ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΡΟΔΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΡΟΔΙΟΥ"

Transcript

1 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΡΟΔΙΟΥ Γ. Πεκρίδης 1, Ν. Κακλίδης 1, Β. Κομβόκης 2, Κ. Αθανασίου 2, Γ.Ε. Μαρνέλλος 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μπακόλα & Σιαλβέρα, Τ.Κ. 51, Κοζάνη 2 Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ 361, Τ.Κ. 571, Θέρμη, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή των ΝΟ Χ παρουσία υδρογονανθράκων (C 3 Η 8 και C 3 H 6 ) και περίσσειας Ο 2 σε τροποποιημένους με αλκάλια (Νa +, K + ) συμβατικούς καταλύτες 1%Rh/γ-Al 2 O 3 και σε ηλεκτροχημικά προωθημένα ηλεκτρόδια Rh/β - Al 2 O 3. Η προσθήκη των ηλεκτροθετικών προωθητών επιβράδυνε τόσο την αντίδραση αναγωγής των ΝΟ Χ όσο και την οξείδωση των υδρογονανθράκων παρουσία Ο 2. Τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν με την αντικατάσταση των Νa + από Κ +, με τη μείωση της συγκέντρωσης του Ο 2 και με την χρήση του C 3 H 6 ως αναγωγικό μέσο. Αυτή η συμπεριφορά αποδίδεται στην μεταβολή του έργου εξόδου του καταλύτη κατά την προσθήκη αλκαλίων, η οποία επηρεάζει τους δεσμούς χημειορόφησης των αντιδρώντων με τον καταλύτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της συμβατικής καταλυτικής και ηλεκτροχημικής τροποποίησης και κατά συνέπεια η αλληλοσυσχέτισή τους είναι δυνατό να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά στην βελτιστοποίηση των καταλυτικών συστημάτων. EIΣΑΓΩΓΗ Τα οξείδια του αζώτου θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί αέριοι ρύποι και έχει αποδειχθεί η άμεση συμβολή τους στην δημιουργία του φωτοχημικού νέφους και της όξινης εναπόθεσης [1]. Παράλληλα μέσω αλυσιδωτών χημικών αντιδράσεων, που λαμβάνουν χώρα τόσο στα κατώτερα όσο και στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας επιδρούν έμμεσα στην επιβάρυνση του φαινομένου του θερμοκηπείου και στην ελάττωση του στρώματος του όζοντος [1]. Ανάμεσα στις post-combustion τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών των ΝΟ Χ, η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή αποτελεί την πλέον αποδοτική (85%) [1]. Στην συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται NH 3 ως αναγωγικό μέσο και η όλη διεργασία διεξάγεται σε καταλύτες ζεολίθου [2]. Η χρήση όμως της NH 3 εμφανίζει ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία σχετίζονται με την τοξικότητα και την υψηλή διαβρωτική της ικανότητα [2, 3]. Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητικές προσπάθειες εστιάζονται στην ανάπτυξη καταλυτών υψηλής απόδοσης και σταθερότητας με σκοπό την αντικατάσταση της αμμωνίας με χρήση των άκαυστων υδρογονανθράκων που συνυπάρχουν στα απαέρια καύσης [3, 4]. Συνεπώς, καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη απομάκρυνση τόσο των ΝΟ Χ όσο και των εκλυόμενων υδρογονανθράκων. Η περιβαλλοντική κατάλυση αναζητά πιο αποτελεσματικές λύσεις για τον περιορισμό αυτών των εκπομπών [3]. Οι ερευνητικές προσπάθειες αν και κοινού στόχου, έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις. Μία από αυτές, επιμένει στην χρήση των ευγενών μετάλλων (π.χ. οι καταλύτες Rh θεωρούνται ως οι πλέον αποδοτικοί για την αναγωγή των NO x [1]), τα οποία εν γένει εμφανίζουν υψηλή δραστικότητα και σταθερότητα στα δηλητήρια. Ο κύριος στόχος αυτών των προσπαθειών είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ενεργότητα των καταλυτών ευγενών μετάλλων σε αντιδράσεις οξείδωσης των υδρογονανθράκων αλλά κυρίως σε αντιδράσεις αναγωγής των ΝΟ Χ και μάλιστα σε περίσσεια Ο 2, όπου τα προβλήματα αυξάνονται και οι εφαρμογές είναι περισσότερες. Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι με κατάλληλη ενίσχυση των καταλυτών ευγενών μετάλλων με ηλεκτροθετικούς προωθητές (π.χ. αλκάλια) δύναται να αυξηθεί αποτελεσματικά η

2 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ενεργότητα και η εκλεκτικότητα τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση [5-9]. Η προώθηση αυτή μπορεί να βελτιστοποιηθεί με κατάλληλη φόρτιση (ή/και είδος) του ενισχυτή ανάλογα με τις συνθήκες τις αντίδρασης. Η προώθηση με αλκάλια (π.χ. Νa +, K + ) σε παρόμοια συστήματα αντιδράσεων έχει εφαρμοστεί τόσο σε κλασσικού τύπου καταλύτες [6-9] (μέταλλα εμποτισμένα σε ενεργούς φορείς υψηλής ειδικής επιφάνειας) όσο και σε ηλεκτροκαταλύτες [1-14] (λεπτά μεταλλικά φιλμς τα οποία εναποτίθενται σε στερεούς ηλεκτρολύτες που διαδραματίζουν τον ρόλο του in situ δότη προωθητή με την επιβολή ενός ηλεκτρικού ρεύματος ή δυναμικού). Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της προώθησης ήταν παρόμοια και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι γνωστό ότι τόσο η συμβατική καταλυτική όσο και η ηλεκτροχημική προώθηση διέπονται από τις ίδιες φυσικοχημικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες κατά την προσθήκη ενισχυτών στο καταλυτικό σύστημα μεταβάλετε το έργο εξόδου και αυτό το γεγονός οδηγεί σε μεταβολές στην ισχύ των δεσμών χημειορόφησης των αντιδρώντων χημικών ειδών με τον καταλύτη επηρεάζοντας την ενεργότητα και εκλεκτικότητα του συστήματος [15]. Η διαφορά των δύο τύπων προώθησης έγκειται στην εφαρμογή της κάθε μεθόδου. Ενώ στην συμβατική προώθηση τα καταλυτικά συστήματα πρώτα παρασκευάζονται και κατόπιν ελέγχεται η ενεργότητά τους, κατά την ηλεκτροχημική ενίσχυση η βελτιστοποίηση της δόσης (κάλυψης) του ενισχυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπου κατά την διεξαγωγή της αντίδρασης με την επιβολή ενός σταθερού δυναμικού ή ρεύματος, το οποίο αντιστοιχεί σύμφωνα με τον νόμο του Faraday σε ένα ρυθμό ηλεκτροχημικής άντλησης ηλεκτρο-ενεργών ειδών προς ή από την καταλυτική επιφάνεια. Συνεπώς, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της ηλεκτροχημικής προώθησης για να δώσει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την βέλτιστη σύσταση του συμβατικού καταλυτικού συστήματος για διάφορες εφαρμογές βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Βασιζόμενοι στα παραπάνω, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή των ΝΟ Χ παρουσία υδρογονανθράκων (C 3 Η 8 και C 3 H 6 ) και περίσσειας Ο 2 σε τροποποιημένους με αλκάλια καταλύτες-ηλεκτρόδια Rh. Η συγκεκριμένη αντίδραση εξετάζεται τόσο στο επίπεδο της συμβατικής προώθησης στον καταλύτη 1%Rh/γ-Al 2 O 3 όσο και στην περίπτωση της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε αντιδραστήρα μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού ιόντων αλκαλίων (Νa +, K + ) του τύπου Rh/β -Al 2 O 3 /Au. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, εκτός της σύγκρισης μεταξύ της συμβατικής και ηλεκτροχημικής προώθησης σχολιάζονται βάσει της αναγωγικής ικανότητας των χρησιμοποιούμενων υδρογονανθράκων και της επίδρασης της περίσσειας του οξυγόνου στο μίγμα τροφοδοσίας των αντιδρώντων. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η διάταξη διεξαγωγής των πειραματικών μετρήσεων περιλαμβάνει το σύστημα τροφοδοσίας των αερίων αντιδρώντων, τον αντιδραστήρα και το σύστημα ανάλυσης. Στην περίπτωση των καταλυτικών μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε ένας αντιδραστήρας σταθερής κλίνης (ID:.8cm) από χαλαζία. Ο καταλύτης παρασκευάστηκε με τη μέθοδο του ξηρού εμποτισμού. Ως πρόδρομο άλας για το Rh χρησιμοποιήθηκε το RhCl 3 x3h 2 O (Alpha Products) ενώ ο ενεργός φορέας ήταν η γ- Al 2 O 3 (Engelhard) κοκκομετρίας μm. Τα αλκάλια (Νa +, K + ) προστέθηκαν στον καταλύτη 1%Rh/γ-Al 2 O 3 (1, 3.5, 6 και 8.5% κ.β.) με την διαδικασία του διαδοχικού ξηρού εμποτισμού. Ως πρόδρομες ενώσεις χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα ΚΟΗ και NaOH (J.T. Baker) για τις περιπτώσεις των ιόντων Κ + και Na +, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα του καταλύτη ήταν ίση με.2 g, ενώ ο συνολικός ογκομετρικός ρυθμός ροής ανερχόταν σε 1 cm 3 /min. Οι ηλεκτροκαταλυτικές μετρήσεις έλαβαν χώρα σε ένα αντιδραστήρα απλού θαλάμου στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού ιόντων Κ + ή Νa +. Ο στερεός ηλεκτρολύτης (Ionotec), β -Αl 2 O 3 (K + ) ή (Νa + ), ήταν σε μορφή δισκίου (D= 2 mm, πάχος= 1 mm), το οποίο τοποθετήθηκε σε ένα σωλήνα από χαλαζία (Μήκος= 2 cm, ID= 2.75 cm) που ήταν κλειστός στην μία του άκρη. Στη μία πλευρά του δισκίου εναποτέθηκε με τη χρήση πινέλου το ηλεκτρόδιο εργασίας/καταλύτης από αιώρημα Rh (Metalor), ενώ στην άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική επίστρωσης, εναποτέθηκαν τα ηλεκτρόδια μέτρησης και αναφοράς από αιώρημα χρυσού (Metalor). Όλα τα ηλεκτρόδια κατεργάστηκαν μέχρι την θερμοκρασία των 8 ο C για.5 h ενώ για την μέτρηση της ενεργής

3 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. καταλυτικής επιφάνειας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ισόθερμης επιφανειακής τιτλοδότησης [2]. Ο ρυθμός τροφοδοσίας ήταν ίσος με 25 cm 3 /min. Σε όλες τις περιπτώσεις η σύσταση των αερίων μιγμάτων τροφοδοσίας αποτελούνταν από 15ppm NO, 3% ή.8% Ο 2 και.2% C 3 H 8 ή.2% C 3 H 6, ανάλογα με την περίσσεια οξυγόνου και το είδος του αναγωγικού μέσου που επιλεγόταν κάθε φορά. Οι φιάλες των αντιστοίχων αερίων προμηθεύτηκαν από την Air Liquide Hellas. Η ενεργότητα του καταλυτικού συστήματος μελετήθηκε σε ένα θερμοκρασιακό εύρος 2-6 ο C, ενώ η ενεργότητα του ηλεκτροκαταλυτικού συστήματος μελετήθηκε στην θερμοκρασία των 46 ο C. Για την ανάλυση των αερίων αντιδρώντων και προϊόντων χρησιμοποιήθηκε σε σειρά ένας αέριος χρωματογράφος (GC SHIMADZU 14B) εφοδιασμένος με ανιχνευτή TCD και δύο στήλες διαχωρισμού: α) molecular sieve 5A για το Ο 2, Ν 2, CH 4, CO, και β) porapack Q για το CO 2, N 2 O, C 3 H 8, C 3 H 6. Η ανάλυση των ΝΟ Χ πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός συνεχούς αναλυτή (Liston Scientific). Τέλος, για την εφαρμογή της ηλεκτροχημικής προώθησης χρησιμοποιήθηκε ένας ποτενσιοστάτης-γαλβανοστάτης (AMEL 253) για την επιβολή σταθερών δυναμικών ή ρευμάτων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή των ΝΟ Χ Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η επίδραση της θερμοκρασίας στην μετατροπή των ΝΟ Χ και C 3 H 8 παρουσία περίσσειας Ο 2 (3%). Η τροποποίηση του καταλύτη 1%Rh/γ-Al 2 O 3 με αλκάλια φαίνεται να δηλητηριάζει τον καταλύτη καταστώντας τον ουσιαστικά ανενεργό για την αναγωγή των ΝΟ Χ. Η μέγιστη μετατροπή των ΝΟ Χ στον μη-ενισχυμένο καταλύτη ήταν ίση με 84% και επιτεύχθηκε στην θερμοκρασία των 45 o C, ενώ στα τροποποιημένα καταλυτικά συστήματα η μετατροπή μειώθηκε δραματικά και η θερμοκρασία της μέγιστης μετατροπής μετατοπίστηκε σε υψηλότερες τιμές. Η μετατροπή του C 3 H 8 επίσης μειώνεται και η συγκεκριμένη ελάττωση είναι ανάλογη της αύξησης της επιφανειακής κάλυψης από Na +. 1% Rh (θ=) 1% Rh (C3H8) 1% Na (θ=,65) 1% Na (C3H8) 3,5% Na (θ=,23) 3,5% Na (C3H8) 6% Na (θ=,39) 6% Na (C3H8) 8,5% Na (θ=,55) 8,5% Na (C3H8) 1 Μετατροπή ΝΟ, C 3 H 8 (%) Θερμοκρασία ( o C) Σχήμα 1. Καταλυτική αναγωγή του ΝΟ και οξείδωση του C 3 H 8 σε τροποποιημένους με Na + καταλύτη 1%Rh/γ-Αl 2 Ο 3. NO: 15ppm, O 2 : 3.%, C 3 H 8 :.2%, ( ΝΟ, C 3 H 8 ) Πρέπει να τονιστεί ότι μολονότι η προσθήκη Na + επηρέασε αρνητικά τόσο την αναγωγή των ΝΟ Χ όσο και την οξείδωση του C 3 H 8, στην τελευταία περίπτωση η επίδραση ήταν ηπιότερη. Επίσης, ενώ στην περίπτωση του μη-προωθημένου καταλύτη η θερμοκρασία της μέγιστης μετατροπής των ΝΟ Χ συμπίπτει με την πλήρη μετατροπή του υδρογονάνθρακα, ακολουθώντας την τυπική συμπεριφορά παρόμοιων αντιδρώντων συστημάτων [1], δεν συμβαίνει το ίδιο στους τροποποιημένους με Na + καταλύτες, όπου η πλήρης μετατροπή του υδρογονάνθρακα λαμβάνει χώρα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την θερμοκρασία μέγιστης μετατροπής των ΝΟ Χ. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και όταν το ίδιο καταλυτικό σύστημα τροποποιείται με Κ +.

4 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. 1% Rh (θ=) 1% Rh (C3H6) 1% K (θ=,65) 1% K (C3H6) 3,5% K (θ=,23) 3,5% K (C3H6) 6% K (θ=,39) 6% K (C3H6) 8,5% K (θ=,55) 8,5% K (C3H6) 1 Μετατροπές ΝΟ, C 3 H 6 (%) Θερμοκρασία ( o C) Σχήμα 2. Καταλυτική αναγωγή του ΝΟ και οξείδωση του C 3 H 6 σε τροποποιημένους με Κ + καταλύτη 1%Rh/γ-Αl 2 Ο 3. NO: 15ppm, O 2 : 3.%, C 3 H 6 :.2%, ( ΝΟ, C 3 H 6 ) Στο Σχήμα 2 απεικονίζεται ο έλεγχος της ενεργότητας των τροποποιημένων καταλυτικών συστημάτων με Κ + όταν ως αναγωγικό μέσο χρησιμοποιείται το C 3 H 6. Συγκρίνοντας τα Σχήματα 1 και 2 διαπιστώνεται ότι το C 3 H 6 αποτελεί υποδεέστερο αναγωγικό μέσο σε σχέση με το C 3 H 8 στην περίπτωση του μη-ενισχυμένου καταλυτικού συστήματος, αφού η μετατροπή ελαττώνεται στο 65%, στους 375 ο C, η οποία όμως επιτυγχάνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με το C 3 H 8. Διαπιστώνεται ότι η προσθήκη K + επηρεάζει αρνητικά την αναγωγή του ΝΟ και φαίνεται ότι η συγκεκριμένη μείωση της ενεργότητας είναι ανάλογη της κάλυψης των Κ +, θ Κ. Όσον αφορά στην οξείδωση του C 3 H 6 φαίνεται ότι ενισχύεται σε χαμηλές καλύψεις K + (περιεκτικότητα ίση με 1% κ.β.), αφού η Τ 5% μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Σε υψηλότερες όμως καλύψεις η μετατροπή του C 3 H 6 μειώνεται σε μικρό βαθμό σε σύγκριση με τον μη-τροποποιημένο καταλύτη. Ανάλογη συμπεριφορά παρατηρείται όταν τα Κ + αντικαθίστανται με Νa +. 1% Rh (θ=) 1% Rh (C3H6) 1% K (θ=,65) 1% K (C3H6) 3,5% K (θ=,23) 3,5% K (C3H6) 6% K (θ=,35) 6% K (C3H6) 8,5% K (θ=,55) 8,5% K (C3H6) 1 Μετατροπές ΝΟ, C 3 H 6 (%) Θερμοκρασία ( ο C) Σχήμα 3. Καταλυτική αναγωγή του ΝΟ και οξείδωση του C 3 H 6 σε τροποποιημένους με Κ + καταλύτη 1%Rh/γ-Αl 2 Ο 3. NO: 15ppm, O 2 :.8%, C 3 H 6 :.2%, ( ΝΟ, C 3 H 6 ) Παρόμοιες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και κατά το παρελθόν [5-9], όπου τα αποτελέσματα ενίσχυσης της ενεργότητας του καταλύτη ήταν εντυπωσιακά, με μοναδική διαφορά ότι διεξήχθησαν απουσία Ο 2. Κατά συνέπεια, θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να εξεταστούν τα ίδια καταλυτικά συστήματα σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις O 2 (.8%). Στο Σχήμα 3 απεικονίζεται η ενεργότητα του τροποποιημένου με Κ + καταλύτη 1%Rh/γ-Αl 2 Ο 3. Αρχικά συγκρίνοντας τις καμπύλες των μη-τροποποιημένων καταλυτών παρατηρείται ότι η μείωση της συγκέντρωσης του

5 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. O 2 δεν επηρεάζει το μέγιστο ποσοστό αναγωγής του ΝΟ σε αντίθεση με την περίπτωση του C 3 H 8 όπου ελαττώθηκε σημαντικά η μετατροπή του ΝΟ, από 82 σε 76%, αντίστοιχα. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της χαμηλής συγκέντρωσης του Ο 2 η καμπύλη ενεργότητας τύπου ηφαιστείου είναι περισσότερη πεπλατυσμένη σε σχέση με την περίπτωση των αντιδρώντων μιγμάτων με περιεκτικότητα σε Ο 2 ίση με 3%. Η τροποποίηση με K + οδηγεί σε μείωση της καταλυτικής ενεργότητας σε σχέση με την αναγωγή του ΝΟ, ενώ όπως και στην περίπτωση του Σχήματος 2 η αντίδραση της οξείδωσης του C 3 H 6 ενισχύεται για θ Κ =.1 και επιβραδύνεται ελαφρά σε υψηλότερα ποσοστά Κ +. Από τα Σχήματα 2 και 3 παρατηρείται ότι ενώ η αύξηση της συγκέντρωσης του Ο 2 δεν επηρεάζει την καταλυτική ενεργότητα στο αρχικό σύστημα, στην περίπτωση των τροποποιημένων συστημάτων υφίσταται μια σημαντική παρεμπόδιση. 1% Rh (θ=) 1% Rh (C3H6) 1% Na (θ=,65) 1% Na (C3H6) 3,5% Na (θ=,23) 3,5% Na (C3H6) 6% Na (θ=,39) 6% Na (C3H6) 8,5% Na (θ=,55) 8,5% Na (C3H6) 1 Μετατροπές ΝΟ, C 3 H 6 (%) Θερμοκρασία ( o C) Σχήμα 4. Καταλυτική αναγωγή του ΝΟ και οξείδωση του C 3 H 6 σε τροποποιημένους με Νa + καταλύτη 1%Rh/γ-Αl 2 Ο 3. NO: 15ppm, O 2 :.8%, C 3 H 6 :.2%, ( ΝΟ, C 3 H 6 ) Στο Σχήμα 4 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες μετρήσεις στην περίπτωση του τροποποιημένου με Νa + καταλύτη 1%Rh/γ-Αl 2 Ο 3. Παρατηρείται ότι τα Na + επιβραδύνουν ακόμα περισσότερο τόσο την αναγωγή του ΝΟ όσο και την οξείδωση του C 3 H 6 (ιδιαίτερα σε υψηλά ποσοστά Νa >3.5%κ.β). Ηλεκτρο-καταλυτική αναγωγή των ΝΟ Χ Στα Σχήματα 5 και 6 παριστάνεται η χρονική απόκριση των μετατροπών του ΝΟ και του C 3 H 8 παρουσία Ο 2 (.8%) σε γαλβανοστατική λειτουργία, σε αντιδραστήρες μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη αγωγών ιόντων Na + και Κ +, αντίστοιχα. Η ενεργή επιφάνεια σε κάθε περίπτωση, μετρούμενη στους 46 ο C, βρέθηκε ίση με Ν = 1.75x1-6 mol Rh και Ν =2.33x1-6 mol Rh, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις είναι παρόμοια και ποιοτικώς συγκρίσιμα με την περίπτωση της συμβατικής καταλυτικής τροποποίησης. Αρχικά για 6 min, η επιφάνεια του Rh καθαρίστηκε ηλεκτροχημικά από τα αλκαλικά ιόντα με την επιβολή θετικού δυναμικού 2 V. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε όταν το ρεύμα μεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας και μέτρησης μηδενίστηκε. Έπειτα, για 15 min το σύστημα παρέμεινε σε συνθήκες ανοικτού κυκλώματος. Τόσο κατά τη διάρκεια της επιβολής του θετικού δυναμικού όσο και σε ανοικτό κύκλωμα τα ποσοστά αναγωγής του ΝΟ και οξείδωσης του C 3 H 8 παραμένουν σχεδόν σταθερά. Έπειτα σε χρόνο t= 75 min και για 5 min επιβλήθηκε ένα αρνητικό ρεύμα εντάσεως ίσης με Ι= -3 μα και -4 μα, όπου ιόντα Νa + και K +, αντίστοιχα μεταφερόταν ηλεκτροχημικά προς την επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας/καταλύτη με ρυθμό ίσο με Ι/F. Κατά την επιβολή αρνητικού ρεύματος η κάλυψη της επιφάνειας από τα ιόντα αλκαλίων αυξάνεται με τον χρόνο, βάσει της εξίσωσης [15]: It θ = (1). FN

6 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, V WR =+2mV I= I= I=-3μΑ V WR =+2mV 1 Μετατροπή ΝΟ (%) θ Κ Μετατροπή C 3 H 8 (%) Χρόνος (min) Σχήμα 5. Ηλεκτρο-καταλυτική αναγωγή του ΝΟ και οξείδωση του C 3 H 8 σε ηλεκτροχημικά τροποποιημένους με Na + ηλεκτρόδια Rh/β -Αl 2 Ο 3. T= 46 o C, NO: 15ppm, O 2 :.8%, C 3 H 8 :.2%, ( ΝΟ, C 3 H 8 ) Τόσο στην περίπτωση των Νa + (Σχ. 5) όσο και των Κ + (Σχ. 6), παρατηρείται μείωση του ποσοστού αναγωγής του ΝΟ αλλά και του ποσοστού οξείδωσης του C 3 H 8. Τέλος, όταν το κύκλωμα άνοιξε (t= 125 min) και στην συνέχεια όπου επιβλήθηκε θετικό δυναμικό (t= 14 min) και οι δύο μετατροπές αυξανόταν με το χρόνο με τάση να προσεγγίσουν τις αρχικές τιμές για t= min. 2 V WR =+2mV I= I=-4μΑ I= V WR =+2mV 1 Μετατροπή ΝΟ (%) θ Κ Μετατροπή C 3 H 8 (%) Χρόνος (min) Σχήμα 6. Ηλεκτρο-καταλυτική αναγωγή του ΝΟ και οξείδωση του C 3 H 8 σε ηλεκτροχημικά τροποποιημένους με Κ + ηλεκτρόδια Rh/β -Αl 2 Ο 3. T= 46 o C, NO: 15ppm, O 2 :.8%, C 3 H 8 :.2%, ( ΝΟ, C 3 H 8 ) Στα Σχήματα 7 και 8 απεικονίζεται η επίδραση του C 3 H 6 ως αναγωγικού μέσου για την ίδια πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε και στα Σχήματα 5 και 6. Τα αποτελέσματα είναι παρεμφερή, η μόνη διαφορά εντοπίζεται στην αμελητέα επίδραση της επιφανειακής κάλυψης των αλκαλικών ιόντων στην οξείδωση του C 3 H 6 και στην μικρότερη επιβράδυνση της αναγωγής των ΝΟ Χ, όπως παρατηρήθηκε και στην περίπτωση των συμβατικών καταλυτικών μετρήσεων. Όπως παρατηρήθηκε, η συσχέτιση μεταξύ της συμβατικής καταλυτικής και ηλεκτροχημικής τροποποίησης είναι κάτι παραπάνω από εμφανής και κατά συνέπεια η αλληλοσυσχέτισή τους είναι δυνατό να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά στην βελτιστοποίηση των καταλυτών. Γενικά η προσθήκη ηλεκτροθετικών προωθητών, όπως στην παρούσα εργασία των ιόντων Na + και

7 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. K +, επιβράδυνε τόσο την αντίδραση αναγωγής των ΝΟ Χ όσο και την οξείδωση των υδρογονανθράκων παρουσία Ο 2. 2 V WR =+2mV I= I=-3μΑ I= V WR =+2mV 1 Μετατροπή ΝΟ (%) θ Κ Μετατροπή C 3 H 6 (%) Χρόνος (min) Σχήμα 7. Ηλεκτρο-καταλυτική αναγωγή του ΝΟ και οξείδωση του C 3 H 6 σε ηλεκτροχημικά τροποποιημένους με Κ + ηλεκτρόδια Rh/β -Αl 2 Ο 3. T= 46 o C, NO: 15ppm, O 2 :.8%, C 3 H 6 :.2%, ( ΝΟ, C 3 H 6 ) Βέβαια τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν με την αντικατάσταση των Νa + από Κ +. Επίσης, τόσο με τη μείωση της συγκέντρωσης του Ο 2 (από 3 σε.8%) όσο και με την αντικατάσταση του C 3 H 8 από το C 3 H 6, η ενεργότητα των τροποποιημένων καταλυτών αυξήθηκε και πλησίασε την αντίστοιχη ενεργότητα του μη-ενισχυμένου καταλύτη, Rh/Αl 2 Ο 3. 2 V WR =+2mV I= I=-4μΑ I= V WR =+2mV 1 Μετατροπή NO (%) θ Κ Μετατροπή C 3 H 6 (%) Χρόνος (min) Σχήμα 8. Ηλεκτρο-καταλυτική αναγωγή του ΝΟ και οξείδωση του C 3 H 6 σε ηλεκτροχημικά τροποποιημένους με Na + ηλεκτρόδια Rh/β -Αl 2 Ο 3. T= 46 o C, NO: 15ppm, O 2 :.8%, C 3 H 6 :.2%, ( ΝΟ, C 3 H 6 ) Συγκεκριμένα, και στις δύο περιπτώσεις προωθητών και για P O2 =.8 kpa μειώθηκαν σημαντικά τόσο το ποσοστό αναγωγής των ΝΟ Χ όσο και η μετατροπή του C 3 H 8. Στην περίπτωση όμως του C 3 H 6, τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν αισθητά όσον αφορά στην αναγωγή των ΝΟ Χ, ενώ η μετατροπή του C 3 H 6 στους τροποποιημένους με χαμηλές καλύψεις ηλεκτροθετικών προωθητών καταλύτες υπερτερούσε έναντι του μη-ενισχυμένου καταλύτη. Αυτή η συμπεριφορά είναι δυνατό να αποδοθεί στην μεταβολή του έργου εξόδου του καταλύτη κατά την προσθήκη των ηλεκτροθετικών (αλκαλίων) προωθητών, η οποία με τη σειρά της δύναται να επηρεάσει τους δεσμούς χημειορόφησης των αντιδρώντων με τον καταλύτη. Η προσθήκη αλκαλίων στον καταλύτη, ενισχύει τους δεσμούς χημειορόφησης των δεκτών ηλεκτρονίων, όπως τα ΝΟ Χ και το

8 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. Ο 2, ενώ συγχρόνως εξασθενεί τους αντίστοιχους δεσμούς των δοτών ηλεκτρονίων (π.χ. υδρογονάνθρακες και τα θραύσματά τους). Κατά συνέπεια ενώ ενισχύεται η ρόφηση των ΝΟ Χ ταυτόχρονα ενισχύεται και η ρόφηση του Ο 2. Συνεπώς, με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να εξηγηθούν τα αρνητικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στην παρούσα εργασία. Η διαφορά που εντοπίστηκε ανάμεσα στους δύο υδρογονάνθρακες, είναι δυνατό να αποδοθεί στην διαφορετική τους αναγωγική ικανότητα και στην εν γένει διαφορετική τους συμπεριφορά. Το C 3 H 6 είναι ισχυρότερο αναγωγικό μέσο σε σχέση με το C 3 H 8 και αυτό οφείλεται στην διαφορά της ισχύος των δεσμών χημειορόφησης με τον καταλύτη. Η εξασθένηση λοιπόν αυτών των δεσμών κατέστησε το προπυλένιο περισσότερο ενεργό σε σχέση με το προπάνιο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή των ΝΟ Χ παρουσία υδρογονανθράκων (C 3 Η 8 και C 3 H 6 ) και περίσσειας Ο 2 σε τροποποιημένους με αλκάλια (Νa +, K + ) συμβατικούς καταλύτες 1%Rh/γ-Al 2 O 3 και σε ηλεκτροχημικά προωθημένα ηλεκτρόδια Rh/β - Al 2 O 3. Η προσθήκη των αλκαλίων επιβράδυνε τόσο την αντίδραση αναγωγής των ΝΟ Χ όσο και την οξείδωση των υδρογονανθράκων παρουσία Ο 2. Σημειώθηκε βελτίωση κατά την αντικατάσταση των Νa + από Κ +, τη μείωση της συγκέντρωσης του Ο 2 και την χρήση του C 3 H 6 ως αναγωγικό μέσο. Αυτή η συμπεριφορά αποδόθηκε στην μεταβολή του έργου εξόδου του καταλύτη κατά την προσθήκη αλκαλίων, η οποία επηρεάζει τους δεσμούς χημειορόφησης των αντιδρώντων χημικών ειδών με τον καταλύτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμβατική καταλυτική και ηλεκτροχημική τροποποίηση συσχετίζονται άμεσα και κατά συνέπεια είναι δυνατό να οδηγηθούμε σε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά στην βελτιστοποίηση των καταλυτικών συστημάτων. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Καταλυτική και ηλεκτροκαταλυτική καταστροφή των NO Χ με ταυτόχρονη οξείδωση των άκαυστων υδρογονανθράκων στα απαέρια μονάδων παραγωγής ισχύος, το οποίο συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) κατά 75% και από την Ελληνική Πολιτεία κατά 25% μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, ΠΕΝΕΔ 23. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Parvulesku V.I., Grange P., Delmon B., Catal. Today 46:233 (1998). [2]. Armor J.N., Appl. Catal. B, 1:221 (1992). [3]. Centi G., Ciambelli P., Perathoner S., Russo P., Catal. Today 75:3 (22). [4]. He C. and Kohler K., Phys. Chem. Chem. Phys. 8:898 (26). [5]. Yentekakis I.V., Lambert R.M., Konsolakis M., Kiousis V., Appl. Catal. B 18:293 (1998). [6]. Konsolakis M., Macleod N., Isaac J., Yentekakis I.V., Lambert R.M., J. Catal. 193:33 (2). [7]. Konsolakis M. and Yentekakis I.V., J. Catal. 198:142 (21). [8]. Konsolakis M. and Yentekakis I.V., Appl. Catal. B 29:13 (21). [9]. Yentekakis I.V., Tellou V., Botzolaki G., Rapakousios I.A., Appl. Catal. B 56:229 (25). [1]. Marina O.A, Yentekakis I.V, Vayenas C.G, Palermo A., Lambert R.M., J. Catal. 166:218 (1997). [11]. Lambert R.M., Williams F., Palermo A., Tikhov M.S., Topics in Catalysis 13:91 (2). [12]. Yentekakis I.V., Konsolakis M., Lambert R.M., Palermo A., Tikhov M., Sol. St. Ionics 136:783 (2). [13]. Williams F., Palermo A., Tikhov M.S., Lambert R.M., J. Phys. Chem. B 15:1381 (21). [14]. Lucas-Consuegra A., Dorado F., Jimenez-Borja C., Valverde J., Appl. Catal. B 78:222 (28). [15]. C.G. Vayenas, S. Bebelis, C. Pliangos, S. Brosda, D. Tsiplakides, Electrochemical Activation of Catalysis, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 21.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOF) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ Κ. Αθανασίου α,β, Γ. Μαρνέλλος β,γ, Ε. Αντωνάκου β, Ε. Πατσιατζή α,α. Μπούσης α, Ν. Κυρατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ Β. Κυριάκου, I. Γκαραγκούνης, M. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΙΡΙΔΙΟΥ.

ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΙΡΙΔΙΟΥ. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PEM, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1 kw ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Επίκουρος Καθ. Γ. Μαρνέλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κινητική, ηλεκτροκινητική συμπεριφορά και ηλεκτροδιακά φαινόμενα καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου για αντιδράσεις που σχετίζονται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τη συµβολή τους στην εκπόνηση της παρούσας διατριβής εκφράζω τις θερµές ευχαριστίες µουστον επιβλέποντα καθηγητή µου και Καθηγητή του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών Α.Π.Θ., κ. Μιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-RuO 2 -TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-RuO 2 -TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-RuO 2 -TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ Ε.Σ. Βασιλειάδου, Α.Α. Λεμονίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 6 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΑΝΟΔΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ TIO 2 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΑΝΟΔΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ TIO 2 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΑΝΟΔΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ TIO 2 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ευαγγελία Ιωαννίδου, Συμεών Μπεμπέλης, Δημήτρης Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΦΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Χημείας/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη προηγμένου συστήματος ελέγχου για κυψελίδα καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΠΟΡΩ Η ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΠΟΡΩ Η ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΠΟΡΩ Η ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σταµατία Α. Καρακούλια Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, & Ινστιτούτο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Υποβληθείσα από τον Μαργαλιά Αντώνιο στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απόδοση σε αιθυλένιο% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ ) Τ.Θ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ ) Τ.Θ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μ. Ουζουνίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 1 ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανασκόπηση της εξέλιξης των κυψελών καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFCs) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Τάμπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ (PURAFIL) ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δρ.Ν.Καλογεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπόνηση: Δαλαμάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δελλής Πολυχρόνης PhD, DIC, Eur Ing, CENG, MIMECHE, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία: «Επεξεργασία αποβλήτου οινοποιείου με υγρή οξείδωση» ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εξεταστική επιτροπή: Ματζαβίνος Δ. (Επιβλέπων) Βελεγράκη

Διαβάστε περισσότερα