσα, μία εκ των οποίων είναι η παρούσα μελέτη. Την εποχή που εκδίδεται το ανά χείρας βιβλίο βρισκόμαστε στην πρώτη φάση αλλαγής «παραδείγματος» αναφορικά με το Βυζάντιο στο χώρο της επίσημης ιστοριογραφίας: Η επίσημη Εθνική Ιστορία έχει πλέον προσανατολιστεί προς την εκδοχή που εισήγαγαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1850 οι Σπυρίδων Ζαμπέλιος και Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, σύμφωνα με την οποία η τρισχιλιετής «ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού» γνώρισε τρεις περιόδους ανεξάρτητης κρατικής υπόστασης: Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Νεοελληνικό κράτος. Αντίθετα, η επίσημη Εθνική Ιστορία κατά την Επανάσταση και κατά τις πρώτες δεκαετίες του νεοελληνικού κράτους θεωρούσε ότι μόνο κατά την αρχαιότητα και μετά το 1821 είχε ο Ελληνισμός ανεξάρτητη πολιτική-πολιτειακή ύπαρξη. Αντιλαμβανόταν το Βυζάντιο ως συνέχεια του Ρωμαϊκού κράτους και ερμήνευε τη βυζαντινή περίοδο ως φάση σκλαβιάς της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό το ακόλουθο απόσπασμα από την περίφημη Ελληνική Νομαρχία, Ανωνύμου του Έλληνος (1806): «Η Ελλάς, ω αγαπητοί μου, οκτακοσίους χρόνους προ Χριστού ήκμαζε, και ήτον εις τον άκρον βαθμόν της ευτυχίας της. Αφού όμως εις τους 375 προ Χριστού, Φίλιππος, ο πατήρ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έλαβε το μακεδονικόν σκήπτρον, δια πρώτην φοράν, ήρχισε, φευ! να μιάνη την ελευθέραν γην της Ελλάδος [ ] Από τότε, λοιπόν, οπού εστερεώθη ο χριστιανισμός, έως εις τους 1453, αντίς να αυξήσουν τα μέσα της ελευθερώσεώς των, φευ! εσμικρύνοντο. [ ] Τότε εις την Ελλάδα εφάνησαν τρεις κυριότητες. η τυραννία, το ιερατείον, και η ευγένεια, αι οποίαι δια ένδεκα αιώνας 2 Βλ. την ελληνική μετάφραση, Σερ Έντγουιν Πήαρς, Η καταστροφή της ελληνικής αυτοκρατορίας. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα 2005, σ. 14. Μαζί με το ανά χείρας βιβλίο, ο Πήαρς μνημονεύει ακόμη τρία έργα στη γερμανική γλώσσα, ένα στη γαλλική και ένα στην αγγλική. 3

4 σχεδόν, κατέφθειραν τους Έλληνας και κατερήμωσαν την Ελλάδα. [ ] Εις τοιαύτην κατάστασιν, αδελφοί μου, ευρίσκετο η Ελλάς, όταν προ 453 χρόνων από την σήμερον [ ], ο ουτιδανός και αχρείος θρόνος των Οθωμανών υψώθη εις την Κωνσταντινούπολιν» (http://naos.20m.com/ellinikinomarxia5.htm). Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης για την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού γίνονται κατανοητά, για παράδειγμα, όσα ανέφερε για το Βυζάντιο, το 1841, ο πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός: «Η βυζαντινή ιστορία είναι αλληλένδετος σχεδόν, με μακροτάτη σειρά πράξεων μωρών, και αισχρών βιαιοτήτων του εις το Βυζάντιον μετεμφυτευθέντος Ρωμαϊκού Κράτους. Είναι στηλογραφία επονείδιστος της εσχάτης αθλιότητος και εξουθενώσεως των Ελλήνων» (παρατίθεται στο Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα 1989, σ. 394). Η επικράτηση του γνωστού πλέον σε όλους σχήματος περί ελληνικότητας του Βυζαντίου (και επομένως η αναγνώριση μιας ενδιάμεσης, ανάμεσα στην αρχαιότητα και το 1821, ιστορικής περιόδου ανεξάρτητης κρατικής ύπαρξης του Ελληνισμού), καίτοι πρόσφερε επιχειρήματα στις ελληνικές διεκδικήσεις επί των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έναντι των διεκδικήσεων των άλλων βαλκανικών εθνών, δεν συντελέστηκε χωρίς αντιστάσεις. Ενδεικτικά, ο Στέφανος Κουμανούδης, λίγους μήνες μετά την έκδοση της επίτομης Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους του Παπαρρηγόπουλου, το 1853, άσκησε δριμύτατη κριτική στη νέα, τότε, ερμηνεία της ελληνικής ιστορίας και χρησιμοποίησε απαξιωτικά τον όρο «Ζαμπελιοπαπαρρηγοπούλειος σχολή» για να χαρακτηρίσει το νέο σχήμα περί της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού (Κ.Θ. Δημαράς, «Η ιδεολογική υποδομή του νεοελληνικού κράτους», στο Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 1994, σ. 366). Ακόμα και το 1885, ο ιστορικός Κωνσταντίνος Σάθας, στην εισαγωγή του δοκιμίου του Έλληνες στρατιώται εν τη Δύσει, (ανατύπωση Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 1985) έγραφε: «[ ] η μικρά αύτη γωνία του απεράντου Μακεδονικού, Ρωμαϊκού και Οσμανικού κράτους, η καλουμένη Ελλάς, επί δύο όλας χιλιετηρίδας λησμονημένη και σχεδόν διαγραμμένη από της βίβλου της ζωής, κατώρθωσε να περισωθή εκ του μεγάλου κατακλυσμού εν ω επνίγησαν τοσαύτα ιστορικά έθνη» (σ. 9). Ο Αλέξανδρος Πασπάτης, όντας ο ίδιος ένθερμος υποστηρικτής του νέου σχήματος περί της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού (της κατά Κουμανούδη 4

5 «Ζαμπελιοπαπαρρηγοπούλειας σχολής» σχετικά με την ελληνικότητα του Βυζαντίου), επιδιώκει με το ανά χείρας βιβλίο να στηρίξει αυτήν ακριβώς την προσέγγιση, που στην εποχή του ήταν ακόμη αντικείμενο συζήτησης. Γράφει: «Περιφρονούμεν τους Βυζαντίους, καλούντες αυτούς σκαιούς και αναξίους του ημετέρου γένους και του Ελληνικού ονόματος. Πλειότερον των Ευρωπαίων υβρίζομεν ημείς τους Βυζαντίους, απεχθανόμενοι πάσαν μετ αυτών συγκοινωνίαν και αποστρεφόμενοι την ιστορίαν των πολιτικών αυτών αγώνων κατά τοσούτων εχθρών» (σ. 9). Θεωρεί μάλιστα ότι το 1453 είχαν ήδη διαμορφωθεί οι σύγχρονες εθνικές ταυτότητες και έτσι κατατάσσει τους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης σε «Έλληνες» και «Ιταλούς»: «Οι Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως δυσχεραίνοντες, δημοσία ύβριζον και επέπληττον τον βασιλέα, ότι εις Λατίνους κυρίως ενεπιστεύθη την σωτηρίαν της πόλεως» (σ. 107). Η συγκεκριμένη ιδεολογική στάση του συγγραφέα δεν λειτουργεί, εντούτοις, ανασχετικά για την ακρίβεια της ιστορικής του ανάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα αναφορικά με τις επιπτώσεις της οθωμανικής κατάκτησης στην εδραίωση των αναδυόμενων τότε νέων οικονομικών σχέσεων του πρώιμου εμπορικού καπιταλισμού: «Αιτία τοσούτων δαπανηρών έργων των αρχόντων Οθωμανών χάριν των εμπορευομένων ομοφύλων και αλλοδαπών, ήτο το ελεύθερον και ακίνδυνον εμπόριον επί της κυριαρχίας των Οθωμανών [ ] Οι Ιταλοί δια πολλών προνομίων των Βυζαντινών βασιλέων, εκώλυον την δια θαλάσσης εμπορείαν των ξένων και αυτών των Βυζαντίων [ ] Μετά την άλωσιν, βασιλεύοντος του Μωάμεθ, οι ληστεύοντες τους εμπόρους και οι καταχρώμενοι τα δημόσια χρήματα, αυστηρώς και αμειλίκτως ετιμωρούντο. Ηύξησε το εμπόριον, οι φόροι ευχερέστερον εισεπράττοντο [ ]» (σσ ). Με την παρούσα ανατύπωση, οι εκδόσεις «Εκάτη» προσφέρουν στην κρίση του σύγχρονου αναγνώστη ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά δοκίμια του περασμένου αιώνα, το οποίο αναμφίβολα συμβάλλει στην πρόσληψη του ιστορικού γεγονότος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Γιάννης Μηλιός (Μάιος 2009). 5

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα 2011 1. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ H

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1837-1858)

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1837-1858) ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟΐ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1837-1858) 1. Ο Μανούσης στην ελληνική ιστοριογραφία. Σκέψεις πάνω στην ιστορία της ιστοριογραφίας Για το πρόσωπο και το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TONIA ΚΙΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το έτος 1892 αποτελεί ενα χρονικό ορόσημο για την Ιστορία των βυζαντινών σπουδών. Τη χρονιά αυτή, ιδρύθηκε ή έδρα μέσης και νεώτερης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις

Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις Εικόνες του Δυτικοευρωπαίου µέσα από την Ιστορία 9 Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις Ο ι προσεγγίσεις των σχέσεων του Υστεροβυζαντινού και του Νεότερου Ελληνισµού µε τη Δύση συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Mεροσ Πρωτο. Τα κριτήρια της ελληνικής ιθαγένειας κατά την περίοδο της Επανάστασης (1821-1832)

Mεροσ Πρωτο. Τα κριτήρια της ελληνικής ιθαγένειας κατά την περίοδο της Επανάστασης (1821-1832) Mεροσ Πρωτο Τα κριτήρια της ελληνικής ιθαγένειας κατά την περίοδο της Επανάστασης (1821-1832) κεφαλαιο 1 Από την ορθόδοξη κοινότητα στο εθνικό κράτος: Η θρησκευτική ταυτότητα του πολίτη Tο καίριο δίλημμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεταμορφώσεις του ελληνοχριστιανισμού (19 ος -20 ος αιώνας)

Οι μεταμορφώσεις του ελληνοχριστιανισμού (19 ος -20 ος αιώνας) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗΚΙ) Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Χριστιανικό Κράτος του Μεσαιωνικού Ελληνισμού

Το Χριστιανικό Κράτος του Μεσαιωνικού Ελληνισμού Το Χριστιανικό Κράτος του Μεσαιωνικού Ελληνισμού 28 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΜΘ Επχιας (Ο) Ιωάννης Σαρσάκης Ψηφιδωτό του 13ου αι. με την παράσταση των Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας

Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας Ο Ιερός Πόλεμος στο Βυζάντιο και το Ισλάμ Μπρόζου Ζωή (ΑΜ: Μ02011) 26/12/2013 Επιβλέπων Καθηγητής: Λίτσας Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισµό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1.Αλληγορικό πορτρέτο της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει πλέον ταυτιστεί με τον πολιτισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ε. Παπανούτσος, «όταν στους νεότερους ευρωπαϊκούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

«Το Βυζάντιο, το Ελλαδικό Κράτος και εµείς»

«Το Βυζάντιο, το Ελλαδικό Κράτος και εµείς» Παραθέτουµε το κείµενο της οµιλίας της Μαριάννας Κοροµηλά στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, στις 22/10/2011 «Το Βυζάντιο, το Ελλαδικό Κράτος και εµείς» της Μαριάννας Κοροµηλά Τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό είναι το δεύτερο της σειράς

Το βιβλίο αυτό είναι το δεύτερο της σειράς 6 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΕ Κυπριακές πηγές για την άλωση της Αμμοχώστου. Επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Μετάφραση: Ελένη Χαρχαρέ, ΙΝΕ/ΕΙΕ-118, σειρά: Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας και Ιστορίας -2,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠιΜΕΛΕια αφιερωματοσ - ΚΕιΜΕνα - ΣΥνΕντΕΥΞΕιΣ: ΣτΕΛιΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕργΟ του Θ. ΠαγΩνη, τοιχογραφια Συνεντεύξεις Δημήτριος Καραμπερόπουλος Γιώργος Κοντογιώργης Έλενα Λαζάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πόλεμος του L. Scupoli και τα Γυμνάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004)

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Κική Δημοπούλου Προλεγόμενα στην έκδοση: Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Θεσσαλονίκη University Studio Press 2009 Ο Τάκης Σινόπουλος, η πρώτη μεταπολεμική γενιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κριτική της στο περιοδικό της Νέας Εστίας: ιστορικοσυγκριτική μελέτη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157 Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης Άρτα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικό ζήτημα και επιστημονική ορολογία: μια διερεύνηση διαδρομών και συναντήσεων

Γλωσσικό ζήτημα και επιστημονική ορολογία: μια διερεύνηση διαδρομών και συναντήσεων Γλωσσικό ζήτημα και επιστημονική ορολογία: μια διερεύνηση διαδρομών και συναντήσεων Κατερίνα Τοράκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση παρουσιάζονται διαδρομές ανάπτυξης και καθιέρωσης της ελληνικής επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας Βενετία Αποστολίδου Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται σε µια ευρύτερη έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 3 (1996-1997) Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν Evangelos Konstantinou (εκδ.), Buzanz und das Abendland im 10. und 11. Jahrhundert, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1997, σελ. 366. Η επέτειος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ STEVEN BOWMAN Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΙΣΑΑΚ ΜΠΕΝΜΑΓΙΟΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ STEVEN BOWMAN Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ Κοσµάς Τουλούµης ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ Σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα και, κυρίως, µετά τις ανακαλύψεις και τις ερµηνείες του Ερρίκου Σλήµαν το 1876, οι Μυκήνες γνώρισαν ηµέρες µεγαλείου και δόξας.

Διαβάστε περισσότερα

ο ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ 0 ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ TOT ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΤΛΟΣ Ένα σχόλιο ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΤΟΣ MB'-ΜΓ' (Ανάτυπο) ΤΟΜΟΣ 25/2005

ο ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ 0 ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ TOT ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΤΛΟΣ Ένα σχόλιο ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΤΟΣ MB'-ΜΓ' (Ανάτυπο) ΤΟΜΟΣ 25/2005 ο ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ ΕΤΟΣ MB'-ΜΓ' (Ανάτυπο) ΤΟΜΟΣ 25/2005 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΤΛΟΣ 0 ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ TOT Ένα σχόλιο ' ΑΘΗΝΑ 2005 Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Ένα σχόλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκριτικό άρθρο Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΜΒΡΟΥ

Βιβλιοκριτικό άρθρο Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΜΒΡΟΥ Βιβλιοκριτικό άρθρο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΝΟΥ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΜΒΡΟΥ Η πρόσφατη φωτοαναστατική επανέκδοση του έργου των Ανδρέα Μουστοξύδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΣΚΕΥΗ Ν ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΊΉΤΟΣ Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ*

ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΣΚΕΥΗ Ν ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΊΉΤΟΣ Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ* ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΤΛΚΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΣΚΕΥΗ Ν ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΊΉΤΟΣ Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ* Εφόσον μελετούμε φαινόμενα που αφορούν ζητήματα έθνους, ζώντας ταυτόχρονα σε μια εποχή εθνοτήτων η οποία προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ: ΥΛΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ. Αλέξανδρος-Φ. Λαγόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ: ΥΛΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ. Αλέξανδρος-Φ. Λαγόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 2 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ: ΥΛΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ Αλέξανδρος-Φ. Λαγόπουλος Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδηµίας Αθηνών, Οµ. Καθ. Πολεοδοµίας Α.Π.Θ. phaidon@arch.auth.gr Στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΑΧΑ. Δοκίμια για τον Ελληνισμό

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΑΧΑ. Δοκίμια για τον Ελληνισμό ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΑΧΑ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ Δοκίμια για τον Ελληνισμό ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΩΝΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Α - ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. «Τα ελληνικά κι εγώ». Λεξιλογικές Ασκήσεις. Edward Arnold (Australia),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα