Οµογενής κατάλυση µε σύµπλοκα µετάλλων µετάπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οµογενής κατάλυση µε σύµπλοκα µετάλλων µετάπτωσης"

Transcript

1 ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η Οµοιογενής κατάλυση, που ουσιαστικά θεµελιώθηκε µε την ανακάλυψη της υδροφορµυλίωσης το 1938 (tto oelen/uhrchemie) αποτελεί σήµερα ένα λίαν ανταγωνιστικό πεδίο έρευνας αιχµής µε τεράστια συνεισφορά στην οργανική σύνθεση, το οποίο ελκύει το αµείωτο ακαδηµαϊκό και βιοµηχανικό ενδιαφέρον διεθνώς (φαρµακοβιοµηχανίες, βιοµηχανίες πλαστικών, κ.α.). Η ανάπτυξη αυτού του πεδίου έρευνας στο ΙΟΦΧ άρχισε στα τέλη του 20ου αιώνα (Ι.. Κώστας). Σήµερα, η έρευνα στο ΙΟΦΧ περιλαµβάνει την ανάπτυξη συµπλόκων µετάλλων µεταπτώσεως µε καινοτόµους συναρµοτές και την εξέταση της καταλυτικής τους δραστικότητάς τους σε αντιδράσεις λίαν υψηλού ακαδηµαϊκού και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος, µεταξύ των οποίων υδροφορµυλίωση, υδρογόνωση, αντιδράσεις σύζευξης. ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ X Z = h, d X,, Z =,,, S ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CH Hydroformylation Υδροφορµυλίωση '' Αντίδραση Heck Hydrogenation Υδρογόνωση Hydroaminomethylation Υδροαµινοµεθυλίωση ' 2 Οµογενής κατάλυση µε σύµπλοκα µετάλλων µετάπτωσης Πιο συγκεκριµένα, οι ερευνητικές µας δραστηριότητες συµπεριλαµβάνουν: Κατάλυση µε υβριδικούς και ηµιευέλικτους συναρµοτές του φωσφόρου Κατάλυση στον αέρα µε συναρµοτές ελευθέρων φωσφόρου Ασύµµετρη κατάλυση Κατάλυση µε τη χρήση τεχνικών υψηλής ενέργειας Υδατική κατάλυση

2 Κατάλυση µε υβριδικούς και ηµιευέλικτους συναρµοτές του φωσφόρου Η έρευνα περιλαµβάνει την ανάπτυξη συµπλόκων µετάλλων µεταπτώσεως µε πολυδραστικούς και ηµιευέλικτους συναρµοτές του φωσφόρου (φωσφίνες, φωσφινοξείδια, φωσφινίτες, µεικτοί φωσφίνεςφωσφινίτες, κ.α.), οι οποίοι φέρουν επιπρόσθετoυς δότες ικανούς προς συναρµογή µε το µέταλλο (π.χ.,, S), και τις εφαρµογές τους στην οµοιογενή κατάλυση ((υδροφορµυλίωση, υδροαµινοµεθυλίωση, υδρογόνωση, αντίδραση Heck). Επιλεγµένα σύµπλοκα h e S h 2 = h 2, h 2, ()h 2 = dcl 2, = e 2 = h(cd), = e 2 = h(cd), = H 2 2 h h h h h h 2 = e, H I.D. Kostas* J. rganomet. Chem. 2001, 626, 221 I.D. Kostas* J. rganomet. Chem. 2001, 634, 90 I.D. Kostas* Inorg. Chim. Acta 2003, 355, 424 I.D. Kostas*, B.. Steele*, A. Terzis, S. V. Amosova Tetrahedron 2003, 59, 3467 I.D. Kostas*, B.. Steele, F.J. Andreadaki, V.A. otapov Inorg. Chim. Acta 2004, 357, 2850 E.I. Tolis, K.A. Vallianatou, F.J. Andreadaki, I.D. Kostas* Appl. rganomet. Chem. 2006, 20, 335 K.A. Chatziapostolou, K.A. Vallianatou, A. Grigoropoulos, C.. aptopoulou, A. Terzis, I.D. Kostas*,. Kyritsis*, G. neumatikakis J. rganomet. Chem. 2007, 692, 4129 A review: I.D. Kostas* Curr. rg. Synth. 2008, 5(3),

3 Κατάλυση στον αέρα µε συναρµοτές ελευθέρων φωσφόρου Οι µετά παλλαδίου καταλυόµενες αντιδράσεις σύζευξης είναι µεταξύ των πιο σηµαντικών εργαλείων της οργανικής σύνθεσης για τον σχηµατισµό του δεσµού άνθρακαάνθρακα. Τα σύµπλοκα που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό συνήθως βασίζονται σε ενώσεις του φωσφόρου και είναι συχνά ευαίσθητα στον αέρα και την υγρασία. Για τον λόγο αυτό η κατάλυση µε συναρµοτές ελευθέρων φωσφόρου είναι µια πολύ σηµαντική πρόκληση. Στις προσπάθειές µας να αναπτύξουµε συστήµατα ελευθέρων φωσφόρου για αντιδράσεις σύζευξης, το ενδιαφέρον µας επικεντρώθηκε στις θειοσεµικαρβαζόνες παράγωγα της σαλικυλικής αλδεΰδης. Σε πρόσφατες εργασίες µας, δηµοσιεύσαµε για πρώτη φορά τη χρήση θειοσεµικαρβαζονών ως καταλύτες σε αντιδράσεις σύζευξης (Heck, Suzuki), στον αέρα. Ένα από αυτά τα σύµπλοκα του παλλαδίου αποτελεί σήµερα εµπορικό προϊόν από τις εταιρίες ALDICH (roduct o.: ) και SATA CUZ (roduct o.: sc253529) ως αποτελεσµατικός καταλύτης για αντιδράσεις σύζευξης στον αέρα. Επιλεγµένο σύµπλοκο I.D. Kostas*, F.J. Andreadaki, D. KovalaDemertzi*, C. rentjas,.a. Demertzis Tetrahedron Lett. 2005, 46, 1967 D. KovalaDemertzi*,.. adav,.a. Demertzis, J.. Jasinski, F.J. Andreadaki, I.D. Kostas* Tetrahedron Lett. 2004, 45, Επιπλέον, µετά την ανάπτυξη µιας συνθετικής οδού για την παρασκευή βάσεων Schiff µε χαλκογόνα (S, Se, Te), τα σύµπλοκά τους µε παλλάδιο χρησιµοποιήθηκαν επιτυχώς στην αντίδραση Suzuki, υπό αερόβιες συνθήκες. Επιλεγµένο σύµπλοκο Επιλεγµένη δηµοσίευση I.D. Kostas*, B.. Steele*, A. Terzis, S.V. Amosova, A.V. artynov,.a. akhaeva Eur. J. Inorg. Chem. 2006, 2642.

4 Ασύµµετρη κατάλυση Μελετάται η ανάπτυξη νέων οπτικά ενεργών καταλυτικών συστηµάτων, που βασίζονται σε σύµπλοκα µεταπτωτικών µετάλλων µε χειρόµορφους αζωτούχους συναρµοτές του φωσφόρου (φωσφονίτες, φωσφίτες, µεικτοί φωσφίνεςφωσφοροαµιδίτες, φωσφίτεςφωσφοροαµιδίτες), και την εφαρµογή τους στην καταλυτική ασύµµετρη σύνθεση (ασύµµετρη υδροφορµυλίωση, υδρογόνωση) για την παρασκευή χειρόµορφων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας (fine chemicals). Πρόσφατα αναπτύξαµε τον χειρόµορφο συναρµοτή eanilahos ως λίαν δραστικός για την µετά ροδίου καταλυόµενη ασύµµετρη υδρογόνωση ολεφινών. Επιλεγµένα σύµπλοκα και συναρµοτές e 2 h h e h h 2 h/eanilahos I.D. Kostas*, K.A. Vallianatou, J. Holz, A. Börner Appl. rganomet. Chem. 2005, 19, 1090 K.A. Vallianatou, I.D. Kostas*, J. Holz, A. Börner Tetrahedron Lett. 2006, 47, Επιλεγµένα σχόλια για το eanilahos: (a) excellent catalyst (a critical review: L. Eberhardt, D. Armspach, J. Harrowfield, D. att Chem. Soc. ev. 2008, 37, 839); (b) highly versatile ligand class (ALDICH: D. Amoroso et al. Aldrichimica Acta, 2008, 41, 20). I.D. Kostas*, K.A. Vallianatou, J. Holz, A. Börner* Tetrahedron Lett. 2008, 49, 331 Book chapter: I.D. Kostas* ther /Ligands (Chiral Bidentate onophosphorus Ligands: Hybrid onophosphorus Ligands Bidentate /2 Ligands ther /Ligands). In hosphorus Ligands in Asymmetric Catalysis Synthesis and Applications, A. Börner (Ed.), WileyVCH, Weinheim, 2008, Vol. 2, part IV, chapter 1.2, pp Κατάλυση µε τη χρήση τεχνικών υψηλής ενέργειας Η έρευνα περιλαµβάνει την εφαρµογή µικροκυµάτων στην οµογενή κατάλυση. Πρόσφατα χρησιµοποιήσαµε την τεχνική αυτή στην αντίδραση Suzuki υπό αερόβιες συνθήκες, χρησιµοποιώντας ως καταλύτη ένα σύµπλοκο του παλλαδίου µε θειοσεµικαρβαζόνη. Το σύµπλοκο αυτό ήταν αδρανές

5 ως προς την αντίδραση Suzuki µε συµβατική θέρµανση, ενώ µετατράπηκε σε έναν δραστικό καταλύτη µε την εφαρµογή µικροκυµάτων. X B(H) 2 d Complex a 2 C 3, DF/H 2 µw, air Ts: up to ηµοσίευση I.D. Kostas*, G.A. Heropoulos*, D. KovalaDemertzi*,.. adav, J.. Jasinski,.A. Demertzis, F.J. Andreadaki, G. VoThanh, A. etit, A. Loupy Tetrahedron Lett. 2006, 47, 4403 Υδατική κατάλυση Η χρήση του νερού ως διαλύτη σε µια καταλυτική αντίδραση, αποτελεί την πλέον φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία οµοιογενούς κατάλυσης (Green Chemistry), µιας και το νερό είναι φθηνό, µη τοξικό, άφλεκτο και φιλικό προς το περιβάλλον, και επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση του καταλύτη που διαχωρίζεται από τα προϊόντα της αντίδρασης µε έναν απλό διαχωρισµό των δύο φάσεων. Η έρευνά µας περιλαµβάνει την ανάπτυξη υδατοδιαλυτών πορφυρινών χωρίς φωσφόρο και την χρήση τους ως συναρµοτές στην οµοιογενή κατάλυση σε υδατικό µέσο. Πρόσφατα, δηµοσιεύσαµε για πρώτη φορά τη χρήση πορφυρινών ως καταλύτες στην αντίδραση Suzuki σε νερό ως µοναδικό διαλύτη και επίσης στην εκλεκτική υδρογόνωση ακορέστων αλδεϋδών σε υδατικό/οργανικό διαφασικό σύστηµα. Οι καταλύτες µπορούσαν εύκολα να ανακυκλωθούν και επαναχρησιµοποιηθούν. H H L H = d, L = = h, L = Cl = u, L = C I.D. Kostas*, A.G. Coutsolelos*, G. Charalambidis, A. Skondra Tetrahedron Lett. 2007, 48, C. Stangel, G. Charalambidis, V. Varda, A.G. Coutsolelos,* I.D. Kostas* Eur. J. Inorg. Chem. 2011, DI: /ejic H

Iωάννης. Kώστας ρ. / ιευθυντής Ερευνών Eθνικό Ίδρυµα Eρευνών, Iνστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Xηµείας και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Οργανικής και Φαρµακευτικής Xηµείας, Bασ. Kωνσταντίνου 48, 11635 Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη Βραδιά Ερευνητή

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη Βραδιά Ερευνητή Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη Βραδιά Ερευνητή Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibmcb/index- gr_ibmcb.html 1. Από την ασθένεια στην καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΟ-ΒΑΝΑΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΕΠΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΟ-ΒΑΝΑΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΕΠΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΟ-ΒΑΝΑΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΕΠΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ Ευφροσύνη Κιοσέογλου, Αθανάσιος Σαλίφογλου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηριζόμενα Αντιδραστήρια και Πράσινη Χημεία

Υποστηριζόμενα Αντιδραστήρια και Πράσινη Χημεία Υποστηριζόμενα Αντιδραστήρια και Πράσινη Χημεία Α. Ι. Μαρούλης 1, Κ. Π. Χατζηαντωνίου Μαρούλη 1, Σ. Λ. Κουρτίδου, Χ. Ε. Σαπουνά (1) Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης apm@chem.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιµο εργαλείο της Πράσινης Χηµείας Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου,. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραµιδάς

Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιµο εργαλείο της Πράσινης Χηµείας Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου,. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραµιδάς Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιµο εργαλείο της Πράσινης Χηµείας Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου,. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραµιδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη, Τµήµα Χηµείας, Θεσσαλονίκη 54124

Διαβάστε περισσότερα

(Tsai et al., 2007, PNAS, PDB code: 4FK3).

(Tsai et al., 2007, PNAS, PDB code: 4FK3). ΒΡΑ ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2012 Περιγραφή των επιστηµονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Οκτώ Συµµετοχές) Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας Από την ασθένεια στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των επιστηµονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συµµετέχουν

Περιγραφή των επιστηµονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συµµετέχουν Περιγραφή των επιστηµονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συµµετέχουν ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Στη «ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ»: τα µικροσκόπια µπερδεύονται µε τα τηλεσκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των επιστημονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συμμετέχουν

Περιγραφή των επιστημονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συμμετέχουν Περιγραφή των επιστημονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συμμετέχουν ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Στη «ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ»: τα μικροσκόπια μπερδεύονται με τα τηλεσκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των επιστημονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συμμετέχουν

Περιγραφή των επιστημονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συμμετέχουν Περιγραφή των επιστημονικών/τεχνολογικών παρουσιάσεων των φορέων που συμμετέχουν ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Στη «ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ»: τα μικροσκόπια μπερδεύονται με τα τηλεσκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ. Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ. Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Χηµείας apm@chem.auth.gr, aggeliki_tsi@yahoo.gr Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία» Περιβαλλοντική Ηλεκτροχημεία Δημήτριος Τσιπλακίδης Περιεχόμενα Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρρύπανσης Άμεση & έμμεση ηλεκτρόλυση ρύπων Διεργασίες ιοντοεναλλαγής Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Απολύμανση

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη ανάπτυξη και «Πράσινη Χηµεία»

Βιώσιµη ανάπτυξη και «Πράσινη Χηµεία» Βιώσιµη ανάπτυξη και «Πράσινη Χηµεία» Σε έναν κόσµο µε διαρκώς αυξανόµενο πληθυσµό και περιορισµένες πηγές η ιδέα της βιώσιµης ανάπτυξης είναι η κυριότερη προτεραιότητα για το µέλλον του 21 ου αιώνα. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την εκκίνηση, και την εκτέλεση των χηµικών αντιδράσεων και διεργασιών

Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την εκκίνηση, και την εκτέλεση των χηµικών αντιδράσεων και διεργασιών Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την εκκίνηση, και την εκτέλεση των χηµικών αντιδράσεων και διεργασιών Τεχνολογία µικροκυµάτων Τα µικροκύµατα αντιπροσωπεύουν έναν εναλλακτικό τρόπο προσφοράς ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ :ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισαγωγή Συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της κατάλυσης Καταλυτικές δράσεις Θεωρίες καταλύσεως Είδη καταλύσεως

Περιεχόμενα Εισαγωγή Συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της κατάλυσης Καταλυτικές δράσεις Θεωρίες καταλύσεως Είδη καταλύσεως Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του διατμηματικού διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος: Διδακτική της Χημείας και

Διαβάστε περισσότερα

Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται η μοριακή δομή του ουρανοκενίου ή, τυπικώς κατά IUPAC του δι(η 8 -κυκλοοκτατετραενιο)ουρανίου

Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται η μοριακή δομή του ουρανοκενίου ή, τυπικώς κατά IUPAC του δι(η 8 -κυκλοοκτατετραενιο)ουρανίου Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται η μοριακή δομή του ουρανοκενίου ή, τυπικώς κατά IUPAC του δι(η 8 -κυκλοοκτατετραενιο)ουρανίου ISBN 978-960-456-090-5 Copyright:

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκατάλυση. Η πράσινη προσέγγιση.

Βιοκατάλυση. Η πράσινη προσέγγιση. Βιοκατάλυση. Η πράσινη προσέγγιση. Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Μ. Παλασοπούλου Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 E-mail: palass@chem.auth.gr, apm@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ. Χατζηαντωνίου- Μαρούλη 1, Σ. Καραστογιάννη 2 1 Επίκ. Καθηγήτρια, Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη, E-mail: conm@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ηλέκτρα Παπαδοπούλου CHIMAR HELLAS Α.Ε., Σοφούλη 88, 55131 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ.: 2310 424167, Fax: 2310 424149, Email: papadopoulou@ari.gr; office@ari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΜΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ Au

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΜΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ Au ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΜΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ Au Η διατριβή εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ENZYMIKH ΔΙΑ-ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

ENZYMIKH ΔΙΑ-ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ENZYMIKH ΔΙΑ-ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΑΡΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ Κέντρο Βιολογικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δια-εστεροποίηση των λιπών και των ελαίων είναι μια από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Χηµεία και Καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπόνηση: Δαλαμάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απόδοση σε αιθυλένιο% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÊÔÕÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÙÍ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ

ÄÉÊÔÕÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÙÍ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí ÄÉÊÔÕÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÙÍ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ ÉÙÁÍÍÉÍÁ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χηµεία της Καθαριότητας. Η Πράσινη Προσέγγιση. 1 Εισαγωγή

Η Χηµεία της Καθαριότητας. Η Πράσινη Προσέγγιση. 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Ενώ η Χηµεία και η Τεχνολογία προσέφεραν πολλά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωή του ανθρώπου ταυτόχρονα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Λύση στα προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα