Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012"

Transcript

1 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Διονύσιος Κακαβούλης 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Τεχνικές Περιγραφές Περιγραφή Υπηρεσιών Διαδικασία Υλοποίησης Υπηρεσιών RFID Πίνακας απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού Πίνακες Συμμόρφωσης... 7 C2.1 Πίνακας Γενικών απαιτήσεων συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (RFID)... 7 C2.2 Πίνακας Απαιτήσεων για τις Ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων (RFID Tags) C2.3 Πίνακας Απαιτήσεων Σταθμών εργασίας προσωπικού C2.4 Πίνακας Απαιτήσεων Φορητής συσκευής ανάγνωσης (Digital Library Assistant) C2.5 Πίνακας Απαιτήσεων συσκευής που αποκολλά τις RFID από το ρόλο C2.6 Πίνακας Απαιτήσεων Συστήματος αυτόματης επιστροφής τεκμηρίων σε κάδο C2.7 Πίνακας Απαιτήσεων Λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών RFID C2.8 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος RFID C2.9 Διαλειτουργικότητα συστήματος RFID

3 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το παρόν κείμενο αποτελεί αναφορά των εργασιών που ολοκληρώθηκαν για το τρίτο τρίμηνο (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2012) στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου» (Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - ειδική Γραμματεία Σχεδιασμού Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση») και συγκεκριμένα την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου «Υπηρεσίες ταυτοποίησης/πρόσβασης/διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου (RFID-Radio Frequency Identification)». Το έργο αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα της τεχνολογίας RFID για την βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΠΑΝΤΕΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ. Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν καταλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης τόσο στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, όσο και στην αποδοτικότητα των λειτουργιών της. Συγκεκριμένα με τα συστήματα RFID επιτυγχάνεται η ομαλή και εργονομική λειτουργία της βιβλιοθήκης, η εύρεση διαχειριστικών λύσεων τόσο για τη μείωση του κόστους όσο και για τη διαχείριση της ροής του υλικού. Το RFID μπορεί να διαχειριστεί τις εξής τρείς βασικές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών α) την διαδικασία κυκλοφορίας του υλικού, β) την οργάνωση του υλικού (απογραφή, εντοπισμός και αναδιοργάνωση του υλικού στα ράφια της βιβλιοθήκης) και γ) την βελτίωση της ασφάλειας του υλικού. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως σύστημα εντοπισμού, καθιστώντας ευκολότερη και γρηγορότερη τη διαδικασία δανεισμού και επιστροφής των τεκμηρίων, ελέγχοντας με ακρίβεια τη διαχείριση του υλικού. Το συγκεκριμένο υποέργο προβλέπει στην υιοθέτηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος RFID, για την αυτοματοποίηση και των εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών διαχείρισης του υλικού, που λαμβάνουν χώρο καθημερινά σε μία ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη. Το όλο έργο επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω δράσεων: 1. Αναβάθμιση υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας υλικού που περιλαμβάνει προσωποποιημένες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες κυκλοφορίας υλικού (δανεισμός/επιστροφή/κράτηση και ανανέωση τεκμηρίων). 2. Αναβάθμιση διαχείρισης συλλογών, αυτοματοποίηση διαδικασίας απογραφής και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες για την διαδραστική ταξιθέτηση των τεκμηρίων στα ράφια. 3

4 1. Τεχνικές Περιγραφές 1.1 Περιγραφή Υπηρεσιών Το αναφερόμενο έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός συστήματος RFID που θα παρέχει τα παρακάτω: 1. Αναβάθμιση υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας υλικού που περιλαμβάνει προσωποποιημένες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες κυκλοφορίας υλικού (δανεισμός/επιστροφή/κράτηση και ανανέωση τεκμηρίων). Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, με την πλήρη αυτοματοποίηση της κυκλοφορίας του υλικού που περιλαμβάνει τις διαδικασίες δανεισμού, επιστροφής, κράτησης και ανανέωσης, οι οποίες εκτελούνται καθημερινά στο χώρο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Η υιοθέτηση ενός συστήματος RFID οδηγεί στην αυτοματοποίηση των παραπάνω λειτουργιών, καθώς καθίσταται εύκολος και ακριβής ο εντοπισμός του υλικού και παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών τεκμηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της δράσης είναι η σήμανση του υλικού της Βιβλιοθήκης με RFID tags, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την εγγραφή και την ανάγνωση πληροφοριών προς και από τα RFID tags, και η πλήρης συνεργασία των συσκευών RFID με το σύστημα διαχείρισης της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων που διαθέτει η βιβλιοθήκη του ΠΑΝΤΕΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ μέσω του πρωτοκόλλου SIP2. 2. Αναβάθμιση διαχείρισης συλλογών, αυτοματοποίηση διαδικασίας απογραφής και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες για την διαδραστική ταξιθέτηση των τεκμηρίων στα ράφια. Η δράση αυτή αποσκοπεί κυρίως στην ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση και οργάνωση του υλικού στα ράφια της βιβλιοθήκης, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα του προσωπικού. Οι βιβλιοθηκονόμοι σπαταλούν καθημερινά ένα σημαντικό μέρος του χρόνου τους για την ταξιθέτηση των τεκμηρίων, είτε αυτά είναι νέα τεκμήρια, είτε είναι τεκμήρια τα οποία έχουν επιστρέψει οι χρήστες κατόπιν δανεισμού. Η διαδικασία της ταξιθέτησης είναι αρκετά χρονοβόρα διότι απαιτεί τον εντοπισμό της σωστής θέσης στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί το κάθε τεκμήριο, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης που ακολουθεί η βιβλιοθήκη, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το σύστημα DDC. Αντίστοιχος χρόνος απαιτείται και για τον εντοπισμό της θέσης του τεκμηρίου στο ράφι κάθε φορά που ένας χρήστης θέλει να δανειστεί ένα τεκμήριο. Ακόμη δυσκολότερη όμως είναι η διαδικασία απογραφής του υλικού της βιβλιοθήκης, η οποία απαιτεί την πλήρη καταγραφή των τεκμηρίων που υπάρχουν στα ράφια. Η υιοθέτηση και εφαρμογή της τεχνολογίας RFID, σε συνδυασμό με την χρήση κατάλληλων φορητών αισθητήρων αναγνώρισης και ανάγνωσης των RFID tags, επιτρέπει την αυτοματοποίηση των παραπάνω λειτουργιών. Ο εντοπισμός του υλικού μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους χρήστες δίχως την βοήθεια του προσωπικού της βιβλιοθήκης, ενώ η διαδικασία της ταξιθέτησης μπορεί να διενεργηθεί σχεδόν αυτόματα, αφού υπάρχει δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού της θέσης κάθε τεκμηρίου. Τέλος η διαδικασία της απογραφής αυτοματοποιείται πλήρως, καθώς υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης των κωδικών RFID των τεκμηρίων με απλή διαδικασία σάρωσής τους, με τη χρήση ενός φορητού αισθητήρα ανάγνωσης RFID. Στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής των κωδικών RFID με τα στοιχεία των τεκμηρίων που έχουν καταχωρηθεί στην βιβλιογραφική βάση δεδομένων για την παραγωγή συγκεντρωτικών αναφορών με την κατάσταση των τεκμηρίων. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης απαιτείται η χρήση φορητών αισθητήρων αναγνώρισης και ανάγνωσης RFID, οι αντίστοιχες εφαρμογές λογισμικού χρήσης των αισθητήρων, καθώς επίσης και η πλήρης διαλειτουργικότητά τους με το σύστημα διαχείρισης της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων της βιβλιοθήκης του ΠΑΝΤΕΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ. 4

5 1.2 Διαδικασία Υλοποίησης Υπηρεσιών RFID Οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες: Eγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην υλοποίηση, μέσω της παραμετροποίησης του λογισμικού RFID, των υπηρεσιών που θα ικανοποιήσουν το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια παροχής των ως άνω υπηρεσιών οφείλει να ολοκληρώσει: την ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των υποσυστημάτων και εφαρμογών του συστήματος RFID την επίδειξη, ανασκόπηση και οριστικοποίηση των διεπαφών χρήστη που θα χρησιμοποιούνται στο σύστημα RFID την ολοκλήρωση και ενοποίηση-διασύνδεση του συνόλου του λογισμικού εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί με παραμετροποίηση και ανάπτυξη, όπου απαιτείται. Διασύνδεση με το ILS της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη διασύνδεση των ζητούμενων υπηρεσιών με το Αυτοματοποιημένο Σύστημα και τις υπάρχουσες εφαρμογές της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η επικοινωνία ανάμεσα στο σύστημα RFID και το υπάρχον Αυτοματοποιημένο Σύστημα της της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου θα πρέπει να γίνεται μέσω του πρωτοκόλου SIP2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστούν τα δεδομένα και οι εργασίες του υφιστάμενου σε επιχειρησιακή λειτουργία Αυτοματοποιημένο Σύστημα της της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει πλήρως στην προσφορά του τις δυνατότητες, τη μεθοδολογία και τις τεχνολογίες διασύνδεσης του προτεινόμενου συστήματος με τις υπάρχουσες εφαρμογές που απαιτείται να διασυνδεθεί. Τοποθέτηση και ενεργοποίηση ετικετών RFID Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθευτεί ετικέτες RFID, να τοποθετήσει και να ενεργοποιήσει ετικέτες στα τεκμήρια του αντίστοιχου υλικού της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, να παραδώσει ετικέτες στο αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, το οποίο θα εκπαιδεύσει στην τοποθέτηση και ενεργοποίησή τους ώστε το προσωπικό να προχωρήσει στη σταδιακή τοποθέτηση και ενεργοποίηση των ετικετών. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο ορθής αντιστοίχισης κάθε ετικέτας με το αντίστοιχο τεκμήριο κατά τη διεργασία της ενεργοποίησης και να προχωρήσει στη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων που έχει εντοπίσει κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Η ετικετοποίηση θα γίνει στους χώρους της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου τόσο σε έντυπο όσο και οπτικοαουστικό υλικό. Οι ετικέτες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης. Ο τρόπος και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την ετικετοποίηση αποτελούν ευθύνη του αναδόχου και θα έχουν περιγραφεί στη Μελέτη Εφαρμογής. Οι ετικέτες που θα επικολληθούν θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές με τον αντίστοιχο εξοπλισμό RFID. Ανάπτυξη Υπηρεσιών RFID Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις υπηρεσίες RFID ενεργοποιώντας τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα μέσω του «Συστήματος αυτόματου δανεισμού/ανανέωσης δανεισμού με ηλεκτρομαγνητική και RFID τεχνολογία για δανεισμό/ανανέωσης δανεισμού χωρίς μεσολάβηση του προσωπικού» θα πρέπει να υλοποιήσει αυτοματοποιημένη και προσωποποιημένη υπηρεσία δανεισμού και ανανέωσης δανεισμού τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέσω του «συστήματος αυτόματης επιστροφής τεκμηρίων σε κάδο, με θυρίδα στην εξωτερική όψη 5

6 του κτηρίου της βιβλιοθήκης ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή τεκμηρίων 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα» θα υλοποιήσει αυτοματοποιημένη και προσωποποιημένη υπηρεσία επιστροφής δανεισμένων τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου διαθέσιμη 24/7 (24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα). Επιπλέον με την ενεργοποίηση του κατάλληλου λογισμικού και παραμετροποίηση της συσκευής DLA θα υλοποιήσει υπηρεσία ηλεκτρονικού εντοπισμού και διαδραστικής ταξιθέτησης τεκμηρίων καθώς και υπηρεσία ηλεκτρονικής απογραφής των τεκμηρίων στα ράφια της ΒΠΘ. Τέλος με την ενεργοποίηση των συσκευών για προγραμματισμό των ετικετών που χρησιμοποιούνται για τον δανεισμό και την επιστροφή των τεκμηρίων θα δώσει τη δυνατότητα στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου να ενημερώνει τις νέες προσκτήσεις της βιβλιοθήκης με την αντίστοιχη σήμανση με ετικέτες RFID. Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο SIP2 για την επικοινωνία με το ILS της βιβλιοθήκης, ενώ οι διεπαφές χρήστη θα παραμετροποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες και υποδείξεις του προσωπικού της της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, οι ελάχιστες απαιτήσεις των οποίων περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης. 1.3 Πίνακας απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού Αναλυτικότερα, για την λειτουργία των υπηρεσιών απαιτείται ο παρακάτω υποστηρικτικός εξοπλισμός και λογισμικό Α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης 1. Εξοπλισμός 1.1 Συσκευή ανάγνωσης RFID tags που θα χρησιμοποιείται πρώτον για το δανεισμό τεκμηρίων και δεύτερον για τον προγραμματισμό τον RFIDs σε αυτά 1.2 RFID σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού εκτός του κτιρίου της βιβλιοθήκης Τεμάχια 3 Τεμάχια RFID φορητή συσκευή απογραφής βιβλιοθήκης Τεμάχια 1 2. Λογισμικό 2.1 Λογισμικό φόρτωσης και ενεργοποίησης ετικετών RFID και απογραφής υλικού Άδειες Λογισμικό δανεισμού Άδειες Λογισμικό σύνδεσης με πρόγραμμα βιβλιοθήκης Άδειες 1 3. Αναλώσιμα 3.1 Ετικέτες RFID για δανειστικό υλικό (έντυπο υλικό και CD/DVD) 4. Υπηρεσίες 4.1 Υπηρεσία αναδρομικής σήμανσης του υλικού και μετατροπή barcode σε RFID (υπολογισμός για κομμάτια δανειστικού υλικού ) 4.2 Υπηρεσία εγκατάστασης εξοπλισμού και παραμετροποίησης λογισμικού Ποσότη τα Τεμάχια Εργατοημέρες Εργατοημέρες χχχχ χχχχ 6

7 2. Πίνακες Συμμόρφωσης C2.1 Πίνακας Γενικών απαιτήσεων συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (RFID) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1. Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να ΝΑΙ φέρουν πιστοποίηση κατά UL, CE, και FCC, πρέπει να είναι συμβατά με τα πρωτόκολλα: SIP2, RS-232, TCP/IP Ethernet 10/100, b (ασύρματη σύνδεση) και να πληρούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ RoHS και WEEE 2. Το προτεινόμενο σύστημα και όλα τα επιμέρους ΝΑΙ του στοιχεία πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης, τους υπολογιστές-πελάτες του συστήματος ή άλλα στοιχεία του και να μην προκαλούν καμία παρεμβολή στο σύστημα. 3. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το υπάρχον ΝΑΙ σύστημα μαγνητικής ασφάλειας, και το υπάρχον σύστημα οπτικής αναγνώρισης τεκμηρίων (barcode) 4. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ ειδικό λογισμικό εφαρμογών για την ενσωμάτωση όλων των στοιχείων λογισμικού των ετικετών κυκλοφορίας RFID και άλλου λογισμικού RFID στο σύστημα. 5. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει ΝΑΙ αποδεδειγμένα να συνδέεται με το υπάρχον αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθήκης (ILS) χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο SIP, SIP2 ή NCIP. Δεν πρέπει δε να χρησιμοποιήσει μια ιδιόκτητη 7

8 σύνδεση ILS. 6. Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με το ΝΑΙ πρότυπο ISO Λειτουργία 1 και να χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική Reader Talks First (RTF) 7. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να ΝΑΙ συνεργαστεί με τον προμηθευτή του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων λειτουργικότητας RFID-ILS. 8. Η μεταφορά δεδομένων που αφορά ολόκληρο το ΝΑΙ σύστημα με τις παραμέτρους του θα πρέπει να είναι ασφαλή. 9. Για τα μέρη του εξοπλισμού (hardware) των ΝΑΙ σταθμών εργασίας θα πρέπει να παρέχεται αντικλεπτική 8

9 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ προστασία. 10. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να ΝΑΙ λειτουργεί για 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα. 11. Πιθανή βλάβη του συστήματος δεν θα πρέπει να ΝΑΙ θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των δεδομένων. 12. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει διαγνωστική ΝΑΙ πληροφορία στο προσωπικό όταν συμβούν προβλήματα ή λάθη. 13. Όλος ο παρεχόμενος εξοπλισμός (hardware) και ΝΑΙ λογισμικό (software) του συστήματος θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές εθνικές και διεθνείς νομοθετικές απαιτήσεις. 14. Όλες οι σελίδες web / html (όπου υπάρχουν) θα ΝΑΙ πρέπει να είναι σύμφωνες με W3C WAI Level AA standard 15. Κάθε μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος ΝΑΙ θα πρέπει να συνοδεύεται με την πλήρη τεκμηρίωση της 16. Οι αναβαθμίσεις του Συστήματος Διαχείρισης ΝΑΙ Βιβλιοθήκης (ILS) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την λειτουργικότητα του RFID συστήματος. 17. Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα δεν θα ΝΑΙ πρέπει να επηρεάζουν την λειτουργικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) 18. Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα δεν θα ΝΑΙ πρέπει να επηρεάζουν τις τυχόν τοπικές παραμετροποιήσεις του συστήματος (π.χ. την τοπική παραμετροποίηση των διεπαφών εργασίας των χρηστών) 9

10 19. Ο διαχειριστής του συστήματος /τεχνικό Επιθυμητό προσωπικό της βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το σύστημα από απόσταση (remote). 20. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να ΝΑΙ διαλειτουργεί με εξοπλισμό (hardware) που προέρχεται από άλλους προμηθευτές 21. Όλοι οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν ΝΑΙ άμεση αλληλεπίδραση με το ILS και να ενημερώνουν το ILS σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύνδεσή τους 22. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα ΝΑΙ εκείνα για την επισήμανση του υλικού με ετικέτες RFID επιτόπου στο χώρο των ραφιών παρά να χρειαστεί η μεταφορά του υλικού από όλα τα παραρτήματα της βιβλιοθήκης σε ένα σταθμό εργασίας και τοποθέτησης ετικετών. 23. Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει εγγύηση >= 1 έτος για όλο τον εξοπλισμό, λογισμικό RFID. 10

11 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 24. Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει εγγύηση για όλο τον εξοπλισμό που σχετίζεται με NAI Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης (server, Η/Υ, κλπ) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης 25. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης από 12 μήνες NAI από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life. 26. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εγκαταστήσει εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας NAI αξίας σε τιμές καταλόγου (price list) και τεχνικών προδιαγραφών με αυτόν που θα προσφέρει, σε περίπτωση που ο εξοπλισμός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την αγορά κατά την παράδοση. C2.2 Πίνακας Απαιτήσεων για τις Ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων (RFID Tags) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων Η ετικέτα του προτεινόμενου συστήματος πρέπει ΝΑΙ να έχει εγγύηση για τη διάρκεια ζωής του στοιχείου (τεκμηρίου) στο οποίο τοποθετείται αρχικά. 11

12 3. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ ετικέτες 13,56 MHz. 4. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ ετικέτες με εύρος επιλογών μνήμης 1024 έως 2048 bit που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα στη βιβλιοθήκη. 5. Όλα τα στοιχεία εκτός του SID στις ΝΑΙ επανεγγράψιμες ετικέτες RFID, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου αναγνωριστικών στοιχείων, πρέπει να είναι πλήρως επανεγγράψιμα. 6. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας αποθήκευσης της κατάστασης ασφαλείας AFI στην ετικέτα και να εκπέμπουν άμεσα συναγερμό σε περίπτωση σάρωσης από τα συστήματα ανίχνευσης ενός στοιχείου που δεν έχει καταχωρηθεί. 7. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει την επιλογή ΝΑΙ εκτύπωσης των ετικετών με το λογότυπο της βιβλιοθήκης ή με γραμμωτούς κωδικούς κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους. 8. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει την επιλογή ΝΑΙ εκτύπωσης των ετικετών στο εργοστάσιο κατασκευής τους οποιοδήποτε θέματος επιλέξει η βιβλιοθήκη. 9. Οι προτεινόμενες ετικέτες RFID πρέπει να ΝΑΙ προσφέρουν την επιλογή επίστρωσης μαύρου χρώματος για απόκρυψη της κεραίας. 10. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να διαθέτουν λειτουργία ασφάλειας και ελέγχου αποθεμάτων. 12

13 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 11. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να χρησιμοποιούν αλγόριθμο anticollision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα. 12. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να είναι αυτοκόλλητες και μονοκόμματες (ένα τεμάχιο), και να εφαρμόζονται εύκολα, με μία κίνηση, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετου αυτοκόλλητου. 13. Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος ΝΑΙ πρέπει να χρησιμοποιούν αυτοκόλλητο υλικό χαμηλό όξινο ή ουδέτερο ph. 14. Λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν ΝΑΙ διατίθεται πρότυπο ετικετών ή χάρτης ετικετών RFID για βιβλιοθήκες, η βιβλιοθήκη επιθυμεί να διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη διαλειτουργικότητα με μελλοντικά συστήματα. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το πρότυπο ISO Λειτουργία 1 και να περιλαμβάνει υποχρεωτικές και προαιρετικές εντολές όπως καθορίζεται στο ISO Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει διάφορες ΝΑΙ επιλογές ετικετών για τον καθορισμό του μεγέθους bit της μνήμης των ετικετών. 16. Οι προτεινόμενες ετικέτες RFID πρέπει να ΝΑΙ διαθέτουν εύρος λειτουργίας -25 C έως 70 C. 17. Οι ετικέτες RFID θα πρέπει να είναι συμβατές με ΝΑΙ 13

14 εξοπλισμό που παρέχεται από άλλους προμηθευτές 18. Οι RFID ετικέτες που προέρχονται από άλλους ΝΑΙ προμηθευτές θα πρέπει να είναι συμβατές με το σύστημα. 19. Τα δεδομένα που εγγράφονται στις ετικέτες θα ΝΑΙ πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που κατέχει το ίδρυμα με δυνατότητα έγγραφης συμπληρωματικών δεδομένων, σε μελλοντικό χρόνο, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 20. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ ετικέτες RFID που χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική RTF (Reader Talks First). Επίσης, οι προτεινόμενες ετικέτες πρέπει να χρησιμοποιούν το μοντέλο ασφάλειας AFI. 21. Ο προμηθευτής για την ετικέτα RFID που ΝΑΙ προτείνει, πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία αξιοπιστίας (σε γραφική και αριθμητική μορφή) δοκιμών γήρανσης διάρκειας 15 εβδομάδων, καθώς και τη μέθοδο δοκιμής. C2.3 Πίνακας Απαιτήσεων Σταθμών εργασίας προσωπικού Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων 3 2. Οι σταθμοί εργασίας πρέπει να συνδυάζονται ή ΝΑΙ με το Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) ή να διαθέτουν ένα αυτόνομο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας του υλικού (δανεισμοί, επιστροφές, ανανεώσεις κλπ) τόσο τεκμηρίων με RFID tag όσο και των τεκμηρίων 14

15 που φέρουν barcodes (γραμμοκώδικα) και όχι RFID tag. 3. Αναφέρετε εάν η λειτουργικότητα υλοποιείται ΝΑΙ μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης ή υλοποιείται μέσα από μια διαφορετική διεπιφάνεια εργασίας, 4. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ συσκευή ανάγνωσης τύπου pad μικρού πάχος (λιγότερο από 13mm) που εγκαθίσταται εύκολα. 5. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι ΝΑΙ συμβατό με τους τυπικούς υπολογιστές, σαρωτές γραμμωτού κώδικα και εκτυπωτές αποδείξεων του γραφείου κυκλοφορίας της βιβλιοθήκης. 6. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ προσαρμόζεται μέσα, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας ενός σταθμού κυκλοφορίας. 7. Οι συσκευές ανάγνωσης του προτεινόμενου ΝΑΙ συστήματος πρέπει να λειτουργούν όταν τοποθετούνται κάτω από τα υπάρχοντα γραφεία της βιβλιοθήκης που είναι κατασκευασμένα από σχιστόλιθο, γρανίτη, ξύλο ή επικολλητό (laminate) υλικό. 8. Ο σταθμός εργασίας του προσωπικού θα πρέπει ΝΑΙ να είναι και φορητός (π.χ. RFID σταθμός εργασίας εγκατεστημένος σε έναν φορητό υπολογιστή) ικανός να εισάγει ετικέτες ακόμη και εάν δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS). 9. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ εμβέλεια ανάγνωσης RFID τουλάχιστον 20 cm για ετικέτες βιβλίων. 15

16 10. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να έχει δύο ΝΑΙ λειτουργίες: να επεξεργάζεται ετικέτες RFID ή γραμμωτούς κώδικες στην ίδια συναλλαγή. 11. Ο σταθμός θα πρέπει να μπορεί να ΝΑΙ προγραμματίζει ετικέτες απλά με την ανάγνωση του γραμμοκώδικα. 12. Ο σταθμός θα πρέπει να εγγράφει πληροφορίες ΝΑΙ στις RFID ετικέτες με βάση τα προσδιορισμένα από την βιβλιοθήκη κριτήρια 13. Ο σταθμός θα πρέπει να διακόπτει αυτόματα την ΝΑΙ 16

17 τρέχουσα ενέργεια εάν ο αναγνώστης γραμμοκώδικα (barcode scanner) δεν διαβάσει σωστά όλα τα ψηφία του γραμμοκώδικα. 14. Οι συσκευές ανάγνωσης του προτεινόμενου ΝΑΙ συστήματος πρέπει να σαρώνουν ετικέτες και να εμφανίζουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η ετικέτα. 15. Ο σταθμός εργασίας του προσωπικού θα πρέπει ΝΑΙ να παρέχει μια οθόνη/αναφορά με αναλυτική λίστα όλων των τεκμηρίων που έχουν χρεωθεί ή ξεχρεωθεί κατά την διάρκεια μιας συναλλαγής με έναν χρήστη (όπου τα στοιχεία του τίτλου και το barcode του τεκμηρίου θα είναι τα ελάχιστα τα οποία θα αναφέρονται ανά τεκμήριο). 16. Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να επιτρέπει και ΝΑΙ την χειροκίνητη εισαγωγή της αλφαριθμητικής πληροφορίας (π.χ. Ταυτότητα Χρήστη, αριθμό γραμμοκώδικα κ.λ.π.). 17. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ χρησιμοποιείται για δανεισμό και επιστροφή υλικού της βιβλιοθήκης. 18. Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να αλληλεπιδρά ΝΑΙ με τα συστήματα καταλογογράφησης και προσκτήσεων όπου είναι απαραίτητο. 19. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλά στοιχεία με ετικέτες RFID για δανεισμό/επιστροφή. 20. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να εμφανίζει ΝΑΙ τον αριθμό των στοιχείων που υποβάλλονται σε ταυτόχρονη επεξεργασία, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης επεξεργασία της συναλλαγής 17

18 δανεισμού/επιστροφής. 21. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα σε εμβέλεια έως 20 cm με μια ετικέτα βιβλίου. 22. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να εκτελεί ΝΑΙ σάρωση, προγραμματισμό και εκ νέου προγραμματισμό των ετικετών RFID. 23. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ επεξεργάζεται τα περισσότερα στοιχεία χωρίς να απαιτείται η χρήση ποντικιού. (Εκτός από την περίπτωση αλλαγής της διαμόρφωσης, αντιμετώπισης σφαλμάτων ή εκ νέου προγραμματισμού ετικετών.) 24. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει τη ΝΑΙ δυνατότητα διαμόρφωσης των παραμέτρων αναγνωριστικών στοιχείων, ώστε να αποτρέπεται αυτόματα ο προγραμματισμός μερικώς σαρωμένων ή εσφαλμένα σαρωμένων γραμμωτών κωδίκων. 18

19 25. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ χρησιμοποιεί μια λίστα ανεπιθύμητων στοιχείων (λίστα στοιχείων που πρέπει να αφαιρεθούν από τη βιβλιοθήκη), ώστε να ειδοποιεί αυτόματα το προσωπικό για στοιχεία που πρέπει να αφαιρεθούν κατόπιν σάρωσης του γραμμωτού κώδικα και πριν από την εφαρμογή μιας ετικέτας RFID κατά τη διαδικασία μετατροπής. 26. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία προγραμματιζόμενων πλήκτρων (hot key) που μπορεί να ρυθμιστεί για προσομοίωση των πλήκτρων λειτουργιών (F) του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης (ILS), ώστε η αλλαγή του συστήματος από μονάδα δανεισμού σε μονάδα επιστροφής να εκτελείται με ένα μόνο πλήκτρο. 27. Η λειτουργικότητα του RFID στους σταθμούς Επιθυμητό εργασίας του προσωπικού δεν πρέπει έρχεται σε σύγκρουση με το Σύστημα Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης. Θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί τόσο σε SIP όσο και σε non-sip κατάστασηδιαδικασία (mode) αν χρειαστεί. 28. Το πλήρες σύστημα του σταθμού εργασίας ΝΑΙ πρέπει να φέρει αριθμό UL. C2.4 Πίνακας Απαιτήσεων Φορητής συσκευής ανάγνωσης (Digital Library Assistant) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων 1 2. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης και τυχόν ΝΑΙ 19

20 εξαρτήματα που απαιτούνται, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι προδιαγραφές της συσκευής, πρέπει να είναι ασύρματες, ενιαίες και ο χειρισμός τους να εκτελείται με ένα χέρι. 3. Το συνολικό βάρος της φορητής συσκευής ΝΑΙ ανάγνωσης πρέπει να είναι μικρότερο από 800 gr, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας. 4. Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης ΝΑΙ πρέπει να διαθέτει λειτουργία συλλογής δεδομένων ταυτόχρονα με άλλες λειτουργίες. Στις λειτουργίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται η σάρωση ραφιών, η διεξαγωγή απογραφής, ο προσδιορισμός στοιχείων σε λίστες αναζήτησης και στοιχείων με εσφαλμένη ασφάλεια. 20

21 5. Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης ΝΑΙ πρέπει να διαθέτει λειτουργία ελέγχου σειράς ραφιών για εντοπισμό στοιχείων σε εσφαλμένη θέση στα ράφια. Η λειτουργία αυτή πρέπει να είναι επαρκώς ευαίσθητη, ώστε να εντοπίζονται στοιχεία που βρίσκονται σε εσφαλμένη θέση, ακόμη και για 12,7 cm. 6. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία αναζήτησης για προσδιορισμό στοιχείων σε πολλαπλές λίστες αναζήτησης που καθορίζονται από το χρήστη (π.χ. στοιχεία που λείπουν, στοιχεία που έχουν δηλωθεί ως επιστραφέντα, στοιχεία που έχουν τιμολογηθεί και πληρωθεί, απολεσθέντα στοιχεία, ανεπιθύμητα στοιχεία, κλπ ) 7. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία ελέγχου κατάστασης ασφαλείας για τον εντοπισμό μεμονωμένων στοιχείων, τα οποία δεν καταχωρήθηκαν σωστά στο σύστημα ως δανεισθέντα και για τα οποία ενεργοποιήθηκε συναγερμός από το σύστημα ανίχνευσης. 8. Η λειτουργία ελέγχου κατάστασης ασφαλείας ΝΑΙ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να σαρώνει στοιχεία στις τροχήλατες βάσεις ή στα ράφια της βιβλιοθήκης για εντοπισμό μεμονωμένων στοιχείων που δεν καταχωρήθηκαν σωστά ως επιστραφέντα, πριν από την εκ νέου τοποθέτηση στα ράφια. 9. Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης ΝΑΙ πρέπει να αποστέλλει γραμμωτούς κώδικες στο 21

22 σύστημα κυκλοφορίας της βιβλιοθήκης σε διάφορες μορφές αρχείων κειμένου που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος κυκλοφορίας. 10. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία εντοπισμού για την αναζήτηση στοιχείων με βάση τα κριτήρια που καταχωρούν οι χρήστες απευθείας στη συσκευή. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του τίτλου του στοιχείου στη συσκευή. 11. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία ταξινόμησης για υποβοήθηση του χρήστη κατά την ταξινόμηση στοιχείων στα ράφια ή τις τροχήλατες βάσεις. 12. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία απόσυρσης για υποβοήθηση του χρήστη κατά τον εντοπισμό στοιχείων σε λίστες κράτησης ή ανεπιθύμητων στοιχείων ή άλλες λίστες που καθορίζονται από το χρήστη και διατίθενται από το σύστημα κυκλοφορίας. 13. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ λειτουργία τοποθέτησης σε ράφια για υποβοήθηση του χρήστη κατά την τοποθέτηση των στοιχείων στα ράφια. Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 14. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής και να χρησιμοποιεί αφαιρούμενη κάρτα μνήμης. 15. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης χειρός πρέπει να ΝΑΙ 22

23 τοποθετείται εύκολα στα ράφια ή στις τροχήλατες βάσεις της βιβλιοθήκης για αποδέσμευση των χεριών του χρήστη. 16. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης χειρός πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό, ώστε να εκτελείται εύκολα η σάρωση των ραφιών σε όλα τα επίπεδα, να είναι εύκολη στη χρήση και να μην επιβαρύνει ιδιαίτερα τον καρπό, το χέρι, τον ώμο και τον αγκώνα. 17. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της φορητής ΝΑΙ συσκευής ανάγνωσης πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 4 ώρες λειτουργίας πριν από τη φόρτιση ή την αλλαγή των μπαταριών. 18. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα διαγνωστικού ελέγχου για αντιμετώπιση προβλημάτων. 19. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα. 20. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να έχει τη ΝΑΙ δυνατότητα λήψης τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου στοιχείων από το αυτόματο σύστημα της βιβλιοθήκης στη μνήμη της φορητής συσκευής ανάγνωσης. 21. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης χειρός πρέπει να ΝΑΙ έχει τη δυνατότητα σάρωσης εγγραφών πολλαπλών σειρών, με πεδία σταθερού μήκους ή οριοθετημένα πεδία από ένα ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει λίστες ραφιών ή 23

24 αναζήτησης, καθώς και δημιουργίας μιας φορητής βάσης δεδομένων για χρήση σε φορητή συσκευή ανάγνωσης RFID. 22. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την ΝΑΙ δυνατότητα απογραφικού ελέγχου με κριτήρια σχετικά με προγενέστερες απογραφές (π.χ. όλα τα τεκμήρια που δεν έχουν απογραφεί ποτέ ή έχουν να απογραφούν μια δεκαετία) 23. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα απογραφικού ελέγχου για τεκμήρια με κριτήρια σχετικά με τον αριθμό των απογραφών κατά τις οποίες έχουν απογραφεί (π.χ. όλα τα τεκμήρια τα οποία έχουν απογραφεί περισσότερες από δέκα φορές). ΝΑΙ 24

25 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 24. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες ΝΑΙ ελέγχου της εσωτερικής κίνησης του υλικού της βιβλιοθήκης (π.χ. καταγραφή/απογραφή του υλικού που χρησιμοποιείται στα τραπέζια ανάγνωσης ή του υλικού που στέλνεται για βιβλιοδεσία και της επανατοποθέτησης του στα ράφια) 25. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από την ΝΑΙ συσκευή απογραφής θα πρέπει να είναι σε μορφή τέτοια ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία της από το σύνηθες λογισμικό γραφείου των σταθμών εργασίας. 26. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την συσκευή ΝΑΙ απογραφής θα πρέπει να μπορούν να επανατροφοδοτούν το Σύστημα Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης ILS 27. Η συσκευή ανάγνωσης πρέπει να καθοδηγεί το ΝΑΙ χρήστη σε στοιχεία λιστών «απόσυρσης» και να παρέχει μια μέθοδο παρακολούθησης των στοιχείων που έχουν εντοπιστεί, καθώς και των στοιχείων που δεν έχουν εντοπιστεί. 28. Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να είναι ΝΑΙ πολυλειτουργική, ώστε να παρέχει αποτελεσματική διαχείριση της συλλογής. 29. Η προτεινόμενη συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει λειτουργία συλλογής δεδομένων για τη συλλογή και την αποθήκευση των αναγνωριστικών των στοιχείων που έχουν σαρωθεί και αποθήκευση των στοιχείων αυτών 25

26 σε κατηγορίες που καθορίζονται από το χρήστη για αποστολή. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης έως 1 εκατομμυρίου στοιχείων πριν από την αποστολή. 30. Η λειτουργία αναζήτησης πρέπει να είναι ΝΑΙ ενεργοποιημένη κατά τον έλεγχο σειράς, συλλογής δεδομένων, ταξινόμησης, απόσυρσης και εντοπισμού με δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας, όταν απαιτείται. 31. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να επικυρώνει ΝΑΙ δεδομένα αναγνωριστικών (γραμμωτών κωδίκων) στοιχείων από λίστες εισαγωγής και να δημιουργεί ένα αρχείο ημερολογίου με τα σφάλματα που εντοπίστηκαν. 32. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ επεξεργάζεται τα αποτελέσματα περιόδων συλλογής δεδομένων ή απόσυρσης, να εκτελεί ανάγνωση των αποτελεσμάτων αυτών από την κάρτα μνήμης και να δημιουργεί αρχεία Η/Υ με λίστες συλλεχθέντων δεδομένων, λίστες αποσυρθέντων στοιχείων και λίστες μη αποσυρθέντων στοιχείων. 26

27 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 33. Η προτεινόμενη συσκευή ανάγνωσης πρέπει να ΝΑΙ διαθέτει ηχητικές και οπτικές ενδείξεις για την επαλήθευση των προσδιοριζόμενων στοιχείων. Οι ηχητικές ενδείξεις πρέπει να ρυθμίζονται από το χρήστη. 34. Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης ΝΑΙ πρέπει να είναι ασύρματη. 35. Η συσκευή θα πρέπει να έχει αριθμούς έγκρισης ΝΑΙ UL και FCC. C2.5 Πίνακας Απαιτήσεων συσκευής που αποκολλά τις RFID από το ρόλο Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων 1 2. Δυνατότητα χρήσης ρολών ΝΑΙ 3. Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών μεγεθών ΝΑΙ ετικετών 4. Οι ετικέτες θα πρέπει να αποκολλώνται σε ΝΑΙ τέτοιο βαθμό ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτησή τους στα τεκμήρια C2.6 Πίνακας Απαιτήσεων Συστήματος αυτόματης επιστροφής τεκμηρίων σε κάδο Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός μονάδων 1 2. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να έχει τη ΝΑΙ δυνατότητα ταχείας λήψης στη συσκευή RFID εξαιρουμένων από το σύστημα επιστροφής 27

28 βιβλίων για κράτηση, μεταφορά, καθώς και άλλων εξαιρουμένων στοιχείων. 3. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ μονάδα μνήμης τύπου flash και λογισμικό για μεταφορά δεδομένων. 4. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ δεδομένα που αποδεικνύουν ακρίβεια 96% για στοιχεία που τοποθετούνται στη μονάδα επιστροφής βιβλίων RFID ένα-ένα. 28

29 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ΝΑΙ απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαγνωστικό έλεγχο για παρακολούθηση του ποσοστού επιστροφών, αντιμετώπισης προβλημάτων και λήψη στατιστικών στοιχείων χρήσης από οποιαδήποτε τοποθεσία. 6. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ περιλαμβάνει οθόνη αφής και εκτυπωτή για το προσωπικό. 7. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να έχει τη ΝΑΙ δυνατότητα σύνδεσης σε εκτυπωτή κανονικού μεγέθους. 8. Το προτεινόμενο σύστημα κατά την παραλαβή ΝΑΙ του υλικού, θα πρέπει στα στοιχεία των συναλλαγών τους, να συμπεριλαμβάνουν την ώρα, την ημερομηνία και γενικά όλες τις λεπτομέρειες των συναλλαγών τους 9. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να ΝΑΙ λειτουργεί σε δίγλωσσο περιβάλλον παραλαβής 10. Τα πεδία και οι διατυπώσεις που θα ΝΑΙ εμφανίζονται στις αποδείξεις παραλαβής θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμες από το προσωπικό 11. Το προτεινόμενο σύστημα όταν δεν ΝΑΙ χρησιμοποιείται για συνναλαγές δεν θα πρέπει να προκαλεί παρεμβολές / αλληλεπιδράσεις με άλλες μονάδες ή σταθμούς εργασίας 12. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι σε ΝΑΙ θέση να λειτουργεί σε προκαθορισμένες / προγραμματισμένες ώρες και να είναι σε θέση 29

30 για αυτο-εκκίνηση και αυτο -τερματισμό (αν αυτό είναι δυνατόν) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 13. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να ΝΑΙ επιτρέπει την επιστροφή αντικειμένων που αναγνωρίζονται από το ILS και να ενημερώνει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη 14. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να ΝΑΙ επανεργοποιεί την ασφάλεια των αντικειμένων, έτσι ώστε να μην απαιτείται παρέμβαση του προσωπικού πριν από την επανατοποθέτηση στα ράφια 15. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ σύστημα επιστροφής βιβλίων RFID με τροφοδοσία που λειτουργεί με τη βαρύτητα 16. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει αυτόματα να ΝΑΙ τίθεται σε κατάσταση αποθήκευσης των δεδομένων επιστροφής όταν το λογισμικό της βιβλιοθήκης (ILS) δεν λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο (offline) είτε λόγω προσωρινής λειτουργίας σε εφεδρεία (backup mode), είτε λόγω βλάβης δικτύου. 17. Το σύστημα πρέπει να έχει αριθμό έγκρισης UL. ΝΑΙ 30

31 C2.7 Πίνακας Απαιτήσεων Λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών RFID Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΕΝΙΚΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1. Αριθμός Αδειών 1 2. Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος: ΝAI Windows 7, Windows Vista with Service Pack 1 ή μεταγενέστερη, ή Windows XP Home ή Professional με Service Pack 3 3. Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP/SIP2 (Session ΝAI Initiation Protocol), APIs (Applications Programming Interface) και NCIP (National Circulation Interchange Protocol) 4. Δυνατότητα διαμόρφωσης RFID ετικετών. ΝAI Στατιστικά στοιχεία κίνησης χρηστών. 5. Απόλυτη διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣΒ της ΝAI Βιβλιοθήκης 6. Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η ΝΑΙ χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού 7. Τελευταία έκδοση του λογισμικού κατά την ΝAI ημερομηνία κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Να είναι συμβατό με τη συσκευή που NAI περιγράφεται στο C Να υλοποιεί τις υπηρεσίες που περιγράφονται NAI στο C3.5 31

32 C2.8 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος RFID Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παραγράφου Α Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις δυνατότητες που προσφέρονται σχετικά με την ευχρηστία του συστήματος RFID. ΝΑΙ ΝΑΙ C2.9 Διαλειτουργικότητα συστήματος RFID Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικά τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα για την επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα. 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει δυνατότητες διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της ΒΠΘ (ILS Geac-Advance) 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει άλλες δυνατότητες διασύνδεσης του προσφερόμενου συστήματος. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 32

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: Εφαρμογή Συστήματος RFID στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΥ BIZ-E-GATE ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΝΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

CASE STUDY ΕΡΓΟΥ BIZ-E-GATE ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΝΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ CASE STUDY ΕΡΓΟΥ BIZ-E-GATE ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΝΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ REGATE A.E. Κρεσταίνης 43, Νέα Φιλαδέλφεια, Τηλ: 217-700.50.40, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη Έργου... 3 2. Παρουσίαση Πελάτη...

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Χειροκίνητη Εκτέλεση Συνταγών. Πώς να διαχειριστείτε τις συνταγές σας με ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια

Χειροκίνητη Εκτέλεση Συνταγών. Πώς να διαχειριστείτε τις συνταγές σας με ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια Χειροκίνητη Εκτέλεση Συνταγών Πώς να διαχειριστείτε τις συνταγές σας με ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια Περιεχόμενα Χειροκίνητη εκτέλεση συνταγών στη βιομηχανία τροφίμων Πρακτικές στην ελληνική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα SP 3500SF / 3510SF SP Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα Το RICOH SP 3500SF / 3510 SF αποτελεί ένα συµπαγές και φιλικό προς τον χρήστη µηχάνηµα. Εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα και παραγωγικότητα στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΥ e-voucher

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΥ e-voucher ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΥ e-voucher ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Version 1.0.1.0 Δορυλαίου 10-12, Αθήνα 115 21 Tel: +30 210 3388888, Fax: +30 210 3388883 web: http://www.netlink.gr

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Barcde Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Η τεχνολογία του Barcde Τεχνολογία αυτόματης ταυτοποίησης προϊόντων Συστοιχία μαύρων μπαρών και κενών διαστημάτων Σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τα πλεονεκτήματα της αυτονομίας και πολλά παραπάνω Να λειτουργεί την θέρμανση όποτε θέλει Να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ωρομέτρησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ωρομέτρησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 30-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 20144184

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/03/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής με το λογισμικό uniflow Έκδοση 5. you can

Αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής με το λογισμικό uniflow Έκδοση 5. you can Αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής με το λογισμικό uniflow Έκδοση 5 you can Εξασφαλίστε καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον σάρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/02/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κεντρικό : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader Από την Απρίλης 2011 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader ανεισµός και χρήση e-book σε e-book-reader Χάρη στο format EPUB δίνεται η δυνατότητα ευχάριστης ανάγνωσης. Αυτό το format προσαρµόζεται στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα