Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής"

Transcript

1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6): Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής Η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) είναι αρκετά γενική και περικλείει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης από απόσταση, όπου ως πλατφόρμα χρησιμοποιεί τους πόρους του διαδικτύου (internet) ή, γενικότερα, τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα της εκπαίδευσης από απόσταση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ελάττωση των δαπανών αγοράς υλικού και λογισμικού, στη διαρκώς αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών, στη διάδοση χρήσης του διαδικτύου και στην πρόοδο της τεχνολογίας. Επίσης, οφείλεται στις κάθε είδους πιέσεις για εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου και, τέλος, στην πεποίθηση μεταξύ των εκπαιδευτών ότι η εκπαίδευση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τόσο καλή, εάν όχι και καλύτερη, όσο τα παραδοσιακότερα διδακτικά σχήματα. Η εκπαίδευση αυτού του τύπου υποστηρίζει τη διαδικασία μάθησης με την ενσωμάτωση εικόνων, διαγραμμάτων, σχημάτων, video, ήχου, την αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων, τον έλεγχο και την προσομοιωμένη εμπειρία. Είναι γεγονός, τελικά, ότι η εκπαίδευση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί ένα επιτυχές εκπαιδευτικό εργαλείο, περιλαμβάνοντας το σπουδαστή ως ενεργό συμμετέχοντα στη διαδικασία της μάθησης. Οι αναπτυγμένες και ολοκληρωμένες μαθησιακές ενότητες (learning modules), διαφορετικών σε περιεχόμενο εκπαιδευτικών μοντέλων, θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ ευρύτερη χρήση στη συνεχιζόμενη διά βίου εκπαίδευση νέων ιατρών, καθώς και να χρησιμοποιηθούν για μικρά εκπαιδευτικά προγράμματα επανάληψης γνώσεων των μεγαλύτερων σε ηλικία ιατρών. Παράλληλα, οι μαθησιακές ενότητες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός από τις βασικές αρχές που διέπουν την έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης, στην παρούσα ανασκόπηση θα παρουσιαστεί και ένα πραγματικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, μέσω διαδικτύου, για την εκπαίδευση ειδικευόμενων ακτινοδιαγνωστών και τεχνολόγων-ακτινολόγων πάνω σε θέματα φυσικής του μαγνητικού συντονισμού. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2008, 25(6): Α.Ν. Χαλαζωνίτης, 1 Δ. Κουμαριανός, 2 Ι. Αποστολάκης Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα 2 Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ελπίς», Αθήνα 3 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα e-learning. Basic principles and the presentation of a radiological educational project Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Διαδραστικά πολυμέσα Εκπαίδευση από απόσταση Ηλεκτρονική μάθηση Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Μαγνητικός συντονισμός Σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές μάθησης Συνεχιζόμενη εκπαίδευση Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διαδραστικά πολυμέσα (interactive multimedia) θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα σχετικά νέο διδακτικό εργαλείο, που επιτρέπει την εφαρμογή των σύγχρονων στρατηγικών και μεθόδων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η πρόκληση είναι να σχεδιαστούν σειρές μαθημάτων και τρόποι εκμάθησης που θα εκμεταλλευτούν το νέο αυτό μέσο, αυξάνοντας έτσι τη διδακτική ικανότητα των εκπαιδευτών. Oι αρχές της γνωστικής ψυχολογίας, όπως η αυτοδιδασκαλία και η βασισμένη στο πρόβλημα μάθηση, με τη διαρκή πρόοδο στην τεχνολογία των πολυμέσων, δημιουργούν, τελικά, μια στέρεα βάση για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης διδακτικής-εποπτικής μεθόδου με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 2 Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα της εκπαίδευσης με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer aided instruction, CAI) έχει αυξηθεί σημαντικά. 1 Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στην ελάττωση των δαπανών αγοράς υλικού και λογισμικού, στη διαρκώς αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών, στη διάδοση χρήσης του διαδικτύου, αλλά και στις προόδους στην τεχνολογία. Επίσης, οφείλεται στις κάθε είδους πιέσεις εκπαιδευόμενων

2 812 Α.Ν. Χαλαζωνίτης και συν και εκπαιδευτών για εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου και, τέλος, στην πεποίθηση μεταξύ των εκπαιδευτών ότι η εκπαίδευση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τόσο καλή, εάν όχι και καλύτερη, όσο τα παραδοσιακότερα διδακτικά σχήματα. 2 Η δυνατότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών να συνδυάζουν ακουστικά και οπτικά στοιχεία, σε μια διαδραστική μορφή, παρέχει ουσιαστικά ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. 3 Η εκπαίδευση με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία μάθησης με την ενσωμάτωση εικόνων, διαγραμμάτων, σχημάτων, video, ήχου, την αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων, τον έλεγχο και την προσομοιωμένη εμπειρία. Τελικά, στην πράξη αποδεικνύεται ότι αποτελεί ένα επιτυχές εκπαιδευτικό εργαλείο, που περιλαμβάνει το σπουδαστή ως ενεργό συμμετέχοντα στη διαδικασία της μάθησης. Αρκετοί ερευνητές είναι «συνήγοροι» των δυνατοτήτων της ενίσχυσης της εκμάθησης με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και τις τεχνολογίες των πολυμέσων, 4,5 ενώ άλλοι είναι προβληματισμένοι σχετικά με τις αλλαγές που ενδεχομένως πρόκειται να φέρουν αυτές οι τεχνολογίες στην εκπαίδευση γενικότερα. 6,7 Παράλληλα, υπάρχει μια συχνά επαναλαμβανόμενη υπόθεση ότι η εκπαίδευση θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ότι η εκμάθηση με αυτόν τον τρόπο καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο ελκυστική, αποδοτική, αλλά και αποτελεσματική. 8 Εντούτοις, αυτή η άποψη δεν παύει να είναι ενδεχομένως υποθετική και συζητήσιμη 9 και ως εκ τούτου η ανάγκη για δημιουργία αξιόπιστων διαλογικών μέσων, μέσα από ένα αυστηρό επιστημονικό πλαίσιο που θα αξιολογεί παιδαγωγικά τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι ύψιστης σημασίας. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, για να επικυρωθεί η τεχνολογία εκπαίδευσης με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή επιλεκτικά, βασιζόμενοι σε τεκμηριωμένα αποτελέσματα ή στοιχεία μέσα από διαφορετικά γνωστικά πλαίσια, αντί να θεωρείται η εκπαίδευση με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εκπαιδευτική πανάκεια. 2 Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να γίνει μια σχετικά εκτενής ανάλυση των αρχών που διέπουν την ηλεκτρονική μάθηση. Παράλληλα, να γίνει μια προσέγγιση στη διαδικασία με την οποία το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας έχει αρχίσει να διαφοροποιείται όσον αφορά στην ενότητα του τόπου (αίθουσα διδασκαλίας), στην ενότητα του χρόνου (ίδιο ωράριο για όλους τους εκπαιδευόμενους), καθώς και στην ενότητα δράσης (το ίδιο περιεχόμενο, την ίδια στιγμή) με την ανάπτυξη των νέων μεθόδων εκπαίδευσης. Επίσης, σκοπός είναι να περιγραφεί η ανάπτυξη και η αξιολόγηση μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την εκμάθηση των φυσικών αρχών της μαγνητικής τομογραφίας από ακτινολόγους και τεχνολόγους-ακτινολόγους, η οποία δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε κατά το έτος 2006 υπό τη μορφή ενέργειας που υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από το διαδίκτυο (χωρίς φυσική παρουσία), χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη βοήθεια συστήματος διαχείρισης μαθησιακού υλικού (learning management system, LMS). 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Αν και αρχικά στη δεκαετία του 1950 η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών εισήχθη στην εκπαίδευση, εντούτοις η τεχνολογία ήταν πολύ ακριβή και δύσκολη για να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Ιστορικά, η εκρηκτική ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης έγινε από το 1990 έως και το 2000 με την ταυτόχρονη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εκπαιδευτικού εργαλείου όλα αυτά τα χρόνια έλαβε εκπληκτικές διαστάσεις. Η εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες, που διαμορφώθηκε έτσι, θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί σε: Εκπαίδευση-διδασκαλία βασισμένη σε υπολογιστές (computer based training, CBT) Με τον όρο αυτόν περιγράφονται οι σειρές μαθημάτων που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή. 10 Ως διαδραστική (interactive) τεχνολογία ορίζεται οποιαδήποτε τεχνολογία που είναι ικανή να παρουσιάζει και να μεταδίδει πληροφορίες μετά από την ποικίλη εισαγωγή αυτών εκ μέρους των χρηστών. Τα διαδραστικά συστήματα μάθησης επιτρέπουν στους αρχάριους εκπαιδευόμενους να πάρουν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες. Δεδομένου ότι οι αρχάριοι χρήστες ανακαλύπτουν τους νέους τομείς του ενδιαφέροντός τους, γίνονται πρακτικά αναζητητές της γνώσης και όχι μόνο απλοί παραλήπτες οδηγιών και κανόνων Εκπαίδευση βασισμένη στον παγκόσμιο ιστό ή το διαδίκτυο (web based training, WBT) Πρακτικά, πρόκειται για μια επέκταση της εκδοχής της εκπαίδευσης που βασίζεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 10 Ως αποτέλεσμα, τελικά, αυξάνεται πρακτικά και ουσιαστικά η δυνατότητα αλ ληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόμενου και εκπαιδευτή Εκπαίδευση βασισμένη στην τεχνολογία (technology based training, TBT) Αφορά στον εμπλουτισμό του μαθήματος που γίνεται

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 813 στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλεόραση, εκτυπωτής, ήχος, video κ.λπ. Στη μορφή αυτή δεν υπάρχει μέριμνα για συνολικό διδα κτικό σχεδιασμό αλλά μόνο ξεχωριστά για το καθένα από τα επιμέ ρους διαθέσιμα μέσα. 10 Πρακτικά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 περίπου αρχίζει δειλά-δειλά η ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης της εκπαίδευσης (LMS). Μετά το 2000 αρχίζουν να παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήµατα χρηστικότητας των συστημάτων διαχείρισης της εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει, στην πράξη, επειδή τα τελευταία δεν προσαρµόζονται απόλυτα στις απαιτήσεις απόδοσης ενός εκπαιδευτικού οργανισµού ή στις εσωτερικές του δοµές. Τελικά, σήμερα, η συστηµατική χρήση και η διάδοση τεχνολογιών ολοένα και πιο απο τελεσµατικών και η διεύρυνση των αναγκών τόσο της ατοµικής όσο και της οµαδικής µάθησης οδήγησε στη µετάβαση από τα πρώτης και δεύτερης γενιάς συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης, που πα ρείχαν εκπαίδευση κυρίως από απόσταση, σε τρίτης γενιάς συστήµα τα, που παρέχουν τη δυνατότητα του προγραµµατισµού και της κεντρικο ποιηµένης διαχείρισης συστηµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και συνεργασίας µε συστήµατα διαχείρισης γνώσεων (knowledge management systems) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 3.1. Ηλεκτρονική μάθηση Με τον όρο ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) εννοείται η χρήση των νέων τεχνολογιών πολυµέσων και του διαδικτύου για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, µέσω της διευκόλυνσης του τρόπου πρόσβασης σε πηγές πληροφοριών και υπηρεσίες, αλλά και στην από απόσταση συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, καθώς και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. Γενικά, η ηλεκτρονική μάθηση διακρίνεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση Σύγχρονη μάθηση. Η σύγχρονη μάθηση ή η τηλεεκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων και των εισηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε «πραγματικό χρόνο», με ήχο και εικόνα Ασύγχρονη μάθηση. Η ασύγχρονη μάθηση, αντιθέτως, δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και των εισηγητών. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό Μάθηση από απόσταση Με τον όρο μάθηση από απόσταση (distance learning) εν νοούνται κυρίως οι διάφορες μορφές αλληλεπιδραστικής εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται διαμέσου πολυμεσικών δικτυακών καναλιών επικοι νωνίας. Η εκπαίδευση από απόσταση βασίζεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο μαθησιακό υλικό, καθώς και στην επικοινωνία του εκπαιδευόμενου με τον καθηγητή του μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 12 Το πρώτο και βασικότερο εργαλείο μάθησης για την εκπαίδευση από απόσταση συνιστά το εκπαιδευτικό υλικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, το υλικό αυτό να έχει σχεδιαστεί και να παραχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, αλλιώς, στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι, ενώ στη χειρότερη θα καταρρεύσει ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία Προσεγγίσεις μάθησης από απόσταση Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν διάφορες κατηγορίες της εκπαίδευσης από απόσταση. Τα παρακάτω περιγραφόμενα τέσσερα σενάρια είναι τα πλέον διαδεδοµένα σήμερα: Τηλε-διδασκαλία. Η τηλε-διδασκαλία οριοθετείται αρχικά στη µετάδοση της γνώσης µέσω ενός διδάσκοντος. Οι σπουδαστές µπορούν επιπλέον, απευθείας ή µέσω συντονιστών, να επικοινωνούν µε τους διδάσκοντες. Κάθε μορφή ασύγχρονης τηλε-διδασκαλίας βασίζεται σε κάποιο ασύρματο ή ενσύρματο δίκτυο αφενός και στην ασύγχρονη πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους αφετέρου Ανοικτή και από απόσταση μάθηση (open distance learning). Οι όροι «μάθηση από απόσταση» ή «ανοικτή μάθηση από απόσταση» έχουν χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για την προσφορά μαθημάτων σε μια μεγάλη ποικιλία ακροατηρίου και διατιθέμενων μέσων. Βασικά σημεία όλων αυτών των προσπαθειών είναι ότι: 13 Υπάρχει απόσταση μεταξύ του διδάσκοντα και του διδασκόμενου Ο ρυθμός εξέλιξης της μάθησης καθώς και η σειρά των μαθημάτων ελέγχονται και από τον εκπαιδευόμενο και όχι μόνο από το διδάσκοντα Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενου και διδάσκοντα δεν είναι συνεχής, μπορεί να γίνεται γραπτά ή με τη χρήση κάποιας άλλης τεχνολογίας Πρακτικά, η εκπαίδευση από απόσταση βασίζεται σε

4 814 Α.Ν. Χαλαζωνίτης και συν προ ετοιµασµένες µορφωτικές ενότητες, που ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ανασύρει ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Από άποψη διδασκαλίας, στην εκπαίδευση από απόσταση ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος ή οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν φυσική επαφή Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας είτε όποτε αυτός κρίνει κατάλληλο (learning on demand) είτε σε κάποια συγκεκριμένη και προκαθορισμένη χρονική περίοδο (just in time learning) Οι εκπαιδευόμενοι από απόσταση πρέπει να διαθέτουν αυτοπειθαρχία σε υψηλό βαθμό και να έχουν αναπτυγμένες άριστες δυνατότητες ταχείας ανάγνωσης, συγγραφής, καθώς και αναλυτικές δεξιότητες 15 Τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας είναι πλασματικά. Υπάρχουν δηλαδή «ιδεατές» (εικονικές) τάξεις, που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών τους Τηλε-επιµέλεια. Η τηλε-επιμέλεια εστιάζει στις επικοινωνιακές µαθησιακές δραστηριότητες και θεωρείται µάθηση από απόσταση µε εποπτεία Συνεργατική µάθηση. Η συνεργατική μάθηση αναφέρεται σε µορφές µάθησης όπου τα µέλη µιας οµάδας, που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά µέρη, επικοινωνούν µεταξύ τους ταυ τόχρονα ή σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε σκοπό την επίλυση συγκεκριµένων μαθησιακών προβλημάτων ή την απόκτηση ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων. Πρακτικά, στη συμμετοχή σε ολοκληρωμένα διαδικτυακά περιβάλλοντα διδασκαλίας-μάθησης ο εκπαιδευόμενος, χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό περιβάλλον, έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά λογισμικά, που καλύπτουν ένα ή περισσότερα σενάρια, αλλά και δυνατότητα υποστηρικτικής υποδομής και αλληλεπίδρασης με το διδάσκοντα και τους συμφοιτητές του, με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο. 16 Η ανάγκη ενός αποτελεσµατικού διδακτικού µοντέλου που να µπορεί να προβλέπει και να καλύ πτει τις ανάγκες του χρήστη, επιτρέποντας όµως και τον απαραίτητο έλεγχο από τους συντηρητές του συστήµατος καθώς και την ενηµέρωση και τις τυχόν διορθώσεις από τον εκπαιδευτή, κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης από απόσταση. Για το σκοπό αυτό, λοιπόν, απαιτούνται λεπτοµερείς προδιαγραφές που θα αφορούν στην εκπόνηση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της πορείας της εκπαίδευσης. Ο τρόπος αυτός, τελικά, θα διευκολύνει τη µάθηση διαφόρων γνωστικών αντικειµένων σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας. 17 Πρακτικά, η γενική στρατηγική σχεδιασμού και προσέγγισης για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσων περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα εξής: Φάση προγραμματισμού Ο σκοπός σε αυτό το αρχικό στάδιο είναι η έρευνα, η κατανόηση και ο προσδιορισμός του υπό παρουσίαση θέματος Φάση σχεδιασμού Στα πολυμέσα, είναι σημαντικό να υπάρχει από τα αρχικά στάδια του έργου μια λεπτομερής εκτίμηση όλων των ζητημάτων ή προβλημάτων που πιθανόν θα προκύψουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος, καθώς επίσης και στη λειτουργία του τελικού προϊόντος. Όταν σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην τεχνολογία, πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες βασικές προδιαγραφές και να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά στοιχεία, τα μορφωτικά χαρακτηριστικά και οι μαθησιακές προτιμήσεις των ατόμων, στα οποία απευθύνεται τελικά. 18 Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι η υιοθέτηση ενός κεντρικού σχεδίου, ώστε να είναι δυνατόν να εμπλουτιστεί πλήρως το περιεχόμενο πέρα από την κλασική μορφή του ψηφιακού βιβλίου, ώστε τελικά το παραχθέν προϊόν να καταστεί άκρως ελκυστικό για τον υποψήφιο χρήστη. Η ανάπτυξη μιας ιδανικής μεθόδου εκπαίδευσης με τη βοήθεια υπολογιστή απαιτεί ομάδα ειδικών που ασχολούνται με το αντικείμενο επισταμένως. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει συνήθως ένα διευθυντή προγράμματος, έναν ειδικό εμπειρογνώμονα, ένα σχεδιαστή εκπαιδευτικού υλικού, ένα σχεδιαστή γραφικών, έναν τεχνικό ήχου-εικόνας και έναν προγραμματιστή υπολογιστών ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.3. Φάση ανάπτυξης Η φάση αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, που στην ουσία πρόκειται περί ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος Φάση αξιολόγησης Για την αξιολόγηση των εισηγητών και των μαθημάτων από τους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια, που συμπληρώνονται συνήθως ανώνυμα από τους εκπαιδευόμενους μετά από το τέλος της κάθε ενότητας,

5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 815 ενώ ένα ερωτηματολόγιο συνολικής αξιολόγησης του προγράμματος θα πρέπει να συμπληρώνεται μετά από την ολοκλήρωση όλου του προγράμματος. 20 Για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής μάθησης συχνά χρησιμοποιείται το σύστημα COLLES (constructivist on-line learning environment survey), που αποτελείται από 24 δηλώσεις οργανωμένες σε 6 κλίμακες, 21 ενώ για την εκτίμηση της στάσης των εκπαιδευόμενων απέναντι στη σκέψη και στη μάθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του διαλόγου σε συνεργατικό περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα ATTLS (attitudes towards thinking and learning survey). 22 Για τη στατιστική επεξεργασία των αξιολογήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v. 13 η δοκιμασία one-way multivariate analysis of variance (MANOVA) με επίπεδο σημαντικότητας P=0, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και οι εξελίξεις της κοινωνίας της γνώσης, τα τελευταία χρόνια, προοδευτικά προκαλούν ρι ζικές και ταχύτατες μεταβολές σε όλους τους τομείς και ι διαίτερα στο χώρο της υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέ ρον παρουσιάζουν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης και ο τρόπος που διασφαλίζεται η ποιότητα σε αυτές. Παραδοσιακά, η ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση διασφαλιζόταν κυρίως από το επίπεδο και τον επαγγελματισμό των ακαδημαϊκών, τις αρχές της ακαδημαϊκής δραστηριότητας και την αυστη ρότητα της κριτικής της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ωστόσο, η πρακτική της διά βίου μάθησης σε συνδυασμό με την ηλε κτρονική μάθηση μετέθεσε το κέντρο του ενδιαφέροντος από το διδάσκοντα στον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. 23 Είναι πολύ σημαντικό τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης στο χώρο της υγείας να βελτιώνονται και να αποκτήσουν κάποια συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας που θα διασφαλίζουν τη σωστή εκπαίδευση. Τα συστήματα ηλεκτρονικής μά θησης που έχουν ήδη ενσωματωθεί στη βασική και τη συνεχιζό μενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην υγεία είναι ακόμα λίγα. 24,25 Η ποιότητα στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης γίνεται ένα ζήτημα αυξανόμενης σπουδαιότητας στις κοινότητες των ερευνητών και των επαγγελματιών. Οι προσεγγίσεις των διαφόρων μελετητών για την ποιότητα έχουν διαφορετικές προοπτικές και ερμηνείες, που διαφέρουν στη μεθοδολογία και την εφαρμογή. Ποικίλες έννοιες, μέθοδοι και πιστοποιήσεις έχουν αναπτυ χθεί τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη για την εναρμόνιση και την προσαρμογή για εστιασμένους χρήστες και συγκεκριμέ νους τομείς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο χώρος της υγείας, είναι προφανής. 26 Έχουν γίνει διαφορετικές προσπάθειες για τον προσδιορισμό κριτηρίων και μέτρων για τη διασφάλιση ποιότητας στην ανοικτή και από απόσταση εκπαίδευση, αλ λά οι προσπάθειες για την ηλεκτρονική μάθηση, γενικά, βρί σκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Είναι γνωστό ότι η μαγνητική τομογραφία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη σύγχρονη Ιατρική. Για να επιτευχθεί όμως σε κάθε εξέταση μαγνητικής τομογραφίας η επιδιωκόμενη ποιότητα χρειάζεται ο συνδυασμός και η ισορροπία ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων, γεγονός που απαιτεί κατανόηση σε δύο επίπεδα. Στο φυσικό επίπεδο, ο επαγγελματίας πρέπει να καταλάβει τις φυσικές αρχές στις οποίες βασίζεται το φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού. Στο επίπεδο της απεικόνισης, η αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών των ιστών και των παραμέτρων που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης έχουν ως αποτέλεσμα έναν τεράστιο αριθμό δυνατών συνδυασμών με δραματικά διαφορετικές εικόνες. Οι επαγγελματίες, λοιπόν, πρέπει να υποβληθούν σε εντατική εκπαίδευση, προκειμένου να είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους μαγνητικούς τομογράφους στην κλινική πράξη. Το γεγονός όμως ότι ο εξοπλισμός είναι ευαίσθητος, ακριβός, διαθέσιμος σε λίγα κεντρικά νοσοκομεία και χρησιμοποιείται ήδη για την εκτέλεση κλινικού έργου, εισάγει σημαντικούς περιορισμούς στην αρχική κατάρτιση των επαγγελματιών. Προφανώς, όλες αυτές οι δυσκολίες μπορούν να υποβοηθηθούν σημαντικά με εξ αποστάσεως εκπαίδευση του προσωπικού μέσω διαδικτύου. Με τη χρήση λογισμικών κίνησης (animations) μπορεί να γίνει κατανόηση σε βάθος όλων των φυσικών αρχών του μαγνητικού συντονισμού, ενώ με τη χρήση τεχνικών εξομοίωσης είναι δυνατή η παραγωγή εικόνων μαγνητικού συντονισμού με κάθε δυνατό συνδυασμό παραμέτρων, προκειμένου να επιδειχθούν οι κατάλληλες παράμετροι απεικόνισης για την ανάδειξη μιας συγκεκριμένης παθολογίας. 28,29 Σκοπός του δικού μας εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία στη μαγνητική τομογραφία και να βοηθήσει το νέο επαγγελματία σε αυτό το επίπονο έργο και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί από το χώρο διαμονής του. Για το σκοπό αυτόν, το παρόν πρόγραμμα παρουσιάζει μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα και ιδιαίτερα για το χώρο της υγείας: χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εξ αποστάσεως κατάρτιση με τη βοήθεια πολυμέσων στη χρήση και τη βελτιστοποίηση της μαγνητικής τομογραφίας» υλοποιή-

6 816 Α.Ν. Χαλαζωνίτης και συν θηκε από 20/5/2006 μέχρι και 10/6/2006 από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΓΠΝ Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια». Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 100 ώρες, ήταν επιδοτούμενο και απευθυνόταν σε 25 ειδικευόμενους ακτινολόγους και τεχνολόγους ακτινολόγους. Με κατάλληλη μοριοδότηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, επιλέχθηκαν τελικά 16 ιατροί ακτινολόγοι και 9 τεχνολόγοι ακτινολόγοι. Τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης απαρτίζονταν από σύγχρονο ψηφιακό υλικό, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και περιελάμβανε διαδραστικές εφαρμογές, σειρά ιστοσελίδων με πολυμεσικό υλικό (κείμενο, γραφικά, αφήγηση) και διαδραστικά ερωτηματολόγια. Τα τεχνολογικά μέσα, με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης, επιλέχθηκαν έτσι ώστε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι να συνδέονται ταυτόχρονα με ηλεκτρονικό τρόπο με εικόνα και ήχο, οι ώρες πρακτικής διδασκαλίας να γίνονται με την «ηλεκτρονική παρουσία» εκπαιδευτή, οι απαντήσεις-λύσεις των εξετάσεων να διορθώνονται άμεσα και αυτόματα, να υπάρχει ηλεκτρονική πιστοποίηση της παρουσίας των εκπαιδευομένων και να παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής εποπτείας της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιήθηκαν υπηρεσίες «φιλοξενίας» (hosting services), τις οποίες ανέλαβε να προμηθεύσει ένας εξειδικευμένος παροχέας, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε λογισμικό και εξοπλισμό (hardware) που απαιτούσε η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης. Για τη σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, απαιτείτο από τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους) η εγκατάσταση σύνδεσης ADSL, καθώς και η απλή εγκατάσταση ενός απλού λογισμικού (plug-in), που εγκαθίσταται την πρώτη φορά στο πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου (web browser) των συμμετεχόντων σε μερικά δευτερόλεπτα. Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν ιατροί ακτινολόγοι, τεχνολόγοι και ακτινοφυσικοί με εξειδίκευση και εμπειρία στο μαγνητικό συντονισμό καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία. Οι εκπαιδευτές είχαν σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο που δίδαξαν, εμπειρία από χρήση υπολογιστών, καθώς και προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε επαγγελματίες υγείας σε σεμινάρια και προηγούμενα προγράμματα ΚΕΚ, με θετικά δεδομένα στην αποδοχή τους από τις αξιολογήσεις που τους έγιναν. Τέλος, εξειδικευμένοι σύμβουλοι του e-learning έδρασαν στη συγκεκριμένη ενέργεια ως σύμβουλοι τεχνολογικής υποστήριξης του προγράμματος, δεδομένης της πολυπλοκότητας και καινοτομίας του αντικειμένου στην Ελλάδα, ώστε να παρασχεθούν ποιοτικά και δραστικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Η παρακολούθηση του προγράμματος έγινε αποκλειστικά από το διαδίκτυο (χωρίς φυσική παρουσία) χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη βοήθεια συστήματος διαχείρισης μαθησιακού υλικού (LMS) που αναπτύχθηκαν από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η κατάρτιση ήταν κατανεμημένη σε κλιμακωτούς θεματικούς κύκλους, ώστε κάθε προηγούμενος να αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για τον επόμενο. Κάθε ενότητα του προγράμματος ακολουθούσε συναφές σχήμα ανάπτυξης με εισήγηση πάνω στις φυσικές αρχές και τη μελέτη περιπτώσεων (case studies) και με γραπτή αξιολόγηση με τη βοήθεια διαδραστικού ερωτηματολογίου. Κάθε ενότητα είχε την εξής δομή: Στο πρώτο μέρος της ενότητας, ο εισηγητής, σε προκαθορισμένο χρόνο, παρουσίαζε τις φυσικές αρχές και τα κλινικά περιστατικά σχετικά με την εξεταζόμενη ενότητα. Η εισήγηση γινόταν με σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση με την παρουσία όλων των καταρτιζόμενων που συμμετείχαν από τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό χώρο τους με τη βοήθεια του Η/Υ και του διαδικτύου, σε ηλεκτρονικές συνεδρίες (sessions), με την ηλεκτρονική «παρουσία» του εκπαιδευτή. Οι συνεδρίες αυτές διαρκούσαν συνήθως 2 3 ώρες. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, στο πλαίσιο ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, ο καταρτιζόμενος οποτεδήποτε επιθυμούσε μπορούσε να δει την ηχογραφημένη εισήγηση και συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, για τις ανάγκες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ένα σύστημα διαχείρισης μαθησιακού υλικού (LMS) παρείχε για κάθε ενότητα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό ισοδύναμο με μελέτη περίπου 2 διδακτικών ωρών. Για τις ανάγκες του προγράμματος αναπτύχθηκαν >100 εκπαιδευτικά λογισμικά κίνησης (animations) με θέμα τις αρχές της μαγνητικής τομογραφίας, τα οποία κατανεμήθηκαν σε 6 θεματικές ενότητες: βασικές αρχές, συγκρότηση μαγνητικού τομογράφου, χωρική καταγραφή, σχηματισμός εικόνας, ακολουθίες παλμών, ποιότητα εικόνας (εικ. 1). Ο καταρτιζόμενος, επιλέγοντας την εξεταζόμενη θεματική ενότητα, είχε πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της ενότητας και τους εκπαιδευτικούς στόχους της ενότητας. Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές του ανάγκες ο καταρτιζόμενος καθόριζε τη σειρά διαβάσματος των σελίδων, ενώ κάθε σελίδα περιείχε αναλυτικό κείμενο και ένα εκπαιδευτικό animation πλήρως διαδραστικό (εικ. 2). Στο τρίτο μέρος της ενότητας, στο πλαίσιο ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, ο καταρτιζόμενος οποτεδήποτε

7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 817 Εικόνα 1. Αρχική σελίδα (εξώφυλλο) της εφαρμογής. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο που θα μελετήσουν. Εικόνα 2. Ενδεικτική σελίδα εκπαιδευτικού περιεχομένου με επεξηγηματικό κείμενο και λογισμικό κινούμενης εικόνας. επιθυμούσε ήταν υποχρεωμένος να κατοχυρώσει μια διαδραστική εξέταση σχετική με κάθε ενότητα. Στο πλαίσιο της ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, το σύστημα είχε τη δυνατότητα να καταγράφει τις «επισκέψεις» των εκπαιδευόμενων αποτυπώνοντας αναλυτικά την πορεία τους στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στις διαδραστικές εξετάσεις (εικ. 3). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αμφίδρομη σχέση εκπαιδευτών-καταρτιζομένων, στο συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη και στη σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων. Η μεθοδολογία υλοποίησης του θεωρητικού μέρους βασίστηκε

8 818 Α.Ν. Χαλαζωνίτης και συν Εικόνα 3. Σύστημα διαχείρισης μαθησιακού υλικού. σε τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων και τον κριτικό τρόπο σκέψης και εκτός από την εισήγηση περιελάμβαναν μελέτες περίπτωσης (case studies) και χρήση πραγματικών περιστατικών από τη νοσοκομειακή εμπειρία των εκπαιδευτών, επίλυση αποριών των καταρτιζομένων και διάλογο επί των απόψεών τους, ψηφοφορίες σε διάφορες ερωτήσεις και μικρές πρακτικές εργασίες. 7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και εδώ και μία δεκαετία και πλέον είναι γνωστό ότι το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένο, η εφαρμογή των θεμάτων που καλύπτονται είναι μεγαλύτερη και το κέρδος της γνώσης αυξημένο σε περιπτώσεις προγραμμάτων που εκπονούνται με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών συγκριτικά με εκείνα που χρησιμοποιούν παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας, η αποτελεσματικότητα των βασισμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εργαλείων εκπαίδευσης πρέπει να καταδειχθεί και ταυτόχρονα να αποδειχθεί. 30 Δυστυχώς ή ευτυχώς, η τεχνολογία δεν φροντίζει από μόνη της την εκπαίδευση και δεν είναι ένα «μαγικό ραβδί» που εγγυάται καλύτερη και ευκολότερη μάθηση. 31 Η σύγχρονη και η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση δεν λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά μπορούν, και πολλές φορές επιβάλλεται, να συμπληρώσουν η μια την άλλη. Η τηλε-διάσκεψη μπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία την αμεσότητα της επαφής του διδάσκοντα με τους εκπαιδευόμενους και να δώσει μια άλλη διάσταση στο αντικείμενο της μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι, αν και δεν βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τον εκπαιδευτή, μπορούν να έχουν μαζί του σύγχρονη επικοινωνία. Η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να προσφέρει πολλά θετικά στοιχεία, εμπλουτίζοντας το πρωτογενές υλικό (τη μαγνητοσκοπημένη δηλαδή διάλεξη) με επιπλέον παραπομπές για ενημέρωση, βιβλιογραφία, δυνατότητες για σχολιασμό και συζήτηση. Η ενσωμάτωση του μαγνητοσκοπημένου υλικού με όλο το υποστηρικτικό υλικό σχηματίζει έτσι ένα πλήρες σύνολο εκπαιδευτικού υλικού, που παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις με πολλά διαφορετικά μέσα. 21 Εξυπακούεται ότι η ακόλουθη ερώτηση παραμένει να εξεταστεί. Τελικά, πόσο λειτουργικές, ακόμη και ελκυστικές,

9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 819 μπορεί να είναι αυτές οι μέθοδοι; Οι προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ότι η ηλεκτρονική μάθηση θα βρει τελικά τη θέση της μαζί με τις λοιπές μεταπτυχιακές σειρές μαθημάτων, τα έντυπα εγχειρίδια και τις από έδρας διαλέξεις, για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους και να καλύψει τις ανάγκες τους, καθιστώντας τα προγράμματα σπουδών ευκολότερα αλλά και ελκυστικότερα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε για χρήση από ιατρούς και τεχνολόγους ακτινολόγους της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα πλαίσια της περαιτέρω κατάρτισής τους σε δεξιότητες σχετικές με τη βελτιστοποίηση των εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας που ζητούνται και εκτελούνται. Το παρόν πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι, ώστε η συνολική διαδικασία, από διαδικασία αυτομάθησης, να καταστεί διαδικασία αυτοεκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην κλινική πράξη. Για την αξιολόγηση των εισηγητών και της εισήγησης από τους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, που συμπλήρωναν ανώνυμα οι καταρτιζόμενοι μετά από το τέλος της κάθε ενότητας, ενώ ένα ερωτηματολόγιο συνολικής αξιολόγησης του προγράμματος συμπληρώθηκε μετά από την ολοκλήρωση όλου του προγράμματος. 30 Για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιήθηκε το COLLES (constructivist on-line learning environment survey), ενώ για την εκτίμηση της στάσης των εκπαιδευομένων απέναντι στη σκέψη και στη μάθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του διαλόγου σε συνεργατικό περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε το ATTLS (attitudes towards thinking and learning survey). Για τη στατιστική επεξεργασία των αξιολογήσεων χρησιμοποιήθηκε στο SPSS v. 13 η δοκιμασία one-way multivariate analysis of variance (MANOVA) με επίπεδο σημαντικότητας P=0,05. Αναλυτικά, η στατιστική επεξεργασία των βαθμών στα 14 επιμέρους ερωτηματολόγια γνώσης (πίν. 1) με μέσο όρο επίδοσης το 89,6% δείχνει ότι η συνολική επίδοση των καταρτιζομένων ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. Ο μέσος όρος των προσπαθειών που έκανε κάθε καταρτιζόμενος για κάθε ερωτηματολόγιο ήταν 5 φορές και δείχνει ότι οι καταρτιζόμενοι δεν ενδιαφέρονταν μόνο να καλύψουν την υποχρεωτική βάση του 75%, αλλά με την επανάληψη χρησιμοποιούσαν το ερωτηματολόγιο ως έναν άριστο τρόπο εμπέδωσης και ελέγχου της γνώσης τους. Κάθε ερωτηματολόγιο περιείχε 20 ερωτήσεις συμπλήρωσης ή και πολλαπλής εκλογής και περιελάμβανε ερωτήσεις ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων για την κάλυψη του κενού μεταξύ απλής απομνημόνευσης και επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, ενώ λόγω της τυχαίας δημιουργίας του από Πίνακας 1. Σύνολο των προσπαθειών και μέσος όρος επιτευχθείσας βαθμολογίας στα ερωτηματολόγια όπου εξετάστηκαν οι 25 καταρτιζόμενοι (άριστα το 100). Ερωτηματολόγιο Σύνολο προσπαθειών Μέσος όρος (%) Βασικών αρχών μαγνητικού συντονισμού ,3 Συγκρότησης μαγνητικού τομογράφου 98 89,7 Χωρικής καταγραφής 87 88,7 Σχηματισμού εικόνας 99 89,3 Στις ακολουθίες παλμών ,1 Ποιότητας εικόνας ,9 Ασφάλειας σε συστήματα MRI ,0 Σκιαγραφικές ουσίες στη μαγνητική τομογραφία ,7 Από τη φυσική στην εικόνα ,3 MRI εγκεφάλου ,9 MRI κοιλίας ,6 MRI σπονδυλικής στήλης ,9 MRI αρθρώσεων και κλινικές ενδείξεις ,4 Τελικής αξιολόγησης 23 87,0 μεγάλη βάση ερωτήσεων κανένα ερωτηματολόγιο δεν ήταν ίδιο με το προηγούμενο. Αν και στις αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού έργου από τους καταρτιζόμενους παρατηρήθηκαν πολύ μικρές διαφορές από εκπαιδευτή σε εκπαιδευτή (πίν. 2), η συνολική εικόνα για τους εκπαιδευτές, τις εισηγήσεις τους και το εκπαιδευτικό τους έργο ήταν πάρα πολύ καλή έως άριστη. Απόλυτα θετικές κρίσεις για όλα τα ερωτήματα που διερευνήθηκαν δόθηκαν από την πλειονότητα των καταρτιζομένων. Απόλυτα θετικές κρίσεις δόθηκαν επίσης και από την πλειονότητα των καταρτιζομένων και κατά την τελική αξιολόγηση όλου του προγράμματος (πίν. 3). Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους εισηγητές αλλά και από τις συνεντεύξεις με τους εισηγητές προέκυψε, τελικά, ότι οι γενικές εντυπώσεις από τις εισηγήσεις τους ήταν συνολικά πολύ καλές, η αντίδραση των καταρτιζομένων ήταν γενικά άψογη, οι διαφοροποιήσεις στο βαθμό συμμετοχής των καταρτιζομένων ήταν συνολικά μικρές, ενώ οι εισηγητές δεν παρατήρησαν κάποιο σημαντικό πρόβλημα κατά την εισήγησή τους (πίν. 4). Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μάθησης, απαιτείται η υιοθέτηση μιας πιο ανοικτής αντίληψης απέναντι στη μαθησιακή διεργασία και επιβάλλεται μια μετακίνηση από την αντίληψη ότι ο εκπαιδευτής παίρνει όλες τις αποφάσεις

10 820 Α.Ν. Χαλαζωνίτης και συν Πίνακας 2. Μέσος όρος (και σταθερή απόκλιση) της αξιολόγησης πέντε εισηγητών από 21 εκπαιδευόμενους με χρήση πενταβάθμιας κλίμακας (1=Διαφωνώ απόλυτα έως 5=Συμφωνώ απόλυτα). Ερώτημα Το υλικό που παρουσιάστηκε βελτίωσε τις γνώσεις μου στο μαγνητικό συντονισμό Το υλικό που παρουσιάστηκε είχε ικανοποιητική εκπαιδευτική δομή Το υλικό που παρουσιάστηκε ήταν σύντομο, περιεκτικό και παρουσιάστηκε με σαφήνεια Το υλικό που παρουσιάστηκε σε σχέση με ζητήματα καθημερινής πρακτικής στο MRI ήταν πολύ χρήσιμο Το επίπεδο του υλικού που παρουσιάστηκε ήταν πολύ απλό Το είδος ερωτήσεων του εισηγητή ήταν κυρίως πολύ απλό Η συνολική ποιότητα του υλικού ήταν άριστη Σε σχέση με τους καταρτιζόμενους, το ποσοστό ομιλίας του εισηγητή ήταν <50% Η χρήση ερωτήσεων εκ μέρους του εισηγητή ήταν πολύ αυξημένη Η συμμετοχή των περισσότερων καταρτιζομένων ήταν κυρίως αυθόρμητη και αυτόβουλη Η λεκτική επικοινωνία του εισηγητή είχε κυρίως τη μορφή ερωτήσεωναπαντήσεων Μέσος όρος ± σταθερή απόκλιση Ρ 4,54±0,538 0,035* 4,34±0,691 0,150 4,30±0,820 0,007* 4,43±0,691 0,243 2,98±0,620 0,044* 3,16±0,667 0,351 4,27±0,697 0,257 1,40±0,729 0,895 2,61±1,005 0,001* 3,40±0,947 0,303 1,62±0,685 0,517 *Ερωτήματα για τα οποία οι αξιολογήσεις των εισηγητών μετά από δοκιμασία MANOVA εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές για επίπεδο σημαντικότητας 0,05 Πίνακας 3. Συνολική αξιολόγηση του προγράμματος από 20 εκπαιδευόμενους με χρήση πενταβάθμιας κλίμακας (1=Διαφωνώ απόλυτα έως 5=Συμφωνώ απόλυτα). Μέσος όρος (και σταθερή απόκλιση) και ποσοστό συμμετεχόντων που συμφωνούν με το υπό εξέταση ερώτημα. Ερώτημα Το σεμινάριο βελτίωσε τις γνώσεις μου στο μαγνητικό συντονισμό Το σεμινάριο είχε συνολικά ικανοποιητική εκπαιδευτική δομή Οι πηγές και οι παρουσιάσεις βοήθησαν πολύ στην κατανόηση του υλικού Το υλικό σε σχέση με ζητήματα καθημερινής πρακτικής στο MRI ήταν πολύ χρήσιμο Το επίπεδο των εισηγητών συνολικά ήταν άριστο Το συνολικό επίπεδο του σεμιναρίου ήταν άριστο Μέσος όρος ± σταθερή απόκλιση Συμφωνώ απόλυτα (%) Συμφωνώ (%) 4,85±0, ,75±0, ,70±0, ,65±0, ,55±0, ,60±0, προς μια αντίληψη «προσωπικής νοηματοδότησης», όπου ο εκπαιδευτικός θα ενισχύει, θα υποστηρίζει, θα βοηθά, θα κεντρίζει, θα συνθέτει και θα ερμηνεύει. 30 Η έμφαση που διατρέχει τη σύγχρονη διδακτική για μετάβαση από την παθητική αντίληψη της διδακτικής πράξης σε πιο διαδραστικές και άμεσες μορφές διδασκαλίας, κάνει επιτακτική την ανάγκη για ολοένα και μικρότερη χρήση της εισήγησης και την αντικατάστασή της με διδασκαλία προσαρμοσμένη στις τάσεις μιας μαθητοκεντρικής διδασκαλίας με προεκτάσεις υποστήριξης του έργου του εκπαιδευομένου. Η βελτίωση του επιπέδου επιστημονικής γνώσης, η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων, η αποτελεσματική κατάρτιση στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών δυνατοτήτων και η προώθηση της ιδέας της διά βίου μάθησης απέναντι στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές προωθεί την επιμόρφωση των ακτινοδιαγνωστών και των τεχνολόγων ακτινολόγων, ώστε να είναι ικανοί να στελεχώσουν αποτελεσματικά το ΕΣΥ και να συνεισφέρουν στην αύξηση της διαγνωστικής ποιότητας και την αποτελεσματική χρήση του ακριβού εξοπλισμού.

11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 821 Πίνακας 4. Συνολική αξιολόγηση του προγράμματος από 11 εισηγητές με χρήση πενταβάθμιας κλίμακας (1=Διαφωνώ απόλυτα έως 5=Συμφωνώ απόλυτα). Μέσος όρος (και σταθερή απόκλιση) και ποσοστό εισηγητών που συμφωνούν με το υπό εξέταση ερώτημα. Ερώτημα Μέσος όρος ± σταθερή απόκλιση Συμφωνώ απόλυτα (%) Συμφωνώ (%) Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ (%) Διαφωνώ (%) Το υλικό που παρουσιάσατε βελτίωσε τις γνώσεις των καταρτιζομένων στο μαγνητικό συντονισμό Το υλικό που παρουσιάσατε είχε ικανοποιητική εκπαιδευτική δομή Το υλικό που παρουσιάσατε ήταν σύντομο, περιεκτικό και παρουσιάστηκε με σαφήνεια Το υλικό που παρουσιάσατε ήταν χρήσιμο στην καθημερινή πράξη του επαγγελματία σε τμήμα MRI Το επίπεδο του υλικού που παρουσιάσατε ήταν πολύ προχωρημένο Η συνολική ποιότητα του υλικού που παρουσιάσατε ήταν εξαιρετική Η λεκτική επικοινωνία σας είχε κυρίως τη μορφή διήγησης, παρουσίασης 5,00±0, ,81±0,40 81,8 18,2 4,81±0,40 81,8 18,2 4,54±0,68 63,6 27,3 9,1 4,45±0,68 54,5 36,4 9,1 4,54±0,68 63,6 27,3 9,1 4,54±0,68 63,6 27,3 9,1 Η χρήση ερωτήσεων εκ μέρους σας ήταν αυξημένη 3,09±0,53 27,3 63,6 9,1 Η αναλογία λόγου εισηγητή/καταρτιζομένων ήταν >75% 4,09±0,53 36,4 54,5 9,1 Η συμμετοχή των περισσότερων καταρτιζομένων ήταν κυρίως αντίδραση σε ερωτήσεις Ο βαθμός γενικής συμμετοχής των καταρτιζομένων ήταν ικανοποιητικός Το είδος ερωτήσεων που έγιναν από τους καταρτιζόμενους ήταν κυρίως πολύ προχωρημένο 4,54±0,68 63,6 27,3 9,1 3,54±0,68 63,6 27,3 9,1 2,63±0,50 63,6 36,4 ABSTRACT e-learning. Basic principles and the presentation of a radiological educational project A.N. Chalazonitis, 1 D. Koumarianos, 2 Ι. Apostolakis 3 1 Department of Radiology, Hippocration General Hospital of Athens, 2 Department of Radiology, Elpis General Hospital of Athens, 3 National School of Public Health, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2008, 25(6): In the past few years the popularity of e-learning as a new educational method has increased considerably, allowing the implementation of new strategies and methods of teaching and learning. The decreased cost of computers and software, the increased use of computers, the spread of use of the internet, the progress of technology in general, time pressures and finally the conviction of teachers and instructors that education with the help of the computer is as effective as other conventional or traditional forms of instruction are the main reasons of this popularity. Education of this type supports the process of learning with the incorporation of images, diagrams, forms, video and sound, designed in multimedia modules, thus enhancing interaction between the teacher and the student. Computer based education constitutes a successful educational tool that involves the students as active participating members in the process of learning. Specially developed and completed training units of educational models of different content could have a much wider use in the continuing education of younger doctors and could be used for brief educational programs of knowledge revision for senior doctors. They could also be included in university pre- and postgraduate programs. This paper, apart from presenting the basic terms that specify the significance of electronic learning, also describes an actual project applying a distance-learning model of education targeted at radiologists and radiation technologists, concerning an instructional package on the physics of magnetic resonance imaging. Key words: Computer based learning, Continuous education, e-learning, Interactive multimedia, MRI

12 822 Α.Ν. Χαλαζωνίτης και συν Βιβλιογραφία 1. Durfee SM, Jain S, Shaffer K. Incorporating electronic media into medical student education: A survey of AMSER members on computer and web use in radiology courses. Acad Radiol 2003, 10: Lieberman G, Abramson R, Volkan Κ, McArdle PJ. Tutor versus computer: A prospective comparison of interactive tutorial and computer-assisted instruction in radiology education. Acad Radiol 2002, 9: Bransford J, Brown Α, Cocking R. How people learn. National Academy Press, Washington, DC, 2000:93 4. Salomon G, Perkins ΟΝ, Globerson Τ. Partners in cognition: Extending human intelligence with intellectual technologies. Educational Researcher 1991, 20: Pedretti Ε, Mayer-Smith J, Woodrow J. Technology, text, and talk: Students perspectives on teaching and learning in a technology-enhanced secondary science classroom. Science Education 1998, 82: Van Dusen LΜ, Worthen BR. Factors that facilitate or impede implementation of integrated learning systems. In: Bailey GD (ed) Computer-based integrated learning systems. Educational Technology, Englewood Cliffs, NJ, 1993: Cummings LΕ. Educational technology a faculty resistance view. Part ΙΙ: Challenges of resources, technology and tradition. EducationaI Technology Review 1996, 5: Daniel J. Mega universities and knowledge media: Technology strategies for higher education. Taylor & Francis Group, London, 1996:12 9. Devitt Ρ, Palmer Ε. Computers in medical education. Part 1. Evaluation of a problem-oriented learning package. Aust Ν Ζ J Surg 1998, 68: Παντάνο-Ρόκου Φ. Μοντέλα και σημασία του διδακτικού σχεδιασμού για το e-learning. Open Education 2005, 1: Alessi S, Τrοllip S. Multimedia for learning: Methods and development. 3rd ed. Allynand Bacon, Boston, 2001: Χαλαζωνίτης ΑΝ, Κουμαριανός Δ, Αποστολάκης Ι. 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας. Εισήγηση Στρογγυλής Τράπεζας Εναρκτήριας Τελετής με θέμα: Ένα πραγματικό μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης για ειδικευόμενους Ακτινολογίας. Ερέτρεια, Αποστολάκης Ι. Διδακτικό υλικό. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Issing L. Auf dem Weg zum virtuellen Studium? Ιn: Simon Η (Herausgeber) Virtueller Campus. Munster, 1997: Σοφός Α Quo vadis e-learning. Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πάτρα, Κορδάκη Μ, Λάσκαρης Α. Σύγχρονες θεωρίες μάθη σης και αξιολόγησης ολοκληρωμένων διαδικτυακών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης. Πρακτικά Εισηγήσεων του Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Εκδόσεις Προπομπός, ΕΑΠ, Πάτρα, 2003: Wiley DΑ. The instructional use of learning objects. reusabi!ity.org!r~ad/chapters!bannan-ritland.doc. Ανακτήθηκε στις 13/8/ Concannon Ρ, Byrne Μ, Shields J. Instructional design and its implications for e-learning technologies. EdTech2003/papers/byrne concannon shields.doc. Ανακτήθηκε στις 16/8/ Phillips R. Developers guide to interactive multimedia. Α methodology for educational applications. Curtin University Press, Perth, 1996: Taylor P, Maor D. Assessing the efficacy of online teaching with the constructivist on-line learning environment survey. In: Paper presented at the 9th Annual Teaching Learning Forum Flexible Futures in Tertiary Teaching. Perth: Curtin University of Technology, tlf2000/taylor.html. Ανακτήθηκε στις 16/8/ Galotti KM, Clinchy BM, Ainsworth K, Lavin B, Mansfield AF. A new way of assessing ways of knowing: The attitudes towards thinking and learning survey (ATTLS). Sex Roles 1999, 40: Bransford J, Brown A, Cocking R. How people learn. National Academy Press, Washington, DC, 2000: Miller JG, Wolf FM. Strategies for integrating computer based activities into your educational environment: Α prac tical guide. JAMA 1996, 2: Haag Μ, Maylein L, Leven FJ, Tonshoff Β, Ηaux R. Web based training: A new paradigm in computer assisted instruction in medicine. Int J Med Inform 1999, 53: Pawlowski JM. The European Quality Observatory (EQO): Structuring quality approaches for e-learning, ICALT Athens, Greece, Kefalas Ρ, Retalis S, Stamatis Ο, Kargidis Τ. Quality assurance procedures and e-odl. International Conference on Network Universities and e-learning. 8 9 Μay 2003, Valencia, Spain. Ανακτήθηκε στις 16/8/ Πανέτσος Σ, Σακελλαρίδης Ο. Εκπαιδευτικό μοντέλο για εκπαίδευση βασισμένο στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Πρακτικά Εισηγήσεων 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Εκδόσεις Προπομπός, ΕΑΠ, Πάτρα, 2003: Hacklander T, Mertens H. Virtual MRI. A PC-based simulation of a clinical MR scanner. Acad Radiol 2005, 12: Browne D, Ellsworth P, Hornak J. Teaching MRI using computer animation. J Chem Ed 1989, 66: Howard C, Schenk K, Discenza R. Distance learning and university effectiveness: Changing educational paradigms for online learning. Information Science Publ, 2003: Greenhalgh Τ. Computer assisted learning in undergraduate medical education. Βr Μed J 2001, 322: Corresponding author: A.N. Chalazonitis, 13 Boiotias street, GR Chalandri, Greece xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT ( ΕΠΙΠΕΔΟ I)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT ( ΕΠΙΠΕΔΟ I) 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT ( ΕΠΙΠΕΔΟ I) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ http://diaviou.auth.gr/ Περιεχόμενα ΣΤΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 2η Ανάπτυξη σεναρίου σχεδίου μαθήματος με χρήση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ISO 14001:2004 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 14001:2004 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 14001:2004 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 14001:2004 Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκπαίδευση από απόσταση.. Βασικοί ορισμοί Βασικοί ορισμοί Εξέλιξη Υλοποίηση εφαρμογών εκπαίδευσης από απόσταση Εφαρμόστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci ΗΜΕΡΙ Α Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π. Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci «SPERO: Teleinformatics System for Continuous

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα