Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012"

Transcript

1 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Διονύσιος Κακαβούλης 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Τεχνικές Περιγραφές Περιγραφή Υπηρεσιών Διαδικασία Υλοποίησης Υπηρεσιών RFID Πίνακας απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού Πίνακες Συμμόρφωσης... 7 C2.1 Πίνακας Γενικών απαιτήσεων συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (RFID)... 7 C2.2 Πίνακας Απαιτήσεων για τις Ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων (RFID Tags) C2.3 Πίνακας Απαιτήσεων Σταθμών εργασίας προσωπικού C2.4 Πίνακας Απαιτήσεων Φορητής συσκευής ανάγνωσης (Digital Library Assistant) C2.5 Πίνακας Απαιτήσεων συσκευής που αποκολλά τις RFID από το ρόλο C2.6 Πίνακας Απαιτήσεων Συστήματος αυτόματης επιστροφής τεκμηρίων σε κάδο C2.7 Πίνακας Απαιτήσεων Λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών RFID C2.8 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος RFID C2.9 Διαλειτουργικότητα συστήματος RFID

3 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το παρόν κείμενο αποτελεί αναφορά των εργασιών που ολοκληρώθηκαν για το τρίτο τρίμηνο (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2012) στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου» (Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - ειδική Γραμματεία Σχεδιασμού Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση») και συγκεκριμένα την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου «Υπηρεσίες ταυτοποίησης/πρόσβασης/διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου (RFID-Radio Frequency Identification)». Το έργο αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα της τεχνολογίας RFID για την βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΠΑΝΤΕΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ. Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν καταλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης τόσο στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, όσο και στην αποδοτικότητα των λειτουργιών της. Συγκεκριμένα με τα συστήματα RFID επιτυγχάνεται η ομαλή και εργονομική λειτουργία της βιβλιοθήκης, η εύρεση διαχειριστικών λύσεων τόσο για τη μείωση του κόστους όσο και για τη διαχείριση της ροής του υλικού. Το RFID μπορεί να διαχειριστεί τις εξής τρείς βασικές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών α) την διαδικασία κυκλοφορίας του υλικού, β) την οργάνωση του υλικού (απογραφή, εντοπισμός και αναδιοργάνωση του υλικού στα ράφια της βιβλιοθήκης) και γ) την βελτίωση της ασφάλειας του υλικού. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως σύστημα εντοπισμού, καθιστώντας ευκολότερη και γρηγορότερη τη διαδικασία δανεισμού και επιστροφής των τεκμηρίων, ελέγχοντας με ακρίβεια τη διαχείριση του υλικού. Το συγκεκριμένο υποέργο προβλέπει στην υιοθέτηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος RFID, για την αυτοματοποίηση και των εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών διαχείρισης του υλικού, που λαμβάνουν χώρο καθημερινά σε μία ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη. Το όλο έργο επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω δράσεων: 1. Αναβάθμιση υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας υλικού που περιλαμβάνει προσωποποιημένες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες κυκλοφορίας υλικού (δανεισμός/επιστροφή/κράτηση και ανανέωση τεκμηρίων). 2. Αναβάθμιση διαχείρισης συλλογών, αυτοματοποίηση διαδικασίας απογραφής και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες για την διαδραστική ταξιθέτηση των τεκμηρίων στα ράφια. 3

4 1. Τεχνικές Περιγραφές 1.1 Περιγραφή Υπηρεσιών Το αναφερόμενο έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός συστήματος RFID που θα παρέχει τα παρακάτω: 1. Αναβάθμιση υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας υλικού που περιλαμβάνει προσωποποιημένες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες κυκλοφορίας υλικού (δανεισμός/επιστροφή/κράτηση και ανανέωση τεκμηρίων). Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, με την πλήρη αυτοματοποίηση της κυκλοφορίας του υλικού που περιλαμβάνει τις διαδικασίες δανεισμού, επιστροφής, κράτησης και ανανέωσης, οι οποίες εκτελούνται καθημερινά στο χώρο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Η υιοθέτηση ενός συστήματος RFID οδηγεί στην αυτοματοποίηση των παραπάνω λειτουργιών, καθώς καθίσταται εύκολος και ακριβής ο εντοπισμός του υλικού και παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών τεκμηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της δράσης είναι η σήμανση του υλικού της Βιβλιοθήκης με RFID tags, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την εγγραφή και την ανάγνωση πληροφοριών προς και από τα RFID tags, και η πλήρης συνεργασία των συσκευών RFID με το σύστημα διαχείρισης της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων που διαθέτει η βιβλιοθήκη του ΠΑΝΤΕΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ μέσω του πρωτοκόλλου SIP2. 2. Αναβάθμιση διαχείρισης συλλογών, αυτοματοποίηση διαδικασίας απογραφής και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες για την διαδραστική ταξιθέτηση των τεκμηρίων στα ράφια. Η δράση αυτή αποσκοπεί κυρίως στην ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση και οργάνωση του υλικού στα ράφια της βιβλιοθήκης, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα του προσωπικού. Οι βιβλιοθηκονόμοι σπαταλούν καθημερινά ένα σημαντικό μέρος του χρόνου τους για την ταξιθέτηση των τεκμηρίων, είτε αυτά είναι νέα τεκμήρια, είτε είναι τεκμήρια τα οποία έχουν επιστρέψει οι χρήστες κατόπιν δανεισμού. Η διαδικασία της ταξιθέτησης είναι αρκετά χρονοβόρα διότι απαιτεί τον εντοπισμό της σωστής θέσης στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί το κάθε τεκμήριο, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης που ακολουθεί η βιβλιοθήκη, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το σύστημα DDC. Αντίστοιχος χρόνος απαιτείται και για τον εντοπισμό της θέσης του τεκμηρίου στο ράφι κάθε φορά που ένας χρήστης θέλει να δανειστεί ένα τεκμήριο. Ακόμη δυσκολότερη όμως είναι η διαδικασία απογραφής του υλικού της βιβλιοθήκης, η οποία απαιτεί την πλήρη καταγραφή των τεκμηρίων που υπάρχουν στα ράφια. Η υιοθέτηση και εφαρμογή της τεχνολογίας RFID, σε συνδυασμό με την χρήση κατάλληλων φορητών αισθητήρων αναγνώρισης και ανάγνωσης των RFID tags, επιτρέπει την αυτοματοποίηση των παραπάνω λειτουργιών. Ο εντοπισμός του υλικού μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους χρήστες δίχως την βοήθεια του προσωπικού της βιβλιοθήκης, ενώ η διαδικασία της ταξιθέτησης μπορεί να διενεργηθεί σχεδόν αυτόματα, αφού υπάρχει δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού της θέσης κάθε τεκμηρίου. Τέλος η διαδικασία της απογραφής αυτοματοποιείται πλήρως, καθώς υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης των κωδικών RFID των τεκμηρίων με απλή διαδικασία σάρωσής τους, με τη χρήση ενός φορητού αισθητήρα ανάγνωσης RFID. Στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής των κωδικών RFID με τα στοιχεία των τεκμηρίων που έχουν καταχωρηθεί στην βιβλιογραφική βάση δεδομένων για την παραγωγή συγκεντρωτικών αναφορών με την κατάσταση των τεκμηρίων. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης απαιτείται η χρήση φορητών αισθητήρων αναγνώρισης και ανάγνωσης RFID, οι αντίστοιχες εφαρμογές λογισμικού χρήσης των αισθητήρων, καθώς επίσης και η πλήρης διαλειτουργικότητά τους με το σύστημα διαχείρισης της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων της βιβλιοθήκης του ΠΑΝΤΕΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ. 4

5 1.2 Διαδικασία Υλοποίησης Υπηρεσιών RFID Οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες: Eγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην υλοποίηση, μέσω της παραμετροποίησης του λογισμικού RFID, των υπηρεσιών που θα ικανοποιήσουν το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια παροχής των ως άνω υπηρεσιών οφείλει να ολοκληρώσει: την ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των υποσυστημάτων και εφαρμογών του συστήματος RFID την επίδειξη, ανασκόπηση και οριστικοποίηση των διεπαφών χρήστη που θα χρησιμοποιούνται στο σύστημα RFID την ολοκλήρωση και ενοποίηση-διασύνδεση του συνόλου του λογισμικού εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί με παραμετροποίηση και ανάπτυξη, όπου απαιτείται. Διασύνδεση με το ILS της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη διασύνδεση των ζητούμενων υπηρεσιών με το Αυτοματοποιημένο Σύστημα και τις υπάρχουσες εφαρμογές της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η επικοινωνία ανάμεσα στο σύστημα RFID και το υπάρχον Αυτοματοποιημένο Σύστημα της της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου θα πρέπει να γίνεται μέσω του πρωτοκόλου SIP2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστούν τα δεδομένα και οι εργασίες του υφιστάμενου σε επιχειρησιακή λειτουργία Αυτοματοποιημένο Σύστημα της της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει πλήρως στην προσφορά του τις δυνατότητες, τη μεθοδολογία και τις τεχνολογίες διασύνδεσης του προτεινόμενου συστήματος με τις υπάρχουσες εφαρμογές που απαιτείται να διασυνδεθεί. Τοποθέτηση και ενεργοποίηση ετικετών RFID Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθευτεί ετικέτες RFID, να τοποθετήσει και να ενεργοποιήσει ετικέτες στα τεκμήρια του αντίστοιχου υλικού της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, να παραδώσει ετικέτες στο αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, το οποίο θα εκπαιδεύσει στην τοποθέτηση και ενεργοποίησή τους ώστε το προσωπικό να προχωρήσει στη σταδιακή τοποθέτηση και ενεργοποίηση των ετικετών. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο ορθής αντιστοίχισης κάθε ετικέτας με το αντίστοιχο τεκμήριο κατά τη διεργασία της ενεργοποίησης και να προχωρήσει στη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων που έχει εντοπίσει κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Η ετικετοποίηση θα γίνει στους χώρους της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου τόσο σε έντυπο όσο και οπτικοαουστικό υλικό. Οι ετικέτες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης. Ο τρόπος και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την ετικετοποίηση αποτελούν ευθύνη του αναδόχου και θα έχουν περιγραφεί στη Μελέτη Εφαρμογής. Οι ετικέτες που θα επικολληθούν θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές με τον αντίστοιχο εξοπλισμό RFID. Ανάπτυξη Υπηρεσιών RFID Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις υπηρεσίες RFID ενεργοποιώντας τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα μέσω του «Συστήματος αυτόματου δανεισμού/ανανέωσης δανεισμού με ηλεκτρομαγνητική και RFID τεχνολογία για δανεισμό/ανανέωσης δανεισμού χωρίς μεσολάβηση του προσωπικού» θα πρέπει να υλοποιήσει αυτοματοποιημένη και προσωποποιημένη υπηρεσία δανεισμού και ανανέωσης δανεισμού τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέσω του «συστήματος αυτόματης επιστροφής τεκμηρίων σε κάδο, με θυρίδα στην εξωτερική όψη 5

6 του κτηρίου της βιβλιοθήκης ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή τεκμηρίων 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα» θα υλοποιήσει αυτοματοποιημένη και προσωποποιημένη υπηρεσία επιστροφής δανεισμένων τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου διαθέσιμη 24/7 (24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα). Επιπλέον με την ενεργοποίηση του κατάλληλου λογισμικού και παραμετροποίηση της συσκευής DLA θα υλοποιήσει υπηρεσία ηλεκτρονικού εντοπισμού και διαδραστικής ταξιθέτησης τεκμηρίων καθώς και υπηρεσία ηλεκτρονικής απογραφής των τεκμηρίων στα ράφια της ΒΠΘ. Τέλος με την ενεργοποίηση των συσκευών για προγραμματισμό των ετικετών που χρησιμοποιούνται για τον δανεισμό και την επιστροφή των τεκμηρίων θα δώσει τη δυνατότητα στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου να ενημερώνει τις νέες προσκτήσεις της βιβλιοθήκης με την αντίστοιχη σήμανση με ετικέτες RFID. Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο SIP2 για την επικοινωνία με το ILS της βιβλιοθήκης, ενώ οι διεπαφές χρήστη θα παραμετροποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες και υποδείξεις του προσωπικού της της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, οι ελάχιστες απαιτήσεις των οποίων περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης. 1.3 Πίνακας απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού Αναλυτικότερα, για την λειτουργία των υπηρεσιών απαιτείται ο παρακάτω υποστηρικτικός εξοπλισμός και λογισμικό Α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης 1. Εξοπλισμός 1.1 Συσκευή ανάγνωσης RFID tags που θα χρησιμοποιείται πρώτον για το δανεισμό τεκμηρίων και δεύτερον για τον προγραμματισμό τον RFIDs σε αυτά 1.2 RFID σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού εκτός του κτιρίου της βιβλιοθήκης Τεμάχια 3 Τεμάχια RFID φορητή συσκευή απογραφής βιβλιοθήκης Τεμάχια 1 2. Λογισμικό 2.1 Λογισμικό φόρτωσης και ενεργοποίησης ετικετών RFID και απογραφής υλικού Άδειες Λογισμικό δανεισμού Άδειες Λογισμικό σύνδεσης με πρόγραμμα βιβλιοθήκης Άδειες 1 3. Αναλώσιμα 3.1 Ετικέτες RFID για δανειστικό υλικό (έντυπο υλικό και CD/DVD) 4. Υπηρεσίες 4.1 Υπηρεσία αναδρομικής σήμανσης του υλικού και μετατροπή barcode σε RFID (υπολογισμός για κομμάτια δανειστικού υλικού ) 4.2 Υπηρεσία εγκατάστασης εξοπλισμού και παραμετροποίησης λογισμικού Ποσότη τα Τεμάχια Εργατοημέρες Εργατοημέρες χχχχ χχχχ 6

7 2. Πίνακες Συμμόρφωσης C2.1 Πίνακας Γενικών απαιτήσεων συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (RFID) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1. Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να ΝΑΙ φέρουν πιστοποίηση κατά UL, CE, και FCC, πρέπει να είναι συμβατά με τα πρωτόκολλα: SIP2, RS-232, TCP/IP Ethernet 10/100, b (ασύρματη σύνδεση) και να πληρούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ RoHS και WEEE 2. Το προτεινόμενο σύστημα και όλα τα επιμέρους ΝΑΙ του στοιχεία πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης, τους υπολογιστές-πελάτες του συστήματος ή άλλα στοιχεία του και να μην προκαλούν καμία παρεμβολή στο σύστημα. 3. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το υπάρχον ΝΑΙ σύστημα μαγνητικής ασφάλειας, και το υπάρχον σύστημα οπτικής αναγνώρισης τεκμηρίων (barcode) 4. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ ειδικό λογισμικό εφαρμογών για την ενσωμάτωση όλων των στοιχείων λογισμικού των ετικετών κυκλοφορίας RFID και άλλου λογισμικού RFID στο σύστημα. 5. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει ΝΑΙ αποδεδειγμένα να συνδέεται με το υπάρχον αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθήκης (ILS) χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο SIP, SIP2 ή NCIP. Δεν πρέπει δε να χρησιμοποιήσει μια ιδιόκτητη 7

8 σύνδεση ILS. 6. Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με το ΝΑΙ πρότυπο ISO Λειτουργία 1 και να χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική Reader Talks First (RTF) 7. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να ΝΑΙ συνεργαστεί με τον προμηθευτή του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων λειτουργικότητας RFID-ILS. 8. Η μεταφορά δεδομένων που αφορά ολόκληρο το ΝΑΙ σύστημα με τις παραμέτρους του θα πρέπει να είναι ασφαλή. 9. Για τα μέρη του εξοπλισμού (hardware) των ΝΑΙ σταθμών εργασίας θα πρέπει να παρέχεται αντικλεπτική 8

9 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ προστασία. 10. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να ΝΑΙ λειτουργεί για 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα. 11. Πιθανή βλάβη του συστήματος δεν θα πρέπει να ΝΑΙ θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των δεδομένων. 12. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει διαγνωστική ΝΑΙ πληροφορία στο προσωπικό όταν συμβούν προβλήματα ή λάθη. 13. Όλος ο παρεχόμενος εξοπλισμός (hardware) και ΝΑΙ λογισμικό (software) του συστήματος θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές εθνικές και διεθνείς νομοθετικές απαιτήσεις. 14. Όλες οι σελίδες web / html (όπου υπάρχουν) θα ΝΑΙ πρέπει να είναι σύμφωνες με W3C WAI Level AA standard 15. Κάθε μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος ΝΑΙ θα πρέπει να συνοδεύεται με την πλήρη τεκμηρίωση της 16. Οι αναβαθμίσεις του Συστήματος Διαχείρισης ΝΑΙ Βιβλιοθήκης (ILS) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την λειτουργικότητα του RFID συστήματος. 17. Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα δεν θα ΝΑΙ πρέπει να επηρεάζουν την λειτουργικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) 18. Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα δεν θα ΝΑΙ πρέπει να επηρεάζουν τις τυχόν τοπικές παραμετροποιήσεις του συστήματος (π.χ. την τοπική παραμετροποίηση των διεπαφών εργασίας των χρηστών) 9

10 19. Ο διαχειριστής του συστήματος /τεχνικό Επιθυμητό προσωπικό της βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το σύστημα από απόσταση (remote). 20. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να ΝΑΙ διαλειτουργεί με εξοπλισμό (hardware) που προέρχεται από άλλους προμηθευτές 21. Όλοι οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν ΝΑΙ άμεση αλληλεπίδραση με το ILS και να ενημερώνουν το ILS σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύνδεσή τους 22. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα ΝΑΙ εκείνα για την επισήμανση του υλικού με ετικέτες RFID επιτόπου στο χώρο των ραφιών παρά να χρειαστεί η μεταφορά του υλικού από όλα τα παραρτήματα της βιβλιοθήκης σε ένα σταθμό εργασίας και τοποθέτησης ετικετών. 23. Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει εγγύηση >= 1 έτος για όλο τον εξοπλισμό, λογισμικό RFID. 10

11 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 24. Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει εγγύηση για όλο τον εξοπλισμό που σχετίζεται με NAI Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης (server, Η/Υ, κλπ) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης 25. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης από 12 μήνες NAI από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life. 26. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εγκαταστήσει εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας NAI αξίας σε τιμές καταλόγου (price list) και τεχνικών προδιαγραφών με αυτόν που θα προσφέρει, σε περίπτωση που ο εξοπλισμός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την αγορά κατά την παράδοση. C2.2 Πίνακας Απαιτήσεων για τις Ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων (RFID Tags) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων Η ετικέτα του προτεινόμενου συστήματος πρέπει ΝΑΙ να έχει εγγύηση για τη διάρκεια ζωής του στοιχείου (τεκμηρίου) στο οποίο τοποθετείται αρχικά. 11

12 3. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ ετικέτες 13,56 MHz. 4. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ ετικέτες με εύρος επιλογών μνήμης 1024 έως 2048 bit που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα στη βιβλιοθήκη. 5. Όλα τα στοιχεία εκτός του SID στις ΝΑΙ επανεγγράψιμες ετικέτες RFID, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου αναγνωριστικών στοιχείων, πρέπει να είναι πλήρως επανεγγράψιμα. 6. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας αποθήκευσης της κατάστασης ασφαλείας AFI στην ετικέτα και να εκπέμπουν άμεσα συναγερμό σε περίπτωση σάρωσης από τα συστήματα ανίχνευσης ενός στοιχείου που δεν έχει καταχωρηθεί. 7. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει την επιλογή ΝΑΙ εκτύπωσης των ετικετών με το λογότυπο της βιβλιοθήκης ή με γραμμωτούς κωδικούς κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους. 8. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει την επιλογή ΝΑΙ εκτύπωσης των ετικετών στο εργοστάσιο κατασκευής τους οποιοδήποτε θέματος επιλέξει η βιβλιοθήκη. 9. Οι προτεινόμενες ετικέτες RFID πρέπει να ΝΑΙ προσφέρουν την επιλογή επίστρωσης μαύρου χρώματος για απόκρυψη της κεραίας. 10. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να διαθέτουν λειτουργία ασφάλειας και ελέγχου αποθεμάτων. 12

13 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 11. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να χρησιμοποιούν αλγόριθμο anticollision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα. 12. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να είναι αυτοκόλλητες και μονοκόμματες (ένα τεμάχιο), και να εφαρμόζονται εύκολα, με μία κίνηση, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετου αυτοκόλλητου. 13. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να χρησιμοποιούν αυτοκόλλητο υλικό χαμηλό όξινο ή ουδέτερο ph. 14. Λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν ΝΑΙ διατίθεται πρότυπο ετικετών ή χάρτης ετικετών RFID για βιβλιοθήκες, η βιβλιοθήκη επιθυμεί να διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη διαλειτουργικότητα με μελλοντικά συστήματα. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το πρότυπο ISO Λειτουργία 1 και να περιλαμβάνει υποχρεωτικές και προαιρετικές εντολές όπως καθορίζεται στο ISO Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει διάφορες ΝΑΙ επιλογές ετικετών για τον καθορισμό του μεγέθους bit της μνήμης των ετικετών. 16. Οι προτεινόμενες ετικέτες RFID πρέπει να ΝΑΙ διαθέτουν εύρος λειτουργίας -25 C έως 70 C. 17. Οι ετικέτες RFID θα πρέπει να είναι συμβατές με ΝΑΙ 13

14 εξοπλισμό που παρέχεται από άλλους προμηθευτές 18. Οι RFID ετικέτες που προέρχονται από άλλους ΝΑΙ προμηθευτές θα πρέπει να είναι συμβατές με το σύστημα. 19. Τα δεδομένα που εγγράφονται στις ετικέτες θα ΝΑΙ πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που κατέχει το ίδρυμα με δυνατότητα έγγραφης συμπληρωματικών δεδομένων, σε μελλοντικό χρόνο, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 20. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ ετικέτες RFID που χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική RTF (Reader Talks First). Επίσης, οι προτεινόμενες ετικέτες πρέπει να χρησιμοποιούν το μοντέλο ασφάλειας AFI. 21. Ο προμηθευτής για την ετικέτα RFID που ΝΑΙ προτείνει, πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία αξιοπιστίας (σε γραφική και αριθμητική μορφή) δοκιμών γήρανσης διάρκειας 15 εβδομάδων, καθώς και τη μέθοδο δοκιμής. C2.3 Πίνακας Απαιτήσεων Σταθμών εργασίας προσωπικού Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων 3 2. Οι σταθμοί εργασίας πρέπει να συνδυάζονται ή ΝΑΙ με το Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) ή να διαθέτουν ένα αυτόνομο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας του υλικού (δανεισμοί, επιστροφές, ανανεώσεις κλπ) τόσο τεκμηρίων με RFID tag όσο και των τεκμηρίων 14

15 που φέρουν barcodes (γραμμοκώδικα) και όχι RFID tag. 3. Αναφέρετε εάν η λειτουργικότητα υλοποιείται ΝΑΙ μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης ή υλοποιείται μέσα από μια διαφορετική διεπιφάνεια εργασίας, 4. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ συσκευή ανάγνωσης τύπου pad μικρού πάχος (λιγότερο από 13mm) που εγκαθίσταται εύκολα. 5. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι ΝΑΙ συμβατό με τους τυπικούς υπολογιστές, σαρωτές γραμμωτού κώδικα και εκτυπωτές αποδείξεων του γραφείου κυκλοφορίας της βιβλιοθήκης. 6. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ προσαρμόζεται μέσα, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας ενός σταθμού κυκλοφορίας. 7. Οι συσκευές ανάγνωσης του προτεινόμενου ΝΑΙ συστήματος πρέπει να λειτουργούν όταν τοποθετούνται κάτω από τα υπάρχοντα γραφεία της βιβλιοθήκης που είναι κατασκευασμένα από σχιστόλιθο, γρανίτη, ξύλο ή επικολλητό (laminate) υλικό. 8. Ο σταθμός εργασίας του προσωπικού θα πρέπει ΝΑΙ να είναι και φορητός (π.χ. RFID σταθμός εργασίας εγκατεστημένος σε έναν φορητό υπολογιστή) ικανός να εισάγει ετικέτες ακόμη και εάν δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS). 9. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ εμβέλεια ανάγνωσης RFID τουλάχιστον 20 cm για ετικέτες βιβλίων. 15

16 10. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να έχει δύο ΝΑΙ λειτουργίες: να επεξεργάζεται ετικέτες RFID ή γραμμωτούς κώδικες στην ίδια συναλλαγή. 11. Ο σταθμός θα πρέπει να μπορεί να ΝΑΙ προγραμματίζει ετικέτες απλά με την ανάγνωση του γραμμοκώδικα. 12. Ο σταθμός θα πρέπει να εγγράφει πληροφορίες ΝΑΙ στις RFID ετικέτες με βάση τα προσδιορισμένα από την βιβλιοθήκη κριτήρια 13. Ο σταθμός θα πρέπει να διακόπτει αυτόματα την ΝΑΙ 16

17 τρέχουσα ενέργεια εάν ο αναγνώστης γραμμοκώδικα (barcode scanner) δεν διαβάσει σωστά όλα τα ψηφία του γραμμοκώδικα. 14. Οι συσκευές ανάγνωσης του προτεινόμενου ΝΑΙ συστήματος πρέπει να σαρώνουν ετικέτες και να εμφανίζουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η ετικέτα. 15. Ο σταθμός εργασίας του προσωπικού θα πρέπει ΝΑΙ να παρέχει μια οθόνη/αναφορά με αναλυτική λίστα όλων των τεκμηρίων που έχουν χρεωθεί ή ξεχρεωθεί κατά την διάρκεια μιας συναλλαγής με έναν χρήστη (όπου τα στοιχεία του τίτλου και το barcode του τεκμηρίου θα είναι τα ελάχιστα τα οποία θα αναφέρονται ανά τεκμήριο). 16. Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να επιτρέπει και ΝΑΙ την χειροκίνητη εισαγωγή της αλφαριθμητικής πληροφορίας (π.χ. Ταυτότητα Χρήστη, αριθμό γραμμοκώδικα κ.λ.π.). 17. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ χρησιμοποιείται για δανεισμό και επιστροφή υλικού της βιβλιοθήκης. 18. Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να αλληλεπιδρά ΝΑΙ με τα συστήματα καταλογογράφησης και προσκτήσεων όπου είναι απαραίτητο. 19. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλά στοιχεία με ετικέτες RFID για δανεισμό/επιστροφή. 20. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να εμφανίζει ΝΑΙ τον αριθμό των στοιχείων που υποβάλλονται σε ταυτόχρονη επεξεργασία, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης επεξεργασία της συναλλαγής 17

18 δανεισμού/επιστροφής. 21. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα σε εμβέλεια έως 20 cm με μια ετικέτα βιβλίου. 22. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να εκτελεί ΝΑΙ σάρωση, προγραμματισμό και εκ νέου προγραμματισμό των ετικετών RFID. 23. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ επεξεργάζεται τα περισσότερα στοιχεία χωρίς να απαιτείται η χρήση ποντικιού. (Εκτός από την περίπτωση αλλαγής της διαμόρφωσης, αντιμετώπισης σφαλμάτων ή εκ νέου προγραμματισμού ετικετών.) 24. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει τη ΝΑΙ δυνατότητα διαμόρφωσης των παραμέτρων αναγνωριστικών στοιχείων, ώστε να αποτρέπεται αυτόματα ο προγραμματισμός μερικώς σαρωμένων ή εσφαλμένα σαρωμένων γραμμωτών κωδίκων. 18

19 25. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ χρησιμοποιεί μια λίστα ανεπιθύμητων στοιχείων (λίστα στοιχείων που πρέπει να αφαιρεθούν από τη βιβλιοθήκη), ώστε να ειδοποιεί αυτόματα το προσωπικό για στοιχεία που πρέπει να αφαιρεθούν κατόπιν σάρωσης του γραμμωτού κώδικα και πριν από την εφαρμογή μιας ετικέτας RFID κατά τη διαδικασία μετατροπής. 26. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία προγραμματιζόμενων πλήκτρων (hot key) που μπορεί να ρυθμιστεί για προσομοίωση των πλήκτρων λειτουργιών (F) του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης (ILS), ώστε η αλλαγή του συστήματος από μονάδα δανεισμού σε μονάδα επιστροφής να εκτελείται με ένα μόνο πλήκτρο. 27. Η λειτουργικότητα του RFID στους σταθμούς Επιθυμητό εργασίας του προσωπικού δεν πρέπει έρχεται σε σύγκρουση με το Σύστημα Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης. Θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί τόσο σε SIP όσο και σε non-sip κατάστασηδιαδικασία (mode) αν χρειαστεί. 28. Το πλήρες σύστημα του σταθμού εργασίας ΝΑΙ πρέπει να φέρει αριθμό UL. C2.4 Πίνακας Απαιτήσεων Φορητής συσκευής ανάγνωσης (Digital Library Assistant) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων 1 2. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης και τυχόν ΝΑΙ 19

20 εξαρτήματα που απαιτούνται, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι προδιαγραφές της συσκευής, πρέπει να είναι ασύρματες, ενιαίες και ο χειρισμός τους να εκτελείται με ένα χέρι. 3. Το συνολικό βάρος της φορητής συσκευής ΝΑΙ ανάγνωσης πρέπει να είναι μικρότερο από 800 gr, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας. 4. Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης ΝΑΙ πρέπει να διαθέτει λειτουργία συλλογής δεδομένων ταυτόχρονα με άλλες λειτουργίες. Στις λειτουργίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται η σάρωση ραφιών, η διεξαγωγή απογραφής, ο προσδιορισμός στοιχείων σε λίστες αναζήτησης και στοιχείων με εσφαλμένη ασφάλεια. 20

21 5. Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης ΝΑΙ πρέπει να διαθέτει λειτουργία ελέγχου σειράς ραφιών για εντοπισμό στοιχείων σε εσφαλμένη θέση στα ράφια. Η λειτουργία αυτή πρέπει να είναι επαρκώς ευαίσθητη, ώστε να εντοπίζονται στοιχεία που βρίσκονται σε εσφαλμένη θέση, ακόμη και για 12,7 cm. 6. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία αναζήτησης για προσδιορισμό στοιχείων σε πολλαπλές λίστες αναζήτησης που καθορίζονται από το χρήστη (π.χ. στοιχεία που λείπουν, στοιχεία που έχουν δηλωθεί ως επιστραφέντα, στοιχεία που έχουν τιμολογηθεί και πληρωθεί, απολεσθέντα στοιχεία, ανεπιθύμητα στοιχεία, κλπ ) 7. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία ελέγχου κατάστασης ασφαλείας για τον εντοπισμό μεμονωμένων στοιχείων, τα οποία δεν καταχωρήθηκαν σωστά στο σύστημα ως δανεισθέντα και για τα οποία ενεργοποιήθηκε συναγερμός από το σύστημα ανίχνευσης. 8. Η λειτουργία ελέγχου κατάστασης ασφαλείας ΝΑΙ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να σαρώνει στοιχεία στις τροχήλατες βάσεις ή στα ράφια της βιβλιοθήκης για εντοπισμό μεμονωμένων στοιχείων που δεν καταχωρήθηκαν σωστά ως επιστραφέντα, πριν από την εκ νέου τοποθέτηση στα ράφια. 9. Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης ΝΑΙ πρέπει να αποστέλλει γραμμωτούς κώδικες στο 21

22 σύστημα κυκλοφορίας της βιβλιοθήκης σε διάφορες μορφές αρχείων κειμένου που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος κυκλοφορίας. 10. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία εντοπισμού για την αναζήτηση στοιχείων με βάση τα κριτήρια που καταχωρούν οι χρήστες απευθείας στη συσκευή. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του τίτλου του στοιχείου στη συσκευή. 11. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία ταξινόμησης για υποβοήθηση του χρήστη κατά την ταξινόμηση στοιχείων στα ράφια ή τις τροχήλατες βάσεις. 12. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία απόσυρσης για υποβοήθηση του χρήστη κατά τον εντοπισμό στοιχείων σε λίστες κράτησης ή ανεπιθύμητων στοιχείων ή άλλες λίστες που καθορίζονται από το χρήστη και διατίθενται από το σύστημα κυκλοφορίας. 13. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία τοποθέτησης σε ράφια για υποβοήθηση του χρήστη κατά την τοποθέτηση των στοιχείων στα ράφια. Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 14. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής και να χρησιμοποιεί αφαιρούμενη κάρτα μνήμης. 15. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης χειρός πρέπει να ΝΑΙ 22

23 τοποθετείται εύκολα στα ράφια ή στις τροχήλατες βάσεις της βιβλιοθήκης για αποδέσμευση των χεριών του χρήστη. 16. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης χειρός πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό, ώστε να εκτελείται εύκολα η σάρωση των ραφιών σε όλα τα επίπεδα, να είναι εύκολη στη χρήση και να μην επιβαρύνει ιδιαίτερα τον καρπό, το χέρι, τον ώμο και τον αγκώνα. 17. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της φορητής ΝΑΙ συσκευής ανάγνωσης πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 4 ώρες λειτουργίας πριν από τη φόρτιση ή την αλλαγή των μπαταριών. 18. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα διαγνωστικού ελέγχου για αντιμετώπιση προβλημάτων. 19. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα. 20. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να έχει τη ΝΑΙ δυνατότητα λήψης τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου στοιχείων από το αυτόματο σύστημα της βιβλιοθήκης στη μνήμη της φορητής συσκευής ανάγνωσης. 21. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης χειρός πρέπει να ΝΑΙ έχει τη δυνατότητα σάρωσης εγγραφών πολλαπλών σειρών, με πεδία σταθερού μήκους ή οριοθετημένα πεδία από ένα ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει λίστες ραφιών ή 23

24 αναζήτησης, καθώς και δημιουργίας μιας φορητής βάσης δεδομένων για χρήση σε φορητή συσκευή ανάγνωσης RFID. 22. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την ΝΑΙ δυνατότητα απογραφικού ελέγχου με κριτήρια σχετικά με προγενέστερες απογραφές (π.χ. όλα τα τεκμήρια που δεν έχουν απογραφεί ποτέ ή έχουν να απογραφούν μια δεκαετία) 23. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα απογραφικού ελέγχου για τεκμήρια με κριτήρια σχετικά με τον αριθμό των απογραφών κατά τις οποίες έχουν απογραφεί (π.χ. όλα τα τεκμήρια τα οποία έχουν απογραφεί περισσότερες από δέκα φορές). ΝΑΙ 24

25 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 24. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες ΝΑΙ ελέγχου της εσωτερικής κίνησης του υλικού της βιβλιοθήκης (π.χ. καταγραφή/απογραφή του υλικού που χρησιμοποιείται στα τραπέζια ανάγνωσης ή του υλικού που στέλνεται για βιβλιοδεσία και της επανατοποθέτησης του στα ράφια) 25. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από την ΝΑΙ συσκευή απογραφής θα πρέπει να είναι σε μορφή τέτοια ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία της από το σύνηθες λογισμικό γραφείου των σταθμών εργασίας. 26. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την συσκευή ΝΑΙ απογραφής θα πρέπει να μπορούν να επανατροφοδοτούν το Σύστημα Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης ILS 27. Η συσκευή ανάγνωσης πρέπει να καθοδηγεί το ΝΑΙ χρήστη σε στοιχεία λιστών «απόσυρσης» και να παρέχει μια μέθοδο παρακολούθησης των στοιχείων που έχουν εντοπιστεί, καθώς και των στοιχείων που δεν έχουν εντοπιστεί. 28. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να είναι ΝΑΙ πολυλειτουργική, ώστε να παρέχει αποτελεσματική διαχείριση της συλλογής. 29. Η προτεινόμενη συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει λειτουργία συλλογής δεδομένων για τη συλλογή και την αποθήκευση των αναγνωριστικών των στοιχείων που έχουν σαρωθεί και αποθήκευση των στοιχείων αυτών 25

26 σε κατηγορίες που καθορίζονται από το χρήστη για αποστολή. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης έως 1 εκατομμυρίου στοιχείων πριν από την αποστολή. 30. Η λειτουργία αναζήτησης πρέπει να είναι ΝΑΙ ενεργοποιημένη κατά τον έλεγχο σειράς, συλλογής δεδομένων, ταξινόμησης, απόσυρσης και εντοπισμού με δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας, όταν απαιτείται. 31. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να επικυρώνει ΝΑΙ δεδομένα αναγνωριστικών (γραμμωτών κωδίκων) στοιχείων από λίστες εισαγωγής και να δημιουργεί ένα αρχείο ημερολογίου με τα σφάλματα που εντοπίστηκαν. 32. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ επεξεργάζεται τα αποτελέσματα περιόδων συλλογής δεδομένων ή απόσυρσης, να εκτελεί ανάγνωση των αποτελεσμάτων αυτών από την κάρτα μνήμης και να δημιουργεί αρχεία Η/Υ με λίστες συλλεχθέντων δεδομένων, λίστες αποσυρθέντων στοιχείων και λίστες μη αποσυρθέντων στοιχείων. 26

27 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 33. Η προτεινόμενη συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει ηχητικές και οπτικές ενδείξεις για την επαλήθευση των προσδιοριζόμενων στοιχείων. Οι ηχητικές ενδείξεις πρέπει να ρυθμίζονται από το χρήστη. 34. Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης ΝΑΙ πρέπει να είναι ασύρματη. 35. Η συσκευή θα πρέπει να έχει αριθμούς έγκρισης ΝΑΙ UL και FCC. C2.5 Πίνακας Απαιτήσεων συσκευής που αποκολλά τις RFID από το ρόλο Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων 1 2. Δυνατότητα χρήσης ρολών ΝΑΙ 3. Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών μεγεθών ΝΑΙ ετικετών 4. Οι ετικέτες θα πρέπει να αποκολλώνται σε ΝΑΙ τέτοιο βαθμό ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτησή τους στα τεκμήρια C2.6 Πίνακας Απαιτήσεων Συστήματος αυτόματης επιστροφής τεκμηρίων σε κάδο Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων 1 2. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να έχει τη ΝΑΙ δυνατότητα ταχείας λήψης στη συσκευή RFID εξαιρουμένων από το σύστημα επιστροφής 27

28 βιβλίων για κράτηση, μεταφορά, καθώς και άλλων εξαιρουμένων στοιχείων. 3. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ μονάδα μνήμης τύπου flash και λογισμικό για μεταφορά δεδομένων. 4. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ δεδομένα που αποδεικνύουν ακρίβεια 96% για στοιχεία που τοποθετούνται στη μονάδα επιστροφής βιβλίων RFID ένα-ένα. 28

29 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαγνωστικό έλεγχο για παρακολούθηση του ποσοστού επιστροφών, αντιμετώπισης προβλημάτων και λήψη στατιστικών στοιχείων χρήσης από οποιαδήποτε τοποθεσία. 6. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ περιλαμβάνει οθόνη αφής και εκτυπωτή για το προσωπικό. 7. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να έχει τη ΝΑΙ δυνατότητα σύνδεσης σε εκτυπωτή κανονικού μεγέθους. 8. Το προτεινόμενο σύστημα κατά την παραλαβή ΝΑΙ του υλικού, θα πρέπει στα στοιχεία των συναλλαγών τους, να συμπεριλαμβάνουν την ώρα, την ημερομηνία και γενικά όλες τις λεπτομέρειες των συναλλαγών τους 9. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να ΝΑΙ λειτουργεί σε δίγλωσσο περιβάλλον παραλαβής 10. Τα πεδία και οι διατυπώσεις που θα ΝΑΙ εμφανίζονται στις αποδείξεις παραλαβής θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμες από το προσωπικό 11. Το προτεινόμενο σύστημα όταν δεν ΝΑΙ χρησιμοποιείται για συνναλαγές δεν θα πρέπει να προκαλεί παρεμβολές / αλληλεπιδράσεις με άλλες μονάδες ή σταθμούς εργασίας 12. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι σε ΝΑΙ θέση να λειτουργεί σε προκαθορισμένες / προγραμματισμένες ώρες και να είναι σε θέση 29

30 για αυτο-εκκίνηση και αυτο -τερματισμό (αν αυτό είναι δυνατόν) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 13. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να ΝΑΙ επιτρέπει την επιστροφή αντικειμένων που αναγνωρίζονται από το ILS και να ενημερώνει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη 14. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να ΝΑΙ επανεργοποιεί την ασφάλεια των αντικειμένων, έτσι ώστε να μην απαιτείται παρέμβαση του προσωπικού πριν από την επανατοποθέτηση στα ράφια 15. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ σύστημα επιστροφής βιβλίων RFID με τροφοδοσία που λειτουργεί με τη βαρύτητα 16. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει αυτόματα να ΝΑΙ τίθεται σε κατάσταση αποθήκευσης των δεδομένων επιστροφής όταν το λογισμικό της βιβλιοθήκης (ILS) δεν λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο (offline) είτε λόγω προσωρινής λειτουργίας σε εφεδρεία (backup mode), είτε λόγω βλάβης δικτύου. 17. Το σύστημα πρέπει να έχει αριθμό έγκρισης UL. ΝΑΙ 30

31 C2.7 Πίνακας Απαιτήσεων Λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών RFID Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΕΝΙΚΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1. Αριθμός Αδειών 1 2. Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος: ΝAI Windows 7, Windows Vista with Service Pack 1 ή μεταγενέστερη, ή Windows XP Home ή Professional με Service Pack 3 3. Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP/SIP2 (Session ΝAI Initiation Protocol), APIs (Applications Programming Interface) και NCIP (National Circulation Interchange Protocol) 4. Δυνατότητα διαμόρφωσης RFID ετικετών. ΝAI Στατιστικά στοιχεία κίνησης χρηστών. 5. Απόλυτη διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣΒ της ΝAI Βιβλιοθήκης 6. Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η ΝΑΙ χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού 7. Τελευταία έκδοση του λογισμικού κατά την ΝAI ημερομηνία κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Να είναι συμβατό με τη συσκευή που NAI περιγράφεται στο C Να υλοποιεί τις υπηρεσίες που περιγράφονται NAI στο C3.5 31

32 C2.8 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος RFID Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παραγράφου Α Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις δυνατότητες που προσφέρονται σχετικά με την ευχρηστία του συστήματος RFID. ΝΑΙ ΝΑΙ C2.9 Διαλειτουργικότητα συστήματος RFID Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικά τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα για την επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα. 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει δυνατότητες διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της ΒΠΘ (ILS Geac-Advance) 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει άλλες δυνατότητες διασύνδεσης του προσφερόμενου συστήματος. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 32

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: Εφαρμογή Συστήματος RFID στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583436 2015-02-18

15PROC002583436 2015-02-18 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 4141 Αθήνα, 18/02/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 78/2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

9. Στη σελ. 34 επαναλαμβάνεται «η απαίτηση για πλήρη μεταφορά δεδομένων (χωρίς απώλειες)». Να δοθεί δείκτης επιτυχίας 98 99%.

9. Στη σελ. 34 επαναλαμβάνεται «η απαίτηση για πλήρη μεταφορά δεδομένων (χωρίς απώλειες)». Να δοθεί δείκτης επιτυχίας 98 99%. Σχόλια επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο: «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS Integrated Library System as Service) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011 Αρ. πρωτ.:γ-9699 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Περιεχομένων 1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης...2 2. Διαστασιολόγηση Έργου...2 3. Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ...7 3.1 Γενικές Απαιτήσεις...7 3.2 Υπηρεσίες Ετοιμασίας Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα, 18/03/2014 Ταχ.Κωδ. : 15780 Ζωγράφου Αριθ. Πρωτ.: 7222 Πληροφορίες: κα Κολίντζα Δήμητρα, κα Αναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα 1.1 Στοιχεία του Φορέα... 3 1.2 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα