Α Λυκείου Γυµνάσιο & Λυκ. Τάξεις Φούρνων. Σχολικό έτος:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Λυκείου Γυµνάσιο & Λυκ. Τάξεις Φούρνων. Σχολικό έτος: 2013-2014"

Transcript

1 Α Λυκείου Γυµνάσιο & Λυκ. Τάξεις Φούρνων Σχολικό έτος:

2 Στόχοι της έρευνας Να γνωρίσουµε το πρόβληµα που υπάρχει στον πλανήτη µας σε σχέση µε τα απορρίµµατα και την µόλυνση του περιβάλλοντος Να ευαισθητοποιηθούµε σε σχέση µε την αναγκαιότητα για σωστή διαχείριση και µείωση των απορριµµάτων και να προτείνουµε λύσεις Να υποβάλουµε ερωτήσεις στους συµµαθητές µας και στους άλλους κατοίκους της περιοχές µας ώστε να βγάλουµε τα ανάλογα συµπεράσµατα

3 Απορρίµµατα Απορρίµµατα θεωρούνται οι ουσίες ή τα αντικείµενα από τα οποία ο κάτοχός του θέλει ή είναι υποχρεωµένος να απαλλαγεί.

4 Κατηγορίες Αστικά Βιοµηχανικά-Βιοτεχνικά Μεταφορών και παραγωγής ενέργειας Αγροτικά

5 Οικιακά απορρίµµατα Οικιακά απορρίµµατα ονοµάζονται τα απορρίµµατα τα οποία προέρχονται από τις κατοικίες καθώς και ένα µέρος των απορριµµάτων που παράγονται από τα εµπορικά καταστήµατα και τα γραφεία.

6 Διαχείριση απορριµµάτων Διαχείριση ονοµάζεται το σύνολο των ενεργειών που πραγµατοποιούνται για να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η δυσµενής επίδραση των απορριµµάτων στο περιβάλλον.

7 Προβλήµατα από τη µη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων Ρύπανση και µόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών µιας περιοχής Παραγωγή επικίνδυνων καυσαερίων κατά την καύση των απορριµµάτων Πρόκληση πυρκαγιών στις χωµατερές τους θερινούς µήνες Πρόκληση ασθενειών στους ανθρώπους

8 Προβλήµατα από τη µη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων Θανάτωση οργανισµών από µικροαντικείµενα ψάρια πεθαίνουν κάθε µέρα στη Μεσόγειο επειδή καταπίνουν αιχµηρά αντικείµενα Πάνω από πουλιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των πλαστικών

9 Μέθοδοι διάθεσης των απορριµµάτων Καύση:Τα απορρίµµατα τοποθετούνται σε ειδικούς κλιβάνους και αποτεφρώνονται µε τη χρήση της θερµικής τους ενέργειας και ποσότητας καυσίµων. Υγειονοµική ταφή:τα απορρίµµατα τοποθετούνται σε διαδοχικά στρώµατα (80cm 3 µέτρα). Για περιορισµό της δυσοσµίας και της πιθανότητας ανάφλεξης aνάµεσα στις στρώσεις τοποθετείται αδρανές υλικό (χώµα, άµµος).

10 Μέθοδοι διάθεσης των απορριµµάτων Κοµποστοποίηση ή λιπασµατοποίηση: Είναι µια φυσική διαδικασία που µετατρέπει τα οργανικά υλικά σε µια πλούσια σκούρα ουσία που λέγεται κοµπόστ ή εδαφοβελτιωτικό. Διαλογή στην πηγή: Είναι διαδικασία ανακύκλωσης µε την οποία επιτυγχάνεται ανάκτηση χρήσιµων υλικών όπως χαρτί, γυαλί, µέταλλο κτλ, πριν αυτά αναµειχτούν µε τα υπόλοιπα απορρίµµατα.

11 Ανακύκλωση

12 Τι είναι ανακύκλωση; Ανακύκλωση είναι η επεξεργασία υλικών που δεν χρειαζόµαστε, ώστε να µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν ξανά ως πρώτη ύλη για την κατασκευή νέων αντικειµένων Δείτε το σχετικό βίντεο για την Ανακύκλωση

13 Συµβολισµός Το τόξο στην κορυφή συµβολίζει τους καταναλωτές Το επόµενο τόξο συµβολίζει τις εταιρείες συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών Το τρίτο τόξο συµβολίζει τις βιοµηχανίες

14 Πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης υλικών Μειώνεται η ρύπανση και η µόλυνση του περιβάλλοντος Αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας των χωµατερών Καταναλώνονται µικρότερες ποσότητες πρώτων υλών

15 Ανακυκλώσιµα Υλικά Χαρτί Γυαλί Αλουµίνιο Πλαστικό Μπαταρίες Οχήµατα Ελαστικά Λιπαντικά Παλιές ηλεκτρικές συσκευές

16 Δείτε το σχετικό βίντεο: Ανακύκλωση χαρτιού

17 Χαρτί

18 Χαρτί Το χαρτί που συλλέγεται κατά την ανακύκλωση µετατρέπεται σε χαρτοπολτό µε ειδική διαδικασία. Είδη χαρτιού που ανακυκλώνονται: Χαρτόνι-χαρτί συσκευασίας Περιοδικό Χαρτί illustration Εφηµερίδα Δηµοσιογραφικό χαρτί Λευκό χαρτί φωτοτυπίας, φάκελοι

19 Τι κερδίζουµε µε την ανακύκλωση του χαρτιού Για κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνεται: Σώζονται 17 δέντρα Εξοικονοµούνται 32 τόνοι νερού Εξοικονοµούνται 350 λίτρα πετρελαίου Μειώνεται η ρύπανση της ατµόσφαιρας

20 Δείτε το σχετικό βίντεο: Δείτε το σχετικό βίντεο: Ανακύκλωση γυαλιού

21 Γυαλί

22 Γυαλί Κατά την ανακύκλωση το γυαλί διαχωρίζεται ανάλογα µε το χρώµα του και στη συνέχεια σπάει σε κοµµατάκια. Τα κοµµάτια µεταφέρονται σε κλιβάνους όπου µε υψηλές θερµοκρασίες λιώνουν. Το λιωµένο γυαλί µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία νέων αντικειµένων.

23 Πλεονεκτήµατα από την ανακύκλωση του γυαλιού Εξοικονοµούνται πρώτες ύλες Μειώνονται τα απορρίµµατα Εξοικονοµείται ενέργεια Για κάθε τόνο ανακυκλωµένου γυαλιού εξοικονοµούνται 135 λίτρα πετρελαίου Το γυαλί ανακυκλώνεται άπειρες φορές

24 Δείτε το σχετικό βίντεο: Δείτε το σχετικό βίντεο: Ανακύκλωση αλουµινίου

25 Αλουµίνιο

26 Αλουµίνιο Το αλουµίνιο παράγεται µε ειδική επεξεργασία του µεταλλεύµατος βωξίτη. Τα κουτάκια αλουµινίου, όπως αυτά των αναψυκτικών, συλλέγονται και στη συνέχεια κοµµατιάζονται και συµπιέζονται σε µεγάλους κύβους οι κύβοι αυτοί τοποθετούνται σε ειδικό φούρνο και λιώνουν.

27 Όταν ανακυκλώνουµε αλουµίνιο Εξοικονοµείται πρώτη ύλη Προστατεύεται το περιβάλλον Δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας Μειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων που αποικοδοµούνται δύσκολα

28 Πλαστικά

29 Πλαστικά Τα πλαστικά είναι υλικά υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, χαµηλής τιµής και πολύ πρακτικά και χρήσιµα για τη συσκευασία πολλών προϊόντων.

30 Τα είδη των πλαστικών που ανακυκλώνονται είναι τα εξής PΕΤ: Τετραφθαλικός πολυεστέρας HDPE: Πολυαιθυλαίνιο υψηλής πυκνότητας LDPE: Πολυαιθυλαίνιο χαµηλής πυκνότητας PVC: Χλωριούχο πολυβινύλιο PP: Πολυπροπυλαίνιο PS: Πολυστυρόλιο ή πολυστυρένιο

31 Τα πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης των πλαστικών Μειώνεται ο όγκος των δύσκολα αφοµοιωµένων απορριµµάτων Εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και ενέργεια

32 Δείτε το σχετικό βίντεο: Ανακύκλωση µπαταριών

33 Μπαταρίες

34 Ανάγκη ανακύκλωσης µπαταριών Προβλήµατα υγείας σε φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς Μείωση της γονιµότητας του εδάφους Ρύπανση του εδάφους και του νερού από τοξικά µέταλλα

35 Προτάσεις για τις µπαταρίες Ξεχωριστή συλλογή και επεξεργασία των παλιών µπαταριών Παραγωγή µπαταριών χωρίς βαρέα µέταλλα Χρήση επαναφορτιζόµενων µπαταριών Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος αντί για µπαταριές Χρήση συσκευών που λειτουργούν µε ηλιακή ή µηχανική ενέργεια

36 Παλιά αυτοκίνητα

37 Διαχείριση παλιών οχηµάτων Καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις Προκαλούν αισθητική ρύπανση του περιβάλλοντος Μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος

38 Ελαστικά αυτοκινήτων Δηµιουργούν τα παρακάτω προβλήµατα: Χρειάζεται χρόνια για να αποσυντεθούν Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης τους Η καύση τους ρυπαίνει σηµαντικά την ατµόσφαιρα Βοηθούν στην ανάπτυξη παθογόνων οργανισµών

39 Ηλεκτρικές συσκευές

40 Παλιές ηλεκτρικές συσκευές Πρέπει να ανακυκλώνονται γιατί: Καταλαµβάνουν µεγάλο χώρο στις χωµατερές λόγω του µεγέθους Μπορεί να ρυπανθεί το νερό ή το έδαφος λόγω των βαρέων µετάλλων που περιέχουν

41 Οφέλη ανακύκλωσης Οικονοµικά Περιβαλλοντικά Κοινωνικά

42 Οφέλη για τη χώρα µας Η χώρα µας δεν θα δαπανήσει χρήµατα για πρώτες ύλες χαρτιού, γυαλιού, µετάλλων, αφού εµείς θα έχουµε ανακυκλώσει αυτά τα πράγµατα που είναι από µόνα τους πρώτη ύλη. Θα χρειαστούµε λιγότερο πετρέλαιο για τη λειτουργία των εργοστασίων που φτιάχνουν τα αντίστοιχα υλικά. Περισσεύουν χρήµατα στη χώρα για άλλα έργα και βελτιώνεται η εθνική οικονοµία.

43 Οφέλη για το περιβάλλον Λιγότερα σκουπίδια Λιγότερες χωµατερές Λιγότερα απορριµµατοφόρα Λιγότερο νέφος Λιγότερα κοµµένα δένδρα Λιγότερη µόλυνση του εδάφους Ας γίνει τρόπος ζωής η ανακύκλωση γιατί το περιβάλλον είναι σπίτι όλων µας

44 Οφέλη για την κοινωνία Η ανακύκλωση συµβάλλει καθοριστικά στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας Βελτιώνει την ποιότητα ζωής Η ανακύκλωση είναι πολιτισµός

45 Επίσκεψη στο δηµαρχείο µας Πήραµε συνέντευξη από τον Δήµαρχο κύριο Μαρούση και τον Αντιδήµαρχο κύριο Βούλγαρη: Τι µας είπαν: Κάθε χρόνο παράγονται 320 τόνοι απορριµµάτων. Τα απορρίµµατα καίγονται στην ΧΑΔΑ που βρίσκεται στο δρόµο προς Χρυσοµηλιά Σύντοµα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία ο νέος ΧΥΤΑ όπου θα εφαρµόζεται η υγειονοµική ταφή και η κοµποστοποίηση των απορριµµάτων, έτσι θα έχουµε έτοιµο λίπασµα για τον κήπο µας.

46 Επίσκεψη στο δηµαρχείο µας Παράλληλα, θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα ανακύκλωσης µε την τοποθέτηση ειδικών (µπλέ) κάδων σε διάφορα σηµεία του νησιού. Το πρώτο βήµα έγινε, µε την κατάργηση της χωµατερής στη Θύµαινα και στη Χρυσοµηλιά, αποκαθιστώντας το τοπίο µε δενδροφύτευση, οµορφαίνοντας το νησί µας.

47 Ερευνητικό εργαλείο Δηµιουργήσαµε ερωτηµατολόγιο και ρωτήσαµε συµµαθητές µας και άλλους κατοίκους της περιοχής σχετικά µε την ανακύκλωση.

48

49 Τι µας απάντησαν Το µεγαλύτερο ποσοστό δεν έχει κάνει ποτέ ανακύκλωση Οι γνώσεις των ερωτηθέντων σχετικά µε το θέµα, ήταν ανεπαρκείς, ωστόσο υπήρχε διάθεση για ενηµέρωση Η ενηµέρωση καλό είναι να γίνεται τόσο από το σχολείο όσο και από το σπίτι Θα έκαναν ανακύκλωση αν ο «µπλέ» κάδος ήταν κοντά στο σπίτι τους Θα χρησιµοποιούσαν ανακυκλώσιµα υλικά αν είχαν καλή τιµή

50 Βιβλιογραφία (Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής) (Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης) Youtube (βίντεο για ανακύκλωση)

51 Την εργασία επιµελήθηκαν οι µαθητές: o Αµοργιανός Ιωάννης o Αµοργιανός Μηνάς o Αµοργιανός Φίλιππος o Βούλγαρης Παναγιώτης o Κουτελάς Νικόλαος o Μαρκάκης Μανώλης o Μύτικας Βαλάντης o Μύτικας Μανώλης o Φλυτζάνης Αργύρης o Φλυτζάνης Φίλιππος o Χάλαρος Μανώλης Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Αγρίου ΠΕ04,02

Ανακύκλωση: Η αναγκαιότητα της στη σημερινή εποχή και ο τρόπος αντιμετώπισης της από την τοπική κοινωνία

Ανακύκλωση: Η αναγκαιότητα της στη σημερινή εποχή και ο τρόπος αντιμετώπισης της από την τοπική κοινωνία Ανακύκλωση: Η αναγκαιότητα της στη σημερινή εποχή και ο τρόπος αντιμετώπισης της από την τοπική κοινωνία GREEN FUTURE RECYCLE BOYS CRAZY RECYCLERS Γιώργος Σμαραγδάκης Κωστής Μαρκάκης Ιωάννα Κοντουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ

.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ 17 2.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ appleôúúèìì ÙˆÓ 2 18 appleôúú ÌÌ Ù ÛÙË ˆ Ì 1.1. ÈÛ ÁˆÁ Μία καθηµερινή δραστηριότητα του ανθρώπου είναι να απαλλαγεί από τα απορρίµµατα (σκουπίδια) τα οποία παράγει. Ως απορρίµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση σχολείου : Περίσταση Σχολείο : 6/θ Δημ. Σχολείο Περίστασης Πιερίας Αριθμός υπηρετούντων εκπ/κών : 12 Τηλ. Σχολείου : 2351024911 Συνολικός αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 7 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΑΡΟΤΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2010 1 Είμαι απαισιόδοξος για την ανθρώπινη φυλή γιατί είναι πάρα πολύ εφευρετική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Αέρια απόβλητα Επεξεργασία αέριων αποβλήτων Υγρά απόβλητα Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΟΥ PROJECT: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΘΕΜΑ ΤΟΥ PROJECT: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΣ ΘΕΜΑ ΤΟΥ PROJECT: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ηράκλειο Ιούνιος 2014 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σώστε το περιβάλλον σας Β Λυκείου

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σώστε το περιβάλλον σας Β Λυκείου Λύκειο Αγίου Γεωργίου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σώστε το περιβάλλον σας Β Λυκείου Ασημάκης Σπύρος Γούλας Παναγιώτης Δούνη Σωτηρία Ζαφείρα Ελένη Κακοσούρη Μαρία Κόκορης Κώστας Λοιδώρης Θανάσης Νταλιάνης Παναγιώτης Παπαδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ :... 2. Ευαισθητοποιηση των συμμαθητων μας για να κανουν ανακυκλωση ηλ.συσκευων... 2

ΣΤΟΧΟΙ :... 2. Ευαισθητοποιηση των συμμαθητων μας για να κανουν ανακυκλωση ηλ.συσκευων... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ :... 2 Ευαισθητοποιηση των συμμαθητων μας για να κανουν ανακυκλωση ηλ.συσκευων... 2 Ενημερωση σε ολες τις ηλικιες για την ανακυκλωση ηλ.συσκευων... 2 Να κάνουμε την ανακύκλωση ηλ.συσκευων

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ Α ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ Α ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ Α ΕΠΑΛ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΜΠΑΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α Ομάδα Ειρήνη Μαντζαβά Θεόδωρος Μαντζαβάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡHTHΣ Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ : ΠΕ 09 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ : ΠΕ04 02

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου Σχολικό έτος 2011-2012 Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου 3ΑΛΦΑ. 3Α-ναστασία Λουκά 3Α-ριάδνη Μουγιάκου

3 Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου Σχολικό έτος 2011-2012 Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου 3ΑΛΦΑ. 3Α-ναστασία Λουκά 3Α-ριάδνη Μουγιάκου 3 Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου Σχολικό έτος 2011-2012 Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου 3ΑΛΦΑ 3Α-ναστασία Λουκά 3Α-ριάδνη Μουγιάκου Η ομάδα μας : ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΤΤΗΣ ΚΟΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ - ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Γκαρνετίδου ήµητρα άγκου Σοφία. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεοδώρα Καυκιά

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Γκαρνετίδου ήµητρα άγκου Σοφία. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεοδώρα Καυκιά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Γκαρνετίδου ήµητρα άγκου Σοφία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεοδώρα Καυκιά Θεσσαλονίκη 2010 1 Τριµελής Επιτροπή: Καυκιά Θεοδώρα Λαβδανίτη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2012. Α Τάξη Λυκείου

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2012. Α Τάξη Λυκείου 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2012 Α Τάξη Λυκείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι η ανακύκλωση και ποιοι οι κύριοι στόχοι της...3 Τα υλικά που ανακυκλώνονται...4 Μπλε κάδοι ανακύκλωσης...5 Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις για βασικές έννοιες ( Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε οµάδες 4-5 παιδιών)

Ερωτήσεις για βασικές έννοιες ( Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε οµάδες 4-5 παιδιών) Φύλλο εργασίας 1 Ερωτήσεις για βασικές έννοιες ( Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε οµάδες 4-5 παιδιών) Αν αφήσουµε τη µπάλα από τη θέση Α θα κινηθεί γιατί έχει ενέργεια. Έτσι λέγεται η ενέργεια που έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουµε πόσο σηµαντική είναι η ανακύκλωση των υλικών, αν θέλουµε να διατηρήσουµε το περιβάλλον µας καθαρό. Κάθε ένας από εµάς µεµονωµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ, ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ??

ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ, ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ?? [1] 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ B ΤΑΞΗ 2012-13 PROJECT 3 ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ, ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ?? Καθηγήτριες: Χαρδάκη Αικατερίνη, Αμπατζή Μαριάνθη Ομάδα μαθητών που εργάστηκαν για αυτή τη συνθετική εργασία 1. Αναστασοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 Ο ΣΙΔΗΡΟΣ...4 ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ...5 ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ...5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ...9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ...10 Η ανακύκλωση του σιδήρου!...11

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - Η/Υ»

ΘΕΜΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - Η/Υ» ΘΕΜΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - Η/Υ» 1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 1. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΜΠΑΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3. ΜΠΟΥΝΑ ΕΡΒΙΝ 4. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6. ΠΡΙΦΤΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές]

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Παίζοντας µε τα Απορρίµµατα!! [Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Περιεχόµενα Σωστό- Λάθος... 3 Σταυρόλεξα... 4 Ακροστιχίδα... 6 Ναι/ Όχι... 7 Λαβύρινθοι... 8 Α. Βάλτε το αλουµινένιο κουτάκι στον κάδο ανακύκλωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

αγαπώ την πόλη μου γι' αυτό κι ανακυκλώνω

αγαπώ την πόλη μου γι' αυτό κι ανακυκλώνω ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγαπώ την πόλη μου γι' αυτό κι ανακυκλώνω καλή αρχή! Αγαπητοί φίλοι, Καλώς ήρθατε

Διαβάστε περισσότερα

ÃÚ ÛÈÌÂ ÁÓÒÛÂÈ. για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ÛÙË ˆ Ì ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ. Eπιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΛΟΣ Α ΘHΝΑ 2003

ÃÚ ÛÈÌÂ ÁÓÒÛÂÈ. για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ÛÙË ˆ Ì ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ. Eπιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΛΟΣ Α ΘHΝΑ 2003 ÃÚ ÛÈÌÂ ÁÓÒÛÂÈ για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος µε θέµα: appleôúú ÌÌ Ù ÛÙË ˆ Ì 7 ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Eπιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΛΟΣ Α ΘHΝΑ 2003 2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ ΣΠΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια και η φύση του σκουπιδιού...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα