Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 346/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής επί της συµπληρωµατικής εγγραφής νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ήµου Χαλανδρίου, λόγω κένωσης θέσεων και της εξέτασης των ενστάσεων γονέων επί των αποτελεσµάτων της διαδικασίας εγγραφών της 14/09/2015 Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 30 η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 31. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Μ. Λοτσάρη, Π. Λαµπρόπουλος και Α. Καζάνη. 1

2 Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Λυµπεράτος, Ε. Νιώτη, Π. Λαµπρόπουλος, Α. Καζάνη, Μ. Ανδριανάκης και Θ. Βαρδουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Κόσσυβας και Ε. Ανδρεόπουλος, πριν τη συζήτηση του 2 ου θέµατος αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11 ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής και Μ. Λοτσάρη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15 ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Θωµάς και Α. Νταβίας. Κληθείς παρίσταται ο ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και επί του 1 ου Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Προσχολικής Αγωγής Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Κωνσταντίνο Γερολυµάτο ο οποίος έθεσε υπόψη του σώµατος, προς έγκριση, το από πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής που αφορά στην συµπληρωµατική εγγραφή νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ήµου Χαλανδρίου, λόγω κένωσης θέσεων και της εξέτασης των ενστάσεων γονέων επί των αποτελεσµάτων της διαδικασίας εγγραφών της 14/09/2015. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του από πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής που αφορά στην συµπληρωµατική εγγραφή νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ήµου Χαλανδρίου, λόγω κένωσης θέσεων και της εξέτασης των ενστάσεων γονέων επί των αποτελεσµάτων της διαδικασίας εγγραφών της 14/09/2015, ως κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήµερα την 24η Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ στη /νση της Προσχολικής Αγωγής (Μίνωος 8 & Κίρκης) συνήλθε η πενταµελής επιτροπή επιλογής νηπίων η οποία συνεστήθη µε την υπ αριθµ. 233/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χαλανδρίου. Οι Προϊσταµένες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ήµου Χαλανδρίου προσκόµισαν έγγραφα σχετικά µε τις κενές θέσεις που προέκυψαν και τις υποβληθείσες ενστάσεις µέχρι µε τη σειρά µοριοδότησης που είχαν οι ενιστάµενοι, προς εξέταση στην επιτροπή, τα µέλη της οποίας είναι: 1. Γερολυµάτος Κωνσταντίνος: Aντιδήµαρχος Προσχολικής Αγωγής 2. Κουράσης Ευθύµιος: ηµοτικός Σύµβουλος 3. Μανδέρη Ταµάρα: Εκπρόσωπος εργαζοµένων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών 4. Προβίδα Αυγέρη Παρασκευή: Εκπρόσωπος γονέων 5. Σούτη Φωτεινή: Προϊσταµένη /νσης Προσχολικής Αγωγής Η Προϊσταµένη /νσης Προσχολικής Αγωγής ενηµέρωσε την επιτροπή για τις κενές θέσεις που προέκυψαν µετά την Ά επιλογή και πρότεινε να αναγνωστούν όλες οι αιτήσεις επανεξέτασης, ενστάσεις και να εξεταστούν κάθε µια ξεχωριστά. Ο Αντιδήµαρχος Προσχολικής Αγωγής, εισηγήθηκε να προχωρήσουµε στη λίστα επιλαχόντων µε πρόταση να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα όλων των γονέων µε µοριοδότηση µέχρι και 80 µόρια, µε το σκεπτικό ότι: 2

3 Μετά την πρώτη επιλογή και σύµφωνα µε τις υποβληθείσες ενστάσεις προέκυψε δυσαρµονία ως προς τα αποτελέσµατα επιλεχθέντων παιδιών Α και Β Παιδικού Σταθµού, µε αποτέλεσµα στο Β Παιδικό Σταθµό να επιλεγούν νήπια µε 75 µόρια, ενώ στον Α παιδικό η σειρά των επιλεχθέντων επιτυχόντων νηπίων να σταµατήσει σε σηµείο που άφηνε εκτός πινάκων, επιλαχόντες µε αριθµό µορίων 90. Ο Αντιδήµαρχος προτείνει θέσεις του Ά Βρεφονηπιακού Σταθµού µε µοριοδότηση µέχρι και 80, να τροφοδοτηθούν στον Β Παιδικό Σταθµό από την λίστα των επιλαχόντων του, γεγονός που προκύπτει από την ενιαία χωροταξικά περιοχή Α και Β Παιδικού Σταθµού. Επιπροσθέτως και συµπληρωµατικά αυτού υπενθυµίζεται ότι στο έντυπο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων αναφέρεται τόσο για τον Α όσο και για τον Β παιδικό σταθµό η ίδια γεωγραφική περιοχή ως περιοχή που τεκµαίρει το δίκαιο του αιτήµατος εγγραφής. Όσον αφορά τις µονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες προτάχθηκαν στην Α επιλογή βάσει του ΦΕΚ 497/Β/2002 αρ 7, παρ.3. διαπιστώθηκε στρέβλωση ως προς τη µοριοδότηση των οικογενειών αυτών. Καθοριστικός όµως παράγοντας αποτέλεσε ο µεγάλος αριθµός τους, γεγονός πρωτόγνωρο για την πόλη και δύσκολο να ανιχνευθεί µε την µέχρι σήµερα εµπειρία. Προς άρση της αδικίας και αποκατάσταση αυτής επιλέχθηκαν µε κοινωνικά κριτήρια τα παιδιά που ενέπιπταν στην κατηγορία αυτή. Σε σχέση µε τις αιτήσεις επανεξέτασης, ενστάσεις που υπεβλήθησαν για την επανεγγραφή των παιδιών, η απόφαση 232/2015 του ηµοτικού Συµβουλίου µε σαφήνεια περιγράφει εγγραφές βρεφών και νηπίων , γεγονός το οποίο στην υποβληθείσα αίτηση τους οι γονείς προσυπέγραψαν. (Αποδέχοµαι τους όρους λειτουργίας του Παιδικού Σταθµού και στην ανακοίνωση/α Α:ΒΧ9ΖΩΗ -6Η2 την οποία παρέλαβα µαζί µε την αίτηση. ) Να σηµειωθεί ότι µετά από επανεξέταση των µοριοδοτήσεων και λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε µη ορθή κατηγοριοποίηση µορίων του γονέα Θεοδώρου και εφόσον το παιδί είχε εγγραφεί στον Η Βρεφονηπιακό Σταθµό, η επιτροπή µετά από πρόταση του προέδρου της αποφάσισε οµόφωνα, για παιδαγωγικούς και µόνο λόγους η εγγραφή αυτή να καταχωρηθεί ως υπεράριθµη στην δύναµη των νηπίων του. Προκειµένου να εξυπηρετηθούν όλα τα νήπια που µοριοδοτήθηκαν µε 80 µόρια θα εισαχθούν ως υπεράριθµα µόνο στα νηπιακά τµήµατα των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθµών, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα βάσει της αναλογίας προσωπικού - παιδιών και δυναµικότητας κάθε σταθµού. (σχετ.αποφ.290/2015 ηµοτικού Συµβουλίου) Η επιτροπή δέχθηκε οµόφωνα τις προτάσεις και από την εξέταση προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες: 1 ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής Α' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΕΦΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 12 ΒΡΕΦΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 8 ΒΡΕΦΗ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΟΥ: 4 ΒΡΕΦΗ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΜΟ: 3 ΒΡΕΦΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 9 ΒΡΕΦΗ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΡΟΚΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 90 2 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 85 3 ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΗ 70 3

4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ: Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ 1 ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 90 2 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 80 3 ΚΥΡΑΛΙ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 80 Β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Β ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 2 CORA ALEXANDER 80 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΕΡΜΗΣ 80 4 ΧΑΙ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 5 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 80 6 ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 80 7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 80 8 ΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 80 9 ΛΑΦΙΑΤΗ ΣΕΣΙΛΙΑ 75 1 ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής Α' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 50 ΝΗΠΙΑ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 35 ΝΗΠΙΑ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΟΥ: 15 ΝΗΠΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΜΟ: 5 ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 10 ΝΗΠΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 90 2 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΑΙΣΑΤ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 90 3 ΗΜΑΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ 75 4 ΛΑΠΠΑΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 75 5 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 75 4

5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ : Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ 1 ΕΤΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 2 ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 85 3 ΤΡΑΥΛΟΥ ΦΑΙ ΡΑ 85 4 ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΗΣ 85 5 ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 6 ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 85 Β. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 497/Β//2002 άρθρο 7 παρ.6 1 ΜΟΤΣΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ( ΙΑΓΡΑΦΗ) 80 1 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚ ΠΑΡΑ ΡΟΜΗΣ ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Α ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) 80 Γ. ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 1 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 90 2 ABΒAS SAMMER 85 3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 85 4 ΤΣΟΤΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 85 5 ΚΑΝ ΗΛΑΝΑΥΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 85 6 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 85 7 ΚΑΛΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 8 ΑΝ ΡΕΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 9 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε ΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 5

6 ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Β ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 ΦΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 75 2 ΛΑΨΙΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ 75 3 ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 75 4 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 75 5 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 75 6 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΛΥ ΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 75 7 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΑΒΒΑΪ ΟΥ-ΜΕΛΙΝΑ 75 8 ΠΑΠΑΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 75 9 ΒΙΤΟΥΝΗ ΙΣΜΗΝΗ ΚΟΥΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 75 2 ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής Β' ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 50 ΝΗΠΙΑ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 29 ΝΗΠΙΑ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΟΥ: 21 ΝΗΠΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΜΟ-ΕΣΠΑ: 10 ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 14 ΝΗΠΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ-ΦΑΙ ΩΝ 95 2 ΚΑΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΑ 90 3 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 80 4 ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 75 5 ΓΚΟΥΜΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 75 6 ΜΑΤΣΙΚΟΥ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 6

7 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ: Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 80 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 3 ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ 80 4 ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 5 ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 6 ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 80 7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 8 ΜΑΝΙΑΤΗ ΗΛΙΑΝΑ 80 9 ΛΑΦΙΑΤΗ ΕΜΜΕΛΙΑ ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 75. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 70 2 ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 3 ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70 4 ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 70 5 ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 70 6 ΜΑΣΤΟΡΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 70 7 ΜΑΣΤΟΡΙ ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 70 8 CELA ROELS 65 9 ΜΠΟ ΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΥΡΤΩ ΖΕΡΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΥΧΛΙ ΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΑΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 Να σηµειωθεί ότι η λίστα επιλαχόντων νηπίων του Α και Β Παιδικού είναι για τους λόγους που αναφέρθηκαν ενιαία. Για όποιο κενό υπάρξει η κάλυψη του θα προκύψει µε βάση την ενιαία σειρά φθίνουσας µοριοδότησης. 7

8 3 ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής ΣΤ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΕΦΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 16 ΒΡΕΦΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 11 ΒΡΕΦΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΟΥ: 5 ΒΡΕΦΗ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΜΟ-ΕΣΠΑ: 1 ΒΡΕΦΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 10 ΒΡΕΦΗ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ( ΠΑΙ Ι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ: Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 85 Α. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 80 2 ΒΟΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 80 3 ΜΑΧΙΛΙ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 75 4 ΤΖΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ- ΙΟΝΥΣΙΟΣ 75 5 ΑΡΓΥΡΗ ΛΥ ΙΑ 75 6 ΚΑΒΑ ΑΚΗ (ΑΚΟ) 75 7 ΞΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 8 ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ ΑΝΝΑ 75 9 BRAHOLLI ARMADO ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΛΥ ΙΑ 70 8

9 3 ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής ΣΤ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 68 ΝΗΠΙΑ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 44 ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΟΥ: 24 ΝΗΠΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΜΟ-ΕΣΠΑ: 7 ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 15 ΝΗΠΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΚΕΣΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 2 ΚΡΙΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 3 ΚΡΙΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ 85 4 ΡΟΣΣ ΖΙΦΡΙΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 65 ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 1 ΓΚΟΡΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 80 2 ΓΚΟΡΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 3 ΤΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 4 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 80 5 ΜΠΛΕΚΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΑΤΕΟ ΜΙΧΑΗΛ 80 6 ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΝ ΡΕΑΣ 75 7 ΜΑΛΚΑΙ ΜΕΛΙΣΑ 75 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ: Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 80 2 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 80 3 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΦΑΙ ΡΑ 80 4 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 5 ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 80 6 ΣΕΙΤΑΝΙΩΤΗ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ 80 7 ΒΛΑΣΤΟΥ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ 80 8 ΤΣΕΚΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 80 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ (από Α παιδικό για κάλυψη 9 των θέσεων των 80 µορίων) 80 9

10 Β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 ΧΑΖΙΖΙ ΚΑΛΑΘΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 75 2 ΚΟΡ Α ΗΛΙΑΝΑ 75 3 ΟΥΣΟΥ ΧΡΥΣΗ-ΕΙΡΗΝΗ 75 4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 5 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 75 6 ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 7 ΑΡΓΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ 75 8 ΧΟΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 75 9 ΜΑΤΖIΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΠΗΓΗ ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 75 4 ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής Η' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΕΦΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 12 ΒΡΕΦΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 8 ΒΡΕΦΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΟΥ: 4 ΒΡΕΦΗ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΜΟ: 2 ΒΡΕΦΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 4 ΒΡΕΦΗ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 90 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ: Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ 1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 80 2 ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 80 10

11 Β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 2 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ- ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ 80 3 ΦΙ ΑΝΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ 80 4 ΚΑΣΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 4 ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής Η' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 75 ΝΗΠΙΑ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 52 ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΟΥ: 23 ΝΗΠΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΜΟ: 7 ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 17 ΝΗΠΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 2 ΚΟΤΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 95 3 ΑΣΗΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 90 4 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΥ ΟΚΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 85 5 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 75 6 ΚΑΝΕΛΛΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 65 7 ΣΙΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 85 ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 1 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 85 2 ΠΛΟΥΜΙ ΟΥ-ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΝΝΑ 80 3 ΛΑΑΡΗ ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΙΑ 80 4 ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 80 11

12 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ: Α. ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ 1 ΜΙΑΡΗ ΜΕΡΙΝΑ 80 2 ΚΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 80 3 ΜΑΝΟΥΣΗ ΩΡΟΘΕΑ 80 4 ΣΤΑΜΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 80 5 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 80 6 ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 80 7 ΞΥ ΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 80 8 ΞΥ ΑΣ ΘΩΜΑΣ 80 9 ΜΠΑΣΙΑ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ( από Α παιδικό για κάλυψη των θέσεων των 80 µορίων) 80 Β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 ΚΑΣΙΜΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 75 2 ΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 3 ΛΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 75 4 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 5 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 6 ΤΣΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 75 7 ΠΕΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 75 8 ΦΡΑΙ ΑΚΗ ΜΥΡΩΝΙΑ 75 9 ΠΡΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥ ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΑΝΟΥ ΑΚΗ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ ΓΚΕΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 75 12

13 Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε σχολαστικά τις αιτήσεις επανεξέτασης, ενστάσεις: Οι γονείς οι οποίοι βάσει της µοριοδότησης επιλέχθηκαν τα βρέφη, νήπιά τους στους πίνακες των επιτυχόντων, δεν υφίσταται αντικείµενο προς εξέταση και δεν αναφέρονται τα ονόµατά τους. Όσον αφορά τις υπόλοιπες αιτήσεις επανεξέτασης, ενστάσεις δεν ικανοποιήθηκε το αίτηµά τους καθόσον η τελευταία θέση νηπίων που επιλέχθηκε σήµερα 24 Σεπτεµβρίου 2015 µοριοδοτήθηκε µε 80 µόρια και η διαδικασία επιλογής θα συνεχιστεί στις πιθανές κενές θέσεις µε µόρια 75. Οι ενιστάµενοι γονείς είναι: Α Παιδικός Σταθµός Ναβροζίδου Ανδρονίκη, Ρουµπάκου Στεφανία, Λυσιµάχου Μαρίνα, Καννέλου Μυρτώ, Ιωάννου Αικατερίνη, Κωνσταντινίδου Ελένη. Στ Παιδικός Σταθµός: Κοδρά Ερµίρα, Μυλωνά Χρύσα, Τσιλιµπάκου Αναστασία, ιαµαντής Βασίλειος, Χατζηαλέκου Γεώργιος, Καλαθά Αργυρώ, Αναστοπούλου Θεοδώρα, Κοροµηλάς Γεώργιος. Η Παιδικός Σταθµός: Ρούσσου Αικατερίνη, Τσονόπουλος Παναγιώτης, Παϊσιάδης, Χρονόπουλος Κων/νος, Νάτσιος Μιχαήλ, Πράππα-Κατσαρού Ευγενία, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Τσελίκας Ιωάννης. Παρακαλούνται οι γονείς που αναφέρονται στους πίνακες των επιτυχόντων να προσέλθουν έως τη ευτέρα 5/10/2015 προκειµένου να εγγράψουν τα νήπια και βρέφη. Όσοι από τους επιτυχόντες δεν επιθυµούν τη θέση, παρακαλούνται άµεσα να ενηµερώνουν τους παιδικούς σταθµούς, προκειµένου η διαδικασία να προχωρήσει στους επόµενους. Ο αριθµός επιλαχόντων που εµφανίζεται αναφέρεται στην εκτίµηση των κενών που θα υπάρξουν στον επόµενο διάστηµα. Ο συνολικός αριθµός επιλαχόντων βρίσκεται στις λίστες που έχει κάθε σταθµός και βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Γερολυµάτος Κωνσταντίνος 2. Κουράσης Ευθύµιος 3. Μανδέρη Ταµάρα 4. Προβίδα Αυγέρη Παρασκευή 5. Σούτη Φωτεινή 13

14 Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 346/2015. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 01/10/2015 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α. 14

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απουσίαζαν 1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Καββαδάς Αθανάσιος 3. Ψωµά Αντιγόνη 4. Λώλη Γεωργία

Απουσίαζαν 1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Καββαδάς Αθανάσιος 3. Ψωµά Αντιγόνη 4. Λώλη Γεωργία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ «ΠΑΙ ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΠΑΙ ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Αριθ. Αποφ.44/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΗΔ-ΠΧ3 Αριθ. Απόφασης 64/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 79/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 79/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα