ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Επιµέλεια έκδοσης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Επιµέλεια έκδοσης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος"

Transcript

1

2 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Επιµέλεια έκδοσης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος ISBN Εκδόσεις ΖΗΤΗ 18o χλµ. Θεσσαλονίκης-Περαίας Τ.Θ T.K Περαία Θεσσαλονίκη Τηλ.: Τ.Ο: Πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στις οµικές Συνδέσεις CESTRUCO No CZ/00/B//PP Πρόγραµµα Λεονάρντο ντα Βίντσι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν πρόγραµµα εκπονήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόµενο του προγράµµατος αυτού δεν αντικατοπτρίζει απαραιτήτως τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ούτε θέτει θέµα οιασδήποτε ευθύνης από πλευράς τους.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή Κοχλιώσεις Q&A2.1 Απώλεια της προέντασης κοχλιών...16 Q&A2.2 Φέρουσα ικανότητα συνδέσεων ολίσθησης...16 Q&A2.3 Αντίσταση σε διάτµηση προεντεταµένων κοχλιών υπό εφελκυσµό...17 Q&A2.4 Μέγιστες επιτρεπόµενες αποστάσεις κοχλιών µεταξύ τους και από τα άκρα του ελάσµατος...18 Q&A2.5 Κριτήρια παραµόρφωσης για την αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας απλών κοχλιών...19 Q&A2.6 Αποστάσεις από τα άκρα...20 Q&A2.7 Αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας οµάδας κοχλιών...21 Q&A2.8 Αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας σε επιµήκεις οπές...22 Q&A2.9 Μέθοδος σχεδιασµού εφαρµοσµένων κοχλιών...23 Q&A2.10 Συνδυασµός εφελκυσµού και διάτµησης...24 Q&A2.11 Αντίσταση συνδέσεων κοχλιών υψηλής αντοχής Συγκολλήσεις Q&A3.1 Σύνδεση δύο γωνιακών µέσω κοµβοελάσµατος Q&A3.2 Ενεργό πλάτος συγκολλητής σύνδεσης δοκού-υποστυλώµατος Q&A3.3 Ακτίνα συγκόλλησης εξωραφής σε συνδέσεις κοιλοδοκών Q&A3.4 Προσοµοίωση αντίστασης εξωραφών Q&A3.5 Σχεδιασµός εσωραφών µερικής διείσδυσης Q&A3.6 Σχεδιασµός συγκόλλησης για πλήρη αντοχή των συνδεόµενων µελών Προσοµοίωση της δοµικής συµπεριφοράς Q&A4.1 Προκαταρκτικός σχεδιασµός συνδέσεων Q&A4.2 Εφαρµογή της Ελαστικής Θεωρίας στην καθολική ανάλυση κατασκευών Q&A4.3 Κριτήρια ταξινόµησης των εδράσεων υποστυλωµάτων Q&A4.4 Σχεδιασµός συνδέσεων που φορτίζονται µε µικρές δυνάµεις Q&Α4.5 Προσοµοίωση της εκκεντρότητας κόµβου στο σχεδιασµό πλαισίων... 45

4 4 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών 5 Απλές συνδέσεις Q&A5.1 Αντίσταση κοχλιών σε σύνθλιψη άντυγας λαµβάνοντας υπόψη τις ανοχές Q&A5.2 Σύνδεση γωνιακού µέσω ενός ή δύο κοχλιών Q&A5.3 Στροφική ικανότητα Q&A5.4 Ασφάλεια φέρουσας κατασκευής Συνδέσεις παραλαβής ροπών Q&A6.1 Συντελεστής τροποποίησης δυσκαµψίας η για συνδέσεις µέσω ακραίων πλακών Q&A6.2 Ενεργό µήκος βραχέως Τ µε στοιχεία δυσκαµψίας Q&A6.3 Σχεδιασµός συνδέσεων µεταφοράς ροπής σε πλαίσια Q&A6.4 ιαγώνια και µορφής Κ στοιχεία δυσκαµψίας Q&A6.5 ηµιουργία γραµµών διαρροής σε ακραίες πλάκες σύνδεσης για τέσσερις κοχλίες ανά σειρά Q&A6.6 Κατανοµή δυνάµεων σε ακραίες πλάκες µεγάλου πάχους Q&A6.7 Κατανοµή των διατµητικών δυνάµεων σε κοχλιωτές συνδέσεις Q&A6.8 υνάµεις µοχλού σε βραχέα Τ σε σχεδιασµό κόπωσης Q&A6.9 Κόµβοι υπό καµπτική ροπή και αξονική δύναµη Βάσεις υποστυλωµάτων Q&A7.1 Ελαστική αντίσταση βάσης υποστυλώµατος Q&A7.2 Αντίσταση βάσης υποστυλώµατος µε χαµηλή ποιότητα κονιάµατος Q&Α7.3 Σύγκριση του υπολογισµού της αντοχής σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον EC2 και τον EC Q&A7.4 Συγκέντρωση τάσεων κάτω από βάση υποστυλώµατος Q&A7.5 Ενεργό µήκος βάσης πλάκας βραχέως Τ Q&A7.6 Βάσεις υποστυλωµάτων µε κοχλίες εκτός του πλάτους των πελµάτων Q&Α7.7 Συντελεστής ολίσθησης µεταξύ χάλυβα και σκυροδέµατος Q&Α7.8 Μεταφορά των διατµητικών δυνάµεων µέσω αγκυρίων Q&Α7.9 Μεταφορά των διατµητικών δυνάµεων µέσω τριβής και αγκυρίων Q&Α7.10 Κανόνες αγκύρωσης αγκυρίων Αντισεισµικός σχεδιασµός Q&A8.1 Σχεδιασµός συνδέσεων που υπόκεινται σε δυναµικές φορτίσεις Q&A8.2 Επιρροή µη συµµετρικής φόρτισης Q&A8.3 Επιρροή του ρυθµού µεταβολής της φόρτισης Q&A8.4 Τεχνολογία συγκόλλησης

5 Περιεχόµενα 5 Q&A8.5 Χρήση των κοχλιών υψηλής αντοχής σε κόµβους αντισεισµικών κατασκευών Q&A8.6 Συµπεριφορά του κορµού υποστυλώµατος Σχεδιασµός έναντι πυρκαγιάς Q&A9.1 Αντίσταση κοχλιών σε υψηλές θερµοκρασίες Q&A9.2 Αντίσταση συγκόλλησης σε υψηλές θερµοκρασίες Q&Α9.3 Κατανοµή της θερµοκρασίας εντός της ένωσης σε συνάρτηση µε τον χρόνο Q&Α9.4 Η µέθοδος των συστατικών για υψηλές θερµοκρασίες Συνδέσεις κοιλοδοκών Q&A10.1 Κόµβοι κυκλικών κοιλοδοκών Q&A10.2 Κόµβοι ορθογωνικών κοιλοδοκών Q&A10.3 Κόµβοι µεταξύ µελών κοίλων και ανοιχτών διατοµών Q&A10.4 ιαγράµµατα σχεδιασµού Q&A10.5 Τυφλά συστήµατα κοχλιώσεων Q&A10.6 Κόµβοι κοιλοδοκών µε χάλυβα υψηλής αντοχής Q&A10.7 Σχεδιασµός υπεράκτιων κατασκευών Συνδέσεις εν ψυχρώ εξηλασµένων µελών Q&A11.1 Αυξηµένη αντοχή διαρροής σε εν ψυχρώ εξηλασµένες διατοµές Q&A11.2 Ικανότητα παραµόρφωσης των συνδέσεων διάτµησης Q&A11.3 Βίδες σε πάνελς τύπου σάντουιτς Q&A11.4 Αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας λεπτών πλακών Συνδέσεις αλουµινίου Q&A12.1 Αντίσταση εξωραφών Q&A12.2 Ενεργό πλάτος και ακτίνα συγκόλλησης εξωραφών Q&A12.3 Εσωραφές σε συνδέσεις αλουµινίου Q&A12.4 Θερµικά επηρεασµένες ζώνες (Θ.Ε.Ζ.) Περιπτώσεις σχεδιασµού Συµβολισµοί Βιβλιογραφία

6 1.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως γνωστόν, οι συνδέσεις των µεταλλικών κατασκευών προσδιορίζουν αφενός την ποιότητα του σχεδιασµού, της τεχνολογίας, των συνθηκών βιοµηχανικής παραγωγής και της in situ δόµησης και αφετέρου τον λόγο της απαιτούµενης προς τη διατιθέµενη ασφάλεια. Ακολουθώντας την τεχνολογική ανάπτυξη των µεταλλικών κατασκευών, µε την πάροδο του χρόνου οι συνδέσεις εξελίχθηκαν από αρχικά ηλωτές, αργότερα σε συγκολλητές και σε επί τόπου κοχλιωτές συνδέσεις. Όσον αφορά στους παραδοσιακούς κοχλίες, η διαφοροποίησή τους ήταν εξίσου σηµαντική: από υλικό κοχλιών συνήθους ποιότητας (4.5, 4.6, 5.6) σε υλικό υψηλής αντοχής (8.8, 10.9, 12.9) και από σχεδίαση και σηµείωση των οπών µε το χέρι πριν από το κόψιµο και τη διάτρηση, σε παραγωγή µε τη βοήθεια τεχνολογικά προηγµένων µηχανών ΝC απ ευθείας συνδεδεµένων µε το λογισµικό σχεδιασµού, κοπή µε τεχνολογία λέιζερ και τεχνολογία συνδέσεων µε πριτσίνια ή κοχλίες µερικής διάτρησης για τυφλές κοχλιώσεις. Επιπρόσθετα, η ποιότητα των συγκολλήσεων διασφαλίζεται σήµερα λόγω της υψηλής ποιότητας των υλικών που επιτυγχάνεται µε τη συνεχή χύτευση και τη χρήση αυτόµατων µηχανών συγκόλλησης. Συγκριτικά µε τις δοµικές συνδέσεις µελών από άλλα υλικά, η µεγάλη αυτοµατοποίηση της παραγωγής χαλύβδινων προϊόντων έχει δηµιουργήσει ένα περιβάλλον υψηλής προτυποποίησης. Οι σωστές συνδέσεις στις µεταλλικές κατασκευές, οδηγούν σε υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα και επάρκεια ασφάλειας σ αυτές. Ο καθορισµός προτύπων για τα τελικά προϊόντα συµβάλλει στη δηµιουργία µιας ευρύτερης και πιο ανταγωνιστικής αγοράς. Σήµερα τα πρότυπα σχεδιασµού, σε πλήρη αντιστοιχία µε τα πρότυπα των προϊόντων, µετατρέπονται από προκαταρκτικά πρότυπα (pre-standards) σε πρότυπα (standards). Το µέγεθος της σπουδαιότητας των δοµικών συνδέσεων στο σχεδιασµό των χαλύβδινων κατασκευών αποδεικνύεται από το γεγονός της ανάπτυξης ειδικού τµήµατος στα πρότυπα σχεδιασµού κατασκευών που αφορά στις ενώσεις (pren : Σχεδιασµός συνδέσεων). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνδέσεων των µελών από χάλυβα απαιτούσε την εµβάθυνση της γνώσης στο αντικείµενο αυτό. Κατά την διάρκεια της προετοιµασίας των αρχικών προσχεδίων του Ευρωκώδικα 3 [Snijder 6.01 και 6.05, 1988] συγκεντρώθηκαν οι πιο προηγµένες ευρωπαϊκές τεχνικές συνδέσεων, καθώς επίσης και οι πλέον εξειδικευ- µένες θεωρητικές γνώσεις των ειδικών. Στα πλαίσια αυτά, τα προσοµοιώµατα σχεδιασµού εξετάστηκαν και συγκρίθηκαν µε όλα τα διαθέσιµα πειραµατικά αποτελέσµατα. Η αφθονία των πληροφοριών, η εφαρµογή της µεθόδου των οριακών καταστάσεων και ο µεγάλος αριθµός πειραµατικών δεδοµένων είναι κυρίως τα στοιχεία που βοήθησαν στην ακριβέστερη εξέταση των µοντέλων. Σήµερα, η περιγραφή της συµπεριφοράς των συνδέσεων περιλαµβάνει πλέον την αρχική δυσκαµψία και την ικανότητα παραµόρφωσης, ενώ τα παραδοσιακά µοντέλα αναφέρονταν µόνο στην αντίσταση των συνδέσεων. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται σήµερα για την ανάλυση της συµπεριφοράς των συνδέσεων

7 8 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών είναι η µέθοδος των συστατικών (component method) που αποτελεί εφαρµογή παλαιότερων µεθόδων της επιστήµης του Μηχανικού. Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής βασίζεται στην εργασία του Zoetemeijer [Zoetemeijer, 1983] που επέφερε σηµαντική βελτίωση στα αποτελέσµατα, ενσωµατώνοντας πέρα από τα κρίσιµα σηµεία, όλα τα συστατικά στοιχεία της σύνδεσης. Το ευρωπαϊκό δίκτυο των εθνικών προγραµµάτων (COST) προχώρησε στην ενδελεχή διερεύνηση της γνώσης του συγκεκριµένου επιστηµονικού πεδίου. Στα πλαίσια του προγράµµατος COST C1 «Ηµιάκαµπτη συµπεριφορά των δοµικών συνδέσεων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού» πραγµατοποιήθηκε πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη µεθόδων σχεδιασµού των συνδέσεων µε γωνιακά [Jaspart, 1997], στις σύνθετες συνδέσεις [Anderson, 1998, Huber, 1999] και στις εδράσεις των υποστυλωµάτων [Wald, 1998]. Τα θέµατα της µελέτης των συνδέσεων σε σεισµικές περιοχές αποτέλεσαν αντικείµενο ερευνητικής ενασχόλησης στα πλαίσια του προγράµµατος Copernicus «Αξιοπιστία των συνδέσεων ροπής σε µεταλλικά πλαίσια σε σεισµικές περιοχές» (RECOS). Ε- ξάλλου, σηµαντικά βήµατα όσον αφορά στη γνώση και στην επίδραση στην οικονοµία των δοµικών συνδέσεων, αντικατοπτρίζονται στα δύο Παραρτήµατα του Ευρωκώδικα 3 σχετικά µε τις συνδέσεις (Α1- Παράρτηµα Κ: Συνδέσεις σε κοιλοδοκούς και Α2-Παράρτηµα J: οµικές συνδέσεις). Αυτά τα δύο Παραρτήµατα µαζί µε το Κεφάλαιο 6 του προκαταρκτικού προτύπου ENV συγχωνεύτηκαν σε συγκεντρωτικούς κανόνες για τον σχεδιασµό συνδέσεων (pren ), όπου συµπεριλήφθηκαν και οι νέοι κανόνες που ζητήθηκαν από την βιοµηχανία. Οι τύποι των συνδέσεων που ήδη καλύπτονταν από τους παλιούς κανονισµούς επεκτάθηκαν σε περιπτώσεις όπως είναι η έδραση στύλων µέσω χαλύβδινης πλάκας και υιοθετήθηκαν νέοι κανόνες για την αλληλεπίδραση ροπώνορθών δυνάµεων στις συνδέσεις, για την αντοχή αντίστασης για τις οπές ελλειψοειδούς µορφής, για τις συγκολλητές συνδέσεις ορθογωνικών κοιλοδοκών και για τα όρια λειτουργικότητας των ήλων. Η πρώτη εξειδικευµένη εκπαιδευτική προσπάθεια όσον αφορά στις δοµικές συνδέσεις παρουσιάστηκε από τον Owen [Owen, 1988]. Στις µέρες µας, η εκπαίδευση στον τοµέα της συµπεριφοράς και της µελέτης του δοµικού χάλυβα βασίζεται στη συλλογή των πληροφοριών και γνώσεων από το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Σχεδιασµού Χάλυβα (ESDEP). Κάτω από αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν τα τελευταία ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα στο πρόγραµµα Leonardo WIVISS (πιλοτικά µαθήµατα σε CD), στο Steel Call (εικονικής πραγµατικότητας γραφείο σχεδιασµού (virtual steel designer office)) και SSEDTA (βασικά µαθήµατα σε PowerPoint για µεταλλικά και σύνθετα στοιχεία), εµπλουτισµένα βέβαια µε καινούριες εκπαιδευτικές µεθόδους και περισσότερες γνώσεις όσον αφορά στην τεχνολογία, στη µελέτη και στη θεωρία των δοµικών συνδέσεων. H Τεχνική Επιτροπή 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τις Χαλύβδινες Κατασκευές (ECCS TC10) υποστήριζε την ενίσχυση διάχυσης κάθε εµπειρίας καλής πρακτικής από την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης των Ευρωκωδίκων στη δεκαετία του 80. Οι πρόσφατες εργασίες της επικεντρώθηκαν στις απαιτούµενες από τη βιοµηχανία χάλυβα βελτιώσεις των κανόνων σχεδιασµού κατά την περίοδο µετάβασης από τα προκαταρκτικά πρότυπα ENV (pre-standard ENV) στα οριστικά κείµενα των προτύπων EN (standard EN). Στα πλαίσια αυτά, αποφασίστηκε και δηµιουργήθηκε η εκπαιδευτική δράση CZ/PP «Συνεχιζόµενη Κατάρτιση στις Χαλύβδινες Συνδέσεις» (CESTRUCO) του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Leonardo, το υπόβαθρο της οποίας καθορίστηκε από τους κκ. Marc Braham (Astron, Λουξεµβούργο), Jan Stark (TU Delft, Ολλανδία) και Jouko Kouhi

8 1. Εισαγωγή 9 (VTT, Φινλανδία). Η δράση αυτή συνέβαλε στην εξέλιξη του Ευρωκώδικα δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήµατα που προκύπτουν στην πράξη, παρουσιάζοντας το υπόβαθρό του (δοκιµές και προσοµοιώσεις) και εντοπίζοντας τις βέλτιστες λύσεις σε πρακτικά ζητήµατα. Οι κ.κ. rantišek Wald (CTU, Πράγα, ηµοκρατία της Τσεχίας) και Martin Steenhuis (Eindhoven, Ολλανδία) ορίστηκαν ως συντονιστές του έργου. H δράση ξεκίνησε το 2001 µε την καταγραφή των προβληµάτων που προέκυπταν στην πράξη. Συνολικά κατεγράφησαν 362 ερωτήµατα απ όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Το παρόν εγχειρίδιο είναι µια µικρή προσπάθεια που προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ορισµένα ερωτήµατα από ε- κείνα που θεωρήθηκαν ως θεµελιώδη. Η τελική συνεισφορά της δράσης κατά το έτος 2003 θα είναι η δηµιουργία µιας εύκολα προσβάσιµης στο διαδίκτυο σειράς συνεχιζόµενης κατάρτισης σε ζητήµατα µεταλλικών δοµικών συνδέσεων. Η οµάδα υλοποίησης του έργου αποτελείται από τους εξής εταίρους: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Building with Steel-Rotterdam, Building Research Establishment Ltd-London, Czech Constructional Steelwork Association-Ostrava, Czech Technical University in Prague, EXCON a.s.-prague, Lulea University of Technology, KREKON Design office-eindhoven, VTT Building Technology-Helsinki (µέχρι το 2001), Politechnica University of Timisoara και University of Coimbra. Στην παραγωγή του υλικού του παρόντος βιβλίου συνεισέφεραν: ο καθηγητής Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος (τα κεφάλαια Συγκολλήσεις και Συνδέσεις Αλουµινίου), ο καθηγητής.s.k. Bijlaard, ο Ir. R. Block (επιφορτισµένος µε τον εσωτερικό έλεγχο), ο κ. J. Brekelmans, ο καθηγητής L.S. da Silva (το κεφάλαιο του Σχεδιασµού έναντι Πυρκαγιάς), ο καθηγητής D. Dubina (το κεφάλαιο του Αντισεισµικού Σχεδιασµού), η κα M. Eliasova, ο κ. H.G.A. Evers (το κεφάλαιο Παραδείγµατα Σχεδιασµού), ο Dr. D. Grecea (τα κεφάλαια Συνδέσεις Κοιλοδοκών και Συνδέσεις Εν Ψυχρώ Εξηλασµένων ιατοµών), ο Ir. A.M. Gresnigt (το κεφάλαιο Συνδέσεις Μεταφοράς Ροπής), ο Dr. V. Janata (επιφορτισµένος µε τον εσωτερικό έλεγχο), ο καθηγητής B. Johansson, ο κ. T. Leino, ο κ. T. Lennon, ο κ. T. Merinsky (επιφορτισµένος µε τον εσωτερικό έλεγχο), ο Dr. D.B. Moore (το κεφάλαιο Απλές Συνδέσεις), η κα A. Santiago, ο κ. R.L. Shipholt, ο Dr. Z. Sokol (το κεφάλαιο οµική Προσοµοίωση) ο Ir. C.M. Steenhuis, ο κ. M. Veljkovic (το κεφάλαιο Κοχλιώσεις), και ο καθηγητής. Wald (το Εισαγωγικό Κεφάλαιο και το κεφάλαιο Βάσεις Υποστυλωµάτων).

9 10 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών Το υλικό ελέγχθηκε από τους εξωτερικούς κριτές: τον καθηγητή D. Beg, τον Dr. J.-P. Jaspart, τον Dr. G. Huber, τον κ. J. Kouhi, τον κ. A.J. Rathbone, τον Dr.. Turcic, τον κ. N.. Yeomans, τον Dr. K. Weynand, τον κ. M. Braham και τον καθηγητή. Mazzolani. Ο επιµελητής της Ελληνικής έκδοσης θα ήθελε να εκφράσει τις θερµές του ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες του και ιδιαίτερα, στον ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό κ. Ευάγγελο Ευθυµίου για την πολύτιµη βοήθειά του και τις κριτικές παρατηρήσεις του καθ όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας του παρόντος βιβλίου.

10 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στον Martin Steenhuis ο οϖοίος δούλεψε µαζί µε τους συγγραφείς της εργασίας αυτής για ϖολλά χρόνια στον τοµέα των οµικών Συνδέσεων όϖως και στα ϖλαίσια του ϖαρόντος έργου και ο οϖοίος έφυγε τραγικά αϖό τη ζωή το καλοκαίρι του 2001.

11 2.. ΚΟΧΛΙΩΣΕΙΣ Εισαγωγή Οι συνδέσεις χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των εσωτερικών δυνάµεων από το ένα δοµικό στοιχείο στο άλλο. Παρόλο που τόσο οι συγκολλητές, όσο και οι κοχλιωτές συνδέσεις χρησιµοποιούνται ευρέως στις κατασκευές χάλυβα, οι τελευταίες είναι αυτές που χρησιµοποιούνται σήµερα ευρύτατα λόγω της απλότητας παραγωγής τους, της εύκολης εφαρµογής τους και της δυνατότητας µικροδιορθώσεων κατά τη διαδικασία ανέγερσης των έργων. Οι διάφοροι τύποι κοχλιώσεων περιλαµβάνουν κοχλιωτές πλάκες συνέχειας, ακραίες πλάκες σύνδεσης και γωνιακά που συνθέτουν τις αντίστοιχες κοχλιώσεις µέσω µηχανικής σύσφιξης των κοχλιών. Η απόκριση µιας κοχλιωτής σύνδεσης είναι συνήθως σύνθετη. Η κατανοµή των τάσεων στην σύνδεση, καθώς και οι δυνάµεις στους κοχλίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η δυσκαµψία των κοχλιών και των συνδεόµενων χαλύβδινων στοιχείων (πλακών, γωνιακών κτλ.), µε αποτέλεσµα µια ακριβής θεωρητική µελέτη να µην είναι εύκολα δυνατή. Ο σχεδιασµός µιας κοχλιωτής σύνδεσης είναι συνήθως ηµι-εµπειρικός και βασίζεται σε έναν συνδυασµό πειραµατικών αποτελεσµάτων, εµπειρίας, επαγγελµατικών συνηθειών και πρακτικής. Στην παράγραφο 3.6.1(4) του pren : 2002 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα σχεδιασµού, σύµφωνα µε το οποίο η διατµητική αντίσταση των κοχλιών M12 και M14 πρέπει να υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη σχέση για τον υπολογισµό της διατµητικής φέρουσας ικανότητας των ισχυρότερων κοχλιών µε ένα συντελεστή 0,85. Βασικά χαρακτηριστικά των κοχλιών Οι κατηγορίες κοχλιών που χρησιµοποιούνται συνήθως στις χαλύβδινες κατασκευές παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. Όλες αυτές οι κατηγορίες κοχλιών χρησιµοποιούνται συχνά για συνδέσεις που µεταφέρουν στατικές ροπές και δυνάµεις. Για κοχλιώσεις που υπόκεινται σε κόπωση, χρησιµοποιούνται κοχλίες υψηλής αντοχής όπως π.χ. 8.8 και 10.9, λόγω της µεγάλης αντοχής τους και των µικρών παραµορφώσεών τους. Οι βασικές µηχανικές ιδιότητες των κοχλιών κατηγορίας 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 και 10.9 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. Πίνακας 2.1 Βασικές µηχανικές ιδιότητες κοχλιών Κατηγορία κοχλία f yb MPa f ub Mpa Υλικό Χάλυβας χαµηλής ή µέσης ποιότητας Κράµα χάλυβα µέσης ποιότητας

12 14 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών Η ασθενέστερη διατοµή κάθε κοχλία είναι το ελικοειδές τµήµα που ονοµάζεται σπείρω- µα. Η αντοχή του κοχλία συνήθως υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την εφελκυόµενη περιοχή του (που ονοµάζεται και περιοχή αντίστασης) που καθορίζεται από τη µέση διάµετρο του πυρήνα του κοχλία (όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2.1): d res d = n + d 2 m (2.1) Τα µεγέθη των κοχλιών καθορίζονται από την ονοµαστική τους διάµετρο, το µήκος κορ- µού (κάτω από την κεφαλή τους) και το συνολικό µήκος τους. Σπείρωµα Σχήµα 2.1 ιατοµή κοχλία και η περιοχή αντίστασης [Ballio, Mazzolani, 1983] Συµπεριφορά κοχλία στη σύνδεση Η οριακή αντοχή των κοχλιωτών συνδέσεων υπολογίζεται µε βάση τις απλοποιητικές παραδοχές σχετικά µε την ανακατανοµή των εσωτερικών δυνάµεων που βασίζονται σε πειραµατικά αποτελέσµατα. Θεωρώντας οτι η ροή των δυνάµεων γίνεται µέσω των κόµβων, προκύπτει ότι οι κοχλίες συµπεριφέρονται: 1) ως απλοί φέροντες κοχλίες, όπου η µετακίνηση των συνδεόµενων ελασµάτων περιορίζεται από τον κορµό των κοχλιών, 2) ως προεντεταµένοι κοχλίες υψηλής αντοχής, όπου τα συνδεόµενα ελάσµατα συνδέονται µέσω κοχλιών που βρίσκονται υπό εφελκυσµό που έχει προέλθει από σύσφιξη (προένταση), ή 3) ως κοχλίες υπό εφελκυσµό. 1) 2) 3) Αντοχή ιάτµηση Τριβή ιάτρηση ιάτρηση Aντοχή Αντοχή ιάτµηση Τριβή Εφελκυσµός Σχήµα 2.2 Συνιστώσες της δύναµης σε απλούς φέροντες κοχλίες και προεντεταµένους κοχλίες [Trahair et al., 2001]

13 2. Κοχλιώσεις 15 Οι εσωτερικές δυνάµεις (διάτµηση, εφελκυσµός και δυνάµεις επαφής στην άντυγα) µπορούν να µεταφερθούν είτε µέσω απλών κοχλιών, είτε µέσω τριβής των συνδεόµενων ε- λασµάτων στην περίπτωση προεντεταµένων κοχλιώσεων τριβής. Οι δυνάµεις αυτές παρουσιάζονται αντίστοιχα στο Σχήµα 2.2. Επιπλέον, υπάρχει πλήθος κοχλιωτών συνδέσεων που υπόκεινται σε συνδυασµό διατµητικής και εφελκυστικής δύναµης. Απλοί κοχλίες Οι κοχλίες που υπόκεινται σε στατικές φορτίσεις πρέπει να είναι κοχλιωµένοι µε µηχανικό τρόπο. Η σύσφιξή τους επιτυγχάνεται από τον τεχνίτη συνήθως µε δυναµόκλειδο. Ετσι προκύπτει µικρή δύναµη τριβής µεταξύ των συνδεόµενων ελασµάτων που επαρκεί για τη µεταφορά µικρών φορτίων χωρίς να προκύπτει ολίσθηση. Αύξηση του εφαρµοζό- µενου φορτίου οδηγεί σε υπέρβαση της τριβής, οπότε προκύπτει µόνιµη ολίσθηση λόγω της ύπαρξης ανοχών στις οπές των κοχλιών. Η ολίσθηση σταµατά µόλις ο κορµός του κοχλία έλθει σε επαφή µε τα τοιχώµατα της οπής του ελάσµατος. Σε περίπτωση που το φορτίο αυξηθεί ακόµη περισσότερο, η σύνδεση αποκρίνεται ελαστικά µέχρις ότου αρχίσει η πλαστική παραµόρφωση είτε στον κορµό του κοχλία, είτε στο έλασµα. Υπάρχει πιθανότητα η πλαστική παραµόρφωση να αρχίσει ταυτόχρονα στον κοχλία και στο έλασµα. Η σύνδεση µπορεί κατά περίπτωση να αστοχήσει µε έναν από τους εξής τρόπους: Λόγω διατµητικής αστοχίας του κοχλία, Λόγω αστοχίας από σύνθλιψη άντυγας, Λόγω αστοχίας ελάσµατος σε οµάδα κοχλιών λόγω διάτµησης. Οι τιµές σχεδιασµού της αντίστασης σε διάτµηση και σε σύνθλιψη άντυγας δίδονται στον Πίνακα 3.4, ενώ για την τελευταία περίπτωση δίδονται στην παράγραφο του pren : Η αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας βασίζεται σε δύο πιθανούς µηχανισµούς αστοχίας: είτε διαρροή λόγω διάτµησης συνδυασµένη µε εφελκυστική αστοχία, είτε διατµητική αστοχία µε διαρροή λόγω εφελκυσµού [Aalberg, Larsen, 2000]. Ο τύπος κατάρρευσης εξαρτάται από τις διαστάσεις της σύνδεσης και τη σχετική αντοχή των υλικών των κοχλιών και των συνδεόµενων ελασµάτων. Συνδέσεις ολίσθησης Στην περίπτωση αντιστρεπτής φοράς επαναλαµβανόµενων φορτίσεων, απαιτείται η χρήση κοχλιών υψηλής αντοχής και η σύσφιξή τους τουλάχιστον στο 70% της οριακής εφελκυστικής αντοχής τους. Με την εφαρµογή αυτής της µεθόδου, το φορτίο µεταφέρεται δια της σύνδεσης κυρίως µέσω τριβής στα συνδεόµενα ελάσµατα και λιγότερο µέσω διάτµησης των µέσων σύνδεσης. Υπάρχουν 3 κατηγορίες τέτοιων συνδέσεων και συγκεκριµένα οι B, C και E, (βλ. παράγραφο του pren : 2002). Η αντοχή τους είναι συνάρτηση του συντελεστή ολίσθησης των περιοχών που βρίσκονται σε επαφή, µ, και της δύναµης σύνδεσης, p.c, που αντιστοιχεί στους κοχλίες υψηλής αντοχής. Στην παράγραφο 3.5 του pren : 2002 δίδεται ένας αριθµός κλάσεων επιφανειών τριβής όπου ο συντελεστής µ κυµαίνεται από 0,2 έως 0,5. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις ο συντελεστής αυτός µπορεί να καθορισθεί µέσω πειραµάτων. Σχετικά µε την απαίτηση χρήσης ροδέλας και άλλες λεπτοµέρειες, βλ. παράγραφο 8.5(4) [ENV ].

14 16 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών p,c µ p,c µ p,c µ p,c p,c p,c µ p,c p,c Σχήµα 2.3 Κοχλίας υψηλής αντοχής σε κοχλιωτή σύνδεση τριβής [Kuzmanovic, Willems, 1983] Η εφελκυστική δύναµη που εισάγεται στον κοχλία υψηλής αντοχής κατά την σύσφιξη µπορεί να ελεγχθεί χρησιµοποιώντας έναν από τους εξής τρόπους: 1) Τη µέθοδο ελέγχου της στρεπτικής ροπής (που βασίζεται στον έλεγχο της εφαρ- µοζόµενης ροπής στρέψης), 2) Τη µέθοδο στροφής της κεφαλής του κοχλία (µια συγκεκριµένη γωνία στροφής εφαρµόζεται πέραν του σηµείου απλής σύσφιξης του κοχλία), 3) Τη µέθοδο δείκτη άµεσου εφελκυσµού, 4) Τη συνδυασµένη µέθοδο (που βασίζεται στον συνδυασµό των δύο πρώτων µεθόδων). Q&A 2.1 Απώλεια της προέντασης κοχλιών Πρόσφατα πειράµατα στη Γαλλία έδειξαν ότι όταν χρησιµοποιούνται τυπικές προστατευτικές βαφές, µεταξύ του 2 ου και 3 ου µήνα υπάρχει η πιθανότητα σηµαντικής µείωσης της προέντασης του κοχλία της τάξης του 25% έως 45%. Πώς είναι δυνατόν να ενσωµατωθεί αυτό το φαινόµενο στο σχεδιασµό συνδέσεων µε προεντεταµένους κοχλίες; Επειδή οι τυπικές προστατευτικές βαφές µειώνουν το συντελεστή ολίσθησης µεταξύ των συνδεόµενων ελασµάτων, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδέσεις απαγορευµένης ολίσθησης διότι οι βαφές αυτές θα µπορούσαν να µειώσουν σηµαντικά τη φέρουσα ικανότητα της σύνδεσης. Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ειδικές βαφές τριβής. Q&A 2.2 Φέρουσα ικανότητα συνδέσεων ολίσθησης Για ποιό λόγο οι συνδέσεις απαγορευµένης ολίσθησης κατηγορίας C πρέπει να ελέγχονται σε σύνθλιψη άντυγας για οριακή φόρτιση, βλ. παράγραφο 3.4.1(4), όταν δεν επιτρέπεται ολίσθηση στη σύνδεση σε Ο.Κ.Α.;

15 2. Κοχλιώσεις 17 Σ αυτόν τον τύπο συνδέσεων υπάρχει πιθανότητα κάποιοι κοχλίες να διεισδύσουν στα συνδεόµενα ελάσµατα ως αποτέλεσµα της συναρµολόγησής τους κατά τη διάρκεια της ανέγερσης της κατασκευής, δηλαδή αντί τα κέντρα οπών και κοχλιών να ταυτίζονται, οι κοχλίες να ευρίσκονται στη µια πλευρά των οπών σε επαφή µε τα τοιχώµατα των ο- πών. Εποµένως, προκειµένου να εξασφαλιστεί απόλυτη ασφάλεια, οι κοχλίες πρέπει να ελέγχονται σε αστοχία άντυγας για την οριακή φόρτιση. Q&A 2.3 Αντίσταση σε διάτµηση προεντεταµένων κοχλιών υπό εφελκυσµό Σύµφωνα µε την παράγραφο η δύναµη προέντασης p.cd δεν ελαττώνεται από τη συνολική εφελκυστική δύναµη t που εφαρµόζεται εξωτερικά όταν υπάρχει συνδυασµός εφελκυσµού και διάτµησης για κοχλίες τριβής. Ποιός είναι ο λόγος; Εξαιτίας της προέντασης των κοχλιών, τα συνδεόµενα ελάσµατα και οι κοχλίες παραµορφώνονται. Η συµπεριφορά αυτή παριστάνεται γραφικά στο Σχήµα 2.4. Η επιµήκυνση του κοχλία δ b αντιστοιχεί σε προένταση κοχλία p και σµίκρυνση ελάσµατος δ p. Με την εφαρµογή εξωτερικής δύναµης t, η συνολική δύναµη κοχλία είναι b που αντιστοιχεί σε επιµήκυνση δ b.ext. b προένταση κοχλία b p συνολική δύναµη κοχλία j j t εξωτερική εφελκυστική δύναµη δ b επιµήκυνση κοχλία δ b,ext δ p,ext δ p βράχυνση πλάκας Σχήµα 2.4 ιάγραµµα εσωτερικών δυνάµεων σε σύνδεση µε προεντεταµένους κοχλίες υπό εφελκυστική δύναµη [Bickford, 1995] Η εξωτερική εφελκυστική δύναµη παραλαµβάνεται εν µέρει από πρόσθετες δυνά- µεις στον κοχλία b, και εν µέρει από µείωση της δύναµης που η σύνδεση ασκεί στον κοχλία j. Η αύξηση της δύναµης κοχλία είναι b και η µείωση της συνδετήριας δύνα- µης p που αντιστοιχεί στην παραµόρφωση της σύνδεσης δ p.ext. Η διακεκοµµένη γραµ- µή δείχνει την επίδραση της ευκαµψίας της καµπτόµενης πλάκας όπου εµφανίζονται φαινόµενα µοχλού. Με την εφαρµογή της εφελκυστικής δύναµης στον κόµβο, ένα τµήµα της

16 18 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών δύναµης προέντασης παραµένει, λόγω της παραµόρφωσης των πλακών, βλ. Σχήµα 2.4. Ο λόγος δυσκαµψίας µεταξύ του εφελκυόµενου κοχλία και των θλιβόµενων πλακών (περίπου 1 προς 4) οδηγεί σε µια δύναµη επαφής µεταξύ των πλακών, τουλάχιστον ίση προς: = 0, 8, (2.2) c p t όπου η δύναµη t εφαρµόζεται υπό συνήθεις συνθήκες. Η ισχύς του συντελεστή 0,8 βασίζεται στην παραδοχή ενός κυλίνδρου υπό θλίψη µε συγκεκριµένη διατοµή, ενώ η διερεύνηση µε τη βοήθεια πεπερασµένων στοιχείων δείχνει ότι δηµιουργείται ένα είδος θλιβόµενου «βαρελιού» όπου ο συντελεστής είναι συνάρτηση του πάχους και πιθανώς της ποιότητας του κοχλία, του χάλυβα και του αριθµού των ελασµάτων. Q&A 2.4 Μέγιστες επιτρεπόµενες αποστάσεις κοχλιών µεταξύ τους και από τα άκρα του ελάσµατος Ποιό είναι το θεωρητικό υπόβαθρο βάσει του οποίου καθορίζονται οι µέγιστες επιτρεπό- µενες αποστάσεις p 1 και p 2 σε 14 t ή 200 mm που δίδονται στον Πίνακα 3.3 του pren ; Τα όρια για τα p 1 and p 2 δίδονται ανεξαρτήτως κλιµατικών συνθηκών ή άλλων διαβρωτικών παραγόντων για τις συνδέσεις. Επίσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πιθανά φαινόµενα τοπικού λυγισµού και πολύ επιµήκους σύνδεσης. Η αντίσταση σε τοπικό λυγισµό µεταξύ των στοιχείων σύνδεσης πρέπει να υπολογίζεται βάσει του Πίνακα 3.3, σηµείωση 2. Εφόσον η σύνδεση είναι πολύ επιµήκης, οι παραµορφώσεις στο υλικό οδηγούν σε ασύµµετρη κατανοµή δυνάµεων. Η επίδραση αυτή λαµβάνεται υπόψιν στον κανόνα 3.8 όπου η διατµητική αντίσταση πρέπει να µειώνεται ανάλογα µε το µήκος της σύνδεσης. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι δεν υπάρχουν µέγιστες επιτρεπόµενες αποστάσεις άκρων e 1 και e 2 για τη σύνδεση που δεν είναι εκτεθειµένη σε διαβρωτικό περιβάλλον. p 1 e 1 e 2 p 2 Σχήµα 2.5 Σύµβολα αποστάσεων σε µέσα σύνδεσης

17 2. Κοχλιώσεις 19 Q&A 2.5 Κριτήρια παραµόρφωσης για την αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας απλών κοχλιών Ο σχεδιασµός σε σύνθλιψη άντυγας στοχεύει περισσότερο στην αποφυγή µεγάλων παρα- µορφώσεων στην οπή, παρά στην αποφυγή πραγµατικής αστοχίας της σύνδεσης. Η σύγκριση της σχέσης σχεδιασµού για σύνθλιψη άντυγας µε πειραµατικά αποτελέσµατα επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς το σηµείο. Μπορείτε να δώσετε το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά µε τα κριτήρια παραµόρφωσης που υιοθετήθηκαν για την παραγωγή της µαθηµατικής σχέσης; Σύµφωνα µε το θεωρητικό υπόβαθρο των περισσοτέρων κανονισµών, η αντίσταση exp;1,5 περιορίζεται σε µια παραµόρφωση ίση προς 1,5 mm, βλ. [Owens, Cheal, 1989]. Η αντίσταση µελών όπως προέκυψε από πειράµατα αστοχίας exp;fy/fum ευρίσκεται µε την ελάττωση της αντίστασης της µηχανικής αντοχής f um στα επίπεδα της τάσης διαρροής f y. Η διαδικασία εφαρµόζεται µέσω της σχέσης exp;fy/fum = 0,9 exp;ult f y / f um εφόσον συµβαίνει ψαθυρή αστοχία [Snijder et al., 1988a]. Το ελαστικό όριο αντίστασης exp;conv καθορίζει την αντίσταση ως τοµή της ευθείας γραµµής που αντιστοιχεί στην αρχική δυσκαµψία και µιάς ευθείας µε κλίση ίση µε τη δυσκαµψία διαιρεµένη µε το 10, που είναι σχεδιασµένη ως εφαπτοµένη στο µη γραµµικό τµήµα της καµπύλης του πειράµατος, βλ. Σχήµα 2.6 [Piraprez, 2000]. Η συνήθης αντίσταση εξαρτάται περισσότερο από τη δυσκαµψία του κόµβου παρά από τον τύπο αστοχίας. Το Παράρτηµα D του pren 1990: 2001 χρησι- µοποιήθηκε για ελάσµατα συνέχειας µε επιµήκεις οπές προκειµένου να εκτιµηθεί το µοντέλο προσοµοίωσης της αντίστασης, βλ. [Wald et al., 2002b] ύναµη,, kn Αρχική δυσκαµψία /10 Αρχική δυσκαµψία exp, ult 3 mm (κοχλιωτές πλάκες) exp, conv exp, fy/fum exp; 1,5 Πειραµατική καµπύλη I 1-3 (16-1-2,5 d) Παραµόρφωση δ, mm Σχήµα 2.6 Όρια αντίστασης κόµβου, όριο παραµόρφωσης exp;1,5, όριο οριακής αντοχής exp;ult, σύνηθες όριο exp;conv, µειωµένο όριο για λόγο διαρροής exp;fy/fum τεστ I 1-3 (16-1-2,5d) [Piraprez, 2000]

18 20 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών Q&A 2.6 Αποστάσεις από τα άκρα Ο EC3 δεν περιέχει κανόνες για τις οριακές αποστάσεις των κοχλιών από τα άκρα και τις σειρές κοχλιών, ούτε κατά µήκος της διεύθυνσης της δύναµης, ούτε κάθετα σ αυτήν, βλ. Σχήµα 2.7. Πώς µπορούν να καθορισθούν οι αποστάσεις αυτές; N Sd 5 M Σχήµα 2.7 Αποστάσεις κοχλιών από τα άκρα Οι αποστάσεις κοχλιών από τα άκρα e 1 και e 2 και οι αποστάσεις µεταξύ των σειρών κοχλιών p 1 και p 2 µπορούν να καθορισθούν µε τον καθορισµό του ηµιάξονα της έλλειψης µε το άκρο της πλάκας ως εφαπτοµένη και του ηµιάξονα της έλλειψης που έχει ως κέντρο τη µιά οπή και διέρχεται από την άλλη οπή αντίστοιχα, βλ. Σχήµα 2.8. Σχήµα 2.8 Καθορισµός αποστάσεων κοχλιών από τα άκρα του ελάσµατος

19 2. Κοχλιώσεις 21 Q&A 2.7 Αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας οµάδας κοχλιών Είναι δυνατόν οι αντιστάσεις σε σύνθλιψη άντυγας των κοχλιών να προστεθούν ή όχι; Απαιτείται διευκρίνιση, βλ. Σχήµα 2.9 στο ακόλουθο παράδειγµα : p 1 e 1 p 1 = 3 d 0 e 1 = 1,2 d 0 Οπές 1 Οπές 2 Σχήµα 2.9 Μη συµµετρική σύνδεση Για τις οπές 2: e α = 3 d Για τις οπές 1: p α = 3 d 1, 2 d = 3 d 0 = , d0 0, 25 = 0, 25 = 1 0, 25 = d 1, Μέθοδος 1 Η συνολική αντίσταση βασίζεται σε απευθείας άθροιση: 2, 5 d t fu ( ) = ( 2 0, 4 + ) b. Rd = α 0,75 γ Mb 0 2, 5 d t γ u u 2. Mb f 2, 5 d t = 2, 3 γ Μέθοδος 2 Η συνολική αντίσταση βασίζεται στην ελάχιστη από τις ανεξάρτητες αντιστάσεις: 2, 5 d t fu ( ) = ( 2 0, 4 + ) b. Rd = α 0,40 γ Mb 2, 5 d t γ Mb u u 2. Mb f 2, 5 d t = 1, 6 γ Mb f f Εάν χρησιµοποιηθεί η Μέθοδος 1, τότε η παραµόρφωση στις οπές 2 µπορεί να είναι πολύ µεγάλη στην Ο.Κ.Λ. εφόσον όλα τα φορτία είναι µόνιµα. Μπορεί γενικά να θεωρηθεί ως επιτυχής ο σχεδιασµός, εάν προταθεί συµµετρική σύνδεση, ώστε να αποφευχθεί η µη αναγκαία πλαστική ανακατανοµή των εσωτερικών δυνάµεων. Η εφαρµογή της µεθόδου άθροισης των αντιστάσεων των ανεξάρτητων κοχλιών εξαρτάται από τις απαιτήσεις λειτουργικότητας και όχι µόνον από τις απαιτήσεις αστοχίας. Εάν υπάρχει απαίτηση περιορισµού των παραµορφώσεων, τότε επιβάλλεται πρόσθετος έλεγχος λειτουργικότητας. Στην παράγραφο 3.7, pren : 2002 παρέ-

20 22 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών χονται οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της αντίστασης της οµάδας κοχλιών. Όσον αφορά τις µη συµµετρικές συνδέσεις, τα φαινόµενα εργοσκλήρυνσης στις πλάκες µπορούν να λαµβάνονται υπόψη εφόσον διατηρείται η σχέση v,rd 1,2 b,rd. Q&A 2.8 Αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας σε επιµήκεις οπές Η σηµείωση 1 του Πίνακα 3.4 επιβάλλει τη µείωση της αντίστασης σε σύνθλιψη άντυγας για επιµήκεις οπές στο 60% της αντίστασης κανονικών οπών όταν η δύναµη είναι κάθετη στη µεγάλη διάσταση της οπής. Υπάρχουν σχετικά πειραµατικά αποτελέσµατα; Οι ονοµαστικές ανοχές για κοχλίες σε επιµήκεις οπές δίδονται στο ENV , παράγραφο 8. Ο µειωτικός συντελεστής της αντίστασης που εφαρµόζεται στο pren : 2002 βασίζεται σε πρόσφατα πειράµατα [Wald et al., 2002], [Piraprez, 2000], [Tizani, 1999]. Ουσιαστικά, απαιτείται µικρότερη αντίσταση σχεδιασµού λόγω της µικρότερης δυσκαµψίας M M ύναµη,, kn Κυκλικές οπές, (test 1c-16-1-d+2) Επιµήκεις οπές, (test 5c-16-1-d+2,5) Μετατόπιση, δ mm Σχήµα 2.10 Σύγκριση τυπικών διαγραµµάτων δύναµης-µετατόπισης από πειράµατα σε επιµήκεις και κυκλικές οπές [Wald et al., 2002a] Είναι εµφανές στο Σχήµα 2.10 ότι µια κοχλιωτή σύνδεση µε επιµήκη οπή κάθετη στην εφαρµοζόµενη δύναµη παρουσιάζει µικρότερη δυσκαµψία και µεγαλύτερη παραµορφωσιµότητα σε σύγκριση µε τις κυκλικές οπές. a) αστοχία λόγω διάτµησης b) αστοχία λόγω κάµψης Σχήµα 2.11 Αστοχία επιµήκων οπών [Wald et al., 2002b]

21 2. Κοχλιώσεις 23 Η αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: brd. 2,5α fudt = βr, (2.3) γ M 2 όπου α είναι το ελάχιστο από τους εξής όρους: e p1 1 f 1 ub,, 1,0 3 d 3 d 4 f ή. (2.4) o o u Ο µειωτικός συντελεστής β R που πρέπει να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς το επίµηκες της οπής, καθορίστηκε µε την εφαρµογή µιας τυποποιηµένης διαδικασίας καθορισµού του µερικού συντελεστή ασφαλείας από τα πειραµατικά αποτελέσµατα, βλ. [Wald et al., 2002b]. Η επίδραση του µήκους της οπής στην α- στοχία του ελάσµατος παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.12, όπου έχουν συµπεριληφθεί τα α- ποτελέσµατα από 70 σχετικά πειράµατα. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Πειραµατική αντίσταση / προβλεπόµενη αντίσταση r r e t Μέγεθος κοχλία / ιάµετρος κοχλία 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Σχήµα 2.12 Συγκριτικά πειραµατικά και αναλυτικά αποτελέσµατα Q&A 2.9 Μέθοδος σχεδιασµού εφαρµοσµένων κοχλιών Σχετικά µε τη µέθοδο σχεδιασµού για εφαρµοσµένους κοχλίες, µπορείτε να δώσετε επεξηγήσεις και οδηγίες για τα εξής θέµατα: ανοχές για τη διάµετρο των οπών, αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας, τρόπο υλοποίησης και περιορισµούς. Συνήθως οι ανοχές είναι h12/h13 [EN ISO 898-1], γεγονός που οδηγεί σε ανοχή περίπου 0,3 mm. Η αντίσταση µπορεί να ληφθεί ίδια όπως στους κοχλίες µε ανοχή στις οπές. Η υλοποίηση της σύνδεσης ακολουθεί την κανονική διαδικασία εφόσον οι οπές έχουν προετοιµαστεί στο εργοστάσιο. Εναλλακτικά, µπορεί η τελική εργασία στις οπές να γίνει επιτόπου σε συνδυασµό µε την κατασκευή ολόκληρης της σύνδεσης. Επίσης, το σπείρωµα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή σύνθλιψης άντυγας.

22 24 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών Q&A 2.10 Συνδυασµός εφελκυσµού και διάτµησης Σύµφωνα µε την παράγραφο 6.5.5(5), ένας κοχλίας που φορτίζεται µε εφελκυστική δύναµη ίση µε την εφελκυστική αντίσταση σχεδιασµού t.rd µπορεί να παραλάβει επιπλέον µια διατµητική δύναµη v.sd = 0,286 v.rd. Ποιό είναι το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της σχέσης; εν θα ήταν πιο λογική η εφαρµογή της παρακάτω σχέσης; v.sd v.rd + t.sd t.rd 1 (2.5) ιάφορες πειραµατικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι κοχλίες υπό πλήρη διατµητική φόρτιση έχουν σηµαντική φέρουσα ικανότητα σε εφελκυσµό. Η εφελκυστική αντίσταση περιορίζεται από τη θραύση του σπειρώµατος, ενώ η αλληλεπίδραση µεταξύ διάτµησης και εφελκυσµού θεωρείται ότι γίνεται στον κορµό. Μια εναλλακτική σχέση αλληλεπίδρασης θεωρεί τους επιµέρους όρους υψωµένους στο τετράγωνο και την εφελκυστική αντίσταση του κορµού στον παρονοµαστή, βλ. [Owens, Cheal, 1989]. Σύµφωνα µε το Σχήµα 2.13, η µεταβολή του λόγου διατµητικής αντίστασης ως προς την εφελκυστική είναι ίση µε 0,63-0,68 εάν το επίπεδο διάτµησης τέµνει το σπείρωµα και ίση µε 0,75-0,89 εάν το επίπεδο διάτµησης είναι ο κορµός του κοχλία. Η σχέση αλληλεπίδρασης που χρησιµοποιείται στο pren : 2002 είναι η εξής: v.sd v.rd t.sd + 1 (2.6) 1,4 t.rd t,exp Πειραµ. εφελκυστική αντίσταση / αντίσταση από αναλυτική σχέση 1,0 t.r Επίπεδο διάτµησης στον κορµό t.max 0,5 tr. (1) Επίπεδο διάτµησης στο σπείρωµα v. S v. R + 1, 4 t. S t. R 1 (2) Πειραµατ. διατµητική αντίσταση Εφελκ. αντίσταση από αναλυτική σχέση 0 0 0,5 v.max 1,0 tr. v,exp t.r Σχήµα 2.13 ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης [Owens, Cheal, 1989] βάσει των απαιτήσεων του pren

23 2. Κοχλιώσεις 25 Q&A 2.11 Αντίσταση συνδέσεων κοχλιών υψηλής αντοχής Είναι δυνατόν να γίνει σχεδιασµός σύνδεσης µε κοχλίες υψηλής αντοχής µε ονοµαστική τάση διαρροής 640 MPa χρησιµοποιώντας τις απαιτήσεις του pren : 2002; O κανονισµός pren : 2002 ισχύει για χάλυβες µέχρι ποιότητας S460 και εποµένως, η προτεινόµενη µέθοδος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για χάλυβες υψηλότερης ποιότητας. Πειραµατικά δεδοµένα έχουν δοθεί από τους [Kouhi, Kortesmaa, 1990], όπου τα ελάσµατα ήταν ποιότητας ονοµαστικής αντοχής διαρροής 640 MPa και οριακής αντοχής 700 MPa. Οι κοχλίες ήταν ποιότητας Παρατηρήθηκαν οι ακόλουθοι τρόποι αστοχίας: αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας, διατµητική αστοχία σε οµάδα κοχλιών και αστοχία καθαρής διατοµής σε 18, 6 και 6 πειράµατα αντίστοιχα. Όλα τα αποτελέσµατα των πειραµατικών δοκιµών συγκρίθηκαν µε τα µοντέλα σχεδιασµού του pren : 2002 και όλα τα αποτελέσµατα βρέθηκαν να είναι στην ασφαλή πλευρά, βλ. Σχήµα Σηµείωση: Οι αναλυτικές σχέσεις για αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας και αντίσταση καθαρής διατοµής που χρησιµοποιήθηκαν στην προεναφερόµενη εργασία δίδουν ίδια αποτελέσµατα, όπως και ο pren : Η αναλυτική σχέση για τη διατµητική αστοχία οµάδας κοχλιών του pren : 2002 αποδεικνύεται συντηρητική σε σχέση µε την προαναφερόµενη δηµοσίευση. Η αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας της συνολικής σύνδεσης που υπολογίζεται µε άθροιση των αντιστάσεων όλων των κοχλιών παρουσιάζεται στο Σχήµα Η παραµόρφωση που υπολογίστηκε στα πειράµατα σε Ο.Κ.Α. είχε το µέγεθος της διαµέτρου των οπών. Χρησιµοποιώντας την αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας του ασθενέστερου κοχλία, οδηγούµαστε σε ασφαλέστερα αποτελέσµατα. Εκτελέστηκαν δύο οµάδες πειραµάτων προκειµένου να µελετηθεί η αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας. Η µιά οµάδα από 6 δοκίµια είχε µια σειρά κοχλιών και η δεύτερη είχε δύο σειρές κοχλιών, βλ. Σχήµα r e Πειραµατική αντίσταση / προβλεφθείσα αντίσταση r 2 t 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, οκίµια ιάτµηση οµάδας κοχλιών Σύνθλ. άντυγας, µια σειρά ιάτµηση οµάδας, δύο σειρές Καθαρή διατοµή Σχήµα 2.14 Αντίσταση της κοχλιωτής σύνδεσης σε πειράµατα [Kouhi, Kortesmaa, 1990].

24 26 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν ελάσµατα πάχους 3 mm, 4 mm, 6 mm και 8 m. Η µετρηθείσα τάση διαρροής κυµαινόταν από 604 MPa έως 660 MPa για πάχος πλάκας 6 mm και 4 mm αντίστοιχα. Η οριακή αντοχή κυµαινόταν από 711 MPa έως 759 MPa για πάχη ελάσµατος 6 mm και 4 mm, αντίστοιχα. Οι µετρηθείσες ι- διότητες αντιστοιχούν στη µέση τιµή από ληφθείσες τιµές 3 δοκιµίων.

25 3.. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Η πλειοψηφία των συγκολλητών συνδέσεων εκτελείται στο εργοστάσιο. Το βασικό πρόβληµα των συνδέσεων αυτών είναι η πλαστιµότητα του υλικού συγκόλλησης, το οποίο όµως µπορεί να λυθεί µε την τήρηση ορισµένων κανόνων. Όσον αφορά στον δοµικό χάλυβα, η µέθοδος συγκόλλησης που χρησιµοποιείται είναι αυτή του µεταλλικού τόξου, εκτός από ορισµένες ειδικές περιπτώσεις συγκόλλησης βλήτρων. Κατά την προσέγγιση αυτή, το υλικό συγκόλλησης πρέπει να είναι συµβατό µε το µητρικό µέταλλο όσον αφορά στις µηχανικές ιδιότητες. Το πάχος του υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm, ενώ για τα λεπτότοιχα µέλη υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Οι συγκολλήσεις διακρίνονται σε εξωραφές, σε ραφές µε διάκενα, σε εσωραφές, σε ραφές µε οπές ή σχισµές και σε ψευδοεσωραφές. Στον pren παρέχονται προδιαγραφές τόσο για το ενεργό µήκος των εξωραφών, όσο και για την ακτίνα συγκόλλησης a, βλ. Σχήµα 3.1. a a Σχήµα 3.1 Ακτίνα συγκόλλησης a Στα πλαίσια του σχεδιασµού της σύνδεσης, η εσωτερική δύναµη που παραλαµβάνεται από την εξωραφή αναλύεται σε συνιστώσες παράλληλες και εγκάρσιες στο κρίσιµο επίπεδο του λαιµού της συγκόλλησης, βλ. Σχήµα 3.2. Στο κρίσιµο επίπεδο της διατοµής του λαιµού της συγκόλλησης γίνεται η παραδοχή οµοιόµορφης κατανοµής, που οδηγεί σε ορθές και διατµητικές τάσεις: σ η ορθή τάση που είναι κάθετη στο κρίσιµο επίπεδο του λαιµού της συγκόλλησης, σ // η ορθή τάση που είναι παράλληλη στον άξονα της συγκόλλησης, που µπορεί να αγνοηθεί στον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας της εξωραφής, τ η διατµητική τάση (στο κρίσιµο επίπεδο του λαιµού συγκόλλησης) που είναι κάθετη στον άξονα της συγκόλλησης, και τ // η διατµητική τάση (στο κρίσιµο επίπεδο του λαιµού συγκόλλησης) που είναι παράλληλη στον άξονα της συγκόλλησης.

26 28 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών σ // τ σ τ // Σχήµα 3.2 Τάσεις στο κρίσιµο επίπεδο της εξωραφής Η φέρουσα ικανότητα της εξωραφής είναι επαρκής, όταν ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες: και 2 2 fu + 3 ( τ + τ // ) β w γ Mw σ (3.1) f u σ. (3.2) γ Mw Ο συντελεστής συσχέτισης β w παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. Πίνακας 3.1 Συντελεστής συσχέτισης β w Βαθµός χάλυβα Τελική αντοχή f u Συντελεστής συσχέτισης β w Χάλυβας σύµφωνα µε EN S MPa 0,80 S MPa 0,85 S MPa 0,90 Χάλυβας σύµφωνα µε EN S MPa 0,80 S MPa 0,90 Ο pren επιτρέπει µε την εφαρµογή απλοποιηµένης διαδικασίας τον υπολογισµό της διατµητικής αντοχής της εξωραφής ανά µονάδα µήκους ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της εφαρµοζόµενης δύναµης, βλ. Σχήµα 3.3, ως εξής: f vw.d f u = (3.3) 3 β w γ Mw και της οριακής δύναµης της συγκόλλησης ανά µονάδα µήκους: = a f. (3.4) w.rd vw.d

27 3. Συγκολλήσεις 29 w,rd w,rd w,sd N Sd La V,Sd V//,Sd Σχήµα 3.3 Σχεδιασµός εξωραφής ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της εφαρµοζόµενης δύναµης Αναφορικά µε τις συγκολλήσεις µεγάλου µήκους, όταν αυτές υπόκεινται σε φόρτιση κατά την διεύθυνση του µήκους του συγκολλούµενου ελάσµατος, οι τάσεις στα ά- κρα της συγκόλλησης είναι µεγαλύτερες από αυτές που αναπτύσσονται στη µέση, βλ. Σχήµα 3.4a. Αυτό είναι αποτέλεσµα των παραµορφώσεων της πλάκας που συγκολλάται. Σε περίπτωση που οι πλάκες είναι κατάλληλα σχεδιασµένες για την παραλαβή των εσωτερικών δυνάµεων, οι τάσεις είναι οµοιόµορφες, βλ. Σχήµα 3.4b. Η υπερφόρτιση µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή των άκρων της συγκόλλησης (zip effect). Σε περίπτωση που η συγκόλληση είναι µεγαλύτερη από 150a, η αντίστασή της πρέπει να µειωθεί µέσω ενός µειωτικού συντελεστή β Lw, βλ. Σχήµα 3.4c: L β Lw = 1,2 0,2 (3.5) 150 a τ τ // // // // τ τ a) b) L w c) β Lw 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Σχήµα 3.4 Συγκόλληση µεγάλου µήκους, a) οµοιόµορφη κατανοµή εσωτερικών τάσεων, b) µη οµοιόµορφη κατανοµή εσωτερικών τάσεων, c) µειωτικός συντελεστή β Lw L a

28 30 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών Όσον αφορά στις εσωραφές, η φέρουσα ικανότητα εσωραφών πλήρους διείσδυσης λαµβάνεται ίση µε την αντοχή του ασθενέστερου των συνδεόµενων µελών, ενώ η αντίσταση της εσωραφής µερικής διείσδυσης προσδιορίζεται όπως η αντίστοιχη των ε- ξωραφών αυξηµένης διείσδυσης. Το βάθος της διείσδυσης καθορίζεται µετά από δοκιµές. Επιπρόσθετα, οι συνδέσεις στις οποίες αναπτύσσονται τάσεις συγκόλλησης κάθετες στο πάχος τους λόγω εµποδιζόµενης παραµόρφωσης πρέπει να αποφεύγονται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εµφάνισης πλακοειδούς απόσχισης. Σε περιπτώσεις, όπου τέτοιες συνδέσεις είναι αναπόφευκτες, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα σχετικά µε τη µέθοδο συγκόλλησης, τις ιδιότητες του υλικού και τις λεπτοµέρειες της σύνδεσης. Η κατανοµή, τέλος, των εντατικών µεγεθών σε µία συγκολλητή σύνδεση µπορεί να γίνεται είτε πλαστικά, είτε ελαστικά. Q&A 3.1 Σύνδεση δύο γωνιακών µέσω κοµβοελάσµατος Σε µια συγκόλληση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η εκκεντρότητα κατά τη σύνδεση δύο γωνιακών σε κοµβοέλασµα; Γενικά, οι δυνάµεις και οι ροπές λόγω εκκεντρότητας πρέπει να λαµβάνονται υ- πόψη κατά τον υπολογισµό των τάσεων στη συγκόλληση. Στην περίπτωση των ισοσκελών γωνιακών, η κοινή ευρωπαϊκή πρακτική είναι να παραλείπονται οι εκκεντρότητες κατά τον σχεδιασµό των συγκολλήσεων. Όταν όµως συνδέονται ανισοσκελή γωνιακά σε κοµβοέλασµα, η εκκεντρότητα λαµβάνεται υπόψη, τόσο στο σχεδιασµό των µελών, όσο και στο σχεδιασµό της συγκόλλησης. Στο παρακάτω παράδειγµα παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισµού των δυνάµεων της συγκόλλησης, βλ. Σχήµα e b-e b Sd 1 Σχήµα 3.5 Γωνιακά που συνδέονται µέσω κοµβοελάσµατος Η συγκόλληση στην κάτω πλευρά, που σηµειώνεται ως συγκόλληση 1, φορτίζεται µε µία δύναµη 1 ίση µε: Sd e 1 =, (3.6) 2 b που προκαλεί διατµητική τάση παράλληλη στον άξονα της συγκόλλησηςτ // :

29 3. Συγκολλήσεις 31 1 τ 1.// = (3.7) a1 L1 Αυτή είναι και η µοναδική τάση στην εξεταζόµενη συγκόλληση. Η αντίσταση της συγκόλλησης µπορεί να ελεγχθεί µε την εξίσωση 3.3, που µπορεί να απλοποιηθεί στην εξής µορφή: f u τ 1.//. (3.8) 3 β w γ Mw Όσον αφορά στην άνω πλευρά, η δύναµη 2 που ενεργεί στην συγκόλληση 2 είναι ίση µε: Sd ( b e) 2 = (3.9) 2 b και η διατµητική τάση τ // : 2 τ 2.// = (3.10) a2 L2 Q&A 3.2 Ενεργό πλάτος συγκολλητής σύνδεσης δοκού-υποστυλώµατος Κατά τον σχεδιασµό της συγκολλητής σύνδεσης δοκού-υποστυλώµατος, το ενεργό πλάτος χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της αντοχής του πέλµατος του στύλου σε κάµψη. Είναι πιθανό να σχεδιαστεί µια συγκολλητή σύνδεση ενώνοντας το πέλµα της δοκού µε το πέλµα του στύλου, χρησιµοποιώντας το πλάτος b eff, αν το ενεργό πλάτος είναι µικρότερο από το πλάτος του πέλµατος της δοκού; Σύµφωνα µε το pren , διάταξη , όσον αφορά στο µη ενισχυµένο πέλµα υποστυλώµατος σε κάµψη, η εφελκυστική αντοχή σχεδιασµού υπολογίζεται ως εξής: t fb f yb t. fc.rd = ( twc + 2 s + 7 k t fc ) (3.11) γ όπου: f yc t fc k = min ; 1 f yb t fb M 0 (3.12) και t wc είναι το πάχος του κορµού του στύλου, t fc είναι το πάχος του πέλµατος του υποστυλώµατος, t fb είναι το πάχος του πέλµατος της δοκού και το s είναι ίσο µε την ακτίνα καµπυλότητας r c για διατοµές υποστυλωµάτων θερµής έλασης, βλ. Σχήµα 3.6.

30 32 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών t fb r c b eff t fc t wc σ Σχήµα 3.6 Ενεργό πλάτος πέλµατος δοκού συγκολλητής σύνδεσης και κατανοµή τάσης στο συνδεόµενο πέλµα Σύµφωνα µε το pren , Κεφάλαιο 4.10, το ενεργό πλάτος b eff της εξωραφής που συνδέει το πέλµα δοκού είναι ίσο µε: b = t + 2 s + 7 t, (3.13) eff wc αλλά περιορίζεται σε: fc 2 t fc f yc b eff = twc + 2 s + 7. (3.14) t fb f yb Αντικαθιστώντας την εξίσωση 3.12 στην έκφραση 3.11 προκύπτει ότι το ενεργό πλάτος για τον υπολογισµό της αντίστασης του πέλµατος δοκού σε εφελκυσµό είναι το ίδιο µε το ενεργό πλάτος της εξωραφής. Q&A 3.3 Ακτίνα συγκόλλησης εξωραφής σε συνδέσεις κοιλοδοκών Οι κανόνες που παρέχονται στο pren , Κεφάλαιο 7.3, διασφαλίζουν ότι υπάρχει επαρκής ικανότητα παραµόρφωσης στις συγκολλήσεις, τέτοια ώστε οι συγκολλήσεις να µην αποτελούν το πιο αδύναµο µέρος της σύνδεσης; Στο pren και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 4, παρέχονται οι σχέσεις του παρακάτω πίνακα:

31 3. Συγκολλήσεις 33 Πίνακας 3.4 Ελάχιστη ακτίνα συγκόλλησης για εξωραφές σε συνδέσεις κοίλων διατοµών Χάλυβας σύµφωνα µε EN Χάλυβας σύµφωνα µε ΕΝ S 235 S 275 S 355 a 0,84 α t a a 0,87 α S 275 0,91 α t t a a 1,01α S 355 1,05 α t t Όταν γ Mj = 1, 1 και γ = 1, Mw 25, τότε α = 1, 0, αλλιώς 1,1 γ Mw α =. γ 1, 25 Οι παραπάνω σχέσεις συνδέουν την ακτίνα συγκόλλησης της εξωραφής a µε το ελάχιστο πάχος t των συγκολλητών µελών κοιλοδοκών. Όταν ισχύουν οι παραπάνω εξισώσεις, ικανοποιείται το θεµελιώδες κριτήριο της συγκόλλησης µεταξύ κοίλων διατο- µών. Τότε η αντίσταση σχεδιασµού της συγκόλλησης ανά µονάδα µήκους στην περίµετρο του διαγώνιου µέλους δεν είναι µικρότερη από την αντίσταση σχεδιασµού της διατο- µής του µέλους αυτού ανά µονάδα µήκους της περιµέτρου. Αυτό το κριτήριο διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής δυνατότητα παραµόρφωσης στις συγκολλήσεις, γεγονός που επιτρέπει την ανακατανοµή των ροπών κάµψης. Mj Q&A 3.4 Προσοµοίωση αντίστασης εξωραφών Το pren παρέχει δύο µεθόδους για το σχεδιασµό των εξωραφών, την ακριβή µέθοδο και την απλοποιηµένη. Ποιές είναι οι διαφορές µεταξύ των δύο αυτών µεθόδων; Στην περίπτωση που η κατεύθυνση της δύναµης είναι παράλληλη προς τον άξονα της συγκόλλησης, δεν υπάρχει καµία διαφορά, βλ. Σχήµα 3.7, επειδή: fu σ = τ = fw.rd =. 3β γ w Mw τ II Sd τ σ w Sd a) τ II b) σ Σχήµα 3.7 Εξωραφή που φορτίζεται a) µε δύναµη παράλληλη στον άξονα της συγκόλλησης, b) µε δύναµη κάθετη στην συγκόλληση

32 34 Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών Όσον αφορά στη συγκόλληση που φορτίζεται κάθετα στο µήκος της, οι διαφορές µεταξύ των δύο προσοµοιωµάτων είναι µεγαλύτερες. Οι τάσεις υπολογίζονται ως εξής: σ w σ = τ = και τ // = 0. 2 Από το επίπεδο προσοµοίωµα προκύπτει ότι: 2 σ w σ w f β wγ 2 u Mw και f u σ w = f w.end. Rd. (3.15) βwγ Mw 2 Η διαφορά είναι ίση µε f / f = 3 / 2 1, 22. w.end.rd w. Rd = Q&A 3.5 Σχεδιασµός εσωραφών µερικής διείσδυσης Ποιά µεθοδολογία προτείνεται για τον σχεδιασµό των εσωραφών µερικής διείσδυσης; Η εσωραφή πλήρους διείσδυσης µπορεί να σχεδιαστεί ως εξωραφή µε ένα ενεργό πλάτος µειωµένο κατά 2 mm, (a = a nom 2 mm), βλ. Σχήµα 3.8a. a nom t a nom.1 a) a nom a nom b) c nom a nom.2 Σχήµα 3.8 Ενεργό πλάτος σε a) εσωραφή µερικής διείσδυσης, b) σύνδεση τύπου Τ Οι συνδέσεις τύπου Τ θεωρούνται πλήρους διείσδυσης όταν: a c c nom.1 nom nom + a nom.2 t 5 3 mm. t (3.16) Στην περίπτωση της µερικής διείσδυσης, βλ. Σχήµα 3.8b, η συγκόλληση σχεδιάζεται ό- πως µια εξωραφή µε ενεργό πλάτος: a a nom.1 a = a 1 2 = a + a nom.1 nom.2 nom.2 < t 2 mm 2 mm. (3.17)

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΠ Ο3-04-61-01 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση θα πρέπει να αναλύσει όλα τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτοµερειών της µελέτης, να συµπληρώσει τυχούσες ελλείψεις

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - 2 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος 8 Συγκολλήσεις είναι η διαδικασία της μόνιμης τοπικής ένωσης μεταλλικών μερών σε ημιτετηγμένη μορφή με εφαρμογή πίεσης ή την ένωση των μερών σε

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Ανασκόπηση πραγµατικών πυρκαγιών

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Ανασκόπηση πραγµατικών πυρκαγιών Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Ανασκόπηση πραγµατικών πυρκαγιών Περιεχόµενα παρουσίασης σε πραγµατικά κτίρια Τυχηµατική πυρκαγιά οκιµή δοκού µε φλόγιστρα οκιµή πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ" (Α Εξ.) "ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός θλιβόµενων µελών φερουσών κατασκευών αλουµινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9

Σχεδιασµός θλιβόµενων µελών φερουσών κατασκευών αλουµινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9 Σχεδιασµός θλιβόµενων µελών φερουσών κατασκευών αλουµινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9.Ν. Καζιόλας Dr.-Ing., Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τµήµα ασοπονίας & ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ράµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - Σχήµα 2.1: Τυπική µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2α: Κοίλη µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2β: Κυρτή µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2γ: Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933 ΠΟΙΟΤ: 8.8 d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 BHMA (P) 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 ΜΗΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Απόστολος Ν. Καγιάννης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ιωλκού 391, Αηδονοφωλιές 385 00 Βόλος e-mail: akagiann@vol.forthnet.gr Άρης Β. Αβδελάς Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. Έµφαση σε ακραίους κόµβους Χρ. Καραγιάννης, καθηγητής Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα