Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8"

Transcript

1 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 1/8 Υλικό από τις διαφάνειες µε ορισµούς και τύπους - Για χρήση στη διάρκεια των εξετάσεων 1. Εισαγωγή Υλικά κατηγορίες µε βάση τη σύσταση /δοµή /προέλευση: Μέταλλα και κράµατα Κεραµικά - Υαλοι (άµορφα) Πολυµερή Σύνθετα Φυσικά (Ξύλο, χαρτί, φυτικές ίνες) Υλικά κατηγορίες µε βάση τις εφαρµογές : Βιοµηχανικά - οµικά Ηλεκτροτεχνικά Ηλεκτρονικά - Οπτικά Βιοϋλικά κ.α. Οι φυσικές ιδιότητες καθορίζονται από Την ατοµική δοµή (ηλεκτρονιακή δοµή) - τη µοριακή δοµή (είδος δεσµών) την κρυσταλλικήδοµή (διάταξη των ατόµων) - τη µικροδοµή (κρυσταλλικότητα, κόκκοι, φάσεις, σύσταση, ατέλειες δοµής) Η µικροδοµή επηρεάζεται από τη σύσταση και τη θερµική κατεργασία. Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου κβαντικοί αριθµοί Η ενεργειακή κατάσταση των ηλεκτρονίων ενός ατόµου χαρακτηρίζεται πλήρως από 4 κβαντικούς αριθµούς -Κύριος κβαντικός αριθµός n : ανάλογος της ενέργειας Ε~ -1/n, n = 1,, 3,... - ευτερεύων κβαντικός αριθµός (της τροχιάς) l : ανάλογος της τροχιακής στροφορµής, l = 0, 1,,... n-1 -Μαγνητικός κβαντικός αριθµός της τροχιάς l z : ανάλογος της τροχιακής µαγνητικής ροπής (προσανατολισµός του διανύσµατος της στροφορµής), l z = -l, -(l-1), , (l-1), +l -Μαγνητικός κβαντικός αριθµός του σπιν s z : προσανατολισµός του διανύσµατος του σπιν, s z =±½ Αρχή του Pauli: σε ένα άτοµο, οι κβαντικοί αριθµοί είναι διαφορετικοί για κάθε ηλεκτρόνιο (κάθε ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε διαφορετική ενεργειακή κατάσταση) Υποστιβάδες : ενεργειακές καταστάσεις καταστάσεις µε το ίδιο n και l. Μια υποστιβάδα έχει το πολύ (l+1) ηλεκτρόνια. Συµβολίζεται µε τον αριθµό n και το γράµµα s, p, d, f, g,... για l=0, 1,, 3, 4,... αντίστοιχα. Βάζοντας και τον αριθµό των ηλεκτρονίων για εκθέτη, περιγράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή. Ατοµικά τροχιακά (όχι τροχιές) : περιοχές γύρω από τον πυρήνα µε αυξηµένη πιθανότητα παρουσίας του ηλεκτρονίου Περιοδικός πίνακας των στοιχείων: ιαδοχική συµπλήρωση µε ηλεκτρόνια, στις χαµηλότερες κάθε φορά ενεργειακές καταστάσεις. Επιλογή χαµηλότερων ενεργειακών καταστάσεων στο άτοµο: κανόνες του Hund 3. εσµοί: ισορροπία ελκτικών - απωστικών δυνάµεων F(r)=Ar -m, F=dE/dr -Ισχυροί δεσµοί: Ιοντικός (µεταφορά ηλεκτρονίου), Οµοιοπολικός ( κοινά ηλεκτρόνια - επικάλυψη τροχιακών) - Μεταλλικός (νέφος ηλεκτρονίων - µη εντοπισµένα ηλεκτρόνια σθένους) -Ασθενείς: Μοριακοί, διπολικοί Ενέργεια δεσµών : Ιοντικός ~10 V/άτοµο, Οµοιοπολικός ~4 V/άτοµο, Μεταλλικός ~1 V/άτοµο, Μοριακοί ~ 0,01 V/άτοµο Ενέργεια ιοντικού δεσµού Ε = q / 4πε 0 ε r 4. Κρυσταλλική δοµή: περιοδική επανάληψη στο χώρο. ιανύσµατα βάσης a,b,c - Σηµεία του πλέγµατος R=n 1 a+n b+n 3 c, Κυψελίδα στοιχειώδης, µοναδιαία. 7 συστήµατα συντεταγµένων 7 κρυσταλλικά συστήµατα. 14 τύποι πλέγµατος : απλά κεντρωµένα (ενδο-κεντρωµένο bc, εδρο-κεντρωµένο fc). Κρύσταλλος= πλέγµα + βάση ατόµων Συµβολισµός διευθύνσεων <n 1, n, n 3 > και επιπέδων (h, k, l ). είκτες Millr για περιγραφή κρυσταλλικού επιπέδου: παίρνουµε το αντίστροφο των σηµείων τοµής του επιπέδου µε τους άξονες, και κάνουµε αναγωγή των κλασµάτων στον µικρότερο ακέραιο Πόσα άτοµα σε µια κυψελίδα; Όσα βρίσκονται στα όρια δεν συµµετέχουν ακέραια. Σε τρεις διαστάσεις, σε µια κυβική κυψελίδα, τα άτοµα στις κορυφές συµµετέχουν 1/8, στις ακµές 1/4, στις έδρες 1/. Επιφανειακή πυκνότητα ατόµων σε ένα κρυσταλλικό επίπεδο: αριθµός ατόµων ανά µονάδα επιφάνειας. Γραµµική πυκνότητα ατόµων σε µια διεύθυνση: αριθµός ατόµων ανά µονάδα µήκους Παράγοντας πλήρωσης: όγκος των ατόµων της κυψελίδας προς τον όγκο της κυψελίδας Αριθµός σύνταξης: αριθµός πλησιέστερων ατόµων. Πολύεδρο σύνταξης. Τύποι κρυσταλλικών δοµών. οµές πυκνής διάταξης : ανάλογα µε τη διαδοχή των επιπέδων, σχηµατίζεται εξαγωνική δοµή πυκνής διάταξης (hcp- διαδοχή ΑΒΑΒ) ή κυβική εδροκεντρωµένη (fcc διαδοχή ΑΒCABC). Παραδείγµατα δοµών: Κυβική δοµή, δοµή NaCl, δοµή διαµαντιού, δοµή ζινκίτη (ZnS) 5. Ατέλειες δοµής Σηµειακές ατέλειες (θερµικές) : Πιθανότητα θερµικής διέγερσης ~xp (-W/kT) (κατανοµή Maxwll-Boltzmann), W: ενέργεια ενεργοποίησης Ατέλειες τύπου Schottky (πλεγµατικά κενά) n = N xp (-W/kT) Ατέλειες τύπου Frnkl (πλεγµατικά κενά και άτοµα παρεµβολής) n = (NN ) xp(-w/kt) Γραµµικές ατέλειες ( εξαρµόσεις ) : ακµής, κοχλιωτές Επίπεδες ατέλειες : όρια κόκκων, διδυµίες Ατέλειες όγκου : πόροι, ρωγµές, εγκλείσµατα ιάχυση : Ροή λόγω θερµικής κίνησης προς την πλευρά µε τη χαµηλότερη συγκέντρωση Νόµος του Fick F = -D dn/dx, συντελεστής διάχυσης D = (kt/)µ, µ: ευκινησία

2 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. /8 6. Μηχανικές ιδιότητες Απόκριση σε µηχανική τάση. Συνέπειες : Παραµόρφωση - θραύση Αντοχή υλικών αστοχία: Γήρανση, διάβρωση, αντοχή σε µηχανικές τάσεις (θραύση, ερπυσµός, λυγισµός, κόπωση, φθορά) Μηχανική τάση σ : δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας. Έχει διαστάσεις πίεσης: Ν/m =Pascal Φόρτιση αξονική, εγκάρσια, στρεπτική. Αξονική τάση: συµπιεστική, εφελκυστική, διατµητική. Παραµόρφωση ε: σχετική επιµήκυνση ε = l / l Ελαστική παραµόρφωση (γραµµική, αντιστρεπτή). Μέτρο ελαστικότητας Υ (Young modulus) σ = Υ ε Μεγάλο Υ, µικρή παραµόρφωση. Υ ανάλογο µε τη θερµοκρασία τήξης, µειώνεται µε τη θερµοκρασία, εξαρτάται από την κρυσταλλική δοµή Λόγος Poisson: Στην εγκάρσια διεύθυνση η παραµόρφωση είναι αντίθετη ν = ε L /ε Shar modulus G, τ =G γ, Bulk modulus K, P = -K ( V/V) Πλαστική παραµόρφωση (µόνιµη : θραύση δεσµών, δηµιουργία γραµµικών αταξιών) Σηµείο ροής (yild strngth): τάση σ για πλαστική παραµόρφωση ε= Αντοχή σε εφελκυσµό (tnsil strngth) : µέγιστη τάση πριν την αστοχία. Ονοµαστική τάση (nginring strss) Ευθραυστότητα / Ευπλαστότητα: Πλαστική παραµόρφωση στο σηµείο αστοχίας f (σηµείο θραύσης) <5% Aνθεκτικότητα (toughnss) : Ενέργεια απαιτούµενη για θραύση Σκληρότητα : υσκολία µόνιµης παραµόρφωσης της επιφάνειας. Κλίµακα σκληρότητας ανάλογα µε τον τύπο της δοκιµής (Moς Rockwll Brinll Knoops) Σκλήρυνση: αύξηση αντοχής σε εφελκυσµό (παραµόρφωσης) - δυσκολία διάδοσης γραµµικών ατελειών. Με ψυχρηλασία, απότοµη ψύξη ( βαφή ) ή κραµάτωση (προσµίξεις). Αντοχή κεραµικών. Παραµόρφωση πολυµερών (εύθραυστο / πλαστικό / ελαστοµερές) 7. Φάσεις - κράµατα Φάσεις: διαφορετικές καταστάσεις της ύλης / διαφορετικές κρυσταλλικές δοµές («αλλοτροπικές» µορφές) π.χ. α-f ( φερίτης ) δοµή bcc T<910 o C, γ-f ( ωστενίτης ) δοµή fcc 910 o C<T<1400 o C, υγρό T>1535 o C Ετερογενές µίγµα: δύο ή περισσότερες αδιάλυτες φάσεις (διακρίνονται µακροσκοπικά) φυσική ή χηµική ανοµοιογένεια ιάλυµα: Οµογενές µίγµα (ανάµιξη µορίων / ιόντων). Κράµα: είτε µίγµα (ετερογενές) είτε διάλυµα (οµογενές) στερεών. ιαλυτότητα - εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Μετά το όριο διαλυτότητας (υπέρκορο διάλυµα): ίζηµα. Στερεό διάλυµα : σε µέταλλα & κεραµικά µε παρόµοια κρυσταλλική δοµή και µέγεθος ατόµων (ιόντων) διατηρείται η κρυσταλλική δοµή. Πλήρης διαλυτότητα (ισόµορφο διάγραµµα φάσεων) - Ανάµιξη σε κάθε αναλογία. Προϋποθέσεις (κανόνες Hum-Rothry) : Παρόµοιο µεγεθος ατόµων (+/-15%), ίδια κρυσταλλική δοµή, παρόµοια ηλεκτραρνητικότητα, ίδιο σθένος. Στερεό διάλυµα µε περιορισµένη διαλυτότητα. Μετά το όριο διαλυτότητας : Νέα ένωση (διαφορετική κρυσταλλική δοµή) ή «ίζηµα» / διφασικό κράµα (µίγµα). π.χ. Ag-Cu: φάσεις, φάση α (Ag µε λίγο Cu), φάση β (Cu µε λίγο Ag) και µια ευρεία περιοχή σύστασης µε ετερογενές κράµα των φάσεων α+β Σύνθετο διφασικό διάγραµµα π.χ. Ορείχαλκος (Cu-Zn) Το διάγραµµα φάσεων ισορροπίας (P,T,C1,C ) δίνει πληροφορίες για: Γραµµές liquidus/solidus/solvus, Μετατροπές φάσεων, Αριθµό φάσεων, Είδος φάσης, Σύσταση, Ποσοστό φάσεων (Όχι για µικροδοµή) Προσδιορισµός σύστασης: Σε µονοφασική περιοχή (L ή στερεό διάλυµα α), η σύσταση είναι C 0 Σε διφασική περιοχή η σύσταση κάθε φάσης είναι διαφορετική, C L και C α Προσδιορισµός ποσοστού φάσεων -Κανόνας του µοχλού: επειδή C α m α + C L m L = C o m = C o (m α + m L ), το ποσοστό w% του L: W L =(C α - C o )/(C α - C L ) και το ποσοστό w% του α: W α = 1- W L π.χ. σε θερµοκρασία Το=150οC και σύσταση Co: Cu-35%Ni, έχουµε φάσεις, L+α. Σύσταση L: C L = Cu-31,5%Ni - Σύσταση α: C α = Cu-4,5%Ni W L =(C α - C o )/(C α - C L ) =(4,5-35)/(4,5-31,5)=0,68 και W α = 1- W L =0,3 Μεταβολή σύστασης κατά τη στερεοποίηση. Στη διφασική περιοχή, όσο µειώνεται η θερµοκρασία (από liquidus σε solidus): Αυξάνεται το ποσοστό W α της στερεάς φάσης α, µειώνεται το ποσοστό W L της υγρής φάσης L και η σύσταση της στερεάς φάσης πλησιάζει την αναλογία του κράµατος C o ηµιουργία µικροδοµής κατά τη στερεοποίηση στερεού διαλύµατος : α) Με αργή ψύξη (επαρκής χρόνος για διάχυση), σχηµατίζονται κόκκοι του στερεού διαλύµατος µε οµοιογενή σύσταση β) Με γρήγορη ψύξη σχηµατίζονται κόκκοι του στερεού διαλύµατος µε ανοµοιογενή σύσταση ηµιουργία µικροδοµής σε ετερογενές κράµα: Η φάση β «κατακρηµνίζεται ως ίζηµα» στους κόκκους της φάσης α Ευτηκτικό διάγραµµα φάσης : Σε ορισµένη σύσταση (ευτηκτική) απευθείας µετάβαση από υγρό σε στερεό

3 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 3/8 Μικροδοµή ευτηκτικής σύστασης : Σχηµατίζονται διαδοχικές λεπτές στρώσεις των δύο φάσεων (φυλλώδης δοµή lamllar) Μικροδοµή υπο-ευτηκτικής σύστασης : Σχηµατίζονται κόκκοι της φάσης α και κόκκοι ευτηκτικής σύστασης και µικροδοµής Ευτηκτικό σηµείο: L (ψύξη) α + β, Ευτηκτοειδές σηµείο: δ (ψύξη) γ + ε, Περιτηκτικό σηµείο: δ + L (ψύξη)ε 8. Κράµατα σιδήρου ιάγραµµα F-C Φερίτης (α-f δοµής bcc). ιαλύει ελάχιστο (0,0%) ενδόθετο C Ωστενίτης (γ-f δοµής fcc) ιαλύει ενδόθετο C έως 0,% Σεµεντίτης (Καρβίδιο F 3 C, µετασταθής ορθοροµβική δοµή, σκληρός & εύθραυστος) Περλίτης: ευτηκτοειδής µικροδοµή φερίτη-σεµεντίτη Χάλυβες Κοινοί ανθρακούχοι (µέχρι %C): χαµηλής (<0.3%), µέσης ( %), υψηλής περιεκτικότητας (>0.7%) Με C> % είναι χυτοσίδηροι ( cast iron ) Κραµατωµένοι (µε Mn, Cr, Ni, Cu, Co, V, Si, Mo) : ελαφρά (<5%), υψηλά κραµατωµένοι (>5%) Ανοξείδωτοι (Cr, Ni, >1%) Ηλεκτρικοί χάλυβες F-έως 3%Si Μικροδοµή ανθρακοχάλυβας ευτηκτοειδούς σύστασης : Περλίτης (φερίτης + σεµεντίτης) Υποευτηκτοειδής ανθρακοχάλυβας : Προευτηκτοειδής φερίτης + «ευτηκτοειδής» περλίτης (φερίτης + σεµεντίτης) Υπερευτηκτοειδής ανθρακοχάλυβας : Προευτηκτοειδής σεµεντίτης + περλίτης (φερίτης + σεµεντίτης) Μετασχηµατισµοί φάσεων : Επίδραση: Σύστασης / Θερµοκρασίας / Ρυθµού µεταβολής ( Τ) / διάρκειας Περλίτης (φερίτης + σεµεντίτης) Χονδρόκοκκος, φυλλοειδής (κοντά στην ευτηκτική θερµοκρασία, ταχεία διάχυση) Λεπτόκοκκος (Τ~540 ο C, αργή διάχυση) Μπενίτης : Βελονοειδείς κόκκοι σεµεντίτη σε µήτρα φερίτη. Με ταχεία ψύξη σε θερµοκρασία < 540 ο C Σφαιροειδίτης (σφαιρουλίτης) : Σφαιροειδείς κόκκοι σεµεντίτη σε φερίτη Μετατροπή µπενίτη ή περλίτη, µετά από µακρά θέρµανση (π.χ. 700 ο C) Μαρτενσίτης: δηµιουργείται µε απότοµη ψύξη («βαφή»). Αλλαγή κρυσταλλικής δοµής από ωστενίτη (γ-f, fcc) σε τετραγωνικό (bct), χωρίς διάχυση C. Η τετραγωνική δοµή διαλύει περισσότερο C. Αύξηση όγκου (για C>0,5%) προκαλεί εσωτερικές τάσεις, ρωγµές. Με ανόπτηση σχηµατίζεται φερίτης+σεµεντίτης (βελτίωση ολκιµότητας) Μηχανικές ιδιότητες χαλύβων Σεµεντίτης: πιο σκληρός, πιο ψαθυρός Λεπτότερος περλίτης: πιο σκληρός, λιγότερο όλκιµος Σφαιρουλίτης: πιο µαλακός, πιο όλκιµος Μπενίτης: πιο λεπτόκοκκος από περλίτη Μαρτενσίτης: πιο σκληρός, πιο ανθεκτικός 9. Κράµατα Χυτοσίδηρος: F µε >%C, µε Si έως 3% για έλεγχο της κινητικής. Με αργή ψύξη κατακρηµνίζεται γραφίτης (C). Χαµηλό σηµείο τήξης (<100 ο C), µορφοποιείται µε χύτευση (ανοµοιογενής µικροδοµή, πορώδες) Λευκός (µε σεµεντίτη, F 3 C) σκληρός και ψαθυρός, µε θέρµανση δίνει «όλκιµο) Γκρίζος (µε γραφίτη) «µαντέµι», µε Mg γίνεται «ελατός» Χαλκός Cu : οµή fcc, µαλακός και όλκιµος. Αντίσταση σε διάβρωση. Υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. Παράγεται κυρίως ως «ηλεκτρολυτικός» (99,5% + Cu O) Ορείχαλκοι (Cu-Zn, brass) Κράµατα Cu µε Zn. Στην περιοχή 55-6% Cu συνδυάζουν την ευπλαστότητα της φάσης α µε τη σκληρότητα της β Μπρούντζοι (Cu-Sn) Κράµατα Cu µε κασσίτερο (Sn) και άλλα στοχεία (P, Zn, Si, Al) Ισχυρότεροι, ανθεκτικότεροι σε διάβρωση Αλουµίνιο & κράµατα Χαµηλή πυκνότητα, υψηλή αγωγιµότητα και αντίσταση σε διάβρωση (επιφανειακό στρώµα οξειδίου) Χαµηλό σηµείο τήξης και µηχανική αντοχή (βελτίωση µε κραµάτωση Cu, Mn, Si, Mg, Zn, Ti, Li κ.α.) Θερµικές κατεργασίες Nτουραλουµίνιο Al 4%Cu 0,5%Mg Μαγνήσιο. Χαµηλότερη πυκνότητα (1,74 g/cm 3 ). Χαµηλό σηµείο τήξης. εύθραυστο (δοµή hcp) Τιτάνιο. Χαµηλή πυκνότητα (1,74 g/cm 3 ). Υψηλό σηµείο τήξης. Ισχυρές µηχανικές ιδιότητες, αντοχή σε διάβρωση Πυρίµαχα. Ισχυροί δεσµοί. Υψηλό σηµείο τήξης. Αντιδρούν µε το οξυγόνο. Mo, Nb, Rh, Ta, W (3410 o C) 10. ιάβρωση Καταστροφή του υλικού µε ηλεκτροχηµική αντίδραση µε το περιβάλλον (Όχι φυσική ή µηχανική φθορά) Υδατική (σε υγρό ηλεκτρολυτικό διάλυµα) - Σε αέριο (οξείδωση)

4 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 4/8 Πάντοτε συµβαίνει µεταφορά - : οξείδωση (απώλεια ηλεκτρονίων), π.χ. F F + + -, και αναγωγή (δέσµευση ηλεκτρονίων) H H Τα ιόντα διαλύονται ή σχηµατίζουν ενώσεις, οπότε το υλικό φθείρεται Τα µέταλλα διαλύονται στα υγρά (ιδίως σε ηλεκτρολυτικά διαλύµατα). Γαλβανικό ζεύγος. ιαφορετική ταχύτητα διάλυσης διαφορά δυναµικού ανάλογα µε το µέταλλο ή το είδος & τη συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη. Στο γαλβανικό ζεύγος το ανοδικό (ηλεκτροαρνητικότερο) ηλεκτρόδιο διαβρώνεται Ηλεκτρεγερτική σειρά (τυπική): ραστικότητα µε βάση το δυναµικό ηλεκτροδίου ως προς το υδρογόνο Γαλβανική σειρά: Η δραστικότητα σε πραγµατικό περιβάλλον + επίδραση παθητικοποίησης Οξείδωση : Στην επιφάνεια προσροφώνται άτοµα των αερίων. Το µέταλλο δίνει ηλεκτρόνια (άνοδος). Το οξυγόνο του αέρα ανάγεται. Σχηµατίζεται στην επιφάνεια φλοιός οξειδίου. M + O MO (οξειδοαναγωγή). Μεταφορά ιόντων διαµέσω του οξειδίου Σχηµατισµός οξειδίων. G : Ελεύθερη ενέργεια σχηµατισµού του οξειδίου Μεγάλη µείωση της G : ευκολότερη οξείδωση, σταθερότερο οξείδιο Παθητικοποίηση: Μεγαλύτερος όγκος προϊόντος (οξειδίου), Συντελεστής διαστολής ίδιος, Καλή πρόσφυση Παθητικοποίηση (Al, Cr, ss): το οξειδωµένο επιφανειακό στρώµα εµποδίζει τη διάβρωση. Ρόφηση οξυγόνου (δεσµεύει τα - ). ιαφορετικά : πόροι ξεφλούδισµα Μορφές διάβρωσης Γαλβανική (ενώσεις µετάλλων) Οµοιόµορφη οξείδωση Επιλεκτική σε στερεό διάλυµα Επιλεκτική στα όρια κόκκων (περικρυσταλλική) Τριβή (ρευστά) Πίεση, ρωγµές ιαφορά συγκέντρωσης σε σχισµές Στίγµατα (pitting) Προστασία: Ηλεκτρική προστασία της ανόδου (γίνεται κάθοδος στο γαλβανικό ζεύγος) Γαλβανισµός (επικάλυψη µε Zn - ανοδική προστασία) Κεραµικά: είναι σταθερά σε υψηλές θερµοκρασίες & οξειδωτικά περιβάλλοντα. Καταστρέφονται µε χηµική προσβολή Πολυµερή: υποβαθµίζονται µε διάλυση ή υποκατάσταση πρόσµιξη. Σπάσιµο δεσµών µε Ακτινοβολία Χηµική αντίδραση Θερµότητα 11. Κεραµικά & ύαλοι εσµοί στα κεραµικά : κυρίως ιοντικοί. Σταθερότητα δοµής: ηλεκτρική ουδετερότητα, µεγιστοποίηση γειτονικών αντίθετων φορτίων Αριθµός σύνταξης πολυέδρου (γειτονικών ανιόντων) : αυξάνεται µε το λόγο των ιοντικών ακτίνων r + /r - Μηχανικές ιδιότητες: εύθραυστα, χωρίς πλαστική παραµόρφωση Κατηγορίες κεραµικών : Πυριτικά (γυαλιά), Αργιλλικά (πηλός), Πυρίµαχα, Λειαντικά, Τσιµέντο, προηγµένα - ηλεκτρονικά κεραµικά / ορυκτά, απλά οξείδια, µεικτά οξείδια, µη-οξυγονούχα Εφαρµογές : πυρίµαχα (Κλίβανοι, θερµικές µηχανές, τουρµπίνες, θερµικές ασπίδες), επικαλύψεις (αντοχή σε φθορά, λειαντικά, οπτική) ηλεκτροτεχνικά, δοµικά, οικιακά, βιοκεραµικά, µεµβράνες και φίλτρα, αισθητήρες πυρηνική τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικά (ανόργανα διηλεκτρικά) : Αµίαντος (!), Μίκα, Πορσελάνες πηλού (καολινίτης) - Πορσελάνες τάλκη (µαγνησιοπυριτικά), Αλουµίνα, Γυαλιά Si Νa Pb B - χαλαζία (quartz) Πυριτικά γυαλιά µορφοποίηση - Tmprd glass - Πυροσυσσωµάτωση κόνεων (sintring) 1. Πολυµερή Μακροµόρια: Πολλαπλές επαναλήψεις βασικής δοµικής µονάδας (µονοµερές). Χωρίς σαφές σηµείο τήξης Βαθµός πολυµερισµού: [CH CH ] n Κρυσταλλικά ή άµορφα : βαθµός κρυσταλλικότητας Οµοπολυµερή: µε ένα µονοµερές Συµπολυµερή («κράµατα»): µονοµερή >1 στο ίδιο µακροµόριο Σύνθετα («µίγµατα»): ετερογενές µίγµα διαφορετικά µακροµόρια οµή των πολυµερών Οι ενδοµοριακοί δεσµοί είναι οµοιοπολικοί - Οι διαµοριακοί δεσµοί είναι µοριακοί (υδρογόνου- Van dr Waals). Παρατηρείται και σύµπλεξη των αλυσίδων

5 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 5/8 Τα µακροµόρια µε βάση τη δοµή διακρίνονται σε: γραµµικά, διακλαδισµένα, διασυνδεµένα, δικτυωµένα, Συµπολυµερή ιακρίνονται σε: τυχαία, εναλλασσόµενα, συσταδικά, διακλαδισµένα ("ενοφθαλµισµένα") Πρόσθετα στα πολυµερή Πλαστικοποιητές (χαµηλού µ.β.), Πληρωτικά, Αδρανή, Ενισχυτικά, Σταθεροποιητές, Επιβραδυντικά φλόγας, Χρωστικές Θερµική και µηχανική συµπεριφορά 3 βασικές κατηγορίες Θερµοπηκτικά (θερµοσκληρυνόµενα, θερµοστατικά): σκληρά και εύθραυστα, αποσυντίθενται πριν την τήξη (διασυνδεµένα πολυµερή) Θερµοπλαστικά: µαλακώνουν και επαναµορφοποιούνται (γραµµικά πολυµερή) Ελαστοµερή: µεγάλη ελαστική παραµόρφωση Υαλώδης µετάβαση (Τ g ) Τα άµορφα πολυµερή µεταβαίνουν από υαλώδη κατάσταση (εύθραυστα) σε ελαστική Κοινά τεχνητά πολυµερή: Πολυ-αιθυλένιο, Πολυ-προπυλένιο, Πολυ-βινυλο-χλωρίδιο, Πολυ-στυρένιο, Πολυαµίδιο (nylon), Πολύ-τετρα-φθορο-εθυλένιο (tflon), Πολυτερεφθαλικός αιθυλενεστέρας (PET), Πολύ- µεθακρυλικός µεθυλ-εστέρας (PMMA-plxiglas), φαινόλη-φορµαλδεΰδη (βακελίτης) Φυσικά πολυµερή: Πρωτεϊνες, νουκλεοτίδια, πολυσακχαρίτες, ρητίνες, Κόµµεα, Κυτταρίνη, Βαµβάκι, µετάξι Θερµική αντοχή µόνωσης - Γήρανση (δοµικές + χηµικές αλλοιώσεις, υποβάθµιση) Μέγιστη θερµοκρασία και χρόνος ζωής: log t = A + B/T Τυποποίηση µονωτικών: Θερµοκρασία για λειτουργία ωρών (Κλάσεις: o C ) Σύνθετα πολυµερικής µήτρας (Ενισχυµένες µηχανικές ιδιότητες) : είναι θερµοπηκτικά Μοντέλα ανάµιξης για την ενεργό διηλεκτρική σταθερά, ανάλογα µε τη διασπορά, το είδος και το σχήµα του πληρωτικού Οργανικά διηλεκτρικά : Οργανικά πολυµερή µε ε ~-4, εφδ~ «Σιλικόνες» : Πολύ-διµεθυλ-σιλ-οξάνια 13. Ηλεκτρική αγωγιµότητα Φυσικό µέγεθος µε εξαιρετικό εύρος τιµών - Εξαρτάται από τον αριθµό των διαθέσιµων φορέων φορτίου (ηλεκτρόνια, οπές, ιόντα) Αγωγοί ηµιαγωγοί / µονωτές υπεραγωγοί : διαφορετική µεταβολή αγωγιµότητας µε τη θερµοκρασία Πως κινούνται τα ηλεκτρόνια; (Θερµική ταχύτητα + Μέση ταχύτητα ολίσθησης λόγω ηλεκτρικού πεδίου) Αντίσταση = σκέδαση Μοντέλο ελεύθερων ηλεκτρονίων: σκέδαση µόνο από «ατέλειες» (πιθανότητα σκέδασης dt/τ) Ευκινησία µ=υ D /Ε=τ/m πυκνότητα ρεύµατος J=-n υ D = -n µ E = σ Ε Αγωγιµότητα σ (=1/ρ) = n µ = n τ/m Μεταβολή αγωγιµότητας µε τη θερµοκρασία στα καθαρά µέταλλα ρ Τ = ρ 0 (1+α Τ) Αγωγιµότητα κραµάτων ρ(τ,x) = ρτ + ρr (νόµος του Mathissn), ρ Τ : αντίσταση καθαρού µετάλλου, λόγω θερµοκρασίας ρ r : παραµένουσα αντίσταση λόγω ατελειών (προσµίξεις και παραµορφώσεις) ρ r (x) = A N x (1-x) A N x (κανόνας του Nordhim) Λόγος ειδικών αντιστάσεων : ρ RT /ρ Τ=0 = (ρ r +ρ Τ )/ρ r = 1+(ρ Τ /ρ r ) - για καθαρά µέταλλα ρ r 0, ρ RT /ρ 0 >>1 Φαινόµενο Hall: τάση Hall ανάλογη της έντασης του ρεύµατος και του µαγνητικού πεδίου ρεύµα Ι x =JS=nµE x wd, µαγνητικό πεδίο Β z =µ ο Η z, δύναµη Lornz -F y = -υ x Bz = -µe x B z = I x B z /nwd (κάθετα στο πεδίο και στον αγωγό), συσσώρευση των φορέων του ρεύµατος στη διεύθυνση y, ηλεκτροστατικό πεδίο E y = -F y /, τάση Hall V H =-E y w= I x B z /nd Άλλα φαινόµενα : Μεταβολή αγωγιµότητας µε το µαγνητικό πεδίο (Φαινόµενο Hall, Μαγνητοαντίσταση), Θερµοηλεκτρικά (Επίδραση βαθµίδας θερµοκρασίας): φαινόµενο Sbck (θερµοζεύγη), φαινόµενο Pltir Αγωγά υλικά: Αγωγοί (χαµηλή αντίσταση, µηχ.αντοχή): Cu (µικρότερος όγκος), Al (µικρότερο βάρος) Ικανότητα µεταφοράς ρεύµατος: διατοµή + µόνωση Αντιστάτες (υψηλότερη αντίσταση, αντοχή σε οξείδωση): Θερµικές αντιστάσεις (Cr, Ni), Νήµατα λυχνιών (W) / Επαφές διακοπτών (Cu) / Ασφάλειες τήξης / Συγκολλητικά αγωγών (Sn-Pb, Sn-Sb-Pb, Zn-Cd) Μη-µεταλλικοί αγωγοί: γραφίτης ιατοµή αγωγού & µέγιστο ρεύµα 14. Ηµιαγωγοί Το ηλεκτρόνιο έχει και κυµατικές ιδιότητες - κινείται σαν κύµα µε λ= h/p = h/mυ Ηλεκτρόνιο µε µικρή ενέργεια (µεγάλο λ) διαδίδεται στον κρύσταλλο χωρίς σκέδαση. Σκέδαση υπάρχει µε άτοµα εκτός κανονικής θέσης (ηλεκτρική αντίσταση). Για λ=n α (στάσιµα κύµατα), η ενέργεια του ηλεκτρονίου εµφανίζει ασυνέχεια. Για µεγαλύτερες ενέργειες : περίθλαση Ενέργεια των ηλεκτρονίων στον κρύσταλλο: Η ενέργεια είναι κβαντισµένη := δεν παίρνει συνεχείς τιµές, αλλά διακριτές. Αρχή του Pauli : µια ενεργειακή κατάσταση µπορεί να έχει µόνο 1 ηλεκτρόνιο (µόνο µε αντίθετο σπιν) = κάθε ηλεκτρόνιο έχει διαφορετική ενέργεια

6 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 6/8 Η υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση που είναι κατειληµµένη από ηλεκτρόνια στη θερµοκρασία Τ=0 Κ είναι η στάθµη Frmi E F Ενεργειακές ζώνες: Τα ηλεκτρόνια που αντιστοιχούν σε µια υποστιβάδα καταλαµβάνουν µια περιοχή ενεργειών µε διακριτές ενεργειακές καταστάσεις που απέχουν ελάχιστα. g(e) η πυκνότητα των καταστάσεων σε περιοχή E+dE Ενεργειακό χάσµα: Περιοχές ενέργειας χωρίς επιτρεπτές τιµές (απαγορευµένη ζώνη) Η συνάρτηση κατανοµής Frmi-Dirac : πιθανότητα κατάληψης µιας στάθµης E σε θερµοκρασία Τ 1 f ( E) = E EF 1 + xp( ) k T k B η σταθερά Boltzmann: k B = J/K = V/K και kt 300 = J = 0.06 V Αριθµός ηλεκτρονίων n = g(e) f(e) de (για τον υπολογισµό της αγωγιµότητας, σ = n µ ) Η αγωγιµότητα οφείλεται σε ηλεκτρόνια που µπορούν να µεταβάλουν την ενέργειά τους µπορούν αν υπάρχουν διαθέσιµες ενεργειακές καταστάσεις (διαθέσιµες : επιτρεπτές + κενές) Οπές : Κενές ενεργειακές καταστάσεις σε σχεδόν πλήρη ζώνη (σθένους). Το ρεύµα από τη συλλογική κίνηση των ηλεκτρονίων φαίνεται να προέρχεται από υποθετικούς φορείς (οπές) µε θετικό φορτίο ιάκριση αγωγών µη αγωγών (ποιοτική): Οι αγωγοί έχουν µη-πλήρη ζώνη σθένους ιάκριση ηµιαγωγών µονωτών (ποσοτική) : Οι ηµιαγωγοί έχουν µικρότερο ενεργειακό χάσµα Ηµιαγωγοί χωρίς προσµίξεις (αµιγείς ή ενδογενείς) : Η θερµική διέγερση δηµιουργεί ηλεκτρόνια αγωγιµότητας και οπές, n i = p i, σ i = n i µ + p i µ h = n i (µ +µ h ), E F =E G / Συγκέντρωση φορέων σε αµιγή ηµιαγωγό n i N C xp[-(e G )/kt], Ενεργός πυκνότητα καταστάσεων N C, (T/300K) 3/ m -3 Ηµιαγωγοί µε προσµίξεις : Εισάγουµε πρόσθετες καταστάσεις µέσα στο ενεργειακό χάσµα, n p, n p = n i Τύπου n : σ = n µ, n N D >> p Τύπου p : σ = p µ h p N A >> n B 15. ιηλεκτρικά : διατήρηση ηλ.πεδίου (µονωτικά: διηλεκτρικά που παρεµποδίζουν τη ροή φορτίων) Απόκριση σε ηλεκτρικό πεδίο: ηλεκτρική πόλωση dc πεδίο: πόλωση (ηλεκτρικά δίπολα) - ac πεδίο: ταλάντωση διπόλων Χωρητικότητα C = ε r ε ο A/d = Q/V, ιηλεκτρική σταθερά ή ηλεκτρική διαπερατότητα ε (ε 0 =8, F/m) Αγωγή ρεύµατος στα διηλεκτρικά σ = Α xp(-w/kt) Στερεά : Αγωγιµότητα όγκου + Αγωγιµότητα επιφάνειας Υγρά : Ιοντική αγωγή - Ηλεκτροφορητική αγωγή (κολλοειδή) Αέρια : ιονισµός ιπολική ροπή : p=q d (δίπολο φορτίου ±q σε απόσταση d) pi Πόλωση: στοιχειώδεις διπολικές ροπές στη µονάδα του όγκου P = V Σε γραµµικά διηλεκτρικά πόλωση P=(ε r -1)ε 0 Ε, Πόλωση P = α E, α: πολωσιµότητα, Ηλεκτρική µετατόπιση D: D = ε 0ε re = ε E D = P + ε 0E Σε µη-γραµµικά διηλεκτρικά η πολωσιµότητα α ( P = α E ) δεν είναι µονότιµη ούτε βαθµωτό µέγεθος Μηχανισµοί πόλωσης ( ιαφορετική απόκριση µε τη συχνότητα) Πολωσιµότητα α=α +α i +α o : ηλεκτρονιακή, α & ιοντική (σε ιοντικά στερεά), α i & προσανατολισµού (σε πολικά µόρια - µόνιµα δίπολα) α o Γωνία απωλειών δ: tanδ = I p /I q = P p /P q (ενεργός προς άεργο ισχύ) Σε ιδανικό διηλεκτρικό Ι = ji q = jvωc = jvωlε 0 ε r (l=s/d : ενεργό µήκος διηλεκτρικού) Σε διηλεκτρικό µε απώλειες Ι = Ι p + ji q = ji q (1-jI p /I q ) = ji q (1-j tanδ) = jvωlε 0 ε r (1- j tanδ)= jvωlε 0 ε r Μιγαδική διηλεκτρική σταθερά ε * r = ε r - j ε r = ε r (1- j tanδ) Εξάρτηση από τη συχνότητα - Σχέσεις Dby * ε s ε * ( ε ε )ωτ R (ε ) = ε' = ε + I m(ε ) = ε = s 1 + ω τ 1+ ω τ ε*=ε -jε, ε s = ε(f=0), ε = ε(f ), τ : χρόνος επαναφοράς (εξαρτάται από τη θερµοκρασία) ιάγραµµα ε -ε : Προσδιορισµός του χρόνου επαναφοράς (τ) από το διάγραµµα (Φασµατοσκοπία εµπέδησης)

7 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 7/8 ιηλεκτρική αντοχή τάση διάσπασης V br ιάσπαση αερίων (ιονισµός, απελευθέρωση ηλεκτρονίων φαινόµενο χιονοστιβάδας) Εκκενώσεις: Τόξου (χαµηλή τάση-υψηλό ρεύµα) Σπινθήρα (υψηλή τάση) Αίγλης (χαµηλή πίεση) Κορόνα (τοπική διάσπαση) ιάσπαση υγρών (χηµική αλλοίωση υποβάθµιση µόνωσης) Φυσαλίδες, εγκλείσµατα ιάσπαση στερεών (µόνιµη βλάβη) Θερµική (τοπική αύξηση θερµοκρασίας) Ηλεκτροµηχανική Ηλεκτροχηµική Ηλεκτρονική ιεπιφανειακή Εξωτερική / υπερπήδηση ιηλεκτρικά Υλικά Αέρια διηλεκτρικά: Αέρας, Ν, αδρανή αέρια, οξείδια (CO, SO), ηλεκτραρνητικά αέρια (CCl4, SF6), υδρογονάνθρακες, φρέον (CFC) Υγρά διηλεκτρικά (µόνωση + απαγωγή θερµότητας) -χαρακτηριστικά: Υψηλή διηλεκτρική αντοχή και αντίσταση όγκου, Υψηλή θερµοχωρητικότητα και θερµική αγωγιµότητα, Χαµηλή πυκνότητα, διαλυτότητα, ιξώδες, Χηµική σταθερότητα, µη-εύφλεκτα, µη-τοξικά -Υλικά: Ορυκτέλαια, CFC (Αλογονωµένοι υδρογονάνθρακες), PCB (ασκαρέλ), Έλαια σιλικόνης, υδρογονάνθρακες, οργανικοί εστέρες Στερεά διηλεκτρικά: βλ. κεραµικά και πολυµερή 16. Μαγνητικά υλικά Μαγνητικά µεγέθη µαγνητική διπολική ροπή m = µ ο ΙΑ µαγνήτιση Μ Μ= m / V µαγνητική πόλωση J J= µ ο M µαγνητική διαπερατότητα του κενού µ ο =4π x 10-7 (Η/m) απόκριση στο πεδίο: µαγνητική επιδεκτικότητα Μ= χ Η µαγνητική επαγωγή Β = µη = µ ο (Η+Μ) = µ ο Η + J (προσέγγιση) Β = µη = µ ο (1+χ) Η = µ ο µ r H σχετική διαπερατότητα µ r = µ / µ ο = 1+χ µονάδες Β = µη = µ ο (Η+Μ) = µ ο Η + J Β, J : Tsla (Wbr/m ) = Volt sc/m, M: A/m (CGS) B=H+4πΜ, H: Orstd (1O=10 3 /4π A/m=79,6 A/m), B: Gauss (1G=10-4 T), M:Gauss (4πG=10-4 ) µαγνητική ροπή και στροφορµή - γυροµαγνητικός λόγος τροχιακή στροφορµή p l = mωr τροχιακή µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου ιδιοστροφορµή (σπιν) r m s = m r p s m l ω = I A = πr = ωr π γυροµαγνητικός λόγος γ =, γ s = = γ m m ατοµική µαγνητική ροπή ένα άτοµο µε στροφορµή J h έχει µαγνητική ροπή m J = g J J µ B (έχει διπολική µαγνητική ροπή pm J = µ o gj J µ B ) g J ο παράγοντας Land, µ Β η µαγνητόνη Bohr, µονάδα µέτρησης της ατοµικής µαγνητικής ροπής. -4 µ = = ħ=h/π, h=6,63 x J sc η σταθερά του Planck Β m h µ ο µ Β =1.165x10-9 Wb 3 m (CGS: µ Β =9.74x10-1 rg/g) Επαγόµενη µαγνήτιση ιαµαγνητισµός (χ<0, χ -1x10-6, µ r 1) π.χ. Cu, Ag, Zn, H O A m = m p l

8 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 8/8 Παραµαγνητισµός (χ>0, χ 10-6, µ r 1) π.χ. Al, Mn, Na, Αέρας Νόµος Curi (παραµαγνητικά υλικά): επιδεκτικότητα χ = C/T δυναµική ενέργεια µαγνητικής ροπής: Ε = -µ ο MHcosθ για m=1 µ Β και Η=10 3 ka/m (1 ko): E = 1.17 x10-3 Joul<< kt (300) = 4.1 x10-1 Joul Σχεδόν τυχαίος προσανατολισµός ροπών. Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία, δυσκολότερος ο παραλληλισµός των µαγνητικών ροπών µε το πεδίο. Αυθόρµητη µαγνήτιση - (Σιδηρο)µαγνητικά υλικά (µ r >>1) π.χ. F (µ r =10 3, Co (µ r =10 3 ), φερίτες (µ r = ), suprmalloy (µ r =8x10 5 ) νόµος Curi-Wiss (για σιδηροµαγνητικά στην παραµαγνητική περιοχή) χ = C/(T-T C ) χαρακτηριστικά σιδηροµαγνητισµού : υψηλή διαπερατότητα, υψηλή µαγνήτιση, µαγνήτιση κόρου, παραµένουσα µαγνήτιση, βρόχος υστέρησης, κρίσιµη θερµοκρασία T C, παραµαγνητική επιδεκτικότητα χ=c/(t-t C ) Χαρακτηριστικά σηµεία βρόχου υστέρησης Μ(Η) ή Β(Η) (Β=µ ο H+J & J = µ ο M) B r =J r : παραµένουσα µαγνήτιση (για H=0) JH c :συνεκτικό πεδίο "ενδογενές" (J=0), B H c :"κανονικό" συνεκτικό πεδίο (B=0), ( J H c > B H c σε σκληρά υλικά) µαγνητική τάξη = ευθυγράµµιση µαγν. ροπών (σιδηροµαγνητισµός, αντισιδηροµαγνητισµός, φεριµαγνητισµός) Φαινοµενολογική περιγραφή: «µοριακό πεδίο» -πραγµατικό αίτιο: κβαντική «αλληλεπίδραση ανταλλαγής» Μαγνητικές περιοχές - Αφού οι ροπές είναι παράλληλες, γιατί δεν είναι πάντα Μ=Μ S??? Σε µια µαγνητική περιοχή η µαγνήτιση είναι ίση µε τη µαγνήτιση κόρου. Κατά τη µεταβολή του πεδίου (καµπύλη µαγνήτισης) µεταβάλλονται η διεύθυνση της µαγνήτισης και ο όγκος των περιοχών. Μαγνητικά υλικά Μαλακά, µε H c <100 O (8kA/m) : µαλακός σίδηρος, πυριτικοί χάλυβες (F-Si), κυβικοί φερίτες, άµορφα κράµατα (F-Ni) Ενδιάµεσα µε 100 O < H c < 1000 O: οξείδια σιδήρου, χρωµίου, κοβαλτίου, κράµατα Co-Cr Σκληρά, µε H c >1000 O (80 ka/m): Εξαφερίτες, κράµατα Al-Ni-Co, Sm-Co, Nd-F-B (Nd F 14 B) Κατηγορίες µαλακών µαγνητικών υλικών F και κράµατα υναµοελάσµατα F Si Πυρήνες σκόνης (powdr cors) : F, prmalloy (MPP), high flux (NiF 50-50), sndust Άµορφα κράµατα (mtglass) Νανοκρυσταλλικά (finmt) Φερίτες (κυβικοί Mn-Zn & Ni-Zn, εξαγωνικοί για µικροκυµατικές συχνότητες) Απώλειες µαγνητικών υλικών Απώλειες «χαλκού» (τυλίγµατος, Joul) - απώλειες «σιδήρου» (πυρήνα, µαγνητικές) Μαγνητικές απώλειες (πυρήνα) Υστέρησης (Kάθε µεταβολή της µαγνητικής επαγωγής γενικά συνεπάγεται µεταβολή της µαγνητικής ενέργειας) ινορευµάτων Παραµένουσες («ανώµαλες») (απώλειες συντονισµού) Εφαπτοµένη απωλειών: tanδ = µ"/µ' (µ=µ'+jµ"), Συντελεστής απωλειών: tanδ/µ Απώλειες βρόχου υστέρησης.- Πυκνότητα ενέργειας που καταναλώνεται = B W H db, = J dh = B dh (J/m 3 ) B1 W Απώλειες υστέρησης (πυκνότητα ισχύος) P W f (W/m 3 h f h = h ), Ειδικές απώλειες PS = (W/kg) d W h

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Συχνές ερωτήσεις. Γιώργος Λιτσαρδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής. Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας 5 ος όροφος. βιβλίο εξετάσεις εργαστήριο

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Συχνές ερωτήσεις. Γιώργος Λιτσαρδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής. Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας 5 ος όροφος. βιβλίο εξετάσεις εργαστήριο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Γιώργος Λιτσαρδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας 5 ος όροφος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ -1 -ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 βιβλίο εξετάσεις εργαστήριο e-τημμυ Συχνές ερωτήσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ Θεωρητικη αναλυση μεταλλα Έχουν κοινές φυσικές ιδιότητες που αποδεικνύεται πως είναι αλληλένδετες μεταξύ τους: Υψηλή φυσική αντοχή Υψηλή πυκνότητα Υψηλή ηλεκτρική και θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΚΕΡΑΜΙΚΑ - CERAMICS Ο όρος κεραμικό υποδηλώνει το υλικό που έχει αποκτήσει τις ιδιότητές του με έψηση (επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ηµιαγωγοί VLSI T echnol ogy ogy and Computer A r A chitecture Lab Γ Τσ ιατ α ο τ ύχ ύ α χ ς ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ηµιαγωγοί VLSI T echnol ogy ogy and Computer A r A chitecture Lab Γ Τσ ιατ α ο τ ύχ ύ α χ ς ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ηµιαγωγοί VSI Techology ad Comuter Archtecture ab Ηµιαγωγοί Γ. Τσιατούχας ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Διάρθρωση. Φράγμα δυναμικού. Ενεργειακές ζώνες Ημιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών

Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών ιδάσκων : ρ Ειρήνη Θεοφανίδου Email: eirini@iesl.forth.gr eirini_th@yahoo.com Τηλ: : 2810 391133 Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 11:00-14:00 14:00, Αίθουσα Β2 Χηµικού Εισαγωγή 2 ιαλέξεις

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος

Περιεχόμενα. Πρόλογος v Πρόλογος Η πλήρης κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών αποτελεί την βασική προϋπόθεση όχι μόνο της δυνατότητας επιλογής του καταλληλότερου υλικού για συγκεκριμένη εφαρμογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ 7.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ηλεκτρική αγωγιμότητα των μεταλλικών υλικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως η θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

div E = ρ /ε 0 ρ p = - div P, σ p = P. n div E = ρ /ε 0 = (1 /ε 0 ) (ρ l + ρ p ) div (ε 0 E + P) = ρ l /ε 0

div E = ρ /ε 0 ρ p = - div P, σ p = P. n div E = ρ /ε 0 = (1 /ε 0 ) (ρ l + ρ p ) div (ε 0 E + P) = ρ l /ε 0 ιηλεκτρικά Υλικά Υλικά των µονώσεων Στερεά και ρευστά Επίδραση του Ηλεκτρικού πεδίου Η δράση του ηλεκτρικού πεδίου προσανατολίζει τα δίπολακαι δηµιουργεί το πεδίο της Πόλωσης Ρ Το προκύπτον πεδίο D της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Πρόκειται για κράµατα που βρίσκουν ευρείες εφαρµογές στην πράξη. ιακρίνονται σε: Σιδηρούχα κράµατα: Χάλυβες, χυτοσίδηροι. Μη σιδηρούχα κράµατα: Κράµατα Cu (ορείχαλκοι, µπρούντζοι

Διαβάστε περισσότερα

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 7-1 Κεφάλαιο 7. Στερεά Εδάφια: 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά 7.b. Η θεωρία των ενεργειακών ζωνών 7.c. Νόθευση ημιαγωγών και εφαρμογές 7.d. Υπεραγωγοί 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά Με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

οµή των στερεών ιάλεξη 4 η

οµή των στερεών ιάλεξη 4 η οµή των στερεών ιάλεξη 4 η Ύλη τέταρτου µαθήµατος Οι καταστάσεις της ύλης, Γιατί τις µελετάµε; Περιοδική τοποθέτηση των ατόµων, Κρυσταλλική και άµορφη δοµή, Κρυσταλλικό πλέγµα κρυσταλλική κυψελίδα, Πλέγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Φώτης Νταής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Χηµείας Φασµατοσκοπία NMR Ο Πυρηνικός µαγνητικός Συντονισµός (NMR) είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει όταν πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Από τις καταστάσεις της ύλης τα αέρια και τα υγρά δεν παρουσιάζουν κάποια τυπική διάταξη ατόμων, ενώ από τα στερεά ορισμένα παρουσιάζουν συγκεκριμένη διάταξη ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Γ.Τ.Θ.Ε. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού Εισαγωγή - Φυσ. Μετ. με Si με Sn με Pb με P με Zn με Cd με Cr Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C Πίνακας ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας Πολύ καλός αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Ημιαγωγοί Θεωρία ζωνών Ενδογενής αγωγιμότητα Ζώνη σθένους Ζώνη αγωγιμότητας Προτεινόμενη βιβλιογραφία 1) Π.Βαρώτσος Κ.Αλεξόπουλος «Φυσική Στερεάς Κατάστασης» 2) C.Kittl, «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π.

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Σημειώσεις για το μάθημα Φυσική Χημεία ΙΙ Ηλεκτροχημικά στοιχεία Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Τμήμα Χημείας ΑΠΘ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 1.1 των µετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ. Γιάννης Σανάκης, ρ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ. Γιάννης Σανάκης, ρ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ Γιάννης Σανάκης, ρ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εισαγωγή Υλικό σε εξωτερικό µαγνητικό πεδίο, Η: Β = Η + 4πΜ Μ: Μαγνήτιση ανά µονάδα όγκου Μαγνητική επιδεκτικότητα: χ

Διαβάστε περισσότερα

7.14 Προβλήματα για εξάσκηση

7.14 Προβλήματα για εξάσκηση 7.14 Προβλήματα για εξάσκηση 7.1 Το ορυκτό οξείδιο του αλουμινίου (Corundum, Al 2 O 3 ) έχει κρυσταλλική δομή η οποία μπορεί να περιγραφεί ως HCP πλέγμα ιόντων οξυγόνου με τα ιόντα αλουμινίου να καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 1 4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 4.1 ιαγράμματα ισορροπίας των φάσεων Αν αφήσουμε ένα δοχείο γεμάτο με οινόπνευμα μέσα σε ένα δωμάτιο, θα παρατηρήσουμε μετά από λίγο ότι η στάθμη του οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σημειώσεις από τα μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης του καθηγητή κ. Ιωάννη Κουντουρέλλη ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 12 13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα καλυφθούν

Θέµατα που θα καλυφθούν Ηµιαγωγοί Semiconductors 1 Θέµατα που θα καλυφθούν Αγωγοί Conductors Ηµιαγωγοί Semiconductors Κρύσταλλοι πυριτίου Silicon crystals Ενδογενείς Ηµιαγωγοί Intrinsic semiconductors ύο τύποι φορέων για το ρεύµασεηµιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Το φαινόµενο της µνήµης σχήµατος συνδέεται µε τη δυνατότητα συγκεκριµένων υλικών να «θυµούνται» το αρχικό τους σχήµα ακόµα και µετά από εκτεταµένες παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕ (α) Ανθρακούχοι και κραματωμένοι χάλυβες (β) Χυτοκράματα (γ) Ταχυχάλυβες (δ) Σκληρομέταλλα (ε) Κεραμικά υλικά (στ) Βιομηχανικός αδάμας (ζ) Συνθετικά υπέρσκληρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΜΟΡΦΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικότητες. Κατηγορίες και τύποι µεσόµορφων

ΜΕΣΟΜΟΡΦΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικότητες. Κατηγορίες και τύποι µεσόµορφων 144 ΜΕΣΟΜΟΡΦΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικότητες Σύµφωνα µ αυτά που ειπώθηκαν στη Γενική Εισαγωγική, κατά τη µετατροπή ενός σώµατος από στερεό σε υγρό και αντίστροφα το σώµα περνάει από µια κατάσταση, που χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων 10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χάλυβας είναι το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο υλικό των μηχανολογικών κατασκευών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η αλλοτροπία του σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήµα Τα πολυµερή είναι οργανικές ενώσεις το µόριο των οποίων σχηµατίζεται από την επανάληψη µιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά υλικά. Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα.

Ηλεκτρονικά υλικά. Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα. Ηλεκτρονικά υλικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα. ιάκριση υλικών µε βάση τον τρόπο µεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

6. ιαμοριακές δυνάμεις

6. ιαμοριακές δυνάμεις 6. ιαμοριακές δυνάμεις ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τα είδη των ελκτικών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων των ομοιοπολικών ενώσεων και την επίδραση που ασκούν οι δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθεί η θερμική συμπεριφορά των υλικών και αναφέρεται στην απόκριση αυτών στην εφαρμογή θερμότητας που είναι συχνά κρίσιμη στην χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

Na 2. +CO 2 + 2HCl 2NaCl + SiO 2

Na 2. +CO 2 + 2HCl 2NaCl + SiO 2 Το διοξείδιο του πυριτίου εμφανίζεται ως άμορφο και ως κρυσταλλικό. Ο χαλαζίας είναι η πιο σημαντική κρυσταλλική μορφή του διοξειδίου του πυριτίου. Παρασκευάζεται σύμφωνα με την αντίδραση: SiO 2 +Na 2

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά προστασίας. , αυτά προστατεύουν (αντίθετη κατεύθυνση ως προς το Β 0

Σταθερά προστασίας. , αυτά προστατεύουν (αντίθετη κατεύθυνση ως προς το Β 0 Σταθερά προστασίας Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η χηµική µετατόπιση διαφόρων πυρήνων σ ένα µόριο οφείλεται στο χηµικό περιβάλλον των πυρήνων, το οποίο δηµιουργεί τοπικά µαγνητικά πεδία. Ανάλογα µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κ. ΠΑΛΟΎΡΑ Ημιαγωγοί 1. Ημιαγωγοί. Το 1931 ο Pauli δήλωσε: "One shouldn't work on. semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really

Ε. Κ. ΠΑΛΟΎΡΑ Ημιαγωγοί 1. Ημιαγωγοί. Το 1931 ο Pauli δήλωσε: One shouldn't work on. semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really Ημιαγωγοί Ανακαλύφθηκαν το 190 Το 191 ο Pauli δήλωσε: "Oe should't work o semicoductors, that is a filthy mess; who kows if they really exist!" Πιο ήταν το πρόβλημα? Οι ανεπιθύμητες προσμείξεις Το 1947

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

11. Υγρά και Στερεά ΣΚΟΠΟΣ

11. Υγρά και Στερεά ΣΚΟΠΟΣ 11. Υγρά και Στερεά ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τις άλλεςδύοκαταστάσειςτηςύλης, την υγρή και τη στερεά, να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε τις ιδιότητες των υγρών, να δούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5-1 5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η καθηµερινή πείρα µας έχει δείξει ότι τα πολυµερή συµπεριφέρονται µηχανικά µε διάφορους τρόπους: σα ψαθυρό υλικό, σα λάστιχο και σαν ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Νόμος του Coulomb Έστω δύο ακίνητα σημειακά φορτία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Τα φορτία αυτά αλληλεπιδρούν μέσω δύναμης F, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Εργαστήριο προηγµένων Κεραµικών Υλικών ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ρ Γεώργιος Βεκίνης ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Υ πάρχει µεγάλη διαφορά σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος µεταξύ των αντιστάσεων στο συνεχές ρεύµα (DC) των διαφόρων κυκλωµάτων ηλεκτρικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 9: Διάβρωση των Μετάλλων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 9: Διάβρωση των Μετάλλων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 9: Διάβρωση των Μετάλλων Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Β εξαµήνου ΑΡ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ, DO, MPhil, cphd. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Εβδοµάδα ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα