Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8"

Transcript

1 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 1/8 Υλικό από τις διαφάνειες µε ορισµούς και τύπους - Για χρήση στη διάρκεια των εξετάσεων 1. Εισαγωγή Υλικά κατηγορίες µε βάση τη σύσταση /δοµή /προέλευση: Μέταλλα και κράµατα Κεραµικά - Υαλοι (άµορφα) Πολυµερή Σύνθετα Φυσικά (Ξύλο, χαρτί, φυτικές ίνες) Υλικά κατηγορίες µε βάση τις εφαρµογές : Βιοµηχανικά - οµικά Ηλεκτροτεχνικά Ηλεκτρονικά - Οπτικά Βιοϋλικά κ.α. Οι φυσικές ιδιότητες καθορίζονται από Την ατοµική δοµή (ηλεκτρονιακή δοµή) - τη µοριακή δοµή (είδος δεσµών) την κρυσταλλικήδοµή (διάταξη των ατόµων) - τη µικροδοµή (κρυσταλλικότητα, κόκκοι, φάσεις, σύσταση, ατέλειες δοµής) Η µικροδοµή επηρεάζεται από τη σύσταση και τη θερµική κατεργασία. Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου κβαντικοί αριθµοί Η ενεργειακή κατάσταση των ηλεκτρονίων ενός ατόµου χαρακτηρίζεται πλήρως από 4 κβαντικούς αριθµούς -Κύριος κβαντικός αριθµός n : ανάλογος της ενέργειας Ε~ -1/n, n = 1,, 3,... - ευτερεύων κβαντικός αριθµός (της τροχιάς) l : ανάλογος της τροχιακής στροφορµής, l = 0, 1,,... n-1 -Μαγνητικός κβαντικός αριθµός της τροχιάς l z : ανάλογος της τροχιακής µαγνητικής ροπής (προσανατολισµός του διανύσµατος της στροφορµής), l z = -l, -(l-1), , (l-1), +l -Μαγνητικός κβαντικός αριθµός του σπιν s z : προσανατολισµός του διανύσµατος του σπιν, s z =±½ Αρχή του Pauli: σε ένα άτοµο, οι κβαντικοί αριθµοί είναι διαφορετικοί για κάθε ηλεκτρόνιο (κάθε ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε διαφορετική ενεργειακή κατάσταση) Υποστιβάδες : ενεργειακές καταστάσεις καταστάσεις µε το ίδιο n και l. Μια υποστιβάδα έχει το πολύ (l+1) ηλεκτρόνια. Συµβολίζεται µε τον αριθµό n και το γράµµα s, p, d, f, g,... για l=0, 1,, 3, 4,... αντίστοιχα. Βάζοντας και τον αριθµό των ηλεκτρονίων για εκθέτη, περιγράφουµε την ηλεκτρονιακή δοµή. Ατοµικά τροχιακά (όχι τροχιές) : περιοχές γύρω από τον πυρήνα µε αυξηµένη πιθανότητα παρουσίας του ηλεκτρονίου Περιοδικός πίνακας των στοιχείων: ιαδοχική συµπλήρωση µε ηλεκτρόνια, στις χαµηλότερες κάθε φορά ενεργειακές καταστάσεις. Επιλογή χαµηλότερων ενεργειακών καταστάσεων στο άτοµο: κανόνες του Hund 3. εσµοί: ισορροπία ελκτικών - απωστικών δυνάµεων F(r)=Ar -m, F=dE/dr -Ισχυροί δεσµοί: Ιοντικός (µεταφορά ηλεκτρονίου), Οµοιοπολικός ( κοινά ηλεκτρόνια - επικάλυψη τροχιακών) - Μεταλλικός (νέφος ηλεκτρονίων - µη εντοπισµένα ηλεκτρόνια σθένους) -Ασθενείς: Μοριακοί, διπολικοί Ενέργεια δεσµών : Ιοντικός ~10 V/άτοµο, Οµοιοπολικός ~4 V/άτοµο, Μεταλλικός ~1 V/άτοµο, Μοριακοί ~ 0,01 V/άτοµο Ενέργεια ιοντικού δεσµού Ε = q / 4πε 0 ε r 4. Κρυσταλλική δοµή: περιοδική επανάληψη στο χώρο. ιανύσµατα βάσης a,b,c - Σηµεία του πλέγµατος R=n 1 a+n b+n 3 c, Κυψελίδα στοιχειώδης, µοναδιαία. 7 συστήµατα συντεταγµένων 7 κρυσταλλικά συστήµατα. 14 τύποι πλέγµατος : απλά κεντρωµένα (ενδο-κεντρωµένο bc, εδρο-κεντρωµένο fc). Κρύσταλλος= πλέγµα + βάση ατόµων Συµβολισµός διευθύνσεων <n 1, n, n 3 > και επιπέδων (h, k, l ). είκτες Millr για περιγραφή κρυσταλλικού επιπέδου: παίρνουµε το αντίστροφο των σηµείων τοµής του επιπέδου µε τους άξονες, και κάνουµε αναγωγή των κλασµάτων στον µικρότερο ακέραιο Πόσα άτοµα σε µια κυψελίδα; Όσα βρίσκονται στα όρια δεν συµµετέχουν ακέραια. Σε τρεις διαστάσεις, σε µια κυβική κυψελίδα, τα άτοµα στις κορυφές συµµετέχουν 1/8, στις ακµές 1/4, στις έδρες 1/. Επιφανειακή πυκνότητα ατόµων σε ένα κρυσταλλικό επίπεδο: αριθµός ατόµων ανά µονάδα επιφάνειας. Γραµµική πυκνότητα ατόµων σε µια διεύθυνση: αριθµός ατόµων ανά µονάδα µήκους Παράγοντας πλήρωσης: όγκος των ατόµων της κυψελίδας προς τον όγκο της κυψελίδας Αριθµός σύνταξης: αριθµός πλησιέστερων ατόµων. Πολύεδρο σύνταξης. Τύποι κρυσταλλικών δοµών. οµές πυκνής διάταξης : ανάλογα µε τη διαδοχή των επιπέδων, σχηµατίζεται εξαγωνική δοµή πυκνής διάταξης (hcp- διαδοχή ΑΒΑΒ) ή κυβική εδροκεντρωµένη (fcc διαδοχή ΑΒCABC). Παραδείγµατα δοµών: Κυβική δοµή, δοµή NaCl, δοµή διαµαντιού, δοµή ζινκίτη (ZnS) 5. Ατέλειες δοµής Σηµειακές ατέλειες (θερµικές) : Πιθανότητα θερµικής διέγερσης ~xp (-W/kT) (κατανοµή Maxwll-Boltzmann), W: ενέργεια ενεργοποίησης Ατέλειες τύπου Schottky (πλεγµατικά κενά) n = N xp (-W/kT) Ατέλειες τύπου Frnkl (πλεγµατικά κενά και άτοµα παρεµβολής) n = (NN ) xp(-w/kt) Γραµµικές ατέλειες ( εξαρµόσεις ) : ακµής, κοχλιωτές Επίπεδες ατέλειες : όρια κόκκων, διδυµίες Ατέλειες όγκου : πόροι, ρωγµές, εγκλείσµατα ιάχυση : Ροή λόγω θερµικής κίνησης προς την πλευρά µε τη χαµηλότερη συγκέντρωση Νόµος του Fick F = -D dn/dx, συντελεστής διάχυσης D = (kt/)µ, µ: ευκινησία

2 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. /8 6. Μηχανικές ιδιότητες Απόκριση σε µηχανική τάση. Συνέπειες : Παραµόρφωση - θραύση Αντοχή υλικών αστοχία: Γήρανση, διάβρωση, αντοχή σε µηχανικές τάσεις (θραύση, ερπυσµός, λυγισµός, κόπωση, φθορά) Μηχανική τάση σ : δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας. Έχει διαστάσεις πίεσης: Ν/m =Pascal Φόρτιση αξονική, εγκάρσια, στρεπτική. Αξονική τάση: συµπιεστική, εφελκυστική, διατµητική. Παραµόρφωση ε: σχετική επιµήκυνση ε = l / l Ελαστική παραµόρφωση (γραµµική, αντιστρεπτή). Μέτρο ελαστικότητας Υ (Young modulus) σ = Υ ε Μεγάλο Υ, µικρή παραµόρφωση. Υ ανάλογο µε τη θερµοκρασία τήξης, µειώνεται µε τη θερµοκρασία, εξαρτάται από την κρυσταλλική δοµή Λόγος Poisson: Στην εγκάρσια διεύθυνση η παραµόρφωση είναι αντίθετη ν = ε L /ε Shar modulus G, τ =G γ, Bulk modulus K, P = -K ( V/V) Πλαστική παραµόρφωση (µόνιµη : θραύση δεσµών, δηµιουργία γραµµικών αταξιών) Σηµείο ροής (yild strngth): τάση σ για πλαστική παραµόρφωση ε= Αντοχή σε εφελκυσµό (tnsil strngth) : µέγιστη τάση πριν την αστοχία. Ονοµαστική τάση (nginring strss) Ευθραυστότητα / Ευπλαστότητα: Πλαστική παραµόρφωση στο σηµείο αστοχίας f (σηµείο θραύσης) <5% Aνθεκτικότητα (toughnss) : Ενέργεια απαιτούµενη για θραύση Σκληρότητα : υσκολία µόνιµης παραµόρφωσης της επιφάνειας. Κλίµακα σκληρότητας ανάλογα µε τον τύπο της δοκιµής (Moς Rockwll Brinll Knoops) Σκλήρυνση: αύξηση αντοχής σε εφελκυσµό (παραµόρφωσης) - δυσκολία διάδοσης γραµµικών ατελειών. Με ψυχρηλασία, απότοµη ψύξη ( βαφή ) ή κραµάτωση (προσµίξεις). Αντοχή κεραµικών. Παραµόρφωση πολυµερών (εύθραυστο / πλαστικό / ελαστοµερές) 7. Φάσεις - κράµατα Φάσεις: διαφορετικές καταστάσεις της ύλης / διαφορετικές κρυσταλλικές δοµές («αλλοτροπικές» µορφές) π.χ. α-f ( φερίτης ) δοµή bcc T<910 o C, γ-f ( ωστενίτης ) δοµή fcc 910 o C<T<1400 o C, υγρό T>1535 o C Ετερογενές µίγµα: δύο ή περισσότερες αδιάλυτες φάσεις (διακρίνονται µακροσκοπικά) φυσική ή χηµική ανοµοιογένεια ιάλυµα: Οµογενές µίγµα (ανάµιξη µορίων / ιόντων). Κράµα: είτε µίγµα (ετερογενές) είτε διάλυµα (οµογενές) στερεών. ιαλυτότητα - εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Μετά το όριο διαλυτότητας (υπέρκορο διάλυµα): ίζηµα. Στερεό διάλυµα : σε µέταλλα & κεραµικά µε παρόµοια κρυσταλλική δοµή και µέγεθος ατόµων (ιόντων) διατηρείται η κρυσταλλική δοµή. Πλήρης διαλυτότητα (ισόµορφο διάγραµµα φάσεων) - Ανάµιξη σε κάθε αναλογία. Προϋποθέσεις (κανόνες Hum-Rothry) : Παρόµοιο µεγεθος ατόµων (+/-15%), ίδια κρυσταλλική δοµή, παρόµοια ηλεκτραρνητικότητα, ίδιο σθένος. Στερεό διάλυµα µε περιορισµένη διαλυτότητα. Μετά το όριο διαλυτότητας : Νέα ένωση (διαφορετική κρυσταλλική δοµή) ή «ίζηµα» / διφασικό κράµα (µίγµα). π.χ. Ag-Cu: φάσεις, φάση α (Ag µε λίγο Cu), φάση β (Cu µε λίγο Ag) και µια ευρεία περιοχή σύστασης µε ετερογενές κράµα των φάσεων α+β Σύνθετο διφασικό διάγραµµα π.χ. Ορείχαλκος (Cu-Zn) Το διάγραµµα φάσεων ισορροπίας (P,T,C1,C ) δίνει πληροφορίες για: Γραµµές liquidus/solidus/solvus, Μετατροπές φάσεων, Αριθµό φάσεων, Είδος φάσης, Σύσταση, Ποσοστό φάσεων (Όχι για µικροδοµή) Προσδιορισµός σύστασης: Σε µονοφασική περιοχή (L ή στερεό διάλυµα α), η σύσταση είναι C 0 Σε διφασική περιοχή η σύσταση κάθε φάσης είναι διαφορετική, C L και C α Προσδιορισµός ποσοστού φάσεων -Κανόνας του µοχλού: επειδή C α m α + C L m L = C o m = C o (m α + m L ), το ποσοστό w% του L: W L =(C α - C o )/(C α - C L ) και το ποσοστό w% του α: W α = 1- W L π.χ. σε θερµοκρασία Το=150οC και σύσταση Co: Cu-35%Ni, έχουµε φάσεις, L+α. Σύσταση L: C L = Cu-31,5%Ni - Σύσταση α: C α = Cu-4,5%Ni W L =(C α - C o )/(C α - C L ) =(4,5-35)/(4,5-31,5)=0,68 και W α = 1- W L =0,3 Μεταβολή σύστασης κατά τη στερεοποίηση. Στη διφασική περιοχή, όσο µειώνεται η θερµοκρασία (από liquidus σε solidus): Αυξάνεται το ποσοστό W α της στερεάς φάσης α, µειώνεται το ποσοστό W L της υγρής φάσης L και η σύσταση της στερεάς φάσης πλησιάζει την αναλογία του κράµατος C o ηµιουργία µικροδοµής κατά τη στερεοποίηση στερεού διαλύµατος : α) Με αργή ψύξη (επαρκής χρόνος για διάχυση), σχηµατίζονται κόκκοι του στερεού διαλύµατος µε οµοιογενή σύσταση β) Με γρήγορη ψύξη σχηµατίζονται κόκκοι του στερεού διαλύµατος µε ανοµοιογενή σύσταση ηµιουργία µικροδοµής σε ετερογενές κράµα: Η φάση β «κατακρηµνίζεται ως ίζηµα» στους κόκκους της φάσης α Ευτηκτικό διάγραµµα φάσης : Σε ορισµένη σύσταση (ευτηκτική) απευθείας µετάβαση από υγρό σε στερεό

3 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 3/8 Μικροδοµή ευτηκτικής σύστασης : Σχηµατίζονται διαδοχικές λεπτές στρώσεις των δύο φάσεων (φυλλώδης δοµή lamllar) Μικροδοµή υπο-ευτηκτικής σύστασης : Σχηµατίζονται κόκκοι της φάσης α και κόκκοι ευτηκτικής σύστασης και µικροδοµής Ευτηκτικό σηµείο: L (ψύξη) α + β, Ευτηκτοειδές σηµείο: δ (ψύξη) γ + ε, Περιτηκτικό σηµείο: δ + L (ψύξη)ε 8. Κράµατα σιδήρου ιάγραµµα F-C Φερίτης (α-f δοµής bcc). ιαλύει ελάχιστο (0,0%) ενδόθετο C Ωστενίτης (γ-f δοµής fcc) ιαλύει ενδόθετο C έως 0,% Σεµεντίτης (Καρβίδιο F 3 C, µετασταθής ορθοροµβική δοµή, σκληρός & εύθραυστος) Περλίτης: ευτηκτοειδής µικροδοµή φερίτη-σεµεντίτη Χάλυβες Κοινοί ανθρακούχοι (µέχρι %C): χαµηλής (<0.3%), µέσης ( %), υψηλής περιεκτικότητας (>0.7%) Με C> % είναι χυτοσίδηροι ( cast iron ) Κραµατωµένοι (µε Mn, Cr, Ni, Cu, Co, V, Si, Mo) : ελαφρά (<5%), υψηλά κραµατωµένοι (>5%) Ανοξείδωτοι (Cr, Ni, >1%) Ηλεκτρικοί χάλυβες F-έως 3%Si Μικροδοµή ανθρακοχάλυβας ευτηκτοειδούς σύστασης : Περλίτης (φερίτης + σεµεντίτης) Υποευτηκτοειδής ανθρακοχάλυβας : Προευτηκτοειδής φερίτης + «ευτηκτοειδής» περλίτης (φερίτης + σεµεντίτης) Υπερευτηκτοειδής ανθρακοχάλυβας : Προευτηκτοειδής σεµεντίτης + περλίτης (φερίτης + σεµεντίτης) Μετασχηµατισµοί φάσεων : Επίδραση: Σύστασης / Θερµοκρασίας / Ρυθµού µεταβολής ( Τ) / διάρκειας Περλίτης (φερίτης + σεµεντίτης) Χονδρόκοκκος, φυλλοειδής (κοντά στην ευτηκτική θερµοκρασία, ταχεία διάχυση) Λεπτόκοκκος (Τ~540 ο C, αργή διάχυση) Μπενίτης : Βελονοειδείς κόκκοι σεµεντίτη σε µήτρα φερίτη. Με ταχεία ψύξη σε θερµοκρασία < 540 ο C Σφαιροειδίτης (σφαιρουλίτης) : Σφαιροειδείς κόκκοι σεµεντίτη σε φερίτη Μετατροπή µπενίτη ή περλίτη, µετά από µακρά θέρµανση (π.χ. 700 ο C) Μαρτενσίτης: δηµιουργείται µε απότοµη ψύξη («βαφή»). Αλλαγή κρυσταλλικής δοµής από ωστενίτη (γ-f, fcc) σε τετραγωνικό (bct), χωρίς διάχυση C. Η τετραγωνική δοµή διαλύει περισσότερο C. Αύξηση όγκου (για C>0,5%) προκαλεί εσωτερικές τάσεις, ρωγµές. Με ανόπτηση σχηµατίζεται φερίτης+σεµεντίτης (βελτίωση ολκιµότητας) Μηχανικές ιδιότητες χαλύβων Σεµεντίτης: πιο σκληρός, πιο ψαθυρός Λεπτότερος περλίτης: πιο σκληρός, λιγότερο όλκιµος Σφαιρουλίτης: πιο µαλακός, πιο όλκιµος Μπενίτης: πιο λεπτόκοκκος από περλίτη Μαρτενσίτης: πιο σκληρός, πιο ανθεκτικός 9. Κράµατα Χυτοσίδηρος: F µε >%C, µε Si έως 3% για έλεγχο της κινητικής. Με αργή ψύξη κατακρηµνίζεται γραφίτης (C). Χαµηλό σηµείο τήξης (<100 ο C), µορφοποιείται µε χύτευση (ανοµοιογενής µικροδοµή, πορώδες) Λευκός (µε σεµεντίτη, F 3 C) σκληρός και ψαθυρός, µε θέρµανση δίνει «όλκιµο) Γκρίζος (µε γραφίτη) «µαντέµι», µε Mg γίνεται «ελατός» Χαλκός Cu : οµή fcc, µαλακός και όλκιµος. Αντίσταση σε διάβρωση. Υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. Παράγεται κυρίως ως «ηλεκτρολυτικός» (99,5% + Cu O) Ορείχαλκοι (Cu-Zn, brass) Κράµατα Cu µε Zn. Στην περιοχή 55-6% Cu συνδυάζουν την ευπλαστότητα της φάσης α µε τη σκληρότητα της β Μπρούντζοι (Cu-Sn) Κράµατα Cu µε κασσίτερο (Sn) και άλλα στοχεία (P, Zn, Si, Al) Ισχυρότεροι, ανθεκτικότεροι σε διάβρωση Αλουµίνιο & κράµατα Χαµηλή πυκνότητα, υψηλή αγωγιµότητα και αντίσταση σε διάβρωση (επιφανειακό στρώµα οξειδίου) Χαµηλό σηµείο τήξης και µηχανική αντοχή (βελτίωση µε κραµάτωση Cu, Mn, Si, Mg, Zn, Ti, Li κ.α.) Θερµικές κατεργασίες Nτουραλουµίνιο Al 4%Cu 0,5%Mg Μαγνήσιο. Χαµηλότερη πυκνότητα (1,74 g/cm 3 ). Χαµηλό σηµείο τήξης. εύθραυστο (δοµή hcp) Τιτάνιο. Χαµηλή πυκνότητα (1,74 g/cm 3 ). Υψηλό σηµείο τήξης. Ισχυρές µηχανικές ιδιότητες, αντοχή σε διάβρωση Πυρίµαχα. Ισχυροί δεσµοί. Υψηλό σηµείο τήξης. Αντιδρούν µε το οξυγόνο. Mo, Nb, Rh, Ta, W (3410 o C) 10. ιάβρωση Καταστροφή του υλικού µε ηλεκτροχηµική αντίδραση µε το περιβάλλον (Όχι φυσική ή µηχανική φθορά) Υδατική (σε υγρό ηλεκτρολυτικό διάλυµα) - Σε αέριο (οξείδωση)

4 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 4/8 Πάντοτε συµβαίνει µεταφορά - : οξείδωση (απώλεια ηλεκτρονίων), π.χ. F F + + -, και αναγωγή (δέσµευση ηλεκτρονίων) H H Τα ιόντα διαλύονται ή σχηµατίζουν ενώσεις, οπότε το υλικό φθείρεται Τα µέταλλα διαλύονται στα υγρά (ιδίως σε ηλεκτρολυτικά διαλύµατα). Γαλβανικό ζεύγος. ιαφορετική ταχύτητα διάλυσης διαφορά δυναµικού ανάλογα µε το µέταλλο ή το είδος & τη συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη. Στο γαλβανικό ζεύγος το ανοδικό (ηλεκτροαρνητικότερο) ηλεκτρόδιο διαβρώνεται Ηλεκτρεγερτική σειρά (τυπική): ραστικότητα µε βάση το δυναµικό ηλεκτροδίου ως προς το υδρογόνο Γαλβανική σειρά: Η δραστικότητα σε πραγµατικό περιβάλλον + επίδραση παθητικοποίησης Οξείδωση : Στην επιφάνεια προσροφώνται άτοµα των αερίων. Το µέταλλο δίνει ηλεκτρόνια (άνοδος). Το οξυγόνο του αέρα ανάγεται. Σχηµατίζεται στην επιφάνεια φλοιός οξειδίου. M + O MO (οξειδοαναγωγή). Μεταφορά ιόντων διαµέσω του οξειδίου Σχηµατισµός οξειδίων. G : Ελεύθερη ενέργεια σχηµατισµού του οξειδίου Μεγάλη µείωση της G : ευκολότερη οξείδωση, σταθερότερο οξείδιο Παθητικοποίηση: Μεγαλύτερος όγκος προϊόντος (οξειδίου), Συντελεστής διαστολής ίδιος, Καλή πρόσφυση Παθητικοποίηση (Al, Cr, ss): το οξειδωµένο επιφανειακό στρώµα εµποδίζει τη διάβρωση. Ρόφηση οξυγόνου (δεσµεύει τα - ). ιαφορετικά : πόροι ξεφλούδισµα Μορφές διάβρωσης Γαλβανική (ενώσεις µετάλλων) Οµοιόµορφη οξείδωση Επιλεκτική σε στερεό διάλυµα Επιλεκτική στα όρια κόκκων (περικρυσταλλική) Τριβή (ρευστά) Πίεση, ρωγµές ιαφορά συγκέντρωσης σε σχισµές Στίγµατα (pitting) Προστασία: Ηλεκτρική προστασία της ανόδου (γίνεται κάθοδος στο γαλβανικό ζεύγος) Γαλβανισµός (επικάλυψη µε Zn - ανοδική προστασία) Κεραµικά: είναι σταθερά σε υψηλές θερµοκρασίες & οξειδωτικά περιβάλλοντα. Καταστρέφονται µε χηµική προσβολή Πολυµερή: υποβαθµίζονται µε διάλυση ή υποκατάσταση πρόσµιξη. Σπάσιµο δεσµών µε Ακτινοβολία Χηµική αντίδραση Θερµότητα 11. Κεραµικά & ύαλοι εσµοί στα κεραµικά : κυρίως ιοντικοί. Σταθερότητα δοµής: ηλεκτρική ουδετερότητα, µεγιστοποίηση γειτονικών αντίθετων φορτίων Αριθµός σύνταξης πολυέδρου (γειτονικών ανιόντων) : αυξάνεται µε το λόγο των ιοντικών ακτίνων r + /r - Μηχανικές ιδιότητες: εύθραυστα, χωρίς πλαστική παραµόρφωση Κατηγορίες κεραµικών : Πυριτικά (γυαλιά), Αργιλλικά (πηλός), Πυρίµαχα, Λειαντικά, Τσιµέντο, προηγµένα - ηλεκτρονικά κεραµικά / ορυκτά, απλά οξείδια, µεικτά οξείδια, µη-οξυγονούχα Εφαρµογές : πυρίµαχα (Κλίβανοι, θερµικές µηχανές, τουρµπίνες, θερµικές ασπίδες), επικαλύψεις (αντοχή σε φθορά, λειαντικά, οπτική) ηλεκτροτεχνικά, δοµικά, οικιακά, βιοκεραµικά, µεµβράνες και φίλτρα, αισθητήρες πυρηνική τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικά (ανόργανα διηλεκτρικά) : Αµίαντος (!), Μίκα, Πορσελάνες πηλού (καολινίτης) - Πορσελάνες τάλκη (µαγνησιοπυριτικά), Αλουµίνα, Γυαλιά Si Νa Pb B - χαλαζία (quartz) Πυριτικά γυαλιά µορφοποίηση - Tmprd glass - Πυροσυσσωµάτωση κόνεων (sintring) 1. Πολυµερή Μακροµόρια: Πολλαπλές επαναλήψεις βασικής δοµικής µονάδας (µονοµερές). Χωρίς σαφές σηµείο τήξης Βαθµός πολυµερισµού: [CH CH ] n Κρυσταλλικά ή άµορφα : βαθµός κρυσταλλικότητας Οµοπολυµερή: µε ένα µονοµερές Συµπολυµερή («κράµατα»): µονοµερή >1 στο ίδιο µακροµόριο Σύνθετα («µίγµατα»): ετερογενές µίγµα διαφορετικά µακροµόρια οµή των πολυµερών Οι ενδοµοριακοί δεσµοί είναι οµοιοπολικοί - Οι διαµοριακοί δεσµοί είναι µοριακοί (υδρογόνου- Van dr Waals). Παρατηρείται και σύµπλεξη των αλυσίδων

5 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 5/8 Τα µακροµόρια µε βάση τη δοµή διακρίνονται σε: γραµµικά, διακλαδισµένα, διασυνδεµένα, δικτυωµένα, Συµπολυµερή ιακρίνονται σε: τυχαία, εναλλασσόµενα, συσταδικά, διακλαδισµένα ("ενοφθαλµισµένα") Πρόσθετα στα πολυµερή Πλαστικοποιητές (χαµηλού µ.β.), Πληρωτικά, Αδρανή, Ενισχυτικά, Σταθεροποιητές, Επιβραδυντικά φλόγας, Χρωστικές Θερµική και µηχανική συµπεριφορά 3 βασικές κατηγορίες Θερµοπηκτικά (θερµοσκληρυνόµενα, θερµοστατικά): σκληρά και εύθραυστα, αποσυντίθενται πριν την τήξη (διασυνδεµένα πολυµερή) Θερµοπλαστικά: µαλακώνουν και επαναµορφοποιούνται (γραµµικά πολυµερή) Ελαστοµερή: µεγάλη ελαστική παραµόρφωση Υαλώδης µετάβαση (Τ g ) Τα άµορφα πολυµερή µεταβαίνουν από υαλώδη κατάσταση (εύθραυστα) σε ελαστική Κοινά τεχνητά πολυµερή: Πολυ-αιθυλένιο, Πολυ-προπυλένιο, Πολυ-βινυλο-χλωρίδιο, Πολυ-στυρένιο, Πολυαµίδιο (nylon), Πολύ-τετρα-φθορο-εθυλένιο (tflon), Πολυτερεφθαλικός αιθυλενεστέρας (PET), Πολύ- µεθακρυλικός µεθυλ-εστέρας (PMMA-plxiglas), φαινόλη-φορµαλδεΰδη (βακελίτης) Φυσικά πολυµερή: Πρωτεϊνες, νουκλεοτίδια, πολυσακχαρίτες, ρητίνες, Κόµµεα, Κυτταρίνη, Βαµβάκι, µετάξι Θερµική αντοχή µόνωσης - Γήρανση (δοµικές + χηµικές αλλοιώσεις, υποβάθµιση) Μέγιστη θερµοκρασία και χρόνος ζωής: log t = A + B/T Τυποποίηση µονωτικών: Θερµοκρασία για λειτουργία ωρών (Κλάσεις: o C ) Σύνθετα πολυµερικής µήτρας (Ενισχυµένες µηχανικές ιδιότητες) : είναι θερµοπηκτικά Μοντέλα ανάµιξης για την ενεργό διηλεκτρική σταθερά, ανάλογα µε τη διασπορά, το είδος και το σχήµα του πληρωτικού Οργανικά διηλεκτρικά : Οργανικά πολυµερή µε ε ~-4, εφδ~ «Σιλικόνες» : Πολύ-διµεθυλ-σιλ-οξάνια 13. Ηλεκτρική αγωγιµότητα Φυσικό µέγεθος µε εξαιρετικό εύρος τιµών - Εξαρτάται από τον αριθµό των διαθέσιµων φορέων φορτίου (ηλεκτρόνια, οπές, ιόντα) Αγωγοί ηµιαγωγοί / µονωτές υπεραγωγοί : διαφορετική µεταβολή αγωγιµότητας µε τη θερµοκρασία Πως κινούνται τα ηλεκτρόνια; (Θερµική ταχύτητα + Μέση ταχύτητα ολίσθησης λόγω ηλεκτρικού πεδίου) Αντίσταση = σκέδαση Μοντέλο ελεύθερων ηλεκτρονίων: σκέδαση µόνο από «ατέλειες» (πιθανότητα σκέδασης dt/τ) Ευκινησία µ=υ D /Ε=τ/m πυκνότητα ρεύµατος J=-n υ D = -n µ E = σ Ε Αγωγιµότητα σ (=1/ρ) = n µ = n τ/m Μεταβολή αγωγιµότητας µε τη θερµοκρασία στα καθαρά µέταλλα ρ Τ = ρ 0 (1+α Τ) Αγωγιµότητα κραµάτων ρ(τ,x) = ρτ + ρr (νόµος του Mathissn), ρ Τ : αντίσταση καθαρού µετάλλου, λόγω θερµοκρασίας ρ r : παραµένουσα αντίσταση λόγω ατελειών (προσµίξεις και παραµορφώσεις) ρ r (x) = A N x (1-x) A N x (κανόνας του Nordhim) Λόγος ειδικών αντιστάσεων : ρ RT /ρ Τ=0 = (ρ r +ρ Τ )/ρ r = 1+(ρ Τ /ρ r ) - για καθαρά µέταλλα ρ r 0, ρ RT /ρ 0 >>1 Φαινόµενο Hall: τάση Hall ανάλογη της έντασης του ρεύµατος και του µαγνητικού πεδίου ρεύµα Ι x =JS=nµE x wd, µαγνητικό πεδίο Β z =µ ο Η z, δύναµη Lornz -F y = -υ x Bz = -µe x B z = I x B z /nwd (κάθετα στο πεδίο και στον αγωγό), συσσώρευση των φορέων του ρεύµατος στη διεύθυνση y, ηλεκτροστατικό πεδίο E y = -F y /, τάση Hall V H =-E y w= I x B z /nd Άλλα φαινόµενα : Μεταβολή αγωγιµότητας µε το µαγνητικό πεδίο (Φαινόµενο Hall, Μαγνητοαντίσταση), Θερµοηλεκτρικά (Επίδραση βαθµίδας θερµοκρασίας): φαινόµενο Sbck (θερµοζεύγη), φαινόµενο Pltir Αγωγά υλικά: Αγωγοί (χαµηλή αντίσταση, µηχ.αντοχή): Cu (µικρότερος όγκος), Al (µικρότερο βάρος) Ικανότητα µεταφοράς ρεύµατος: διατοµή + µόνωση Αντιστάτες (υψηλότερη αντίσταση, αντοχή σε οξείδωση): Θερµικές αντιστάσεις (Cr, Ni), Νήµατα λυχνιών (W) / Επαφές διακοπτών (Cu) / Ασφάλειες τήξης / Συγκολλητικά αγωγών (Sn-Pb, Sn-Sb-Pb, Zn-Cd) Μη-µεταλλικοί αγωγοί: γραφίτης ιατοµή αγωγού & µέγιστο ρεύµα 14. Ηµιαγωγοί Το ηλεκτρόνιο έχει και κυµατικές ιδιότητες - κινείται σαν κύµα µε λ= h/p = h/mυ Ηλεκτρόνιο µε µικρή ενέργεια (µεγάλο λ) διαδίδεται στον κρύσταλλο χωρίς σκέδαση. Σκέδαση υπάρχει µε άτοµα εκτός κανονικής θέσης (ηλεκτρική αντίσταση). Για λ=n α (στάσιµα κύµατα), η ενέργεια του ηλεκτρονίου εµφανίζει ασυνέχεια. Για µεγαλύτερες ενέργειες : περίθλαση Ενέργεια των ηλεκτρονίων στον κρύσταλλο: Η ενέργεια είναι κβαντισµένη := δεν παίρνει συνεχείς τιµές, αλλά διακριτές. Αρχή του Pauli : µια ενεργειακή κατάσταση µπορεί να έχει µόνο 1 ηλεκτρόνιο (µόνο µε αντίθετο σπιν) = κάθε ηλεκτρόνιο έχει διαφορετική ενέργεια

6 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 6/8 Η υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση που είναι κατειληµµένη από ηλεκτρόνια στη θερµοκρασία Τ=0 Κ είναι η στάθµη Frmi E F Ενεργειακές ζώνες: Τα ηλεκτρόνια που αντιστοιχούν σε µια υποστιβάδα καταλαµβάνουν µια περιοχή ενεργειών µε διακριτές ενεργειακές καταστάσεις που απέχουν ελάχιστα. g(e) η πυκνότητα των καταστάσεων σε περιοχή E+dE Ενεργειακό χάσµα: Περιοχές ενέργειας χωρίς επιτρεπτές τιµές (απαγορευµένη ζώνη) Η συνάρτηση κατανοµής Frmi-Dirac : πιθανότητα κατάληψης µιας στάθµης E σε θερµοκρασία Τ 1 f ( E) = E EF 1 + xp( ) k T k B η σταθερά Boltzmann: k B = J/K = V/K και kt 300 = J = 0.06 V Αριθµός ηλεκτρονίων n = g(e) f(e) de (για τον υπολογισµό της αγωγιµότητας, σ = n µ ) Η αγωγιµότητα οφείλεται σε ηλεκτρόνια που µπορούν να µεταβάλουν την ενέργειά τους µπορούν αν υπάρχουν διαθέσιµες ενεργειακές καταστάσεις (διαθέσιµες : επιτρεπτές + κενές) Οπές : Κενές ενεργειακές καταστάσεις σε σχεδόν πλήρη ζώνη (σθένους). Το ρεύµα από τη συλλογική κίνηση των ηλεκτρονίων φαίνεται να προέρχεται από υποθετικούς φορείς (οπές) µε θετικό φορτίο ιάκριση αγωγών µη αγωγών (ποιοτική): Οι αγωγοί έχουν µη-πλήρη ζώνη σθένους ιάκριση ηµιαγωγών µονωτών (ποσοτική) : Οι ηµιαγωγοί έχουν µικρότερο ενεργειακό χάσµα Ηµιαγωγοί χωρίς προσµίξεις (αµιγείς ή ενδογενείς) : Η θερµική διέγερση δηµιουργεί ηλεκτρόνια αγωγιµότητας και οπές, n i = p i, σ i = n i µ + p i µ h = n i (µ +µ h ), E F =E G / Συγκέντρωση φορέων σε αµιγή ηµιαγωγό n i N C xp[-(e G )/kt], Ενεργός πυκνότητα καταστάσεων N C, (T/300K) 3/ m -3 Ηµιαγωγοί µε προσµίξεις : Εισάγουµε πρόσθετες καταστάσεις µέσα στο ενεργειακό χάσµα, n p, n p = n i Τύπου n : σ = n µ, n N D >> p Τύπου p : σ = p µ h p N A >> n B 15. ιηλεκτρικά : διατήρηση ηλ.πεδίου (µονωτικά: διηλεκτρικά που παρεµποδίζουν τη ροή φορτίων) Απόκριση σε ηλεκτρικό πεδίο: ηλεκτρική πόλωση dc πεδίο: πόλωση (ηλεκτρικά δίπολα) - ac πεδίο: ταλάντωση διπόλων Χωρητικότητα C = ε r ε ο A/d = Q/V, ιηλεκτρική σταθερά ή ηλεκτρική διαπερατότητα ε (ε 0 =8, F/m) Αγωγή ρεύµατος στα διηλεκτρικά σ = Α xp(-w/kt) Στερεά : Αγωγιµότητα όγκου + Αγωγιµότητα επιφάνειας Υγρά : Ιοντική αγωγή - Ηλεκτροφορητική αγωγή (κολλοειδή) Αέρια : ιονισµός ιπολική ροπή : p=q d (δίπολο φορτίου ±q σε απόσταση d) pi Πόλωση: στοιχειώδεις διπολικές ροπές στη µονάδα του όγκου P = V Σε γραµµικά διηλεκτρικά πόλωση P=(ε r -1)ε 0 Ε, Πόλωση P = α E, α: πολωσιµότητα, Ηλεκτρική µετατόπιση D: D = ε 0ε re = ε E D = P + ε 0E Σε µη-γραµµικά διηλεκτρικά η πολωσιµότητα α ( P = α E ) δεν είναι µονότιµη ούτε βαθµωτό µέγεθος Μηχανισµοί πόλωσης ( ιαφορετική απόκριση µε τη συχνότητα) Πολωσιµότητα α=α +α i +α o : ηλεκτρονιακή, α & ιοντική (σε ιοντικά στερεά), α i & προσανατολισµού (σε πολικά µόρια - µόνιµα δίπολα) α o Γωνία απωλειών δ: tanδ = I p /I q = P p /P q (ενεργός προς άεργο ισχύ) Σε ιδανικό διηλεκτρικό Ι = ji q = jvωc = jvωlε 0 ε r (l=s/d : ενεργό µήκος διηλεκτρικού) Σε διηλεκτρικό µε απώλειες Ι = Ι p + ji q = ji q (1-jI p /I q ) = ji q (1-j tanδ) = jvωlε 0 ε r (1- j tanδ)= jvωlε 0 ε r Μιγαδική διηλεκτρική σταθερά ε * r = ε r - j ε r = ε r (1- j tanδ) Εξάρτηση από τη συχνότητα - Σχέσεις Dby * ε s ε * ( ε ε )ωτ R (ε ) = ε' = ε + I m(ε ) = ε = s 1 + ω τ 1+ ω τ ε*=ε -jε, ε s = ε(f=0), ε = ε(f ), τ : χρόνος επαναφοράς (εξαρτάται από τη θερµοκρασία) ιάγραµµα ε -ε : Προσδιορισµός του χρόνου επαναφοράς (τ) από το διάγραµµα (Φασµατοσκοπία εµπέδησης)

7 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 7/8 ιηλεκτρική αντοχή τάση διάσπασης V br ιάσπαση αερίων (ιονισµός, απελευθέρωση ηλεκτρονίων φαινόµενο χιονοστιβάδας) Εκκενώσεις: Τόξου (χαµηλή τάση-υψηλό ρεύµα) Σπινθήρα (υψηλή τάση) Αίγλης (χαµηλή πίεση) Κορόνα (τοπική διάσπαση) ιάσπαση υγρών (χηµική αλλοίωση υποβάθµιση µόνωσης) Φυσαλίδες, εγκλείσµατα ιάσπαση στερεών (µόνιµη βλάβη) Θερµική (τοπική αύξηση θερµοκρασίας) Ηλεκτροµηχανική Ηλεκτροχηµική Ηλεκτρονική ιεπιφανειακή Εξωτερική / υπερπήδηση ιηλεκτρικά Υλικά Αέρια διηλεκτρικά: Αέρας, Ν, αδρανή αέρια, οξείδια (CO, SO), ηλεκτραρνητικά αέρια (CCl4, SF6), υδρογονάνθρακες, φρέον (CFC) Υγρά διηλεκτρικά (µόνωση + απαγωγή θερµότητας) -χαρακτηριστικά: Υψηλή διηλεκτρική αντοχή και αντίσταση όγκου, Υψηλή θερµοχωρητικότητα και θερµική αγωγιµότητα, Χαµηλή πυκνότητα, διαλυτότητα, ιξώδες, Χηµική σταθερότητα, µη-εύφλεκτα, µη-τοξικά -Υλικά: Ορυκτέλαια, CFC (Αλογονωµένοι υδρογονάνθρακες), PCB (ασκαρέλ), Έλαια σιλικόνης, υδρογονάνθρακες, οργανικοί εστέρες Στερεά διηλεκτρικά: βλ. κεραµικά και πολυµερή 16. Μαγνητικά υλικά Μαγνητικά µεγέθη µαγνητική διπολική ροπή m = µ ο ΙΑ µαγνήτιση Μ Μ= m / V µαγνητική πόλωση J J= µ ο M µαγνητική διαπερατότητα του κενού µ ο =4π x 10-7 (Η/m) απόκριση στο πεδίο: µαγνητική επιδεκτικότητα Μ= χ Η µαγνητική επαγωγή Β = µη = µ ο (Η+Μ) = µ ο Η + J (προσέγγιση) Β = µη = µ ο (1+χ) Η = µ ο µ r H σχετική διαπερατότητα µ r = µ / µ ο = 1+χ µονάδες Β = µη = µ ο (Η+Μ) = µ ο Η + J Β, J : Tsla (Wbr/m ) = Volt sc/m, M: A/m (CGS) B=H+4πΜ, H: Orstd (1O=10 3 /4π A/m=79,6 A/m), B: Gauss (1G=10-4 T), M:Gauss (4πG=10-4 ) µαγνητική ροπή και στροφορµή - γυροµαγνητικός λόγος τροχιακή στροφορµή p l = mωr τροχιακή µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου ιδιοστροφορµή (σπιν) r m s = m r p s m l ω = I A = πr = ωr π γυροµαγνητικός λόγος γ =, γ s = = γ m m ατοµική µαγνητική ροπή ένα άτοµο µε στροφορµή J h έχει µαγνητική ροπή m J = g J J µ B (έχει διπολική µαγνητική ροπή pm J = µ o gj J µ B ) g J ο παράγοντας Land, µ Β η µαγνητόνη Bohr, µονάδα µέτρησης της ατοµικής µαγνητικής ροπής. -4 µ = = ħ=h/π, h=6,63 x J sc η σταθερά του Planck Β m h µ ο µ Β =1.165x10-9 Wb 3 m (CGS: µ Β =9.74x10-1 rg/g) Επαγόµενη µαγνήτιση ιαµαγνητισµός (χ<0, χ -1x10-6, µ r 1) π.χ. Cu, Ag, Zn, H O A m = m p l

8 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 8/8 Παραµαγνητισµός (χ>0, χ 10-6, µ r 1) π.χ. Al, Mn, Na, Αέρας Νόµος Curi (παραµαγνητικά υλικά): επιδεκτικότητα χ = C/T δυναµική ενέργεια µαγνητικής ροπής: Ε = -µ ο MHcosθ για m=1 µ Β και Η=10 3 ka/m (1 ko): E = 1.17 x10-3 Joul<< kt (300) = 4.1 x10-1 Joul Σχεδόν τυχαίος προσανατολισµός ροπών. Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία, δυσκολότερος ο παραλληλισµός των µαγνητικών ροπών µε το πεδίο. Αυθόρµητη µαγνήτιση - (Σιδηρο)µαγνητικά υλικά (µ r >>1) π.χ. F (µ r =10 3, Co (µ r =10 3 ), φερίτες (µ r = ), suprmalloy (µ r =8x10 5 ) νόµος Curi-Wiss (για σιδηροµαγνητικά στην παραµαγνητική περιοχή) χ = C/(T-T C ) χαρακτηριστικά σιδηροµαγνητισµού : υψηλή διαπερατότητα, υψηλή µαγνήτιση, µαγνήτιση κόρου, παραµένουσα µαγνήτιση, βρόχος υστέρησης, κρίσιµη θερµοκρασία T C, παραµαγνητική επιδεκτικότητα χ=c/(t-t C ) Χαρακτηριστικά σηµεία βρόχου υστέρησης Μ(Η) ή Β(Η) (Β=µ ο H+J & J = µ ο M) B r =J r : παραµένουσα µαγνήτιση (για H=0) JH c :συνεκτικό πεδίο "ενδογενές" (J=0), B H c :"κανονικό" συνεκτικό πεδίο (B=0), ( J H c > B H c σε σκληρά υλικά) µαγνητική τάξη = ευθυγράµµιση µαγν. ροπών (σιδηροµαγνητισµός, αντισιδηροµαγνητισµός, φεριµαγνητισµός) Φαινοµενολογική περιγραφή: «µοριακό πεδίο» -πραγµατικό αίτιο: κβαντική «αλληλεπίδραση ανταλλαγής» Μαγνητικές περιοχές - Αφού οι ροπές είναι παράλληλες, γιατί δεν είναι πάντα Μ=Μ S??? Σε µια µαγνητική περιοχή η µαγνήτιση είναι ίση µε τη µαγνήτιση κόρου. Κατά τη µεταβολή του πεδίου (καµπύλη µαγνήτισης) µεταβάλλονται η διεύθυνση της µαγνήτισης και ο όγκος των περιοχών. Μαγνητικά υλικά Μαλακά, µε H c <100 O (8kA/m) : µαλακός σίδηρος, πυριτικοί χάλυβες (F-Si), κυβικοί φερίτες, άµορφα κράµατα (F-Ni) Ενδιάµεσα µε 100 O < H c < 1000 O: οξείδια σιδήρου, χρωµίου, κοβαλτίου, κράµατα Co-Cr Σκληρά, µε H c >1000 O (80 ka/m): Εξαφερίτες, κράµατα Al-Ni-Co, Sm-Co, Nd-F-B (Nd F 14 B) Κατηγορίες µαλακών µαγνητικών υλικών F και κράµατα υναµοελάσµατα F Si Πυρήνες σκόνης (powdr cors) : F, prmalloy (MPP), high flux (NiF 50-50), sndust Άµορφα κράµατα (mtglass) Νανοκρυσταλλικά (finmt) Φερίτες (κυβικοί Mn-Zn & Ni-Zn, εξαγωνικοί για µικροκυµατικές συχνότητες) Απώλειες µαγνητικών υλικών Απώλειες «χαλκού» (τυλίγµατος, Joul) - απώλειες «σιδήρου» (πυρήνα, µαγνητικές) Μαγνητικές απώλειες (πυρήνα) Υστέρησης (Kάθε µεταβολή της µαγνητικής επαγωγής γενικά συνεπάγεται µεταβολή της µαγνητικής ενέργειας) ινορευµάτων Παραµένουσες («ανώµαλες») (απώλειες συντονισµού) Εφαπτοµένη απωλειών: tanδ = µ"/µ' (µ=µ'+jµ"), Συντελεστής απωλειών: tanδ/µ Απώλειες βρόχου υστέρησης.- Πυκνότητα ενέργειας που καταναλώνεται = B W H db, = J dh = B dh (J/m 3 ) B1 W Απώλειες υστέρησης (πυκνότητα ισχύος) P W f (W/m 3 h f h = h ), Ειδικές απώλειες PS = (W/kg) d W h

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό) µε φυσικά µέσα προσφύσεως

Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό) µε φυσικά µέσα προσφύσεως ιάβρωση Ιατρικών ενθεµάτων Σοφία Παπαδάκη Ιωάννα Παπαδηµητρίου ΧΜ 5 ο Εξ. 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βιοϋλικά, τάσεις και εξελίξεις υλικών στο θέμα της υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων. της

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βιοϋλικά, τάσεις και εξελίξεις υλικών στο θέμα της υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων. της Mli 0\1. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιοϋλικά, τάσεις και εξελίξεις υλικών στο θέμα της υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων. της Σταματίνας - Ελένης Σαμιώτη tr-τ Ι/~ 'A~J ~ΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 72 8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Πολυμερή 8.1.1 Πολυμερή και πολυμερισμός Τα πολυμερή είναι γνωστά ευρέως και ως πλαστικά, επειδή πολλά από αυτά είναι εύπλαστα, δηλαδή παραμορφώνονται εύκολα. Οι χρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΜΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΜΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΜΩΝ Διπλωματική Εργασία Κουμπούρας Κωνσταντίνος (Α.Μ. 39) Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα