Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και Εκπαίδευση από Απόσταση Ενηλίκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και Εκπαίδευση από Απόσταση Ενηλίκων"

Transcript

1 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και Εκπαίδευση από Απόσταση Ενηλίκων Διδάσκουσα : Τζένη Παγγέ Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Fax: Ενότητες 1. Σύγχρονες τάσεις και εκπαιδευτικό Υλικό στην ηλεκτρονική μάθηση 2. Σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας και ηλεκτρονικό Υλικό στην Δια Βίου Εκπαίδευση 3. Δυνατότητες Ηλεκτρονικής μάθησης ενηλίκων 4. Αναγνώριση προηγούμενης γνώσης ενηλίκων Περίληψη Η αντίληψη πάνω στην οποία θεμελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και κατάρτισης από ενήλικες, είναι βασισμένη στο ότι θα πρέπει όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση και επιπλέον οι ενήλικες να έχουν την εξασφαλισμένη δυνατότητα να μαθαίνουν με πολλαπλούς τρόπους χωρίς χωροχρονικές δεσμεύσεις. Στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) καθώς και στον τομέα των προηγούμενων μαθησιακών τεχνολογιών, η ηλεκτρονική μαθησιακή διαδικασία εκτελείται μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες με προγράμματα υπολογιστών. Το e-learning εμπεριέχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και εκπαίδευση με αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτών. Τέλος, η ηλεκτρονική μάθηση, δίνει την δυνατότητα σε ενήλικες συμμετοχής τους και παρακολούθησης μαθημάτων και σεμιναρίων ηλεκτρονικά, τόσο για την επιπλέον εκπαίδευσή τους όσο και για την επαγγελματική τους κατάρτιση. Συνεπώς, η αξιοποίηση και αναγνώριση της προηγούμενης γνώσης των ενηλίκων είναι σημαντική.

2 1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Η σχέση μεταξύ ιδιωτικού χώρου (οικογένειας) και εργασίας έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά στις μέρες μας. Είναι γνωστό ότι οι υπολογιστές έχουν κάνει την παρουσία τους στην εκπαίδευση και σε πολλές Ελληνικές οικογένειες και η χρήση του διαδικτύου έχει εξαπλωθεί (Αργυρόπουλος 1998, Παγγέ 2002). Κατά συνέπεια η διάκριση ανάμεσα στο χώρο εργασίας και τον ιδιωτικό χώρο έχουν εμφανώς περιοριστεί. Πολλά άτομα στην χώρα μας εργάζονται, ενημερώνονται, και συναλλάσσονται, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο από το σπίτι τους και ακόμη πολύ περισσότερα άτομα αναζητούν πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Βεβαίως με την αύξηση της χρήση της Τεχνολογίας ή Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) από το σπίτι, προκύπτουν άλλα κοινωνικά θέματα και αναφέρονται: στη σύνδεση φύλου και εργασίας ή/και εκπαίδευσης στο σπίτι, και στη συσχέτιση μεταξύ ελευθέρου χρόνου και εργασίας στο σπίτι. Πάραυτα, οι κίνδυνοι του κοινωνικού αποκλεισμού σε άτομα που δεν έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία είναι ορατοί (Crompton et al 2001). Βεβαίως και η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία θα μειώσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τον τεχνολογικό αναλφαβητισμό, αλλά μπορεί να επηρεάσει, είτε αρνητικά είτε θετικά, την πλειοψηφία των ενήλικων και των δια βίου εκπαιδευόμενων οι οποίοι κάνουν χρήση της τεχνολογίας από το σπίτι τους και τον εργασιακό τους χώρο, ανάλογα με το είδος των ΝΤ που χρησιμοποιούν. Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι οφείλουν να είναι σε μια συνεχή διαδικασία επανεκπαίδευσης προκειμένου να είναι άριστα καταρτισμένοι. Ωστόσο και, οι ενήλικες εργαζόμενοι που είναι και δια βίου «αυτό-εκπαιδευόμενοι» οφείλουν στις μέρες μας να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τόσο συχνά όσο και οι εκπαιδευτικοί, (Kress 2000, Means 1994). Το τίμημα αυτό είναι αρκετά βαρύ για κάποιον εργαζόμενο ενήλικα που θα αναλάβει το ρόλο του εκπαιδευτή στο εαυτό του μια ζωή (Nixon 1998, Smith et al 1999). Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό, που προσφέρεται για μαθήματα δια μέσου του διαδικτύου, κάθε χώρα οφείλει να το επιλέγει και να το εγκρίνει από το εθνικό εκπαιδευτικό της σύστημα, που τελικά θα το ελέγχει και για τις πληροφορίες και γεγονότα που θα δίνονται στο διαδίκτυο για εκπαίδευση ενηλίκων. Ας σημειωθεί εδώ ότι θα ήταν ιστορικό λάθος αν οι πολίτες μιας χώρας μάθαιναν για την ιστορία τους από μια άλλη χώρα ή μια άλλη πηγή πληροφοριών στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα να την ελέγξουν ως προς την ορθότητα των πληροφοριών, να την συζητήσουν, να την αμφισβητήσουν ή να την απορρίψουν, μόνο και μόνο επειδή η χώρα αυτή θα είχε καλύτερο πρόγραμμα ηλεκτρονικής παρουσίασης μαθήματος της ιστορίας!. Θεωρώ ότι σύντομα θα προκύψει ανάγκη σχολιασμού, αμφισβήτησης ή και αντιπαράθεσης για το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από το διαδίκτυο σε επίπεδο κρατικών εκπαιδευτικών οργανισμών. Αλλά, πόσο έτοιμοι είμαστε όλοι σ αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις; Με ποιο τρόπο όλα αυτά μπορούν να προληφθούν και οι ΝΤ να αποτελέσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο στη σύγχρονη κοινωνία που θα προάγουν τη γνώση και το σωστό εκπαιδευτικό υλικό; Μήπως τελικά θα οδηγηθούμε στο μονοπώλιο του εκπαιδευτικού συστήματος από τους κάτοχους της τεχνολογίας; Μήπως το εκπαιδευτικό σύστημα οδηγείται στο να ομοιάζει με τον

3 κόσμο της πληροφορίας των Media σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες στους επαΐοντες να επέμβουν; Εξετάζοντας, όμως, αναλυτικά το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο, αρχίζοντας δηλαδή από το τι περιέχει μέχρι και τον τρόπο που μπορεί να παρουσιαστεί, συμπεραίνουμε ότι, το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική μάθηση είναι κυρίως σε ψηφιακή μορφή με ή χωρίς χρήση multimedia και θα μπορούσε να χωριστεί στις εξής μεγάλες κατηγορίες: εκπαιδευτικό υλικό για τις ανθρωπιστικές επιστήμες εκπαιδευτικό υλικό για τις κοινωνικές επιστήμες εκπαιδευτικό υλικό για τις θετικές επιστήμες εκπαιδευτικό υλικό για τις τέχνες άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Η προβολή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για χρήση ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να γίνει σύγχρονα ή ασύγχρονα, μέσα από: επιλεγμένα διαδικτυακά προγράμματα οργανωμένης ηλεκτρονικής μάθησης όπως για παράδειγμα το e-class, της gunet (- της otenet etc, ή με απ ευθείας προβολή του μαθήματος και παράλληλη εγγραφή του σε ψηφιακή μορφή όπως για παράδειγμα το see-you see-me, το videoconference etc. Το υπάρχουν εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική μάθηση έχει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής μέσα από τα παραπάνω προγράμματα, αλλά παράλληλα και πολλές αδυναμίες ορθής χρήσης και κατανόησής του από τους εκπαιδευόμενους (Paulsen 1995, Topp et al 1995, Αργυρόπουλος 1998). Συγκεκριμένα, η χωροταξική τοποθέτηση των εκπαιδευομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς συχνά, να προσαρμόζουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις. Αυτό έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του μαθήματος χωρίς παραπομπές, συζητήσεις και σχόλια, διατηρώντας μόνο την ελκυστική παρουσίασή του. Η συρρίκνωση, όμως, του εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης τείνει να δημιουργήσει μια οικονομία με ελάχιστη γενική βασική γνώση των πολιτών της και ελάχιστα προσφερόμενα μαθήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, με αποτέλεσμα οι ιδέες και αξίες που χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν την ποιότητα μιας χώρας να αλλάζουν μορφή και από θεμέλια αρχών και προτύπων να γίνονται απλό ψηφιοποιημένο - εικονογραφημένο υλικό. Εδώ λοιπόν τίθεται άμεσα η ανάγκη εξέτασης και εύρεσης ενός τρόπου διδασκαλίας online που θα τονίζει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης και θα μειώνει τις αδυναμίες του συστήματος. Έτσι γίνεται εμφανές ότι η συνεχής παρουσία και εξέλιξη της δια βίου μάθησης θέτει νέες απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και τρόπων διδασκαλίας, διότι χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία και παράλληλα προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για μάθηση σε όλα τα επίπεδα (Κastis 2001, Παγγέ 2002). Προκειμένου όμως οι εκπαιδευόμενοι να τύχουν της πλήρους ικανοποίησης από τα εξ αποστάσεως προγράμματα της δια βίου μάθησης οφείλουν να στοχεύουν, να προγραμματίζουν και να σχεδιάζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των προσωπικών τους αντιλήψεων και απόψεων. να είναι υπεύθυνοι ως προς το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν

4 να παρακολουθούν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που προσφέρονται στον εργασιακό τους χώρο να παρακολουθούν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που προσφέρονται από διάφορους φορείς και στοχεύουν στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση. 2. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πολλοί ερευνητές προειδοποιούν για τις δυσκολίες που προκύπτουν από την εισαγωγή της τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία (Crompton et al 2001, Burbules & Callister 2000, Durrant & Green 2000). Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι έχουν συνηθίσει να έχουν άλλον εκπαιδευτικό για τις ΝΤ και άλλον εκπαιδευτικό που διδάσκει θεωρητικά μαθήματα. Μ αυτό τον τρόπο διαχωρίζουν τα γνωστικά αντικείμενα, χωρίς να είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι οι ΝΤ αποτελούν εργαλείο διδασκαλίας όλων των γνωστικών αντικειμένων. Επιπροσθέτως, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ πληροφορικών και εκπαιδευτικών οδηγεί στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που δεν πληρεί τα μαθησιακά μοντέλα. Οι σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας βασίζονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενου και ΝΤ δίνοντάς του παράλληλα την δυνατότητα να αποβάλλει την τεχνο-φοβία του, διατηρώντας ωστόσο την ανεξαρτησία του και την ατομικότητα του. Αναφορικά τώρα με τις θεωρίες μάθησης που εφαρμόζονται στη δια βίου εκπαίδευση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ιδέες, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που εκπαιδεύεται (Λιοναράκης 2004, Παγγέ 2002 ). Η κονστρακτιβιστική θεωρία, θέτει τον εκπαιδευόμενο στο κεντρικό σημείο και λιγότερο τον εκπαιδευτή. Βεβαίως όμως ο εκπαιδευόμενος παίρνει στοιχεία από διάφορες πηγές πληροφορίας, όπως για παράδειγμα τον υπολογιστή και τα άτομα με τα οποία συνεργάζεται. Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning), με διάφορες παραλλαγές αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο διδασκαλίας, διότι είναι ένας σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης που γίνεται μέσα σε περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων (Nixon 1998, Pange 2006). Γενικά, το περιβάλλον διδασκαλίας με ΝΤ οφείλει να έχει όλα εκείνα τα κοινωνικά, και χωρο-χρονικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται σε πραγματικές εκπαιδευτικές καταστάσεις. Με την ηλεκτρονική εκπαίδευση επιχειρείται μια κατά κάποιον τρόπο ελεύθερη μάθηση, όπου ο εκπαιδευόμενος ρυθμίζει μόνος του χώρο-χρονικά, τον τρόπο εκπαίδευσής του και, ακόμη, επιλέγει μόνος του τα κέντρα συνεργασίας και πληροφόρησής του με προσωπικά κριτήρια. Σήμερα υπάρχουν τόσο τα ελεύθερα όσο και τα έπ αμοιβή εκπαιδευτικά κέντρα στο διαδίκτυο που προσφέρουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης. Το θέμα που προκύπτει, όμως, είναι το να μπορέσει να επιλέξει ο εκπαιδευόμενος το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το οποίο θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές του. Έτσι, προκύπτει άμεση ανάγκη αξιολόγησης των μεθόδων διδασκαλίας που προσφέρονται σύγχρονα ή ασύγχρονα στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό αρκετά προγράμματα της ΕΕ με θέμα eeurope αξιολογούν την ύπαρξη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από εκπαιδευτικά δίκτυα και τις αναβαθμίζουν. Το πρόγραμμα eeurope 2005 πρότεινε τη δημιουργία online υπηρεσιών σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών, εκπαίδευσης και υγείας, όπως για παράδειγμα:

5 e-government e-learning e-health παρέχοντας online βοήθεια σε θέματα υγείας, αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα σε θέματα δημόσιου τομέα, εκπαίδευσης κ.α. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Δίκτυο (EUCEN), παρέχει αξιολόγηση αρκετών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης με αναφορές σε υπάρχοντα εκπαιδευτικά δίκτυα και προγράμματα σε όλη την ΕΕ (www.eucen.org). Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι στην δια βίου εκπαίδευση τρεις είναι οι βασικές συνιστώσες: δημιουργία αποτελεσματικής καθοδήγησης, δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων και υποδομής και συνεχής επέκταση των προγραμμάτων με την πρόσληψη νέων εκπαιδευομένων 3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Οι ενήλικες προκειμένου να παρακολουθήσουν με επιτυχία ένα πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή που προσφέρεται μέσω διαδικτύου, οφείλουν να έχουν: ισχυρή θέληση και ενθουσιασμό για το πρόγραμμα, υποστήριξη από την οικογένεια, τεχνολογική κάλυψη, ικανότητες για αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και γρήγορη κατανόηση και εξέλιξη του προσφερόμενου προγράμματος. Βεβαίως, η αξιοποίηση του διαδικτύου από τους ενήλικες γίνεται συχνότερα με τη μορφή της αναζήτησης πληροφοριών και ιδιαίτερα αυτών των πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα από τον εκπαιδευόμενο σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Συγκεκριμένα το διαδίκτυο χρησιμοποιείται: 1. Ως πηγή δεδομένων, πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού τράπεζες πολυμεσικών πληροφοριών, on line βιβλιοθήκες, μουσεία, εκθεσιακοί χώροι, ζωολογικοί κήποι, άρθρα περιοδικών και εφημερίδων και άλλα επιστημονικά δεδομένα, κυβερνητικά και άλλα επίσημα έγγραφα. 2. Ως πηγή έτοιμου online διδακτικού υλικού και προγραμμάτων

6 εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια, περιπέτειες, online μαθήματα και διαγωνίσματα, online συγγραφή άρθρων και ιστοριών, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κλπ. 3. Ως μέσο δημοσίευσης, ενημέρωσης, και προβολής πληροφοριών 4. Ως μέσο επικοινωνίας σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών chat rooms, audio and video conferencing, , mailing lists, newsgroups etc. 4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η αναγνώριση της προηγούμενης γνώσης είναι πλέον κατοχυρωμένη από την ΕΕ (EULLearN Πολλά Πανεπιστήμια στην ΕΕ και άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί συνυπολογίζουν στα προσόντα των υποψηφίων σπουδαστών τους την προηγούμενη γνώση (Corradi et al 2006). Ο όρος προηγούμενη εμπειρία και γνώση έχει αναφερθεί με τον όρο APEL στην ΕΕ. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές συντομογραφίες του ιδίου περίπου όρου: APL= accreditation of prior learning APCL= accreditation of prior Certificated learning APEL= accreditation of prior Experiential learning. Το APEL είναι μια διαδικασία δημόσιας πιστοποίησης προηγούμενης γνώσης στην οποία αναφέρεται ο τρόπος απόκτησή της. Αυτή η ανάγκη προέκυψε από την διαφοροποίηση των εργασιακών απαιτήσεων, που χάνουν τον μόνιμο χαρακτήρα τους, με τις τεχνολογικές και τις βιομηχανικές αλλαγές (Evans 2006). Σύμφωνα με τον ορισμό του APEL γνώσεις, δεξιότητες και μάθηση μπορούν να προέρχονται από τον εργασιακό ή μη χώρο των ενηλίκων, από άλλες διαδικασίες μάθησης όπως ελεύθερες ασχολίες (χόμπυ), από προσωπικό διάβασμα, και από πιστοποιημένα σεμινάρια Στην ΕΕ οι φορείς που παρέχουν βεβαιώσεις για αναγνώριση προηγούμενης γνώσης και εμπειρίας είναι τα Επιμελητήρια, τα Σχολεία Ενηλίκων, τα Σχολεία Νέων και γενικά άλλες Σχολές και Οργανισμοί (στην ορολογία της ΕΕ οι φορείς αυτοί αναφέρονται ως Trade unions, Adult education schools, Youth organizations, Vocational training, Voluntary sectors and other organizations). Στην χώρα μας δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα ειδικές παρεμβάσεις των αρμοδίων φορέων (Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας) προς την κατεύθυνση αυτή. Παρόλα αυτά και επειδή το APEL μπορεί να βοηθήσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους

7 άνεργους ενήλικες, αξίζει οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να βοηθούν τους υποψήφιους σπουδαστές στον τομέα αυτό, προσφέροντας τους κατ αρχάς, τη δυνατότητα να συμπληρώνουν σωστά τα απαραίτητα έντυπα του APEL όπου θα καταγράφεται η εμπειρία και γνώση του εκπαιδευόμενου ανά αντικείμενο. Για το λόγο αυτό, απαιτείται οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να έχουν το ανάλογο προσωπικό υποστήριξης αυτής της διαδικασίας προς όφελος των σπουδαστών. Τέλος, με το APEL δίνονται τεράστιες δυνατότητες σε όλους τους ενήλικες να κατοχυρώσουν όχι μόνο τίτλους σπουδών και γνώσεων, αλλά και κάποια μαθήματα που είχαν κάποτε παρακολουθήσει σε προπτυχιακό ή μη επίπεδο χωρίς να αποκτήσουν κανέναν τίτλο σπουδών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι ανάλογα με τη συμμετοχή τους και σε άλλα προηγούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μελλοντικά και σε πανεπιστημιακά προγράμματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε χώρες της ΕΕ. Παρόλο που η διαδικασία του APEL (αναγνώρισης προηγούμενης γνώσης) φαίνεται απλή, το κόστος αξιολόγησης των εντύπων που πιστοποιούν την προηγούμενη γνώση των ενηλίκων υποψηφίων σπουδαστών είναι υψηλό, και δύσκολα καλυπτόμενο από ιδιωτικούς φορείς, (αν και αναγκαίο!), πράγμα που αποτελεί τροχοπέδη στην όλη διαδικασία. Θέματα προς συζήτηση 1. Απόσπασμα από το άρθρο της T. ΠΑΓΓΕ, 2004, «Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση», εκδόσεις Ηπειρωτικά Γράμματα, έτος Γ, τεύχος 5, σελ «Ποτέ δεν σκέπτομαι το μέλλον, έρχεται μόνο του πολύ γρήγορα» Α. Αϊνστάιν Οι Νέες Τεχνολογίες, η κοινωνία και τα εκπαιδευτικά συστήματα Οι Νέες Τεχνολογίες στη μεταβιομηχανική κοινωνία που ζούμε επιδρούν στον τρόπο σκέψης και γενικότερα στις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και σε αυτές τις ίδιες τις προσδοκίες των ατόμων. Η άποψη ότι όποιος δεν χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες θα είναι σύντομα τεχνολογικά αναλφάβητος, προσδιορίζει και διαχωρίζει τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο σε αυτούς που θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών και σε αυτούς που δεν θα είναι σε θέση να βρουν, να ελέγξουν και να διαχειριστούν την πληροφορία και συνεπώς, δε θα έχουν και τη δυνατότητα συμμετοχής σε όργανα λήψης αποφάσεων. Είναι γεγονός λοιπόν, ότι τόσο η τεχνολογία όσο και η εκπαίδευση αναπτύσσονται πάνω σε κάποιες κοινωνικές δομές. Κατά συνέπεια, τα άτομα που την χρησιμοποιούν ή εκπαιδεύουν τους άλλους να τη χρησιμοποιούν, οφείλουν να γνωρίζουν αφ ενός μεν τις δυνατότητές της, αφ ετέρου δε με ποιο τρόπο μπορούν να την εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατ επέκταση στον τομέα της εργασίας. Το σπουδαιότερο ρόλο λοιπόν στην προσπάθεια ένταξης της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία έχουν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον πρέπει να εξετάζουν τα νέα τεχνολογικά μέσα είτε ως αντικείμενο μελέτης αυτά καθαυτά είτε ως εργαλεία δουλειάς στην διερεύνηση και ανάλυση των γνωστικών αντικειμένων. Με τον τρόπο αυτό θα μετατρέπονται οι πολίτες γενικότερα από παθητικούς σε ενεργητικούς μετόχους στη διαδικασία εκπαίδευσης κατάρτισης -μάθησης. Επιπροσθέτως, όσοι

8 εκπαιδευτικοί απορρίπτουν την κομφορμιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση, δηλαδή εκπαίδευση για κοινωνική ομαλοποίηση, και υποστηρίζουν την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη, οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές, ηθικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη της κριτικής και στοχαστικής σκέψης, στη συνεργατική μάθηση στη διεπιστημονική προσέγγιση και στον ηθικό κοινωνικό και πολιτισμικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών (Μακράκης 2000). Αναφορικά με το ζήτημα της εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες οι Μιχαηλίδης (1994), Παγγέ (1997), Ράπτη και Ράπτη (1999) αναφέρουν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν γνωρίζουν το πώς θα χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή στην τάξη. Βεβαίως τα Τμήματα Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων της χώρας μας έχοντας την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, προσφέρουν συνεχώς μια σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική, με στόχο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναπτύξουν κυρίως τις βασικές δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή, να εισαχθούν στον προγραμματισμό, να κάνουν χρήση του διαδικτύου και του εκπαιδευτικού λογισμικού. Παρατηρείται όμως ότι από όσους επανεκπαιδεύτηκαν, άγνωστο είναι το πόσοι και πώς θα χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή και τις νέες τεχνολογίες στην τάξη, μια και μόνο το 5% των Νηπιαγωγείων στη χώρα μας διαθέτουν υπολογιστή και το 60% των Δημοτικών Σχολείων, (σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας). Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι ο υπολογιστής έχει και θα συνεχίσει στο άμεσο μέλλον να κατέχει έναν σημαντικό ρόλο, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην εργασία μεταβάλλοντας στάσεις, αξίες και πρακτικές και προσφέροντας στους χρήστες νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Θα περιμέναμε να αποκτήσει σύντομα και τη δυνατότητα να μεταβάλλει την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα; Εάν ναι, τότε ο υπολογιστής θα παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία μας και οφείλουμε να τον ελέγχουμε σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Σκοπός του ελέγχου αυτού θα είναι να καθορίζει ο άνθρωπος το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργεί ο υπολογιστής και να μην γίνεται το αντίστροφο. Έτσι, δε θα θεωρείται ο υπολογιστής απειλή, αλλά θα είναι εργαλείο μάθησης και δουλειάς και θα χρησιμοποιείται εποικοδομητικά. Το ερώτημα όμως που τίθεται από τη σύγχρονη προβληματική και έχει τεράστιο ενδιαφέρον να απαντηθεί είναι: μήπως υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο μέλλον και περιπτώσεις που ο υπολογιστής και γενικότερα τα νέα τεχνολογικά μέσα θα ορίζουν, θα καθορίζουν και θα περιορίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες; Μήπως οδηγούμαστε σε ένα νέο είδος κοινωνικής και ηθικής ανισορροπίας με όλα τα συνεπακόλουθα του; 2. Απόσπασμα από το άρθρο των Σεντελέ Α.,Τσώνη Ρ., Παγγέ Τ. (2001). Περίληψη, συνεργατική μελέτη και Συλλογισμός με τη χρήση του Η/Υ ως εκπαιδευτικού εργαλείου, Διεθνές Συνέδριο με θέμα Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής ηλικίας, Ρέθυμνο (Πρακτικά Συνεδρίου). Συνεργατική μελέτη: Όταν τα παιδιά εργάζονται στον υπολογιστή, η συνεργατική μάθηση έχει, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, θεαματικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με έρευνες της Χριστίνας Σολωμονίδου (2000), ομάδες από δύο, τρία ή τέσσερα άτομα, ιδιαίτερα κορίτσια, όταν εργάζονται στον ίδιο

9 υπολογιστή, ή σε υπολογιστές που βρίσκονται ο ένας στον άλλον, μοιράζονται περισσότερες ιδέες μεταξύ τους, μαθαίνουν σωστές τεχνικές γραφής, συνθέτουν από κοινού κείμενα και επεξεργάζονται εργασίες, αποκτούν και επεξεργάζονται ευκολότερα πληροφορίες και έχουν σχετικά μικρή αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό πράγμα που δείχνει ότι αποκτούν αυτονομία τόσο στην εκμάθηση του υπολογιστή όσο και στις ποικίλες εργασίες με χρήση Η/Υ. Σύμφωνα με άλλες έρευνες (Παγγέ 2000) η συνεργατική μάθηση και μελέτη μπορεί να γίνει τόσο στην παραδοσιακή εκπαίδευση, όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο πεδίο της ειδικής αγωγής θα ήταν παράληψή αν δεν αναφέρονταν ότι η χρήση του υπολογιστή έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της ανάγνωσης και γραφής, ειδικά όταν συνδυάζεται με τεχνικές συνεργατικής μάθησης. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, από την δεύτερη έως και την έκτη τάξη του Δημοτικού σχολείου, όταν συνεργάζονται ανά δύο στον υπολογιστή με την βοήθεια κάποιου πακέτου υποβοήθησης γραφής, επωφελούνται από τη συνεργασία με άλλα παιδιά άλλης ηλικίας, ανταλλάσσουν μεταξύ τους βοήθεια, δημιουργούν ευρύτερες φιλίες και βελτιώνουν τη στάση τους απέναντι στο γράψιμο και την μελέτη γενικότερα. Τέλος παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες βοηθούνται με την χρήση του υπολογιστή στην ανάγνωση και γραφή. 3. Απόσπασμα από το βιβλίο της Τ. Παγγέ (2004), Εκπαιδευτική Τεχνολογία, εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τι είναι η Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση ; Σύμφωνα με τους Zimmerman και Schunk (1989) η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση προσδιορίζεται από την άποψη της αυτοπαραγώμενης σκέψης, αισθημάτων και πράξεων, τα οποία συστηματικά προσανατολίζονται προς την επίτευξη των σκοπών των ίδιων των μαθητών. Τόσο εκπαιδευτικοί όσο και ψυχολόγοι έχουν προτείνει θεωρητικά μοντέλα και έχουν οργανώσει σε διάφορα μέρη μαθήματα και πρακτικές πληροφορίες για την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Συγκεκριμένα ο Winne (1985, 1991) περιέγραψε την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, σαν μία έμφυτα εποικοδομητική και αυτοκαθοδηγούμενη διαδικασία. Μερικοί εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι όπως οι Schunk (1995), και Zimmerman (1995) έχουν συμφωνήσει ότι είμαστε έτοιμοι να περιγράψουμε και να επεξηγήσουμε τις διαδικασίες που αποτελούν το κλειδί σ αυτό το περίπλοκο οικοδόμημα. Ακόμη υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι αυτορρυθμιζόμενοι μαθητές για να αποκτήσουν νέα γνώση και ικανότητες (Boekaerts 1999), Zimmerman (2000)). Το πρόβλημα με το περίπλοκο οικοδόμημα σαν την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (SRL) είναι ότι βρίσκεται τοποθετημένη στη διασταύρωση πολλών διαφορετικών πεδίων έρευνας που σημαίνει ότι ερευνητές από πολύ διαφορετικές παραδόσεις έρευνας, έχουν αντιληφθεί την SRL με έναν δικό τους τρόπο, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς όρους και ετικέτες για όμοιες όψεις της έννοιας. Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και μαθητές Μία βασική δυνατότητα της SRL (Αυτορρυθμιζόμενης Μάθησης - Self Regulated Learning) είναι η ικανότητα των μαθητών να καθοδηγούν τη δική τους μόρφωση. Ακόμη, σύμφωνα με τον Winne (1985), όλοι οι μαθητές απασχολούνται με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, διότι μπορούν να σχεδιάσουν, να επιμεληθούν

10 και να εκτιμήσουν τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον ο Winne εξήγησε ότι οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν μία δραστηριότητα μάθησης, να την επιμεληθούν και να την εκτιμήσουν, χωρίς αυτό βέβαια να συνεπάγεται ότι κάποιος μπορεί αυτόματα να διευθύνει και να καθοδηγεί τη διαδικασία μόρφωσης αποκλείοντας τη συμπαράσταση του δάσκαλου ή του εγχειριδίου. Ο Κuhl (1984) απέδειξε ότι καλά διατυπωμένες προθέσεις σε σχέση με έναν ειδικό σκοπό στην προαποφασιστική φάση δεν οδηγούν απαραίτητα σε αγώνα για το στόχο και σε επιτυχία του σκοπού, κυρίως διότι αυτές οι προθέσεις δεν είναι καλά προστατευόμενες από ανταγωνιστικές τάσεις. Γι αυτό στους μαθητές θα πρέπει να δίνονται άφθονες ευκαιρίες να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όχι σε σχέση μόνο με τους προσωπικούς στόχους, αλλά επίσης και σε σχέση με τον ορισμό στόχων από άλλους. Οι μαθητές θα έπρεπε να αναπτύξουν κατανοητά πρότυπα σχετικά με την προσπάθεια κατανομής. Αυτή είναι μία μαθησιακή διαδικασία από τον εαυτό τους, η οποία απαιτεί να είναι πρόθυμοι να δουν ποικίλες όψεις του εαυτού όπως για παράδειγμα αυτοδέσμευση, προσωπική ανάμειξη, επιμερισμό των ερευνών, ως σκοπούς για αυτοκαθοδήγηση και αυτορρύθμιση. 4. Απόσπασμα από το βιβλίο περιλήψεων των εισηγήσεων του Συνεδρίου E- learning, (2001), του Jouko Havunen Director, University of Vaasa, Levón Institute, Finland με θέμα «E-learning in rural regions building the IT- village network» This paper describes the results from the pilot project which University of Vaasa had in the rural region in Western Finland. A specific IT house with modern computer and IT equipments was created in the small rural village and the village people could use this facilities during 12 months time. The target groups for different kind of activities were: -village people (Individuals) -farm- and forest entrepreneurs (Farmers) -small and medium sized enterprises (SMEs) -community (Public sector) During the pilot project the emphasis was in increasing the basic knowledge in using IT and in raising interest in possibilities of IT general. The only e-learning/virtual university experiment was the seminar where experts from different universities participated virtually from the distance. In the second stage the idea is to establish a network of some 20 rural villages with similar IT houses. The University of Vaasa would then offer Open University courses virtually/ with the help of these IT villages. This stage will start in October 2001 and last at least two years. When considering e-learning from the rural regions point of view we have to be prepared to invest to special structures and arrangements so that the learning situation really meets the needs and possibilities of people and organisations living in rural regions.

11 Βιβλιογραφία 1. Anderson, T. & Armbuster, B. (1984). Content area text books. In R. Amderson, J. Osborn & R. Tierney (Eds), Learning to read in American schools: Basalreaders and content texts. Hillsdale, NJ: Erbaum. 2. Bruce, B. & Levin, J. (1997). Educational technology: media for inquiry, communication, construction and expression. Journal of Education and Educational Computing Research, 17(1), Burbules, n., & Callister, T. (2000). Watch IT : The risk and promises of new information technologies in education. Boulder, CA: Westview Press. 4. Corradi C., Evans N. and Valk A. (2006). Recognizing Experiential Learning, Practices in European Universities, Tartu University Press (Estonia). 5. Crompton P. and Osborn M. (2001) elearning: The Pedagogy of supporting widening participation through ICT in Higher Education., Proceedings of E- learning conference, Ioannina Durrant, C., & Green, B. (2000). Literacy and the new technologies in school education: meeting the I (IT) eracy challenge? The Australian Journal of Language and Literacy, 23(2), Kress, G. (2000). A curriculum for the future. Cambridge Journal of education, 30(10), Lankshear, C., Bigum, C., Durrant, C., Green, B., Honan, E., Morgan, W., Murray, J., Snyder, I., &Wild, M. (1997). Digital Rhetorics: Literacies and technologies in education. Current Practices and future directions. 3 volumes. Canderra, ACT: Commonwealth of Australia, DEETYA. 9. Lankshear, C., Snyder, I., & Green, B. (2000). Teachers and techno-literacy: Managing literacy, technology and learning in schools. Sydney: Allen and Unwin. 10. Leask, M., & Pachler, N. (1999). Learning to teach using ICT in the secondary school. London and New York. Routledge. 11. MacCade, C. (1998). Television and literacy. In B. Cox (Ed.), Literacy is not enough: Essays on the importance of reading (pp ). Manchester and New York: Manchester University Press and Book Trust. 12. Machamer P. & Lisa O., (2000). The new Science of learning: Mechanisms, Models and Muddles. Themes in Education, 1:1, Means, B. (1994). Technology and education reform. Jossey-Bass Publishers. 14. Murrell A. J., Sprinkle J. (1993). The impact of negative attitudes toward computers on employees satisfaction and commitment within a small company. Computers in Human Behavior, 9(1): Nixon, H. (1998). Collaborative research partnerships for literacy education in New Times. Australian Educational Researcher, 19(4), Pange J. (1998). Using New technologies in the teaching of SPSS. ICOTS-5, 2: Pange J. (2004). Case studies for e-learning in Greece, E-Manual, 18. Pange J. (2006). Ιs elearning offering a new learning model? The case study of a Greek University, e-presentation, EULLEARN 19. Paulsen M. F. (1995). On line report on pedagogical techniques for computer mediated communications Piaget J. (1929). The child s conception of the world. New York: Harcourt

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Αναστασία Τσουμπρακάκου ΟΤΕ ΑΕ atsoubrakak@gmail.com Δέσποινα Μανωλοπούλου Βιβλιοθήκη Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης dm@med.auth.gr Πανωραία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail.

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail. Πρόταση Διαδικτυακής Συν Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο των Δημιουργικών Τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Πατησίων Μπέσιος Αντώνιος 1, Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα