Πλατσίδου Μ. (2001). Τα ηρωικά πρότυπα: η ψυχολογική δοµή και ο παιδαγωγικός. Τα ηρωικά πρότυπα: η ψυχολογική δοµή και ο παιδαγωγικός τους ρόλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλατσίδου Μ. (2001). Τα ηρωικά πρότυπα: η ψυχολογική δοµή και ο παιδαγωγικός. Τα ηρωικά πρότυπα: η ψυχολογική δοµή και ο παιδαγωγικός τους ρόλος"

Transcript

1 1 Πλατσίδου Μ. (2001). Τα ηρωικά πρότυπα: η ψυχολογική δοµή και ο παιδαγωγικός τους ρόλος. Νέα Παιδεία, 99, Τα ηρωικά πρότυπα: η ψυχολογική δοµή και ο παιδαγωγικός τους ρόλος Στην εκπαιδευτική πράξη τα ηρωικά πρότυπα γίνονται συχνά αντικείµενο διδασκαλίας. Τις περισσότερες φορές, η έµφαση δίδεται στο να πληροφορηθεί ο µαθητής την ταυτότητα των ηρώων, τα επιτεύγµατά τους και τον πολιτικό, κοινωνικό, ή πολιτιστικό ρόλο που διαδραµάτισαν. Ορισµένοι ψυχολόγοι και παιδαγωγοί, όµως, υποστηρίζουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Τα ηρωικά πρότυπα µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως ένα µέσο εκπαιδευτικής παρέµβασης µε στόχο την προώθηση της συναισθηµατικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών. Το άρθρο αυτό συνοψίζει τις σχετικές έρευνες και απόψεις, µε στόχο να αναδείξει τον παιδαγωγικό ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα ηρωικά πρότυπα. Οι ήρωες, τα είδωλα και οι ρόλοι-πρότυπα Πολλοί ερευνητές στο χώρο της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης επεχείρησαν να διερευνήσουν το νόηµα και τη συµπεριφορά που αποδίδουν στη λέξη «ήρωας» τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες. Γενικά, ως ήρωας χαρακτηρίζεται το πρόσωπο που, έχοντας έρθει αντιµέτωπος µε ένα σοβαρό πρόβληµα, δυσκολία ή σύγκρουση, επιδεικνύει αρετές όπως γενναιότητα, αυτοθυσία, σοφία, ευαισθησία στις ανάγκες των άλλων και τοποθετεί το κοινό συµφέρον ψηλότερα από το ατοµικό. Είναι ένα

2 2 πρόσωπο που αξίζει να θαυµάζει και να τιµά κανείς και, ενδεχοµένως, προσπαθεί να µιµηθεί τις πράξεις του (Pleiss & Feldhusen, 1995). Σύµφωνα µε τον Cohen (1993), ο ήρωας είναι ένας συνηθισµένος πολίτης που επιδεικνύει µια ασυνήθιστη πεποίθηση και επιµονή στο να πράττει το σωστό. Ως παράδειγµα ηρωικής συµπεριφοράς αναφέρει τα άτοµα που, κατά το Β παγκόσµιο πόλεµο, µε κίνδυνο της ζωής τους προσέφεραν βοήθεια στους καταδιωκόµενους Εβραίους φίλους ή γνωστούς τους. Στην έννοια του ήρωα ο Cohen αποδίδει τα παρακάτω προσωπικά χαρακτηριστικά: Ο ήρωας διακατέχεται από µια αίσθηση γενικά αποδεκτής ηθικής, τόσο βαθιά ριζωµένης µέσα του που συχνά, προκειµένου να εφαρµοστεί, υπερβαίνει τα όρια του προσωπικού του συµφέροντος. Ο κώδικας συµπεριφοράς που υιοθετεί αντανακλά τις πιο υψηλές προσδοκίες που µπορεί να έχει κανείς από το ανθρώπινο είδος. εν ανέχεται την αδικία. Μένει σταθερός στις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει προς τους άλλους. Είναι ικανός να παίρνει σωστές αποφάσεις ισορροπώντας ανάµεσα στο κόστος και τις συνέπειες των πράξεών του. Με τις ιδιότητές του αυτές, καταλήγει ο Cohen, ο ήρωας µπορεί να λειτουργήσει ως εµπνευστής και καθοδηγητής για τα άτοµα και την κοινωνία. Συχνά ως ήρωες χαρακτηρίζονται άτοµα που βρίσκονται στο φως της δηµοσιότητας, τα λεγόµενα είδωλα ή stars. Η Pierce (1995), συγκρίνοντας τους ήρωες µε τους αστέρες της επικαιρότητας, αναφέρει ότι, τόσο οι µεν όσο και οι δε, µπορεί να είναι πρόσωπα που αναδεικνύουν τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Επισηµαίνει, όµως, µια σηµαντική διαφορά: ο χρόνος καταξιώνει τους ήρωες στη συνείδηση της κοινής γνώµης, ενώ απαλείφει τις εφήµερες διασηµότητες. Κι αυτό, γιατί οι ήρωες µε τη συµπεριφορά τους εµπνέουν τους ανθρώπους να δουν το καλό που βρίσκεται µέσα τους και να το αναπτύξουν. Έτσι, ως ήρωες µπορεί να καταξιωθούν ακόµη και απλοί άνθρωποι της

3 3 καθηµερινής ζωής που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο ψυχικό σθένος, όπως νοσοκόµες, µητέρες, χρόνιοι ασθενείς, µεσήλικες που επιχειρούν να σπουδάσουν (Berg, 1992). Ο ήρωας µπορεί να είναι ένα πραγµατικό ή ένα µυθικό πρόσωπο, σηµερινό ή ιστορικό, οικείο ή µακρινό, κτλ. Κάθε ηρωικό πρόσωπο δε γίνεται αντικείµενο µίµησης και ταύτισης από τον καθένα στον ίδιο βαθµό. Ο όρος ρόλος-πρότυπο (role model) αναφέρεται στην ιδιαίτερη σχέση ταύτισης που αναπτύσσει κάποιος µε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που εκτιµά και θαυµάζει (Pleiss & Feldhusen, 1995). Η ταύτιση είναι το γνώρισµα που κατεξοχήν χαρακτηρίζει το ρόλο-πρότυπο, ενώ µπορεί να απουσιάζει εντελώς από ένα ηρωικό πρόσωπο που απλά µπορεί να θαυµάζεται και να τιµάται για τις πράξεις του, χωρίς να εµπνέει κάποιον να τις υιοθετήσει. Η ταύτιση µε ένα ρόλο-πρότυπο προσδιορίζεται µε αναφορά στο βαθµό οµοιότητας που κάποιος µοιράζεται µε αυτό, τη µίµηση της συµπεριφοράς του και την αφοµοίωση των πεποιθήσεων και των αξιών του (Bell, 1970). Έχει διαπιστωθεί ότι η ταύτιση κάποιου µε έναν ήρωα διευκολύνεται όταν ο ήρωας έχει, παράλληλα, και χαρακτηριστικά ανθρώπου της καθηµερινής ζωής (Hunter, 1983). Συχνά, ως ρόλοι-πρότυπα αναφέρονται πρόσωπα που αξίζουν το θαυµασµό και την αναγνώριση των άλλων για κάποιες ενέργειές τους, αλλά είναι, συγχρόνως, συνηθισµένοι άνθρωποι που συναντά κανείς στο σχολείο, στη δουλειά, στο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. Τα πρόσωπα αυτά φαίνεται ότι εµπνέουν ιδιαίτερα κάποιους ανθρώπους να ταυτιστούν µαζί τους και τους επηρεάζουν σε σηµαντικούς τοµείς, όπως µόρφωση, επαγγελµατικός προσανατολισµός, προσωπική ζωή. Ποιους θεωρούν ήρωες τα παιδιά;

4 4 Η µελέτη των ηρώων, υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές (π.χ., French & Pena, 1991) µπορεί να προµηθεύσει τα παιδιά µε ρόλους-πρότυπα, δηλαδή, άτοµα που µπορούν να αναδειχθούν ως εµπνευστές και καθοδηγητές κάποιων σε διάφορους τοµείς της προσωπικής, κοινωνικής ή επαγγελµατικής τους ζωής. Για το λόγο αυτό η έρευνα για το ποιους θεωρούν ήρωες τα παιδιά έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, τόσο από τους επιστήµονες όσο και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Σε µία έρευνα που έγινε στις Η.Π.Α., παιδιά εφηβικής ηλικίας κληθηκαν να ονοµάσουν ποια πρόσωπα θεωρούν ότι έχουν επιδείξει ηρωική συµπεριφορά σε διάφορους τοµείς δραστηριοτήτων (Miller, 1978). Μερικά από τα πρόσωπα που συγκέντρωσαν τις προτιµήσεις των εφήβων είναι ο Αινστάιν, ο Σέξπηρ, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Χένρι Κίσιγκερ, για την επαγγελµατική επιτυχία τους, η Έλενορ Ρούσβελτ, ο Αβραάµ Λίνκολν και η Μαρία Κιουρί για την ευφυΐα και τη συµβολή τους στη βελτίωση του κόσµου. Όταν, όµως, ζητήθηκε από τα παιδιά να αναφέρουν σε ποιον θα ήθελαν να µοιάσουν, τα περισσότερα επέλεξαν πρόσωπα της δηµοσιότητας, όπως ο Κλιντ Ίστγουντ και η Κέιτ Τζάκσον. Σε µια πρόσφατη έρευνα οι White & O Brien (1999) ζήτησαν από 600 περίπου παιδιά ηλικίας από 5 ως 16 ετών να εξηγήσουν τι σηµαίνει να είναι κανείς ήρωας και να αναφέρουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που θεωρούν ηρωικά. Η έρευνα απέδωσε µια ενδιαφέρουσα περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο τα παιδιά αντιλαµβάνονται την έννοια του ήρωα, ανάλογα µε την ηλικία τους. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά ηλικίας 5-6 χρόνων θεωρούν ως κύριο χαρακτηριστικό του ήρωα κάποιον που σώζει ανθρώπους, κάνοντας µεγάλα κατορθώµατα. Ο ήρωας είναι ένα πρόσωπο µε εξαιρετικές, φυσικές κυρίως, δυνάµεις, όπως η ικανότητα να υπερνικά τα πάντα ή να πετά. Τα παιδιά των 8-9 χρόνων

5 5 επεκτείνουν κάπως την έννοια του ήρωα, περιγράφοντας κάποιον που βοηθά τους ανθρώπους και, γενικά, κάνει το καλό σε διάφορους τοµείς. Επίσης, του αποδίδουν όχι µόνο εξαίσιες φυσικές αλλά και ψυχολογικές ιδιότητες, όπως αξιοπιστία, γενναιότητα και καλοσύνη. Για τα παιδιά των ετών, ήρωας είναι κάποιος που προκαλεί το θαυµασµό όλων εξαιτίας µιας σηµαντικής ενέργειάς του (π.χ., φυσικό κατόρθωµα) ή ενός ιδιαίτερου χαρακτηριστικού του (π.χ., θάρρος, τόλµη). εν είναι, όµως, ακόµη σε θέση να συνδέσουν λειτουργικά τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά µε τις εξωτερικές ενέργειες στις οποίες οδηγούν. Τούτο επιτυγχάνεται από τα παιδιά της επόµενης ηλικίας, χρόνων. Αυτά περιγράφουν τον ήρωα ως ένα πρόσωπο που κάνει κάτι εξαιρετικό (π.χ., προσφέρει βοήθεια στους άλλους) δείχνοντας συγχρόνως γενναιότητα, πιστότητα στις ηθικές αξίες και αυτοθυσία. Επιπλέον, περιλαµβάνουν µια νέα διάσταση στον ορισµό του ήρωα, τις προσωπικές πεποιηθήσεις. Ήρωας θεωρείται το πρόσωπο που µένει σταθερός και υποστηρίζει µε συνέπεια τις προσωπικές του αξίες, παρά τις όποιες, αρνητικές γι αυτόν, επιπτώσεις. Όταν ρωτήθηκαν ποιο πρόσωπο (ή ποια πρόσωπα) θεωρούν ως τον ήρωά τους, το 23-35% των παιδιών ανέφεραν τους γονείς τους, το 6-10% των παιδιών ανέφεραν άλλα συγγενικά πρόσωπα και το 4-8% ανέφεραν φιλικά πρόσωπα (βλ. και Hart, Yates, Fegley, & Wilson, 1995). Πολλά παιδιά κατονόµασαν ως ήρωές τους πρόσωπα της δηµοσιότητας που προέρχονται, κατά σειρά προτίµησης, από τον αθλητικό χώρο, τον καλλιτεχνικό κόσµο (βλ. και Balswick & Ingoldby, 1982), την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, την εκκλησία και το χώρο της κοινωνικής εργασίας, τον επαγγελµατικό χώρο που αφορά παροχή υπηρεσιών (π.χ., αστυνοµικούς, γιατρούς) και, τέλος, ήρωες κινουµένων σχεδίων (αναφέρθηκαν από τα µικρότερα παιδιά).

6 6 Μια παρόµοια έρευνα που έγινε από τους Adams-Price & Greene (1990) σε µαθητές της πέµπτης, της όγδοης και της ενδέκατης σχολικής βαθµίδας και σε δευτεροετείς φοιτητές έδειξε ότι τα µικρότερα παιδιά επέλεγαν συχνότερα ως ήρωές τους νεαρά σε ηλικία άτοµα, από ό,τι τα πιο µεγάλα παιδιά. Επίσης, τα αγόρια είχαν την τάση να επιλέγουν πρόσωπα µε τα οποία θα µπορούσαν να ταυτιστούν και να µιµηθούν τη συµπεριφορά τους, ενώ τα κορίτσια συχνά επέλεγαν πρόσωπα µε τα οποία θα µπορούσαν να έχουν µια ροµαντική προσκόληση. Τέλος, ένα κοινό εύρηµα σε παρόµοιες έρευνες (Adams-Price & Greene, White & O Brien, 1999) είναι ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια αναφέρουν ως ήρωες περισσότερα ανδρικά πρόσωπα παρά γυναικεία. Αυτό δείχνει ότι για τα παιδιά οι άνδρες αποτελούν πιο σηµαντικούς ρόλους-πρότυπα προς ταύτιση από ό,τι οι γυναίκες (Balswick & Ingoldby, 1982, σελ. 249). Οι ερευνητές επισηµαίνουν το γεγονός ότι στο δηµόσιο βίο φαίνεται να υπάρχουν λιγότερες επιφανείς και δυναµικές γυναίκες που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως ρόλοιπρότυπα (Pleiss & Feldhusen, 1995). Τα ηρωικά πρότυπα φαίνεται ότι σχετίζονται και επηρεάζουν, άµεσα ή µακροπρόθεσµα, ποικίλες διαστάσεις της συµπεριφοράς και της προσωπικότητας των παιδιών: τις αξίες και τον τρόπο ζωής, τους προσωπικούς στόχους και τον κοινωνικό προσανατολισµό τους, τις στάσεις τους απέναντι σε ιδέες και θεσµούς. Ενδεικτικά στη συνέχεια, θα συνοψίσουµε τα ευρήµατα που αφορούν στο πώς σχετίζονται τα ηρωικά πρότυπα των παιδιών µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τα πρόσωπα εξουσίας, µε το πέρασµα της ηλικίας. Στις παρακάτω ενότητες, θα προσπαθήσουµε να δείξουµε πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ηρωικά πρότυπα ως ένα µέσο για να εµπνεύσουµε και να ενθαρρύνουµε τα παιδιά στην υιοθέτηση µορφών θετικής κοινωνικής συµπεριφοράς.

7 7 Οι ήρωες και οι ρόλοι-πρότυπα των παιδιών ως φορείς εξουσίας Σε µια ενδιαφέρουσα έρευνα του Damon (1977) αναζητήθηκε η σχέση ανάµεσα στο πώς τα παιδιά αντιλαµβάνονται την έννοια της εξουσίας και τους ρόλους-πρότυπα που τους εµπνέουν, σε διάφορες ηλικίες. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας η έννοια της εξουσίας διαµορφώνεται ως κάτι που επιβάλλεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα µικρότερα παιδιά αποδίδουν στα πρόσωπα εξουσίας τα ίδια χαρακτηριστικά που αποδίδουν και στους ήρωές τους: µεγάλες φυσικές (ή και υπερφυσικές) δυνάµεις που τους εξασφαλίζουν την επικράτηση και την παντοκρατορία. Με το πέρασµα της ηλικίας, καταλαβαίνουν, προοδευτικά, ότι υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά στους ανθρώπους που τους αναδεικνύουν ή τους νοµιµοποιούν ως πρόσωπα εξουσίας σε κάποιους τοµείς (π.χ., ιδιαίτερα ταλέντα ή εξαιρετικές ικανότητες, υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση, εµπειρία, κ.ά.). Λίγο µετά την έναρξη της εφηβείας αρχίζουν να αντιλαµβάνονται την έννοια της εξουσίας ως ένα συνδυασµό ανάµεσα στα παραπάνω δεδοµένα και τη συνύπαρξη παραγόντων που αναφέρονται σε συγκεκριµένες τοποχρονικές συνθήκες. Έτσι, η εξουσία γίνεται αντιληπτή ως µια συναινετική σχέση ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέρη που συµµετέχουν σε αυτή στον ένα ή στον άλλο βαθµό, µε κοινό σκοπό το καλό όλων. Εξάλλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που τα παιδιά αντιλαµβάνονται την εξουσία των γονιών τους, που αποτελούν γι αυτά τους πιο συνηθισµένους ρόλους-πρότυπα, όταν πρόκειται να επιβάλλουν την τιµωρία (Selman, 1980). Η εξέλιξη των απόψεων των παιδιών µε την πρόοδο της ηλικίας θυµίζει τα συµπεράσµατα της έρευνας του Damon για την έννοια της εξουσίας. Σύµφωνα µε τον

8 8 Selman, για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας το δικαίωµα των γονιών να τους επιβάλουν τιµωρίες εκπηγάζει από την υπεροχή τους στη φυσική δύναµη. Οι απόψεις αυτές εξελίσσονται στα επόµενα χρόνια και τα παιδιά αναγνωρίζουν, προοδευτικά, την τιµωρία ως κάτι που πηγάζει από το ρόλο και την ευθύνη των γονιών για την ανατροφή των παιδιών. Παράλληλα, στο ρόλο αυτό συνυπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως ανοχή, σεβασµός, τρόποι επικοινωνίας, αναγνώριση των ψυχολογικών αναγκών τόσο των παιδιών όσο και των γονέων. Τα ηρωικά πρότυπα των παιδιών και η σύγχρονη κοινωνία Τόσο από τις επιστηµονικές όσο και από τις µη επιστηµονικές έρευνες (Pleiss & Feldhusen, 1995) προκύπτει το γενικό συµπέρασµα ότι στις µέρες µας τα παιδιά κατονοµάζουν ως ήρωες κυρίως τα πρόσωπα της δηµοσιότητας που έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική επιτυχία, την οικονοµική ευµάρεια και τη µεγάλη εργατικότητά τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αντίστοιχες έρευνες µέχρι το 1960 έδειχναν ότι τα πρόσωπα που τα παιδιά θεωρούσαν ως ηρωικά ήταν εκείνα που µε τη στάση τους επηρέαζαν τις ιστορικές εξελίξεις ή πιστωνόταν µε πράξεις αυτοθυσίας. Η διαπίστωση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο µια σειρά από κρίσιµα ερωτήµατα που αφορούν στην κρίση των ηθικών και κοινωνικών αξιών, στο ρόλο της εκπαίδευσης στην ηθική ανάπτυξη, στην ευθύνη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για τα ηρωικά πρότυπα που προβάλλουν, κ.ά. Στα περισσότερα από αυτά, παρά τη µεγάλη συζήτηση που προκάλεσαν, δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτές απαντήσεις. εν έχει διευκρινιστεί, για παράδειγµα, αν στις µέρες µας έχει µεταβληθεί η κοινή αντίληψη του τι είναι ήρωας, ή αν τα παιδιά δεν είναι σωστά πληροφορηµένα για τα

9 9 κλασικά ηρωικά πρότυπα, ώστε να καταφεύγουν σε αυτά όταν αναζητούν ρόλουςπρότυπα, αντί για τα πρόσωπα της δηµοσιότητας που προβάλλονται έντονα όσο και εφήµερα. Από την άλλη είναι γεγονός ότι, ενώ τα παιδιά βοµβαρδίζονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε τους ρόλους-πρότυπα της επικαιρότητας, στο σχολείο δε γίνεται, ίσως, συστηµατικά και µε εµβάθυνση η µελέτη των παραδοσιακών ηρωικών προτύπων και των αξιών που αντιπροσωπεύουν. Πολλοί επιστήµονες υπογραµµίζουν πως µια τέτοια προσέγγιση θα προήγαγε την ηθική ανάπτυξη των παιδιών και η τυπική εκπαίδευση θα πρέπει να συµπεριλάβει αυτούς τους διδακτικούς στόχους στα αναλυτικά προγράµµατα (Apostolou & Apostolou, Hunter, 1983). Η αξιοποίηση των ηρωικών προτύπων για παιδαγωγικούς σκοπούς Η δυνατότητα χρησιµοποίησης των ηρώων για τη διδασκαλία της ηθικής έχει παρακινήσει πολλούς επιστήµονες σε έρευνες και συζητήσεις (Collins, Sgan, 1985). Οι δάσκαλοι, υποστηρίζουν, θα πρέπει να προβάλουν τα ηρωικά πρόσωπα µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν και να βοηθούν τους µαθητές να ταυτιστούν µε κάποια από αυτά. Έτσι, τα παιδιά θα παρακινούνται ήδη από νωρίς στην υιοθέτηση συµπεριφορών όπως ο αλτρουισµός, η τιµιότητα, η γενναιοψυχία, µε σκοπό να χτίσουν έναν όσο το δυνατό πιο χρήσιµο κοινωνικό ρόλο. Τα ηρωικά πρότυπα µπορούν ακόµη να βοηθήσουν στο να διδάξει κανείς στα παιδιά πώς να λύνουν τις λεπτές συγκρούσεις της καθηµερινής ζωής και να εξοµαλύνουν τις περιπλοκές των διαπροσωπικών σχέσεων (French & Pena, 1991). Θα έχουν έτσι µεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλώσουν στο µέλλον επιθυµητές κοινωνικές συµπεριφορές όπως συνεργασία, σωστή ηγεσία, ακεραιότητα και ευαισθησία στις ανάγκες των άλλων.

10 10 Μέσα από τη µελέτη των ηρωικών προτύπων δίνεται µια καλή διέξοδος στην ανάγκη να διδάσκονται τα παιδιά ηθικές αρχές και συµπεριφορά, χωρίς τις ηθικολογίες και τους περιορισµούς που θα επέβαλε ένα δεδοµένο θρησκευτικό, φιλοσοφικό ή πολιτικό σύστηµα (White & O Brien, 1999). Η χρήση των ηρώων ως διδακτικό µέσο µπορεί να υπερβεί τα δεδοµένα, από τις ιστορικές εθνικές και θρησκευτικές περιγραφές, πρότυπα ηρώων και να µετατραπεί σε ένα χρήσιµο εργαλείο για τη διδασκαλία της ηθικής συµπεριφοράς. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύπτουν τις ηρωικές συµπεριφορές που υπάρχουν µέσα τους και να ενισχύουν την εµφάνισή τους. Τα παιδιά θα έχουν έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν µια προσωπική εκτίµηση του τι είναι ηρωική ή ηθική συµπεριφορά και να µεταφέρουν αυτή την εµπειρία πέρα από τη σχολική τάξη, στις κοινωνικές, επαγγελµατικές και προσωπικές περιστάσεις της ζωής τους. Γενικά, εκτιµάται ότι η µελέτη των ηρωικών προτύπων µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη συναισθηµατική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών (Hunter, 1983). Εξάλλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η χρήση των ηρωικών προτύπων επεκτείνεται και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε πανεπιστηµιακά τµήµατα όπως Λογιστικής, Οικονοµικών, Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων (Apostolou & Apostolou, 1997). Υποστηρίζεται ότι η προβολή των ηρώων µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια µαθηµάτων για τη διδασκαλία της ηθικής στον επαγγελµατικό χώρο και την ενδυνάµωση του προσωπικού κώδικα ηθικών και κοινωνικών αξιών των φοιτητών. Η εκπαιδευτική παρέµβαση αυτή θεωρείται ότι θα συµβάλλει στην πρόληψη του οικονοµικού εγκλήµατος και της εξαπάτησης κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους. Και πέρα από την τυπική εκπαίδευση, όµως, η προβολή των ηρωικών προτύπων µπορεί να αποβεί χρήσιµη. Για παράδειγµα, ο Lawlis (1995) υποστηρίζει

11 11 ότι η αφήγηση ιστοριών µε ήρωες σε ασθενείς αποτελεί ένα µέσο που τους βοηθά να αναρρώσουν πιο εύκολα µετά από ιατρικές παρεµβάσεις και θεραπείες. Καθώς ταυτίζεται κάποιος µε ένα ηρωικό πρότυπο, ένα από τα συνεπαγόµενα οφέλη είναι ότι ενθαρρύνεται, εµπνέεται και ενδυναµώνει στην προσπάθειά του να αντιµετωπίσει δύσκολες καταστάσεις µε τη σωµατική και την ψυχική του υγεία. Συµπέρασµα: αξιοποίηση της «δύναµης του παραδείγµατος» Η παραπάνω περιγραφή έδειξε κάποιες µόνο από τις διαστάσεις της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς των παιδιών που συνδέονται, εµπνέονται και, συνεπώς, µπορούν να επηρεαστούν από τα ηρωικά τους πρότυπα. Η κατάλληλη αξιοποίηση των ηρωικών προτύπων στην (τυπική ή άτυπη) εκπαιδευτική πράξη µπορεί να αναδείξει το σηµαντικό παιδαγωγικό τους ρόλο στην υιοθέτηση θετικής κοινωνικής συµπεριφοράς. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι εύκολο ούτε απλό να δηµιουργήσει κανείς την κατάλληλη εκπαιδευτική ατµόσφαιρα, ώστε να εµπνεύσει και να επηρεάσει τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Θεµέλιος λίθος για την επιτυχία της εκπαιδευτικής παρέµβασης είναι η δηµιουργία υγιών και στενών συναισθηµατικών σχέσεων ανάµεσα στα παιδιά και τα πρόσωπα που αποδέχονται ως ρόλους-πρότυπα. Τονίζεται µε έµφαση (Hart, Yates, Fegley, & Wilson, 1995) ότι σηµαντική προϋπόθεση είναι να αναπτύξουν τα παιδιά καλές προσωπικές σχέσεις µε πρόσωπα που εκδηλώνουν µε συνέπεια θετική κοινωνική συµπεριφορά. Περαιτέρω, είναι απαραίτητο να προσφέρονται στα ίδια τα παιδιά οι ευκαιρίες να επιδείξουν παρόµοια συµπεριφορά και να παρακινούνται να τις αξιοποιούν. Τέλος, αυτές οι εµπειρίες είναι

12 12 καλό να κρίνονται και να αξιολογούνται από τα παιδιά, µε τη βοήθεια των προσώπων που τους καθοδηγούν, σε µια σχέση καλής επικοινωνίας και συναισθηµατικής ασφάλειας.

13 13 Βιβλιογραφία Adams-Price, C., & Greene, A. L., (1990). Secondary attachments and adolescent self concept.. Sex Roles, 22, Apostolou, B., & Apostolou, N. (1997). Heroes as a context for teaching ethics. Journal of Education for Business, 73 (2), Balswick, J., & Ingoldsby, B. (1982). Heroes and heroines among American adolescents. Sex Roles, 8, Bell, A. P. (1970). Role modelship and interaction in adolescence and young adulthood. Developmental Psychology, 2, Berg, E. (1992). My heroes: Those who inspire us most aren t always larger than life. Parents, 67 (2), Cohen, S. (1993). Lessons in moral behavior: A few heroes. Childhood Education, Spring, Collins, S. M. (1985). Today s kids and hero worship: Who can they look up to? English Journal, 74, 21. French, J., & Pena, S. (1991). Children s hero play of the 20 th century. Changes resulting from television s influence. Child Study Journal, 21 (2), Hart, D., Yates, M., Fegley, S., & Wilson, G. (1995). Moral commitment in inner-city adolescents. In M. Killen & D. Hart (Eds.), Morality in everyday life (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Hunter, M. (1983). A need for heroes. Horn Book Magazine, 59, Lawlis, G. F. (1995). Storytelling as therapy: Implications for medicine. Alternative Therapies, 1 (2),

14 14 Miller, M. S. (1978, January). The journal s teen survey. Ladies Home Journal, p.33. Pierce, P. (1995). Who are our heroes? Parade Magazine, 6, 4-5. Pleiss, M. K., & Feldhusen, J. F. (1995). Mentors, role models, and heroes in the lives of gifted children. Educational Psychologist, 30 (3), Sgan, A. D. (1985). Today s kids and hero worship: Who can they look up to? English Journal, 74, 22. White, S. H., & O Brien, J. E. (1999). What is a hero? An explanatory study of students conceptions of heroes. Journal of Moral Education, 28 (1),

Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της. ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους

Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της. ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους 1 Πλατσίδου Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2005). Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους. Ψυχολογία, 12, (4). Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ο λειτουργικός ρόλος της αντιλαµβανόµενης συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο σύστηµα του εαυτού

Ο λειτουργικός ρόλος της αντιλαµβανόµενης συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο σύστηµα του εαυτού Πλατσίδου, Μ. (2006). Ο λειτουργικός ρόλος της αντιλαµβανόµενης συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο σύστηµα του εαυτού. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιµ. Έκδ.), Η έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο (σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας

Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί στο: Καψάλης, Α. (2005). Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά πρότυπα των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων 1

Τα επαγγελµατικά πρότυπα των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων 1 Τα επαγγελµατικά πρότυπα των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων 1 Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός Αγνή Βίκη και Ευστράτιος Παπάνης στο http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_7902.html

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός Αγνή Βίκη και Ευστράτιος Παπάνης στο http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_7902.html Ο επαγγελματικός προσανατολισμός Αγνή Βίκη και Ευστράτιος Παπάνης στο http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_7902.html Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ως θεσμός άρχισε να διαμορφώνεται στα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ Δ.Γούναρη 62-68, 54635, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε., Ειδικός Επιστήµονας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Αναστασία Αρχοντόγλου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: Δημιουργία Μηχανισμού Διευκόλυνσης & Υποστήριξης της Διαδικασίας Ενσωμάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΔΡΑΣΗ 7 Ανάπτυξη, προσαρμογή και τυποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);»

«Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);» ΠΠΣΠΑ Project Β τετραμήνου 2014-15 «Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);» Τμήμα: Δ1-Δ2 Μαθήτριες: Αναστασία Αγγελάτου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ»

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ; Ερευνητική Εργασία του Β1 11 ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ 2013-2014

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ; Ερευνητική Εργασία του Β1 11 ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ 2013-2014 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ; Ερευνητική Εργασία του Β1 11 ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ 2013-2014 1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΟΜΑΔΑ 1 : Ισχυρές Επιρροές Βασιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το οικογενειακό περιβάλλον ως παράγοντας που συµβάλλει στην εκδήλωση συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

H έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση - Σε ποιούς τοµείς απαιτείται παρέµβαση; ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραµµατεία Ισότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΤΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα