Συγκριτική Μελέτη Προγραµµάτων Χειροσφαίρισης και Φυσικής Αγωγής στη ιαµόρφωση των Ανθρωποµετρικών Χαρακτηριστικών σε Μαθητές Ηλικίας Ετών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκριτική Μελέτη Προγραµµάτων Χειροσφαίρισης και Φυσικής Αγωγής στη ιαµόρφωση των Ανθρωποµετρικών Χαρακτηριστικών σε Μαθητές Ηλικίας 12-14 Ετών"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), Released: September 20, ISSN Συγκριτική Μελέτη Προγραµµάτων Χειροσφαίρισης και Φυσικής Αγωγής στη ιαµόρφωση των Ανθρωποµετρικών Χαρακτηριστικών σε Μαθητές Ηλικίας Ετών Νίκος Οξύζογλου 1, Άγγελος Κανίογλου 2, & Στυλιανός Ρίζος 1 1 ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2 ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η προπόνηση σε παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας έχει πολύπλευρη επίδραση καθώς συµβάλλει στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων, στην εµπέδωση τακτικών στοιχείων, στην ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων, καθώς και στη διάπλαση των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την επίδραση ενός προγράµµατος χειροσφαίρισης διάρκειας έξι µηνών και ενός προγράµµατος φυσικής αγωγής στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών παιδιών σχολικής ηλικίας ετών. Στην έρευνα συµµετείχαν 121 µαθητές, εκ των οποίων οι 51 ήταν µαθητές των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης (Τ.Α..) και αποτέλεσαν την πειραµατική οµάδα, ενώ οι υπόλοιποι 70 µαθητές ήταν µαθητές του τυπικού σχολείου και αποτέλεσαν την οµάδα αναφοράς. Για την αξιολόγηση των µορφολογικών χαρακτηριστικών µετρήθηκε το βάρος, η δερµατοπτυχή βραχίονα, λαγόνιου και µηρού, ο δείκτης µάζας σώµατος, το ανάστηµα, η έκταση των χεριών, η διάµετρος παλάµης και η αµφιακρωµιακή απόσταση. Για την εκτίµηση των διαφορών στα µορφολογικά χαρακτηριστικά µεταξύ των οµάδων χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συνδιακύµανσης µε συνδιακυµαντή τις πρώτες µετρήσεις. Από την ανάλυση φάνηκε ότι στατιστικά σηµαντικές διαφορές προέκυψαν στο σωµατικό βάρος, στο δείκτη µάζας σώµατος (p<.05), στις τρεις δερµατοπτυχές, στη διάµετρο παλάµης και στην αµφιακρωµιακή απόσταση (p<.001), υπέρ των µαθητών που παρακολούθησαν το παρεµβατικό πρόγραµµα χειροσφαίρισης. Οι παραπάνω διαφορές αποδίδονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αθλήµατος της χειροσφαίρισης, όπως η διαρκής φυσική δραστηριότητα, τα πολλά άλµατα και οι ρίψεις, οι συχνές δροµικές ταχύτητες, οι διάφορες µετακινήσεις, ο τακτικός χειρισµός της µπάλας και η σω- µατική επαφή µε τους αντιπάλους. Επιπλέον, η ένταση και ο προπονητικός χαρακτήρας του προγράµµατος χειροσφαίρισης στα Τ.Α.. συνέβαλαν προφανώς στη βελτίωση και προσαρµογή των µορφολογικών χαρακτηριστικών των παιδιών που παρακολούθησαν το πρόγραµµα χειροσφαίρισης. Λέξεις κλειδιά: µορφολογικά χαρακτηριστικά, Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης, σχολική Φυσική Αγωγή, πρόγραµµα χειροσφαίρισης A Comparative Study of a Handball Program and a Physical Education Curriculum and Their Influence on the Anthropometric Characteristics Formation of Pupils Aged Nikolaos Oxizoglou 1, Aggelos Kanioglou 2 & Stylianos Rizos 1 1 Department of Physical Education and Sports Sciences at Serres, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas 2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract Training has an important influence on children s development of motor skills and physical abilities, on the consolidation of technical and tactical elements, as well as on the formation of morphological characteristics. The purpose of this study was to investigate the influence of a six-month handball and a physical education programs on the formation of morphological characteristics. The sample consisted of 121 pupils aged years, which were divided in two groups (51 as experimental group and 70 as control group). To evaluate ιεύθυνση επικοινωνίας: Νικόλαος Οξύζογλου Κ. Καραµανλή 80, Καλαµαριά 55134, Θεσ/νίκη e mail:

2 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), morphological characteristics, the children s weight, height, BMI, skin folds of arm, hip and thigh, arm extension, hand length, and acromional distance were measured. ANCOVA was conducted to examine the differences in the morphological characteristics between the groups, using the first measurement as a covariate. According to the analysis, children who attended the hand-ball program had a significant superiority in the weight, BMI (p<.05), skin folds of the arm, hip and thigh, hand length and acromional distance (p<.001). These differences are probably attributed to the characteristics of hand ball sport such as the continuous physical activity, many jumps and throwing, frequent sprints, various removals, ball handling and body contact with the opponent. Furthermore, the intensity and the training characteristics of the hand-ball program in sport schools apparently contributed in the improvement and adaptation of the morphological characteristics of the children who attended this program. Key words: morphological characteristics, sport school groups, Physical Education curriculum, handball program Εισαγωγή Η φυσική δραστηριότητα είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που συµβάλλει στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών (Malina, 1994). Στη διαµόρφωση αυτή συµβάλλουν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η διατροφή, η βιολογική ωρίµανση κ.α., αλλά όχι πάντοτε θετικά. Οι δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η κακή διατροφή µε υψηλή περιεκτικότητα σε θερµίδες και η µεγάλη τηλεθέαση, είναι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά (Pate et al., 1999), έτσι παρατηρείται αύξηση του δείκτη µάζας σώµατος, του ποσοστού παιδικής παχυσαρκίας και µείωση της µυϊκής µάζας. Τις τελευταίες δεκαετίες τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας έχουν αυξηθεί σηµαντικά όπου σε ορισµένες περιπτώσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν. Τελευταία ευρήµατα έδειξαν ότι η παιδική παχυσαρκία αυξήθηκε από 15% στο 28.8% για τα αγόρια και στο 23.6% για τα κορίτσια (Tremblay & Willms, 2000). Η σηµασία της φυσικής δραστηριότητας στη δια- µόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών έχει και προεκτάσεις που σχετίζονται µε τις λειτουργικές και κινητικές ικανότητες. Από έρευνες που εξέτασαν τη σχέση των µορφολογικών χαρακτηριστικών και των κινητικών ικανοτήτων προέκυψε ότι ο υψηλός δείκτης µάζας σώµατος µειώνει την καρδιοαναπνευστική αντοχή, την ταχύτητα, την εκρηκτική δύναµη και την επιδεξιότητα. Θετικές επιδράσεις παραδόξως σε υπέρβαρα παιδιά παρουσιάστηκαν στην κινητική ικανότητα της στατικής και γενικής δύναµης, όπως και στην οστική πυκνότητα (Osinski, 1989). Η αθλητική δραστηριότητα συµβάλλει σηµαντικά στη ρύθµιση του σωµατικού βάρους, το οποίο αποτελεί ετερογενή µάζα που συνίσταται από την άλιπη µάζα και το σωµατικό λίπος. Οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα στις αναπτυξιακές ηλικίες, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του ποσοστού σωµατικού λίπους και την αύξηση της άλιπης µάζας (Douda, Tokmakidis, & Tsigilis, 1997). Νεαροί αθλητές που ασχολούνται µε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όπως κολύµβηση, αγωνιστική γυµναστική, κλασικό αθλητισµό, ποδόσφαιρο και πάλη διαπιστώθηκε πως έχουν µικρότερα ποσοστά σωµατικού λίπους (4-15%) από ότι οι µη αθλούµενοι συνοµήλικοι τους (Malina & Bouchart, 1991; Parizkova, 1977). Επίσης σηµαντικές µεταβολές παρατηρήθηκαν στη σύσταση του σώµατος µετά από προπονήσεις αντοχής σε νεαρά άτοµα αναπτυξιακής ηλικίας (von Dobeln & Erikson, 1972; Parizkova & Sprynarova, 1975). Έρευνες που σχετίζονται µε την επίδραση της αθλητικής δραστηριότητας στις επιµήκεις διαστάσεις του σώµατος, κατά την αναπτυξιακή ηλικία, έδειξαν πως η συµβολή της δεν είναι σηµαντική στη διαµόρφωση τους (Bailey & Mirwald, 1988; Reznickova, Kotulan, & Placheta, 1981; Wanne & Valmaki, 1983). Οι αλλαγές που παρατηρούνται στο σωµατικό ανάστηµα ή στα µήκη άνω και κάτω άκρων, οφείλονται στην επίδραση γενετικών και διατροφικών παραγόντων (Bailey et al., 1988; Baxter-Jones & Helms, 1996; Broekhoff, 1985). Αποτελέσµατα άλλων ερευνών που σχετίζονται µε την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης στη διαµόρφωση των διαµέτρων του σώµατος έδειξαν ότι η συµβολή τους είναι σηµαντική. Συγκεκριµένα σε έρευνες που εξέτασαν την επίδραση του κλασικού αθλητισµού και της ενόργανης γυµναστικής στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω αθλήµατα επέδρασαν θετικά στην ανάπτυξη των διαµέτρων του σώµατος (Pienaar & Van Der Walt, 1988; Rausavljevic, Katic, Zvan, & Pejcic, 1999). Η συστηµατική προπόνηση της κολύµβησης προάγει τη σωµατική αύξηση και στις τρεις διαστάσεις των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών δηλαδή στην επιµήκη, εγκάρσια και περιµετρική (Νικολόπουλος 1990). Παρόµοια αποτελέσµατα κατέδειξε και η έρευνα του (Malina, 1994), όπου διαπίστωσε πως η συστηµατική προπόνηση της κολύµβησης συνέβαλε στην αύξηση των µερών του σώµατος και πιο συγκεκριµένα στην ανάπτυξη της απόστασης της ωµικής ζώνης. Παρεµβατικά προγράµµατα που περιείχαν ποικίλες φυσικές δραστηριότητες όπως βάδην, τρέξιµο, κυκλοεργόµετρο, ασκήσεις µε υψηλή επαναλαµβανόµενη αντίσταση και συνδυασµούς των παραπάνω δραστηριοτήτων επέδρασαν στη µείωση του ποσο-

3 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), στού σωµατικού λίπους, της σωµατικής µάζας και του δείκτη µάζας σώµατος. Οι πιο σηµαντικές µεταβολές επήλθαν µε δραστηριότητες µικρής έντασης και µεγάλης διάρκειας, κατόπιν οι φυσικές δραστηριότητες αερόβιας µορφής σε συνδυασµό µε ασκήσεις υψηλής αντίστασης, οι οποίες εφαρµόζονταν κατ επανάληψη. Τέλος, προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε ψυχολογική στήριξη για αλλαγή στάσεων ως προς τη διατροφή, την ά- σκηση και τον τρόπο ζωής θεωρήθηκαν κατάλληλα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού (Le- Mura & Mazickas, 2002). Από την εφαρµογή προγράµµατος κλασικού αθλητισµού διάρκειας έξι µηνών σε παιδιά δηµοτικού σχολείου, διαπιστώθηκαν αλλαγές στις διαµέτρους σώµατος (αµφιακρωµιακή απόσταση, διάµετρος γονάτου) και στο βάρος σώµατος. Ειδικότερα, σηµαντικές αλλαγές παρουσιάστηκαν στις τιµές των δερµατοπτυχών της κοιλιακής χώρας, οι οποίες αποδόθηκαν στην επίδραση του παρεµβατικού προγράµµατος (Rausavljevic et al., 1999). Σε άλλο παρεµβατικό πρόγραµµα εξετάστηκε η επίδραση της ενόργανης γυµναστικής στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών σε αθλητές παιδικής ηλικίας. Οι µορφολογικοί παράµετροι που αξιολογήθηκαν αφορούσαν τη µάζα του σώµατος, το ανάστηµα, το ύψος σε καθιστή θέση, την έκταση χεριών, το µέγιστο ύψος µε ανάταση χεριών, την περίµετρο κοιλιακής χώρας, την αµφιακρωµιακή απόσταση και έξι δερµατοπτυχές του σώµατος. Οι αθλητές της ενόργανης γυµναστικής σε σχέση µε τους καλαθοσφαιριστές ήταν κοντύτεροι µε µικρότερη σωµατική µάζα και παρουσίασαν καλύτερη µυϊκή ανάπτυξη στην ωµική ζώνη και στα κάτω άκρα. Επίσης σε διάστηµα έξι µηνών, στις τέσσερις από τις έξι δερµατοπτυχές, οι αθλητές της ενόργανης γυµναστικής παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µείωση των τιµών (Pienaar & Van Der Walt, 1988). Η προπόνηση κολύµβησης διαπιστώθηκε πως συµβάλλει στην αύξηση της µάζας σώµατος, της άλιπης µάζας σώµατος, στην περίµετρο στήθους, στην περίµετρο βραχίονα και στην µυϊκή µάζα του βραχίονα (Benefice, Mercier, Guerin, & Prefaut, 1990). Σε άλλη έρευνα όπου εξετάστηκε η επίδραση της καλαθοσφαίρισης στα φυσιολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά αγοριών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας διαπιστώθηκε ότι οι τιµές των δερµατοπτυχών µηρού, τρικέφαλου, κοιλιακής και λαγόνιας χώρας µειώθηκαν σηµαντικά Οι ανθρωποµετρικοί δείκτες του σωµατικού βάρους και οι διάµετροι σώµατος (εύρος λεκάνης, εύρος ώµων και πλάτος καρπού) δεν είχαν επηρεαστεί από το παρεµβατικό πρόγραµµα. Σχετικά µε το ανάστηµα του δείγµατος διαπιστώθηκε ότι τα προπονηµένα παιδιά ήταν υψηλότερα και παρουσίασαν µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης (Βαµβακούδης, 2000). Σε έρευνα των Καρρά, Τσολάκη και Μπογδάνη (1999), διαπιστώθηκε ότι οι χειροσφαιριστές σε σχέση µε τους µη αθλούµενους παρουσίασαν καλύτερες τιµές στα µορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά στα οποία παρουσιάστηκαν µεγαλύτερες τιµές ήταν το ύψος, το βάρος, το άλιπο βάρος, η περίµετρος βραχίονα, η µηροκονδυλική και βραχιοκονδυλική διάµετρος και µικρότερο ποσοστό σωµατικού λίπους. Επίσης οι συγγραφείς διαπίστωσαν πως οι χειροσφαιριστές είχαν πρώιµη βιολογική ανάπτυξη την οποία απέδωσαν, είτε στην επιλογή των πιο ανεπτυγµένων ατόµων, είτε στην επίδραση της προπόνησης στον ρυθµό της βιολογικής ωρί- µανσης και σωµατικής ανάπτυξης. Σε παρόµοια έρευνα που έγινε σε µαθητές Γυµνασίου, διαπιστώθηκε πως το πρόγραµµα χειροσφαίρισης κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της φυσικής αγωγής συνέβαλλε στη βελτίωση ορισµένων µορφολογικών χαρακτηριστικών, όπως στην ανάπτυξη των άνω άκρων (κυρίως βραχίονα), καθώς και στη θωρακική και ωµική ζώνη (Τσόνιας, Κουγιουµτζίδης & Μάντης, 1999). Τα Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης (Τ.Α..) είναι ένας θεσµός που άρχισε να εφαρµόζεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη χώρα µας. Ο θεσµός αυτός ξεκινά µε την είσοδο των παιδιών στο Γυµνάσιο και σαν στόχο έχει τη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών και την ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων, των τεχνικών δεξιοτήτων και των τακτικών στοιχείων του παιχνιδιού. Ένα από τα οµαδικά αθλήµατα που καλλιεργείται στα Τ.Α.. είναι και η χειροσφαίριση, η οποία είναι ένα δυναµικό άθληµα που χαρακτηρίζεται από µεγάλο αριθµό µετακινήσεων, αλµάτων, ρίψεων, πτώσεων, σωµατικών επαφών. Επίσης το παιχνίδι έχει µεγάλη διάρκεια και απαιτεί συνεχείς εναλλαγές έντασης, ρυθµού και κινητικών ενεργειών. Από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι οι αθλητικές δραστηριότητες συµβάλουν στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών των αθλουµένων. Η συµβολή αυτή όµως δεν είναι πάντοτε όµοια ως προς την ανάπτυξη των επιµέρους διαστάσεων αλλά διαφέρει από άθληµα σε άθληµα. Η επιστηµονική έρευνα δεν έχει δείξει το απαιτούµενο ενδιαφέρον στην επίδραση της προπόνησης της χειροσφαίρισης στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών και ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές ηλικίες. Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης εξαµηνιαίου προγράµµατος χειροσφαίρισης στα µορφολογικά χαρακτηριστικά των µαθητών που παρακολουθούσαν τα Τ.Α.. σε σύγκριση µε το πρόγραµµα της φυσικής αγωγής, όπως αυτό προβλέπεται από τα Αναλυτικά Προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας και παράλληλα να προσδιοριστεί η µορφολογική εικόνα και τα επιµέρους χαρακτηριστικά των χειροσφαιριστών τα οποία µπορεί να χρησιµεύσουν στην καλύτερη επιλογή νέων ταλαντούχων αθλητών.

4 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Μέθοδος και ιαδικασία Συµµετέχοντες Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν 121 µαθητές ηλικίας ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο υποοµάδες. Την πειραµατική οµάδα αποτέλεσαν όλοι οι µαθητές (n=51) των ΤΑ -χειροσφαίρισης Πτολε- µαϊδας και Αµυνταίου, ενώ την οµάδα αναφοράς (n=70) µαθητές που παρακολουθούσαν το γυµνάσιο Κοζάνης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα Τ.Α.. εντάσσονται οι µαθητές µετά από επιλογή. Η οµάδα αναφοράς έγινε µε τυχαία δειγµατοληψία και απαρτίζονταν από µαθητές οι οποίοι είχαν προσκο- µίσει πιστοποιητικό υγείας και υπεύθυνη δήλωση γονέων πριν από την έναρξη της έρευνας, παρακολουθούσαν ανελλιπώς το πρόγραµµα φυσικής αγωγής και δεν συµµετείχαν συστηµατικά σε κάποιο αθλητικό σύλλογο. Οι µαθητές αυτοί προέρχονταν από τρία διαφορετικά σχολεία της πόλης της Κοζάνης, τα οποία πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για συστηµατική και µεθοδευµένη άσκηση. Μετρήσεις Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε τις οδηγίες των Lohman, Roche και Martotell (1988) για τον καθορισµό του δείκτη µάζας σώµατος (BMI). Πριν την έναρξη της έρευνας έγινε ενηµέρωση των διευθυντών και των καθηγητών φυσικής αγωγής για τους σκοπούς και το περιεχόµενο της έρευνας. Μετά από την έγκριση των διευθυντών των παραπάνω σχολείων για την πραγµατοποίηση της έρευνας ξεκίνησε η διαδικασία της πρώτης µέτρησης στο πρώτο δεκαήµερο του Ο- κτωβρίου. Στη συνέχεια οι οµάδες ακολούθησαν διαφορετικά προγράµµατα άσκησης διάρκειας έξι µηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα έγιναν συνολικά πενήντα διδακτικές ώρες για κάθε οµάδα. Οι µαθητές ασκούνταν 3 φορές εβδοµαδιαίως επί 60 λεπτά. Για να συµψηφιστεί η χρονική διάρκεια της διδακτικής ώρας του τυπικού γυµνασίου µε αυτή των Τ.Α.. έγινε επιµήκυνση αυτής κατά 15 λεπτά. Η επιβάρυνση στα ΤΑ ρυθµίστηκε κατά προσέγγιση από τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), οι οποίοι υποχρέωναν τους µαθητές να κάνουν ενεργητικά διαλείµµατα τα οποία δεν ξεπερνούσαν χρονικά τα 2-3 λεπτά, ενώ οι ΚΦΑ στα Γυµνάσια, ακολούθησαν το προβλεπόµενο πρόγραµµα από το υπουργείο παιδείας. Επίσης οι ΚΦΑ των ΤΑ ήταν προπονητικά πιο έµπειροι, εξειδικευµένοι και επιστηµονικά καταρτισµένοι, στοιχεία τα οποία συνέβαλαν ώστε να αυξηθεί η επιβάρυνση στη διάρκεια της προπόνησης. Αντίθετα οι ΚΦΑ των τυπικών σχολείων επέλεξαν από µόνοι τους τη δοσολογία για την επιβάρυνση του µαθήµατος. Επιπλέον οι συνθήκες άσκησης και άθλησης στα ΤΑ ήταν καλύτερες από αυτές των τυπικών σχολείων. Η πειραµατική οµάδα, που αποκλείστηκε από οποιαδήποτε δραστηριότητα άλλης µορφής, εφάρ- µοσε το παρεµβατικό πρόγραµµα χειροσφαίρισης στα Τ.Α.., το οποίο περιελάµβανε διδακτικές ενότητες για την εµπέδωση τεχνικών δεξιοτήτων και τακτικών στοιχείων άµυνας και επίθεσης, τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο. Το πρόγραµ- µα της πειραµατικής οµάδας αποτελούνταν από επτά θεµατικές ενότητες, οι οποίες περιελάµβαναν χειρισµό µπάλας πέντε διδακτικές ώρες (10%), κράτηµα, υποδοχή και µεταβίβαση µπάλας οκτώ ώρες (16%), στοχευση στο τέρµα εννέα ώρες (18%), προσποιήσεις επτά ώρες (14%), τακτική παιχνιδιού οκτώ ώρες (16%), αντεπιθέσεις οκτώ ώρες (16%) και τεχνική τερµατοφύλακα πέντε ώρες (10%). Η οµάδα αναφοράς εφάρ- µοσε το πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής, το οποίο προβλέπονταν από το υπουργείο παιδείας και περιελάµβανε έξι διδακτικές ώρες κλασικού αθλητισµού, έντεκα ώρες χειροσφαίρισης, έντεκα ώρες πετοσφαίρισης, έντεκα ώρες καλαθοσφαίρισης και έντεκα ώρες ποδοσφαίρου. Μετά το πέρας των προγραµµάτων έγινε η τελική µέτρηση στο πρώτο δεκαήµερο Απριλίου. Για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω όργανα: αναστηµό- µετρο (SECA-220), ηλεκτρονική ζυγαριά δαπέδου (Digital Floor Scale-Model 01152), ειδική µετροταινία για την µέτρηση της έκτασης χεριών, ειδικό δερ- µατοπτυχόµετρο τύπου (Levetta Project Pistola) και ειδικός διαβήτης για τη µέτρηση της παλαµικής διαµέτρου τύπου (Laffayete). Το ανάστηµα του σώµατος µετρήθηκε σε εκατοστά. Το βάρος του σώµατος µετρήθηκε σε γραµµάρια. Η έκταση χεριών, η αµφιακρωµιακή απόσταση και η διάµετρος της παλάµης µετρήθηκαν σε χιλιοστά, όπως επίσης και οι δερµατοπτυχές του σώµατος. Στατιστική ανάλυση Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συνδιακύµανσης µε συνδιακυµαντή τις πρώτες µετρήσεις και έγινε µε το πρόγραµ- µα SPSS 10. Αποτελέσµατα Από την ανάλυση συνδιακύµανσης των δεδο- µένων µεταξύ των δύο οµάδων προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους παρακάτω ανθρωποµετρικούς δείκτες: σωµατικό βάρος, δερµατοπτυχή βραχίονα, µηρού, λαγόνιου, BMI, διάµετρο παλάµης και αµφιακρωµιακή απόσταση. εν προέκυψε στατιστικά σηµαντική κύρια επίδραση στο ανάστηµα και στην έκταση χεριών (Πίνακας 1). Σε όλες τις παραπάνω µεταβλητές οι διαφορές ήταν προς όφελος της πειραµατικής οµάδας σύµφωνα µε τους µέσους όρους.

5 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και διαφορές ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών µεταξύ των δύο οµάδων. Μεταβλητές Πειραµατική οµάδα Οµάδα αναφοράς F p (n = 51) (n =70) Σωµατικό Βάρος (κιλά) ± ± ερµατοπτυχή βρ/χίονα ± ± ερµατοπτυχή µηρού ± ± ερµατοπτυχή λαγόνιου ± ± Body-Mass-Index ± ± Ανάστηµα (εκατ.) ± ± Έκταση χεριών (εκατ.) ± ± ιάµετρος παλάµης (εκατ.) ± ± Αµφιακρωµιακή απόσταση ± ± p<.05 Συζήτηση Μετά την εφαρµογή των δύο προγραµµάτων της χειροσφαίρισης και της φυσικής αγωγής διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων στο σωµατικό βάρος, στις δερµατοπτυχές βραχίονα, µηρού και λαγόνιου, στο δείκτη µάζας σώµατος στη διάµετρο παλάµης και στην αµφιακρω- µιακή απόσταση υπέρ της οµάδας που παρακολούθησε το πρόγραµµα χειροσφαίρισης. Οι διαφορές που παρουσιάστηκαν στη σωµατική µάζα µετά την εφαρµογή των δύο προγραµµάτων ενδεχοµένως να οφείλεται στη διαφορά της ποσότητας και της έντασης της άσκησης των δύο προγραµ- µάτων που ακολούθησαν οι οµάδες. Ο δείκτης µάζας σώµατος παρουσίασε επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά αν και οι µέσες τιµές των δύο οµάδων στην τελική µέτρηση ήταν παρόµοιες. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη µειωµένη αύξηση του σωµατικού βάρους της πειραµατικής οµάδας (1642 κιλά) έναντι αυτής της οµάδας αναφοράς (3535 κιλά). Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµπίπτουν µε αυτά των Douda et al. (1997), οι οποίοι στην έρευνά τους διαπίστωσαν πως οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα στις αναπτυξιακές ηλικίες συµβάλλει στη µείωση του ποσοστού σωµατικού λίπους και στην αύξηση της άλιπης µάζας. Παρόµοιες διαπιστώσεις παρουσιάστηκαν σε παρεµβατικά προγράµµατα που περιείχαν βάδην, τρέξιµο, κυκλοεργόµετρο, κλασικό αθλητισµό, ενόργανη γυµναστική και άλλες φυσικές δραστηριότητες (LeMura & Mazickas, 2002; Rausavljevic et. al., 1999). Επίσης η οµάδα χειροσφαίρισης παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τις τιµές των δερµατοπτυχών του βραχίονα, λαγόνιου και µηρού. Αυτή η διαφορά οφείλεται πιθανά στην διαφορά έντασης, όγκου και στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τη χειροσφαίριση, (γρήγορες και συνεχείς µετακινήσεις των παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα και υψηλή ένταση των κινητικών ενεργειών). Τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά της χειροσφαίρισης και ο προπονητικός χαρακτήρας του προγράµµατος παρέµβασης είναι η ειδοποιός διαφορά των δύο προγραµµάτων, που συνέβαλε στην διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών. Αρκετές έρευνες που µελέτησαν την επίδραση διαφορετικών προγραµµάτων µέτριας και έντονης µορφής άσκησης στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών κατέληξαν στις ίδιες διαπιστώσεις όσον αφορά στη µείωση του ποσοστού σωµατικού λίπους (Βαµβακούδης, 2000; von Dobeln & Erikson, 1972; LeMura & Mazickas, 2002; Malina & Bouchart, 1991; Parizkova, 1977; Parizkova, & Sprynarova, 1975). Στις επιµήκεις διαστάσεις του σώµατος και συγκεκριµένα στο ανάστηµα και στην έκταση χεριών δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Ο ρυθµός αύξησης του αναστήµατος και στις δύο οµάδες ήταν παρόµοιος µε το ρυθµό αύξησης που παρατηρείται στο γενικό πληθυσµό την περίοδο αυτή της προεφηβικής ηλικίας δηλ. περίπου 8-10 εκατ. ετησίως (Whipple, 1996). Όπως και σε προηγούµενες έρευνες δεν διαπιστώθηκε επίδραση της αθλητικής δραστηριότητας στις επιµήκεις διαστάσεις του σώµατος κατά την αναπτυξιακή ηλικία (Bailey et al., 1988; Reznickova et al., 1981; Wanne & Valmaki, 1983). Η αύξηση τιµών του αναστήµατος και της έ- κτασης χεριών µεταξύ αρχικής και τελικής µέτρησης που παρουσιάστηκε και στις δύο οµάδες δε µπορεί να αποδοθεί στη συµβολή των δύο προγραµµάτων, αλλά στην βιολογική ανάπτυξη των παιδιών (Bailey et al., 1988; Baxter-Jones & Helms, 1996; Broekhoff, 1985). Και αυτό διότι στην προεφηβική περίοδο, που ανήκει το δείγµα µας, ο ρυθµός ανάπτυξης είναι πολύ έντονος. Η διαφορά ύψους που παρατηρήθηκε είναι σχεδόν ίδια και στις δύο οµάδες. Ο ρυθµός αύξησης του ύψους ανέρχεται περίπου στα 4.5 εκατοστά εξαµηνιαίως. Η τιµή αυτή συµπίπτει µε το γενικό ρυθµό αύξησης των παιδιών την περίοδο αυτή, όπως διαπιστώθηκε σε προηγούµενες έρευνες (Malina, 1975). Στις εγκάρσιες διαστάσεις και συγκεκριµένα στην αµφιακρωµιακή απόσταση και στη διάµετρο παλάµης παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων. Από τους µέσους ό- ρους διαπιστώνεται ότι η διαφορά των τιµών στην αµφιακρωµιακή απόσταση και στη διάµετρο παλά- µης ήταν υπέρ της πειραµατικής οµάδας. Η διαφορά

6 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί στο διαφορετικό ρυθ- µό αύξησης των χεριών µεταξύ των οµάδων, αλλά πιθανά στο περιεχόµενο του παρεµβατικού προγράµ- µατος στο οποίο περιλαµβάνονταν πολλές δραστηριότητες που είχαν σχέση µε το χειρισµό και τη συχνή επαφή της µπάλας κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ο τακτικός χειρισµός και η διαρκής επαφή µε τη µπάλα ίσως να επέδρασαν στην αύξηση της ευκαµψίας των αρθρώσεων των δακτύλων µε αποτέλεσµα την υψηλότερη τιµή στη διάµετρο της παλά- µης. Στα οµαδικά αθλήµατα που η επαφή της µπάλας γίνεται µε τις παλάµες και ιδιαίτερα µε το ένα χέρι, όπως η χειροσφαίριση, η υδατοσφαίριση, το αµερικάνικο ποδόσφαιρο κ. ά. ο αντίχειρας και το µικρό δάκτυλο συµµετέχουν κύρια στο κράτηµα και στο χειρισµό της µπάλας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη ευκαµψία των µεταφαλάγγιων αρθρώσεων η οποία επηρεάζει τη διάµετρο παλάµης (Bolek, 1982). Όσον αφορά στη βελτίωση της αµφιακρωµιακής απόστασης αυτή συµφωνεί µε πρόσφατες έρευνες που σχετίζονται µε την επίδραση διαφόρων προγραµµάτων φυσικής δραστηριότητας, όπως κλασικός αθλητισµός και ενόργανη γυµναστική. Στις έρευνες αυτές διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω δραστηριότητες ως ένα βαθµό επηρέασαν την αύξηση των εγκάρσιων διαστάσεων και συγκεκριµένα στην αµφιακρωµιακή απόσταση και τη διάµετρο γόνατος (Pienaar & Van Der Walt, 1988; Νικολόπουλος, 1990; Malina, 1994; Rausavljevic et al., 1999). Επίσης παρόµοια συµπεράσµατα διαπιστώθηκαν µετά από παρεµβατικό πρόγραµµα χειροσφαίρισης, όπου παρατηρήθηκε αύξηση των τιµών των εγκάρσιων διαστάσεων και συγκεκριµένα στη µηροκονδυλική και βραχιοκονδυλική διάµετρο (Καρράς και συν., 1999). Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι µαθητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα της χειροσφαίρισης βελτίωσαν τις τιµές στα περισσότερα µορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι διαφορές αυτές µπορεί να οφείλονται είτε στην επιβάρυνση είτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος της χειροσφαίρισης. Συγκεκριµένα οι βελτιώσεις τιµών στο σωµατικό βάρος, στο σωµατικό λίπος και στο δείκτη µάζας σώµατος, πιθανά να αποδίδονται στην επιπλέον επιβάρυνση, ενώ οι διαφορές τιµών της αµφιακρωµιακής απόστασης και της διαµέτρου της παλάµης πιθανά να αποδίδονται στο εξειδικευµένο πρόγραµµα της χειροσφαίρισης. Σύµφωνα µε τον (Fulkozi 1994), αλλά και από τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, φαίνεται ότι µερικά µορφολογικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν τον ιδανικό σωµατότυπο των χειροσφαιριστών και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή τους στη προεφηβική ηλικία. Αυτά είναι το υψηλό ανάστηµα, το ιδανικό βάρος σώµατος, η µεγάλη έκταση χεριών, η µεγάλη αµφιακρωµιακή απόσταση και η υψηλή τιµή της διαµέτρου της παλάµης. Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή Το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε όλες ανεξαιρέτως τις βαθµίδες εκπαίδευσης αποτελεί µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των µαθητών και των δύο φύλων. Ένας από τους πολλούς στόχους του µαθήµατος είναι η καλλιέργεια και η αρµονική ανάπτυξη του σώµατος. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από διάφορες κινητικές δραστηριότητες και προγράµµατα άθλησης. Το άθληµα της χειροσφαίρισης αναµφίβολα αποτελεί ένα σπουδαίο µέρος του µαθήµατος της φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά της χειροσφαίρισης που είναι η µεγάλη διάρκεια του αγώνα, οι συχνές επαφές σώµα µε σώµα, ο µεγάλος συναγωνισµός στις αντεπιθέσεις για γκολ, ο ανταγωνισµός για τη διεκδίκηση της µπάλας και η συνεχής εναλλαγή του σκορ, κάνουν το άθλη- µα αρκετά ελκυστικό στους µαθητές, µε αποτέλεσµα να καλλιεργούνται όλες σχεδόν οι κινητικές τους ικανότητες και παράλληλα η διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών. Παρόµοιες διαπιστώσεις δε βρέθηκαν στο τυπικό πρόγραµµα φυσικής αγωγής. Ειδοποιός διαφορά µεταξύ των δύο προγραµµάτων είναι ο χαρακτήρας της άσκησης, η διαφορά έντασης και όγκου του µαθήµατος. Από τα παραπάνω εξάγεται το συ- µπέρασµα πως το µάθηµα της φυσικής αγωγής θα πρέπει να εντατικοποιηθεί ανάλογα µε το πρόγραµµα χειροσφαίρισης που εφαρµόστηκε στη παρούσα έρευνα για να αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Η χειροσφαίριση είναι ένα από τα νεώτερα οµαδικά αθλήµατα που σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστη- µα έγινε δηµοφιλές σε όλο τον κόσµο. Οι µορφές ενασχόλησης του συγκεκριµένου αθλήµατος δεν είναι µόνο αγωνιστικές αλλά και ψυχαγωγικές (Werner, Candida & Hans, 1979). Τόσο ο αγωνιστικός όσο και ο ψυχαγωγικός τρόπος ενασχόλησης, συµβάλλουν στη διαµόρφωση ορισµένων µορφολογικών χαρακτηριστικών του ατόµου. Τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας που αφορούν την επιρροή του προγράµ- µατος χειροσφαίρισης στα µορφολογικά χαρακτηριστικά και τα οποία σχετίζονται άµεσα µε την επιλογή των αθλητών στις µικρές εφηβικές ηλικίες συµβάλλουν σηµαντικά στην ποιότητα σε όλες τις µορφές άθλησης. Από τα σπουδαιότερα όµως οφέλη που αποκοµίζουν οι έφηβοι οι οποίοι ασχολούνται µε τη χειροσφαίριση είναι η σωστή διάπλαση και διαµόρφωση ενός αρµονικά αναπτυγµένου σώµατος τα οποία συµβάλλουν στην αποφυγή παχυσαρκίας και στην καλύτερη απόδοση και ευεξία.

7 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Βιβλιογραφία Bailey, D. & Mirwald, R. (1988). The effects of training on the growth and development of the child. In R. Malina (Ed.), Young Athletes: Biological, Phychological, and Educational perspectives (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Βαµβακούδης, Ε. (2000). Η επίδραση της καλαθοσφαιρικής προπόνησης στο καρδιοαναπνευστικό και µυϊκό σύστηµα αγοριών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. ιδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης. Baxter-Jones, A. D. G. & Helms, P. J. (1996). Effects of training at a young age: A review of the training of young athletes. Pediatrics Exercise Science, 8, Benefice, E., Mercier, J., Guerin, M.J., & Prefaut, C. (1990). Diferences in aerobic and anthropometric characteristics between peripubertal swimmers and non-swimmers. International Journal of Sports Medicine, 11, Bloomfield, J., Blanksby, B.A., Ackland, T.R., & Elliot, B. C. (1985). The anatomical and physiological characteristics of preadolescent swimmers, tennis players and non-competitors. Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 17, Bolek, E. (1982). Prilog metodologiji dinamometrijiskog ispitivanja snage rukometaša. Rukomet, 6, Broekhoff, J. (1985). The effect of physical activity on physical growth and development. Effects of Physical Activity in Children, 19, Butts, N. K. (1982). Physiological profile of high school female cross-country runners. The Physician and Sports Medicine, 10, Claessens, A., Malina, R., Lefevre, J., Beunen, G., Stijnen, V., Maes, H. et al. (1992). Growth and menarcheal status of elite female gymnasts. Medicine and Science in Sports and Exercise, 24, Cronk, C. E., Roche, A. F., Kent, R., Eichoru, D., & McCammon, R. W. (1983). Longitudinal treds in subcutaneos fat thickness during adolescence. American Journal of Physical Anthropology, 61, von Dobeln, W., & Eriksson, B.O. (1972). Physical training, maximal oxygen uptake and dimensions of the oxygen transporting and metabolizing organs in boys years of age. Acta Pediatrics Scandinavica, 61, Douda, H., Tokmakidis, S., & Nikolaidis, K. (2000). Kinantropometric characteristics and physical fitness atributes as predictors of attainment in rhythmic sports gymnastics. Journal of Sports Sciences, 18, 510. Douda, H., Tokmakidis, S., & Tsigilis, N. (1997). The effect of trainig during growth on Rhythmic Sports Gymnasts development. The Third Annual Congress of the European College of Sport Science, Manchester, England, p ούδα, Ε., Τοκµακίδης, Σ., & Τσιγγίλης, Ν. (1997). Μελέτη των µορφολογικών χαρακτηριστικών σε αθλήτριες Ρυθµικής και Ενόργανης Αγωνιστικής Γυµναστικής. 4 Ο ιεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, σελ Haywood, K.M., Clark, B.A., & Mayhew, J.L. (1986). Differential effects of age-group gymnastics and swimming on body composition, strength, and flexibility. Journal of Sports Medicine, 26, Fulkozi, K. (1994). Rukomet, Selekcija talenata. Beograda: Sportski savez. Καρράς,., Τσολάκης, Χ. & Μπογδάνης, Γ. (1999). Βιολογική ωρίµανση και µορφολογικά χαρακτηριστικά αθλητών χειροσφαίρισης ηλικίας ετών, 7 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Κοµοτηνή. lemura, L.M. & Mazickas, M.T. (2002). Factors that alter body fat, body mass and fat-free mass in pediatric obesity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34, Lohman, G.T., Roche, F.A., & Martotell, R. (1988). Anthropometric Standardization Reference Manual. Champaign, IL: Human Kinetics. Malina, R.M. (1975). Growth and development: The first twenty years in man. Minneapolis: Burgess. Malina, R. M. (1986). Physical activity and well-being. Physical Growth and Maturation. Virginia, VA: American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance (AAHPERD). Malina, R. M. (1994). Physical activity and training: effects on stature and the adolescent growth spurt, Medicine and Science in Sports and Exercise, 26, Malina, R. M., & Bouchard, C. (1991). Growth maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics. Νικολόπουλος, Γ. (1990). Σωµατική αύξηση και βιολογική ωρίµανση, νεαρών προπονούµενων κολυµβητών. Αδηµοσίευτη ιδακτορική διατριβή. Αθήνα. Osinski, W. (1989). Analysis of relationship between morphological parameters and motor abilities as a description of real course of the relationship and premise for forecast. Biology of Sport, 6, ΟΧΕ (1992). Οµοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας, Προγραµµατισµός της ΟΧΕ για τα κλιµάκια, ΤΑ και σχολεία, Αθήνα. Pangrazi, R. (1999). ιδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

8 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Parizkova, J. & Sprynarova, S. (1975). Longitudinal study of body composition, body build and aerobic capacity in boys of different physical activity from 11 to 15 years. In H.E. Jokl Mellerowicz & G. Hansen (Eds.), Ergebnisse der Ergometrie (pp ). Erlangen: Perimed. Parizkova, J. (1973). Body Composition and Exercise during Growth and Development. In G.L. Rarick & F.H. Adams (Eds.), Physical activity, human growth and development (pp 78-89). New York: Academic Press. Parizkova, J. (1977). Body fat and physical fitness. Hague: Martinus Njihoff. Pate, R.R., Trost, S.C., Donda, M., Ott, A.E., Ward, D.S., Sannders, R., et al. (1999). Tracking of physical activity, physical inactivity and health related physical fitness in rural youth. Pediatric Exercise Science, 11, Pienaar, A.E. & van Der Walt (1988). The influence of participation in a gymnastics program on selected anthropometrical variables of six to nine-year old girls. Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 11, Rausavljevic, N., Katic, R., Zvan, M. & Peicic, A. (1999). The influence of six-month athletics treatment incorporated in physical education classes on changes of morphological characteristics in sevenyear old boys. Gymnica, 29, Reznickova, M., Kotulan, J., & Placheta, Z. (1981). Intensive Bewegungsaktivitat und Korperent wicklung. Medizin und sport, 21, Riezobos, M.L., Paterson, D.H., Hall, C.R., & Yuhasz, M.S. (1983). Relationship of selected variables to performance in women's basketball. Canadian Journal of Apllied Physiology, 8, Roemmich, J.N., Clark, P.A., Mai, V., Berr, S.S., Weltman, A., Veldhuis, J.D., et al. (1998). Alterations in growth and body composition during puberty. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 83, Tremblay, M.S. & Willms, J. D. (2000). Secular trends in the body mass-index of Canadian children. Canadian Medical Association Journal, 163, Τσόνιας, Σ., Κουγιουµτζίδης, Χ., & Μάντης, Κ. (1999). Η επιρροή της χειροσφαίρισης στην ποσοτική και ποιοτική αύξηση των µορφολογικών διαστάσεων και βιοκινητικών ικανοτήτων σε µαθητές στην εφηβική ηλικία. 3 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Κοµοτηνή. Vitasalo, J., Rahkila, P., & Osterback, L. (1989). Anthropometric and physical performance characteristics of adolescent female gymnasts. Proceedings of the Jyvaskyla Congress on Movement and Sport in women s life, 2, Wanne, O. & Valmaki, I. (1983). The influence of sports training on growth in school children. Scandinavian Journal of Sports Science, 5, Whipple, D. (1996). Dynamics of development: Euthenics pediatrics. New York: McGraw-Hill. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 1: Άσκηση, ανάπτυξη και ωρίμανση Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 1 ο Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Εισαγωγή Ένας από τους στόχους πολλών προγραµµάτων είναι ο έλεγχος και η διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου σωµατικού βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εξάμηνο Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) 128 129 130 Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 4 6 1 ο Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική

Διαβάστε περισσότερα

(Β. Κλεισούρας, 2004)

(Β. Κλεισούρας, 2004) Όρια Αθλητικής Απόδοσης Γενετικά προκαθορισμένα όρια Κοσμάς Χριστούλας Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Άμεσες προσαρμογές / αντιδράσεις Πρόσκαιρες φυσιολογικές αποκρίσεις ή απαντήσεις ή αντιδράσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος Φροντιστήριο 2: Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Φροντιστήριο 2 Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1990-2007: Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων Συμμετείχε το σύνολο των μαθητών των Β (1990-2002) και Γ τάξεων Δημοτικού της χώρας (70-80.000 ετησίως),

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Motor Learning & Development Oral Presentations of the 18 th International

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ Αυτεπιστασία.

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ Αυτεπιστασία. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 1: Μυϊκή δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής- Ιατρείου Ελέγχου Βάρους «Παίδων Μητέρα»

Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής- Ιατρείου Ελέγχου Βάρους «Παίδων Μητέρα» Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής- Ιατρείου Ελέγχου Βάρους «Παίδων Μητέρα» Πως υπολογίζουµε εάν ένα παιδί έχει φυσιολογικό βάρος ; ΒΜΙ = Βάρος/Ύψος² (σε kg/m²) Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Πέμπτη 19/1/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Πέμπτη 19/1/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Διδακτική της Παιδαγωγικής Γυμναστικής Ι πράξη Α5 Α8 9:00 Φωλέα Κλειώ Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 18:00 19:00 Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μάθημα Ώρα Χώρος

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μάθημα Ώρα Χώρος 1/9/2016 6/9/2016 7/9/2016 1 14/9/2016 1 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Αγωγή σε άτομα με Αναπηρίες 19.00-20.00 ΤΑΞΥΠ Ειδική Αγωγή - Από Α έως Λ 20.00-21.00 ΤΑΞΥΠ Ειδική Αγωγή - Από Μ έως Ω 21.00-22.00

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 3: Δεξιότητες Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ»

«Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ» «Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ» ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ Προπονητής handball Μ.Sc. - Yποψήφιος Διδάκτορας Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ. ΠΑΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία»

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύµφωνα µε τοα.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύµφωνα µε τοα.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύµφωνα µε τοα.π.σ. της Φυσικής Αγωγής ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Το διδακτικό αντικείµενο του Χάντµπολ στη σχολική Φυσική Αγωγή Γ & τάξη δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης (Μέλος.Ε.Π.) 2001-έως σήµερα Ειδικά Θέµατα Αθλοπαιδιών (Μέλος.Ε.Π.) Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης (Μέλος.Ε.Π.) 2001-έως σήµερα Ειδικά Θέµατα Αθλοπαιδιών (Μέλος.Ε.Π.) Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Παναγιώτης Κουντούρης ιεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, άφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6081 Fax : 210-727-6081 E-mail : pankount@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης

Θέµατα της παρουσίασης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Τα ελληνικά αναλυτικά προγράµµατα φυσικής αγωγής και η «δια βίου άσκηση για την υγεία» ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Σχολικό έτος 2013-14. Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου. Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ 11) Τάξη: Β Τμήμα: 1ο

Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Σχολικό έτος 2013-14. Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου. Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ 11) Τάξη: Β Τμήμα: 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Σχολικό έτος 2013-14 Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου Η Διατροφή των Εφήβων Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ 11) Τάξη: Β Τμήμα: 1ο Περιεχόμενο παρουσίασης Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία;

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία; ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Τί είναι η εργομετρία; Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μετριούνται και μελετούνται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές ικανότητες του ανθρώπου. Η εργομετρία χρησιμοποιεί εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Θωμάς Μεταξάς, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Καλαθοσφαίρισης σύµφωνα µε το Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Καλαθοσφαίρισης σύµφωνα µε το Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Το πλαίσιο διδασκαλίας της Καλαθοσφαίρισης σύµφωνα µε το Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Το διδακτικό αντικείµενο του Μπάσκετ στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

KM ιάλεξη 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. Απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου. Στόχος του κεφαλαίου. Μεθόδευση πληροφοριών. 3 στάδια

KM ιάλεξη 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. Απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου. Στόχος του κεφαλαίου. Μεθόδευση πληροφοριών. 3 στάδια KM 0907- ιάλεξη 2 Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α ΠΘ- Αυτεπιστασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ιαδικασία πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων Απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου Με ποιο τρόπο η σωστή πρόβλεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού (μαθ.453) Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Ψυχολογικά Προσόντα αθλητών/τριων αναπτυξιακής ηλικίας Προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό Μάριος Γούδας η

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αποστολίδης Νικόλαος ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 7276050 FAX 210 7276085 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Η δημιουργία ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μέτρα ασφάλειας στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μέτρα ασφάλειας στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μέτρα ασφάλειας στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η αθλητική ενδυµασία Επιτρέπει να γίνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση σώµατος και αθλητική απόδοση. Μακρυλλός.Γ.Μιχάλης, Msc Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Διατροφή στον Πρωταθλητισµό Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Σύσταση σώµατος και αθλητική απόδοση. Μακρυλλός.Γ.Μιχάλης, Msc Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Διατροφή στον Πρωταθλητισµό Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Σύσταση σώµατος και αθλητική απόδοση Μακρυλλός.Γ.Μιχάλης, Msc Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Διατροφή στον Πρωταθλητισµό Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Γενικά Συχνά ερωτήµατα των αθλητών : 1. ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. Επιμέλεια football-academies Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. Επιμέλεια football-academies Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013 Στο ποδόσφαιρο η έναρξη της συστηματικής προπονητικής διαδικασίας γίνεται ολοένα και πιο νωρίς. Αυτό πλέον αποτελεί τη βάση της προπονητικής φιλοσοφίας μεγάλων ευρωπαϊκών και όχι μόνο συλλόγων. Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας & στην πρόληψη της παχυσαρκίας

Ο ρόλος του σχολείου στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας & στην πρόληψη της παχυσαρκίας Ο ρόλος του σχολείου στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας & στην πρόληψη της παχυσαρκίας Ανδρέας Γ. Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α..Π. ΘΡΑΚΗΣ aavgerin@phyed.duth.gr Σκοπός της παρουσίασης Να γίνει µια σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο διαλέξεων Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012: Κολύμβηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες. Ικανότητες: KM ιάλεξη 7

Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες. Ικανότητες: KM ιάλεξη 7 Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες KM 0907- ιάλεξη 7 Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α Π.Θ. Αυτεπιστασία Κάποιος που είναι καλός στο τένις είναι το ίδιο καλός και σε άλλα αθλήµατα;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48 Τα οφέλη για την υγεία που κερδίζονται μέσω της αερόβιας άσκησης έχουν αποδειχτεί. Η έρευνα έχει δείξει ότι συστηματική και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι, Ενδεικτικές ραστηριότητες και Πλάνο Μαθήµατος στη διδασκαλία του Κλασικού Αθλητισµού

Στόχοι, Ενδεικτικές ραστηριότητες και Πλάνο Μαθήµατος στη διδασκαλία του Κλασικού Αθλητισµού Στόχοι, Ενδεικτικές ραστηριότητες και Πλάνο Μαθήµατος στη διδασκαλία του Κλασικού Αθλητισµού ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Το αντικείµενο του Κλασικού Αθλητισµού περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκοπός και στόχοι ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκοπός της καταγραφής δεικτών της κινητικής και σωµατικής ανάπτυξης είναι ο έλεγχος της φυσιολογικής και αρµονικής ανάπτυξης των µαθητών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αλληλεπίδραση μεταξύ Τεχνικής, Φυσικής κατάστασης και Τακτικής Οι διάφορες κινήσεις τεχνικής, οι φυσικές ικανότητες και οι τακτικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501 Διάλεξη 8η

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501 Διάλεξη 8η ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501 Διάλεξη 8η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 12-14 14 ΕΤΩ Φαμίσης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Παράγοντες που συντελούν στη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Άσκηση: Πρόληψη και Αποκατάσταση

Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Άσκηση: Πρόληψη και Αποκατάσταση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Άσκηση και Υγεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΚΑΡΥΕΣ 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ Μάθημα: MB05 Άσκηση, Πρόληψη και Αποκατάσταση Καρδιοπαθειών Διάλεξη 11η Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης στο Μαζικό & Αγωνιστικό Αθλητισµό Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc,, PhD Γιατί κάνουµε τεστ? Τι τεστ κάνουµε? Πότε κάνουµε τεστ? Τι είναι Ταλέντο?.ας

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Κυριακή, 24 Μάιος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :41

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Κυριακή, 24 Μάιος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :41 Είναι αντικειμενικός κανόνας ότι η καριέρα κάθε παίκτη θα πρέπει να ακολουθεί ένα ακριβές πλάνο και ότι όλοι οι προπονητές θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες για να μπορούν να παρέχουν ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Γ & Δ τάξη δημοτικού (μύηση - 3 ώρες) Ε & Στ τάξη δημοτικού (8 ώρες) Β τάξη γυμνασίου (10 ώρες) Γ τάξη γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα