ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα στοιχεία επιβάρυνσης και τις μεθόδους προπόνησης στην προπόνηση με βάρη, επιλέγουν ασκήσεις με βάση το στόχο της άσκησης.

2 Δύναμη στον αθλητισμό: Είναι η ικανότητα του νευρομυϊκού συστήματος μέσα από διαδικασίες που αφορούν στη νεύρωση και το μεταβολισμό να υπερνικά με μυϊκές συστολές αντιστάσεις να αντενεργεί σε αυτές να τις συγκρατεί Ως άσκηση με αντίσταση Ορίζεται μια εξειδικευμένη μέθοδος προπόνησης που περιλαμβάνει την προοδευτική χρήση αντίστασης με στόχο την αύξηση της ικανότητας ενός ατόμου να παράγει δύναμη ή να αντιστέκεται σε μια εξωτερική δύναμη

3 Είδη μυϊκής σύσπασης Ισομετρική Στατική εργασία των μυών με το μήκος τους να μην μεταβάλλεται, καθώς η δύναμη που παράγουν ισούται με την εξωτερική αντίσταση Ισοτονική Δυναμική εργασία του μυ με σταθερή τη δύναμη που καταβάλλει σε όλο το εύρος κίνησης??? Ισοκινητική Δυναμική εργασία του μυ με σταθερή γωνιακή ταχύτητα του μέλους Πλειομετρική Η αλληλουχία έκκεντρης, ισομετρικής και ομόκεντρης μυϊκής δραστηριότητας καλείται κύκλος διάτασης βράχυνσης Έκκεντρη Δυναμική εργασία και επιμήκυνση των μυών (υποχωρητική) καθώς η εξωτερική αντίσταση είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη που καταβάλλουν Μειομετρική Δυναμική εργασία και βράχυνση των μυών καθώς υπερνικούν την μικρότερη εξωτερική αντίσταση

4 ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΠΑΣΗ Στατική εργασία των μυών με το μήκος τους να μην μεταβάλλεται, καθώς η δύναμη που παράγουν ισούται με την εξωτερική αντίσταση. Isometric bench.mp4

5 ΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ή ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ ΣΥΣΠΑΣΗ Δυναμική εργασία και βράχυνση των μυών καθώς υπερνικούν την μικρότερη εξωτερική αντίσταση Positive work squats.mp4

6 ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΣΥΣΠΑΣΗ Δυναμική εργασία και επιμήκυνση των μυών (υποχωρητική) καθώς η εξωτερική αντίσταση είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη που καταβάλλουν Eccentric workout.mp4

7 ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΠΑΣΗ Η αλληλουχία έκκεντρης, ισομετρικής και ομόκεντρης μυϊκής δραστηριότητας καλείται κύκλος διάτασης βράχυνσης Plyometric- depth jumps.mp4

8 Τύποι Προπόνησης Δύναμης 1. Ισομετρική προπόνηση 2. Δυναμική με σταθερή εξωτερική αντίσταση 3. Προπόνηση μεταβαλλόμενης αντίστασης 4. Ισοκινητική προπόνηση 5. Έκκεντρη 6. Πλειομετρική

9 Ισομετρική προπόνηση ή στατική προπόνηση δύναμης Γενικά χαρακτηριστικά - υποδείξεις Η αύξηση της δύναμης κατά την ισομετρική προπόνηση εξαρτάται από τον αριθμό των μυϊκών συστολών, τη διάρκειά και την έντασή τους και από τη συχνότητα της προπόνησης. Εξάσκηση για υγιείς: Προτείνονται μέγιστες (ή σχεδόν μέγιστες) εκούσιες μυϊκές συστολές διάρκειας 3 έως 5 sec τρεις φορές την εβδομάδα Συχνότητα: Τρεις φορές την εβδομάδα μπορούν να επιφέρουν σημαντική βελτίωση Εξειδίκευση ως προς τη γωνία της άρθρωσης: Η βελτίωση της δύναμης στη συγκεκριμένη γωνία της άρθρωσης στην οποία πραγματοποιείται η προπόνηση ή σε γειτονικές γωνίες.

10 Έκκεντρη προπόνηση Γενικά χαρακτηριστικά - υποδείξεις Ιδιαίτερη προσοχή στο φορτίο επιβάρυνσης Οι έκκεντρες συστολές είναι αναγκαίες για την ιδανική βελτίωση της δύναμης. Εκδήλωση καθυστερημένου μυϊκού πόνου που κορυφώνεται 2-3 μέρες μετά την προπόνηση Η μέγιστη δύναμη παρουσιάζει μείωση μέχρι και για 10 μέρες

11 Πλειομετρική προπόνηση Γενικά χαρακτηριστικά υποδείξεις Η διάταση του μυός στον κύκλο έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση ελαστικής ενέργειας (σ αυτήν αποδίδεται το γεγονός ότι κατά την έκκεντρη συστολή εμφανίζεται υψηλότερο ποσό δύναμης σε σχέση με τις άλλες συστολές. Αυξάνεται η δύναμη όμως είναι εξειδικευμένη ως προς τη μυϊκή ομάδα και εξαρτάται από τον τύπο των προπονητικών ασκήσεων που εκτελούνται. 1 1

12 Σύγκριση των διαφορετικών ειδών προπόνησης Ισομετρική vs ΔΠΣΕΑ: Η αθλητική απόδοση βελτιώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την προπόνηση ΔΠΣΕΑ Ισομετρική vs Προπ. Μεταβαλλόμενης Αντίστασης: Η αθλητική απόδοση βελτιώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την προπόνηση με μεταβαλλόμενη αντίσταση (έμμεσο συμπέρασμα) Ισομετρική vs Μειομ. Ισσοκινητική Προπόνηση: Η ισοκινητική προπόνηση ανώτερη από την ισομετρική στην βελτίωση της αθλητικής απόδοσης

13 Ισομετρική vs Έκκεντρη: Αδιευκρίνιστο πιο από τα δυο είδη προπόνησης είναι καλύτερο από το άλλο όσο αφορά την βελτίωση της απόδοσης σε δυναμικές δραστηριότητες ΔΠΣΕΑ vs Προπ. Μεταβαλλόμενης Αντίστασης: Η ανωτερότητα ενός από τα δυο είδη προπόνησης ενδεχομένως εξαρτάται από το είδος των οργάνων μεταβαλλόμενης αντίστασης ή από το προπονητικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται. Οι μεταβολές στη σύσταση του σώματος είναι παρόμοιες

14 Μειομετρική vs Έκκεντρη: Η έκκεντρη προκαλεί βελτιώσεις της κινητικής απόδοσης χωρίς αυτές να είναι σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με άλλα είδη προπόνησης. Προκαλεί έντονο μυϊκό άλγος ΔΠΣΕΑ vs Ισοκινητική : Παρόμοια βελτίωση της αθλητικής απόδοσης και παρόμοιες αλλαγές στη σύσταση του σώματος

15 Ισοκινητική vs Προπ. Μεταβαλλόμενης Αντίστασης: Η ισοκινητική προπόνηση υψηλής ταχύτητας ίσως είναι καλύτερη από την ισοκινητική προπόνηση χαμηλής ταχύτητας και την προπόνηση μεταβαλλόμενης αντίστασης όσο αφορά τη βελτίωση της κινητικής απόδοσης. Παρόμοιες μεταβολές στη σύσταση του σώματος

16 Επανάληψη Μια ολοκληρωμένη κίνηση (σύγκεντρη ισομετρική- έκκεντρη φάση) μιας άσκησης. Στην ισομετρική σύσπαση ορίζεται ως η ενεργοποίηση του νευρομυϊκού συστήματος σε συγκενριμένη γωνιακή θέση για ορισμένο χρονικό διάστημα Μέγιστη επανάληψη (RM): Η μέγιστη δυνατή αντίσταση με την οποία ο ασκούμενος μπορεί να εκτελέσει μόνο μια επανάληψη με ορθή τεχνική 1 (1 rm.mp4)

17 Σετ (ή σειρά): Ορισμένος αριθμός επαναλήψεων που εκτελούνται διαδοχικά (1 set front squat.mp4) Μέγιστος Αριθμός Επαναλήψεων: Ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων σε μια σειρά που μπορεί να εκτελεστεί με μια συγκεκριμένη αντίσταση και με σωστή τεχνική

18 Μορφές Εμφάνισης της Δύναμης Μέγιστη μυική δύναμη: Είναι η μέγιστη δύναμη που μπορεί να παράγει ένας μυς ή μια ομάδα μυών εκτελώντας ένα συγκεκριμένο κινητικό πρότυπο με μια συγκεκριμένη ταχύτητα κίνησης Ταχυδύναμη ή Ισχύς: Αποδίδει το ρυθμό παραγωγής του έργου. Είναι η ικανότητα επίτευξης στο διαθέσιμο χρόνο όσο το δυνατόν υψηλότερων τιμών δύναμης Ισχύς = (βάρος Χ κάθετη απόσταση)/χρόνος = Δύναμη x Ταχύτητα 1 8

19 Αντοχή στη δύναμη: Είναι η ικανότητα αντίστασης στην κόπωση που προέρχεται από στατικές και δυναμικές κινήσεις, διάρκειας μεγάλου χρόνου και με συμμετοχή τουλάχιστον 30% της μέγιστης δύναμης Αντιδραστική δύναμη (πλειομετρική): είναι η ικανότητα ανάπτυξης υψηλών τιμών ώθησης στα πλαίσια του κύκλου διάτασης βράχυνσης. Εξαρτάται από την μέγιστη δύναμη, την ικανότητα γρήγορης ανάπτυξης δύναμης και την αντιδραστική ικανότητα τάσης 1 9

20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΣΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Συχνότητα Ένταση Ποσότητα Πυκνότητα (διαλείμματα)

21 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Είναι ο αριθμός των προπονητικών μονάδων στη διάρκεια μιας εβδομάδας προπόνησης. Ειδικότερα, στην άσκηση με βάρη η συχνότητα μπορεί να αναφέρεται σε κάθε μυϊκή ομάδα χωριστά π.χ. εάν ασκούμενος πραγματοποιεί ασκήσεις για τη μυϊκή ομάδα του θώρακα 3 φορές την εβδομάδα τότε η συχνότητα είναι 3φ/εβδ, ενώ προπονείται καθημερινά.

22 Ένταση Ο πιο εύχρηστος τρόπος για τον καθορισμό της έντασης στην άσκηση με αντιστάσεις είναι η αντίσταση με την οποία πραγματοποιεί τις επαναλήψεις ο ασκούμενος Η ένταση μιας άσκησης μπορεί να υπολογιστεί ως ποσοστό του 1 ΜΑΕ ή της 1 RM Ο αριθμός των επαναλήψεων είναι αντιστρόφως ανάλογος με την αντίσταση που χρησιμοποιείται

23 Έστω ότι διαπιστώνουμε με την αξιολόγηση πως η μέγιστη δύναμη κάποιου στην άσκηση ημικαθίσματα είναι 200 kg, τότε Η ένταση 80% της 1 Μ.Ε. είναι 160 kg, Η ένταση 90% της 1 Μ.Ε. είναι 180 kg κ.ο.κ.

24 Προπονητικός όγκος (Π.Ο.) Παραγόμενο έργο Προπονητικός όγκος: Μέτρο του συνολικού έργου που εκτελέστηκε σε μια Π.Μ, σε μια εβδομάδα, σε έναν μήνα ή σε κάποια άλλη χρονική περίοδο ο Π.Ο. για κάθε άσκηση μπορεί να υπολογιστεί (πρακτικά) από το γινόμενο επαναλήψεις x σειρές x αντίσταση Για τον υπολογισμό του Π.Ο. σε μια προπονητική μονάδα πρέπει να αθροιστούν τα γινόμενα από τις επιμέρους ασκήσεις Έργο W = Βάρος X Κάθετη απόσταση μεταφοράς

25 Παράδειγμα υπολογισμού του προπονητικού όγκου Στην άσκηση Α ο ασκούμενος πραγματοποιεί 2 σετ με 10 επαναλήψεις και αντίσταση 50 kg. Στην άσκηση Β ο ασκούμενος πραγματοποιεί 3 σετ με 5 επαναλήψεις και αντίσταση 80 kg. Ο Π.Ο. για την άσκηση Α= 2x10x50kg=1000kg Ο Π.Ο. για την άσκηση B= 3x5x80kg=1200kg Ο συνολικός Π.Ο. είναι Α+Β= 1000kg kg=2200kg

26 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Το διάλειμμα αναφέρεται στο χρόνο ανάπαυσης μεταξύ των σειρών και των ασκήσεων. Η διάρκεια του εξαρτάται από : Τον προπονητικό στόχο Την ένταση Την προπονητική κατάσταση του αθλητή

27 Παράδειγμα διατύπωσης Ασκούμενος που έχει 1 Μ.Ε. στην άσκηση πιέσεις στήθους σε οριζόντιο πάγκο 100 kg πραγματοποιεί: Με 80 kg (ένταση 80% 1 Μ.Ε.) 3 σειρές των 8 επαναλήψεων (όγκος προπόνησης=1920 kg) Με ανάπαυση 2 λεπτά μεταξύ των σειρών (διάλειμμα)

28 Αρχές προπόνησης Αρχή της προοδευτικής αύξησης της επιβάρυνσης: Πρώτα αυξάνεται η συχνότητα της προπόνησης, στη συνέχεια η ποσότητα και στο τέλος η ένταση Η αύξηση του Π.Ο. δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 2,5% έως 5% για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπερπροπόνησης

29 Αρχή της ιδανικής διαμόρφωσης της επιβάρυνσης και ανάληψης: Με την αρχή αυτή προσδιορίζεται ενιαία και άρρηκτη σχέση επιβάρυνσης και αποκατάστασης. Τα διαλείμματα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους του προπονητικού προγράμματος

30 Αρχή της εξειδίκευσης του είδους μυϊκής συστολής: Η αύξηση της μυϊκής δύναμης εμφανίζει εξειδίκευση ως προς το είδος της μυϊκής συστολής. Αρχή της εξειδίκευσης της μυϊκής ομάδας: Η βελτίωση της δύναμης μια μυϊκής ομάδας προϋποθέτει την ανάλογη εκγύμνασή της.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Φατούρος Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. & Χατζηνικολάου Αθανάσιος Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.- ΔΠΘ Περιεχόμενα Μαθήματος Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B ΟΡΙΣΜΟΣ Γενικά με τον όρο αντοχή εννοούμε την φυσική (σωματική) και ψυχική ανθεκτικότητα του παίκτη στην κόπωση σε επιβαρύνσεις μεγάλης διάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Το ανθρώπινο σώµα έχει δοµηθεί ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραμμάτων Τρίκαλα 2014 Περιεχόμενα Άσκηση και υγεία. 5 Βασίλειος Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση δύναμης στο ποδόσφαιρο

Προπόνηση δύναμης στο ποδόσφαιρο Προπόνηση δύναμης στο ποδόσφαιρο Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Μορφές εμφάνισης της δύναμης Μέγιστη δύναμη Ταχυδύναμη Ισχύς Αντοχή στη δύναμη Ερωτήματα για την προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Παχυσαρκία

Άσκηση και Παχυσαρκία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Παχυσαρκία Συγγραφική ομάδα: Πασχάλης Βασίλης, PhD, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Νικολαΐδης Μιχάλης, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαβασιλείου Θεόδωρος ΑΕΜ : 14779 Επιβλέπον Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT (κωδ. 7978-900)

FAVORIT (κωδ. 7978-900) ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟ FAVORIT (κωδ. 7978-900) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Υπολογισµός του συνολικού αριθµού χιλιοµέτρων 1 κίνηση κωπηλασίας ισοδυναµεί µε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατική άσκηση και υγεία Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οφέλη ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Οι ασκήσεις κατηγοριοποιούνται γενικά σε τρεις τύπους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡΗ)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡΗ)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σηµειώσεις οµαδικών προγραµµάτων για την ειδικότητα κλειστών χώρων Ζουρλαδάνη Αθανασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σηµειώσεις οµαδικών προγραµµάτων για την ειδικότητα κλειστών χώρων Ζουρλαδάνη Αθανασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ...4 ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ...4 ΜΟΡΦΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ...6 ΕΝΤΑΣΗ...6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...7 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ...7

Διαβάστε περισσότερα