Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή"

Transcript

1 Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα (Εικόνα 1. 1): Είσοδος που είναι η αποδοχή εισαγωγής στοιχείων (δεδομένων). Επεξεργασία δεδομένων που γίνεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες. Έξοδος που είναι η παραγωγή αποτελεσμάτων (πληροφορίες). Εικόνα 1.1. Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος 2. Τρανζίστορ( transistor) Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής βασίζεται σε Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα που αποτελούνται από τρανζίστορ. Το τρανζίστορ (transistor) είναι μια ηλεκτρονική μικρή διάταξη που αποτελείται από ημιαγωγούς κρυστάλλους, περιβάλλεται από μία προστατευτική θήκη (κάλυμμα), έχει τρεις επαφές (ακροδέκτες) και χρησιμοποιείται σαν διακόπτης ή ενισχυτής Τα τρανζίστορ κατασκευάζονται είτε ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά εξαρτήματα είτε ως τμήματα κάποιου ολοκληρωμένου κυκλώματος. (Εικόνα 2.1). Εικόνα 2.1. Τρανζίστορ 1

2 Η επεξεργασία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές βασίζεται στην τεχνολογία των τρανζίστορ που λειτουργούν ως διακόπτες και οι οποίοι παρουσιάζουν τις 2 παρακάτω καταστάσεις: α) ON (ανοικτός) 1 και OFF (κλειστός) 0 ή 0 : χαμηλή τάση ή συγκεκριμένη φορά ρεύματος ή ανοικτό κύκλωμα και β) 1 : υψηλή τάση ή η άλλη φορά του ρεύματος ή κλειστό κύκλωμα. Τα τρανζίστορ ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να αλλάζουν κατάσταση πάρα πολλές φορές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο (εκατομμύρια φορές/δευτερόλεπτο). Στους περισσότερους υπολογιστές, ένα τρανζίστορ που κλείνει (η τάση εξόδου είναι μηδέν) αντιπροσωπεύει το δυαδικό αριθμό 0 και ένα τρανζίστορ που ανοίγει (η τάση εξόδου είναι 5 βολτ) αντιπροσωπεύει το δυαδικό αριθμό 1. Σύμφωνα με τη τεχνολογία ένα ψηφίο ( bit) παρίσταται με την αντίστοιχη κατάσταση ενός σημείου σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα δηλαδή με [0] ή [1]. Συνεπώς, τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μετατρέπονται σε ένα σύνολο [0] και [1] δηλαδή σε μία σειριακή ακολουθία δυαδικής παράστασης και όλες οι διεργασίες που γίνονται σε αυτόν βασίζονται στη διαχείριση αυτών των [0] και [1]. Ο χρήστης δεν αντιλαμβάνεται ότι τα στοιχεία που εισάγει μετατρέπονται σε ένα σύνολο [0] και [1] διότι όλες οι εργασίες του όπως εισαγωγή γραμμάτων, λέξεων, αριθμών ή συμβόλων πραγματοποιούνται σύμφωνα με την φυσική του γλώσσα και το δεκαδικό σύστημα αριθμών που χρησιμοποιεί. 3. Δυαδική και Ψηφιακή Λογική Η δυαδική λογική είναι η λογική η οποία ταιριάζει με την τεχνολογία των transistors. Η δυαδική λογική στηρίζεται στην άλγεβρα Μπουλ ( Boole) που είναι τα μαθηματικά της λογικής. Η άλγεβρα Boole αναπτύχθηκε από τον Εγγλέζο μαθηματικό George Boole στα μέσα του 19 ου αιώνα, ο οποίος το 1938 έδειξε ότι η Άλγεβρα Boole μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην απλοποίηση και στη σχεδίαση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, όπως, για παράδειγμα στα κυκλώματα που χρησιμοποιούνταν τότε για το τηλέφωνο. Αργότερα αυτή εφαρμόστηκε και στη σχεδίαση των κυκλωμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Μπουλ υποστήριξε ότι οι λογικές προτάσεις μπορούν να εκφραστούν σαν αλγεβρικές εξισώσεις και αντικατέστησε τη λειτουργία του πολλαπλασιασμού με τη λέξη AND και της πρόσθεσης με τη λέξη OR. Η άλγεβρα Boole χειρίζεται λογικές συναρτήσεις και πράξεις δυαδικών καταστάσεων (δυαδικού συστήματος) και έχει μεγάλη εφαρμογή στη σχεδίαση του λογισμικού και των κυκλωμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι κανόνες που διέπουν τη δυαδική λογική είναι οι λογικές συναρτήσεις (αληθές/ψευδές true/false) οι οποίες αποτελούν τη βάση σε όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ενός υπολογιστή. Η άλγεβρα Boole ονομάζεται και δυαδική άλγεβρα, ή διακοπτική άλγεβρα. Στη δυαδική λογική άλγεβρα υπάρχουν δύο καταστάσεις μεταβλητών : α) Αληθές (σωστό) ή 1 ή ΝΑΙ ή υψηλή τάση και β) Ψευδές (λάθος) ή 0 ή ΟΧΙ ή χαμηλή τάση. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που εκτελούν τις βασικές πράξεις της Άλγεβρας Boole καλούνται λογικές πύλες. Οι πράξεις αυτές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Οι τελεστές που χρησιμοποιούνται είναι AND (συν), OR (ή) και NOT (δεν) καθώς και συνδυασμοί αυτών όπως NAND, NOR, XOR και XNOR. Η διαχείριση των τελεστών αυτών ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες που ονομάζονται και Πίνακες Αληθείας (Truth Tables). Η λογική των 2

3 πυλών AND, OR ή NOT αναπαριστά τη λειτουργία των τρανζίστορ διότι τα τρανζίστορ ως ηλεκτρικοί διακόπτες έχουν μόνο δύο καταστάσεις: άνοιγα ή κλείσιμο. Η λογική Boole διαμορφώνει τις λογικές πύλες (logic gates) του τσιπ (chip) και οι λογικές πύλες με τη σειρά τους διαμορφώνουν τα λογικά κυκλώματα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση συναρτήσεων όπως π.χ. είναι η πρόσθεση δύο αριθμών (Εικόνα 3.1). Εικόνα 3.1. Λογικές πύλες. Οι βασικές πύλες από τις οποίες κατασκευάζονται τα λογικά κυκλώματα είναι: α) Η λογική πύλη «ΟΧΙ» - NOT υλοποιεί τη λογική πράξη «Άρνηση». Έχει μια είσοδο και μια έξοδο. Όταν η είσοδος είναι 1 η έξοδος είναι 0, ενώ όταν η είσοδος είναι 0 η έξοδος είναι 1, δηλαδή αντιστρέφει την αξία της εισόδου (Εικόνα 3.2). Εικόνα 3.2. Λογική πύλη «ΟΧΙ» - NOT. β) Η λογική πύλη «ΚΑΙ» - AND υλοποιεί τη λογική πράξη «Σύζευξη». Έχει δύο εισόδους και μια έξοδο. H έξοδος είναι 1, όταν όλες οι είσοδοι είναι 1 (Εικόνα 3.3). 3

4 Εικόνα 3.3. Λογική πύλη «ΚΑΙ» - AND. γ) Η λογική πύλη «Ή» - OR υλοποιεί τη λογική πράξη «Διάζευξη». Έχει δύο εισόδους και μια έξοδο. H έξοδος είναι 1, όταν τουλάχιστον μια από τις εισόδους της είναι 1 (Εικόνα 3.4). Εικόνα 3.4. Λογική πύλη «Ή» - OR. δ) Λογική πύλη «ΟΧΙ» - NOT υλοποιεί τη λογική πράξη «Αποκλειστική διάζευξη». Έχει δύο εισόδους και μια έξοδο. H έξοδος είναι 1, όταν οι τιμές στις εισόδους είναι διαφορετικές μεταξύ τους (Εικόνα 3.5). Εικόνα 3.5. Λογική πύλη «ΟΧΙ» - NOT. Η δημιουργία πολύπλοκων λογικών πυλών πραγματοποιείται είτε προσθέτοντας περισσότερες εισόδους είτε συνδυάζοντας τις απλές με την πύλη ΟΧΙ (NOT) π.χ., Λογική πύλη «ΟΧΙ-ΚΑΙ» (NAND ) αποτελείται από μια πύλη AND και μια πύλη NOT και συμβολίζεται με. Η πύλη NAND έχει έξοδο 0, όταν όλες οι είσοδοι της είναι 1, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση έχει έξοδο 1. 4

5 Εικόνα 3.6. Λογική πύλη ΟΧΙ-ΚΑΙ» (NAND). Η ψηφιακή λογική είναι απαραίτητη: α) για τη δημιουργία ηλεκτρονικών συσκευών ή ηλεκτρονικών διατάξεων και β) για τον έλεγχο των τσιπς των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτή αναπαριστά με αριθμούς ένα ψηφιακό κύκλωμα, παρουσιάζει την ακολουθία των σημάτων ενός ψηφιακού κυκλώματος και συμβάλει στην κατανόηση της επικοινωνίας μεταξύ των κυκλωμάτων και του υλικού (hardware) ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 4. Δεδομένα Τα Δεδομένα (data) αποτελούν τα ακατέργαστα τυποποιημένα στοιχεία, τα οποία επεξεργάζεται είτε ο άνθρωπος είτε ειδικές μονάδες (π.χ. ψηφιακές). Τα αποτελέσματα που εξάγονται από αυτή την επεξεργασία συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων. Τα Δεδομένα έχουν τη μορφή συμβόλων και αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες έννοιες ή στοιχεία. Τα σύμβολα αυτά άλλοτε είναι κωδικοποιημένα και άλλοτε όχι. Επεξεργασία δεδομένων (data processing) είναι η συλλογή, η ταξινόμηση, η καταχώρηση, η μεταβολή, η αποθήκευση, η αναζήτηση και η ανάκτηση δεδομένων, που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την παραγωγή πληροφοριών. 5. Bit - Byte Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Με το Byte μετράται ο όγκος των πληροφοριών. Το Bit (Binary digit δυαδικό ψηφίο) είναι το μικρότερο στοιχείο πληροφορίας που μπορεί να επεξεργαστεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Το Bit παίρνει μόνο δύο τιμές [0] ή [1]. Η ομαδοποίηση των bits είναι ως εξής: 1 byte = 8 bits ή 8 bits = 1 byte και οι μονάδες μέτρησης χωρητικότητας μνήμης εκφράζονται σε πολλαπλάσια του byte: 1KB= 1024 Byte, 1MB=1024 KB, 1GB=1024MB (Πίνακας 5.1): 5

6 1 Byte 8 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Bits Bytes KiloByte MegaByte GigaByte 1 KiloByte MegaByte GigaByte Πίνακας 5.1. Μονάδες Μέτρησης Χωρητικότητας Μνήμης. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής λόγω της κατασκευής του μπορεί να επεξεργαστεί αριθμούς με συγκεκριμένο αριθμό bits, που ανταποκρίνονται στις δυνάμεις που υψώνεται ο αριθμός 2 π.χ. [8(2 3 ), 16(2 4 ), 32(2 5 ), ]. Τα δεδομένα που υπάρχουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι σε μορφή 0 & 1 και η μορφή αυτή είναι ανεξάρτητη από τον τύπο ή την προέλευση τους. Ένας Δυαδικός αριθμός με n bits όπου n 1 μπορεί να είναι ένα σύνολο 2 n διαφορετικών συμβόλων. Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης είναι ένα σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιεί μόνο δύο ψηφία τα οποία είναι [0] και [1]. Λειτουργεί όπως το δεκαδικό σύστημα αλλά με δύο σύμβολα και όχι δέκα (Πίνακας 5.1). Για την μετατροπή ενός αριθμού από το δεκαδικό σύστημα στο δυαδικό σύστημα εφαρμόζεται η διαίρεση του με τον αριθμό 2. Τα υπόλοιπα των διαιρέσεων με φορά από τα δεξιά προς τα αριστερά ή από το τελευταίο υπόλοιπο προς το πρώτο υπόλοιπο δίνουν τον δυαδικό αριθμό. Π.χ Μετατροπή του αριθμού 53 του δεκαδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα (Εικόνα 5.1). Εικόνα 5.1. Μετατροπή ενός αριθμού από το δεκαδικό σύστημα στο δυαδικό σύστημα. Για την μετατροπή ενός αριθμού από το δυαδικό σύστημα στο δεκαδικό σύστημα : α). Εφαρμόζεται η αρίθμηση των ψηφίων του δυαδικού αριθμού με φορά από τα δεξιά προς τα αριστερά ξεκινώντας από 6

7 το 0, β) εφαρμόζεται ο πολλαπλασιασμός του κάθε ψηφίου με τον αριθμό 2 υψωμένο στο αντίστοιχο ψηφίο αρίθμησης και γ) προστίθενται όλα τα γινόμενα. Π.χ Μετατροπή του αριθμού του δυαδικού συστήματος στο δεκαδικό σύστημα (Εικόνα 5.2). Εικόνα 5.2. Μετατροπή ενός αριθμού από το δεκαδικό σύστημα στο δυαδικό σύστημα. 6. Στοιβάδες Υπολογιστικού Συστήματος Οι στοιβάδες ενός υπολογιστικού συστήματος είναι: α) Επικοινωνία Διεπαφή, β) Εφαρμογή, γ) Λειτουργικό Σύστημα, δ) Προγραμματισμός, ε) Υλικό τμήμα Υπολογιστικού Συστήματος και στ) Πληροφορία (Εικόνα 6.1). Εικόνα 6.1. Στοιβάδες Υπολογιστικού Συστήματος. α) Η Επικοινωνία/Διεπαφή αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στον χρήστη και το υπολογιστικό σύστημα. Αποτελεί το περιβάλλον που δίνει πρόσβαση στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το υπολογιστικό σύστημα και το περιεχόμενό του. Παραδείγματα τύπων διεπαφών χρήστη: Γραμμή εντολών, Μενού, Γραφικά κλπ. β) Η Εφαρμογή (Application) συντελεί στην εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου από ένα υπολογιστικό σύστημα. Παραδείγματα Εφαρμογών: Υπολογισμός μέσου όρου βαθμολογίας φοιτητών, Υπολογισμός απουσιών φοιτητών, Κειμενογράφος. 7

8 γ) Το Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) αποτελεί το κύριο σύστημα λειτουργίας ενός υπολογιστή. Τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα είναι: DOS, Unix, Windows κλπ. δ) Ο προγραμματισμός είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το σύστημα του υπολογιστή για την περάτωση μιας ενέργειας. Αποτελείται από ένα σύνολο εντολών που καλείται να εκτελέσει το υπολογιστικό σύστημα για κάποιο σκοπό. ε) Το Υλικό Τμήμα ενός Υπολογιστικού Συστήματος είναι το σύνολο των μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του. στ) Η Πληροφορία είναι το αποτέλεσμα που παρέχει ένα υπολογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί και την επεξεργασία που έχει διεξαχθεί. 7. Πληροφορία και Πληροφορική Πληροφορία ( Information) είναι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που μας δίνει η επεξεργασία των δεδομένων. Η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφορία είναι το πλέον απαραίτητο στοιχείο για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Πληροφορική (IST-Information Science & Technology) είναι η επιστήμη και η τεχνολογία που έχει σαν αντικείμενο την έρευνα, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παραγωγή και μετάδοση των πληροφοριών, χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο-μέσο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 8

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών Δεν φοβάμαι τους υπολογιστές. Φοβάμαι την έλλειψή τους. Isaac Asimov (1920-1992) Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και διανοούμενος 1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (v 5.0) 200 ερωταπαντήσεις Συγκέντρωση ερωτήσεων και απαντήσεις: Στράτος Κυριαζίδης stratari@otenet.gr http://www.daskalos.edu.gr http://www.stratari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Τμήμα Ηλεκτρονικής Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Πτυχιακή Εργασία Αδαμόπουλος Παναγιώτης:36676 Κιτσούλης Ευάγγελος:36971 Πάγκος Ανδρέας:37134 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας Πρόλογος Γιατί η Siemens εκδίδει ένα ακόµα εισαγωγικό εγχειρίδιο αυτοµατισµών. Χρειάζονται ακόµα στην εποχή µας, το 2005, τέτοια κείµενα; Η απάντηση είναι: οπωσδήποτε ναι! Για πολλούς λόγους. Γιατί ο αυτοµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα