Επιχειρησιακό Σχέδιο Επαναχρησιµοποίησης γαιών στα νησιά του Αιγαίου µε τοπικές ποικιλίες γεωργικών προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Σχέδιο Επαναχρησιµοποίησης γαιών στα νησιά του Αιγαίου µε τοπικές ποικιλίες γεωργικών προϊόντων"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Σχέδιο Επαναχρησιµοποίησης γαιών στα νησιά του Αιγαίου µε τοπικές ποικιλίες γεωργικών προϊόντων Γιολάντα Τότσιου, Σύµβουλος Καινοτοµίας και Ποιότητας, Ph.D. Χριστίνα Ευθυµιάτου, Σύµβουλος Ανάπτυξης Οικολογικός Ανεµος Νοτίου Αιγαίου

2 Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Νησιωτικά οικοσυστήµατα Τα νησιά αποτελούν µοναδικά ξεχωριστά οικοσυστήµατα, που ποικίλουν από δάση και γεωργική γη ως υγρότοπους και άλλα, που συχνά φιλοξενούν πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας που δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στη Γη. Αποτελούν πηγές βιοπορισµού, οικονοµίας, ευηµερίας και πολιτιστικής ταυτότητας για πάνω από 600 εκατοµµύρια νησιώτες (1/10 του παγκόσµιου πληθυσµού). Αναφέρονται ως «µια ειδική περίπτωση τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανάπτυξη» (Agenda 21- κεφάλαιο 17-S.G.-1992), από την Παγκόσµια Σύνοδο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας για τη νησιωτική βιοποικιλότητα υιοθετήθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη το 2006.

3 Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Νησιωτική Βιοποικιλότητα Τον τελευταίο αιώνα, η νησιωτική βιοποικιλότητα έχει υποστεί έντονη πίεση από µετακινήσεις ξένων ειδών και την υπερεκµετάλλευση, και όλο και περισσότερο από την κλιµατική αλλαγή και τη µόλυνση.

4 Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Πιέσεις που ασκούνται στη νησιωτική βιοποικιλότητα Αυτές οι πιέσεις είναι επίσης έντονα αισθητές σε επίπεδο νησιωτικών οικονοµιών, οι οποίες είναι πολύ ευάλωτες, αν λάβει κανείς υπ όψιν του τη σχετική έλλειψη διαθέσιµων εναλλακτικών και παράγοντες όπως Μικροί πληθυσµοί και οικονοµίες Μικρές θεσµικές δυνατότητες (ιδιωτικός και δηµόσιος τοµέας) Απόσταση από αγορές/ υψηλά µεταφορικά κόστη Ευθραυστότητα οικοσυστηµάτων-ευαισθησία στις φυσικές καταστροφές Περιορισµένη διαφοροποίηση στην παραγωγή και σε ειδικευµένες γνώσεις

5 Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Πιέσεις που ασκούνται στη νησιωτική βιοποικιλότητα Η παραδοσιακή διαχείριση πόρων και πρακτικών σχετικών µε τη βιώσιµη χρήση των νησιωτικών οικοσυστηµάτων είναι σε κίνδυνο κατάρρευσης, ως αποτέλεσµα των σύγχρονων οικονοµικών και κοινωνικών πιέσεων και απαιτεί δράσεις για την αναζωογόνηση και προστασία (Agenda 21). Ταυτόχρονα, αρκετά νησιά έχουν πλούσιο ιστορικό παρελθόν, που είναι αυτή τη στιγµή εµφανές χάρη στην ύπαρξη µνηµείων, οικισµών και τοπίων

6 Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Νησιωτικό Κεφάλαιο-προκλήσεις Αυτό το µοναδικό φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο έχει µέχρι στιγµής χρησιµοποιηθεί κυρίως για την ανάπτυξη του τουρισµού-και στην περίπτωση των µεσογειακών νησιών, του µαζικού τουρισµού. Η πρόκληση για το νησιωτικό χώρο είναι να εκµεταλλευτεί κανείς το διαρκώς µεταβαλλόµενο παγκόσµιο περιβάλλον, και να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά νησιωτικότητας περισσότερο σαν πλεονεκτήµατα παρά σαν µειονεκτήµατα.

7 Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Νησιωτικό Κεφάλαιο-προκλήσεις Από τις ευρύτατες αλλαγές που επηρεάζουν το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και τις νέες προοπτικές για το νησιωτικό χώρο, τονίζουµε ιδιαίτερα: Την αλλαγή µε κατεύθυνση προς την ποιότητα, συµπεριλαµβανοµένης της αυξανόµενης ζήτησης για διατήρηση του περιβάλλοντος, την προτίµηση για «υγιεινή» µη-µαζική παραγωγή και προϊόντα υψηλής ποιότητας, και µια προτίµηση για µικρότερες κλίµακες και καλύτερη ποιότητα ζωής. Τέτοιες συνθήκες είναι χαρακτηριστικές σε µικρές νησιωτικές κοινωνίες δίνοντάς τους συγκριτικό πλεονέκτηµα, και οδηγώντας πιθανά στην ανάπτυξη νέων µορφών επιλεκτικού τουρισµού.

8 Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Η πρόκληση της βιωσιµότητας Μία εξίσου ισχυρή πρόκληση για τον 21ο αιώνα είναι η εφαρµογή στα νησιά, της ιδέας της βιωσιµότητας, της διαρκώς εξελισσόµενης δηλαδή διαδικασίας που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διατήρηση τόσο της ταυτότητας των νησιών (ποικιλότητα) και των χαρακτηριστικών τους (µικρή κλίµακα) και σε βάθος χρόνου. Μία τέτοια κατάσταση µπορεί να κάνει τα νησιά περισσότερο ελκυστικά σαν τόπους να ζει κανείς, και έτσι να ενθαρρύνει τη µονιµότητας του πληθυσµού.

9 Στόχος του προτεινόµενου Επιχειρησιακού Σχεδίου O συνολικός στόχος του προτεινόµενου Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η ανάπτυξη τοπικών εργαλείων για την βιώσιµη ανάπτυξη και αποκατάσταση εγκαταλελειµµένων/ ερηµοποιηµένων γαιών ή περιοχών που αντιµετωπίζουν περιβαλλοντικούς κινδύνους. Πιλοτικές δράσεις αποτελούν το βασικό πυρήνα του Σχεδίου. Επί µέρους στόχοι του προτεινόµενου Επιχειρησιακού Σχεδίου: Προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου ιατήρηση και αισθητικές επεµβάσεις σε εγκαταλελειµµένες/ερηµοποιηµένες περιοχές γης Πρόβλεψη τεχνικής υποστήριξης και τεχνολογικής/επιστηµονικής τεχνογνωσίας, για καλλιέργειες σε ερηµοποιηµένη γη ηµιουργία προστιθέµενης αξίας στα τοπικά προϊόντα Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς

10 Πιλοτικές δράσεις του προτεινόµενου Επιχειρησιακού Σχεδίου Συνδυασµένη υλοποίηση πειραµατικών δράσεων µικρής κλίµακας Περιοχές προτεραιότητας για πιλοτικούς πειραµατισµούς θα είναι εγκαταλελειµένες/ ερηµοποιηµένες γαίες στα περίχωρα παραδοσιακών οικισµών, αρχαιολογικών χώρων, αγροτικών µνηµείων, περιπατητικών µονοπατιών καθώς και περιοχές που αντιµετωπίζουν περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως διάβρωση του εδάφους, πληµµύρες, αποσύνθεση του τοπίου. Οι πιλοτικές δράσεις θα υλοποιηθούν από τις Οµάδα Συνεργασίας από τοπικές αρχές- φορείς και µε τη συνεργασία νέων/ανέργων µεµονωµένα ή σε οµάδες παραγωγών ή µέσα από κοινωνικές επιχιερήσεις.

11 Πιλοτικές δράσεις Οι πιλοτικές δράσεις αναλύονται ως εξής: ραστηριότητες προετοιµασίας. Έρευνες, εργαστήρια και σεµινάρια θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να εντοπιστούν οι πιλοτικές δράσεις που θα βασιστούν επίσης στη µεταφορά εµπειρίας από µια περιοχή στην άλλη. Κάποιες από αυτές τις δράσεις, καινούριες για την όλη συνεργασία, θα υλοποιηθούν µε τη στενή συνεργασία όλων των εταίρων. Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων-καινοτόµων καλλιεργειών (σε εκτάσεις που θα παραχωρηθούν από δήµους σε «καινούργιους» - κατά προτίµηση νέους- αγρότες). Αυτές οι καλλιέργειες θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν τοπικές ποικιλίες φυτών, όπως βιολογικές ζωοτροφές, βότανα, αγκινάρα και επίσης παραδοσιακές καλλιέργειες όπως η µεταξοσκωληκοτροφία

12 Πιλοτικές δράσεις Ίδρυση βιοτεχνιών και µονάδων συσκευασίας (για καινοτόµα γεωργικά προϊόντα): 1-2 ανά νησί Πραγµατοποίηση πιλοτικών δράσεων µε σκοπό τη διατήρηση του τοπίου µέσω δηµιουργίας βοτανικών κήπων και ανοιχτών αγροκτηµάτων, και για τη διατήρηση των ανθρωπογενών στοιχείων του τοπίου

13 Τοπικά προϊόντα Κυκλάδων -Ένας ενδεικτικός κατάλογος Αµπέλι κρασί και οινοπνευµατώδη ποτά Α. Ποικιλίες αµπελιών: αθήρι, αιδάνι, ασύρτικο, µανηλάρι ή µανδηλαριά, µαυροποταµίσια, µονεµβάσια ή µαλβαζία Β. Κρασιά: Μπρούσκο Σαντορίνης, Πάρος, Βινσάντο, Νυχτέρι, Γ. Οινοπνευµατώδη: ρακή, κίτρο Νάξου ρακόµελο, λικέρ). Αυτοφυή χόρτα και αρωµατικά φυτά : Άγρια αγγουράκια Τήνου, άγρια αγκινάρα Τήνου, αληφόνια Κύθνου, βανίλιες Σίφνου, βοιδόγλωσσο Άνδρου, γαλατσίδα, ζόχος, θυµάρι, κάπαρη, καυκαλίθρα, κρίταµα, λάπαθα, ρίγανη, σπαράγγια άγρια, χαµοµήλι, αµανίτες, λαρδαµανίτας, πορίχια, προβάτσες ή προβάσια, ραπανίδες, τσιµπητά, φασκόµηλο, χοιροµουρίδα Άνδρου Προϊόντα φυτικής παραγωγής Αµπελοβλάσταρα, ελαιόλαδο, ελιές λευκή µελιτζάνα, τοµατάκι Σαντορίνης, πατάτες Νάξου, κρεµµύδι Νάξου, σκόρδο Κυκλάδων, µήλα Αµοργού, σύκα ξερά, φάβα, φασόλια Μέλι

14 Ο ρόλος επιστηµονικών ινστιτούτων/ συµβούλων Επιστηµονικά ινστιτούτα/ σύµβουλοι θα παρέχουν οδηγίες και συµβουλευτική πάνω στα θέµατα Συντήρηση περιοχών-στόχων µε την κατάλληλη διαχείριση φυσικών πόρων και δραστηριότητες προστασίας του τοπίου Επιλογή ειδών φυτών και ποικιλιών, µε βάση τις τοπικές συνθήκες (έδαφος, κλίµα κτλ), κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων και την παράδοση. Σχεδιασµός αειφόρων παραγωγικών συστηµάτων χαµηλών εισροών Φυτοπροστασία του πολλαπλασιαστικού υλικού προκειµένου να εµπλουτιστούν οι παραδοσιακές ποικιλίες των περιοχών, τώρα εγκαταλελειµµένων

15 Ο ρόλος των επιστηµονικών ινστιτούτων/ συµβούλων Σχεδιασµός συστηµάτων αποκατάστασης του εδάφους που θα βελτιώνουν τη γονιµότητα και θα αποτρέπουν τη διάβρωση Σχεδιασµός βοτανικών κήπων που χρησιµοποιούν τοπικά είδη φυτών και ενισχύουν την τοπική βιοποικιλότητα Συµβουλευτική για τη διαχείριση ανεπιθύµητων ειδών φυτών σε αρχαιολογικούς χώρους Έλεγχος ποιότητας των τοπικών προϊόντων Ανάπτυξη τεχνικών που βοηθούν στην αναζωογόνηση εγκαταλελειµµένων ορυχείων, και ηµι-ερηµοποιηµένων περιοχών (π.χ. mycorrhizae, που ζει συµβιωτικά µε ρίζες φυτών στη γη). Προστασία φυτών υπό εξαφάνιση και επιτόπου τεχνική βοήθεια

16 ραστηριότητες Ανταλλαγής Εµπειριών Το Σχέδιο θα περιέχει τις παρακάτω δραστηριότητες Ανταλλαγής Εµπειριών Οµαδικά σεµινάρια/εργαστήρια: 1 γενικό, 5 θεµατικά Θεµατικές συνδιασκέψεις: περιβάλλον, τοπίο, καλλιέργειες, εργαλεία ελέγχου πολιτικών Επισκέψεις στις περιοχές µελέτης: 3 πριν τις πιλοτικές δράσεις, 3 κατά τη διάρκεια Ανταλλαγές προσωπικού: µία ανά νησί Οµαδικές διατοπικές εκπαιδευτικές συναντήσεις: Πριν τα πιλοτικά σχέδια: σε κάθε νησί (x5 µέρες) και Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών σχεδίων: σε κάθε νησί (x5 µέρες)

17 ραστηριότητες Ανταλλαγής Εµπειριών Παραγωγή συγκριτικών συλλογικών αναφορώνερευνών καλών πρακτικών: Παραγωγή οδηγών περιπτώσεων µελέτης/ καλών πρακτικών και εργαλείων:: θεµατικοί /συλλογικά γεγονότα Τοπικές πολιτικές και εργαλεία -θεµατικές Οργάνωση φεστιβάλ/πανηγυριών/ εκθέσεων που αφορούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα: 1 ανά χρόνο για κάθε περιοχή Ίδρυση και λειτουργία ενός δικτύου αγροτικών και τοπικών φορέων

18 ραστηριότητες ανταλλαγών- βασικές θεµατικές Οι δραστηριότητες ανταλλαγών θα οργανωθούν γύρω από τις βασικές θεµατικές: α. Περιβάλλον- Μέθοδοι παραγωγής φιλικές στο περιβάλλον- Προστασία του περιβάλλοντος β. Τοπίο- Τοπική ιστορία και µηχανισµοί- Καλές πρακτικές που αφορούν τη διατήρηση γ. Καλλιέργειες Επιλογή καινοτόµων και αποδοτικών καλλιεργειών για κάθε περιοχή Έρευνα γύρω από µεθόδους εκµετάλλευσης εγκαταλελειµµένων/ ερηµοποιηµένων εκτάσεων γης Καλές πρακτικές για µεθόδους καλλιέργειας προϊόντων υψηλής ποιότητας

19 ραστηριότητες ανταλλαγών- βασικές θεµατικές γ Προστιθέµενη αξία- επιχειρηµατικότητα- Καλές πρακτικές πάνω στις παραγωγικές µεθόδους Μικρής κλίµακας επιχειρηµατικότητα και χρηµατοδοτικά εργαλεία Βιοτεχνία και συσκευασία Οργάνωση των παραγωγών/αγροτών- ικτύωση για προώθηση, µάρκετινγκ, δηµιουργία ετικέτας δ. Ανάπτυξη µηχανισµού δίκαιου εµπορίου- Ανάπτυξη «αειφόρου» τουρισµού ε. Πολιτιστική κληρονοµιά

20 Καταγραφή και παρακολούθηση των ανταλλαγών Στο τέλος κάθε δραστηριότητας ανταλλαγής, προβλέπεται η παραγωγή ενός εντύπου π.χ. οδηγός καλών πρακτικών, συλλογή µελετών περιπτώσεων ή έγγραφο µε προτάσεις για πολιτικές. Αυτό το έντυπο πρέπει να παρέχει µία ελκυστική και περιεκτική περίληψη των αποτελεσµάτων της ανταλλαγής εµπειριών και πολιτικών. Μπορεί επίσης να παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες πάνω στις σχετικές πρακτικές που αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής εµπειριών αλλά να περιγράφει τα βασικά µαθήµατα που διδάσκουν αυτές οι πρακτικές.

21 Συµπληρωµατικές δραστηριότητες Οι συµπληρωµατικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν: Την ανάπτυξη µιας Βάσης εδοµένων Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών: Θα σχεδιαστεί µία βάση δεδοµένων GIS κατάλληλη για τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν µέσα από τις δραστηριότητες του Σχεδίου. Αυτή θα εγκατασταθεί (υπολογιστές και απαραίτητο λογισµικό) στα Κέντρα Πληροφόρησης και θα τροφοδοτείται µε δεδοµένα σχετικά µε την περιοχή. Η βάση δεδοµένων GIS δεν θα χρησιµοποιηθεί µόνο για τις ανάγκες του Σχεδίου, αλλά και σαν µεθοδολογικό εργαλείο για να υποστηριχθούν αποφάσεις για πολιτικές σχετικά µε το περιβάλλον (σχεδιασµός, χωροθέτηση και καθορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαµβάνοντας υπ όψιν τις παραδοσιακές πολιτιστικές αξίες των νησιωτών).

22 Συµπληρωµατικές δραστηριότητες Μεθοδολογικά εργαλεία τοπικών πολιτικών που θα χρησιµοποιηθούν από τις τοπικές αρχές στον σχεδιασµό των πολιτικών τους Στηριζόµενα στις παλαιότερες και σηµερινές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές αλλά και στην αναγνώριση συµφωνιών και ασυµφωνιών ανάµεσά τους, τα εργαλεία πολιτικών θα παρέχουν προτάσεις σχετικές µε την ευθυγράµµιση των πολιτικών ώστε να καλλιεργηθεί η βιώσιµη διαχείριση περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος στα νησιά της Ε.Ε. Τα εργαλεία αυτό επίσης θα προσδιορίζουν τις απαραίτητες θεσµικές µεταρρυθµίσεις για την αποτελεσµατική υλοποίηση σχεδίων για τις περιοχές ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένης τις δια-τοµεακής συνεργασία και της συµµετοχής της κοινότητας στη διαδικασία σχεδιασµού στο νησί (δείτε Agenda 21)

23 Συµπληρωµατικές δραστηριότητες Ένα εργαλείο ελέγχου αξιοπιστίας των τοπικών κυβερνήσεων, µε βάση: είκτες θεσµικής ανάπτυξης προς καλή διακυβέρνηση είκτες βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης είκτες ολοκληρωµένης κοινωνικής ανάπτυξης είκτες βιώσιµης περιβαλλοντικής ανάπτυξης

24 ράσεις επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσµάτων Οι προτεινόµενες δραστηριότητες στοχεύουν στην επικοινωνία και διάχυση των δραστηριοτήτων και των επιτευγµάτων του σχεδίου µε ενδιαφερόµενους φορείς εκτός του έργου, όπως οι φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η ακαδηµαϊκή κοινότητα και ο ευρύτερος πληθυσµός.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ... i Ι. Πολιτικές ανά τοµέα που περιέχουν στόχους που αφορούν το ΠΕΠ και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιασµό... 1 Ι.1 Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΛΑΙΣΙΟ)... 1 Ι.2 Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος 2. Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓEΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓEΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.- Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης & Προστασία του Περιβάλλοντος. 1. Υπουργείο Ανάπτυξης - ΕΠΑΝ. I.- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ).

Γ.- Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης & Προστασία του Περιβάλλοντος. 1. Υπουργείο Ανάπτυξης - ΕΠΑΝ. I.- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ). Γ.- Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης & Προστασία του Περιβάλλοντος 1. Υπουργείο Ανάπτυξης - ΕΠΑΝ I.- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ). Θα αρχίσουμε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAIN E-NEWS. Θέμα 2-Καλοκαίρι 2012 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUSTAIN!

SUSTAIN E-NEWS. Θέμα 2-Καλοκαίρι 2012 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUSTAIN! ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUSTAIN! SUSTAIN E-NEWS Θέμα 2-Καλοκαίρι 2012 Καλωσορίσατε στην δεύτερη ενημερωτική έκδοση του SUSTAIN όπου σας παρουσιάζουμε τα τελευταία νέα από τις δράσεις για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581. Περιεχόμενα

LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581. Περιεχόμενα LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581 Εγχειρίδιο Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης: Το Παράδειγμα του Ελαιολάδου (INFOIL) ΧΑΝΙΑ, 2013 Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής πολιτικής

ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής πολιτικής ΤΕΕ- ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΕ ΟΝΙΑς Ζ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ εκέµβριος 2007 Πλαίσιo Χωρικού Σχεδιασµού και αρχές αειφόρου ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : τρέχουσες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1.1 Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1.1 Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσες Προτεραιότητες, γενικότερες οργανωτικές παρεμβάσεις

Άμεσες Προτεραιότητες, γενικότερες οργανωτικές παρεμβάσεις Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ "Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύνθετου, βιώσιμου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος με ειδικά χαρακτηριστικά και η διαχείριση της Χίου ως τουριστικού προορισμού με ολική ποιότητα"

Διαβάστε περισσότερα