Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας"

Transcript

1 Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη Η γεωργία συνιστά παραγωγική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και οικολογική ισορροπία του αγροτικού χώρου και η υποστήριξη για στοχευμένη ολοκληρωμένη ανάπτυξη της γεωργίας είναι και θα παραμείνει βασική υποχρέωση της πολιτείας για όλες τις χώρες του κόσμου. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παρέμβαση υψίστου «Δημοσίου Συμφέροντος». Παρ όλα αυτά, είναι εμφανής στη χώρα μας η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση της προοπτικής εικόνας της ελληνικής γεωργίας. Είναι ανάγκη, επομένως, να προσδιοριστεί η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας όχι με τις υφιστάμενες τεχνικές, θεσμικές, νομικές δεσμεύσεις και περιορισμούς, αλλά με φαντασία, με τεκμηριωμένες τεχνοκρατικές εισηγήσεις, με προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις, στις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας και στις πιθανολογούμενες κλιματικές αλλαγές, στις προσδοκίες της κοινωνίας και, κυρίως, με ευρεία κοινωνική αποδοχή και πολιτική συναίνεση σε βάθος χρόνου. Στο άρθρο αυτό, αναλύονται οι βασικές παράμετροι που προσδιορίζουν τη μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας και διατυπώνεται μια ολοκληρωμένη πρόταση για την προσέγγισή της. 1. Εισαγωγική τοποθέτηση H γεωργία, με την ευρεία έννοιά της, αποτελεί γενικευμένη παραγωγική δραστηριότητα του αγροτικού χώρου, οι επιμέρους περιοχές του οποίου έχουν ουσιωδώς διαφορετικά προβλήματα και, ως υποδοχείς αναπτυξιακών παρεμβάσεων, απαιτούν ειδικούς χειρισμούς. Ο όρος «αγροτική ανάπτυξη» αφορά στη σύμμετρη ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι «γεωργικές», που πραγματοποιούνται στις επιμέρους περιοχές του αγροτικού χώρου και, επομένως, δεν νοείται αναπτυγμένη γεωργία χωρίς αναπτυγμένο αγροτικό χώρο και αντίστροφα. Στα πλαίσια των προσπαθειών αγροτικής ανάπτυξης είναι εμφανής η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού για την διαμόρφωση της προοπτικής εικόνας της ελληνικής γεωργίας. Δεν υπάρχει επικρατούσα άποψη για το μέγεθος, την οργάνωση και το ρόλο της «γεωργίας» σε βάθος χρόνου, ώστε να μην συνιστούν «άλλοθι» η επίκληση των ιδίων «συνθηματικών αιτίων» που εμποδίζουν την ανάπτυξή της, όπως είναι, το μικρό μέγεθος της γεωργικής γης, η συρρίκνωση του γεωργικού πληθυσμού, ο γηρασμένος γεωργικός πληθυσμός, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα χαμηλά γεωργικά εισοδήματα, κ.α. Το φυσικό περιβάλλον του ελληνικού αγροτικού χώρου παρέχει μεγάλες δυνατότητες για παραγωγή ποικιλίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας. Στα πλαίσια του περιβάλλοντος αυτού το μικρό μέγεθος της γεωργικής γης δεν αποτελεί, από μόνο του, προσδιοριστική μεταβλητή της κλίμακας παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στην Ελλάδα, σε σύγκριση με την Ε.Ε. και, κυρίως με την Ε.Ε.-15, για κάθε άτομο συνολικού πληθυσμού, αντιστοιχεί σχεδόν διπλάσια έκταση γης που χρησιμοποιείται στη «γεωργία», με την ευρύτερη έννοιά της, ενώ η έκταση αυτή, για κάθε ενεργό άτομο στη γεωργία, είναι σημαντικά λιγότερη. Αυτό σημαίνει ότι, από την ελληνική γεωργία εξαρτάται, ακόμα και σήμερα, μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού και, επομένως, διαμορφώνεται πολύ χαμηλή σχέση μεταξύ γεωργικής γης και απασχολουμένων στη γεωργία. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται και από το γεγονός ότι η ορεινή και νησιώτικη διαμόρφωση της Χώρας, προσδιορίζει μέτριας και μικρής γονιμότητας γεωργική γη και ευρείας έκτασης μειονεκτικές περιοχές και ότι σημαντικό ποσοστό των εκτάσεων γεωργικής γης ανήκουν σε μη γεωργούς και, επομένως, δεν αποτελούν πόρο οργανικά συνδεδεμένο με τους φορείς της γεωργικής παραγωγής. Επομένως, αντί να προβάλλεται συνεχώς, ως βασικό πρόβλημα το μικρό μέγεθος της γεωργικής γης των εκμεταλλεύσεων, πρέπει να αναληφθούν στοχοθετημένες προσπάθειες: (i) για την αύξηση του αγροτικού πληθυσμού, δηλαδή του πληθυσμού που ζει και εργάζεται στον αγροτικό χώρο, με ταυτόχρονη μείωση του γεωργικού πληθυσμού δηλαδή εκείνου που εξαρτά την απασχόληση και την επιβίωσή του από τη «γεωργία», (ii) για την οριοθέτηση και ορθολογική αξιοποίηση της γεωργικής γης και την αύξηση της «κινητικότητάς» της, ώστε να δημιουργηθούν αγροκτήματα μεγαλύτερου μεγέθους, (iii) για την εισαγωγή καλλιεργειών εντάσεως κεφαλαίου, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα της γεωργικής γης και να καταστεί εφικτή η αύξηση του γεωργικού προϊόντος με 60 Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 7/2007

2 τη χρησιμοποίηση λιγότερης γεωργικής γης, (iv) για την στοχοθετημένη ανάπτυξη και διαφοροποίηση της Οικονομίας του Αγροτικού Χώρου, ώστε να δημιουργηθούν εξωγεωργικές πηγές συμπληρωματικού εισοδήματος για τον γεωργικό πληθυσμό, και (v) για την παροχή εισοδηματικών ενισχύσεων σε επιλεγμένες περιοχές του αγροτικού χώρου με έντονα διαρθρωτικά μειονεκτήματα και ενισχύσεις για προστασία των φυσικών πόρων, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση προστατευομένων περιοχών και διατήρηση της κρίσιμης μάζας του γεωργικού πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Είναι εμφανής η έλλειψη γενικευμένης συστηματικής προσπάθειας, ως αποτέλεσμα γενικευμένου προβληματισμού και αντικειμενικά τεκμηριωμένου και δημιουργικού διαλόγου, μεταξύ πολιτικών δυνάμεων της Χώρας, για την προσέγγιση της προοπτικής εικόνας της ελληνικής γεωργίας. Περισσότερο ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι η ανάγκη αυτή δεν προβάλλεται πειστικά από τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και από τους συλλογικούς φορείς της Κοινωνίας του αγροτικού χώρου, στην οποίαν εντάσσεται και ο γεωργικός πληθυσμός. Η απουσία μίας τέτοιας κοινής και συντονισμένης προσπάθειας εξηγεί το γεγονός ότι, ενώ η Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής του Γεωργικού Τομέα (χωρίς επιδοτήσεις) υπολογίζεται σε εκατομμ., ενώ το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος για την υποστήριξή του είναι της τάξεως των εκατομμ., ενώ αναμένεται η είσπραξη της συνδεδεμένης ενίσχυσης και, κυρίως, της ΕΑΕ, που εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των εκατομμ. για την μέχρι το 2013 περίοδο και, ενώ, για την ίδια περίοδο, θα διατεθούν εκατομμ. για την εφαρμογή του ΕΠΑΑ και σημαντικά ποσά για τεχνικές, περιφερειακές υποδομές, μέσω του Δ ΚΠΣ, οι γεωργοί βλέπουν ότι το εισόδημα της οικογενειακής εργασίας τους, που περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις, την αμοιβή της οικογενειακής εργασίας, το ενοίκιο της ιδιόκτητης γεωργικής γης και την αμοιβή των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση, μειώνεται από εκατομμ. που ήταν το 1995, σε εκατομμ. το 2005 και αισθάνονται ότι δεν έχουν μέλλον, διότι δεν υπάρχει κοινής αποδοχής όραμα για την ελληνική γεωργία, στο οποίον να εντάξουν τις ελπίδες και τις προσπάθειές τους. Εξάλλου, το ισοζύγιο εισαγωγών / εξαγωγών γεωργικών προϊόντων είναι αρνητικό, με σαφή αύξουσα τάση 1. Παρότι οι 1 Ισοζύγιο Εξαγωγών/εισαγωγών Γεωργικών Προϊόντων (εκατομμ. ): Συγκρινόμενα στοιχεία Δείκτης μεταβολής 2006/2004 Σύνολο γεωργικών προϊόντων: Εισαγωγές 5267,9 5405,0 5940,3 113 Εξαγωγές 2799,1 3405,2 3757,8 134 Ισοζύγιο -2468,8-1999,8-2182,5 88,4 Κτηνοτροφικά προϊόντα: Εισαγωγές 1608,7 1759,2 1964,9 122 Εξαγωγές 226,3 229,4 274,2 121 Ισοζύγιο -1382,4-1529,8-1690,7 129 Προϊόντα φυτικής παραγωγής: Εισαγωγές 3659,2 3645,8 3975,4 109 Εξαγωγές 2572,8 3175,8 3483,6 136 Ισοζύγιο -1086,4-470,0-491,8 38 ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ εξαγωγές των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 34%, το συνολικό έλλειμμα ελάχιστα βελτιώθηκε, λόγω αύξησης κατά 13% των εισαγωγών. Ειδικότερα: (i) η αξία των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων, αντιστοιχεί σε ποσοστό 57% της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής (χωρίς τις επιδοτήσεις) του Γεωργικού Τομέα, (ii) ποσοστό 77% του συνολικού ελλείμματος προσδιορίζεται από τα κτηνοτροφικά προϊόντα, των οποίων η αξία των εισαγωγών έφτασε τα 1965 εκατομμ., δηλαδή κάλυψε το 75% της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής της Κτηνοτροφίας, (iii) το έλλειμμα στα προϊόντα φυτικής παραγωγής μειώθηκε κατά 62% ενώ, εκείνο των προϊόντων κτηνοτροφίας, αυξήθηκε κατά 22%, και (iv) η αξία των προϊόντων για τα οποία είναι εφικτή η υποκατάσταση εισαγωγών, όπως είναι το μεγαλύτερο μέρος των κτηνοτροφικών και μεγάλο μέρος των προϊόντων φυτικής παραγωγής, προσδιορίζει αύξηση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής του Γεωργικού Τομέα κατά 35% και του Ακαθάριστου Γεωργικού Προϊόντος κατά 20%. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν συνεχιστεί με εντονότερο ρυθμό η αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή κηπευτικών προϊόντων. 2. Οι βασικές στρατηγικές στοχεύσεις Τις τελευταίες δεκαετίες ο αγροτικός χώρος αντιμετωπίζει διαρκείς και ισχυρές προκλήσεις και αλλαγές που τον μετασχηματίζουν ραγδαία και βαθιά. Οι προκλήσεις αυτές και οι αλλαγές δεν είναι όλες κακές. Λόγω ακριβώς αυτών των αλλαγών, ορισμένα τμήματα των Κοινωνιών του αγροτικού χώρου απολαμβάνουν τώρα ένα συνεχώς βελτιούμενο επίπεδο διαβίωσης, ενώ άλλα αντιμετωπίζουν προβλήματα διαρθρωτικής προσαρμογής, έλλειψη δυναμισμού, διαφοροποίησης και περιβαλλοντικής προσαρμογής των οικονομικών τους δραστηριοτήτων και, κατ επέκταση αποκλεισμό από τις ευκαιρίες που υπάρχουν ή αναδεύονται, σε συνδυασμό με έλλειψη αποτελεσματικών κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, απουσιάζουν παντελώς. Η πρόσφατη ριζική αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και η πρόταση της ΕΕ για μία νέα Πολιτική Ανάπτυξης του αγροτικού χώρου αποτελούν νέες προκλήσεις. Η αξιοποίηση των προκλήσεων αυτών απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, που θα εξασφαλίζει αποδοτική χρήση των πόρων που διατίθενται για την εξυπηρέτηση εξ αντικειμένου τεκμηριωμένων προτεραιοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα οράματα των αγροτικών κοινωνιών. Ειδικότερες στοχεύσεις μίας τέτοιας στρατηγικής πρέπει να είναι: (1) Η ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στην Οικονομία και την Κοινωνία του αγροτικού χώρου, με κύρια εργαλεία: (i) την απλούστευση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, (ii) τη βελτίωση του συστήματος οικονομικού σχεδιασμού σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτο- Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 7/

3 διοίκησης, (iii) την αναβάθμιση και εμπλουτισμό των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ενεργού αγροτικού πληθυσμού, (iv) την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και την αναγνώριση, καταγραφή, προστασία και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. (2) Η βιωσιμότητα της γεωργίας, με την ευρύτερη έννοια του όρου. Οι μεγάλες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον της γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο και η ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ επιβάλλουν ταχύτερο μετασχηματισμό της γεωργίας και ουσιαστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω ευφυούς εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, ώστε να προκύψει ποσοτική αύξηση, ποιοτική βελτίωση και διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής, που να οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση της αξίας των προϊόντων της, με βασικούς άξονες: (i) την οργανική σύνδεση της φυτικής παραγωγής με την κτηνοτροφία, ώστε να υποκατασταθούν οι μεγάλες εισαγωγές κτηνοτροφικών προϊόντων, (ii) τις συλλογικές επιχειρήσεις των αγροτών, με τη μορφή μονάδων Κοινωνικής Οικονομίας, (iii) τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ χρήσεως και ιδιοκτησίας της γεωργικής γης, (iv) το θεσμικό εκσυγχρονισμό του συστήματος χρήσεως του νερού στη γεωργία και (v), την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στη γεωργία (ΕΛΓΑ, ΟΑΣΙΣ, ΟΓΑ και άλλα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, με πρωτοβουλία των ιδιωτών). (3) Η ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο ενεργητικού της Οικονομίας του αγροτικού χώρου, με την εφαρμογή: (i) ορθών γεωργικών πρακτικών στην πρωτογενή παραγωγή, (ii) αυστηρών μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και Natura 2000, (iii) χωροταξικού σχεδιασμού και κατάλληλης πολιτικής, (4) Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς συμμετοχής όλων των κοινωνικών ομάδων στις υφιστάμενες και αναδυόμενες οικονομικές ευκαιρίες, στην εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση, στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής και προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού και η ενίσχυση των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών. Είναι σαφές, με βάση τα όσα προαναφέρονται, ότι η στρατηγική ανάπτυξης των επιμέρους περιοχών του αγροτικού χώρου, πρέπει να στηριχθεί σε προσεκτικά υπολογισμένο μίγμα τεσσάρων βασικών πολιτικών: οικονομικής πολιτικής, με κυρίαρχο στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας / ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία πλούτου, περιβαλλοντικής πολιτικής, με κυρίαρχο στόχο την αποτελεσματική προστασία και την ουσιαστική βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αγροτικής πολιτικής, με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της γεωργίας και κοινωνικής πολιτικής, με κυρίαρχο στόχο τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου με τις κοινωνίες των αγροτικών περιοχών. 3. Η υποστήριξη της γεωργίας από την πολιτεία συνιστά παρέμβαση υψίστου «δημοσίου συμφέροντος» H «γεωργία»: (i) με την ευρεία έννοιά της (φυτική και ζωική παραγωγή, δάση, χλωρίδα, πανίδα, φυσικοί πόροι, μετασυλλεκτικός χειρισμός, πρώτη μεταποίηση και οργανωμένη διάθεση των γεωργικών προϊόντων), (ii) με την γενικευμένη διασπορά της στο ανομοιογενές φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του αγροτικού χώρου, (iii) με το μέγεθος του γεωργικού πληθυσμού που στηρίζεται ως προς το εισόδημα και την απασχόλησή του σ αυτήν και (iv), με τη διαπλοκή της με όλες τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες του αγροτικού χώρου, συνιστά παραγωγική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και οικο- 62 Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 7/2007

4 λογική ισορροπία του αγροτικού χώρου. Η υποστήριξη για στοχευμένη ολοκληρωμένη ανάπτυξη της γεωργίας είναι και θα παραμείνει βασική υποχρέωση της Πολιτείας για όλες τις Χώρες του κόσμου. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παρέμβαση υψίστου «Δημοσίου Συμφέροντος». Οι ιδιαιτερότητες της γεωργίας, ως γενικευμένης παραγωγικής δραστηριότητας του αγροτικού χώρου, οι οποίες προσδιορίζουν την αναγκαιότητα μίας τέτοιας παρέμβασης είναι: (1) Φυσικές ιδιαιτερότητες: (i) ο γεωργικός πληθυσμός χειρίζεται φυσικούς πόρους κοινωνικής ιδιοκτησίας, των οποίων η αειφορία πρέπει να διασφαλιστεί και για τις επόμενες γενιές, (ii) η γεωργική παραγωγή στηρίζεται στο βιολογικό φαινόμενο της φωτοσύνθεσης, υπόκειται στο Νόμο της μη αναλόγου αποδόσεως και συνιστά εργοστάσιο χωρίς στέγη, υποκείμενο σε φυσικούς κινδύνους, η έλευση και οι επιπτώσεις των οποίων δεν μπορούν να αποφευχθούν με τεχνικές παρεμβάσεις αποδεκτού κόστους και, επομένως, είναι παραγωγική δραστηριότητα υψηλού κινδύνου, (iii) η γεωργία παράγει φθαρτά προϊόντα, με έντονη εποχικότητα. (2) Διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες: (i) η γεωργία υπόκειται σε ισχυρό δυϊσμό. Η μισή σχεδόν γεωργική γη της Χώρας ανήκει στην κατηγορία της «επαγγελματικής» ή «επιχειρηματικής» γεωργίας, με παραγωγικές επιδόσεις και χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στους κοινοτικούς μέσους όρους. Η υπόλοιπη γεωργική γη ανήκει στην «υπολειμματική» ή «οριακή» γεωργία, η οποία χωροθετείται στο μειονεκτικό αγροτικό χώρο και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μικρού μεγέθους οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές, με μέγεθος μικρότερο των 2 ΕΜΜ, οι οποίες, σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ, δεν θεωρούνται βιώσιμες, συγκροτούν την σπονδυλική στήλη της παραδοσιακής γεωργίας που αποτελεί κρίσιμη δραστηριότητα για την οικονομική, κοινωνική ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ και περιβαλλοντική ισορροπία των επιμέρους περιοχών του αγροτικού χώρου. Οι αρχηγοί των εκμεταλλεύσεων αυτών είναι, κατά κανόνα, μεγάλης ηλικίας, σχετικά χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και, επομένως, χρειάζονται πολύπλευρη (τεχνική, οργανωτική, οικονομική) υποστήριξη, προκειμένου να μείνουν στο χώρο τους και να ανταποκρίνονται στην παραγωγική και κοινωνική αποστολή τους, (ii) ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι εξαιρετικά μεγάλος, με ευρεία γεωγραφική διασπορά και η κατακερματισμένη προσφορά τους, προκειμένου να προσεγγίσει τη ζήτηση, απαιτεί υψηλού κόστους υποδομές και οργάνωση, (iii) οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στηρίζονται, κυρίως, στην αυτοαπασχόληση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού της αγροτικής οικογένειας, το οποίο δεν το επιλέγουν, αλλά απλώς το υφίστανται. Εκτιμάται ότι 10% των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων απασχολούνται πλήρως στην εκμετάλλευσή τους, 30% αυτών απασχολούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και το υπόλοιπο 60% των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων απασχολούνται σε ποσοστό μικρότερο του 50%. Εξάλλου, ποσοστό 45% των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων έχουν και άλλη μη γεωργική δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος αυτοαπασχόλησης, εκτιμάται ότι, για το 2005, η συνολική απασχόληση στη γεωργία ήταν ΕΜΕ, εκ των οποίων αφορούν σε εργασία του αρχηγού της εκμετάλλευσης και μελών της οικογένειας και αφορούν σε πληρωμένη εργασία τρίτων, κυρίως μεταναστών. (3) Οικονομικές ιδιαιτερότητες: (i) η γεωργία παράγει προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με γενικευμένη κοινωνική απαίτηση, πρέπει να είναι πιστοποιημένης ποιότητας, επομένως υψηλού κόστους, που δεν καλύπτεται πάντοτε από τις τιμές που μπορούν να πληρώσουν οι καταναλωτές, (ii) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γεωργική γη, φυτείες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, παραγωγικά ζώα) έχουν ελάχιστη έως μηδενική κινητικότητα για επαναπροσανατολισμό της παραγωγικής τους λειτουργίας. Ως εκ τούτου η γεωργική παραγωγική δραστηριότητα δεν έχει την ικανότητα άμεσης προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της ζήτησης ακόμη και όταν στηρίζεται σε ετήσιες καλλιέργειες, διότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, σε επίπεδο μικρών και γεωγραφικά διεσπαρμένων εκμεταλλεύσεων, η πληροφόρηση που αφορά στις προϋποθέσεις προσαρμογής, (iii) η εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης γεωργικών προϊόντων είναι εξαιρετικά χαμηλή, (iv) η συνεισφορά της γεωργίας στην Εθνική Κοινωνία είναι σημαντική και πολυδιάστατη, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική. Δεν μετράται μόνο με την αξία των γεωργικών προϊόντων στην πόρτα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή με το ΑΕΠ του γεωργικού τομέα, το οποίον προσδιορίζεται με βάση τις τιμές των προϊόντων που απολαμβάνουν οι παραγωγοί. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η τελική αξία που πληρώνει ο καταναλωτής για αγαθά που προέρχονται από προϊόντα της γεωργίας διαμορφώνεται όλο και περισσότερο έξω από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με αποτέλεσμα το ΑΕΠ της γεωργίας να συνιστά ένα μικρό ποσοστό της αξίας των τελικών προϊόντων που πληρώνουν οι καταναλωτές. Εκτιμάται ότι ο πολλαπλασιαστής της άμεσης συμβο- Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 7/

5 λής της γεωργίας στο ΑΕΠ είναι τουλάχιστον 5. Αυτό σημαίνει ότι, μείωση του ΑΕΠ της γεωργίας κατά 1%, μπορεί να προσδιορίσει μείωση του ΑΕΠ της Εθνικής Οικονομίας κατά 5%. Το ίδιο συμβαίνει και με την απασχόληση, δεδομένου ότι, αυτή που προσδιορίζεται στο επίπεδο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είναι τμήμα μόνον της συνεισφοράς της γεωργίας στη συνολική απασχόληση. 4. Οι βασικές παράμετροι που προσδιορίζουν τη μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας πρέπει να προσδιοριστεί όχι με τις υφιστάμενες τεχνικές, θεσμικές, νομικές δεσμεύσεις και περιορισμούς, αλλά με φαντασία, με τεκμηριωμένες τεχνοκρατικές εισηγήσεις, με προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις, στις κλιματολογικές συνθήκες της Χώρας και στις πιθανολογούμενες κλιματικές αλλαγές, στις προσδοκίες της κοινωνίας και, κυρίως, όπως προαναφέρεται, με ευρεία κοινωνική αποδοχή και πολιτική συναίνεση σε βάθος χρόνου. Οι βασικές παράμετροι, οι τιμές των οποίων θα προσδιορίσουν την μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας είναι: (1) Η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας και η δυνατότητά της να υποστηρίζει τη γεωργία, ως στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα του αγροτικού χώρου, στα πλαίσια ευρείας και μακροχρόνιας κοινωνικής αποδοχής και πολιτικής συναίνεσης. (2) Η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, από την οποίαν εξαρτάται η αποτελεσματική εφαρμογή του εκάστοτε κατάλληλου και χωρικά διαφοροποιημένου μίγματος οικονομικών, αγροτικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών. (3) Η μεταβολή των καταναλωτικών προτύπων και, κυρίως, η γενικευμένη κοινωνική απαίτηση για παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας και χαμηλού κόστους και η δυνατότητα της γεωργίας να προσαρμόζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις μεταβολές της ζήτησης, στοχεύοντας πάντα και μόνο στην ικανοποίησή της. (4) Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, κυρίως γεωργικής γης και νερού, με την εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, (5) Η επιτυχία της προσπάθειας για δραστική μείωση του γεωργικού και η ουσιαστική αύξηση του αγροτικού πληθυσμού, με ταυτόχρονη βελτίωση των επιδόσεων της γεωργίας, με τη διαφοροποίηση και μεγέθυνση των οικονομιών των αγροτικών περιοχών, με τη στοχοθετημένη εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση του ενεργού γεωργικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων και με την υποστήριξή του για εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών και παραγωγικών/ οργανωτικών καινοτομιών στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον μετασυλλεκτικό χειρισμό των προϊόντων αυτών και με την βελτίωση/ συμπλήρωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στον αγροτικό χώρο. (6) Η ευφυής αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται, όπως είναι: (i) η νέα ΚΑΠ και, κυρίως, η ΕΑΕ και οι ισχύουσες δεσμευμένες ενισχύσεις για το βαμβάκι, η εφαρμογή του ΕΠΑΑ , ο νέος Κανονισμός για τα οπωροκηπευτικά, οι δυνατότητες παραγωγής βιοκαυσίμων από καλλιεργούμενη βιομάζα, οι μεγάλες περιφερειακές τεχνικές υποδομές του Δ ΚΠΣ, τα επενδυτικά κίνητρα που προσδιορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος, (ii) η δυνατότητα υποκατάστασης εισαγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων και αύξησης των εξαγωγών οπωροκηπευτικών προϊόντων, (iii) η γενικευμένη κοινωνική απαίτηση για παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας και προϊόντων βιολογικής παραγωγής, (iv) η δυνατότητα δημιουργίας αυτοδύναμων περιφερειακών θεσμών παρέμβασης και εφαρμογής καινοτομιών στη γεωργία 2, με πρώτη την οργανική σύνδεση της φυτικής με τη ζωική παραγωγή, η οποία συνιστά εκτεταμένο βιολογικό εργοστάσιο μετατροπής προϊόντων της πρώτης σε προϊόντα μεγαλύτερης αξίας, (v) η εκπεφρασμένη πολιτική βούληση σε επίπεδο κοινοτικό και εθνικό για ολοκληρωμένη ανάπτυξη του μειονεκτικού αγροτικού χώρου, με άμεση μεταφορά εισοδήματος στο γεωργικό πληθυσμό του χώρου αυτού και την προστασία του περιβάλλοντός του. 5. Προσέγγιση της προοπτικής εικόνας της ελληνικής γεωργίας Με πιθανολογούμενη και προοπτικά εφικτή τιμή των προαναφερομένων παραμέτρων προσεγγίζεται ως ακολούθως η προοπτική εικόνα της ελληνικής γεωργίας 3 : (1) Διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Ο συνολικός αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που υπολογίζεται ότι είναι της τάξεως των , θα μειωθεί. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα συγκροτούν τρεις εμφανώς αναγνωρίσιμες κατηγορίες (βλ. Διάγραμμα 1). Εκμεταλλεύσεις των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα θα εξαντλείται στην παραγωγή ορισμένων προϊόντων, κυρίως για αυτοκατανάλωση και ειδικών πιστοποιημένων παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων για την αγορά. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται 2 Όπως είναι, π.χ.: τα θερμοκηπιακά πάρκα, οργανωμένοι χώροι σταβλισμού αιγοπροβάτων, κτηνοτροφικά πάρκα, ίδρυση συλλογικών μονάδων κοινωνικής οικονομίας, ίδρυση αγροτροφικών αλυσίδων με οργανική συμμετοχή των παραγωγών κ.α. 3 Η εικόνα αυτή εξειδικεύει το τέταρτο σενάριο που αναφέρεται στην πρόσφατη Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση για τον Αγροτικό Τομέα, που χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα αποτελέσματα της οποίας προσεκλήθη να σχολιάσει ο συντάκτης του άρθρου αυτού. Εκτός από τα τρία σενάρια που αφορούν στην αισιόδοξη, απαισιόδοξη και μέτρια προοπτική, μνημονεύεται και ένα τέταρτο σενάριο, με τον τίτλο «Νέα Γεωργία, το άγνωστο όραμα». Αυτό το όραμα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. 64 Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 7/2007

6 Διάγραμμα 1. Μελλοντική εικόνα της διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. ότι θα είναι της τάξεως των , με οικονομικό μέγεθος κάτω των 2 ΕΜΜ και οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΕ δεν μπορούν να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, θα συνιστούν «την οριακή γεωργία» η οποία θα είναι δομικό στοιχείο της τοπικής κοινωνίας του αγροτικού χώρου και, σταδιακά, θα οργανωθούν καλύτερα, ώστε να εκπληρούν πληρέστερα τον ρόλο τους για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία του αγροτικού χώρου και θα υποστηρίζονται, ακόμα και με άμεση εφάπαξ ετήσια μεταφορά εισοδήματος από την Πολιτεία, σε αναγνώριση του πολυλειτουργικού ρόλου που διαδραματίζουν στις τοπικές κοινωνίες και στο αγροτικό περιβάλλον. Όσες δε θα μπορέσουν να προσαρμοστούν και να διασφαλίσουν διαδοχή θα παύσουν να λειτουργούν και αναμένεται ότι ο αριθμός αυτών δε θα είναι αμελητέος. Εκμεταλλεύσεις με μέγεθος μεγαλύτερο των 2 ΕΜΜ, με δυναμική παρουσία στην αγορά, με επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση και με αναγνωρίσιμη διαδοχή, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των Οι εκμεταλλεύσεις αυτές θα επωφεληθούν από τις όσες άμεσες και έμμεσες ευκαιρίες παρέχει η νέα ΚΑΠ και θα οργανωθούν καλύτερα, αυξάνοντας το μέγεθός τους και βελτιώνοντας την προσαρμογή τους στις συνθήκες της αγοράς και θα αποτελέσουν το βιώσιμο τμήμα της Ελληνικής Γεωργίας, με την έννοια ότι θα είναι τεχνικά αποτελεσματικές 4 και εισοδηματικά αυτοδύναμες 5 ή μη αυτοδύναμες 6. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές θα καταβάλουν 4 Θα διαμορφώνουν κόστος παραγωγής μικρότερο της διεθνούς τιμής και προσαρμογή στους κανόνες ορθής γεωργικής και περιβαλλοντικής προσαρμογής. 5 Θα διαμορφώνουν γεωργικό εισόδημα εργασίας συμβατό με τον εκάστοτε περιφερειακό εισοδηματικό στόχο. 6 Το μέγεθος της εκμετάλλευσης δεν εξασφαλίζει εισόδημα κατά κεφαλήν αγροτικού πληθυσμού συμβατό με τον εθνικό στόχο και απασχολούν, σε μη γεωργικές δραστηριότητες, τη διαθέσιμη εργασία και το διαθέσιμο κεφάλαιο, για τη συμπλήρωση του εισοδήματος. προσπάθεια προσαρμογής: (i) από το καθεστώς των επιδοτήσεων στην επιχειρηματικότητα, (ii) από την ατομική στη συλλογική δράση κυρίως μέσω Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, (iii) από την απόλυτη ελευθερία χρήσεως των φυσικών γεωργικών πόρων στην ελεγχόμενη χρήση και στην ελαχιστοποίηση του κόστους και (iv), από την εμπειρική δράση στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της γνώσης, ως της βασικότερης εισροής στη γεωργική παραγωγική διαδικασία. Εκμεταλλεύσεις που δεν ανήκουν ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη κατηγορία και των οποίων ο αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των Όσες από αυτές αξιοποιήσουν τα κίνητρα που παρέχει η νέα ΚΑΠ, κυρίως το εγγυημένο εισόδημα για μία επταετία μέσω της «ΕΑΕ» και τα καθεστώτα ενίσχυσης που αφορούν στους νέους γεωργούς, στην πρόωρη συνταξιοδότηση και στα «Σχέδια Βελτίωσης» μπορούν να καταστούν «βιώσιμες». Οι άλλες, με την πάροδο του χρόνου, ή θα σταματήσουν να λειτουργούν ή θα ενταχθούν στην πρώτη κατηγορία. Αυτές που θα σταματήσουν να λειτουργούν αποτελούν πηγή πόρων, κυρίως, γεωργικής γης, για την μεγέθυνση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που τελικά θα παραμείνουν στο βιώσιμο τμήμα της Ελληνικής γεωργίας. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίον πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα ώστε οι πόροι των εκμεταλλεύσεων αυτών και εκείνων της πρώτης κατηγορίας που θα σταματήσουν να λειτουργούν, κυρίως η γεωργική γη, να μεταφέρονται, σταδιακά και προσχεδιασμένα, κατά χρήση ή κυριότητα, σε όσους έχουν ανάγκη και δυνατότητα να τους αξιοποιήσουν. (2) Θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές: Επειδή η τελική αξία των αγροτικών προϊόντων διαμορφώνεται όλο και περισσότερο εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να αυξηθούν τα γεωργικά εισοδήματα, θα καταστεί αναπόφευκτη η οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων στις συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων στην παραγωγή και μετασυλλεκτικό χειρισμό των προϊόντων. Θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας οι Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 7/

7 οποίες θα καταστήσουν εφικτή την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τεχνικού και χρηματο-οικονομικού management. Η μόνιμη φροντίδα της Πολιτείας για να υποστηρίζει την γεωργία θα είναι στοχευμένη ώστε να μην αποπροσανατολίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία από τη βασική υποχρέωσή της: (i) να αποκτήσει αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα στην αγορά, (ii) να προσαρμόσει την παραγωγική διαδικασία στους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, στα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής και στην παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας και (iii), να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση σύγχρονων «εργαλείων διαχείρισης κινδύνων», προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες που έχουν στην παραγωγή, στις τιμές και, επομένως, στα γεωργικά εισοδήματα, έκτακτα γεγονότα (συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, συμβόλαια παραγωγής ή τιμών και επιδοτούμενες μεν, αλλά αυτόνομες εισοδηματικές ενισχύσεις) 7. (3) Ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση και αντικειμενικά τεκμηριωμένη διεκδίκηση συμφερόντων. Αυτό προϋποθέτει ότι οι γεωργοί θα έχουν άμεση πρόσβαση σε προσχεδιασμένα συστήματα συνεχιζόμενης γενικής και ειδικής γεωργικής εκπαίδευσης ώστε: να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσεως σύγχρονης τεχνολογίας, με έμφαση: στη διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής και στην πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων, στην ηλεκτρονική οργάνωση των μονάδων βιομηχανικού τύπου, όπως είναι τα χοιροστάσια, τα βουστάσια, τα πτηνοτροφεία, τα σύγχρονα θερμοκήπια κ.α., στη σωστή διαχείριση υδατικών πόρων, ώστε να εξοικονομηθούν σημαντικές ποσότητες νερού και να μειωθεί το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος από την άρδευση, στη γεωργική τεχνολογία, η οποία, συνήθως, είναι εισαγόμενη και, επειδή είναι παράμετρος στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή και τη χρήση της. να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για τη μεγαλύτερη δυνατή εφαρμογή οργανωτικών καινοτομιών στην παραγωγή και στο μετασυλλεκτικό χειρισμό των αγροτικών προϊόντων, όπως είναι: η δικτύωση, η πιστοποιημένη ποιότητα, η έγκαιρη αναγνώριση των απαιτήσεων της αγοράς, η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, οι νέες μορφές συλλογικής δράσης (συμβολαιακή γεωργία, παραγωγή κηπευτικών προϊόντων εκτός εποχής σε Θερμοκηπιακά Πάρκα, ίδρυση Οργανωμένων Χώρων Σταβλισμού αιγοπροβάτων και η οργανική σύνδεση αυτών με προσχεδιασμένη βόσκηση συγκεκριμένης έκτασης βοσκοτόπων), η παραγωγή μη διατροφικών προϊ- όντων 8, η οριοθέτηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και η εφαρμογή ειδικών μέτρων πολιτικής για την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή της, η οριοθέτηση των προστατευομένων περιοχών και η κατάρτιση ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης του οικοσυστήματος μιας εκάστης, η προσπάθεια για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα, αξιοποιώντας και προσαρμόζοντας στοχοθετημένα την υπάρχουσα Νομολογία (Νόμος 674/77 περί αναδασμού, σε συνδυασμό με τις θετικές διατάξεις του Νόμου 2637/98) κ.α., να προωθούν την πολυδραστηριότητα, κυρίως στο μειονεκτικό αγροτικό χώρο, με σχεδιασμό και άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν σε φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, στα πλαίσια της λειτουργίας των αγροτών ως τοποτηρητώνφυλάκων της παραγωγικής ικανότητας και αειφορίας του οικοσυστήματος του αγροτικού χώρου, σε αγροτουριστικές, βιοτεχνικές και οικοτεχνικές δραστηριότητες, κυρίως με την παραγωγή ειδικών προϊόντων και με την αξιοποίηση της ζήτησης υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού, να διεκδικούν τεκμηριωμένα και θεσμικά την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή, σε βάθος χρόνου, των εκάστοτε θεσμοθετημένων πολιτικών στήριξης, όπως είναι: το καθεστώς των Σχεδίων Βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το καθεστώς της βελτίωσης της ηλικιακής σύνθεσης των ενεργών γεωργών σε επίπεδο αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Νέοι γεωργοί, Πρόωρη συνταξιοδότηση), το καθεστώς μεταφοράς εισοδήματος για την επιλεκτική ενίσχυση των εισοδημάτων ομάδων γεωργικού πληθυσμού του μειονεκτικού αγροτικού χώρου. (4) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα έχει εγκαταστήσει μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης, ελέγχου και αναπροσαρμογής της εφαρμοζόμενης εκάστοτε αγροτικής πολιτικής. Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), υπό εφικτές προϋποθέσεις, μπορεί ν αποτελέσει την αποτελεσματικότερη υποδομή για ένα τέτοιο μηχανισμό. Ο στοχοθετημένος σχεδιασμός της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, η συστηματική χρονική και θεματολογική επικαιροποίηση των στοιχείων της και η κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων αυτών, θα καταστήσουν το Μητρώο δεξαμενή πληροφοριών, για τεκμηρίωση των προβληματισμών και των απαιτήσεων του γεωργικού τομέα με χωρικές και τομεακές διαστάσεις και κοινή βάση για τη διαμόρφωση διαπραγματευτικών θέσεων μεταξύ της Πολιτείας και των συλλογικών γεωργικών οργανώσεων. Ο μηχανισμός αυτός, σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, θα συνιστά εργαλείο «αποτελεσματικής κεντρικής πλοήγησης» του σκάφους στο οποίο θα επιβαίνει ο εκάστοτε γεωργικός πληθυσμός της Χώρας. 7 Αναφέρονται δύο δυνατότητες: (i) οι μακροχρόνιες ασφάλειες, οι οποίες αφορούν σε ετήσιες καταθέσεις ορισμένου ποσού σε δεσμευμένο λογαριασμό, στο οποίον προστίθεται και κρατική ενίσχυση και, όταν το εισόδημα πέσει κάτω από ορισμένο επίπεδο, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να κάνει ανάλογη ανάληψη από το λογαριασμό και (ii), η εγγύηση του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, με τη δημιουργία ειδικού ταμείου, από το οποίον, όταν το εισόδημα πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσοστό του μέσου όρου των εισοδημάτων των εκάστοτε τριών τελευταίων ετών, καταβάλλεται ανάλογη εισοδηματική ενίσχυση. 66 Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 7/2007 Η σειρά των άρθρων από Βακάκης & Συνεργάτες συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος με το θέμα Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισόδηματα. 8 Η ικανοποίηση της υποχρέωσης που έχει η Χώρα για παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη και βιοντίζελ), απαιτεί ενεργειακές καλλιέργειες σε μεγάλη έκταση και επιτρέπει την δημιουργία νέων πηγών εισοδήματος εάν η όλη διαδικασία παραγωγής ενταχθεί, ως καθετοποιημένη παραγωγική δραστηριότητα, σε συλλογικούς αγροτικούς φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και σε καθεστώς «συμβολαιακής γεωργίας».

8 Δηλώσεις κ.κ. Ε. Μπασιάκου, Α. Κοντού και Κ. Κιλτίδη, κατά την τελετή παράδοσης και παραλαβής στο ΥΠΑΑΤ Κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής στο ΥΠΑΑΤ, ο τ. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, αναφέρθηκε στο έργο της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας. «Θέλω να σταθώ στην πολύ δύσκολη πορεία υλοποίησης και εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, η οποία ισχύει από το Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε πως έχει προχωρήσει πολύ σημαντικά. Το 99,33% των αγροτεμαχίων είναι μοναδικά και μπορούν να πληρωθούν άμεσα και το 98% των δικαιούχων είναι έτοιμοι να πληρωθούν, υπό την προϋπόθεση ότι ολοκληρώνονται οι επιτόπιοι έλεγχοι. Σε σχέση με τους πόρους, έχουν διασφαλιστεί 18 εκατ. ευρώ για την περίοδο ως το 2013 και άλλα 4 δισ. ευρώ για την 4η προγραμματική περίοδο με 2 ακόμα δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους που φτάνουν συνολικά για τον αγροτικό τομέα τα 24 δισ. ευρώ κοινοτικά και εθνικά λεφτά. Θέλω επίσης να σταθώ στα πολύ σημαντικά βήματα που έγιναν για την προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να έχουμε επιτύχει σημαντική αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία δύο χρόνια κατά 33%. Ακόμη, την πολύ σημαντική αύξηση των καλλιεργούμενων με βιολογικές καλλιέργειες εκτάσεων από 0,8% το Μάρτιο του 2004 στο 4,5% τώρα». Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εκείνο που έχω να διαβεβαιώσω ακόμη τους Έλληνες αγρότες είναι ότι οι πόρτες του υπουργείου θα είναι ανοικτές, θα είμαστε συνεχώς δίπλα τους, θα τους διαβεβαιώσω ότι από αύριο ξεκινούμε περιοδείες στην περιφέρεια και εγώ και ο υφυπουργός κ. Κιλτίδης και άμεση προτεραιότητά μας είναι η ανασυγκρότηση και η στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές». Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστας Κιλτίδης, είπε ότι το μέλλον της Ελλάδος είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. «και προπάντων η κτηνοτροφία, είναι η βαριά βιομηχανία αυτού του τόπου και δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας, να είστε βέβαιοι ότι είμαι αποφασισμένος με τη βοήθεια και τη στήριξη του υπουργού να συγκρουστώ με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ακολουθήσουν αυτό το δόγμα». Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 7/

9

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGROTICA, Θεσσαλονίκη 04.02.2012

AGROTICA, Θεσσαλονίκη 04.02.2012 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ομιλία στην προσυνεδριακή εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών: AGROTICA, Θεσσαλονίκη 04.02.2012 Φωτίου Βακάκη, Δρος Γεωπόνου Γεωργο-οικονομολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in Crete. ΛΕΥΤΕΡΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα